Hirtelen felindulásból 11. oldal. részében olvashatjuk Jákob történetét, amikor õ, mint a kisebbik fiú a vak Izsákot megtéveszti azzal, hogy sima

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hirtelen felindulásból 11. oldal. részében olvashatjuk Jákob történetét, amikor õ, mint a kisebbik fiú a vak Izsákot megtéveszti azzal, hogy sima"

Átírás

1 ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ A saját vízóra 2. oldal Tudnivalók - hírek - események VI. évfolyam 11. szám november Térdrögzítõk 3. oldal Nagyifon, te drága 7. oldal Káosz a piacon 10. oldal Hirtelen felindulásból 11. oldal Körkép a telefaxokról 16. oldal Adatainkra kíváncsi vásárlói kártyák 15. oldal Sörhigiénia: iszunk-e E. coli baktériumot? Társadalmi vita a csapolt sörrõl Többszázezren fogyasztanak csapolt sört, ettõl közérdekû ügy Télen-nyáron nagyon sokan isznak csapolt sört, de vajon tudják-e mi folyhat le a torkukon? Ezt az egészségügyi- és fogyasztóvédelmi kérdéskört vette górcsõ alá a TU-MÚOSZ Fogyasztóvédelmi Újságíró Klub, mert a téma egyik hazai szakértõje szerint elõfordul, hogy a vendéglátóhelyeken kimért csapolt sör savanyú ízû. Ez az élelmiszerromlás egyértelmû jele, ami esetleg a csapolt sörben lévõ E. coli baktériumtól következhet be. Miért lehetséges ez? Minõségbiztosítási vagy élelmiszerbiztonsági kérdés? A HACCP hiánya vagy a tájékoztatás hiánya forog fenn? Jogszabályi hézagról vagy kereskedõi nemtörõdömségrõl van szó? A fogyasztók érdeke azt kívánja, hogy mindezeknek utána járjunk, ezért sajtó kerekasztal beszélgetés formájában megkérdeztünk szakértõket arról: mi folyhat ki a sörcsapokon? A kerekasztal beszélgetésen élelmiszerbiztonsági, egészségügyi, fogyasztóvédelmi hatósági szakértõk (FVM Élelmiszerlánc-felügyeleti Fõosztály, MgSzH Központ, NFH, GVH), civil fogyasztóvédõk és a média képviselõi vitatták meg, hogy kinek a felelõssége a sörcsapok tisztántartása, tisztítóberendezések alkalmazása, beépítése? Mit mond errõl a kérdésrõl az EU erre vonatkozó törvénye? Mi az a HACCP? Betartja-e, betartatja-e valaki nálunk is ezeket a szabályokat? A tájékozott fogyasztó kevésbé kiszolgáltatott Termékbemutatók A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálati tapasztalatai tükrében Az évrõl-évre növekvõ fogyasztói panaszok, közérdekû bejelentések, valamint az elmúlt évben lefolytatott témavizsgálat negatív tapasztalatai miatt, az idei évben is szükségessé vált, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálatot indítson az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenõrzése céljából. A évi ellenõrzés óta hatályba lépett a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény, amelynek köszönhetõen az NFH hatásköri jogosítványai nagymértékben bõvültek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni eljárási és jogkövetkezmény-alkalmazási lehetõségek tekintetében. A témavizsgálat elsõdleges célja volt feltárni mindazon jogszabályba ütközõ kereskedelmi gyakorlatokat, melyekkel félrevezethetik az árubemutatókon résztvevõ fogyasztókat, elsõsorban a hiszékeny, illetve a nem kellõen tájékozott személyeket. A témavizsgálat célul tûzte ki a szerzõdésekben alkalmazott általános szerzõdési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) vizsgálatát, amelyekkel a vállalkozások gyakran teremtenek nemcsak hátrányos, de tisztességtelen helyzetet a vásárlók számára. Folytatás a 8. oldalon A tényállás A Simon Clean 2003 kft. ügyvezetõ igazgatója, Simon Géza vitaindító elõadásában német és hazai kutatási eredmények tükrében felvázolta a sörcsapoló berendezések mûködését, azok lehetséges tisztátalanságát. Állításait a Simon Clean cég megrendelésére néhány évvel ezelõtt elvégeztetett vizsgálati eredményekkel támasztotta alá, miszerint a csapolt sörben, bizonyos esetekben elszaporodott, egészségre ártalmas baktériumok, mikroorganizmusok (pl. Escherichia coli) mutathatók ki, megerõsítette Stephan Klaes szervizszakértõ, a Dél-németországi Sörszövetség alelnöke, valamint Császár Péter élelmiszeripari mérnök, HACCP szakértõ. Simon Géza ismertette, hogy jelen pillanatban a gyártó vállalatok által végzett, hat hetente történõ szervizelés-fertõtlenítésen kívül, nincs jogszabály által megkövetelt a vendéglátók által végzett, dokumentált, ellenõrizhetõ és Folytatás az 5. oldalon A tömegtermelés, a fogyasztók sokaságának nyújtott szolgáltatások, és a gazdaságilag hatalmi helyzetben lévõ nagyvállalatok szükségszerûen magukkal hozták az ügyletek tömegére elõre megfogalmazott szabványszerzõdéseket. Ezáltal elkerülhetõvé vált, hogy azonos tárgyú szerzõdéseket mindig külön, egyénre szabottan kelljen elkészíteni. A szabványszerzõdések gyorsabb ügyintézést jelentenek, és ma már elválaszthatatlan részét képezik egy mûködõképes gazdaságnak. Az úgynevezett blankettaszerzõdések és az általános szerzõdési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) ugyanakkor fokozottabb figyelmességet és körültekintést kívánnak meg a fogyasztóktól, Gyakori az olyan panasz, amely szerint valamely szerzõdési feltételrõl csak utóbb szereztek tudomást, mert azt az ÁSZF tartalmazta, amit õk Hamis áruk Karácsonyra? Mit jelent a hamisítás? A hamisítás egy idõs az emberrel. A Biblia ószövetségi részében olvashatjuk Jákob történetét, amikor õ, mint a kisebbik fiú a vak Izsákot megtéveszti azzal, hogy sima karjára állati szõrt helyez, hogy apja azt higgye, õ a szõrõs Ézsau, aki az elsõ szülötti jog birtokos várományosa. Izsák e megtévesztésben felkeni a csalót. A sors iróniájaként Jákob is csalás áldozata lesz késõbb, amikor 7 évig szolgál Lábánnál, hogy feleségül kaphassa a szép Ráhelt, de a nászéjszaka vaksötétségében csalárdul a csúf Leát csempészik helyére, és akivel az együtthálás történt, az a feleség. Újabb 7 év szolgálat után kaphatja meg szíve választottját, Ráhelt (szerencséje Jákobnak, hogy 4 felesége lehetett.) A hamisítás a Bibliában is elnyeri büntetését, de lássuk mi a helyzet napjainkban és a mai társadalomban. elmondásaik alapján nem ismertek. A háttérben azonban általában csak a hosszan megszövegezett írások iránti mérsékelt érdeklõdés húzódik meg, vagyis sokan nem veszik a fáradtságot arra, hogy elolvassák az ügylet részét képezõ litániát. Gyakori azonban az is, amikor nincs igazán más A hamis kifejezés a köz- és a jogi nyelvben sok fajta környezetben megjelenik. Hamis az a barát, aki csak megjátssza a pozitív kötõdést, és csak valamilyen érdekbõl mutatja barátságos arcát. A hamis szó használata mellett szinte mindig felmerül a csalás vagy csalárdság jelensége. A hamisítás mindig párosul valakinek a megtévesztésével, a jogtalan haszonszerzéssel, a csalással, a lopással. Ha pénzt, aláírást, festményt hamisít valaki, az könnyen találkozhat a törvény szigorával és a büntetéssel. A hamis kártyások leleplezését követõen az még csak a jobbik eset volt, ha kitiltották a társaságból, de leginkább bérgyilkosokat küldtek a csalókra, hogy elrettentsék a követõket az ilyen cselekményektõl. A nem egyenes út mindig nagy vonzerõvel bír, de az ügyeskedés vajon mindig nyerõ helyzetben van a becsülettel, etikus megközelítéssel szemben? Úgy tûnik, nagy csapdahelyzetben van a társadalmunk. A jelenlegi tendencia folytatódása jó néhány fontos szakma mozgásterének beszûkülését, a tevékenységének ellehetetlenülését eredményezetheti. E helyzetet kívánja feltérképezni, és terápiás javaslatokat összeállítani a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT), amely széles platformja a minisztériumok, hatóságok, igazságszolgáltatás, civil szervezetek, szakmai szövetségek együttmûködésének. lehetõség valamely cél elérésre, mint az, hogy aláírjuk a velünk szemben gazdasági szempontból hatalmi helyzetben lévõ vállalat ajánlatát, és ezért sokan hajlamosak a szerzõdést elolvasás nélkül aláírni. Hányan olvassák el vajon az ÁSZF-et, amikor számlát Egy felmérés érdekes és tanulságos eredménye A TÁRKI kutatása kiterjedt arra, hogy milyen hamis terméket vásárolnak a magyar fogyasztók. A hazai lakosság a ruházati termékek esetében törõdik legkevésbé azzal, hogy az adott darab eredeti vagy hamisítvány. 10 vásárlóból 3 bármikor vásárolna hamis ruházati terméket, míg 38 százalékuk elgondolkodna a vásárlási lehetõségen, ha ismerné az áru eredetét. Az illatszerek vásárláskor a megkérdezettek 15 százaléka áll rá gondolkodás nélkül egy hamisított termék megvásárlására, míg minden negyedik válaszadó megfontolna egy ilyen lehetõséget a teljes körû információk birtokában. A számítógépes programok tekintetében már körültekintõbbek a fogyasztók. Nem eredeti programot 12 százalékuk vásárolna nyugodt szívvel, Folytatás a 4. oldalon Mindennapi, de nélkülözhetetlen, s közérthetõ jogismeret Az általános szerzõdési feltételek árnyékában nyitnak egy bankban, vagy kölcsönért folyamodnak egy hitelintézetnél? Sokan csak annyit látnak, hogy ha felvesz X összeget Y idõre, akkor Z kamatot fog fizetni. Azonban ne feledjük: a lényeg a részletekben van elbújtatva. Folytatás a 9. oldalon Fogyasztóként ért sérelmeit, panaszait illetõen keresse fel honlapunkat: Kérdéseire szakjogászunk válaszol.

2 2 A KONTROLL VI. évf. 11. szám Tesztkérdések a kereskedelemrõl 1. A vásárlók könyvébe írt panaszra hány napon belül kell tájékoztatást adni a panasztevõnek a. 15 nap b. 30 nap c. 45 nap 2. A fogyasztónak átadott üzleti tájékoztatáson, nem kell feltüntetni panaszfórumként a. a békéltetõ testületet, b. a rendõrséget, c. a fogyasztóvédelmi hatóságot 3. A 18 évet be nem töltött személy szeszes itallal kiszolgálható, ha a szülõk társaságában kéri. a. Igaz, b. nem igaz, c. csak akkor, ha a szülõk ezt kifejezetten kérik 4. Milyen formában kell meggyõzõdni a 18. év betöltésérõl gyanú esetében a. a vásárló nyilatkozatával, b. a vásárlót kísérõ nagykorú személyek nyilatkozatával, c. életkora igazolását lehetõvé tevõ hatósági okmánynyal 5. Kettõs ár feltûntetése esetén melyik az érvényes: a. az alacsonyabb árat lehet csak kérni, Nyáry László felsõfokú C.P.M. ingatlankezelõi diplomával rendelkezõ gépészmérnök, építõiparral és közös képviselettel foglalkozó cégvezetõ. Immár tizenhat év óta foglalkozik társasház-kezeléssel ig a Zuglói Vagyonkezelõ Rt. Társasházkezelõ divíziójának a, egy évig a Kõbányai Vagyonkezelõ kezelési volt. Cége ISO es minõsítéssel rendelkezik és tagja a Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetségének is. Arról beszélgettünk, vajon mi kerül egy kis mûanyag vacakon közel ötezer forintba. - Megéri ma saját vízórát szereltetni? Ny.L.: - Határozottan úgy vélem, hogy igen, különösen az egyedül élõknek illetve azoknak az embereknek, akik sokat vannak távol lakásuktól. Még abban az esetben is, ha nem egy, hanem több mérõt kell felszereltetniük. - Mióta szerelnek itthon saját vízmérõket? Ny.L.: - Tömegesen a kilencvenes évek közepétõl kezdték el az emberek saját lakásaikat almérõkkel ellátni. Sok vitát generált ugyanis, hogy milyen módon kerülnek elosztásra a vízfogyasztási költségei a házon belül. Az al-vízmérõk lehetõvé teszik, hogy az egyes albetéteken belüli vízfogyasztása alapján fizesse mindenki a víz és csatornadíjat. - Mekkora költséggel kell hozzávetõleg számolnia annak, akinek például két vízmérõt kell felszereltetnie a lakásában? Ny.L.: - A vízmérõk beszerelése és így költsége nagyban függ attól, hogyan lehet õket az adott helyre beszerelni. A mai árakon számolva ezer forint között van két darab mellékvízmérõ szerelése az óra árával és a szerelési költséggel együtt. Ebben azonban nincs benne a hitelesítés díja, amit a Fõvárosi Vízmûvek által alapított Hexaéder b. az egyik árat eltávolítják, c. a pénztárnál szóban megállapodnak a helyes árról 6. Az üres üveget a forgalmazó köteles visszavenni a. minden kötöttség nélkül, ha forgalmaz palackos árut, b. csak az általa forgalmazott típusú üveget, c. csak a termékre címkéje szerint jellemzõ üveget 7. A biztonsági szolgálatnak joga van gyanú esetén a. motozásra, b. a vásárló irodába vitelére, c. lopás bûncselekménye esetén a vásárló feltartóztatására 8. A szóbeli panaszt rendezni kell a. 30 napon belül b. 15 napon belül c. azonnal 9. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet a. A kereskedõ köteles a panaszról jegyzõkönyvet felvenni, b. a kereskedõ a békéltetõ testülethez fordul. c. a fogyasztó fordul a jegyzõhöz 10.Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán nem kereshetõ fel. a. 12 és 18 óra között, b. 18 és 22 óra között c. 19 és 9 óra között 11.Vásárokon, piacokon csak mûködési engedélylyel rendelkezõ üzlet árusíthat a. játékot, b. gyümölcsöt, c, virágot. 12.Korlátozhatja-e az önkormányzat jegyzõje a vendéglátó üzlet 22 óra utáni nyitva tartását? a. igen b. igen, de a képviselõ testület döntését be kell szereznie, c. nem 13.A fogyasztóvédelmi hatóság jogosult-e 30 napra az üzletet bezárni a. semmilyen körülménykor sem, b. fogyasztói megkárosítás esetén, c. a 18 éven aluliak dohány és alkohollal történõ kiszolgálási elõírás ismételt megsértése esetén Helyes válaszok: 1/b, 2./b, 3./b, 4./c, 5./a, 6./b, 7./c, 8./c, 9./a, 10./c, 11./a, 12./a, 13./c, Hitelesítés mindenáron A saját vízóra története Megjelent a Tudatos Vásárlók Jó termék adatbázisa Kft. végez. Az órák darabját jelenleg forintért hitelesítik. - Elsõ hallásra soknak tûnik ez az összeg. Ny.L.: - Az egész ma folyó hitelesítési eljárást igazságtalannak tartom. Amikor elindult a vízórák tömeges felszerelése, az emberek saját maguk szervezték meg az egészet. Megterveztették, a terveket beadták a Vízmûvekhez, felszereltették a készüléket, amely attól fogva hitelesnek számított. Akkoriban még nem dúlt hitelesítési mizéria. A közös képviselõk a viták megelõzése érdekében maguk szereztek be egyszer zárható plombákat, ezeket felszerelték az al-vízmérõkre és az egész nem került többe kétszáz forintnál. A plombák számozottak voltak, a lakástulajdonosok átvették õket, így megelõzhetõek voltak az egyes házakon belüli viták arról, hogy valaki manipulálta-e vagy sem vízóráját. - Mikor kezdte el a vízmûvek maga szerelni a plombákat? Ny.L.: - A szolgáltató a kétezres évek elejétõl intézi a hitelesítéseket. De nem is ez a fontos. Azt nézzük meg, mi történik, ha valaki mégis csal a saját vízórájával. A Vízmûvek köteles a házban található fõmérõ óráját karbantartani, ha szükséges cserélni. A vállalat mindig ezt a fõvízmérõt olvassa le, ebbõl vonja ki az adott házban található hivatalosan bejegyzett, hitelesített alvízmérõk adatait. Ebben az esetben vajon miért hitelesíti a Vízmûvek mindenáron az alvízórákat, miért õ hívja fel a közös képviselõk figyelmét arra, hogy lejárt egy-egy vízóra hat évre szabott ideje. Úgy látom, hogy semmiképpen sem igazságos a Vízmûvek hozzáállása, voltaképpen köze sincs ahhoz, ami a fõmérõ után történik. Ugyanis mi történik, ha egy alvízmérõ rosszul mûködik? Nem a Vízmûveket csapják így be, hanem a társasházat, hiszen a fõ vízmérõórán mért fogyasztást a Vízmûvek mindenképpen kiszámlázza a társasház felé. A házon belüli vízügyek jóval olcsóbbak is lehetnének a lakástulajdonosoknak, azzal a feltétellel persze, ha a Vízmûvek nem avatkozna a dologba. Minden társasház maga gondoskodna arról, hogy a vízórákat ne lehessen manipulálni, így az egész jóval olcsóbb lehetne. Ha az inflációt is figyelembe vesszük, akkor ma egy plomba ára 400 forint körül lehet. Így egy társasház a hitelesítést a jelenleginek tizedébõl megúszhatná. A dolog olybá tûnik, hogy egy monopolhelyzetben lévõ cég rákényszeríti az akaratát a társasházakra, ez az, amit igazságtalannak tartok. Az emberek, pedig tûrik mindezt, mert úgy tûnik, nem tehetnek mást. Ha valaki nem fogadná el az eljárást, a Vízmûvek nem ismerné el hitelesnek a vízórát és hiába fizetné ki valaki a leolvasási díjat, (amit egyébként nem olvas le a leolvasó, hanem ki kell írni vagy össze is kell gyûjteni a részére) a Vízmûvek nem volna hajlandó elfogadni az óra adatait. - Úgy tûnik tehát, hogy mindez csupán extra bevétel a Vízmûveknek? Ny.L.: - Pontosan így látom. Az egész, a lakosságra rákényszeríttet igazságtalan pénzkiadási procedúra. Nos, a mellékmérõk alkalmazására két lehetséges megoldás kínálkozik: költségmegosztó mellékmérõként, valamint lakás-mellékmérõként A két alkalmazási mód közötti legnagyobb különbség a mérés joghatályosságában van, azaz abban, hogy míg a lakásmellékmérõk esetében a mellékmérõn történõ elszámolás jogszabály által védett, bizonyító erejû, addig a költségmegosztó esetében a mérés csak addig alkalmas költségmegosztásra, amíg mindkét fél (lakóközösség és fogyasztó) elfogadja azt, illetve csak az egymás közötti belsõ jogviszony szabályai szerint érvényesíthetõ. A költségmegosztó mellékvízmérõk nem alkalmasak joghatályos mérésre, szolgáltató általi számlázásra, de segítenek a lakók közötti költségek megosztásában, azaz annak meghatározásában, hogy az egyes tulajdonosok milyen arányban kell, hogy részt vállaljanak a bekötési fõvízmérõn regisztrált fogyasztás alapján kiállított számlából. Tekintettel arra, hogy az elszámolás a lakóközösségen belül marad, így a szolgáltatóval sem kell szerzõdést kötni, azaz ekkor a szolgáltatónak semmilyen kötelezettsége és feladata nincs. A költségmegosztó mellékmérõket nem kell bár célszerû idõszakosan hitelesíttetni, záró elemmel a belsõ hálózathoz rögzíteni. Mindennek megvalósítása kizárólag a lakóközösség belsõ döntése. Más a helyzet azonban akkor, amikor lakás-mellékmérõrõl beszélünk. Ebben az esetben az elkülönített vízfelhasználó megbízásából a szolgáltató számlázási tevékenységet végez a mellékmérõn mért fogyasztás alapján. E mérésnek azonban joghatályosnak kell lennie. A 38/1995. Kormányrendelet 18. (7) pontja alapján: A szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy mellékszolgáltatási szerzõdés alapját képezõ mellékvízmérõt üzembe helyezéskor bélyegzéssel és zárral lássák el. Ez tehát egyértelmû. Változatlanul kérdés marad azonban, hogy nem él-e vissza a monopolhelyzetével a Vízmûvek akkor, amikor a mellékvízóra hitelesítéséért forintot számláz? Bóka László Szerencsére egyre többen szeretnének bio, fair trade vagy magyar terméket vásárolni, de nem könnyû eligazodni a választékban, illetve az sem mindig egyértelmû, hol lehet beszerezni ezeket. A Tudatos Vásárlók Egyesületének Jó termék adatbázisa ebben nyújt segítséget. Új szolgáltatásunk az ételekkel, italokkal indul. A Jó termék adatbázist azért hoztuk létre, hogy segítsük a tudatos vásárlók mindennapi döntését. Tudjuk, hogy nincs tökéletes termék, de ez nem jelenti azt, hogy ne kereshetnénk a jobbat. Egy biotermék is lehet "rossz", ha például a fogyasztótól több száz kilométerre készül, hiszen rengeteg csomagolást és szállítást igényel, hogy hozzánk jusson. Miközben egy nem bio minõsítésû, de a vásárló közelében elõállított termék ökológiai lábnyoma összességében lehet, hogy épp a fentiek miatt jóval kisebb. Az adatbázis célja tehát, alternatívát nyújtani a fogyasztóknak, hogy vásárláskor jobb terméket választhassanak. Itt elsõsorban bio, fair trade és magyar termékeket mutatunk be különbözõ termékcsoportokban. A biotermékek mellett szól, hogy ellenõrzött körülmények között, mesterséges adalékanyag nélkül készülnek. Továbbá a termesztés és feldolgozás okozta környezetterhelés is kisebb, mint a klasszikus nagyüzemi mezõgazdaságban. A Magyarországon készült termékek vásárlásával támogatjuk a hazai gazdaságot, a hazai termelõket. Továbbá környezetvédelmi érvek is szólnak emellett, hiszen a rövidebb szállítási útvonal egyúttal kevesebb széndioxid-kibocsátást is jelent. A fair trade vagy méltányos kereskedelembõl származó termékek a harmadik világ országaiban élõ termelõknek biztosítanak tisztességes megélhetést, emberibb munkakörülményeket. Ugyanakkor ezek elõállításánál szigorúbb környezetvédelmi elõírások is érvényesülnek. Az adatbázisban megtalálhatók a tejtermékek és egyéb italok jellemzõi, valamint, hogy honnan érdemes aszalt gyümölcsöket, mézet és lekvárt beszerezni. Szerepelnek a csokoládé, kakaó és kávéféleségek jellemzõi és természetesen a legjobb teák beszerzési helyei. Ugyancsak megtalálhatók a szendvicskrémek, fûszerek és húskészítmények lelõhelyei. Ezen kívül még megtudhatjuk, melyik tésztát, olajat, kenyeret, vagy lisztet válasszuk, ha egészségünk és környezetünk szempontjából is a legjobbat szeretnénk választani. A Jó termék adatbázis elérhetõ a oldalon. A Jó termék adatbázis hamarosan kibõvül a tisztítószerekkel, ruhaipari termékkel, papíráruval, irodaszerekkel is. A Tudatos Vásárlók Egyesületérõl A Tudatos Vásárlók Egyesülete non-profit, közhasznú szervezet. Célja a fogyasztók hosszú távú érdekeinek képviselete, a fogyasztók tájékoztatása. Célja továbbá, hogy hozzájáruljon a fogyasztói értékek és a vállalati mûködési gyakorlatok pozitív, a társadalmi és természeti környezet fejlõdését támogató változásaihoz. A Tudatos Vásárlók Egyesülete adja ki az egyetlen, kifejezetten a fenntartható fogyasztás témáival foglalkozó fogyasztói magazint, a Tudatos Vásárlót (www.tudatosvasarlo.hu/magazin) óta mûködteti portált, az ország elsõ és mindmáig egyetlen, az etikus vásárlással foglalkozó napi frissítésû híroldala; további projektje a Cégmérce (www. cegmerce.hu), a magyarországi vállalatok és márkáik környezetvédelmi, társadalmi és fogyasztóvédelmi szempontú rangsorolása; részletes magyarázatokkal kiegészített, kereshetõ élelmiszer adalék adatbázis (www.tudatosvasarlo.hu /eszam), egészség- és környezetvédelmi szempontú terméktesztek, tanácsadó szolgálat a fenntartható fogyasztással kapcsolatos kérdésekben, vagy a 2009 októberében megjelent Budapest zöld térképe, (http://budapest.zoldterkep.h u/)amely a tudatos vásárlás, a fenntartható fogyasztás helyeit gyûjti össze a fõvárosban (javítómûhelyek, bioboltok, kölcsönzõk stb.). További információ: Andacs Noémi Ebbe az áruházba érdemes betérni! Tájékozott fogyasztó, korrekt intézkedés A ceglédi K. úr az Auchan Magyarország kft kecskeméti üzletében járt szeptember 7-én. A szeptember 4-étõl 17- éig tartó akciót hirdetõ reklámújságban szereplõ Lacie külsõ USB HDD jelû termékbõl szeretett volna vásárolni. Az üzlet elektronikai osztályán és a vevõszolgálatnál is azt a tájékoztatást kapta, hogy a termék elfogyott. Kifogásolta, hogy a meghirdetett akciós termék miért nem kapható. Panaszát a fogyasztók könyvében is rögzítette, majd errõl tájékoztatta a lakóhelyén a fogyasztóvédelmi klub és tanácsadó vezetõjét, aki azonnal adta tovább a jelzést Társadalmi Unió országos szervezetének központjába. Ám az újabb intézkedés, illetve segítségnyújtás okafogyottá vált. Mert fogyasztó láss csodát, az Auchan Kecskeméti Áruház igazgatónõjétõl, annak sajátkezû aláírásával, október 6-ai keltezéssel K. úr részére válaszlevél érkezett. A rendkívül udvarias és barátságos hangulatú megkeresés többek között arról szól, hogy a Vásárlók Könyvébe tett bejegyzés alapján sajnálattal értesültek arról, miszerint nem sikerült beszerezni náluk a keresett terméket. A reklamáció kivizsgálása kapcsán leellenõrizték számítógépes nyilvántartásuk adatait, mely alapján megállapítható, hogy az akció indulásakor rendelkeztek a termékkel, de a panaszos vásárlási szándékának idõpontjában már elfogyott az akciós készülék. Az áruház vezetésének döntése értelmében kérték K. urat, hogy amennyiben még igényt tart a LaCie külsõ USB-s HDDre, úgy azt szíveskedjék a válaszlevélben megadott munkatársuknak jelezni, hogy azt be tudják szerezni. A terméket természetesen az akkor hirdetett akciós áron biztosítják. Mindezek után még tájékoztatást adtak arról is, amennyiben a panasztevõ nem ért egyet a levelükben foglaltakkal, úgy keresse meg a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Alföldi Regionális Felügyelõségét (amelynek pontos címét is közölték). Az üdvözlõ köszöntés elõtt, a magyar kereskedelemben sajnos még meglehetõsen ritka, utolsó mondattal zárul a rendkívül korrekt levél: Az Önnek okozott bosszúságért ismételten szíves elnézésüket kérjük, és reméljük bizalmát nem veszítve, hamarosan újra áruházunkban köszönthetjük Önt és kedves családját. Mi fogyasztók köszönjük és köszöntjük ezt a hozzáállást. Kõhalmi Dezsõ

3 A KONTROLL VI. évf. 11. szám 3 Sajnos, létszükségletünké is válhat A térdrögzítõk A mozgásszervi betegségben szenvedõk száma hazánkban, sajnos évek óta növekszik. Bár az utóbbi idõben divat és sikk lett odafigyelni magunkra, egészségi állapotunkra (és ez nagyon is helyénvaló), de nem éppen akkor mérünk csapást egyes testrészeinkre, mikor egészségesen szeretnénk élni? Mikor kocogni, futni, sportolni akarunk, vagy a kondi-terem speciális gépein szeretnénk a lábainkkal súlyokat mozgatni, tologatni? Akár örökölten, akár betegség vagy baleset által szerzetten, de sokunknak van panasza a térdünkre, hogy komolyabb terhelés után fáj, bedagad, s napokig tart, míg visszanyeri eredeti állapotát. Cikkemben azokat az egyszerûbb és bonyolultabb eszközöket, bandázsokat és komolyabb térdrögzítõket szeretném bemutatni, melyek segítségével orvosolhatóak és megelõzhetõek akár az enyhébb, de a súlyosabb térdpanaszok is. A térdrögzítõket alapvetõen három csoportba sorolhatjuk: - az elsõbe, a kereskedelmi forgalomban könnyen beszerezhetõ, orvosi javaslatot nem igénylõ gumiszövetes (köznapi nevén térdgumi ), vagy modernebb neoprén, vagy más hasonló anyagú rögzítõk, bandázsok, - a másodikba a már inkább orvosi javaslatot és ortopédiai mûszerész szakértelmét is kívánó komolyabb, a láb külsõ és belsõ oldalán sinezetet is magában foglaló ortézisek tartoznak. - A harmadikba a már súlyosabb deformitást feltételezõ egyedi gyártású és szinte kizárólag orvosi vényre felírható térdrögzítõket soroljuk. Ebben a cikkben elsõsorban az elsõ két csoportot szeretném bemutatni az olvasónak, hogy szükség esetén könnyebben el tudjon igazodni a lehetõségek és a választék között. Az enyhe fájdalom, mely származhat sportolásból vagy egyéb fizikai megerõltetésbõl, könnyen orvosolható, sõt, megelõzhetõ egy egyszerû bandázs vagy térdrögzítõ viselésével is. Ha tudjuk, hogy most kocogni fogunk és már az elmúlt napokban is fájdogált a térdünk, érdemes vásárolni magunknak egy rögzítõt, hogy a kellemetlen tüneteket enyhítsük, vagy netán teljesen megszüntessük. Általában a gyógyászati segédeszköz szaküzletek nagy választékot kínálnak eladásra az orvosi vényt vagy javaslatot nem igénylõ, nagy teherbírású, könnyen kezelhetõ és tisztítható bandázsokból, rögzítõkbõl. Olyan, elsõsorban lábbelivel, illetve a lábfej kényelmével, egészségével és higiéniájával foglalkozó multinacionális cég, mint a SCHOLL is forgalmaz saját térdvédõket, melyek a magyar kereskedelemben Scholl Prosport, illetve Scholl Prosport Supatherm néven ismertek. A Scholl Prosport térdvédõ hatékonyan támasztja a sérült térdizületet és izmokat, az elgyengült, instabil térdhelyzetet. Multi-strech anyagának köszönhetõen több irányban rugalmas, mindvégig a helyén marad, nem csúszik el, és nem lazul meg. A kényelmesebb viselet érdekében a termék a védendõ testrész vonalaihoz igazodik, így a maximális szabadságot adja a sportolás során. Méretezése a térdhajlatban mért körfogat alapján számított, a kereskedelmi forgalomban megszokott S, M, L, XL méretekben kapható. Szeretném megjegyezni, hogy a különbözõ típusú gumiszövetes rögzítõk esetében (így itt is), hogy vénás keringési zavarokkal küszködõ betegeknél fokozott óvatosság javasolt. Ennél jobb minõségû és drágább termék a Scholl Prosport Supatherm neoprén anyagú nyitott térdvédõ. A rögzítõ középsõ részén lévõ nyitott körprofil mentesíti a térdkalácsot az eszköz szorításától, de ugyanakkor extra körpárnázással védi és stabilizálja a térdet mozgás során. Anyaga révén az adott területet melegen tartja. A Supatherm termékeket a kezelendõ testrész biztos támasztására, védésére és melegen tartására tervezték annak érdekében, hogy hatékony megelõzést illetve gyors gyógyulást biztosítsanak a sport vagy egyéb intenzív mozgás során keletkezõ sérülések esetében. A három milliméter vastag neoprén gumimembrán megtartja a test saját melegét, serkenti a vérkeringést, ami már önmagában is elõsegíti a test természetes öngyógyító képességét. Szorítása, hõhatása csökkenti a fájdalomérzést, a duzzanatot és a végtagmerevséget. Rugalmasabbá teszi a testrészt, csökkenti az újabb sebesülés lehetõségét. Méretezése szintén a térdhajlatban mért körfogat alapján számított, a kereskedelmi forgalomban megszokott S és XL közötti méretekben kapható. Az elõbb leírt rögzítõkhöz hasonló termékeket természetesen számos cég készít és forgalmaz. Népszerû márka még az Uriel vagy az Elements. Ezeknek a termékeknek az árai hasonlóak, közös jellemzõjük, hogy térdpanaszok estén enyhítik a fájdalmat, tartósan tehermentesítik a térdet, kényelmes viseletet és komfortérzetet biztosítanak. Egy fokkal bonyolultabb szerkezetû termék a Patella Brace, amely a térd már komolyabb instabilitását hivatott orvosolni. Döntõ különbség a fent említett, illetve e termék között az, hogy bár a Patella Brace is többféle méretben megvásárolható, méreten belül a tépõzárak segítségével még pontosabban állítható. A tépõzáras pontok az egyedileg formázható, üvegszál erõsítésû pelotta segítségével oldalnyomást gyakorol a térdkalácsra, a V alakú, szilikon csíkokkal ellátott belsõ pánt, pedig megakadályozza a patella felcsúszását. Hazánkban sajnos még nincs akkora kultúrája az egészség-megõrzésnek és a betegápolásnak, mint Nyugat- Európa gazdaságilag fejlettebb országaiban. Ebbõl kifolyólag a termékeik magasabb színvonalúak, modernebbek, egyértelmûen szembetûnõ rajtuk a komoly mértékû innováció, a fejlesztésbe fordított sok munka és pénz. Ezek közül is az egyik legkiemelkedõbb márka, a világ szinte minden táján, így a hazánkban is ismert Bauerfeind, mely márka termékei közül a GenuTrain család nagyszerû tagjainak a feladata a térd egészségét megõrizni. Általában jellemzõ ezekre a térdrögzítõkre a különleges szerkezetû kötött, gumírozott térdtok, amely a térdkalácsot nem helyezi nyomás alá, ugyanakkor a beépített szilikon gyûrû segítségével a lágyrészek fokozott, váltakozó irányú és erejû nyomását biztosítja. A rögzítõk sodronyos oldaltámasszal ellátottak. A termékek további elõnye az, hogy a beépített szilikon gyûrû a térdkalácsot mentesíti a nyomás alól, amit a különleges szövési technika is segít, valamint a lágyrészek masszírozó jellegû nyomása miatt a gyulladásos tünetek, ödémák gyorsabban csökkenhetnek. Alkalmazhatók térdízületi gyulladások, mûtéti utókezelés vagy enyhe izületi instabilitás esetében. Természetesen a különbözõ típusú Bauerfeind térdrögzítõket is több méretben gyártják. Kezelésük, tisztításuk egyszerû, kialakításuk és anyagösszetételük olyan, hogy viselõjük a komfortérzet mellett e termékek tartósságát is megtapasztalhatja. Amikor már szakorvosra van szükség... Sajnos azonban sokunknál eljöhet az a pillanat, amikor már nem elég egy egyszerû térdgumi, de akár egy magasabb nívót képviselõ márkás rögzítõ sem, mert azok már nem tudnak segíteni. Lehet ez komolyabb sportsérülés, mûtét utáni kezelés, a térd nagyobb fokú instabilitása. Ilyenkor érdemes szakorvoshoz fordulni, aki már tájékozott a bonyolultabb szerkezetû, merevítõt tartalmazó és a társadalombiztosítás által is támogatott eszközök körében. A két csoport között alapvetõ különbség még az, hogy az ilyen típusú térdrögzítõket a láb adottságainak, valamint a deformitásnak megfelelõen adaptálni kell. Ez azt jelenti, hogy a szaküzletben, a vény beváltásakor az ortopéd mûszerész a láb különbözõ adott pontjain mért kerületek alapján kiválasztja a megfelelõ oldaliságú és nagyságú rögzítõt, majd annak sinezetét a láb külsõ és belsõ vonalának megfelelõen, egy erre a célra alkalmazott szerszámmal enyhe hajlításokkal kialakítja. Ezeknél az ortéziseknél elemi követelmény az, hogy a sinezet viseléskor stabilan rögzítsen, viszont a sinezet több esetben könnyen kivehetõ és betehetõ legyen annak érdekében, hogy a mûszerész alakítani tudjon rajta, illetve a rögzítõ tisztításakor ne károsodjon. A társadalombiztosítás által támogatott, adaptálható térdrögzítõket két nagy csoportra lehet osztani: az egyszerûbb, sima, valamint a szabályozható mozgásterjedelmû sinezetû ortézisekre. Értelemszerûen a második csoportba tartozó rögzítõket alkalmazzuk komolyabb instabilitás, betegség, illetve hoszszabb rehabilitáció esetén, s természetesen ezeknek az ára is drágább. De nézzünk elõször az elsõ csoportba tartozó eszközök jellemzõ tulajdonságait. Az egyszerûbb ortézisek a térd természetes mozgását követõ, stabil, külsõ és belsõ oldalon döntõen kivehetõ oldalsínnel ellátott térdrögzítõk, amelyek támasztékot biztosítanak a térd különbözõ eredetû instabilitásaira. Elsõsorban ajánlott különbözõ típusú (pl.: sport-) sérülések megelõzésére, a térd védelmére, oldal és keresztszalag sérüléseknél, ízületi kopás bizonyos eseteiben, az esetleges baleset vagy mûtét utáni kezelésére, a térd oldalirányú enyhe instabilitásakor. Nem szabad azonban alkalmazni a térd jelentõs mértékû mechanikus instabilitása, súlyos ízületi deformitása esetén. A rögzítõk általában centiméter hosszú bõrbarát neoprén tokból, rugalmas neoprén tépõzáras pántokból, a láb külsõ és belsõ oldalán több tengelyes, szabad ízületes sínekbõl állnak. Ezek a rögzítõk csak néhány apróbb ponton (pl.: kis mértékben, anyagöszszetételében, a tépõzárak kialakításában) térnek el egymástól, de lényeges funkciójukat tekintve teljes mértékben megegyeznek. Ebbe a támogatott csoportba olyan különleges szerkezetû kötött, gumírozott térdortézis is tarozik, amely a térdkalácsot nem helyezi nyomás alá, sinezete pedig hátrahelyezett forgáspontú, adaptálható speciális mûanyag. A szabályozható mozgásterjedelmû sinezetû rögzítõk, szintén támogatott, de bonyolultabb, összetettebb szerkezetû és kialakítású térdortézisek, A térd természetes mozgását követõ ortézis nagyfokú térdízületi instabilitás, illetve keresztvagy oldalszalag sérülések esetén ajánlott Mivel három pozícióban fixálható, mint postoperatív rögzítõ is használható, a mûtétet követõen azonnal felhelyezhetõ, a gipszrögzítést helyettesítheti, vagy oldalszalag sérülések esetén a rehabilitációs kezelés kiegészítõjeként is alkalmazható. Ezek a rögzítõk rendszerint centiméter hosszú bõrbarát a térd alatt és felett is nyitott neoprén tokból, rugalmas neoprén, több esetben beálló vagy rugalmas tépõzáras pántokból, a láb külsõ és belsõ oldalán több tengelyes, szabad ízületes sínekbõl, hajlítás és nyújtás beállítási lehetõségbõl állnak. E termékek pontos kiválasztását, annak adaptálását korszerû, speciális mérõberendezéssel ellátott informatikai rendszerek is segíthetik. A térdrögzítõk harmadik nagy csoportja az egyedi mintavétel után készített ortézisek. Ezek az ortézisek már szinte kizárólag orvosi rendelvényre készülnek, alapvetõen drága, de magas támogatottságú eszközök, s több esetben is kombinált ún. csípõ-térd-boka-láb ortézisekrõl beszélhetünk. Ezt a csoportot most nem részletezném a fentiekhez hasonlóan, hiszen valószínûleg nagyon kevés olvasót érinthet, akiket pedig érint, õk sajnos teljesen tisztában vannak ezen ortézisek rendeltetésével. Remélem cikkemmel sikerült felkeltenem a kedves olvasók igényét térdük állapotának védelmére, megóvására. További fontos információ, hogy a cikkben bemutatott termékek és szolgáltatások döntõ része költségkímélõ módon, egészségpénztári kártyára is megvásárolható! Szeretnék külön köszönetet mondani az LBT Kft. Szaküzleteiben azoknak a munkatársaknak, akik nagyfokú szakértelmet tanúsítva segítették munkámat. Czinege Ágnes Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

4 4 A KONTROLL VI. évf. 11. szám Mit jelent a hamisítás? Folytatás az 1. oldalról míg 21 százalékuk elgondolkozna, ha ismerné az eredetet. Talán nem véletlen, hogy a lakosság, az egészségükre potenciális veszélyt jelentõ termékek esetében a legóvatosabb. Kétes eredetû élelmiszert csak 2 százalékuk, míg bizonytalan eredetû gyógyszert csak 1 százalékuk vásárolna bármikor. Valamivel magasabb azok aránya, akik fontolóra vennének egy ilyen ajánlatot: 10 százalékuk bizonytalan eredetû élelmiszerre, 6 százalékuk bizonytalan eredetû gyógyszer vásárlására mondana valószínûleg igent. A hamisított CD/DVD-t minden ötödik fiatal megvásárolná, bár talán el sem menne piacra vásárolni olyat, egyszerûbb a kalózprogramokból lemásolni a filmet vagy zenemûvet. A minõségi zenemûvek piaca érezhetõen beszûkült az utóbbi idõben, kevés a lemezfelvétel, a kiadók úgy vélekednek, hogy nem éri meg nagy mûvészekkel, zenekarokkal hanganyagot rögzíteni, mivel alig fogynak ezek a boltokban. Egy lemezt esetleg megvesznek és arról számtalan másolat készülhet, de a jogdíjfizetés elmarad. A válaszolók 40 %-a szerint a hamis termékeket nem lehet megkülönböztetni az eredetitõl, és ugyanennyi százalékuk gondolja azt, hogy a különbségek az esetek többségében szembetûnõk. Körülbelül minden hatodik válaszadó gondolja úgy, hogy a hamisított termék van olyan jó minõségû, mint az eredeti. A válaszadók fele szerint a hamis termék ugyan gyengébb minõségû, de mégis vásárolnak abból. A helyzet tarthatatlanságát a válaszadók 71 százaléka érzékeli, úgy gondolják, hogy hoszszú távon jobban megéri eredeti terméket választani és csak 7 százalékuk szerint állja a versenyt hosszú távon a hamisítvány az eredetivel szemben. A miértekre rákérdezve 10 emberbõl 8 úgy gondolja, ha olcsóbbak lennének az eredeti termékek, kevesebb hamisítvány fogyna. Csupán minden huszadik válaszadó véli úgy, hogy az eredeti termékek ára nem befolyásolja a hamisított termékek forgalmát. Mit jelent a hamisítás? Távol-keletet is megjárt turista ismerõseim mesélték, hogy Kínában, már van hamis áruk plázája. Mivel állítólag még kevés a tudatos, márkához ragaszkodó vásárló Kínában, ezért õket könnyû megtéveszteni, csak bemennek ezekbe az üzletekbe, és azt hiszik, hogy eredeti termékeket kapnak. Honfitársainkra persze ez nem igaz, õk tisztában voltak, hogy kizárólag hamisítványokat vettek, de ajándéknak az is jó. Egy Rolex órát 5 dollárért vettek meg, amely már másnap nem járt, sebaj, visszavitték és szó nélkül kicserélték egy másikra. Hamisításon általában egy eredeti termék külsõ megjelenésének lemásolását értjük, amellyel a hamisító célja az eredeti termék ismertségének kihasználása és üzleti haszonszerzés. A HENT értelmezésében a hamisítás a szellemi tulajdonjogok megsértésének valamennyi formája függetlenül attól, hogy a szerzõi jogi védelem (pl.: zenemû, filmalkotás, szoftver, stb.), illetve az iparjogvédelmi oltalom melyik formájáról (pl. védjegy, földrajzi árujelzõ, szabadalom, stb.), valamint attól, hogy polgári jogi vagy büntetõjogi jogsértésrõl van-e szó. Miért káros a hamisítás, milyen negatív hatásai vannak? A hamisításnak számos kedvezõtlen nemzetgazdasági és társadalmi hatása van, ezek közül a legjelentõsebbek a következõk: A hamisítás a szervezett feketegazdaságot, a bûnözést támogatja, mivel a hamisítás egyre inkább a szervezett bûnözés keretében jelenik meg, fenyegetve a közrendet és a közbiztonságot. A hamisított termékek gyakran gyenge minõségûek, és ez bizonyos termékkategóriák (különösen gyógyszerek, élelmiszerek) esetében komoly veszélyt jelenthetnek a fogyasztók egészségére, valamint a környezetre. A hamisítás hosszú távon munkahelyek elvesztését is eredményezheti. A hamisított termékek elveszik a piacot a jogtiszta termékek gyártói elõl, amelynek következménye a munkahelyek számának csökkenése. A hamisítás veszélyt jelent az ország fejlõdésére. A hamisított termékek széles köre csökkenheti a külföldi tõkebefektetések számát, hiszen a jó hírû termék külföldi gyártója számára kevésbé vonzó befektetési terepet jelent az az ország, ahol virágzik a kalóztermékek gyártása, széles a felvevõ piac és gyenge a jogérvényesítés. A hamis termék akár egészségkárosodást, sõt halált is okozhat. A hamisítás aláássa a fejlõdési, fejlesztési lehetõségeket és a gazdaság versenyképességét, veszélyezteti a kulturális sokféleséget, a kulturális ipar és az azokkal összefüggõ munkalehetõség fennmaradását. Hogyan lehet felismerni egy hamis árut? A hamisítók arra mindig figyelnek, hogy termékük hamis jellege nehezen legyen felismerhetõ. Jellemzõ erre a napjaink fontos híre, miszerint hamis forintos bankjegyek jelentek meg, melyeket nehéz megkülönböztetni a valódiaktól. Az uv lámpa sem elég a leleplezéshez, hiszen a fémszálak is benne vannak e pénzben. Állítólag, ha egy fehér papíron végighúzzák, akkor festéknyomot hagy. Azt tanácsolják, hogy gyanú esetén ne fogadják el a fizetõ eszközt, kérjenek másik bankót. Remélhetõen a rendõrség hamarosan leleplezi a csalókat. A hamis termékeket elsõsorban az árakról ismerhetjük fel, mivel a hamis termékek feltûnõen olcsóbbak, mint az eredeti márkás termékek. E mellett az árusítási hely is árulkodó lehet, eredeti termékeket ritkán árulnak piacokon vagy utcai árusok, különös körültekintéssel kell eljárni az internetes vásárlások során. Az áru hamis voltára utalhat az is, ha hiányzik az áru eredeti csomagolása, illetve nem tartalmaz használati utasítást vagy jótállási jegyet. Sajnos a hamisítók kreativitása határtalan, és technikájuk is egyre inkább fejlõdik, ezért gyakran nem könnyû elsõ ránézésre felismerni az áru hamisított voltát. Elmaradt utak, pórul járt utasok, elgurult forintok,- sajnos ma már errõl is szól az utazási biznisz, mert az utazni vágyók minden figyelmeztetés ellenére hiszékenyek, áron alul hirdetett repülõjegyekre fizetnek be meggondolatlanul, elhiszik, hogy nevetséges összegért Thaiföldön üdülhetnek, és amikor kiderül a valóság, hogy átverték õket, szídják az utazási irodákat. Sokan az internetes kínálatból választanak, mások a last minute utakra esküsznek, holott az ilyen utak rejtik talán a legtöbb csalódást. Az on-line utazásszervezõk néha utolérhetetlenek, egyszerûen kámforrá válnak, a last minute utak ugyan hivatalosak, és népszerûek is, de sok csapdát rejtenek. Aki ilyent választ, annak tisztában kell lenni vele, hogy nagy bizonytalansággal kapja csak azt, amit elképzelt, amit ígértek, tehát az ilyen utak a rugalmas utazóknak valók, akik nem rettennek viszsza, ha váratlan helyzetbe kerülnek, és képesek gyorsan határozni, csomagolni. Mérlegre kell tenni, vajon a sokszor ugyan jelentõs árengedmény megéri-e a kellemetlen meglepetéseket. Az utazási irodák többsége nem csaló, és könnyelmûen ígérgetõ,- ezt szögezzük le. Ennek ellenére szinte már megszokott, hogy minden évben lehúzza közülük néhány a rolót, bizony még korábban jól prosperáló, kiváló hírû irodák is. Az ok sokféle lehet, a gazdasági élet kiszámíthatatlansága, egyéni pech, a piaci verseny keménysége. A csõd természetrajza bonyolult, a miért nem is érdekli az itthon, vagy külföldön hagyott utasokat, sokkal inkább a hogyan. Mert egy ellehetetlenült utazási irodától is elvárható, hogy korrekt módon rendezze az utasokkal szembeni kötelezettségeit. De amikor a csõdbe jutott iroda bezár, a vezetõ köddé válik, az utasok tanácstalanok, és a biztosító is csak a készlet erejéig téríti meg a kárt, vagyis az iroda által letett vagyoni biztosíték összegéig. Márpedig a korábbi évektõl eltérõen az idei példák azt mutatták, hogy ez nem fedezte a teljes utaskárt, csak annak egy töredékét. Milyen árukat hamisítanak? Gyakorlatilag már mindent hamisítanak, a ruházati termékektõl a CD-ken, DVDken, elektronikai eszközökön, autóalkatrészeken át az élelmiszerig, gyógyszerig. A Vám- és Pénzügyõrség adatai szerint hazánkban a leggyakrabban hamisított termékek közé a felsõ- és alsóruházat, a lábbelik, a kozmetikumok, valamint a szerzõi jog megsértésével elõállított és forgalmazott hang- és képhordozók, illetve szoftverek tartoznak. Hasonló adatokat mutatnak az európai uniós szinten végzett felmérések is, amelyek szerint a hamisítás által leginkább érintett iparágak a szoftver-, textil, ruházati-, zene-, filmipar, illetve gépjármûalkatrész-gyártás. A karácsony közeledtével, a készülõdéssel összefüggésben, a november és december nem csak a legális termékek piacán eredményezi a forgalom ugrásszerû növekedését, hanem a hamisítók számára is kiemelt aratási idõszakot jelent. A 2008-as hamisítási trendek alapján az idei karácsonyi hamis termékek TOP 10-es toplistája a következõ lehet: DVD, számítógépes játékok, programok, ruházat és cipõ különösen sportruházat, ruházati kiegészítõk (táska, óra, öv stb.), rajzfilmfigurákkal díszített gyermekruházat, kiegészítõk és játékok, parfüm és kozmetikai cikkek, mobiltelefon és kiegészítõi, elektronikai termékek, és zenei CD-k. Mi hát a teendõ? A fogyasztó gyakran különbséget tesz a hamisítás és hamisítás között. Összekacsint a De miért az érvényes szerzõdéssel rendelkezõ utasok lássák kárát annak, hogy egy utazási iroda rosszul méri fel a helyzetét? Arra már gondolni sem merünk, hogy tudatosan szedi be az utasoktól a foglalási összeget, mikor már napnál világosabb, hogy nem tud utaztatni. Egyáltalán, kell nekünk ennyi mûködõ és mûködésképtelen utazási iroda? Nem. Válaszolja határozottan Horváth Sándor vezetõ fõtanácsos, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Iroda idegenforgalmi referense. -H.S: Ezerkétszáz bejegyzett utazási iroda mûködik az országban, de ez a szám állandóan változik. Évente általában 100 iroda szûnik meg, 6-8 pedig önmagát törli a névsorból, vagy mert csõdbe jutott, vagy mert a Hivatal vonja viszsza mûködési engedélyét, mivel nem tartja be az érvényben lévõ rendelkezéseket, jogszabályokat, szerzõdésben vállalt kötelezettségeit. Viszont a töröltek helyett általában ugyanannyi új iroda jön létre. Ez a fajta vállalkozás tehát valamiért vonzó. Bár Molnár Judit, a Magyar Utazásszervezõk és Utazásközvetítõk Szövetségének szóvivõje, aki többszörösen is érdekelt utazási témában, hiszen maga is egy régi, jól mûködõ utazási irodának, ugyanakkor tagja a Budapesti Békéltetõ Testületnek is, ahova gyakran mennek panasszal a félrevezetett, megkárosított utasok, tehát többszörösen szembesül az utazási problémákkal, egyértelmûen kijelenti, hogy nincsenek könnyû helyzetben az utazási szakma gyakorlói. - M.J: A piac telített, a túlkínálat és a lenyomott árak miatt egyre nehezebb boldogulni. A remélt nagy haszon és forgalom miatt, sokszor azok vágnak bele, akik nem elég tájékozottak. Ez rendkívüli felkészültséget és felelõsségtudatot igénylõ szakma, az amatõrök és ügyeskedõk elõbb-utóbb kihullnak. Mivel sok az utas-panasz, a fogyasztóvédelmi hatóság a vagyoni biztosítékok emelésével igyekszik meggátolni az utasok megkárosítását. Az utazási irodák árbevétele szerint emelkedne a jövõben a biztosíték összege. Ez vi- hamisítóval, a hamis termék árusítójával, szinte vállon veregeti magát, hogy milyen jó vásárt csinált, amikor a piacon vásárolt egy hamis márkajelzéssel ellátott sportcipõt igen alacsony áron. Ha nincs probléma a portékával, elégedett magával, ha viszont túl hamar tönkremegy és az árus (ha egyáltalán megtalálja õt) nem hajlandó a kompenzálásra, felháborodik, hogy micsoda állapotok uralkodnak hazánkban, követeli a hatóságok erélyesebb fellépést. A fogyasztók 57 százaléka szerint a sajtóorgánumokban túl kevés szó esik a hamisítás veszélyeirõl és csak minden hetedik válaszadó szerint megfelelõ mennyiségû az információ, amelyet a hamisítás veszélyeirõl az állampolgárok kapnak. A válaszadók kétharmada tisztában van azzal, hogy a hamisítás miatt a költségvetés is komoly bevételektõl esik el, és a különbözetet a társadalomnak Külföldi üdülések utcán át is? Álomutak a valóságban szont általában megnehezíti az irodák mûködését, az árbevétel tervezése önmagában sem egyszerû a mostani rapszodikus gazdasági helyzetben. Horváth Sándor elmondja, hogy jogszabályváltozások mindenképpen lesznek, kis részük már októbertõl életbe lépett, a lényegi kérdésekben azonban az egyeztetés folyik, hogy jövõ év januártól már a gyakorlatban érvényesüljenek. - H.S Az utas védelme semmiképpen nem szenvedhet kárt! A magasabb kauciót azért kell az irodáknak letenni, hogy vészhelyzet esetén garantált legyen az utas kártalanítása. Azt a visszás helyzetet is ideje megszüntetni, hogy a vezetõ, aki csõdbe juttatja irodáját, minden további nélkül új irodát nyithasson, esetleg új helyen, új néven. Viszont bizonyos liberalizációról is hallani, miszerint a jövõ évtõl ügynököktõl bárhol, bármikor lehet utat rendelni. - H.S: Ez azért nem egészen így van. Januártól valóban engedménynek számít, hogy telephellyel nem rendelkezõ utazásszervezõk is árulhatnak utakat. De ez az utcán át árusítás is szabályhoz kötött, nevezetesen regisztrációjuk, és elérhetõségük bejegyzése kötelezõ. Molnár Judit szerint a szakma máris ellenérzéssel fogadja a kilátásba helyezett változásokat, mert a megemelt felelõsségbiztosításnak sokan nem tudnak majd eleget tenni, de minden bizonnyal az utazások is drágulnak ennek következtében. Az amúgyis ádáz,- néha tisztességtelen - verseny pedig csak fokozódhat a mûködési engedély nélküli utazásárusítók legalizálásával, akiknek nem kötelezõ a felsõfokú nyelvvizsga, és a tízéves szakmában eltöltött idõ sem. Tehát a szakma mindenképpen felhígul, hiszen itt nem csak adás-vételrõl van szó, hanem annál sokkal többrõl, az utas széleskörû tájékoztatásáról, a törzs-utasokkal történõ kapcsolattartásról, mindez felkészültséget, empátiát, gyakorlatot követel. Az emberek többsége nem szeret láthatatlanul, és láthatatlantól, on-line utazást venni, vagy a Körúton sétálva megkötni valakivel az utazási szerzõdést. Arról nem kell összeadnia, ez a kétharmad a hamisítást nem kizárólag a gyártók problémájának tartja. A megkérdezettek háromnegyede szerint a hamisítványok kiszûrése érdekében gyakoribb és hatékonyabb ellenõrzésre van szükség és 70 %-k szigorúbban büntetné a hamisítókat és a hamisítványok terjesztõit. A hamisítás elleni fellépés viszont nem tekinthetõ kizárólagosan a hatóságok és bûnüldözõ szervek feladatának. Potenciális felvevõ piac nélkül nincs hamisítvány-termelés se, csak a lakosság egy részének vétkes összejátszásával jelenik meg arra a fizetõképes kereslet. Az állampolgári fegyelem és öntudat gátat szabhat a hamisításnak is, a pillanatnyi olcsósság talmi ragyogása ne kápráztasson el senkit, az ebbõl fakadó öröm nem lesz tartós, s lehet, hogy jelentõs ára lesz. Szûcs András beszélve, mennyi veszélyt rejt az ilyenfajta utaztatás, ami az annyiszor hangoztatott utasvédelemmel semmiképpen nincs szinkronban. Az utazásközvetítõk új szövetséget hoztak létre, mert nem látják biztosítottnak a meglévõ MUISZ-ban érdekvédelmüket éppen a készülõ kauciós rendelettel kapcsolatban. Hátrányos helyzetben érzik magukat, mert úgy értelmezik, nekik kell fizetni, ha az utazásszervezõk csõdbe viszik a céget. Egyáltalán nem biztos, hogy egy újabb szövetség létrehozása a célravezetõ megoldás. Az utazásszervezõk és utazásközvetítõk mindenképpen egymásra vannak utalva, és a közös érdek mentén, csak közös álláspont kialakításával érhetnek el eredményt. A kaució tervezett új formája nem ellenük irányul, hanem az utasok védelmében. Márpedig az utasok érdeke nem mond ellent az utazásközvetítõk és szervezõk érdekeinek. Együttes fellépéssel könnyebb kiszûrni a nem közéjük valókat, az ügyeskedõket, a csalókat, és megteremteni egy valóban hatékony, minden utas számára elfogadható biztosítás bevezetését akár külföldi munkára is ami garanciát jelent vészhelyzetben a teljes körû kártalanításra. Az utazás több szereplõs történet, akik részt vesznek benne, azoknak abban kell együttmûködni, ami öszszeköt, és mindegyik fél számára megnyugtató. Ha az Engedélyezési Hivatal megvalósítja a folyamatos ellenõrzést az irodák és az utasok is jól járnak. Mindez természetesen nem mentesíti az utazni vágyókat a felelõsség alól, hogy megnézzék a hivatalosan regisztrált névsorban szerepel-e az iroda, amellyel szerzõdést akarnak kötni. Tételezzük fel, hogy a tervezett liberalizáció nem a csalást, a mások becsapását segíti elõ, valamint azt is, hogy a küszöbön álló szigorítások közös érdeket szolgálnak. A feltételezés alapja, hogy hosszú távon nem lehet mûködõképes az a vállalkozás, ahol a szabadság nem párosul a korrekt üzleti magatartással. És ez a megállapítás az utazási irodákra is érvényes. (leopold)

5 A KONTROLL VI. évf. 11. szám 5 Társadalmi vita a csapolt sörrõl Folytatás az 1. oldalról visszakereshetõ fertõtlenítés a sörcsapoló berendezések esetében. Ugyan nem bizonyított, hogy a sörcsapok tisztátalanságából eredõ, enyhe lefolyású ételmérgezés, fertõzés valaha bekövetkezett-e, de fennállhat a veszélye, ezért azt sürgeti, hogy a felelõs hatóságok követeljék meg a vendéglátó-ipari egységektõl a sör,- illetve üdítõital-csapoló rendszer megfelelõ idõközönként feltétlenül elvégzett fertõtlenítését és egy tisztítás-fertõtlenítési naplóban történõ dokumentálását. Mi a HACCP? Hazard Analyzis of Critical Control Point, azaz Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontokon. Az élelmiszerbiztonsági rendszert az uniós szabályok szerint is május 1-tõl kötelezõ bevezetni és mûködtetni minden élelmiszeripari gyártó cégnél, és ennek fõ célja a fogyasztók egészségének védelme. Ez a rendszert alkalmazható az élelmiszerlánc teljes vertikumában vagyis, hogy a rendszer alkalmazható az élelmiszer elõállító és szolgáltató láncolat minden elemében, azaz a termõföldtõl a fogyasztó asztaláig. Jó esetben tette hozzá a Simon Clean Kft. meghívására érkezett Császár Péter élelmiszeripari mérnök. Nincs jogszabály A szakértõ szerint azonban semmilyen elõírás, jogszabály nem kötelezi a vendéglátó-ipari egységek üzemeltetõjét, hogy a két szervizelés közt eltelt 6 hetes intervallumban milyen gyakorisággal, milyen vegyszerekkel végezze el a rendszer fertõtlenítését. Nincs semmilyen tisztítási-fertõtlenítési napló, amely dokumentálná, hogy ezek a fertõtlenítések megtörténnek. A vendéglátósra van bízva egyfajta vizes öblítés elvégzése, ami néha megtörténik, de többnyire elmarad. Ráadásul a vizes öblítés nem pusztítja el a mikrobákat, csupán átmenetileg lecsökkenti a sörcsapoló rendszerben a sejtszámot. Így a vizes öblítés hatásfoka erõsen megkérdõjelezhetõ. A németországi helyzet Stephan Klaes meghívott német szerviz szakértõ elmondta, hogy ott külön rendelet szabályozza, hogy az iparág által kihelyezett sör vagy más csapolt italok berendezésén az iparágnak 6 hetes garanciális javítással egybekötött fertõtlenítéses szervizt kell végezni, a csapoló berendezés kezelõjének, pedig az iparág által biztosított fertõtlenítés céljára szolgáló adapterrel a csapoló berendezés tartozékát kell, hogy képezze, heti fertõtlenítést kell elvégezni, és azt külön naplóban vezetni. Németországban a heti fertõtlenítést egy mikrobiológiai vizsgálat eredményeinek bemutatását követõen vezették be azonnal 1998-ban, amit rendelet szabályoz, és ellenõrzik a betartását. Tudniillik az utolsó métereken veszti el a sör a minõségét, azon a szakaszon szaporodnak el benne a mikroorganizmusok. Mik a romlott sör okozta tünetek? A penészgombák hatására allergiás reakciók jelentkezhetnek, akár súlyos formában is. A tüneteket a vizsgáló orvos nem hozza összefüggésbe a sörfogyasztás körülményeivel, mert nincs is tudomása a sörözési veszély-lehetõségekrõl. Akárcsak a fogyasztónak, aki csak a másnap kialakuló fejfájásból, súlyosabb esetben hasmenésbõl állapíthatja meg, hogy valami nincs rendben, de ezeket a tüneteket az alkohol hatásának, illetve egyéb okoknak tulajdoníthatja, és nem biztos, hogy a csapolt sörben elszaporodott kórokozókra gondol. A tünetek súlyossága az egyén immunrendszerének állapotától függ. Vajon lehet-e mindenkit megkérdezni immunrendszere állapotáról egy pohár sör elõtt? zárta elõadását a költõi kérdéssel Simon Géza. A téma feltárását *** követõen a meghívott szakértõkkel részletesen körbejártuk a felelõsségi kérdésköröket, a lehetséges megoldásokat. Mi a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság felelõssége, ellenõrzési lehetõsége? Schreiberné Molnár Erzsébet, a NFH általános fõigazgató-helyettes ismertette: 2008-tól a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenõrzési hatásköre lényegesen lecsökkent az élelmiszer-ellenõrzés területén, mert ez a terület a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal irányítása alá került. Tavaly szeptemberben lépett hatályba az új élelmiszer-lánc törvény, ami már a Fogyasztóvédelmi Hatóságot (NFH) nem nevesíti élelmiszer-ellenõrzõ hatóságként. Hangsúlyozta, hogy a hatáskörvesztést követõen is megteszik észrevételeiket, együttmûködnek a FVM-el, részt vesznek a Higiéniai bizottság munkájában is, amely jó gyártási, higiéniai útmutatókat alakít ki. Van-e vizsgálati lehetõsége a Gazdasági Versenyhivatalnak? Karádi Csaba vizsgáló a GVH Fogyasztóvédelmi Iroda képviseletében válaszolt: Közvetlen vizsgálati lehetõsége az ismertetett helyzetben a GVHnak nincsen. Hivataluk által elvégzett vizsgálat csak abban az esetben indulhat, ha a vendéglátóhelyen megtévesztés esete áll fenn, pl. azzal, ha egy tábla azt hirdeti HACCP rendszer szerinti üzemelõ hely, és mégsem az. Ha, és amennyiben valaki, bármilyen módon tudomást szerez errõl a tényrõl, majd azt bejelenti, a GVH-nak akkor van lehetõsége, a hatáskör megállapítása esetén, fogyasztóvédelmi jellegû vizsgálatot indítani, és a NFH képviselõje által is ismertetett tisztességtelen kereskedelemi magatartás fennállása esetén szankcionálni. - Mi a véleménye a felvetett hiányosságokról, azok valódiságáról és a megtehetõ lépésekrõl az élelmiszerlánc-biztonságot felügyelõ Földmûvelésügyi Minisztériumnak (FVM)? A FVM Élelmiszerlánc-biztonsági Szakállamtitkárságot képviselõ Deák Ferenc fõosztályvezetõ-helyettes adott tájékoztatást arról, hogy az Élelmiszerlánc-felügyeleti Hatóság rendszeresen végez vizsgálatokat, 2008-ban kiemelten foglalkoztak a söripari termékek, azon belül is a csapolt sör mikrobiológiai vizsgálatával. Az élelmiszerbiztonsági jogszabályi hierarchia kapcsán tájékoztatást adott arról, hogy 2008-ban megalkotásra került az élelmiszer-lánc felügyeleti törvény. Így az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban felmerülõ ellenõrzési jogkörök egy hatósághoz a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz, mint Élelmiszerláncfelügyeletihatósághoz kerültek, õk végzik el az élelmiszerbiztonsági hatósági ellenõrzéseket. Az uniós csatlakozásunk után átvettük a kötelezõ uniós rendeleteket, közülük a 852/ 2004/EK rendelet vonatkozik többek között a vendéglátóhelyekre, és az ott készülõ termékek tekintetében fogalmaz meg szabályokat, amely keretbe foglalja azokat a higiéniai elõírásokat, amiket egy vendéglátósnak, pl. sörcsapolás de minden más étellel kapcsolatos tevékenysége során be kell tartani. A szakértõk, hozzászólások Ezt mondja ki a 852/ 2004/EK rendelet folytatta hozzászólásában Deák Ferenc. Az európai uniós jogalkotási tevékenység úgy épül fel, hogy nevesíti az élelmiszervállalkozó felelõsségét az élelmiszer-elõállítás, és élelmiszerforgalmazás területén is. A jogalkotó abból indul ki, hogy a vállalkozó ismeri legjobban azt a tevékenységet, amit végez, õ tudja milyen berendezést vásárolt, vagy bérelt, milyen alvállalkozókkal dolgozik, volt-e baj azokkal a termékekkel, amelyekkel kapcsolatba került, érkezett-e hozzá visszajelzés minõségromlással kapcsolatban. A visszajelzések alapján tudnia kell azt is, hogy valaki megbetegedett-e valamelyik terméktõl Ezeknek az információknak birtokában, felelõs vállalkozóként kell megalkotnia a saját élelmiszerbiztonsági rendszerét, a saját HACCPjét. Majd ennek alapján meg kell állapítania a kritikus szabályozási pontokat, az ezekhez tartozó határértékeket, valamint ezek ellenõrizhetõségét. Ezzel kapcsolatban kell döntenie arról, hogy be kell-e avatkozni, és mikor az adott élelmiszer-elõállítási, forgalmazási folyamatba. A 852/2004/EK rendelet keret-szabályozást alkot, aminek értelmében a vállalkozó határozza meg azt is, kell-e és milyen idõközönként szigorított tisztítást, fertõtlenítést megvalósítania. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy valós élelmiszerbiztonsági probléma bekövetkezése esetén a hatóság elrendelhet számos kényszerítõ intézkedést, közöttük elrendelheti szigorított fertõtlenítés elvégzését is. De az elõállítóforgalmazó felelõssége az elsõdleges, neki kell ezeket a szabályokat betartania. E mellett szükség van arra, hogy az adott iparági terület szabályozza ezt a kérdést. Éppen ezért 22 élelmiszerhigiéniai útmutató jelent meg a FVM gondozásában. Ezek különféle iparágak specialitásait figyelembe véve, végig gondolják a 852/2004/ EK rendelet elõírásait, és megoldási javaslatokat fogalmaznak meg az egyes cikkekben foglalt elõírások kielégítése érdekében. A Jó Higiéniai Gyakorlati Útmutatók elkészítésével Magyarország kiemelkedõ teljesítményt ért el ezen a területen az Unióban. (Bõvebb info: www. fvm. hu) A fõosztályvezetõ-helyettes nem vitatta, hogy a sörben léteznek minõségromlást beindító baktériumok, de az eddigi vizsgálati eredmények nem mutattak ki olyan esetet, ahol ezek elszaporodása fogyasztásra alkalmatlanná tette volna a sört. Amennyiben ilyen elõfordult ez a hatóság tudomására nem jutott. Elmondása szerint a közegészségügyi hatóságtól nem érkezett a minisztériumhoz, vagy az MgSzH-hoz olyan információ, ami szerint kimondottan csapolt sörre visszavezethetõen humán megbetegedés történt volna. Hangsúlyozta, hogy az ellenõrzéseket, a valós veszélyek feltárását, a mikrobiológiai vizsgálatokat ezen a területen a MgSzH megfelelõ módon végzi. Kockázatelemzés segítségével az MgSzH meghatározza a teljes élelmiszerláncra kiterjedõen, minden ismert veszélyforrás tekintetében, legyen az biológiai, mikrobiológiai, kémiai, fizikai, radiológiai veszélyforrás a hatósági élelmiszer ellenõrzés keretszámait, valamint az egyes területeken levenni tervezett minták számát. Ezt a tevékenységet az Európai Unió, valamint számos harmadik ország is elismeri, állami garanciát lát az ellenõrzési rendszer tevékenységében. Ennek megfelelõen kissé eltúlzottnak tartja a Simon Clean Kft. által beterjesztett és megvitatásra felvetett észrevételeket. Sréterné Dr. Lancz Zsuzsanna mikrobiológiai laboratóriumvezetõ Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) képviseletében a mintavételekrõl, az eddigi ellenõrzések eredményeirõl számolt be röviden: Az elmúlt másfél évben a felvetõdött problematika kapcsán volt országos, reprezentatív mintavétel részint egy nyári kiemelt, részint egy folyamatos vizsgálat keretében, 197 sörminta, ezen belül 103 csapolt sör mikrobiológiai vizsgálatát végezték el. Mindössze egy csapolt sör mintából mutattak ki E. Coli baktériumot 16 sejt/ml menynyiségben. Coliform baktériumot 4 mintából izoláltak, ezek száma 0, 3-2 sejt volt 1 ml sörben. Természetesen a hatóság is kiemelten fontosnak tartja az élelmiszerekkel érintkezõ felületek higiéniájának megfelelõ szinten tartását, rendszeres tisztítását fertõtlenítését, mind az élelmiszer-biztonsági, mind a minõségi problémák (romlás) megelõzésében. A kerekasztal beszélgetésben részt vett Csóka Sándor a Borsodi Sörgyár kereskedelmi marketing is, aki több ponton egyetértett a felvetésekkel, azok mielõbbi megoldását maga is fontosnak tarja. Hozzászólásában ismertette, mit tesznek a higiénia betartása érdekében a hazai sörgyártó cégek. Elmondta, hogy ugyan léteznek ún. egy utas", tisztítást nem igénylõ zárt csapoló rendszerek is, azonban magas költségük miatt hazai alkalmazásukra nincs kilátás. Arra a kérdésre: mirõl ismerhetõ meg a tisztátalan sör? autentikusként elmondta, hogy pl. a pohár falán megtapadó buborékok, illetve a nem egyenletes buborékméretû hab a pohár tisztátalanságát jelzi. Ha a sör nem itatja magát", hanem a torokban gombócot lehet érezni, az a romlási folyamatok beindulására utalhat. A rendezvény eredményei, javaslatok A hallottak alapján, a rendezvényen jelenlévõ P. Csikai Miklós ígéretet tett arra, hogy beterjeszti az ügyet az Országgyûlés Fogyasztóvédelmi Eseti Bizottsága elé. Felmerült, hogy egy esetleges próbaper is elõmozdíthatja az ügy törvényi szabályozásra ható végkimenetelét. Elhangzott, hogy nincs kellõ sörfogyasztási kultúránk, ezért szükség van egy "sörmarketing" platformra hasonlóan a boros vagy pálinka szakmához -, amiben az iparág, a vendéglátósok, és a kereskedelmi egységek összefogásával jobban ráirányíthatja a figyelmet a "minõségi sörfogyasztásra, a higiéniás szabályok betartásának megkövetelésére. A minisztérium képviselõje javasolta Simon Gézának, hogy terjesszen be az élelmiszer és italadagoló automaták mûködtetésérõl és az italcsapolás jó higiéniájáról szóló gyakorlati útmutató módosítását célzó részletes indokolással ellátott kérelmet a higiéniai bizottsághoz. A fogyasztóvédõ megjegyzései: A csapolt sörhigiénia-téma azon túl, hogy egészségügyi, minõségbiztosítási, valamint fogyasztóvédelmi kérdéseket vet fel, a megelõzést illetõen hatékonyabb társadalmi kommunikációt kíván és éberségre, a csapolt sörök (üdítõk) világában is nagyobb fogyasztói tudatosságra hívja fel a figyelmet Néhány apró, de hasznos szempont, amit mindenképpen a sörkedvelõk figyelmébe ajánlunk: figyeljék jobban a sör ízét, a sörbuborék méretét, eltûnését a pohár oldalán, továbbá azt, hogy éreznek-e gombócot a torkukban, miközben kortyolják az italt, és fõként azt, hogy tisztae a pohár, amiben felszolgálják a nedût, mert mint megtudtuk a sör jellemzõ tulajdonsága, hogy hamar reakcióba lép a zsírokkal, egyéb maradványokkal Ha ez(eke)t tapasztalja bárki, akkor éljen a gyanúperrel, hogy romlásnak induló ital van a poharában. Mit tehet? Elõször is: nem issza meg. Másodszor: panaszának mindenképpen hangot adhat, pl. a Vásárlók Könyvében. Harmadszor: bejelentést tehet az ellenõrzõ hatóságoknál. És végsõ soron: legközelebb nem oda tér be. Ami továbbra is elképzelhetetlen, hogy a sörözni vágyó vendég rendeléskor megkérdezze a felzolgálót: Milyen gyakran tisztítják a sörcsapoló berendezést? Van-e HACCP rendszerük? Ez változatlanul a jogszabályalkotók feladata, õk teremtik meg azokat a feltételeket, aminek értelmében a vendéglátóhelyek jobban ellenõrizhetõk lesznek a hatóságok által. Vajda Márta és dr. Mérõ Éva A sajtókerekasztal beszélgetés kapcsán számos írott és elektronikus sajtó foglalkozott a témával. Többek között beszámolt az eseményrõl az Euroastra internetes magazin, jelen volt a Lánchíd Rádió, másodközlésben tudósít az eseményrõl egy gasztronómiai szaklap, interjút készített a Danubius Rádió, a Sláger Rádió, érdeklõdött a Vasárnapi Blikk, valamint mûsort készít az A Kontroll TV magazinmûsor, valamint az A Kontroll rádiómûsor és megjelenik az összefoglaló az Akontroll.hu weblapon, valamint a MÚOSZ Nonprofit és Fogyasztóvédelmi Szakosztály honlapján is.

6 6 A KONTROLL VI. évf. 11. szám Mit is eszünk, mit is együnk? Édes-bús cukor blues jõ a karácsonyi veszedelem? Az ünnepek idején mindig felszedünk néhány kilót már persze, aki hajlamos erre, mert akadnak, akik tényleg annyit ehetnek, amennyi jól esik, és nem híznak el. Ennek titkát még nem tudták megfejteni az orvosok, azt viszont már tövirõl-hegyire kielemezték, hogy a cukor és az édesség túlzott mértékû fogyasztása hizlal, jóllehet, cukorra szüksége van a szervezetünknek. Márpedig manapság mindenben van cukor, nemcsak a szaloncukorban, de a legtöbb felvágottban (!), a levesporokban, a készételekben, nem beszélve szinte az öszszes feldolgozott tejtermékrõl, vagy a kínai éttermek fogásairól. A boldogsághormonnak ára van A legnagyobb séfek még a pörköltbe is tesznek egy mokkáskanálnyi cukrot, mert kihozza az étel ízét. A cukornak - édes ízén túl - fontos technológiai szerepe van az élelmiszeriparban, hiszen sûrít, tartósít, finom karamellás ízt ad. Egyébként, ha egyetlen kocka csokoládét sem majszolunk el, vagy egy szaloncukrot sem veszünk le az ünnepi fenyõrõl, akkor is cukorhoz jut a szervezet, ha másképp nem, a gyümölcsök és zöldségek fogyasztása révén. A cukor, miközben energiát ad, megteremti az agy számára szükséges glükózt, és jótékonyan babusgatja idegrendszerünket, javítja hangulatunkat. Az endorfin, vagy boldogság hormonok felszabadulnak nem véletlenül mondjuk a magyar nyelvben arra, akit szeretünk, hogy édesem. A cukor kétségkívül segít a fáradtság leküzdésében és sportolás, nehéz fizikai erõkifejtés közben energiát ad. Ezért is visznek magukkal csokoládét a hegymászók magukkal, a sportolók közül különösen a hosszútávfutók elõszeretettel használják. A fölösleg, a testben zsír formájában rakódik le, mint minden plusz kalória esetében. Ez okozza a bajt, hiszen az elhízás ma népbetegség: Magyarországon (hatszázezer) ember túlsúlyos vagy kövér, és sajnos ez ma már a kisgyerekek jelentõs részére is elmondható. Amikor egy szem bonbon elérhetetlen álom volt Minden nemzet konyhájának ünnepi fogásai között kiemelkedõ szerepet játszanak a cukros sütemények. Ez a hagyomány még abból az idõbõl ered, amikor az emberek nem jutottak minden nap édességhez, csokoládéhoz,- az efféle kivételes luxusnak számított,- viszont több fizikai munkát végeztek, még nem találták fel a cukros üdítõitalokat, a ki tudja milyen vegyszerrel megõrjített ál-tejtermék arzenált, nem volt minden sarkon lépten-nyomon egy fagyizó és nem állt minden konyhában ott a mélyhûtõ, amely mindezt évszaktól függetlenül állandóan készenlétben tárolja. Arról nem is beszélve, hogy emberek millióinak anyagi okokból elérhetetlen álma volt egy szem bonbon. Aki bekaphatott egy Kugler-bonbont, az már boldog volt, emlékezzünk csak a költõ szavaira. De a gazdag tehetõs polgárság körében sem ettek nap, mint nap csokoládét a gyerekek. Egy habos, kakaós-kalácsos uzsonna amely ma egy óvodai, hétköznapi, semmire nem becsült étel - fõúri körökben is elegáns délutáni foglalatosságnak számított. A XX. és a XXI. századi cukormaffia egyes kritikai vélemények szerint a gyógyszeripari nagyhatalmakhoz és a drogkartellekhez hasonlítható csak. Óriási pénz van benne, hiszen az élelmiszeripar egyik legfontosabb alapanyaga, ugyanakkor a cukor függõséget okoz. Azaz vásárlására ösztönöz. Igaz, minderrõl az emberi természet is tehet már a csecsemõ is boldogan cuppogja az édes anyatejet, amely korántsem olyan édes, mint amilyenek majd az azt felváltó tápszerek lesznek. A bébiételeket éppen azért nem fûszerezik és cukrozzák, (állítólag) hogy a pici ne szokjon rá ideje korán a sóra és a cukorra. De késõbb sajnos rászokik, különösen akkor, ha a csokoládét jutalom formájában kapja meg. Visszafogottan hétköznap és ünnepestén Mit tehetünk karácsonykor a túlzott édességfogyasztás elkerülésére, hétköznapokon pedig a cukorbevitel csökkentésére? Ami az ünnepeket illeti: szaloncukrot ne vásároljunk kilószámra, csak, mert más is veszi. Sok családban inkább karácsony elõtt kelendõ ez az édességfajta, mert mire eljön az ünnepeste, már megunják a gyerekek. Ez annak tudható be, hogy az utóbbi években már hetekkel elõtte roskadnak a polcok a szaloncukortól, míg régen csak ünnep délutánján rakták fel a szülõk a fára a titokban megvett doboz tartalmát, vagy éppen az I. és a II. világháború között sokszor háznál készítették, mint fenyõfadíszt. A legtöbb családban ma már nem kötöznek a fára fõleg a mûfenyõre szaloncukrot, inkább egy díszes tálból kínálják a lakás több pontján. Ahol kisgyerek van, ott ezt ne vezessük be. Ha már mindenképpen szükséges édességet venni ilyenkor, akkor olyan mellett döntsünk, amelyet tényleg mindenki szeret a családban és elfogy. Kérjük meg a rokonokat, hogy legalább karácsonykor ne hozzanak semmiféle bonbont vagy csokoládét, úgyis ott a sok sütemény, abban is van elég cukor. Ha mégis felgyûlik a csokoládéféle, vagy ajándékozzuk el, vagy készítsünk belõle házi édességeket, amelyek tejjel reggeli italnak, vagy pudingporral keverve pudingnak, netán forró csokoládénak, nyáron pedig fagylaltalapanyagnak kevésbé tömények. Az ésszerûbb táplálkozás érdekében - Cukor helyett olykor használjunk mézet. (Bár ebben ugyanannyi kalória van, de tápanyagban, vitamin és ásványi anyagban a méz gazdagabb, immunerõsítõ és más gyógyhatása közismert.) - A dietetikusok azt tanácsolják, bármennyire is finom a nagymama cseresznyebefõttje, ne kanalazzunk belõle egy üvegrevalót egyszerre. Inkább fogyasszunk mélyhûtött még jobb, ha friss gyümölcsöt, hiszen azok ma már egész évben kaphatók. (Bár kérdés, hogy mennyire egészséges a több ezer kilométerrõl hozzánk érkezett, különféle tartósítókkal és rovarirtókkal kezelt és mesterségesen érlelt gyümölcs ) - Az aszalt gyümölcsök cukortartalma magas. De még mindig egészségesebb falánkság, mint a csokoládé. - Az ízesített-aromás joghurtokat messzi ívben kerüljük el! A készen vett bolti joghurtból percek alatt varázsolhatunk gyümölcsöset, ha mélyhûtött gyümölccsel keverjük. De még befõttel vagy dzsemmel is sokkal egészségesebb, mint az úgynevezett epres joghurt, amelyben 1 százaléknyi valódi eper sincs, csak faforgácsaroma és céklalé. - A müzlik, cukrozott üdítõk, készen kapható tejszínes fagylaltok, jégkrémek, parfék cukor- és kalóriatartalma magas. De még károsabbak az adalékanyagaik. Ritkán fogyasszuk. - A gombócos, jobb minõségû, nem túl felfújt, nem porból készült cukrászdai fagylaltokban kevesebb a vegyi anyag, bár ugyanúgy hizlalnak, mint a bolti, dobozos jégkrémek. - Pudingot otthon is percek alatt lehet készíteni. A bolti pudingokban sok a vegyi anyag. - Kerüljük el a friss gyümölcs megcukrozását, mert elnyomja annak valódi zamatát. Cukor vagy mesterséges édesítõ? A gyári élelmiszerekben, sok esetben az édes ízt nem cukor adja, hanem mesterséges édesítõ, amelynek számos fajtája használatos. Tonnaszámra adagolják ezeket az üdítõkhöz, cukorkákhoz, rágógumikhoz, szájízesítõkhöz. A cukornál sokszor olcsóbbak ezek a mesterséges édesítõk, - ezért elõszeretettel használja az ipar. A fogyókúrázni vágyók is szívesen fogyasztják a light termékeket, no meg ezek nem is annyira rontják a fogakat. Sok érv szól tehát mellettük, mégis, az utóbbi idõben a cukor gyõzött ebben a (látszólagos) harcban. Azért látszólagos ez, mert akik cukorpótlókkal élnek, többnyire nem fogynak sokat, sõt sokszor híznak, hiszen nyakló nélkül fogyasztanak édes ízû termékeket, amelyekben lehet, hogy cukor nincs, de egyébként magas a kalóriatartalmuk. Sõt, arra is van példa, hogy az édes íz megszokása is hizlal állítólag disznóknak szoktak adni mesterséges édesítõszereket, hogy növeljék az étvágyukat Elek Lenke A vendéglátás desszertje Túlszámlázás: Öten õrizetben. Õrizetbe vette a rendõrség egy budapesti szórakozóhely öt alkalmazottját, akik még hónap elején azzal fenyegettek meg három spanyol fiatalembert, hogy megverik õket, ha nem fizetnek ki két whiskey-ért és egy sörért több százezer forintot. /Idézet a Blikkbõl / Hasonló esetekrõl már hallottunk az elmúlt években is, ezért jogosan háborodunk fel az ilyen történeteken. Többen kérdezik tõlem, hogyan fordulhat elõ ilyen eset? Én mindig azt válaszolom, hogy ezeknek az embereknek egyáltalán nincs köze a vendéglátáshoz. Vendéglátóipari szakember ilyet nem tehet, sõt egy kisebb számlatévedés esetén már komoly figyelmeztetésben, vagy elbocsátásban részesül. Napjainkban Magyarországon mindent lehet venni, akár éttermet is. Nem kell hozzá képzettség, csak pénz. Többen élnek azzal a lehetõséggel, hogy a megfelelõ tõkével rendelkeznek, emellett a szükséges szakértelemnek nincsenek ugyan a birtokában, mégis nyitnak egy éttermet az ország valamelyik pontján. Az erre irányuló ellenõrzés már régen megszûnt, tulajdonképpen bárki, szakképzettség nélkül lehet felszolgáló, vagy üzletvezetõ. Régebben minden polgármesteri hivatalban mûködött kereskedelmi és vendéglátó osztály, ma már egyáltalán nincs. Korábban szükséges volt az egészségügyi alkalmassági könyv, ma már az sem kell. Nem kell tehát csodálkozni azon, ha ilyen és ehhez hasonló esetek megtörténnek. Így is le lehet járatni a magyar vendéglátást. Nem véletlenül használtam az így is kifejezést, mert lehet másképpen is. Vegyük példaként a LEROY CAFÉ-t, mely a MAMMUTban található. Valójában egy nagyon reprezentatív hely, de valami azonnal szembeötlõ: ez pedig nem más, mint a felszolgálók öltözéke. Egy-két kolléga ugyanis fekete szövetnadrághoz edzõcipõt visel. Ez még az utcán is nevetséges, ezen a helyen meg egyszerûen borzalmas. Egy felszolgálótól elvárja a vendég a kifogástalan megjelenést, mivel õ jelenti a kapcsolatot az étterem és a vendég között. Az üzlet vezetõjének naponta figyelni kellene a kollégák (beosztottak) megjelenésére. Remélem, hogy hatni fog az észrevételem. A legjobb magyar étterem címmel jelent meg a következõ cikk A Kontroll címû újság évi júniusi számában, melybõl idézek: Van egy éttermünk, legalább egyetlen egy, ami a legjobb, vagyis a jónál is jobb. Mégpedig nem szájhagyomány útján terjedõ hír alapján, hanem hivatalosan, papírral igazoltan. Az európai gasztronómia Michelin csillagával, a vendéglátás Oscarjával ér fel az elismerés, amit egy fõvárosi magyar étterem elnyert. Elõször került be 15 ponttal a hazai vendéglátóhely a Magyar Étterem- és Borkalauz kiadványába. És hogy mi a siker titka? A kérdésre maga a szóban forgó étterem tulajdonosa fogalmazta meg a választ: a tökéletes alapanyag: ami egyenesen Párizsból érkezik, a szaktudás: a séfet Portugáliából szerzõdtették. De akkor mi a magyar a tulajdonoson kívül ebben a világhírûvé avanzsált étteremben? Az árak minden bizonnyal, hiszen egy ebéd akár ezer forintot is kóstál. A tulajdonos megígérte, hogy rövidesen összeállítanak vékonypénzûek számára is egy szerényebb menüt, potom 5-6 ezer forintért. Azt azért kénytelen vagyok megjegyezni, hogy ennek az étteremnek a neve sem magyar. Nem akartam hinni a szememnek a cikk olvasásakor. Mit szól ehhez az MNGSZ (Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség) Vajon mi a véleménye az általam nagyra tartott szakembereknek? - SÁNDOR DÉNES (mesterszakács, a szakácsok mestere cím viselõje, a Vendéglátóipari Fõiskola docense) - MÓZES PÉTER (mesterszakács, az Astoria Szálloda konyhafõnöke, az Étrend Egyesület elnöke) - LUKÁCS ISTVÁN (Oscardíjas, háromszoros olimpiai bajnok mesterszakács) Visszatérve a Michelin csillaghoz: Európában sem biztos, hogy a legjobb minõségû konyhával és a legmagasabb színvonalú szervizzel rendelkezõ vendéglátóhelyek szerzik meg azt. Hiába felel meg valaki a követelményeknek, ha nem tudja megfizetni a tagdíjat, ami a csillag megszerzéséhez szükséges. Tudom, hogy a magyar vendéglátás nehéz helyzetben van, de véleményem szerint a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség összefogásával ismét elismert lesz a szakma. Néhány gondolatban összefoglaltam azt, hogy mely tényezõkön kellene változtatni a hatékonyabb mûködés érdekében. Azt gondolom, hogy eredményesebb oktatással, a szakképzetlen dolgozók szakmából való kizárásával kellõ eredményt lehetne elérni. A vendéget megkárosító személyekre pedig súlyos büntetést kellene kiszabni. Alapvetõnek tartom azt, hogy a vendéglátóipari fõiskolára csak vendéglátóipari alapképesítéssel lehessen jelentkezni. Ez is egy megoldatlan tényezõ, de a szakmában ismert, hogy az alapszakma (szakács, cukrász, felszolgáló stb.) nélkül a fõiskola elvégzése semmit nem ér a gyakorlatban. Nem hiszem, hogy nekünk a magyar gasztronómiában a Michelin csillag elnyerésével kellene foglalkozni. Természetesen fontos a magas fokú szerviz, szerepeljenek az étlapon a nemzetközi ételek, de kerüljön elõtérbe a magyaros vendéglátás. Apropó: magyaros vendéglátás, ezen is van mit javítani. Sok étterem található az országban, ahol tévhitben élnek, mert azt gondolják, hogy ha a falra kirakják a MISKA KAN- CSÓT és KALOCSAI, vagy más hímzésû abrosszal terítenek, akkor ez már magyaros étteremnek számít. Természetesen ez is szükséges, de ehhez még több tényezõnek társulnia kell. Szerencsére, azért vannak Magyarországon olyan középkategóriás éttermek, amelyek õrzik a helyi hagyományokat és a nemzeti ízeket. A tisztesség kedvéért a sok közül egy párat kiemelnék: Szegedi Halászcsárda, Aranyhomok, Kecskeméten számos étterem, Debrecenben az Aranybika, Békésszentandráson a Csücsök, Zalaegerszegen a Piccolo étterem. (Piccolo éttermet nem véletlenül emelem ki. Az étterem neve olasz, étlapján szerepelnek nemzetközi, magyar és ezen belül zalai ételek tökéletes ízharmóniával, s svájci felszolgálással, elõmelegített tányéron remek díszítéssel kínálják a zalai, a magyaros és a nemzetközi ételeket, ízeket, megfizethetõ áron. A Michelin csillaggal kapcsolatban jut az eszembe ez a szlogen: A legjobb elismerés az, amikor a vendég kézfogással, vagy tapssal gratulál a finom ebédhez. Kiss Zsigmond és Iván Enikõ

7 A KONTROLL VI. évf. 11. szám 7 Nem csak húsz éveseké a világ... Nagyifon, te drága! Agilis, 70 éves ismerõsöm egyre otthonosabban mozog az Internet világában. Reméli, hogy induló üzleti vállalkozásában is segítségére lesznek új ismeretei. Ám mobil telefont nem használ. Hogy miért? Nem talál magának megfelelõt a boltokban A hõskorban bunkófonnak csúfolt maroktelefon a 90-es évek elején volt nálunk státusz-szimbólum, azóta teljesen hétköznapi használati tárggyá vált. Azonban a TÁRKI ban készült felmérése szerint a hatvan évesnél idõsebbek mindössze 41 %-ának van mobiltelefonja, inkább a jól bevált vezetékes készülékükhöz ragaszkodnak. A fiataloknak viszont teljesen természetes, hogy ez az eszköz nem csak telefonálásra való. Mit is tud manapság egy felsõ kategóriás mobiltelefon? Nem csak beszélgetésre, SMS, azaz rövid szöveges üzenet küldésére és fogadására, hanem szórakozásra is használható. Az MMS, vagyis a multimédia szolgáltatás segítségével küldhetünk és fogadhatunk fotókat, videóklipeket, hangfelvételeket, letölthetünk zenéket, játékokat, csengõhangokat. Telefonunkkal rádiózhatunk, videó felvételeket, fényképeket készíthetünk, és ezeket továbbküldhetjük egy másik mobilra, vagy akár címre. Felcsatlakozhatunk segítségével a mobilinternetre, így böngészhetünk a hírek és az Interneten található más információk között. Lebonyolíthatunk videó-telefonálást is, ha nem csak hallani, hanem látni is kívánjuk beszélgetõtársunkat. A Bluetooth lehetõvé teszi, hogy telefonunk segítségével kapcsolatban álljunk az irodai, vagy otthoni számítógépünkkel, de más digitális eszközök kamerák, nyomtatók, PDA-k vezeték nélküli összekapcsolására is lehetõségünk van. További kényelmi szolgáltatások, többek között a beépített GPSvevõ, a teljes érintõképernyõ, a zseblámpa, a zajszûrõs mikrofon. Ezeknek a technikai csodáknak a jó része az idõsebb emberek túlnyomó többségét hidegen hagyja. Õk mindössze telefonálni szeretnének. Sokan még a mobilra sem tartanának igényt, de a család, a folyamatos elérhetõség miatt, gyakran ad készüléket az idõs szülõk, nagyszülõk kezébe, akik örülnek, ha eligazodnak rajta. Hiszen az okostelefonok számos szolgáltatása csak megnehezíti számukra a bonyolult menürendszerben való tájékozódást. Ma már nem nyújt megoldást az a korábban bevett gyakorlat, hogy az unoka levetett mobilját örökli a nagyszülõ, hiszen a gyorsan megunt és még divatosabbra cserélt készülékek már éppen elég bonyolultak lehetnek egy idõsebb felhasználónak. Ha elméletben képesek is a használatára, a kijelzõt szemüveggel is alig látják, a gombokat nehezen tudják megnyomni és sokszor eltévednek a menürendszerben, mivel a navigációs gyûrûre sem nagyon áll rá a kezük. A zajos közlekedési eszközökön muzsikáló telefonjukat pedig lehet, hogy meg sem hallják. A mobiltelefon-gyártók lassan kezdik figyelembe venni az idõsebb generáció igényeit. Például leegyszerûsítik a menürendszert, megnövelik a gombok és a karakterek méreteit, a kijelzõt fekete-fehérben készítik el, mert az jobban olvasható, felerõsítik a jelzõhangokat, a telefont esetleg összekapcsolhatóvá teszik hallókészülékekkel, alkalmazzák az ébresztõóra-funkciót, de az itthon elérhetõ, igazán idõseknek szóló kínálat még meglehetõsen szegényes, akár az Interneten, akár személyesen keresgélünk a boltokban. Szerencse és általában némi utánjárás is kell ahhoz, hogy az idõsebbek is találjanak az igényeiknek megfelelõ, ráadásul elérhetõ árú készüléket. Mobil telefonok idõseknek, rosszul látóknak: Az amerikai Hop-on cég rendkívül egyszerû menüvel, jókora gombokkal, beépített kihangosítóval ellátott, igen olcsó mobiltelefonját elfelejthetjük, hiszen itthon sajnos nem forgalmazzák. De nézzük az európai kínálatot! A Doro svéd gyártó méretes kijelzõvel, rajta jól olvasható betûkkel, kevés, de nagyméretû nyomógombbal, kézhez álló gyorshívó gombokkal és nem utolsó sorban, erõs kihangosítóval és rezgéses hívásjelzõvel gyártja idõseknek való, a strapát jól tûrõ, masszív felépítésû készülékét, a HandleEasy-t. Nyomógombjai háttérvilágítást is kaptak, így este sem nehéz telefonálni. Kilenc beépített csengõhangból választhatjuk ki a sajátunkat. Ez a mobil valóban csak hívások fogadására és indítására való, nincs menüje és a telefonszámokhoz tartozó nevek beírására sem alkalmas, ezért telefonáláskor sajnos a noteszt is elõ kell keresni. Esemesezni sem lehet vele, márpedig az SMS útján való kapcsolattartás fontos lehet azoknak, akik gyengén hallanak, vagy zajos helyen tartózkodnak. Egyik nagy szolgáltatónk is árusítja, elõfizetéssel alig kétezerért, kártyásan majdnem húszezerért. Egy osztrák telefongyártó cég, az Emporia mottója: ami egyszerû, az attól még nem buta. Idõsek otthonában szerzett személyes tapasztalataik nyomán fejlesztették ki az óriási kijelzõvel és gombokkal ellátott készüléküket, az Emporia- Life-ot. Menürendszere egyszerû, minden extrától mentes. Még szemorvos véleményét is kikérték a jó olvashatóság érdekében. A hívásokat a készülék erõs rezgésekkel, villanófénnyel és hangos csengõhanggal jelzi. A legfontosabb funkciók, mint a hívásfogadás, a nem fogadott hívásokat kezdeményezõk visszahívása és a telefonkönyvben való keresés könnyen elérhetõk. Van benne kihangosító, ráadásul a hallókészülékekkel is kompatibilis. Külön ki- és bekapcsoló gombbal mûködik az ébresztõ és a billentyûzár, ilyen módon egy aktivált billentyûzárat is könynyen képes feloldani az idõs telefonhasználó. A készülék hátlapján vészhívó gomb található, amely öt, elõzetesen megadott telefonszámot képes szükség esetén felhívni. Ha lemerül az akkumulátor, a telefon AAA elemekrõl is mûködtethetõ. Mielõtt azonban elindulnánk megvásárolni, nem árt tudni, hogy ára igencsak borsos: forint, ráadásul beszerzése utánjárást igényel. Az egyik boltban idõsek részére ajánlott Samsung E2100 túl sokat, egyúttal az idõsek számára túl keveset nyújtó készülék, kártyásan forintért láttam. A VGA-kamera négyszeres zoom-mal, a konferenciahívás funkció és a Bluetooth, az MP3-mal együtt valószínûleg csak a menü használatát teszi nehézkesebbé egy bizonyos koron túl. Ugyancsak túl okos az e- mail üzenetek küldésére és fogadására is alkalmas, USB interfésszel, WAP-pal és más ínyencségekkel ellátott Nokia 3110Classic, amely ráadásul drágább is a bolti katalógusban kis híján huszonkétezer forint mint elõzõ társa. Mentségére szolgál, hogy hatalmas, egybefüggõ gombsor, nagy betûk és számok vannak rajta és a navigációs gyûrûje is könnyen kezelhetõ. A Hyundai készülék gyártója valóban gondolt célcsoportjára. A Hyundai MB-150 használata ugyanis gyengén látó, kissé nagyot halló embereknek sem okoz gondot. A masszív, egyszerû kinézetû telefonon minden nagy és könnyen kezelhetõ: a gombok, a menü, a feliratok. Az oldalán lévõ gombbal nagy fényerejû LEDlámpa kapcsolható be. Csak a legfontosabb funkciók vannak benne: telefonkönyvet tartalmaz, telefonálni, esemesezni lehet vele, de például fotózni már nem. Pontosan azt nyújtja, amire az idõs korosztálynak szüksége van. Az üzletben kapott árlistán ez a telefon feltöltõ kártyával forintba kerül. Egy akciós ajánlatokat tartalmazó prospektusban elsõ ránézésre jónak tûnt az LG KP 100, 4490 forintért, kihangosítóval, rezgõ jelzéssel, telefonkönyvvel, órával, számológéppel, ébresztés funkcióval. Közelebbrõl megismerkedve a koreai gyártó készülékével, kiderült, hogy menürendszere egyszerû, logikus felépítésû, de színes kijelzõje napon rosszul olvasható. Az egyes billentyûk kezelése is kissé nehézkes, kényelmetlen csakúgy, mint a billentyûzár kioldása. A Motorola fejlesztette ki Motofone F3 nevû, vékony, de strapabíró, a vizet és a szennyezõdéseket jól tûrõ telefonját, amelyen a funkciók gyorsan és könnyen elérhetõk. Kihangosító, rezgõ üzemmód, polifon csengõhang, erõteljes hangszóró, óra, számológép és ébresztés ezzel vége is az extráknak. Kijelzõje még vakító napsütésben is kiválóan olvasható. Sajnos gyorshívó gomb nincs rajta, pedig praktikus lehet segítségkérés esetén. Ára kedvezõ: kis szerencsével már háromnégyezer forintért hozzájuthatunk. Ezek a készülékek a három nagy telefonos szolgáltató valamelyikénél általában beszerezhetõk, vagy interneten megrendelhetõk. Ilyen esetben is érdemes a készülékért személyesen elmenni a boltba, hiszen ott ki is próbálhatjuk. A kártyafüggetlen készüléket többek között a n és online piacokon, például a Vaterán érdemes keresni. Hasznos információkat ad a készülékek fellelhetõségérõl, tulajdonságairól, áráról a weboldal is. A három nagy, telefonos szolgáltatónk kínálata kimondottan idõsöknek: A kék színû társaság honlapján speciális szûrési lehetõséget kínál készülékei között, idõseknek, gyerekeknek, nõknek, férfiaknak, fényképezésre, zenehallgatásra, mobilinternetezésre, üzleti célra. Van alapkészülék, sõt, környezetbarát is, aminek hátán napelem található. A bõ választékból azonban mindössze 2-3 telefon jöhet szóba idõsebbek számára. A boltban alig tízperces várakozás után személyesen is ajánlották a már említett Samsung-ot, de szerencsére miután felhívtam a figyelmet arra, hogy kifejezetten idõsebb ember szeretné használni, a Hyundai-t. Ki is próbálhattam. Málnaszínû honlapján nem tüntet fel fogyasztói célcsoportokat másik nagy szolgáltatónk. Tájékozódni a telefonokról a gyártók és a szerint lehet, hogy mit tud a készülék, illetve milyen a kinézete. Egyik üzletükben hívószámommal ötven perces várakozás után kerültem sorra. A készséges ügyintézõ, kívánságomat meghallgatva, egy éppen akciós készüléket kínált. Figyelmeztetett rá, hogy az akció csak 3 napig tart, a telefont alig négyezerért elvihetem, de akción kívül is mindössze 6890 forint egy elõfizetés Budapest egyik gyöngyszeme a termálgyógyfürdõk között. Két úszómedencével, több termálés élménymedencével, gyerek pancsolóval, gyermekjátszótérrel, szaunával, masszírozó szolgáltatással, nagykiterjedésû virágos, zöld környezetben. Vize is kitûnõ. Gyógyforrása kalcium-magnézium, hidrogénkarbonát, kénhidrogén tartalmú. Segít az izületi gyulladás, köszvény, a gerincoszlop merevedéssel járó megbetegedések, az idegfájdalom, a derékfájás, a baleseti utókezelések, a bõrbetegségek esetén. Ivókúrára is alkalmas. A gyomor-és bélhurutos betegségek, a gyomorsavtúltengés, a veseképzõdés az epehólyag megbetegedése gyógyítására kiváló. Számtalan szolgáltatása kellemessé teszi az ott tartózkodást. A külföldiek is sorba állnak türelmesen a jóízû magyar fokhagymás lángosért, a túrós palacsintáért, a hideg Drehersörért. Büféiben, éttermeiben széles a választék. S az árak barátiak. Van újságstandja, fürdõkellékek árusítása, vattacukor, és fõtt kukorica árusa. No, de mije nincs? Nincs hibátlanul mûködõ ki-és beléptetõ automata forgóajtója, "jegykezelõje". Többször bent ragadt a bérletem, amikor ki akartam jönni a forgóajtón. A panaszkönyvbe. - amit nagy nehezen kaphattam csak meg. - is beírtam ezt. Hosszú ideig senki sem akart foglalkozni se a panaszkönyv "megtalálásával", se a bérletem kiszabadításával. Szememre hányták: ott volt egy vásárlása két éves hûségnyilatkozat esetén. Ha csak egy évig akarok hûséges lenni, forintot fizetek, Domino csomagárban ugyanez a készülék és kártya, 990 forint lebeszélhetõséggel forint. Történetesen a már említett Nokia típusról van szó, ami a kékeknél is ugyanennyibe kerül és véletlenül? egyik társaság fényképes katalógusában sem szerepel. A készüléket nem ajánlották fel kipróbálásra, de kéretlenül a kezembe nyomták a cég Díjszabás Elõfizetéses Ügyfelek részére címû, 32 oldalas, apró betûs tájékoztatóját. A pirosak sem ajánlanak honlapjukon kifejezetten idõsebbeknek való telefont. A boltban azonnal hozzám lépett egy fiatal, készséges eladó, aki érdeklõdésemre körbemutatott a kirakott készülékeken, majd tanácstalanságomat látva, katalógusokat adott. Az egyik egy vastag füzet, amolyan magazin, egyik felében vegyes olvasnivalókkal, amelyeknek a telefonvásárláshoz az égvilágon semmi közük, a másik fele készülékekrõl szól. Ennyit a tapasztalataimról. Telefonvásárlás elõtt mindenképpen érdemes idõt szánnunk arra, hogy tájékozódjunk a különféle, mobiltelefonok forgalmazásával foglalkozó cégek katalógusai, internetes honlapjai alapján: a különbözõ készüléktípusok mit tudnak, hol, mennyiért és milyen díjcsomagokkal, esetleg milyen akciók keretében szerezhetõk be. Szádvári Lídia Miért rossz, ami jó és könnyedén jobb lehetne? A vendégmarasztaló budapesti Dagályfürdõrõl szék sorompónak a kijárati forgóajtó elõtt. Tudhattam volna, hogy ez azt jelenti: ott nem lehet kimenni. Hát mi tagadás erre nem gondoltam! Inkább arra, hogyha rossz egy nagy forgalmú gyógyfürdõ rendszeresen használandó technikai berendezése, azt sürgõsen megjavíttatják. Különösen nyáron, amikor külföldiekkel is felduzzadt a fürdõzõk létszáma. A fürdõ vetkõzõ szekrényeinél is gyakori a torlódás. Sok szekrény egyáltalán nem használható. Krétával rá van írva: ROSSZ! És ebbe beletörõdve ácsorgunk a fürdõben fél lábbon, izzadva, öltözötten, amíg csak a mûködõképes szekrények közül felszabadul egy-egy. A fürdõjegy, a bérlet árát azonban megfizetjük. És már a Dagályban sem népfürdõi áron! Tiszteletre méltó az a szolgáltatói szigor is, amivel a fürdõ a vendégeit fogadja. A kötelezõ papírkarperecrõl beszélek, amit késõbb még ollóval is nehezen lehet eltávolítani. Amihez kell a karperecgyártó-és gyártás, és kell külön 2 ember az ajtónál, a recepciónál. Mindezt, ill. mindezeket külön fizetni kell. De minek? Miért nincs karperec pl. a Széchényi Fürdõben, más fürdõben? Nos, szeretem ezt a vendégmarasztaló Dagályfürdõt. Mozgássérültként rendszeresen látogatom. De jobban szeretném, ha jobb technikai és humán szolgáltatással igyekeznének a vendégeket marasztalni. Dr. Szalontai Éva

8 8 A KONTROLL VI. évf. 11. szám Termékbemutatók A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálati tapasztalatai tükrében Folytatás az 1. oldalról További célkitûzésként fogalmazódott meg a bemutatók résztvevõinek ajándékba adott, biztonsági követelményeket ki nem elégítõ termékek kiszûrése és a piacról történõ kivonása. Az árubemutatók vizsgálatának általános tapasztalatai A vizsgálat közel 4 hónapos (2009. május 4-tõl augusztus 31-ig) idõtartama alatt 39 termékbemutatót szervezõ, lebonyolító vállalkozás tevékenysége került vizsgálat alá. A lefolytatott 108 ellenõrzés során 91 esetben tártak fel szabálytalanságot, amely 84%-os kifogásolási arányt eredményezett. Az árubemutatókra postaládákba helyezett szóróanyagokkal csalogatják az érdeklõdõket az ezzel foglalkozó cégek. A színes nyomtatványokon meglepõen alacsony részvételi díj ellenében, ajándékok ígérete mellett, termékbemutatón, reklámmûsoron való részvételre invitálják a megszólítottakat, ami rendkívül csábító, hiszen a részvételi díj többnyire meg sem közelíti az ajándékok értékét. Utazással egybekötött rendezvény esetén további programlehetõséggel kecsegtetik a jelentkezõket, a szórólapok, szinte kizárólag a program vonzó elemeit hangsúlyozzák ki és alig utalnak a programok lényegére, a 4-5 órás elõadásokra,. A meghívókon általában szerepelt egy részletes program, a felszállási helyszínek és idõpontok megjelölésével, valamint a végleges úti cél feltüntetésével. A fogyasztók ezen információk alapján dönthetik el, hogy részt kívánnak-e venni a rendezvényen vagy sem. A szórólapon meghirdetettektõl való eltérést más volt az útvonal, illetve a végállomás helyszíne összesen 3 esetben tapasztaltak a felügyelõk. Több alkalommal is elõfordult, hogy a szórólap útján történõ bejelentkezés ellenére a szórólapon megjelölt helyre a megadott idõpontban nem érkezett meg a busz, amely elszállította volna a résztvevõket az árubemutatóra, illetve megfelelõ számú jelentkezõ hiányában a bemutató elmaradt. Az árubemutatókon értékesített termékeket két nagy csoportra lehet osztani: - Az elsõdlegesen értékesítésre szánt termékek közé tartoznak a nagy értékû mûszaki cikkek (pl. masszázsfotel, indukciós fõzõlap), a gyógyhatással rendelkezõ textiláruk (pl. matracok, derékaljak, ágynemûk), illetve a különbözõ edénykészletek, fõzõ rendszerek. Ezen termékek mindegyikérõl elmondható, hogy az ilyen árkategóriájú, illetve funkciójú árukat hagyományos kereskedelmi egységekben meg sem nézik a termékbemutatók résztvevõi, akik általában a nyugdíjas korosztály képviselõi körébõl kerülnek ki. - A másik nagy csoportba a kisebb értékkel bíró különbözõ háztartási gépek/eszközök, kozmetikai cikkek, gyógyhatású krémek, étrend-kiegészítõk, illetve egyéb különleges tulajdonsággal rendelkezõ termékek (pl. mikroszálas törlõkendõ, talpbetét, PED Egg sarokreszelõ, kézi masszírozók) tartoznak. Az alacsonyabb árfekvés és esetleges hasznosságuk miatt ezekbõl az árukból nagyobb forgalmat bonyolítanak le a kereskedõk. Jó tudni: a résztvevõ nem védtelen! A termékbemutatókon történõ értékesítés esetén amennyiben a termékbemutató helyszíne nem egyezik meg a kereskedõ üzletével, illetve telephelyével az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerzõdésekrõl szóló 213/2008. (VIII. 29.) Kormányrendelet értelmében a vásárló számára 8 munkanapos elállási jogot kell biztosítania a vállalkozásnak. Mindezek ellenére összesen 34 esetben tapasztalták azt a felügyelõk, hogy a vásárlókat nem, illetve nem megfelelõen tájékoztatták elállási jogukról, valamint e jog gyakorlásának feltételeirõl. Fontos megemlíteni, hogy vannak olyan termékek, melyeknek üzleten kívüli kereskedelme tilalmazott. Nem forgalmazható, azaz nem értékesíthetõ, illetve ajándékba nem adható üzleten kívüli kereskedés útján élelmiszer, gyógyhatású készítmény. Ennek ellenére a régiók 38 esetben tapasztalták, hogy étrend-kiegészítõt, egyéb élelmiszert (erõleves, ételízesítõ por), illetve gyógyhatású készítményt kínáltak megvételre, megrendelésre a kereskedõk. Az ajándékokról: A fogyasztókhoz elõzetesen eljuttatott szórólapokon lényegében csábításként - minden esetben feltüntették a résztvevõknek az árubemutatón való részvételért ígért ajándék termékeket. Általában eltérõ terméket ígértek a hölgyeknek, a férfiaknak és a házaspároknak is. Megállapításra került, hogy a házaspárok számára meghirdetett ajándék mindig nagyobb értékû, csalogatóbb volt. Az ajándékok típusát tekintve változás történt az elõzõ évhez képest ban túlnyomó részt különbözõ mûszaki cikkeket osztottak szét a hallgatóság részére ben elsõsorban vegyipari termékeket, illetve háztartási cikkeket adtak a részvételért cserébe, azonban az ajándékok között is megtalálható volt néhány esetben étrend-kiegészítõ, élelmiszer (1 kg kávé egy esetben), továbbá egyéb termékek (például szerszámkészlet, utazás, ékszer, mérõszalag, kép, szélcsengõ stb.) is. A vizsgálat alatt 13 ajándék termék mintavételére került sor, amelyet az NFH akkreditált laboratóriumai vizsgáltak be. Négy mûszaki termék esetében (Stahlhaus ST-1258 akkumulátoros borotva, TRION TR-7902 típusú kenyérpirító, MEGA SOUND AKS-7600AC rádiós magnó, AOMING NUSHI NIGHT LAMP éjszakai irányfény) állapították meg a laboratóriumi vizsgálatok, hogy azok nem biztonságosak. Öt termék esetében pedig jelölési hiányosság, illetve összetevõk nem megfelelõ feltüntetése fordult elõ. A rendezvény igazi céljáról az üzletrõl: A rendezvényeket általában több részre osztották, az elõadások a fõ termékek hosszas, egyben felszínes és kissé eltúlzott bemutatásával kezdõdtek. A negatív tulajdonságokat általában elhallgatták, így a fogyasztók ritkán kaptak reális képet az áruról, illetve annak valódi értékérõl. Az igen magas kiindulási árat különbözõ akciókkal, kivételes lehetõségekkel kiegészítve tették kedvezõbbé, ami azonban még mindig jóval meghaladta a résztvevõk havi jövedelmét. Az ellenõrzések tapasztalatai szerint viszonylag alacsony a vásárlási kedv (bemutatónként 1-2 szerzõdéskötés) ezen termékek körében. E termékeket amelyek ára igen magas, akár többszázezer forint a helyszínen nem lehetett megvásárolni, csupán elõleg vagy foglaló ellenében megrendelni. Késõbb apróbb, néhány ezer forint értékben kínáltak krémeket, mosogatószereket, törlõkendõket stb., amelyek alacsonyabb áruk miatt kelendõbbek, és a helyszínen megvásárolhatók, elvihetõk. A helyben megvásárolható és elvihetõ termékek jelentõs részénél megállapítható volt, hogy azok nem rendelkeznek magyar nyelvû, a termék fõbb jellemzõit, összetételét tartalmazó vásárlói tájékoztatóval. A próbavásárlások, illetve próbarendelések során 36 esetben nem teljesítette nyugta-, illetve számlaadási kötelezettségét a kereskedõ. A nem vásárlók fenyegetése, s a megtévesztések A tavalyi évben lefolytatott témavizsgálathoz képest a legnagyobb változást a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vizsgálatának lehetõsége jelentette. Agresszív kereskedelmi gyakorlatot összesen 3 ellenõrzés alkalmával tapasztaltak a felügyelõk, mikor is a fogyasztóval az õ, illetve a családja biztonságának fenyegetettségét éreztették abban az esetben, ha nem vásárolja meg az árut. A szórólapokon feltüntetett információkkal kapcsolatosan 8 esetben volt megállapítható a fogyasztók megtévesztése tekintettel arra, hogy a program nem a meghirdetettek szerint alakult, illetve az ajándékkal kapcsolatban nem volt valós az elõzetes tájékoztatás. A felügyelõk 16 termékbemutatónál ítélték meg úgy, hogy azokon megvalósult a megtévesztõ kereskedelmi gyakorlat, mivel az áru lényeges jellemzõinek elhallgatásával, illetve nem valós, vagy csak nem elég alapos ismertetésével; valamint a termék neve, megjelenése, tulajdonságai más vállalkozás hasonló termékével való összetéveszthetõségével a fogyasztókat olyan ügyleti döntés meghozatalára késztették, amelyet egyébként nem hozott volna meg. A csak itt, csak most jellegû tájékoztatással - amivel a kereskedõk megfosztották a vásárlót a megalapozott és tájékozott döntéshez szükséges idõtõl - az ellenõrzések 22%-ánál (24) találkoztak a felügyelõk. Az elõadók 9 esetben állították valótlanul, illetve keltették azt a benyomást az általuk bemutatott termékekrõl, hogy azokat jogszerûen forgalmazzák. Ilyen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak az üzleten kívüli kereskedelemben nem forgalmazható termékek (étrend-kiegészítõ, gyógyhatású készítmény) forgalmazása minõsült. Tekintettel arra, hogy a bemutatott termékek nagy részét az egészséggel, egészségvédelemmel hozták összefüggésbe, a legnagyobb számban (31 alkalom) a termékeknek az emberi szervezet mûködési zavarainak, rendellenességeinek, betegségeinek gyógyítására alkalmas tulajdonságaival kapcsolatosan hangzott el valótlan tájékoztatás. Ezen kívül a vállalkozás 8 esetben téves információt közölt a piaci feltételekrõl (pl. hogy máshol nem kapható a termék, csak az árubemutatón) annak érdekében, hogy a fogyasztót kedvezõtlenebb feltételek mellett rábírja a vásárlásra. A vállalkozások Általános Szerzõdési Feltételeinek vizsgálati tapasztalatai A vállalkozásnak minden esetben a jogairól szóló írásos tájékoztatót kell a fogyasztónak átadnia. Az írásbeli tájékoztatás a vállalkozás Általános Szerzõdési Feltételeinek minõsül, azaz olyan szerzõdéses feltételnek, amelyet az egyik fél, több szerzõdés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közremûködése nélkül elõre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Fontos hangsúlyozni, hogy az általános szerzõdési feltétel csak akkor válik a szerzõdés részévé, ha alkalmazója lehetõvé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. A témavizsgálat keretében áttanulmányozott mintaszerzõdésekben 8 szerzõdéses kikötés tisztességtelennek minõsült a fogyasztóval kötött szerzõdésben tisztességtelennek minõsülõ feltételekrõl rendelkezõ jogszabály alapján. A tisztességtelen kikötések közül 1 kikötés a vállalkozás számára lehetõvé tette a szerzõdés egyoldalú, alapos ok nélkül történõ módosítását, 1 kikötés kizárta a fogyasztó késedelmi kötbér-, és kárigényét a vállalkozás szállítási késedelme esetére, 6 kikötés pedig kizárta a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági és jótállási jogait a vállalkozás szerzõdésszegése esetén. Üzleten kívül kötött szerzõdés esetében és ilyen a termékbemutatós utazás is - a szerzõdés megkötésekor a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni az õt jogszabály alapján megilletõ elállási jogáról, és annak a személynek a nevérõl, címérõl, valamint az elállási nyilatkozat elektronikus úton történõ gyakorolhatósága esetén elektronikus levelezési címérõl, akivel szemben e jogát gyakorolhatja. A hivatkozott tájékoztatást keltezéssel kell ellátni, valamint tartalmaznia kell a szerzõdés azonosítását lehetõvé tevõ adatokat. Ha a fogyasztónak mégsem kell az áru, a szolgáltatás? képünk illusztráció Az elállási jogról szóló tájékoztatásnak ki kell térnie arra, a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig; szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szerzõdéskötés napjától számított nyolc munkanap elteltéig, indokolás nélkül gyakorolhatja elállási jogát. Az írásban történõ elállást határidõben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidõ lejárta elõtt elküldi. A fogyasztó nem köteles megtéríteni a terméknek azt az értékcsökkenését, amely a rendeltetésszerû használat következménye, és nem köteles a termék használatáért használati díjat fizetni. Az átvett termék neki felróható értékcsökkenéséért azonban helytállni tartozik. A fogyasztó elállása esetén a vállalkozás nem köteles az átvett vételár, illetve a szolgáltatás díja után kamatot fizetni. A fogyasztó elállási jogát nem gyakorolhatja, ha a terméket nem tudja teljes egészében visszaszolgáltatni. Ha azonban részben vissza tudja azt szolgáltatni úgy, hogy a megmaradt rész értéke és használhatósága nem csökkent, a vételár arányos részének visszaszolgáltatását követelheti. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdést részben teljesítették, a fogyasztónak a díj visszafizetésére vonatkozó követelésével szemben a vállalkozás követelheti a szolgáltatás már igénybe vett részére arányosan járó díjat. Nem gyakorolhatja azonban elállási jogát a fogyasztó, ha a szolgáltatást már teljes egészében igénybe vette. Amikor a szerzõdés érvénytelen. S a foglalóról A témavizsgálat során 17 esetben került az NFH látókörébe olyan szerzõdésminta, amelyek az elállási jog vonatkozásában a jogszabálynak meg nem felelõ tartalmú tájékoztatást tartalmaztak. Az elállás jogáról szóló tájékoztatás követelményének meg nem felelõ tartalmú ÁSZF-ek semmisnek minõsülnek, így a hivatkozott mintaszerzõdések alkalmazásával megkötött adásvételi szerzõdések nem keletkeztetnek jogot, illetve kötelezettséget a szerzõdõ felek számára, mivel nem jönnek létre érvényes szerzõdések. Az adásvételi szerzõdések biztosítékaként a szerzõdés megkötésekor a kötelezettségvállalás jeléül foglalót lehet adni. Ha a felek a szerzõdést teljesítik, a foglalót a szolgáltatás ellenértékébe be kell számítani. Amennyiben az egyik félnek felróhatóan nem jön létre a szerzõdés, a fogyasztó a neki felróható magatartás esetében az adott foglalót elveszti, vállalkozásnak felróható magatartás esetében a vállalkozás a kapott foglalót kétszeresen köteles visszafizetni. Abban az esetben viszont, ha a fogyasztó a 8 munkanapon belüli, indokolás nélküli elállási jogát gyakorolja, vele szemben a felróhatóság kérdése fel sem merülhet, hiszen ekkor az elállási jog jogszabályon alapul, amelytõl a fogyasztó hátrányára jogszerûen nem lehet eltérni. Amennyiben a fogyasztó él az indokolás nélküli elállási jogával, szerzõdésszegésrõl nem beszélhetünk, azaz ilyen esetben a vállalkozás köteles részére a foglaló teljes összegét visszafizetni. A témavizsgálat keretében áttanulmányozott szerzõdések esetében 5 alkalommal került sor olyan kikötés kifogásolására, amelynek értelmében a vállalkozások semmilyen jogcímen, így a jogszabály alapján történõ indokolás nélküli elállás esetében sem fizetik vissza a fogyasztó által adott foglalót. További 5 vállalkozás esetében olyan fogyasztóvédelmi szempontból aggályos szerzõdési feltételek észrevételezése történt meg, amelyek a fogyasztó számára nem nyújtottak kellõ és egyértelmû tájékoztatást a foglaló sorsáról a jogszabály alapján történõ elállási jog gyakorlásának esetére. A jogszabály által biztosított, indokolás nélküli elállási jog érvényesítése esetén szerzõdésszegésrõl nem beszélhetünk, így ilyen esetben akár kötbér, akár bánatpénz kikötése, illetve ezen felül bármilyen jogcímen keletkezett díj, így adminisztrációs díj kikötése sem tekinthetõ jogszerûnek. Mindezek ellenére a vizsgált ÁSZF-ek közül 18 esetben került az NFH látóterébe olyan szerzõdéses kikötés, amely indokolás nélküli elállás esetében valamilyen fizetési kötelezettséggel terheli a fogyasztót, nevezetesen 2 esetben kötbérfizetési kötelezettséget, 6 esetben bánatpénz-fizetési kötelezettséget, 10 esetben pedig adminisztrációs díjfizetési kötelezettséget hárít a fogyasztóra. Az ellenõrzés során 6 vállalkozás alkalmazott olyan mintaszerzõdést, amelyben az elállási jog gyakorlására a jogszabályba foglalt 8 munkanap helyett 8 napot biztosított a fogyasztó számára, megrövidítve ezáltal a jogérvényesítésre nyitva álló határidõt. Ô

9 A KONTROLL VI. évf. 11. szám 9 Ô Ezért mindig vegyük a fáradtságot arra, hogy elolvassuk az egész szerzõdést, és ne csak azt kérdezzük, hogy azt hol kell aláírni. Külön szeretném felhívni a figyelmet az Internetre. A világhálón keresztül a szolgáltatások sokasága érhetõ el az otthoni kényelmes karosszékbõl. Sokan hajlamosak ilyenkor csak nyomkodni a Tovább gombot, miközben különbözõ rubrikákat pipálnak ki. Egy ilyen rubrika lehet például az általános szerzõdési feltételeket elolvastam és elfogadom. Az ÁSZF elolvasás nélküli elfogadása azonban kellemetlen meglepetéseket okozhat a késõbbiekben. Egy internetes szolgáltatás igénybevételekor ugyanis sokan megadják a lakás- és címüket, ahova egyszer csak fizetési felszólítás érkezhet. A fogyasztó akkor döbben rá, hogy õ elolvasás nélkül elfogadta az internetes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó regisztrációkor az általános szerzõdési feltételeket, amiben láthatta volna, hogy a szolgáltatásért fizetni kell. Ekkor azonban, már sok esetben késõ. Fogalmak A fentiek miatt szükségesnek tartom az általános szerzõdési feltételekkel kapcsolatos fõbb tudnivalók ismertetését. Elõször is tegyünk különbséget az úgynevezett Blankettaszerzõdés és az általános szerzõdési feltételek között. A Blanketta szerzõdés esetében egy személytelenül, elõre megfogalmazott formanyomtatványt egészítenek ki az adott szerzõdés speciális feltételeivel és a szerzõdõ felek adataival. Szabványszerzõdésekrõl van tehát szó, melyek elõnye, hogy gyorsan, egyszerûen és nagy számban teszik lehetõvé szerzõdések megkötését. Az ÁSZF (Általános Szerzõdési Feltételek) azonban olyan feltételekre utal, melyeket az egyik fél egyoldalúan, általános jelleggel és személytelenül határoz meg azzal a céllal, hogy azokat minden vele szerzõdõ féllel szemben alkalmazza, anélkül, hogy e feltételek megvitatására lehetõséget adna. Az általános szerzõdési feltételeket alapvetõen azért alkalmazzák, mert az adott ügylet mögött nem állnak törvényi részletszabályok, így azokat a felek alkotják meg a szerzõdésben. Az általános szerzõdési feltételek hátránya azonban, hogy általában nem nyílik mód az egyediesítésre, azok tartalmát a fogyasztó nem tudja befolyásolni. Másik fontos kérdés a fogyasztó és a fogyasztói szerzõdés fogalma A vállalkozások által alkalmazott szerzõdések 6 esetben bizonyultak fogyasztóvédelmi szempontból aggályosnak a tekintetben, hogy az indokolás nélküli elállási jog gyakorlását kizárólag írásban tették lehetõvé, feltételként szabva a szerzõdés eredeti, illetve másolati példányának a vállalkozás részére történõ megküldését is. Az üzleten kívül kötött szerzõdésekre vonatkozó szabályozás az elállási jog gyakorlására alaki követelményeket nem ír elõ, azonban az írásban rögzített elállási nyilatkozat az egyszerûbb bizonyíthatóság érdekében fogyasztóvédelmi aspektusból a fogyasztó számára elõnyös lehet. Fogyasztóvédelmi szempontból aggályos viszont, ha az elállási nyilatkozathoz a fogyasztónak csatolnia kell a szerzõdés eredeti, illetve másolati példányát, hiszen a fogyasztó, valamint a jogügylet beazonosíthatóságához elegendõ a szerzõdésszámra való utalás. A fogyasztónak jogában áll a szerzõdést, amely korábban már érvényesen létrejött, megtartani, hiszen, amennyiben utóbb a szerzõdéssel kapcsolatosan jogvita merül fel a felek között, ez a jogai érvényesítéséhez szükséges lehet. Jogérvényesítése pedig nem korlátozható abban az esetben, ha nem áll módjában a szerzõdésrõl másolatot készíteni, vagy ez számára nehézséget okozhat. Az áttanulmányozott Általános Szerzõdési Feltételek 6 esetben tartalmaztak olyan jogszabályba ütközõ kikötést, amely értelmében a fogyasztó a használatba vételt követõen, higiéniai okokra hivatkozással a jogszabályon alapuló elállás jogát nem gyakorolhatta. Az üzleten kívüli szerzõdéskötésnél a fogyasztót megilletõ elállási jog jogintézményével és céljával ellentétben áll, ha a fogyasztó a használatbavételt követõen a szerzõdéstõl nem állhat el. A jogügylet üzleten kívüli sajátossága miatt a fogyasztó kizárólag a termék kicsomagolása és használatba vétele után gyõzõdhet meg teljes bizonyossággal a termék fizikai jellemzõirõl, és a termék megvizsgálását követõen van lehetõsége arra, hogy a vételi szándékát újból átgondolhassa. Az üzleten kívüli jogügyletekre vonatkozó szabályozás értelmében a fogyasztó kizárólag abban az esetben nem gyakorolhatja az indokolás nélküli elállás jogát, ha a terméket nem tudja teljes egészében visszaszolgáltatni. Mindezek értelmében az elállási jog higiéniai okokra hivatkozással történõ kizárása jogszabályba ütközik. Az árúvásárlási köcsönökrõl, fogyasztási hitelekrõl: Polgári Törvénykönyvünk értelmében fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül esõ célból szerzõdést kötõ személy. Fogyasztói szerzõdés, pedig az a szerzõdés, amely a fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerzõdést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti. Fontos kiemelni, hogy egy fogyasztói szerzõdésben a szerzõdõ felek nem feltétlenül magánszemélyek. Lehet szerzõdõ fél például egy kft. is, amely természetesen képviseletre szorul a szerzõdéskötés során. Általános szerzõdési feltételnek minõsül tehát az a szerzõdési feltétel, amelyet az egyik fél több szerzõdés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közremûködése nélkül elõre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Az általános szerzõdési feltételt használó felet terheli annak bizonyítása, hogy a szerzõdési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták. Hasonlóan alakul a bizonyítási teher abban az esetben is, ha a felek között vitás, hogy a fogyasztói szerzõdésben a fogyasztóval szerzõdõ fél által egyoldalúan, elõre meghatározott szerzõdési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták-e. Az általános szerzõdési feltételnek minõsítés szempontjából közömbös a szerzõdési feltételek terjedelme, formája, rögzítésének módja, és az a körülmény, hogy a feltételek a szerzõdési okiratba szerkesztve vagy attól elválasztva jelennek-e meg. Mikor válik az ÁSZF a szerzõdés részévé? Az általános szerzõdési feltétel akkor válik a szerzõdés részévé, ha alkalmazója lehetõvé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. Ráutaló magatartással jön létre a szerzõdés például, amikor tömegközlekedési eszközön utazunk. A buszra történõ felszállással, mint ráutaló magatartással létrejön köztünk és a tömegközlekedési vállalat között a szerzõdés, mely az utazás feltételeit rögzíti. Ilyenkor a szolgáltató által támasztott feltételeket a szolgáltatás igénybevételével, vagyis a ráutaló magatartásunkkal, fogadjuk el. Kifejezett nyilatkozattal történõ elfogadás bevett módja, hogy a konkrét szerzõdésben elismeri a szerzõdõ fél, hogy az általános szerzõdési feltételeket ismeri és a szerzõdés részeként elfogadja. A fogyasztók érdekét szolgáló szabály értelmében azonban külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerzõdési feltételrõl, amely a szokásos szerzõdési gyakorlattól, a szerzõdésre vonatkozó rendelkezésektõl lényegesen, vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstõl eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a szerzõdés részévé, ha azt a másik fél - a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követõen - kifejezetten elfogadta. Abban az esetben pedig, ha az általános szerzõdési feltétel és a szerzõdés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerzõdés részévé. Ha az ÁSZF, illetve a fogyasztói szerzõdés tartalmával A termékbemutatók során értékesített termékek megvásárlására nemcsak készpénzfizetési lehetõséget, hanem fogyasztási, illetve áruvásárlási kölcsön igénybevételével történõ részletfizetési lehetõséget is biztosítanak a vállalkozások. Abban az esetben, ha a fogyasztó a terméket fogyasztási kölcsön igénybevételével vásárolja meg, a létrejött szerzõdés fogyasztási kölcsönszerzõdés is egyben, amelynek kötelezõen tartalmaznia kell bizonyos, a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott elemeket, ellenkezõ esetben a szerzõdés semmisnek minõsül. A vizsgált mintaszerzõdések közül a törvényben felsorolt kötelezõ elemeket 5 szerzõdés nem tartalmazta maradéktalanul. A hivatkozott szerzõdésekbõl hiányzott az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatóra vonatkozó tájékoztatás, illetve a hiteldíjmutató módosításainak feltételeirõl szóló tájékoztatás. Bár kifejezett jogi elõírás nincsen, a fogyasztó megfelelõ tájékoztatása érdekében elvárható, hogy tájékoztassák arról, miként alakul az áruvásárlási kölcsönszerzõdés sorsa az indokolás nélküli elállási jog gyakorlása esetén, valamint az adásvételi szerzõdés sorsáról a fogyasztó áruvásárlási hitelkérelmének hitelintézet részérõl történõ elutasítása esetén. A témavizsgálat során vizsgált blankettaszerzõdések közül 11 vállalkozás szerzõdése nem tartalmazott rendelkezéseket az elõzõekre vonatkozóan. A fogyasztó a jogszabályon alapuló elállási jogát abban az esetben is érvényesítheti, ha a termék megvásárlása áruvásárlási kölcsön igénybevételével történt. Errõl a körülményrõl fontos a fogyasztót tájékoztatni, illetve fogyasztóvédelmi aspektusból szükséges a figyelmét felhívni arra, hogy az indokolás nélküli elállásával az áruvásárlási kölcsönszerzõdés okafogyottság miatt megszûnik, azaz fizetési kötelezettsége sem keletkezik a hitelintézet irányába. Függetlenül attól, kapcsolatban vita támad a felek között, és azt az általános értelmezési elvek segítségével nem sikerül egyértelmûen feloldani, akkor fõszabályként a fogyasztó számára kedvezõbb értelmezés az irányadó. A tisztességtelen ÁSZF Fontos hangsúlyozni, hogy önmagukban az általános szerzõdési feltételek még nincsenek negatív befolyással a felek egyenlõségére. Az általános szerzõdési feltételek puszta léte alapvetõen semleges jelenség. Probléma akkor van, ha az ÁSZF alkalmazója tisztességtelenül kíván magának egyoldalú elõnyöket biztosítani. Akkor tisztességtelen az általános szerzõdési feltétel, illetve a fogyasztói szerzõdésben egyedileg meg nem tárgyalt szerzõdési feltétel, ha a feleknek a szerzõdésbõl eredõ jogait és kötelezettségeit a jóhiszemûség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul szerzõdést kötõ fél, a fogyasztó hátrányára állapítja meg. Leegyszerûsítve tehát: a feltétel alkalmazója indokolatlanul és egyoldalúan határoz meg a maga javára elõnyöket. A feltétel tisztességtelen voltának megállapításakor mindazonáltal vizsgálni kell a szerzõdéskötéskor fennálló minden olyan körülményt, amely a szerzõdés megkötésére vezetett, továbbá a kikötött szolgáltatás természetét, az érintett feltételnek a szerzõdés más feltételeivel vagy más szerzõdésekkel való kapcsolatát. Az általános szerzõdési feltétel és a fogyasztói szerzõdésben egyedileg meg nem tárgyalt feltétel tisztességtelenségét önmagában az is megalapozza, ha a feltétel nem világos vagy nem érthetõ. Nem minõsülhet azonban tisztességtelennek a szerzõdési feltétel, ha azt jogszabály állapítja meg, vagy jogszabály elõírásainak megfelelõen határozzák meg. hogy a fogyasztó hitelkérelme a hitelintézet részérõl elutasításra kerül, a fogyasztó és a vállalkozás között fennálló szerzõdéses kötelem az ÁSZF eltérõ rendelkezése hiányában továbbra is fennáll. Fontos azonban a fogyasztó figyelmét erre a körülményre a szerzõdésben kifejezetten felhívni. A mintaszerzõdések vizsgálata során 16 esetben olyan kikötés kifogásolása történt meg, amely tévesen tájékoztatta a fogyasztót az üzleten kívüli szerzõdéskötések során alkalmazandó jogszabályról. A kifogásolt szerzõdéses feltételek ugyanis a már hatályon kívül helyezett jogszabályt jelölték meg a vonatkozó jogszabályokra való hivatkozás során. Az ellenõrzés tapasztalatai: Az általános szerzõdési feltételek árnyékában Folytatás az 1. oldalról Melyek a tisztességtelen szerzõdési feltételek: Az ÁSZF-ek tisztességtelenségével kapcsolatban komoly segítséget jelent a fogyasztónak illetve a jogalkalmazónak a 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, amely meghatározza azokat a feltételeket, amelyek a fogyasztói szerzõdésben tisztességtelennek minõsülnek. A fogyasztói szerzõdésben tisztességtelennek minõsül különösen az a szerzõdési feltétel, amely a) a szerzõdés bármely feltételének értelmezésére a fogyasztóval szerzõdõ felet egyoldalúan jogosítja; b) kizárólagosan a fogyasztóval szerzõdõ felet jogosítja fel annak megállapítására, hogy teljesítése szerzõdésszerû-e; c) a fogyasztót teljesítésre kötelezi abban az esetben is, ha a fogyasztóval szerzõdõ fél nem teljesíti a szerzõdést; d) lehetõvé teszi, hogy a fogyasztóval szerzõdõ fél a szerzõdéstõl bármikor elálljon, vagy azt felmondja, ha a fogyasztó ugyanerre nem jogosult; e) kizárja, hogy a fogyasztó a szerzõdés megszûnésekor visszakövetelje a már teljesített, ellenszolgáltatás nélküli szolgáltatását, (pl. megfizetését), ide nem értve, ha a szerzõdés megszûnésére szerzõdésszegés következtében kerül sor; f) kizárja vagy korlátozza a fogyasztó lehetõségét arra, hogy szerzõdéses kötelezettségeit beszámítással szüntesse meg; g) lehetõvé teszi, hogy a fogyasztóval szerzõdõ fél tartozását más személy a fogyasztó hozzájárulása nélkül átvállalja, h) kizárja vagy korlátozza a fogyasztóval szerzõdõ félnek az általa igénybe vett közremûködõért való felelõsségét; i) kizárja vagy korlátozza a fogyasztó jogszabályon vagy a felek közötti megállapodáson alapuló igényérvényesítési lehetõségeit, kivéve, ha azt egyben más, jogszabályban meghatározott vitarendezési móddal helyettesíti; j) a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára változtatja meg. Mind a termékbemutatókon történõ ellenõrzések tapasztalatait, mind a vállalkozások által alkalmazott mintaszerzõdések vizsgálati tapasztalatait alapul véve egyértelmûen megállapítható, hogy a vállalkozások döntõ többsége nem tesz maradéktalanul eleget az üzleten kívüli kereskedelem jogszabály szerinti elõírásainak, sok esetben, pedig kihasználva a célfogyasztók kiszolgáltatottságát és hiszékenységét, valamint a bemutatók sajátos légkörét, tisztességtelen módon jár el a fogyasztókkal szemben. A fokozott hatósági jelenlét az árubemutatókat szervezõ vállalkozások ellenõrzése tekintetében különös jelentõséggel bír a fogyasztók, elsõsorban a különösen érzékeny fogyasztói rétegek (nyugdíjasok, betegségben szenvedõk) vagyoni érdekeinek védelme, valamint a tájékoztatáshoz való joguk érvényre juttatása érdekében. Ugyanolyan jelentõséggel bír azonban a fogyasztó tudatosságra nevelése vásárlói szokásainak vonatkozásában, amelyre a tapasztalatok szerint ezen a területen igen nagy szükség van. Bízunk benne, hogy jelen cikk által hasznos információkkal láttuk el az olvasót, és egy következõ alkalommal esetlegesen a postaládában talált termékbemutatóra invitáló szórólap és a bemutatókon ígértek sem lehetnek annyira kecsegtetõk, hogy megingathassák õt döntésében. Czuppon Rita és dr. Turzó Tünde NFH Fogyasztóvédelmi Osztály Mit tehetünk, ha az ÁSZF tisztességtelen? A tisztességtelen szerzõdési feltételekkel szemben a törvény megfelelõ védekezési lehetõséget biztosít. Az általános szerzõdési feltételként a szerzõdés részévé váló tisztességtelen kikötést a sérelmet szenvedett fél megtámadhatja. Fogyasztói szerzõdésben az általános szerzõdési feltételként a szerzõdés részévé váló, továbbá a fogyasztóval szerzõdõ fél által egyoldalúan, elõre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt tisztességtelen kikötés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni. Fontos kihangsúlyozni, hogy a szerzõdés érvénytelenségével (semmisség/megtámadhatóság) kapcsolatos kérdések amennyiben a másik szerzõdõ féllel nem sikerül megnyugtató álláspontot kialakítani bírósági hatáskörbe tartoznak. A fogyasztói panaszokból tanulságként levonható, hogy a szerzõdést és az általános szerzõdési feltételeket mindig el kell olvasni. Ha a másik szerzõdõ fél türelmetlenül várja már aláírásunkat, az akkor sem befolyásoljon minket. Várja csak ki szépen, hogy átolvassuk a szerzõdést. Ha ez fél óráig tart, akkor várjon fél órát, vagy készítsen addig teát ha lehet nekünk is. Soha se legyünk lusták elolvasni az akár 30 oldalas írást sem. Ha ugyanis az öszszes feltétel ismeretének hiányában kötünk szerzõdést, akkor kellemetlen meglepetések érhetnek bennünket. És különösen ügyeljünk erre az Internet esetében. Az internetes szerzõdéseknél ne lépjünk tovább, amíg ki nem pipáljuk az általános szerzõdési feltételeket elolvastam és elfogadom megjegyzést. A kattintás sose legyen automatizmus; tényleg olvassuk el, hogy mit fogadunk el magunkra nézve kötelezõnek. dr. Solymossy Péter Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

10 10 A KONTROLL VI. évf. 11. szám Mindig a fogyatékos embereket segítette Dr. Göllesz Viktor emlékkonferencia Nem hal meg az, ki milliókra költi / Dús élte kincsét, ámbár napja múl; / Hanem lerázván, ami benne földi, / Egy éltetõ eszmévé finomul, (Arany János) Nagy költõnk sorait többen is idézték azon az emlékkonferencián, amelyre október 29- én került sor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Karának épületében ban született, de már tíz éve nincs közöttünk dr. Göllesz Viktor orvos-gyógypedagógus, a fõiskola egykori fõigazgatója, aki egész életét a fogyatékos ügynek szentelte. Rá emlékeztek a pályatársak, a barátok és a mai fõiskolai hallgatók azon az ünnepélyes eseményen, amelynek fõvédnöke dr. Szili Katalin, az Országgyûlés korábbi elnöke volt. Üdvözlõ sorait dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, a Parlament ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának elnöke tolmácsolta a megjelenteknek. A mostani konferencia is jó alkalmat teremt arra, hogy a fogyatékos emberek életére felhívhassuk a többségi társadalom figyelmét. A szellemi fogyatékosok gyakran nem képesek érdekeik érvényesítésére, segítségre szorulnak. Szükség van ehhez a családra, a szakemberekre, a civil szervezetekre. Ma, talán az értelmi fogyatékos emberek helyzete a legnehezebb a társadalmi elfogadottság és jogérvényesítés szempontjából. Mindannyian ismerjük a stigmákat kifejezõ szavakat. Ezért az ilyen tanácskozások szerepe, hogy arra is rámutasson: a fogyatékos emberek is képesek ugyanolyan teljesítményekre az életben, mint ép társaik. Hogy az érdekképviseletek tényleges védelmet nyújtanak, jól kifejezõdött az elmúlt hónapokban. A viták alapján a politikai elit és a polgárok körében kialakult egy kompromisszum, amely szerint a fogyatékos emberek nem lehetnek a jövõ évi költségvetés áldozatai így szólt dr. Szili Katalin üzenete. Dr. Páva Hanna, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fõosztályának arról szólt, hogy személyesen sajnos, nem ismerhette dr. Göllesz Viktort. De akikkel róla beszélt, azoknak a szavaiból kirajzolódott számára, hogy olyan ember volt, akit áthatott a humánum, s a fogyatékos gyermekek szeretete. Munkásságát a fogyatékosok helyzetének jobbítása vezérelte. Szakmai hagyatéka kimeríthetetlen. Tevékenysége alapján méltán írta be magát a gyógypedagógia történetébe. Szabó Ákosné, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Karának dékánja a jogelõd intézmények nevében is köszöntötte a vendégeket. Dr. Göllesz Viktorra orvosként, gyógypedagógusként és szociális szakemberként emlékezünk mondotta. Neki köszönhetõ, hogy annakidején megindult a neveléstudományi, szociális, intézményi és fogyatékosügyi szakemberek közötti közös gondolkodás. Gyene Piroska, az Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Segítõik Országos Érdekvédelmi Szövetségének (ÉFOÉSZ) elnöke a dr. Göllesz Viktor-ösztöndíjat alapító szervezet nevében üdvözölte a konferencia résztvevõit. Mint elmondta, az ösztöndíj évek óta segíti a magyarországi értelmi fogyatékos fiatalok kiemelkedõ képességeinek elismerését, továbbfejlesztését, erõsíti közösségi tevékenységüket és beilleszkedésüket. Bardi Ilona, az ÉFOÉSZ önérvényesítõ tagozatának. Mint elmondta, Nyíregyházáról érkezett és már másodszor vesz részt ilyen konferencián, ahol mindig van mód a tapasztalatcserére. Kovács Ibolya, szociálpolitikus, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szociális fõosztályának dr. Göllesz Viktor tanítványaként beszélt a szociális szakma kezdeti idõszakáról és jelenérõl. Mint hallottuk, a múltban az idõs, sérült emberekrõl való gondoskodás a család feladata volt. Az egyházak elsõként kapcsolódtak be ebbe a munkába, s látták el a legelesettebbeket. Aztán az állam szerepvállalása is elõtérbe került, gondoljunk csak az 1871-es elsõ szegénytörvényre, amely az elviselhetetlen szociális problémák enyhítésére szükségszerû követelményként jelent meg. A törvény a szegényügyet az illetõségi község teendõi közé sorolta, a szegény csak a születési helye szerinti községhez fordulhatott segélyért ban Egerben már új megoldásokat kerestek a szegénygondozás és kolduskérdés megoldására. Ezt a kísérletet Egri Norma néven jegyezzük, s a legfontosabb jellemzõje, hogy meghatározta, mi az a természetbeni és pénzbeni segítség, ami az életerõ fenntartásához szükséges. Késõbb a társadalmi szervezetek részvétele is meghatározóvá vált az idõsekrõl, elesettekrõl való gondoskodás tekintetében. Az állami eszközök a második világháborút követõ államosítással kerültek elõtérbe. A szociális otthonok mellett az egykori kastélyok, kúriák is lehetõséget nyújtottak a rászorultak elhelyezésére. A szociális otthonokat 1954-ben szakosították, voltak általános, fekvõbetegeket, valamint elmebetegeket ápoló otthonok. Az alapellátás is sokat változott napjainkra ban már megjelent az öregek napközi otthona, s 1970-tõl ennek a hetes otthoni változata ben vezették be a házi szociális gondozást tól jelentek meg a hivatásos gondozók, majd hat évvel késõbb a gondozási központok. Ma, a szociális és gyermekvédelmi törvény szabályozza, hogy minden szolgáltatás mûködési engedélyhez kötött és ellenõrzik azokat. Napjainkban 4200 fenntartó 16 ezer szolgáltatást nyújt, amelyet egymillióan vesznek igénybe. A szociális terület sokszínû, s a szociális munkasegítõ hivatás. Segít abban, hogy a rászorulók jövedelemhez, lakhatáshoz, táplálékhoz, használati tárgyakhoz és hasznos elfoglaltsághoz jussanak. Világszerte nõ az idõsek száma, akik közül egyre többen igénylik a saját környezetben való ellátást. Ezért a szociális munka iránti igény örök Gereben Ferencné, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének fõtitkára dr. Göllesz Viktort, mint a MAGYE alapítóját és meghatározó személyiségét mutatta be. Dr. Göllesz Viktor, Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra, Gordosné dr. Szabó Anna, dr. Méhes József és Sziklay Béla a Népköztársaság évi 35. sz. törvényerejû rendeletére hivatkozva kéréssel fordult Ilku Pál mûvelõdésügyi miniszterhez, hogy Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete elnevezéssel a gyógypedagógus-testület önálló, nemzeti egyesületének létrehozását célzó szervezõmunka megkezdéséhez járuljon hozzá. A miniszter válaszlevelében többek között országos felmérésre adott engedélyt. A feladattal megbízott dr. Göllesz Viktor 118 intézménynek küldött tájékoztató levelet, s mellékelt egy kérdõívet is, azzal, hogy azt az egyesület megalakulása esetén, az abba önként belépni szándékozó pedagógusok írják alá és küldjék vissza. A megkeresésre 118 intézmény reagált, 1594 aláírást tartalmaztak a visszaérkezett kérdõívek. Így a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének megalakulását a miniszter 1971 decemberében engedélyezte. A MAGYE február 12-én tartotta alakuló közgyûlését Budapesten, a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán. Dr. Göllesz Viktor késõbb, 1980-tól ig volt az egyesület fõtitkára. Megjelent a MAGYE szakfolyóirata, a Gyógypedagógiai Szemle, amelynek angol nyelvû absztraktja nemzetközi ismertséget is hozott. A nemzetközi kapcsolatok kiépítése is elõtérbe került. Dr. Göllesz Viktor filatéliai és numizmatikai érdeklõdése is a fogyatékosügyet és a gyógypedagógiát szolgálta. Megtervezte és elkészítette a Bárczi Gusztáv Emlékérmet, amelyet a hetvenes évek közepétõl vehetnek át az arra érdemesek. Kemény Ferenc, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Karának fõiskolai docense Rehabilitáció és szociális munka Göllesz Viktor munkásságában címmel tartott elõadást. Mint hangsúlyozta, dr. Göllesz Viktor az ötvenes évektõl haláláig részese és elõmozdítója is volt a hazai gyógypedagógiai változásoknak. Szakmai nézeteit Bárczi Gusztáv tanításai alapozták meg, aki azt vallotta, hogy a gyógypedagógiai nevelés rehabilitáció nélkül olyan, mint a vetés aratás nélkül. Az értelmi fogyatékosokkal való törõdés különösen fontos volt dr. Göllesz Viktor számára. Szerepe volt a védõmunkahelyek kialakításában, s számára ez azt jelentette, hogy nem a munkahelyet, hanem az ott dolgozó fogyatékosokat kell védeni. A vakok elemi rehabilitációjával külföldön ismerkedett meg, s hazatérte után segítette a VERCS (vakok elemi rehabilitációs csoportja) létrehozását a Vakok Állami Intézetében. Alapítója volt a Szociális Munka címû folyóiratnak is. Dr. Buday József fõiskolai tanár 15 évig dolgozott együtt dr. Göllesz Viktorral, akit tudós tanárként mutatott be. Dr. Göllesz Viktor Bárczi Gusztáv tanácsára végezte el az orvosi egyetemet. Legfõbb jellemzõje a hûség volt, hiszen egész életében egy munkahelyen dolgozott, a fõiskolán. A régi tanárok szemléletét átörökítve október 25-én reggel 8 órakor, sétám Budakeszin vezetett a piacra. A vasárnaponként és bizonyos ünnepnapokon mûködõ piac a 22-es busz végállomásánál található. Azt gondoltam, ünnep lévén, hogy kulturáltabb körülmények fogadnak, mint máskor, de tévedtem. Az emberek elé táruló látvány a korábbiakhoz hasonló. A szemetes konténerbõl, mely az árusító személyektõl 15 méterre van, ömlik ki a szemét az utcára. Hozzáteszem: ez nem csak a piaci napokon van így, hanem hét közben is. Számomra ez elfogadhatatlan, minõsíthetetlen és szégyenként könyvelem el. Az árusok 500 Ft helypénzt fizetnek egy asztalért, ami kb. másfél méter hosszú. Ezen árulják a zöldséget, gyümölcsöt és az egyéb árukat. Természetesen van olyan árus, aki nem egy asztalt, hanem többet is bérel. Ugyanakkor nagy probléma az, hogy a piac területén nincs kialakítva WC és kézmosó. Az eladók panaszkodnak a meglévõ, nem éppen emberi körülmények miatt és az alapvetõ szükségleteik kielégítése érdekében a szemközti kocsmába járnak WC-re és kezet mosni. nyújtotta tanítványainak a szakma szeretetét. Az általa írott publikációk száma eléri az 500-at. Tankönyvei közül az A gyógypedagógiai iskolaegészségtan címû minisztériumi nívódíjat is nyert. Dr. Göllesz Viktor szabadidejét három évtizeden át a Balaton partján, Ábrahámhegyen lévõ nyaralójában töltötte. Rendszeresen meghívta oda a barátait, kollégáit, s az ábrahámhegyi napokon a gyógypedagógia, a fogyatékosokat szolgáló szociális munka volt a legfõbb téma. Bánfalvi Csaba, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának tanszék, aki szintén az egyik meghívott volt, elevenítette fel az ábrahámhegyi beszélgetések hangulatát. Ezek a beszélgetések a házon kívüli szakmai-módszertani eszmecserékre adtak lehetõséget és rendkívül népszerûek voltak. Pattantyús-Á. Miklós, az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület ügyvezetõ igazgatója dr. Göllesz Viktornak, az ábrahámhegyi lokálpatriótának az alakját rajzolta meg. Dr. Göllesz Viktor részt vett az Ábrahámhegyi Baráti Kör megalakításában, de szerepe volt az utcák elnevezésében is (virágokról kapták a nevüket). Kezdeményezésére kulturális programokra, koncertekre, kiállításokra került sor a településen. Minden tevékenységét áthatotta a fogyatékosokkal való törõdés. Szervezett közös kerékpáros túrát fogyatékos és egészséges gyermekeknek. Fontos szerepe volt az Ábrahámhegyi jegyzetek és az Ábrahámhegyi Tükör címû kiadványok megjelentetésében. Országszerte madárkertek kialakítását szorgalmazta és vándorkiállítást szervezett Csörgey Titusz ornitológus emlékére. A konferencia végén dr. Nem tévedés: a helyszín város Káosz a piacon A vendéglátóhely mellékhelyiségének ajtajára pedig ki van írva, hogy azt csak fogyasztó vendégek használhatják. Véleményem szerint jogos a vendéglátóhely kiírása. A problémák elemzése kapcsán tanulmányoztam a vásárokról és a piacokról szóló jogszabályt. Az 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet 2. (1) kimondja: Vásár és piac olyan területen rendezhetõ, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetõvé teszi, vagy amely vásár rendezése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétõl, az ott értékesített termékkörtõl, illetve a folytatott tevékenységtõl függõen, meg kell felelnie a jogszabályban elõírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tûzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képzõdõ hulladékok elkülönített gyûjtését biztosító hulladéktárolókkal. E mellett a 4. ( 2 ) szerint A vásár rendezését, piac tartását a piac helye szerint illetékes jegyzõ engedélyezi. Szabó Ákosné, a fõiskola dékánja és Gyene Piroska, az ÉFOÉSZ elnöke átadták a dr. Göllesz Viktor ösztöndíjakat. Az ösztöndíjra 2002 óta azok a év közötti értelmi fogyatékos fiatalok pályázhatnak, akik kiemelkedõ teljesítményt nyújtanak a munka, a tanulás, valamely sportág vagy mûvészeti ágban, illetve tevékenységükkel hozzájárulnak a fogyatékossággal élõk csoportjának fejlõdéséhez, a róluk alkotott pozitív társadalmi kép megerõsödéséhez. Az idei ösztöndíjasok: Ábrahám Péter az önérvényesítés, Bágyi Melinda a sport, Cseh Erzsébet a munka, Csizmadia György a mûvészet, Jónás Zoltán, a zene és éneklés, Schmidt Bálint a sport és Töttõ Erika Judit az önérvényesítés területén ért el kimagasló eredményeket. Elõször választották ki az idén a Göllesz Viktor munkásságát feltáró kutatási ösztöndíj nyertesét, aki Bécsi Ivett, a Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet szociális munkás hallgatója lett. A hivatalos program után volt mód a gyógypedagógiai kórtan tanszék kiállításának megtekintésére és a kötetlen eszmecserére. Krimáné Lukács Julianna és Rozs Julianna Dominika e sorok írójának elmondták, hogy az elsõk közé tartoztak, akik a gyógypedagógiai fõiskola szociális szervezõi szakát végezték el 1977-ben. Krimáné ma is dolgozik Gödöllõn egy idõsek otthonában, Rozs Julianna pedig a Domonkos rend tagja és önkéntes segítõje. Pályájukat meghatározta a dr. Göllesz Viktortól kapott emberi és szakmai példamutatás is. Garamvölgyi Annamária A jogszabályi háttér ismeretében több kérdés merült fel bennem. Tisztelt Önkormányzati Vezetés! Miért kell szemétlerakatot kialakítani azon a helyen, ahol nap, mint nap több száz ember megfordul és még élelmiszert is árusítanak? Vannak ötleteim a helyzet javításának érdekében: Amennyiben naponta ennyi szemét összegyûlik, akkor több alkalommal kellene a szállítást megszervezni, vagy több szemétgyûjtõ konténert kellene elhelyezni. Ha helypénzt szednek az árusítást végzõ személyektõl, akkor miért nem biztosítanak számukra, de a jelentõs vevõkör számára is WC-t és kézmosó helyiséget? Meg kell említenem, hogy az ÁNTSZ elõírja az élelmiszert árusító helyeken mindezek kialakítását. Epilógus gyanánt jegyzem meg, hogy a fõutcán mindenhol zászlók lengenek, jelzik, hogy ünnep van, de a végállomásnál még mindig szeméthegyek tornyosulnak és az árusok pedig 500 Ft / asztalért használják a mellékhelyiséget ott, ahol tudják! Kiss Zsigmond és Iván Enikõ

11 A KONTROLL VI. évf. 11. szám 11 Maradjon emberi, családi ünnepünk Karácsonyok, másképpen takarékos, diétás, újszerû A karácsony is változik, mint minden, az ünnepeknek is megvan a maga fejlõdéstörténete. Az elmúlt fél évszázad alatt is jelentõs módosuláson ment át a legfontosabbnak ítélt családi ünnep, de az utóbbi tíz év is változtatott rajta. A gazdasági válság pedig szinte minden szabályt, és szokást felrúgni látszik. Ünnepelni azonban mégis fogunk csak másképpen Magyarországon ma hárommillió ember él minimálbérbõl, kisfizetésbõl, családi pótlékból, - a létminimumon vagy alatta. Számuk a gazdasági válság hatására az utóbbi hónapokban nõtt. Családok százaiezrei kerültek nehéz helyzetbe az emelkedõ lakáshitel törlesztések miatt. Ugyanakkor a szegényebb (ezt a jelzõt is szégyellik újabban sokan leírni) családok között is akadnak olyanok, akik, ha egész évben spórolnak is, karácsonykor úgy érzik, ki kell tenniük magukért. Miért is? Hogy a gyerek ne érezze meg a nehéz éveket? Pedig a pedagógusok szerint akkor járunk el jól, ha a nagyobbacska gyereket bizony beavatjuk a maga szintjén a család hétköznapi gondjaiba. Az õ zsebpénze is csökken? Bizony fájdalmas, a szülõnek is, de nem történik tragédia. A tizenéves is családtag. Sokkal jobban meg fogja becsülni a meglévõ értékeket ((ha nem is mindjárt elõbb dühös lesz, ha nem vehetikaphatja meg a legújabb hifi kütyüt vagy mobilt) de megóvni õt a realitástól, struccpolitika. A takarékos karácsony is lehet ugyanolyan szép és hangulatos, mint a tékozló. Nem(csak) a pénz teszi, inkább a családi összetartás. A meglepetéslistát korlátozzuk, de azért mindenki kapjon ajándékot. Inkább személyeset, kézzel készítettet, mint méregdrága márkás árut. Ne halmozzuk a fölös és drága holmikat, különösen, ha meghaladja anyagi erõnket. és ezt nemcsak a kevésbé jómódú famíliáknak is érdemes megszívlelni. Ha a családtagok összeadják az ajándékra szánt összeget, érdemes elutazni karácsonykor, felhasználva-összedobva az üdülési csekkeket. Ez a legpihentetõbb megoldás a háziasszonyoknak. Ne feledjük, az élelmiszerek beszerzése is sok pénzbe kerül! Ha mégis itthon maradunk, osszuk be, hogy az ünnepnapokon hol, kinél töltjük az ünnep három napját és beszéljük meg a közös menüsort. Piknik alapon érdemes ilyenkor fõzni. Ha az egyik családnál kifejezetten hagyományos a menü, lehet merészebb vagy kevésbé tékozló máshol, hiszen aki töltött káposztát, sült pulykát és rántott halat egyaránt szeretne enni, így talán megteheti. Aki sütni tud jól, abban jeleskedjen. Ünnepi menük a hagyományok tisztelõinek és újítóknak Az ünnepi menü lehet hagyományos, rendhagyó, olcsó vagy drága. Ha a családtagok ragaszkodnak a megszokott fogásokhoz, akkor nem érdemes tõle eltérni. Amennyiben mégis vevõk valami másra, de úgy, hogy a klasszikus alapanyagok azért szerepeljenek akkor érdemes váltani. Ha a család szereti a halat, akkor el kell gondolkodni rajta, hogy halászlé legyen, vagy néhány szelet lazac, sütve. Ebbõl kevés kell, arányaiban tehát nem sokkal nagyobb a beruházás. De lehet venni olcsó, fagyasztott tengeri halat, amibõl kiváló halgombóc levest készíthetünk. Nagyon finom és kiadós, citromosan, tejföllel kínálva. A rántott ponty persze örökzöld, de lehet az a halfilé, fehérborban pároltan, vagy éppen gombás szósszal megbolondítottan is. Ha mégis a rántott ponty mellett voksolnak a családban, akkor tartár helyett próbáljuk ki egyszer a remulád mártást és változtassunk a megszokott köreten. Amennyiben inkább a pulyka a kedvenc, akkor tékozlóbb módon meg lehet sütni egy egész pulykát, de nagyon finom ünnepi pecsenyét süthetünk pulykacombból is. Ilyenkor fontos a különleges fûszerezés és az izgalmas köret. Érdemes elõre megvenni a pulykacombot, mert ünnep elõtti napon elõfordul, hogy hiánycikk lesz, és ez igaz lehet a drágább pulykamell filére is. A szokványos rántott pulykamell szinte megfiatalodik egy különleges salátától vagy mártástól. Legyen ez, mondjuk, kifilézett narancsszelethalom megszórva gránátalma bíborrózsaszín magjával és gyengéden (alig) megpárolva, finoman fûszerezve. Egy gránátalma is elég, ez gyönyörû színével feldobja a jellegtelen ételt is. Érdemes többféle köretet és salátát kitalálni, a párolt, morzsás kelbimbótól az elegánsabb, formázott krumplipürékig, a sült almáig. A friss vegyes saláta színpompás, fanyar és eredeti lehet a narancsfilétõl és a gránátalmamagtól, ha nem a fõétel mellé raktunk belõle a tányérra. A desszert lehetõleg mézes, narancsos, diós vagy mákos jellegû legyen de nem fontos ragaszkodni a bejglihez. A mákos-habos szelet, egy gombóc fagylalttal dúsítva, színes mirelit vagy kandírozott gyümölccsel és citromfû levélkével díszítve, pompás tányérdesszertté válik. Urambocsá készen vett süteményt is lehet kínálni. A feldíszített fenyõ, a szép terítés, a gyertyafény, a tiszta lakás, az ügyesen becsomagolt ajándékok, a kedvenc aláfestõ muzsika adja meg az ünnep igazi hangulatát, nem pedig a túlevés, túlivás. Ez utóbbi veszélyes is lehet. Ünnepelnek az egyedülállók és a betegek is Sok családban ünnepelnek majd karácsonykor betegek is. Gondoljunk ilyenkor rájuk. Különféle diéták szolgálhatnak az egyes betegségek kivédésére, a tünetek enyhítésére. Ilyenkor nem árt konzultálni a beteggel, esetleg az orvossal. A diétát igénylõnek lehet pompás ünnepi vacsorát készíteni, de türelem és találékonyság kell hozzá. A vegetáriánus vacsoravendég gondot okozhat de õ sem fog éhen maradni, ha készítünk egy finom és olcsó sütõtök krémlevest, ami attól lesz ünnepi, hogy veszünk hozzá levesbetétnek néhány deka szeletelt fehér mandulát. Ezt meg lehet kicsit pirítani, mielõtt a levesbe szórjuk. Jól mutat hozzá az aprított snidling vagy a zöld koriander és a házilag készített, fillérekbe kerülõ céklachips azaz megszárított, megsütött céklaszelet. Készíthetünk elõételnek szerecsendiós töltött tojást, mellé salátát, a desszertben pedig garantáltan nincs hús. Az egyedül élõk, egyedülállók számuk több százezerre tehetõ lehetõleg menjenek el karácsony estéjén társaságba, vagy utazzanak el. Ha ez mégsem sikerül, fõzzenek maguknak gondosan, terítsenek szépen, öltözzenek fel igényesen. Hûtsenek be egy üveg pezsgõt (Különbözõ árfekvésben kaphatók), az ételsorhoz illõ bort. Készítsék elõ kedvenc filmjeiket, CD-iket, DVD-iket. Az ünnep mindenkinek legyen ünnep. Fenyõdíszítés sajátkezûleg, ötletesen, takarékosan Fenyõfának lenni kell ez alapszabály, fõleg ha gyerek van a családban. Ha nincs gyerek, akkor megteszik a dús, friss, nem hulló fenyõágak is, hasonlóan szépen feldíszítve, mint a fenyõfákat szokták. A legolcsóbb fenyõt is fel lehet öltöztetni takarékosan a régi otthon talált díszekkel, ez most nagy divat. Ha az sincs otthon, akkor gyûjthetünk tobozt ez természetes szépségében az igazi, de otthon be is festhetjük ezüst vagy arany festékkel netán színes bogyós terméseket. Készíthetünk otthon mézes süteményt, amely a fára függeszthetõ, vagy vegyünk olcsó szaloncukrot, ez az utolsó percben is rendelkezésre áll. Ha elég idõ áll rendelkezésre a barkácsoláshoz, akkor maradék piros anyagokból varrhatunk vattával kitömött karácsonyi figurákat, rénszarvast, hóembert, madárkát, angyalkát, vagy egyszerû gömböket. Mindez alkalmazható a terítésnél is. Elég egy hófehér, szépen kivasalt abrosz, néhány filléres teamécses, piros szalvéta, tálban piros alma, aranydió. Akiknek sok az idejük, azok a kertjüket, erkélyüket is felöltöztethetik ünneplõbe. A fenyõárusoknál fillérekbe kerülnek a kis, maradék fenyõágak. Ezeket szúrjuk földes cserepekbe vagy erkélyládákba. Közéjük színes szalmavirág kerül, és a szobafenyõhöz már nem használt díszeket is dugdoshatunk a fenyõágak mellé. Szenteste tegyünk ki egy védett magas gyertyatartóba (nagy uborkás üvegbe) vastag gyertyát, amelyet legolcsóbban a kegytárgy boltokban szerezhetünk be. Így szépen lobog majd a lángja egész este, védve a széltõl, hótól. Reális költséggel is lehet a Karácsonyt emberi, szép ünneppé tenni. Elek Lenke Önmagunk meggondolatlansága, netán kapzsisága ellen! Hirtelen felindulásból Tejet, kenyeret, tojást és ásványvizet akartam vásárolni. Meg gyümölcsöt. És mosóport. De tényleg semmi mást. A mosószerek a hipermarket egyik végén, a tejtermékek a másikon. Kerülgetem a gondolákat, az árukupacokat. Jó néhány vevõ egy kis asztalka körül álldogál. Valamilyen joghurtot kóstoltat egy hoszteszlány. Ezt most kihagyom, sietnem kell. Viszont kosaramba teszek a mosópor mellé egy öblítõt is, mert éppen ezen a héten olcsóbb. Végül beállok a legrövidebbnek látszó pénztársorba. A sor lassan halad. Unalmamban a pénztár közvetlen közelében kitett holmik közt kotorászom. Hopp, egy szelet csoki még a kosárba! Rögtön megeszem, csak kerüljek már végre sorra. Látok DVD-t is, a gyerek örül majd neki. Ráadásul akciós. Most érdemes megvenni. Ennek a szalvétának, pedig olyan jó a színe, igaz, a múltkor két csomaggal is vettem, de gyorsan fogy. Mindjárt sorra kerülök. Tartós elemek hevernek az orrom elõtt. Nem is emlékszem, van-e otthon, sebaj, elfér a többi között. Kutatások szerint a vásárlásoknak csupán 60 %-át tervezzük meg elõre. A többi árucikk beszerzését viszont nem elõzetes tervezés, megfontolás alapján, hanem hirtelen, spontán ötlettõl vezérelve választjuk ki a kínálatból. Az úgynevezett impulzusvásárlással az a baj, hogy pénzünket ilyenkor többnyire szükségtelen, vagy korábban már beszerzett holmikra költjük. Ismerik ezt a szokásunkat a bevásárlóközpontok is, és ki is használják: különféle trükkökkel ösztönzik a vásárlót arra, hogy minél többet tartózkodjon a boltban, és minél többet vásároljon. Sokan azt gondolják, õk aztán nem dõlnek be a reklámoknak. Azonban a reklámok rafinált, kifinomult eszközökkel környékeznek meg bennünket. A reklámújságokból olcsó árucikkekrõl értesülhetünk. Ezeket sokszor akár a beszerzési ár alatt is kínálják, csak hogy bemenjünk az üzletbe. S ha már ott vagyunk, vásárolunk. Természetesen csak a csali holmi az olcsó, a többi áru pedig akár többe is kerülhet, mint máshol! A kellemes hõmérsékletû, télen fûtött, nyáron hûtött boltban aztán andalító, halk zene, ingyenes kóstolók, finom illatok hatnak érzékszerveinkre. A különféle, éppen leárazott termékeket tartalmazó konténereket és gúlákat nem könnyû kikerülni, hiszen általában a bejáratnál, illetve a kijáratnál igyekeznek haladásunkat lassítani és további vásárlásra rábírni. A kettõt fizet, hármat kap és hasonló feliratok gyakran megtévesztõek, mert az egyes kiszerelésû áru is ugyananynyiba kerül! A fõ közlekedõkön a kevésbé kelendõ termékek vannak kitéve, míg a napi cikkekért a bolt legvégébe kell talpalni, hiszen akinek kell, az úgyis érte megy. A reklámok csak itt, csak ma, akció, amíg a készlet tart és hasonló szövegekkel sürgetik a döntést, hogy úgy érezzük, ha nem vásárolunk rögtön, akkor lemaradunk valamirõl. Pedig, csak a pénztárcánk lesz laposabb a felesleges költekezéstõl. Az impulzív vásárlások legfõbb helyszíne a kasszasor, ahol minden egyes pénztárnál különféle, általában olcsó, kelendõ tömegcikkek: édességek, bevásárlószatyrok, apróbb kozmetikumok, figurás kulcstartók, energiaitalok, eldobható borotvák, rágógumi, nyáron jégkrémek, télen például karácsonyi csomagolópapírok és egyebek találhatók, amik a bevásárló listáinkon általában nem szerepelnek, de a sorban állás közben sokszor valahogy mégis a kosarunkba tesszük. Ha nem figyelünk oda, az utolsó pillanatban akár egy, szavatossága lejáratának küszöbén álló, netán már romlott élelmiszert is beszerezhetünk. Ha ezt késõbb fedezzük fel, a blokkal és az áruval együtt reklamáljunk! Gyakori probléma, hogy a boltban akciósnak hirdetett terméket teljes áron blokkolják a pénztárnál. Ha észrevesszük a tévedést, irány a reklamációs ügyfélszolgálat! Ha a pénztárnál jut eszünkbe, hogy valamire mégis szükségünk van az ott lévõ cikkek közül, akkor jobban járunk, ha inkább megnézzük a boltban a teljes kínálatot. A reklámok és a pénztárzóna kiemelt célpontjai a gyerekek, akik a várakozás hosszú perceiben szüleiket nyúzzák egy megkívánt holmiért. A szülõ, pedig megveszi, mondván, nem drága és addig sem unatkozik a csemete. Éhes, szomjas, fáradt gyerekkel különösen kockázatos a sorban állás. Az impulzív vásárló nagyobbat is bukhat, mint hogy az akciós standokon és a pénztárnál összevásárol néhány felesleges holmit. A nagyobb értékû tárgyak hirtelen felindulásból való megvásárlása mögött gyakran tudattalan lelki tényezõk húzódnak meg. A vásárlás rituáléja ebben az esetben a vásárló önbecsülését, a hangulata javítását van hivatva szolgálni. A tárgy birtokosa abban az illúzióban ringatja magát, hogy az anyagi javak halmozása a siker és a boldogság elérésének kulcsa. Minderre a reklámok is rájátszanak, amikor a fogyasztást akarják legitimálni azzal az ígérettel, hogyha megveszünk egy terméket, olyan boldogok leszünk, mint a reklámban látott emberek, egyszóval, a boldogság megvásárolható. Az új szerzemény legtöbbször a korábban már beszerzett, hasonló és gyorsan megunt tárgyak mellett landol, s csak a helyet foglalja. A mértéktelen, kritikátlan fogyasztás ellen évek óta nálunk is sor kerül a fogyasztói böjt napjára november utolsó péntekén, a nagy karácsonyi bevásárlási láz elõtt idén november 27-én. S hogy miért éppen pénteken? Mert a piackutatások kiderítették, hogy pénteken vásárolnak a legtöbben és a legtöbbet. A Ne Vásárolj Semmit Nap alkalmat kínál arra, hogy leálljunk egy kicsit és elgondolkodjunk vásárlási szokásainkon. Szádvári Lídia

12 12 A KONTROLL VI. évf. 11. szám A Társadalmi Unió Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodái és Klubjai A fogyasztóvédelmi klubjainkhoz érkezõ számos panaszból válogatást közlünk, de mindegyikkel foglalkozunk. Cegléd A már a jól megszokott helyen, a Kossuth Mûvelõdési Központban tartották a fogyasztóvédelmi klubfoglalkozást. Elõször A Vállalkozók Együtt Egymásért és a Civilek Együtt Egymásért szervezetek október 26-án Fogyasztóvédelem Vállalkozók és fogyasztóvédelem címmel tartott tököli fórumán elhangzottakról tartott elõadást Kõhalmi Dezsõ ny. pénzügyõr alezredes. Külön részletezte és a saját, több évtizedes pénzügyõri tapasztalataival is kiegészítette dr. Kathi Attilának, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal fõosztály vitaindítójának, a vendéglátói italmérések ellenõrzése során tapasztalt, vásárlókat megkárosító kocsmai csalafintaságokat. Ezután a cukorbetegek és a fogyókúrázók részére ajánlott - kisnyugdíjas számára méregdrága tucatnyi diabetikus termék csomagolását vizsgáltuk meg, hogy azok mennyiben és miként tartalmazzák a szavatossági határidõket. Az eredmény nem volt tökéletes. Az adalékanyagok sorában, szerencsére nem szerepelt folyékony cukor. Azonban az egyik-másik nem magyar nyelvû felirat tanúsága szerint egyes árukban fellelhetõ volt sima répacukor, illetve az ugyanolyan káros hatású szõlõcukor a diabetikusságot jelzõ felirat dacára. A fogyasztóvédelmi tapasztalatszerzést a bemutatott termékek kóstolójával fejezték be. A hónap bõvelkedett fogyasztóvédelmi panaszokban. - Cs-né kifogásolta, hogy több CBA boltban néhány dekagramm eltérést tapasztalt a pultnál lévõ ellenõrzõ- és a pénztárnál található mérleg által mutatott súly között. Természetesen mindig a vevõ kárára. Tájékoztattam, hogy az ellenõrzõ mérleg csak tájékoztató jellegû és a pénztárinak kell hitelesettnek lenni. - Sz. F.-né, a TESCO-ban összegyûjtötte a kellõ mennyiségû pontot akciós termék vásárlásához. Aminek csak a fényképét tudták megmutatni, mondván azt a vevõszolgálati pultnál kell megrendeli. Ahol azt az információt adták, hogy a termék csak két hónap múlva fog megérkezni. Az eljárást felháborítónak tartja. - G-né azt kifogásolta, hogy a CBA-ban a saláták mellé kihelyezett önteteket nem takarják le és azon vígan lakmároznak a legyek. - K-né Lestánszky dûlõben lévõ tanyája udvarára rendszeresen kutyákat dobnak be az egykori gazdáik. Panaszolja, hogy a telefonon felhívott helybéli menhelynél egy hölgy azt mondta a telefonba, hogy csak pénzért szállítja el az ebeket. Kérdés, akkor miért fogadja, illetve kéri az 1%-os adóját a ceglédi szimpatizánsoknak. A klubvezetõ kérdésére, elsõre mindkét menhely a másikra mutogatott. majd az egyik egyesületnél azt mondták, hogy nekik nincs dolguk Cegléden, mert õk a nagykõrösi önkormányzattal kötöttek megállapodást. A másik egyesület azt mondta, hogy az udvaron lévõ, az nem kóbor kutya, de azért befogadják, de vigye az idõs asszony be a telepre a kutyákat. Hol van az egyesületek alapszabályában vélhetõleg benne szereplõ állatvédelem szép eszméje? - M. J. a gyõri Beck Reisen Utazási Iroda egy Cegléden tartott elõadásán 50 ezer forintot fizetett egy néhány napos programra. A szerzõdés aláírásakor ajándéktáskát és CD-t kapott. A megállapodásban foglalt 40 napos határidõn belül lemondta az utat és a táskába téve a CD-t, azt viszszaküldte a cégnek. Kérve a pénze visszaadását. Hetek múlva sem kapott választ, telefonos érdeklõdésére pedig azt mondták, hogy nem kapja vissza a befizetését, mert a szerzõdésben foglaltaktól eltérõen a CD nem érkezett meg, holott annak az értéke 10 ezer forint!!! Panaszos ügyével a pest megyei Békéltetõ Testülethez fordult. A tárgyaláson a gyõri cég nem jelent meg. Kõhalmi Dezsõ Gyöngyös Október hónapban szokásosan tartottuk a klub találkozókat és az ügyfélszolgálati rendelkezésre állást. Kedden óráig klubtalálkozó, és csütörtökön óráig ügyfélszolgálat. Ebben a hónapban ismét megtartottuk a szokásos körutunkat a helyi bevásárlóközpontokban, ahol szokványos problémákkal találkoztunk, nincsenek árak feltüntetve, más az ár, mint amit kifüggesztettek, lejárt szavatosságú, vagy kétes minõségû árukkal van részint megtöltve elsõsorban a tejtermék-polc. - S J-né régi tagunk túl a hetvenen, nyugdíjas, Gyöngyös melletti faluban él. Az ÉMÁSZ hozta igen nehéz helyzetbe. Õ rendesen fizette az érkezõ számlákat, és váratlanul, kapott egy ötvenezer Ft-os számlát, mint elmaradást számlázták ki, majd pár napra rá egy százezer Ft-os számlát hasonló okból. Panaszosunk nem érti ennek az okát, hiszen mindig rendesen fizet. Az ÉMÁSZ és egyéb közüzemi szolgáltatókkal már voltak rossz tapasztalataink, nem lepõdünk meg semmin, de hát mást tenni nem tudván írtunk az illetékes szolgáltatónak mi az oka ezeknek a számláknak, várjuk a választ. - N Gy ügyfelünk, a mobilszolgáltatójával került konfliktusba, hasonló okok miatt. Szintén százezres nagyságrendû számlával lepte meg a T- mobil. Õ erre kért is részletes számlát, amely igen érdekes dolgokat tartalmaz. Eszerint Õ éjjel négy órán keresztül beszélt nõvérével. Egyik barátját szintén több órán át hívta egy két percenként?! Mit lehet a mobilszolgáltatóval szemben tenni, hogyan bizonyítsa az igazát? A teljes számot adatvédelmi okokból nem adta ki a szolgáltató. Ezzel kapcsolatban is írtunk, várjuk a fejleményeket. - Dr B. É. ügyfelünk, a végrehajtótól kapott levelet. Távközlési szolgáltatás címen fizessen több mint kilencvenezer Ft-ot. Több éve nincs vezetékes telefonja. Kérdésemre, hogy korábban kapott e felszólítást, fizetési meghagyást a bíróságtól, igennel válaszol, de mivel neki nincs tartozása, hisz mindvégig átutalással fizetett, nem foglalkozott vele. Tájékoztattam, hogy ezt nem jól tette, mert ez már a végrehajtási lap, itt már csak-, ha összeszedte a papírjait, a bíróságtól lehet kérni végrehajtást megszüntetõ határozatot, 15 napon belül. Amennyiben ezt nem teszi meg fizetnie kell. Szoó Sándor Sümeg-Csabrendek Október 6-án részt vettünk az ajkai Nyugdíjas klub ünnepélyes megemlékezésén. A rendezvényen fõ vett részt. A hónap folyamán két alkalommal volt ezen kívül összejövetelünk, melyen a karácsonyi bevásárló láz buktatóiról tájékoztattuk a tagságot. A következõ jelzések, panaszok merültek fel a gyûlésen: -K. Zoltánné panaszolta, hogy kábeltévé szerzõdését meg akarja szüntetni, de megdöbbenten vette tudomásul, hogy a társaság Ft megszüntetési díjat is fel akar számolni. Tájékoztattuk panaszosunkat, hogy általában az apró betûs részben becsempészik a megszüntetés feltételeit. Kértük tüzetesen olvassa el szerzõdését és amennyiben a megszüntetés konkrét összege nincs leírva úgy nem köteles ezt a díjat befizetni. - H.Miklós nagybevásárlást eszközölt a Tesco Nagyáruházban és csak otthon vette észre, hogy több termék esetében nem a meghirdetett árat fizette. Tájékoztattuk panaszosunkat, hogy ezek után a helyszínen ellenõrizze a blokkon szereplõ árakat, mert ott még van módja reklamálni, és a vevõszolgálati pultnál orvosolják problémáját. Tanai Tamásné Pécs-Baranya Pécsi Fogyasztóvédelmi Klubunk továbbra is a megszokott helyen üzemel az Origó- Házban, 7629 Pécs, Komlói út alatt az eddigi szolgáltatásokkal, hírlapárusítással, internet-kávézó üzemeltetésével, a Civil Szolgáltató Iroda szolgáltatásaival. Hétköznapokon 8-18 óráig, szombatonként pedig 8-12 óráig várjuk az érdeklõdõket, észrevételeiket, fogyasztóvédelmi panaszaikat az Origó-Házban. Rádiómûsorainkban (Origó-Ház Rádió FM87,8MHz) is rendszeresen foglalkozunk fogyasztóvédelmi panaszokkal. Minden fórumon, személyesen, interneten telefonon (72/ ) állunk a panaszosok rendelkezésére, segítésére, mint klubunk, mint rádiómûsoraink, valamint újságcikkeink által a nagyobb nyilvánosság elérésének érdekében. - S. L. pécsi lakos az OTP Banknál vezetett számlájával kapcsolatosan tette meg bejelentését. Tartozása volt, nem volt egy darabig munkája, tavaly augusztusban jogtalanul elvették a rokkantnyugdíját, ami azóta bírósági úton rendezõdött. Ezek miatt sajnos hátralékba került. Azóta dolgozik és rendezõdni kezdtek a dolgai, a banknál is szerette volna egyenesbe tenni az ügyeit. A bank eladta tartozását az OTP Factoringnak, akik mindennemû tájékoztatás nélkül, kimutatás hiányában, Kb Ft tartozás és a kamat, több mint egymilliós követeléssel álltak elõ. Kérésére sem hajlandóak tisztességes tájékoztatás adni, hogy ekkora kamatösszeg ilyen rövid idõ alatt mibõl adódott! Most az ügy jelenlegi állása szerint levelet kellett írni az OTP Factoringnak és jelenleg erre várjuk a választ. Ez az eset még nem zárult le, majd tájékoztatást nyújtunk a fejleményekrõl. - Sz. L.-né pécsi lakos a Pécsett folyó közmûfelújítások kapcsán tette lakóközössége nevében a következõ panaszt. Pécsett, a Havihegyi úton történt aszfaltozási munkák befejezése látszatra megtörtént, viszont a kapcsolódó út széle nem kavicsággyal lett ellátva, hanem vastagon termõfölddel került feltöltésre. Ezen állapot részint balesetveszélyes, a sárfelhordás miatt, másrészt esztétikai kivetnivalót hagy maga után. Az út további állapotjavításával kapcsolatosan semminemû információval nem rendelkeztek, ezért felkérték Kis Varga Istvánt, (a Pécsi Fogyasztóvédelmi Klub elnökét), hogy járjon el az általuk felvázolt hiánypótlás minél elõbbi megnyugtató rendezése érdekében. Ez meg is történt és az ügyben érintettek megígérték, hogy a termõfölddel feltöltött útszélet betonlapokkal rakják ki és ezzel a balesetveszélyes állapotot megnyugtatóan rendezik. A lakóközösség nagyon hálás volt a gyors közbenjárásért és örömmel töltötte el õket, hogy tudnak hová fordulni a jövõben is, ha segítségre van szükség. Kis Varga István a Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület elnöke a Fogyasztóvédelmi Klub és Tanácsadó Iroda Törökbálint - Budaörs - Gál Ildikó Érdrõl bejelentette irodánkban, hogy az 5 éves LG hûtõszekrényét a szakszerviz kifogástalanul, igaz, hogy két alkalommal kiszállva, a második alkalommal kiszállási díj fizetése ellenében szerelte meg meghibásodott készülékét. - Ny. I budaörsi lakos csodálkozva, ám végül megelégedve jelentett az alábbi esetet: A család vásárolt egy, telefonhoz tartozó, drága eszközt, amely nem mûködött megfelelõen. Az eszközhöz kapott tájékoztató alapján felhívták azt a telefonszámot, melyet megjelöltek. Csodálkozásukra ez egy Németországba átirányított szám volt, amin elõször nem is tudtak kommunikálni. Rövid idõn belül felhívták õket az említett külföldi számrólés a panaszfelvételt követõen postán új eszközt küldtek számukra! A budaörsi család megelégedettségét kifejezve eljött a fogyasztóvédelmi irodánkba, és közölte követendõ mintaként az esetet. Schmidt Monika a fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda Tapolca Az októberi hónapban megrendezett klubnapunkon a hangsúly az országos konferencia megrendezésének szellemében telt. Sikerült a központilag megküldött napi programot nagyjából átbeszélni és egy kicsit találgatásba átesve, hogy mi-melyik téma lesz a legérdekesebb? Például T.Z klubtagunk vállalkozói szempontból kíváncsi a jövõ elveire és úgy érzi, hogy számára nagyon fontos ott lenni. Természetesen az civil társadalom minden szegletét fogják érinteni beszédükben a meghívott vendégeink, ami meghatározó lesz az elkövetkezõ pár évben fogyasztóvédelmi szempontból. Sikeresen lezárult a már lassan folytatásos brazil drámában illõ MBT cipõ ügye. A kedves N.Sz elégedetten közölte, hogy a közös és kitartó munka meghozta gyümölcsét - tudniillik kicserélték az édesapja problémás (drága) cipõjét. Egyúttal köszönetet kell mondanom a Veszprém megyei hatósági kollégáknak, akik segítettek jó útra "téríteni" a márkás cég vezetõjét. N.Sz nagyszerû dolognak tartja a civil szervezet megalakulását - mint ahogy mondta: több ilyen iroda kellene ország szerte, hogy mindenki gondját megoldhassuk. Ezért újból szeretnék minden olyan gonddal - problémával küszködõ polgártársamat tájékoztatni, és biztatni, hogy használják honlapunkat ahol gyors és pontos választ fog kapni a szervezet tanácsadójától, dr. Czár Anitától. Fodor Gyula Dél-alföldi régió A Csongrád város piac felügyelõi határozottan nemet mondtak a tiltott termékek árusításának. Végre, valaki komolyan veszi már a kormányrendeletet!! Rendszeresen ellenõrzik az õstermelõi igazolványokat, az adószámot, a számlatömböt, s az ikertestvérét, a nyugtatömböt!! A tojások árusítását, kizárólag a helyi állatorvos által kiadott engedéllyel lehet értékesíteni, illetve az eladó címét, nevét jól látható helyre kell tenni. A helyi rendelet elõírja a tiltott áruk, (paprika, õrölt dió, savanyúság, alkohol, cigaretta, házi szalámi, szalonna, sonka, húsféleségek stb.) termékek körét, annak csomagolását, piaci lehetõségét, szabályait, A klubfoglalkozás: irodánk meghívót kapott, központi témája a Szegeden rendezett VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz Hétvége és VI. Szegedi Diabétesz nap volt. Az érdeklõdést, s annak nagyságát nemcsak a professzori elõadássorozatok, hanem a több milliós magyar cukorbeteg Dél-alföldi részvétele is meghatározta. Az elõadások parázs hangulatát a hozzászólások, kérdések, észrevételek tették színesebbé. A szekciók témái, amelyek lebontották a betegség tüneteinek parányi részeit, igencsak megosztották a résztvevõk (orvos - beteg) figyelmét, kik az egyik terembõl a másikba siettek a közös ebédek, a kávészünetek, a színházi elõadás, valamint a programok, közelebb vitték a betegeket e rejtélyes korhoz. Oláh- István László, író-újságíró a TU Dél- alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Klub Nagykanizsa -O.T.(elérhetõség az irodában) édesanya azzal keresett meg bennünket, hogy július 20.-án letiltatta az apának juttatott családi pótlékot a körjegyzõség segítségével, mert fia akkor már az õ háztartásában élt. Arról senki sem világosította fel tudatlan ügyfelünket, hogy forma nyomtatványon kellett volna kérnie a Magyar Állam Kincstártól, hogy a továbbiakban részére folyósítsák a fia után járó családi pótlék összegét. Panaszosunk részére telefonon kértünk segítséget a M.Á.K. Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság egyik Iroda vezetõjétõl, T. T. úrtól, aki munkatársaival megoldotta panaszosunk problémáját! Dicséretükre legyen mondva, hogy átlátták az édesanya rászorultságát és emberségbõl jelesre vizsgáztak! Kívánunk minél több hozzájuk hasonló ügyintézõt! Klubfoglalkozásainkon aktuális téma az októberi A KONTROLL c. Fogyasztóvédelmi újságunkban megjelent A tévénézõk büntetése c. cikk volt. A szerkesztõség megjegyzését jogosnak találtuk, de -tisztelet a kivételnek-, majdnem minden csatorna a már unalomig ismételt filmeket játssza újra és újra. Hol ezen, hol a másik csatornán. Vajon miért is fizetnek a fogyasztók? Szeri Ferenc a fogyasztóvédelmi Klub Érd - Százhalombatta A Kontroll fogyasztóvédelmi magazin adta az apropót, hogy fogyasztóvédelmi klubunk, különös tekintettel a november-decemberi nagybevásárlási idõszakra megállapodjon a térség egészében mûködõ Rádió6-tal, hogy heti 1 alkalommal néhány perces (10 perces) fogyasztói tájékoztatót tart Mit Hol Mikor címmel. Továbbá mind a rádió, mind a helyi újság lehetõséget biztosít az adott idõszakban vásárlói panaszok megjelenítésére. A pult másik oldaláról, mind a nevük, mind a profiljuk elhallgatását kérték azok a térségben mûködõ kereskedõk, akik visszatérõ módon arra panaszkodnak, hogy a fogyasztóvédelem mintha egyoldalúan csak a vásárlókra vonatkozna. Ugyanakkor, a nem önkiszolgáló kiskereskedelmi helyeken alig minõsíthetõ esetek történnek meg, amikor a vásárlók a példa zöldségbolti az áru összefogdosása, összetörése mellett minden bejelentés nélkül alkalmi kóstolókat rendeznek, majd a pultnál a megmért és a pénztárgépbe ütött árut Ô Fogyasztóként ért sérelmeit, panaszait illetõen keresse fel honlapunkat: Kérdéseire szakjogászunk válaszol.

13 A KONTROLL VI. évf. 11. szám 13 A Társadalmi Unió Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodái és Klubjai durván visszautasítva otthagyják. - A kisiskolások az õszi szünetet gyakran használják fel arra, hogy rokonaikhoz, nagyszüleikhez utazzanak el és töltsenek együtt néhány napot. Ésszerûbb és takarékosabb is ilyenkor messzire vonaton utazni. A meglepetés akkor éri a kísérõt és a kiskorú gyereket, amikor a vasútállomáson jegyet és ahhoz helyjegyet kíván váltani. Miután a pénztárosnak bemutatták a diákigazolványt és a nyugdíjas kedvezményre jogosító szelvényt, a kiadott helyjegyek nem egymás mellé, hanem egymástól távolabbra szólnak. Kérdésre mindössze annyi a válasz, hogy a helyjegyeket gép sorsolja. Jószándékra való hivatkozással sem változik semmi, mivel a vasúti alkalmazott mindössze a karját tudja széttárni. Nem õ tehet róla. Ezt követõen nem marad más, mint az utazás elsõ perceiben a hely csere-bere. J-né Szabó Éva Nyíregyháza - P.A. autójához légterelõt rendelt. Az autóalkatrész boltban nem volt készleten, de megmutatták számítógépen, képeken, hogy milyen választékból kérhet. Az elsõ meglepetés akkor érte, amikor az áru megérkezett, mert nem olyan volt, mint a képen. A boltban megnyugtatták és fizetés után megkapta az árut. Otthon vette észre, hogy nincs használati utasítás mellékelve, így nem tudja felszerelni a légterelõt. Másnap visszament és megkapta a használati utasítást. Mindent úgy csinált, ahogy le volt írva, de felszerelés közben megrepedt a termék. Visszavitte a boltba, de a terméket nem tudták kicserélni, mert nem volt már az autó márkájához való és a boltban úgy beszéltek vele, mintha az õ hibájából keletkezett volna a terméken a hiba. Csak a tulajdonos jószívûségének köszönhetõen fizették vissza a termék árát. - L. Zs. Kézi számítógépet (PDA. -t) vásárolt. Egy hónap használat után a készülék folyamatosan zúgott. A vásárló visszavitte a boltba, ahol egy - két hét után azt mondták, hogy ezt a problémát õk nem észlelték. Ezt a problémát a panaszos továbbra is észlelte és újra visszavitte az árut. Ugyanaz történt, mint elõzõleg, a boltban a hibát nem találták. Kérte a vevõ a szakértõi véleményt, de a boltban nem találták indokoltnak a vizsgálatot. A panaszos megunta a számára hiábavaló fáradozást és nem vitte vissza többet a készüléket. A készülék azóta is zúg - Hasonlóan járt P. N, akinek a számítógép alaplapja romlott el. A garancia-idõn belül viszszavitte, 2 alkalommal javították meg. Mindig úgy hozta el a szervizbõl a gépet, hogy nem találták meg a hibát, és amíg náluk volt, nem is jött elõ a probléma. A probléma azóta is fennáll. - L.I. a nyíregyházi Tigáz és E-on ügyfélszolgálati irodájára tett panaszt A nyitvatartási idõ 8-15-óráig van, így aki dolgozik, nem tud ügy-intézni, csak ha szabadságot vesz ki. Másodsorban rendszeresen sokan vannak, és sokat kell várakozni (kb percet). A Tigáz irodájában a biztonsági õrök magatartását udvariatlannak, durvának, lekezelõnek tartja. Pál Istvánné Jászberény Októberben megtartottuk a két klubfoglalkozást. Október 15.-én részt vettek néhányan a Szolnokon megrendezett Fogyasztóvédelmi Akadémián. Azt ott hallottak nagyon sok új információt jelentettek. Ezeket a hasznos információkat elmondták a hó végén megtartott klubfoglalkozáson a jászberényi klub tagjainak. Fogadtuk a panaszosokat, amelyek közül sokat megoldottunk. Voltak olyan panaszok, amelyeket javaslataink alapján a panaszosok a mi közbenjárásunk nélkül megoldottak. Egy problémát nem tudtunk megoldani, s ez nem a kereskedelmi egységek vezetõinek hozzáállásán múlott. A konvektor kémlelõnyílásának üvege elpattant, és kiesett. Mindenképpen a fûtés szezon beindulása elõtt szerették volna pótolni ezt az alkatrészt. Megpróbálták beszerezni, azonban nem volt az üzletekben. Az egyik üzletben megígérték, hogy megrendelik és két-három hét múlva érdeklõdjenek. Sajnos nem tudták beszerezni. Az üzletben azt mondták, hogy még kellene alkatrészt kapniuk, azonban a gyártó megszûnt, így ne is reménykedjenek abban, hogy valahonnan be fogják tudni szerezni. Lipták Zoltán Szolnok A szolnoki klub mûködése óta második alkalommal szervezhette meg a Fogyasztóvédelmi Akadémiát. A részt vevõk között köszönthettük a Szolnoki Fõiskola hallgatóit, a szolnoki, a jászberényi fogyasztóvédelmi klub tagjait. Meghívásunkat elfogadta Dr. Boieru Ildikó a NFH Észak-alföldi Regionális Felügyelõség Szolnoki kirendeltség-, és Menyhárt Bettina a CORA Hipermarket Kft minõségért felelõs. - A Tesco-ban vásárolt a család, ahol már készülõdnek a karácsonyi ünnepekre. Feltöltötték a ruházati részt is. Vásároltak a gyerekek részére télikabátot, dzsekit. Két nap múlva elromlott a dzseki zipzárja. Visszavitték és az ügyfélszolgálat nem járult hozzá a cseréhez, hanem elküldte javításra a dzsekit. Sajnos a kislánynak az elõzõ évi kabátja már kicsi, és nem volt más meleg kabátja, hiszen egy év alatt nagyon sokat nõtt, de az ügyfélszolgálati kolléganõ nem volt hajlandó megengedni a cserét. Nem volt lehetõségünk segíteni, mert akkor értesültünk a problémáról amikorra már visszakapták a dzsekit. - Díszpárnákat vásároltak panaszosaink az OBI-ban. Ajándéknak szánták a családban. Hazaérkezésük után kibontották a csomagokat, gyönyörködtek a választásukban. Örömmel mentek a családi ünnepségre és adták át a szép ajándékot. Két hét múlva kiderült, hogy minden takarítás alkalmával szóródik a párnák beltartalma. Kiderült, hogy a belsõ textil rész nem volt öszszevarrva, a külsõ textil pedig eléggé ritka anyagból van, és átszivárog rajta a töltelék anyaga. Visszavitték a párnákat és kicserélték, sõt még azt is megengedték, hogy másik anyagú díszpárnát válasszanak. A gyártót figyelmeztetés, a kereskedõt elismerés illeti. Lipták Zoltánné Tata Klubösszejöveteleinken a közlekedési kultúráról beszélgettünk, megállapítottuk, hogy nagyon sok gépkocsivezetõ bizonytalan a KRESZ szabályainak alkalmazása során. Pedig a szabálytalan elõzés, a sebességkorlátozás figyelmen kívül hagyása, a rutintalan vezetés életeket kíván, és sajnos nem kevésszer. Arra a közös véleményre jutottunk, hogy az oktatással lehet probléma, hiszen az oktató autókat is látjuk idõnként szabálytalanul közlekedni. Jó lenne ezen javítani! Téma volt a civil szervezetek részére kiírt pályázatok minõsége is. Úgy tûnik, nem az a cél, hogy szervezeteink valóban mûködni tudjanak, dolgozzanak, hanem a felmérések, tanulmányok írását preferálják. Ez sajnálatos dolog, hiszen attól ritkán javul akár az egészségügy, a szociális szféra, az oktatás vagy a hobbitevékenység, ha tanulmányokat írunk róluk. Mi dolgozni szeretnénk, de azt meg nem igazán támogatják, vagy csak nagyon kis mértékben. Terjesztjük a KONTROLL újságot, melyet postai csomagként kapunk, és ezzel kapcsolatos a közösségünk POSTA felé is reklamált helyzete: reggel, mikor az irodában megnézzük a postaládát, az még üres. Eltelik 1-2 óra, majd egyszer csak a postaládában van az értesítés, hogy csomagot hoztak volna, de nem találtak itt, ezért menjünk érte délután. Van csengõ, ki van írva rá a név olvashatóan, ezért nem értjük a helyzetet. Panaszt tettünk, azt ígérték, szólni fognak a csomagkihordónak. Sajnos ez nem az elsõ ilyen elsõ ilyen eset, majd minden második hónapban így járunk. Tanácsadó irodánkat kereste fel T. Ernõné, aki az INVITEL telefonos szolgáltatását mondta vissza mérgében. Elmondása szerint a nyár elején ugyanazt a számlát kétszer küldték ki, õ befizette mindkettõt, csak késõbb vette észre, hogy nem kellett volna. Ezért a következõ számlát nem fizette be, mondván, hogy korábban már megtette. Korlátozták a vonalát, mivel tartozást jelzett a szolgáltató. Mikor telefonált, azt mondták, hogy automatikusan nem számítják be a túlfizetést, annak átvezetését kérni kell, különben õket nem érdekli, hogy van túlfizetése. Segítettünk a néninek a szolgáltatás megszüntetésében, egyben kértük a túlfizetett összeg visszautalását. Reméljük, ezzel rendezõdött az ügy. Hohl Klára, a Szõlõtõ egyesület titkára Székesfehérvár Október hónapban a székesfehérvári tanácsadó irodához / klubhoz forduló panaszosok száma növekedett az elõzõ idõszakhoz képest. A székesfehérvári tanácsadó iroda az alábbi idõpontokban tartotta meg klubnapjait: Október 13-i, keddi klubösszejövetel indító témáját K. Anikó vetette fel, amikor megemlítette aggályait a banki hitelekkel kapcsolatosan a PSZÁF által megfogalmazott banki magatartás kódexrõl. Véleménye szerint ami több szakmai szervezet véleményével is megegyezik ez a magatartás kódex már csak azon ügyfeleken segíthet, akik a jövõben szándékoznak hitelt felvenni. A kódex a korábban felvett hitelekre nem vonatkozik és a korábbi hitelekkel pórul járt ügyfelek helyzetén már nem javít. Az október 27-i, keddi klubnap helyett október 30-án, pénteken megtartott kluböszszejövetel témájaként szóba kerültek a nyugdíjpénztárak. A témát K. Anikó vetette fel. Anikó megemlítette, hogy az egyik nyugdíjpénztár félmillió forintos bírságot kapott a PSZÁF-tõl, mert a pénztár az APEH által átutalt összegek egy részét nem könyvelte le a tagok egyéni számláira és ez az összeg 2007-tõl 2009 elejéig elérte a közel 3,1 milliárd forintnyi összeget. A jelenlévõk közül L. Lívia fogalmazta meg azon véleményét, miszerint nem árt, ha a felügyelet fokozottabban szemmel tartja a mostani zavaros gazdasági környezetben a magánnyugdíj pénztárak és a biztosítók pénzügyi tevékenységeit. H. Ildikó kifejezte a PSZÁF-fel kapcsolatos azon reményét, hogy a felügyeletre vonatkozóan elhangzott új szervezeti besorolás elõsegíti a pénzügyi felügyelet munkáját. A jelenlévõk egyetértettek a pénzügyi felügyelet azon álláspontjával, mely szerint fokozottabb figyelmet fordít a fogyasztóvédelemre. Detki Sándor Budapest Az idén a szokásosnál korábban köszöntött be a hideg idõ, így érthetõ, hogy a legtöbb panasz a fûtéssel kapcsolatban érkezett. - L. I. egy százlakásos társasházban lakik a XII. kerületben az Alkotás utcában, s a gázkazánt még akkor sem kapcsolták be, amikor a lakásokban a hõmérséklet 18 fok alá sülylyedt. Szerinte ezért a közös képviselõ a felelõs, aki kérdésemre azt válaszolta, hogy ez valóban így igaz, ám mivel a lakók öt éve mintegy harmadát fizették a tényleges fûtési költségnek, a mûvek egyszerûen kikapcsolta a kazánt. Állítja, hogy õ próbálkozott ugyan a költségek emelésével, a lakók azonban ilyen esetekben egy emberként tiltakoztak. A Gázmûvek ragaszkodott a teljes összeg, több mint 7,2 millió forint befizetéséhez. Próbáltam meggyõzni az Önkormányzatot és a Gázmûveket is, hogy ne hagyjanak megfagyni körülbelül 300 embert, kapcsolják be a fûtést, és utána vitatkozzanak a kifizetendõ adósságon. Mindenesetre L.I. azt jelezte, hogy néhány hét fagyoskodás után immár van fûtés a házban. Csakhogy azt is rögtön hozzátette, hogy nem hajlandó visszamenõleg fizetni, mert egy dolog részletekben állni a folyamatosan emelkedõ költségeket, és egy dolog mások hibájából egyszerre kifizetni csaknem százezer forintot. - B.J. immár negyedik hónapja nem kap kártérítést a VIII. kerületi Önkormányzattól, miután egy korhadt fa a tavaszi viharok idején rá dõlt az autójára, s mintegy félmilliós kára keletkezett. Annak idején megpróbáltam segíteni, ám az önkormányzati hölgyek felhívták a figyelmemet, hogy maradjak ki ebbõl, a dologból. A panaszost szaladgáltatták a különbözõ hivatalokhoz, hatóságokhoz, s most éppen arra hivatkozva nem fizetnek, hogy a korhadt fasor gondozását alvállalkozónak adták ki, hozzájuk forduljon a károsult. Szándékomban állt az ügyben felkeresni a polgármestert, ám õ éppen most mondott le. - N.Á.-né immár nem elõször, kihagyhatatlan ajánlatot kapott a Beck Tours and Plan Kft.-tõl, miszerint meghívják egy ingyenes 8 napos törökországi kirándulásra. Korábbi tapasztalataiból okulva elhozta a levelet, és megkért, nézzek utána, hol itt az átverés. Nem gyorsan ugyan, de sikerült megtudni: az oda-vissza repülõutat a szerencsés kiválasztott fizeti. A hölgynek, akit másfél nap után sikerült elérnem elmondtam, hogy a cég tudatosan megtéveszti az ügyfeleket, ingyenes utat ígérve, holott ez sok tíz, ha nem száz ezer forintba kerül. Udvariasan közölte, hogy a tájékoztatókban ezen túl erre oda fognak figyelni. - K. M. másfél év óta a sokadik levelet kapja a Parapszichológiai Központtól, ezúttal egy idõs gazdag úr szeretné vele megosztani vagyonát néhány ezer forint ellenében, amit neki kellene postán feladnia. Korábban is volt hasonló ajánlat, az úrnak akkor még neve is volt, Dombinak hívták. A panaszos levélben megírta, hogy nem óhajt további kapcsolatot fenn tartani a szervezettel, s egyúttal segítségemmel feljelentést tett a rendõrségen és az APEH Szerencsejáték Felügyeleténél, ám mindkét helyrõl semmitmondó válaszokat kaptunk. Ha 10 emberbõl csak kettõ befizeti a nyeremény, vagy adomány reményében a néhány ezer forintot, a szélhámosok már jól járnak a hiszékenyek kontójára. Medvegy Magdolna Zalaegerszeg A hónap folyamán két érdekes jelenséggel találkoztunk a zalaegerszegi klubban. - Családi házát nehezen fenntartani tudó zalaegerszegi lakos értékesíteni kívánta a városban levõ családi házát. Tekintettel elfoglaltságára a városban tevékenykedõ ingatlanok forgalmazásával, értékesítésével foglalkozó cég szolgáltatásait vette igénybe. Az ingatlanközvetítõ a szolgáltatásért az eladási ár 4 %-ára tartott igényt, de az ingatlan értékesítése után a 4% átvételét igazoló dokumentumot nem adott, bizonylat (elismervény) adási kötelezettségének nem tett eleget, pedig a családi ház értékesítése során jelentõs összeget tudott keresni, így a volt tulajdonos nem tud hitelt érdemlõen elszámolni sehol sem. - A másik érdekes jelenség, egy szolgáltatás igénybevételét kapacitáló reklámtevékenység, nevezetesen hogy az Internet - és telefonszolgáltatást biztosító cégnek a városban mûködõ részlege, illetõleg annak központi szervezete is megkereste a szolgáltatásokat igénybe vevõ szervezetet. A megkeresésben csak az furcsa, hogy a szolgáltató központja a szolgáltatási díj alapösszegének emelése nélkül nyújtaná ugyanazokat a szolgáltatásokat az újévben, mint a tárgyévben. Ezzel szemben a szolgáltató helyi szervezete emelt összeget kér, illetve a szervezet mûködésével összefüggõ alapdokumentumokat, (bírósági végzés, aláírási címpéldány) igényel. Jó lenne tudni, hogy melyik az igaz, melyiknek hihetünk: a szolgáltató központjának, vagy a helyi szervezetének? Fekécs Imre A TU Fogyasztóvédelmi Klubok címei, elérhetõsége a 14. oldalon olvashatók A KONTROLL, országos fogyasztóvédelmi társadalmi újság (Megjelenik minden hó utolsó hétfõjén) Fõszerkesztõ: Szabó Miklós Tördelõszerkesztõ: Jován László Fotórovat-vezetõ: Bud László Szerkesztõségi titkár: Varga Sándorné Lapigazgató: Széchenyi László Kiadja: a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a Társadalmi Unió. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 13. I/4. Tel./fax: , ISSN: Kedves Olvasónk! Mi komolyan vesszük az Ön fogyasztóként szerzett tapasztalatait, panaszait és javaslatait. Kérjük, forduljon hozzánk levelével és számíthat az érdemi válaszra. A Kontroll szerkesztõi

14 14 A KONTROLL VI. évf. 11. szám Nem csak isszuk, vásároljuk is Az ünnepi boroshordó fogyasztóvédelmi szemszögbõl Csokoládé, szerecsendió, vanília, ázott kutya! Ilyen fantázia nevekkel határozzák meg a borászok a borok ízét. Mi minden járul hozzá az összetett íz hatásához? Mit kell ellenõrizni a borászoknak? Pl., a szõlõfajtát, a talajminõséget, valamint az idõjárást. Ám az elsõ század óta a borászok még egy alapanyaggal járultak, a több mint 400 összetevõhöz, mely komoly hatással van a bor íz és illatvilágához. Ez a domináns alapanyag, a fa, (!) azonban nem akármilyen fa, hanem egy konkrét fajta, a fehér tölgy! De miként és miért talált egymásra a bor és a fa? Miért tölgyfát használnak a kiváló borok készítéséhez? Hát lássunk csodát! A fa leszorította a trónról a bõrt, s az agyagot! A történelmi feljegyzések szerint az ember egész korán rájött, hogyan kell bort készíteni! A borkészítõk a szõlõlét agyagedényekbe vagy állatbõrbõl készült tömlõkbe töltötték, ahol erjedésnek indult. Krisztus idejéig bõrtömlõk, agyagedények voltak a bevált tárolási - szállítási eszközök! Ez idõ tájt egy új módszer kezdett népszerûvé válni a nedû tárolására, szállítására! Idõsebb Plinius elsõ századi történetíró arról írt, - Galliában a mai Franciaország területén a kézmûvesek rájöttek a nyitjára, hogyan lehet a farönköket úgy megformálni, egymáshoz rögzíteni, hogy hordó legyen belõlük. A hordókészítõk, - kádárok - nemzedékrõl nemzedékre adták tovább azokat a szakmai módszereket, melyeket el kellett sajátítani e hasznos edényeknek készítéséhez. A kádárok nemcsak résmentes hordókat készítettek, hanem olyanfajtákat is, melyek úgymond folyadéktárolásra nem voltak alkalmasak, (!) ám liszt vagy szögek szállítására igen! E korban, mikor az áruszállítást csak emberi, állati erõvel végezték, a hordó feltalálása leírhatatlan elõnyt jelentett az emberiségnek. Fejlõdés a technikában A konvex alakjuk nem csak erõssé tette õket, - gurítani lehetett! Nehéz, áruval megpakolt szögletes faláda mozgatása jó pár embert, állatott igényelt, míg ugyanannyi árut tartalmazó hordót egyedül is ide-oda guríthattak. Mivel a hordók erõsebbek, mint az agyagedények, s könnyebb mozgatni a faládáknál, ezért többféle termék kereskedelmét fellendítették az évszázadok folyamán! Ma, az acél, s a mûanyagtartályok, a kartondobozok, többé - kevésbé felváltották a hordókat. Ettõl független ma is készítenek hordókat, sõt, a szakma virágzik! Csak Kaliforniában körülbelül ember vesz részt a hordógyártásban. Az éves bevétel meghaladja a 211 millió dollárt. A híres kaliforniai borvidéken, a napai völgyben, egyetlen üzemben több mint hordót készítenek évente. Hogyan készítik a hordót? A legértékesebbnek tartott hordók Franciaország tölgyeseiben kezdik meg pályafutásukat. A kiváló minõségû, mennyiségû fakészlet miatt a boroshordóknak körülbelül a 45% - a innen kerül ki. Miután a favágók kivágják a 1OO éves fákat, a fatelepeken hasábokra fûrészelik, majd szálirányban gondosan széthasítják. Az így kapott félkész termék a donga! Ha ezeket nem megfelelõen hasítják, késõbb, mikor hajlítják, eltörnek, vagy a belõlük készített hordókból szivárogni fog a bor! A dongákat a fatelepeken rakásokba rendezik, hagyják, hogy a nap, a szél, az esõ lassan kivonja belõlük a keserû csersavat. Ezáltal a tölgy íz-kivonat anyagai hangsúlyosabbá formálódnak. A dongákat 1-4 évig kell a szabad ég alatt tárolni, mielõtt a tényleges megmunkálásra kerülnének. A mester, a régi hagyományoknak megfelelõen úgy formálja a dongákat, hogy azok közepén szélesebbek legyenek, a végeik felé pedig keskenyedjenek. Az oldalakat pontosan a megfelelõ szögben rézsútosra vágja, midõn, a dongákat egymás mellé állítja, majd egy hengert rak ki belõlük. Utána, erõs vasabroncsokat ver a készített henger egyik végére, amitõl a félig kész hordó úgy néz ki, mint egy lefelé bõvülõ szoknya. A hordót egy földön elhelyezett tüzelõkosár fölé helyezi, felmelegedés céljából. Azután, a félkész hordó belsejét megnedvesíti, ezáltal gõzöli a fát, amitõl puhul. Késõbb, egy kötelet vagy kábelt tesz a másik végén szétálló dongák köré, szorosan összehúzza, meghajlítva ezzel a dongákat, s kialakítva a hordó jellegzetes alakját! Majd átmenetileg abroncsokat tesz köré. A végsõ abroncsok ezután kerülnek a helyükre. Ám a hordó, még a végeken nincs lezárva! Mikor meglesz a forma, mindkét végén egy mélyedést (csínt) vág belülre, amelybe beleilleszti a lapos, kör alakú hordófeneket, és ezzel a munkafázissal lezárja. A két hordófenék is tölgyfából készül! A dongák közé gyékényt helyeznek tömítõanyagként, hogy ne szivároghasson, ha a fa nem egyenletesen tágul, vagy húzódik össze. A hordófenék beillesztése elõtt a kádár ismét a tüzelõkosár fölé helyezi, mivel a belsejét még egyszer kiégeti. A kiégetés mértéke a borásztól függ, ki a hordót rendelte! A fa újbóli kiégetése jobban kiemeli a tölgy aromáját, amelyet a bor átvesz, így járul hozzá tehát a hordó a bor ízének, zamatának alakulásához. Hamisítás, vagy elfogadott szakmai fogás? Néhány fehérbort, például a chardonnay - t is tölgyfahordóban érlelik. De nem mindegyiküket érlelik hordókban, hanem manapság egyre inkább rozsdamentes acélból készült tartályokba. Ez esetben a borászok, idõnként úgy adják meg a bornak a tölgyes ízt, hogy tölgydongákat helyeznek a borral teli fémtartályba, vagy pedig tölgyforgácsot vagy tölgyfaport tesznek a borba, miközben az acél- vagy betontartályban érlelõdik. Oláh-István László A TU fogyasztóvédelmi tanácsadó irodák és klubok TU-MUOSZ Újságírói Fogyasztóvédelmi Klub Dr. Mérõ Éva Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-1116 Budapest, Fehérvári út fsz.2. Tanácsadás: pénteken 9-12 óráig az érdeklõdõ újságírók számára. A hónap utolsó péntekén óráig szakmai mûhelymunka. Budapest Medvegy Magdolna Tel: (+36 30) Iroda: H-1112 Budapest, Cirmos u. 8. Tanácsadás: kedden és csütörtökön óráig Klub: H-1119 Budapest, Etele út 38/a fsz.4. Klubnap: Páratlan héten, szerdán 17 órától Debrecen Klubvezetõ: Zenkovics Zoltánné, helyettese: Mile Anikó. Elérhetõség: 4031 Debrecen, Postakert u. 27 Tel.: 52/ Mobil: 06-20/ Klubnap: páros hétfõn órakor, tanácsadás: páratlan héten óráig. Jászberény Lipták Zoltán Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-5100 Jászberény, Ifjúság út 24. Tanácsadás: hétfõn és szerdán 9-11 óráig Klubnap: szerdán óráig Nyíregyháza Pál Istvánné Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-4400 Nyíregyháza, Rezeda u. 79/a. Tanácsadás: hétfõtõl-péntekig óráig, de idõpont egyeztetéssel szükség szerint. Klubnap: minden kedden óráig Pécs-Baranya Kiss Varga István Tel: (+36 72) Tel: (+36 20) Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-7629 Pécs, Komlói út (Origó-Ház) Tanácsadás és klubnap: hétfõtõl-péntekig 8-17 óráig Zalaegerszeg Fekécs Imre Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-8900 Zalaegerszeg, Kert u. 8. Tanácsadás: hétfõn és pénteken óráig Klubnap: hétfõtõl-péntekig 9-12 óráig Csabrendek - Sümeg Tanai Tamásné Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-8474 Csabrendek, Rákóczi út 14/a Tanácsadás: a hét minden napján Klubnap: minden második csütörtökön 17 órától. Tapolca Fodor Gyula Tel: (+36 20) Tanácsadás: minden hétfõn óráig. Klubnap: minden páros héten pénteken óráig Iroda és klub: H-8300 Tapolca, Fõtér 10. (Könyvesbolt) Budakeszi Fekete Csaba Tel: (+36 23) Fax: (+36 23) Iroda és klub: H-2092 Budakeszi, Fõ u Tanácsadás: hétfõn, szerdán, pénteken: óráig, kedden és csütörtökön 9-14 óráig Klubnap: ugyanott, ugyanakkor. Százhalombatta - Érd Kistérségi Fogyasztóvédelmi Klub J-né Szabó Éva Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-2440 Százhalombatta, Csenterics út 4. Tanácsadás: hétfõn: óráig Klubnap: minden második kedden óráig. Székesfehérvár Detki Sándor Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-8000 Székesfehérvár, Gánts Pál u. 17. Tanácsadás: hétfõn és pénteken óráig Klubnap: a páros héten kedden óráig Szolnok Lipták Zoltánné Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-5000 Szolnok, Sajtó u. 10.I.3. Tanácsadás: kedden és szerdán óráig Klubnap: kéthetenként egyeztetés szerint Tata Hohl Klára Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-2890 Tata, Kazincbarcika út 4/c Tanácsadás: szerdán óráig Klubnap: ugyanott, ugyanakkor. Gyöngyös Szoó Sándor Tel: (+36 37) Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-3200 Gyöngyös, Jászsági út 3/B Tanácsadás: Kedden és csütörtökön óráig Klubnap: ugyanott, ugyanakkor. Törökbálint - Budaörs - Kistérségi Schmidt Mónika Tel: (+36 70) Iroda és klub: H-2045 Törökbálint, Deák Ferenc u. 51. Tanácsadás: kedden óráig illetve telefonos bejelentkezés alapján. Klubnap: páros héten csütörtökön óráig Dél-alföldi Regionális Oláh-István László elnök Iroda és klubvezetõ h. Oláhné Szabó Éva titkár Tel: (+36 62) Tel: (+36 70) Tel: (+36 70) Levelezési cím: H-6768 Baks, Váradi u. 16. Iroda és klub: H-6722 Szeged, Földvári út 3. Tanácsadás: csötörtökön és pénteken óráig Klubnap: a hónap utolsó pénteken 16 órától Nagykanizsa Szeri Ferenc Tel: (+36 30) Tel: (+36 70) Iroda és klub: H-8800 Nagykanizsa, Petõfi u. 5. II Tanácsadás: a hónap elsõ és harmadik hetében csütörtökön óráig Klubnap: a hónap második és negyedik hetében csütörtökön óráig Cegléd Kõhalmi Dezsõ Tel: (+36 30) Iroda: H-2700 Cegléd, Rákóczi út 37/a Tanácsadás: hétfõn és kedden óráig Klub: Kossuth Mûvelõdési Központ és könyvtár H-2700 Cegléd, Kossuth tér 5. Klubnap: a hónap utolsó elõtti szombatján óráig

15 A KONTROLL VI. évf. 11. szám 15 Lehet jó a fogyasztónak - ha meggondolt Az adatainkra kíváncsi vásárlói kártyák Mostanában rendkívül népszerûvé váltak a különféle vásárlói kártyák. Magyarországon a hipermarketekben jelentek meg elõször ezek a szolgáltatások, amelyekkel az ügyfél hitelre vásárolhatott. Késõbb az áruházláncok több országban felhasználható plasztik kártyákat gyártottak, de ezeknek már nem a hitelfelvétel, hanem a hûségpontok gyûjtése, illetve a kedvezményes akcióban való részvétel volt a célja. E törzsvásárlói kártya ingyenes, névre szóló és bármely 14. életévét betöltött személy igényelheti. A rendszer lényege egyszerû: a chipkártyákra a törzsvásárlók a programban résztvevõ partnerek áruházaiban, üzleteiben és töltõállomásain vásárlásaik után pontokat kapnak, amelyeket pontfolyószámlán gyûjtenek össze. A gyûjtött pontok a partnerek áruházaiban, üzleteiben bármely termék vásárlása esetén beválthatóak. Minden 100 forint, illetve egy liter üzemanyag vásárlása után 1 pont jár. A legismertebb program elõnyei és hátrányai A pontkibocsátó és egyben pontbeváltó partnerek között van egy barkácsáruház, három élelmiszer hipermarket, egy osztrák benzinkút-hálózat, egy fotóvállalat, illetve egy utazási iroda is. Ha valaki születés- vagy névnapján vásárol és a kártyaigénylõ adatlapján e személyes adatait szerepeltette, dupla pontokat kap. Lapozgattam ennek a kártyaigénylõ adatlapnak a kérdéseit. A vásárló szinte minden szokására kíváncsiak. Azt is tudni akarják az igénylõrõl, hogy hányan laknak a háztartásában, fel akarják mérni az iskolai végzettségét, az illetõ foglalkozását, a gyermekek számát, meg hogy hány autó van a családban. Tudni akarják azt is, hogy milyen márkájú autója van, milyen gyakran utazik belföldre és külföldre, mivel tölti a szabadidejét (ennél a pontnál akár több választ is be lehet jelölni x-szel), milyen típusú lakásban lakik, van-e háziállata (kutya, macska, madár, hal, illetve egyéb), hol szeret élelmiszert vagy elektronikai és egyéb mûszaki cikkeket vásárolni. Emellett kíváncsiak arra is, hogy a készpénzes vagy a bankkártyás fizetést részesíti elõnyben vagy sem. Szóval minden olyasmire kiterjednek a kérdések, amelyek alapján pontosan fel lehet térképezni az illetõ Addig jó nekünk embereknek, amíg vannak Madárélet télen Havas hideg napokon járva a természetet, megtapasztalhatjuk, hogy szárnyas barátainknak, a madaraknak sokasága küszködik a mostohává vált életkörülményeikkel, igyekszik elõteremteni a mindennapi betevõ falatot, ami meleget ad, fûti a testet és megmenti a fagyhaláltól. Énekesmadaraink egyes fajai télen át nálunk maradnak úgy, mint a cinkék, tengelicek, harkályok, a ragadozó madarak közül a karvaly a galambász héja. Sokan közülük télen közelebb húzódnak az emberi lakhelyekhez. Madaraink testhõmérséklete megközelíti a 40 fokot, amely hõfoknak állandósításához a folyamatos táplálék fogyasztása elengedhetetlen. A magevõ énekesmadarak különösön jelentõs havazás esetén nehezen jutnak élelemhez. Nem jobb a sorsuk a rovarevõ madaraknak sem. A madarak szaruszerû tollruhája igen rossz hõvezetõ így elegendõ védelmet nyújt gazdájának. Téli hideg napokon, a faágakon, a távvezetékeken felborzolt tollazatú énekesmadarak sokasága várja az idõ jobbrafordulását. A felborzolt tollazat közé beszorult levegõ annak rossz hõvezetése miatt légpaplannal látja el a hidegre kényszerült madárkákat. vásárlási szokásait. A kérdések kitöltését 200 forinttal jutalmazzák. Persze feltételezik, hogy a kérdõív kitöltõje az eredeti nevét és lakáscímét adja meg, mert lakásra küldik ki a végleges plasztik-azonosítót. Néha érthetetlen, hogy egy vásárlói kártyához miért nem elegendõ az illetõ neve, lakcíme és E- mail címe? Elõnyként meg kell említeni, hogy már az adatlap kitöltésekor érvénybe lép az ideiglenes kártya, amelynek érvényességét eredetileg három hónapra tervezték. Viszont akkora az érdeklõdés iránta, hogy az információ feldolgozással nem boldogultak az ügyintézõk és ezért az ideiglenes azonosító érvényességét 5 hónapra kibõvítették. Akinek ezen idõ alatt nem érkezik meg a végleges kártyája, az egy megadott telefonszámon érdeklõdhet. Egyébként anynyit sikerült megtudni, hogy ebben a programban eddig 1 millió plasztiklapot igényeltek a hazai fogyasztók. Miként mûködik másoknál Csak úgy nyüzsögnek a nálunk telelõ vízimadarak a jeges tavak, folyók mentén. A vadrucák a szárcsafajták mellett a jég alatt vadászó búvárt a vízirigót is megcsodálhatjuk télen. Azért tudják vidáman átvészelni a téli napokat egyrészt, mert a tollazatuk olyan sûrû, hogy egy csepp víz sem férkõzhet közé, másrészt a vízimadaraink folyamatosan zsírozzák tollruhájukat. A farktõnél faggyúmirigyek vannak, amelyek váladékait csõrükkel nyomkodjak ki és kenik szét tollazatukon. A bõrük alatt vastag szalonnaréteg van, amely remek hõszigetelõ. A madaraink nagy része a tél elõl migrációra kényszerül. Ennek az oka nem is annyira a hidegnek tudható be, mint inkább a krónikus táplálékhiánynak. A gólya sem azért megy el, mert nem érzi magát jól nálunk, hanem, mert többnyire befagynak élõvizeink és nem jutnak táplálékhoz. A madárvonuláshoz hasonlítható a denevérek egyes fajtáinak vándorlása, akik a hideg tél elõl melegebb éghajlatokra távoznak. A nagyobbik csoport téli álmot alszik. Az egyébként igen falánk állatok az év egyharmadát koplalással töltik. A pisze orrú denevérek hõmérséklete 32 fokról 12 fokra csökken a hosszú koplalás ideje alatt. Egyes denevérfajok barlangokba húzódnak, ahol a testhõmérsékletük nem csökken olyan látványosan. Ne feledjük: a nálunk telelõ madarak énekét akkor élvezhetjük a jövõ évben is, ha enyhítünk az éhségükön, ha segítünk átvészelniük a telet Bánhidi János Hazánkban egy drogériás céghálózat a nyáron vezette be a vásárlói kártyáját, amelyet még Ausztriában is lehet használni, illetve az ottani vásárlások pontértékei is felkerülnek a folyószámlára. (Ezzel némi gubanc adódhat, hiszen Ausztriában euróval fizetnek, nálunk pedig forintban.) Az áruházlánc minden kétszáz forint után 1 pontot ír jóvá az ügyfeleinek. Azt gondoljuk, hogy a hazai üzletekben vásárolt termékek után járó pontokat érdemes inkább itthon beszámíttatni. Viszont itt nem érdeklõdtek a részletes vásárlói szokások felõl, elegendõ volt csupán megadni a nevet, a születési dátumot, a lakcímet, mobilszámot és címet. Különösebben nem erõszakoskodtak akkor sem, ha valaki nem akarta megmondani a születési idejét, vagy a mobilszámát és az címét. Az ideiglenes kártya kiadásakor rögtön közölték, hogy 10 hét alatt érkezik meg az azonosító. Minden drogériás üzletben felállítottak egy számítógépet, ahol a vonalkód segítségével ellenõrizhetik az érdeklõdõk, hogy a kártyához tartozó számlán hány pontjuk van, mennyit válthatnak be kedvezményként. A klubtagság Magyarul: másodkézbõl, azaz használt Second hand Amennyiben tovább tallózunk a hasonló ajánlatok között, találkozunk még más típusú megoldásokkal is: például az egyik legolcsóbb élelmiszer-áruház klubtagságot kínál. Az adatlapot a pénztárnál lehet igényelni, helyszínen kell kitölteni és máris érvényes a plasztikkártya. Kéthetente sorsolnak azok között, akik ötezer forint felett vásároltak az üzletben. Akik ezen összeg alatt fizettek (például ezer vagy háromezer forintot), azok között tárgynyereményeket, külföldi utazásokat osztanak ki. A cég ezáltal ösztönzi az ügyfeleit arra, hogy náluk vásároljanak - még ha csekély összegért is -, mert így nagyobb az esély a nyerésre. A kártyaszámos listát közzéteszik a boltban és a cég honlapján is. Így mindenki ellenõrizheti, hogy nyert-e és mit. Mindenesetre megállapítható: a fogyasztók szeretnének szerencsések lenni, még azon az áron is, hogy kiadják a személyes adataikat. Pedig nem árt az óvatosság. Minden rendszer feltörhetõ, még egy hipermarketé is. Amennyiben részletes válaszokat adunk, gondoljuk meg, hogy mit válaszolunk. Sajnos - a világháló segítségével - manapság szinte bárki hozzájuthat a vásárlási szokásainkat tartalmazó adatcsomaghoz, olyan biztonsági rendszert még nem találtak ki, amely szuperbiztos lenne. Sajnos vissza lehet élni az adatokkal, ha nem vigyázunk! Ilonka Mária Olyan csinos kis rucit turkáltam magamnak, hogy a sárga irigység eszi meg a barátnõimet, ha meglátják. Gyakran hallani manapság ilyen, és ehhez hasonló szöveget. Divat lett a second hand, vagyis használt ruha üzletbõl vásárolni. Nem is olyan régen még kritikaként fröcskölte felénk a tehetõsebb világ, hogy Nyugat Európa levetett holmijaiban járunk. De mit tesz az idõ, a forgandó valóság, amellyel a nézõpont is együtt változik, ma már nem számít rangon alulinak, ha betér valaki egyegy használt holmikat kínáló boltba. Ellenkezõleg: program, a shoppingolás, a bevásárlás szerves része lett ezeknek az üzleteknek a felkeresése. Angol, holland, német használt ruhákat csaknem minden utcában kínálnak a fõvárosban, de vidéki településeken is ismert és kedvelt bevásárló helyek lettek a nem egyszer márkás holmikat is forgalmazó boltok. Egyszóval menõ üzletág lett a használt külföldi holmi. Akik korábban elõbb óvatosan körülnéztek mielõtt beléptek volna egy ilyen üzletbe, vajon nem látja e meg õket ismerõs, most boldogan mutogatják legújabb zsákmányaikat, ha találnak néhány egyedi, különleges darabot a turkálókban. Ehhez a mûfajhoz türelem és elszántság kell, - mondja az egyik forgalmas belvárosi üzlet gyakorlott eladója. Igaz, akadnak olyanok is szép számmal, akiket csak a kíváncsiság hoz be, esetleg tapasztalatot gyûjtenek, mások viszont rutinosan mozognak a ládák, dobozok, tárlók között, és különös érzékkel bukkannak rá egy-egy nekik tetszõ, jó darabra. Vannak törzsvevõink, és nem a legszegényebbek közül, ellenkezõleg, mûvészek, színésznõk is betérnek hozzánk, már figyelik, számon tartják, hogy mikor érkezik új áru, és lecsapnak a friss választékra. Persze szerencse is kell itt a vásárláshoz, a vevõk magukra vannak utalva, nem pátyolgatjuk õket, nem kérdezgetjük, hogy miben segíthetünk, itt a legnagyobb segítség éppen az, ha hagyjuk õket szabadon válogatni. Éppen ez a vonzó. Van, aki naponta benéz, de legtöbben hetente egyszer, az árufeltöltés idején jönnek. Akad, aki innen öltözik, teljes ruhatárát sikerül kiválasztani, és van, aki csak egy-egy extrém darabot választ, olyant, amibõl biztosan nem jön szembe vele még egy az utcán. Van bolt, ahol darabra, másutt kilóra megy az árusítás, nyílt már gyermekruha bolt, és férfiak számára szakosodott üzlet is, tehát az egész család felöltözhet viszonylag olcsón. De vajon nem nagy a vevõkockázat ezekben a boltokban? Hiszen nincs mód csereberére, meggondolásra, hogy nem is ezt akartam, más színt, és fazont szeretnék, meg, hogy nem tetszik a férjemnek, inkább visszaviszem. Itt biztosra kell menni, és aki kapja, marja alapon történik a vásárlás. Aki rosszul választ, magára vessen. Azért valamiféle szabályoknak ezekben a boltokban is érvényesülniük kell?- a kérdést már a legilletékesebb helyen teszem fel, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumban, ahol dr. Pénzes Borbála sajtóreferens készségesen válaszol: - Ezekre az üzletekre ugyanazok a kereskedelmi és fogyasztóvédelmi szabályok vonatkoznak, mint minden más kereskedelmi tevékenységre. A kereskedelemrõl szóló évi CLV törvény 5. -a elõírja, hogy a kereskedõnek rendelkeznie kell az adott termék eredetét hitelt érdemlõen igazoló bizonylattal. A használt ruhákra is ugyanez érvényes. Az árucikkek árának megállapítása viszont ezekben az üzletekben a kereskedõ kompetenciája. Nem véletlenül kapták ezek a boltok a turkáló becenevet a vásárlóktól, mert itt azé a cucc, aki elõbb rátalál, és elõbb lecsap rá. Azt nem írja elõ semmiféle jogszabály, hogy ki kapjon a készletbõl, és ki ne, potenciálisan minden betérõ vevõnek számít, és mindenki kedvére, ízlése és pénztárcája szerint válogathat, amíg van mibõl. Az áruk viszonylag gyakran cserélõdnek, heti egyszer, vagy kétszer érkezik az utánpótlás. A kereskedõ lehet, hogy kedvez a törzsvásárlóknak, hiszen már ismeri ízlésüket, talán el is tesz nekik egy-egy darabot, de lelke rajta, hiszen jól felfogott érdeke, hogy menjen a bolt, a vevõk kedveljék, visszatérjenek. A verseny meglehetõsen kiélezett már ezen a piacon is, tehát maximálisan ki kell szolgálni a vásárlókat. Meglepõ, hogy kényesebb ízlésûek is betérnek ezekbe a boltokba, nem tartva attól, hogy a messzirõl jött áru esetleg fertõzésveszélyt hordoz magában. Bálás ruhákról van szó, az alsónemûtõl a cipõkig minden megtalálható a készletben, és senki nem tudja, hogy ki viselte ezeket elõzõleg, Itt lép be a fokozott fogyasztói felelõsség. Talán azt nem is kell külön mondani, hogy, aki ilyen boltokban vásárol, annak a higiénés szabályok betartására mindenképpen ügyelni kell, minden vásárlónak saját érdeke, hogy kitisztítva, kimosva viselje a second hand holmikat, és akkor valóban öröme lesz a jó áron megvett, tetszetõs holmikban. L. Gy.

16 16 A KONTROLL VI. évf. 11. szám Terítéken a modern technika drótposta eszközei Körkép a telefax készülékekrõl Hangosan csattogó, zörgõ telexgépek zaja szûrõdik ki egy vállalat szobájából, ahol sok szorgos ember sürög-forog, fogadja, küldi az üzeneteket Ugye ismerõs a kép? Az idõsebb korosztály számára minden bizonnyal évvel ezelõtt, még a telexgépek voltak a telefonos szöveginformáció küldés mindennapi eszközei. Az egykori elektromechanikus gépek a számítástechnika és a mobilkommunikáció elõretörésével kiszorultak, mára technikatörténeti fejezetnek minõsülnek. Nos, azért ez a megállapítás nem teljes mértékben állja meg a helyét, mivel a pontosabb kifejezés inkább az átalakulás. Hiszen a telexgépek ma is használatosak, csak modern technikai alapokon álló, digitális formában, a mai technikai szint kihívásainak megfelelõen újjászületve, telefax néven. Persze a fax-készülékek is történelmet írtak már, mivel közel húsz éve hétköznapi irodatechnikai berendezésnek minõsülnek, továbbá meghódították a háztartásokat is. Azonban ne higgyük azt, hogy maga az elv, csak néhány évtizedes találmány, ugyanis a technikatörténet a skót Alexander Bain órakészítõt tekinti a fax feltalálójának, aki 1843-ban szabadalmaztatta ötletét elektrokémiai telegráf néven. Az õsfax küldõ és fogadó oldalon egyaránt egy ingát tartalmazott, amelyeken egy-egy fém kefe volt, amely a küldõ oldalon egy, az információt hordozó dombornyomott fémlapot sepert végig az inga lengésének megfelelõen. Ahol domborulat volt ott a kefe hozzáért a fémlaphoz és áramkört zárt. Ahol nem volt érintkezés, ott az áramkör nyitott maradt. Így létrejött egy villamos jelsorozat, amelyet az üzenetvevõ oldal felé továbbítottak távíró vonalon keresztül. A vevõkészülék ingáján lévõ kefe, pedig egy kálium-jodiddal átitatott papíron mozgott szinkronban, ahol meg a villamos jelsorozatnak megfelelõen megjelenítette az üzenetet. A megjelenítés az áram hatására, a megfelelõ pontokon létrejött sötétbarna elszínezõdés által jött létre. Voltak késõbbi találmányok is, mint például Frederik Bakewell 1848-ban megjelenõ másolós telegráfja. Majd Giovanni Caselli 1865-ben megindította Párizs és Lyon közötti kereskedelmi faxösszeköttetést ben Shelford Bidwell már nem elektromos, hanem szelénium alapú optoelektronikus letapogatást dolgozott ki. Arthur Korn 1902-ben tökéletesítette Bidwell találmányát. Edouard Belin 1925-ben bemutatta belinográfnak nevezett készülékét, amelytõl már csak egy lépés a mai modern faxkészülék. Végül 1966-ban a Xerox Corporation megalkotta a Magnafax Telecopier-t, amely már a mai technikai elvet jelentõ, elfogadható méretû és megfizethetõ áru készüléket jelentette. A telekommunikációs piac résztvevõi, gyártói kivétel nélkül igyekeztek kiszolgálni a fax gépek iránti igényeket. Mint minden esetben, itt is újabb és újabb típusok láttak napvilágot. Egyre kisebb, felszereltebb és multifunkcionálisabb berendezések álltak a vásárlók rendelkezésére mind kommersz, mind professzionális kivitelben. Napjainkban az internet és a fejlett mobil-telekommunikáció korában nehezen érthetõ a vásárlói igény fennmaradása, hiszen a funkció más úton is elérhetõ. Minthogy mai napig is életképes a vezetékes telefon is, így a telefax esetében sincs semmilyen rejtélyes ok. A telefax túlélte az elektronikus üzenetváltást A legelsõ megválaszolandó kérdés a létjogosultság okát boncolgatja. Igen, talán az egész dologban ez a legérdekesebb. Mi lehet a magyarázata annak, hogy az elektronikus levelezés ( ) és a rövid, szöveges üzenet-szolgáltatás (SMS), valamint a multimédiás üzenet-szolgáltatás (MMS) korában még mindig van igény egy ilyen vezetékes telefonkapcsolat alapjaira épülõ gépre. Nos, a válasz az egyszerûség. Miért is? Alapesetben egy telefax-készülék nem igényel különleges karbantartást, háttértudást, csak hálózati táplálást és egy vezetékes telefonkapcsolatot. Maga a berendezés egy nagyszerû találmány. Dehát mi is a telefax? Nos, nem más, mint egy (általában) A4-es méretû információletapogató, vagy szkenner, ami a leolvasott információt, digitális kódokat jelentõ sípszavakként a telefonvonal beszédfrekvenciás tartományában továbbítja a vonal másik végén lévõ készülék számára. A vevõ oldalon lévõ fax, pedig dekódolja a vett információkat és megjeleníti a papíron. Tehát a másik részegység a nyomtató, ami az információ láthatóvá tételérõl gondoskodik. A folyamat létrejöttéhez természetesen arra van szükség, hogy a készülékek értsék egymás nyelvét nevezetesen a kódolási rendszerük azonos legyen. Éppen ezért a faxkódok szabványosan rögzítettek, így teljesen mindegy, hogy milyen márkájú, típusú berendezésrõl küldik, vagy fogadják az üzenetet, az minden esetben, ha az információs csatornában (telefonvonal) nincs hiba, átérkezik a küldõtõl a fogadóig. A küldõ készülékbe behelyezzük a dokumentumot, felhívjuk a fogadó faxszámot, és megnyomjuk a start-gombot. A dokumentum tartalma elküldésre kerül. A sikerességrõl a fogadó berendezés még viszszaigazolást is képes küldeni. A folyamat után manuálisan, vagy automatikusan bomlik el a kapcsolat. Semmilyen komoly tudást, csak egy egyszerû alapfunkciós kezelést igényelnek. Nincs szükség számítástechnikai ismeretekre, bonyolult rendszerekben való jártasságra, egymásba ágyazott menürendszerekben való barangoláshoz való képességre. Hogyan lehetséges ez? Ennek az, az oka, hogy az elsõ berendezések fejlesztésekor a fõ szempont az egyszerûség és a minimális karbantartási igény volt. Késõbb ez az elv kissé módosult az igények változásával, de a hétköznapi telefax készülékek esetében a mai napig a kezdeti törekvés a domináns. A megoldás abban rejlik, hogy a papíron kívül semmilyen adalékanyagra nincs szükség az üzemeltetéshez. Általában egy kartoncsõre felcsévélt A4-es szélességû papírszalagra nyomtatnak a készülékek. Ha elfogyott a papír, természetesen újra kell tölteni, de festéket, az esetek többségében, nem igényelnek. Az esetek többségében? Igen, mert ez rendszerfüggõ. Négy, nyomtatórendszerrel felszerelt készülékcsoportot lehet megkülönböztetni. Az egyik az úgynevezett hõpapíros, vagy más néven DT (Direct Thermal közvetlen hõhatás) nyomtatási rendszer. Ez a legolcsóbb és legigénytelenebb megoldás. Az alkalmazott speciális papír egyben a festéket is tartalmazza. Hõ hatására elsötétedik, elfeketedik. Egy, a papírral közvetlenül érintkezõ hõ-fej gondoskodik a megfelelõ információ pontrólpontra történõ megjelenítésérõl. Azon a ponton, ahol hõsokk éri a papírt ott elfeketedik. Így lehet rá nyomtatni. A módszer hátránya a nyomtatott anyag idõvel történõ elhalványodása, esetleg teljes láthatatlanná válása. Esetleg hõ hatására elsötétedhet, vagy be is feketedhet. Éppen ezért szokták az ilyen rendszerû készülékeket alkalmazó cégek, vagy magánszemélyek a fontos üzeneteket lefénymásolni, mert az eredeti anyag így nem archiválható hosszú távon. Professzionális célokra úgynevezett hõ-filmes eljárást alkalmaznak. A dolog lényege, hogy egy lapszélességû festékfilm fólia helyezkedik el a készülékben, amelyet a hõ-fej megmelegít a megfelelõ pontban, miáltal a festék ráolvad a papírra. Az így készült nyomtatás már archiválható és nem érzékeny a normál körülmények közötti külsõ behatásokra. Vannak más eljárások is. Mégpedig a tintasugaras és lézeres nyomtatási módszerek. Ezen mûködési elvek egy, az egyben megegyeznek a hétköznapi számítástechnikai printereknél ismertekkel. Professzionális igénybevétel esetén, inkább e kettõt alkalmazzák, de ha pontosak akarunk lenni, akkor hozzá kell tenni, hogy a költséghatékonyság szempontjai miatt leginkább a lézeres eljárás terjedt el. Az ilyen rendszerû készülékeket nevezik hétköznapi nyelven lézerfaxnak. A tintasugaras készülékek folyékony festéket tartalmazó patront, míg a lézeres berendezések festékport hordozó kazettát tartalmaznak. Kiürüléskor azokat természetesen cserélni kell. A lézeres készülékeknél sok esetben a festékpor kazetta, vagyis a toner, és a nyomtatásért felelõs dobegység, külön cserélhetõ. A nyomtató-berendezések ugyan lehetnek különbözõek, de a letapogatás módszere az azonos alapelvre épül. A letapogató tartalmaz egy optikai érzékelõ egységet, amely nem más, mint egy CCD (Charge Coupled Device töltéscsatolású képalkotó eszköz), vagy CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor komplementer fém-oxid félvezetõ képeszköz), esetleg fotodiódás szenzoregység, amely 1728 fényérzékelõ pontot tartalmaz. Ezek a pontok a letapogatandó papírlap egy teljes sorát képesek átlátni. Egy homogén fény által megvilágítja a készülék a megfelelõ területet és az adott képelemnél érzékelt információ alapján eldönti, hogy az sötét, vagy világos. Így egy kimondottan fekete-fehér képet kapunk. Nem monokromatikusat, mert nincsenek árnyalati átmenetek. Sötét és világos elemekre bomlik a letapogatott információ. Akárcsak egy dot-mátrix kijelzõ. Éppen ezért nem lehet kimondottan képolvasónak nevezni a fax-berendezést. A letapogatott sorokból 1145-öt különböztet meg. Eszerint a felbontás 1728 X 1145 pixel. Ebbõl adódóan ez közel kétmillió bitet jelent egy lapon. Ez azért érdekes, mert a telefonvonalon a kis sávszélesség miatt csak kevés adatot lehet egyszerre átvinni, így a sok adat a küldési idõ növekedésével jár. Persze erre is van megoldás, hiszen a Group 3 rendszerû készülékek már digitális tömörítési, ill. adatmennyiség csökkentõ átkódolási eljárásokat is képesek alkalmazni. A módszer lényege az egymás melletti pontok figyelésén alapszik. Teljes fekete, ill. fehér sorokat, vagy több egymás mellett lévõ azonos pontot képesek egyegy rövid információval továbbítani. Így nincs szükség mindig a bitenkénti továbbításra. Ezzel a módszerrel lényeges idõmennyiséget lehet megtakarítani. Amikor az egyik készülékkel meghívjuk a másikat, faxküldési szándékkal, akkor azok már a megszólítási protokollból felismerik egymás képességeit, kódolási eljárásait, s így mindig megvalósul az egynyelvûség. Sokszor került megemlítésre az elõnyök közt a rendszer egyszerûsége, amelynek mai napig köszönheti az melletti létezését. Azonban ne legyünk egyoldalúak, így említsük meg a hátrányokat is! Mulatságosnak tûnik, de a telefaxok hátrányát ugyanazon ok képezi, mint, ami az elõnyét is. Az egyszerûség. Jó minõségû monokromatikus, vagy színes szöveget, képet nem lehet továbbítani velük. Sok esetben viszont nagy jelentõsége van az árnyalatoknak, színeknek, pontos információmegjelenítésnek. Hát, ez az a határ, amin túl már más megoldást kell választanunk. Például az -t, vagy az MMS-t. Miután áttekintettük a múltat, a jelent, a technikai alapokat és megoldásokat, fordítsuk figyelmünket a vásárlási szempontokra. Milyen készüléket is érdemes vásárolni és milyen áron érhetõk el azok A modern telefaxok ma egyfajta többfunkciós berendezések. Telefon és digitális üzenetrögzítõ is egyben. A lézerfaxok általában fénymásolók, valamint nyomtatók is, így nemcsak fekete-fehér, hanem szürkeárnyalatos monokromatikus, valamint színes szöveg-és képnyomtatásra is alkalmasak számítógéphez csatlakoztatva. Úgy érzem, nem lehet elmenni a dolog mellett, hogy nemcsak fax berendezéssel, hanem számítógéppel is lehet szabványos fax üzenetet küldeni, fogadni egy, úgynevezett faxmodem kártya, vagy külsõ modemegység segítségével. Ezek a modulok néhány éve még elengedhetetlen eszközei voltak a keskenysávú Internet elérésnek. Talán csak kevesen tudták, hogy a fax kommunikáció és a keskenysávú, úgynevezett betárcsázós Internetelérés azonos alapelveken nyugszik az adattovábbítási alapelvek szintjén. Így nem sokan használták telefaxként számítógépüket, fax-programot igénybe véve. Másrészt nem is túl célszerû a számítógép állandó készenlétben tartása, már csak az energiaköltségek szempontjából sem. A szélessávú Internet elterjedésével háttérbe szorultak a fax-modem kártyák alkalmazása. Bár még modern számítógépek alaplapjaira integrálva, valamint laptopokban is megtalálható az ominózus opció, mert hát biztos, ami biztos, sosem lehet tudni semmit alapon. Legyen bárhogy is, vannak olyan kiforrott eszközök, amelyek úgy látszik, soha nem tûnnek el. Mindenesetre, napjaink modern fax eszközei közel azonos tudással rendelkeznek. Két dolgot kell eldönteni a vásárlónak. Mégpedig azt, hogy milyen gyakorisággal kívánja használni a berendezést. A mindennapos, folyamatos, több órai üzemre kimondottan professzionális kivitelû eszközöket célszerû választani költséghatékonysági szempontból, mivel sokkal olcsóbb egy darab ipari alkalmazásra szánt gépet magasabb áron megvásárolni, mint több olcsóbbat. Alkalomszerû igénybevétel esetén kifizetõdõbb a kommersz célú, olcsóbb készülék beszerzése. A nyomtatási technológia szempontjából is nagyon egyszerû a választás. Nagy menynyiségû archiválási célú faxüzenetek vételéhez nem javasoltak a hõpapíros változatok. Ilyen esetben a lézeres nyomtatóegységgel rendelkezõ gépek alkalmazása célszerû. Amikor a vásárlásról szólunk, akkor semmiképp nem maradhat el az árak említése Nos, az árak rendkívül eltérõek. Egy-egy üzlethálózat esetén, akciók keretében nagyon nagy eltéréseket lehetnek. Mindazonáltal megállapítható, hogy az egyszerû hõpapíros, tintasugaras, hõ-filmes gépek ezer forint közötti áron érhetõk el, míg a lézeres változatok ezer forintos átlagos ársávban helyezkednek el. A professzionális kategória már teljesen más. Itt a határ talán a csillagos ég, a hazai kereskedelmi viszonyokat figyelembe véve a ezer forintos sáv teljesen átlagosnak mondható. Nem utolsó szempont a kellékanyagok ára sem A hõpapír-tekercsek átlagosan forintos áron vásárolhatók meg a szaküzletekben. Hõtranszferes festékfóliák átlagban 7-12 ezer forintos ársávban mozognak. A dobegységek ezer forint körül kaphatók. A tintasugaras tintapatronok 7-15 ezer, míg a lézertonerek ezer forintos kategóriát képviselik. Itt is nagyon széthúzóak a számok. Az árat sok minden befolyásolja a papírtekercsek, festékfóliák, patronok, tonerek esetén, de leginkább a kapacitás a döntõ. Sokat számít, hogy eredeti, vagy utángyártott termékrõl van-e szó. Az igény már nagyon régi, így a kezdeti alapelv is. A szöveges adatátvitel, a kommunikáció bármilyen egyéb formája mindig is elengedhetetlen volt az emberi társadalomban, hiszen az ember társas lény, s életét, létét, fejlõdési irányát is a bonyolult hierarchiák építése, a kapcsolatok, valamint az információ áramlása határozza meg. Ebbõl ered az is, hogy egy õsi alapokon nyugvó, egykoron a technológia szintet meghaladó eszköz iránti vágyakozás, képes volt a feltalálókat, arra ösztönözni, hogy egy mindennapos, jól bevált technikai eszköz alapjait lefektessék. Ebbõl a szemszögbõl figyelve a fejlõdés irányát, már egyáltalán nem tûnnek elképesztõnek Verne Gyula regényeiben felsejlõ csodagépek. Ha úgy tekintünk vásárlásunk tárgyára, mint egy jó szolgálóra, akit egy bizonyos feladat elvégzésére szerzõdtetünk hosszú távra, akkor biztos, hogy siker koronázza majd a gép-ember közti kapcsolatot. Balogh Dezsõ Fogyasztóként ért sérelmeit, panaszait illetõen keresse fel honlapunkat: Kérdéseire szakjogászunk válaszol.

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON Kutatási jelentés 9. ápril 1. Bevezető A Hamítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki: a hamításra vonatkozó statztikai adatok rendszerbe foglalása,

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

A HENT 2009. évi működése

A HENT 2009. évi működése A HENT 2009. évi működése Szakmai rendezvény a Szellemi Tulajdon Világnapja tiszteletére Budapest, 2010. április 23. dr. Tóth Zita Bevezető A HENT 2009. évi működése Európai kitekintés HENT Létrehozatal,

Részletesebben

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

IMCO CONSULTING Kft.-t (székhely: 5900 Orosháza, Rákóczi utca 3-5. fsz., adószám: , továbbiakban: vállalkozás) k ö t e l e z e m

IMCO CONSULTING Kft.-t (székhely: 5900 Orosháza, Rákóczi utca 3-5. fsz., adószám: , továbbiakban: vállalkozás) k ö t e l e z e m Iktatószám: Tárgy: BE/13/01044-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

A Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének tanácsai a karácsonyi vásárlásokhoz

A Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének tanácsai a karácsonyi vásárlásokhoz A Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének tanácsai a karácsonyi vásárlásokhoz A Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége az idei karácsonyi szezonban célzott,

Részletesebben

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék?

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék? Kedves Vásárlóink! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés (ehulladék) a kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható!

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 2010. december

CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 2010. december CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 1. Bevezető A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki, amelyek a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Pabar Katalin egyéni vállalkozót (székhely: 5900 Orosháza, Thököly utca 4/F., adószáma: , a továbbiakban: vállalkozó)

H A T Á R O Z A T. Pabar Katalin egyéni vállalkozót (székhely: 5900 Orosháza, Thököly utca 4/F., adószáma: , a továbbiakban: vállalkozó) Iktatószám: Tárgy: BE/13/01043-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom II. negyedévében :54:45

Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom II. negyedévében :54:45 Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom 2011. II. negyedévében 2015-12-16 18:54:45 2 2011. második negyedévében a Magyarországra irányuló lengyel export dinamikája jelentősen lassult. Folyó év első negyedéve

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

3. (1) A rendelet területi hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - Budapest Főváros XIV. Kerület közigazgatási területére terjed ki

3. (1) A rendelet területi hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - Budapest Főváros XIV. Kerület közigazgatási területére terjed ki Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V.2.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről /Egységes szerkezetben a 44/2011. (IX.27.),

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Mire kell figyelni a bérlés előtt?

Mire kell figyelni a bérlés előtt? Külföldi nyaralásaik során sokan választják azt a megoldást a helyi látnivalók és nevezetességek megtekintéséhez, hogy gépkocsit bérlenek a tömegközlekedés használata helyett. Ennek előnye, hogy kényelmesebb,

Részletesebben

MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM

MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51985/2012., NAIH-51987/2012., NAIH-51489/2012. Fővárosi Vízművek Zrt. tölti ki Üzleti partnerszám Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00149-0020/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a

Részletesebben

Ezen túlmenően a Vállalkozást arra

Ezen túlmenően a Vállalkozást arra Iktatószám: Tárgy: BA/001/00661-0001/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Thermo

Részletesebben

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ Együtt vigyáz(z)unk a pénzére! 2009 TARTALOM ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Mi a betétbiztosítás feladata és miért fontos az Ön számára? 2. Kik tartoznak a betétbiztosítási rendszerbe?

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 17/2011. (IV.08.) számú rendelete a 21/2011. (VI.03.), 10/2012. (III.02.), 20/2012. (V.04.), 39/2014.

Részletesebben

AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B

AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B r e z s a d AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B ri o Telefon: +36 1 999 6346 +36 1 999 6347 +36 1 999 6348 Fax:

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2016. I. szám

HÍRLEVÉL 2016. I. szám HÍRLEVÉL 2016. I. szám Budapest, 2016. január 27. Tartalom I. Alapvető fogyasztói ismeretek a jótállásról és szavatosságról amiket mindig jó, ha tudunk!... 3 I.1. A garancia jelentése, tudnivalók... 4

Részletesebben

Vélemények szerepe a hazai online vásárlásban

Vélemények szerepe a hazai online vásárlásban Vélemények szerepe a hazai online vásárlásban Kollaboratív Marketing Workshop 2016. október 13 www.gemius.hu Összegzés A válaszadók 75%-a vásárol online, több, mint ötödük rendszeres vásárló. Az online

Részletesebben

Rebound Térdrögzítő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Rebound Térdrögzítő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Rebound Térdrögzítő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gyártó: Forgalmazó: Össur Grjothals 5 110 Reykjavik, Iceland Tel + 354 515 1300 Fax +354 515 1366 mail@ossur.com Rehab Zrt. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon:

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a évi XLVII. Törvény rendelkezéseire

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a évi XLVII. Törvény rendelkezéseire A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a 2008. évi XLVII. Törvény rendelkezéseire Előadó: dr. Papdi Andrea főtanácsos a jogszabály célja a fogyasztók érdekeinek

Részletesebben

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Bioélelmiszerek Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Biotermék A valódi biotermék ellenőrzött körülmények között termelt, semmilyen műtrágyát és szintetikus, toxikus anyagot nem tartalmaz. A tápanyag-utánpótlás

Részletesebben

HATÁROZAT. k ö t e l e z i,

HATÁROZAT. k ö t e l e z i, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00657-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Full Sunny KFT-t

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20.

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20. A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN 2014. május 20. FONTOSABB JOGSZABÁLYOK egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló

Részletesebben

A BALOGH Kft.-t (székhely: 5624 Doboz, Árpád utca 21., adószám: , a továbbiakban: vállalkozás)

A BALOGH Kft.-t (székhely: 5624 Doboz, Árpád utca 21., adószám: , a továbbiakban: vállalkozás) Iktatószám: Tárgy: BEO/001/00725-0002/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Longáné Láng Katalin. A jótállással, szavatossággal kapcsolatos fogyasztói reklamációk intézése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Longáné Láng Katalin. A jótállással, szavatossággal kapcsolatos fogyasztói reklamációk intézése. A követelménymodul megnevezése: Longáné Láng Katalin A jótállással, szavatossággal kapcsolatos fogyasztói reklamációk intézése A követelménymodul megnevezése: A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése A követelménymodul száma: 0005-06

Részletesebben

-, '.., BUDAPEST KOBANYAli ONKOIUIANYZAT ~~ ~ /1996. (I.30.) sz. önkormányzati rende1ete

-, '.., BUDAPEST KOBANYAli ONKOIUIANYZAT ~~ ~ /1996. (I.30.) sz. önkormányzati rende1ete ... t x j c s j i G /s G c ~ 'J'-:') "... :.:. i -, '.., BUDAPEST KOBANYAli ONKOIUIANYZAT ~~---.. -~---- - -- - --. 8/1996. (I.30.) sz. önkormányzati rende1ete a Budapest Kőbányai Önkormányzat tu1ajdonában

Részletesebben

árubemutatók kockázatai

árubemutatók kockázatai Az árubemutatók kockázatai Tanulmányozza át tájékoztatónkat, hogy megtudhassa, mit tehet annak érdekében, hogy egy kellemesnek ígérkező előadás ne váljon egy költséges vásárlássá. ERRE FIGYELJEN! 15 Milyen

Részletesebben

Lesz egy saját weboldalunk ahol önmagát kínálja az üzlet. A regisztrációval tagsági jogosultságot szereztünk, Basic csomagnál havi 5$-os

Lesz egy saját weboldalunk ahol önmagát kínálja az üzlet. A regisztrációval tagsági jogosultságot szereztünk, Basic csomagnál havi 5$-os A Freeway To Success hasonlóan gondolkodó vállalkozók csapata, amely azért működik együtt, hogy tagjainak biztosítsa a vagyonteremtéshez szükséges eszközöket és információkat. A Freeway To üzlettulajdonosokból,

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek.

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

TÉRDBANDÁZS. Használati útmutató A jelen termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EEC EK-irányelvnek.

TÉRDBANDÁZS. Használati útmutató A jelen termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EEC EK-irányelvnek. TÉRDBANDÁZS pro comfort PK-1272 Használati útmutató A jelen termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EEC EK-irányelvnek. 2 Használati útmutató A csomag tartalma 4 Műszaki adatok 4 Alkalmazott

Részletesebben

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok Sebõ Elektronik - Sebõ Attila e.v. internetes csomagküldõ kereskedelem Általános fizetési rendelési és szállítási feltételek és tájékoztató a panaszkezelés módjáról Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Részletesebben

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:...

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... Bejelentés a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... 2. A kereskedő cégjegyzékszáma,

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde 1 Az eladás folyamata különbözőképpen bonyolódik le az áru jellegétől, az értékesítési módtól függően. Vannak azonban olyan részek, melyek minden értékesítésnél

Részletesebben

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON - 2015 A hamisítással kapcsolatos lakossági attitűdök alakulása 2009-2015 között

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON - 2015 A hamisítással kapcsolatos lakossági attitűdök alakulása 2009-2015 között HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON - 2015 A hamisítással kapcsolatos lakossági attitűdök alakulása 2009-2015 között Kutatási jelentés KIVONAT 2015. szeptember 1 Tartalom Bevezetés... 3 1. A hamis termékekkel kapcsolatos

Részletesebben

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 Honlapok címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Részletesebben

az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2015. évi tevékenységéről

az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2015. évi tevékenységéről Beszámoló az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2015. évi tevékenységéről Munkánk során találkoztunk olyan problémákkal, melyek orvoslását feltétlenül szükségesnek tartanánk

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27.

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. 1 Nézzük először globálisan. Jól teljesítők Magyarország

Részletesebben

VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK - VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR

VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK - VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK - VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR Kedves Válaszadó! A "Vásárlási Szokások - Vízöntő Gyógyszertár" Kérdőív kitöltésével segítsen nekünk, hogy az Ön számára legmegfelelőbb szolgáltatást tudjuk nyújtani.

Részletesebben

Hogyan legyek tudatos pénzügyi fogyasztó?

Hogyan legyek tudatos pénzügyi fogyasztó? Hogyan legyek tudatos pénzügyi fogyasztó? Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség A program a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával valósul meg. 2015. március Pénzügyi

Részletesebben

HATÁROZAT. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a

HATÁROZAT. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Iktatószám: Tárgy: BA/001/00711-0012/2016 Elsőfokú bírságot kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Flavonkert KFT (székhelye:

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem Összeállította: Sallai András Fogyasztóvédelem A fogyasztóvédelem szereplői Állam Szabályozás Finanszírozás Ellenőrzés Jogok Ha a termék megfelel CE jelölést kap CE jelöléssel kell ellátni az EU-ban a

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1051 Budapest, Zrínyi utca 3. Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök P a r á d f ü r d ő, F E S Z K o n g r e s s z u s - 2 0 1 4. s z e p t e m

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetõ. Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal. Otthonbiztonság

Tartalomjegyzék. Bevezetõ. Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal. Otthonbiztonság Otthonmentõ öv Tartalomjegyzék Bevezetõ Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal Otthonbiztonság Az otthonok sérelmére elkövetett bûncselekmények 3. oldal

Részletesebben

2015. évi... törvény. az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró l

2015. évi... törvény. az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró l Országgy űlés tliv tale lrományszéwn: Skda6 2015. évi.... törvény Érlett: 1015»L L 0 2 az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Szolgáltató példánya TÖRSVÍZ Kft. 2046 Törökbálint Pf.30. 6.6. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Megállapodás száma: amely létrejött

Részletesebben

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN!

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! A FOLYAMATOSAN NÖVEKVÕ LEVEGÕSZENNYEZÉSSEL EGYENES ARÁNYBAN NÖVEKSZIK A LÉGÚTI BETEGSÉGEKBEN SZENVEDÕK SZÁMA, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKNÉL. HASZNÁLD A TERMÉSZET EREJÉT //

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Master Sound Effect Kft. termékeiből kiválasztott árucikknek

ÜZLETSZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Master Sound Effect Kft. termékeiből kiválasztott árucikknek ÜZLETSZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Master Sound Effect Kft. termékeiből kiválasztott árucikknek a www.galaxisdj.hu honlapon, illetve Master Sound Effect

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Mentes jelöléssel ellátott élelmiszerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenırzése e jelölések valóságtartalma tekintetében Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(IX.04.) rendelettel módosított 8/2012 (IV. 25.) önkormányzati rendelete a piacokról és vásárokról Csataszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Ügyfelünk a mall.cz A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Rugalmas B2C logisztikai megoldás Egy nagy online webáruházban mint mint például a Mall.cz esetében minden megtalálható, amire

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt.

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. 2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde, Társaság) az Európai

Részletesebben

AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI

AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI DEBRECENI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR XXXII. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Hódmezővásárhely-Szeged, 2015. április 8-10. AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI MAGATARTÁSÁNAK

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. - tartózkodjanak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól, a jogszabályban elírtaknak megfelel szóbeli tájékoztatást adjanak,

H A T Á R O Z A T. - tartózkodjanak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól, a jogszabályban elírtaknak megfelel szóbeli tájékoztatást adjanak, Iktatószám: Tárgy: KE/001/00985-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem a Heidel Euro Kft.-t (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 43. 2/25. adószám: 25792092-2-42) hogy

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu Érdemes még hírlevelet írni? Kérdőíves felmérés Nemrég készítettem egy kérdőívet, mert érdekelt, hogy mennyire megalapozott az az állítás, hogy a hírlevél halott, és nem érdemes már foglalkozni vele. A

Részletesebben

Erős vs. gyenge forint

Erős vs. gyenge forint 2010 február 15. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Naponta halljuk a hírekben, hogy most épp gyengült vagy erősödött a forint, hogyan

Részletesebben

SODEXO MINDENNAPOK KÁRTYA ELFOGADÁSI TÁJÉKOZTATÓ

SODEXO MINDENNAPOK KÁRTYA ELFOGADÁSI TÁJÉKOZTATÓ SODEXO MINDENNAPOK KÁRTYA ELFOGADÁSI TÁJÉKOZTATÓ Sodexo MINDENNAPOK kártya A Sodexo kártya a céges juttatások egy új, modern formája, melynek segítségével a munkáltatók vagy üzleti partnerek által biztosított

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

ZA4877. Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4877. Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4877 Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH INNOBAROMETER 2007, FINAL QUESTIONNAIRE CÉGINFORMÁCIÓ D1. Engedje meg, hogy feltegyek néhány egyszerű kérdést

Részletesebben

különös tekintettel a január 1. utáni változásokra Petrik Sándor

különös tekintettel a január 1. utáni változásokra Petrik Sándor különös tekintettel a 2017. január 1. utáni változásokra Petrik Sándor A fogyasztóvédelmi hatóság kijelölése a háttérintézményi átalakulást követően 2017. január 1. után főszabály szerint a Kormány általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Autotelikus Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-09-971217,.a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V.2.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről /Egységes szerkezetben a 44/2011. (IX.27.)

Részletesebben

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások törvényi előírások és szabályozások 2011 Ez a kiadvány szabadon másolható és terjeszthető a forrás () megjelölésével. Bevezető helyett... rögtön tisztázzunk egy tévhitet: Az e-kereskedelemben történő értékesítés

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra

Részletesebben

ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály

ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály Útmutató A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszerének kialakításához és alkalmazásához Tájékoztató segédanyag* a takarmányipari vállalkozások

Részletesebben

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki.

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki. Tisztelt Ügyfeleink! A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. a szolgáltatásait jelenleg több mint 110 település önkormányzata és több mint 150 ezer fős lakossága, valamint a hozzájuk tartozó intézményhálózat

Részletesebben

A könyv segítségével megismerhetitek

A könyv segítségével megismerhetitek A könyv segítségével megismerhetitek az egyes vállalkozási formákat, a működés kereteit, a vállalatok különösen a kereskedelmi vállalatok tevékenységéhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket Az első

Részletesebben

VÁSÁRLÁSI TUDNIVALÓK

VÁSÁRLÁSI TUDNIVALÓK VÁSÁRLÁSI TUDNIVALÓK Keresztrejtvény A sárga mezők kitöltése után a fehér sorban megtalálod a megfejtést. Megfejtés: olyan kölcsön, részletfizetés vagy halasztott fizetés, amelyet gazdálkodó szervezet

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató az internetes vásárlásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Mit is jelent az online vásárlás?

Fogyasztóvédelmi tájékoztató az internetes vásárlásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Mit is jelent az online vásárlás? Fogyasztóvédelmi tájékoztató az internetes vásárlásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Mit jelent az internetes (online) vásárlás? Mit is jelent az online vásárlás? Az internetes vásárlás a távollévők

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 31 341 01 0010 31 03-2012 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 31 341 01 0010 31 03 Modulok: 0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű

Részletesebben

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON Kutatási jelentés 2012. július Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Vásárolnának hamis termékeket a magyar fogyasztók?... 4 3. Kik a legnyitottabbak a hamis termékek iránt?... 11 4. Kik

Részletesebben

A magyarországi B2C internetes kereskedelem 2011-es összefoglaló adatai

A magyarországi B2C internetes kereskedelem 2011-es összefoglaló adatai A magyarországi B2C internetes kereskedelem 2011-es összefoglaló adatai Postacím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. www.gkienet.hu Székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. Tel/fax: 373-0779 / 323-3280 E-mail:

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

Melyek a legfontosabb jogszabályok, amelyek az online vásárlásokra vonatkoznak?

Melyek a legfontosabb jogszabályok, amelyek az online vásárlásokra vonatkoznak? Melyek a legfontosabb jogszabályok, amelyek az online vásárlásokra vonatkoznak? A szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi

Részletesebben