A közúti közlekedés szabályozása Gaál Bertalan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közúti közlekedés szabályozása Gaál Bertalan"

Átírás

1 A közúti közlekedés szabályozása Gaál Bertalan 1

2 Közlekedéspolitikai alapok Amerika XX. sz. eleje Európa II. vh. után EGK közlekedésszabályozása az egyes ágazatokra csak részoptimumokhoz vezetett nem a fuvarozási feladatot a legkisebb társadalmi ráfordítással ellátni képes mód, hanem a konkrét piaci környezetben leginkább versenyképes mód 2

3 Előtérbe került a horizontális összefüggések középpontba állítása 1990-es évektől egységes piac, egységes, az általános versenyszabályokhoz közelítő szabályozás Az integrált szemlélet érvényesítésének központi eleme az a célkitűzés, hogy az infrastrukturális költségek valamennyi szállítási mód árában hasonló módon, versenysemleges megoldással jelenjen meg 3

4 Első Fehér Könyv Piacnyitás, negatív hatások, szolgáltatás minőségének javítása, verseny erősítésével az árak csökkentése Továbbra is növekvő részarány Közlekedési torlódásokkal romlik a versenyképesség 4

5 2001-es Fehér Könyv Fő célkitűzés a közlekedési munkamegosztás átrendezése, minőség javítása, elsősorban a biztonság javításával Félidős értékelés megállapítja, hogy a közúti teljesítmények növekedésével a továbbiakban is számolni kell, ezen a tendencián nem lehet és nem is kell adminisztratív beavatkozással változtatni 5

6 Két fő összetevője a folyamatnak Az áruszállításban az igénybe vevő termelő ágazatok által mind inkább elvárt, egyedi hatékonyságukat jelentősen befolyásoló időbeni és térbeli rugalmasság követelményeinek leginkább a közúti közlekedés képes megfelelni, ami az alágazat teljesítményeinek jelentős növekedését eredményezi A személyszállításban a személygépkocsik számának további emelkedése a tömegközlekedést preferáló intézkedések ellenére is az egyéni közlekedés előretörését eredményezi 6

7 Összességében a közlekedéspolitikának egyidejűleg kell megoldania a növekvő mobilitási igények kielégítésének és a fenntartható fejlődés biztosításának való megfelelést 7

8 Hazai közlekedéspolitikai előzmények Hazai fronton is az európaihoz hasonló tendenciák érvényesülnek A közúti közlekedés fejlődése az 1968-as közlekedéspolitika nyomán gyorsult fel Negatív hatások következményeként az 1996-os közlekedéspolitika stratégiai fő irányai között feltűnik a biztonság, az emberélet, a természeti és épített környezet védelme 8

9 Részsikerek elérése mellett az előrelépés nem megfelelő A 2004-es közlekedéspolitika megismétli ezen stratégiai célokat, a fenntartható fejlődés kontextusában 9

10 Közút ágazati sajátosságai A közúti közlekedésben kezdettől fogva fennáll a forgalmat lebonyolító üzem és a pálya szervezeti és technológiai elkülönülése. (A szervezeti elkülönülés a vasútnál a legutolsó évtizedben következett be.) A közúti közlekedésben nemcsak hivatásszerűen működő szakmai szervezetek vannak jelen, hanem a tevékenységet kiegészítő jelleggel, a főtevékenység szállítási igényeit kielégítő céllal végző szervezetek, sőt, az egyéni közlekedés révén túlnyomórészt magánszemélyek is. A különböző piaci szereplők azonban ugyanazt a pályát, hálózati infrastruktúrát veszik igénybe. Fentiekből következik, hogy itt a szűkebben értelmezett ágazati szabályozás szükségszerűen kiegészül külső, társadalmi hatású szabályozóelemekkel pl. az oktatás, biztonság, környezetvédelem terén. Szabályozástechnikai, de ugyanakkor tartalmi kérdéseket felvető jogalkotási kérdés is, hogy a közúti alágazati szabályozás felső szintű, átfogó elemei egységesen vagy különválasztva kezeljék-e az üzemre (szolgáltatási tevékenységre és annak elemeire) és az infrastruktúrára (pályára) vonatkozó szabályozási célokat, eszközöket és eljárásokat. (A nemzetközi gyakorlatban mindkét megoldásra vannak példák.) 10

11 A közúti közlekedési tevékenység végzésének szabályozása Az Európai Közösségben a közúti közlekedés szabályozását alapvetően meghatározta, hogy hagyományosan kisvállalkozók által végzett tevékenység lévén a formális szabályozási feladatok nagy részét a piacra bízták; az egységes, az alágazat egészére kiterjedő szabályozók helyett inkább az egyes részterületek (árufuvarozás, illetőleg személyszállítás) elkülönülő szabályozására került sor az elsődleges jogból (verseny, támogatás, közszolgáltatás szabályozása az alapszerződésekben) következő kereteken belül; a közlekedési munkamegosztáson belül rohamosan növekvő részarány ugyanakkor megkövetelte a szabályozók kiterjesztését a szociális és környezeti szempontokra is. 11

12 Általános szabályok A szabályozás jelenlegi szerkezetét a szakmához jutás feltételeinek meghatározásából kell levezetni. Az Európai Unióban ezt átfogóan a Tanács 96/26/EGK irányelve a belföldi és nemzetközi közlekedés terén a közúti árufuvarozói és személyszállítói szakma gyakorlásának engedélyezéséről, valamint e személyek szabad letelepedéshez való joga gyakorlásának előmozdítása érdekében az oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szabályozza jelenleg is, amit a későbbiekben a 98/76/EK irányelv, majd az 1071/2009/EK rendelet módosított 12

13 Tevékenység végzésének engedélyezését könnyíteni, egyszerűsíteni, egységesíteni Irányelv hatálya: 3,5 t össztömeget meghaladó, ill. a vezetőt is beleértve 9-nél több személy szállítására alkalmas gépjárművet üzemeltető társaságok Hármas követelmény (jó hírnév, pénzügyi helyzet, szakképzettség) Diplomák és bizonyítványok kölcsönös elismerése 13

14 Hazai szabályozás A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII.20.) MT rendelet, mely kiterjed A közlekedési szolgáltatások fajtáira és azok végzésének feltételeire A tevékenység végzéséhez szükséges okmányokra A használható járművek jellemzőire és azok üzemeltetésének feltételeire A járművezetési és az ahhoz szükséges képesítési követelményekre 14

15 Rendelet hatálya: természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, ország területén közúti közlekedési szolgáltatást végez, közúti járművet üzemeltet, ország területén kívül magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott járművel közúti szolgáltatást végeznek Közúti közlekedési szolgáltatás: járművel díj ellenében végzett személyszállítás, árufuvarozás és autómentés Árufuvarozáson és autóbuszos személyszállításon túl szabályozza a személygépkocsival végzett személyszállítást is (+tehertaxi) 15

16 Személytaxi-szolgáltatás és személygépkocsis személyszállító szolgáltatás Csak hatósági engedéllyel végezhetők Itt is meg kell felelni a hármas követelményeknek Szolgáltatás keretén belül járművet vezetni csak arra jogosító, a közlekedési hatóság által kiállított igazolvány birtokában szabad, mely tartalmazza a személyi adatokat és a működési területet is 16

17 Árufuvarozás Tanács 881/92/EGK rendelete a tagállamok területére vagy területéről történő, illetve a tagállamok területén áthaladó, Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutásról (1072/2009/EK rendelet) Különválasztja a bér és díj ellenében történő fuvarozást a saját számlás áruszállítástól, és ez utóbbit mentesíti a közösségi engedély és minden egyéb fuvarengedély alól 17

18 A rendeleti szabályok a Közösség fuvarozói által bér és díj ellenében végzett nemzetközi fuvarozásokra vonatkoznak (ki és berakodás más-más országban). A közösségi fuvarozók közösségi engedélyre jogosultak, mely korlátlan hozzáférést biztosít számukra a tagállamok közötti nemzetközi piachoz Ez érvényes a bilateriális utakra (a gépjárművet ugyanott rakják meg v. ürítik, ahol nyilvántartják, és onnan szállít egy másik országba), illetve azon esetben is, ha a szállítás két ország között történik, de egyik sem az, amelyikbe a járművet nyilvántartásba vették 18

19 A közösségi engedélyt a szállítási vállalkozás alapításának helye szerinti tagállamban állítják ki, amennyiben a vállalkozás eleget tesz az előírásoknak. Az engedély 5 évre szól, névre szóló, át nem ruházható, érvényes másolati példányát a járművön kell tartani és ellenőrzéskor bemutatni A rendelet hatályát kiterjesztették az Európai Gazdasági Térség területére is, tehát az EU tagállamain kívül (Sw., Lie., Nor., Izl.) 19

20 Kiegészítette a járművezetői igazolvány létrehozása érdekében létrehozott 484/2002/EK rendelet Amennyiben a gépkocsivezető nem tagállamból származik, rendelkeznie kell gépkocsivezetői igazolással is, mely csak akkor adható ki, ha a foglalkoztatás jogszerűen történik 20

21 Kabotázs szabályozása a 3118/93/EGK (1072/2009/EK )rendelet a nem honos fuvarozók valamely tagállamban nyújtott belföldi közúti árufuvarozási szolgáltatásai feltételeinek meghatározásáról, melyet kiterjeszt a 792/1994/EK rendelet a saját számlás közúti árufuvarozókra júl.-ig a kabotázsforgalomban engedélyrendszer működött, azóta a kiadott közösségi engedélyek a kabotázs-szállításokra is érvényesek 21

22 Az uniós szabályozás kiterjed a szokásostól eltérő piaci körülmények között való működés egyes eseteire is. Ezek közül fontosabb: A közúti fuvarpiacon fellépő válság megelőzése és az esetleges súlyos piaci zavarok megszüntetése érdekében védelmi rendszer, válságkezelő intézkedések kialakítását célozza a 3916/90/EGK rendelet a közúti árufuvarozási piacon fellépő válság esetén teendő intézkedésekről. Az igények hatékonyabb kielégítése, a szolgáltatások minőségének javítása, rugalmasabb fuvarszervezés érdekében született meg a 2006/1/EK irányelv a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról 22

23 Hazai árufuvarozási szabályozás 261/2011. Korm. rend. váltotta fel a 14/2001. (IV.20.) KöViM rendeletet a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról Engedély kiadása NKH regionális igazgatóságai max. 10 évre 23

24 Személyszállítás Menetrend szerinti és menetrenden kívüli; nemzetközi és belföldi Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás nem liberalizált, külön engedélyhez kötött 1370/2007/EK rendelet a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról 24

25 Autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól szóló 684/92/EGK rendelet (1073/2009/EK rendelet) Forgalom-kategóriák: Menetrend szerinti járatok, amelyeket bárki igénybe vehet. Különcélú menetrend szerinti járatok, amelyek meghatározott kategóriába tartozó utasok (tanulók, dolgozók, katonák, stb.) vehetnek igénybe. Különjáratok, amelyek nem tartoznak a menetrend szerinti járatok közé és a megrendelő vagy a fuvarozó által szervezett utasokat szállítják. Saját számlás személyszállítás általában a vállalkozás saját dolgozói szállítására, nem főtevékenységben, saját tulajdonában lévő járművel végzett tevékenysége. 25

26 12/98/EK rendelet valamely tagállamban nem honos fuvarozók számára a belföldi közúti személyszállítási szolgáltatás feltételeinek megállapításáról (1073/2009/EK) A kabotázsszolgáltatás megengedett külön célú menetrend szerinti járatra, amelyet a szervező és a fuvarozó közötti szerződés szabályoz; különjáratokra ellenőrzési okmány (menetlevél) birtokában; menetrend szerinti járatok esetében nemzetközi menetrend szerinti járat részeként 2121/98/EGK rendelet az autóbusszal végzett személyszállítás okmányairól 26

27 2003 INTERBUS megállapodás Nemzetközi, nem menetrend szerinti személyszállítás tagállamokon kívüli és belüli országokkal való szabályozására 5 éves hatály, automatikusan meghosszabbítódik 5 évente, ha nem rendelkeznek másképp 27

28 Magyar jogszabályok 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról [14/2001. (IV.20.) KöViM rendelet (árufuvarozás) 49/2001. (XII.22.) KöViM rendelet (autóbuszos személyszállítás)] 28

29 2004. évi XXXIII. tv. Az autóbusszal történő menetrend szerinti személyszállításról (2012. évi XLI. tv. A személyszállítási szolgáltatásokról) A törvény kidolgozása és hatályba lépése egybeesett EUtaggá válásunkkal, így ebből adódóan is számos külső politikai, gazdasági és ágazati szempontra tekintettel kellett lenni. Ezek közül a legfontosabbak: Az itt szabályozott terület nagyrészt közszolgáltatás, tehát alapját az Unió közszolgáltatási szabályozása képezi. A törvény azonban egyaránt kiterjed a belföldi és a nemzetközi tevékenységre, s emellett a nem szerződésen alapuló különcélú menetrend szerinti személyszállításra, a kötöttpályás közlekedést időlegesen helyettesítő autóbuszjáratokra, valamint a kabotázs személyszállításra 29

30 A menetrend szerinti autóbuszközlekedés meghatározó fontosságú a személyszállítási helyváltoztatási igények kielégítésében. Tevékenysége több, mint háromezer településre terjed ki, szolgáltatásait évente több százmillió utas veszi igénybe. A menetrend szerinti autóbuszközlekedésben is az ellátási kötelezettségből kiinduló koncessziós rendszert a pályázatos eljárásban versenyeztetéssel kiválasztott szolgáltató és az ellátásért felelős (kormány, önkormányzat) között megkötött szerződés váltja fel. A közlekedési munkamegosztásban tovább nő az egyéni közlekedés szerepe, miközben közlekedéspolitikánk értelemszerűen a közösségi közlekedési arányok megtartását tűzi ki célul. A törvénynek elő kell segíteni e célkitűzés elérését segítő, attraktív, versenyképes szolgáltatási mód biztosítását. 30

31 A kialakítandó szabályozásnak tekintettel kellett lennie az állam tulajdonosi funkciójára is. A tevékenység döntő hányadát végző Volán társaságok zavartalan működése és várható privatizációjukhoz megfelelő piaci érték biztosítása indokolttá tette átmeneti időszakra a piaci pozíció törvényi alapon álló védelmét Járati engedélyek: NKH, települési önkormányzat jegyzője max. 5 évre Közszolgáltatási szerződés: busz max. 10 év, kötöttpálya max. 15 év Unióson túl (menetrend szerinti, különcélú menetrend szerinti, kabotázs) még a közforgalmú kötöttpályás közlekedést helyettesítő (vonatpótló) autóbuszjáratok szabályozásával is foglalkozik 31

32 Közúti közlekedés szabályozásának egyes speciális területei 32

33 Szociális feltételek Unióban a közlekedési ágazat szociális, munkajogi szabályozása szoros összefüggésben van az AETR nemzetközi megállapodás tartalmával, de annál helyenként szigorúbb Kiindulási alap a Tanács 3820/85/EGK rendelete a közúti fuvarozásra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról A Tanács 3821/85/EGK rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről 561/2006/EK rendelet, majd az 1073/2009/EK rendelet módosította vagy felülírta őket 33

34 Nem kötelező a rendelet alkalmazása menetrend szerinti személyszállításban, ha a szolgáltatás 50 km-t meg nem haladó útszakaszon történik; 40 km/óra megengedett legnagyobb sebesség alatt közlekedő járművek esetében; fegyveres erők, tűzoltóság, polgári védelem, stb tulajdonában lévő járművekkel, általuk végzett és ellenőrzött tevékenység esetén; különleges helyzetekben (mentés, orvosi cél, üzemzavarelhárítás, stb.); 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó járművek és veterán gépjárművek forgalmában nem kereskedelmi áruszállítás végzése esetén 34

35 A hatályos szabályozás rögzíti a járművezetők minimális életkorát, ami a következő: személyszállítók esetében 21 év; árufuvarozók esetében legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb tömegű járművek esetén 18 év; egyéb járművek esetén 21 év; a közösségi követelményeknek megfelelő képzésnek a tagállam által igazolt teljesítése esetén 18 év. A rendelet azt is meghatározza, hogy kalauz és kocsikísérő 18. életévét, meghatározott feltételek fennállása esetén 16. életévét betöltött személy lehet. 35

36 A rendelet szerint a napi vezetési idő nem haladhatja meg a 9 órát, ez azonban heti két alkalommal 10 órára meghosszabbítható. A heti vezetési idő nem haladhatja meg az 56 órát, és nem vezethet a külön irányelvben meghatározott maximális heti óra túllépéséhez. Az összes vezetési idő egymást követő két hét alatt nem haladhatja meg a 90 órát. A járművezetőnek egyéb munkaként be kell jegyeznie minden, a munka kezdetétől annak befejezéséig tartó időt, amikor a vezetést kivéve a munkaadó rendelkezésére áll, továbbá a készenléti időt az utolsó napi vagy heti pihenőideje óta. A járművezetőnek legalább 45 perces megszakítás nélküli szünetet kell tartania 4,5 óra vezetési idő eltelte után 36

37 Pihenőidőre vonatkozó legfontosabb szabályok A járművezetőnek napi és heti pihenőidőket kell tartania. Az előző napi vagy heti pihenőidő vége után minden 24 órás időszakon belül újabb napi pihenőidőt kell tartania. Amennyiben a napi pihenőidő 24 órás időtartamra eső része legalább 9, de kevesebb, mint 11 óra, úgy azt csökkentett napi pihenőidőnek kell tekinteni. Bármely két, egymást követő héten a járművezetőnek tartania kell legalább két rendszeres heti pihenőidőt, vagy egy rendszeres és egy legalább 24 órás csökkentett pihenőidőt. A napi és a csökkentett heti pihenőidők a járművezető választása szerint a járműben is tarthatók, amennyiben az megfelelő hálóvagy fekvőhellyel rendelkezik. A több fős személyzet tagjaként működő, valamint a komppal vagy vonattal szállított járművet kísérő járművezető pihenőidejére külön szabályok vonatkoznak 37

38 A tagállamok saját területükön meghatározott esetekben mentességet adhatnak a rendelet alkalmazása alól pl. a hatóságok tulajdonában lévő járművek használata, mezőgazdasági, erdőgazdasági vállalkozások járműveivel saját tevékenységi körükkel kapcsolatos, vagy vontatókkal végzett szállítása a telephelyüktől számított 100 km-es körön belül, 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó járművek használata bizonyos tevékenységekben, a telephelytől számított 50 km-es körben, gépjárművezetők oktatására és vizsgáztatására használt járművek, pénz és/vagy értékek szállítására használt járművek, kizárólag olyan csomópont jellegű helyeken, mint kikötőkben, vasútállomásokon, kombinált fuvarozási terminálokon használt járművek, stb. 38

39 2002/15/EK irányelv a közúti szállításban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről Kiegészíti az előbb tárgyalt rendeletet Heti munkaidő max. 48 óra, indokolt esetben 60 óra, de 4 hónapos átlagban ki kell jönnie a heti 48 órának 6 óra munkaidő után 30, 9 óra után 45 perc pihenő jár, mely felosztható 2 legalább 15 perces szünetre is Éjszakai munka esetén 24 óra időtartam alatt a munkaidő nem haladhatja meg a 10 órát 39

40 2006/22/EK irányelv a közúti szállításra vonatkozó egyes speciális jogszabályokkal kapcsolatos rendeletek végrehajtásának minimumfeltételeiről Tagállami ellenőrző rendszer kialakítása 2010-től az ellenőrzéseknek az érintett járművezetők összes munkanapjának 3%-ára kell kiterjednie Az ellenőrzött munkanapok 30%-át közúti, 50%-át telephelyi ellenőrzés keretében kell végrehajtani 40

41 Hazai szabályozás évi IX. tv. az AETR megállapodás kihirdetéséről Az azzal összhangban lévő EU jogszabály a közúti közlekedésről szóló évi I. tv évi módosításába formálisan is bekerült 41

42 Végrehajtás ellenőrzés 124/2005. (XII.29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról 66/2007. (IV.4.) Korm. rend. A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről 43/2007. (IV.4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól 42

43 Gépjárművezető-képzés szabályozása 2003/59/EK irányelv az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről Az irányelv célja, hogy valamennyi gépjárművezető meg tudjon felelni a közúti szállítási piac fejlődése következtében megjelenő új követelményeknek; az előírt képesítés a járművezetőknek megfelelő szintű szakértelmet biztosítson; a képesítés hozzájáruljon a közúti közlekedés és a gépjárművezető biztonságának javításához; vonzóvá tegye a gépjárművezetői szakmát, ezzel is hozzájárulva az utánpótlás biztosításához, a munkaerőhiány enyhítéséhez 2006/126/EK irányelv a vezetői engedélyekről 43

44 Magyar szabályozás 54/2007. (III.28.) Korm. rend. A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/88. (XII.20.) MT rendelet módosításáról Kétszintű képzés meghonosítása, differenciált képesítési követelmények 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól (módosította a 38/2007. (III.28.) GKM rendelet) Szakoktató, vizsgabiztos, szakemberek képzésére is 44

45 Műszaki feltételek Alap a Tanács 96/53/EK irányelve a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról 45

46 Az irányelvben járműkategóriánként előírt fő adatok: Megengedett maximális méretek, így legnagyobb hosszúság, szélesség, magasság, fordulási kör minimális külső és belső sugara; Megengedett legnagyobb súly különböző járművek, szerelvények esetében; Megengedett maximális tengelyterhelés különféle tengelyelrendezések mellett; Kapcsolódó tulajdonságok (pl. hajtótengelyre nehezedő súly, tengelytávolság, stb.) 46

47 Konkrét műszaki elemekre kidolgozott szabályok 92/6/EK irányelv a Közösségben egyes gépjárműkategóriákra sebességkorlátozó készülékek felszereléséről és használatáról 89/459/EGK irányelv a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriái esetében a gumiabroncsok futófelületmintázatának mélységére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 91/671/EGK irányelv a járművekben a biztonsági övek és gyermekbiztonsági rendszerek kötelező használatáról 96/96/EK irányelv a gépkocsik és pótkocsik műszaki felülvizsgálatára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról 47

48 Magyar szabályozás 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 13/2010. (X.5.) NFM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséről 48

49 Pénzügyi szabályozás 4058/89/EGK rendelet a tagállamok közötti közúti árufuvarozás díjainak kialakításáról Célja a közösségi árufuvarozási piacon a díjak kialakításának elősegítése a szabad díjmegállapítás elvének érvényesítése mellet Gépjárműadó a közút rendelkezésre állásának állandó költségeit hivatott fedezni (független a tényleges úthasználattól) (2003. évi CX. tv. A regisztrációs adóról) 49

50 1999/62/EK irányelv a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról (2006-os alapvető módosítás) Célja a verseny torzulásának megszüntetése az adózási rendszer harmonizálásával A melléklet szerinti minimális adótétel (euró/év) gépjárművek esetében a tengelyek száma, az egy tengelyre jutó megengedett legnagyobb össztömeg és a tengelyfelfüggesztés (légrugós vagy egyéb) módja alapján változik. Lényegében ugyanilyen alapon, de külön határozza meg a járműszerelvények, csuklós járművek és vontatók adótételeit is. 50

51 51 Az irányelv szerint a tagállamok csökkentett mértékű adókulcsokat vagy adómentességet alkalmazhatnak. Így mentesülnek vagy csökkentett adómérték alá esnek a nemzeti vagy polgári védelmi célokat szolgáló, a tűzoltósági vagy egyéb segélyszolgálati, rendőrségi, útkarbantartó, valamint a kombinált fuvarozásban részt vevő gépjárművek; a Bizottság beleegyezésével hasonló kedvezményben részesülhetnek a közutakon alkalmi jelleggel, illetve nem főtevékenységű fuvarozásban használt gépjárművek, valamint azok az üzemeltetők, akiknek a tevékenysége kizárólag valamely tagállam területének egy részére korlátozódik (regionális szociális, kulturális, gazdasági megfontolások alapján)

52 Hazai szabályozás évi LXXXII. tv. a gépjárműadóról Belföldi gépjárművek esetében az adó alanya az a személy, aki a járműnyilvántartásban az év első napján, újonnan üzembe helyezett járműnél az üzembe helyezés hónapjának utolsó napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Mentes az adó alól a költségvetési szerv, az egyház, a nyereségadó-fizetési kötelezettséggel nem rendelkező társadalmi szervezet és alapítvány, a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy közeli hozzátartozója tulajdonában lévő gépjármű, a helyi és a helyközi tömegközlekedést lebonyolító, valamint a nemzetközi egyezmény alapján mentesített gépjármű. 52

53 Az adó alapja a személygépkocsi motorteljesítménye kilowattban kifejezve, az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi saját tömege (önsúlya), a tehergépjármű saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. Az adó mértéke a fenti adóalapok szerinti díjtételekből, személygépkocsinál a jármű korát is figyelembe véve határozandó meg. 53

54 Jövedéki adóztatási rendszer összehangolása 2003/96/EK irányelv (92/81/EGK irányelv az ásványi olajok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról 92/82/EGK irányelv az ásványolajok jövedékiadó-mértékének közelítéséről) 54

55 Magyar szabályozás évi CXXVII. tv. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 55

56 A közúti infrastruktúra használatának szabályozása Már a gépjárműadónál tárgyalt 1999/62/EK rendelet Kifejezetten autópályákra, hidakra, alagutakra, hágókra, több sávos utakra, ill. ahol ilyen nincs, a legmagasabb osztályba sorolt utak használóira írta elő a díjszedés lehetőségét A díjak tételeit a használati idő és a használat által okozott költségek szerint megkülönböztetve kell meghozni Tengelyszám és motor környezetvédelmi besorolása szerinti kategóriákra éves, havi, heti és napi maximális díjtételek meghatározása Díjak kivetésének és beszedésének eljárásai tagállami hatáskörben 56

57 Egyértelmű megkülönböztetés Használati díj = adott infrastruktúra-rész meghatározott időszakra történő igénybevételét teszi lehetővé Útdíj/autópályadíj = két pont közötti távolság megtételéért fizetendő díj, a megtett távolság és a gépjármű kategóriája alapján Használati díj és autópályadíj nem vethető ki egyidejűleg adott járműkategóriára ugyanazon útszakasz használatáért 57

58 Módosította a 2006/38/EK irányelv Határozott továbblépés a szennyező fizet és a használó fizet elv érvényesítése, a használatarányos díjszedés fokozatos elterjesztése irányába A fenntartható közlekedéspolitika egyik feladata a társadalmi és környezeti költségek internalizálása, melynek egyik fő eszköze a teljesítményarányos úthasználati díj Hatály elsősorban a transzeurópai hálózatra, de a tagállamok kiterjeszthetik más utakra is, ha nem akadályozza a nemzetközi forgalmat 58

59 A díjfizetési kötelezettség alá tartozó utak elsőbbséget kell élvezzenek a karbantartások ütemezése során A díj mértékének megállapítása során figyelembe vehető az alacsony forgalmú időszakok és útvonalak használatára való ösztönzés 59

60 Az irányelv hatálya 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű, közúti árufuvarozásra használt járműre és csuklós járműszerelvényekre terjed ki A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy csak a 12 t össztömeg feletti járművekre vetnek ki díjakat Dönthetnek úgy is, hogy minden motoros járműre kivetnek díjat, amennyiben az nem jár versenytorzító hatással 2012 óta minden járműre alkalmazni kell a használati vagy autópálya díjakat, néhány kivételtől eltekintve 60

61 Környezeti hatások fontossága 7 járműkategória (EURO 0 EE V) öt tényezőre kiterjedő kibocsátási határértékeinek részletes rögzítése A díjak megállapításához a károkozás fokozottabb egzakt figyelembe vétele érdekében a súly, a tengelyszám, méret, felfüggesztés alapján járműtípusokat határoz meg, ami alapján ún. károsodási osztályokat (I- III.) képez 61

62 62 Az autópályadíj-tételeket kizárólag az infrastrukturális költségek megtérülésének elvére kell alapozni (építés, fejlesztés, fenntartás, üzemeltetés ktg.) A díjak tartalmazhatják a tőkehozamot, de az uniós források felhasználása nem számítható be a díjakból megtéríteni kívánt költségek összegébe Tagállamok díjtételei között eltérés a járművek kibocsátási jellemzői, napszak, nap, évszak szerint lehet (magas szintű európai érdekeket érintő egyedi projekt esetén más eltérések is alkalmazhatók a pénzügyi életképesség biztosítása érdekében)

63 Gyakori használók számára kedvezmény adható (max. 13%) Lehetőség van felárak alkalmazására (hegyi régiók, torlódások kiküszöbölése) Ezekről a Bizottságot tájékoztatni kell, mely vizsgálja a versenyelőírásoknak való megfelelést Változásokat 4 hónappal előbb be kell jelenteni 63

64 Az irányelv más terhek kivetésére nem vonatkozik, de nem akadályozza azt, hogy a tagállamok (megkülönböztetés nélkül) különleges adókat vessenek ki (gépjármű nyilvántartásba vételre, különleges súlyra, méretre, városi forgalomra, parkolásra) Bizottság kötelezettsége új, a külső költségeket is fedező díjak kiszámítására kiterjedő modell kialakítására 64

65 Technikai fejlődés 2004/52/EK irányelv a Közösségen belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról (mód. 2009/219/EK) Elektronikus útdíjszedési rendszerek elterjedésének segítése, közösségi szinten átjárható rendszer kialakítása 65

66 Nem kompatibilis rendszerek az irányelv meghatározza az átjárhatóság szükséges feltételeit Műholdas helymeghatározó (GNSS) és mobilkommunikációs eszközök (GSM/GPRS) technológiák 2007-től új e-díjszedési rendszerek Műholdas helymeghatározás GSM-GPRS szabványt használó mobilkommunikáció 5,8 GHz-es mikrohullámú technológia 66

67 Magyar díjszedési rendszer fejlődése Közút közjószág jelleg autópálya díjfizetős Díj a használati jogosultsághoz, s csak másodsorban a használattal okozott költségekhez kapcsolódik Nem használat-arányos 67

68 Díjfizetési kötelezettség a magánfinanszírozású koncessziós autópályák megjelenésével (1996) A megállapított díjszint alacsony hazai (fizetőképes) keresletet eredményezett A kapus díjszedési technikát bevezették az állami finanszírozású autópályák egy részének esetében is Kialakult feszültségek oldása érdekében a koncessziós autópályák egy része államosítva lett, az állami kezelésű szakaszokon lebontásra kerültek a kapuk (2000) Kétféle rendszer egyidejű működése két árszinten tovább élezte a feszültségeket, a koncessziós autópályákon új finanszírozási rendszert vezettek be, ezek a hálózatrészek is bekapcsolódtak a matricás díjszedési rendszerbe (2004) 68

69 A használati díjszedés ezen formája igazságtalan, szakmailag nem támogatható, mert nem versenysemleges. Előnyben részesíti az autópályákat rendszeresen és nagy távolságon használókat Piactorzító az ingyenes szakaszok használata is A fentiek mellett a tehergépjárművek egyes főútvonal szakaszokon kell fizetni (szintén nem kellően megalapozott elvek szerint) 69

70 37/2007. (III.26.) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról Nevével ellentétben már csak a nem fizetős szakaszokat sorolja fel 25/2013 (V.31.) NFM rendelet Meghatározza az útdíjak mértékét és felsorolja a fizetős szakaszokat (2075) 70

71 Használatarányos díjfizetés 25/2013. (V.31.) NFM rendelet évi LXVII. tv. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról 209/2013. (VI.18.) Korm. rendelet a évi LXVII. tv. megvalósításáról 71

72 Útdíjköteles gépjármű kategóriák J2 díjkategória: a kéttengelyes útdíjköteles gépjárművek, J3 díjkategória: a háromtengelyes útdíjköteles gépjárművek, J4 díjkategória: a négy vagy több tengelyes útdíjköteles gépjárművek Használati díj köteles kategóriák D1 díjkategória: motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű bármilyen vontatmánnyal is B2 díjkategória: a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok, lakóautók és személygépkocsik bármilyen vontatmánnyal is 72

73 73 36/2007. (III.26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról Meghatározza a díjakat és a járműkategóriákat Díjszedéssel az Állami Autópályakezelőt bízza meg Jelenleg heti, havi és éves úthasználati jogosultság váltható meg előre történő megfizetéssel 2008 óta csak elektronikus értékesítés és nyilvántartás (megszűnt a matrica)

74 47/2007. (IV.17.) GKM rendelet a hazai közutakon használható elektronikus útdíjszedő rendszerekről Teljes összhangban van a 2004/52/EK rendelettel Előírja, hogy olyan fedélzeti eszközt kell telepíteni a járműre, amellyel lehetővé válik az Európai Gazdasági Térség államaiban üzemelő rendszerek használata A fedélzeti rendszert lehetőleg csatlakoztatni kell a digitális tachográfhoz 74

75 69/2007. (VI.28.) OGY határozat az úthasználattal arányos elektronikus díjfizetési rendszer bevezetéséről 2137/2007. (VII.17.) Kormányhatározat 75

76 Közúti közlekedési tevékenység hazai szabályozása évi I. tv. A közúti közlekedésről 30/1988. (IV.21.) MT rendelet a végrehajtásáról A közúti törvény egyes elemeit konkretizálja Hatály Alapvető jogok és kötelezettségek 76

77 Rögzíti a törvény a közúti közlekedéssel összefüggő állami feladatokat, amelyek közül legfontosabbak a közúti közlekedés tervezése, fejlesztése, szabályozása és ellenőrzése, szervezeti és működési feltételeinek meghatározása, hatósági feladatainak ellátása; a tömegközlekedés működtetésének biztosítása; az alágazat biztonságát szolgáló nevelés, felvilágosítás és propaganda, a szakemberek és járművezetők vizsgáztatása; a biztonságos eszközfeltételek biztosítása, a járművek műszaki vizsgálata és a közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése 77

78 Rögzíti a közúti forgalom szervezésének elveit az igények, a közlekedési gyakorlat és a nemzetközi szabályok figyelembevételével Ebbe a kérdéskörbe tartozik pl. a közúti csomópontok, vasúti átjárók, gyalogos átkelőhelyek kialakításának, reklámhordozók elhelyezésének, a forgalom lezárásának vagy korlátozásának, a közúton való várakozásnak, különleges járművek közlekedésének, úthasználati díjfizetés lehetővé tételének szabályozása Korábban tárgyalt részek (nevelés, oktatás, szakképzés, munkaidő, eszközfeltételek, üzemeltetés műszaki feltételei) 78

79 Kiemelkedő jelentőségű a törvény 2007-es módosításával bekerülő rész a gépjármű üzemben tartásának felelősségéről objektív felelősség 79

80 Fontos és terjedelmesen tárgyalt része a törvénynek a közút építését, kezelését, fenntartását, megszüntetését, elbontását szabályozó rész. Az egyes tevékenységek engedélykötelessé minősítése, és ehhez kapcsolódóan a központi, helyi hatósági feladatok, jog-és hatáskörök kijelölése törvényi szinten valósul meg Minden (magántőke bevonása nélkül megvalósuló) országos közút építtetője a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mely az állam nevében jár el, és a létrehozott eszközöket átadja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő részére 80

81 A törvény meghatározza az úthálózat szerkezetét is Közutak + közforgalom elől el nem zárt magánutak = úthálózat A közút kezelője köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen. A közút forgalmi rendjét a közút kezelője alakítja ki 81

82 Közút nem közlekedési célú igénybevételéhez a kezelő hozzájárulása szükséges, annak felbontásáról általában a kezelő hozzájárulásával építési engedélyezési eljárásban kell határozni. Az ilyen tevékenységek után igénybevételi díjat kell fizetni Kezelői hozzájárulás nélkül csak halasztást nem tűrő közműjavítási, árvíz-vagy belvízvédekezési, kárelhárítási munkák végezhetők Közúthoz csatlakozás létesítése is csak kezelői engedéllyel lehetséges, megtagadása esetén a közlekedési hatósághoz lehet fordulni 82

83 A közúti közlekedés ellenőrzése, kiemelten annak veszélyes üzem jellege miatt folyamatos ellenőrzést igényel, aminek ki kell terjednie a közúti közlekedés rendjére, a forgalom szabályozására; a közúti szolgáltatások szabályszerűségére, a járművek és a közutak üzemeltetésére; a járművek műszaki állapotára, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségére, a járműfenntartási tevékenységre; a közutak állapotára, tisztaságára, nem közlekedési célú igénybevételére, azokon engedélyhez kötött járművek közlekedésére. Az ellenőrzési feladatok ellátására a rendőrség és/vagy a közlekedési hatóság, szükség szerint más hatóságok (vámhatóság, munkaügyi hatóság) bevonásával jogosult. Ellenőrzések a közúton, vagy a jármű telephelyén is végezhetők. 83

84 84 Speciális feladat a díjfizetés ellenőrzése A feladat ellátásához az illetékes közútkezelő, illetve az általuk megbízás alapján meghatározott gazdálkodó szervezet elektronikus ellenőrzési rendszer működtetésére jogosult. A évi módosítással a közút kezelője, a díjszedésre, illetve a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szerv a gépjárműről felvételt készíthet a szabályszegések bizonyításához Ilyen feltételek csak jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő eszközzel készíthetők

85 A közutakon lebonyolított tevékenységeknek, valamint azok személyi és jármű feltételeinek a közúti törvényhez kapcsolódó rendeleti szabályozásának néhány fontosabb eleméről az előzőekben már volt szó. Hasonlóan fontos azonban az eszközfeltételek másik összetevőjének, a közúti pályának is a törvényhez kapcsolódó második szinten megvalósuló rendeleti szabályozása 85

86 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról Közutak struktúrájának rögzítése Fő szerkezeti útosztályok: Gyorsforgalmi utak, főutak, mellékutak Belterületi utak, külterületi utak, kerékpárutak, gyalogutak, járdák Mellékletben ezek belső részletes bontása Szintén mellékletben rögzíti az országos közutak számozási rendszerét, melynek alapja a földrajzi elhelyezkedés Részletesen szabályozza a közút nem közlekedési célú igénybevételével összefüggő közútkezelői feladatokat 86

87 93/2012. (V.10.) Korm. Rend. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről Engedélyező a közlekedési hatóság a megfelelő szakhatóságok, közútkezelők, közművek és úttulajdonosok közreműködésével Engedélyfajták: elvi építési engedély, építési engedély, (ideiglenes) forgalomba helyezési engedély, fennmaradási engedély, megszüntetési engedély 87

88 29/2010. (IV.7.) KHEM rendelet az országos közutak építésével kapcsolatos minőségi követelmények megvalósulásának ellenőrzéséről Üzemeltetésre, építésre szolgáló anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségének igazolása 88

89 13/2010. (X.5.) NFM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséről Már említésre került a járművek műszaki szabályozásánál A címben megjelölt járművek csak az illetékes közútkezelő hozzájárulásával, az általa kijelölt útvonalon közlekedhetnek Az engedély kérelemre, díjfizetés ellenében adható meg, és indokolt esetben előírható rendőri vagy egyéb szakkíséret is Díjfizetés alóli felmentés (közforgalmú személyszállító, kommunális feladatot ellátó, katasztrófa-elhárítást vagy megelőzést végző, kombinált fuvarozásban meghatározott feltételek mellet résztvevő járművek) 89

90 40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól Évente aktualizálják a feladatokat az éves költségvetési törvény előirányzataihoz kapcsolódva Közutakkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásának legfontosabb szereplőit és azok feladatait tartalmazza 90

91 Közúthálózat finanszírozása Útalap = gépjárműadó + üzemanyagok árában realizált fogyasztási, majd jövedéki adó Azóta központi költségvetésbe beillesztett útfejlesztési és fenntartási célelőirányzat PPP Kohéziós Alap, ERFA 91

92 Autópálya-építés közvetlen szabályozása 1222/2011. (VI.29.) Korm. hat. A gyorsforgalmi-és főúthálózat hosszútávú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről 2027-ig megvalósítandó új és fejlesztendő hálózati elemeket nevezi meg, valamint ütemezésüket határozza meg 92

93 2003. évi CXXVIII. tv. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről A gyorsforgalmi utak létesítésének felelőse a Kormány, mely a megépítéshez szükséges pénzeszközökről gondoskodni köteles a költségvetés terhére (magántőke bevonható) A gyorsforgalmi utak vagyonkezelője (a magántőke bevonásával épült utak kivételével) a KKK, mely vagyonkezelési szerződést köt a kincstári vagyon kezeléséért felelős szervvel (NVK Zrt). A gyorsforgalmi utak építtetője a NIF Zrt. 93

94 Gyorsforgalmi út tervezése és építése a miniszter kezdeményezése alapján indul meg Fontos a lehetséges nyomvonalváltozatok meghatározása, (együttműködés a környezetvédelmi hatósággal, érintett önkormányzatokkal közmeghallgatás) A környezetvédelmi hatósággal való egyeztetést követően a Kormány rendelettel határozza meg a nyomvonalat 94

95 95 A nyomvonalon szükséges területeket az állam megvásárolja, ill. csereingatlant ajánlhat fel érte. Amennyiben egyik sem vezet eredményre akkor kisajátíthatja a területet. A gyorsítás érdekében az esetleges bírósági eljárások hosszát maximalizálja a törvény Szintén a közérdek szempontjából szabályozza a törvény a közműszolgáltatók részvételét is Szükséges közműkiváltás, vagy fejlesztés megtagadása esetén azt az éppíttető megfelelő képesítéssel rendelkező vállalkozóval elvégeztetheti, melyet a közműszolgáltató tűrni köteles, valamint a költségek polgári peres úton követelhetők

96 Részletesen szabályozza a kapcsolódó hatósági eljárások egyes szabályait (környezetvédelmi, közlekedési, ingatlanügyi) Külön fejezet szól az építéshez szükséges nyersanyagok biztosítása érdekében a bányászati törvény előírásaitól eltérően célkitermelőhelyek létesítésének, üzemeltetésének és hatósági felügyeletének szabályozásáról 96

97 Az átláthatóság, ellenőrizhetőség érdekében a koncessziós szerződés keretében, illetve magántőke bevonásával történő fejlesztések megvalósításához a közbeszerzési eljárás megindításához a felhatalmazást, majd az eredményének jóváhagyását Országgyűlési határozathoz köti Ennek célja a gondosabb előkészítés és költségtakarékosabb megvalósítás, az építés hatékonyságának emelése 97

32006R0561. Fontos jogi nyilatkozat

32006R0561. Fontos jogi nyilatkozat Fontos jogi nyilatkozat 32006R0561 Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete ( 2006. március 15. ) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK

Részletesebben

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../205. (II.) önkormányzati rendelete Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Új vezetési és pihenőidők 2007-től

Új vezetési és pihenőidők 2007-től Új vezetési és pihenőidők 2007-től Hatályba léptetés Végre egy jogszabály, amely kellőidőt hagy az alkalmazásához szükséges felkészülésre! Ugyanis az új EK-rendeletben előírtak egy év múlva, vagyis 2007.

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

A változat. a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

A változat. a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Az előterjesztés 1/A. számú melléklete A változat /2012. (.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról

2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról 2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 202. szám A törvényt az Országgyűlés a

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

T/1746. számú. törvényjavaslat. egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

T/1746. számú. törvényjavaslat. egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1746. számú törvényjavaslat egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2010. november 1 2010. évi törvény

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2003. (V. 29.) számú r e n d e l e t e a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015.

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 116/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi törvény. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi törvény. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról 1. melléklet 2007. évi törvény a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. (2) bekezdésében

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 2/2016.(II.1.) önkormányzati rendelettel) 1. Általános rendelkezések

(Egységes szerkezetben a 2/2016.(II.1.) önkormányzati rendelettel) 1. Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Szent István téri behajtási övezet forgalmi rendjéről szóló 34/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben a 2/2016.(II.1.)

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.)

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) 1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony

Részletesebben

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések 7. számú függelék A kereskedő által alkalmazott árak és áralkalmazási feltételek a villamos-energia egyetemes szolgáltatásból a VET alapján kiszoruló felhasználók tekintetében 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az Art. 2015. évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása A 2014. évi LXXIV. törvény az egyes

Részletesebben

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999.

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZRT. A BUDAPESTI HELYI KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS FORGALMI UTASÍTÁSA Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával Érvényes: 1999. október

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Alapszabály. Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01.

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Alapszabály. Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01. OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabály Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01. TARTALOMJEGYZÉK I. A PÉNZTÁR ELNEVEZÉSE, AZONOSÍTÓ ADATAI... 3 II. A PÉNZTÁRRA

Részletesebben

2015. évi... törvény a vasúti közlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet Bevezető rendelkezések. 1.

2015. évi... törvény a vasúti közlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet Bevezető rendelkezések. 1. 2015. évi... törvény a vasúti közlekedésről Az Országgyűlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott, valamint az európai uniós elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedés hagyományai alapján

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette:

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 24-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1288-8/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VII. NAPIREND Tárgy: A járművek

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011.

Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011. Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól II. RÉSZ Közúti jelzések A rendőr

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

/2011. (.) Korm. rendelet

/2011. (.) Korm. rendelet /2011. (.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában,

Részletesebben

TERÜLETI NYILATKOZAT. 1.1 Társaság neve: Nemzeti Útdíjszedési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NÚSZ Zrt.")

TERÜLETI NYILATKOZAT. 1.1 Társaság neve: Nemzeti Útdíjszedési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NÚSZ Zrt.) TERÜLETI NYILATKOZAT 1. Útdíjszedő azonosító adatai 1.1 Társaság neve: Nemzeti Útdíjszedési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NÚSZ Zrt.") 1.2 Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45/B 1.3 Nyilvántartó

Részletesebben

A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei

Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Hatályos: 2013. június 1-jétől Ny. sz.: 15799 Tartalomjegyzék Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei...............................................

Részletesebben

Szerkesztette: Horváthné Kemecsei Erika. Kádár Attila. módszertani munkatársak

Szerkesztette: Horváthné Kemecsei Erika. Kádár Attila. módszertani munkatársak É S Z A K - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S S Z O C I Á L I S F E J L E S Z T Ő, T A N Á C S A D Ó É S M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T K O N Z O R C I U M P A R T N E R E 2 0 1 1. J A N U Á R NEMZETI

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2010. ( XI.25.) Kgy. számú határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő Tér 1.), képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. Ezen dokumentum mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya az MVM Rt. számítógépes hálózatának MINOSEG/KULSO könyvtárában található. A korábban kinyomtatott példányok érvényességét

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

A légiközlekedés szabályozása. Gaál Bertalan

A légiközlekedés szabályozása. Gaál Bertalan A légiközlekedés szabályozása Gaál Bertalan 1 Közlekedéspolitikai alapok Az utóbbi évtizedek legjelentősebb növekedését a légi közlekedési ágazat érte el (évi 7,5%) A közlekedés lebonyolításának alapját

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag I. A tervezet és a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások viszonya (Dőlt betűvel a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer

Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 2015. január 1-jétől hatályos 22/E., 88. (6), (6a), (6b) bekezdései,

Részletesebben

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 1. oldal 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről A természet védelméről szóló 1996.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete A lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi szabályairól Kötegyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D 2 0 1 5 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE II. TÉRÍTÉSI DÍJ III. AZ OTTHON NAPIRENDJE

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 143. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Tartalom 1 ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének kockázatai

Tartalom 1 ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének kockázatai E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 6. szám 2015. június Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 3., kedd Tartalomjegyzék 327/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA AutoCarma Szerviz Kft. VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Telephelyei: AutoCarma Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Telefon: 24 443 443 E-mail: szigetszentmiklos@autocarma.hu AutoCarma. Debrecen

Részletesebben

A vízi közlekedés szabályozása. Gaál Bertalan

A vízi közlekedés szabályozása. Gaál Bertalan A vízi közlekedés szabályozása Gaál Bertalan Közlekedéspolitikai összefüggések Kiindulási alaptételek A magyar közlekedési rendszerben a vízi közlekedésnek kiegészítő szerepe van, de meghatározott fuvarfeladatok

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Zagyvaszántói Önkormányzat 15/2004. (IV.30.) rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díjakról a 10/2005.(IX.29.), a 11/2008.(VIII.28.), a 13/2008.(X.30.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

Élettartam költségek értékelése, értékelemzés, innovatív megoldások, útdíjak és hatásaik. Dr. habil Gulyás András adjunktus

Élettartam költségek értékelése, értékelemzés, innovatív megoldások, útdíjak és hatásaik. Dr. habil Gulyás András adjunktus Élettartam költségek értékelése, értékelemzés, innovatív megoldások, útdíjak és hatásaik Dr. habil Gulyás András adjunktus Az előadás tartalma Élettartam költségek értékelése Értékelemzés Innovatív megoldások

Részletesebben

2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX.

Részletesebben

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (....) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete. a fizető parkolási rendszerről

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete. a fizető parkolási rendszerről Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fizető parkolási

Részletesebben

Mezőgazdasági gépek a közúti forgalomban. Gödöllő, 2011. március 24. A Nemzeti Közlekedési Hatóság eljárásai

Mezőgazdasági gépek a közúti forgalomban. Gödöllő, 2011. március 24. A Nemzeti Közlekedési Hatóság eljárásai Mezőgazdasági gépek a közúti forgalomban A Nemzeti Közlekedési Hatóság eljárásai Előadó: Kovács Tamás, főosztályvezető Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Gödöllő, 2011. március

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, C 37/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.2.10. Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai

Részletesebben

Siklóernyők (PG, PPG, Trike) a magyar jogban. SIRESZ, Zsolnay Péter, zsolna@siresz.hu

Siklóernyők (PG, PPG, Trike) a magyar jogban. SIRESZ, Zsolnay Péter, zsolna@siresz.hu Siklóernyők (PG, PPG, Trike) a magyar jogban NFM 2011.02.01. SIRESZ, Zsolnay Péter, zsolna@siresz.hu 1.Szabályozási stratégia A tárgyat képező repülő eszközök egyszerű szerkezetek, erősen korlátozott időjárási

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett T/18814. számú törvényjavaslat az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSÁRA (2016/I.) 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény,

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény, Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét ABONY HÁZIREND Jóváhagyta:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (egységes szerkezetben a 24/2011.(IV.28.),

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2

TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 II. DOKUMENTÁCIÓ A-3 1. Ajánlatkérő neve, címe A-4 2. Az eljárás általános feltételei A-4 3. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása A-4 4. Kiegészítő tájékoztatás

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés,

Részletesebben

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról. A Tv. 2. -ához. A Tv. 5. -ához

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról. A Tv. 2. -ához. A Tv. 5. -ához 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) 48. -ának (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet a közterület használatának szabályairól

2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet a közterület használatának szabályairól 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet a közterület használatának szabályairól melyet a 11/2011. (IV.5) számú önkormányzati rendelet módosított Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben