Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban Március 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban. 2014.Március 25."

Átírás

1 Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban a Sió-Eckes Kft-nél 2014.Március 25.

2 A minıségbiztosítási rendszer kialakulása / felépítése - A Sió-Eckes Kft a német Eckes-Granini Group tagja tagvállalatainál egységes elveken nyugvó minıségbiztosítást követel meg, természetesen az országspecifikus sajátosságok, tagvállalati méretek figyelembe vételével Ilyen egységes elv, hogy a tagvállalatok IFS szabványnak megfelelı minıségbiztosítási rendszert mőködtetnek és auditáltatnak (német tulajdonos esetében ez érthetı) a Siónál 2009-ben került bevezetésre Egységes vállalatirányítási rendszer (SAP) és azon belül a minıségirányítási modul bevezetése (2013)

3 A minıségbiztosítási rendszer kialakulása / felépítése

4 A minıségbiztosítási rendszer fıbb elemei Megelızés mint legfontosabb alapelv a hibákat jobb elkerülni, mert ezzel költséget lehet csökkenteni; ha mégis bekövetkezett egy hiba, akkor azt elemezni kell és a rendszer felülvizsgálatával korrekciókat bevezetni 2- HACCP rendszer mőködése, amely a GHP, GMP alapelvein és ezzel szakmai tapasztalatokon, a folyamatok ismeretén nyugszik azoknak a mőveleteknek a felügyeletét, dokumentáltságát kell megkövetelni, amelyek tényleg fontosak; a gyakorlati megvalósíthatóságot szem elıtt tartva viszonylag kevés CCP (több QCP), de ezekre nagyon odafigyelni 3- megfelelı információval, idıben ellátni a termelési lánc összes tagját, hogy mindenki tudja mit, mikor és hogyan kell csinálnia szakmai képzések fontossága, információ áramlás biztosítása a vállalatirányítási (informatikai) rendszer adottságainak kihasználásával

5 A minıségbiztosítási rendszer fıbb elemei 2. 4 korrekt, partneri kapcsolat a beszállítókkal / vevıkkel / szolgáltatókkal a hosszú távú együttmőködések mindkét félnek bizalmat és elınyt nyújtanak 4.1. beszállítókkal szembeni magatartás: - egyértelmően rögzítettek az elvárásaink, követelményrendszerünk van (analitikai paraméterek,autentikusság, A.I.J.N-nek és jogszabályoknak való megfelelés) mind az alapanyagok, mind pedig a szállításokkal kapcsolatban ezért cserébe megfelelı árat és kiszámítható együttmőködést nyújtunk - az aromák tekintetében olyan bevált (a név hordozza a megbízhatóságot) partnerekkel dolgozunk, akiknél az ı rendszerük megbízhatóságára hagyatkozunk, a saját tesztelésünk szúrópróbaszerő

6 A minıségbiztosítási rendszer fıbb elemei vevıkkel fenntartott kapcsolat: a termelı vállalatok vevıiktıl és rajtuk keresztül fogyasztóiktól - függenek, tehát mindegyik félnek jól felfogott érdeke az igények ismerete és a valós igényekre történı reagálás a.) azt kell egyenletes minıségben elıállítani, amit a vevı/fogyasztó igényel portfólió! - és úgy kell odajuttatni, ahogy igénylik(kiszerelések, csomagolás, pontosság) a vevıszolgálati tevékenység adatszolgáltatási precizitása, rugalmassága és kedvessége igen fontos a partneri kapcsolatok szempontjából b.) az országos disztribúció kihívásaihoz, a kiemelt partnerek ellátásához a kereskedelmi szervezetnek folyamatosan alkalmazkodnia kell a kereskedelmi managerektıl (KAM, területi vezetı stb.) jönnek az elsıdleges visszajelzések a piaci trendekkel és a vevıi/fogyasztói igényekkel kapcsolatban, amelyekre figyelni kell c.) a minıségbiztosítási rendszer kötelezı eleme a vevıi elégedettség felmérés, ami hasznos információkat ad, ha jól van elvégezve - és a másik oldalon ülı termékmenedzser is komolyan veszi!!

7 A minıségbiztosítási rendszer fıbb elemei szolgáltatókkal fenntartott kapcsolat: Szakszervizek alkalmazásának elınyei: idıben történı átvizsgálás megbízható szakemberek kiesı idık minimalizálása megfelelı alkatrészek Szállítmányozási vállalkozók alkalmazása:

8 Megfelelı alapanyagok biztosítása 1 Valljuk, hogy csak jó alapanyagból lehet jó terméket készíteni Az alapanyag ellátásnak 3 forrása van: 1. Saját elıállítású alapanyagok (velık, préselt levek) az egyik legfontosabb erısségünk: kizárólag hazai gyümölcsöt dolgozunk fel, sok a régi és visszatérı termelı, itt biztosra megyünk, mert tudjuk,mit és hogyan dolgozunk fel. A klasszikus Sió termékeknek (25 % gyümölcstartalom) és az új és korszerő Sió Frissen Préselt termékcsalád (100 % gyümölcslé) legfontosabb alapanyagai tartoznak ebbe a csoportba. Büszkék vagyunk arra, hogy az általunk gyártott velık az igen szigorú export piacokon is megállják a helyüket!

9 Megfelelı alapanyagok biztosítása 1

10 Megfelelı alapanyagok biztosítása 2 2. Központi beszerzés az anyacégen keresztül : ebben az esetben az anyacég állapodik meg a minıség / mennyiség tekintetében, a minısítést / elı minısítést is a központi labor végzi, mi lehívjuk a szükséges mennyiségben az alapanyagokat elıny a nagyobb mennyiségek lekötésébıl, minden vállalatnál standard minıség biztosításából adódik, hátrány egyes esetekben a rugalmatlanság 3. Saját beszerzés: sok esetben a rugalmasság, a földrajzi elınyök, ill. kisebb mennyiségek indokolják az egyedi megállapodásokat ezekben az esetekben is ugyanazok a követelmény kritériumok élnek, mint a központi beszerzéső alapanyagok esetében

11 Megfelelı alapanyagok biztosítása 3 4. Alapanyag tárolás Szigorú tárolási feltételek betartása mellett (hımérséklet, higiénia) biztosítható csak, hogy az alapanyagok érzékszervi és mikrobiológiai tulajdonságai ne romoljanak a minıség-megırzési idın belül. részben büszkék vagyunk a raktárainkra részben ez az a terület, amit szeretnénk továbbfejleszteni

12 Gyártási tevékenység 1 Lébekeveréstıl a készáru raktárig a munkaerı A minıséget nem a minıség-ellenırzési osztály csinálja!! A minıség legfontosabb forrása az emberi tevékenység: - amely a gépeket szakértelemmel és személyi felelısséggel kezeli=> képzettség - betartja az elıírt szabályozásokat => tisztában van a higiénikus munkavégzés jelentıségével - végrehajtja és dokumentálja a szükséges ellenırzéseket => IPC lapok - nyitott szemmel jár, felfigyel a rendellenességekre és javaslatokkal él a fejlesztésre => csak akkor, ha érzi a megbecsülést

13 Gyártási tevékenység 2 Lébekeveréstıl a készáru raktárig megfelelı gépek, eszközök biztosítás - A Siót a dobozos termékekkel azonosítják, elsısorban a Combi és Tetra aszeptikus termékekkel - a gépek megfelelı karbantartással megbízhatóan mőködnek, alacsony a reklamációk száma, amit általában szállítási vagy raktározási elégtelenség okoz: - mindezek ellenére vannak olyan nem élelmiszerbiztonsági - hibái a csomagolásnak, amelyeket ki kellene küszöbölni, de ez csak gépfejlesztéssel (új formátum) lehetséges - A Guala csomagolás iránt egyre nagyobb a kereslet praktikussága miatt további lehetıségek rejlenek benne - Bag in Box csomagolás: elsısorban 100 %-os, direkt préseléső termékek korszerő csomagolására - a PET a nagy kérdıjel a Sió számára

14 Gyártási tevékenység 3 Lébekeveréstıl a készáru raktárig infrastruktúra biztosítása - a részleteken mindig nagyon sok múlik: - a külsı környezet, az épületek kialakítása, belsı elrendezések, gépek telepítése, energia ellátási pontok, technológiai útvonalat mind-mind komoly odafigyelést igényelnek már a tervezıasztalon, hogy a felesleges anyagmozgatást el lehessen kerülni minden hozzáférhetı és takarítható legyen minden áttekinthetı legyen hogy mindenbıl csak annyi energiát kelljen elhasználni, ami szükséges, de az mindig álljon megfelelı minıségben (ivóvíz, préslevegı,) rendelkezésre Szeretnénk elérni, hogy a környezetvédelmi tudatosság természetes velejárója legyen a termelési tevékenységnek: ezért a szelektív hulladékgyőjtés és hulladékkezelés, valamint az energetikai mutatók folyamatos mérése

15 Készáru logisztika Mind a készáru raktárra, mind az alkalmazott informatikai rendszerre büszkék vagyunk. - a raktár éttekinthetı, jól kihasználható, a regálrendszer az igényeknek megfelelıen alakítható - minden legyártott raklap EAN 128-as raklapcímkével van ellátva, ami lehetıvé teszi a tételhelyes nyilvántartást - az SAP rendszerrel kommunikáló WMS informatikai rendszer lehetıvé teszi a termékek pontos nyomonkövetését az elsı kiszállítási pontig - sajnos a logisztika egyre nagyobb odafigyelést igényel a megrendelések aprózódása miatt sok a komissióban összeállított vegyes raklap - a fuvarszervezések felérnek néha egy sudokuval, de a pontos áruszállítás is része a vevı igények kielégítésének

16 Összefoglalva A minıség pénzbe kerül, de a sikertelenség még sokkal több pénzbe kerül! KÖSZÖNÖM A FIGYELMET

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu www.poligont.hu Mi Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu Kedves Olvasónk! Mikor 1994. évben belecsöppentem a szabványos ISO, akkor csak a minıségbiztosítási

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban:

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: a jelenlegi helyzet tanulságai és a lehetıségek kihasználásának eszközei

Részletesebben

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota MINİSÉGBIZTOSÍTÁS BGK - 3047 Budapest, 2013 1 Szerkesztette:

Részletesebben

Fenntarthatósági állapotfelmérés (FÁF)

Fenntarthatósági állapotfelmérés (FÁF) Együttmőködı partner: A fenntartható fejlıdés eléréséhez szükséges európai kompetenciák fejlesztése Development of European competencies for Sustainability Fenntarthatósági állapotfelmérés (FÁF) (offline

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

II. Innovációs sikertörténetek

II. Innovációs sikertörténetek Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu II. Innovációs

Részletesebben

Foglalkoztatás a tudásalapú társadalomban

Foglalkoztatás a tudásalapú társadalomban Külgazdaság, L. évf., 2006. november december Foglalkoztatás a tudásalapú társadalomban SZANYI MIKLÓS A mikroelektronika vezérelte mőszaki-gazdasági paradigmaváltás megváltoztatja az alkalmazás, a munkavégzés

Részletesebben

THE LOGISTICAL SERVICES OFFERED BY FORWARDING COMPA- NIES TO AGRICULTURAL AND FOOD INDUSTRY BUSINESSES. By: TÁTRAI, ANNA

THE LOGISTICAL SERVICES OFFERED BY FORWARDING COMPA- NIES TO AGRICULTURAL AND FOOD INDUSTRY BUSINESSES. By: TÁTRAI, ANNA THE LOGISTICAL SERVICES OFFERED BY FORWARDING COMPA- NIES TO AGRICULTURAL AND FOOD INDUSTRY BUSINESSES By: TÁTRAI, ANNA A significant number of forwarding companies offer logistical support to their clients.

Részletesebben

Integ e rá r lt l v áll l a l la l tir i á r nyít í ási r n e dsze z r e e r k

Integ e rá r lt l v áll l a l la l tir i á r nyít í ási r n e dsze z r e e r k Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Bozsik Sándor Az információs rendszerek fejlıdése ERP 2 ERP 1990-es évek MRP II 1970-es évek MRPI 1960-as évek vége 2 Az információs rendszerek fejlıdése MRPI

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai

Részletesebben

Vendéglátás tevékenységei

Vendéglátás tevékenységei Vendéglátás tevékenységei TÉMAKÖR TARTALMA - A vendéglátás munkafolyamatai - Beszerzés - Raktározás - Termelés - Értékesítés - Szolgáltatások nyújtása - Járulékos tevékenységek VENDÉGLÁTÁS MUNKAFOLYAMATAI

Részletesebben

A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon

A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 3. munkacsoport munkájának

Részletesebben

A Budapesti Villamoskészülék Rt esete

A Budapesti Villamoskészülék Rt esete 1-2010-03 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A Budapesti Villamoskészülék Rt esete Amikor Kreviczky Pál (vagy "KREPA", ahogy gyakran hívták) 1991-ben a Budapesti Villamos-készülék

Részletesebben

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY NYILVÁNOS VÁLTOZAT Készítette KITE Zrt. megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2012. DECEMBER 15. VERZIÓ 1.0 Megrendelı:

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben

BARNAI JÁNOS ZUPKÓ TIBOR A MINİSÉGÜGYI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE A HATÁRİRSÉGNÉL. A minıség igénye

BARNAI JÁNOS ZUPKÓ TIBOR A MINİSÉGÜGYI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE A HATÁRİRSÉGNÉL. A minıség igénye BARNAI JÁNOS ZUPKÓ TIBOR A MINİSÉGÜGYI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE A HATÁRİRSÉGNÉL A minıség igénye A szakértık különbözı idıpontokra teszik a minıség iránti igény megjelenését. A legtávolabbi

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

1. A benchmarking módszer általános bemutatása

1. A benchmarking módszer általános bemutatása A benchmarking módszer alkalmazási lehetısége közmővelıdési könyvtárakban Magyarországon Istók Anna, PhD. levelezı hallgató 2. évfolyam Szent István Egyetem, Gödöllı 1. A benchmarking módszer általános

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2010. november 1 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet Hatályos: 2012.12.06 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet a felsıoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeirıl A nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010 1 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-3. kötet Az Informatikai Biztonság

Részletesebben