Jelentések és Mérleg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentések és Mérleg"

Átírás

1 Jelentések és Mérleg december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u Alaptőke , teljes egészében befizetve.

2 JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG DECEMBER 31. Működési beszámoló és Üzleti Jelentés Működési beszámoló 2 Üzleti év eredményei Üzleti jelentés 7 Elosztási tevékenység 9 Jogszabályi környezet, tarifa helyzet, valamint a szolgáltatás minősége 13 Egészség, biztonság és környezet 16 Fenntarthatóság 18 Ellátott települések 19 Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása 24 Egyéb információk 27 Az üzleti év zárását követő főbb események 28 Az üzletmenet várható alakulása Éves Beszámoló december Mérleg 33 Eredménykimutatás 34 Kiegészítő melléklet 35 - Cash flow kimutatás 36 - Az éves beszámoló összeállításának kritériumai 38 - Értékelési kritériumok 42 - Az éves beszámoló részletezése és egyéb információk Mellékletek Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés Alapítói határozat

3 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ 1

4 TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI A Társaság földgáz elosztási engedélyes tevékenységeket végez Magyarország észak-keleti régiójában, megközelítőleg az ország területének egyharmadán. A Társaság központja Hajdúszoboszlón van és a területi jelenlétet öt elosztói területi egységen keresztül gyakorolja (Debrecen, Miskolc, Eger, Szolnok, Gödöllő). A mérési, fejlesztési és ellenőrzési feladatokat három régióba szervezett keretekben látja el. A TIGÁZ-DSO Kft. jelentős magyar földgázelosztó Társaság, amely magas színvonalú szolgáltatást kíván nyújtani a felhasználók számára, jelentős hatást gyakorolva a gazdaságra és a foglalkoztatottságra. A év jelentősebb adatai: A fogyasztói létszám ezer fő, amely évhez képest (1.235 ezer fő) 4 ezer fővel csökkent. A földgázforgalmazás tárgyévben millió m 3 volt. A földgázelosztási tevékenység keretében km hosszú hálózat révén, település került ellátásra. A bruttó üzemi eredmény értéke 1 Amortization) millió Ft volt. (EBITDA-Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Az adózott eredmény negatív millió Ft 1, mely alapvetően a millió Ft negatív működési eredményből (EBIT), a pénzügyi tevékenység millió Ft-os veszteségéből, valamint a jövedelem adók 356 millió Ft-os ráfordításából adódik. A negatív Free Cash flow 874 millió Ft volt. A Társaság millió Ft beruházást hajtott végre, mely alapvetően a gázhálózat fejlesztésével kapcsolatos beruházásokat tartalmazza millió Ft értékben. 1 a HAS szerinti eredménykimutatás adatai alapján 2

5 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG Földgázforgalmazás (millió m 3 ) Fogyasztók létszáma (ezer fő) Ellátott Települések (db)

6 TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ A Társaság július 01-től kezdte meg operatív tevékenységét főbb célkitűzéseinek elérése érdekében. Főbb célkitűzések: a földgáz elosztói tevékenység magyar piacon megszerzett vezető szerepének fenntartása, a Társaság működésének hatékonyabbá és eredményesebbé tétele. A Társaság a tárgyidőszakban is nagy hangsúlyt fektetett a mérési veszteség csökkentésére, melynek keretében az alábbi intézkedések kerültek végrehajtásra: a gázmérők és nyomásszabályozók korszerűsítése, karbantartása és cseréje, széleskörű kontrollok az ügyfeleknél, a gázmérés és leolvasás szigorú nyomon követése, A változó jogszabályi és piaci körülmények kihívásaira gyorsan és hatékonyan reagáló szervezet kialakítása érdekében 2014 I.félévben a kikapcsolás és a leolvasás koordináció, valamint az ellenőrzés területén történtek feladat átcsoportosítások. Az anyavállalat elvárásainak megfelelően Security officer került kinevezésre. A Társaság összes egységével együttműködésben tovább folytatódik az eni által kibocsátott szabályozási eszközök átvétele, társasági szabályozásokba való beépítése. A Társaság szervezeteire vonatkozó teljesítményértékelés az anyavállalat elvárásainak megfelelően időben befejeződött. A TIGÁZ-DSO Kft.-nél december 31-én 923 fő dolgozott ( én 967 fő volt). A Társaság évben tovább folytatta a humán erőforrás mennyiségi-minőségi javítását. Tárgyidőszakban a TIGÁZ Zrt-től 15 fő szakképzett munkaerő került átvételre és 59 fő távozott a Társaságtól, amelyből 11 fő került átvételre a TIGÁZ Zrt. által. A Társaság munkaügyi kapcsolatai rendezettek, a szerződő felek között évi bérmegállapodás van érvényben. A Társaság 2014 évben is folytatta a humán erőforrás állomány fejlesztését, az év során 33 ezer órát fordítottunk képzésre.a képzésre vonatkozó adatok készségfejlesztési tréningekre, szakmai oktatásokra, HSE képzésekre, valamint nyelvi jellegű képzésekre vonatkoznak. A TIGÁZ-DSO Kft éves operatív működésének legfontosabb eredményei: a fogyasztói létszám ezer fő, a Társaság összesen millió m 3 földgázt forgalmazott, melyből egyetemes szolgáltatás részére millió m 3 -t és szabadpiaci földgáz forgalmazás 828 millió m 3 volt évben az elosztói tevékenység során ellátott települések száma volt, 22,8 km új elosztói és csatlakozó vezeték épült, lecserélt gázmérők és nyomásszabályozók száma összesen 154 ezer db. Ami a Társaság gazdasági-pénzügyi helyzetét illeti, a főbb adatok az alábbiak: az EBIT (működési eredmény) millió Ft, az adózott eredmény millió Ft-ot tesz ki. A Társaság által végrehajtott millió Ft értékű tárgyévi beruházás elsősorban a meglévő gázhálózat és hozzá kapcsolódó beruházások bővítését és fenntartását célozta meg kb millió Ft értékben. 4

7 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG ÜGYVEZETŐ Soós Gábor FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Elnök Fausto Salvador Döntés a Társaság ügyében: A taggyűlés hatáskörét az egyedüli tag (TIGÁZ Zrt.) gyakorolja, míg a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az egyedüli tag döntését kell kérni az ügyvezetőnek, így elsősorban az Alapító okirat VII.fejezet 1. bekezdés a.)-s.) pontjában felosoroltakban. Tagok Jacsmenik Gyula Patakvölgyi Árpád KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG Ernst&Young Könyvvizsgáló Kft. 5

8 TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS ÜZLETI JELENTÉS 6

9 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG ELOSZTÁSI TEVÉKENYSÉG A primer piac fejlődése A TIGÁZ-DSO Kft év folyamán további lépéseket tett a piac megtartására és bővítésére a stratégiai tervben megadott útmutatásokat követve december 31-én a TIGÁZ-DSO Kft. által ellátott települések száma 1.093, melyből: saját tulajdonú gázközművagyon, 17 idegen tulajdonú, üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett, 6 vegyes tulajdonú gázközművagyon. Gázhálózat üzemeltetés és fejlesztés A TIGÁZ-DSO Kft. a tevékenységét a hazai és a nemzetközi előírások betartásával végzi, a szabványok követelményeinek megfelelően, biztosítva a biztonságos és folyamatos gázszolgáltatást látja el. Ezen túl műszaki tevékenysége teljes egészében az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2008/OHSAS 18001:2007 követelményeinek megfelel. A földgázelosztási tevékenység alapvető rendeltetése a vezetékes földgáz eljuttatása a gázhálózatok betáplálási (forrás-) pontjától a gázfelhasználók telekhatáráig, vagy ennek megfelelő más birtokhatár pontig. E tevékenységet a TIGÁZ-DSO Kft. végzi, területi elvek szerinti feladatmegosztással. Az operatív munkákat a Földgáz Elosztási Területi Egységek (Debrecen, Miskolc, Eger, Szolnok, Gödöllő) végzik. A földgázelosztási tevékenység az alábbi főbb tevékenységek folyamatos végzését jelenti: gázelosztó hálózatok fejlesztése, gázelosztó hálózatok üzemeltetése, gázelosztó hálózatok karbantartása, üzemzavar elhárítás, műszaki biztonsági felülvizsgálat. A fenti tevékenységek végzése a saját tulajdonában lévő gázhálózatokon a TIGÁZ-DSO Kft. kizárólagos joga és kötelessége. Az idegen (pl.: település önkormányzati) tulajdonú gázelosztó rendszerek esetében a gázelosztó hálózatok fejlesztése kivételt képez e szabály alól: a gázhálózat-fejlesztés a tulajdonos joga és kötelessége. A Földgáz Elosztási Területi Egységek feladata még a gázfogyasztókhoz kötődő alábbi tevékenységek végzése: gázigénylők előzetes tájékoztatása, ajánlattétel, csatlakozási szerződés ügyintézése, gáztervek felülvizsgálata, jóváhagyása, gázszerelések minősítése, elfogadása, nyomásszabályozók és gázmérők felszerelése, fogyasztói gázrendszerek beüzemelése, műszaki biztonsági felülvizsgálat. A földgázelosztási tevékenység valamennyi részfolyamatában korszerű gáztechnikai alkalmazásokat használ Társaságunk. A megfelelő minőséget független szakértő által auditált minőségbiztosítási rendszer garantálja. 7

10 TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS A Társaság a gázelosztó-vezetékek tervezését, kivitelezését, üzemeltetését és rekonstrukcióját a Magyar Bányászati Hivatal (MBH) által is elfogadott minőségbiztosítási rendszer keretein belül végzi. A 704/1997. sz. határozat arra is feljogosítja a Társaságot, hogy azon gázelosztó-vezetékeket, melyek a Társaság tulajdonában vannak, a Bányafelügyelet használatbavételi engedélye nélkül veheti használatba. A Társaság évben millió Ft-ot fordított gázhálózattal kapcsolatos beruházásra az alábbiak szerint: hőfok kompenzációs gázmérő- és korszerű nyomásszabályzó vásárlás és új gázelosztó vezetékek építése fogyasztói igények figyelembevételével a kereskedelmi tevékenység fejlesztésének támogatására; gázvezeték-hálózatot érintő rekonstrukciós munkák, mérők és nyomásszabályozók felújítása; távadatátvitel, gázmérő hitelesítés, felújítási munkák, stb. A Társaság tulajdonában lévő gázelosztó hálózat biztonságos üzemeltetésének biztosítása céljából folytatódik az acél anyagú gázvezeték rekonstrukciója, cseréje polietilén anyagú csővezetékekre. A rekonstrukció tervezése során figyelembe vesszük a távlati fogyasztói igényekhez kapcsolódó fogyasztás növekedés kiszolgálására vonatkozó alkalmasság biztosítását is. A évben az elosztói tevékenység során ellátott települések száma volt, 22,8 km új elosztói és csatlakozó vezeték épült, lecserélt gázmérők és nyomásszabályozók száma összesen 154 ezer db. Fogyasztói létszám összesen (db) Változás Abszolút % Lakossági (4 637) (0,40) Nem lakossági ,94 ÖSSZESEN (3 887) (0,31) Földgáz forgalmazás összesen (Mm³) Változás Abszolút % Egyetemes szolgáltató részére 1 258, ,1 (170,8) (13,6) Szabadpiac részére 912,4 828,1 (84,3) (9,2) ÖSSZESEN 2 171, ,2 (255,1) (11,7) 8

11 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET, TARIFA HELYZET, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET A évet befolyásoló jogszabályok és hatósági határozatok: 58/2013 (IX.27) NFM rendelet az egyes földgáz-árszabályozási rendeletek módosításáról, melyben az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának mértékéig a földgáz elosztók és földgáz tárolók által végzett tevékenység tőkeköltségének reál hozamtényezője 2,28 %-ról 0 %-ra változik november 01-től. 5/2013 (X.16) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról szóló 1/2013 MEKH rendelet módosításáról, amely a november 1-ől érvényes elosztási díjakat tartalmazza. 60/2013 (X.16) A földgáz árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009 (XII.7) KHEM rendelet módosításáról mely szerint a HMK költsége nem része az indokolt árbevétel igénynek, nem kerül elismerésre az elosztási tarifákban. 64/2013 (X.30) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről, melyben rögzítik, hogy a csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálata ingyenesen biztosítandó szolgáltatás az ESZ-re jogosult felhasználók részére. 51/2013 (XI.18.) NGM rendelet értelmében a csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálata az Elosztó feladata, melynek költsége nem hárítható át a fogyasztóra sem közvetlenül sem közvetve. 6/2013.(XII.16) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról valamint azok alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013 MEKH rendelet módosításáról, melyben pontosításra, kiegészítésre kerültek egyes paragrafusok a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeit illetően január 1-jei hatályba lépéssel. A rendszerhasználati díjak nem változtak. 75/2013.(XII.16) NFM rendelet a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII.7) KHEM rendelet módosításáról, melyben a melléklet szövegében az árszabályozási ciklus záró időpontja került törlésre évi XI. törvény a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról, melyben a GET kiegészítésre került azzal, hogy a MEKH elnöke felhatalmazást kap a csatlakozási díjak és azok alkalmazásának szabályairól szóló rendelet kiadására évi XVI. törvény a Kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról, melyben a GET kiegészítésre került a csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálat eljárásrendjével. 2/2014.(III.12) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról szóló 1/2013 MEKH rendelet módosításáról, amely április 1-től módosítja az egyetemes szolgáltatásra jogosult 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók rendszerhasználati díjait. 14/2014 (III.31) NFM rendelet az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, melyben a rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009 (XII.7) KHEM rendelet nyereségkorlát és nyereség visszajuttatás pontja került kibővítésre 2014 évre vonatkozóan is. 9

12 TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS 118/2014 (IV.3) Korm. rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszakibiztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről, amely az illetékes Katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki. 29/2014 (IV.3) BM rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszakibiztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól. 3/2014 (VI.13) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról szóló 1/2013 MEKH rendelet módosításáról, amely módosítja a szállítási, tárolási díjakat, valamint a gázmérővel nem rendelkező lakások számításba veendő földgázfogyasztását tartalmazó melléklet kibővítésre került egy új kategóriával. 4/2014 (VI.26) MEKH rendelet a 6/2013 (XII.16) MEKH rendelt módosításáról, amelynek értelmében mégsem lépnek életbe a december 16-án meghirdetett július 1-jei díjak. 35/2014 (VIII.15) NFM rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről. 6/2014 (VIII.28) MEKH rendelet a földgáz csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól, melyben új csatlakozási díjak jelentek meg. 8/2014 (IX.15) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról szóló 1/2013 MEKH rendelet módosításáról, amely szerint október 1-től kerültek módosításra a rendszerhasználati díjak. 29/2014 (IX.25) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012.(VII.20) NGM rendelet módosításáról, melyben a műszaki biztonsági felülvizsgálathoz kapcsolódó, jelenleg érvényes határidőket módosítják. 9/2014 (IX.29) MEKH rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a csatlakozási díjak elemeiről, a csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól, amely összefoglalva együtt tartalmazza a 6/2014 MEKH rendeletben, ill. a 35/2014 NFM rendeletben lévő szabályozásokat és díjakat. 12/2014. (XII.13) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk feltételeiről szóló 1/2013 (VII.11) MEKH rendelet módosításáról, melyben január 1-től pontosodik az elosztási alapdíj fogalma, a pontosan 100 m3/h névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók esetében. 10

13 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG TARIFAHELYZET december 31-én a TIGÁZ-DSO Kft. legmagasabb hatósági díjai a következők szerint alakultak: Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében: Felhasználói kategória Elosztási átalánydíj Elosztási alapdíj Elosztási alapdíj Elosztási forgalmi díj Ft/GJ Ft/év Ft/m 3 /h/év Ft/GJ Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 313,3 _ 20 m 3 /h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók _ _ 95,17 20 m 3 /h és annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók ,44 Az Egyetemes szolgáltatásra NEM jogosult felhasználók ellátásának mértékéig: Elosztási alapdíj Elosztási kapacitásdíj Elosztási forgalmi díj Ft/m 3 /h/év Ft/MJ/h/év Ft/GJ m 3 /h közötti névleges (össz) kapacitású mérővel rendelkező felhasználók 100 m 3 /h -nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h kapacitás lekötésű felhasználók 100 m 3 /h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h feletti kapacitás lekötésű felhasználók _ 58,41 _ ,50 _ ,29 11

14 TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE Társaságunk menedzsmentje és munkatársai elkötelezettek, szervezeti működésünk középpontjában ügyfeleink állnak. Célunk, hogy munkavégzésünk során folyamatosan megfeleljünk az integrált irányítási rendszerünk által meghatározott követelményeknek és a vevői elvárásoknak. Ez által érdemeljük ki fogyasztóink, partnereink bizalmát, elégedettségüket. Mindennapi tevékenységeink középpontjában szolgáltatásunk áll, melyet a következő mottóval helyeztünk integrált irányítási rendszerünk fókuszába: SZOLGÁLTATÁSUNK ÉRTÉK, EZ AZ ÉRTÉK A JÖVŐNK! Célunk, hogy értéknövelt szolgáltatásainkkal megtartsuk, illetve tovább erősítsük a magyar gázelosztási piacon betöltött pozíciónkat. Korszerű technikai eszközök alkalmazásával egyre biztonságosabb rendszereken keresztül tesszük lehetővé ügyfeleink számára a gázszolgáltatás elérését. A TIGÁZ-DSO Kft. kiemelt céljának tekinti tevékenységi területén a fenntartható fejlődést, az energiahatékonyságot, a környezet megóvását. A Társaság külső fél által tanúsított Integrált Irányítási Rendszer (IIR) keretében tevékenykedik. Az IIR rendszerhez igazodó vállalati folyamatmodell és a szabályozási struktúra az eni - mint többségi tulajdonos - szabályozási struktúrájához való illeszkedést is biztosítja első félévében lezajlott a háromévente esedékes TIGÁZ csoport integrált irányítási rendszer tanúsítójának pályáztatása. A 2014 év harmadik negyedévében a Társaság elkezdte a felkészülést az őszi tanúsító okirat megújító auditra, amely 2014 utolsó negyedévében sikeresen zárult évben a tulajdonosi és társasági elvárásoknak megfelelően a TIGÁZ-DSO Kft. 32 új jelentős és 10 új stratégia partnere került minősítésre, valamint 15 jelentős és 9 stratégiai partner újraminősítése valósult meg, valamint szabályozás módosítás miatt 65 db partner került átsorolásra normál kategóriából jelentősbe. 12

15 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET (HSE) Magyarországon az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket az EU hatályos irányelvein és rendeletein alapuló jogszabályok szabályozzák. A TIGÁZ-DSO Kft. stratégiai célkitűzése, hogy tevékenységét az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokkal és elvárásokkal összhangban fejtse ki. A TIGÁZ-DSO Kft. munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenysége beépült az Integrált Irányítási Rendszerbe, melyben szabályzatok, folyamatleírások és utasítások szabályozzák a feladatokat. A követelmények nem csak specifikus folyamatleírások és utasítások formájában szerepelnek, hanem a szolgáltatási tevékenységet szabályozó más irányítási folyamatban is integráltan megjelennek. Az utasítások összefoglalják mindazokat a követelményeket, hazai, nemzetközi és Uniós normatívákat, melyek elengedhetetlenek a földgázelosztás végzése során. Az eni 2007-től kezdődően több körlevélben fogalmazta meg az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó iránymutatásait, majd decembertől a HSE (Health, Safety, Environment) MSG-ben, és számos mellékletében kerültek rögzítésre a HSE rendszerrel kapcsolatos követelmények. A tárgyidőszakban egy munkabaleset történt, továbbá két úton történt baleset, két orvosi kezelés kategóriába tartozó eset, két közúti baleset és három elsősegélynyújtás kategóriába tartozó eset volt. A TIGÁZ-DSO Kft. következetesen dolgozik azon, hogy a munkavállalók biztonságos környezetben végezhessék feladataikat. A TIGÁZ-DSO Kft. célja az, hogy az elkövetkező években megelőzzük a munkabaleseteket, és ne emelkedjen a munkából való kieséssel járó balesetek száma. A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a Társaság erősíti a munkavédelmi és balesetvédelmi képzési, illetve ellenőrzési tevékenységét, melyre évben 343 millió Ft-ot költött (2013. évben 357 millió Ft volt). A tárgyidőszak folyamán, a következő biztonsággal kapcsolatos intézkedések valósultak meg: Oktatások, képzések: - A miskolci műszaki oktatóbázis évre vonatkozó képzési terve összeállításra került. - HSE oktatások és szakvizsgák kerültek megszervezésre a saját dolgozók és vállalkozók részére. - A képzési módszerekben megjelent a demonstráció, az oktatások eredményességének mérésére (a szóbeli visszakérdezésen túlmenően) minden esetben, az adott képzéshez összeállított tesztlapokat is alkalmaztunk. - A vállalkozókra vonatkozó HSE oktatások ütemezése vállalkozói csoportonként megtörtént. Az oktatások eredményességének mérésére minden esetben, az adott képzéshez összeállított tesztlapokat alkalmaztunk. - A gyakorlati képzések a tanpályán történtek, melynek keretében a miskolci speciális munkacsoport a zárt technológiás szakaszolást és az ahhoz előírt védőeszközök alkalmazását gyakorolta. - Az egyéni védőeszközök helyes alkalmazását a tanpályán végrehajtott különféle bemutatók alkalmával is szemléltettük. - A szerelői állomány részére lebonyolításra kerültek a kisgépkezelői képzések. - A Katasztrófavédelmi hatósággal való együttműködés keretében a miskolci oktatóbázison szervezett közös oktatások lezárultak. A Katasztrófavédelem 360 fő munkatársa vett részt a képzésen. A képzések sikeréről a médiában is jelentek meg riportok. - A KRESZ tananyag és a hozzá tartozó vizsgaanyagok rögzítése az e-trainer rendszerben megtörtént, az általános tananyagból (szellemi munkavállalók részére) 689 fő, a speciálisból (fizikai munkavállalók részére) 257 fő tett sikeres vizsgát. - A miskolci tanpályán megtervezésre került a munkagödrök kialakítása, melynek megvalósítását év I. negyedévében tervezzük. Ellenőrzések fejlesztése: - A HSE típusú ellenőrzési rendszer fejlesztése során pontosításra és kiegészítésre kerültek az egyes ellenőrzésekhez tartozó kérdéslisták. - A HSE területet érintően az összes szabályozás módosítása megtörtént a jogszabályi és az eni követelményeknek megfelelően. 13

16 TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS - A telephelyi HSE auditok ütemterve összeállításra került, az auditok végrehajtása ütemterv szerint megtörtént. Tudatosság fejlesztése, érzékenység fokozása: - A HSE tudatosság további erősítése céljából a kvázi balesetek és a nem biztonságos munkakörülmények azonosítására és jelzésére Biztonsági verseny került meghírdetésre június 1-jével. A verseny kereteiről a munkatársak számára többféle módon (intranet, HSE napok, vezetői értekezletek, HSE képzések) tartottunk tájékoztatást. - HSE napok megvalósítása - Munkabiztonsági kisfilm készítése: A koncepciónak megfelelően néhány év alatt több HSE kisfilm készítését tervezzük. Meghatároztuk az első kisfilm témáját (veszélyek az irodai tevékenységek, a gépjárművel történő közlekedés, a telephelyeken és munkaterületen történő gyalogos közlekedés, a raktározás és anyagmozgatás során) és részletesen kidolgoztuk a kisfilm szakmai tartalmát év végére elkészült a film nyers változata, amellyel kapcsolatban szakmai módosítási, változtatási javaslatok kerültek megfogalmazásra a készítők felé. A végleges film elkészítése év elejére várható. - A Tigáz hírportálon 2014-ben 27 db HSE témájú cikket jelentettünk meg. Műszaki biztonság erősítése - Gázelosztó hálózaton végzett beavatkozások technológiájának fejlesztése: A technológiai munkacsoport tovább folytatta tevékenységét, kisebb módosításokkal fejlesztésre kerültek a technológiák. - Szakaszoló elzáró szerelvények sűrítése: A éves tolózár beépítés előkészítését (műszaki tervezés, pályáztatás, szerződéskötés) követően 93 db új tolózár beépítésére került sor a gázellátó rendszerbe. - Alkalmazott eszközök, eljárások fejlesztése: o o A szakaszolási módszerek fejlesztése terén, bevezetésre került a középnyomású rendszerek (4 bar) ballonozással történő kizárása. Ennek érdekében előkészítettük a szükséges berendezés beszerzését, megvizsgáltuk a technológiánkba történő illesztését. A negyedik negyedévben a középnyomású ballonozók beszerzése megvalósult és beépítésre került a technológiába. A biztonságosabb munkavégzés elősegítése érdekében további eszközfejlesztéseket valósítottunk meg, illetve indítottunk el (pl. zagyszivattyú a munkagödrök folyamatos víztelenítésére, hangos bemondó a biztonságosabb gázvisszaadás és a felhasználók tájékoztatása céljából, fémkereső készülék a szakaszoló elzárók megkeresése céljából, robbanás biztos reflektor és kézi lámpa az éjszakai munkavégzés elősegítésére). A dolgozók számára az alapvető ellenőrzést jelentő munkaegészségügyi-alkalmassági vizsgálatokon túl, a Társaság több intézkedést tett a dolgozók egészségének megőrzése és védelme céljából. Ennek keretében a munkakörnyezetek is vizsgálat alá kerültek. A tárgyidőszakban a munkavállalók körében egészségügyi szűréseket biztosítottunk, rekreációs programok kerültek megrendezésre pl. sportnap, csapatépítő programok, elsősegénynyújtó tanfolyamok szervezése. Az egészségmegőrzés területén végzett tevékenységekre a Társaság közel 25 millió Ft-ot költött (2013. évben 29 millió Ft volt). A TIGÁZ-DSO Kft. környezetvédelmi költségként tárgyévben 73 millió Ft-ot számolt el (2013 évben 75 millió Ft volt). A Társaság összességében az egészséggel, biztonsággal és környezettel kapcsolatos tevékenységre évben 441 millió Ft-ot költött (2013. évben közel 461 millió Ft volt). 14

17 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG Munkával összefüggésben bekövetkezett balesetek elemzése Ledolgozott óra (ezer) Balesetek száma Ebből: Munkabalesetek száma Távollét baleset miatt (nap) Ebből: Távollét munkabaleset miatt (nap) I. Gyakorisági mutató 4,11 2,84 4,74 1,84 II. Munkabaleset gyakorisági mutató 2,93 1,14 2,97 0,61 I. Súlyossági mutató 0,09 0,032 0,08 0,046 II. Munkabaleset súlyossági mutató 0,06 0,011 0,07 0,004 15

18 TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁG A TIGÁZ-DSO Kft. továbbra is biztosítani kívánja az eredmények fenntarthatóságát az idő függvényében, bővítve a kapcsolatokat a stakeholderekkel 2, javítva a társaság teljesítményét és valorizálva az immateriális javakat. A Környezet Irányítási (KIR) célok meghatározásának alapját, a környezeti hatásregiszterben azonosított jelentős környezeti tényezők képezik. Az azonosított jelentős környezeti hatások túlnyomó többségével kapcsolatban, a Társaságnál már vannak folyamatban lévő projektek. A munkahelyi egészség és biztonság (MEB) célok meghatározásának alapját, a kockázatértékelési folyamat eredményeként létrejött kockázatértékelési dokumentumokban azonosított veszélyek, valamint azok bekövetkezésének valószínűségéből és az okozott sérülés vagy egészségkárosodás súlyosságából eredő kockázatok képezik. A meghatározott intézkedések munkabiztonságot növelő intézkedések, melyek célja a kockázatok alacsony szinten tartása annak érdekében, hogy ne növekedjen a munkabalesetek és az abból eredő hiányzások száma. Elvégzett és folyamatban lévő intézkedések: Irodai szelektív hulladékgyűjtési rendszer folyamatos működtetése A Társaság munkavállalói több helyszínen is csatlakoztak egy országos hulladékgyűjtési kezdeményezéshez, melynek célja a közterületek hulladéktól való megtisztítása volt. Energiafelhasználásunk racionalizálása és a légköri emisszió csökkentése (CO 2 ) érdekében tett kezdeményezések folytatása: - Energiahatékonyság növelése a fűtések szabályozásával: Elkezdtük a telephelyi fűtést biztosító gázkazánok vezérelhetőségének vizsgálatát. Különös figyelmet fordítunk a kazánok úgynevezett jelleggörbe szerinti vezérelhetőségére, így ebben az évben Hajdúszoboszlón és Nyíregyházán került folyamatos áthangolásra a gázkazánok jelleggörbéje, az időjárási viszonyok figyelembevételével. - Gépjárművek fajlagos üzemanyag felhasználásának csökkentése: Az időarányos felhasználás 5,5%- kal alacsonyabb az elmúlt évhez képest, ami egyrészt a végrehajtott gépjárműcseréknek (teljes körűen gázolaj üzemeltetésű gépjárműpark) köszönhető. Ugyanakkor a TIGÁZ-DSO Kft. esetében, a kulcsos járműhasználat is pozitív eredményeket hozott. A fentieken túl, tárgyévben csökkentettük a járműpark volumenét, ami szintén segíti az üzemanyag felhasználási célok elérését. Az eni követelményeknek megfelelően módosításra került a Környezetvédelmi szabályzat. A TIGÁZ-DSO Kft. egyik legjelentősebb környezetre gyakorolt hatása a szivárgásból eredő metán kibocsátás. A hálózat mérési különbözet felderítésével kapcsolatban, már korábban egy munkacsoport került létrehozásra, melynek többek között feladata a környezeti metán kibocsátás detektálása, a felderítési metodikák és koncepciók kidolgozása. 2 alkalmazottak, beszállítók, kereskedelmi és pénzügyi partnerek, közösségek, melyek a Társasággal kölcsönösen hatnak egymásra 16

19 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG A munkacsoport fontosabb HSE vonatkozású, szivárgás és metán kibocsátás csökkentéssel kapcsolatos tevékenységei a tárgyidőszak során tovább folytatódtak: Tömítőgyűrű fejlesztés: Folytattuk a tömítőgyűrűk tesztelését. Az egyetem által végzett tömítés vizsgálatok, kutatások lezárultak. Szivárgás detektálás fejlesztése: A tevékenység végzésének elősegítése érdekében 25 db új szivárgáskereső műszer beszerzése történt. Nyomáscsökkentés további kiterjesztésének vizsgálata: Társaságunk területén már teljesen elfogadottá és megszokottá vált az úgynevezett téli/nyári átállás alkalmazása. Az elmúlt időszakban folyamatosan bővült azon települések listája, ahol lehetővé válik a gáz nyomásának csökkentése. A tárgyidőszakban a CO 2 kibocsátás tonna volt (a éves várható kibocsátás tonna). 17

20 TIGÁZ-DSO KFT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS ELLÁTOTT TELEPÜLÉSEK Ellátott települések száma: Földgázzal ellátott települések száma: Ebből: saját tulajdonú vezetéken: Ebből: idegen tulajdonú vezetéken: Ebből: vegyes tulajdonú vezetéken: (kék színű jelzés) 17 (zöld színű jelzés) 6 (sárga színű jelzés) 18

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31.

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31. Jelentések és Mérleg 2010. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 125 314.470 000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2013. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 62.066.000.000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Jelentések és Mérleg 2012. december 31.

Jelentések és Mérleg 2012. december 31. Jelentések és Mérleg 2012. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 125.314.470.000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Jelentések és Mérleg 2011. december 31.

Jelentések és Mérleg 2011. december 31. Jelentések és Mérleg 2011. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 125.314.470.000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2015. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 62.066.000.000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 52.780.000, teljes egészében befizetve. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben