PC47/48 PC41/ PC42 PC43 PC49 PC44 PC50 PLUS 04. nsztelt Megrendelőink! PC45;46

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PC47/48 PC41/ PC42 PC43 PC49 PC44 PC50 PLUS 04. nsztelt Megrendelőink! PC45;46"

Átírás

1

2 Az rt1 lá1hato C181-C190 Commodore 64, valamint PLUS 04 Commodore Pius 4 kollekciók 1s m eg rendelhetők a PROGRAMKÜLDŐ SZOLGÁLAT címén keresztül (Programküld6 Szolgálat. Budaors. Pf ) A C181 -C185 kollekciók kazettan és lemezen 1s rendelkezésre állnak a C186-C190 kollekclok csak magneslemezen rendelhetők meg a PLUS 03 és PLUS 04 kollek c1ót már nem csak kazettan. hanem lemezen is el tud1uk küldeni (a PLUS01. PLUS 02-t tovabb ra 1s csak kazettanl). A COMMODORE 64 kazetták. a COMMODORE 64 mágneslemezek és a Pius 4 kazetták ára egységesen 300,- Ft (postaköltséggel együtt) Magneslemezen torténö rendelések eseten ker]uk a kollekclo sorszamat 'M Jelzéssel ellatn1 (pi C181M vagy PLUS03M) C 181 C 182 C 183 A! Ken ny Dalgllsh s Soccer Manager Chesscad Prevlew (Dl / Cltadei i Fips / Out o1 Deep 81 Xybols /Licence 10 Klll I Jeremlas Ranerflaner, Splendld (D) I Out Run Coln Op 1 Going Strong (D) A. Xplos10n (Dl The Crypc V2 1 TtlO G ben Escape lrom Drill Wicked (Dl Wleked 8 D122y s T reasure Island Pro T enms F11 Designer Super MarlO Bros 111 D 1 S C A! Aurora / Spll11re 1 Madball D1e Alien Shme 1 Kllomelrl lmposslblll 8/ Agalns1 (Dl Ranks (D) RelaJ< (D). Bree2e (D) Nonce (D) t Hit and Runl Link n Pack C184 A. Explodrng FISI Tuango Mar1a Whmaker s Stnppoket Starray 8/ Pers1an Gulf Down A1 T roll s Red Hea1 Bener Dead Than Alien C185 AJ Purple Hean levei 1: Purple Hean levei 2 / Purple Haan levei 3 ' Memory Tralner Memory lnfo 81 Purple Hean levei 4 'Purple Hean levei 5, Purple Hean levei 6 1 Scuba Kid2 C186 (CSAK LEMEZEN!) AJ Buffalo BUI s Wid Wesl Rocleo Show S1de 1 8/ Buffalo Biii s Wlld Wesl Rodeo Show - S1de 2 C187 (CSAK LEMEZEN!) AJ lnd1&f\8 Jones and lhe Last Crusade BI The Newzealand S1ory C188 (CSAK LEMEZEN!) A.' Superspons 8 The Real GhOSlbusters C189 (CSAK LEMEZEN!) A! S1nke Flee1 Side t 81 Strike Fleet Slde 2 PLUS 04 A) Aunga Auto20ne Berks The Hobbd Sun Siree< 81agger Brtdge Head Danger Zone B) Dlrty Den ; Secre1 Mission The Golden Baton F1ngers MaJone ' WorlcJ Cup Gnasher 1 Harvey HeacJbanger ' Krakout Mr Punlverse 5 Petch, Vietnam C190 (CSAK LEMEZEN!) AJ The Maglc Wrner v1 1, Devoralor Megjegyzés 8/ Dl-SECTOR Package v2 o (D) demonstrációs program - felhasználói program nsztelt Megrendelőink! A:I. elmull hetekben. honapokban erko1en megrendelesek. ill reklamac1ok alapjan ugy oondolluk lsmél 1o11a1 kell ragdnunk" 1 A CoV ban elhelyezett tevelezólapra rlllk belyeget ragasltanl Az ldókcuben megemelkedett postar d!akat ts I; gyelembevéve mrnden ponosan érkező levele261apo1 v1ss2a logunk rranycanl a leladonak Ka20na vagy lome2 rnegrendeiéséhez nem szukseges leltetlenul hasznalnl a CoV ban eih9lye2en leveie2ólapo1 A megremelés normal levolezölapon vagy levetben ls le4adhato Ell azén 1ano11uk lon1osnak megjegyezni, mivel az utóbbi Időben egyre IObben kénék 1ólunk levélben. hoijy kuldjunk nehdny megrendeiolapo«csak az ezldarg meghlrdeten COi Cl90 C64 S-01 St 70 Spectrum PLUS 01 PLUS 04 Pius. valamrnt PCOt PC50 IBM PC kes.?ll!lekboi ny k lell(jfóseg a rendelesre EléQ gyakran elólo<dul hogy a megrendel() a megren deléilapon a C son 1gy lolyl IJa C ommodore 64 programol<at A kollekciok a sorszámuk alapjén azono snhalók A kiponto1011 sor arra vala hogy ide rrjuk a kért kollokc1ó sors2tímét. vagy kollekcl6k sorszaman A kol lekclók két li2ikal oldall 1ana1maznak luggetlenul anol hogy lemezről vagy ka2enárol van 520 ezén az A) es BI feloles Nlrics tehal kulon pi C 182 A es C koilekcio mrrll ahogy 8l1 soun lelreenenék Az eddig megh1tdeten ottekcrok h>1a1anak ismetetl lekoz!esere nrncs lehelósegunk. a CoV 1 S2áma11 belső oorkojan mér le1nuk a11 hogy az edcjlg meg1elen1 llstak mely regebbl Spectrum V ag-okban lalalha1ok A r&gob bl SpV s2'1mok megrendolhetok a Spt>clrum VIiág c1men H~M ULOO :ZOLGALAT Budaors. PI PC41/ PC42 M egnevezés OROEGE F1le-ok s záma: 12/28 Memonalo g laltsag (lemezen) Besorolás Tervezö 2 lemezes tervező program igényes prec1z mérnöki munkához 20 szinten egyenkent 3 szin1 hasznalhalunk ötven sor szelessegben Megadha16 opc1ok szerint pi egy ház vízvezeték rendszere meg t ervezhető es megra1zolható e program seg11ségeve1 PC43 M egnevezés: AS EASY AS File-ok szarna 13 Memonaloglallsag (lemezen) 300K Besorolas: Szolgáltato Nemzetközi hálózattal rendelkező gazoaság1 társaságok ügyvitelének 1e11es ny1lvántartasára k1vant 1döszakonkent megadott opc1ok szerinti anallz1sere penzugy1 1ranzakc1ok naprakész ny1lván1artására készült szolgáltató program PC44 Megnevezes PC OUTLINE Flle-ok száma 28 Mem6rtaloglaltsag (lemezen) 190K Besorolils UTILITY Szerkesztő és tervező program Kulonbozó formátumok szerint képes a szoveget megszerkesz1en Táblazatokat sta11sz11kakat k vánt struktura szerir1t keszit Memoria1genye 128K IBM/XT/AT kompat1b1hs gepeken DOS 2.0 verziótól felfele muköd1k A lemez tartalmaz még 8 ut1hty programot amelyekkel különböző műveleteket vegezhetunk floppyn és f1xlemezen valamim a kenó közott (masolás. tömörítés k1mentes v1sszatölles) PC45;46 M egnevezes MYSTAT F1le-ok szarna 3/18 Memorialog laltsag (lemezen) K Besorolas UTILITY Ketlemezes 1nterak11v stat1szt1ka1 programcsomag MS-DOS operac1os rendszerrel mű kodó szam1tógepekhez 256K es egy floppyvagy W1nchester dr1ve szukséges mukodesehez állandót es 50 változo adatot képes Kezelni A tranzakc1ok szarna vegtelen!eret Funkcio1 koze tartoznak.neg elemzes kulonbozó szernpont0k sze11r. 11 ke reses d1agnoszt1ka tablazatkész 1es PC47/48 Megnevezés DRAWMAN Flle-ok szarna 8 2 Memoriafoglaltsag (lemezen) K Besorolas Szolgaltató Ketlemezes 1genyes ra1zolóprogram Külonbozó nyomdai szedésnek megfelelő betüt1 pusokat kepes grafikusan elóáll1tan1 Mértan, abrak formák szerkesz1esere alkalmas Az abrák forgarhatok egymas felett elcsusztathatok. sz1ne1k valtoztathatoak Egérrel is mükodleihetö PC49 Megnevezes OUBECALC F1le-<>k s za rna 10 M emo n atoglaltság (lemezen) 260K Besorolas Szolgáltató Uzletek es bolthalozarok eladási veteh és keszletadata1t küklnbözó szempontok szerint k11ria Megadptt operandusoknak megfelelően tablézatokat keszit a tarolt adatokröl Időrendi lebontast keszit egyes vásárlökról. arucrkkekról (ev ho osszeg) PC50 M egnevezés DO SAMATIC Ftle-ok szarna 3 Memorialoglaltsag (lemezen) 110K Besoro las UTILITY lnformac101 ad gepünk memona1árol f1xlemezeról (fog1a11 11 szabad helyek kapacnas eppen futo programok neve. szarna) Hasz nalhato mindazokra a szabvany konyv1ár kezeló lunkc1ókra mint pi a Norton Commander de emellett lehetóve teszi max 8 program egymas mellett futtatasat es nyo monkovetéset is Az in lathato IBM PC XT/AT programleme zek is megrendelhetők a következő címen keresz1ül Programkuldo Szolgálat AuJ Egy 1emez ara 300,- Ft (Postako;iseggel egyutt) A továbbiakban a regebben meghir detett PC01-PC30 programlemezek is 300 Ft os aron allnak rendelkezésre A kozula 1e«er 1<.er1u1<., nogy szam1a1genyu1<.et a meg rendetessel egy1de11jlag 1e1ezze1<r

3 Az 1.75-é a szó 1 Előszór is egy levél - már m egint - a ProgramkÜldó Szolgálattal kapcsola!ban. Nem gyözzuk ismételni, ez a Szolgálat nem m1 vagyunk, a programokat nem mi vesszuk fel, nem m1 kuldjuk, mi csak a hozzánk erkezett leveleket továbbítjuk (illetve továbbítottuk idáig). A KazettaküldÖ Szolgálat azonban már december 1-e óta megváltozott címen üzemel, tehát megkérnénk a CoV. olvasóit, hogy a a programokkal kapcsolatos ügyes-bajos dolgaikkal ("Miért nincs ez, meg az a kollekciókon?", "Nem vennék fel ezt nekem külön?", "Nem múködik a p<ograml", "Nincs a kazettán semmi!", stb.) ne hozzánk, hanem a me gfe le lő helyre forduljanakl Ehhez a temához kapcsolódik egy levél is, amelyből fontosnak tartottunk idézni néhány sort Qellemző ugyanis, hogy a tőlünk teljesen független szolgáltatás hiányosságai és hibái miatt rajtunk veri el a port - valamint a tudatlanság a postai utánvétes díjszabással kapcsolatban: m1 ugyanis 49, - Ft-ért adjuk fel az újságot, a többit a Posta teszi rá ajánlott +utánvétes +nem szabvány méret címszó alatt): "Kedves CoV! Kb. 2 hé1ig vívódtam, hogy írjak Önöknek. végül hosszas C>aládi és 1smcnís1 un>7olásra csak mcgsz<1letell. SLcrc:lném mcgkóstönni all a kedve> karácsonyi ajándékot, amil Lüldtek. Kilenc éves fiam - éo közvctcucn én 1s {mint a penu.el ellá1011) - e.a b. o klóhc:rben léptünk be a Commodore-osob. népes láborába..novemberben oriás1 örommcl fcdc:zlcm fel az u1sagosnál lapuk masud1k számát. Mégiohban mcgörul1em a benne lévő megrendeló lapnak. s a programkazeuák "aránylag" olcsó árának (a fekete piacon valamivel oksóhb}. Mindjárl megkér1cm a lap első számár és 3 kazeuát..a lap pár napon belül meg is érkezel! (a dupla árról ne is beszéljünk, így Jár a1, aki nem ve>zi meg időben 8L ÚJ>ágo1), de a kazcuák C ak nem jöltek. Le 1s móndlam már róluk, mikor SLen1cs1e előlt pár nappal befu1ouak. Rog1ön megdobbant a szívem, mily nagy öröm lesz a gyereknek. De nem lett! A huszon-valahány programból egy. ha bc1ól1hc1ő, al. se mindig (LOAD ERROR)..Slaladgálás ide, tanács oda..talán a maguk másoló készülékcnck a f<:jbeál líuisa és a gyári DATASFITE fejheál1i1ás nem egyc11k..az én magnóm fej él eszem ágában sincs clállí1ao1.. C>ak azl lehelem, hogy soha 1öhbc nem rendelek maguktó l kalclla1 es az újságot i;cm ve57.cm meg!.. Elnézés!, hogy >okátg unl..ttlam Onökct. :-;cm remélem a válas11 vag} nc1alán a1 o rvoslá I lc\'clcmrc:, eléri maradok Ó>LtnlC hívuk, dc nem az olvasójuk! T1Sl.lelc11el: Blahnik Jótocf, Budapc>l Természetesen mindenki saját belátása, es az úisag tartalma alapian dont1 el hogy megveszi-e vagy sem Az azonban nem világos. hogy ha egy tőlünk független szolgáltatás nem megfelelő ennek a kedves úrnak, akkor hogyan vonja le azt a kovetkeztetést belőle, hogy a CoV-ot sem fogja tobbet megvenni Érdekes lenne például az is, ha &z Esti Hírlap hirdetése alapján nagy tomegben vásárolna - mond1uk - krumplit, és ha az - neadjlsten! - romlott lenne, akkor darabonként az Esti Hírlap szerkesztőségének a fejéhez vagdosná és csupán a bosszú kedvéért nem vásárolna többet Esti H11lapot (mert ebben az esetben ugye nyilvánvalóan az Esti Hírlap a hibás. vagy nem?!) A kazettás temáról még egy-két levei hátul CoVboy levelezésében - es a kovetkező számokban nem óha1tunk (és nem Is fogunkl) a témával foglalkozni! Az Ilyen témájú leveleket kérjuk a Kazettasoknak kuldjék - hozzánk csak az ÚJSÁGGAL kapcsolatos észrevételeiket juttassák el. Visszatérve az újságra: ismét van Olvasói Tökös Mákos Termeszetesen a kovetkező szamokban is megtartjuk ezt a rovatot, ha Olvasóinktól továbbra is kapunk kozolh ető. értekes információt. Az elő z ő számban meghirdetett ingyenes apróhirdetésl oldal - a nyomdai átfutás miatt - ebben a számban termeszetesen még nem szerepel (valószínüieg meg a kovetkezöben sem fog). Ebből adódóan már most felhívjuk a hirdetni szándékozó Olvasóink figyelmét, hogy levelének feladását ko vetően, a hirdetés m egjelenését legkevesebb 2 honapon belul tudjuk íg ern1. A régebbi számok megrendelési feltételeit módosítottuk (id. hátul, a borító belső oldalán). A január 8.-1 postai áremelkedések minket 1s váratlanul értek, Ezt azért tartjuk fontosnak ismét megemlíteni, mivel az utóbbi Időben elég sok CoV 1, ill. CoV 2. utánvételes küldeményünk visszaérkezett 'NEM VETTE ÁT ' jelzéssel Na jó, akkor kezdjük. Tartalomjegyzék Az 1.75-i a szó JáJéldsmertetók C-6.i 2 - STRIDER US Gold - RICK DANGEROUS Firebird F-14 TOMCA. T Activision C-64 4 GUNSHIP Microprose C-64, Amiga 7 JáJéldsmertetó Amiga 10 - (SHADOW OF THE) BEAST Psygnosis FALCON Mirrorsoft!Spectrum Ho/obyte.... Amiga I 1 A-tll Broinuon PLUS4 17 Programozástechnüca PL U S4 20 ELITE C-64, PLUS4, Amiga 21 Olvasói Tökös Mákos.... C-64, Amiga 23 Programo:z/Jstechnüca C A C-nyelv 5.risz......C-64, <: Co Vboy levelezés A címlapterv Kodrean Zoltan munkaia A Spectrum és Commodore Világ eddig megjelenl számai a borítón ki:>zolt feltetelek mellett megrendelhetők. Címünk: Spectrum Világ, 1519 &ldapest, Postafiók 363. Felel ős kiadó Ru cz Lajos, Kiss Laszlo Szerkesztette CoVboy Pátria Nyomda Felelős vezető Vass Sándor vezérigazgató

4 2 Játékismertetők C64 STRIDER US Gold ldö Anno Oom1n Hely KA3AXCKAJA (bocs' nincs a karakterkiazl.tt:>en cirill 1 betű - Covt>oy) CCP AJ. Evll Lord (ford1tas talan nem szukseges) kiterjesztette hatalmát egesz Eurázsiára es rettegesben tartja birodalmát Csak egyetlen ember kepes arra hogy lelve gye a harcot ellene Hlryu Strider a 1ovö utolso mndzsa1a - satobb1 satobbl, Ilyen tortenetet valoszinüleg mar m1ndenk1 hallott Az emhtett úriember szerepeben természetesen magunkat koszonihet JUk Feladatunk d1óhe1ban 5 szinten veg1ghaladva k1 kell irtanunk a szembenjovö dolgokat (szamos fa1ta1uk van) Str1oer feladatanai. vegrehajtasahoz 11aiam1 modern fegyven v sz magaval ez va1am1 lezerkard-szerü dolog lehet. mindenesetre a tüz gomb megnyoma sara egy teher ívet húz korenk es megsemm1s111 vele az ellenfelet Minden kurthato ami mozog 10 vagy mozog es lo 1ha elsore nem s1kerult, akkor tobb talalat szukseges neki) Nagyobb szornyeknel elölordulhat hogy egy bizonyos reszuket kell eltalaln1 1ezek altalá.ban a szrntek vegen vannak vagy at)árokat öriznek) Ha JO reszt utunk, akkor azt lemérhetjuk pontszámunk emelkedeséböl Is A felszereler. hez tanozok még egy csakany 1&, amelynek seg11segevel Stnder a fuggolegeges falakon tud maszkaln1 vagy megkapaszkodik a m aga sabban fekvö szint aljan es lel tud maszm vagy luggeszkedve kozlekedni A joystick 11anya1hoz egeszen erdekes mozgasfa1tak tartoznak hanyattfekve kozlekedes es hasonlok (majd m1ndenk1 k1probalhatja magának a tobb11) - a ;;zaltoval egy szomszédos; szintre tudunk lel vagy atugran1 Az egyes palyak teljes tesehez megszabott 1dömennyiseg all rendelkezesre valamint 1ovabb1 nehezítés hogy ez ellensegek 1alalata1 rut kacait varazsolnak a konl<urrenc1a arcara lfohosunkere kevesbe mert fogyaszt1ák az energ1a1at) A kup alaku temsz1nu dolgok nem mozognak esnem is lónek ezek :.zetveresevel agy E betüt illetve egy gyertyát kapunk amelyek felvetele11el plusz energrat vagy eletet nyerhetunk A celhoz vezetó uton a recept vdlahogy ogy nangz1k. Mindig jobbfa é1 irt k1 m1ndtlflt, ami azemb41ton. Ha míi abazohit nem akatódllk toyább jobbc'a, akkof fel vagy le Ott ma,d vat valami..." A szintek ttljh tese utan kulonbozó emberkék arcai 1elennek meg, akik koz 1 1k velunk hogy ugysem fog s1kerulm majd a N11gyonna9~ onrosszbács1 arckepe is, aki ahöi tajekoztat bennunket, nogy sose fogjuk legyozm 1 palya kopenyes karonak illetve mindenfele robotok a><adnak utunkba egy rde1g Jobbra elóre m1ndadd1g am1g egy meredély aljaoan levo lenykapuhoz nem erunk (m1nd enk1 talillja k1 hogyan fogja k1ke1uln1 a lovoldozo robotokat as a fenykaput) aztan pottyaniunk le A folyoso végeben egy p11os nadragot v1s elö órult var rank aki kultikus mozgaaokat és bukfenceket \legu mlndaddrg míg fel nem daraboljuk: Ez lehetóleg ugy tonen)ek hogy a plato alatt all1unk, mert Mr Ugrybugry hajalakor nemi 1uzek fognak lepotyogni, k1vetel a plato alatti b1ztonsagos teruletet Mivel mncs tovabb 1obbra most mehetunk felfele majd amikor 1smtt lehet jot-ora akkor arra tovabb At a hegyen, azta11 az de-oda maszkalo lezereke: eregetó keszu1t1ket kell feldaraoo1nunk M1utan felrobbant az elölte levó lyukon lepottyanhatunk eggyel ajjebb Tovabbhaladva va.am1 arenaba erkezunk. ahol szamos emberke l gyth az esemenyeket a ltuebb 1Jtdogalo parancsnokbol hrrteltn egy sartot tano kez lesz a~1 moge - mint kics ny 1uftballonok - felsorakoznak a nézők is as ez a nagy kukac korbe-korbe ktzd maszkalni Fel s ugorl" atunk a (1graty metro) de egyeb1<ent a sar 1 ot kell t leg sokszor eltaláonunk hogy ez a vonat széppen felrobban1on Ezzel vege 1s az elsö palyanak A tovabb1 palyak kevesbe reszletesen (marad1on vafarnr izgalom a 1a11kosnak is) a 2 palyán egy havas tajon ballagunk és folytatódik az amok1utas (vigyázat nehol a1<na a foldon) Ha mar nincs tovabo JObbra akkor kivételesen nem jobbra folfelé, hanem balra olfele AJ.tan egy JÓ Ideig fuggóteges ugralas. m1g a 1egte1so szintre erve (valan11 tornaszlanyok ugratnak itt ide-oda), eloszor a bal vegeben levö agyul 1<&11 szétrombolni, aztán a 1obb 11egeben lé11ó valamit 11gy fegyveres áll elötte) es mehetunk a 3 szintre Itt óskon a táj as melltanos amazonok bumerangokat dobalnak felenk. Egy dinoszaurusz es egy nnocerosz 1s utunkba akad, de valami madarszerü robotot kell megtalalnunk, aki szappanbuborekokat tú1kal Masszunk lel a tán levö első szintre es pont a fejel ussuk. A negyedik szinten egy Ürha1ön vagyunk, e lőszor egy hat részből allo, korben járo ven11llatort kell megtalalnunk (erre ts felugorhatunk de a cal pontosan az hogy ne vigyen el bennunket) 11 ugy kell r61a leugrani hogy alul el tudjunk tov&bb m enni Egy masik helyen lepottyanva egy gomb lebeg a levegóben. amelyei szetverve szabadda valik az ut lefelé A szint vegén egy piros ruhaba oltozott félkarú emberke áll amelynek ltgyözese u~n m ehetunk az 5 szintre Az itteni dolgol. m ar a vallalkozo kedvu i átékosta vannak bizva Hat igen ez egy ilyen bekes j atek Messwol látszik rola hogy akarcsak 1 US Gokl mostanaban m eg1elent u1donsagai - ez 1s egy penzbedobos iaték szam11ogepes konve12161a Ezek m1nd1g messzem t nóen kihasználják az adott gep hardware-ének lehetosegeot (szuper hattergrafika szepen an1malt es nagy spme-ok etethu hanghatasok) de van veluk egy kis problema ha orokelet nelkul iatsz1k vele az ember, akkor - s1kerelmeny h11an egy 1oő utan nagyon merges lesz a JÍtektót, ha orokélenel 1átuik akkor meg hata1ra un1a magát A STRJDER os ebbe a kategonaba 1anoz1k - legrnkabb a FORGOTIEN WORLDS-hoz (veletlenut szintén US Gold-jaték) tudnank hasonl1tani Termeszetesen a iateknak Am1ga-verz101a 1s van (a kep 1s errol keszult) amelynek k1v1telezese az Am1ga lehetősegeohez len igazítva - hat szép de azert csak lelorm azza az ember RICK DANGEROUS Firebird Hehehe hat ez egy h1hetet1enul marha 1atek Szinten egy penzbedobos automata fe1do1;iozasa lehet, mert az otlet már ism erős A LOOE RUNNER-hez hasonlo letras/maszkalos 1atek a Firebird-tói a mostansag meg1ele111 dolgok kozul leginkább az INDY 3-hoz tudnank hasonhtani. BeJelentkezeskor a program ro9ton a kerettortenetet 1s megadja Del Amerika, 1945 Rlck Oangerous kenyszer1eszallast "égez repulógipével az Amazonas foiyo mellen1 azsungel kelló& kozepe:i, mokozol!'i az elveszen Goolu nd1an1orzs uten kutat A sors kulonos veletlene folytan pontosan egy ilyen vad goolu tabor kellős kczepébe pottyan A gooluk azonban abszolut nem 1kar1ák hogy fel legyenek fedezve - nagyon JOI megvannak a c11111izacio atdasai 1lezuhano rtpulögepek, bombak pisztolyok tii Commodore Vilag) nelkul Va1on megmenekulhet e Alck 12 ót uldozo 1mazón11ll vademberek elol? Hát perue - ha m1 1rany111uk Mlndenekelott a telszereles a k1.1ldetest 6 bombával as a p1sztolyunkhoz iarö 6 toltenflyel kezdjuk. Ezeket a labirintus kl.ilonbozo pont1ain elhelyezett ladakbol R1ck 1sme1 1e11011het1 de alhalaloza a eseten ez osmet max1mumrol indul A jatek kezdeten 6 elet átt rendelkezesunkre A1ck 1rany1tasa PORT2-rol tonen1k a kovetkezokeppen a 'fel' a fuggöteges ugrasnak, a 'balra/jobbra fel az adon 11anyba torteno ugrasnak felel meg a '1obbra1balra mozga1assa1 setalh1tunk A 1e irány hatasara AlcK hasraleksz1k atlos oranybo?n lefele huzva a kart pedig a1 adott 11anyba kusz1k (szuksége 1s l'!sz ra) A 'tuz' +'le' m egnyomátával egy bombat tehetunk le (2-3 masodperces keste!tetes;ii, ami felrobbanva llkv1d1111a a lo.orulette levo goolukat (minket 1s, ha nem mtgyunk arrebb 1 J A tuz - 'fel' a

5 C64 Játékismertetők 3 pisztolyból IÖ egy ioltényt ami szinten azt eredmenyez1, hogy a ked ves goolu sikoltva et1ünlk a mélyben Ha mindkel tegyverunk elfo. gyott (bár Ilyen ntkán fordulhat elö), a goolukat atugrásukkal is elke rülhetjük. de Rick-nek van egy harmadik fegyvere Is - nevezetesen a lába A 'jobbra/balra'+ 'tüz' segítsegével rúghatunk a kívant lranyba - ez azonban nem oh meg, csak m egbénit1a a goolukat (Érdemes azt la megnézni, hogy HOVA la rug Aick koma... - Co\lboy) Fontos tudnivaló, hogy Rick bármilyen magassagbol lapottyanhal (a levegőben ls irányíthatjuk), de az erkezesi helyen az esetek nagy tobbségében két kihegyezett karó várja (e z viszont már egy etetebe kerul A gootukkal kapcsolatban meg megiegyzendó, hogy egyesek csak egy bizonyos korzetben mozognak m1g masok kovellk a mozgasunka1 (akkor 1s, ha más platformon sót. ha mas kepernyon 1s vannak') Ha egy kepernyot elhagyunk, maid 1sme1 v1sszatérunk az összes addig elpusztított goolu is megjelenik A további stuttokkat úgy lsmerkedunk meg hogy elkezdjuk a 1áteko1 Rogton kezdetben egy nagy kogolyo elol menekulunk A szint vegen lepottyanva, huzzuk balra a joy t kulonben az akna aljaban levo karókba pottyanunk Szalad1unk tovabb balra es 1smet pottyan1unk le. de repules kozben most jobbra huzzuk a joy t Alul ugyanis most nem karó van. hanem egy goolu órszem - ml szerencsesen megmenekulunk a kogolyo pedig szegeny órszem fe1en fog koppanni (gazdagabbak lettunk 50 ponttal) Men1unk tovabb jobbra A kovetkezó kepernyore lépve a program hang1elzessel tuda11a hogy ha ezu tán elveazt1uk egy eletunket akkor innen folytatod1k a 1atek nem kell elolrol kezdenunk (ez kb 5 6 kepernyonl<ent van 1gy) Alant egy goolu maukal ide-oda tahat ugral1unk le a tepcsokon es alkalmazzuk valamelyik ant1-goolu eszko21 (IÓJuk le vagy tegyunk le neki egy bombat as ugor1unk 111ssza a masod1k lepcsofokra). Ha a goolu ejutalt akkor ballagjunk at a masik oldalra, ahol egy platformon egy érdekes tárgyat lathatunk k1cs1t nehez lenne elmondani hogy nez k1 - a lényeg az, hogy az Ilyenek felvatele pontot jelent szamunkra Vele egyvonalban a falon egy v1zkopo 1s lathato ami nem vizet kop hanem - ha megtat bennunket - ny1la1 Ezert a bonuscuccot ugy vegyuk fel hogy felugo111a csak a sapkank er1e el Vozkopokkel meg boven talalkozunk de nem m1ndegy1k fog kapkodni Masszurik le a leiran ahol 1smet egy goolu maszka! ide oda Tegyunk le egy bombat ma1d masszunk v11sza egy k1cs1t 1 le11an M1utan a szeretetcsomag celba erkezen mehetunk tovabb lefele Az itteni goo1u csak a 1'01el1g ion szoval menjurik le a letrari as.a valtozatossag kedveen to1uk te A falon egy v1zkopó van, ami nem veszelyes m1ndadd1g. am1g le nem maszunk elotte Akkor ugyantl' elkezdi kopni a nyilakat Ugrani tehat nem tudunk - portyan1unk de huzzuk rogton balra a 1oyst1c1' et 1t kulonben Nyarsonsull R1ck lesz a menu a goolu etlapon Pottyanjunk tovabb balra es pont egy bonusra esunk Innen 1s lepottyanhatunk majd a platformra lee111e ugorjunk ugy hogy a nyarsal< felen a11epul1unk Ess.mk tovabb le vegyulo fe; a oonust lo1uk le a goolul es men1unk tovabb jobbra ln goolu tu.1enges van egyszerre harmat 1s latunk de csak az lesz veszelyes rank amelyik porit eterk fog leesni Ezt loiu~ le a tobbot nem fontos ha a lent levö bonust nem akar1uk felvenni. Ugrat1unk at a mas1k oldalra ma1d tovabbhaladva a szembenlé ó platformon meg1n1 egy goolu othl< a szemunkbe valamint egy loszereslada amellyel 6-ra novethetjul< toltenye1nk számat Lo1uk le a goolu t de ugy, hogy a rolteny a lada elott er 1 e eo - kulonben a ladat fogia szetv1nn1 es búc~ut mondhatunk a mun1c1onak Ha egy ladat felvettunk, akkor az a kesobbl8k ben mar nem fog az adou helyszonen megje1enn1,akkor sem, na kozoeo egy eietet elvesztettunk es v1suakerultur>k nehany kepernyo ny111el) A lada begyujtese utan pottyantunk le OOySllCk balral) rr a1d l"laladjunm IOvabb balra A szemben levö platformon neha egy bonus jelenik meg (de el ts tun1k rogton) ez atrazas ha a1ugranank erte kapnank egy nyilat a ha~unkba Pottyan1unk csak s1man le Itt egy szundlkalo denever allja az utunkat Ha hozzaerunk rneghatunk, de egyebkent haszna.lhato 1onag ru"junk bele egy JO nagyot (kllr a oöszerert' 1 mire lelroad es lefele e11epul a kepernyorol 111 egy huncut goolu all lesben (Jelenlegi helyunkrol nem la1ha1uk). ako az erre 1aro feofedezöt akarta keres21u1szurn1 R ck el,art deneve1 jott Az. viszont ot og1a e11ogyasz1an1 Ha meghalljuk a halal..1vol1es1, akkor sza. bad az ut - rogtoo pottyan1un~ re kulonben a denever v1ssza1on e~ elfogyaszt bennunl<et '' ttalan nem lakott 101 a gooluval) Zunanas kozberi nu22uk balta a JOy t 1gy riem a ka1oba nar em egy bonusra esunk ra Ugor1uk at a karot es men1unk tovabb a letran lefele Hopp! Elfogyott az ut De mire vato a dinamit? M1utan letettunk egy patront, men1unk al a mas1k oldalra es a detonac16 utan mai Kun hatunk 1s tovabb A le11an lemaszva kel cseppkove1 talalunk Ne 81Junk hozza;uk mert - 1 elet, Inkább tegyunk le elonor az elso majd bumm utan a masod1k ele egy bombat A romo~on mar atgyalogolhatunk - mehetunk tovább lefele Aliil kel goolu vád egy bonust (ha velak fel akar1a venni az 101e te vagy roboantsa fel eloob a gooliikat ponyan1unk le 1obbra a letrarol es men1unk tovabb 1obbra n ugor jurik at a szemben latazo kokockara ma10 egy ujabb ugrassal a fale11akra amin felmászva begyt.jthe11uk a szemberilevo kockan uldo gélo bonust. Pottyan1unk le a bambuszplartormra ma1d másszunk le a letran A 1oysticko1 nyom1uk folyama1osan lelelé hogy fóhosunk hasrafekudjon, mert a kopkódö szobor a falon azonnal tuzet ny11 Kusszunk et 1obbra es pottyarijunk egy ~1cs1t lel]ebb Nem kell sietni men mihelyt az eföne leve lepcsore lapunk egy vas1acs zudul te a mennyezetről Var1uk meg m1g tet1esen felemelkedik aztan oaktas sunk at alatta Lepottyanva a sarokban egy szep d1nam11osladat veszunk eszre meg egy ide Oda maszkalo goolut Mivel ugy1s moat fogunk 1ankoln1. pottyan1unk le as hagyjunk az ut1aban egy adag d1nam mog felrobban felvehe11uk a ladal Lejjebb ket goolu Is mászkal var1uk meg m1g a kozelebb1 a fallal tavolodni kezd, pottyan1unk le es megfordulva 1ő1uk le mind a kettőt Alant egy cseppko vár1a. hogy szétrobbantsuk (vízköpő nem veszalyea) m enjunk tovabb jobbra ea - ennyit mara a goolukb61 játszani sokkaljobb, mint ezt olvasni Egy tippel meg adunk két kepernyóvel odebb egy goolu vár minket egy plattormori, aki kovell a mozghunkat Ól konnyen lecsalhatjuk azzal hogy annak a platformnak a vege ala allunk egy pillanatra (ea rogton le is teazunk egy bombát). amelyen mászkal rogton le 11 ugrik utanunk pont az elobb letett bombara A kovetkezo goolut ugy tűnik - sehogyan sem lehet átraznl akarhogy pro bálkozurik, mínd1g a nyakunkba ugrik A m egoldas egyszerű másszunk vias za az elöbb1 platformra és álljunk tel1esen a szelere. A goolu lemászik ugyanoda. ahol az elöbí maszkalt, amelyet felrobbantottunk. Moat mar ó 1s ugyanígy fog járni.. A felj ebb kovetkezö goolut szinten le kell csalnunk a harmadik lépcsőfokra felugo111a. majd onnan eggyel lejjebb lepve rogton ugranunk la kell. fel a platformra A játék log1ka1a az elmondottallbol tajan 111lágos - nem folytat1uk tovább. mert a poénok lelovése elvenné a Játék lenyegét A ba1or vállalkozó kedvű 1atekos ne lepődjon meg. ha a Ooolu Tour végen nem a GAME OVER fel11at j elenik meg - a 2 palye kovetkez1k Itt egy egyíp1omi p1ramiab1n kell mhzkalnunk, ahol derék egyip1omi1k a felbecaulhetetlen értékű Ankhel gyémántot dugták el. A harmadik pálya színhelye a Schwarzenkopf kaatély - ott egy titkos lnfo1mac1ót kell meguereznunk. A negyedik pályán egy kllónl kívánt rekíte korul fog az esemény oonyolódnl A RICK '-NGEROUS grafikáját ugyan nem lehet az egekrg d1csern1 de a )atek mlndenirt karpotol (ml legal1bb1s JObban kedve11uk azokat a 1a1ekokat, amelyek a JATEKKAL akarjak magukat eladni, nem pedig a STRIOER- vagy OPEAATION WOlF-azerü atuffokhoz hasonlóan a 1zuperg11fika a hatalos unalmat takarja) Az Am1ga-verz10 grafikája akár már szegínyetnek 11 nevtzhetó a tobb1 Am1ga jatíkhoz képest, de a dig1tallzált hangeffektek (pisztolyfovea, halal11koly, stb ) nagyszerűek. Zene csak a címkípernyóníl. Mmdtnt osszevetve akár Arruga-. akár 64-tulajdonos vagy - egy nagy goolu vagy, ha ezt kihagyod

6 .. 4 F-14 Tomcat C64 Az ActNlalon cég TOMCAT címü Játéka akár a játék lsmertetók között is helyett kaphatott volna, hiszen a m eglehetósen újkeletü programok kozé tartozik. Az F 14 "Tomcat" típusú vadászgép az amerikai Haditengerészet standard vadászgéptípusa, kate g6riájának a legmodernebb tagjai közé tartozik (vl deoközelben lévók a TOP GUN c. filmben már lát hatták akcióban - mozllatogat6k eddig még kevésbé, mert talán mondanunk sem kell, hogy kiket lónek halomra benne a Tomcat ek. ) A Tomcat tel való repülest feldolgozó új szimuláció ban a Haditengerészet elit pilótáinak a szerepébe élhetjük bele magunkat. A játéknak - a STEALTH FIGHTER-től eltérően nincs gyári kazettás változata. lemezen négy oldalt vesz igénybe Betöltéskor a címkép e rnyő jelentke zik be, majd a "demo" kovatkezik: a légtérben egy Tomcat repked, alant pedig egy repülógépanyahajó figyeli az eseményeket. Ezután a védelemhez van szerencsénk: helyes válantás esetén a főmenü jelentkezik be. Eddig a programnak két verziójához volt szerencsénk. az eredeti gyari változathoz valamint - a két óra múlva elkészult - ASTER-féle toréshez Ez utóbbiról a védelem - ASTER mester gonosz kacagása kozben - lepotyogott (Ej, be kir értel - Co~). de közkézen foroghat olyan torés 1s, ah61 meg akadályok gordulhetnek a játszani vágyó 1átékos elé - ezért az alábbiakban Ismertetni fogjuk. Ez a védelem a STEALTH FIGHTER-ból, GUNSHIP-ből és társalkból mar 1smerós azonosítási eljárás: a képernyő felsó részén m egjelenik egy parkírozó Tomcat szlluettie és a gép valamelyik reszét, valamelyik fegyverét vagy a kiszolgáló személyzet valamelyik tagját kell felismernunk, majd az alsó részen lévó felsorolásból a m egfe l ele lő m egnevezést kiválasztanunk (feltört verziónál - ha minden Igaz - akkor mindig az elsőt kell választani) Ha a toldi (pontosabban az "anyah1j61") Radio lntereept Officer személyzet valamelyik tagját kell felismernünk, akkor az azonosítás alapja az emberke által viselt mellény színe: AN/ALQ AIM t Sldewlnder Oll Coolef Barna: a vadászgép parancsnoka (PlANE CAPTAJN) Sárga: fedélzet! szolgálat embere (FLIGHT DECK OfflCER) Piros: fegyvermester (WEAPONS) Fehér: a blztoneágl szolgálat embere (SAFETY OFFICER) Zöld. a katapult1egényaég tagja (CATAPULT CREW) Lila: üzemanyagtöltó (REFUELER) ~ AIM 120 AMRAAM ~-- AIM 54 Phoenlx MS1A1 Vulcan Helyes váluztas után jelentkezik be a játek "f ő. menüje ", amelynek pontjajt három ábra helyette síti: az első (ENLIST) egy iskolagépet ábrázol, ezzel választhatjuk a trén1ng opcl6t, amelyben gyako rolhatjuk a müszerek és berendezések használ& tát, a Tomcat irányítását, manisverezést, a harcot az ellenséggel stb. Megj eg yzendő, hogy ha kasri ert akarunk csinálni (vagyis folyamato1an újabb és újabb bevetésekre repulve emelkedni a ranglétrán), akkor e lőbb ert a pontot kell válautanunk, majd csak akkor meheh.ink "éles" beveti re. ha az oktató elégedett velünk. Ha Ilyet ját szunk, akkor lehetőség van a jatékálláe klmentí sére is. Karrier esetén a bevetések sikereaaégének fuggvényében egyre magasabb ragot, Illetve mindenféle kituntetéseket kaphatunk. a második ablak (CONTINUE CARREER) válaaz tásával egy kimentett játékállást tölthetünk be és folytathatjuk vele emelkedéaünket a ranglétrán. az alsó ábra (FLY MISSION) választásával azonnal egy éles harci bevetéare fogunk repulni Ha ezt az ikont válasrtottuk, akkor azonban nine1 lehetőség sem lfarrierre, sem a Játékállás kimentésére. Természetesen nem kótelezó a játék kez detén gyakorolni rögton repulhetúnk bevetéare Is

7 C64 e 5 F-14 Tomcat A játék kezeléséhez szukséges billentyűket az alábbiakban soroljuk tel. Az egyes berendezések használatához szükséges tudnivalók a műszerfal Ismertetésénél találhatóak. Megjegyzendő, hogy a kiképzés (ENLIST) első részében csak a kormányzásra, tolóerőre és az automata leszállásra vonatkozó billentyűk uzemelnek: '1': Tuzparancs kérése '2': A leszállópálya adatainak a bekérése '3': Az ellenséges gép keresése '4': A két gép közötti távolság kérése '+': Tolóerő fel ' ' Toló erő vissza 'E': Utánégető (max. sebesség) e : Katapult p-. Pause be/ki 'F" Szemét szórása (infravoros zavarás) 'H' a látótérben lévő kijelzés cseréje (harcban, Szembeállítja a gépet a leszállópályával 'C= ': Térkép e Szemét szórása (radar zavaras) '<': kormánylap balra '> ': kormánylap JObbra 'F1 " A PHOENIX rakétákat ak1iválja 'F3': Az AMRAAM raketákat aktiválja 'FS. A SIDEWINDER raketákat aktiválja 'FT' A gépagyút aktiválja 'SPACE': A kovetkező célpont kérese 'RETUAN" Automata leszallás 'kurzor jobbra/balra' A radar hatótáv áll1tása 'kurzor fel/le : A radar kijelzés állitása A joystick irányai valószínűleg egyértelműek, a 'tüz gomb az eppen aktuális fegyverrel tüzel Sebességmérő műszer (mérfoldben) Alatta található a pilótára hata nehezkedes1 erőt mutató muszer (G jelző) A túl nagy nehézkedés (akár pozitív akár negatív) nemi problémákat okozna! 2. iránytű. Talán mindenki látott már ilyet 3. Magasságmérő (x100 lab) 4. Hajszálkereszt a Tomcat helyzetenek meg11elesehez A célkeresztek formaja attol fugg hogy milyen fegyvert aktiváitunk a rakétáknál ('f1'/f3'/'f5') a célkereszt fehér négyzet keresési uzemmódban es le'<ete kor nyomkovetés1 uzemmodban (utobbi esetben van eselyiink a találatra), a gépágyu ('FT) celkereszt1e szinten kor de negy oldalán egy-egy vonal Is látható A raketákkal kapcsolatban megjegyzendő, hogy mindegyik automatikusan a cetra vezeti magat ha a celkereszt mar kor alakú de a PHOENIX onlfányitórendszere csak a nagy az AMRAAM a kozepes- a SIDEWINDER pedig a kis távolsagban lévő célpont ellen hasznalhato

8 6 F-14 Tomcat C64 5. Ez az ablak mutatja, hogy a Tomcat négy fegyverzettipusa kozul melyik aktív, azaz éppen melyik használata lehetséges. Mint már emlitettük a háromféle rakétatípus a kis, kozepes- és nagy távolságban lévő ellenfelek ellen használható: a PHOENIX a 30 mérfoldnél távolabb, az AMRAAM a t0-30 mérföld kozott és a SIDEWINDER a 15 mérföldön belül lévő célpontok ellen szolgál. Az ágyú használatát talán nem kell magyarázni 6. Az emelkedes (f első) illetve sullyedes (alsó) nagyságát j elző kel müszer 7. Az előbbi ket müszer mellett lévő oszlop a rendelkezésre álló uzemanyag mennyiségét jelzi, a kór alakú k ij elző pedig a múhorizont, amelyről a Tomcat felszínhez viszonyított helyzetét olvashatjuk le 8. Radarképernyő Háromféle üzemmódban képes üzemelni: - keresés (SRCH) üzemmódban mind a toldi, mind a légi célpontokat 1elzi ("célpont" a saját leszállópályánk Is). A radar közepén látható a Tomcat sziluettje, az ellenséges repúlőgépeket szintén sziluettek jelzik (az aktuális célpontként szolgáló gép négy sarkán kis pontok találhatóak) A k ilőtt rakétákat pontok jelzik, a repulőteret nagy téglalap, az anyaha1ót pedig egy kisebb ellipszis. A radar hatótávolsága ebben az uzemmódban 6/t2J25/50/100 mérfold értékek kozott állítható - a raketairányitó (LOCK) uzemmód elsődl egesen a nagy hatótávolságban (láthatáron tul) levő célpontok ellen használható PHOENIX rakéták lehethges célpontjainak vizsgálatára szolga! A PHOENIX rakéták irányítórendszere egyszerre hat célpontot tud kovetni A bal oldalon lévé skála mutatja az egyes gépek távolsagát. míg a befogott (tehát már lelőhető célpontot külon jelzi a gép. Ne zavarjon meg senkit az uzemm6d elnevezése: a befogott célpontra minden raketa automatikusan rarepul, nem szukséges hozzá a radarirányítás! - a harci radar (LNCH) a közvetlen, látótávolságban lévő ellenfelek elleni harcban használható 9. Célradar. Hasonl1t az előbbi radar LNCH funkciójához, csak nagy távolságra értelmezve. Az ellenséges gépek Tomcat-hez viszonyított mozgását jelzi. Ez a rendszer egyszerre csak egy gépet tud kovetni - mindig azt, amelyik az aktuális elsődleges célpont (tehát az előbb i radaron négy kis ponttal lesz majd látható) Az ablak bal oldalán l évő skáláról olvasható le, hogy a célpont a Tomcat hez viszonyítva magasabban vagy alacsonyabban van-e 10. Itt látható a radarképérnyő harom kijelzési módja kozul az éppen aktuális. 11. A bal oldali ablakban látható, hogy a rank kilón rakéta 1nfravoros vagy radanrány1tasú Ennek magfelelelóen kell szemetet számunk az 'F vagy a 'C billantyúkkel - az egyik csillogó, forró hulladékot szor, ami az inlravorós rakétákat zavarja, a másik pedig fémet, ami a radarirányítású rakétakat bolondítja meg. A jobb oldali ablak mutatja, hogy éppen milyen zavarás van életben : IRJ (infravorós) vagy ECM (radar) A rakétákat zavaró szemétből csak véges keszlet áll rendelkezésre, a Jelenlegi mennyiséget a radar JObb alsó sarka mellett lévő két ablak mutatja (a felső a radar, u also az rnfravoros rakétak elleni adag) Ha karriert akarunk 1ats2an1, akkor a fómenubol valasszuk az ENUST opciot Nemi szoveg válik látha1ová a Haditengerészet kikapzási programjatol es a gép kári a 1átekos nevét Ezutan a k1kapzótaborba karulunk zászlos1 (ENSIGN) 1endfokozanal Az alsó repulés mag nem Tomcat tal, hanem egy iskolageppal tortan1k - a faladatok vagrah a11asát segíti a kepernyó t>al oldalán levő abra is, ami a kellő irányt mutatja Eiószor utasításokat kapunk bizonyos iranyban vagy bizonyos magasságban történő rapulásra (a laszállásnál segít a 'RETURN'-nel aktivalható automata leszálló berendezes, de leszállhatunk enélkul 1s). A második repulásnél nagy alapvető manovert (kis Yo-Yo, Braak, Sp1ral, Spllt-S) kell megtanulnunk. Ezeket a manöverekat az oktatás befejezése után 'tű z ' gomb megnyomásával u1ra megpróbalhatjuk továbblépéshez a joysticket jobbra kell mozgatnunk. A harmadik lecke a harci manőverek (lmmelmann nagy Yo-Yo, Barral, Sc1ssors) elsajátítasa A leszállás után ismét fel1ebb lephetunk de - ha elégedetlenek vagyunk a minősítessel - Újra megpr6 bálhat1uk e lecket Ezutan egy másik baz1sra kerulunk, ahol az egyik oktatóval kell harcolnunk (ez még nem élesbe megy da képasságarnkat itt 1s v1zsgaj1ak) Ha jól v1zsgazunk megkap1uk az alhadnagyi kinevazasunket Az oktatók jó szokasa szerint itt is beceneveket kapunk ha JÓk voltunk Tőr (STILETTO) vagy Rókakopo (FOXHOUND) - ha kevisbe, akkor Horcsog (LEMMING), Holdkoros (FLOUNDER) vagy Tyúkszem (lwinkletoes) k1tuntetó megnevezesekkel illetnek bennunket. A kiképzés utolsó szakasza ismét egy ÚJ bázison tórténik Itt már lahetóseg van a játékállas mentésére is. megjelenik egy menu, ahonnan megnázhetjuk a J lanlegi állást, egy kimentett állást, kimanthatjuk az állást, visszaláphetunk a fómenuba as adatlemezt formázhatunk. Itt Is léglharcot gyakorolunk. Szolgálatba a Nimitz anyahajóra kerulunk, ahol Hawk tengernagy kulcinféle harci bevetesekre küldozget bennunket Az eligazításokat most nem írjuk la, de - akár egy szótér segítségével - nem an ha mindenki lefordítja magának Harcba bocsájtkoznunk csak akkor kell, ha háboru tort k1 vagy a N1m1tz anyaha1ót kozvetlen tamadas fenyegeti (erre szolgál a 'túzparancs kérése' billentyü is), agyébkent esetleg Hadbíróság alá állítanak bennunket namzetkoz1 konfliktus kirobbantásáért A kuldatásek az alabbi modokon fe1ezódhetnek be L előn ek bennunket: nincs kommentar GAME OVER Lehet u1ra1olteni az utolsó allast Kaiapultalunk Lehat ramény1<edn1, hogy a N1m1tz mentóhelikoptere1 fognak bennunket megtalalni Ez esetben ismét Hadbírósag ele állunk ha ott bebizonyosodik, hogy indokolt volt a katapultálás, akkor folytat11atjuk a szolgálatot Esetleg fogságba ejthet bennunket az ellenfél is, ahonnan majd valószínúleg ki fognak bannunkat váltani. Elhibázzuk a célpontot, de épségben visszatérünk Hawk admirális barátságosan érdeklődik, hogy ml a joistent müveltunk és esetleg elveszi tőlünk a szárnyainkat (azaz krrúgat bennünket a LéglerótÖI) Sikeresen térünk vissza a bevetésről Happy end, mindenki boldog és szereti egymást. Hawk admirális pedig elóléptetés1a vagy kituntetésre ter1eszt fel bennunket Lehat állast menteni aztan folytatni tovább Egyéb marhaságok 1s torténhetnak valunk (R&R, valamiféle szabadságolás továbbkepzó tanfolyam Top Gun-iskofa Top Gun klképzóvá valás, kioregadés és visszavonulás, stb ) Nam maradt más hátra, mint az elérhatö rangok (egy bizonyos kor vagy besorolas elérése utan) is a k1tuntetések (sikeres bevetések esetén) felsorolása ENSIGN zászlós, a kiképzés alatt UEUTNANT JG : alhadnagy. a szarnyak megkapasától UEUTNANT: hadnagy LIEUTNANT COMMANDER: főhadnagy COMMANOER: parancsnok CAPTAIN: százados PURPLE HE.ART '"Bíbor Szív'". COMMEN "TION MEDAL "Oicsőseg Emlékérem" AIR MEDAL "Lig1 Érdemérem" NAV'f ANO MARINE CORPS MEDAL' A Haditengerészet és a Tengeraszgyalogság Erme OtSTINGUISHEO FLYING CAOSS "Nagy Rapulókereslt SILVER STAR ''Ezusi Csillag", sebesulésért vagy külonleges hósiességért oszt1ák OISTINGUISHEO SERlllCE MEDAL "Nagy Szolgálati Emlékérem" NAV'f CAOSS "A Haditengerészet Kereszt1e " CONGRESSIONAL. MEDAL OF HONOUR "Kongresszusi Dicsőség Emlékérem", 12 USA legmagasabb katonai kituntetáse.

9 C64, Amiga Gunship 7 APACHE AH-64 - vagy becenevén (a lel szereléséhez tartozó rettenetes mennyiségű fegyver míatt) csajc egyszerűen. GUN SHIP. Az Igazi: az USA hadseregének fél elmetes er6demonstrác1ója - a sz1mu lator a Maopn>M cég hírnevének kiváló oregb ítő1 e. egy nagy sze rű sz1mulac1ó A kiváló j e l zőt már csajc azert 1s m egérd emll, mert a helikopterral történő repulés szimulálása - megítélésunk szerint - lényegesen nagyobb erópróba a program kivitele z őj ének. mínt mondjuk egy auto vagy repulógépszlmulátornál - és ez a GUN SHIP-ben n agy sz e rűen sikerült (Mián, üttél míi heli~optwen?i - CoVboy) Nem rég egy újságban azt olvastuk, hogy ez egyike minden idők leg11keresebb 1atek programjainak "plattnalem ezt" kapott. mivel szerte a világon mar tobb mínt 500 OOO (lélmllhó!) peldányt adtak el a C-64, IBM PC és ATARI ST-verzlókból (ez nem Miaoprose-reklam volt - szóval talan igaz 1s lehet ) Nem reg meg1elent az Armga-ver zió is. ami kiváló l eh et őség e t nyújt nekunk ahhoz, nogy most egy kalap alan foglal kozzunk mind a C-64, mind az Amiga ver zióvaj. A ket program ugyanís kulonoaebben nem ter el egymástól, csak az Amígán a gép l eh etőségeih ez Igazították a grafíkát és a hangokat (valamint k1111é változott a műsze rfal kiosztaaa). Bevezetónek ennyit - ugor1unk fejest tehát a programba A bejelentkezh után e lő szor az újabb kel etű szimulátoroknál (STEALTH FIGHTER. TOMCAT, STEEL THUNOER, stb.) már-már mánií va fajuló azonoaítási eljárás koszönt ránk, amelyben a kepernyő fe lső részén látható sziluettet kell felismerni. Ez a kézikonyvek szennt általában azért van a játékban, hogy az ellenségeket meg tudjuk kulönbőztetni a azövetségeaekt ől - a ml véleményünk pedig az, hogy ez egyfajta védelmi célokat szolgál a programokon (a kézíkönyvben ugyania benne vannak a kérdezett azlluenek), valamint l ehetőség a kézikönyv szerz őin ek arra, hogy oldalnyi olyan információt zudítsanajc a gyanútlan aoftware-vísárlóra (egyes fegyverek méretei, rendszerbe állítás í ve. hajt6mü1ípu1, atb ), ami eaetleg Ífdtkelhet egy katonai szakembert, de eemmikíppen aem egy egyszerű j átszani vágyót. Na mindegy - a lényeg az. hogy a Magyarországra árt<ez6 programokról ezeket a marhaságokat dolgos kez ű crackerek szépen letakarítják (vagy mindig csak az elsőt kelt választani) - akiknek mégis m ű köd6 azonosítás lenne a GUNSHIP másolatukon, azoktól elnézést kárunk helyhíány miatt nem tudjuk a szuuetteket közölni. A kóve tkező kepernyón láthatóajc a kovetk ező bevetesre vonatkozo beállítások az aktuális pilóta neve ia az általa eddig elért pontazám (CURRENT PILOn. A PILOT ikont választva éa u1 nevet m egadva (NEW PILOT) új karríert kezdhetünk, a jelenlegi állás k i menthető (SAVE). illetve egy kimentett állás betölthető (RELOAD) Figyelem, egy lemezen csak egy állás lehet, a következő mentés felül fogja írni az esetlegesen a lemezen l évőt a bevetés helyszíne (CURRENT DU1Y ASSaGNMENn 5 harcterúlet kozott választhatunk (USA, calkelet Ázsia, Kozip-Amer1ka, Nyugat-Eur6pa vagy Közel-Kelet), míndegyik más térképpel is celokkaj. a repulis stílusa (CURRENT STYU: OF FlYlNG). Hirom lehetöaég kozül választhatunk, ami a nehiueg1 fokozatra van hatilsaj a bevetés mennyire hasonlítson a vajóságolhoz (CURAENT REAUTY LEVELS). Vll6aágoa repülési hatások (FlYIHG YOUR HEUCOPTER), lezuhanhat-e a helikopter (LANDING YOUR HEUCOPTER), változó idájátb (WEATHER EFFECTS). Az EASY pontokat válaaztva mindig a könnyú verziót kapjuk. Ebben a menüben még van egy további pont Is. amellyel az ellenség fetnereh1igit hatátozha1juk meg (EHEMY Qt.WJTY) termiazeteeen az 1ST UHE a legjobb felszerelés, a 3RD LJN: esetén a legnagyobb veazályt az tllen1ige1 parittyavetók jelentik. A beállított pwamiterekből a gép az alsó sorban summázza, hogy a bevetés mennyire teaz kockázatos (CURRENT LEVEl OF RISK VElff LOW/LOW/AVERAGE/HIGH). Ha valamelyik ~állítás nem megfelelő, a képernyő fela6 sorában a megfelel6 ikon választilávaj átállítható: egy újabb k~nyő fog megjelemi, amelyeken a ~állítások valószínűleg egyértelműek lennek Ez alól caak a pll6tajlata utolsó oszlopa kivitel, ahol néha mindenféle ákom-bikomok lálhatoak: ezek a ptlóta által gyújtott érdemrendek illetve egyéb dolgok rövidítáael, amelyekből az alábbiak értelmét alkerult kihámoznunk (Kik Killed 1n Action - megoltik bevetésen. ~ Mi Md ln Actlon - eltűnt a bevetésen; PH: Purpte Heart - Bíbor Szív, SS: Silver Star - Ezüacaillag; Nk.!Jr Medal - Repulőa Kereazt; CMOH: Kongreaz uual Dica6aig Érdemérem). A tobblt mindenki kiderítheti magának. A CONTINUE íkont válaaztva a következő képerny6re kerülünk. Itt a kóvetkez6 bevetélhez szolgáló eligazitáa látható, amelyben tóbb fontos Információ la helyet kapott. 8aö helyen említendő a PAS8WOAD után áll6 szó Ez a saját gymglfnkn k aznapra kiadott jelszó. amelyre egy mhlk szóval kell válaazotnunk (ezt aajnoa az eligazításon elfelejtik kozolnl velunk - talán arra gondoltak, hogy mindenkinek a gyári verzió van a birtokában, ahol a kizikónyvben fel vannak sorolva a megfelelő vájaszok ). He egy saját bázlsunktloz kozeledve a rádióuzent1ben megkapjuk a jelszót éa egyáltalán nem vagy hibás jelszót felelünk rá, akkor ellenségnek niznelc bennünket it tüzet nyitnak ránk (a megfel elő válaazok a leíráa végin). A máeodík fontos információt az OBJECTl\IE után álló információ ta/ujmazza: ítt találhatj~ meg, hogy a bevetáa ela6dlegea ia mbodtagoa cátpontja milyen egység is milyen koordinátákon helyezkedik el Az említett dolgokat nem árt feljegyezni egy papírral Lejjebb látható, hogy a beveti nappal vagy éjszaka fog zajlani lsmtt egy menuhoz leaz uerenceenk, amelyben az alábbi pontokat találjuk (ha az USA-ban való repulist, vagyis a gyakorló fokozatot választottuk az utolsó kit pont elmarad) SEE MAP: megmutatja a bevetia térképét. amelyen fehér jelek jelzik a aaját éa lila az ellenaágea er6ket. Az ellgazltbon kapott kootdináták közül az elaó kettő az X-. a második kettő az Y-koordináta (a bel al1ó a81'ok tehát Ot-01) SEE INTE.L: a felderítés 1elentis. az ellenngröi (fegyverelc is egyebelc). SID< CALL: nem tetezik ez a bevetés is ló akwunk lépni belóle A CX>HTINUE-val tovíbbl~hetunk, mire a gép erdeklődik, hogy alkerüh- mindent alaposan megjegyeznunk lgenl6 válaaz 11etin a fegyverzet k~nyője jelenik meg.

10 8 Gunship C64, Amiga A standard felszereleshez tartozik a 30mm-es gépágyu (t200 IÖszer). az üzemanyag valamint az infravórós- és radanrány1tású rakétákat zavaró szemét (mindkett6ból db van alapállapotban) Ezek az értékek a felső részen 1é11ö feliratok melletti + és - jelek választásával csokkenthetök/novelhetök A felsoroltakon kí11ul meg kulonbozö raketakat 111hetunk magunkkal (a megfelelő fegyver k 11alasztasa után rá kell tennunk a helikopter valamelyik segédszarnyara - ilyenkor a helikopter kíegyensulyozottsaga érdekében a pária meg1elen1k a mas1k oldalon levö szárnyon Is) AGM-114A HELLFIRE automata vezerlésü levego-told raketa pancélozott fóldi célpontok vagy betonépuletek ellen AIM-9L SIDEWINDER automata vezértesü le11ego-levegó raketa - nyilvanvalóan a legi célpontok ellen. 2.75" FFAR. ez 7 db-os as 19 db-os kiszerelesben Is felrakhato M1g az elöbbl kettő automatikus vezérlésü (a befogott célpontra kllóvés után rávezeti magat) ez célzott levegö-fóld raketa, tehát oda megy ahova a celkereszt mutat Ezalatt a 1elenteg1 felszereles llsta1a láthato a mar fenn levö mennyisegekkel LeJiebb CURRENT WEIGHT felirat mutatja a felszálló súlyt a jelenlegi cuccokkal, alatta pedig a maximális felszálló súly (MAXIMUM WEIGHT) látható. A felszereléa osszeállítása mindenkinek saját tetszese szerint történik, de legyünk figyelemmel azért arra Is, hogy a bevetésnek mik a célpontjai (lehetőleg ne csak SIDEWINDER t vlgyunk, ha a fóldl csapatokat kell megsemmis1teni...) Az. also sorban harom Ikon lathato. a SICK CAll-lal még Innen is klléphetunk a kuldetesből, a ClEAR leszed mindent a hehkopterról, a CONTINUE-val - a lemez megfordnasa utan - a pilótafulkebe kerulunk, ahol az alábbi múszereket lathatjuk (a ra1z a C-64 verzió müszerfalat mutatja, de az Armga-tulaJdonosok is nyugodtan eltalálnak ra1ta, mert csak nagyon kis mértékben kulonbozik attól); Itt egy csomo betü látható, amelyek egyes berendezések megrongálódíaát vagy megsemm1auliset JelZJk.A betuk 1elen1ese sorban a kovetkező (a következmény valoszinüleg kitalálható) R: förotor; 0 : a gépágyú cilzómúuere, A. az első monitor kamerája, G: gepigyú; F: első üzemanyagtartály; mind a két W: a jobb és bal segidszárnyakon lívő fegyverek, a kit E: Jobb éa bal oldalon lívő motoroi< (egy motorral is lehet repiilni!): A. hátsó uzemanyagtartily; a kit L a CHAFF és a FLARES 1zÓl'óberendezis, R. a hatló rot0<. A b9i oldali 'SHlfr-tel (berendezések) és a C= (fegyverek) billentyű\191 behívtiató atátuszkipernyóktől meg is nézh~uk a megrongalodott dolgoi<at: a felaorolasnál lámpak 1at21k az adott dolog állapotát (zóld minden oki; sárga: m~rongálódott, mig uzemel, da 011zeviuza, piros: hát ennek itt vége) 2. A főrotor visszajelzöje 3. A bal is a jobb oldali haitómú teljesitményenek kijelzője 4. Az uzemanyaguint lujelzqe 5. lránytú (számokkal vagy müazerrel). 6. Haladási irányunk VISSZ8jelZŐje 1. A oil tólunk uamított ánva (l\a az 8'Öbtlc musz.e«el egy ponton áll, akkof pontoaan a oil felé repulunk) 8. Ugyancsak a célt 1~ - ennyi fokos tordulálfa van swl<aég, hogy felé haladjunk 9. A Jobb e-s baloldau hajtóművel!, valamint a rotor fordutmuáma

11 C64, Amiga Gunship Vízszintes sebesseg (mérfoldben). 11. Műhorizont a helikopter helyzetének megállapításához. 12. A fegyverek ki1elzó1e a képek alatt a rendelkezésre álló mennyiség Balról jobbra haladva SIDEWINDER, FFAR, HELLFIRE, CHAFF, ágyú, FLARE 13. A függóleges sebesség, azaz az emelkedes k 11e l zőj e 14. Konzol. 3 módon műkód1k : nyomkövetéei uzemmódban a komputer által kovetett célpontot mutatja, OOép módban a terulet térképét, amely felett repülünk és végul rádió üzemmódban a vett rádióüzeneteket olvashatjuk itt el. A konzol felett egy kljelzó található, amelyen RADIO MSG felirat jelenik meg, ha rádióüzenet érkezik (olvassuk el a konzolon!) és TAAGET felírat, ha célpontot lehet befogni (ekkor a jobb oldali 'SHIFT'-tel tápláljuk be a komputerbe - ha az befogta, ebben a sorban megjelenik a befogott cél neve Is). 15. A magassag kijelzöje. 16. Harci radar 17. lnfravoros (1) vagy radamányítású raketák kozeledését j el ző m űszerek (melettuk a kijelzö, hogy bekapcsoltuk a zavarást ellenuk) 18. A komputer által kovetett célpont kijelzese. 19. Célkereszt A játék kezeléséhez szükséges b illent yűk : A játékot PORT2 be dugott joysuck kal iranyithatjuk: az egyes lranyok a helikopter torzsét dontlk az adott Irányba, a 'tűz ' gomb az aktuélís fegyverrel tuzel Nem véletlenul mondtuk, hogy a helikopter törzm döi az adott Irányba és nem a helikopter fordul arra: mivel ajapvetóen a két rotor szolgál a mozgatásra a helikopter torzsének pozíciója és a bekapcsolt rotorok határozzák meg, hogy a gép merre halad. Teljesen vízszintes pozícióban csak fuggólegesan tudunk emelkedni (ha a fórotor megy) vagy - kis sebességnél - valamelyik Irányban fordulni (ha a hátsó rotor megy). A vízszintes elórehaladáshoz a gép orrát - egy bizonyos, a főrotor fordulatszámától függó - szögben a fóld felé kell dóntenl (a szükségesnél nagyobb dóntéa magasságveszteséget la okoz - figyeljük mindig a műs z ereket!). Ugyanígy a helikopter hátrafele Is repülhet, ha a gép orrát fel emeljük - bizonyos fordulatszámmal és szöggel pedig akár helyben Is lebeghetünk. A programnak ez a manőverezés része kiválóan sikerült, a biztonságos repülés elsajátítása kellemes szórakozás. A programot az alabbi billentyűkkel kezelhetjük: A gép irányítása: '1' bal oldali ha)tomű be/k1 '2': jobb oldali hajtómű be/k1 '3': főrotor be/ki ' -)-': a hátsó rotort jobbra forgatja '\i': a hátsó rotort balra forgatja 'F1': nagy sebességnóvelés 'F3': kis sebességnövelés 'F5' kis sebességcsokkentés 'FT'. nagy sebességcsokkentés 'RETUAN': a hátsó rotor kikapcsolása Fegyverek: '4'. '5': '6': '7'; '9' O' A SIDEWINDER rakétákat aktlvalja. A FFAA raketákat akt111álja A HELLFIRE rakétákat aktívál1a A gépágyut akt1vál1a CHAFF szorasa (radanranyítasu.raketa ellen) Radanrányítasu raketa zavarasa FLAAES szórása (infravoros 1rany1ta su rakéta ellen) + '. lnfravoros iranyítasú raketa zavar asa 'AESTOAE" az aktualls fegyver eldobasa Egyéb bi llentyűk : 'Z Térkep 'C = A fegyv erek kepernyöie 'E P1llantas balra CLA Pillantas elóre DEL Plllantas Jobbra 'SHIFT. Rongálódas statuszképernyó (bal 'SHIFT'!) 'SHIFT: Célpont betaplalása a komputerbe Oobb 'SHIFT'I) 'SPACE: A konzol kijelzési módjának valtása. 'AUNISTOP Pause 'RUNISTOP' - 'AESTORE Hehe. Sajnos ez a le1ras keszult el legutol1ára ehhez a szamhoz - így a reszére fenntartott 3 oldalnyi keret gátat szab a folytatásnak Mivel meg bóven van mit írni a programról 1ger1uk hogy valamelyik CoV-ban meg egy kicsit v1sazatérunk rá Addig is v a lósz ínűleg jól fognak jonni a rádiouzenetek 11lszavára adandó válaszok ACCENT - TAAMPOLINE ELECTAA-VEATICAL IVORY -WILLOW NEBULA-QUAKER BILLBOARD- KICKBACK FOOTHOLD - INSOLENT KNOCKOUT - PUREBRED OVATION - UPSTAGE CAOMAGNON - MELODAAMA GRENADER-NOCTURNE LOZENGE- AOMANTIC PENTHOUSE-SYMPHONY DAKOTA-ONSTAOE HEDGEHOG - LOCKSMITH MAZUAKA- YELLOW QUARTZ- ZEBAA

12 10 Játékismertető Amiga (SHADOW OF THE) BEAST Psygnosis Ha már az egész család es a szomszedok kényelmesen elhelyezkedtek a televízió vagy a monitor elótt, valamint mindenkinek a keze ugyeben van valami ropogtatni való (sosmogyoró. sa1tos ostya vagy valami afféle) akkor az áhítatos csend kozepette aramot lehet adni az Amigának es be lehet tenni a BEAST elsó lamezat. Már kazdódhat is a házi mozíalöadás (man ez az lesz!) Megszólal a muzsika. A Paygnolla emblémája jelentkezik be majd a kivltalezó cég kapott egy képarnyöt. Ez lassan átmosódik a címkáparnyóbe agy BEAST fall1a1ba, a háttérben vaiószinúleg az e nevet v1selö kedves élólénnyel KésÖbb agy hangulatos ta1kep koszont be' nahany szornnyel. A demokepernyó mar egy kis ízelítöt ad abból, hogy mi1e szamítha tunk a Játékban a 'tüz' gomb magnyomasa után megjelenó képen azt Is megszámolhatjuk, hogy hány árnyalatát tudja a rózs aszínnek az Amlga Szóval így kezdődik a BEAST A kerettortenetet mindenki kitalálhatja magának a szokásos egy-1óbács1-sok-1ossz-allan-de-iöleg-a-leg1osszabb ellen upusu sablon alap1an a lanyeg, hogy a iatékban egy - meghatarozhatatlan faihoz tanozó - ha1cost alakítunk, akinek szokás szannt magával a Gonosszal gyült meg a baja 12 energ1aagységgel indulunk kuldatésunkre, melynek soran talalkozhatunk egy átlagon!aluli fantáziával rendelkező sci-fi vagy horior müfa1ban alkotó íro osszas megelevenedett 1emálmával. Ellenük főleg átugrálásukkal vagy laguggolással, esetleg oklunkkel és lábunkkal védekezhetunk Termeszetasen a veluk valo bárm1~en énntkezés csokkenti az energiánkat (a bal felsó sarokban latható), de enarg1ara szert tehetunk a későbbiekben is: az első pályán a starthelytől jobbra haladva a kút utin, a hármas csoponokban lévö kőszobrokat szétverve (egy szikla van a tetejükön - ha minden igaz, a kép jobb oldalán Is látható agy) a piros flaskó felvételével +2 energ1aegységhez juthatunk. Hasonló hatást kiválto energ1aegységek találhatóak a var felsö két szlnt1én a ládák szétverése után elökerulö korsokban (egyesek +4energlaegységet1elentenek), valamint a 2. pályán a zold halmokban és a 3-on a sírokban. A lábal nyila beiárat legalso sz1nt1an (balra) egy lombik található, amelynek felvételével maximumra novalhatő az energia Mivel a program ugy lett elkészhve, hogy a lag1obb helysz1n zsakutca. ha nincs nalunk valamilyen tárgy, néha az ESC b1llantyuhoz (ongy1lkosság) kell folyamodnunk A tranar mod 1s csak annyiban sag1t hogy az ellenfelek nem fogyasztiák az anargoankat - visszafelé vezató latrákat sa1nos nem novesztenek, valamint a nagyobb szornyak is nyugodtan magolhatnak (ugyanaz az effektus. ha a faban mászkálva a semmibe ugrunk - ez általaban agy csapdában végzódik) Nehány tippel szolgálunk tehát a jatékhoz: Az 1. pálya három leágazast tartalmaz, amelyeket nagy v1llogo nyilak és agy IN felirat jelez. Ezek kozul az alsó a stanhalytöl jobbra hívó kút Ebbe belepve a program kozll, hogy a vaslépcsők elég szilárdnak látszanak, szóval magkezdjuk utunkat lefelé az egyre huvosabb lavagóban, A latra agyra la1jab vezet - m1g egyszercsak agy aitó ele erkezunk Ez természetesen zárva van, de nem az a probléma a létraról ugyanis nem tudunk lelépni Maszhatunk vissza Amikor v1sszaérunk a kút száiához, a program kozll, hogy esetleg egy kulcs segíthetne ra1tunk (Ezt pe<sza nem 11Jdta volna akkor mondani, mielőtt elindultunk lefelé. - CoVboy) Seg1tanl 1s fog - da nem innen A második laágazas a JObbra ijo massza ) talalhato varkapu Ha ezen belépunk, akko1 megtudjuk, hogy az orag tolgyfaa1tó mógott sotit folyosók vezetnek mindenfelé Tanytag alag sotatak, man agy arva kukkot sem látni (esetleg max1mura állítva a fanyarót, valami da1ang hat - da a létrákat így is alag nehéz magtalalni) A program agyebkant nagedas mosollyal érdeklődik is az aitóban Esetleg agy faklyát keresel?" Túl sokáig egyébkent nem kell keresni: ha tovabbmagyunk néhány lépést, mag is találtuk volna a vártalon Ha ezzel 1óvunk be, világosság fogad. Manjunk fal az ajto mellett lévő létrán és haladjunk jobbra (másfelé nem lehet). amíg nem találunk agy lefelé vezető létrát Azon le, maid megint jobbra a kovatkezó letrálg Masszunk fel rajta, majd potyog1unk le balra as manjunk, ameddig csak lehat Az ott talált létrán masszunk fal és menjunk jobbra A szint végében egy franciakulcsot találunk. Talán még jó lesz valamira Manjunk at a szint masok vagebe és a létrán másszunk le. maid 1obb1a egészen addig, míg la nem pottyanunk. A bejárat melletti létratol balra vagyunk most man1unk tovabb balra A szint vegében talalhato letran masszunk la, majd keressuk meg a kovatkaző lefelé vezető láttat. Miután lamasztunk man1unk iobora Egy v1llanyzár zari a el az utat e lő tte a kapcsolotábláiával (mogotta mag a zsákutcaból klvezató létra) Csak nem 1da kell a franciakulcs? Dehogynem - csak most meg nem mükodik Ballagjunk at a szint másik végébe as ott a ladaban agy lézartagyvarre lalunk Ole! Ezutan föhósunk nem bokszol, hanem gyorstuzalő fegyverével Intézi el az erre iáró szörnyeket. Ha most visszamagyunk a kapcsolotablahoz, a túz gomb megnyomasára főhósunk szepen megszereli: ki 1s sul a blztosítékja Volt zar, nincs zár Másszunk fal a létrán, majd balra lapo1tyanva a másikon. Most 1smet a be1arat sz1ntién vagyunk - menjunk jobbra. Egy latra - vezet lefelé. Manjunk la, maid a balra levő masikon ismét. Falemeló talalkozás: a Háromfejű Sárkany. Köpköd - kopködjunk vissza neki a lézerrel. Egy ldó után megunja és szétrobban Mogötta egy rakitaha1tómüvet és a hozzá iáró sisakot talál1uk meg a masod1k palyát Ezen csak egyenesen alóra kell haladni, míg a keparnyőt agy nagyon nagy és ronda valami zárja el. A kit fe1at kell szatlónunk. mora uanaoszllk. Mogotta padig ott latható az ut folytatása agy a1tó Man1unk át ra1ta Zarva Talan valamit elfela1tettunk magunkkal hozni?! A magoldas kulcsának lehat a harmadik lahetsagas laágazasban a faban kell lennie Ez a stanhelytöi balra találhato - ne nagyon meniunk tovább raita, man hinalen elnyal bannunket a fold! Menjunk la az e lső létran (mahatunk tovabb 1s da agy idó után egész bizto san kellemetlenség fog arni bennunkat ) Most menjunk alőszor balra és la, aztán jobbra és la. aztán megint balra as le, tovább balra (át a hídon) és la, jobbra és la. Ha jól csináltuk, akkor agy olyan platformon állunk amelyre fentről egy lefele padig ket létra vezet (alatta padig egy teleportáló). Másszunk le a Jobb oldalon, aztan rogton tovább le és pottyaniunk le a platformról. Meniunk tovább balra. nlcsak, agy kulcsi Mlutan lalvettuk, a helyén megjelenik egy uzene1 ez nyitja az ajtót Igen ám, de melyiket?! A kútban lévőt vagy a 2. pályán találhatót? Vagy van még egy kulcs? Hat persze hogy van - csak egy kis nehazségbe utközik a megszerzése. Men1unk vissza az alöző szintre (szóval eggyel fal1ebbj Ennek a vagéban agy nagy rondaság uldogél, aki tuzet fúj és egy kék golyóval labdázik Ez a labda is fegyver néhanyszor bele kell utnunk as fóhösunk bokszolas helyett máros alakt1omos villámokat fog eregetni. Barmarre járunk, azt 1apasztal1uk hogy sehol sem talalhato k11arat Kiveva egyetlen helyet ezen áthaladva azonban nagyon kellemetlen dolog vár bannunkat - pedig ott van val ahol mogotta a masok kulcs meg egy ardakas kapcsoló (sót agy rondaság mögott a kutba vezetó ki1a1at Is) Ennyit a BEAST-rol Bár azt hisszuk, a c1met a11evesztették tala.lobb lett volna mkabb a "Mira kepes az Am1ga? " cím. Hat erre Esetleg az egészet nem jatakkant kellett volna forgalmazni, hanem a gap gyarl demojaként. Ennél tokéletesebbat a célra nem nagyon találhattak volna... Nem kazdjuk el méltatni a grafikai \vagy hlhatatlanul aprólékosan kidolgozott és nem digitalizált - képernyőnyi pálya és legalább ugyanennyi animált szörny) vagy a hangot (Dav1d Whlttakar műve, mindegyik egy kulon kis opusz). Hat a Játék az.. hm, hát menni kell, meg utnl, lónl, nahány tárgyat vlnnn1 Na de milyen érzés ha az ember egy sci-fi film kallós kozapén taiál1a magát?

13 Amigá FAL<;ON 11 A CoV. 1. szamában nehany sor ereje1g mar volt szo a Spectrum Holobyte FALCON c1mű sz1mu láclojarol, de idejei árezzuk (ez nost ugy1s egy ilyen "repkedés" CoV ), hogy egy kicsit részlete sebben Is foglalkozzunk vele A FALCON az amerikai ligierö egyik legmodernebb elfogó. vadászrepulőgépének, az F 16-nak a "becene ve" - valamint egy szimulaclos jatak vagy nem Is csak egyszerűe n egy sz1mulac1o?i Hát nem A FALCON ugyams a 16 bltes gepakre készult legjobb repu lőgépsz 1mulato r - ez nem c sak a ml valeményunk hanem az amerikai Softwart-Forgalmazók Szervezetae (Software Publillhera' Auocialion) 1s, aktk t 988 leg1obb játakának választották (nemcsak a sz1mulac10 katagoriabanl) Ez a cím valoszínülag magaan beszel, tahat most nem kezdjuk el meltatm a grafikát, a hangot és így tovább - mindenki a T't L elképzelheti magának, ha még nem látta. Be1elentkezes után előszo r Is a szolgalati hstal (DUTY ROSTER} láthatjuk ahol 10 nevet allítha tunk át (lehat egyszerre 10 iatekos bevetésen tudj& kovetn1 a program) az első oszlopban a rang (RANK), a másodikban a nev (PILOT) a harmadikban pedig az eddig elért telalatok (MERITS - nem l előtt gép csak találat!) szarna van!elsorolva Az egérrel valamelyik sorra chckelve. új nevet adhatunk meg A RETURN' magnyomasa utan kovetkezik a jatak fömenuje ahol a kov etkező dolgokat kell beallitanunk az alsó oszlopban (RANK) egy rangot valaszthatunk magunknak (1at LIEUTNANT. IÖhadnagy. CAPTAIN szazados; MAJOR: őrnagy ; LT.COLONEL. alezredes; COLONEL: ezredes). Ez a nehezségi fokozatot hatarozza meg: a magasabb rangok felé haladva a FALCON irányítása egyre nehezebb. a gép egyre Inkább Úgy viselkedik, mint az igazi repulőgép, erősebbek az ellenfelek. korlátozott mennyiségű fegyver is uzemanyag, a túl nagy vagy túl kicsi nehézkedés problemákat (voroslátás illetve kóma) okozhat és 1gy tovabb Kivetelt képez a föhadnagy1 rendlokozat - ez a játék gyakorló fokozata, ahol megtanulhatjuk a műszer ek, berendezések, fegyverek használatát és a Falcon-nal valo manőverezést Ebben az opcióban korlátlan mennyiségű fegyverrel, lőszerrel és uzemanyaggal rendelkezunk, a program nem veszi figyelembe ha lezuhanunk vagy valaminek nekiutkozunk, az ellenfel nem tud t előm bennunket - egyszóval galamblovészetet 1atszhatunk a jatikban 12 - egyre nehezedo - kuldetes (MISSION$) kozul valaszthatunk amelyek igen hangzatos neveket viselnek Sikeres tel1esités eseten kapunk egy olyan szalagot amilyen a kuldetés neve elolt all a kuldetések alaltl sorban allíthatjuk be, hogy egyszerre ma)( hany MIG gel kell felvennunk a harcot (1 31 Az AAMAMENT Ikon valasztasa utan a bevetesre magunkkal vitt felszerelest valogathaljuk ossze A bal oldalon lathatóak a Falcon-hoz rtndszeres1tett fegyverzetek, mindegyik mellett a m ennyiség ami már a gepen van az adott fegyverből Fóhadnagyi rangnál m1ndenböi 9 (az utolso kettőbő l 1), a tobbl rangnal egyelora csak két SIDEWINDER van felrakva. A fegyvereket a mennylseg alatt livö nyilakra cllckel11e lehet felrakni/leszedni (ezt a kepernyő Jobb oldalán a k1szolgaló szemelyzet egyik tagja elmés megjegyzésekkel kommentálja, pid "Oké", 'Megvan", "Ez egy sórébe kerul", "Ebből még van egy par"), A kulonboző fegyverek a kovetkező célokat szolgálják; AIM9J és AIM9L (becenevén SIDEWINDER). Kis hatótávolságban (15 merloldon balul) lévő légi célpontok ellen használható, infravorós Irányítású rakéta A befogott celpontra automatikusan rávezeti magát amíg az a látótérben van. A kettőből összesen 6 db-ot vlhetunk magunkkal AGM 65 (becenevén MAVERICK): Radanranyítasu levegó-lold raketa, barmilyen loldl célpont ellen Ugyanarra a helyre kerul, mint a kovetkező kit fegyver (MK84 és DURANDAL) - ebb ől e harom tipusbol osszesen 6 db-ot v1h etunk magunkkal MK64 hagyományos páncéltorö bomba fold1 celpontok. fől eg kifutopalyak ellen OURANDAL lezenrany1tasu panceltoró bomba lold1 celpontok ellen Megjegyzendő. hogy ez es az MK84 csak 3 OOO láb alatti magasságból használható a siker reményeben AL.0131 ez nem támadó hanem védekező fegyver, 1 db lehet nalunk belől e Csak akkor használhat1uk az ellenséges rakétak zavarására szolgálo ECM rendszert, ha v1ttunk ilyet magunkkal Ugyanazon a helyen van, mint a póttartály - tehát vagy ezt v1sszuk, vagy azt 300 GAL 300 gallonos pot-uzemanyagtartáiy Ha fogadatlan kommentátorunk valamelyik választasra azt mondja, hogy THERE ISN'T AHY PLACE TO PUT IT vagy YOU'RE GOING TO HAVE TO, akkor a rendelkezésre álló feltuggesztési helyek megteltek - nem tudunk rá tobbet pakolni. SORRY, THERE AAEN'T AHY MORE IN INVENTORY vagy BOB TOOK THE LAST ONE megszólalása annyit tesz, hogy még vihetnénk Ilyet, de nem tud többet adni, m111el nincs raktáron vagy egy Bob nevü kolléga elvitte az utolsót Alul látható a felszálló súly (TOTAL WEIGHT) amelynek akkor van kulönos j elentősége, ha föhadnagynál magasabb rangot választottunk magunknak. ha az adott rendfokozat által megengedettnél túlpakoljuk a gépet, kicsit érdekes módon fog repülni (. és nem túl sokáig - Co\tboy). Erre egyébkent kommentátorunk is felh1vja a figyelmet, amikor a TAKEOFF ikon választasával megkezdjuk a felszallast. hosszab szózuhatag esetén (ahol szo esik tobbek kozott arról, hogy ez a madár így kissé kover lett és ne nagyon repuljunk vele fetjel lefelé) túlsúllyal szállunk fel Ha az ikon választása csak ALL SET ANO GOOD LUCK! (Minden kész és sok szerencsét!) vagy TAKE GOOD CARE TO OUR BIRO (Aztan 101 banjon a madárkánkkal!) meg1egyzest csal k1 belóle, a felszallósúly rendben van. Ezután a fulkibe kerulunk. ahol mindenfele műszerek és k ij elzők szín es kavalkádja fogad bennunket. M i előtt meg1smerkednénk a jelenthukkel. tekintsuk át a b ill entyűzetfunkcló kat (ugyanaz a funkc10 néha tobb billentyűn is megtalálhato, ezek kozül nem említettuk meg mindegyiket ketszer ~). >:... _- -_. -..\ :. "':~-: ::.,~,;:,/~~;r jé:r:. ~....:".;~ ~ ~!:?~' ; ',....._. ' 1

14 12 FALCON Amiga lrányítóbillentyűk : A főmenu egyik opció1ávaj az iranynás m1ndket port-fa (akár egérrel, akár joyst1ck kal) rateheto, de - a beallítastol fuggetlenul b1llentyüzetröi is irányithat1uk a Falcon t, bármelyik kurzorblllentyűvel vagy az alábbi billentyűkkel 'J' 'L' 'I" ' M' balra jobbra fel le Egyéb kezelőbillentyűk : 'P' Pause 'A' Automata pilóta (am1g nyom1uk') Ugyánaz, mint az elöbb1 W Kerékfékek k1fbe 'G': Futómű be/ki 'B' Szárnyfekek be/ki 'F'. Csűrőlapok be/k1 'S" KlkapcsolJa a hangot 'A" Radarkonzol k1/be e A térkep a radarkonzolra betlu ' + Tol oerő fel (a numerikus b1llentyűzeten l) ' - " Tolóerő le (a numerikus bllltntyűzeten!) ' Utánégető be/ki (a 'SHIFr' mellett!). Ha az utánégető aktív, az 5 fokozat kozbtt a',' és a.' billentyűkkel váltogathatunk ö. Váltogatás a szam1tógépbe betáplalt celpontok kozött. 'F3'/ F4'. A blllentyűz eté rzékenység állítása (milyen gyorsan reagal a Falcon) 'HELP' Egyenesbe hozza a gépet 'CTAL' - ' 0 '; Folyamatos autop1lota nem keli nyomva tartani ('A val kapcsolhato k1) A nezöpont kovet1 is az ellenfelet! 'CTAL' - 'E'; Katapult, kiugrunk a gepböi, de folytathatiuk a karriert Nézőpontok váltogatása: '2': Ha kívulről nézzuk a Falcon t ('9' billentyű), akkor a nezöpontot változu11hat1uk vele 360 tokos korben '3" Pillantás a p1lótafulkeből előre (ugyanez a 'END' a numerikus billentyűzeten) '4" Pillantás a p iló tafulkéb ől balra {ugyanez a HOME' a numerikus b ill entyű zeten ) '5': Pillantás a pilötafulkéből hátra (ugyanez a 'PGON' a numerikus bil l entyű zeten ) '6' Pillantás a pilótafülkéből )Obbra (ugyanez a 'PGUP' a numerikus billentyű zeten ) '8': Pillantás a leszállópálya lrányítótornyából (értelemsze rűen a leszálláshoz használatos) 9 : Pillantás a Falcon ra kulsö nézőpontból (páholyból élvezhet1uk a műsort ) 'Ft Ha k ívulről nézzuk a Falcon! ('9' billentyű ). akkor a nézőpontot közelíti a géphez 'F2': Ha k1vulröi nézzuk a Falcon t ( 9 billentyű) akkor a n éz őpon tot távolítia a geptol u : " Műho ld felvéte l ", azaz felulnezet nagyon magasról 'Ü': Eltuntetl a pilótafülke nézőpon!ja1ból a műsz e reket - olyan mintha telemeltuk volna a teiunket. + ': Az előbb i ellentett1e (csak az 'U' melletti + ', a numerikus billentyűzeten lévő gázt ad!) A fegyverek kezelőbillentyüi : 'E': ECM raketazavaró rendszer be/k1 (csak akkor. ha v11tunk magunkkal ALO t31 et is!) V : A fegyverek listáia 'O': A lezeres távolságmérő k11bekapcsolása (a gepágyú celkeresztíénél villogo vonal) 'F7': Minden fegyver ki {ugyanez a 'DEL' Is) ' SPACE': tűz az aktuális fegyverrel 'RETUAN': A légi célok elleni fegyverek közotti valtas (ugyanez a numerikus blilentyüzeten a '('/']' Is) 'BACKSPACE" A fbldi célok elleni fegyverek kozotti váltás (ugyanez a numerikus billentyűzet e n a ('/')'is) A pilótafülke műszerei és kijelzői : 1. Az uveg bal alsó sarkában l évő feliratok MOzul a felső mutatje az aktuális fegyver állepotát (AAM ARMED. azaz betoltve, LCK: LOCK, azaz befogva a cél vagy LNCH: LAUNCHED, azaz éppen tuzel), ha itt nincs tellrat, akkor a készlet kimerült. Ha foldl célpontot táme dunk, akkor - bombak esetén - REL (RELEASED, azaz elengedve) felírat látható Itt, amíg a bomba repül. Ezalatt látható a Falcon sebessége Mach ban (hangsebesség) k1fejez11e Az eggyel lejjebb latható szám j ele ntéséről halvány fogalmunk sincs - semmi logikát nem fedeztunk fel az általa mutatott érték változasában. A negyedik sor utal arra, hogy éppen milyen fegyver célkeresztje van a képet nyőn, azaz melyik fegyvertípus aktuahs: OGFr (DOGFIGHT azaz gepágyú) vagy MSLS (MISSILES, vagyis rakéták) a légi célpontoknal, a földieknél lehet STAF (gepagyu), OUA (OURANDAL bomba), CCIP (Mk65 bomba) és AGM65 (MAVERICK rakéta). Figyelem, a kulon. böző fegyverrendszerek csak azokat a célokat tud1ák befogni és követni, ami a céizóműszeren (vagyis a látótér közepén lévő "tükörben") keresztül látszik! 2. A tolóerő nagyságát mutatja 3. Celkereszt Mindig az aktuahs fegyverre jellemző célkeresztet latunk. távolsagmérö csak a gépágyúnál és a DURANDAL bombanál van, de k1 is kapcsolhato A l evegő.j evegö rak etak által kovetheto célpontot egy négyzet j elzi, a befogon célpont (am 11e mar lehet túzelnl) négyzeten egy 45 fokban elforgatott másik négzet Is villog A toldi célpontok elleni fegyvereknek mind speciális célzórendszeruk van: el őbb a célt kell kijelolnl, amit a négyzet mindaddig kovet, amíg az a célzóműsz e ren keresztul a látótérben van (a MAVEAICK nél a radaron Is megjelenik a táj képe). A bombáknál kijelölt célpont eltalálasára csak akkor van remény, ha láb alatt engedjuk el Öket

15 An1iga FALCON 13 2'--++-f ~ =-m~- 16 ~ Magassagmeró 5. A csoportban legalul a magassagunk k11elzése szamokban (labban merve). Legfelul IN RNG feliratot lathatunk. ha az ellenség hatótavolságon balul van, azaz már megtamadhatjuk. Kózvetlenul a magasság kijelzése felett egy szamot talalunk, ami a számítógépbe táplált 14 lehetséges cilpont kozul az egyiket tartalmazza: az e lső kettő szamjegy a mértoldben mert tavolsagit, a második (pld. 02 vagy 09) a célpont szamat jeloll. A DO lal jelolt célpont mindig a saját repulőterunk. Az autopilóta az Itt k1jelolt célpontra vezeti rá a gépet (bár az utunkba akadó MIG ek kedvéárt megszakítja a célkovetést és azokat hajkurassza, amíg le nem IÖjuk őket ). 6. Itt három lámpa láthato, amelyek sargara sz íneződnek, ha barhol kint vannak a futómúvek (ADY), ha a Falcon a földon van és ennél a sebességnél még manőverezhetunk vele (NWS) vagy mar a levegőben vagyunk és kint hagytuk a futómüvet (DISC). 7. Itt egy WAAN feliratot találunk, ami akkor jelenik meg, ha a Falcon-! valamilyen veszély fenyegeti (túlsúly a felszállasnál, elfogyott az uzemanyeg, eltalált valamelyik MIG, stb.). Ilyenkor egyebként egy nő i hang Is folyamatosan lsmitelgetl, hogy "WARNING, WARNING. " (azaz. Vigyázat!). 8. Itt három lámpa látható, amelyek pirosan világítanak, ha az ellenseges gep radarja befogott bennunket (LCK) vagy már ki Is lő tt ránk egy rakétát (LCH). A harmadik lámpa még sohasem gyulladt k1 nekunk - szó 1al fogalmunk sincs, hogy m11 jelezhet. 9. Ez a 6 lámpa jelzi az utánégető allapotát: az alsó sárgán világit, ha az utánégető ki van kapcsolva a tobbl pedig pirossal mutatia. hogy az 5 fokozat kozul melyik az aktív. 10. A fegyverek k ij elzője A bal oldalon, a második sorban lathato, hogy milyen celpont ellen hasznalható \A - A a légi, SAF a fold1) - vele egy sorban, a jobb oldalon pedig az, hogy a fegyverek kozul eppen melyik aktív és hány db van belőle (ágyúnál természetesen a lő szer száma) A bal oldalon a harmadik sorban APG-66 feliratot lathatunk, ha a radarkep e rnyő (1 2 ) be van kapcsolva, a negyedik sorban pedig LCOS felirat 1elzl hogy a lézeres tá volságmérő aktív 11. Harci radar Feher negyzetek mutat1ak a MIG-eket (ezek a 'C b1llentyüvel beh1vható terkepen NEM látszanak') 12. Aadarkepernyó Csak akkor akuvalodik, ha a latóterben valamilyen celpont túnt lel (vagy MAVEAICK rakétara kapcsoltunk) egyébkent csak múhonzontként hasznalható Ha celpont van latotávolságban akkor a cel itt 1s latszodlk, a jobb also sarokban pedig megjelennek az adatai. a szamok mutat1ak, hogy hany milyen irányban, hány mértold sebességgel halad, hány tokra kell fordulnunk, ahhoz hogy pont el őttunk legyen (a szam előtt L a balra. utána A a jobbra) es hany lab magassagban van tólunk (negauv érték eseten természetesen alacsonyabban) Ez a kepernyő az 'A' megny.:>másaval ki is kapcsolhato, de ide lehet a C billentyúvel behívni a harcter térképét is, amelyen teher pontok 1elz1k a lehetseges ellenséges célpontokat és szurkék a saiát objektumokat 13. Motorfordulatszám-m erő. (Ami elég érdelcea, telcintve, hogy augálttajtómúvea g~ói van BZÓ. - CoVboy) 14. A billentyüzet erzíkenysegének kijelzőj e, azaz milyen gyorsan reagál a Falcon egy lrányitóblllentyü megnyomására (a késleltetést a cétzómű szeren az adott irányban elmozgó kis negyzet jelzi) 'F3'/'F4' el allíthato, a leglassabb reakc1ot a o érték eredményez1. Ha a felette látható ablakban egy piros FIRE feliratu lámpa gyullad k1, akkor katapultáljunk, mert a Falcon kigyulladt as nemsokára lepottyan. A müszertal jobb sarkában egy STALL felirat jelenik meg, ha a megkezdett manőverhez nem megfe l e lő a motorteljesítmény vagy a manőverből kifolyólag a Falcon kormanyozhatatlanná vált 15. Itt ket piros lámpa látható mindkettő akkor gyullad ki, ha a motorteljesítmény elérte a k1futashoz szükseges szintet (ez a fele).

16 14 FALCON Amiga 16. Műhorizont. Ez mar a harmadik ilyen rendeltetésű műszer - a Falcon helyzetének megítélésére használható. Megjegyzendó, hogy ha a műszer szerint a Falcon egyenesben áll, az meg nem jelenti azt, hogy a Falcon tart1a a magasságot. Ehhez egy bizonyos tolóerő szúkséges, amely attól fugg, hogy mennyi fegyverzetet vittunk magunkkal - azaz a gép milyen nehéz (ha ennal az értéknél nagyobb a toloeró, akkor - érte lemsze rűe n - a gép emelkedik, ell enkező esetben sullyed) 17. Itt ne gy zold larr.p a 1eiz1 egyes berendezesek aktrv alapotat Fl.APS a ;:sűrólapok. BRAKE a szárnyfék, WLBRK a kerékfékek es AUTO az automata p1lo1a 18. Ebben az ablakban ket 30 as szam lathato, amelyek a rank k1lott 1nfravoros (FLARES) es a radarírány1tásu (CHAFF) rakéták elleni zavaroszemét keszletaket hivatottak jelezni - viszont sehogyan sem sikerult megtalálnunk azokat a bill entyű ket, amelyekkel használni ludtuk volna ezeket Így JObb híján mindig az ECM használatanál maradtunk. 19. Itt egy p1ros lampa gyullad ki ha u ECM rend szerrel zavarjuk az ellenséges rakéták lranyitasát A pilótafulkeben balra nézve további rmiszerakat láthatunk. a bal oldali kenó (PITCH as YAW TRM) a navabol 1telve az emelkedési illetve a dő less z oget kellene hogy 1elezze - de ez1 nalunk nem akaródzott neki Emelett talalhato egy Falcon-hoz v1szony1tott iranytü, ahol a mindenkori haladási iránynak felel meg az észak és egy zold vonal mu1at1a. hogy ettól merre van a valos észak Lejjebb láthato egy óra, ami kis- és nagymutatókkal jelzi, hogy mennyi uzemanyag áll még rendelkezésre (ez gyakorló fokozatban természetesen nem fogy, egyebként az elórenezeli képnel - a celzóműszer kózepén - a program FUEL felirattal 1elz1 ha fogytan van) A jobb felsó sarokban egy Falcon-szduetten lathato, hogy kint 0 vannak-e a tutomuvek (ha 1gen. akkor zold lampak egnek a helyukon). alatta pedig a motorteljesítmenyt mu1at1a egy óra Jobbra nézve a képernyő bal oldalán a rongalódásjelzó talál ható, ahol piros lampa kigyulladása jelzi, ha egy MIG találatá ból klfolyolag a Falcon valamelyik berendezése meghibásodott. Az egyes meghibásodásokat az alábbi feliratokkal ellá tott lámpák jelzik. FlAP (csúrőlapok ) BRAKES (fékek). NWS (orrkerekek) ECM (raketazavaró) RADAR (radarkonzol), HUD (célzómüszer) STORES {t>ombak1oldok) WEPRPH (az osz. azes fegyver), GUNTRM (agyút forgató berendezés). BURH ER (utánégető ). ENGINE (n&jtomü). FUELSYS (uzemanyagrendszer) as Ox:fLCJoN (betart az at>lak, szokik a levegő ), Az 'ESC' billentyú megnyomásaval a Jatekot fetfuggeszthetjuk es a képernyő tetejen megjelenik a jaték menuje (ez az indítási paraméterek beállításánal is látható - dőlt batüvel az éppen nem használható opciók vannak szedve). A menu kezeléséhez az 1-es portba dugott egeret hasznaljuk a JObb gomb megnyomásara megjelenik ahhoz az opcióhoz tartozó menü, amerre a nyíl mutat, és - a gomb nyomva tartása mellett - k1valaszthatjuk azt a pontot amelyet ak1iválni akarunk (az ak1uálls beállítások elótt egy fehér négyzet látható) A 1átékhoz valamelyik menupont akt1valasa után vagy a FILE-menu RETURN TO COCKPIT opc1ó1aval lehetséges Az egyes menuk az alábbi pontokat tartalmazzak AMIGA: Ez egyetlen menupontot tartalmaz (ABOUT FALCON) amelynek valasztásaval a copyr1ght-uzenetet, a program keszítésében részt11evók névsorát 1llet11e egy uzenetet talalunk, amely arról szol, hogy ha a védett program egy másolatával rendelkezunk es annyi ra álvezzúk a játekot vele, mint Ök, akkor vagyunk vagy rendel1unk egyet az eredetlból - már csak a hasznalati útmutató (ez egyéb kánt egy 156 oldalas konyv) is megéri az árat. (Nagy ötlet! Már el Is küldtem az 50$-t éa a 30E-ot - CoVboy) FILE: RETURN TO COCKPIT: vissza a ptlotafulkébe. ABORT MISSION: krszállás a kuldetesból A nevunk bekerul a SIERRA HOTEL-t>e (vagyis a top-listára), majd új nevet és rangot vá.lasnva új karriert kndhetunk END MISSION akár az előbb i de a nevunk es rangunk - valamint edd1g1 eredményunk - nem torlod1k as u1 kuldetest válasnva folytathatjuk a megkezdett kamert. READ MISSION DISK A Spectrum Holobyte forgalmaz egy FALCON MISSION DISK-et Is, amely 12 tovabbi kuldetést tartalmaz és ezzel a menuponttal olvasható be. ACM: Ha nem csalódunk (és miert csalódnánk?) ez az AlA COMBAT MANOUEVERS (Manöverek léglharcban) róvldítése akar lenni. Ebben a vadászpilóták által a légi harcban alkalmazott standard harci manővereket (lmmelmann, Yo-Yo, Splral, stb.) gyakorolhatjuk - a jelenlegi játék bevetese megszakad A k1lndulóhelyzet szerint egy MIG hátaban vagyunk, ami valamilyen kitérő manöverbe kezd, amelynek ellenszere az általunk gyakorlasra kiválasztott manőver A felső sorban a program 1elzi. hogy milyen manövert kell csinál nunk (Pl BLUEBIRO, IMMELMANN vagy BLUEBIRO, ENGAGE), hogy Ismét a MIG hátába, vagyis lóvési pozícióba keruljünk Ha a manőver nem slkerult volna, akkor a program - a halyzetunk1öi fuggően - egy ujabb manőv ert javasol (harmadik j avaslat általában mái nincs - ha nem főhadnagyi rangban trén1ngezunk, addigra a MIG már rég a hátunkba kerult és lelótt bennunket). Egyszoval ez az opció a kozvetlen léglharc gyakorlására szolgál - csak van vele egy kis probléma: a program által j avasolt manőverek rajza a gyári verzióhoz mellékelt konyvben van SCENERY: a terep megjelenítése (DETAJLS ONLY: piramisok, PLOTS ONLY: pontok, DETAILS+PLOTS. piramisok és pontok Is). CONTROL: a kívánt lrányítóperifériát állíthatjuk Innen (egér/joyst1ck1blllentyüzet) OPTIONS: LARGE/NORMAL. SCAJ..E a normál/nagyított megjelenítési mod kozott valaszthatunk All SOUNO ONIOFf minden hangjelenség be/ki ALl SOUND BUT ENGINE: minden hangjelenseg hallható, de a motort jelző zúgás kikapcsol TRAINING MODE: minden marad a regiban. de az ellenséges pilóták nem tudnak lelőni bennünket (a találataikat csak pittyegés jelzi) MIG ACE PILOTS: Kicsit nehéz lesz lelőni a MlG eket.

17 Amiga FALCON 15 COMMS Alapallapotban SINGLE PLAYER-en van - vagyis agy 1átékos játszik a gap ellen Modemmel azonban rácsatlakoztathatjuk az Am1ga1 egy maslk gepre es az ellen jatszhatunk (pontosabban az azon jatszo jatakos ellen) tn állrtható be. hogy a másik gép milyen típusú (AMIGAIATARI ST/MACINTOSH). mekkora az átvitel sebessege illetve a m as1k gép milyen módon van csatlakoztatva. Ezek lettek volna a kezetesi ismeretek - lehet kezdeni a műsort az alábbiak szerint: Válasszunk nevet, rangot. kuldetést as fegyverezzü l< fel a gépet az iméntiek szerint (ha nem fohadnagyl rangban Játszunk, akkor vlgyunk magunkkal AL0131 -et Is, mert Ilyenkor a MIG-ek mar lelöhetnek bennünket, tehát zavarnunk kell a rakétáikat). A p1lótafuikébe kerulve húzzuk be a csürölapokat ('F'), hogy k1futaskor nagyobb legyen a fe lh a1tóe rő (ha főhadnagykén t játszunk ez teljesen felesleges: max gárt adva a gép magatól felszáll I Adjunk motorteljesítményt e + billantyüvel és engedjuk k1 a kerekfékeket ('W ) A Falcon megindul Elegendő sebesseget gyu1tve nyomjuk meg a lefelé mutato kurzor nyilat es a gép magasba emelkedik Magasabb rangban 1átszva ilyenkor a hölgy WARNING-ozn1 kezdhet, ami azt 1e1emi, hogy mar fel kene emelni a gépet vagy tul van terhelve és nem tud felszállni (ez utóbbi esetben a bevetes nemsokara véget ér, mert osszetorjuk a Falcon-t) Ha felemelkedtunk, huzzuk be a kerekeket ('G') es kb láb magasságnál engedjuk ki a csú rőlapokat Is ('F') Valasszunk celpontot ('Ö ) es nyom1uk meg a 'CTRL' - 'D' t, hogy az autopllota odav1 gyen. Az utunkba akadó MIG-ek eseten az autopilóta automatikusan az ellensegas gép kovetésére kapcsol Ilyenkor a motorteljesítményt csokkentsuk kb. a felénél kicsit nagyobbra. hogy a Falcon ne legyen túl gyors ahhoz, hogy az ellenfél hátába karüljon Ezek ellen - aktív autopllótánál - csak akkor használjunk rakétát, ha ugyanabba az Irányba repülnek, mint mi (esek így tartózkodik elég sokáig a celzóműsza rben ahhoz, hogy a rakéta befogja) Ha a MIG fordul vagy szemben jon, akkor az ágyut használjuk. Ha valamelyik fagyverunk kifogyott volna. a 'CTRL' x megnyomásával vlsszaallíthat1uk a felszálláskor meglévő mennyiségeket. Ha letőttuk. az autópilóta automatikusan visszakapcsol a célra és folytatja útjat felé Ha a harcban a Falcon annyira megrongal6dott volna hogy esetleg kormányozhatatlanná vált, kigyulladt, szokik a levegő vagy a fegyverek magh1basod1ak volna, akkor katapultal1unk ('CTRL - E') Miutan az autopilóta elérte a k1vatasztott calpontot. köroznt kezd korulotta Ilyenkor kapcsoljuk k1 csokkantsulc a motorteljesítmenyt a felére es ereszkedjünk lab alá Kapcsot1uk be azt a fotdl calpont elleni fegyvert ('BACKSPACE 'J amit magunkkal hoztunk (AGM65, OURANOAL vagy MK64 - ha egyik sincs nálunk, akkor a gépágyu 1s megteszi) Figyelem Minden fegyver csak azt a célpontot tudja kovatni, ami még alattunk van (amely felett mar atrepultunl<, azt "elfele1ti") 1 Helyezked1unk Úgy, hogy a célra a biztos célzáshoz szukséges távolságból tudjunk rarapulnl Ha AGM65-ot használunk, a radarkonzolon megjelenő cétzómüszer alapján célozzunk a célpontnak pontoaan az aljíija. Nyomjuk mag a 'SPACE' t (vagy a 'tűz ' gombot, ha ugy jobban tetszik) és a latótar ban, a célon egy kis négyzet 1alanik meg. ami jelzi. hogy a rakéta hova fog becsapódni Ha a négyzet az epületnek vagy rakétaállás nak pontosan azon a pontján van, ahol az a talajjal érintkezik (repte rek kifut6pátyáinál nincs ilyen gond) akkor tuzaljünk ('SPACE.) Ha a detonációt látjuk és hall1uk 1s akkor tal1as a siker: a cél felett elra pulva láthat1uk a romokat 1s. Ha csak lat1uk a detonációt, akkor nem talált, de kezel volt - ha semmi sem tonenik, akkor csak agy lyukat gyártottunk a sivatag homokjába Ha OURANOAL t vagy MK64-at hasznalunk akkor a cél kijelolésa hasonlókeppen torténik, mint a MAVERICK-nal pontosan a célpont alját kell kijalolnünk. Ezután megjelenik a lazeres célzóberendezés a látótérben lévó célzómúszarban Ez egye l őre csak egy!uggőla ges vonal (ha nem mozogtunk oldalirányba a célkljatolés óta) Egyelőre csak arra kell ugyelnünk, hogy az fuggőleges Is maradjon és pontosan a célzómúszer kozapén látszó célkereszten haladjon át. Nemsokára beúszik a függőleges vonal végén lévó kereszt Is falutröl és amikor az pontosan fedésbe karul a kozépen lévő kereszttel, dobjuk el a bombát. Oatonaciót mindig hallani fogunk. tehát - hogy a bombázás eredményéről magbizonyosod1unk - emeljuk fel a gép orrát és nézzunk hátra a pitótafulkéban ('5') Gépágyú haaználatakor szintén az 1dd1giekhaz hasonlóan kell &ljamunk, itt is agy lézeres 1á11o lságmérő segíti a pontos célzást (ez lég1harcban teljesen felesleges, csak zavaró - az 'O'-vat kikapcsolhatjuk) Ha az össz11 célpontot lepucoltuk a pályáról (??? - Co\lboy) vagy fogytán az uzamanyag, akkor válasszuk a 00-val jelöltet (ez a aaj át r e pulőterünk) és az autopllóta hazavezet bannunliet. Kb. 5 6 mérföldre a reptértől kapcsoljuk k1 (ó ugyanis nem fog leszállni hatyattúnk, csak koroz a reptér felett), csokkentsuk a motorteljesítményt kb a felére és manővarezzunk úgy, hogy a klfutópátyákra 90, 180, 270 vagy O fokos irányban álljunk rá (legjobb k e l e tről, 270 fok felé haladva megközelíteni a repteret, mert a 9-aa kifutópályán kell a hangár elé beállnunk) Megfelelő távolságban bekapcsol a leszálló müszer (ha bekapcsol. - Co\lboy): ez két sávozott kereszt, amely a fu ggölegaa és az oldalirányú eltérést mutatja a lesszállópályához képest. A manőve rt segíti a célz6müszar bal oldalán lévő három lámpa la: az alsó vagy a felső sárgán ég, ha feljebb vagy lejjebb kell manőveraznunk és a középső zold világit. ha a magkoze!ítés pont jó. Engedjük ki a futóműveket ('G'), húzzuk be a oaűrőlapok at ('F') a kis magasságban kis sebességgel törtanő manőverezhhez és húzzuk be 1 szárnyfékekat ('B'), hogy csókkan1en a gép sebessége és az orrát megemelje (normális pilota ugyanis nem az orrfutómüvat tori ossza a leszállásnál, hanem a gép fenekét teszi le előbb ). Földet érésnét azonnal csókkentsuk a motorteljesítményt nullára és húzzuk be a kerékfékeket (W ) Azt mindenki észre fogja venni, ha a leszállás nem volt toketetes.. Ezután a gíp úgy rendelkezik, hogy m1njunk 270 fokra a 9-es k1futopályára. Noveljuk a motorteljesítményt egy kevéssel a fele fele, h engedjük ki a kerékfékel<et: ha 161 csináltuk a cílzómüszar jobb oldalin tevő NWS lámpa világít (az jelzi. hogy az adott sebességgel manóverezhetunk a földon) Guruljunk be a hangár előtti csík végéig és on húzzuk be a kerekfekaket, valamint vegyük le a motortel111ítményt teljesen. aztán mintha elvágták volna. Itt ugyanis vatószinúleg le kena állílaní a motort és kiszállni valahogyan - de Ilyen cetokra szolgáló b ill e ntyűt nem találtunk A kuldatéseknek katapultálással vagy a főmanu A l.e-almenujének END MISSION pont1ával vetettünk véget. Az. Itteni teendők kiderítése már a vállalkozó vadászpll6tákra vár.

18 'l 16 A játék kozben a gep a felso sort uzenetsornak használ1a. ahol BLUEBIAD címzéssel (ezek mi volnánk), kulonfele instrukciókat ad. Ezek a kovetkezöket tartalmazzak: BOGEY IS AT ANGEL... MIG(ek ) van(nak) valahol a kozelben. HEADINGS... jelzi hogy milyen irányban haladnak,. MILES hogy hány mérföldre vannak tőlunk ás... KNOTS CLOSUAE hogy hány mérfoldes sebességgel közelednek hozzánk. SPLASH A MIG. Lelőttunk egy MIG-et YOU'AE OFF COURSE.. : klrepultünk a tárképröl vagy teljesen elvátettuk a célpontot. A HEADINGS jelzi. hogy a kiválasztott célponthoz milyen Irányba kell fordulnunk. Ugyancsak Itt mondja meg a gep a harci manóverek gyakorlásakor, hogy milyen manöverre van szükség. valamint leszálláskor Itt jelzi, hogy milyen Irányba fordul1unk (ugyancsak HEAOINGS) és hány mérfold van még a bázisig (... MILES TO BASE) Egy kuldetés véget érhet a gep osszetoresevel lezuhanással, katapultalassal, a FILE-menu ENO MISSION vagy ABORT MISSION pontianak valasztásával vagy - ha valaki kitalálja, hogy hogyan kell a leszállással Ilyenkor egy képernyö jelenik meg, amelynek a felsö reszán képregény tájekoztat a bevetes vég ér ől Dióhéjban. Osszetortuk a gépet: Falcon a füben + p1lota k1, helikopter ártunk... hadbírosag - a karriernek vege k1rúgtak bennunket a seregbő l Éljen az anltmllitanzmus Mehetunk POPULOUS.ozni Lezuhantunk: Oetonacio a tavolban + s1runk latképe a folotte d1szrepkedest végzö - meg le nem zuhant - Flacon-okkal (pardon. Falcon-okkal ). Lelőttek bennunket: zuhano Falcon +akar az előbbi Katapultáltunk: Nyitott fülke+ ejtőernyős le i helikopter ertunk - hurra, folytathatjuk a karriert. A képregény alatt - ha a gép úgy véli. hogy sikeres volt a bevetés - megjelenik a mintákkal ékesített szalag (Id. a bevetés kiválasztásánál). ami a teljesítésért járt. LeJJebb láthatóak az általunk eddig megszerzett medáliák \sikeres bevetésekért). Eddig csak az elsőre sikerult szert tennunk, ami egy '"Bíbor Szív" kitüntetés (... aminek az éf1ékéból némit levon az a tény, hogy tudomásom szerint azt poaz1umuaz szokták osztogatni: a hóli halottaknak - CoVbÖy) - de gyan1thatoan a TOMCAT-leírásban felsorolt plecsniket gyü1thetjuk be. A képernyő alsó sorában voroscs1ll agok 1elz1k a l előtt MIG-eket, az alatta lévö sorban pedig bombák, a célpontokon elért sikeres találatokat A jobb oldalon MERITS mutatja az iménti bevetésben elért találatokat (egy célpontot vagy egy MIG-et tobbszor is el lehet találni!), TOTAL MERITS pedig az edd1g1 bevetesekben osszesen elert találatokat Az eger valamelyik gombjának megnyomása utan a SIERRA HOTEL j elenik meg a képernyőn. Ez az amerikai vadászpilótáknál a század dicsöségtablajanak a gunyneve - a jatékban termeszetesen a Top-lista Az első oszlopban látható a p1loták neve és rendfokozata, a második oszlopban a státusza \KILLED: lelőtték vagy lezuhant; BUSTED: összetörte a gépét és a Hadbíróság kirúgta a Lég i erőtól ; RETIRED: visszavonult, vagyis ABORT MISSION-na! vetettunk veget a kuldetésnek; ACTIVE: szolgálatban - természetesen csak az utolsó megjelölésü pilóta repulhet Ismét bevetésre). Az egér valamelyik gombjának megnyomása után Ismét a szolgálati jegyzék jelenik meg és kezdhetjük a következő bevetést. j Hát ennyit tudtunk hirtelenjében ósszehordani a FALCON-ró!. Ez persze édeskevés: teleírhattuk volna vele az egész újságot, de talán még az sem lett volna eleg - mindenesetre elindulásnak talán megteszi az Újdonsült vagy leendő FALCON-tulajdonosoknak. Annyit még szeretnénk megjegyezni vele kapcsolatban, hogy lmbyte-os (vagy annál nagyobb memóriájú) Am1gán funal\la, az 512K-hoz képes néhány újabb hangeffektus valamint a 'CTRl' - 'B'-vel aktiválható '"fekete doboz" (valószinüleg mindenki tudja, m i ről van szó) Is hozzá1on az eddig elmondottekhoz Ha esetleg valaki tudná a választ a leírásban említett rejtélyekre, kérjuk juttassa el hozzánk - sz1vesen kozolnénk. Végezetul egy bazi nagy kép egy MIG 29-rÖI (ugyanis nemcsak MIG-21-e!<kel találkozhatunk. )

19 . 1 Pius 4 A-07 A Braintron Software A-07 c1mú játé k!i v 11 alahol, a.:.jövő 1 ~ et n,, da'kföeld et~ty ll " l l'l lj 1 1JJllll,l,1,IJllJlUJlllJl.lJJIJ.llJ!l.IJJ.WJ"'iUJ.IJJ.U.~J.tl!Jl.~.URIUµJ.IJJJ.~ 1111! 111 tavo orszag...,an a szo 1 gy 1. ~. n rrr TITHPI lm rrm; lílrm TTTT1t:.i! 1jl ~:~as~í;~~~~~k(~ev:o1r~~~ d~~~~~~~ 1 l~ 1íll~1 ' ~i jj '~ ''\ ir.. ~ l '.w.1.1. I.'rif :JJ..,,1 11~, játékunk főhőse. Mike YemNt. Sze-. 'I mr r. '11 1 n í 11 1 rencsétlen cimbor~nk ~pp.en rendes,. W,i 1, , F~,. 1 ' meg~zokott szolg~latat t~ltl. amikor Í ~ I' j., ~,.J., 1 megerkezlk hozza a h1r Bhanak a kozponti számítógép észlelé, 1 se szerint a támaszpontra ellensí- 1 1 j ges kommandó 1utott be. Bhanak I ' l.'. ' nem sokáig teketóriázott a 'I ( 11 t 17 bá_zison folyó titkos kísér!elek v~de l 1 1 meben - ~ perces kesleltetessel 11 bekapcsolta az autom atikus on megsemmisí t ő rend szert. A hóli lrr!1'rf!tfiffiwfftwnnmw#>i~wn;llll I halott ltátuaz ugyan nagyon feleme 16en hangzik " - gondolhatta Mike 1 - ". de caalc aklcoi', ha nem én leazek a.zl" Háromnegyedórányl Idő áll tehát a rendelkezésére Mlke nak "" " ' " ' "" ' ahhoz, hogy m entse a bőrét az A 07 bazisról. Ehhez össze kell szednie a főa1tó kinyitásához szukséges floppy-lemezeket és az Ethanak 500 számítógép termináljaihoz való hozzáférés végett a m egfelel ő PASSWOAD-oket. Életmentő tevékenysegeben - az Időn kívul természetesen - a bazist órzö biztonsági robotok is akadályozzak, Ethanak 500 viszont információval és segítséggel látja el. A program egy kis emlékez1etóvel kezd ődik, ami kb így hangzik. üzenet a.z A-07 infomiációa rendazerétól Tátgytcöt: A-07a: Mike Yenow az emt>erünk A-07b: ETHANAK 500 a azámít6gép típusa Kíséneti leírás: egyenes kapcsolat embet' éa gép között a kontroll elvelztém nincs kontaktus nincs visszacsatolás operátori beavaöcozáa szükséges ()pelátori patanca: Az A-07 objelc1umot a védelmi rendszer 45 f*c múlv1 automatikusan megsemmisíti. Álvitefvéo-. Játékos, kérsz információkat?" Ez utóbbi kérdésre y megnyomása eseten Mike mozgatása, illetve a játék k ezeléséről kapunk tájékoztatást Főhősünk mozgatását a JOY2-es portról, vagy a billentyúzetről a kurzor-blllentyúkkel végezhetjük.'shift' Uoystlck-nél 'túz' gomb) segítségével keresgélhetünk valamelyik bútordarab mogótt, vagy lephetunk be egy kihelyezett terminálba. Kutatásnál Mlke Ot a vizsgált berendezési tárgy bal oldalára kell állítanunk, majd a 'tűz ' gombot folyamatosan kell nyomnunk. Ekkor a képernyőn megjelenik egy ablak, arnelyben a LOOK (keresés) felirat és egy vonal jelenik m eg, ami a kereséshez szükséges I d őt mutatja. Ez I dő elteltével a második üzenetsorban meg1elenlk a megtalált tárgy neve. Ezek a kove tkezők lehetnek: NOTHING (semmi), ACTUAL. PASSWORD (aktuális jelszó); DISK NA. (lemez éa az azonosító1a). Ez utóbbival kapcsolatban m egjeg y zendő, hogy Ethanak 500 a lemezazonosítok kiírását néha elteveszt1 1 1 A képernyő alsó részén négy ijzenetsor van, melyben Ethanak 500 uzenetei jelennek m eg: Az első sorban az aktuális liftre vonatkozó adatok jelennek m eg. amikor egy szobából a ltttbe szállunk A második sorban láthatjuk a megtalalt tárgyak nevét. A harmadik sorban az életeink számát találjuk A legalsó sorban Ethanak 500 egyéb uzeneteit láthatjuk, amelyek a kovetkezöek lehetnek: ETHANAK WORKS OK (Ethanak rendben dolgozlk) CONNECTION TO SYSTEM (Kapcsolat a rendszerrel) SECURITY PASSWORD IS CHANGED (Biztonsági jelszó megváltozott) SECURITY PASSWORD IS BROKEN (B1ztonság1 jelszó feltorve) MANAGER PASSWORO IS BROKEN (Menedzser jelszó feltorve) THERE IS NOTHING IN THIS AOOM (Ebben a szobában nincs semmi) GO LEFT (RIGHT) FR0M ELEVATOR. ON LEVEL. (Men1 balra Oobbra) az lift szintjére) GO ADDR= GO ADOR = (Abban a szobában vagyunk ahol a fóa1tó van) Minden egyes helyszínen négy emelet van, melyeket harom lift kot ossze. A liftekre állva a 'le' illetve a 'fel' blllenyúk m egnyomásával... gy-egy emelettel fe~ ebb vagy lejjebb mozoghatunk Mike kal. Mivel a robotokat megsemmisíteni nem lehet (csak egy Idő r e megbénítani), a litteknek nagy szerepe van a robotokkal való találkozás elkerulésében, valamint az esetlegea túloldali kijárathoz tortínő eljutásban, Az emeletetek közott le la ugorhatunk hősunkkel, amennyiben a lltt alattunk áll (h a nincs alattunk, az aajnoa az életünkbe kerül).

20 18 A-07 Pius 4 A kozponti liftek (ELEVATOR) a baz1s szin~el kozott1 mozgast segítik elő Het darab van belólük (A- G), melyek a 0-7 szintek kozott kozlekednek (a legfelsó szint a O ) Amiko1 beszállunk a httbe Ethanak 500 az elsó uzenetsorban kiírja, hogy melyik htt, hanyadik szintjén tanózkodunk. A terminálba való belepésnek feltétele van: meg kell, hogy legyen hozza az érvényes jelszavunk (PASSWOAO). A jelszavakat az egyes berendezési tárgyakban való keresgéléssel gyújthetjük ossze Ha már osszegyújtottunk egy pár 1elszot, a kereaéshez hasonló módszerrel beléphetunk egy te1m1nálba A kepernyón egy szamítogépkonzol jelenik meg, aminek a képernyójén a kovetkezók jelennek meg. COMPUTER TERMINAL A:. LOOIN (belépés a rendszerbe) 8 : EXIT (kilépés a 1end s zerb ől) C: SECURITY OPERATIONS (biztonsági 1endszer múkodtetise) /u A'/'B'/'C' b1llentyúk megnyomása énelemsz11úen a m egfe lelő funkclo k1valasztását eredményezi. A program minden egyes LOOIN válaartásnál egy jelszot elvesz tőlünk. Ha elfogyna az osszes jelszavunk, akkor Ethanak rögtön figyelmeztet bennünket (SECURllY PASSWORD IS CHANGED) felirattal. Természetesen ez az üzenet nem a termináloknál, hanem akkor jelenik meg, ha a pályán vagyunk. Ha a LOOIN-t választ1uk a menuból és van ervényes 1elszavunk (PASSWORO OK TYPE...). a következő almenübe lépünk be Oelszó hiányaban PASSWORO INVAUD fehrat kíséretében Ethanak 500 kiléptet bennunket a terminálból) SYSTEM ONLINE A:. DIRECTORY (behelyezett lemezek tanalomjegyzéke) B: STATUS (mi van a gépbe toltve) C: l..oad (betoltés A illetve 8 lemezmeghajtó1ói) D: ENTER (programok futtatasa) E: UST (.TXT kiter1esztésü szovegf1le-ok listázasa) F: LOGOUT (kilépés a rendszerből) Ezeket a parancsokat csak akkor van énelme hasznalnunk, ha mái legalább egy lemezt behelyeztunk valamelyik meghajtóba a gyü1teményunkböi Ez a kovetk ezőképpe n tonénlk: a 'HELP' b1llentyú megnyomására a jobb alsó aa1okban megj elenik egy ablak, melyben a megszerzett floppy-kkal vegezhetó múveletek jelennek meg. MANUAL A:. INSERT DISK (lemez betétei& egy megh a1tóba) B: REMOVE DISK (lemez k1vetele egy megha1tóbol) C: EXIT (kilépés) INSERT DISK valasztasa eseten a megfelelö blllentyü megnyomásaval meg kell határoznunk, hogy az 'A' vagy a 'B' meghajtóba akarjuk-e a lemezt betenni ('C'-vel kiléphetünk), majd a lemezek azonos1tól közott kell kiválasztanunk azt, amelyet a meghajtóba akarunk tenni. A választást a 'RETURN' blllentyü megnyomásával hagyhat1uk jóvá. A megtalált floppy-lemezekről egyébként célszerü papíron Is nyllvántanást vezetni a késóbb1 gyors felhasználás végett. REMOVE OISK valasztasa eseten - az elobb1hez hasonló eljárással - krvehet1uk valamelyik meghajtóból a floppyt Ha van már lemez valamelyik meghajtóban, akko1 elkezdhetunk manipulálni vele a fenil mami segítségével : Mint minden rendes számítogep Ethanak 500 Is a OIRECTORY pafancs kiadására hajlandó kiírni a lemezek tartalomjegyzékét Ezt a parancsot elég sü1ün k1 kell adnunk az osszegyüjtott lemezeink megnézéséhez Ekkor - feltételezve, hogy az A megha1tóban van lemez, a B-ben nincs - a képernyőn a ORIVE (lemeztanalom ( ) és típus valamint a ORIVE B IS EMPTY feliratok jelennek meg. A bázis területén ósuesen nyolc különbozö tanalmú lemezt találhatunk, amelyek a kovetkezóek:... TXT (ÜIH) BASWT.BIN GAMES.BIH LOOKAT.BIN OPENOR.TXT llrmhger.bih W.THEM.TXT PASCOM.BCN A.BIN kite1jeaztiaú lemezek valamilyen futtatható programot, a.txt kita1jesztésüek pedig valamilyen forrásszöveg-flle-t tartalmaznak. Ez utóbbiak valamely forditóprogram segítségével válnak futtathatóvá. A különböző lemezek használatára a kés6bblekben, a megoldás iamenetésénél részletesen ki fogunk térni A terminálok menujének STATUS parancsának seg11ségével tudhatjuk meg, hogy milyen programokat töltöttünk Idáig be a terminálba. Ha mái van letoltve program, FILE:... felirat(ok) jelzik a letóltott program (ok) nevét, ellenkező esetben MEMORY IS EMPTY (a memória ürea) üzenet.t kapunk. A terminálok memóriája végesl A l..oad paranca a meghajtóban talált lemezen lévő program betöltését Indítja el. Mivel a terminálok két meghajtóval 1endelkeznek, a tottéa az 'A' vagy a 'B' billentyű megnyomásával meg kell határoznunk, melyik drlve-(ói kérünk tolté11 (SELECT DfWE TO l..oad) A kivájuztott meghajtó LEO-je villogni kezd h betol tőd i k a lemezen lív6 program. Az ENTER pa1anccaal egy, a terminálba már letöltött,.bin klt11jesztíaű (azaz közvetlenül futtatható) programot Indíthatunk el. Mivel több ilyen program la lehat a terminálban egyue111, itt la ki kell választanunk a megfelelőt (a a megnyomíaíval kiléphetünk a funkcióból). A UST paranca, csak a.txt kite11eaztésü fil e ok (azaz a for1ásszovegek) Hetén használható. Aktiválása után az eddigiekben meglamert módon ki kell vájuztani a terminálba letóltott szövegflle-ok kozül a liatáznl kívántat. Nem ín, ha valamennyire lamerjuk a BASIC ia a PASCAL nyelvet, mert a torráanyelvű programokból sok minden kiderülhet a főajtó kinyitásának mlkíntj írő l...

21 Pius 4 A A LOGOUT parancs a terminálból való k1lépest jelenu, ekkor újra v1sszatérunk a Játékhoz. Ha a terminalnál, nem a ren dszerbe lépunk be, hanem a SECUAITY OPEAATIONS pontot választjuk, egy újabb menübe léphetunk be, ahol a kovetkezö pontokbol válogathatunk A:. OISABLE AOBOTS {robotok megbénítása) B: MOVE PLATFORM$ (szobahftek mozgatása) C: EXlT (kilépés a menuből ) A DISA.BLE ROBOTS választása eseten 111sszakerulunk az aktuahs szobaba és robotok - azon a helyen, ahol a terminálba való belépéskor tartózkodtak - bénultan fognak ácsorogni.15 másodperc letelte után viszont folytat1ák megszokott útvonalukat. E 15 másodperc alatt viszont szabadon garázdálkodhatunk a szobában. Azért arra vlgyazzunk, hogy ne vezessuk neki Mlke-ot valamelyik szundikáló robotnak vagy egy olyan platform aknajaba, amely a le1unk felett tartózkodik A robot csak egy életunket veszi el, de az aknába zuhanas egy érdekes mondatot csikar ki a gépből :'GAME OVER'. A MOVE PLATFORMS választása esetén Ethanak 500 ellenőrz i a jelszot, maid az 'A-C' b1llentyuk valamely1kenek megnyomásával ki kell valasztanunk, melyik httre gondolunk ISELECT PLATFOAMS (A..C) OR TYPE "E" TO EXIT) Egy billentyú megnyomasa után (az 'E' vel ktléphetunk), Ethanak 500 megadja a htt 1elenleg1 pozícióját (pi PLATFORM:A LEVEl:2), majd azt az emeletet kert ahová a liftet atlitani akarjuk (ENTER LEVEL (0.. 3)) A liftek számozása balról JObbra értendo A tól C-ig, a szintek fentről lefele O tol 3-ig Amint a megfeleló poz1c1óba állítottuk a httet, az 'E' megnyomása után v1sszatérhetunk a szobába. Mivel a httek állítgatásahoz egy jelszót fel kell használnunk, értelemszerüen csak akkor használjuk, ha a szobán valo áthaladáshoz feltétlenul szukséges Most pedig kovetkezzék a feladat teljes1tesenek ismertetései Előszor a megtalált floppy-lemezek tartalmával kezdenénk:. TXT (ures lemez) Ez a jatékos idegeinek borzolgatásara alkalmas egyibkent használhatatlan. Ne is pazaroljuk ra drága időnket. BASINT.BIN: Amint a nevebol 1s k1túnik, ezen a lemezen egy BASIC interpreter található. A program segitsegevel vallk futtathatová a MATHEM.TXT lemezen található BASIC program A BASINT betoltese es ehndítasa után mely az e lőzőekben mar említett módon torten1k. egy menu jelentkezik be, amelynek RUN pontjaval ehnd1tható a terminálba mar letoltott BASIC-program (ha nincs ilyen letöltve, akkor EAAOR: NO BASIC FlLE hibauzenetet kapunk) GAMES.BIN: Ezen a lemezen egy log1ka1, teruletfoglalós jiltek van, amit csak unalomüzes és időpocsikol ás céljábol erdemes betolteni, A feladat teliesitéséhez semmi kóze, LOOKA T.BIN. Ezen a lemezen található az A-07 bázis térképe - nagy hasznát vehetjuk a kijárat megtalálásában OPENOR.TXT Ezen a lemezen egy PASCAL nyelven irt "ajtony1to " programot találunk A tőaitót csak akkor tudjuk a program segítségével kinyitni ha előzőleg a SECURITY t, azaz a b1ztonsag1 rendszert 'LOW' ba, azaz alacsonyba allttottuk Ehhez persze egy másik program (MATHEM) használatára 1s szukség van A PASCAL program futtatásához természetesen a tordítoprogramra 1s szukségunk van (PASCOM) MANGER.BIN MANAGER program. Ez a segidprogram adia meg a bázis állapotát: amennyiben a MANAGER PASSWORD meg nincs a birtokunkban (ez a tizedik password felvételekor kovetkezlk be ), a MANAGER NEEDS PASSWORD uzenet után leáll a program Ha mar megvan a a MANAGER PASWORD. a kove tkező információkat kapjuk Ethanak 500-tól SECURJTY HIGH (magas) vagy LOW (alacsony), OOOR IS CLOSED (a föaito zarva) vagy OPEN (nyitva) Itt megiegyeznénk, hogy a SECURITY PASSWORD megszerzesehez előbb ot ACTUAL PASSWORD osszeszedese szukseges MATHEM.TXT. BASIC program. A lényege, hogy egy matematikai feladvanyl kell ugy megoldanunk, hogy annak kiértékelése utan a MANAGER STATUS.be a SECUAITY LOW kerul1on beírásra Ha a LIST parancsai megnézzuk a programot, kiderül, hogy négy egyszerü osszeadásra kell úgy valaszolnunk, hogy a négyböi kenó jo és ketto rossz legyen Ekkor fogja az elmis program a LOW t beírni a MANAGER STATUS..ba PASCOM.BIN Ez egy remek PASCAL compiler, amelynek seg1tségével az OPENDA program futtathatóvá válik. Betoltése is futtatása után a terminálunk képernyójén egy menu lesz látható, ahonnan a COMPILE pontot választva elószor ie kell fordítanunk a programot (természetesen ehhez előbb le kell tolteni az OPENDR-t kulonben EAROR: NO PASCAL FILE hibauzenetet kapunk), maid a RUN választásával le kell futtatnunk A játék tet1esítése rov1den osszefoglalva Etsö lepesben szed1unk oasze mindent, amit csak talalunk. Gyújtsunk legalább 10 PASSWORD-ót ahhoz. hogy megszerezzuk a MANAGER PASSWORO.ot. Lépjunk be egy terminálba és készítsünk katalógust a lemezeinkről Toltsuk be egy terminalba a MANGER programot is futtassuk le Ezután a BASINT kovetkez1k a MATHEM programmal amelynek a leluttatasa után a SECURITY t v::hl-ra, azaz alacsonyra allítiuk Mar csak a PASCOM es az OPENDR programok futtatása hiányzik Ha mindez megtortent, Ethanak 500 a term1nalból való k1lépes utan megmond1a. hogy hol található a kinyitott tőa1tó amelyen elhagyhatjuk az A-07 bázist Mostmár csak arra kell koncentralnunk, hogy a hátralevo idö alatt elerjuk a kijaratot. Ebben seg1tségunkre van a LOOKAT program. amelyen megtervezhetiuk menekiilési.rnk útvonalát.

22 . 20 Programozástechnika Pius 4 Biztos sokan voltak már olyan helyzetben, hogy ugy gondolták, a számítógépüket nemcsak játékra használják, hanem mondjuk a háztartás Illetve egyéb célok szolgálatába állítják (pl. a házi könyvtár nyilvántartása, raoaptgyújtamény az asszonynak, stb.). Egy Ilyen adatbázis létrehozásakor szembesül a szerencsétlen programozó a kovatkező problémával: azt az adathalmazt valamilyen szempont szerint rendezni is kellene Egy adatbázis ren dezéséhez a legkézenfekvőbb, leggyakrabban használt módszerek az alábbiak: Buborékrendezés a program végighalad az adattombon és osszehasonlítja az egymas után következő adatokat - ahol az előbbi "nagyobb" mint az utána kovatkezó, ott felcseréli a két elemet. Az eljárás addig I smétlőd ik, amíg ilyen adatpár létezik, azaz szükséges csere e lőfordul Egy ilyen rendezési elv alapján múkodő program futásideje az adathalmaz elemszámának a négyzetével arányos. Szelekiv rendezés. ezen az alapelven múkodö program előszor az adathalmaz első elemét hasonlítja össze a többi adattal. Ha valamelyik vizsgált adat kisebb ennél, akkor azt felcseréli ezzel az adattal. Ezután veszi a második elemet és megismétli az előbbi eljárást, de az első elemet már figyelmen kívül hagyja az összehasonlításnál, mivel az elaő menetben már kiderült, hogy az a legkisebb - ás így tovább. Ouicksort rendezés: A rendezés menete a kovatkazó: egy N elemből álló adathalmaznak vaszük egy közbülső elemét. Ez fogja képezni az első oaszehasonlitás alapiát amelyben az adathalmaz részeit szétválogatjuk az ennél kisebb és nagyobb értékeket tartalmazó két részvektorba. Ezután az eljárást folyamatosan elvégezzük a részvektorokkal elemeivel (majd az így l étrejövő résrvektorok elemeivel és így tovább..) is. Az eljárás egészen addig tart, amíg az adathalmaz rendezetté nem válik. A qulcksort a leggyorsabb módszer. ami egy számítógepen nyilvántartott adathalmaz rendezésére szolgál, ezért az alábbiakban egy ilyen alapelven múködó BASIC-programocskát mutatunk be. Ez természetesen csak a módszer szemléltetésére szolgál, egy adott feladat elvégzésére tónénő hozzáigazítása (az adatfelvitelhez szükséges sorok Illetve a rendezendő adathalmaz ismeretében azükségas változódeflníciók) már a programozó faladata! A program a kovetkezőkeppen működik : az adott vektor, részvektor alsó illetve felső határát a BA és a JO változók tárolják Mivel a program egyszere csak egy részvektor rendezését teszi lehetővé, az előző vektorlndexeket (BA,JO) el kell mentenunk egy háttérváltozóba. hogy az adott részvektor lerendezése után vissza tudjunk térni a soron kovetkező másik részvektor rendezésére A program felváltva a "bal oldali" illetve a "jobb oldali" részvektorokat rendezi la, míg a risrvektor hossza egy nem len. A rendezés N log N lépésben rendez le egy N elemből álló vektort. Mivel csak példaprogramról van szó, az alábbiakban csak egy közötti véletlen számokkal leltoltött, 24 elemből álló adathalmazt fogunk rendezni. 30 SCNCLR 40 DIMA(50),J1(30),Bl(30),J0(30),BA(30) 60 E=24 70 FOR 1=1 TO E: K=INT(RND(O) 2000)+1 80 A(l)=K: NEXT 90 GOT BA=Bl : JO=Jl 120 KO=A(lNT((Jl+Bl}/2)) 140 DO 150 DO WHILE A(BA)<KO 160 BA=BA+l 170 LOOP 180 DO WHI LE KO<A(JO) 190 JO=J LOOP 210 IF BA<=JO THEN GOSUB LOOP UNTIL BA>JO 230 IF 81<JO THfN HI=Hl+l: GOSU8630: Jl=JO: GOSUBllO: GOSUB650: Hl=Hl IF BA<Jl THEN Hl=Hl+l: GOSUB630: Bl=BA: GOSUB110: GOSUB650: Hl =Hl RETURN =1: Jl=f: GOSUB END 480 MU=A(BA): A(BA)=A(JO): A(JO)=MU 490 BA=BA+l: JO=J RETURN 630 Jl(HI)=Jl: JO(Hl)=JO: Bl(Hl}=Bl: BA(HI}=BA 640 RETURN 650 Jl=Jl(Hl): Bl=Bl(HI): BA=BA(Hl}: JO=JO(Hl) 660 RETURN

23 C64, Pius 4,' Amiga ELITE 21 Az e havi ELITE-turnét ismét egy kis intermezzoval kezdjük, bár ez most csak a PLUS4-tulajdonosokat érinti. Számos levél érkezett ugyanis hozzánk, amelyek a játékállás klmentésével/betöltésével kapcsolatos problémákat vetnek fel. Nevezetesen azt, hogy nem lehet játékállást menteni kazettára. Azt mindenkinek sikerült elérnie, hogy a megnyomásával behívta az input/output-menüt, a '3'-mal átáll ította a default egységet kazettára, megadta a flle-nevet, megkapta a versenyszámát - aztán szépen lemerevedett az egész rendszer (egyébként megnéztük a Kazettaküldő Szolgálat egyik PLUS4-kollekcióján lévő verziót is - ugyanilyen) A kifagyásra a magyarázat nagyon egysze rű: az ELITE PLUS4-en kalózprogram, illegálisan lett konvertálva. Gyári teszten tehát nem ment át - a konvertáló úriember pedig ezt a részt nem ellenő r izte. Ha a programtol mentést kérünk, akármit is áll ítottunk be default perlfáriának, mindig a lemezmeghajtóhoz fordul - es ha azt nem találja, a rendszer lemerevedik! De nemcsak a kazettával rendelkező PLUS4-eseket kerülgetheti a guta - lemezmeghajtó esetén ugyan a kimentés rendben lezajlik (legalábbis a program úgy véli), de a kimentett állást a program nem nagyon hajlandó visszatölteni! A következő CoV-ig igyekszünk a hibát megtalálni és a szükséges helyesbítéseket közölni fogjuk. (Megismételnénk, hogy ez a programhiba csak a PLUS4-változatra vonatkozik!) Utoljára a kiegész ítő felszereléseknél hagytuk abba, azok közül is az intergalaktikus hiperhajtómű ismertetésénél. Gazdagok számára készült ugyan - viszont ez az egyetlen eszköz. amellyel galaxisok között mozoghatunk Kezdetben az 1 Galaktikus térképen található bolygók között mászkálhatunk - ez azonban nem tartalmazza a Szövetség 2040 bolygóját. A galaktikus hiperhajtómű első használatakor (sajnos minden egyes darab csak egyszer működ i k ) "egy szinttel magasabbra", azaz a 2. számú galaktikus térkepre kerülhetünk Összesen 7 ilyen galaktika van ( erről később még részletesen). Bányászlézer (MINING LASER): aszteroidák szétlövésére szolgáló lézerfegyver, az űrbányászat egyik alapja. 10-es technikai szintű világoktól kezdődően kapható, 800 pénzegység körül van az ára. Egy-egy aszteroida nagy menny iségű értékes ércet tartalmaz, amelyet ezzel a lézerrel tudunk "Kibányászni" (vagyis szétlőn i az aszteroidát). A bányászott érc a bolygókon természetesen rendes rakományként értékesíthető. Űrhajó elleni támadó fegyverként nem célszerű használni, mert a pulzáló lézernél is gyengébb hatású. Katonai lézer (MILITARY LASER): A legnagyobb hatásfokú lézerágyú, ezzel 2-3 találat is elég az ellenséges gépek elpusztításához. A 10-es technikai sz i nttől kapható, ára pénzegység körül mozog Minél elő bb szerezzünk ilyet - legalább egyet, elő re. Egynél többet a Galaktikus Rendőr ség ugyanis nem enged egyetlen ű rhajóra sem felszerelni. Amigán a 64-változattól eltérően nem szöveges. hanem képes tájékoztatásból választjuk ki a vásárolni k1vánt felszerelést az EOUIP-ikon választása után Az abrák sorrendje az iméntihez felsoroláshoz hasonló, viszont az utolsó helyen még szerepel egy, a 64-változatban nem szereplő felszerelés is: ez RETRO-MOTOR, ami a 10-es technikai szintű világoktól kezdve kapható pénzegység körüli aron. Repülés közben az 'A' billentyűvel aktiválható. A berendezés feladata, hogy - veszély esetén - a Cobra villámgyorsan " kitolasson" a veszélyes zónából (nagyon nagy vízszintes. az el ő renézettel ellentétes irányú gyorsulást ad). A vásárlás úgy történik, hogy a kívánt felszerelésre cllckelünk, majd ismét az EOUIP Ikont választjuk. A már felszerelt berendezések listája a STATUS ikon választása után tekinthető meg - a Cobra sziluettje körüli nyilak mutatják, hogy mi és hol helyezkedik el. Egy dologra felhívnánk a figyelmet: míg a 64-esnél nyugodtan csereberélhetjük a felszereléseket, addig az Amiga-verzióban sehogy sem sikerült eladnunk valamelyik felszerelést. A felszerelések használata Az alábbiakban összefoglalásképpen ismertetnénk a berendezések - általunk célszerűnek ítélt - használatát. Mindenekelőtt egy olyan berendezést említenénk, amit nem kell megvásárolnunk, már alapállapotban a Cobra-hoz tartozik. Ez az 'I' billentyűvel aktiválható célpontazononosító (1 0 ). Ha bekapcsolt állapotban van, akkor megadja a következő célkeresztbe kerülő objektum nevét (azután kikapcsol). Célszerű állandóan bekapcsolva tartani, hogy mindig tudjuk mire fogunk tüzelni (Vlper-re például soha, mert ez rakomány nélküli rendőrhajó - semmi hasznunk sincs megsemm l sítéséből, csak a többi rendőrt fogjuk ezzel magunkra haragítani) Amigásoknak mondjuk ez esetben könnyű dolguk van a radaron villogva látszik az az űrhajó, amely támad bennünket. A szükségesnek ítélt felszerelések fontossági sorrendben:

24 22 ELITE C64, ~lus 4, Amiga ECM. teljesen védtelenek vagyunk nelkule az ellenfel raketái ellen A legelső befektetésünk ez legyen Lézerek: a legjobb természetesen a katonai lézer, ilyen szükséges előre. A sugárlézer Is megfelelő hatásfokú, egy Ilyet tegyünk hátra, hogy az üldözők elől fedezze utunkat, ha a bolygó felé haladunk. A két oldalra teljesen felesleges lézert szerel nünk. Automata dokkoló a jatek egyik legnehezebb része a dokkolás Magatól ertetőd i k, hogy a biztonságos leszálláshoz minél előbb egy ilyenre kell szert tennünk. Ha megjelenik a Coriolis hatósugarát jelző S betű a műszerfalon. csak egy 'C'-t kell nyomnunk és nyugodtan szemlélhetjük a műsort. Rakodótér-kiegészítő : ha több árut száll1tunk egyszerre, nagyobb haszonra tehetünk szert. Üzemanyaggyűjt6 tulajdonképpen nem is az üzemanyaggyűjtés miatt fontos, hanem azon tulajdonsága miatt, ho~y az űrben lebegő tárgyakat be tudjuk vele szippantani. Egy-egy űrhajó megsemmisítésénél (vagy akár elhalálozásunkkor is) gyakran láthatjuk, hogy a robbanás után egy hasáb alakú tárgy repül ki az űrhajóból : ez az általa szállított rakomány (a célpontazonosítón BARREL-ként jelentkezik). Ha van SCOOP-unk, Ilyenkor repüljünk a rakomány után és úgy közelítsük meg, hogy a Cobra -val párhuzamosan haladjon és amikor fölé érünk, akkor kb. közvetlenül a hajó bal alsó és középső része között haladjon el (vigyázat, ha nem párhuzamosan haladunk vele, akkor a SCOOP vagy nem fogja elérni. vagy a rakomány elviszi az első pajzsunkat és azzal együtt szétrobban). Ha a dolgot jól csináltuk, akkor - ha a rakodótérben még van hely - a SCOOP automatikusan felszippantja a hordót és a képernyőn megje lenik, hogy mit fogtunk. Ezt természetesen a következő Coriolis-on a többi rakományhoz hasonlóan eladhatjuk. Ugyanez történik, ha közvetlenül a Cobra előtt lövünk szét egy űrhajót a SCOOP - bár ez nem látszik rakománynak - begyűjti a szétfröccsenő femhulladékot és a fogásnak ALLOYS-t könyvel el (30-35 pénzegység/! az ára). Hasonlóképpen történik az aszteroidabányászat Is: a bányászlézerrel szétlőtt aszteroida "rakománya" az érc (MINERALS). Érdekességképpen megjegyeznénk, hogy mentőkablnokat (ESCAPE POD) is felszlppanthatunk: ilyenkor az utasai a következő bolygón l t rabszolgaként (SLAVES) eladhatóak (vigyázat, a rabszolga csempészáru, amit a rendőrök nem néznek jó szemmel!). EX1ra energiaegység: biztonsági célokat szolgál. Ha anarchista vagy feudális világgal kereskedünk számos ellenfél ronthat ránk - ilyenkor jól jön, ha dupla sebességgel töltődnek az energiabankok (csak rakétatalálatokkal tudnak bennünket kiirtani. mert az energiabankok azonnal utántöltik a lézertalálatokból eredő energlaveszteségünket). Energiabomba: ezt is csak biztonsági okokból érdemes venni. A thargoidok ugyanis nemritkán 6-8 géppel támadnak egyszerre és ez az össztűzerő végzetes 'ahet. Ilyenkor egy gombnyomás - és már biztonságban is vagyunk. Teljesen feleslegesnek tartjuk a rakéták és a mentőkabin használatát (valamint Amigán a retromotort). A rakéta drágább, mint egy lelőtt kalózért kapott maximális fejpénz (tehát csak veszteséget hozhat) - ha valaki magfelelően kezeli a lézert, semmi szükség nincs rá. J.. mentőkab i n használatára sincs szükség, ha az előbb említett felszerelések a birtokunkban vannak és néha kimentjük az állást (esetleg a jogi státusz tisztára mosására használható). Az említetteken kfvül még van egy egészen speciális berendezés, amelyre az egyik feladat teljesítéséhez lesz égető szükségünk. Ez az álcázó egység (CLOAKING DEVICE). Ezt nem lehet megvásárolnunk. miután megkaptuk a feladatot (lehet egyébként előbb is). egy thargold gépről lőhetjük magunknak. Ha ez megtörtént, azt a gép jelzi. Ha már birtokunkban van Ilyen felszerelés, akkor az álcázót az y (német billentyűzettel ellátott Amlgákon természetesen a 'Z') billentyűvel kapcsolhatjuk be. Ilyenkor az összes körülöttünk lévő gép számára láthatatlanokká válunk, el t űnünk a radarjaikról és nem is támadnak bennünket (mivel nem látnak minket, a felénk tartókat ki kell kerülnünk, különben lekaszálják a pajzsunkat - bár ez megtörténhet akkor is, ha nincs bekapcsolva az álcázó.). Az álcázó közvetlenül az energlabankokból szívja az energiát és nagyon sokat fogyaszt belőlük. Csak néhány másodpercig használhatjuk, különben teljesen kimerfti őket - ami szokás szerint a Cobra felrobbanásához fog vezetni. Az Amiga-verzióval kapcsolatban megjegyeznénk, hogy a cracker "munkásságának" köszönhetően ez a kütyü már kezdéskor is nálunk van, szóval a játék folyamán bármikor használható. Egyébként az ELITE közkézen forgó Amigás-törése az előbbihez hasonló jegyeket hordoz magán: kezdetben rögtön 155 tonnányi rakomány van a raktérben, legalább pénzegység értékben és jónéhány bolygón egyes áruknak hihetetlen árai vannak - ezzel csak azt sikerült elérnie ennek a jóembernek, hogy elvette a játékostól a játék legizgalmasabb (kezdeti) szakaszát, ahol annak lassan kellett volna meggadagodnia. Ennyi fért bele e havi ELITE-körutunkba. Most már tudjuk irányítani a hajót és kezelni a berendezéseit - a jövő hónapban már kereskedni Is fogunk egy kicsit...

25 C64, Amiga Olvasói Tökös Mákos 23 INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE Amiga Ismét itt van M.O.T.C akivel a CoV 3 szamában már megörvendeztette az Amigás am1gókat néhány stuttal. (Egyébként ugyanezt a kódtáblát kuldte el a CoV-nak Kárpáti Zsolt, kecskeméti olvasónk is ) :Egy kis segítség azoknak, akik az INDY Ill. ADVENTURE változatában az elején elakadtak: Egy kódtáblázat. Eredetileg a feltört verz:iók i.gtöbbje tartalmaz egy lndycode.txt file-t, amiben ez megtalálható, de én láttam már ofyan változatot is, amin ez nem volt rajta._ A játék 4 jegyü kódot kér A kód bekerése eleg nagy gyakorisággal a SECTION a SECTION 3 táblazatból tortin1k A kodot az A.B.X.K,E és H betükön tul négyféle sz1mbolum alkotja, ezt - az átteklnthetöseg kedvéert - ugyancsak betük helyettesítik: Dbet ű - 1ele a delta (/\) Vbetú - jele a fordított delta (V ) Tbetú - jele a gamma(!) Obetü - jele a negyzet (U) /jel - 1ele a gorog fi (4>) SECTION A AEXX K/KN KOXN HTKB KHNI NXDI BKEK B AXDN EIEB AKDB IHEI ONK ONTA EAHO e ANTI OAHK NOTK DBHA 8010 ADXX KEKN D DBXA BOKO TEXO X/KX DTNN AION /AEB E AEXB BHKI VOXI KOKK THVA DXDA VKEO F BHDI VKEK VHDK AVEA OAIO BBTX VEKI G AVTA OAHO HOTO OIHX EEN ADXB VEKI H OIXV TEKB TBXB XOKI DDVK VKDK BXEA 1 AIDS VXEI AVDI KAEK TVIA IATO VBHX J KATK TVHA VBTA /OHO IDIX OEKV TDKB K EBXO DOKX AEX.X K/KV OEVB EVDB VAEI L BKDX AVEV AIDV EAEB HB/I BOTK IBHA M HVTB OAHI VOTI XDHK BOIA HDXO KEKX N EOXK /TKA IDXA DEKO ONX VHDX /IEV 0 TXDA EKEO EHDO DIEX BX/V TBTB OHHI p DATX BBHV I KTV OOHB XHll VEXK DDKA a BBXB AOKI AHXI OIKK VEVA BVDA DAEO A HHDI EVEK EIDK BAEA HB/0 lltx EOHV s EVTA TAHO DOTO AIHX AEIV EDXB HEKI T BOXX VDKV E/XV AEKB VNI IHOi OIEK u IVDV AKEB BHDB AIEI KXIK DBTA BOHO v AATI KBHK OKTK VOHA /010 IEXX 0 /KV w TBXA EOKO BEXO AIKX KTVV DIDV AAEB x AKDO BVEX BIDX VXEV EBIB HOTI BDHK y VBTV DAHB AOTB VDHI XEIK BDXA HEKO z KOXI EDKK BIXK /EKA DIVO IHDO VIEX SECTION A BAHO ABIX OIHX DEIV HDXB KEKI E/VK B DEKA HDVB EIKB IHVI AIDI KXEK DB/A e OAEB BB/I XKEI OVIK VKTA NHO AAIX D DVHK ADJA AAHA TBIO xoxx DDKV EHVB E EOHV ABIB /DHB IEll 0/XK TEKA E/VO F IEKI ON K OOKK DTVA NDA TXEO AK/X G EXEK BB/A /KEA BVIO KATX EBHV AAIB H IBHX OOIV WHV DDIB XHXI AIKK EEVA 1 DDKB OEVI VTKI XHVK OXDK TIEA EXIO J llei OX/K BVEK DKIA VVTO IAHX OBIV K DOHA BDIO BAHO ABIX KOXV HTKB KHVI L l/kx OTVV ODKV DHVB VXDB VKEI W /K M DXEV ABIB EKEB W /I XATK N HA HAIO N HDHI BEIK BBHK /AIA OBXO OOKX AOW 0 BEKA HN O HOKO KDVX AKDX WEA OK/B p lleo VX/X WEX KAN TVTB BAHI VBIK a BVHV TDIB TAHB XBll DOXK ETKA OHVO A HHKI VTVK VDKK AHVA /XDA DKEO OV/X s AXEK IB/A BKEA HV/0 DATX ABHV EAIB T HDHO OllX KBHX EOIV ABXB VOKI XDVK u ATKV E/VB EOKB HDVI OHDI DVEK VK/A v /IEB IX/I XHEI DA/K OVTA /AHO IBIX w AVHK DDIA DAHA BBIO AOXX KDKV HHVB x //KO ITVX IOKX OEW EVDV VKEB DD/I y XXEX DKN EAEV EV/B VATI XBHK BAJA z EDHB HEii HBHI BOIK / BXA DOKO ODVX A Játék indításakor a program meg fogja kérdezni a kódot: pl. SECTION 1 Aow:E Column:l esetén AEXB lesz a helyes válasz. A játékban a 'SPACE' felfuggeszti a játekot. az 'F5' játékállást tölt/ment, az 'F8' újraindítja a játékot.

26 24 Olvasói Tökös Mákos C64, Amiga NEUROMANCER Az itt kozolt néhany tippet TÖYisházi Ambrus budapesti Olvasónk osztja meg sorstársaival "Egy kis NEUROMANCER-stuff" neven Ha azemlaszámunkat feljegyezzuk. sok pénzre tehetunk szert:egy ARMI TAGE nevü úriember jó "BUSINESS"-t ajánl, ha kúldunk neki levelet, amely tartalmazza a számunkat, 10 OOO - dollárt fogunk talajni a számlán Ha az olcsó szallóba (CHEAP HOTEL) megyunk, klkuldenek Hogy rendenuk a szamlat, be kell lepnunk a CHEAPO nevü adatbazlsba, es a Password-kent meg kell adni : COCKROACH ttt találunk egy EDIT BILL opciót, majd a "Balance" m ellett lévö számot kell belrnunk a helyre, ahol 0 található. Így Ingyen megússzuk a számla rendezését. Be tudunk menni a MICROSOFT$ uzlet beisö ajtaján, ha belépunk a rendörség adatbázisába. és átírjuk vala-melyik körozott személy nevét LARRY MOE-era, azonban előtte a szamlaszamot Is fel kell kutatni valahol (ez már az On dolga, kedves 1átékos). Ha már s1kerult eljutnunk egy CYBERSPACE-deck megvételéhez, egy tök jó CYBER-jack található a Maruti cégnél (TILTOTT ZÓNA). Ha a DONUT WORLD nevü sörozőben szóba elegyedunk a rendőrrel, minden esetben letartóztat! C64 X The Adventure C64 'T1sZ1elt Szerkesztőség (CoVboy)' Ebben a levelben egy jó magyar szöveges kalandjatékot kozlunk! A 1átek címe: X THE ADVENTURE A játekot C64-en csináltam meg, Am1ga és plus 4-es változatárol még nem hallottam ~ eh e t, hogy nincs Is) Keszítették Klatamáa Jánoa, Tímár Dénes, Klstamás Gábor, Budapest (Kösz. fiúk! A magyat tanárnak - véleményetekkel ellentétben - szerintem semmi gondja nem lehetett volna - CoVboy) A 1áték az őskorban jatszód1k, háttértorténete kldenthetellen A szovegbevitel egyes szám masodlk személyben tortenlkl Ekezetet a maganhangzókra a 'C ~ jel segítségével tehetunk. A kukac és a csillag (' ') az 0 és az U b e tűket helyettesítik A lukcióbi!lentyük szerepe ' F1 ': Nézz korul! 'F2': Load 'F3' Vizsgáld magi 'F4': Save 'F5': Leltár 'F6': Használd! 'F7': Seg11ség 'F8' Pontszám A játék a barlangunkban kezdőd ik. Menjunk kii (É) Mit látnak szemeink, a bejárat e lőtt egy tü hever. Vegyük l el! (Fogd tútl) Menjünk még kijjebb (É) Napsutötte tislláson vagyunk Menjünk el az idegen barlanghoz! (É,É,K,K,K.K) A csúnya medve nem enged beljebb minket! Dolgunk vegezetlenul. hagy1uk el a barlangot (Talín inkább dolgavégzetlenüi, a "dolgunk végzetlenaége azorulá.at okozhat - CoVboy)' (NY) Hm. A medve kovet! Menjünk el a tóhoz! (NY,NY,NY,0,0,NY) Mint látjuk, a medve még mindig kovet. Próbi ljuk m eg eltenni láb alóli Nagyon csábít a nád, hát torjünk le egyet! (Törd nádat) Menjünk a szakadékhoz. (É) Alkalmazzunk egy kls fortélyl (Használd nádat) Ezután már nyugatra is tudunk menni. Men1unk is' Mint tapasztaljuk, s medve leesett a szakadékba Ezután már nincs zavaro tényezö az életunkben. Menjunk vissza a medve barlangjahoz. (K,K,É,K,K,K,K,K) ttt egy kovakő Vegyük leli (Fogd kovakövet) Befelé nem tudunk menni, mert egy szikla zarja el útunkat Nincs más válasz1ás, menjunk kii (NY.NY) Most induljunk el felkutatni a terepet (É) Itt egy bokrot veszunk észre. Vizsgáljuk meg (\llzsgáld bokort) Mogötte egy szaurusz lapul Öljük meg, hátha még jó lesz valamire (Öld azauruazt) Ezutan vegyük magunhozl (Fogd azauruszt) Induljunk el a barlangunk felel (NY,0,NY) Meg nem a barlangunknál vagyunk. de mint latjuk a lakat liánok kouk ossze Vagyunk lel egyet! (Fogd liánt) Men1unk délre! ttt egy sziklát látunk Vajon mire Jó? Próbáljuk meg hasznalni a liánt! Nem tortin1k semmi. Most haznaljuk a bunkót! (Használd bunkót) A sziklából tortünk egy darabot. Menjunk tovább' (D) Itt egy tauruszt latunk, Valószínüieg a TAURUS gumigyárról kapta a nevét Ami azt Illeti egészen jó "gu111tpofat" vag Kerjunk egy kis seg1tsege1 1 (F7) Most már tudjuk. hogy a taurusz ragadozó Menjunk nyugat felé ttt vagyunk a barlangunk előtt Men1unk be! (0,0) A barlang belsejeben tüz1fa lathato. Most használjuk a kovakőtl (Haaználd kovakövet) Erre a tüz meggyullad Most sussuk meg a szauruszt! {Süsd szauruazt) Menjunk ki a tauruszhozl (É,É,K} Adjuk oda a nálunk őrzött ínyencfalatotl (Add azauruazt taurusznak) Ő megeszi és továbballag Viszont itt hagyott egy ásót Vegyük l eli (Fogd áeót) Induljunk el északi Irányba Innen folylassuk utunkat nyugat fele ErdÖ melletti hsztason vagyunk Mitevők le~yunk? Kérjunk segítséget! No, nem az OTP-től {F7) "A fold itt puhabbl!" Mit lehet egy puha foldon csinálni?? Probál1unk meg asnll (Aaa) Talaltunk egy aranyat!!! (Fogd atanyat) Menjünk el a leszekhezl (K,K.K) Másszunk fel a madárhozl (Mássz fel fára) Mivel a madalbk szeretik a fényes dolgokat. ezért hát adjuk neki oda az aranyat (Add at1111yat madimak) Ezutan másszunk le a tárol! (Máaaz le fájól) Ballagjunk a kígyóhoz! (NY,É) A kígyó szereti a tojást. Hát adjuk neki azt amit a!eszekben kaptunk! (Add tojást kígyónak) Megeszi - "Hívj ha szukséged van rám!" Menjunk el az oduhoz, ahol nem lerunk be (NY.NY) Itt az alkalom, hogy h1111uk a k1gyó1. (Hívd kígyót) Az oduban egy balta rejtözott, amit e mi kedves kígyónk kihozott onnan Ha már baltank 1s van, menjunk el tat vágntl Mondjuk a fiatal erdőhö z! (K,K,É) Itt vágjunk táti (Használd baltát) K1vag1unk egy fiatalabb tat, legallyaztuk. Lett sok gally es egy "sz1klatörő" Vegyuk lel. (Fogd gallyat, fogd 1zildat&6t) Ballagjunk el a tigrishez' (0,0) M11 kellene csinalni eme v erengző fenevaddal?? Oljuk meg1 No de mivel (. mivelhogy m eg kell Ölni.- CoVboy)? Puskaval nem lehet! Az őskorban még nem volt puska Nyilunk pedig nincs. Azaz lehet, hogy tudunk csinálni Nezzúk meg a leltárt! {F5) Ml kell egy nyílhoz? Gally es egy erős hur Gallyunk már van. de mi legyen a húr? Esetleg a lián?? Próbáljuk meg! (Használd liánt) A program jelzi, hogy "Kész" M1 lehet kész talan a nyilunk? Nezzuk meg! (F5) Sikerült nyilat készítenunk! Most már leterithetjuk a t1g11st1 (Öld tigrist) "Lelóttem" (Fogd tigrist) Most nyuzzuk meg A bőrere szukség lehet mert bizonyára hideg van! (Használd kő) "Megnyúztam" (Fogd bőn) Most probáljunk meg ruhát varrni! (Használd tút) "A bőr még nincs kiszárítva! " Hm. Most mitévök legyünk?? Mondjuk menjunk el a barlangunk elé. (NY,NY,0) Itt nem tudunk mit csinálni, de azért kérjünk segítséget! (F7) Itt a nap Jobban 1utl Va16u1nű, hogy a bört Itt kt ll klnárítenl (Tedd le b6rt) N m torti nt 11mmll Várjunk gy klc1lt! (Virj) A nap kiuárította a bőrt Most használjuk a tütl (Használd tút) "Kész" No, akkor nezzuk m9g múvunket 1 (F5, vlzagájd ruhát) "Inkább 1gy női ruha Kár!" Menjunk el az Idegen barlangba, ahol egy szikla torlaszolja el sz utat (E,É,K,K,K,K,KJ Itt az ideje, hogy használjuk a " szlklatorőt" I (Használd "azlklat& ót") Most már szabad az utl (0 ) Nini! Itt egy nő! Mit cslnál1unk egy növel? (Lennének tippjeim. - Co\lboy) Kérjünk seg1tséget! (F7) A nők szeretik az ajandékot MII adjunk neki? Mondjuk a "sziklatorőt "I Nem kell neki! Megvan! A ruhát! (Add ruhát n6oe«) Megorul neki es cserebe barhova kovet minket (F8) Már csak 30 pont hiányzik. Menjunk vissza a barlangunkba (É,NY,NY,NY,NY,NY,0,0,0,0 ) No, otthon volnank! Nézzuk meg mennyi pontunk van. (FB) Ujjé! 300 pont az e lérh ető 300-bóll A kuldetést teljesítettuk, a kalandnak vege' Jo szórakozastl

27 25 D STEEL THUNDER C64 "Helle CoVboyl Lenyugozöen szabatos leveled euforikus oromet okozott (ismetl) a csalidban (anyamek rakaptak az ujaág olvasaaára) miután hangosan felolvastam felolvastam nekik ket koltői hóseposzodat (l:tí.. Batillunkn.k n~ nipl ngmult la kuldtem, CMfÍbe az ó - hogyilmondjamcnk - "alkotúalért". Ezelctól temléazetea«l az olvuótábon m9glcíméljűk, mert nagy dózjlban mlndkett6k mwel Írrl "1utUI olcoz:tulln8a - CoVboyl) Nagyszeru versike! A koze11ovoben len mit 1tkalnl (Jaj!,..._, - CoVboy) Itt van a STEEl THUNOER Tanku1mulítor, igen 10 k11111elezesben Alapvetoen 4 fele tankot valaszthatunk H60A3 Fő harcí tank jo fegyverzet 11 sebeueg 105 mm s agyu H48A5 PATION Bunkerek ellen k1víloan alkalmas, egyébként konnyu fegyverz etü H3 BRADLEY Elíg jó tank, ennek az egynek vannak TOVV rakítá1 (mindent szítvlunek) H1A1B ABRAMS Leggyorsabb és legerélhbb tank, 120 mm H ágyu Eléluor a gombok ' ': tank energiahalozat be/k1 1 motor be/ki e fegyverzet be/\d 4' '5' '6' iranyítís agyu-géppuska (k1cs1) gepfegyver '2" v1lagíta1 be/ki T HruléHink k1jelzue 8 fegyverzet allapota 9 telkép (loy az X-et a celpontra helyezni tuzl o" ketner lehet megnyomni 11 egyenesen haladni 2) az elő re be1efolt X fele (ld '9') '+" automata irány1tás (csak akko1 van er11 lehe1öség, ha elhagyjuk az lríny1t6fulkítl) a periszkópban lathato cél leli - : korok le1rása f ' hátramenet 'HOME" tűz eseten ezt a1anlatos haaznalnl (csak ketszer lehet!) oa. beashaljuk magunkat a foldbe (ha egy orosz egységet meglatunk a per1szkopban, hasznathatjuk) ' F1' ha a fu11gíp ('Z') be van kapcsolva, engedhetunk vele egy kicsn 'F3 ; agyu H gepfegyver kozoni vlllhztas 'F5" ciltavolsag (lezeres bemeres) 'F7' a bombakat valaszthaljuk k1 ezzel a funkciovaj r fustgep be/lu C. B' h1drauhkus to1onyfo1ga1ó be/lu (M3 t1pusu tanknal a C a TOW raketakat helyezi uzembe!) N'. ha1ci compute1 bekapcsolása V stat>tllzíto1 bettu tmenet koztlen nem csahnkaz1k ide-oda az agyunk) 'X' au be/ki (fog' sincs, rn1te való?) > ': nagy1ta1 belk1 < " nappalj vagy sotetített penszkop 'H uün vagy tiszta periszkóp 'CRSR + a gepfegyvemíl ('6 ') atkapcsothatunk az ágyu ('5 ') pe11szkopjaia 'CRSR O' a gepfegyvemel 1'6 ) áthpcsothatunk az alsó geppuskára ('5') A tegenymget nett a (mindig) nelcunk kell valogatru ezt tán m1ndenj<1 meg tud1a csmaln1 Egy-k~ 1ótanac1 Ha a pe11sncopb1111 meglaljuk az ellenfelet ne rohan1unk csőstul o.teiul< 1 HasznalJuk az 'INST/OEl. b11fen1yü1, 1gy b1z:tonsígoaan lovotdoz:heljuk őket (ne feleítsuk el bealhtan1 a periszkóp fa,.-,át) A gepf~yvert (a na,gyotj hasznílhatjuk lanctalpasok ellen. de ekkof fel kell 1onnunk a fold vi~elmező olebol A tlfkepen levó J-lek etánajajc az ellenwgea c1a,pa1ok osneál1ttasa1 (C..co<woy) lrni meg volna rrwt, de azenntem nem lenne hely az ujságban (Migla jutott ne6d -oy ldclj.. - ~) He nem lenne elíg 1u.bato1, nylugodtall m eg fenet 11agcwsni. nem log írte osszedőlm a világ azt H muaz.&j kozolai, hogy Ín kuldtem (Celik U-. lel - hmha u őa9aa fúzf.,eta uzs rigmu.aul: KNCUt< ZOl.TÁH. Vác - Co~) 61eg, ha bent van az újeagban. ( ) (A tov~lldwl CcMJov K*á Zoli --~ ~etkt ~. wnill6i ~a CoV olvaaóit)"

28 26 Programozástechnika. C64 (az előző számban megkezden rajzoló rutin forrastistájának folytatása) 1340: e9 4A e8 FUGG JSR 13SO: e94d 20 le e9 F2 JSR 13SO: e9so AS se LDA 13SO: e9s2 DO 01 8NE 13SO: e9s4 60 RTS 1360: e9ss e6 se F3 OlC 1360: e9s ea JSR 1360: C9SA 4C 4D e9 JMP 1370: ; 1380: C9SD e8 VIZSZ JSR 1390: C le C9 V2 JSR 1390: C963 AS ~A LDA 1390: C965 DO 07 8NE 1390: C967 AS 58 LOA 1390: C969 DO Ol BNE 1390: C96B 60 RTS 1400: C96C C6 SB V3 DEC 1410: C96E C6 5A V4 DEC 1410: C9/0 20 9C CA JSR 1410: C973 4C 60 C9 JMP 1420: ; 1430: C976 A9 00 DRAW LDA 1430: C978 8S SD STA 1430: C97A 8S SE STA 1440: C97C 38 SEC 1440: C970 AS 80 LDA 1440: C97F ES AE SBC 1440: C981 AA TAX 1440: C982 AS 81 LOA 1440: C984 ES AF SBC 1440: C986 A8 TAY 1440: C BCS 14SO: C989 3e SEC 14SO: C98A AS AE LOA 1450: C98C ES eo sec 14SO: C98E AA TAX 14SO: C98F AS AF LOA 1450: C991 ES 81 S8C 1450: C993 AS TAV 1460: C994 C6 SD DEC 1470: C996 e6 SA Dl STX 1470: ( S8 STY 1480: 1490: C99A 38 SEC 1490: C99B AS 83 LOA 1490: C990 ES 82 sec 1490: C99F CS lsoo: C9Al 38 SEC lsoo: C9A2 AS 82 LOA lsoo: C9A4 ES 83 S8C lslo: C9A6 C6 SE OEC 1s20: C9A8 as se 02 STA 1S30: 1S40: C9AA AS SA LDA 1S40: C9AC 05 S8 ORA 1S40: C9AE FO 9A BEQ lsso: C980 AS se '- " 1S50: C9e2 FO A9 eeq 1S60: C9e4 38 SEC 1S60: C98S AS SA LDA 1560: c9e7 rs se sec 1S60: C989 AS S8 LDA 1S60: C98e E9 00 sec 1560: C9eD 90 4C ecc 1S70: 1S80: C98F AS S8 LDA 1580: C9Cl CA STA 1S80: C9C4 4A LSR 1580: C9CS 8S 60 STA 1S80: C9C7 AS SA LOA 1S80: C9C CA STA 1S80: C9CC 6A ROR KORD PLOT 8 F3 B FL F2 KORD PLOT AA V4 AA+l V3 AA+l AA JB V2 10 e D X2 Xl X2+1 Xl+l 01 Xl X2 Xl+l X2+1 c AA AA+l Y2 Vl 02 Y1 Y2 D 8 M AA+l FUGG 8 VIZSZ AA e Mtl 10 FUGR AA+l M+l A SZ+l AA M A kezdöpont tárcimének kiszamitasa pont beallltasa V iranyú nagyság vizsgalata ha nulla, akkor kesz Y iranyu nagysag csokkentese po1ithely mozgatása fel vagy le ugras a ciklus elejére kezdopont tárc1menek kiszam1tasa pont beállita! X irányú nagy, J v1zsgalata ha nul la, akkor késl X irányú nagyság csökkent ése ponlhely mozgatása jobbra vagy balra ugrás a ci klu s elejére milyen irányba kell lépni v1zszintesen (jobbra) milyen irányba ke ll lépni függőlegesen (le) átvitel-jelző beállítása X2-Xl az X/Y regiszterekbe ha X2>Xl (poz it1v a különbsegük) ugrás Dl-re átvite l - je lző bea ll1 tása ha X2<Xl (negat1v a különbségük) Xl-X2 az X/Y regiszterekbe balra kell majd lépkedni a kezdőponttól X/Y tartalma az egyenes vlzszintes mérete átvltel-jelzö beállltása Y2-Yl az A regiszterbe ha V2>Yl (pozitlv a kül önbségük) ugrás D2-re atvitel -jelző beállítása ha Y2<Yl (negatív a különbségük) Y2-Yl az A regiszterbe jobbra kell..ajd lépkedni a kezdőponttól ha az egyenesnek nincs X irányú kitérése függőleges vonalat kell húzni ha az egyenesnek nincs Y irányú kitérése vízszintes vonalat kell húzni átvitel - jelző beállítása ha a függőleges kitérés nagyobb. ~int a vizszintes kitérés, akkor ugrás a FUGR rutinra AA el11entése M-be,..ert az AA- t később az SZ szá láló az AA fele felhasználjuk

29 C64 Programozástechnika 27 lsso: C9CO SS SF STA sz 1S90: C9CF CS JSR KORD a kezdőpontnak megfelelő tárcím kiszámítása 1600: C9D2 20 le C9 VlR JSR PLOT pont beá 11 ítása 1600: C9DS AS SA LOA AA X irányú nagyság vizsgálata 16DO: C9D7 DO 07 BNE VIR3 ha nulla. akkor kész 1600: C909 AS SB LOA AA+l 1600: C908 DO 01 BNE VIR2 1600: C9DD 60 RTS visszatérés a szubrutinból 1610: C9DE C6 S8 VIR2 DEC AA+l X irányú nagyság csökkentése 1620: C9EO C6 SA VIR3 DEC AA 1630: C9E2 20 9C CA JSR J8 ponthely mozgatása jobbra vagy balra 1640: C9ES 18 CLC átvitel jelző törlése 1640: C9E6 AS SF LDA sz Sl:=Sl+B 1640: C9E8 65 SC ADC B 1640: C9EA SS SF STA sz 1640: C9EC. AS 60 LOA Sl+I 1640: C9EE ADC : C9FO SS 60 STA SZt! 16SO: C9F2 3S SEC alvitel- jelzö beáll1tása 16SO: C9F3 AS SF LDA sz 16SO: C9F5 ED 83 CA SBC M 16SO: C9FS AA TAX 16SO: C9F9 AS 60 LOA SZ+l 16SO: C9FB ED 84 CA S8C M+l 16SO: C9FE 90 D2 BCC VIR ha Sl<M visszateres a rajzolociklus elejére 1660: CAOO 8S 60 STA SZ+l 1660: CA02 8A TXA 1660: CA03 8S SF STA sz Sl:=SlM 1660: CAOS CA JSR Fl ponthely mozgatása fel vagy le 1660: CA08 4C 02 C9 JMP VIR visszatérés a rajzolóciklus elejere 1670:. 1680: CAOB A9 00 FUGR LOA 10 B elmentése M-be, mivel a B-t kesöbb felhasználjuk 1680: CAOD 8S 60 STA SZ+l az SZ számláló a 8 fele 1680: CAOF AS SC LOA 8 16SO: CAll CA STA M 1680: CA14 4A LSR A 1680: CAlS SS SF STA Sl 1690: CA CS JSR KORD a kezdőpontnak megfelelö tárc1m kiszámltása 1700: CAlA 20 le C9 ~UR JSR PLOT pont beállitása 1700: CAlD AS se LDA 8 Y irányú nagyság vizsgálat~ 1700: CAlF DO 01 8Nf FUR? ha nulla, akkor kész 1700: CA21 60 RTS visszatéres a szubrutinból 1710: CA22 C6 se FUR2 DEC 8 Y irányu nagysag csökkentése 1710: CA CA JSR FL ponthely mozgatása fel vagy le 1720: CA27 18 CLC atvitel jelző törlése 1720: CA28 AS Sf l DA sz Sl:=SZ+AA 1720: CA2A 65 SA ADC AA 1 720: CA2C 85 Sf STA sz 1720: CA2E AS 60 LDA SZ+! 1720: CA30 6S S8 ADC AA+l 1720: CA32 8S 60 STA SZ+! 1730: CA34 38 ~EC atvitel-jelzö beáll1tasa 1/30: CA3S AS SF LDA sz 1730: CA37 EO 83 CA SBC M 1730: CA3A AA TAX 1730: CA3B AS 60 LDA SZ+l 1730: CA3D E9 00 SBC : CA3F BCC FUR ha SZ<M visszatérés a rajzolóciklus elejére 1740: CA41 8S 60 STA SZ+! 1740: CA43 8A TXA 1740: CA44 SS 5F STA sz SZ:=Sn4 1740: CA C CA JSR J8 ponthely mozgatása jobbra vagy balra 1740: CA49 4C JA CA JMP FUR visszatérés a rajzolóciklus elejére 1750: ; 1760: CMC AS S8 LE LDA CI M ha karakterhatáron van, ugrás az AS2-re 1760: CME ANO : CASO C9 07 CMP : CAS2 FO 07 Bf Q AS2 1770: CAS4 E6 58 IHC CI M memóriacím növelése 1770: CA56 DO 02 8Hf AS 1770: CA58 E6 S9 IHC CIM+l 1780: CASA 60 AS RTS visszatérés a S!ubrutinból 1790 CASB 18 AS2 CLC átvitel jelző törlése 1790 CASC AS SS LDA C!M CI M: =ClM CASE ADC 1<313

30 28 Programozástechnika C : CA STA CI M 1800: CA62 A5 59 LDA CI M+l 1800: CA ADC 1> : CA STA CI M+l 1810: CA68 60 RTS visszat érés a szubrutinból 1820:. 1830: CA69 A5 5[ fl LDA D ponthely 1110zgatása fel vagy le 1830: CA68 10 Df BPL LE 1840:. 1850: CA6D A5 58 FEL LDA CI M ha karakterhatáron van, ugrás az H2-re 1850: CA6F AND : CA71 FO 09 BEQ FE2 1860: CA73 A DA CI M c1m csökkentése eggyel 1860: CA/5 DO 02 BNE FE 1860: CA77 C6 5g DEC CIM+I 1870: CA79 C6 58 fl OEC CIM 1870: CA78 60 RTS visszatérés a szubrutinból 1880: CA/C 38 H2 SEC atvitel-jelzö beáll1tása 1880: CA7D A5 58 LDA CIM CIM:=CIM : CA7F [g 39 SBC 1< : CA81 85 S8 STA CI M 1890: CA83 AS S9 LDA CI M+l 1890: CA8S f9 Ol SBC 1> : CA STA C 1 M+l 1900: CA89 60 RTS visszateres a szubrutinból 1910: ; 1920: CA8A 46 5/ JOBB LSR BT bitmaszk mozgatása jobbra 1920: CA8C sec JO ha karakteren belül marad, ugrás JO-ra 1g30: CA8E ROR BT bitmaszk 7. bitjének beáll1tása 1940: CA90 AS S8 LOA CIM 1940: CA92 18 CLC atvitel jelzo törlése 1940: CA ADC 18 cím növelése nyolccal 1940: CA9S STA CIH 1940: CA BCC JO 1940: CA99 f6 59 INC CIM+l 19SO: CA9B 60 JO RTS visszatéres a szubrutinból 1960: ; 1970: CA9C A5 SO JB LDA e ponthely mozgatása jobbra vagy balra 1970: CA9E 10 EA BPL JOBB 1980: ; 1ggo: CAAO 06 S7 BAL ASL BT bitmaszk mozgatása balra 1990: CAA2 90 DD BCC BA ha karakteren belül marad, u9ras BA-ra 2000: CAA4 26 S7 ROL BT bitmaszk 0. bitjének beállítása 2010: CAA6 A5 58 LDA CI M 2010: CAA8 38 SEC atv1tel-jelzo beállitása 2010: CAA9 E9 08 SBC 18 cím csökkentése nyolccal 2010: CAAB 8S 58 SfA CIM 2010: CAAO BO 02 BCS BA 2020: CAAF C6 59 DEC CI M+l 2030: CABl 60 BA RTS visszatérés a szubrutinból 2040: CAB2 00 FLAG. BYIE 0 ki/bekapcsolás jelző 20SO: CABJ M.WORD 0 AA vagy B tárolóhelye lc800-cab5 (byaster)

31 C64, Cl28 A C nyelv 29 A C nyelv típusai A C erösen típusos nyelv. minden változónak van típusa, s ezt a program szövegében explicite meg Is kell adni. A C aránylag kevés típust Ismer ezek a köv etkezők Celnevezéa Jelentés T ároláli hossz 1 char karakter 1 byte 2. Int egész szám 2 byte 3. short egész szám 2 byte 4 long egész szám 2 byte 5 lloat valós szám nem Implementált 6 double dupla pontos nem implementált Általában a C megvalósítasokban az int lhort és long típusok nem azonosak, de ebben a reprezentációban igen Mint a bevezetésben már említettük,' a valós szamokat nem kezeli a rendszer A típusok elé tehetunk egy unaígned módosító uócakát, ilyenkor az illető változók nem tárolhatnak negatív számot A változó-deklarációk alakja Igen egyszerü [<tárolási típus > J < típus megnevezése > < változó lista > Mint már jeleztuk a < tarolasi típus> helyen a atatic, register, extem, auto szavak egyike állhat Az auto azt jelenti, hogy semmilyen speciális típust nem kívántunk megadni. Az auto szócska akár el is maradhat. Például Int r.j; char beolv. kiír, c, short alfa, beta; statio unsigned c1klusva11, register char j; extern Int eszkoz, cel; mind érvényes deklarációk Természetesen az alaptípusokon kívul vannak un típu8képzó ope1ia6k (pi lombok), amelyek segítségével további típusokat lehet definiálni. Ezekre később még visszatéri.rnk Az alaptípusokon - elsősorban a számokon - a megszokottnál lenyegesen tobb müveletet lehet végezni, s azok jeloléae la meglepő Ezek a műv eletek (és relációk) a következók. e jelöléa Priorttáa éa elnevezés 1. logikai tagadás 2 bitenkenti komplementer-képzes összeadás 4 10 k1vonaa. ellentett képzés szorzaa, mutatókepzés 6. I 11 OSltás 7. % 11 maradekképzés 8. << 9 balra tolás 9. >> 9 jobbra tolás 10 < 8 kisebb 11. > 8 nagyobb 12 <= 8 kisebb egye nlő 13 >= 8 nagyobb egyenlo 14 7 egyenlő 15. I= 7 nem egyenlő 16. & 6 bitenkénti es b1tenkénh vagy 18 && 4 bitenkénti kizáró vagy logikai vagy 20 0 sorozatos kiertekeles 21? 2 feltételes k1fe1ezes noveles 23 csokkentes 24. értekadaa 25. += értékadás osszeadással 26 értekadás klvonassal 27 1 = értékadás azorzással 28. / = értékadaa osztassal 29 %= értekadaa maradékképzéssel 30 >> = értékadas 1obbratolassal 31 << = értekadas balratolassal 32 &= értekadas bltenkenll es-sel 33 1= értekadas bitenkénti vagy-gyat 34. l = ertékadás b1tenkent1 kizáró vaggyat 35. slzeof változó tárolasl hosna 36. caat (<típus > ) konvertál as

32 30. A e nyel~..... (:64, C Az egy operandusú műveletek príoritása a legmagasabb (nem szamítva a zárójeleket). Ezek a követekezök:!,, &, -, 1. -, + +, -, aizeof, cast. Ezek az operátorok jobbról balra kötnek. Az összes kétoperandusú művelet balról jobbra köt. Ezek prioritását a táblázatban soroltuk fel. Ezek után kovetkeznek priofllásban az ertékadó művelet e k, amelyek mindegyike jobbról balra köt. Végül legalacsonyabb prioritású a ve ssző mű11e l et, s így mindig ez hajtódik végre utoljára A vessző balról jobbra csoportosít. A C nyelvben az énékadás mint onalló utasítás nem Jelenik meg hanem speciális müveletkent szerepel Az x =2 énékadás eredményül 2-t ad, s mellesleg ez az érték az x változóba is belemásolódik. PI az y + (x=2) művelet korrekt Eredményül az y+2 értéket kapjuk. s mellékhatásként az x változóba kerul a 2 érték. Hasonlóan furcsa a 11esszo müvelet, ami a C programokban igen gyakori. Pusztán annyit jelent, hogy a vesszővel el11álaszton kifejezéseket sorban ki kell értékelni, s magának a kifejezésnek az ertéke az utoljára kiértekelt kifejezés lesz. Tekintsük például az i=q = 2j+1) kifeiezestl Előszor természetesen a zárojelen belult kifejezés ertékelőd1k ki. Ennek hatására J értéke 2 lesz, majd k1értekelődlk aj+ 1 kifejezes, melynek érteke így 3 lesz Ezért i a 3 értéket kapja, s magának az egész kifejezésnek az értéke Is 3 lesz! Kovetkező furcsaság a ~ = típusu ertékadás A C nyelv keszítői Úgy talalták, hogy igen gyakoriak az X = X + 1 jellegű ertékadások, s ezek gyors végrehajtása erdekeben be11ezették a + = jelet X+ = Y az X = X+Y értékadás rovldítése Ha tehát az X változót 1-gyel akarjuk noveln1, akkor a leggyorsabban azt az X + = 1 paranccsal hajthatjuk végre Hasonlóan kell értelmezni az összes többi értékadó műveletet 1s Az 1-gyel valo csokkentest es novelest annyira lenyegesnek találták hogy kulön csökkentő és növelő műveleti jelet iktattak a nyel11be, ezek a 1- + es a - Jelek Ezeket csak változó ele vagy után lehet irn1 Ha eléje írjuk, akkor a változó értékét először kell módosítani, majd utána használni. Ha utana irjuk, akkor előbb használjuk a változó ertékét. s csak utána módosítja a program. Például az 1 = (x=2,y = 3,x + ( + +y)) müvelet hatasára 1 értéke 6 leszl (Vajon mlén?l Utoljára maradt s telt etei e s.ertekadás Ez egy három argumentumu művelet < feltetel >? < kifejezes > <kifejezés>. A feltételes kifejezés értéke a > kovetö első k1fe1ezes, ha a feltetel igaz, kulonben a második. Peldaul az x>y? x: y kifejezés értéke mindig az x és y szamok kozul a nagyobbik e programok felépítése Mint mar emlltenuk, a C program valtozo deklarációk es tuggveny definíciók sorozata. A program futása a main nevű meghivasaval kezdődik ez tekinthető tulajdonkeppen a főprogramnak. Egy függvény definíció az alábbi alakú: [[extern l <típus> l < nev > t < parameterlista >) < változ6-deklaraclos lista 1 ;,. { < változo-deklaracios lista 2 " < utasítás i sta > t fuggveny A < nev > a tuggveny nevet ad1a meg ezzel a newel kell a fuggvenyre majd hivatkozni A <paraméterlista > a tugg11eny formahs parameterelt adja meg, ezeket es csak ezeket a <változó-deklarációs lista l > -ben deklarálni kell. Ezeket a változókat csak es ki zárólag a fuggvény belsejében hasznalhat)uk A kapcsos zaró1elek kozli reszt szokas luggvenytorzsnek hívni Ez ugyancsak tartamazhat egy deklarac1os llstat, ezek lesznek a fuggvény belső változói Végul a fuggvenytörzsben kell megaani a végrehajtandó utasítások sorozatát. A függvény nevét egy típusazonosító előzheti meg, ez megadja hogy a fuggvény milyen 11pusú értekkel ter vissza Ha elmarad, akkor az mindig Int típust jelent Annak jelzesere, hogy a fuggveny visszaadott éneke erdektelen szokás a void típust használni. A void típus valójaban egesz típust Jelent de ::i fuggvény neve elé irásával egyertelműen jelezhetjuk hogy nincs felhasználható visszaadott érték. IU extem használata azt Jelenti, hogy a szobanforgo fuggvenyt egy mas1k program-modulban fogjuk megadni. s azt a modult a programszerkesztés során szerkesztjük hozza A standard konyvtári modulok a megfelelő inc::lude Illa-okban extem-ként vannak deklarálva Az extem fuggvenyeknek nincs formalis paraméterhstáia és torzse. Az általa visszaadott érték típusát azonban meg kell adnunk. A tovabbiakban felsoroljuk az osszes C utasttas torma1at Ugyeljunk az egyes utasítások végen látható pontosveaszőre (;) hasznalatuk kotelezól 1 Osszetett utas1tás. Az osszetett utasítas alakja {<változó-deklaráció lista > <utasításllsta>) formájú, hasonló a tüggvénytorzzsel. Az itt sz e replő változók csak az összetett utasításon belul léteznek, onnan való kilépéskor értékük nem használható fel. 2 A <kifejezés> ; szintén utasítás. Hatására a <kifejezés> kiértékelődik, s értéke rendelkezésre áll. Ha a kifejezésben értékadások is szerepeltek, akkor a kifejezés kiértékelése egyben az értékadások végrehajtását is jelenti. 3. Függvényből vlsnatémi kétféleképpen lehet. Vagy a függvény törzsének utolsó utasítását Is végrehajtjuk, vagy kiadjuk a rn.m utasítast, amelynek alakja kétféle lehet: return; vagy rerurn < kifejezés > ; Ez utóbbi esetben a függvény értéke a < kifejezés > lesz, míg az előző esetben nem definiált. Az e lső (tehát a < kifejezés> nélküli) esetet akkor használjuk, hll rfem akarunk a függvénnyel értéket visszaadni. (folylatjuk) ,

33 CoVboy Posta H~ 1)1i,nde~kin~k. aki ~nf~le~.! mámorában levelezési rovat olvasására vetemedik. Lehet készíteni a vizes borogatást és a fe1fajascslllap1t6kat: 1smet ion,cov,boy (egyes levelek szerint "kovbóly", esetleg "az a bunkó", valamint JEAN nevű cr,acker (FBl. + REDS) meghatarozasa szerint "a büdösszájú") élesre - valamint tintával - töltött tollával. Ebben a honapban nincs ~egalevél -:- de ~á r! Akik esetleg megijedtek volna az el~~ő szám 3 oldalnyi levelezésétől, azok megny,ugodhatnak: merhetetlen 1mp~nél;lizmus~m fennakadt az 1 75 á!tal felallltott "C nyelv" c1mű szögesdróton és most r,nar csak 2 9ldal v~gyok (a tovabb1akban 1s). Az egyik szemem s1r, a másik nevet: egy csomó levélíró azt kéri hogy... ne~ogy veletlenuf 8 leve!ezési rova_tban válaszoljbkl." - egy má~ik cso,mó m,eg direk1 erre vágyik... Ezt mondjuk n~m erteryi 1 de!1em!a~anam ros,sz otletn~k, h~ a levelekbe11 ezentul mellek!etkeppen egv. felbélyegzett, megcímzett v~laszbont~kot 1s talalnek. Ja, meg valami: az isten szerelmerel - ne magazzatok bennunket! Nem az Akármilyen Hivatalnak irtok Újság vagy könyv? 1-lcllo CoVbuy! Végre ráslán1am magam egy ki> levéltráha 1 Nekem is V811nak néha ilyen rossz píll811ataim. - CoVboy) /\ CuV címú ÚJ>ág (kön~v! l alapjaiban vé' e nag}on JÓ. ALonban mint MJk más kólólkódő levc::lc-zó1arsamnal.., nel..rm 1> va n problcmám. f.lö.rnr is 1ul sok J fe lhd>lnaló1 rész, Másodsr.or C-64-rc ( nekem ilyen ~nj olyan programok le1rása1 Jelennek meg amclyeke1 soha nem tudok be!.7erczn1 rg) kk>ll cl- 1cri ed 1ebb programok (pl TO Br O' TC JP, WIZ?ARD WARZ) leíra ~ál netán. e~etkjl nem lehe1ne~ ( Már hogyne lehetne! Nem 1rnád meg esetleg, hogy mi a jóístent kell csinální a WIZARD WARZ-ban? - CoVboy) Lddig mind d három S4ámo1 mcgvcn cm Konyörgó~ ai_ arát ne cmelic.1ek!'! ( Mi ugymígy könycxgunk a nyomdbllak - CoVboyJ A humorod Cg,)Cbként ha.fal!>laggató (legioot>an a "Karácson) t 1ökos-mák.os" 1c1szc11) ( Régebben Hasfalszaggat6 Jacti néven tényt!edtem. ~ént nekem úgy túnik, hogy a ti>kösmákosokat ti írjátok... - CoVboy)!lat cnn) 1 Ila lehe1, ai újság 1agy kony' (illetékes helyen CLI ho.jly80 vclték be") ha~ábjain váldsloij. B:\LAZ.S ATT 1 l A, Sa1go1arjan CoVboy: a problémád é<dekes. Mi azt hittük, elég etterjedt játékokról csináltunk eddig leírást Hallott mar valaki a LAST NINJA t-ról a BATMAN-ekról, a DARK SIDE-ról vagy ' a TOTAL ECUPSE-1ól? (lgeeeen! 1 75) Egyébként a megoldás egys.zerú: rendeld m&a a Kazett.ásoktól vagy próbálkozz az ap(~i rd etéseknél! Könyv vagy újság? - igen, ez egy szép dilemma. Nekem úgy túnik, hogy ez a CoV néven ismert papírttalom valamiféle újságra ~ékezt!'í ~ emben (többek között nem lattam meg konyvben levelezési rovatot), de egyébként uerintem az elnwezése lényegtelen. Persze, ha - neadj'lstenl - lletekes 8vtára olvasná ezt, ald!oc' ez tennészetesen könyv (ugyan már, miféle újsáp?i), ami dara bokban jelenik meg. ~is könyv - puzzle.??? (Majdnem Megalevél...) llello mind a (a s1akalla~ 1>) Hi Cu\1'u>! AJ. UJSágotok, boc~ kón)vctck csúcsszupcrl Pőkg az u16bb1 számowkban.u a b 1 ron)'o~.\m1- gás "Olva~ó1 Tólo.ös- ~ áko " (Azt M.O.T.C. írta! - CoVboy) :-.::-.a. Szóval lla1 s.tcnn1cm 1; dfelcjlhe1né1el.. ahbol a b1rnny11s v1lagm rengetö orgdnumhoi a progr.lmo1a>1ech n1l..a1.-\l1 ma1j ma>nk k1vcg;t1k tzé 111. c:l,cgzik l dra 11vui1yc! vagy 011. l.1.. i\cm hallo11a1ol.. ulyan l..on)'hói. hoid "A CoVboyokat lelo'tk u~c''"" ( Nem. Talán valami western lehet, de a címe nem tetszik - t) :'.fajd még mcgö1vcndci1e1le J.. egy t..é1 lc, éllcl Lg)C orubt" ( Nagyon! - Co\lboyJ [, mc!g "alam11 l':l1cn a D.Yí\tAi\'" i.: Anon1mus sori all nght re;e f\cd CoVboy: Nincs kommentár Egyébként üzent érted IV.Béla: azt mondta, ho'1y a nevedet ne i..yel, hanem y-flal írd legkozelebb Még ha all righta r884kved, aldlor is... Nagy ötlet! 1 i.11cll '7erl..es11nseg1 1 enne e~ k1; kerc>cm le ~cnct.. "t'c'ck lowln1 dj l\1po'>sibi 1 \ll..,sio;'\ e'" RAID 0\'LR \tu'icow le1r ;a1 f n, btrchc lcirtam ><lk prg. ór0kclc1c1 Ko!>Lonc11ll (1\I.\'l>R\).\c>1prcm ~Vboy : ~ IM~IB~ MIS;SION szerintem m,eo. tulsagosan friss ujdonsag ahhoz, hogy biltkí~ek is meg~egyen. ebben az országban - szaval azt Inkább meg nem, majd egy 4-5 év múlva (addig talán elterjed). A másikhoz valóban szükséges egy 7-8 oldalas leírás (az a ~inimuml) - hogy ez idáig nem jutott eszunkbel 8óbb egy kérdés: ha jön a visszarendezódés, akkor - természetesen érdem ei elíam8'ése mellett, sót -képpen - kit fognak tellüpqeszteni? Téged vagy minket? A sotc prg. orókéletet köszönjük szépen: mi 1s olvastuk az 1001/2-t az LSl-tól.. (a fele nem múkodik). Már megint BATMAN. Keú1c> l 75 \11kor dl egyik nap 'élc1len kelhe kap1am a C0!\11\IOLJORf IOUI 2 &Lámat (??? - CoV boy), meglállam a (mas:ikál ós 1a1ckold DAT \1AN -:1mu program(ll hog) egy ocn ~1adu11 ~ unyvben hogy ~tcrcpelhc l cg} Jf/88-.s' JiÍlék l"char erre szeretne!. válai.ll kapni K ér~m. amcnny\bcn ez leh~11>cgc~ írianak visi.z<i Jl(JRVATll D.\LA/... Oun.ikc.~1 CoVboy: Nahá11 Az LSl-ben biztos jövendőmond~ il!v.asa_sszonyok _üldogélnek, akik megdorz~tk uveggombjuket, belepill811tanak, aztiln megmondják milyen 8tuff fog megjelenni jöv&e (mlljd ikdektódok náluk a POPULO US 2-rÓI..). Bár gyanítom, hojw Ínkább egy '86-0s Oce811-tátékrÓI volt szo, ami ugyanolyb11 30 máspca, mint mondjuk a HEAD Ol/ER HEELS. Erdekesen fogalmazol! Mikrovilág-komplexus llell<i. < m b") 1 '.'oicm 1udom. mel) 1k orult p1llana1ukbjn 1alal- 1al. l.1 1eged, d: >Lenn1em k ere~d lel a lcgkólelebh1 p!,1si11k~ 1 &cbesn h<lg) n)is>l.tnl>on le a rarkadbol. CMppeni>en k a pc1cako<1ból (A pocak még rendben volna, de a másikhoz nem bjdom mit sz61na CoVboynél - CoVboy) Végy példái elegáns vc1c:l)'1ár;adr0l, a 'lit1kr0\ ilá ~ cg_crér61 "\elo.i c~upa n a flilc nagyuhh egy kics11. cs az orra hm1>1ahh egy árnya : a1nyw~i a mcg!.'1-okrn1 nál trá meg \l>s1a1érunk ) :\na. T ériúnk a 1ár~ra és VCg)Uk lo.imckilen kn11t..~1 crzcl..unk túcl~ lc:n«~ejc ló k u~ljl">j d Co\ -1 1 f;inye, be szép mondat! - CoVboy). \ IJrl.ilom a Jr) es a KJ\' Ál Ó hdl.irmez>gyé JCn 1anyil41k :\ COVBOY pos1a a Kl\.'. \L.Ó-nál kdc>inga1 v1 ~1a a Jn c1rcg tanalomra. dc 11.Jónt..ent bájc Cvege!.I lol\ljl Ug) anczen lco>11as IJll Jelo.lo.uló I I 111 lc1ra~.>al \ «1mlJp a ldf UI 7í: fl'i-!'. OC"'>k \ lcl1ra1u ldblu alól 1... a Kodreán élezl az alabárdot. \ a CvV J >Lám.h-al rohamlcp1ckkcl chndull J/ éllwi} íelé (. de most szerencsédre eltette - CoVboy) Rcmd1u ~ bc:én ó l..e1 \J ~Jsaghdn,creplc'í fo lók d \IP<i \ 11 Cd [ l l'i ()didi! covdcltck le nem sut.. hailundú>d& '' mu1a1'.,.1 ft'.jllldesrc \ t1mlaprt'll meg dnny11 b<l~ íolr»lei;c d >1ine>. A M1kro,1lág sem il)cn gyonvnru ('') szjne c1mldppal protialjd ma!!al "cldún1 '-7 olyan m1111 Cg) "cpen becsnm..1gc,11 t>onhon. hclul Cl).) 1rcJa1lan ronda \Blamivcl. am1rol d l..ns1ulga1ás uurn l1úerul. hvl).) 1gcn 11nom ( Puffl Micsoda koltói képi - CoVboy).\prnpll. \.t 1kn '11ag /\J cl Ö '>iám hcjclcn1~c111jél>lil 1Jctck l\.11 nem k' ~ J lo.1dd1dn>l..111",fü.i (ru)stlo..ijl'~cnnel mu.,1r.11 "m tug.iuk lcl..,>tolni ( n.1 1aiun m1én ncmn) l hhc1 ~él kcrjc l \11crl nem" 2!J- 1cl.i \11krn1.1lago1 nh:tjlollliitok l<járatni' ~UJ no> >ltntc 1>1/l h 1.igynk hcnnc hng) uz ">LJnlc válus1 igenlő l la Cl 'alóhan igy va n, akkor csapj a kc1cdrc' IOl nagyon csúnya dolog S1cretném, hj alam1lyen íormaban l.o, 0.75 vagy ( ovpo> v>lldstolna H E L l.'\j C"i.\BA + 111ónJgi'hcc>ú1ker1c~1vé re llh "I A I AKOS,lludapc:>t ~Vboy : stílusod egyuerüen magával ragado,-,belóled egyszer még nagy író lehet. Levelkedben azonb811 egy kicsit sok a Mikrovilág.! Ez azért i s érdekes, mert a tavalyi "Mikroviláq-k&Iácsonyon" (mát megtntl) egy zaklatott uriember pontosan ugyanezzel a szöveggel támadt egy átt eladóra aki nem átallott ott CoV-ot és SpV-t árulni... Nem te vonál az? Egyébként az a véleményem, hogy amit a Mikrovilág csinál, az az ó dolga, amit meg a CoV, az a mienk. A kikdéseidte a válaslok a következó!céppen h811gzanak: t. Na vajon. 2. Az ósz1nte válasz pontosan el!enkezóképpen hangzik, azon okból kifolyólag, hogy amikor az a blz?"lyo~ bojelentkezés megjelent, a CoV-bagazsbol mep senki sem olvasott Mikrovilágot (becs's.zol). Azóta sem - következésképpen nem is tudhattuk, hogy mi szokott benne lenni (múholdprogram vagy egik). Ezentúl majd elóflzetünk rá, nehogy valamelyik CoV-0811 leírt mondat sérelmes legyen rájuk nézve (meg én is megnézhetem a konkurrens egeret). Egyébként - ha jót emlékszem - semmilyen konkrét megnevezés nem volt abban a bevezetóben ("Akinek nem inga.. ") - ezzel az erővel 1elenttiezhetne az Esti Hírlap (abban ugymia V811 politika), a ~zügyminisztérium (Ők ugymis emelik az &rakat), sót Nyina Vaszilj8111la is (át ugyanis nem Mg1sz-f'lek hívják)... Lost Ninja l 1~1eh 'i1erke!>71ó~ég! Ln a lcvelc:1 hármunk nevében trtam. 1cha1 ugy 15 vehetik mintha 3x ugyancnny11 kaplak volna Dc 1ériunk a 11irgyra: Onok azt inák a Co\ 1 szamóban a LAST ~l:"ija lcírá>ánuk az clcjrn "A Spv azon Olvasói. akik C-6-1-gyel re ndelkeznek és meg-.ísárol1á i.. annak a 17 rés1é1 roppant elégedeuck lehellek a LAST!'.l"'-IA 2. nek ncmc~ak a Spe«trumc>>. hanem a C-64-es verzió leírását 1~ l.e1hct l.apha 11ák." 1 nnv1 cleg dl 1dc1é,hől llangsulynrnm ctcn JJ. oldjlon a 17 rc~zhen JClem meg. 1 apouandk c>a k to\ább d 8. oldalral..\l u1ob6 beke1deshen i!z vdn 1rva, hn~ a Spv 14 res1cbcn JClcnt meg tn v én rendeltem meg a 14 részi mcn a \-~ C> kollckc1ók le1rásánal. a íol>ő fehér ha>ahban a1 van 1rva. CIOl-004 (SpV 14)!! ( Megjegyzem, ezt most itt nem egeszen ertem - CoVboy) Nag,) nehctcn J..1J..ön7orög1cm 3 ~1u l c1m1ól, hol!;} rendclhcsscl.. nehány dotgu1 önöl..nél Ö~1-!.i.Cg) ÜJ~b11em WO 1 1-oi.ura amtl megrendeli cm. és.;m1j..or mcgerj..clcll l.tn}llnm na&)' urommcl erre ali kell látr.om. hos:> d/ A3-a~ 1érJ..cpldp,1n \do egy ;,1cp rajl. dc et J..oran1scm leld meg a 1crkcpncl.. 1 c1ra>nalo. meg nyomd ocnnolt fljt t:l n~m n ll >lép < undolom cz1 a lcvck1 nem logidk lclo.01oln1 d levelelc>1 ro,u1han dc remelcm ala>iolnaj.. ha ma~kepp nem lclefonon. [ elefonunk ugyan ntncb dt: a vala.inak 8l cgy1i.. íormajd a levél \LBERTG \BOR Péc; C?Vboy: Sok.&Jg tárcaázt.alak, de m indig egy no vette. fel es koz~e velem, hogy a budapesti s.zamok m egváltoztak Komolyra fordítva a szót: tényleg m agy&iázattal tartozunk ez ügybeo Hát.. izé. őööó... nem i s tudom mit mondj ak Mondhatná«sok mindeni pl. >

34 nyomd.tliba (bál 9QYS.Zet' már elmondtuk, hogy ml C9iníljuk a CoV-ot SZÖl!eglHfkeaztóvel); ezt találtuk ki, hoqy ellónuk a nyakunkon matlodt SpV 1+.ket (ez viszont r.a.ntó l>wlkóaág lenne t6lünk - ha így la volna, akkor Mm ímim le); ez 89)' új J_., otywi mint a "Tutti lotti": ha elt.lllalod a ny9f6 szimat, akkor lesz leírá IOd, ha nem, llldfor c:am egy bonu1 SpV 14-et kapsz. A valóság azonban ezeknél lokkal PfÓzaibb: a numeriku1 billentyűzeten a '4' pontosan a 7' alatt van - ia ""-tlenül filre lett g~. Atotvuáanál tanalmi vagy logikai ~k;_ rntünk, nem ilyet. Ezúton elnézitedet kifjük. BüntetéabÓI a aarokba szórtunk egy kii ""ellte-«ukoricát ia egy Ófát fogunk rajta téfdepelnl. Közben gondolkozunk azon, hogy mire kellett 200, - A, am.ücor az újaág 49, - A (utánvéttel 82, - ) é1 azon, hogy most mit csináljunk: küldjünk netled egy SpV. 11-.r (abban van ugyanl1 a leirá1 - bár az ember Ilyen limli1 bandánál most már eobefl sem lehet biztoa...)? Eaetleg rögtön hármat, mivel három embef1ce nevében Íl'til? A CoV védelmében Kcdvo CoVbuy! Nekem az az érzescm. hogy lejves kollegank. Poór Ben ő, k1 &lllly1 rd C>Óru (s1egeny), hogy nem 1ud1a Ob~c l.aparn1 a11.i'), - fl Ot erre a lapra, nemigen kedveli a m1116ocgc1. Dar nem sokal ludok a M1kro Magu1nról. meg a C egye sule11 lupról, dc a CoV a legiobb (.\1agyarorsza. gon) ~ámítógéecs lap. (Ezt Igazán köl.ti, de ha az elaó kettőt& nem 11.idsz aemmlt, akkor nem tudom, hogy mihez hasonlítottad a CoV-ot... - Co\/boy) Most már a:i 1s a j3vara trhaló, hol')' hmvon1a 1elen1l meg. C <H cm 'an, dc a tobh1 gépről is s1ivescn olva>ol (Végre valaki, Ilki nem a PLUS4/64/Amiga játétdeírást k-eli é1 a málffc kettot aokallja... I - Co\lboy) Muller Car1oonC '"s1b-nej.. uzcncm, hogy má lor 1> luld1on be raj7ol. meri ez 1s tókrc te1~e11 Gondolom maoolnal.. 1s. (... ) Ha lekololnék a levelem. dkkor ne ugy ahol::) Csóri Bcnőnél 1c11ék! (Pedig a rajzzal aokái9 sz-.c:tt.m, de nem bírt vele a fénymáaolo - Co\lboy) Kó~LI far SZABOI CS.Budapcs1 Co~: Benedelt batátunknak teljesen a magánugye, hogy neld ml tetl.tilt - nem kötelez6 CoV-ot vennie Mnklnek. Az már egy mái kifdia, hogy ezért kár yoft levélifáaaal láraaztanla magát... Ha bouzantani akart volna bennünket, llldfor nem nagyon likerült neltl: halál<a rőhögtük magunk.at ra;ta... Mül- 1 Cartoon/1<11 Getto/Tádi/stb. azóta is me9- Öfvendeztet mlnk.t rajzok hegyeivel - mar megfontoláa tárgyát képezi, hogy egyszer majd kiadjuk a K.G. - CoVboy ö11zegyüjtött levelezett "Levelek a Zán Osztalyról" cimmel (a borítélqalt 111). SLcrvu~L Covboy! C-64 1ulajdono~ és aj Önók UJ.ig,iándk a leg buzgóbb olva~61a vagyol (...) Sajnálom, hogy olyan levelek fára LlJák mugul.a1. amelyek.irról uólnal. hok) u uisag drájla. kevés a C-64 leí rás, ~lb. ( P9dig ez ifthetó, ha valalanelt 64-e van ia nem tud mihez kezdeni az Amiga éa a PLUS4-lluffokttal - Co\lboy) 011 ahol cn lakom, d korn>ékcn ~cnkmck semmi baja a7 ÚJ saggal Sőt, mmdcnl1 dicscn S1crmtcm inkább Orulhe1ne m1111jcn Commodore lulajdonos. hogy egyáltalán meg,iclcnl c1 a lap Esnem c~al.. 64-ck lé1c1nek d CommoJore ol l.ózou E.Lén az nem 1s nagy baj. hogy a 1obb1 gepre 1s van benne 1nformác1ó. Remélem nem szún1 meg a r~ny'' Mcn a Co\ 3 rés1ébcn nem volt (, de kiutáttam. Senki Mm tudta megfejteni 6ket (én i1 caak a zárt betúkig jutottam) - nem C80dálkoznék, ha a kéazítóje aem járna likerrel.. - Co\lboy) Olyan kar. hoi:) a lcvelc:mc1 d "Spcr1rum V1lag" címere kell kuldenem. Jó lenne, ha már azt kéne írnom: "Com modore Világ" (Akkor Ullán írd azt! Teljeaen mindegy, caalt a cím ltimmeljen - Co\lboy). Egy kérést szere tném ha 1eljesftcnél: a levelem jelenjen meg a köve1kcző számban. Szerintem a kérés 1cljesíthct6, mert ha azokat belctcuék, akik becsmérelték az ÚJságo1. akkor ez 1s meg jclenhcl! A bará1om vagy! Szcrvusi. CoVboy! CS(KJ-SZÁSZ JÓZSEF Budape61 Co\lboy: 1<9zdjiik ott, hogy éri mlndriinelt a barátja v~. aki a CoV címére Íf lev.i.t - az egy maa kéfdia, hogy néha otyan válaazt kmp, ami nem t8tazík neki. Félteértia ne... lék: a kevésbé hízelgó leveleltet azért közöljük, hogy mindenki láthaaaa, a kritikának 11 helye van, nemcaak a dícaéfetnelc. Az utóbbiakert na~ háláaak vagyunk mindeolcinek - ezelt kozléaét azonban nem szoktam torazírozni a llml!ezési rovatban (a tiedét 11 megnyirt>áltam egy klc8it..), nehogy valmld eltoqultsággal vádoljon. A leveleit nagy része egyébllént 2 sornyi felaófokú jelzóvel szokott kezdódni, 1z.óval aggodalomra aemmi ok. Kívánságműsor 2 felvonásban Cdv CoV; üdv SLcrlo:c t1ö égl Commodore 64 és 3 o.lb CoV újság 1ulajdonosa vagyok. Ami a g~pcmcl 1llc11 csa k ndgyon ri1kan írol. programokat, gyakrabhan jálslom. Na lle nem rabolom al idcjukel. rá1érck arra. am1ér1 a levek1 ir1am. :\a már mo l Cl!) k1cs11 sokallom a 400 F1-ot a C-6-1 mágncslemczckért. Ezcri úgy gondolom, hogy meg lehetne cstnáln1 a dolgo1 úgy, hog} én elkuldöm a lemelckc1, maguk rá vcslncl.:. e~ v1ssza kuld1k, va&> maguk ~uld1k cl hozzám a lemci.t és én a1 cslcm a sajál d1skje- 1mrc. Kérem n11clöbb valastolianak é~ tl)ál oda. hogy melyik móds.lc r1 vála Ltouál, plusz a lén)cgel. hog} mcnn>tbc l crül a já1é~ így. {.;dvozlcuel Kt:BATO\.\1ÁRK. Budapc~t Hcllo C:oVboy! Kívánni vagyok rá. hog) nem 1udná-e a 1 LCr kesz1füég az általam mcgha1ározo11 programo ~al lemezen clkuldcn1 Lehc1őlcg nem sokk.il mcghdladva a.ioo fonn101 1 Al cn ell.ép1cléscm szcnn1 ez úgy 1ör1énne. hogy megkerdclném " >terl.:e~z1óség1öl levélben (csc1leg telefonon) hog}~ a kcrdéses programok hány bytc Ot foglalnak cl, ugyanis nekem r~ak akkor érné meg u utle1. ha a lemel mmcl Jobban k1 lenne hastllálva. Ila 1cljesuen1 1udnák nem SLCrény kfvánsá gomat. akkor szívesen venném. ha czl közólnék velem írásban. Mcgko wnom ki1t.in1c16 f1gyclmilke1! CZAKÓ JÁ l\os.győr Co\lboy: Hm. Hát ezeket mind nagyazerú ötletnek tartom - lliazoot van egy ki böldceno: a T. Szet1tesztóaég azzal foglalkozik, hogy CoV-ot gyártaoo, a kevélbé T. Co\lboy pedig a levelekre szokott vilaazolnl. Máaolószolgilat - tudomásom azerint - itt nem múltödik. Ha esetleg a ICazettakűldó Szolgálatra gondoltatok volna, akkor - azázegyedazer 11 - elmondanám, hogy a CoV~ak. aemml köze nincs hozzájuk (..-n a mtnö.eghez, aem a szállítáai határidohöz, aerri a kollekciókhoz, Mm az árhoz - SEMMIHEZlll) Rendben, néha kapnu tólün6t néhány jwkot, gp. nu hitdetéli lehet6séget a bela6 ~ón (a megfeleló díjazáa fejében) - de a CoV~ak 91ege van mat azokból a leveiekból, amelyek emelt a szolgáltatianu különtéle hibáién a CoV-ot tel.tik felelőaaél Ott van a cimük (pontosan ezen okok miatt mát nem haaználhatjált a mienkét) - oda lehet iml a panaszokat. A CoV csalt azért felefó1, ami a belívelten van - ami a reldámdt között van, azért nem! Ha ugyanis autót akatok venni é1 a Reformban látok egy hirdet9st, hogy plro1 Opel Kadett kapható egymillióért (amít aoltallok). alcttor nem írok a Reformnak, hogy nekem feltete Pondle kéne éa tízezerért (akkor sem, ha jó a Kadett egymihióért, de uállítáakor kiderül, hogy nincs kormány, ket'ék, üié- Mk éa Trabant-"molof" van benne) - merthogy neldk aemmi közük hozújuítl Egyébként nem köteiezo igénybe venni a Kazettáaoltat: le lehet menni a klubba V"1'f lehet CMfélgecnl a havwokkal 11 (nelleg váaárolni a cradl ek-tól). Nem ltifogáa az Mm, ha nincs lduo ia nincs CMfepat1n : akkor feladsz egy hird«iat a CoV-ban (az olv~ - pontoaabban azoknak, aldk ezzel a IZOlgáltatáaaal nem pénzt akanak magunknak Clinálni - ez lngywi van), hogy Ilyen ia ltyen (>l'oqfamokat kw...,, akár meg la ~ 6ket. f11vét*ént ez yoft az utolló két lev9i a Kazettáaokkal kapcsolatban, amire válaazoi- UllTI Néhány sz6 a CoV 3-r61 Kedves CoVboy! Elhatároztam, hogy nem hagylak békén. (Jött ugyanl1 levél barátunktói egy hittel emez el6tt la - Co\lboy) Megírom a véleményem a 3. ~7ámról is. E16ször 1s furcsál!ouam, hogy 18 an a barátom az orrom alá dugta, hogy nézd már, benne vagy az újság!>an. (Hopplát Akkor egy Igazi híreaaéget koazönthetek személyedben - Co\lboy) Mire én heveny hasmenés1 1une1ckc1 mu1auam, míszerinl kirohantam a fél világból, de egész Szolnokon nem voh már CoV. AJ.tán Anyu megszcrcz1c Jászberényből (!)és én örullem, mini kutya a farkának (Szép haaonlatl - Co\lboy). Az újság most is szuper! Bár aiéri néhány kifogásom-oyafogásom akadt Pl a Ruffalo Bill's Rodco-1 eléggé lehordják, bár 1121 konkrétan nem olvasiam ki, hogy esel leg a grafikáját dicsérnék, ami szcrin1cm igen ~Lép és hangula1os. Bár ebben a számban meg ~~ nyom1a1ás1 h1bá1 sem találtam, s ez szuper. Orulök. hogy &L Ehte leírását még m111d1g kozhk, a sok nega1iv véleménnyel ellenben. Szerintem az Ehtc megérdemel cg) jó leírást. i\ pokeoknak orulók, 1ctsz1k, hogy ilyen sok van az uiságban AJ. olvasót Tokös-Mákos Cg)ucrúen Stupcr otlel volt! ( Marad is, dc ez 1óletek fugg - Co\lboy). ~fost a lcvclczéhól: az a gépelt le 'él valami olyan ficló1ól érkczcu, akinek agyte kcl'\ocnyc1 mintha igencsak elcsókcvénycscd1el volnd meri ennyi 1omény hulyc~égc1 régen olvas1am Annyira dcbil, hogy u1111c már jó. ( Pontoaan ezert került bele egy az egyben! Gondottam, másnak i1 tetszeni fog... - Co\lboy). Bár abban a levélben sz.1dják a CoV- 01, i.zcnn1em hülyeség a e magazinnal összehasonlftant. Ez a kél újság 1cljesen más. Bunkóság volna mcgszün1c1111 ez1 a szép borítót is. Ja, é> nincs meg a szerkesztőségnek a Dark Scep1- re ( Nincs - Co\lboy). S mégyalami: nem 1ud- 1ák, hok)' lcle7.1~-e EUTE 2~ Údvözlcttel: GÉCZI :Z.OLTAN, Szolnok Co\lboy: Kezdjük a RODEO GAMES-nél. ~ ban az lamertetób4in a Játék az egekig van magaaztalva (Itt ugyanl1 mindeokinelt tetuett)i Te nem latnefed ezt az 1.75-öt - ki1- aé cinikuaak a fiúk. Ha valamire azt mondják: "SzÓdáYal elmegy", alckor az egy nagyon jó Játék; ha vllamife azt mondják: "Hm, akkor az egy multlmeguzuperhipef~ vább lluff; ha valamire azt mondják "türhet6 ", akkor az ELITE, PIRATES, POPULOUS vagy NORTH AND SOUTH. Egyébként a CoV~ál uralkodó néz.t szerint, nem nekünk k véleményt mondani egy ját8król, mert ez caak IZ\lbjektiv lehat. Ezt mindenki tegye meg aaját magának - így elkerülhető, hogy jöjenelt a llml!elt, mely szerint mi azt írtuk, hogy ezmegaz milyen jó, de hát óneld ez nem tetszík (például mert nem lehet lóol benne...). Az. egyébként elég szomoní, hogy azzal IZÓfakozol, hogy nyomtatáai hibákat keresel a CoV-olcban. De ráérsz! EUTE 2-fól még nem hallottunk, de - legalábbl1 Amigán - már IOk haaonló jellegú dolog van. ~ talán a PIRATES haaonlit rá leginkább, de ez i1 inkább csak jellegében é1 céljában, mint kmtelezéaében. Viszlát a jövő hónapban! CoVboy

35 1 <. "z 1 m TI 1 rt 1{ 1 " 1> " \ 1u e n rn 1 sz \. 1\ 1 o t.: 1~ \ ' 1\ 1 o no '-' 1 1 \ ~ A SPECTKL:l\1- e ~ COMMODORE\ IL \(; n:gcbh1 ~zámjil utánvétclkl lcbetell mcgn:mklni. A postai koltségck (nem St.dhványmén:l, sul). u1ánvé1cli díj, aj<inlá~i díj) mérlékc mar 1989-ben is sokakat elriasztoll a11ól, hl)gy utánvélclkl n:ndcljcn 161unl-. 1 slámra.h- Ft, 2-5 számrj _\8, vagy 43, Ft - fuggőcn ;1 súlytól - postaköh~égct kcllt:11 fizetni. A január 8.-i postai áremelkedések c11 a1 crtékct tovább nö\ehck. Bclépell a lt:vélfogalomban a bd)i és a tárnbági d11vahás, ebből adódóan a1 utánvétel díjtétcli:i J klwetke1őképpcn modosultak: budape!tti megrendelő ~idék.i megrendelő 1 uám 44. F-1 4lJ,- Ft 2-5 ~zam 50,- vagy ~tl. Ft 55.- vag) ti3,- Ft (allól fuggl'íl:n, hogy a kuldt:mcny,ujy,1 mikor lép át a 'úlyhatáron) E1 azért érdekes. meri pl. a SpV 'l. s7áma majdnem t,ak fl:k Plyan súlyú, mini a 14.stam. S-nél többet pedig egy horitékban nem 1udunk kuldcni. meri csal. csomag.kéni lchetnc!eladni, Cl pedig ujahh honyodalmakat oko1n<1. E1á a tények sajnos sok OIYasót 'i<,::-1arias1tn11ak allól. hoi:. y rcnds1.:rcsen rcndcljenck tólunk a régebbi s1ámol.hól, hivcn l szám mi.:grendc1csc cse1en mmlt:g) a dup!jjá1 kell fite1ni a kiadván} aranak. A régebbi s;ámok mcgrcndclésct t:g)stcrűsileni szeretnenk a kmc1l..e1ók s1crin1 a mcgrcndclé~ maganslcmélyck csc11:bcn hagy<)mánylls rli, a~1in pos1ai u1alván)un tonénil.. a mcgn.:ndch:-, ko1ulctck esetében MNB a1u1alass;1i ill. lc\él útján tonénó mcgrcndclé scl törté ni!.. a csekken feladoll 1n1.:gn.:ndeh~'i.:kd a kúvctkt:ti'i cimre ó, s1ámla 1amra kérjük: SPECTRL 1 1\1 \ 'IL.\C; FI.: Ruu Laju~ OTP körzeti fiol.. Bp.Xl.lrio)i u \l!'b ' _. A magam.zt:mél~d e t l..é r1ul.., bog) mcgrenddé~ukct CS.\K A CSEKKEL jde11él.. (Cg) párhu1am11 an clkuldoll k\el admini~>11ral.i\t: bonyolítja a1 ugy1111ézé t)! A rúhavtn belföldi pos1au1alván) kö1.épső s1clvénycni.:k hatoldalára - a k<lllcmény rovatba ki.:rjuk mcgjdolni a kén l.1advány(ok) sorslámát (pl. 'Spl' 1,2,H, 15 éj CoV I megrendelése'), é' a ''amlaszámol (Ml\'8 2 IH-98426,3 ló24-.j} is. Ko:rületek a megrendelő levclúkkcl párhu1amosan a kiadványok ellenértékét fa a po tai díjat MNB átutalással 1cljesítsék. A kiadványokal a1 átutalás tcljes1tésc után pn5tá11uk A1 ilyen formájú átutalás banki átfutá~a kh. 3 hét. erről nem m1 1che1unk. A megrendelés d1j1etclt:i: A ~PECTRUM \ ILACi s1áma1 3'J,- Ft-ba kerulncl.., a 14. s1am1ól 49,- Ft a logyavtói ár. A COMMODORE \ILÁG e. kiad\anyok lugyasllói ára ug}ancsak 49,- FI A hagyományos le\éllorgalom dfjtételei is 1clcnt<'isen nó,ekedtek, ezért a1 ilyen mcgrenjclésdet nt:m lcvélkénl, hanem h1rlapfeladá' formájáhan tcljesítjuk, jelenleg c1 a lcgkedve:rményescbb postánísi forma. Eb') hor11ékban tcl hnil..ailag továbbra is csak 5 újság postá1ásá1 tudjuk megoldani. 1, ill. 2 Újság postai di.ia hudapi.:~1i mcgrcndelöinknck 8,- Ft, vidéki megrendelő inknek 12,- Ft. 3-5 ujság postai díja budapcsli megrcnddőinl..nck 12,- Ft. vidél..i megrendelőinknek pedig 18.- Ft. Ez így lényegesen kedvezőbb mint a1 t:ddigi u1ánvétclt:s ri.:nd-.1cr. Igaz, a pént átutalásával járó költségek C7 esetbcn a megrendelőt terhelik. Nézzünk a megrendelésre ~t:l pddat. Eg) budapesti Ohdsónk s1ert:tné megrendelni a ~pectrum Világ 3. é ~ a Commodore \ilag 1. \zárnál E1 C\Cthen r!! = %,- Ft-ot kell rés1unkrc átutalnia. Eg} vidéki megrende lőnk kíváncsi a Spectrum Világ 7-18 slámairn. ez e~clbt:n T r T F1-ot!..dl vámunkra elkuldenie (ekkor 5 számra 18,- ill. 2 számra 12,- Ft a po~takoltség). A CoV 3-blln kötöltckkcl ellcntétbcn tovúbbru 1!> elfogadjuk a1t, hl! valaki u1ánvé11d rendel a régebbi stámokból. A1 Olvasóra bízzuk, hogy melyik megrendelési formát válaslija. A'I utánvételes valamivel drágább, vis1ont gyorsabb, a mi általunk jav<1solt olcsobb. de a hanki átfutás miau kb 3-4 hét át futásra mindenképpen s1ámítani kell! Kompl1:1t múhold\ch) l.. é~ Llct 181\1 f>(' ~~ l..ompatibilis \ltímítógl'pe" Winchcstl'rd. Floppy-k ~, llílltalók ~ Íuni torok eh ip-cl.. r\ Ju;u : l'd OU.'SÚ..\KON KA l'llatúk! \t: feledje: árai ni.. Kardo\-hoL mértcl..! DIVAT-DIGITAL KFT ~Z.\ \1ÍT.\ST F <. ll NIK.\I SZ1\K ÜZ LET Budapest, II. SLil ág,\i Erzsébet fa!lor ?ó Telefon.: B 1, 1SaAms2e~ Budapest XIII., Sallai u. 28. személyi számitógépek és tartozékaik ja\' ltása SlNCLA IR SPEC..IRUM ja\ ítás 48 óra alatt 6 hónap garancia NYIT\' A : hétf ótól - péntekig óráig, \Zombaton: zán a

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 3.1 ELSŐ FUTTATÁS 5 3.2 TULAJDONOSI ADATLAP 6 3.3 REGISZTRÁLÁS 6 3.4 AKTIVÁLÁS 6 3.5 MÉRÉS 7 3.5.1 ÜGYFÉL

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Motorizált infravörös vonali füstérzékelő. Kiegészítő információ

Motorizált infravörös vonali füstérzékelő. Kiegészítő információ Motorizált infravörös vonali füstérzékelő Kiegészítő információ HU 1. Többzónás kábelezés Amikor egy hagyományos tűzjelző vezérlőpanel (FCP) egy zónájához több mint egy rendszervezérlőt használ, fontos

Részletesebben

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról Bányák Mi még úgy kö szön tünk az is ko lá ban, hogy: Jó sze ren csét! Most, 40 év vel az utol só bá nya be zá rá sa után, már szin te nyo ma sem ma radt an nak, hogy Pilisszentiván bá nyász fa lu volt

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire KOCSÁR MIKLÓS Dalok magyar költk verseire Énekhangra és zongorára 2. Gyurkovics Tibor versei ÖLELJ MEG ENGEM, ISTEN 1. Fönn 2. Antifóna 3. Figura 4. Istenem LÁTJÁTOK FELEIM KÉRÉS EGYHELYBEN POR-DAL Kontrapunkt

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk!

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! A tech ni ka ro ha mos fej lô dé se szük sé ges sé te szi, hogy már egé szen ki csi kor ban in for - ma ti kai és szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel bô vít

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A játékosok célja. A játék elemei. Spielablauf

A játékosok célja. A játék elemei. Spielablauf Donald X. Vaccarino játéka 2-4 játékos részére, 8 éves kortól A játék elemei 8 különböző játéktábla rész (A továbbiakban negyed) A játékosok célja Minden játékos települések ügyes megépítésével saját birodalmát

Részletesebben

Hogyan váljunk profi felhasználóvá 80 nap alatt, vagy még gyorsabban? Ingyenes e-mail tanfolyam.

Hogyan váljunk profi felhasználóvá 80 nap alatt, vagy még gyorsabban? Ingyenes e-mail tanfolyam. Hogyan váljunk profi felhasználóvá 80 nap alatt, vagy még gyorsabban? Ingyenes e-mail tanfolyam. Hogyan állítsam be az Outlook-ot ingyenes e-mail címhez? 10. lecke Hogyan állítsam be az Outlook-ot, ha

Részletesebben

8X22 GPS SOLAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

8X22 GPS SOLAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 8X22 GPS SOLAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tartalom 1. Jellemzők... 2 2. Az óra részei... 3 3. A töltés állapotának ellenőrzése... 4 A GPS vételek jele aktív... 4 A GPS vételek jele inaktív... 5 4. Időzóna beállítás...

Részletesebben

Mio Technology Limited www.mio-tech.be C510, C710. Gyors használati utasítás a Mio Map v3 programhoz. Magyar

Mio Technology Limited www.mio-tech.be C510, C710. Gyors használati utasítás a Mio Map v3 programhoz. Magyar Mio Technology Limited www.mio-tech.be C510, C710 Gyors használati utasítás a Mio Map v3 programhoz Magyar 2 A Fő menü Amikor a Mio Map elindul, a fő menü jelenik meg. Innen lehet elérni a Mio Map minden

Részletesebben

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök 5.osztály 1.foglalkozás 5.osztály 2.foglalkozás hatszögéskörök cseresznye A cseresznye zöld száránál az egyeneshez képest 30-at kell fordulni! (30 fokot). A cseresznyék között 60 egység a térköz! Szétszedtem

Részletesebben

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Álmok kusza kerteiből Babits Mihály T.T.T., H.M, T.M. együtt (hangszerkíséret nélkül) Œ Álmodtam én és az á - lom, az á - lom én magam vol-tam. zene: Heinczinger Miklós Œ Ó 5 Kertben bolygtam, és magam

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Most nézzük, hogy melyek a legszükségesebb tudnivalók a program kezeléséhez:

Most nézzük, hogy melyek a legszükségesebb tudnivalók a program kezeléséhez: Nautilus A játék célja nyilvánvaló: meg kell semmisíteni az ellenséges hajókat. A hajók négy konvojba rendeződve haladnak a program által kijelölt útvonalon, a játékprogram több lehetséges útvonal közül

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor Felhasználói Kézikönyv M300 Video Kaputelefon Monitor TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1 Monitor kijelző állapotok 2. KIJELZŐ FUNKCIÓK ÉS IKONOK LEÍRÁSA 2.1 Kitekintés funkció 2.2 Portás funkció

Részletesebben

www.sdrive1564.com Kikapcsoláskor mindig a Commodore számítógépet vagy a floppy meghajtót kapcsolja ki először.

www.sdrive1564.com Kikapcsoláskor mindig a Commodore számítógépet vagy a floppy meghajtót kapcsolja ki először. SDrive 1564 SD kártya illesztő Commodore számítógépekhez www.sdrive1564.com Tápfeszültség ellátás: 12V / min 300mA-es tápegység (adapter) a csatlakozó tüskéje a +, a külső érintkező a kapcsolódási pont.

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

8x53 GPS Solar HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

8x53 GPS Solar HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 8x53 GPS Solar HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tartalom 1.Jellemzők... 2 2. Az óra részei... 3 3. A töltés állapotának ellenőrzése... 4 4. Időzóna beállítás... 5 5. Időzóna kézi beállítása a fő számlapon... 6 6. Időzóna

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

1. A berendezés programozása

1. A berendezés programozása 1. A berendezés programozása Az OMRON ZEN programozható relék programozása a relé előlapján elhelyezett nyomógombok segítségével végezhető el. 1. ábra ZEN vezérlő előlapja és a kezelő gombok Ha a beállítások

Részletesebben

A 2-es partíció neve könyvelés, az 1-es alrendszerhez tartozik; a felhasználó az alrendszer master

A 2-es partíció neve könyvelés, az 1-es alrendszerhez tartozik; a felhasználó az alrendszer master Satel CA-64 Függelék Ez a függelék muködési példákat tartalmaz, melyeket akkor kell végrehajtani, amikor valamilyen felhasználói funkciót hív meg. Az elso oszlopban láthatja, hogy melyik gombot kell megnyomnia,

Részletesebben

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1/5 Fontos: 2-3 másodperces késéssel reagál a szelep az ON vagy OFF gomb megnyomására energiatakarékosság céljából. Két kézi indítás választható:

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Z80TAPE FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Z80TAPE FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Z80TAPE FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék 1. A készülék ismertetése 2. Üzembe helyezés 3. Főmenü 4. COMPUTER 5. OPEN FILE 6. PLAY 7. LEVEL 8. SOUND 9. REMOTE 10. SAVE A Z80TAPE készülék 1. A készülék

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Kisiskolás az én nevem,

Kisiskolás az én nevem, 1. Hallgasd meg a verset! Mondd el, kirõl szól! Kisiskolás az én nevem Kisiskolás az én nevem, ki nem hiszi, jöjjön velem. Iskolába sietek én, nem ülök már anyám ölén. Iskolában jól figyelek, ha kérdeznek,

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd.

Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd. Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd. Első lépés: Töltsd le a programot innen: http://download.vessoft.com/files/fyds/freeyoutubedownoad.exe

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

PLC Versenyfeladat. XIV. Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny Budapest, március Összeállította az EvoPro Kft.

PLC Versenyfeladat. XIV. Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny Budapest, március Összeállította az EvoPro Kft. PLC Versenyfeladat XIV. Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny Budapest, 2008. március 19-21. Összeállította az EvoPro Kft. Általános bemutatás A feladatban szereplő eszköz egy 8x8 képpontos LED-mátrix

Részletesebben

Dittel KRT2 Egyszerűsített használati útmutató

Dittel KRT2 Egyszerűsített használati útmutató Dittel KRT2 Egyszerűsített használati útmutató Előlap és kezelőszervek Az ábra csak a leírás szempontjából lényeges kezelőszerveket és visszajelzőket tartalmazza. A többi kezelőszerv leírását a teljes

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Cseri Zsófiának és az Erkel Ferenc Vegyeskarnak Scherzo. zik a ten ge ri táb la t z pi ros haj na li fény ben, iz zik a ten ge ri táb la

Cseri Zsófiának és az Erkel Ferenc Vegyeskarnak Scherzo. zik a ten ge ri táb la t z pi ros haj na li fény ben, iz zik a ten ge ri táb la Cseri Zsóiának és az Erkel Ferenc Vegyeskarnak Scherzo NAGY László S A T B Allegro gioccoso q = 10 zik a sár ga zik a ten ge ri táb la t z pi ros haj na li ény ben, iz zik a ten ge ri táb la ten ge ri

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Használati Útmutató V:1.25

Használati Útmutató V:1.25 Használati Útmutató V:1.25 Vezérlés egységei: Kulcsos kapcsoló BAT LED Biztosíték Csatlakozók Kijelző START/MENU Ok gomb FL.YEL - gomb RED + gomb Memória Akkumulátor Modem Készülék Üzembe helyezése: 1.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 15., hétfõ 169. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CI. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vé nyek mó do

Részletesebben

Megújuló és tiszta energia

Megújuló és tiszta energia World Robot Olympiad 2017 Regular Kategória SENIOR Játékleírás, szabályok és pontozás Sustainabots [Robotok a fenntarthatóságért] Megújuló és tiszta energia Ez a dokumentum a World Robot Olympiad magyarországi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Procontrol Device Detector. Felhasználói leírás

Procontrol Device Detector. Felhasználói leírás Procontrol Device Detector Felhasználói leírás Létrehozás dátuma: 2010.10.26 14:45 1. oldal, összesen: 9 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Ismerkedés a programmal... 4 Készülék lista... 5 Funkció menü...

Részletesebben

Célunk volt, hogy a hegesztő szakemberek részére különféle hegesztési feladatok ellátásához áttekinthető, egyszerűen kezelhető berendezést gyártsunk.

Célunk volt, hogy a hegesztő szakemberek részére különféle hegesztési feladatok ellátásához áttekinthető, egyszerűen kezelhető berendezést gyártsunk. Az MM sorozatú hegesztőgépek továbbfejlesztett változataként gyártási programunkba került a SYNERGIKUS hegesztőgép család. Célunk volt, hogy a hegesztő szakemberek részére különféle hegesztési feladatok

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

IV. LEGO Robotprogramozó Országos Csapatverseny

IV. LEGO Robotprogramozó Országos Csapatverseny BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM - ROBOTIKA CSOPORT Tel.: 76/481-474 (+36 20 479 8460) Fax.: 76/486-942 web: http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/robotika e-mail: robotika.bjg@gmail.com IV. LEGO Robotprogramozó Országos

Részletesebben

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. GPS* SOLAR óra. A világ mind a 39 időzónáját felismeri.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. GPS* SOLAR óra. A világ mind a 39 időzónáját felismeri. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Jellemzők: GPS* SOLAR óra. Egyetlen gomb megnyomásával beállíthatjuk a pontos helyi időt bárhol a világon. Az óra a GPS műholdak jeleit fogadva gyorsan beáll a pontos időre. A világ

Részletesebben

Duke konzol. A konzol automatikusan kikapcsol, ha 5 percen keresztül nem észlel edzésre utaló tevékenységet.

Duke konzol. A konzol automatikusan kikapcsol, ha 5 percen keresztül nem észlel edzésre utaló tevékenységet. Duke konzol Az elemek behelyezése A konzolt 2 darab 1.5 V-os alkalin elem működteti. Az elemek behelyezéséhez először távolítsa el a konzol hátlapját, majd helyezze be az R-6 elemeket jól az elemrekeszbe!

Részletesebben

1. oldal összesen 6 oldal FARFISA TD6100 DIGITÁLIS NYOMÓGOMB PANEL

1. oldal összesen 6 oldal FARFISA TD6100 DIGITÁLIS NYOMÓGOMB PANEL 1. oldal összesen 6 oldal FARFISA TD6100 DIGITÁLIS NYOMÓGOMB PANEL Nyomógomb panel eloxált alumíniumból, 12 gombos kezelővel és 4 számjegyes kijelzővel. Lehetővé teszi max. 255 hívás létrehozását és elküldését

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 5040 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Az elemek cseréje... 2 3. A készülék felépítése... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. A lézeres távolságmérő bekapcsolása...

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

KOPRO szivattyú család

KOPRO szivattyú család KOPRO szivattyú család 11 Budapest, Zsolt utca /a, I./1. Telefon: -1, 5- Fax: 5-5 www.hskft.hu www.szivattyu.biz E-ail: hskft@hskft.hu WQ TÍPUSÚ SZENNYVÍZ BÚVÁRSZIVATTYÚ CSALÁD Szivattyúk jelölése és használata:

Részletesebben

93. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 6., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 667, Ft. Oldal

93. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 6., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 667, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 6., szerda 93. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXIX. tv. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény mó do sí tá sá ról 4904 64/2005.

Részletesebben

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT TOLÓKAPU NYITÓ SZETT OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT KIT PL1000 TOLÓKAPU NYITÓ SZETT A PL1000 elektro-mechanikus tolókapu nyitó szettet otthoni felhasználásra tervezték. A hajtómotor ízléses megjelenésű

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

VI. Robotprogramozó Országos Csapatverseny Döntő versenyfeladatok. 5. évfolyam

VI. Robotprogramozó Országos Csapatverseny Döntő versenyfeladatok. 5. évfolyam VI. Robotprogramozó Országos Csapatverseny Döntő versenyfeladatok 5. évfolyam 2015. április 25. A robot portjainak kiosztása: Motorok: B és C Szenzorok: Ütközésérzékelő (Touch): Fényszenzor/színszenzor

Részletesebben

HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő. Felhasználói kézikönyv

HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő. Felhasználói kézikönyv HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő Felhasználói kézikönyv Bevezető Ez a felhasználói kézikönyv a HF-DVR5704T 4 csatornás H.264 tömörítésű hálózati rögzítő használatát mutatja be. Nem tér ki az eszköz telepítésére,

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Kétszemélyes négyes sor játék

Kétszemélyes négyes sor játék Kétszemélyes négyes sor játék segítségével lehetővé kell tenni, hogy két ember a kliens program egy-egy példányát használva négyes sor játékot játsszon egymással a szerveren keresztül. Játékszabályok:

Részletesebben

C2RF Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát

C2RF Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Kijelezhető hőmérséklet tartomány: 0 C - 40 C (0,1 C lépésekben) Hőmérséklet állítási tartomány:

Részletesebben

GOLDEN MEDIA GM 50-120

GOLDEN MEDIA GM 50-120 GOLDEN MEDIA GM 50-120 1. 2. Ellenőrizze, hogy az antennatartó csőcsonk 0 - on áll-e, amennyiben nem úgy manuálisan állítsa oda a csőcsonk mozgató gombok segítségével. 3. A beállítás előtt bizonyosodjon

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

barna fehér fehér ezüst ezüst

barna fehér fehér ezüst ezüst WÜRTH Szereléstechnika Kft. - 040 Budaörs, Gyár u.. - Tel.: (00 36) 3/48-30 - Nyomtatva Magyarországon B 5 000/H 0 050 0/003 -szerelési méret Ollókaros és csúszósines ajtóbehúzóra A helyi elôírások és

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz Rövidített használati útmutató Ability központokhoz A kezelőegység jelzései A védett objektum állapotának kijelzése K: Riasztó kikapcsolva B: Riasztó bekapcsolva (minden zóna éles) M: Éjszakai mód bekapcsolva

Részletesebben

OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA

OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA OLVASÁS FEJLESZTÉSE 1.NAP PROGRAMJA Elsőként megismerkedünk azokkal a betűkkel, amelyekkel ezen a héten dolgozni fogunk. Ezek pedig: b,d,p Nem elég, hogy vizuálisan

Részletesebben

Condor 242 dc és Condor 245 df halradar használati útmutató

Condor 242 dc és Condor 245 df halradar használati útmutató Condor 242 dc és Condor 245 df halradar használati útmutató Bevezető: Köszönjük, hogy a Condor Marine halradarját választotta. Ezt a csúcsminőségű halradart, mind a profi, mind az amatőr horgászok egyaránt

Részletesebben

Dom-rule-new_HUN:Puerto rule us 2009.07.10. 14:04 Page 2. Donald X. Vaccarino

Dom-rule-new_HUN:Puerto rule us 2009.07.10. 14:04 Page 2. Donald X. Vaccarino Dom-rule-new_HUN:Puerto rule us 2009.07.10. 14:04 Page 2 Donald X. Vaccarino Fejedelem vagy, az apád is az volt, egy örökzöldekkel és folyókkal tarkított, békés és aprócska kiskirályság uralkodója. Ám

Részletesebben

11 - Szaniter:08 Szaniter.qxd 2008.12.16. 14:43 Page 217. Szaniter rögzítések

11 - Szaniter:08 Szaniter.qxd 2008.12.16. 14:43 Page 217. Szaniter rögzítések - :08.qxd 2008.2.6. 4:43 Page 27 Mosdótál és porceláncsésze rögzítés WD 28 Mos dó tál rög zí tés WST 28 Mos dó tál rög zí tés WST FIP 28 Por ce lán csé sze rög zí tés UST 28 Boj ler rög zí tés BO 28 Fém

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben