Jelentések és Mérleg

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentések és Mérleg"

Átírás

1 Jelentések és Mérleg december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u Alaptőke , teljes egészében befizetve.

2 JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG DECEMBER 31. Működési beszámoló és Üzleti Jelentés Működési beszámoló 2 Üzleti év eredményei Üzleti jelentés 7 Elosztási tevékenység 9 Jogszabályi környezet, tarifa helyzet, valamint a szolgáltatás minősége 13 Egészség, biztonság és környezet 16 Fenntarthatóság 18 Ellátott települések 19 Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása 24 Egyéb információk 27 Az üzleti év zárását követő főbb események 28 Az üzletmenet várható alakulása Éves Beszámoló december Mérleg 33 Eredménykimutatás 34 Kiegészítő melléklet 35 - Cash flow kimutatás 36 - Az éves beszámoló összeállításának kritériumai 38 - Értékelési kritériumok 42 - Az éves beszámoló részletezése és egyéb információk Mellékletek Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés Alapítói határozat

3 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ 1

4 TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI A Társaság földgáz elosztási engedélyes tevékenységeket végez Magyarország észak-keleti régiójában, megközelítőleg az ország területének egyharmadán. A Társaság központja Hajdúszoboszlón van és a területi jelenlétet öt elosztói területi egységen keresztül gyakorolja (Debrecen, Miskolc, Eger, Szolnok, Gödöllő). A mérési, fejlesztési és ellenőrzési feladatokat három régióba szervezett keretekben látja el. A TIGÁZ-DSO Kft. jelentős magyar földgázelosztó Társaság, amely magas színvonalú szolgáltatást kíván nyújtani a felhasználók számára, jelentős hatást gyakorolva a gazdaságra és a foglalkoztatottságra. A év jelentősebb adatai: A fogyasztói létszám ezer fő, amely évhez képest (1.235 ezer fő) 4 ezer fővel csökkent. A földgázforgalmazás tárgyévben millió m 3 volt. A földgázelosztási tevékenység keretében km hosszú hálózat révén, település került ellátásra. A bruttó üzemi eredmény értéke 1 Amortization) millió Ft volt. (EBITDA-Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Az adózott eredmény negatív millió Ft 1, mely alapvetően a millió Ft negatív működési eredményből (EBIT), a pénzügyi tevékenység millió Ft-os veszteségéből, valamint a jövedelem adók 356 millió Ft-os ráfordításából adódik. A negatív Free Cash flow 874 millió Ft volt. A Társaság millió Ft beruházást hajtott végre, mely alapvetően a gázhálózat fejlesztésével kapcsolatos beruházásokat tartalmazza millió Ft értékben. 1 a HAS szerinti eredménykimutatás adatai alapján 2

5 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG Földgázforgalmazás (millió m 3 ) Fogyasztók létszáma (ezer fő) Ellátott Települések (db)

6 TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ A Társaság július 01-től kezdte meg operatív tevékenységét főbb célkitűzéseinek elérése érdekében. Főbb célkitűzések: a földgáz elosztói tevékenység magyar piacon megszerzett vezető szerepének fenntartása, a Társaság működésének hatékonyabbá és eredményesebbé tétele. A Társaság a tárgyidőszakban is nagy hangsúlyt fektetett a mérési veszteség csökkentésére, melynek keretében az alábbi intézkedések kerültek végrehajtásra: a gázmérők és nyomásszabályozók korszerűsítése, karbantartása és cseréje, széleskörű kontrollok az ügyfeleknél, a gázmérés és leolvasás szigorú nyomon követése, A változó jogszabályi és piaci körülmények kihívásaira gyorsan és hatékonyan reagáló szervezet kialakítása érdekében 2014 I.félévben a kikapcsolás és a leolvasás koordináció, valamint az ellenőrzés területén történtek feladat átcsoportosítások. Az anyavállalat elvárásainak megfelelően Security officer került kinevezésre. A Társaság összes egységével együttműködésben tovább folytatódik az eni által kibocsátott szabályozási eszközök átvétele, társasági szabályozásokba való beépítése. A Társaság szervezeteire vonatkozó teljesítményértékelés az anyavállalat elvárásainak megfelelően időben befejeződött. A TIGÁZ-DSO Kft.-nél december 31-én 923 fő dolgozott ( én 967 fő volt). A Társaság évben tovább folytatta a humán erőforrás mennyiségi-minőségi javítását. Tárgyidőszakban a TIGÁZ Zrt-től 15 fő szakképzett munkaerő került átvételre és 59 fő távozott a Társaságtól, amelyből 11 fő került átvételre a TIGÁZ Zrt. által. A Társaság munkaügyi kapcsolatai rendezettek, a szerződő felek között évi bérmegállapodás van érvényben. A Társaság 2014 évben is folytatta a humán erőforrás állomány fejlesztését, az év során 33 ezer órát fordítottunk képzésre.a képzésre vonatkozó adatok készségfejlesztési tréningekre, szakmai oktatásokra, HSE képzésekre, valamint nyelvi jellegű képzésekre vonatkoznak. A TIGÁZ-DSO Kft éves operatív működésének legfontosabb eredményei: a fogyasztói létszám ezer fő, a Társaság összesen millió m 3 földgázt forgalmazott, melyből egyetemes szolgáltatás részére millió m 3 -t és szabadpiaci földgáz forgalmazás 828 millió m 3 volt évben az elosztói tevékenység során ellátott települések száma volt, 22,8 km új elosztói és csatlakozó vezeték épült, lecserélt gázmérők és nyomásszabályozók száma összesen 154 ezer db. Ami a Társaság gazdasági-pénzügyi helyzetét illeti, a főbb adatok az alábbiak: az EBIT (működési eredmény) millió Ft, az adózott eredmény millió Ft-ot tesz ki. A Társaság által végrehajtott millió Ft értékű tárgyévi beruházás elsősorban a meglévő gázhálózat és hozzá kapcsolódó beruházások bővítését és fenntartását célozta meg kb millió Ft értékben. 4

7 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG ÜGYVEZETŐ Soós Gábor FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Elnök Fausto Salvador Döntés a Társaság ügyében: A taggyűlés hatáskörét az egyedüli tag (TIGÁZ Zrt.) gyakorolja, míg a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az egyedüli tag döntését kell kérni az ügyvezetőnek, így elsősorban az Alapító okirat VII.fejezet 1. bekezdés a.)-s.) pontjában felosoroltakban. Tagok Jacsmenik Gyula Patakvölgyi Árpád KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG Ernst&Young Könyvvizsgáló Kft. 5

8 TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS ÜZLETI JELENTÉS 6

9 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG ELOSZTÁSI TEVÉKENYSÉG A primer piac fejlődése A TIGÁZ-DSO Kft év folyamán további lépéseket tett a piac megtartására és bővítésére a stratégiai tervben megadott útmutatásokat követve december 31-én a TIGÁZ-DSO Kft. által ellátott települések száma 1.093, melyből: saját tulajdonú gázközművagyon, 17 idegen tulajdonú, üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett, 6 vegyes tulajdonú gázközművagyon. Gázhálózat üzemeltetés és fejlesztés A TIGÁZ-DSO Kft. a tevékenységét a hazai és a nemzetközi előírások betartásával végzi, a szabványok követelményeinek megfelelően, biztosítva a biztonságos és folyamatos gázszolgáltatást látja el. Ezen túl műszaki tevékenysége teljes egészében az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2008/OHSAS 18001:2007 követelményeinek megfelel. A földgázelosztási tevékenység alapvető rendeltetése a vezetékes földgáz eljuttatása a gázhálózatok betáplálási (forrás-) pontjától a gázfelhasználók telekhatáráig, vagy ennek megfelelő más birtokhatár pontig. E tevékenységet a TIGÁZ-DSO Kft. végzi, területi elvek szerinti feladatmegosztással. Az operatív munkákat a Földgáz Elosztási Területi Egységek (Debrecen, Miskolc, Eger, Szolnok, Gödöllő) végzik. A földgázelosztási tevékenység az alábbi főbb tevékenységek folyamatos végzését jelenti: gázelosztó hálózatok fejlesztése, gázelosztó hálózatok üzemeltetése, gázelosztó hálózatok karbantartása, üzemzavar elhárítás, műszaki biztonsági felülvizsgálat. A fenti tevékenységek végzése a saját tulajdonában lévő gázhálózatokon a TIGÁZ-DSO Kft. kizárólagos joga és kötelessége. Az idegen (pl.: település önkormányzati) tulajdonú gázelosztó rendszerek esetében a gázelosztó hálózatok fejlesztése kivételt képez e szabály alól: a gázhálózat-fejlesztés a tulajdonos joga és kötelessége. A Földgáz Elosztási Területi Egységek feladata még a gázfogyasztókhoz kötődő alábbi tevékenységek végzése: gázigénylők előzetes tájékoztatása, ajánlattétel, csatlakozási szerződés ügyintézése, gáztervek felülvizsgálata, jóváhagyása, gázszerelések minősítése, elfogadása, nyomásszabályozók és gázmérők felszerelése, fogyasztói gázrendszerek beüzemelése, műszaki biztonsági felülvizsgálat. A földgázelosztási tevékenység valamennyi részfolyamatában korszerű gáztechnikai alkalmazásokat használ Társaságunk. A megfelelő minőséget független szakértő által auditált minőségbiztosítási rendszer garantálja. 7

10 TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS A Társaság a gázelosztó-vezetékek tervezését, kivitelezését, üzemeltetését és rekonstrukcióját a Magyar Bányászati Hivatal (MBH) által is elfogadott minőségbiztosítási rendszer keretein belül végzi. A 704/1997. sz. határozat arra is feljogosítja a Társaságot, hogy azon gázelosztó-vezetékeket, melyek a Társaság tulajdonában vannak, a Bányafelügyelet használatbavételi engedélye nélkül veheti használatba. A Társaság évben millió Ft-ot fordított gázhálózattal kapcsolatos beruházásra az alábbiak szerint: hőfok kompenzációs gázmérő- és korszerű nyomásszabályzó vásárlás és új gázelosztó vezetékek építése fogyasztói igények figyelembevételével a kereskedelmi tevékenység fejlesztésének támogatására; gázvezeték-hálózatot érintő rekonstrukciós munkák, mérők és nyomásszabályozók felújítása; távadatátvitel, gázmérő hitelesítés, felújítási munkák, stb. A Társaság tulajdonában lévő gázelosztó hálózat biztonságos üzemeltetésének biztosítása céljából folytatódik az acél anyagú gázvezeték rekonstrukciója, cseréje polietilén anyagú csővezetékekre. A rekonstrukció tervezése során figyelembe vesszük a távlati fogyasztói igényekhez kapcsolódó fogyasztás növekedés kiszolgálására vonatkozó alkalmasság biztosítását is. A évben az elosztói tevékenység során ellátott települések száma volt, 22,8 km új elosztói és csatlakozó vezeték épült, lecserélt gázmérők és nyomásszabályozók száma összesen 154 ezer db. Fogyasztói létszám összesen (db) Változás Abszolút % Lakossági (4 637) (0,40) Nem lakossági ,94 ÖSSZESEN (3 887) (0,31) Földgáz forgalmazás összesen (Mm³) Változás Abszolút % Egyetemes szolgáltató részére 1 258, ,1 (170,8) (13,6) Szabadpiac részére 912,4 828,1 (84,3) (9,2) ÖSSZESEN 2 171, ,2 (255,1) (11,7) 8

11 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET, TARIFA HELYZET, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET A évet befolyásoló jogszabályok és hatósági határozatok: 58/2013 (IX.27) NFM rendelet az egyes földgáz-árszabályozási rendeletek módosításáról, melyben az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának mértékéig a földgáz elosztók és földgáz tárolók által végzett tevékenység tőkeköltségének reál hozamtényezője 2,28 %-ról 0 %-ra változik november 01-től. 5/2013 (X.16) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról szóló 1/2013 MEKH rendelet módosításáról, amely a november 1-ől érvényes elosztási díjakat tartalmazza. 60/2013 (X.16) A földgáz árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009 (XII.7) KHEM rendelet módosításáról mely szerint a HMK költsége nem része az indokolt árbevétel igénynek, nem kerül elismerésre az elosztási tarifákban. 64/2013 (X.30) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről, melyben rögzítik, hogy a csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálata ingyenesen biztosítandó szolgáltatás az ESZ-re jogosult felhasználók részére. 51/2013 (XI.18.) NGM rendelet értelmében a csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálata az Elosztó feladata, melynek költsége nem hárítható át a fogyasztóra sem közvetlenül sem közvetve. 6/2013.(XII.16) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról valamint azok alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013 MEKH rendelet módosításáról, melyben pontosításra, kiegészítésre kerültek egyes paragrafusok a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeit illetően január 1-jei hatályba lépéssel. A rendszerhasználati díjak nem változtak. 75/2013.(XII.16) NFM rendelet a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII.7) KHEM rendelet módosításáról, melyben a melléklet szövegében az árszabályozási ciklus záró időpontja került törlésre évi XI. törvény a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról, melyben a GET kiegészítésre került azzal, hogy a MEKH elnöke felhatalmazást kap a csatlakozási díjak és azok alkalmazásának szabályairól szóló rendelet kiadására évi XVI. törvény a Kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról, melyben a GET kiegészítésre került a csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálat eljárásrendjével. 2/2014.(III.12) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról szóló 1/2013 MEKH rendelet módosításáról, amely április 1-től módosítja az egyetemes szolgáltatásra jogosult 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók rendszerhasználati díjait. 14/2014 (III.31) NFM rendelet az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, melyben a rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009 (XII.7) KHEM rendelet nyereségkorlát és nyereség visszajuttatás pontja került kibővítésre 2014 évre vonatkozóan is. 9

12 TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS 118/2014 (IV.3) Korm. rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszakibiztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről, amely az illetékes Katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki. 29/2014 (IV.3) BM rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszakibiztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól. 3/2014 (VI.13) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról szóló 1/2013 MEKH rendelet módosításáról, amely módosítja a szállítási, tárolási díjakat, valamint a gázmérővel nem rendelkező lakások számításba veendő földgázfogyasztását tartalmazó melléklet kibővítésre került egy új kategóriával. 4/2014 (VI.26) MEKH rendelet a 6/2013 (XII.16) MEKH rendelt módosításáról, amelynek értelmében mégsem lépnek életbe a december 16-án meghirdetett július 1-jei díjak. 35/2014 (VIII.15) NFM rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről. 6/2014 (VIII.28) MEKH rendelet a földgáz csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól, melyben új csatlakozási díjak jelentek meg. 8/2014 (IX.15) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról szóló 1/2013 MEKH rendelet módosításáról, amely szerint október 1-től kerültek módosításra a rendszerhasználati díjak. 29/2014 (IX.25) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012.(VII.20) NGM rendelet módosításáról, melyben a műszaki biztonsági felülvizsgálathoz kapcsolódó, jelenleg érvényes határidőket módosítják. 9/2014 (IX.29) MEKH rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a csatlakozási díjak elemeiről, a csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól, amely összefoglalva együtt tartalmazza a 6/2014 MEKH rendeletben, ill. a 35/2014 NFM rendeletben lévő szabályozásokat és díjakat. 12/2014. (XII.13) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk feltételeiről szóló 1/2013 (VII.11) MEKH rendelet módosításáról, melyben január 1-től pontosodik az elosztási alapdíj fogalma, a pontosan 100 m3/h névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók esetében. 10

13 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG TARIFAHELYZET december 31-én a TIGÁZ-DSO Kft. legmagasabb hatósági díjai a következők szerint alakultak: Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében: Felhasználói kategória Elosztási átalánydíj Elosztási alapdíj Elosztási alapdíj Elosztási forgalmi díj Ft/GJ Ft/év Ft/m 3 /h/év Ft/GJ Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 313,3 _ 20 m 3 /h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók _ _ 95,17 20 m 3 /h és annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók ,44 Az Egyetemes szolgáltatásra NEM jogosult felhasználók ellátásának mértékéig: Elosztási alapdíj Elosztási kapacitásdíj Elosztási forgalmi díj Ft/m 3 /h/év Ft/MJ/h/év Ft/GJ m 3 /h közötti névleges (össz) kapacitású mérővel rendelkező felhasználók 100 m 3 /h -nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h kapacitás lekötésű felhasználók 100 m 3 /h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h feletti kapacitás lekötésű felhasználók _ 58,41 _ ,50 _ ,29 11

14 TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE Társaságunk menedzsmentje és munkatársai elkötelezettek, szervezeti működésünk középpontjában ügyfeleink állnak. Célunk, hogy munkavégzésünk során folyamatosan megfeleljünk az integrált irányítási rendszerünk által meghatározott követelményeknek és a vevői elvárásoknak. Ez által érdemeljük ki fogyasztóink, partnereink bizalmát, elégedettségüket. Mindennapi tevékenységeink középpontjában szolgáltatásunk áll, melyet a következő mottóval helyeztünk integrált irányítási rendszerünk fókuszába: SZOLGÁLTATÁSUNK ÉRTÉK, EZ AZ ÉRTÉK A JÖVŐNK! Célunk, hogy értéknövelt szolgáltatásainkkal megtartsuk, illetve tovább erősítsük a magyar gázelosztási piacon betöltött pozíciónkat. Korszerű technikai eszközök alkalmazásával egyre biztonságosabb rendszereken keresztül tesszük lehetővé ügyfeleink számára a gázszolgáltatás elérését. A TIGÁZ-DSO Kft. kiemelt céljának tekinti tevékenységi területén a fenntartható fejlődést, az energiahatékonyságot, a környezet megóvását. A Társaság külső fél által tanúsított Integrált Irányítási Rendszer (IIR) keretében tevékenykedik. Az IIR rendszerhez igazodó vállalati folyamatmodell és a szabályozási struktúra az eni - mint többségi tulajdonos - szabályozási struktúrájához való illeszkedést is biztosítja első félévében lezajlott a háromévente esedékes TIGÁZ csoport integrált irányítási rendszer tanúsítójának pályáztatása. A 2014 év harmadik negyedévében a Társaság elkezdte a felkészülést az őszi tanúsító okirat megújító auditra, amely 2014 utolsó negyedévében sikeresen zárult évben a tulajdonosi és társasági elvárásoknak megfelelően a TIGÁZ-DSO Kft. 32 új jelentős és 10 új stratégia partnere került minősítésre, valamint 15 jelentős és 9 stratégiai partner újraminősítése valósult meg, valamint szabályozás módosítás miatt 65 db partner került átsorolásra normál kategóriából jelentősbe. 12

15 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET (HSE) Magyarországon az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket az EU hatályos irányelvein és rendeletein alapuló jogszabályok szabályozzák. A TIGÁZ-DSO Kft. stratégiai célkitűzése, hogy tevékenységét az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokkal és elvárásokkal összhangban fejtse ki. A TIGÁZ-DSO Kft. munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenysége beépült az Integrált Irányítási Rendszerbe, melyben szabályzatok, folyamatleírások és utasítások szabályozzák a feladatokat. A követelmények nem csak specifikus folyamatleírások és utasítások formájában szerepelnek, hanem a szolgáltatási tevékenységet szabályozó más irányítási folyamatban is integráltan megjelennek. Az utasítások összefoglalják mindazokat a követelményeket, hazai, nemzetközi és Uniós normatívákat, melyek elengedhetetlenek a földgázelosztás végzése során. Az eni 2007-től kezdődően több körlevélben fogalmazta meg az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó iránymutatásait, majd decembertől a HSE (Health, Safety, Environment) MSG-ben, és számos mellékletében kerültek rögzítésre a HSE rendszerrel kapcsolatos követelmények. A tárgyidőszakban egy munkabaleset történt, továbbá két úton történt baleset, két orvosi kezelés kategóriába tartozó eset, két közúti baleset és három elsősegélynyújtás kategóriába tartozó eset volt. A TIGÁZ-DSO Kft. következetesen dolgozik azon, hogy a munkavállalók biztonságos környezetben végezhessék feladataikat. A TIGÁZ-DSO Kft. célja az, hogy az elkövetkező években megelőzzük a munkabaleseteket, és ne emelkedjen a munkából való kieséssel járó balesetek száma. A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a Társaság erősíti a munkavédelmi és balesetvédelmi képzési, illetve ellenőrzési tevékenységét, melyre évben 343 millió Ft-ot költött (2013. évben 357 millió Ft volt). A tárgyidőszak folyamán, a következő biztonsággal kapcsolatos intézkedések valósultak meg: Oktatások, képzések: - A miskolci műszaki oktatóbázis évre vonatkozó képzési terve összeállításra került. - HSE oktatások és szakvizsgák kerültek megszervezésre a saját dolgozók és vállalkozók részére. - A képzési módszerekben megjelent a demonstráció, az oktatások eredményességének mérésére (a szóbeli visszakérdezésen túlmenően) minden esetben, az adott képzéshez összeállított tesztlapokat is alkalmaztunk. - A vállalkozókra vonatkozó HSE oktatások ütemezése vállalkozói csoportonként megtörtént. Az oktatások eredményességének mérésére minden esetben, az adott képzéshez összeállított tesztlapokat alkalmaztunk. - A gyakorlati képzések a tanpályán történtek, melynek keretében a miskolci speciális munkacsoport a zárt technológiás szakaszolást és az ahhoz előírt védőeszközök alkalmazását gyakorolta. - Az egyéni védőeszközök helyes alkalmazását a tanpályán végrehajtott különféle bemutatók alkalmával is szemléltettük. - A szerelői állomány részére lebonyolításra kerültek a kisgépkezelői képzések. - A Katasztrófavédelmi hatósággal való együttműködés keretében a miskolci oktatóbázison szervezett közös oktatások lezárultak. A Katasztrófavédelem 360 fő munkatársa vett részt a képzésen. A képzések sikeréről a médiában is jelentek meg riportok. - A KRESZ tananyag és a hozzá tartozó vizsgaanyagok rögzítése az e-trainer rendszerben megtörtént, az általános tananyagból (szellemi munkavállalók részére) 689 fő, a speciálisból (fizikai munkavállalók részére) 257 fő tett sikeres vizsgát. - A miskolci tanpályán megtervezésre került a munkagödrök kialakítása, melynek megvalósítását év I. negyedévében tervezzük. Ellenőrzések fejlesztése: - A HSE típusú ellenőrzési rendszer fejlesztése során pontosításra és kiegészítésre kerültek az egyes ellenőrzésekhez tartozó kérdéslisták. - A HSE területet érintően az összes szabályozás módosítása megtörtént a jogszabályi és az eni követelményeknek megfelelően. 13

16 TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS - A telephelyi HSE auditok ütemterve összeállításra került, az auditok végrehajtása ütemterv szerint megtörtént. Tudatosság fejlesztése, érzékenység fokozása: - A HSE tudatosság további erősítése céljából a kvázi balesetek és a nem biztonságos munkakörülmények azonosítására és jelzésére Biztonsági verseny került meghírdetésre június 1-jével. A verseny kereteiről a munkatársak számára többféle módon (intranet, HSE napok, vezetői értekezletek, HSE képzések) tartottunk tájékoztatást. - HSE napok megvalósítása - Munkabiztonsági kisfilm készítése: A koncepciónak megfelelően néhány év alatt több HSE kisfilm készítését tervezzük. Meghatároztuk az első kisfilm témáját (veszélyek az irodai tevékenységek, a gépjárművel történő közlekedés, a telephelyeken és munkaterületen történő gyalogos közlekedés, a raktározás és anyagmozgatás során) és részletesen kidolgoztuk a kisfilm szakmai tartalmát év végére elkészült a film nyers változata, amellyel kapcsolatban szakmai módosítási, változtatási javaslatok kerültek megfogalmazásra a készítők felé. A végleges film elkészítése év elejére várható. - A Tigáz hírportálon 2014-ben 27 db HSE témájú cikket jelentettünk meg. Műszaki biztonság erősítése - Gázelosztó hálózaton végzett beavatkozások technológiájának fejlesztése: A technológiai munkacsoport tovább folytatta tevékenységét, kisebb módosításokkal fejlesztésre kerültek a technológiák. - Szakaszoló elzáró szerelvények sűrítése: A éves tolózár beépítés előkészítését (műszaki tervezés, pályáztatás, szerződéskötés) követően 93 db új tolózár beépítésére került sor a gázellátó rendszerbe. - Alkalmazott eszközök, eljárások fejlesztése: o o A szakaszolási módszerek fejlesztése terén, bevezetésre került a középnyomású rendszerek (4 bar) ballonozással történő kizárása. Ennek érdekében előkészítettük a szükséges berendezés beszerzését, megvizsgáltuk a technológiánkba történő illesztését. A negyedik negyedévben a középnyomású ballonozók beszerzése megvalósult és beépítésre került a technológiába. A biztonságosabb munkavégzés elősegítése érdekében további eszközfejlesztéseket valósítottunk meg, illetve indítottunk el (pl. zagyszivattyú a munkagödrök folyamatos víztelenítésére, hangos bemondó a biztonságosabb gázvisszaadás és a felhasználók tájékoztatása céljából, fémkereső készülék a szakaszoló elzárók megkeresése céljából, robbanás biztos reflektor és kézi lámpa az éjszakai munkavégzés elősegítésére). A dolgozók számára az alapvető ellenőrzést jelentő munkaegészségügyi-alkalmassági vizsgálatokon túl, a Társaság több intézkedést tett a dolgozók egészségének megőrzése és védelme céljából. Ennek keretében a munkakörnyezetek is vizsgálat alá kerültek. A tárgyidőszakban a munkavállalók körében egészségügyi szűréseket biztosítottunk, rekreációs programok kerültek megrendezésre pl. sportnap, csapatépítő programok, elsősegénynyújtó tanfolyamok szervezése. Az egészségmegőrzés területén végzett tevékenységekre a Társaság közel 25 millió Ft-ot költött (2013. évben 29 millió Ft volt). A TIGÁZ-DSO Kft. környezetvédelmi költségként tárgyévben 73 millió Ft-ot számolt el (2013 évben 75 millió Ft volt). A Társaság összességében az egészséggel, biztonsággal és környezettel kapcsolatos tevékenységre évben 441 millió Ft-ot költött (2013. évben közel 461 millió Ft volt). 14

17 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG Munkával összefüggésben bekövetkezett balesetek elemzése Ledolgozott óra (ezer) Balesetek száma Ebből: Munkabalesetek száma Távollét baleset miatt (nap) Ebből: Távollét munkabaleset miatt (nap) I. Gyakorisági mutató 4,11 2,84 4,74 1,84 II. Munkabaleset gyakorisági mutató 2,93 1,14 2,97 0,61 I. Súlyossági mutató 0,09 0,032 0,08 0,046 II. Munkabaleset súlyossági mutató 0,06 0,011 0,07 0,004 15

18 TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁG A TIGÁZ-DSO Kft. továbbra is biztosítani kívánja az eredmények fenntarthatóságát az idő függvényében, bővítve a kapcsolatokat a stakeholderekkel 2, javítva a társaság teljesítményét és valorizálva az immateriális javakat. A Környezet Irányítási (KIR) célok meghatározásának alapját, a környezeti hatásregiszterben azonosított jelentős környezeti tényezők képezik. Az azonosított jelentős környezeti hatások túlnyomó többségével kapcsolatban, a Társaságnál már vannak folyamatban lévő projektek. A munkahelyi egészség és biztonság (MEB) célok meghatározásának alapját, a kockázatértékelési folyamat eredményeként létrejött kockázatértékelési dokumentumokban azonosított veszélyek, valamint azok bekövetkezésének valószínűségéből és az okozott sérülés vagy egészségkárosodás súlyosságából eredő kockázatok képezik. A meghatározott intézkedések munkabiztonságot növelő intézkedések, melyek célja a kockázatok alacsony szinten tartása annak érdekében, hogy ne növekedjen a munkabalesetek és az abból eredő hiányzások száma. Elvégzett és folyamatban lévő intézkedések: Irodai szelektív hulladékgyűjtési rendszer folyamatos működtetése A Társaság munkavállalói több helyszínen is csatlakoztak egy országos hulladékgyűjtési kezdeményezéshez, melynek célja a közterületek hulladéktól való megtisztítása volt. Energiafelhasználásunk racionalizálása és a légköri emisszió csökkentése (CO 2 ) érdekében tett kezdeményezések folytatása: - Energiahatékonyság növelése a fűtések szabályozásával: Elkezdtük a telephelyi fűtést biztosító gázkazánok vezérelhetőségének vizsgálatát. Különös figyelmet fordítunk a kazánok úgynevezett jelleggörbe szerinti vezérelhetőségére, így ebben az évben Hajdúszoboszlón és Nyíregyházán került folyamatos áthangolásra a gázkazánok jelleggörbéje, az időjárási viszonyok figyelembevételével. - Gépjárművek fajlagos üzemanyag felhasználásának csökkentése: Az időarányos felhasználás 5,5%- kal alacsonyabb az elmúlt évhez képest, ami egyrészt a végrehajtott gépjárműcseréknek (teljes körűen gázolaj üzemeltetésű gépjárműpark) köszönhető. Ugyanakkor a TIGÁZ-DSO Kft. esetében, a kulcsos járműhasználat is pozitív eredményeket hozott. A fentieken túl, tárgyévben csökkentettük a járműpark volumenét, ami szintén segíti az üzemanyag felhasználási célok elérését. Az eni követelményeknek megfelelően módosításra került a Környezetvédelmi szabályzat. A TIGÁZ-DSO Kft. egyik legjelentősebb környezetre gyakorolt hatása a szivárgásból eredő metán kibocsátás. A hálózat mérési különbözet felderítésével kapcsolatban, már korábban egy munkacsoport került létrehozásra, melynek többek között feladata a környezeti metán kibocsátás detektálása, a felderítési metodikák és koncepciók kidolgozása. 2 alkalmazottak, beszállítók, kereskedelmi és pénzügyi partnerek, közösségek, melyek a Társasággal kölcsönösen hatnak egymásra 16

19 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG A munkacsoport fontosabb HSE vonatkozású, szivárgás és metán kibocsátás csökkentéssel kapcsolatos tevékenységei a tárgyidőszak során tovább folytatódtak: Tömítőgyűrű fejlesztés: Folytattuk a tömítőgyűrűk tesztelését. Az egyetem által végzett tömítés vizsgálatok, kutatások lezárultak. Szivárgás detektálás fejlesztése: A tevékenység végzésének elősegítése érdekében 25 db új szivárgáskereső műszer beszerzése történt. Nyomáscsökkentés további kiterjesztésének vizsgálata: Társaságunk területén már teljesen elfogadottá és megszokottá vált az úgynevezett téli/nyári átállás alkalmazása. Az elmúlt időszakban folyamatosan bővült azon települések listája, ahol lehetővé válik a gáz nyomásának csökkentése. A tárgyidőszakban a CO 2 kibocsátás tonna volt (a éves várható kibocsátás tonna). 17

20 TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS ELLÁTOTT TELEPÜLÉSEK Ellátott települések száma: Földgázzal ellátott települések száma: Ebből: saját tulajdonú vezetéken: Ebből: idegen tulajdonú vezetéken: Ebből: vegyes tulajdonú vezetéken: (kék színű jelzés) 17 (zöld színű jelzés) 6 (sárga színű jelzés) 18

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 17.000.000.000, teljes egészében

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2013. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője)

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2009. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege 1 0 7 6 0 7 9 8-6 4 2 0-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 8 2 8 Cégjegyzék száma 1 1 2014. december 31. MVM Magyar

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31. MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31. 1 MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves BeszáMOLó És vezetőségi JeLeNtÉs 2013.

Részletesebben

MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi Kiegészítő Melléklete 2012. április 25. MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK

Részletesebben

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK

Részletesebben

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Éves Jelentés. A 2012. december 31-én végződött évre.

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Éves Jelentés. A 2012. december 31-én végződött évre. Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves Jelentés A 2012. december 31-én végződött évre. 1 Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves Beszámoló és Vezetőségi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK SPECIÁLIS ELSZÁMOLÁSI RENDSZERE... 6 1.3 A SZÁMVITELI

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. kiegészítő melléklete. 2011. év

ÉVES BESZÁMOLÓ. kiegészítő melléklete. 2011. év BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete 2011. év Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A BESZÁMOLÓHOZ.6 1.1. A Társaság bemutatása 6

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

á á é é á á á é Ö Á Ö á á í á ő á ó íö É ö é ő á ő á é é á ö ö í á á é é ő ő é ő ő é ó í á á é ö ö í á á é á é é í é é á é é Á á é é ű é é é é á é é í é ö é ó ó é é ű ű é é á ű é é é á ű é á á á á á ú

Részletesebben