Kiegészítő örökségvédelmi kockázatelemzés Bordány község településrendezési terveinek 2012 évi módosításaihoz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő örökségvédelmi kockázatelemzés Bordány község településrendezési terveinek 2012 évi módosításaihoz."

Átírás

1 Kiegészítő örökségvédelmi kockázatelemzés Bordány község településrendezési terveinek 2012 évi módosításaihoz. (A település belterületének környezetére vonatkozó területekkel) Sóskuti Kornél 2012

2 Az örökségvédelmi hatástanulmány célja, hogy Bordány község településrendezési terveinek évi módosulásaihoz, a korábban szisztematikusan feltérképezett örökségi elemek vonatkozó részeinek ellenőrzésével valamint a tervezett változtatások örökségvédelmi hatáselemzésével megfelelő háttéranyagot szolgáltasson a döntéshozók számára. Az adattári gyűjtésre és a terepi megfigyelésekre támaszkodva, a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, a hatástanulmány olyan ajánlásokat fogalmaz meg, amelyek csökkentik a tervezett változtatási szándékok örökségvédelmi kockázatait, illetve körvonalazza a megfelelő örökségvédelmi kárenyhítés feltételeit. A község belterületét érintő településrendezési fejlesztési ütemek szerint, több helyen övezetváltásbeli átsorolások fognak életbe lépni, amelyek az adott területen földmunkákkal járó beruházások létesítésének eshetőségeit is magában hordozzák. Az érintett területi egységek közelében szinte valamennyi esetben ismertek régészeti lelőhelyek, azoknak érdekében a rendezések megkezdése előtt a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény értelmében a régészeti lelőhelyek megóvásának szempontjait szükséges figyelembe venni. A változtatásokkal érintett területi egységek A településrendezési tervek változásával érintett területi egységek összesen öt, egymástól területileg elkülönülő csoportba sorolhatóak be. Az I. területi egység a község nyugati határában a Bordány Kiskunhalas közötti út mellett, a II. a településtől délre, a III. délkeleti irányba a IV. északnyugatra az V. északkeletre helyezkedik el. Az V. egység kivételével mindegyik a település belterületi részeihez tartozik. Az érintett kulturális örökségi elemek számbavétele és állapotuk ismertetése A település közigazgatási határaiból jelenleg ismert 97 lelőhely közül 7 a rendezési terv változásai által érintett zónákban, vagy azok közelében helyezkedik el (6., 34., 85., 87., lelőhelyek). Ezen lelőhelyek egy része korábbi topográfiai munkálatok során Bende Lívia terepbejárásai alkalmával vált ismertté, egy másik részük a településrendezési terv készítése során végzett helyszíni szemlék során kerültek elő. A lelőhelyeknek több elnevezése és azonosító száma létezik. A későbbiek során a régészeti lelőhelyek megnevezésében, számozásában amint az a jelen hatástanulmányban is található a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok használata 2

3 tekintendő irányadónak. A korábbi hatástanulmányban és a jelenlegi nyilvántartási rendszerben történő eligazodás érdekében a lelőhelynevek adatai az 1. Mellékletben szereplő táblázatban találhatóak meg. Az érintett lelőhelyek adatai: 6. lelőhely (KÖH azonosító: 37157, Seregélyes-dűlő) Elhelyezkedése: A lelőhely a községtől DK-re, a Szeged Bordány műút D-i oldalán, Teréz utca D-i folytatásában található Seregélyes-dűlőnek nevezett határrészben található. EOV koordináta: X (É D) , Y (K Ny) A lelőhely jellege: Település. Kis területen alacsony leletkoncentráció volt tapasztalható A lelőhely kora: római kor, szarmata; szórványos középkori leletanyag. Veszélyeztetettsége: Jelenleg szántóföld. 34. lelőhely (KÖH azonosító: 37199, Béke-dűlő, Dorozsma-Halasi-főcsatorna) Elhelyezkedése: A községtől ÉK-re, a Dózsa-dűlőben található időszakosan vízjárta terület, jelenleg mesterséges csatornaként funkcionáló Dorozsma Halasi főcsatorna D-i partján húzódó magasparton található a hosszan elnyúló lelőhely. Kb m hosszúságban és 200 m szélességben követi a lapos partvonalát. EOV koordináta: X (É D) , Y (K Ny) A lelőhely jellege: Település. A leletanyag sűrűsödései elkülönülő objektumokra utaltak. A lelőhely kora: római kor, szarmata; szórványos Árpád-kori leletanyag. Veszélyeztetettsége: Jelenleg szántóföld. 85. lelőhely (KÖH azonosító: 37274, Bordány-dűlő XII.) Elhelyezkedése: A községtől DNy-ra, a 84. lelőhelytől K-re 400 m-re, egy magányos tanya DK-i oldalán található a hosszúkás alakban elnyúló településnyom. EOV koordináta: X (É D) , Y (K Ny) A lelőhely jellege: Település. A sűrűn előforduló leletanyag egy 200 x 50 m nagyságú területen volt lokalizálható. A lelőhely kora: őskor. 3

4 Veszélyeztetettsége: Jelenleg szántóföld. A tanyaépület alatt folytatódhat. 87. lelőhely (KÖH azonosító: 37276, Szeged-kiskunhalasi műút II.) Elhelyezkedése: A községtől Ny-ra, közvetlenül a kiskunhalasi út É-i oldalán, a laposba nyúló dombhát területén helyezkedik el a lelőhely. EOV koordináta: X (É D) , Y (K Ny) A lelőhely jellege: Település. A leletanyag kis területen koncentrálódva volt megfigyelhető. A lelőhely kora: római kor, szarmata Veszélyeztetettsége: Részben beépített, részben kiskerti és szántóföldi művelés alatt. 93. lelőhely (Bordány-dűlő XIII.) Elhelyezkedése: A községtől DNy-ra a 85. lelőhely mellett található magányos tanya Ny-i oldalán és az É D-i irányú dűlőút közötti területen volt lokalizálható a leletek előfordulása. EOV koordináta: X (É D) , Y (K Ny) A lelőhely jellege: Település. Kicsi bejárható területen közepes leletsűrűség. A lelőhely kiterjedése nagyobb a jelenleg ismertnél. A lelőhely kora: népvándorláskor. Veszélyeztetettsége: Jelenleg szántóföld. A Ny-ra és K-re található épület alatt folytatódhat. 94. lelőhely (Bordány-dűlő XIV.) Elhelyezkedése: A községtől DNy-ra a 85. lelőhelytől ÉK-re, annak közelében található a lelőhely. EOV koordináta: X (É D) , Y (K Ny) A lelőhely jellege: Település. Kicsi területen alacsony leletkoncentráció volt tapasztalható. A lelőhely kora: római kor, szarmata Veszélyeztetettsége: Jelenleg szántóföld. 95. lelőhely (Bordány-dűlő XV.) Elhelyezkedése: A községtől Ny-ra, közvetlenül a Bordány Kiskunhalas közötti úttól D-re, a 87. lelőhelytől délre, egy tanyaépülethez tartozó telekrészben volt lokalizálható a lelőhely. EOV koordináta: X (É D) , Y (K Ny)

5 A lelőhely jellege: Település. Kicsi bejárásra alkalmas felületen közepes leletanyagintenzitás volt tapasztalható. A lelőhely kiterjedése nagyobb a jelenleg ismertnél. A lelőhely kora: római kor, szarmata Veszélyeztetettsége: Részben beépített, részben kiskerti és szántóföldi művelés alatt. Változtatási szándékok ismertetése és azok örökségvédelmi hatáselemzése I. A településrendezés változtatásaival érintett első egység a község nyugati szélén a Bordány Kiskunmajsa közötti út déli oldalán található, jelenleg tanyákkal és könnyűszerkezetes ipari csarnokokkal tagolt, szabálytalan, közel nyolcszög alakú terület. Domborzati szempontból DK-i részén mélyebb, DNy-i felén magasabb fekvésű terület. Ennek korábbi ágazati besorolása különleges egészségügyi terület (KE-B) meghatározású volt. A 2012-es évi változtatások értelmében a területi egység ágazati minősítése megszűnik és kétféle besorolásba kerül. A korábbi egészségügyi terület nyugati és déli határa valamint a keleti szélén egy keskeny sáv visszakerül mezőgazdasági művelésű területbe (Mt). A középső és részben keleti széle a korábbi minősítés helyett ipari övezetté válik. A község területén végzett korábbi örökségvédelmi munkálatok a szóban forgó övezet északi és déli részén egyaránt régészeti lelőhelyeket lokalizáltak. A terület DNy-i részén található a Bordány 85. lelőhely (KÖH azonosító: 37274, Bordány-dűlő XII., Bende 88. lh.), a Bordány Kiskunhalas műúttól É-ra a Bordány 87. lelőhely (KÖH azonosító: 37276, Szeged kiskunhalasi műút II., Bende 90. lh.). A Bordány 85. lelőhelyszámú településnyom kiterjedése a más lelőhelyekről szerzett tapasztalatok alapján a terepbejárás során azonosítható felszíni leletszóródástól eltérően valamivel nagyobb kiterjedésű lehet, ennek pontosítására a lábon álló termények miatt a helyszíni szemle során azonban nem volt lehetséges (1. kép). Az itt található tanyaépület ÉNy-i oldalánál egy földsáv be volt tárcsázva, a közepes látási viszonyok során egy új lelőhelyet Bordány 93. lh. sikerült azonosítani (1. térkép). A kevés kézzel formált kerámia hasonló jellegű településnyomra utal, mint a 85. lelőhelyen volt tapasztalható. A két lelőhely közötti tanyaépület és a lábon álló gabona miatt a kettő egymáshoz való viszonya nem volt vizsgálható, így csak feltételezni lehet összetartozásukat. 5

6 A helyszíni szemle során az említett tanyától K-re, a 85. lelőhelytől ÉNy-ra egy következő, újabb régészeti lelőhelyet lehetett lokalizálni (Bordány 94. lh.; 1. térkép; 2. kép). A gyér leletintenzitású szarmata településnyom az ipari övezetbe átsorolni kívánt területtől délre helyezkedik el. A rendezési terv I. ütemében szereplő egység északi részén elhelyezkedő régészeti lelőhely (Bordány 87. lh.) kiterjedése déli irányba a műút szilárd burkolata és az ott található tanyaépületek miatt nem pontosítható, de minden bizonnyal, annak jellegéből kifolyólag, az út déli részére is tovább terjed (3 4. kép). Ezt bizonyíthatja a műút déli oldalán a helyszíni szemle során talált újabb lelőhely is (Bordány 95. lh.; 1. térkép). Előkerülése a megfelelő terepbejárási adottságoknak volt köszönhető. A pontos kiterjedése a fentebb említett okok, valamint a keleti irányba található, műveletlen, elkerített ipari terület és a nyugatra elhelyezkedő további tanyaépületek és bevetett szántóföld miatt nem volt lokalizálható (5. kép). Az ipari ágazatba sorolandó terület keleti oldalán a helyszíni szemle során szintén kerültek elő régészeti leletek. Azoknak gyér, alacsony számú előfordulása a terület régészeti érdekeltségét teszik indokolttá (6. kép). A térség, 19. században készült, II. katonai felmérésen szereplő ábrázolása a terepbejárásokon tapasztalható lelőhely elhelyezkedésekkel mutatnak hasonlóságot. A leletanyag szóródása egy ÉNy DK tengelyű irányt mutat a 85. és a 94. lelőhely esetében is. Ez az irány a vízjárta területek és azok mentén található magaspartok fő vonalával egyezik meg (2. térkép). Ez utal a magasabb terepszintek régészeti korokban történt benépesülésének nagyobb eshetőségére. Ezeknek értelmében a terület rendezési tervben szereplő átsorolásainak örökségvédelmi kockázatvállalásaival kapcsolatban a következőek mondhatóak el: Az I. ütem déli része örökségvédelmi szempontból érdekelt. A korábban ismert lelőhely mellett több, eddig ismeretlen településnyomot is azonosítani lehetett. Mivel a szóban forgó egység ágazati besorolása mezőgazdasági területté minősíti, a fentebb említett lelőhelyek (85., 93., 94.) nagyobb méretű rongálódásának kockázata kis mértékben fordulhat elő. Az I. ütem többi része a tervek alapján ipari területté minősül. Az egység nyugati részére tervezett, földmunkákkal járó beruházások esetében a Bordány 95. lelőhelyrész próba vagy megelőző feltárása indokolttá válik. Az ipari övezetbe átsorolandó területre tervezett földmunkákkal járó létesítmények telepítésére örökségvédelmi szempontból a csatornához közelebb eső, keleti területek az alkalmasabbak. Ezek a részek is régészeti érdekeltségű terület közelében helyezkednek el, de nem közvetlenül ismert régészeti lelőhely szomszédságában. Itt a földmunkákkal járó beruházások esetében csak a régészeti szakfelügyelet tekinthető indokoltnak. Az ide tervezett földmunkák örökségvédelmi szempontból alacsonyabb kockázattal járnak. 6

7 II. A település déli részén egy közel méter széles földsáv a korábbi rendezési tervben építési telekként szerepelt. Mivel lakóépületek létrehozására a térségben az itt húzódó magasnyomású gázvezetékek miatt, valamint a terület alkalmatlan adottságai okán nincsen mód, a legcélszerűbb az egység mezőgazdasági művelésbe történő ágazati visszavonása. Mivel a régészeti lelőhely a szóban forgó területtől csak távolabb helyezkedik el (Bordány 60., 61. lh.; 1. térkép) a földművelés kulturális javak sérülését nem fenyegeti. III. A településrendezéssel érintett következő egység a település keleti szélén, a Kiskundorozsma Bordány közötti műúttól délre elhelyezkedő terület. Az érintett részeknek jelenleg zöldfelület (Z) és mezőgazdasági övezet (Má) besorolásai vannak. A térség földrajzi adottságaiból kifolyólag egy mély fekvésű terület, melyet a valamikori vízfolyások magaspartjai vesznek körül. A valamikor a környéken élt népességek számára ezek a magaslatok alkalmas helyet biztosítottak a megtelepedésre, amit jelen esetben a környező lelőhelyek is jól példáznak (pl.: Bordány 6.). A rendezési terv változtatásában az érintett rész délnyugati sarkában található kisebb területi egység a mezőgazdasági besorolásból (Má) lakóövezetté (Lf) minősül át. A terület közvetlen szomszédságában, a Teréz utca déli részének folytatásában, valamint a 0109/3. hrsz. számú út déli oldalán található a Bordány 6. számú régészeti lelőhely (KÖH azonosító: 37157, Bende 9. lh.). A terület domborzati viszonyait valamint a lelőhely jellegét (településnyom) figyelembe véve minden valószínűség szerint a kiterjedése az északi irányba folytatódhat. A helyszíni szemle során az építési telekké nyilvánítandó parcellák egy része már beépített volt, a többi műveletlenül parlagon hevert, ennek következtében a régészeti megfigyelésekre nem volt lehetőség (7. kép). A rendezési terv módosításában szereplő érintett terület következő egységei jelenleg mezőgazdasági illetve zöldfelületi besorolásban vannak. A településrendezési terv módosításának javaslatában ezek vízgazdálkodási övezetbe kerülnek át egy kotort vagy természetes medrű tó létesítésének formájában. 7

8 Örökségvédelmi szempontból megállapítható, hogy a terület déli részén elhelyezkedő Bordány 6. lh. számú régészeti lelőhely a változtatásokkal érintett területi egységek közvetlen déli szomszédságában található, a domborzati adottságok miatt annak északi kiterjedése a vízgazdálkodási övezetbe sorolandó mély fekvésű részeket nem érinti. A tervezett tó keleti partján régészeti lelőhely csak nagyobb távolságból ismert, a helyszíni szemle során a terület örökségvédelmi felmérése az erőteljes vegetáció, valamint a beépítettség miatt nem volt lehetséges (8. kép), a korábban lokalizált elhelyezkedésük távolsága miatt ezek veszélyeztetettségének kockázata alacsony. Ezt megerősíti, hogy a szóban forgó terület hosszú idők óta vízjárásos részként ismert. A II. katonai felmérés térképén megtalálható és azonosítható a terület. Az itt elhelyezkedő Seregélyes-dűlőben egy nagy kiterjedésű állóvízről tanúskodnak a térképek (3. térkép). A Tisza szabályozásával ezek a nagy kiterjedésű sokszor szikes jellegű tavak a környék homokhátairól eltűntek, de a hosszú évszázadok alatt kialakult geomorfológiai adottságaik megmaradtak. Ennél fogva a természetes mélyedés alkalmasnak tekinthető vízgazdálkodási övezetbe történő sorolásra. A közelben található örökségvédelmi helyek károsodása földmunkák végzése esetén is minimális kockázatot hordoz magában. IV. A településrendezési terv változásai által érintett következő területi elemek a község északnyugati részén, a sportpályák környékén található telekrészek. A jelenlegi hatályos tervek értelmében az érintett részeknek többféle besorolása van (Má, Ks, Eg). A tervmódosítások szerint a csatornától északra fekvő, jelenleg mezőgazdasági és erdőterületek, valamint a zóna keleti oldalán található sportterület részek különleges szabadidő park (Ksz) besorolást kapnak. A csatornától délre eső, jelenleg fásítatlan erdőterület (Eg) közpark kategóriába kerül (Zp). Az érintett területi egységhez közel eső részeken nagyobb kiterjedésű lelőhely jelenleg nem ismert, de előkerülésével számolni kell, ugyanis, a belterületen a Kossuth L. utca 63. szám alatti (13. hrsz.) telek területén korábban folyt régészeti munkák során későrómai kori szarmata és honfoglaláskori temetkezések kerültek elő (KÖH azonosító: 37153, Bordány 2. lh., Bende 5. lh.). A temetkezésekhez minden bizonnyal településnyomok is tartoznak, ezeknek helye azonban eddig ismeretlen, de minden valószínűség szerint a belterületen húzódó, magasabb térszintű parton található. Mivel a szóban forgó terület régóta beépített a korábbi régészeti topográfiai munkálatok a vonatkozó részekre teljes mértékben nem terjedhettek ki. A Kossuth L. utca 63. szám alatti telek vége közvetlenül a mai sportpályához kapcsolódik, amely a rendezési terv ezen 8

9 ütemétől keletre, mintegy 200 méterre található. Ezen adottságok ismeretében elképzelhető a területen elhelyezkedő régészeti korú település jelenléte. A helyszíni szemle során a rendezési terv módosulásával érintett részek északi és keleti egysége az erőteljes vegetáció jelenléte és a terület műveletlensége miatt nem volt vizsgálható (9. kép). Mindösszesen a területen keresztben haladó csatorna déli oldalán volt egy kisebb, művelés alatt álló parcella, melynek vizsgálata lehetséges volt (10. kép). Az előkerült népvándorlás kori kerámiatöredék alapján valószínűsíthető a környéken elhelyezkedő, nagyobb kiterjedésű település jelenléte (1. térkép). Ennek alapján a terület régészeti érdekeltségűnek tekinthető. Mivel a szóban forgó részeken csak feltételezhető a régészeti örökségek jelenléte és a rendezési tervben szereplő beépítési paraméterek is alacsony százalékban fedik a területet (10%- os beépítettség), az örökségvédelmi kockázatvállalás aránya mérsékeltnek minősíthető. Örökségvédelmi szempontból a földmunkával járó létesítmények telepítésére az egység északi és keleti területei alkalmasabbak, a déli területeken végzendő földmunkák esetében indokolt a régészeti szakfelügyelet biztosítása, melynek során várható a régészeti lelőhely előkerülése. V. A településrendezési tervek módosulásával érintett következő övezet a község északkeleti határában található. A hatályos tervekben a környéken kereskedelmi-szolgáltató övezetbe sorolt részek (Gksz) bővítése szükséges a korábban kijelölt területek telítettsége miatt. Ez egyrészt a terület keleti részén korábban különleges hulladékudvar övezet (Kh) elnevezéssel szerepelt egység átsorolásával, másrészt az ettől nyugatra elhelyezkedő, korábban mezőgazdasági övezet (Me) kereskedelmi-szolgáltató övezetbe történő átsorolásával valósulhat meg. Örökségvédelmi szempontból a szóban forgó területek keleti és nyugati irányból is érintettek, nyugatról a 34. lelőhely (KÖH azonosító: 37199, Bende 37. lh.) által. Az átsorolandó területi egységek közül a nyugati részen a jelenleg mezőgazdasági besorolás alá tartozó egység déli része régészeti lelőhellyel fedett. A területen végzett helyszíni szemle során megállapítható volt, hogy a terület az erőteljes vegetáció miatt nem, illetve csak részben vizsgálható (11. kép). Az övezetváltással érintett terület nyugati sarkában található gyümölcsös alkalmasnak bizonyult a terepbejárásra. Az itt gyűjtött leletek alapján a 34. lelőhely kiterjedése nagyobbnak bizonyult a korábban ismert adatoknál. Leletszóródás egészen a gyümölcsös széléig megfigyelhető volt, melynek értelmében a lelőhely az ágazati átsorolással érintett területek felé, keleti irányba tovább folytatódik. Ennek pontos 9

10 lehatárolására, a fentebb említett okok miatt, jelenleg nem volt lehetőség. Elképzelhető, hogy a nagykiterjedésű szarmata és középkori településnyomok összetartoznak a keletre található dűlőút túlsó oldalán elhelyezkedő lelőhellyel. Ezek vizsgálata a beépítettség és a legelőként használt területek miatt nem lehetséges (12. kép). A lelőhelyek feltételezett kapcsolatát a II. katonai felmérésen is látható, összetartozó ÉNy DK irányú, vizekkel szegélyezett magaslat is alátámasztani látszik (4. térkép). Ennek értelmében, az övezetek ágazati átsorolásával érintett egységben a földmunkálatokkal járó létesítmények telepítése örökségvédelmi szempontból a terület északi, mélyebb fekvésű részére javasolt. A déli, lelőhellyel érintett területen végzendő, bármilyen földmunka esetén, amennyiben az a lelőhely ismert kiterjedését érinti, régészeti megelőző feltárás elvégzésével szükséges kalkulálni. A régészeti szakfelügyelet előírása minden bizonnyal az ismert lelőhelykiterjedésen kívül végzett földmunka esetében sem kerülhető el, a nagy kiterjedésű lelőhely közelsége miatt. 10

11 A változtatásokkal kapcsolatos vonatkozó örökségvédelmi jogszabályok A régészeti lelőhelyek hazánk kulturális örökségének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrásai. Ezen felhalmozott kulturális örökség megóvásának, feltárásának, tudományos feldolgozásának és ezek közkincsé tételének érdekében az Országgyűlés törvényt alkotott. Ez a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.). Részletesen szabályozza a kulturális örökségek elemeit, illetve az ezekkel kapcsolatos felmerülő tevékenységeket. Taglalja a régészeti örökségek, műemlékek és egyéb kulturális javak védelmét, a feltárását és megóvásának módozatait, szabályozza az ezekkel kapcsolatos Hatóságok feladatköreit. Részletes ismertetések találhatóak benne az örökségvédelemmel kapcsolatos, a tanulmányban is szereplő fogalmak (régészeti érdekeltségű terület, próbafeltárás, megelőző feltárás stb.) definiálásában és a régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos elbánások alapelveivel kapcsolatosan. E mellett további pontok találhatóak a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) vonatkozó részeiben, illetve a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény módosításáról szóló évi XL. törvény (továbbiakban évi XL. törvény) rendelkezéseiben is. Ezek mellett fontos figyelembe venni, hogy a földmunkákkal járó beruházások szakhatósági engedélyhez kötöttek, melyet a munkálatok tervezési fázisában be kell szerezni jelen esetben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodájától. A évi XL. törvény 10 alapján a beruházó nyilatkozni köteles, hogy a tervezett beruházás állami nagyberuházásnak v. nagyberuházásnak számít-e. Amennyiben nagyberuházás, abban az esetben az Építtető előzetes régészeti dokumentációt köteles készíttetni. A Kötv pontja szerint előzetes régészeti dokumentáció a valamely terület régészeti érintettségének egyértelmű tisztázására, a régészeti örökségi elemekre vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés és terepbejárás vagy próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum. A régészeti leletek váratlan, a régészeti feltárás esetén kívüli előkerülésére vonatkozó eljárásáról a 24. rendelkezik, melynek értelmében a váratlanul előkerült leleteket a helyi 11

12 jegyzőnek vagy a területileg illetékes múzeumnak kell bejelenteni, a terület érintetlenségét a régész szakember helyszíni szemléjéig biztosítani kell, és a mentőfeltárás elvégzését lehetővé tenni. Összefoglalás A évi LXIV. törvény rendelkezései értelmében a régészeti leletek és régészeti lelőhelyek általános védettség alatt állnak. Ezért a kivitelezési tervek megalkotásakor javasolt figyelembe venni a régészeti lelőhelyek valószínűsített előfordulását és törekedni kell azok elkerülésére. Amennyiben ezen kulturális örökségi elemek a fejlesztésekkel nem kerülhetőek el szükségessé válik megelőző feltárásuk. Összefoglalóan megállapítható, hogy Bordány község településrendezésének tervei több esetben érintenek örökségvédelmi vonatkozású régészeti lelőhelyet. Az I. ütem esetében a terület déli részének mezőgazdasági övezetbe sorolása a lelőhelyeket nem károsítja. Az északi részeken előkerült újabb régészeti lelőhely, valamint a régészeti érdekeltségű területek miatt az ide tervezett földmunkákkal járó tevékenység esetében a lelőhelyek megóvását figyelembe kell venni. A II. és III. ütemek ágazati váltása ismert lelőhelyek károsodását nem fenyegeti. A IV. ütem esetében a terület déli része régészeti érdekeltségű, ezért a vonatkozó tervek készítésénél a földmunkákkal járó műveletek ütemezése az északi vagy keleti területrészre javasolt. Az V. ütem átsorolása esetén az egység déli részének régészeti fedettsége miatt a földmunkálatokkal járó beruházások létesítése az északi területekre javasolt. A terepbejárás során nem vizsgálható területeket a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda minden valószínűség szerint egyedi elbírálásban fogja részesíteni és a földmunkákkal járó létesítmények engedélyezését további bejárásokhoz vagy próbaásatásokhoz kötheti. A munkálatok ütemezési fázisában, a sikeres terepbejárások elvégzésének érdekében javasolt és ajánlott a kora tavaszi (március, április) vagy őszi időszakok (október, november) előirányzása. A módszer hatásfoka és ennek következtében az örökségvédelmi kockázatvállalások csökkentése megfelelően fokozható egy-egy terület több szezonban történő bejárásával. Továbbá, mivel a régészeti terepbejárás elsősorban a településnyomok feltérképezésére alkalmas, a legtöbb esetben elképzelhető előre nem lokalizálható, felszíni nyomok nélkül jelentkező lelőhelyek előkerülése is. Ilyen lelőhelytípusok a temetkezési helyek. A község területéről a településszámok ismeretének arányában viszonylag alacsony számban ismertek temetkezések, amely annyit jelent, hogy azokon a területeken, ahol a felszíni nyomok a közelben 12

13 elhelyezkedő településre utalnak, ott nagyobb valószínűséggel kell számolni felszíni jelek nélkül előkerülő temetőkkel. A környék magas számú Árpád-kori benépesültsége esetlegesen szintén felszíni nyom nélkül jelentkező templomok előkerülését is indokolná. Idáig középkori templomos hely nem ismert a térségből, előkerülése esetében szintén az Örökségvédelmi Iroda rendelkezik. A jelentés elkészítéséhez használt adatok és forrása: Bende Lívia: Örökségvédelmi hatástanulmány Bordány község területéről Kézirat. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal adatbázisa 13

14 Mellékletek 1. Melléklet: A Bordány község határában található régészeti lelőhelyek hivatalos elnevezései és azonosító számai. 2. Melléklet: A évi településrendezési terv által érintett örökségvédelmi területek. Térképállomány. 3. Melléklet: A helyszínekről készült fényképek. 14

15 Nyilatkozat Alulírott, Sóskuti Kornél, régész, nyilatkozom, hogy a 4/2003 (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról 6. (1) bekezdésének a) pontja szerinti előírásnak megfelelően szerepelek az adott örökségvédelmi területre vonatkozó szakértői névjegyzékben. A tanulmány a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról vonatkozó szabályai alapján készült, annak tartalmi követelményeinek megfelel. Nyilvántartási számom: 20/2011. Sóskuti Kornél régész örökségvédelmi szakértő 15

16 Mellékletek 16

17 1. Melléklet A Bordány község határában található régészeti lelőhelyek hivatalos elnevezései és azonosító számai 17

18 KÖH azonosító Település Lelőhely nyilvántartási száma Lelőhely név Lelőhelyszám Bende Lívia 2003 EOV koordináta: X (É D) EOV koordináta: Y (K NY) Bordány 1 Kossuth u Bordány 2 Kossuth u Bordány 3 Mező-dűlő Bordány 4 Bordány-dűlő, Kádár-tanya Bordány 5 Bordány-dűlő, Kocsis-tanya Bordány 6 Seregélyes-dűlő Bordány 7 Mező-dűlő, Varga I.-tanya Bordány 8 Mező-dűlő, Gyuris- és Borbélytanya között Bordány 9 Bordány-forráskúti határ Bordány 10 Mező-dűlő II Bordány 11 Mező-dűlő, Gyuris-tanya Bordány 12 Seregélyes-dűlő, Peták-tanya Bordány 13 Seregélyes-dűlő, hármashatár Bordány 14 Seregélyes-dűlő II Bordány 15 Seregélyes-dűlő III Bordány 16 Seregélyes-dűlő IV Bordány 17 Seregélyes-dűlő, Hegedűs-tanya Bordány 18 Seregélyes-dűlő V Bordány 19 Seregélyes-dűlő VI Bordány 20 Seregélyes-dűlő VII Bordány 21 Seregélyes-dűlő VIII Bordány 22 Kulipintyó csárda Bordány 23 Bordány-zsombói határút Bordány 24 Szeged-kiskunhalasi műút Bordány 25 Jakab-tanya Bordány 26 Lovarda Bordány 27 Dorozsma-Halasi-főcsatorna Bordány 28 Monostori-tanya Bordány 29 Zsombói elágazás Bordány 30 Tsz központ Bordány 31 Csatornapart Bordány 32 Béke-dűlő I Bordány 33 Zsombói út Bordány 34 Béke-dűlő, Dorozsma-Halasifőcsatorna Bordány 35 Béke-dűlő II Bordány 36 Béke-dűlő, Kőkereszt Bordány 37 Béke-dűlő III Bordány 38 Béke-dűlő IV Bordány 39 Mező-dűlő, Dorozsma-Halasifőcsatorna

19 37205 Bordány 40 Bordány-forráskúti határ II Bordány 41 Bordány-forráskúti határ III Bordány 42 Mező-dűlő III Bordány 43 Béke-dűlő V Bordány 44 Mező-dűlő, Gyuris-tanya II Bordány 45 Mező-dűlő, Zádor-tanya Bordány 46 Mező-dűlő, Sziládi-tanya Bordány 47 Mező-dűlő, Zádor-tanya II Bordány 48 Mező-dűlő, Rácz-tanya Bordány 49 Mező-dűlő IV: Bordány 50 Mező-dűlő, Cédus-tanya Bordány 51 Mező-dűlő, Vidéki-tanya Bordány 52 Seregélyes lapos Bordány 53 Seregélyes-dűlő, Csomor-tanya Bordány 54 Seregélyes-dűlő, Illés-tanyák Bordány 55 Seregélyes-dűlő IX Bordány 56 Bordány-zákányszéki határút Bordány 57 Illés-tanyák Bordány 58 Seregélyes-dűlő, Hajó-tanyák Bordány 59 Seregélyes lapos II Bordány 60 Bordány-dűlő Bordány 61 Bordány-dűlő II Bordány 62 Bordány-dűlő III Bordány 63 Bordány-dűlő IV Bordány 64 Bordány-dűlő V Bordány 65 Bordány-dűlő VI Bordány 66 Bordány-dűlő VII Bordány 67 Bordány-zákányszéki határút II Bordány 68 Bordány-forráskúti határ IV Bordány 69 Bordány-forráskúti határ V Bordány 70 Bordány-forráskúti határ VI Bordány 71 Mező-dűlő, Hegedűs-tanya Bordány 72 Béke-dűlő, Fodor-tanya Bordány 73 Bordány-zsombói határ Bordány 74 Bordány-zsombói határ II Bordány 75 Béke-dűlő VI Bordány 76 Béke-dűlő VII Bordány 77 Seregélyes-dűlő X Bordány 78 Csatornaőrház Bordány 79 Bordány-dűlő, Kádár-tanya II Bordány 80 Bordány-dűlő, Juhász-tanya Bordány 81 Bordány-dűlő VIII Bordány 82 Bordány-dűlő IX Bordány 83 Bordány-dűlő X Bordány 84 Bordány-dűlő XI

20 37274 Bordány 85 Bordány-dűlő XII Bordány 86 Rákóczi iskola Bordány 87 Szeged-kiskunhalasi műút II Bordány 88 Béke-dűlő VII Bordány 89 Béke-dűlő VIII Bordány 90 Béke-dűlő IX Bordány 91 Mező-dűlő V Bordány 92 Halesz, Hegedűs-tanya Bordány 3 Bordány határa III Bordány 1 Bordány határa I Bordány 2 Bordány határa II Bordány 93 Bordány-dűlő XIII Bordány 94 Bordány-dűlő XIV Bordány 95 Bordány-dűlő XV

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Egyházaskesző település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Szigetbecse TSZT módosítása

Szigetbecse TSZT módosítása Szigetbecse TSZT módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. augusztus I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány vizsgálati munkarésze Szigetbecse

Részletesebben

A módosító javaslatot kidolgozta: Magyar Régész Szövetség. Értelmező rendelkezések

A módosító javaslatot kidolgozta: Magyar Régész Szövetség. Értelmező rendelkezések JAVASLAT A 2001. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁHOZ A MAGYAR RÉGÉSZ SZÖVETSÉG A BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉGÉSZETI FELADATELLÁTÁS EGYSÉGES KONCEPCIÓJA CÍMŰ JAVASLATCSOMAGJA ALAPJÁN A módosító javaslatot

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2009. június I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Veresegyház Város

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

A BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉGÉSZETI FELADATELLÁTÁS EGYSÉGES KONCEPCIÓJA

A BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉGÉSZETI FELADATELLÁTÁS EGYSÉGES KONCEPCIÓJA A BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉGÉSZETI FELADATELLÁTÁS EGYSÉGES KONCEPCIÓJA A Magyar Régész Szövetség 2011. október 21-én kelt, Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszterhez, Szőcs Géza kultúráért felelős

Részletesebben

Iktatószám: 601/442-2/2015. Ügyintéző: B. Máthé Ildikó Telefon: +36-30-488-2786 e-mail: ildiko.mathe@forsterkozpont.hu Hiv.szám: 26-12/2015. Vasas Ágostonné Tárgy: Ostoros Község településrendezési eszközei

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz . V IA A NTICA B T. Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz KÉSZÍTETTE: SZALONTAI CSABA RÉGÉSZ, ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

Dr. Csornay Boldizsár Örökségvédelmi főigazgató-helyettes

Dr. Csornay Boldizsár Örökségvédelmi főigazgató-helyettes Dr. Csornay Boldizsár Örökségvédelmi főigazgató-helyettes A 2013-mas jogszabályváltozások több szakterületen is kijelölik a Magyar Nemzeti Múzeum és azon belül a Nemzeti Örökségvédelmi Központ helyét a

Részletesebben

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3486/11. szám Érkezett : 2011 S2EPT 1 2. Az Országgyűlés Kulturális és sajt ó bizottságának ajánlás a a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL Bükkábrány-Bánya IV. lelőhely A Vatta község közigazgatási területén található Bükkábrány-Bánya IV.lelőhelyet 2006 tavaszán és

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. című, az NKA 3234/233 pályázati azonosító szám alatt nyilvántartott engedélye alapján elvégzett kutatásról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. című, az NKA 3234/233 pályázati azonosító szám alatt nyilvántartott engedélye alapján elvégzett kutatásról SZAKMAI BESZÁMOLÓ A történeti Halas templomos helyeinek és a hozzá kapcsolódó települések felkutatása a régészeti topográfia eszközével II. ütem című, az NKA 3234/233 pályázati azonosító szám alatt nyilvántartott

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész Készült: Kecskéd község szerkezeti és szabályozási tervének módosításához Megrendelő: REGIOPLAN Kft. Készítette: László János 2011. március

Részletesebben

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 9700 Szombathely, Alsóhegyi u.10/c. 06/94/501-737 / 06/94/501-736 E-mail: planexkft@freemail.hu 06/30/94-61-295 06/30/99-35-196 Szombathely, 2005. augusztus 31. OSTFFYASSZONYFA

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához)

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) Derecske Város Településrendezési terv, Bold Agro Kft. tervezett beruházás rendezési tervi feltételeinek megteremtését célzó módosításához Az

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban ISTVÁNOVITS ESZTER - KURUCZ KATALIN 1986-ban adódott lehetőség arra a Jósa András Múzeumban, hogy rövidebb-hoszszabb szünet után ismét

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 7-51/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése SZAKDOLGOZATVÉDÉS 2008.11.21. A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése Havasi Bálint Geoinformatika szak A felmérés okai. 1. KÖH kezdeményezte a 2001. évi LXIV. törvény alapján a Zalaszántó-Vár

Részletesebben

M8 GYORSFORGALMI ÚT KÖRMEND (86. SZ. FŐÚT) RÁBAFÜZES (OSZTRÁK ORSZÁGHATÁR) KÖZÖTTI SZAKASZ

M8 GYORSFORGALMI ÚT KÖRMEND (86. SZ. FŐÚT) RÁBAFÜZES (OSZTRÁK ORSZÁGHATÁR) KÖZÖTTI SZAKASZ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKARÉSZ Adatgyűjtés, alapján M8 GYORSFORGALMI ÚT KÖRMEND (86. SZ. FŐÚT) RÁBAFÜZES (OSZTRÁK ORSZÁGHATÁR) KÖZÖTTI SZAKASZ A UNITEF '83 MŰSZAKI TERVEZŐ ÉS FEJLESZTŐ

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak.

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 10. Műemléki érték: minden olyan építmény, kert,

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Érd Városközpont és Mihály telep Szabályozási terv

Érd Városközpont és Mihály telep Szabályozási terv Érd Városközpont és Mihály telep Szabályozási terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Érd Városközpont és Mihály-telep

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Tervi előzmények JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Jánoshalma város első OTÉK-alapú településrendezési tervezését 2003-2004-ben a TTT Városépítő,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

SOLTVADKERT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. A strand mederfenék jellemzése: Homokos, iszapos. 2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: Homokos, és gyepszőnyeggel borított. 3. A víz elérhetősége:

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015.

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. K U LT U R Á L I S Ö R Ö K S É G V É D E L M I H AT Á S TA N U L M Á N Y Megrendelő: Kunfehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON LIBANYOMÁS TERÜLET ÖRÖKSÉGVÉDELMI (RÉGÉSZETI) HATÁSTANULMÁNYA HAJDÚ BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA DEBRECEN

HAJDÚSÁMSON LIBANYOMÁS TERÜLET ÖRÖKSÉGVÉDELMI (RÉGÉSZETI) HATÁSTANULMÁNYA HAJDÚ BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA DEBRECEN HAJDÚSÁMSON LIBANYOMÁS TERÜLET ÖRÖKSÉGVÉDELMI (RÉGÉSZETI) HATÁSTANULMÁNYA HAJDÚ BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA DEBRECEN 2009 1. Az örökségvédelmi hatástanulmány tárgya, célja, feladata és főbb részei

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2010. 1. Melléklet AKTUALIZÁLVA 2013. 1. MELLÉKLET Budakalász

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKÁGI MUNKARÉSZ. Megrendelő: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (1183 Budapest, Üllői út 455.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKÁGI MUNKARÉSZ. Megrendelő: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (1183 Budapest, Üllői út 455. RÉGÉSZETI HATÁSTANULMÁNY KEREPES M31 ÉS 3. SZ. UTAK KÖZÖTT TERVEZETT ÖSSZEKÖTŐ ÚT MENTI GAZDASÁGI ÉS KÜLÖNLEGES TERÜLETEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁHOZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ LEVÉL. Készítette: Takács Károly régész, történész. 2008. október 20.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ LEVÉL. Készítette: Takács Károly régész, történész. 2008. október 20. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ LEVÉL Készítette: Takács Károly régész, történész 2008. október 20. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti szakterületi

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

Szerzıdésmódosítás. Dr. Erdei Csaba. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztály. Fıosztályvezetı-helyettes

Szerzıdésmódosítás. Dr. Erdei Csaba. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztály. Fıosztályvezetı-helyettes Szerzıdésmódosítás Dr. Erdei Csaba Fıosztályvezetı-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztály Tartalom Irányelvi szabályozás Magyar szabályozás Aktuális problémák, tipikus

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP MEZŐNYÁRÁD KÖRNYEZET. Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP MEZŐNYÁRÁD KÖRNYEZET. Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924 RÉGIÓ árosépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Tervezők Tervezői nyilatkozat Településrendezési terv ÁTTEKINTŐ

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

Tartalom. III. Nagykőrös város épített öröksége- 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet 12. melléklet 1-2-3. pontjai szerint

Tartalom. III. Nagykőrös város épített öröksége- 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet 12. melléklet 1-2-3. pontjai szerint Nagykőrös város örökségvédelmi hatástanulmánya és értékvédelmi terve 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet 12. mellékletében (Az örökségvédelmi hatástanulmány és az értékvédelmi terv részletes tartalma) felsorolt

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

. Szelvényszám Szélesség TÖLTÉS BEVÁGÁS Egyes Összes A töltés A leásás Szelvény szelvény közép Szelvény szelvény Térfogat közép fené magassága felül mélysége Térfogat -ken távolság területe területe méterben

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 JELENTŐSEBB ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉS Az értékelt vagyontárgy Az értékelt vagyontárgy tulajdonjoga Beépítetlen

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ KÉSZÍTÉSÉHEZ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2. AZ AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM RENDSZERÉBEN... 3 3. AZ TARTALMI ELEMEI... 11 4. A LELŐHELY-FELDERÍTÉS MÓDSZEREINEK RÉSZLETES SZAKMAI IRÁNYELVEI ÉS DOKUMENTÁCIÓS

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Örökségvédelmi hatástanulmány Egyeztetési anyag Gyula, 2006 2 Örökségvédelmi hatástanulmány Köröstarcsa község településrendezési tervéhez 1. Vizsgálat a) történeti

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Projekt: 26. sz. főút négynyomúsítása 9+600 és 12+000 km szelvények között Ásatási beszámoló Csengeri Piroska (ásatásvezető régész) - A két ismert régészeti lelőhelyen

Részletesebben

Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület

Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület Tájépítészet dr Herczeg Ágnes, Borbáth Mónika, Madár Kinga, Tikk Dóra, Csaba Kinga, Lovas Vilmos, Meszesán Péter,

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

RÉGÉSZETI HATÁSTANULMÁNY PETŐFIBÁNYA KÖZSÉG

RÉGÉSZETI HATÁSTANULMÁNY PETŐFIBÁNYA KÖZSÉG (Petőfibánya címere) RÉGÉSZETI HATÁSTANULMÁNY PETŐFIBÁNYA KÖZSÉG DELI, DÉLKELETI BÁNYATELEKKEL FEDETT KÜLTERÜLETI RÉSZÉRE (2014) (ÉRINTVE EBBEN, A 0216, 0207, 0208, 0209 HRSZ-Ú INGATLANOK) /KUTATÓ: FODOR

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

1. melléklet a 10/2007. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 10/2007. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 10/2007. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK, JAVASOLT MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben