HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE"

Átírás

1 HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges ezen házirend betartása. I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda elérhetősége: Címe: Telefonszáma: 74/ Bogyiszló - Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló, Petőfi S. u.16. Az óvoda vezetőjének fogadóórája: minden hónap első hétfője, az óvodavezető irodájában óráig, ill. előzetes egyeztetés alapján. II. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSA Az óvodai nevelési év: szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Oktatási év: - kiscsoportban: november 1-től május 31-ig - középső csoportban: október 1-től május 31-ig - nagycsoportban: szeptember 15-től május 31-ig Az óvoda június 1-től, augusztus 31-ig nyári napirend szerint, összevontan működik. Az óvoda hétfőtől péntekig naponta 6.00 órától óráig tart nyitva. Reggel 6.00 órától 7.30 óráig, délután órától óráig egy csoportban gyülekeznek a gyerekek. A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje a napi 10 órát nem haladhatja meg. Az óvoda a nyári időszakban 2 3 hétig tart zárva, melynek pontos időpontjáról a szülők május végén értesítést kapnak /az évzáró ünnepélyén, vagy a csoportok hirdetőtábláin /.

2 Az iskolai őszi, tavaszi szünetek időtartama alatt az óvoda folyamatosan, összevont csoportokban működik. Karácsony és újév között előzetes egyeztetés alapján az óvoda zárva tart. Az óvodai nevelési év rendjét meghatározó rendeletben rögzítettek szerint a nevelés nélküli napok száma 5 nap. Konkrét időpontjáról a nevelés nélküli nap előtt egy héttel tájékoztatjuk a szülőket, a csoportok hirdetőtábláin, vagy szóban. III. AZ ÓVODÁBA JÁRÁS FELTÉTELEI A gyermek igénybe veheti az óvodát: - a harmadik betöltött életév után, általában 6-7 éves korig, indokolt esetekben legfeljebb a gyermek 8 éves koráig, - amennyiben a gyermek megbízhatóan szobatiszta, - amennyiben a gyermek, orvos által igazoltan egészséges, - akkor ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette. Az óvodai felvétel jelentkezés útján és a védőnő által leadott adatok alapján történik. A jelentkezés módját, határidejét megfelelő időben közöljük, és írásbeli értesítést küldünk. IV. GYERMEK AZ ÓVODÁBAN A gyermek jogai: - biztonságos, egészséges környezet, - életkornak megfelelő napirend (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás) - felnőtt felügyelet, - személyiségének tiszteletben tartása, (nem vethető alá megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak, étel erőltetésére, levegőzés megvonására), - nemzeti ill. etnikai hovatartozásának megfelelő nevelés, - a nevelési programnak megfelelő, valamennyi tevékenységben való részvétel, - cselekvési szabadság, családi élet, - ingyenes vagy kedvezményes étkezésben való részvétel, - az óvoda eszközeinek ingyenes, rendeltetésszerű használata, - ruházat tisztasága, ápoltság.

3 A gyermek ruházata az óvodában: - A gyermek jelével ellátott ruhaneműjét, cipőjét, csizmáját a kijelölt helyen tároljuk. - A gyermek ruházatát az óvodában jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság. - Egyéni szükségleteknek, és az évszaknak megfelelő mennyiségű váltóruhát kérünk biztosítani. - Tornafelszerelést a csoportban együttesen kialakított szabálynak megfelelően kérünk. A gyermek étkeztetése az óvodában: - A szülő gyermeke étkezéséért térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét a fenntartó határozza meg. - A térítési díjat előre, a csoportok hirdetőtábláján közzétett időpontban lehet befizetni az iskolában. - Térítési díj jóváírására a bejelentést követő naptól van lehetőség. A hiányzást, a bejelentést utáni naptól tudjuk elfogadni reggel 8.30 óráig. A bejelentés elmulasztása esetén nincs mód a térítési díj visszafizetésére. A hiányzás megszűnésének várható idejét is előző nap 8.30 óráig kell bejelenteni, ellenkező esetben étkezést nem tudunk biztosítani. (Ebédlemondás, igénylés telefonon: 74/ ) - Fizetési kötelezettség elmulasztása miatt a gyermeke az óvodai étkezésből kizárható. E szabály vonatkozik az 5. életévét betöltött gyermekre is, azzal a kiegészítéssel, hogy az oktatási törvény értelmében, az 5. életévüket betöltött gyermekek kötelesek napi 4 óra óvodai nevelésben részt venni. - Cukorbeteg, liszt érzékeny gyermekek étkeztetését nem tudjuk felvállalni. - Az óvodában először 9 órakor tízórait, majd 12 órakor ebédet, és délután órakor uzsonnát biztosítunk, a reggelit otthon fogyasztatja el a gyermek. (Korán, 6-7 órakor érkező gyermekeknek lehetőséget biztosítunk a reggelizésre.) - A fentieken kívül csak a szülő által a csoport számára behozott élelmiszereket fogyaszthatják a gyerekek.

4 Gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok: - Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak. - Kérjük a szülőket, hogy beteg ( hőemelkedéses, hányós, vagy hasmenéses, gyógyszert, láz és köhögéscsillapítót szedő) még lábadozó gyermeküket, a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében tartsák otthon, ill. vigyék orvoshoz. Beteg gyermeket az óvónő nem vehet át! - Betegség miatti hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra az óvodába. Hasmenéses, ill. fertőző betegséget (bárányhimlő, skarlát, rubeóla) haladéktalanul be kell jelenteni a csoport óvónőjének, a szükséges intézkedések megtétele érdekében. - Az óvodában gyógyszert nem adhatunk, kivételt képez ez alól a lázcsillapítás, ill. azon gyógyszerek adása, melyek folyamatos szedése orvosi igazolással a gyermek egészsége szempontjából indokolt. (Kérjük a gyógyszerallergiát jelezni, a TAJ számot a csoportban leadni.) - A napközben megbetegedő gyermeket az óvónője ellátja (lázcsillapítás), majd haladéktalanul értesíti a szülőt. / A szülő munkahelyi vagy lakástelefonszámát, annak változásait köteles bejelenteni a csoportos óvónőnek. / - Baleset esetén, a baleset súlyosságától függően gondoskodunk az orvosi ellátásról, ill. haladéktalanul értesítjük a szülőt. Egyéb szabályozások: A gyermek érkezésének és távozásának rendje: - Kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket kísérjék be az óvodába és a csoportszoba ajtajában adják át óvónőjüknek. Elvitelüket minden esetben jelezzék az óvónőnek. - Amennyiben a gyermek egyedül érkezik, vagy egyedül mehet haza, a szülő írásbeli nyilatkozatára van szükség. Az írásbeli nyilatkozatot a csoportos óvónőnek kell leadni. Ugyanígy írásbeli nyilatkozatra van szükség, ha a gyermeket nem a szülő vagy a törvényes képviselő viszi haza. - Válófélben lévő szülők esetében a bírósági végzés kiadásáig mindkét szülő jogosult a gyermek elvitelére. - Ha a gyermekért a szülők az óvoda zárásáig nem jelennek meg, a gyermekről a következő módon gondoskodunk: értesítjük/telefonálunk a szülőnek, fél órát várakozunk. Amennyiben gyermekükért ismétlődően későn érkeznek, kötelességünk a gyermekvédelmi hatóságokat értesíteni.

5 Óvodába járási kötelezettség: - Kérjük a szülőket, hogy gyermekük megfelelő fejlődése érdekében a gyermek csakis indokolt esetben maradjon távol az óvodától. - Az 5 évesnél idősebb gyermek óvodába járása kötelező. A mennyiben az 5 éves gyermek 7 napot igazolatlanul hiányzik, kötelességünk intézkedést kezdeményezni a jegyzőnél. - Nem betegség esetén, 3 napot meghaladó távolmaradást kérjük, hogy írásban, a csoport óvónőinél jelezzék. A gyermek otthonról hozott tárgyainak, játékainak szabályozása: - A csoport óvónőivel egyeztetve a behozott tárgyakért, játékokért, csak abban az esetben tudunk felelősséget vállalni, amennyiben azt a szülő a csoportba beadta (dajka, óvónő veszi át). Kérjük, hogy otthoni játékot ne hozzanak be az óvodába! - A gyermek testi épségére / egészségére veszélyes tárgyakat (pl. pénz, szúró- és vágó eszközök, lenyelhető tárgyak) tilos az óvodába behozni! - A gyermekeken lévő ékszer balesetveszélyt rejt magába, azt a gyermek, csak a szülő felelősségére viselheti. Kérjük, hogy nyakláncot, gyűrűt a fokozott balesetveszély miatt ne viseljen a gyermek az óvodában! Elveszett ékszerekért nem tudunk kártérítési felelősséget vállalni. V. SZÜLŐK AZ ÓVODÁBAN A szülő jogai: - Szabad óvodaválasztás, lakó és munkahelyhez közel eső óvoda igénylése. - Intézményi dokumentumok ismerete (Helyi nevelési program, Minőségirányítási program, SZMSZ, Házirend). - Gyermeke fejlődéséről, személyéről tájékoztatást csak az óvónő adhat. - Szülői szervezet létrehozásának kezdeményezése, és tevékenységekben való részvétel. - Gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka eredményességének figyelemmel kísérése. - Választott szülői szervezeten keresztül tájékozódni a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekről. A szülő kötelességei: - Gondoskodás a gyermek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. - Rendszeres óvodába járás biztosítása, különös tekintettel az 5. Életévüket betöltött gyermekekre.

6 - Gyermeke fejlődésének figyelemmel kísérése és segítése. - Az óvoda dolgozói emberi méltóságának tiszteletben tartása (minden óvodai dolgozó közfeladatott ellátó személy). - Lakcím és az elérhetőség változás bejelentése. Kapcsolattartás, együttműködés: - A kapcsolattartás általános elveként érvényesítjük: a tiszteletet, a másság elfogadását, a kulturált kommunikációt, az erőszak elutasítását. - Az együttműködés hatékonyságát óvodánkban az alábbi fórumok szolgálják: Szülői értekezletek évente 3 alkalommal tartunk, Nyílt napok megszervezésére középső csoporttól kerül sor, Esetenkénti megbeszélés az óvónővel (kérjük, hogy ez alkalommal hosszabb beszélgetést a nevelési folyamatok védelme és a gyermekek biztonsága érdekében ne kezdeményezzenek). Egyéb közös rendezvények (kirándulások, ünnepek, ünnepélyek) a nevelési program szerint. Kérjük, hogy nevelési kérdésekben, a gyermekével kapcsolatos információt, csak gyermeke óvónőitől, ill. az óvodavezetőtől kérjenek! Az óvodai helyiségeinek (csoportszoba, WC, udvar) a szülők által használhatóságának rendje: - Kérjük, hogy a csoportszobák tisztaságának megóvása érdekében, a csoportba ne lépjenek be utcai cipőbe. - A szülők az óvoda egyéb helyiségeit (WC, iroda) csak indokolt esetben, előzetes egyeztetés alapján használhatják. VI. PEDAGÓGIAI MUNKA AZ ÓVODÁBAN Óvodánk nyilvános dokumentumai, az óvoda: Helyi nevelési programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, Minőségirányítási programja, melyek a vezetői irodában találhatók. A fenti dokumentumokról a következő rend szerint kérhető információ: A helyi nevelési programról az óvodavezető, valamint a csoport óvónője ad tájékoztatást. A Minőségirányítási programról elsősorban az óvoda vezetője nyújt információt. Felsorolt dokumentumok az óvodából nem vihetők ki. Az óvodánkban a gyermekvédelmi felelős látja el a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat. A gyermek térítési díj kedvezmény, rendkívüli nevelési segély, kiegészítő családi pótlék igényével a gyermekvédelmi felelőst is megkereshetik a szülők.

7 Minden más, a gyermekvédelemmel kapcsolatos kérésükkel, kérdésükkel és problémájukkal, bizalommal fordulhatnak hozzá. A gyermekvédelemi feladatokat ellátó legfontosabb intézmények. Gyermekjóléti Szolgálat, Szociális és Családvédelmi Iroda / Tolna Bajcsy Zs. u./ Nevelési Tanácsadó / Szekszárd, Kadarka u / VII. EGYÉB, AZ ÓVODA BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK Az óvoda nyitva tartása alatt az óvodában munkát nem végző személy (ide értve a szülőket és a dolgozók hozzátartozóit ) indokolatlanul nem tartózkodhatnak. Ügynökök, árusok csak az óvodavezető engedélyével árulhatnak. Az óvoda területén beleértve az udvart is tilos a dohányzás. Dohányozni csak az erre kijelölt területen lehet. Bombariadó esetén gyermeküket az Általános Iskolában vehetik át. Az óvoda bejárati kapuján felszerelt tolózár használata gyermekeink védelme érdekében kötelező. Egyéb szabályok: Kérjük, hogy gyermekük ágyneműjét kéthetente mossák ki. Az óvoda anyagi eszközeiben történt gyermeki károkozás esetén a kártérítés módjának és mértékének egyeztetése az óvodavezetővel történik. Köszönjük, hogy a házirend betartásával elősegíti, hogy gyermekeink biztonságos és egészséges környezetben fejlődhessenek.

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben