Belsı-Ázsiai SÁMÁN GYÓGYITÓK JEGYZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Belsı-Ázsiai SÁMÁN GYÓGYITÓK JEGYZET"

Átírás

1 Belsı-Ázsiai SÁMÁN GYÓGYITÓK JEGYZET Készítette: Kasza Miklós

2 BEVEZETÉS Az ázsiai népeknél a sámánista 1 gyógymódok napjainkig fennmaradtak. A lélekgyógyászok ma is használják az ısi, gyógyító rítusokat. Jeles pszichiátriai konferenciákon szaktekintélyek tartanak bemutatót a sámánok által alkalmazott módszerekbıl. A szakemberek, arra az álláspontra jutottak: az ısi gyógyító technika a lélekgyógyászat nyelvére lefordítva a pszichiátriai rendelıkben kivallóan alkalmazható. Állításuk szerint: a modern kultúra nagy vesztesége, hogy kiirtotta a természeti népeknél mindennaposnak számító rítusokat, amelyek segítenek a tudatalattiból felhozni a testet-lelket, károsító élményeket./www.samanizmus.hu/ Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ellenırzött feltételek mellett, a sámánok több évezredes gyógymódja sokat javít a pszichés betegségeken. A drogról leszokni vágyók körében is eredménnyel alkalmazható. A sámánt a közösség, vagy egy-egy beteg kérte fel az utazásra. A belsı utazás során nem a tárgyak, emberek, események láthatók más képpen, hanem az éber tudat eddig sosem látott tájakra viszi el az utazni vágyót. Utazhat az ember narkotikumok nélkül is, és ez nem rongálja a szervezetét, inkább segíti a lelki harmónia kialakítását, a tudatalatti és a tudatos gondolkodás egyensúlyba hozását. A sámánizmus gyökerei több ezer évvel ezelıtti idıkre nyúlnak vissza. İshazája Belsı-Ázsia. A sámánizmus formái fellelhetık Délkelet-Ázsiában, Kínában, Tibetben, Japánban, Észak- és Dél-Amerikában, Ausztráliában és Indonéziában egyaránt. Gyökerei azon szibériai törzsekhez nyúlnak vissza. A sámán szó az evenki nyelvbıl származik. Az even, evenki két szibériai vadász- és rénszarvastenyésztı csoport, akiket régen általában a tunguz néven ismertek. A sámán szó jelentése: "az ember, aki tud". A sámán szót mai arra az egyénre értik, aki megváltozott tudatállapotában, révülésében is ura tud, maradni önmagának. 1.A "történelem nélküli népek" vallási világában talán a legkidolgozottabb, legegységesebb vallási modellt a sámánizmus formái jelentik. Az Európa keleti, Ázsia északi és középsı régiójában és Észak-Amerikában élı, zömében vadász vagy nomád állattartó népek közös hitvilágáról van ebben az esetben szó, amely a világvallások és a magas kultúrák perifériáján, sok évezreden keresztül megırizte önállóságát. A sámánizmus, mint alapvetıen egységes vallási kultúra eltőnése - szemben a közép- és dél-amerikai vallási rendszerek gyors megsemmisülésével - évezredes folyamatnak bizonyult; kiváltó oka lehetett az életmód megváltozása, a civilizációs fejlıdés, de egy-egy nép eltőnése, idegen hódítók uralma alá kerülése vagy a világvallások - elsısorban a kereszténység, a buddhizmus és az iszlám -misszionáló hatása is. A sámánhit egyes elemei viszont vallásváltások után is fennmaradtak: a népi hiedelemvilágban éltek tovább, de - mint mondjuk a tibeti és a mongol buddhizmus esetében - magába a "gyıztes" hitrendszer tanításába és rítusrendjébe is beilleszkedhettek. Egykor a finn-ugor népek, így a kereszténység felvétele elıtti magyarság ısvallása is sámánhit volt, amelynek emlékét a folklór világa ırzi. Eredeti, tiszta formáját tekintve mindenesetre a sámánhit a 20. századra gyakorlatilag eltőnt; egyedül a szibériai kis népek körében - urali, altáji népcsoportok, burjátok, szamojédek - találjuk még meg ennek a vallási formának néhány millió követıjét.www.samanizmus.hu 2

3 A sámán feladata, szerepe sokrétő volt: gyógyított, jósolt, jövendölt, a közösség összetartója, szellemi vezére volt. A nemzetségi hagyományok, imák, legendák, énekek ırzıje, áldozati rítusok irányítója. A sámánizmus mint ısi hiedelemrendszer, kapcsolatba hozható a vallási fejlıdés korai formáival, az animizmussal, és a totemizmussal. Az animizmus szerint minden élınek és élettelennek lelke van, a kınek éppúgy, mint egy fának. Az animizmus ezáltal a természettel, a környezettel való szorosabb, egyenrangúbb kapcsolatot segítette elı. Különbözı népeknél az emberi lélek sorsa az, hogy a halál után rémisztı szellemmé alakul át, amely a hátramaradottaknak különbözı módon árt. Ebbıl a gonosz szellembıl betegségszellem alakulhat ki. A betegségeket az árnyék megnyilvánulásainak tekintik. A szabadlélek leginkább az álmok alatt, sámánoknál a transzállapot idején, illetve a lélek elvesztésének különbözı állapotainál (betegségeknél, ájulásnál) mutatkoznak meg. Például a betegségek, amelyek e természeti hiedelemvilág szerint ugyancsak szellemek, mégpedig rossz szellemek mővei. A gyógyítás a természeti ember szemében annyi, mint az ártó szellemet kiőzni az emberbıl. A vogulok képzete szerint, az élet folyamán, amíg az ember egészséges, a szabadlélek nála van, és rendszerint csak az álom idején hagyja el. Nyelvükben az "álomba merült" azt jelenti "elhagyódott", az "elalszom", azt, hogy "elhagyódtam". Délkelet-Ázsiaiak szerint is úgy tartják, hogy veszélyes az alvót hírtelen felébreszteni, mert álmában a lelke messze járhat, s idıt kell hagyni a biztonságos visszatérésre. Ha a lelke nem tud visszatérni, megbetegedhet. Csak rendkívüli ember lehet alkalmas arra, hogy sámán lehessen: erre a szerepre születni kell. A leendı sámán már kisgyermekként másképpen viselkedik a többiektıl: patológiás tüneteket, révülési hajlamot mutat, "különös gyermek". Látomások gyötrik, természetfeletti lényekkel találkozik, sıt azok néha magukkal is ragadják. Gyakori, hogy a leendı sámán testi adottságként is magán viseli a sámán jegyeit: több foga van vagy farokcsonkja, kezén hat vagy hét ujja, esetleg a hiedelem szerint a szokásosnál több bordacsontja. Erre a (rendellenességre) emlékeztet a sámán felszerelésének egyik fontos darabja, a hatujjú sámánkesztyő is, amelyet szinte minden szibériai nép hagyományában megtalálható. A kiválasztottság és alkalmasság bizonyítéka az is, hogy a sámán nem tanulás által, hanem álmában jut tudományához, amikor a szellemek magukkal ragadják a túlvilágra. A sámán a dobszó, a csörgı, az ének, a tánc közvetítésével kapcsolatba került szellemi segítıivel, ez egyben az eksztázis állapotának elérését is jelentette. Sámánnak bármilyen feladatot kell ellátnia, azt csak a segítı szellemei révén teheti meg. A "lélekutazásokat" gyógyítás céljából tették, vagy a halott lelkének túlvilágra kísérésének szándékából. Szibéria nomád és félnomád állattenyésztı népeinek "közvetítıit" sámánoknak nevezzük. A sámánokat más népek hasonló feladatú varázslóitól és papjaitól mindenekelıtt az különbözteti meg, hogy a sámán közvetlenül és tetszése szerint "érintkezik" a szellemekkel, hogy a sámánt a szellemek "kiválasztják", "elhívják" és akarata ellenére kényszerítik a sámánságra. Aki átesett a "betegségen", annak sámánkodnia kell, különben belehal. Ezen a voltaképpen jósló, jövendımondó tevékenységen kívül a sámánnak a gyógyító ember, az orvos szerepét is be kell töltenie: meg kell állapítania, mi a beteg baja, és hogyan szüntethetı meg a betegség. Északkelet-szibériai jakutok körében vannak fekete és fehér ojunok (férfisámánok és udganok nıi sámánok). A gyógyítókat otokutok-nak is nevezik. A fekete sámán révületben az 3

4 alvilág és a betegségek szellemével teremt kapcsolatot. A fehérsámán nem mindig esik transzba és a felsı világ isteneitıl szellemitıl kér áldást az emberekre és állatokra. A jakutok szerint a sámánok csak azokon a betegségeken van hatalma, amelyeknek szellem a beavatás után kóstol a húsából. A leendı sámánt megkörnyékezik a szellemek és tanítják, azt mondják a betegség is a tanulás folyamata. Ennek a folyamatnak során ismeri meg a sámán a segítı szellemeket, szellemi régiókat, ahol tevékenykedni fog. Itt megismeri a betegségek igazi természetét és a lehetséges ellenségeket. A sámánoknak nem csak a betegség szellemével kell hadakozni, hanem a varázslók és boszorkányok által megrontott ember gyógyításánál is küzd az ártókkal életre, halálra. A varázslók elküldik saját szellemeiket is, hogy megegyék a beteg lelkét. Szibériában egész törzsek haltak ki a himlık miatt. Az evenek szerint himlıszellem szıke alakban megjelenik ott, ahol a rénszarvasok vonulnak. A himlıszellem átváltozik vörös bikává, sokszor egy sámán is kevés a küzdelemhez, és ha csatát elveszti, az egész törzs meghal csak két embert hagy életben, hogy eltemessék a halottakat. Szibériában nem csak a sámán táncol, hanem a beteg és a rokonai is, és átadják magukat a személyes ırzı istennek. A táncoló beteg gyógyul, a tánc pedig a rokonoknak szerencsét hoz. Nepáli sámánok 2 szerint a betegnek sokszor elveszhet egy vagy több lelke, ilyenkor a sámánlélek elutazik a szellemek világába, és küzdelembe megszerzi és visszahozza a lelket. De, ha a lélek elvész, az is lehet, hogy véletlenül eltéved, vagy bolyong valahol, akár elcsalták, elrabolták, és bebörtönözték. Ilyen lélekrablásnál a sámánnak meg kell találni a rabló szellemet és túljárni az eszén. Az is elıfordulhat, hogy a lélek hallgatólagos beleegyezésével történt a rablás, ilyenkor a lelket kell megtéveszteni (pl., tánccal, zenével), hogy hagyja magát megmenteni Elıfordul, hogy a betegnél egy csontszilánkot találnak a testében, a sámánok szerint ez azt jelenti, hogy egy szellem tette a testébe, vagy egy varázsló hajított dárdát a betegre. A sámán kiszívja az idegentestet a betegbıl, majd körbehordozza a nézıközönség vagy rokonoknak elıtt. A betegséget az erkölcs és a jó élet 3 alapjául szolgáló tabuk megsértése is okozhatja, és ezek a cselekedetek kiszívják a beteg életerejét. Ettıl gyakran az egész közösséget is balszerencse, vagy katasztrófa éri. A szibériai evenek körében sámánt akkor hívtak, ha már a népi gyógyászat nem segített. 2.A hiedelem szerint a szellemek a sámánjelöltet gyakran feldarabolják, hogy meggyızıdjenek róla: testében valóban feles számú csont van-e, és kipróbálják azt is, teste és lelke valóban képes-e elválni egymástól. Ettıl a próbától fogva a sámán rendkívüli képességek birtokosa: vihart támaszt, földbe rejtett kincset talál meg. Fı tevékenysége az "istenekkel", az állatısökkel, a holtak lelkeivel, az ártó és segítı szellemekkel való érintkezés. Képességei, közé tartozik az átváltozás: bikává, táltoslóvá változik, repülni képes. A zene és tánc által is stimulált szertartásban a sámán lelke kilép testébıl: megmássza a világfát, amely az eget, a földet és az alvilágot köti össze: erre utal fontos szertartási kelléke, a létra is. Gyakori feladata az orvoslás, mint "halottlátó" pedig a szellemvilág üzeneteit tolmácsolja az emberek, az emberek kívánságát a szellemek felé. Révületében a táltos, a sámán a nép állatısévé válik, lelke annak lelkével válik azonossá: innen van az, hogy a szertartás során agancsot, állatbırt, maszkot visel, és birokra kel az ártó erıkkel. 3. A jó élet-jólét-ról való sámánista elképzelés nem korlátozódik az orvosi értelembe vett fizikai egészségre, vagy a pszichiátriai értelembe vett mentális egészségre. Magában foglalja a bıséges táplálkozást a jó barátságot, a jó szerencsét, valamint a sikeres üzletet és hadakozást. Piers Vitebsky :A sámán 99 old. 4

5 Gyógyításhoz használtak növényi és állati eredető gyógyszert is, mint pl.: rénszarvas agancsát általános erısítıként, páfrányt, ginsenget, nyírfarügyet, fájdalomcsillapításra és erısítésre. Betegséget a sámánjóslással is megállapíthatja, pl.: a beteg álmából, majd saját álmából, és ha az álmában véres szellemet látott, a beteg sorsa halál volt, és aznap nem vállalt gyógyítást. Sámánok különbözı rítusokat alkalmaznak, mert ezek segítségével megváltoztatja a beteg egészségi állapotát. A sámángyógyítás egyik formája a párbeszéd a beteg sámán vagy szellem között. (ua., mint a pszichológusnál a pszichoanalízisben) de, az is elıfordult, hogy a beteg beszélgetett a halottal, a sámán közvetítésével. A kazakoknál a sámánnak jelentıs szerepük van a fıleg a nık körében az idegi, reuma és paralízis és a lelkibetegségek elhárításánál. A sámánokat náluk baqsinak (mongolul: baxsi) hívták jelentése, gyógyító sámán, varázsló. Általában azokat a kazah gyógyítókat nevezik baqsinak, akik kapcsolatban állnak a szellemekkel és hatalmuk is van felettük. A szellemek hívásánál, amikor önkívületbe esnek, állati hangokat hallhatnak a résztvevık, mint (kutyaugatás, csikónyerítés, juhbégetés). Fıleg azokat a betegségeket gyógyítják, akiknek dzsinnek ártottak. Ilyen betegség gyógyítására a kazakok a kösürü 4 szót használják. A beteg gyógyítása az alábbiak szerint történik: a baqsi 7 napon keresztül pengeti kobozát és hívogatja a dzsinneket és a hetedik napon a dzsin azt tanácsolja, vágjanak le egy sárgás kecskebakot, aminek a homlokán fehér folt 5 van, vagy egy fekete kost, aminek a homlokán szintén van fehér folt. A levágott állatról a húst lefejtik a csontokat a bırére rakják, a húst megfızik, és isten nevében szétosztják a résztvevık közt. (csak a baqsi és a beteg nem eszik belıle). 4. Jelentése: betegbe telepedett ártó szellem átköltöztetése, valamilyen tárgyban. Molnár Ádám: Sámán hit emlékei Török népek 51 o. 5. A fehér folt a kecskebakon: azért szükséges, mert ettıl félnek a betegség okozói a dzsinnek. A sámánizmus jellegzetes vonása istenfogalmának határozatlansága, bizonytalansága. Pantheonjában vannak személyes "öreg" istenek, állatısök, megszemélyesített természeti erık, égitestek; de megtaláljuk ugyanitt a holtak lelkeit is. A szellemi lények alakja igen változatos; a nevek és a szereplık törzsenként, népenként változnak, ám a teljes hitvilág keretei között jól meg is feleltethetık egymásnak. A sámánhit különösen fontos szerepet szán a gazdaszellemeknek: ık az egyes ember mellett vannak, és amolyan "ırangyalként" oltalmazzák "gazdáikat". A sámánizmus vallási hagyománya közös gyökerő kozmológiai világszemléletet is hordoz. Nézete szerint a világegyetem hármas tagolású, három szintő, korong alakú képzıdmény. Középpontjában áll a "világfa" vagy "világtengely", az "arbor mundi" vagy "axis mundi", amely elválasztja, de össze is köti a felsı, a középsı és az alsó világot. A felsı világ az égitestek, a jó szellemek birodalma, a fıisten vagy fıistenek otthona. A sámánnak képesnek kell lennie arra, hogy megmássza a világfa égbe emelkedı törzsét ("az égig érı fát"), hiszen csak így tud érintkezni az égiekkel. A középsı világban élnek az emberek, állataikkal és a közéjük ereszkedı vagy kapaszkodó - segítı vagy ártó - szellemekkel együtt. Az alsó világ a gonosz szellemek és a holtak lelkeinek birodalma: a sámánnak alkalmanként a világfa gyökerein ide is le kell ereszkednie, hogy végezni tudja a maga dolgát. 5

6 A sámán elkíséri a beteget egy útkeresztezıdéshez és ott egy kettıs nyílású gödröt ás, ahol átfér egy ember, és ezen a nyíláson áttolja a beteget háromszor oda vissza a nyíláson, és ott hagyja a bırt és a csontokat, aztán hazamennek a beteg ruháját a sámán kapja meg. Másik gyógyítási mód, a sámán megszerzi egy elhullott állat csupasz koponyáját vörösre, és korommal feketére festik. Ezután 7 bábut és 7 mécsest készítenek és egy hétágú útelágazáshoz vezetik a beteget, koponyára kötözik a bábukat, viszályára font színes fonallal, majd meggyújtják a hét mécsest és a beteget a koponyára ültetik, és ezzel a betegséget a bábura ruházzák. Amikor a mécsesek elégnek a sámán és a betege elfutnak, nem néznek vissza, és azt mondogatják sattim, sattim (jelentése: eladtam, odaadtam). Ha a sámán visszanézne a halott lélek-dzsin (arvar) visszatérne a betegbe. A harmadik gyógyítási mód: a sámán pengeti a kobozát, hívogatja a szellemeket és kikérdezi ıket a betegségrıl. Gyakran a betegség oka, hogy az embert a fa alatt, vagy folyópartján meglepi-megszállja ADZSINA 6 A sámán szerint az ilyen megszállott beteg ember bőne, hogy istennek nem tetszı életmódot folytatott. Amennyiben a sámán elszánja magát az ilyen beteg gyógyításakor, akkor közli a rokonokkal és meghívja ıket a jurtába. A belépés elıtt mindenki rituális mosakodáson esik át, majd a jurtában körbeülnek, a beteget pedig középre fektetik. A jurtába behoznak egy tyúkot, vagy egy galambot, kányát, és azt a sámán parancsára a beteg magához öleli, hogy a betegség átszálljon az állatban. Elıfordul, hogy nem élı állatot, hanem egy teve, vagy kutya koponyáját, vagy öt-tíz bábut kell magához ölelni a betegnek. A jurtában a segéd, nyél nélküli ásót hoz, és azt tőzben felizzítják, a rítushoz tartozik még, hogy öt-tíz rongyból kanócot készítenek, behoznak egy kardot, tırt és korbácsot, amelyeket a jurta falára akasztják. A sámán megidézi a szellemeket, énekel és dobol, majd amikor révületbe esik a tırt a szájába, majd saját gyomrába szúrja, és tovább énekel. A segéd kiveszi az ásót és egyéb izzó vastárgyakat, amin a sámán végigsétál, hallani a sistergést, a lábát a beteghez dörzsöli. Az égı mécsest a szájához veszi, kiveszi égve, majd a szájában eloltja. Kezébe veszi a dobverıt, hanyatvágja magát a betegen és saját mellét veri a dobverıvel, majd leveszi korbácsot és a beteget és a résztvevıket ütni kezdi vele (a résztvevık nem érzik a korbácsütést, mert szerintük a dzsinnek visszafogják a fájdalmat). A sámán révületében leül, amerre int a kezével, minden tárgy kettéhasad (ez a romboló dzsinnek hatása). A sámán körbe-körbe rohangál, leül-feláll majd az élével felállított kardra áll, és utána a talpát a beteghez dörzsöli, és a sámán a maga köré győjtött szellemeket harcba küldi. A küzdelembe a jurta falai is belerázkódnak, és a sámán kéri a résztvevıket, mondogassák hangosan mindennek vége és végül a sámán is kimondja, mindennek vége és ezzel befejezi a gyógyítást, és ezzel elküldi a szellemeket. Diagnózis: a beteg legtöbbször meggyógyul. Ha a segítı szellem nem jelenik meg a gyógyítás elıtt, a sámán bizonytalan ilyenkor nincs meg az önszuggesztió biztonsága, és a szuggesztív hatás is elmarad. A sámán ilyenkor azt állítja, nem tudja melyik szellemtıl jött a betegség, melyik világba kell behatolnia. 7 A sámán egyben színész, táncos, énekes is. Az evenki sámánnál a gyógyító szertartások helye a jurta, ahova meghívja a nemzetségbelieket és a beteg rokonait, majd azok elıtt kezdi meg szertartását. A rituálét azzal kezdi, hogy körbetáncol, majd a tőzbe illatos füveket szór, így bódító illat járja át a jelenlévıket, és ahogy táncol, lobognak a csengık a díszek a ruháján, majd dobolni kezd, ami folyamatosan erısödik, izgalomba hozva a sámánt és a hallgatóságot is. 6. jelentése: gonosz nınemő szellem, ami alváskor, vagy éjszaka lepi meg áldozatát, és az megszállottá válik). 7. Diószegi Vilmos: Sámánok nyomában Szibéria földjén. 6

7 Fokozatos extázisba kerül a sámán és vele együtt szinte révülten megidézve a résztvevık is, és a sámán énekét dallamát, amivel megidézte a szellemeket, amelynek bizonyos strófáit a résztvevık is elismétlik, így részesei lesznek a gyógyító szertartásnak. Amikor a szellemek összegyőltek, kiosztja a feladatokat, harcba küldi ıket, elsı helyet a szellemek közt a hargi 8 foglalja el. A sámán a szellemek védelme alatt az alvilágba küldi a hargit, és a harginak az alvilágba való utazását teljes átéléssel játssza el a sámán. A hargi a szellemek kíséretében teljesíti a sámán akaratát, közben az extázis csúcsát valósítja meg. Önkívületi állapotba kerül és állati hangokat ad ki magából. Végül a sámán megmerevedik és ebben a pillanatban a holtak birodalmában lévı hargit személyesíti meg, külsıre halottnak látszik. A sámán segédje dobbal visszahívja a középsı világba a sámánt és utasítja a lelkét, hogy figyeljen a tőz fényére és a dobra. Amikor a sámán visszaért a segéd visszaadja a dobot a sámánnak, aki közli az ısök szellemének tanácsait, hogy hogyan harcoljon a betegség gonosz szellemével. Miután kipihente magát újra dobolni kezd és elkezdi a beteg szellemének kiőzését. Kezdetben megpróbálja rábírni a szellemet, hogy önként távozzon, becsmérli a beteg testét, ha a szellem nem távozik, szidalmazza és fenyegeti a beteg részét tollakkal, állati részekkel, szarvas, medve szırrel dörzsölgeti. A sámán egyre ingerültebb, mert a szellem nem távozik, a hargi tanácsára a sámán ismét becsmérli a beteg testét, és dicséri az áldozati szarvas húsának ízét, testrészeit, és kéri a szellemet, költözzön át a szarvasba. Párbeszéd és vita zajlik, végül rábeszéli a szellemet és a segéd az áldozati szellemet a jurtához vezeti, és áldozati hurkot kötnek rá, majd késsel megölik a szarvast, és ahogy megfeszül a hurok, azon keresztül megy át a szellem a szarvasba. Az állatot megnyúzzák, irháját a felsı istenségnek felajánlva felakasztják. A szívét a sámánnak adják, aki beleharap, majd egy darabot a szellemábrázolás elé készített mélyedésbe köpi, azt egy fadugóval bedugja és kiviszi a jurtából. Közben kéri a segítı szellemeket, hogy az elfogott betegségszellemet vigyék az alvilági szakadékba. Ha viszont a betegség szellem becsapta a sámánt és nem ment el a testbıl a sámán a megölt állat bırét a beteg alá terítette, és a beteg testét bekente a szarvas vérével, és ezzel a vérszaggal kicsalogatta a beteg testébıl a szellemet. A szellem, ahogy kijött a beteg testbıl és a szarvas vérét ízlelgeti, a sámán ráugrik a betegre és lenyalja a vért, majd kiköpi a szellemábrázolás elıtti nyílásba és ezzel a bezárt betegség szellemet az alsó világ szakadékába lökte. A közösség ezután elfogyasztotta a szarvas húsát és a sámán énekelve adott hálát a felsı istenségeknek, és énekkel, tánccal felemelkedve a felsı világba a beteg lelkét megırzésre átadta az istenségeknek. Ez egy fából készült emberalak volt, amit a sámánfa csúcsára erısítettek. A felsıvilágba való visszatérését gyors vidám tánccal és énekkel ünnepelték, és a sámán jósolt, egy lapockacsontra izzó szenet dobott, majd ráfújt és a repedésekbıl és azok irányából megállapította, hogy meggyógyult-e a beteg, és mi vár a nemzettségre. 8. Hargi: sámán állat alakú élet-lelke. 7

8 Vogulok és az osztjákok embernél és állatnál más gyógyfüveket alkalmaztak, égı taplódarabot, izzó szenet tesznek a fájó testrészre, hogy a bır megrepedjen és genyhóhyagok keletkezzenek, vagy medvefoggal, vagy medveepehólyaggal is lehet dörzsölni. Vérzı sebre összetört mamutcsontot helyeznek. A kígyómarás mérgét például békával igyekeznek kiszívatni. A szellemek ruhadarabjait a fájó testrészekre rakják, majd kiszívják belılük a betegségeket, ezt fıleg akkor sikerül, ha a szellem neki tetszı áldozatot kap. Jurákoknál a sámán a sebekre gyógyírként porokat tesz, amelyet késsel kapar le a kagylóról és a vérzést tapló rászorításával, állítja el. A köhögésre nyírgumót használják.a szamojédok és osztjákok sámánjai tokhal epéjét használják a szembetegség ellen, és a vörösfenyı fehérgombájával, amit teának, vagy húslevesnek készítenek galandférget, hajtanak ki. A sámánok azt tartják, hogy a skorbut kórokozója emberszerő, magas, sovány, csúnya szellem, aki megeszi az emberek ételmaradékait és azzal őzhetı el, hogy a beteg a rénszarvas vérét megissza, a szánját pedig, kutyavérrel bekenik. Az obi-ugorok sámánja szerint az ember akkor is megbetegedhet, ha olyan részét használják fel bántalmazás céljára, amely már vele nem függ össze, például a levágott haj, köröm a váladék. Az emberrıl készített kép, báb, ha abba haját, körmét beleteszik, akkor az ábrázolt személyhez tartozik, és ebbıl az következik, ha azt bántalmazzák, visszahat arra, akit a báb, vagy kép ábrázol, mert az megbetegítheti és halálát is, okozhatja. A rontóbábok készítıi gyakran szíven szúrják, vagy fejét levágják, vállát leütik a báboknak. Ezért a sámánnak súlyos betegségnél, ezt kell elıször megkérdeznie a szellemektıl, vagy megszerezni azt a bábút és egy tóba kell süllyeszteni vagy tőzben elégetni. Ezután a beteg rögtön meggyógyul. Az erdei jurákoknál a megbetegedı csomót köt, egy kelmébıl készült áldozati szalagra, hogy a betegséget megkösse. Gyógyulás után kioldják a csomót, és sorsolással eldöntik, hogy kinek áldozzanak rénszarvast. Az enyec sámánoknál, a sámán feladata néha elég veszélyes mutatványokat hajtott végre, mint például a beteg fiú apja sámánt hívott, és a gyógyítás jutalmául odaígérte a lányát. A sámán felnyitotta a mellén a sámán öltözékét és elkérte a beteg fiú kését, azt odaadta az apának, hogy szúrja a mellébe. Férfiak ezt végignézhették, a nıknek el kellett fordulniuk. A kés vérezve kijött a hátán, ekkor a sámán körbeugrálta a beteget és a kés kiesett rá a betegre, ezután a sámán melle piros volt, de nem vérzett. Ha a sámán ennél a mutatványnál meghalt, akkor a beteg fiú is meghalt vele, ha sikerült három nap alatt felépült a beteg. Befejezés Ezeknél a gyógyításoknál fıleg, ha idegi eredető volt, valóban meggyógyította a sámán a beteget fıleg a hipnotikus tevékenysége, illetve az autoszuggesztió, amely ennek a szertartásnak illetve a drámajátéknak a nyomán keletkezet. Ezeknél a népeknél a gyógynövényen kívül más eszközük nem volt a gyógyításra, csak a sámán tevékenysége, ami tulajdonképpen az egész nemzettség testi-lelki igényét kielégítette. Olyan világ volt ez, amelyben a mővészet még egy volt a tudománnyal és valóban része volt az ember mindennapi életének, s ha kellett, még gyógyított is (Diószegi Vilmos: Sámánizmus 80.old.) 8

9 Irodalom jegyzék 1.Piers Vitebsky : A sámán Helikon Kiadó Bp Joan Halifax : Sámán Hangok Filosz-Humán Bt. Bp Diószegi Vilmos: Sámánizmus Terebes Kiadó Bp Diószegi Vilmos: Sámánok nyomában Szibéria földjén Terebes Kiadó Bp Vértes Edit: Szibériai nyelvrokonaink hitvilága Tankönyvkiadó Bp Megjelölt beillesztések internet: 9

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

A koreai sámánista szertartások

A koreai sámánista szertartások A koreai sámánista szertartások eszközeinek bemutatása és jellemzése Simon Ildikó SIIPAAB.ELTE Koreai szakirány 2012-01-18 A sámánizmus gyökerei nagyon régre nyúlnak, feltehetően szibériai törzsekhez vezethető

Részletesebben

SÁMÁNIZMUS. A magyar nép a kereszténység felvétele elıtt sámánhitő volt.. A mi sámánjainkat táltosoknak, hívták. A sámán szó jelentése: Ember aki tud

SÁMÁNIZMUS. A magyar nép a kereszténység felvétele elıtt sámánhitő volt.. A mi sámánjainkat táltosoknak, hívták. A sámán szó jelentése: Ember aki tud SÁMÁNIZMUS A sámánokról az emberek többségének sajnos az jut eszébe, hogy ı csak egy ember aki révült állapotban dobbal a kezében ugrál Persze ez elég vicces megfogalmazás, és hogy a legtöbb embernek ne

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18. 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29

TARTALOMJEGYZÉK. Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18. 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29 ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 3. A héber kéziratok és a korai

Részletesebben

Áprilisi jeles napok

Áprilisi jeles napok Káptalantóti Önkormányzat lapja VIII. évfolyam 3. szám Áprilisi jeles napok Április 12. Gyula napja, az esztendı századik napja, ezért száznapnak is nevezik. A délvidéken féregőzı nap, a nagytakarítás,

Részletesebben

Sámánok és varázslók a korai kultúrákban

Sámánok és varázslók a korai kultúrákban " Sámánok és varázslók a korai kultúrákban A mana Van egy olyan képzet is az emberfeletti erőkről, miszerint ez közönséges emberekbe, tárgyakba, állatokba, forrásokba, sziklákba költözve különleges képességeket

Részletesebben

Diószegi Vilmos. Samanizmus

Diószegi Vilmos. Samanizmus Diószegi Vilmos Samanizmus TARTALOM I. CSALÁDI HAGYOMÁNY 1. Táltosok 2. Haj, regı rejtem... II. VARÁZSLÓK, PAPOK, ORVOSOK 1. A samanizmus helye a vallástörténetben és a vallásetnológiában 2. Vallás-e a

Részletesebben

Szex és párkapcsolatok. Szószedet

Szex és párkapcsolatok. Szószedet Szex és párkapcsolatok Szószedet Tartalom Barátság és párkapcsolatok 3 Testrészek 4 Szexualitás 6 Szex és önkielégítés 8 Biztonságos szex ésfogamzásgátlás 10 Erőszak 12 2 Barátság és párkapcsolat Barát

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

11.2.1. Nyílt sérülések

11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1.01. Mely esetben beszélünk nyílt sérülésrıl? a) ha a sérülés ruhátlan testfelületen történik b) ha a csontvég átszakítja az izomzatot c) ha a kültakaró megsérül d) ha kórházi

Részletesebben

Hagyományos Tibeti Orvoslás vizsgakérdések-megoldások

Hagyományos Tibeti Orvoslás vizsgakérdések-megoldások Az ETI Természetgyógyászati alapismeretek modulvizsga megoldólapjainak felhasználásával készítette: Fábián Andrea vizsgakérdések-megoldások 1 1. Írja le a hagyományos tibeti orvoslás szerint a betegség

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 92. szakaszának 2. bekezdése (A Hiv. Közlönye, 54/09, 73/10., 101/10., 101/11., 93/2012., 62/13.,

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

A sámánista szövegek és a zsidó misztika szöveginterpretációjának összehasonlítása

A sámánista szövegek és a zsidó misztika szöveginterpretációjának összehasonlítása A sámánista szövegek és a zsidó misztika szöveginterpretációjának összehasonlítása Czimbalmos Mercédesz Viktória Dr. Birtalan Ágnes 2010-2011/1 A szöveginterpretációnak a legtöbb tudományban óriási jelentısége

Részletesebben

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós 1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós Önkép-teszt Önkép. Kimondjuk ezt a szót, és automatikusan ugrik be a jelentés. Az a kép amilyennek látjuk magunkat. Látjuk magunkat valamilyennek, az életünk

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

KOELNER HUNGÁRIA KFT.

KOELNER HUNGÁRIA KFT. 1. Behajtási mélység állító 2. Állítható orr-rész 3. Övakasztó 4. Irányváltó kar 5. Mőködtetı billentyő zár 6. Mőködtetı billentyő 7. Csavarmegvezetı 8. 3 m-es vezeték Mőszaki adatok: Feszültség 230 V

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 5. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Felsılajos község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

LÁSS! Perıcsény Projekt

LÁSS! Perıcsény Projekt LÁSS! A mai napon, pénteken (december 11-én) projektnap volt a Raoul Wallenberg iskolában, ahol a 11.-es osztályokból a diákok választhattak, hogy milyen programon vesznek részt. Mi a vakfocira jelentkeztünk,

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Horváthné Schmidt Ilona SÁMÁNTECHNIKA: MISZTIKUM VAGY ÖNFEJLESZTŐ - GYÓGYÍTÓ MÓDSZER?

Horváthné Schmidt Ilona SÁMÁNTECHNIKA: MISZTIKUM VAGY ÖNFEJLESZTŐ - GYÓGYÍTÓ MÓDSZER? 1 Horváthné Schmidt Ilona SÁMÁNTECHNIKA: MISZTIKUM VAGY ÖNFEJLESZTŐ - GYÓGYÍTÓ MÓDSZER? Elhangzott a Magyar Pszichológiai Társaság XII. Országos Tudományos Nagygyűlésén (1996. május 22-25.), Budapesten.

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

Foglalkozási betegségek és balesetek 1

Foglalkozási betegségek és balesetek 1 Bánóné Fleischmann Marianna Foglalkozási betegségek és balesetek 1 Foglalkozási betegségek alatt a dolgozó szervezetét hivatásos tevékenykedése közben ért ártalmak által kifejlıdı betegségeket értjük,

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai A Határırség 1997. november 01-tıl kezdıdıen lát el bőnüldözési feladatokat

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

2010. évi I. törvény

2010. évi I. törvény 1. oldal 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 1 Az Országgyőlés annak érdekében, hogy - az anyakönyvi eljárásban érvényre juttassa a szolgáltató közigazgatás követelményét, - az anyakönyvi rendszer

Részletesebben

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége?

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége? Bevezetés az asztrológiába Ez a munka nem jöhetett volna létre Hajnal Albert máig kiadatlan munkájának, az Astrosophia Hermetica címő tanulmány kéziratának, ennek a nagyszerő, egységes, jól szerkesztett,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

OPTIMISTÁK-E A KÖNYVTÁROSOK?

OPTIMISTÁK-E A KÖNYVTÁROSOK? E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y E g y e t e m I n f o r m a t i k a i é s K ö n y v t á r t u d o m á n y i I n t é z e t K ö n y v t á r - i n f o r m a t i k a i K ö z p o n t OPTIMISTÁK-E A

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 8. Nık a szolgálatban 3. Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben kell-e maradniuk állandóan. 1Korinthus 14:34-36 A

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben

(İk a néhai Dr. Arató Jenı fiai.) Az eredeti példány is náluk van.

(İk a néhai Dr. Arató Jenı fiai.) Az eredeti példány is náluk van. BEVEZETÉS A Szmodis család családfájának összeállításához az alábbi összefüggı adatok álltak rendelkezésemre: a.) Édesapám, néhai Szmodis Jenı tulajdonában volt családfa, b.) Szmodis Kálmán tulajdonában

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés

Részletesebben

Fehérnyárak vizsgálata Tompa város központi közparkjában

Fehérnyárak vizsgálata Tompa város központi közparkjában Szakvélemény Fehérnyárak vizsgálata Tompa város központi közparkjában Készült Tompa Város Polgármesteri Hivatal megbízásából 2009. június Készült 2 eredeti példányban. Ez a számú példány. Tartalom 1. Elızmények

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben

Őskor- Történelem előtti kor

Őskor- Történelem előtti kor AZ ŐSKOR KULTÚRÁJA Őskor- Történelem előtti kor Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk. Felosztása: 1. Paleolitikum: i.e. 600 000-10 000 alsó szakasz:

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8.

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8. A Befogadó részleg tárgyi feltételeirıl, adottságairól. A részleg elhelyezése tökéletesen alkalmas a szükséges izolációra. Az emeleti szinten lehetıség van két, egyenként 12 fıs csoport mőködtetésére,

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT ALKALMAZOTT MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK IDŐKERET RÉSZLETEZÉSE

ÓRAVÁZLAT ALKALMAZOTT MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK IDŐKERET RÉSZLETEZÉSE ÓRAVÁZLAT A tanóra idıpontja: 2012. november 19. 11.35 12.20 A tanóra helyszíne: Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola tanterme (3532 Miskolc, Rácz Á. u. 54-56.) A tanórán résztvevı

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. november 25-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. november 25-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: A LISZ Kft. beszámolója az Inkubátorház és a kishajó kikötı üzemeltetésérıl Méri Zoltán ügyvezetı LISZ Kft. Pénzügyi Bizottság Sorszám: III/3. Döntéshozatal

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Emlékeztetı

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Emlékeztetı KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4., Emlékeztetı Az emlékeztetı a megbeszélésen elhangzott szakmai vita összefoglalója. A kerekasztal beszélgetés teljes hanganyaga

Részletesebben

Kötélkezelés. DUF füzetek 3.

Kötélkezelés. DUF füzetek 3. 1 / 27 2008.10.19. 23:13 Kötélkezelés DUF füzetek 3. Tartalomjegyzék: Kötelek Kötéltípusok A jó csomó Következı Kötélmunkák KÖTÉLVÉGEK ELDOLGOZÁSA KÖTÉLTÁROLÁS Babázás ( vagy bandázsolás ) Törökfej Fuxolás

Részletesebben

Abúzusok a családban. dr. Hajnal Ferenc

Abúzusok a családban. dr. Hajnal Ferenc Abúzusok a családban dr. Hajnal Ferenc Az abúzus Általánosságban helytelen, vétkes használatot, kihasználást, kizsákmányolást jelent A család nem csak lételemet, életteret és támaszrendszert jelent az

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL-RISK BIZTOSÍTÁSA

ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL-RISK BIZTOSÍTÁSA ATLASZ ELECTRONIC - FELTÉTEL ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL-RISK BIZTOSÍTÁSA KÖTVÉNY (I. RÉSZ) 1. CIKKELY: BIZTOSÍTOTT ÉRDEK A biztosítási szerzıdés fedezetet nyújt a kötvényhez tartozó

Részletesebben

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Kedves Betegünk! Az elızetes vizsgálatok és leletek alapján Önnek mőtéti beavatkozásra van szüksége.

Részletesebben

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán a 2004/2005-ös tanévben *Dr. Mészáros Judit,**Szabóné Kármán

Részletesebben

Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015.

Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015. Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015. (El találkozik a Ká-jával) kicsit fura kicsit nem de ez itt az életem de ez itt az állatom nem tudom csak állítom de talán így is megáll mint

Részletesebben

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA VÖRÖS ISTVÁN I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA 1 A lét mint küldetéses sors, ami igazságot küld, rejtett marad. A rejtett vakfolt a szabadság szívén. A szív olyan szó, amit a kimondhatatlan felvágott mellkasából

Részletesebben

1. forduló 5. 6. osztály

1. forduló 5. 6. osztály forduló osztály Iskola neve: Csapattagok neve: Beküldési határidı: 201 március Hétvezér Általános Iskola A fordulóba a legalább 100 pontot elért csapatok jutnak be. NÖVÉNYISMERET Olyan jó lenne ismerni

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

SZKA_210_29. Animizmus világvallás?

SZKA_210_29. Animizmus világvallás? SZKA_210_29 Animizmus világvallás? TANULÓI ANIMIZMUS VILÁGVALLÁS? 10. ÉVFOLYAM 353 29/1 VALLÁSI MOZAIK CSOPORTOS FELADATLAP Írjátok be az alábbi szavakat a megfelelô helyre! Egy fogalom akár több valláshoz

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A skizofrénia A skizofrénia A skizofrénia kifejezést szinte mindenki hallotta már valahol. Az emberek zöme azonban mégsem tudja biztosan, mi is ez, mi az oka, és hogyan gyógyítható. Mit jelent a skizofrénia

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Mindenki, akinek van füle a hallásra, hallja!

Mindenki, akinek van füle a hallásra, hallja! Szent György,,Silena városa közelében volt egy tó, s abban lakott egy mérges sárkány. Már többször megfutamította a népet, amikor fegyveresen ellene vonult. Így hát a polgárok naponta két juhot adtak neki.

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

SZEMI ÁRIUMI DOLGOZAT

SZEMI ÁRIUMI DOLGOZAT KOREA VALLÁSAI 3. SZEMI ÁRIUMI DOLGOZAT A koreai sámánszertartás tárgyi világa Készítette: Szalai Szabina Informatikus-könyvtáros 3. évfolyam 2011 őszi félév Sámánizmusnak hívjuk Szibéria és Belső-Ázsia

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

A VISZONOSSÁG ALAKZATAI. TRANSZKULTURÁLIS JELENTÉSÉLMÉNYEK

A VISZONOSSÁG ALAKZATAI. TRANSZKULTURÁLIS JELENTÉSÉLMÉNYEK A VISZONOSSÁG ALAKZATAI. TRANSZKULTURÁLIS JELENTÉSÉLMÉNYEK FARAGÓ KORNÉLIA Az, hogy milyen jellegő látványnarráció bontakozik ki, hogy mely látási, hallási analógiák lépnek mőködésbe, egyáltalán, hogy

Részletesebben

A 7 erı kiegyensúlyozása

A 7 erı kiegyensúlyozása A 7 erı kiegyensúlyozása SPIRITUÁLIS CSOPORTOK BRIGITTÉVEL Az alábbiakban leírást kapunk Brigitte Wingelmayr tréningjeirıl, melyeknek egy része csak nıknek szól, a nıiség spirituális harmonizálására, más

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról

Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról Nyilvántartási szám: T 68951 Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról 1. A kolozsvári nyelvészek a második világháború után

Részletesebben

1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama

1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama 1. oldal, összesen: 8 1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama A forgácsoló szerszámok eredeti szabályos mértani alakjukat bizonyos ideig tartó forgácsolás után elvesztik. Ilyenkor a szerszámokat újra kell

Részletesebben

Szakrális kommunikáció a rítusokban

Szakrális kommunikáció a rítusokban Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tárgy: Belső-ázsiai és koreai sámánizmus és népvallás Oktató: Birtalan Ágnes Szakrális kommunikáció a rítusokban Készítette: Juhász Ágnes JUASACB.ELTE

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójára E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

A sámánizmus és a regölés kapcsolata

A sámánizmus és a regölés kapcsolata Kurzus kód: BMVD-MON-151.16 Kurzuscím: Belső-ázsiai és koreai sámánizmus és népvallás Oktató: Dr. Birtalan Ágnes Készítette: Süle Tamara Nikolett Eha-kód: sutpaab.elte 2011. január 25. A sámánizmus és

Részletesebben

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Hoppál Mihály SÁMÁNOK EURÁZSIÁBAN

Hoppál Mihály SÁMÁNOK EURÁZSIÁBAN Hoppál Mihály SÁMÁNOK EURÁZSIÁBAN HOPPÁL MIHÁLY SÁMÁNOK EURÁZSIÁBAN AKADÉMIAI KIADÓ Budapest, 2005 Tartalom 5 ELŐSZÓ...7 A SÁMÁNOK VILÁGA...11 Mi a samanizmus?...13 Hogyan lesz valakiből sámán?...16

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben