Logisztikai módszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Logisztikai módszerek"

Átírás

1 BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 1. Anyagmozgatás II. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens

2 1. Anyagmozgatás II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - Termelőberendezések,, munkahelyek üzemeken belüli elrendezésének tervezése Atermelőberendezések térbeli elrendezését elsősorban a munkadarabok megmunkálási sorrendje befolyásolja. A termelési folyamat műhelyszerű szervezése esetében, amikor a termelőberendezéseket funkciók (pl. darabolás, marás, esztergályozás) szerint csoportosítják, az egyes munkadarabokat rendszerint hosszabb útvonalon továbbítják. Atermelőberendezések műveleti sorrend szerint elrendezésekor a sorozatgyártás sok esetben nagy teljesítőképességű, specializált termelőberendezések üzembeállítását indokolja. Mindegyik gép mindig szigorúan ugyanazt a munkát végzi, és egymást követően, a műveleti sorrendnek megfelelően vannak elhelyezve.

3 dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 1. Anyagmozgatás II. Az üzemi belső elrendezési tervek készítését befolyásoló tényezők: a technológiai kötöttségek; az alkalmazandó anyagmozgató rendszer; az elrendezendő objektumok (munkahelyek, termelő- berendezések stb.) területigénye; a kommunális (víz-,, csatorna-,, energia- stb.) csatla- kozási lehetőségek; a meglevő (vagy új) épület adottságai (oszloposztás, oszlopméret, ajtók, ablakok kialakítása stb.).); különböző hatósági (munkavédelmi, tűzvédelmi, ergo- nómiai, stb.) előírások, szabványok.

4 dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 1. Anyagmozgatás II. Az elrendezési terv készítésének fontosabb tervezési szakaszai: 1. a térbeli elrendezés alaptípusának meghatározása; 2. az elvi elrendezési terv elkészítése; 3. a végleges elrendezési terv elkészítése.

5 ek - 1. Anyagmozgatás II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszer A térbeli elrendezés alaptípusai: egyedi gépfelállítás; vonalas (soros) gépfelállítás; csoportos (fészekszerű) gépfelállítás és; műhelyszerű gépfelállítás;

6 1 A kiinduló adatok meghatározása ek k - 1. Anyagmozgatás II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszere A háromszög módszer főbb lépései 2 Az objektumok elrendezési tervbe kerülési sorrendjének meghatározása 3 Az első objektum helyének kijelölése 4 Az első objektummal anyagmozgatási kapcsolatban lévő többi berendezés elhelyezése 5 Az eddig elkészült terv ellenőrzése és szükség szerinti módosítása 6 Az eddig elrendezett objektumok közötti kapcsolatok jelölése és az 5. lépés szerinti feladatok végrehajtása 7 Minden objektum elhelyezést nyert az elrendezési tervben? Nem 8 A sorrendben következő objektum helyének kijelölése 9 Az optimális elrendezési tervhez tartozó anyagmozgatási teljesítmény értékének meghatározása Igen

7 dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek k - 1. Anyagmozgatás II. Az anyagmozgató rendszerek alapfunkciója: A térbeli különbségek áthidalása, az anyagok, ter- mékek helyváltoztatása meghatározott fel- és leadóhe- lyek (források és nyelők, kezdő- és végpontok) között, emellett azonban egyéb, pl.. gyűjtési, elosztási, osztá- lyozási funkciókat is elláthatnak.

8 dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 1. Anyagmozgatás II. Az anyagmozgató rendszerek főbb csoportjai: termelési (gyártási) rendszert kiszolgáló anyagmozgató rendszerek; raktári anyagmozgató rendszerek; rakodóhelyi anyagmozgató (röviden rakodási) rendszerek és; egyéb (pl.. kórházi, banki, könyvtári) anyag- mozgató rendszerek.

9 ek - 1. Anyagmozgatás II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszer A termelési (gyártási) rendszert kiszolgáló anyagmozgató rendszerek főbb feladatai: a termelő részlegek (üzemrészek) közötti (rendszerint épületek közötti) anyagmozgatás; a termelő részlegeken (műhelyeken) belüli, munkahelyek közötti anyagmozgatás; a munkahelyi anyagmozgatás, anyagkezelés (a munkadarab gépbe helyezése, kivétele, tájolása, rendezése, stb.).

10 ek - 1. Anyagmozgatás II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszer A raktári anyagmozgató rendszerek funkciójuk szerint két fő csoportba sorolhatók: a tárolótéri anyagmozgató rendszerek feladata a tá- rolási egységek be- és kitárolása, és igény esetén a tárolótéren belüli komissiózással (árukigyűjtéssel) kapcsolatos anyagmozgatás; az áruelőkészítő- (-fogadó- és -kiadó-) téri anyagmoz- gató rendszerek feladata az áruk fogadásával és betá- rolásra való előkészítésével, illetve az áruk tárolótéren kívüli komissiózásával és kiszállításra való előkészíté- sével,, valamint kiszállításával kapcsolatos anyagmoz- gatás (rakodás).

11 ek - 1. Anyagmozgatás II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszer A közlekedési rakodóhelyi anyagmozgató rendszereknek alkalmasnak kell lenniük: a különböző közlekedési alágazatok csatlakozási helyein a különböző közlekedési alágazatok (a vasúti, a közúti, a vízi és a légi közlekedés) szállítójárművei közötti átrakásra; a különböző nyomtávú vasutak csatlakozási helyein a különböző nyomtávú (normál és széles illetve normál és keskeny nyomtávú) vasúti járművek közötti átrakásra; a kombinált szállítás átrakóhelyein (az ún.. kombi terminálokon) felmerülő rakodási feladatok (pl. nagykonténerek, csereszekrények, félpótkocsik rakodása) megoldására.

12 ek - 1. Anyagmozgatás II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszer Az anyagmozgató rendszerek al-,, illetve részrendszerei: az ember alrendszer ; az eszköz-gép alrendszer; a szállítópálya alrendszer; az információs és irányítási részrendszer.

13 dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek k - 1. Anyagmozgatás II. Az anyagmozgató rendszerek elemei funkciójukat tekintve: feladó-elem elem,, ha nincs a rendszerben egy további olyan elem, amely az adott elemnek anyagot ad át; szállítóelemek,, a rendszerben lévő másik két elemet anyagmozgatási funkciót kifejtve kötik össze; leadóelemnek akkor nevezhetjük az anyagmozgató rendszer valamely elemét, ha nem található a rendszerben további olyan elem, amelyre a szóban forgó elem anyagot ad át.; az összetett funkciójú elemek,, egyszerre két elem vagy mindhárom elem szerepét is betölthetik.;

14 ek - 1. Anyagmozgatás II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszer Az anyagmozgató rendszerek működési jellegük szerint: a folyamatos működésű anyagmozgató rendszerek megszakítás nélküli illetve ütemes anyagáramot hoz- nak létre a fel- és leadóelemek között; a szakaszos működésű anyagmozgató rendszerek szállítóelemei különböző méretű egységekbe összefo- gottan ciklikusan, megszakításokkal végzik az anyag- továbbítást a fel- és leadóhelyek között; a kombinált (vegyes) anyagmozgató rendszerek kü- lönböző jellegű és/vagy különböző funkciójú alrend- szerekből állnak;

15 ek - 1. Anyagmozgatás II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszer A folyamatos működésű anyagmozgató gépek az anyagot mindig azonos irányban továbbítják, és akkor is működnek, ami- kor az anyag feladásában szünetek vannak. A szakaszos működésű anyagmozgató gépek megszakítá- sos anyagáramlást hoznak létre, munkaciklusokban működnek.

16 dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 1. Anyagmozgatás II. Az anyagmozgató rendszerek teljesítőképessége az időegység alatt mozgatható maximális anyagmennyiséggel jellemezhető (t/h, m 3 /h, db/h) I Q 0,8...0,9 I - az anyagáramlás intenzitása, t/h, db/h Q - anyagmozgató rendszer óránkénti teljesítőképessége, t/h, db/h

17 ek - 1. Anyagmozgatás II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszer Az anyagmozgató rendszerek teljesítőképessége a rendszerben levő egyes elemek teljesítőképességétől és a rendszer struktúrájától függ A sorba kapcsolt rendszerelemekből álló anyagmozgató rendszerek Q = min { Q, Q2,... Q R Q R = N i= 1 1 n Párhuzamosan kapcsolt rendszerelemekből álló anyagmozgató rendszerek Q i }

18 1. Anyagmozgatás II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - Folyamatos működésű anyagmozgató rendszerek teljesítőképessége a/ Ömlesztett anyagok mozgatásakor 1. Megszakítás nélküli anyagáramlás esetén Q = 3600 A v ρ t / h A - az anyagáram keresztmetszetének területe, m 2 v - a mozgatási sebesség, m/s ρ - a mozgatott anyag fajlagos tömege, t t/m 3 2. Adagokra bontott szállítás esetén 3600 V v Q 0 ρ = t / h i V 0 - egy adag (szállítóelem) térfogata, dm 3 i - az egyes szállítóelemek közötti távolság, m

19 ek - 1. Anyagmozgatás II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszer b/ darabáruk mozgatásakor 1. Ha szállítógépnek összefüggő, egyenletes sebességgel mozgó szállítóeleme van 3600 v Q = db / c c - a mozgatási egységek közötti átlagos távolság, m 2. Ha a szállítógépnek nincs összefüggő szállítófelülete 3600 v z1 Q = db / h i z 1 - az egy szállítóelemen elhelyezhető mozgatási egységek száma h

20 dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 1. Anyagmozgatás II. Szakaszos működésű anyagmozgató gépek óránkénti teljesítőképessége Q = q 60 t c db / q - az egy mozgatási ciklusban mozgatott anyagmennyiség, db, egységrakomány t c - a mozgatási ciklusidő, min t felv t rm t leh t üm t kieg t = t + t + t + t + c felv rm leh h üm t kieg - a rakományfelvétel időigénye - a rakott menet időigénye - a rakomány lehelyezési időigénye - az üres menet időigénye - a kiegészítő tevékenységek időigénye

21 1. Anyagmozgatás II. Az anyagmozgató rendszerek tervezhető teljesítménye Q T = Q TÜ η dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - Q - a rendszer óránkénti teljesítőképessége (kapacitása), t/h, db/h T Ü - a rendszer várható üzemideje a vizsgált időszakban, h/vizsgált időszak η - a rendszer óránkénti nti teljesítőképess pességének várhatv rható átlagos kihasználása sa T Ü a rendelkezésre álló T N naptári időalap ás a T Á állásidők különbségeként számítható

22 1. Anyagmozgatás II. Az anyagmozgató rendszerek állásidőinek összetevői Állásidők, T Á dr. Prezenszki - dr. Tóth: Logisztikai módszerek - Tervezhető állásidők, T ÁT Munkarend miatt kieső idők, T MRÁ Tervszerű javítás, karbantartás miatt kieső idők T TMK Üzemi tartalék idők, T T Nem tervezhető állásidők, T ÁN Üzemzavar miatt kieső idők, T Z Egyéb okok miatt kieső idők T E

23 Hordozóelemes szállítógépek Hordozóelemes szállítógépek hevederes szállítószalag csuklótagos szállítószalag mozgó asztal vontatócsap lánc vontató láncpálya egypályás függőkonvejor kétpályás függőkonvejor páternoszter szállítóláncpálya dr. Prezenszki - dr. Tóth: Logisztikai módszer ek - 1. Anyagmozgatás II.

24 Hajtott és gravitációs szállítópályák hajtott görgők Fékező görgő hajtott görgőspálya gravitációs görgőspálya gravitációs tárcsáspálya sík csúszda ejtőcső dr. Prezenszki - dr. Tóth: Logisztikai módszerek - 1. Anyagmozgatás II.

25 Gépi hajtású targoncák Gépi hajtású targoncák szállítótargonca vontató targonca kisemelésű kézi targonca nagyemelésű gépi (normál) emelőtargonca tolóoszlopos emelőtargonca oldalvillás emelőtargonca felrakó emelőtargonca komissiózó targonca dr. Prezenszki - dr. Tóth: Logisztikai módszer ek - 1. Anyagmozgatás II.

26 dr. Prezenszki - dr. Tóth: Logisztikai módszerek - 1. Anyagmozgatás II. főbb előnyeik: főbb hátrányaik: A szállítótargoncák univerzális anyagmozgató gépek; pótkocsik vontatására is alkalmasak; nagyobb szállítási távolságok esetében (üzemen belül), különböző útviszonyok esetében is jól alkalmazhatók; viszonylag nagy a szállítási sebességük; rakodásukhoz külső segítségre van szükség; az akkumulátoros targoncák: - általában csak zárt térben, jó útviszonyos között használhatók; - az akkumulátort gyakran kell tölteni. a belsőégésű motoros targoncák: - zárt térben csak korlátozott mértékben alkalmazhatók; - zajosak.

27 ek - 1. Anyagmozgatás II. dr. Prezenszki - dr. Tóth: Logisztikai módszer főbb előnyeik: főbb hátrányaik: Az emelőtargoncák a rakodáshoz külső segítséget nem igényelnek; könnyen átépíthetők; rugalmasan alkalmazkodnak a mindenkori anyagmozgatási feladatokhoz; számos változatuk, árumegfogó szerkezetük sokféle- sége miatt szinte minden anyagmozgatási feladat megol- dására ki lehet választani a legmegfelelőbbet. a mozgásukhoz, a rakodási manipulációkhoz szükséges közlekedési út csökkenti a hasznos területek nagyságát.

28 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Köszönjük megtisztelő figyelmüket! dr. Prezenszki - dr. Tóth: Logisztikai módszerek dr. Tóth: Logisztikai módszerek - 1. Anyagmozgatás II. 1. Anyagmozgatás II.

A logisztikai információs rendszer információt szolgáltat: a logisztikai menedzsmentnek, a logisztikai rendszer irányításához,

A logisztikai információs rendszer információt szolgáltat: a logisztikai menedzsmentnek, a logisztikai rendszer irányításához, A logisztikai információs rendszer információt szolgáltat: a logisztikai menedzsmentnek, a logisztikai rendszer tervezéséhez és fejlesztéséhez, a logisztikai rendszer irányításához, a logisztikai controllinghoz.

Részletesebben

2. ábra Szerelés rendszere

2. ábra Szerelés rendszere 1.1 A szerelési rendszer és folyamat értelmezése Tevékenység: Olvassa el a szerelési rendszerre vonatkozó tananyagot! Gyűjtse ki a szerelési rendszerek alapvető formáit! Gyűjtsön gyakorlati példákat az

Részletesebben

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006.

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006. Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Mezőtúr TERMELÉSMENEDZSMENT Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár Mezőtúr 2006.

Részletesebben

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Készítették: Csibi-Kuti Eszter, Hajmer Ágnes, Mészáros Regina, Papp Dániel, Szabó Anita, Zajacz Krisztina, Zámbó Réka Csenge 2011.május 1 / 51.

Részletesebben

ANYAGMOZGATÁS FOGALMA ANYAGMOZGATÁS ÉS LOGISZTIKA

ANYAGMOZGATÁS FOGALMA ANYAGMOZGATÁS ÉS LOGISZTIKA ANYAGMOZGATÁS FOGALMA ANYAGMOZGATÁS ÉS LOGISZTIKA ANYAGMOZGATÁS FOGALMA: Anyagmozgatáson a termelt vagy felhasznált anyagok továbbítását,helyváltoztatását értjük. BELSİ ANYAGMOZGATÁS: üzemen belüli KÜLSİ

Részletesebben

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSI FOLYAMATOK TELEMATIKAI TÁMOGATÁSA

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSI FOLYAMATOK TELEMATIKAI TÁMOGATÁSA AZ ÁRSZÁLLÍTÁSI FOLYAMATOK TELEMATIKAI TÁMOGATÁSA dr. KOVÁCS János okleveles közlekedésmérnök, főiskolai docens Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék kovacsj@sze.hu BEVEZETÉS Az áruszállítás szerepe,

Részletesebben

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Hajós László Pakurár Miklós Berde Csaba SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bakó Adél Gyöngyi. Az építési terület berendezése. A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése

MUNKAANYAG. Bakó Adél Gyöngyi. Az építési terület berendezése. A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése Bakó Adél Gyöngyi Az építési terület berendezése A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése A követelménymodul száma: 0688-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-024-50

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

Adatbázisok elmélete, tervezése, és egy gyakorlati alkalmazás a B2C elektronikus kereskedelemből

Adatbázisok elmélete, tervezése, és egy gyakorlati alkalmazás a B2C elektronikus kereskedelemből Adatbázisok elmélete, tervezése, és egy gyakorlati alkalmazás a B2C elektronikus kereskedelemből 1. Bevezetés, alapfogalmak Adatbázison köznapi értelemben valamely rendezett, valamilyen szisztéma szerint

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Szervezett és önálló információ vezérli a hálózatközpontú logisztikát

Szervezett és önálló információ vezérli a hálózatközpontú logisztikát O l d a l 1 Dr. Estók Sándor PhD Szervezett és önálló információ vezérli a hálózatközpontú logisztikát Szerzői előszó Napjainkban a logisztika és az informatika már képes önállóan kialakított hálózatközpontú

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői Weiser Attila Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul száma: 0067-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Hulladékanalízis és -kezelés

Hulladékanalízis és -kezelés Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok környezetvédelmi területre Hulladékanalízis és -kezelés II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Dunakavics. Kovács Tamás A logisztika, mint értékteremtő folyamat. Szlivka Ferenc Lakások légtérfogatának számítására kiterjesztett hurkolt

Dunakavics. Kovács Tamás A logisztika, mint értékteremtő folyamat. Szlivka Ferenc Lakások légtérfogatának számítására kiterjesztett hurkolt Dunakavics A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2014. II. évfolyam II. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Kovács Tamás A logisztika, mint értékteremtő folyamat Szlivka Ferenc Lakások

Részletesebben

KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI ESZKÖZEINEK ÜZEMFENNTARTÁSÁBAN

KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI ESZKÖZEINEK ÜZEMFENNTARTÁSÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Cs. Nagy Géza KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR FOLYAMATMÉRNÖKI INTÉZET Folyamatmérnöki ismeretek alapjai tantárgy tematika és vázlat (nem lektorált kézirat) Összeállította: Göllei Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai

Részletesebben

KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS II. Dr. Fülöp Gábor Dr. Horváth Balázs László György Dr. Prileszky István Szabó Lajos

KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS II. Dr. Fülöp Gábor Dr. Horváth Balázs László György Dr. Prileszky István Szabó Lajos Dr. Fülöp Gábor Dr. Horváth Balázs László György Dr. Prileszky István Szabó Lajos KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS II. A jegyzet a HEFOP támogatásával készült. Széchenyi István Egyetem. Minden jog fenntartva 1.

Részletesebben

Termelés és Szolgáltatás Menedzsment

Termelés és Szolgáltatás Menedzsment Termelés és Szolgáltatás, Menedzsment Rendszerszemlélet Termelés és Szolgáltatás Menedzsment r. Gyenge alázs TRMLÉSMNZSMNT alapfogalmai.rnszr rendszer szemléletű megközelítés vizsgálati egysége. rendszert

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Macsinka Klára. Doktori értekezés. Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár

Macsinka Klára. Doktori értekezés. Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár Macsinka Klára A területhasználati funkciókhoz tartozó parkolási igények meghatározásának módszertana a fenntartható közlekedés elvei szerint Doktori értekezés Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi

Részletesebben

Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása

Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása Kedves Olvasó! Mindennapi életünk során sokszor kell elküldenünk vagy szállítanunk csomagokat rendeltetési helyükre. Amennyiben az árut nem ömlesztve szállítjuk,

Részletesebben

A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása

A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása LUKÁCS GÁBOR 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Master of Business Administration szakirányú

Részletesebben

SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSE

SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSE MISTER TEACHER OKTATÁSI KFT Dr. FEJES MIKLÓS SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSE 0(oktatási segédanyag) Budapest 2012. A SZERVEZETELEMZÉS ALAPDIMENZIÓI A szervezet egy komplex szociális rendszer és sok összefüggő

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben