A VASKÚTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÓVODÁINAK HÁZIRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VASKÚTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÓVODÁINAK HÁZIRENDJE"

Átírás

1 Szeretettel köszöntjük a Vaskúti Óvoda és Bölcsőde Óvodájában. Az elkövetkező néhány évben a gyermekek nevelése közös felelősségünk lesz. Szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra, tiszteletre épülne, és valódi partnereik lehetnénk a nevelésben. Az eredményes együttműködésünk érdekében ajánljuk figyelmükbe az óvodánk életét meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat. Bízunk benne, hogy segít az eligazodásban, a megértésben, valamint a szülői jogok és kötelességek megismerésében. A VASKÚTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÓVODÁINAK HÁZIRENDJE

2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Intézmény neve: Vaskúti Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető: Stéger Andrea Székhelye. I. sz. Óvoda Vaskút, Kossuth L. u Telefon: 79/ Telephelyei: II. számú Óvoda Vaskút, Damjanich u. 36. Telefon: 79/ Bátmonostori Bölcsőde Bátmonostor, Zrínyi M. u. 4. Telefon: 79/ Konyha Bátmonostor, Kossuth L. u. 5. Telefon: 79/ Iskolai melegítőkonyha Vaskút, Petőfi S. u Telefon: 79/472- Tagóvoda: Napközi Otthonos Óvoda Bátmonostor Telefon:79/ Kossuth L. u. 7. Tagóvoda-vezető: Pappné Bükk Margit 2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE Az óvodai ellátás igénybevételének feltételei Óvodai nevelésben részesülhet a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig, illetőleg ha a beiratkozástól számított fél éven belül betölti a harmadik életévét (2011. évi CXC törvény a Nemzeti Köznevelésről 8. (1).) Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik a jegyző által meghatározott időpontban. A felvételről és a gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével. Az újonnan felvett gyermekeket szeptembertől fogadjuk folyamatosan. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését az Alapító okiratban és a Helyi Nevelési Programban meghatározottak szerint vállaljuk fel. A nevelési év rendje A nevelési év szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig, a szorgalmi idő szeptember 01-től május 31-ig tart. Az óvoda ügyeleti rendjéről, időpontjáról tájékoztatjuk a szülőket. Az iskolai téli szünetben az óvoda is zárva tart. Nyári időszakban, az őszi és a tavaszi szünetben csoportösszevonással ügyeleti rendszerben üzemel az óvoda, melyet az intézmény bármely telephelye elláthat az esetleges felújításitatarozási munkálatok miatt. Nevelés nélküli munkanap miatt az óvoda évi 5 alkalommal zárva tarthat. A szülők tájékoztatása a jelölt nap előtt hét nappal történik. Általános napirend A vaskúti óvoda hétfőtől péntekig óráig, a Bátmonostori óvoda 6 17 óráig tart nyitva. Bátmonostoron reggel 6 7 óráig és délután óráig ügyeleti rendszerrel, összevont csoportban foglalkozunk azokkal a gyermekekkel, akiknek szülei a munkahelyi elfoglaltságuk miatt ezt igénylik. Az ügyeletet adó óvodapedagógus személye a beosztás szerint változó. A szülő a gyermekét bármikor behozhatja, illetve elviheti az óvodából, de a foglalkozások zavartalansága érdekében ig érkezzen be a gyermek a csoportba. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje napi 10 óra. A félnapos ellátásban részesülő gyermekeket 12 óráig el kell vinni az óvodából. Igény szerint a gyermekeket ebéd után tól óráig vihetik el a szülők. Ha a szülő a gyermekéért az óvoda zárásáig nem jelentkezik, az óvónő telefonon megkeresi a szülőt és megvárja, amíg a gyermeket elviszik az óvodából. 2

3 Étkezés az óvodában A napközis gyermekek napi háromszori étkezésben részesülnek. A korán érkező, otthon nem reggeliző napközis gyermekek hozzanak reggelit, amelyet érkezésük után elfogyaszthatnak. A félnapos (nem napközis) gyermekek hozzanak magukkal tízórait. Az óvoda hagyományai Az óvodai ünnepek idejéről, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességéről szülői értekezleten és az információs táblán tájékoztatjuk a szülőket. Megünnepeljük a gyermekek születésnapját, az ünnepelt megkínálhatja csoporttársait. Fakultatív hit- és vallásoktatás Amennyiben a szülők igénylik, megfelelő számú jelentkező esetén, a község területén illetékes, bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek az intézményben óra között, amely foglalkozásra helyiséget biztosítunk. 3. AZ ÓVODA EGYÉB RENDJÉVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK A gyermek átadása, hazavitele Óvodába érkezéskor a gyermeket az óvodapedagógusnak, akadályoztatása (foglalkozás vezetése) esetén a dajkának kell átadni. Hazavitelkor az óvodapedagógus adja át a gyermeket a szülőnek, vagy meghatalmazottjának. Írásos nyilatkozatot kérünk, ha a gyermek egyedül jár haza, vagy általunk ismeretlen személy viszi el az óvodából. Tizenkét éven aluli gyermeknek csak rendkívüli esetben, a szülő írásos meghatalmazása esetén adunk ki gyermeket. Az elvált, külön élő szülő gyermekének láthatását bíróság szabályozza, a gyermek elvitelét csak bírósági ítélet tilthatja meg. Ittas egyénnek gyermeket nem adunk ki. A gyermek elvitelekor minden esetben az udvaron is elvárjuk, hogy a gyermek tegye a helyére a játékát, köszönjön el az óvodapedagógustól, és ne várakoztassa szüleit. Attól kezdve, hogy a szülő átvette gyermekét, ő a felelős érte! Egészségügyi szabályok AZ ÓVODÁBAN CSAK EGÉSZSÉGES GYERMEK TARTÓZKODHAT! A beteg, lázas, kiütéses, gyógyszert szedő gyermeknek ápolásra van szüksége, az óvodát nem látogathatja! Az óvodában gyógyszert beadni csak abban az esetben lehet, ha a tartós betegséget orvosi igazolás alátámasztja. Más esetekben gyógyszer beadására az óvónő nem kérhető! Fertőző betegség (bárányhimlő, rózsahimlő, skarlát, kötőhártya gyulladás, herpesz vírus, májgyulladás, tetű) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van! A fejtetvesség védőnőnek való bejelentése és kezelése szülői feladat, utána csak orvosi igazolással fogadjuk újra a gyermeket. A szülő kötelessége jelezni az óvónőnek, ha gyermeke valamilyen allergiában, vagy egyéb betegségben szenved. Betegség után a gyógyulást orvosi igazolással kell tanúsítani. A szülő köteles az igazolást óvodába érkezéskor az óvónőnek átadni. Napközbeni megbetegedés esetén a szülőt értesítjük, aki köteles a gyermekért eljönni és orvoshoz vinni, ezért minden szülőt kérünk adja meg elérhetőségét! A védőnővel rendszeres kapcsolatot tartunk, a gyermekorvos szükség szerint látogatja az óvodát. Az orvosi vizsgálatok idejéről az óvodapedagógus tájékoztatja a szülőt. A szülőnek joga a vizsgálat megtagadása, más orvosi vizsgálat igénybevétele. Az intézmény udvarán és az épület egész területén tilos a dohányzás! 3

4 A gyermek ruházata, felszerelése A gyermek akkor érzi jól magát, ha számára kényelmes, könnyen kezelhető, az időjárásnak megfelelő, tiszta ruhát visel. A szülő gondoskodjon megfelelő és elegendő váltóruháról, váltócipőről (a bokát biztonságosan tartó lábbeli legyen, papucsot nem viselhet) és a tároláshoz szükséges ruhazsákról. A mozgásfejlesztéshez legyen a gyermeknek tornafelszerelése (zsákban), az alváshoz, pihenéshez ágynemű és pizsama szükséges. Jellel, vagy névvel lássák el a gyermekek ruházatát, mert összecserélődhet. Az óvodába behozható eszközök A gyermekek kedvenc tárgyaikat, megnyugtatásukat szolgáló játékaikat az óvónők által meghatározott időben (pl.: beszoktatás) behozhatják az óvodába. Ékszer használata balesetveszély miatt mellőzendő, nem ajánlott. Az intézménybe hozott játékokért, értéktárgyakért, az udvaron elhelyezett kerékpárokért, szánkókért az óvoda felelősséget nem vállal! A gyermekek ne hozzanak magukkal agresszivitásra ösztönző játékokat, édességet és rágógumit, és balesetet okozó használati tárgyakat, balesetveszélyes, egészségre ártalmas üdítőt! Élelmiszerbiztonsági előírások Élelmiszerbiztonsági okokból kereskedelmi forgalomban kapható, lezárt, szavatossági idővel ellátott termék hozható be az óvodába. Az óvoda helyiségeinek használata Gyermekek nem tartózkodhatnak a konyhában, raktárakban, egyéb kiszolgáló helyiségekben. A gyermek érkezéskor, elvitelekor a szülők nem mehetnek be a csoportszobába, kivétel a beszoktatási időszak, és az előzetesen egyeztetett csoportlátogatás, vagy rendezvény. Ilyenkor kérjük a váltócipő használatát. A hivatalos ügyintézés a vezető irodájában történik. Idegenek csak szükség esetén, ügyeik elintézése miatt tartózkodhatnak az intézményben. Az óvoda területén kereskedelmi, ügynöki tevékenység nem folytatható. Kivétel ez alól az óvoda által szervezett értékesítés. Reklám jellegű anyagok csak a vezető engedélyével, az intézmény profiljának megfelelő témában kerülhetnek a faliújságra. Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény csoportszobáiban a műszaki, működési feltételek tartós hiánya miatt a hőmérséklet legalább két egymást követő nevelési, oktatási napon nem éri el a húsz Celsius-fokot, az intézményvezető a fenntartó és a működtető egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel el, és a rendkívüli szünet elrendeléséről tájékoztatja a szülőket. A rendkívüli szünet időtartama alatt az intézmény fenntartója saját fenntartásában működő másik intézményben köteles gondoskodni a szülők kérésére a gyermekek felügyeletéről és étkeztetésük megszervezéséről. A 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet 4. (2), (3) a) pontja alapján. 4. A GYERMEK TÁVOLMARADÁSA, MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSA Az intézménybe felvett gyermeknek rendszeresen kell járnia az óvodába. Amennyiben a gyermek nem betegség miatt hiányzik, a mulasztást a szülőnek igazolnia kell! Igazoltnak tekintjük a mulasztást akkor, ha a szülő előzetesen bejelentette az óvodapedagógusnak, hogy gyermekét nem hozza az óvodába. Előzetesen be nem jelentett hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. Két hetet meghaladó huzamosabb távollétet az óvodavezetővel kell egyeztetni. 4

5 A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, napi 4 órát köteles az óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben egy nevelési évben 10 napnál többet hiányzik igazolatlanul, az óvodavezető értesíti az Önkormányzat jegyzőjét, valamint az igazolatlan mulasztás rendjét a 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet 9-10 határozza meg. 5. A SZÜLŐKET TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK Az étkezés befizetés rendje: A mindenkori térítési díjak összegét az önkormányzat határozza meg a Gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó térítési díjak rendeletében, melyet a szülők felé hirdetményben az óvodában változáskor mindig kifüggesztünk. A gyermek egyéni rászorultsága mértékében, állami és önkormányzati forrásból lehetőségünk van a térítési díjat csökkenteni a család egy főre jutó, alacsony átlagkeresetét igazoló kereseti kimutatás, illetve a munkanélküliséget igazoló dokumentum alapján. Kategóriák: 100% kedvezményre jogosult, ha a család rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül és erről a határozatot bemutatja, 50% kedvezményben részesül, aki 3 vagy több gyermekes családban él, 50% kedvezményben részesül, aki tartósan beteg vagy fogyatékos 100% kedvezmény egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 150%-át nem haladja meg, kedvezmény (25, 50, 75%-os) adható annak is, akinek az egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg. Az étkezési térítési díjat havi rendszerességgel kell befizetni, a kijelölt napokon meghatározott időben, az I. számú Óvoda irodájában, illetve Monostoron a meghatározott befizetési lemondási rend szerint. A szülő kötelessége, hogy a befizetési napokon a gyermek étkezési díját a gyermek hiányzása esetén is befizesse. A fizetési kötelezettség elmulasztása esetén, a gyermek nem részesülhet étkezésben. Az étkezés csak az óvodában mondható le személyesen, vagy telefonon 11 óráig, melyet az óvodában elhelyezett füzetben a szülőnek aláírásával kell igazolnia, utólag is. A lemondás a következő naptól érvényes. A következő hétre áthúzódó hiányzást, illetve igényt pénteken meg kell erősíteni, illetve érvényesíteni különben nem kerül lemondásra, vagy igénybejelentésre. Az étkezésből ki nem jelentett gyermeket továbbra is nyilvántartásban tartjuk, amíg ki nem jelentik. Erre az időre a szülő a térítési díj jóváírását nem kérheti. A szülőt bejelentési kötelezettség terheli, amennyiben újra étkezési igénye van. Hiányzás esetén ebédet nem adunk ki hazavitelre. Az előre befizetett és fel nem használt összeg a következő hónapban kerül elszámolásra. A szülő joga, hogy gyermeke étkezéséhez az érvényes jogszabályok alapján támogatást kérjen. A lehetőségekről és a szükséges igazolások benyújtásáról minden évben az első szülői értekezleten, illetve a faliújságokra kifüggesztve kapnak információt. Azokat a programokat, amelyeknek anyagi vonzata van, a Szülői Munkaközösség hozzájárulásával szervezheti az óvoda. A gondozási és tisztálkodási teendők elvégzéséhez szükséges eszközök biztosításáról a szülők a nevelési év első szülői értekezletén döntenek. 5

6 6. A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA ÉS A GYERMEKEK ÉRTÉKELÉSE Minden közérdekű információt a faliújságon teszünk közzé. A szülők képviseletére a Szülői Munkaközösség jogosult. A gyermekek nagyobb csoportját (amely a gyermeklétszám több mint 50%-át jelenti) érintő kérdésekben a Szülői Munkaközösség képviselője tájékoztatást kérhet az óvodavezetőtől, illetve az ilyen ügyek megtárgyalásakor, a döntéshozatalkor részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. Bármilyen probléma, sérelem esetén a szülő a lehető legrövidebb időn belül beszélje meg az óvodapedagógussal. Amennyiben ez nem vezet eredményre, problémájával forduljon a szakmai munkaközösség-vezetőhöz, illetve az intézmény vezetőjéhez. Az írásban beadott panaszokat, javaslatokat az intézményvezető kivizsgálja és 30 napon belül írásban válaszol. A szülők a gyermekekről a következő fórumokon kaphatnak tájékoztatást: fogadóórák, családlátogatások, szülői értekezletek, nyílt napok. A gyermek fejlődési előmeneteléről a csoport óvodapedagógusai fejlődési naplót vezetnek, melyről fogadóórákon, vagy előre egyeztetett időben tájékoztatást adnak a szülőnek. A gyermekekről tájékoztatást, információt csak az óvodapedagógus, az óvodavezető, a logopédus és a fejlesztőpedagógus adhat. Az óvoda nem pedagógus alkalmazottaitól pedagógiai kérdésekben ne kérjenek tájékoztatást. A kölcsönös tájékoztatás érdekében kérjük, hogy a személyes adatok, telefonszámok változását jelezzék az óvodapedagógusoknak. 7. AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZŰNÉSE, BEISKOLÁZÁS Megszűnik az óvodai elhelyezés ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot hiányzik, és felszólításra sem jelentkezik az intézményben (22/2013. (III.22.) EMMI rendelet ) ha a gyermek óvodát változtat, ha a szülő írásban bejeleni, hogy a gyermeke kimarad, ha a gyermek iskolába megy. Beiskolázás A gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követjük az erre a célra kidolgozott fejlődési napló vezetésével (a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének területén). A Nevelési Tanácsadó segítségét kérjük, ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a gyermek az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. Tanköteles az a gyermek, aki az adott év augusztus 31. napjáig betölti a hatodik életévét, de további 1 évet maradhat óvodavezetői engedéllyel, valamint akinek a Nevelési Tanácsadó vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság javasolja, illetve előírja. 8. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az óvoda pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Tájékoztatja a szülőket arról, hogy milyen problémával hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel. Együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal. Fokozott figyelemmel kíséri a veszélyeztetett gyermekeket, erről tájékoztatja az intézményvezetőt. 6

7 Ezen Házirend a jóváhagyást követően az 5/2013. sz.a.k. határozata valamint a 18/2013 (IV.17.) NNÖ határozat alapján, április 18. napjától lép életbe az aktuális törvényi szabályozásnak megfelelő módosításokat követően. 7

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását.

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását. A házirendünk jogszabályi hátterei: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a köznevelési tv. végrehajtásáról (a továbbiakban: vhr.) 11/1994

Részletesebben

Kedves Szülők! Szeretettel: Molnár Istvánné Palkó Ildikó intézményvezető

Kedves Szülők! Szeretettel: Molnár Istvánné Palkó Ildikó intézményvezető Kedves Szülők! Szeretettel köszöntöm Önöket az Edelényi Mátyás Óvodában és Bölcsődében, amely 2013-tól Néphagyományőrző Óvoda. Arra törekszünk, hogy óvodánk és bölcsődénk a megértés, az egymás iránti türelem,

Részletesebben

HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok:

HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok: HÁZIREND LUKÁCSHÁZI GYÖNGYHÁZ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZÁMÁRA Ezen házirend Magyarország Alaptörvénye a 2011. évi CXC Nemzeti Köznevelési Törvény a 229/2012 (VIII. 28.)Kormányrendelet a Nemzeti Köznevelési

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 HÁZIREND 2013. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 1 1. Általános információk A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde,

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE 2010.

NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE 2010. Nagyközségi Óvoda 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE Elfogadta: a nevelőtestület a 2/2010. (I.12.) Nt. sz. határozatával.

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! HÁZIREND (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: 034622 HÁZIREND

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: 034622 HÁZIREND Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: 034622 HÁZIREND Budapest, XVI. Baross Gábor u. 32-36. XVI. Farkashalom u.42-44. XVI. Csinszka u.27. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2

Részletesebben

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE BEVEZETÉS Az óvodai házirendet, az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit: - a nevelési feladatok

Részletesebben

Szakáldi Manócskák Óvoda 3596. Szakáld, Kossuth utca 1.sz. HÁZIREND

Szakáldi Manócskák Óvoda 3596. Szakáld, Kossuth utca 1.sz. HÁZIREND HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a SZAKÁLDI MANÓCSKÁK ÓVODA-ban! Az elkövetkező 3-4 évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

HÁZIREND. Tisztelt Szülők!

HÁZIREND. Tisztelt Szülők! Felsővárosi Óvoda 8000. Székesfehérvár Havranek József u. 2. Tel: 22 / 316 826 Ybl Miklós Ltp-i Intézményegység Székesfehérvár Ybl Miklós ltp. 1. Tel: 22 / 315-045 e-mail: ovi@felso-ovi.t-online.hu, postmaster@yblovoda.t-online.hu

Részletesebben

I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA. 1238. Budapest, Szitás utca 99. HÁZIREND 2013. Intézmény OM-azonosítója: 034717

I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA. 1238. Budapest, Szitás utca 99. HÁZIREND 2013. Intézmény OM-azonosítója: 034717 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HÁZIREND 2013 Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Kötelező és ajánlott elemek I. Az óvodát

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók 1. Általános tudnivalók Az óvoda neve: Oroszlány Város Óvodái Címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát út. 67. Telefon/ fax: 34/360 482 OM azonosítója: 031688 Az óvoda fenntartója: Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

HÁZIREND. Általános tudnivalók az óvodáról

HÁZIREND. Általános tudnivalók az óvodáról HÁZIREND Általános tudnivalók az óvodáról Az óvoda neve: Napsugár Óvoda Címe: Székesfehérvár, Salétrom u. 8. Telefon: 22/ 312 305 E-mail: napsugarovodaszfv@gmail.com Az óvoda fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1/2014. (VIII:29.) (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1/2014. (VIII:29.) (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A Nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános információk 2. A házirend célja, nyilvánossága 3. Az óvodai felvétel rendje 3.1 Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát 4. Az intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK HÁZIRENDJE

INTÉZMÉNYÜNK HÁZIRENDJE Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 5527.Bucsa Kossuth tér 9. Tel./06/66-493-388 E-mail:bucsaiovoda@gmail.com OM azonosító:202065 INTÉZMÉNYÜNK HÁZIRENDJE Készítette: Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető

Részletesebben

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA HÁZIRENDJE

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA HÁZIRENDJE HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA HÁZIRENDJE TISZAFÜRED 2013. TARTALOM: 1. INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL... 5 1.1. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSA... 6 1.2. MIKOR VEHETI IGÉNYBE A GYERMEK AZ ÓVODÁT...7 2. AZ ÓVODAI ÉLET RENDJÉVEL

Részletesebben

CHINOIN VADGESZTENYE ÓVODA

CHINOIN VADGESZTENYE ÓVODA CHINOIN VADGESZTENYE ÓVODA HÁZIREND 2014 1 A házirend tartalma Általános tudnivalók 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása 4. A gyermekek érkezése

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Kedves Szülők!

ÓVODAI HÁZIREND. Kedves Szülők! ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvodaválasztással együtt intézményünk pedagógiai programját és a házirendet is elfogadták. Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben