Harmadik országbeli kutatók Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Harmadik országbeli kutatók Magyarországon"

Átírás

1 DR. ILLÉS SÁNDOR Harmadik országbeli kutatók Magyarországon Gellérné Lukács Éva (szerk.): Harmadik országbeli állampolgár kutatók magyarországi integrációja. (Third-country national researchers integration in Hungary.) Tullius Kiadó, Budapest, 2011, 163 oldal. Rendkívül gondolatébresztő könyvet vehet kezébe a tisztelt olvasó. A kézikönyv áttekintését mindenkinek ajánlom, aki általában véve érdeklődik a migráció kérdései iránt, és különös tekintettel azoknak, akik fogékonyak a magasan képzettek és a kutatók migrációja kapcsán felmerülő problémákra. A Gellérné Lukács Éva által szerkesztett kötet első fele magyar nyelven, a második angolul íródott, és utóbbi nem egyszerű tükörfordítása az elsőnek, mert a második egységben Tóth Judit és Illés Sándor tanulmányai igaz, a magyar nyelvűtől nem független tanulmányokként önálló alkotásokként szerepelnek. Ennek megfelelően más és más az egyes részek által megcélozott közönség is. Az első rész a magyar kutatói társadalmat és intézményrendszerének képviselőit, vezetőit szólítja meg. Számukra az a fő üzenet, hogy számos csatorna nyílt meg a harmadik országbeli kutatók magyarországi foglalkoztatása érdekében. Ha szükség van rájuk a magyar kutatók pótlása vagy ideiglenes helyettesítése céljából, akkor itt a lehetőség, amit ki lehet használni. A második, angol nyelven íródott rész a tág értelemben vett külföldi kutatók sokaságán belül az Európai Gazdasági Térségen kívülről jövő kutatókat célozza meg. A kézikönyv második része információkat kíván szolgálni a hazánk iránt érdeklődő harmadik országbeli kutatóknak, hogy milyen feltételekkel léphetnek be egy uniós tagállam, így Magyarország területére, milyen jogcímen tartózkodhatnak az adott tagállamban, milyen tevékenységi formában végezhetnek kutatói tevékenységet, milyen foglalkoztatási formák nyitottak a kutatók előtt, hogyan és milyen szociális biztonsági ellátásokra jogosultak, miként, mely országban adóznak. A kézikönyv nem a valóságot kívánja feltárni, hanem annak egy részét, amit a jog rendszere fémjelez. Rendszerezett ismereteket kíván nyújtani a kutatókra és általában véve a magasan képzettekre vonatkozó magyar jogszabályok dzsungelében. Célja a különböző szakterületeken elfogadott szabályok halmazából a migráns kutatók szempontjából legfontosabb területek gerincét adó szabályok kiemelése, nyilván praktikus és nem elméleti szempontok szerint, azért, hogy a magasan képzett harmadik országbeli állampolgárok helyzete jobbá váljon a belépés, a tartózkodás és az általában vett beilleszkedésük kapcsán.

2 HARMADIK ORSZÁGBELI KUTATÓK MAGYARORSZÁGON 519 Zavarba jövünk, ha a kötet műfaját akarjuk meghatározni, ugyanis kettősséggel találkozunk a könyv nem igazán kifinomult küllemű borítóján és címoldalán is: Kézikönyv és konferenciariport. Talán egy, az adott téma minden részletet kitárgyaló alapos kézikönyvről van szó, vagy egy konferencián elhangzott előadások gyűjteményéről? Egyikről sem. Lényegében egy lassan új műfajjá váló projektkötet, amely egy nagyon intenzív, még egy évig sem tartó kutatást és a közben zajló egyéb aktivitásokat foglalja össze. Nagy előnye, hogy rendkívül aktuális és friss, gyakran pár hónappal korábbi történésekkel példálózik. Hátránya viszont az, hogy nem adatik meg sem a szerzőknek, sem a szerkesztőnek elégséges idő ahhoz, hogy ne csak átgondolják a szövegeiket, hanem értelmezzék is azokat. Sajnos a szerzők nem tették explicitté a mondandójuk jelentését és nem fogalmazták meg világosan üzeneteiket. Nagyon érdekes, hogy az utóbbi kívánalmak nyomokban a konferenciariport-részben jelentek meg, ott ahol ezt előzetesen nem vártuk volna. A nem jogász végzettségű potenciális olvasóknak azt javaslom, hogy a könnyebb megértés végett hátulról kezdjék olvasni a könyvet, akár a magyar, akár az angol nyelvű részét kívánják forgatni. A kötet témái és tanulmányai A kézikönyv aktuális témát tárgyal, nevezetesen a migrációt, és azon belül is egy nagyon sajátos réteget, a tudományos kutatók világát. A többi foglalkozáshoz képest a tudósok mindig is mobilabbak voltak. A szakmai fejlődésükhöz, az előrelépésükhöz pusztán a kíváncsiságuk kielégítése érdekében, számukra szükségszerű volt vándorolni a múltban is. Tágabb kontextusba helyezve a kutatói migráció problémahalmazát, legalább négy kérdés merül fel ennek jelenkori ösztönzése (tehát a kutatók vonzása) kapcsán. Kik akarják ösztönözni a kutatók migrációját? Miért akarják ösztönözni a kutatói vándorlást? Kiket céloznak meg? Milyen eszközöket vonultatnak fel céljaik elérése érdekében? A kötet első fejezete Ács Vera tollából származik és a kutatók mobilitására vonatkozó nem kötelező, majd a kötelező jogi erővel bíró uniós forrásokat tárgyalja. A szövegből egyértelműen kiderül, hogy az Európai Unió kutatókat kíván vonzani a határain kívülről, mert nem tartja elégségesnek a belső humán erőforrást sem az egy évtizeddel ezelőtti, sem a jelenlegi céljai megvalósításához. Kissé megkésve ugyan, de be kíván kapcsolódni a talentumok megszerzéséért folyó globális versenybe. Tehát akkor az unió lenne a cselekvő aktor a magasan képzettek mobilitása kapcsán? A válasz egyértelműen nem. Az uniós bürokrácia csupán nem kötelező erővel bíró jogszabályi köntösbe bújtatott (igaz egységes) iránymutatásokat ad a tagállamoknak, és rájuk bízza a cselekvést. A puha jog része volt az Európai Kutatási Térség (EKT) létrehozásáról szóló június 15-i állásfoglalás. Ez az Európai Tanács március i, a lisszaboni stratégiát elfogadó ülése nyomán született. Az utóbbi szerinti cél az volt, hogy az EU 2010-re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudással rendelkező gazdaságává váljon. Öt évvel később az Európai Bizottság ajánlást fogadott el a Kutatók Európai Chartájáról és a kutatók felvételi eljárásának magatartási kódexéről (2005. március 11.). Az ajánlás célja, hogy hozzájáruljon a kutatók számára vonzó, nyitott és fenntartható európai munkaerőpiac kialakításához, miközben a nagyvilágban szabad verseny uralkodott és uralkodik az egyes országok között a legtehetségesebb kutatók megszerzéséért. A chartával és a magatartási kódexszel az unió olyan önkorlátozásról tett tanúbizonyságot, ami a nagyvi-

3 520 DR. ILLÉS SÁNDOR lágban egyedülálló, miközben erre nem kényszerítették rá. Praktikus szempontból nézve saját lehetőségeit korlátozta az EU. Az Európai Tanács március i ülésén a tudás szabad mozgásának útjában álló akadályok felszámolása érdekében az úgynevezett ötödik szabadság megteremtésére szólította fel a tagállamokat, ami originális gondolat, hiszen az eddigi négy szabadságjog mellé oda került a tudás szabad áramlása is. A lisszaboni stratégia csődje az évtized második felétől kezdve minden józan elemző számára világossá vált. Az EU intézményei ahelyett, hogy szembe néztek volna a tényleges helyzettel, és oknyomozásba kezdtek volna, pótcselekvések sorozatát indították el. A Tanács december 3-án állásfoglalást adott ki egy nem létező, ezáltal működni sem képes entitás, az Európai Kutatási Térség (EKT) irányításának javításáról, mert a belső adminisztratív mechanizmusok hiányosságaiban látta a problémák alapvető okát. A belső csatározásokat követően egy kis hatalmú szervezeten a Tudományos és Műszaki Kutatási Bizottságon (CREST) verték el a port. A struccpolitika következő állomása az Európai Bizottság közleménye volt 2010-ben, ami a közösség 2020-ig tartó stratégiáját vázolta fel: az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája. Milyen lehet egy intelligens, fenntartható és inkluzív gazdaság? Olyan, ahol magas a foglalkoztatottság és a termelékenység, továbbá erős a társadalmi kohézió. Az Európa 2020 stratégia három, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt: intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása, fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság, inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság kialakításának ösztönzése. A lisszaboni stratégiához hasonlóan az EU meghatározta, hogy hová kíván eljutni 2020-ra. Ebből a célból a Bizottság a következő indikátorokkal mérhető, kiemelt uniós célokat javasolta: a évesek legalább 75%-ának munkahellyel kell rendelkeznie, az EU GDP-jének 3%-át a K+F-re kell fordítani, teljesíteni kell a 20/20/20 éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket (ideértve megfelelő körülmények között a kibocsátás 30%-kal történő csökkentését), az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az ifjabb generáció 40%-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel, 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát. A stratégia egyik központi eleme az innováció, amely támogatja a stratégia célját, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést. Az Innovatív Unió az Európa 2020 stratégia keretében meghirdetett hét kiemelt kezdeményezés egyike. Célja a kutatás és innováció finanszírozási lehetőségeinek és feltételeinek javítása, hogy az innovatív ötletekből a növekedést és a foglalkoztatást segítő termékek és szolgáltatások jöjjenek létre. A korábbi dokumentumokban tényként szereplő entitást most már meg kívánják alkotni. Az Európai Kutatási Térség létrehozására a 2014-es határidőt tűzték ki. Megállapodás született az európai innovációs partnerségek indításáról, amelynek első témájául az aktív és egészséges időskort jelölték ki. Összességében elmondható, hogy az EU foglalkozik a kontinens egészét érintő, nap mint nap egyre sürgetőbbé váló problémákkal, mint például a versenyképesség fenntartá-

4 HARMADIK ORSZÁGBELI KUTATÓK MAGYARORSZÁGON 521 sával, a munkahelyteremtést, az egészséget és öregedést érintő kérdésekkel. A felsorolt puha jogból vett forrásoknak bármely területre is vonatkozzék közös tulajdonsága a célja maga, miszerint az EU és a tagállamok igyekszenek visszafordítani azt a tendenciát, hogy Európa a globális versenyben egyre jobban lemarad versenytársaitól. Helyes a problémák felismerése, tehát megfelelő a diagnózis, azonban nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy a problémákat inadekvát módon próbálják kezelni, tehát a terápia nem látszik megfelelőnek. A könyv kemény joggal foglalkozó további része túlnyomórészt arról szól, hogyan fordítják le a közösségi jogi akaratot a tagállamok szintjére, esetünkben különös tekintettel Magyarországra. Tehát jogszabályokban megtestesülő könnyítésekkel kívánják az Európai Unióba és Magyarországra csábítani a harmadik országbeli kutatókat. Tanulmányonként eltérő aspektusból tárgyalják a már fél évtizedes kutatói (2005/71/EK irányelv) és a recensnek tekinthető ún. kék kártya irányelvet (2009/50/EK irányelv), valamint a többi releváns jogi instrumentumot. Ez a válasz a fentebb megfogalmazott harmadik kérdésünkre, ami a célok elérése érdekében felvonultatott eszközök iránt tudakolódott. Most újabb kérdéssor merülhet fel az olvasók fejében. Biztos, hogy a jogszabályalkotás a kutatók vonzásának adekvát eszköze? Nyilvánvalóan nem, hiszen a jogszabályok a lehetőségeket teremtik meg mindössze, csatornájául szolgálnak a kutatói áramlásnak. A kutatók a többi munkavállalóktól eltérően nem anyagi érdekeik által vezérelve vállalnak munkát külföldön? Nagy valószínűséggel elsősorban anyagi érdekeiket tartják szem előtt. Érdekelheti őket a fogadó térség jogszabályainak kifinomultsága és nagyszerűsége, miszerint nem is egy, hanem több státus közül is válogathatnak, ha az Európai Unióban és azon belül akár Magyarországon kívánnak kutatói tevékenységet folytatni? Kevés kutatót talán igen, de a döntő többség vélhetően a számára legjobb (legegyszerűbb, leggazdaságosabb) megoldást keresi. A kézikönyv hatodik fejezetében Gellérné Lukács Éva és Erdős Csaba elárulja a legjobb megoldást, nevezetesen a magyar állampolgárság minél gyorsabb megszerzésének lehetőségeit. Azon harmadik államokbeli kutatóknak, akik számára a magyar állampolgárság megszerzése nem elsődleges célkitűzés, a kézikönyv a teljességre törekedve a státusok tömegét kínálja fel. E sorok írójának határozott véleménye szerint a bőség zavara nem hogy ösztönzi, hanem egyenesen elriasztja a harmadik országbeli kutatókat. Megítélésem szerint ők egyszerű és világos szabályokat szeretnének követni, ha Európába kerülnek. Az egyszerűség és a világosság kettős kritériumának az amerikai mintára megalkotott és európanizált-európásított ún. kék kártya irányelv (2009/50/EK irányelv) felel meg leginkább, ezért alább ezt tárgyaljuk ki részletesen. (Zárójelben megjegyzendő, hogy a jogász szerzők mindegyike kitért erre az irányelvre. Jómagam csak abban bízhatok, hogy ezt nem a jogszabály frissessége okozta csak, hanem a benne rejlő legnagyobb lehetőségek. Igaz, egyikük sem foglalt állást a minőségi sorrendet illetően.) Az EU kék kártya augusztus 1-jével a 2009/50/EU irányelv átültetésének következményeként bevezették Magyarországon az EU kék kártyát. Az irányelv célja, hogy a harmadik országbeli állampolgárok három hónapnál hosszabb időtartamra, magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából történő befogadásának és mozgásának elősegítésével hozzájárul-

5 522 DR. ILLÉS SÁNDOR jon az uniós célkitűzések eléréséhez és a munkaerőhiány megoldásához annak érdekében, hogy a Közösséget vonzóbbá tegye a világ minden tájáról érkező ilyen munkavállalók számára, és fenntartsa a Közösség versenyképességét és gazdasági növekedését. Az irányelv a magasan képzett, főként hiányszakmákban tevékenykedőkre kitalált tehát nem kifejezetten kutatókra kialakított munkaerőimport jogintézménye. E célok elérése érdekében a magasan képzett munkavállalók és családjuk befogadását gyorsított befogadási eljárás létrehozásával könnyíti az EU, valamint azzal, hogy a fogadó tagállam számos területen állampolgáraival egyenlő gazdasági és szociális jogokat biztosít a magasan képzettek számára. Az EU kék kártya egy munkavállalási és tartózkodási engedély. A klasszikus munkavállalási engedélyezési eljáráshoz képest a legfontosabb változás, hogy ügyfélként a magasan képzett személy jelenik meg az eljárásban, ezért az EU kék kártyát neki, az ő kezébe bocsátják ki, és nem a munkáltatónak. Másrészt az ügyfélnek fel kell keresnie a hatóságot (ún. egyablakos ügyintézés), a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) szálláshely szerinti regionális igazgatóságát. Az eljárást ügygazdaként a BÁH folytatja le, szakhatóságként bevonja eljárásába a munkaügyi központokat. A kártya érvényességi tartama egy és négy év között van, amely újabb és újabb négy évvel meghosszabbítható. Az első két évben a munkaerő-piaci hozzáférés a befogadási feltételeknek megfelelő munkaviszony keretében végzett tevékenység gyakorlására korlátozódik. Tehát az EU kék kártya csak meghatározott munkáltatónál, meghatározott munka elvégzésére jogosít fel a kiadásától számított két évig. A munkáltató megváltozásához a tartózkodási hely szerinti tagállam hatóságainak a nemzeti eljárásoknak megfelelő és a kérelem benyújtását követő 90 napon belüli előzetes írásbeli engedélye szükséges. Az első két évet követően a tagállamok az állampolgárokkal egyenlő bánásmódot biztosíthatnak a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalásra való jogosultság tekintetében december 19-től a tagállamok a családtagok munkaerő-piaci hozzáférése tekintetében nem alkalmazhatnak határidőt. Ez azt jelenti, hogy az EU kék kártya birtokosának családtagja akár az első naptól kezdve dolgozhat. Az irányelv szabályozza az elsőtől eltérő tagállamba történő beutazást és tartózkodást is. Azt követően, hogy az EU kék kártya birtokosa tizennyolc hónapig jogszerűen tartózkodott az első tagállamban, családtagjaival magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából az elsőtől eltérő tagállamba költözhet. Az első tagállam az, ahonnan költözik, a második tagállam az, ahová szeretne költözni. Így tagállamok közötti szabad mobilitásról nem beszélhetünk. A munkanélküliség önmagában nem indokolhatja az EU kék kártya visszavonását, a tagállam kötelező elhagyását. Munkanélküliség esetén az EU kék kártya birtokosa munkát kereshet és vállalhat. Ha a munkanélküliség időtartama három egymást követő hónapot meghalad, vagy ha a munkanélküliség az EU kék kártya érvényességi időtartama alatt egynél többször fordul elő, a tagállam rendelkezhet úgy, hogy az EU kék kártyát visszavonja. A kártya birtokosa az azt kiállító tagállam állampolgáraival egyenlő bánásmódot élvez a munkavégzés feltételeit illetően, beleértve a díjazást és az elbocsátást, valamint a munkahelyi egészségi és biztonsági követelményeket is. Egyenlő bánásmód illeti meg az EU kék kártya birtokosát az árukhoz és szolgáltatásokhoz, illetve a nyilvánosság számára elérhető árukkal és szolgáltatásokkal való ellátottsághoz való hozzáférés tekintetében,

6 HARMADIK ORSZÁGBELI KUTATÓK MAGYARORSZÁGON 523 ideértve a lakásszerzési eljárásokat is, valamint a munkaügyi hivatalok által biztosított tájékoztató és tanácsadási szolgáltatásokat is. Egyenlő bánásmód érvényesül a meglévő kétoldalú megállapodások sérelme nélkül a jövedelemhez kapcsolódó, szerzett kötelező öregségi nyugdíjnak a fogadó (adós) tagállam(ok) jogszabályainak értelmében alkalmazandó árfolyamon történő kifizetése a kutató harmadik országba költözéskor (ami vélhetően leggyakrabban az állampolgársága szerinti országba hazatérése lesz). A lakásbérlet vonatkozásában a magyar állampolgárokra és nem magyar állampolgárokra azonos szabályok alkalmazandók. A lakásbérleti szerződés csak írásban érvényes. Sem a szóbeli megállapodás, sem a ráutaló magatartás nem elégséges a jogviszony létrejöttéhez. A külföldiek ingatlanszerzését azonban korlátozások övezik. A külföldi jogi vagy magánszemély termőföldnek nem minősülő ingatlant a fekvése szerint illetékes általános hatáskörű területi államigazgatási szervének az engedélyével szerezheti meg. Az emelt szintű formai követelményből a migráns kutató számára az következik, hogy nem tud lakástulajdont szerezni anélkül, hogy ügyvédet vagy közjegyzőt ne keresett volna fel. A migráns kutató tehát úgy számolhat, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan vételárának 4,5 5%-át szerződéskötési díjként még meg kell fizetnie a később kirovandó illetéken kívül, amelynek mértéke lakásonként 4 millió forintig 2, a forgalmi érték ezt meghaladó összege után 4%. Ha a migráns kutató építkezni kíván, az építési telket illetékmentesen szerezheti meg. Az EU kék kártya birtokosai speciális szociális jogállást élveznek a magyar jogban, amelynek kiindulás alapja az egyenlő bánásmód kimondása. Az irányelv azonban csupán a kártya birtokosáról rendelkezik, a családtagjairól nem, következésképpen a speciális jogok csak az érintettet illetik meg. Eszerint az EU kék kártya birtokosa jogosult minden családi ellátásra az anyasági támogatás kivételével, fogyatékossági támogatásra és időskorúak járadékára. Ezek a jogosultságok megegyeznek az uniós polgároknak biztosított jogosultságokkal. Harmadik országbeli kutató által Magyarországon szerzett jövedelem adóztatása kapcsán először az vizsgálandó a hetedik fejezet szerzője Somssich Réka szerint, hogy van-e Magyarország és az érintett harmadik ország között hatályos egyezmény a kettős adóztatás elkerüléséről. Amennyiben van ilyen egyezmény, annak előírásait kell alkalmazni. A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények mindenekelőtt meghatározzák, hogy a két ország viszonylatában ki minősülhet belföldi, illetve külföldi illetőségűnek. A Magyarországon foglalkoztatott harmadik országbeli kutatók vagy magasan képzett munkavállalók zömmel külföldi illetőségűek. A kettős adóztatás elkerülésére általában két módszer alkalmazott: a mentesítés és a beszámítás. A mentesítés lényege, hogy az illetőség állama az adóalap számításánál nem veszi figyelembe a külföldön szerzett jövedelmet, így azt csak külföldi adó terheli. A mentesítésnek két fajtája van, a teljes mentesítés, illetve a mentesítés progresszió fenntartásával. A beszámításnak szintén két fajtája van, a korlátlan, illetve a korlátozott beszámítás. Korlátlan beszámítás esetében a külföldön megfizetett adó teljes mértékben levonható a számított adóból. Korlátozott beszámítás esetén a beszámítással élő állam meghatározza a beszámítható külföldi adó legmagasabb mértékét. Ez a maximum általában az a mérték, ami a külföldről származó jövedelemből keletkező adóalapra eső belföldi adó összege. Magyarország által harmadik országokkal kötött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények esetében megfigyelhető, hogy míg az egyik fél jellemzően Magyar-

7 524 DR. ILLÉS SÁNDOR ország a külföldről származó jövedelmeknél az önálló tevékenységből, illetve a nem önálló tevékenységből származó jövedelem vonatkozásában a mentesítés szabályát rendeli alkalmazni, addig a másik szerződő fél a beszámítás (és általában a korlátozott beszámítás) módszerét írja elő. Az oktatók és kutatók jövedelmének adóztatására bizonyos speciális szabályok vonatkoztathatók. Csak azok a jövedelmek mentesülhetnek az adóztatás alól az oktatási vagy kutatási tevékenység helye szerinti államban, amelyek felsőoktatási intézményben vagy elismert kutató intézetben végzett tevékenységből származnak. A mentességek csak olyan kutatási tevékenységnél alkalmazhatók, amik nonprofit célúak, vagyis amit elsődlegesen nem egy meghatározott személy vagy személyek haszonszerzése céljából végeznek. Nem nonprofit célú gazdasági társaságoknál, például gyógyszercégeknél, élelmiszergyártó cégeknél, orvosi műszereket gyártó cégeknél foglalkoztatott kutatók esetében nem lehet alkalmazni az egyezmény mentességi előírását. Amennyiben a harmadik országbeli külföldi kutató olyan államból érkezik, amellyel Magyarországnak nincs egyezménye a kettős adóztatás elkerüléséről, a magyar adórendelkezéseket kell alkalmazni a külföldi kutató magyarországi jövedelmének adóztatására. A Magyarországon jövedelmet szerzett külföldi illetőségű magánszemélyek csak a Magyarországon szerzett jövedelmeiket kötelesek bevallani, az olyan jövedelmet, amelyet külföldről szereztek, nem. Ha külföldi illetőségű magánszemély belföldi jövedelme Magyarországon adóköteles, a külföldi személynek adóigazolványt kell kiváltania. A fentebb felvillantott szövevényes viszonyokból következően a migráns kutató számára az javasolható, hogy hasonlóan a lakástulajdon szerzéséhez, ne maga próbálkozzon adózási kötelezettségeinek eleget tenni, hanem segítség gyanánt ügyvédet és/vagy adótanácsadót célszerű felkeresni. A kilencedik fejezetben a Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokkal készített interjúit összegzi Lengyelné Cseke Rita. A megkérdezettek sommás véleménye szerint Magyarországon túl bonyolult a foglakoztatást övező jogi szabályozás. E következtetés erősített meg abban, hogy a kézikönyv bővebb ismertetésekor vettem a bátorságot, hogy nem jogászként és nem jogászoknak kiemeljek egy jogszabályt és javasoljam annak előtérbe helyezését. Bár augusztus 1-jével Magyarországon bevezették az EU kék kártyát az irányelv előtt megalkotott jogszabályi keretek között, magasan képzettek tömegei viszont nem áramlottak országunkba. A kötetet záró konferenciariportból kiderül, hogy Magyarországra évente tízes nagyságrendű, Németországba pedig százas nagyságrendű magasan képzett és/vagy kutató érkezik az unió határain kívülről. Kézenfekvőnek látszik, hogy valami mást is szükséges lenne tenni az EU célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. A recenzió írójának személyes véleménye szerint első lépésben a közösségi költségvetés szerkezetének alapos átalakítására lenne szükség, vagyis közösségi források biztosítása a tagállamok foglalkoztatóinak. A könyv nagy erénye, hogy a jelenleg rendkívül divatos retroérzést kelti az olvasóban: megengedi a sorok közötti olvasást. Olyan sokszor ismétli a lisszaboni stratégia célját, miszerint az EU 2010-re váljon a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudás alapú gazdaságává, hogy még a kevésbé éles szemű olvasónak is észre kell vennie, hogy ez 2012-re sem következett be, sőt egészen más irányba mutató változások zajlanak manapság. A nyilvánvaló sikertelenség ellenére nem történik meg az oknyomozás logika-

8 HARMADIK ORSZÁGBELI KUTATÓK MAGYARORSZÁGON 525 ilag odaillő lépése, hanem rögtön a 2020-as stratégia (az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája) felvázolása következik az első fejezetben. Mi következhet ebből a sorok között olvasni vágyók számára? Az Európai Unió már nem kíván versenyezni a többi globális akciócentrummal, befelé fordul. Biztos, hogy az Európai Unió bürokráciája helyes utat kínál fel a tagállamoknak? A könyv további pozitívuma, hogy precízen tárja fel a potenciálisan bevándorló kutatók előtt álló jogi és sokszor nem jogi természetű akadályokat. Sőt, sok szerző nem elégszik meg ennyivel, hanem praktikus tanácsokkal is ellátják a jövő vándorait, hogyan igazodjanak el a rájuk vonatkozó európai és magyarországi normák dzsungelében. A szerzőket dicséri, hogy tanulmányaikat kiegészítették a vonatkozó jogszabályok jegyzékével és hasznos linkeket is adtak az egyes témák (belépés, tartózkodás, foglalkoztatás, lakhatás, szociális védelem, állampolgárság és adózás) iránt mélyebben érdeklődők számára. A szerkesztő alapos munkát végzett, hiszen áttekinthetők és könnyen összehasonlíthatók az egyes fejezetek.

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda Hírlevél 2014/1 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Irodánk Hírlevelének idei első száma többek között a hatályos Ptk. pénztartozás teljesítésére és a késedelmi kamatra vonatkozó szabályaival, a Munka

Részletesebben

16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól A lakások és helyiségek

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.1.2009 COM(2009) 20 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az elektronikus számlázás terén megvalósuló technológiai fejlesztésekről, valamint

Részletesebben

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:.

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:. I. Személyi adatok K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név: Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap.... Anyja neve:. Lakóhelye:.

Részletesebben

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet:

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet: LAVECO since 1991. 2009/2 special NEWSLETTER Közeleg az új év, amely egyben új adóévet is jelent a vállalkozások életében. 2010. január 1-jétől számos törvény módosul, igy többek között a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Európai Migrációs Hálózat. Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Magyarország

Európai Migrációs Hálózat. Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Magyarország Európai Migrációs Hálózat Magyarország 2012 Az Európai Migrációs Hálózatot (EMH) az Európai Bizottság és a tagállamokban, illetve Norvégiában működő nemzeti kapcsolattartók együttesen működtetik Tartalomjegyzék

Részletesebben

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél. adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél. adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló EDUTAX Kft. SZÁMos helyen ott vagyunk Ügyfél Hírlevél adózás, számvitel, munkaügy A szerkesztőbizottság tagjai: Molnár Imre Szilai László Takács Tibor Torma Beáta Vidáné Papp Csilla adószakértő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 8/2008. (II. 21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 8/2008. (II. 21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2008. (II. 21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a Budapest-Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:. Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:...

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az elidegenítésre kijelölés szabályai

A rendelet hatálya. Az elidegenítésre kijelölés szabályai Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Miniszter Igazságügyi és Rendészeti Miniszter

Oktatási és Kulturális Miniszter Igazságügyi és Rendészeti Miniszter Oktatási és Kulturális Miniszter Igazságügyi és Rendészeti Miniszter Tervezet! ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosításáról

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Nyilatkozat az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítéséhez

Nyilatkozat az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítéséhez 1/10 Nyilatkozat az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítéséhez Jelen nyugdíjbiztosítási kiegészítő dokumentáció hatályos:

Részletesebben

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő

Részletesebben

Közvetítőkkel fennálló jogviszony megszűnését követően van-e lehetőség a fenntartási jutalék egy összegben történő

Közvetítőkkel fennálló jogviszony megszűnését követően van-e lehetőség a fenntartási jutalék egy összegben történő Közvetítőkkel fennálló jogviszony megszűnését követően van-e lehetőség a fenntartási jutalék egy összegben történő kifizetésére Kérelmező beadványában meghatározott társaságok, illetve természetes személyek

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

4. MIGRÁCIÓS FOGALOMTÁR

4. MIGRÁCIÓS FOGALOMTÁR 4. MIGRÁCIÓS FOGALOMTÁR Tóth Judit A munkaerő államhatárokat átlépő vándorlásával kapcsolatosan igen sok szakkifejezés magyarázatra szorul, amelyeket a szakértői konszenzuson túl a nemzeti (hazai) jogszabályok,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

Közbeszerzési útmutató. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján

Közbeszerzési útmutató. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Közbeszerzési útmutató A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Közbeszerzési útmutató Készült a Belügymisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodájának gondozásában, az NFÜ Közbeszerzéseket

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar ALAPKÉPZÉS

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar ALAPKÉPZÉS Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar ALAPKÉPZÉS Plusz munka vagy lehetőség? Vélemények és javaslatok Konzulens: dr. Hegyesi Gábor Készítette: Bender Zília BEZMAKB.ELTE Szociális munka

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

4. Rokkantsági nyugdíjrendszer...19 Jogosultsági feltételek...19 Ellátások...20

4. Rokkantsági nyugdíjrendszer...19 Jogosultsági feltételek...19 Ellátások...20 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzők...1 A nyugdíjbiztosítási rendszerünk struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

1. A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap

1. A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap VIII. évfolyam 2011. 1 MUNKA ADO Munkaügy, munkajog, egészség- és nyugdíjbiztosítási szolgáltatások T A R T A L O M MUNKAÜGY 1 A foglalkoztatáshoz kapcsolódó fontos számok a költségvetésben: mi mennyi

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2010. január 2010. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. /fax: (06-1)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Statisztikai Módszertani Füzetek, 51. A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan)

Statisztikai Módszertani Füzetek, 51. A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan) Statisztikai Módszertani Füzetek, 51 A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan) Budapest, 2009 Központi Statisztikai Hivatal ISSN: 0291 0554 ISBN: 978 963 235 0237 4 (on-line) 978 963 235

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 101/2013.(V.13.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté)

DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté) DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté) Összeállította: dr. Pfeffer Zsolt 1 Készült: 2009 októberében, figyelemmel a tervezett 2010. január

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag I. A tervezet és a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások viszonya (Dőlt betűvel a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

gyakorlati KÖZBESZERZÉSI KÉZIKÖNYV

gyakorlati KÖZBESZERZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET 0 Utat mutatunk. gyakorlati KÖZBESZERZÉSI 1 KÉZIKÖNYV ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK SZÁMÁRA BUDAPEST, 2010. ÁPRILIS Jelen kézikönyv a VKI szakmai álláspontját fogalmazza meg, és

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/234 / 1 /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B Kérelmező által az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS)

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Szerződés azonosító V-2010/11384/001-T Ajánlat azonosítószáma: V-2010/11384/001-T BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Jelen kétoldalú és hatalanyú jogviszony hatálybaléptető feltételeinek teljesülésével

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz

Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt, nyugdíjbiztosítások után járó biztosítási adókedvezmény

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz

Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt, nyugdíjbiztosítások után járó biztosítási adókedvezmény

Részletesebben

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.11.) Kt. sz. rendelet 14/2009.(VIII.12.) KT. sz. rendelet, 10/2009.(VI.25.) KT. sz. rendelettel módosított a 6/2009. (III.25.) KT. számú

Részletesebben

Az alapbiztosítás különös feltételeiben meghatározott biztosítási eseményeken kívül biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiak:

Az alapbiztosítás különös feltételeiben meghatározott biztosítási eseményeken kívül biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiak: 1/5 Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYB90/2015) a Megoldás (G90) rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosításhoz Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Módosítva: 28/2015. (XI.02.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

5. 2016. évi Járási startmunka mintaprogramok/ráépülő program pályázat Előterjesztő: Tóth János polgármester

5. 2016. évi Járási startmunka mintaprogramok/ráépülő program pályázat Előterjesztő: Tóth János polgármester 5. 2016. évi Járási startmunka mintaprogramok/ráépülő program pályázat Előterjesztő: Tóth János polgármester Tervezési Segédlet a 2016. évi járási startmunka programok indításához I. Általános szempontok

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2006. (II. 24.) Kgy. rendelete A megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Penta Unió Oktatási Centrum Zrt.

Penta Unió Oktatási Centrum Zrt. Penta Unió Oktatási Centrum Zrt. Fordított adózás a magyar forgalmi adózás rendszerében, különös tekintettel az ingatlanokkal kapcsolatos szabályozásra BERECZKI ÁGNES Okleveles forgalmiadó-szakértő szak

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 196. SEGÉDLET

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 196. SEGÉDLET VÁLASZTÁSI FÜZETEK 196. SEGÉDLET a helyi választási irodák vezetői részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásainak lebonyolításához NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

ILPEA PROFEXT Kft. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0062 pályázat elemeinek összefoglalása

ILPEA PROFEXT Kft. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0062 pályázat elemeinek összefoglalása ILPEA PROFEXT Kft. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0062 pályázat elemeinek összefoglalása 1. Projekt előkészítés: munkavállalói interjúk készítése Csatolt dokumentumok: munkavállalói és munkáltatói kérdőívek Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. Európai Bizottság. am507982cee_hu_bat.indd 1 9/09/05 11:16:18

Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. Európai Bizottság. am507982cee_hu_bat.indd 1 9/09/05 11:16:18 Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve Európai Bizottság am507982cee_hu_bat.indd 1 9/09/05 11:16:18 Fontos megjegyzés A jelen kézikönyv a Bizottság szolgálatainak elképzeléseit

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Adótörvény-változások 2012 2011. november 21-én elfogadta a Parlament az új adótörvénycsomagot, mely az eredeti tervezethez képest jelentős változtatáson esett át. Az elfogadott

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014 ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014 2013. október 31. TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ... 2 SZJA... 2 Adómentességek bővítése... 2 Családi kedvezmény részletszabályainak bővülése... 2 Biztosítások adózási szabályainak

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia XIV. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia 1. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA Az Európai Közösséget létrehozó szerződés. 31968 L 0360: A Tanács 1968. október 15-i 68/360/EGK

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 726 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz

Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz 1/5 Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888

Részletesebben

EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS. TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA Második Esély Népfőiskola

EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS. TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA Második Esély Népfőiskola A mi szerepünk alig több rendezésnél, rendszerezésnél, adminisztrálásnál és az erők helyes ökonómiájának érvényesítésénél. (Karácsony Sándor:Új Szántás, 1948) EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

Ibrány Város Közfoglalkoztatási Terve

Ibrány Város Közfoglalkoztatási Terve Ibrány Város Közfoglalkoztatási Terve 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő

Részletesebben

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 P i n t é r T a m á s Ö n k o r m á n y z a t i K é p v i s e l ő Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 Dunaújváros

Részletesebben

Tartalom 1 ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének kockázatai

Tartalom 1 ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének kockázatai E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 6. szám 2015. június Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 79.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 79. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 79. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Gellérné Lukács

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PCOS Szívügy Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-10248, székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 31. II. emelet 3/a., adószám: 18127076-1-41, képviseli:

Részletesebben

ÍME AZ ÚJ LAKÁSOK CSOK RENDELETE!

ÍME AZ ÚJ LAKÁSOK CSOK RENDELETE! ÍME AZ ÚJ LAKÁSOK CSOK RENDELETE! Nem csak az ördög, de sokszor a siker is a részletekben lakozik. A családi otthonteremtési kedvezmények lényegi pontjairól már sokat tudunk, most pedig közzétesszük a

Részletesebben

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Budapest, 2001. március 14. Módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. Módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014.

TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásához A választójog Az Alaptörvény XXIII. cikke politikai alapjogként határozza

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER 56941/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. november 19-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az előadó-művészeti

Részletesebben

ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN

ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN Csécsy - Fézer Hajnal - Károlyi Petkó Törő Zoványi ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN Debrecen, 2015. Szerzők DR. CSÉCSY GYÖRGY, CSC DR. FÉZER TAMÁS, PHD DR. HAJNAL ZSOLT, PHD DR. KÁROLYI GÉZA, PHD DR. PETKÓ

Részletesebben

Komróczkiné Tóth Katalin

Komróczkiné Tóth Katalin GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2015. január 7-i rendkívüli üléséről az Új Városháza

Részletesebben

OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL. Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást

OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL. Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást A nyári iskolaszünetben egyre több diák vállal rövidebb-hosszabb

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Alapszabály. Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01.

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Alapszabály. Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01. OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabály Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01. TARTALOMJEGYZÉK I. A PÉNZTÁR ELNEVEZÉSE, AZONOSÍTÓ ADATAI... 3 II. A PÉNZTÁRRA

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Információk Időseknek 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás 4 IDŐSEK VILÁGNAPJA 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ

Részletesebben

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 1 (kivonat, a hírközlést és a médiát érintő módosításokról) 70. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben