Elektromechanika. 3. mérés. Háromfázisú transzformátor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektromechanika. 3. mérés. Háromfázisú transzformátor"

Átírás

1 Elektromechanika 3 mérés Háromfázisú transzformátor 1 Milyen feltételezésekkel élünk ideális transzformátor tárgyalásakor? 1 A primertekercs és a szekundertekercs ellenállása egyaránt zérus (R 1 = 0; R 2 = 0) 2 Mivel a levegő mágneses ellenállása nagyságrendekkel nagyobb a vas mágneses ellenállásánál, a szórási fluxust elhanyagoljuk (φ s1 = 0; φ s2 = 0) 3 Feltételezzük, hogy mind az oszlopokban, mind a jármokban H abszolútértéke ugyanaz, és iránya megegyezik az oszlopok és a jármok közepes hosszában húzott egyenes vonalakéval 4 Feltételezzük, hogy a vasmag anyagának mágneses tulajdonságát leíró jelleggörbe, a B-H görbe (hiszterézisgörbe) ideális alakú, tehát B változási tartományban H = 0 A telítési tartományban B változatlan 5 A vasmag B indukciója mindig kisebb, mint a B t telítési indukció (B < B t ) A 3 feltételt felhasználva: H = 0 6 A primer körre kapcsolt feszültség időfüggvénye: u 1 (t) = U m cos ωt, és a t = 0 időpontban B = 0 2 Rajzolja le a valóságos transzformátor helyettesítő kapcsolási vázlatát N1 N2 esetre és adja meg az áramkör egyes elemeinek értelmezését! 1

2 R 1, R 2 a primertekercs ellenállása, illetve a szekundertekercs primerre redukált ellenállása L s1, L s2 a primertekercs szórási induktivitása, illetve a szekundertekercs primerre redukált szórási induktivitása R v a vasmagban keletkező veszteséget modellező ellenállás L m a főfluxushoz tartozó induktivitás 3 Adja meg a menetszám áttétel fogalmát és írja fel a primer oldalra redukált szekunder feszültség, áram, ellenállás és reaktancia kifejezését! A menetszám-áttétel (a) a primer- és a szekundertekercs-feszültségek arányát rögzíti: a = N 1 N 2 = U 1 U 2 = I 2 I 1 A primer oldalra redukált szekunder feszültség: A primer oldalra redukált szekunder áram: U 2 = au 2 I 2 = I 2 a A primer oldalra redukált szekunder ellenállás: R 2 = a 2 R 2 A primer oldalra redukált szekunder reaktancia: X s2 = a 2 X s2 4 Rajzolja fel a rövidzárási (egyszerűsített) helyettesítő vázlatot és annak alapján a rövidzárási vektorábrát! Rövidzárási helyettesítő vázlat: 2

3 Rövidzárási vektorábra: 5 Rajzolja fel az üresjárási (egyszerűsített) helyettesítő vázlatot és annak alapján az üresjárási vektorábrát! Üresjárási helyettesítő vázlat: Üresjárási vektorábra: 3

4 6 Milyen veszteségei vannak a transzformátornak és hogyan határozható meg azok értéke? Tekercsveszteség vagy rézveszteség: Vasveszteség: A teljes veszteség: P t = P t1 + P t2 = I 1 2 R 1 + I 2 2 R 2 P v = P ö + P h = I mp 2 R v = U i1 2 R v P veszt = P t + P v = I 1 2 R 1 + I 2 2 R 2 + I mp 2 R v 7 Hogyan határozható meg a transzformátor hatásfoka, különböző terhelések esetére? η α = α S n cos φ 2 α S n cos φ 2 +P v n +α2 P t n ahol S n = U 2n I 2n a transzformátor névleges látszólagos teljesítménye [VA]; U 2n, I 2n a névleges szekunder feszültség, illetve áram értéke [V], [A]; cos φ 2 a terhelés teljesítménytényezője [-]; P v a vasveszteség névleges feszültség esetén [W]; n P t a tekercsveszteség névleges terhelőáram esetén [W]; n üresjárásban α = 0, névleges terhelőáram esetén α = 1 [-] 8 Miért egyezik meg jó közelítéssel az üresjárásban, névleges feszültségen felvett teljesítmény a névleges vasveszteséggel? Üresjárásban I 2 = 0, tehát I 1 = I m Feltételezve, hogy a primer feszültség névleges (U 1 = U 1n ), és figyelembe véve, hogy a mágnesezési áram a névleges áramnak csupán töredéke, a primer tekercs ohmos ellenállásán és szórási induktivitásán fellépő feszültségesés elhanyagolható Ezért az áthidaló ág feszültsége a primer névleges feszültséggel gyakorlatilag megegyezik: U i1 U 1n A transzformátor által felvett üresjárási teljesítmény ilyenkor jó közelítéssel a névleges üzemállapotban fellépő vasveszteséggel megegyezik 9 Miért egyezik meg jó közelítéssel a rövidzárásban, névleges áram mellett felvett teljesítmény a névleges tekercsveszteséggel? Ha a szekunder kapcsokat rövidrezárjuk, U 2 = 0 Már kis primer feszültség (U 1rz ) rákapcsolásakor közel I 1n névleges áram folyik A mágnesezési áram (I m ) és az általa okozott veszteségek ebben az esetben elhanyagolhatóak, és I 1 I 2 (a mágnesezési áram a névleges áramnak csupán töredéke) A primer kapcsokon felvett teljesítmény ilyenkor jó közelítéssel a tekercsveszteséggel egyenlő 10 Mit nevezünk rövidzárási feszültségnek? Mi a drop? Az U 1rz rövidzárási feszültség az a primer feszültség, amelynek hatására rövidzárási állapotban a névleges áram folyik a primer tekercsben A drop (százalékos rövidzárási feszültségesés) a rövidzárási feszültségnek a névleges feszültségre vonatkoztatott hányadosa: ε = U 1rz U 1n = 3-8 %, 4

5 11 Mit nevezünk zárlati áramnak? Adja meg az állandósult zárlati áram számítási módját! Állandósult zárlati áram: I rzn = U 1n U 1rz I n 12 Hogyan számítható a háromfázisú transzformátor üresjárási és rövidzárási teljesítménytényezője a mért mennyiségekből? Üresjárási teljesítménytényező: Rövidzárási teljesítménytényező: cos φ üj = I mp 2 R v = U 2 i1 U 1 I 1 U 1 I 1 R v cos φ 1rz = I 1n 2 (R 1 +R 2 ) U 1rz I 1n 13 Hogyan határozható meg a háromfázisú teljesítmény értéke kétwattmérős módszer (Aron kapcsolás) alkalmazása esetén? Aron-kapcsolás: Az összteljesítmény: P = P I + P II, ahol P I az egyik, P II pedig a másk wattmérő által mért teljesítmény 5

6 14 Ismertesse röviden a transzformátor felépítését! A vasmag a transzformátor azon része, amelyik a mágneses erővonalaknak preferenciális, azaz kis mágneses ellenállású pályát biztosít A transzformátornak három oszlopa van, melyeken a három fázis tekercsei találhatók Az oszlopokat két járom köti össze a mágneses kör zárására 15 Mondjon példát a transzfomátor gyakorlati alkalmazására! Jelátviteli transzformátor, erőátviteli transzformátor, feszültségszabályozó transzformátor, takarékkapcsolású transzformátor, mérőváltók, háromfázisú transzformátor, indukciós kemencék A transzformátorokat váltakozóáramú körökben feszültség vagy áram növelésére, csökkentésére, potenciális szigetelésre, nagy feszültség vagy áram mérésére, feszültségosztásra (tekercsmegcsapolással) alkalmazzuk 16 Mit kell tudni a wattmérő helyes használatáról? A wattmérőnek négy bemenete van: kettő közülük a feszültség, a másik kettő az áram csatlakoztatására Ezek nem felcserélhetőek Ennek érdekében az áramtekercs elejét *- gal jelölik Fontos a mérőműszer helyes bekötése, különben a mutató negatív irányba próbál kitérni A laboratóriumban található műszerek el vannak látva egy +/- kapcsolóval, melynek segítségével megakadályozható az ellenkező irányú kitérés Mérés közben megtörténhet, hogy a műszer mutatója a pozitívból a negatív tartományba megy át Ilyen esetben is a +/- kapcsolót használjuk, hogy pozitív irányú és egyben értékelhető kitérést kapjunk A wattmérővel történő mérésnél fokozottan ügyelni kell, nehogy túlterheljük a rendszert Noha a kitérés nem jelentős, meglehet, hogy vagy az áram, vagy a feszültség túl nagy, és a műszer meghibásodik A wattmérő műszerállandóját érdemes a mérés előtt kiszámítani 6

7 17 Rajzolja fel a transzformátor üresjárási és rövidzárási mérési görbéit, és jelölje meg a belőlük kiolvasható jellemzőket valamint vonjon le következtetéseket a transzformátor viselkedéséről! Üresjárási görbék: Rövidzárási görbék: A transzformátor veszteségeinek mérése azonos eredményre vezet akár a nagyfeszültségű, akár a kisfeszültségű oldalról táplálva végezzük a mérést 18 Miért nem szabad a transzformátorokat egyenáramú áramkörökben alkalmazni? Mert a vasmagot előmágnesezi és torzítást okoz (kiegyenlítetlen gerjesztés) 7

Egyszerű áramkörök vizsgálata

Egyszerű áramkörök vizsgálata A kísérlet célkitűzései: Egyszerű áramkörök összeállításának gyakorlása, a mérőműszerek helyes használatának elsajátítása. Eszközszükséglet: Elektromos áramkör készlet (kapcsolótábla, áramköri elemek)

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 0 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA, KIRCHHOFF I. TÖRVÉNYE, A CSOMÓPONTI TÖRVÉNY ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 1. ábra

ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA, KIRCHHOFF I. TÖRVÉNYE, A CSOMÓPONTI TÖRVÉNY ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 1. ábra ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA Három háztartási fogyasztót kapcsoltunk egy feszültségforrásra (hálózati feszültségre: 230V), vagyis közös kapocspárra, tehát párhuzamosan. A PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁS ISMÉRVE:

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép és készülékszerelő

Részletesebben

TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK KÉZI SZÁMÍTÁSA

TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK KÉZI SZÁMÍTÁSA TRNZSZTOROS KPSOLÁSOK KÉZ SZÁMÍTÁS 1. gyenáramú számítás kézi számításokhoz az ábrán látható egyszerű közelítést használjuk: = Normál aktív tartományban a tranzisztort bázis-emitter diódáját az feszültségforrással

Részletesebben

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata Mérést végezte: Gál Veronika I. A mérés elmélete Az anyagok külső mágnesen tér hatására polarizálódnak. Általában az anyagok mágnesezhetőségét az M mágnesezettség

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Irányítástechnika 1. 5. Elıadás. Félvezetıs logikai áramkörök. Irodalom

Irányítástechnika 1. 5. Elıadás. Félvezetıs logikai áramkörök. Irodalom Irányítástechnika 1 5. Elıadás Félvezetıs logikai áramkörök Irodalom - Kovács Csongor: Digitális elektronika, 2003 - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 Félvezetıs logikai elemek Logikai szintek

Részletesebben

Egységes jelátalakítók

Egységes jelátalakítók 6. Laboratóriumi gyakorlat Egységes jelátalakítók 1. A gyakorlat célja Egységes feszültség és egységes áram jelformáló áramkörök tanulmányozása, átviteli karakterisztikák felvétele, terhelésfüggőségük

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban.

A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban. E II. 6. mérés Műveleti erősítők alkalmazása A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban. A mérésre való felkészülés

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. május 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 006. május 18. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 0 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

1. Ismertesse a villamos áramkörök szimulációjára használható szoftverek típusait! Az egyik csoportba az áramkör tervezéshez használható szoftverek

1. Ismertesse a villamos áramkörök szimulációjára használható szoftverek típusait! Az egyik csoportba az áramkör tervezéshez használható szoftverek 1. Ismertesse a villamos áramkörök szimulációjára használható szoftverek típusait! Az egyik csoportba az áramkör tervezéshez használható szoftverek (az angol nyelvű szakirodalomban: Circuit-Oriented Simulators)

Részletesebben

Háromfázisú hálózat.

Háromfázisú hálózat. Háromfázisú hálózat. U végpontok U V W U 1 t R S T T U 3 t 1 X Y Z kezdőpontok A tekercsek, kezdő és végpontjaik jelölése Ha egymással 10 -ot bezáró R-S-T tekercsek között két pólusú állandó mágnest, vagy

Részletesebben

Transzformátor vizsgálata

Transzformátor vizsgálata A kísérlet, mérés célkitűzései: A transzformátor működési elvének megértése, gyakorlati alkalmazás lehetőségeinek megismerése kísérletek útján. Eszközszükséglet: Tanulói transzformátor készlet digitális

Részletesebben

K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K

K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 0 5 K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - - Tartalomjegyzék Különleges transzformátorok fogalma...3 Biztonsági és elválasztó

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 2. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 2. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Elektrotechnika-tételek 3. félév (Elektrotechnika I.) 1. Villamos er tér összefüggései általánosan, pontszer töltésekre, síkkondenzátorra.

Elektrotechnika-tételek 3. félév (Elektrotechnika I.) 1. Villamos er tér összefüggései általánosan, pontszer töltésekre, síkkondenzátorra. 3. félév (Elektrotechnika I.) 1. Villamos er tér összefüggései általánosan, pontszer töltésekre, síkkondenzátorra. Villám, villámvédelem. 2. Egyenáramú körök törvényei, feszültség és áramgenerátorok, szuperpozíció.

Részletesebben

Villamos hálózatok - áramkörök

Villamos hálózatok - áramkörök Villamos hálózatok - áramkörök Az elektromágneses térnek olyan egyszerűsített leírása, amely csak az erőtér néhány jellemző mennyisége közötti kapcsolatára vonatkozik Áram Töltések rendezett mozgása villamos

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIM Elektronikai alapismeretek

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 31 521 14 0000 00 00 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 31 521 14 0000 00 00 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő A 10/007 (. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy Név Neptun-kód Hallgató aláírása 0-15 pont: elégtelen (1) 16-21 pont: elégséges (2) 22-27 pont: közepes (3) 28-33 pont: jó (4) 34-40 pont: jeles (5) Érzékelők jellemzése Hőmérsékletérzékelés Erő- és nyomásmérés

Részletesebben

Mérési útmutató Periodikus jelek vizsgálata, egyfázisú egyenirányító kapcsolások Az Elektrotechnika tárgy 5. sz. laboratóriumi gyakorlatához

Mérési útmutató Periodikus jelek vizsgálata, egyfázisú egyenirányító kapcsolások Az Elektrotechnika tárgy 5. sz. laboratóriumi gyakorlatához BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Mérési útmutató Periodikus jelek vizsgálata, egyfázisú egyenirányító kapcsolások Az Elektrotechnika

Részletesebben

Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésautomatikai Tanszék Elektrotechnika 3. félév

Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésautomatikai Tanszék Elektrotechnika 3. félév Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésautomatikai Tanszék Elektrotechnika 3. félév 1. Villamos erotér összefüggései általánosan, pontszeru töltésekre, síkkondenzátorra.

Részletesebben

11 kw/715 1/min. 160 kw/10000 1/min. Dr. Emőd István. Zöllner B-220 tip. örvényáramú fékpad 3-fázisú indítómotorral 2006.02.06.

11 kw/715 1/min. 160 kw/10000 1/min. Dr. Emőd István. Zöllner B-220 tip. örvényáramú fékpad 3-fázisú indítómotorral 2006.02.06. 11 kw/715 1/min 160 kw/10000 1/min Zöllner B-220 tip. örvényáramú fékpad 3-fázisú indítómotorral 1_2/1 hajtás fékezés U R g R t Φ Külső gerjesztésű egyenáramú mérlegdinamó (mellékáramkörű motor) Ward-Leonard

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet) Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (3. fejezet). Egy H I = 70 m - 50000 s /m 5 Q jelleggörbéjű szivattyú a H c = 0 m + 0000 s /m 5 Q jelleggörbéjű

Részletesebben

Elektronika 1. 9. Előadás. Teljesítmény-erősítők

Elektronika 1. 9. Előadás. Teljesítmény-erősítők Elektronika 1 9. Előadás Teljesítmény-erősítők Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, 1999 - Borbély

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével. A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével. Eszközszükséglet: kaloriméter fűtőszállal digitális mérleg tanulói tápegység vezetékek

Részletesebben

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 0 5 E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - - Tartalomjegyzék Villamos gépek fogalma, felosztása...3 Egyfázisú transzformátor felépítése...4

Részletesebben

BME-VIK villamosmérnök BSc, 3. félév Elektrotechnika 3. ZH

BME-VIK villamosmérnök BSc, 3. félév Elektrotechnika 3. ZH F1) Villamos gépek mágneses mezői 1. Állandó, lüktető és forgó mezők. 2. Forgó mező létrehozása többfázisú tekercsrendszerrel. 3. A forgómező tulajdonságai. 4. Szinuszos mezőeloszlás létrehozása. 5. Indukált

Részletesebben

Napenergia hasznosítási lehetőségek összehasonlító elemzése. Mayer Martin János Dr. Dán András

Napenergia hasznosítási lehetőségek összehasonlító elemzése. Mayer Martin János Dr. Dán András Napenergia hasznosítási lehetőségek összehasonlító elemzése Mayer Martin János Dr. Dán András Napenergia hasznosítása Villamosenergiatermelés Hő hasznosítás: fűtés és használati melegvíz Közvetlen (napelemek)

Részletesebben

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁYI EGYETEM VILLAMOSMÉRÖKI ÉS IFORMATIKAI KAR VILLAMOS EERGETIKA TASZÉK Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók vizsgálata

Részletesebben

GENERÁTOR FORGÓRÉSZ ELLENŐRZÉS A FLUXUS SZONDA FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE

GENERÁTOR FORGÓRÉSZ ELLENŐRZÉS A FLUXUS SZONDA FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE GENERÁTOR FORGÓRÉSZ ELLENŐRZÉS A FLUXUS SZONDA FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE Készítette: Ács György RTO FORRÁS: FLUXUS SZONDA ÉS ALKALMAZÁSA KTT MÉRNÖKI IRODA 11SP mérési eredményei A forgórész menetzárlat okozta

Részletesebben

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/ Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/. Coulomb törvény: a pontszerű töltések között ható erő (F) egyenesen arányos a töltések (Q,Q ) szorzatával és fordítottan arányos a

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 201. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 201. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 1. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 1. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Mintavételező és tartó áramkörök

Mintavételező és tartó áramkörök 8. Laboratóriumi gyakorlat Mintavételező és tartó áramkörök 1. A dolgozat célja A mintavételező és tartó (Sample and Hold S/H) áramkörök működésének vizsgálata, a tároló kondenzátor értékének és minőségének

Részletesebben

M4.1. KISFESZÜLTSÉGŰ ÁRAMVÁLTÓ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:

M4.1. KISFESZÜLTSÉGŰ ÁRAMVÁLTÓ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ: Tartalomjegyzék: M4.1. Kisfeszültségű áramváltó műszaki specifikáció:...1 M4.2. MAK típusú kisfeszültségű áramváltó típusok:...2 M4.1. KISFESZÜLTSÉGŰ ÁRAMVÁLTÓ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ: Az elszámolási mérési

Részletesebben

5. Mérés Transzformátorok

5. Mérés Transzformátorok 5. Mérés Transzformátorok A transzformátor a váltakozó áramú villamos energia, feszültség, ill. áram értékeinek megváltoztatására (transzformálására) alkalmas villamos gép... Működési elv A villamos energia

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA (GEVEE050B) ELEKTROTECHNIKA (GEVEE6047)

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA (GEVEE050B) ELEKTROTECHNIKA (GEVEE6047) ELEKTOTECHNKA-ELEKTONKA (GEVEE050B) ELEKTOTECHNKA (GEVEE6047) Dr. adács László főiskolai docens A3 épület,. emelet, 7. ajtó Telefon: -3 e-mail: elkrad@uni-miskolc.hu Honlap: www.uni-miskolc.hu/~elkrad

Részletesebben

higanytartalom kadmium ólom

higanytartalom kadmium ólom Termék Alkáli elem, 1,5 V oldal 1. az 5-ből 1. Típusmegjelölés: IEC: LR14 JIS: AM-2 ANSI: C 2. Kémiai rendszer: elektrolit-cink-mangándioxid (higany- és kadmiummentes) 3. Méretek: Ø 24.9-26.2mm, magasság:

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA (GEVEE 048B)

ELEKTROTECHNIKA (GEVEE 048B) ELEKTOTECHNKA (GEVEE 048B) Dr. adács László főiskolai docens A3 épület,. emelet, 7. ajtó Telefon: -3 e-mail: elkrad@uni-miskolc.hu Honlap: www.uni-miskolc.hu/~elkrad Hét Tárgykör Előadási anyag. (8). (9)

Részletesebben

Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek, mutatós műszerek működésének alapja

Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek, mutatós műszerek működésének alapja Mágneses erőtér Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat A vllamos forgógépek, mutatós műszerek működésének alapja Magnetosztatka mező: nyugvó állandó mágnesek és egyenáramok dőben állandó

Részletesebben

Szabályozatlan tápegységek

Szabályozatlan tápegységek Tartalom Áttekintés.2 szabályozatlan tápegységek.4.1 Áttekintés A kompakt tápegységek fontos láncszemek a vezérlések energiaellátásában. Mindenütt használják őket, ahol a folyamat vagy a vezérlés feszültsége

Részletesebben

Elektromechanika. 2. mérés. Időterv-vezérlés, PLC-k alkalmazása

Elektromechanika. 2. mérés. Időterv-vezérlés, PLC-k alkalmazása Elektromechanika 2. mérés Időterv-vezérlés, PLC-k alkalmazása 1. Ismertesse a háromfázisú csúszógyűrűs aszinkron motor önműködő időterv vezérlésének fő célkitűzéseit! a) A motor képes legyen forogni mind

Részletesebben

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata 3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata A mérésben a hallgatók megismerkedhetnek a szélessávú transzformátorok főbb jellemzőivel. A mérési utasítás első része a méréshez szükséges elméleti

Részletesebben

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS] 2010. Eötvös Loránd Szakközép és Szakiskola Molnár István [MECHANIKA- HAJLÍTÁS] 1 A hajlításra való méretezést sok helyen lehet használni, sok mechanikai probléma modelljét vissza lehet vezetni a hajlítás

Részletesebben

Elektronika. Kerecsenné dr Rencz Márta Ress Sándor Elektronikus Eszközök Tanszék V2. 3.emelet

Elektronika. Kerecsenné dr Rencz Márta Ress Sándor Elektronikus Eszközök Tanszék V2. 3.emelet Elektronika Kerecsenné dr Rencz Márta rencz@eet.bme.hu Ress Sándor (ress@eet.bme.hu) Elektronikus Eszközök Tanszék V2. 3.emelet http://www.eet.bme.hu A tantárgy oktatásának módja Az előadások vázlata pdf

Részletesebben

3. Térvezérlésű tranzisztorok

3. Térvezérlésű tranzisztorok 1 3. Térvezérlésű tranzisztorok A térvezérlésű tranzisztorok (Field Effect Transistor = FET) működési elve alapjaiban eltér a bipoláris tranzisztoroktól. Az áramvezetés mértéke statikus feszültséggel befolyásolható.

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 17. 213B, 413C, 461.1A, 661.2A, 203C, 205.1E, 240.3B, 301.4G, 161.4A, 996A, 481.1A, 487.4A, 480.3B, 280.1B 1.1. Egy 20kV-os szabadvezetéki

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek megoldásához!

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV INFOWARE Rt. 1/17 2/17 1. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vizsgált DAM-24 típusú, 150/5/1A áttételű, a 3. pontban részletezett névleges jellemzőkkel rendelkező áramváltó a vonatkozó MSZ EN 61869-1

Részletesebben

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János 2012.09.27. Hajlított vasbeton keresztmetszetek vizsgálata 2 3 Jelölések, elnevezések b : a keresztmetszet szélessége h : a keresztmetszet magassága

Részletesebben

Típus Egyes Dupla Egyes+LED jelzőfény

Típus Egyes Dupla Egyes+LED jelzőfény ipb nyomógombok Rendelési számok MSZ EN 669-1 és MSZ EN 947-5-1 b ipb nyomógombokat villamos áramkörök impulzus jellegű vezérlésére lehet használni. ipb nyomógombok Típus Egyes Dupla Egyes+LED jelzőfény

Részletesebben

Elektromosságtan. I. Egyenáramú hálózatok. Magyar Attila

Elektromosságtan. I. Egyenáramú hálózatok. Magyar Attila Elektromosságtan I. Egyenáramú hálózatok Magyar Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatika Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék amagyar@almos.vein.hu 2010. február 1. Áttekintés Alaptörvények

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I 10 X DETERmINÁNSOk 1 DETERmINÁNS ÉRTELmEZÉSE, TULAJdONSÁGAI A másodrendű determináns értelmezése: A harmadrendű determináns értelmezése és annak első sor szerinti kifejtése: A

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I 15 XV DIFFERENCIÁLSZÁmÍTÁS 1 DERIVÁLT, deriválás Az f függvény deriváltján az (1) határértéket értjük (feltéve, hogy az létezik és véges) Az függvény deriváltjának jelölései:,,,,,

Részletesebben

Traszformátorok Házi dolgozat

Traszformátorok Házi dolgozat Traszformátorok Házi dolgozat Horváth Tibor lkvm7261 2008 június 1 Traszformátorok A traszformátor olyan statikus (mozgóalkatrészeket nem tartalmazó) elektromágneses átalakító, amely adott jellemzőkkel

Részletesebben

Az ideális feszültségerősítő ELEKTRONIKA 2

Az ideális feszültségerősítő ELEKTRONIKA 2 Az ideális feszültségerősítő ELEKTONIKA Erősítők: Erősítőknek nevezzük azokat az áramköröket amelyek: Nagyobb teljesítményt képesek a kimeneti áramkörben szolgáltatni mind amennyit a bemeneti jelforrástól

Részletesebben

Ipari és vasúti szénkefék

Ipari és vasúti szénkefék www.schunk-group.com Ipari és vasúti szénkefék A legjelentősebb anyagminőségek fizikai tulajdonságai A legjelentősebb anyagminőségek fizikai tulajdonságai A szénkefetestként használt szén és grafit anyagminőségek

Részletesebben

- mit, hogyan, miért?

- mit, hogyan, miért? - mit, hogyan, miért? Dr. Bélavári Csilla VITUKI Nonprofit Kft., Minőségbiztosítási és Ellenőrzési Csoport c.belavari@vituki.hu 2011.02.10. 2010. évi záróértekezlet - VITUKI, MECS 1 I. Elfogadott érték

Részletesebben

2. Egymástól 130 cm távolságban rögzítjük az 5 µ C és 10 µ C nagyságú töltéseket. Hol lesz a térerısség nulla? [0,54 m]

2. Egymástól 130 cm távolságban rögzítjük az 5 µ C és 10 µ C nagyságú töltéseket. Hol lesz a térerısség nulla? [0,54 m] 1. Elektrosztatika 1. Egymástól 30 m távolságban rögzítjük az 5 µ C és 25 µ C nagyságú töltéseket. Hová helyezzük a 12 µ C nagyságú töltést, hogy egyensúlyban legyen? [9,27 m] 2. Egymástól 130 cm távolságban

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA A CSOPORT NEPTUN-KÓD:..

VILLAMOS ENERGETIKA A CSOPORT NEPTUN-KÓD:.. NÉV:...... Terem és ülőhely:... Gyakorlat időpontja, vezetője:... Osztályozás: 40% alatt: 1, 40..54%: 2, 55%-69%: 3, 70%-84%: 4, 85%-tól: 5. Ha bármely feladat eredménye kisebb, mint a feladatra adható

Részletesebben

VASÚTI PÁLYA DINAMIKÁJA

VASÚTI PÁLYA DINAMIKÁJA VASÚTI PÁLYA DINAMIKÁJA Dynamics of the railway track Liegner Nándor BME Út és Vasútépítési Tanszék A vasúti felépítmény szerkezeti elemeiben ébredő igénybevételek A Zimmermann Eisenmann elmélet alapján

Részletesebben

Vezérlés és irányítástechnológia (Mikroprocesszoros irányítás)

Vezérlés és irányítástechnológia (Mikroprocesszoros irányítás) Vezérlés és irányítástechnológia (Mikroprocesszoros irányítás) 2.7. DC motor bekapcsolása 2.08. DC motor forgásirány változtatása (jelfogós kapcsolás) 2.09. DC motor forgásirány változtatás (integrált

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4300 Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

Elektrotechnika alapjai

Elektrotechnika alapjai Elektrotechnika alapjai 3 mérés Villamos alapmennyiségek mérése 1 Ismertesse a villamos mérőműszerek különböző csoportosításait! 1 Csoportosítás felépítés szerint: digitális mérőműszerek; analóg mérőműszerek:

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA III. ZH (2013-2014. 1. félév) A tanszék által a harmadik zárthelyire kiadott adott ellenőrző kérdések

ELEKTROTECHNIKA III. ZH (2013-2014. 1. félév) A tanszék által a harmadik zárthelyire kiadott adott ellenőrző kérdések ELEKTROTECHNIKA III. ZH (2013-2014. 1. félév) A tanszék által a harmadik zárthelyire kiadott adott ellenőrző kérdések Áramütés, érintésvédelem 1. A háztartásban és az iparban fellépő áramütések veszélyei

Részletesebben

BETONACÉLOK HAJLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES l\4"yomaték MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰ MÓDSZERE

BETONACÉLOK HAJLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES l\4yomaték MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰ MÓDSZERE BETONACÉLOK HAJLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES l\4"yomaték MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰ MÓDSZERE BACZY"SKI Gábor Budape?ti 1Iűszaki Egyetem, Közlekedésmérnöki Kar Epítő- és Anyagmozgató Gépek Tanszék Körkeresztmetszet{Í

Részletesebben

Elektrotechnika Feladattár

Elektrotechnika Feladattár Impresszum Szerző: Rauscher István Szakmai lektor: Érdi Péter Módszertani szerkesztő: Gáspár Katalin Technikai szerkesztő: Bánszki András Készült a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 azonosítószámú projekt

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

Részletesebben

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Épületvillamosság laboratórium Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának

Részletesebben

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható:

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható: 1. Értelmezze az áramokkal kifejezett erőtörvényt. Az erő iránya a vezetők között azonos áramirány mellett vonzó, ellenkező irányú áramok esetén taszító. Az I 2 áramot vivő vezetőre ható F 2 erő fellépését

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 12 KRISTÁLYkÉMIA XII. KÖTÉsTÍPUsOK A KRIsTÁLYOKBAN 1. KÉMIAI KÖTÉsEK Valamennyi kötéstípus az atommag és az elektronok, illetve az elektronok egymás közötti

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 5. Előadás Stabilitás I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 5. Előadás Stabilitás I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 5. Előadás Stabilitás I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Egyensúly elágazási határállapot Rugalmas nyomott oszlop kritikus ereje (Euler erő) Valódi nyomott oszlopok

Részletesebben

Elektrotechnika. 4. előadás. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai Intézet

Elektrotechnika. 4. előadás. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai Intézet udapest Műszaki Főiskola ánki Donát Gépész és iztonságtechnikai Kar Mechatronikai és utechnikai ntézet Elektrotechnika 4. előadás Összeállította: Langer ngrid őisk. adjunktus Háromázisú hálózatok gyakorlatban

Részletesebben

1. forduló. MEGOLDÁSOK Pontszerző Matematikaverseny 2015/2016-os tanév

1. forduló. MEGOLDÁSOK Pontszerző Matematikaverseny 2015/2016-os tanév MEGOLDÁSOK Pontszerző Matematikaverseny 2015/2016-os tanév 1. forduló 1. feladat: Jancsi és Juliska Matematikai Memory-t játszik. A játék lényege, hogy négyzet alakú kártyákra vagy műveletsorokat írnak

Részletesebben

higanytartalom kadmium ólom

higanytartalom kadmium ólom . Termék Alkáli elem, 1,5 V oldal 1. az 5-ből 1. Típusmegjelölés: IEC LR6 JIS: AM3 ANSI: AA LR6, mignon, AA 2. Kémiai rendszer: elektrolit-cink-mangándioxid (higany- és kadmiummentes) 3. Méretek: Ø 13,5-14,5

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint 080 ÉETTSÉGI VIZSG 009. május. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTTÓ OKTTÁSI ÉS KLTÁLIS MINISZTÉIM Egyszerű, rövid feladatok

Részletesebben

Motor hőmásvédelmi funkció

Motor hőmásvédelmi funkció Budapest, 2011. november Motor hőmásvédelmi funkció A motor hőmásvédelmi funkció alapvetően a három mintavételezett fázisáramot méri, és ezekből kiszámítja a pozitív és negatív sorrendű alapharmonikus

Részletesebben

VILLAMOSSÁGTAN I. Áramkör számítási példák és feladatok. MISKOLCI EGYETEM Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

VILLAMOSSÁGTAN I. Áramkör számítási példák és feladatok. MISKOLCI EGYETEM Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék MISKOLCI EGYETEM Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék VILLAMOSSÁGTAN I. Áramkör számítási példák és feladatok Összeállította: Dr. Radács László Gépészmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki

Részletesebben

1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi

1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi 1 Mélyhúzott edény teríték méretének meghatározása 1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi A mélyhúzott edény kiindulási teríték átmérőjének meghatározása a térfogat-állandóság alapján

Részletesebben

MSZ EN 60947-2 MSZ EN 60898-1

MSZ EN 60947-2 MSZ EN 60898-1 ic60n kismegszakítók kettős (B, C, D jelleggörbe) DB0669 DB865 DB854 MSZ EN 60947- MSZ EN 60898- PB0740-40 PB07407-40 Tanúsítványok PB07409-40 PB07405-40 b ic60n kismegszakítók kett s bekötés csatlakozással,

Részletesebben

Hőszivattyúk 2010. Makk Árpád Viessmann Akadémia. Viessmann Werke 23.04.2010. Hőszivattyúk. Chart 1

Hőszivattyúk 2010. Makk Árpád Viessmann Akadémia. Viessmann Werke 23.04.2010. Hőszivattyúk. Chart 1 Hőszivattyúk Chart 1 Hőszivattyúk 2010 Makk Árpád Viessmann Akadémia Vorlage 2 560 3 550 2 440 1 500 1 000 700 550 420 850 1 000 1 300 1 400 1 900 2 300 3 578 6 100 5 240 4 600 4 719 5 736 8 330 8 300

Részletesebben

Conjoint-analízis példa (egyszerűsített)

Conjoint-analízis példa (egyszerűsített) Conjoint-analízis példa (egyszerűsített) Az eljárás meghatározza, hogy a fogyasztók a vásárlás szempontjából lényeges terméktulajdonságoknak mekkora relatív fontosságot tulajdonítanak és megadja a tulajdonságok

Részletesebben

Gépészmérnöki Alapismeretek BMEGEVGAG01 Ellenőrző kérdések

Gépészmérnöki Alapismeretek BMEGEVGAG01 Ellenőrző kérdések Gépészmérnöki Alapismeretek BMEGEVGAG01 Ellenőrző kérdések HIDRODINAMIKAI RENDSZEREK TANSZÉK WWW.HDS.BME.HU 1. Fordulatszám, tehetetlenségi nyomaték és súrlódási nyomaték mérése 1. Fordulatszámmérő eszközök

Részletesebben

Hőszivattyú. Zöldparázs Kft

Hőszivattyú. Zöldparázs Kft Hőszivattyú Ez az előadás 2010.szeptember 20-án hangzott el. Mivel az internetes keresők hosszú időre megőrzik a dokumentumokat, vegye figyelembe, hogy az idő múlásával egyes technikai megoldások elavulttá

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

k u = z p a = 960 3 = 2880, k M = z p 2πa = 960 3 (b) A másodpercenkénti fordulatszám n = 1000/60 1/s,

k u = z p a = 960 3 = 2880, k M = z p 2πa = 960 3 (b) A másodpercenkénti fordulatszám n = 1000/60 1/s, 1. feladat : Egy egyenáramú gép hullámos tekercselésű armatúráján összesen z = 960 vezető van. A gép póluspárjainak száma p = 3 és az armatúrát n = 1000 1/perc fordulatszámmal forgatjuk. (a) Határozza

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint 5 ÉRETTSÉGI VIZSG 05. október. ELEKTRONIKI LPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMTTÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIM Egyszerű, rövid

Részletesebben

Az elektromágneses anyagvizsgálat alapjai

Az elektromágneses anyagvizsgálat alapjai BME, Anyagtudomány és Technológia Tanszék Az elektromágneses anyagvizsgálat alapjai Dr. Mészáros István Habilitációs előadás BME 216. március 3. 1 B = µ H Mágneses tér anyag kölcsönhatás B = µ µ r H =

Részletesebben

Ha a síkot egyenes vagy görbe vonalakkal feldaraboljuk, akkor síkidomokat kapunk.

Ha a síkot egyenes vagy görbe vonalakkal feldaraboljuk, akkor síkidomokat kapunk. Síkidomok Ha a síkot egyenes vagy görbe vonalakkal feldaraboljuk, akkor síkidomokat kapunk. A határoló vonalak által bezárt síkrész a síkidom területe. A síkidomok határoló vonalak szerint lehetnek szabályos

Részletesebben

2. gyakorlat. Szupravezető mérés

2. gyakorlat. Szupravezető mérés 2. gyakorlat Szupravezető mérés A gyakorlat során a hallgatók 5 mérési feladatot végeznek el: 1. Meissner effektus bemutatása: Mérés célja: az elméletben megismert Meissner effektus gyakorlati megjelenítése

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3266L Lakatfogó multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Műszaki jellemzők... 3 4. Mérési jellemzők... 3 5. A mérés menete... 4 6. Karbantartás...

Részletesebben

Hőhidak meghatározásának bizonytalansága. Sólyomi Péter ÉMI Nonprofit Kft.

Hőhidak meghatározásának bizonytalansága. Sólyomi Péter ÉMI Nonprofit Kft. Hőhidak meghatározásának bizonytalansága Sólyomi Péter ÉMI Nonprofit Kft. 7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t Épülethatároló szerkezet A hőátbocsátási tényező követelményértéke U W/m 2 K Külső fal 0,45

Részletesebben