ANYAGMOZGATÁS FOGALMA ANYAGMOZGATÁS ÉS LOGISZTIKA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANYAGMOZGATÁS FOGALMA ANYAGMOZGATÁS ÉS LOGISZTIKA"

Átírás

1 ANYAGMOZGATÁS FOGALMA ANYAGMOZGATÁS ÉS LOGISZTIKA

2 ANYAGMOZGATÁS FOGALMA: Anyagmozgatáson a termelt vagy felhasznált anyagok továbbítását,helyváltoztatását értjük. BELSİ ANYAGMOZGATÁS: üzemen belüli KÜLSİ ANYAGMOZGATÁS: üzemen kívüli

3 HASZNÁLATOS KIFEJEZÉSEK SZÁLLITÁS: a tárgyat hordozva egyik helyrıl a másikra vinni ÁTSZÁLLÍTÁS: a tárgy ( megfogása,hordozása szállítása) és letétele. FELRAKÁS: olyan részmőveltetek összessége,amelyek egy tárgynak az anyagmozgató-gépekre, vagy szállítóelemére helyezésére szükségesek. LERAKÁS: olyan részmőveletek összessége, amelyek az anyagmozgató-gépet megszabadítják a tárgytól. RAKODÁS: a fel és lerakás mőveleteinek összessége. KÉZI ANYAGMOZGATÁS: amit kézi erıvel vagy kézi eszközzel végzünk. GÉPI ANYAGMOZGATÁS: amelyhez különféle szállítóeszközöket, rakodógépeket vagy egyéb emelı-, mozgató berendezéseket veszünk igénybe. REJTET ANYAG MOZGATÁS: ami a technológiai munkafolyamatot megvalósító gép belsı mőveleteként jön létre.

4 AZ ANYAGMOZGATÁS ÉS LOGISZTIKA A LOGISZTIKA FOGALMA: A logisztika az összes mozgatással és tárolással kapcsolatos tevékenységet integrálja, amelyek egyrészt elısegítik a termékek áramlását a nyersanyaglelıhelyektıl a végsı felhasználásig, másrészt az információk áramlását, amelyek mozgásba hozzák a terméket, azzal acéllal, hogy biztosítsák a megfelelı szintő és elfogatható költségő áruellátást. FELADATA: biztosítani az áruválasztékot a megfelelı mennyiségben, a megfelelı idıben minıségben és megfelelı helyen a lehetı legkisebb költséggel.

5 A logisztikai tevékenységek csoportosítása Anyagellátás Termelés Disztribúció Anyagi folyamat beszállítás, anyagmozgatás stb. anyag-, félkész- és késztermék raktározás; anyagmozgatás csomagolás, anyagmozgatás, kiszállítás stb. Információs folyamat tervezés, beszerzés, rendelés, ellenırzés, kínálat-nyilvántartás készletgazdálkodás, termelésprogramozás, raktári nyilvántartás stb. Vevıszolgálati tevékenység, vevı- és rendelés nyilvántartás

6 AZ ANYAGMOZGATÁS RENDSZERSZERŐ MEGKÖZELÍTÉS Az anyagmozgatás a logisztika alrendszere, amely a térben és idıben elhatárolható termelési, elosztási folyamatokat és marketing tevékenységeket egységes rendszerré kapcsolja össze. FELADATA: a termelési és elosztási folyamatok során valamilyen cél érdekében az anyagok és termékek egyik helyrıl a másik helyre való mozgatása.

7 AZ ANYAGMOZGATÁS RENDSZER ELEMEI MOZGATOTT ANYAG A MOZGATÁST VÉGZİ ESZKÖZİK,GÉPEK,BERENDEZÉSEK A MOZGATÁSBAN KÖZREMŐKÖDİ DOLGOZÓK A MOZGATÁSHOZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

8 A MOZGATOTT ANYAGOK FAJTA SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA DARAB ÁRU: Darab árura az egyedi mozgatás jellemzı. Ide sorolandó az anyaggal megtöltött tartály, konténer, raklap, zsák, bála, stb. FONTOSABB JELLEMZİI: alak, terjedelem, felülete, szilárdság. ÖMLESZTETT ANYAGOK: azok a különbözı szemcsenagyságú, de egynemő anyagok, amelyeket nagyobb tömegekben, rendezetlenül és csomagolatlanul mozgatnak, szállítanak.ide sorolandók: homok, szén, mőtrágya, cement, stb. FONTOSABB JELLEMZİI: térfogatsúly, természetes rézsőszög

9 A MOZGATANDÓ ANYAG JELLEMZİI - térfogat tömeg -ömlesztett anyagok természetes rézsőszöge -súrlódási tényezıje -nedvességtartalma -vegyi hatása -szennyezı hatása -érzékenysége -mozgatott anyag különleges tulajdonsága (nedvszívó, mérgezı, maró, tapadó, gyúlékony, stb)

10 Árpa Búza Kukorica Rozs Szója Zab Cukor Anyag Hüvelyesek fejtve Napraforgó Gabonaliszt Nitrogén mőtrágyák Foszfor mőtrágyák Kálium mőtrágyák Ö m l e s z t e t t a n y a g o k j e l l e m z ı i Halmaz sőrőség (kg/m 3 ) Természetes rézsőszög nyugvásbeli fán 23,0 22,0 18,5 18,5 25,0 23,0 15,0 27,5 31,4 25,2 Súrlódási szög ( o ) vason 20,5 22,5 20,5 20,5 21,5 15,0 22,5 33,8 mozgásbeli fán 20,3 19,7 20,3 vason 19,7 19,7 19,7 belsı 27,0 25,5 29,5 29,5 36,5 26,5 26,5

11 AZ ANYAGMOZGATÁS MŐVELETEI RAKODÁS: az áruk helykoordinátáinak megváltoztatása a szállítás vagy a tárolás megindítása céljából. SZÁLLÍTÁS: az áruk helykoordinátáinak megváltoztatása a felhasználás vagy a tárolás megkezdése céljából. TÁROLÁS: a helykoordináták nem változnak.

12

13 Q A folyamatos anyagmozgatás idıbeni lefolyása t

14 Q Qsz4 Qsz3 Qsz2 Qsz1 Tc4 Tc3 Qszi Qszi-1 Tci Tci-1 Tc1 Tc2 t A szakaszos anyagmozgatás idıbeni lefolyása

15 A szakaszos anyagmozgatás mővelet elemeinek ábrázolása

16 Az anyagáramlás intenzitása (I) : meghatározott idı alatt (T) mozgatandó mennyiség (Q) I = Q / T ( mennyiség / idı ), ahol I = az anyagáramlás intenzitása ( kg/h; t/h; db/h; m3/h; kg/s; stb.) Q = a mozgatott anyagmennyiség / t; db; m3; kg; stb.) T = az anyagmozgatás idıtartama (h; min; s; mősz. nap. ) Leggyakrabban használt egység: (t/h) A szállító és rakodógépek intenzitása meghatározható egy ciklus alapján, vagy a napi munkaidı alapján. A szakaszos anyagmozgató gépek egy ciklusa alapján meghatározott teljesítményt a gép névleges teljesítményének nevezzük. Számítása: I = névl Q T sz c

17 Inévl. = az anyagmozgató gép névleges teljesítménye (t/h) Qsz = az egy tételben szállított anyag tömege (t) Tc = az egy mozgatási ciklus idıszükséglete (h) A napi munkaidı alapján számított teljesítményt a gép tényleges teljesítményének nevezzük, az általa biztosított anyagáram: Itényl. Qnapi TN I = tényl = a gép teljesítménye (t/h) = a gép által mozgatott tömeg napi munkaidı alatt (t) = a gép napi munkaideje (h) A tényleges és névleges teljesítmény hányadosa az idı kihasználási tényezı (η) értékét adja. Q T napi N η = I I tényl névl x 100

18

19 ANYAGMOZGATÓ GÉPEK FOLYAMATOS MŐKÖDÉSŐ SZAKASZOS MŐKÖDÉSŐ A szállítóelem a teherrel együtt mozog A teher mozgatása szállítópályán mechanikus úton A teher mozgatása szállítópályán gravitációs úton Sínpályához kötött Sínpályához nem kötött Padlószinti Nem padlószinti Padlószinti Nem padlószinti Hevederes Kaparógépek Gravitációs görgıs Vasúti jármőves Futómacskák Kézi szállítóeszközök Emelıdobok szállítószalagok Rédlerek szállítópályák daruk Futódaruk Szállító jármővek: helyhez kötött Csuklótagos Tolattyús Gravitációs hidraulikus Csillék és ipari Bakdaruk - pótkocsi forgódaruk szállítószalagok szállítógépek szállítópályák pályakocsik Rakodóhidak - tehergépkocsi Függı konvejorok Vibrációs(lengı) Sík csúszdák Iparvasúti jármővek Portáldaruk Rakodógépek: Billenı elemes szállítógépek Csiga csúszdák Kábeldaruk - traktor vontatású szállítógépek Hajtott görgıs Ejtıcsövek Felvonók - traktorra szerelt Elevátorok szállítópályák Raktári - traktorra függesztett Mozgóasztalok Vonóelemes görgıs kiszolgálógépek - önjáró rakodógépek Vontatópályák szállítópályák Teher felvonók - targoncák Páternoszterek Pneumatikus Ipari felvonók szállítóberendezések Csıposták Nagyüzemő hidraulikus berendezések

Az értékesítési rendszer funkciói. Az értékesítési rendszer funkciói. Az értékesítési rendszer az áramlások és funkciók szempontjából

Az értékesítési rendszer funkciói. Az értékesítési rendszer funkciói. Az értékesítési rendszer az áramlások és funkciók szempontjából Az értékesítési rendszer funkciói Az értékesítési rendszer az áramlások és funkciók szempontjából Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bakó Adél Gyöngyi. Az építési terület berendezése. A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése

MUNKAANYAG. Bakó Adél Gyöngyi. Az építési terület berendezése. A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése Bakó Adél Gyöngyi Az építési terület berendezése A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése A követelménymodul száma: 0688-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-024-50

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kovácsné Szaladják Annamária. És mi van a háttérben? Amit a vendég nem lát (A vállalkozás eszközeinek csoportosítása, a leltár)

MUNKAANYAG. Kovácsné Szaladják Annamária. És mi van a háttérben? Amit a vendég nem lát (A vállalkozás eszközeinek csoportosítása, a leltár) Kovácsné Szaladják Annamária És mi van a háttérben? Amit a vendég nem lát (A vállalkozás eszközeinek csoportosítása, a leltár) A követelménymodul megnevezése: Vendéglátási tevékenységek gyakorlása A követelménymodul

Részletesebben

Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek

Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek 1 1. Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek Az égés legáltalánosabb értelemben oxidáció (tőzvédelmi szempontból a levegı oxigénjével történı egyesülés). Minden tőz égés, de nem minden

Részletesebben

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai

Részletesebben

MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: 1. 2006. 10. 17.

MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: 1. 2006. 10. 17. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 1/23 A munkabiztonsági, a por-, zaj- és emisszió vizsgálatokhoz alkalmazott szabványok HSZ:MSZ EN 292-1:1993 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 1.

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása Varsányiné Szeredi Viktória A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul

Részletesebben

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Amit az élelmiszerek címkézésérıl, jelölésérıl alapvetıen tudni érdemes

Amit az élelmiszerek címkézésérıl, jelölésérıl alapvetıen tudni érdemes 1 Amit az élelmiszerek címkézésérıl, jelölésérıl alapvetıen tudni érdemes Írta: Dr. Horacsek Márta, Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Budapest 2 TARTALOMJEGYZÉK E l ı s z ó... 3 I. Mi

Részletesebben

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet 32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Építıipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel

Részletesebben

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet. a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésérıl. Általános rendelkezések

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet. a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésérıl. Általános rendelkezések 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésérıl A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45. -a (8) bekezdésének a) pontjában kapott

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

15. PERIFÉRIÁLIS TECHNOLÓGIÁK

15. PERIFÉRIÁLIS TECHNOLÓGIÁK 15. PERIFÉRIÁLIS TECHNOLÓGIÁK Dr. Mikó Balázs Horváth Richárd A számítógéppel segített tervezés nem fejezıdik be a termék modellezésével és a rajzkészítéssel, további felhasználásra szánjuk azokat. Ezen

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FİOSZTÁLYA Dinamikus tömörségés teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos berendezéssel Terjedelem: 24 ÚT 2-2.124:2005

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

A TELJES KÖLTSÉG KONCEPCIÓ JELENTŐSÉGE A VÁLLALATI BESZERZÉSI GYAKORLATBAN

A TELJES KÖLTSÉG KONCEPCIÓ JELENTŐSÉGE A VÁLLALATI BESZERZÉSI GYAKORLATBAN A TELJES KÖLTSÉG KONCEPCIÓ JELENTŐSÉGE A VÁLLALATI BESZERZÉSI GYAKORLATBAN Szabó Adél Anett 1, Dr. Bányainé dr. Tóth Ágota 2, Prof. Dr. Illés Béla 3 1 doktorandusz hallgató, 2 egyetemi docens témavezető,

Részletesebben

B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben FĞiskolai jegyzet

B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben FĞiskolai jegyzet B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben F iskolaijegyzet 2002. B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek,, Budapest 2002. Michelberger

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása AJÁNLATI FELHÍVÁS

HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása AJÁNLATI FELHÍVÁS HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás

Részletesebben

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE 1 AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE Az acél széntartalma Acéloknak azokat a nyersvas feldolgozásával nyert kis széntartalmú vas-szén ötvözeteket tekintjük, amelyek széntartalma kevesebb,

Részletesebben

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei ISSAI 20 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az átláthatóság és az

Részletesebben

Megbízhatóság és biztonságelmélet. Alapfogalmak

Megbízhatóság és biztonságelmélet. Alapfogalmak Megbízhatóság és biztonságelmélet Alapfogalmak Megbízhatóság fogalma (1) Köznapi értelmezésben hibamentességet, egy jó értelemben vett jellemzıt jelent Mőszaki értelmezésben valószínőségi jellegő számszerő

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

G.M. kommunális biogáz állomások

G.M. kommunális biogáz állomások Kész termékek kiszállítása A hulladékkezelők már nem fogják diktálni az árakat. Már nem lesz szükség a hulladék lerakóhelyekért fizetni. Az Önök hulladékai is értékes nyersanyagok. EU kivitelezési támogatás

Részletesebben

Knorr-Bremse Budapest Az 5 napos gyárhoz vezető út

Knorr-Bremse Budapest Az 5 napos gyárhoz vezető út Knorr-Bremse Budapest Az 5 napos gyárhoz vezető út 1 Tartalom Előszó Bevezetés 3 Előzmények Gyors fejlődés 4 Az új telephely Új üzem 6 Az 5 napos gyár A lényeg a tartalomban rejlik 8 A cél Átfutási idő

Részletesebben

Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK

Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK Bevezetés Az alkohol-tartalmú italok története az idıszámítás elıtti korokban kezdıdött. Az ember régen felismerte,

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben