IDŐ IDŐSKORÚAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK. Készítették: Somorjai Ildikó Dr. Szabó Lajos Szalai József Kovács Győző

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IDŐ IDŐSKORÚAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK. Készítették: Somorjai Ildikó Dr. Szabó Lajos Szalai József Kovács Győző"

Átírás

1 IDŐ IDŐSKORÚAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK Készítették: Somorjai Ildikó Dr. Szabó Lajos Szalai József Kovács Győző IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /1. oldal

2 Tartalom 1. Előzmények Problémáink a munkavégzés során A munkavégzés ütemezése A beérkezett anyagok feldolgozása A feldolgozás problematikája A feldolgozás eredményeképpen az alábbi adatokat nyertük Következtetések Hiányok A mindennapi életvitel segítése, támogatása Fejlesztő gondozás, támogatás, terápia Szociális támogatás, ügyintézés, empowerment... 9 Kiegészítő információk Kritikai megjegyzések és javaslatok Mellékletek sz. melléklet: Tartós bentlakásos ellátás protokolljai sz. melléklet: Adatközlőink voltak IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /2. oldal

3 1. ELŐZMÉNYEK A gyermekjóléti és szociális szolgáltatások iránti igények folyamatosan növekednek, s emellett egyre inkább megfogalmazódnak a minőség iránti igények is, miközben az egyre szűkösebbé váló költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodás követelményei is nyomasztják az ágazatban foglalkoztatottakat. Az ebben a környezetben megkezdett nagyszabású munka, a Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások standardizációja és a Minőségügyi műhely munkacsoportjában való tevékenység valódi kihívás volt munkacsoportunk tagjainak. A munka vállalásakor, az Időskorúak részére nyújtott szolgáltatások protokolljainak gyűjtésénél és elemzésénél nem láttuk át a feladat nehézségeit és annak problematikus voltát. Valószínűleg a nyári szabadságok miatt megkésetten induló munka túlságosan szoros ütemezése és a kemény határidőknek való megfelelés nem segítette elő, hogy megbeszélések, szakmai viták támasszák meg a nem pusztán elvi tevékenységünket Problémáink a munkavégzés során Magának a Minőségügyi Műhelynek a felépítése és az egyes munkacsoportok kialakítása túlságosan szétszabdalttá tették a munkát. Például nem az Időskorúak Munkacsoport feladata volt a strukturális standardok közül a felvétel és az elbocsátás protokolljának begyűjtése, holott a szolgáltatásban gondozók között közismert, hogy az első előgondozás és a tartós bentlakásos intézménybe költözés előtti második előgondozás az életkorból adódó sajátosságokkal is bír. Ugyancsak nem volt feladatunk a szolgáltatási standardokkal való foglalkozás sem miközben ezekből jócskán kaptunk noha a rendszerszerű működéshez, vagy legalábbis annak alátámasztásához ezek együttes kezelése véleményünk szerint fontos lett volna. Munkát nehezítő tényező volt a munkacsoportok közötti kapcsolattartás hiánya, s ezt nem mérsékelte az sem, hogy (késői) meghívást kaptunk az ötletbörzésre és más munkacsoport ülésére. Nem elhallgatható az sem, hogy miközben igen fontosnak tartjuk ezt a tevékenységet, nem tudunk nem gondolni azokra a félbe maradt vagy hamvába holt kezdeményezésekre, melyekkel ez idáig találkoztunk, s nem tudunk gondolni azon munkáinkra, melyek elkészültek IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /3. oldal

4 ugyan, de soha nem hasznosultak. (Idősügyi fejlesztési koncepció, Segítő alapszolgáltatási programcsomag, Demecia protokoll.) 1.2. A munkavégzés ütemezése Felderítjük, hogy a legkülönbözőbb intézményekben mennyi az elkészült és használt protokoll és felkérjük az intézményeket ezek átadására. Tudomásunk van arról, hogy nagyon kiváló és minőségi munkát végző intézményekben nem csak elkészült protokollok szerint dolgoznak, hanem a minőségbiztosítás is elindult, vagy működik. Megnézzük, hogy a létező és érvényben lévő jogszabályok és rendeletek szerint a szolgáltatók milyen eljárásrend szerint törekednek az idősek egészségi, mentális és szociális jól-létének biztosítására, ellátásukra, aktivizálásukra és a folyamatban való részvételük biztosítására. Tevékenységlistákat is gyűjtünk és készítünk magunk is, hogy ennek alapján vizsgáljuk meg, hogy a meglévő protokollok mennyire fedik le az elvégzett tevékenységeket, megállapítjuk, hogy milyen hiányosságok vannak, és ezután teszünk javaslatot a következő lépésekre. Az elkészült és a különböző intézményeknél már használt protokollok gyűjtésénél alapvetően a személyes kapcsolatainkra és a módszertani intézmények vezetőinek segítségére építettünk. Fontos tényező volt tehát a személyes hitelesség és bizalom, valamint az, hogy első körben a meglévő protokollokról csak listát kértünk elsődlegesen, de voltak, akik a protokollokat is átadták. Eredményeinket köszönhetjük a közreműködőknek, a gyűjtött anyaggal kapcsolatos elégedettségünket, valamint elégedetlenségünket a továbbiakban megfogalmazzuk. 2. A BEÉRKEZETT ANYAGOK FELDOLGOZÁSA 2.1. A feldolgozás problematikája Munkacsoportunk felhívására a megyei módszertani intézmények hathatós segítségével - viszonylag rövid idő alatt nagy mennyiségű anyag gyűlt össze. Az egyes intézmények által elküldött protokoll-listák és protokollok számbavétele során különféle apróbb-nagyobb problémával, dilemmával szembesültünk: IDŐ.doc Létrehozás dátuma: / oldal

5 Kérdés volt számunkra, hogy hogyan tudunk viszonylag egységes képet kapni arról, hogy hány fajta (nem db) elkészült protokollt tudtunk összegyűjteni, hiszen a protokoll-listák mellett néhány intézménytől kapott konkrét protokoll áttekintése során megállapíthattuk, hogy azok tartalmi, szerkezeti összetétele egyáltalán a protokoll, mint fogalom értelmezése intézményenként eltérő. Hogyan tudunk szintetizálni a listák esetében, hiszen nem tudjuk pontosan, hogy a cím mit takar. (Azaz: lehetséges, hogy azonos című protokollok esetében más és más témának a szabályozására való törekvés vezette a készítőt, pl. gyógyszer, gyógyszerelés, gyógyszerkezelés, gyógyászati segédeszköz ellátás, gyógyszerelési szabál, gyógyszerbeadás, rendelés, tárolás, adagolás, stb. a legkülönfélébb alábontásokban.) Hol, milyen mélységben történt a szabályok meghatározása, ez egyáltalán nem volt átlátható, s itt például a végletekkel találkoztunk (pl. mentálhigiénés tevékenység protokollja interjúkészítés protokollja). Ebből következően fogalmaztuk meg azt a kérdést, hogy milyen mélységben vonhatók össze, vagy választandók külön bizonyos protokoll sémák. Egyáltalán: hogyan kategorizáljunk? Milyen kategóriákat alakítsunk ki akkor, amikor a protokollt valahova be akarjuk sorolni (pl. Élelmezés, vagy táplálkozás protokollja: egészségügyi, vagy szociális (gondozási) kategória? Találkoztunk elméleti jellegű kérdések szabályozásával is, ezeket természetesen tartalmuk ismeretében lehet besorolni viszont egyáltalán nem biztos, hogy a protokoll fogalom körébe tartozók. Bizonyos kérdések melyek elsősorban szervezési jellegű tevékenységet takarnak pl. valamilyen adminisztráció vezetése, vagy dokumentumok rendezése néhol szabálként (belső utasításként) vannak feltüntetve, néhol protokollként jelenítették meg az adatközlők. Fentiek alapján látható, hogy egy abszolút szubjektív, a megfontolásokra épülő összesítési, kategorizálási, szintetizáló lépésre volt csak lehetősége munkacsoportunknak. Mindezek nyomán a beküldött protokollok listáiból, illetőleg a néhány konkrétan is rendelkezésre bocsátott protokollból az alábbi kategóriákat alakítottuk ki. (A kategória jelzések az 1 sz. mellékletként közölt tábla utolsó oszlopában találhatók) : E E-Sz = egészségügyi (ápolási) = egészségügyi, szervezési jellegű IDŐ.doc Létrehozás dátuma: / oldal

6 G G-Sz M M-Sz E-elméleti G-elméleti M-elméleti Sz Módszertani = gondozási (kevésbé ápolási, inkább szociális) = gondozási, szervezési jellegű = mentálhigiénéhez, foglalkoztatáshoz köthető = mentálhigiénés, de szervezési jellegű = egészségügyi jellegű, de elméleti = gondozási jellegű, de elméleti = mentálhigiénés jellegű, de elméleti = szervezési = kifejezetten a módszertanok munkájával kapcsolatos Szabál = az adatközlő eleve szabálként jelölte meg, vagy a m. csoport annak ítélte A feldolgozás eredményeképpen az alábbi adatokat nyertük Időskorúak szociális alapellátása Adatközlők száma: Összes fellelhető protokoll: A protokollok protokoll-féleségenként (fajtánként): 4 intézmény 82 db 60 féle Ebből: Egészségügyi (E) Gondozási (G) Gondozási-szervezési (G-Sz) Mentálhigiénés (M) 30 db 24 db 1 db 5 db Időskorúak átmeneti ellátása Adatközlők száma: Összes fellelhető protokoll: A protokollok protokoll-féleségenként (fajtánként): 1 intézmény 10 db 10 féle IDŐ.doc Létrehozás dátuma: / oldal

7 Ebből: Egészségügyi (E) Gondozási (G) Mentálhigiénés (M) 8 db 1 db 1 db Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Adatközlők száma: Összes fellelhető protokoll: A protokollok protokoll-féleségenként (fajtánként): 36 intézmény 662 db 310 féle Ebből: Egészségügyi (E) Egészségügyi-szervezési (E-Sz) Gondozási (G) Gondozási-szervezési (G-Sz) Mentálhigiénés (M) Mentálhigiénés szervezési (M-Sz) E-elméleti G-elméleti M-elméleti Szervezési (Sz) Módszertani Szabál 130 db 12 db 46 db 20 db 46 db 2 db 3 db 6 db 5 db 1 db 5 db 34 db 2.3. Következtetések A megyei módszertanok és az adatközlő intézmények rövid idő alatt szép számú listát, elkészült anyagot bocsátottak az IDŐ munkacsoport rendelkezésére. (Az adatokat közlő IDŐ.doc Létrehozás dátuma: / oldal

8 intézmények és módszertanok listáját a 2. sz. melléklet tartalmazza). Összesen 41 intézmény 754 db saját szellemi tulajdonát jelentő protokollról, belső szabályról, szabálról, utasításról adott számot. Megállapítható, hogy a protokollok legnagyobb része az egészségügy kategóriájába sorolható, a további szabályozások eltérő mélységben, és formátumban főleg a gondozás és a mentálhigiéné, foglalkoztatás területeit érintik. Jelentős számú szabál segíti az intézmények munkáját a legkülönfélébb témákban. A szervezési jelleggel megjelölt de protokollként közölt témák a munkacsoport álláspontja szerint inkább a szabál kategória sajátjai. 3. HIÁNYOK 3.1. A mindennapi életvitel segítése, támogatása A személyes higiéné biztosítása mellett a környezeti higiéné biztosítása és a megfelelő megjelenés biztosítása. A megfelelő folyadékbevitel biztosítása kínálással, az étkezés előkészítése, biztosítása és az étkezés után a környezet utólagos elrendezése. Mozgás és helyzetváltoztatás. Önállóság és a környezethez való alkalmazkodás elősegítése. Ügyintézés, képviselet. Aktivitásokban támogatás. (Séta, temetőlátogatás, szabadidő, kultúra.) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés, információk biztosítása. Rekreációban való segítségnyújtás. Szolgáltatások bővítése, fejlesztése, monitorozása. (Bevonódás és részvétel biztosítása.) 3.2. Fejlesztő gondozás, támogatás, terápia Állapotfelmérés. IDŐ.doc Létrehozás dátuma: / oldal

9 Kommunikáció, nyelvi fejlesztés. Mentális fejlesztés, memóriatréning, játékok. Fizikoterápiás programok, mozgásfejlesztés. Hidroterápiás programok. Munkaterápiás programok. Kreatív technikák alkalmazása. Egyéb fejlesztő tevékenységek. Hozzájárulás az identitás megőrzéséhez, az időskori identitástudat megerősödéséhez, az integritás kialakulásához Szociális támogatás, ügyintézés, empowerment Hozzájárulás a védelemhez, a biztonságigény kielégítéséhez. Hozzájárulás a személyes kapcsolatok megtartásához, elszigetelődés veszélye esetén támogatni a kapcsolatok építését, felismerni a társadalmi kirekesztődés veszélyét és hozzájárulni annak megelőzéséhez. Közreműködés az áldozattá válás, a kizsákmányolás, bántalmazás és abúzus megelőzéséhez. Segítségnyújtás a szociális helyzet javulásában, segély, vagy ellátás igénylésében közvetítés. Elősegíteni a diszkriminációmentes hozzáállások megvalósulását. Hozzájárulni a veszteségek feldolgozásához, a gyászfolyamat kísérése, patológiás gyászfolyamat felismerése és ez esetben szakemberhez közvetítés. Elősegíteni az integrációt, segíteni az egészséges környezet alakításába való bekapcsolódást, kapcsolatok építését, másoknak való segítségnyújtásba való bekapcsolódást. Elősegíteni az önállóság és függetlenség megőrzését, vagy annak visszanyerését. Támogatni az emberi méltóság megőrzését. IDŐ.doc Létrehozás dátuma: / oldal

10 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK A tartós bentlakásos intézmények kategóriáját illetően egy intézménytől (Hatvan) 20 db tevékenységi kör meghatározását is megkaptuk. Az alapellátásokat illetően Bp. XXII. ker.-től 24 db tevékenységi kör meghatározását kaptunk. Néhány intézmény magas szinten kidolgozott és kipróbált protokollok szerint dolgozik, az egyes protokollok egybedolgozására, vagy a legjobbak kiválasztására ezekből az intézményekből kellene meghívni munkatársakat. KRITIKAI MEGJEGYZÉSEK ÉS JAVASLATOK Munkánk során az ellátórendszerből kérésünkre igen nagy számban kaptunk már alkalmazásra került protokollokat. Ezek azonban főleg ápolási-gondozási tevékenységet leíró protokollok. Áttekintve az idősellátásban folyó tevékenységeket az a meggyőződés alakult ki bennünk, hogy a nem ápolási-gondozási kategóriába sorolható tevékenységek jelentős része és ez kiemelten vonatkozik a mentálhigiénés tevékenységre és foglalkoztatásra alapvetően nem olyan procedurális jellegű tevékenységek, amelyeket protokollokban kellene rögzíteni. Ehelyett elsősorban olyan módszertani ajánlásokat kellene megfogalmaznunk, amelyek inkább az irányelvek kategóriába sorolhatók. Ilyen jellegű módszertani ajánlások már korábban is születtek a mentálhigiénés tevékenység és demens ellátás kapcsán. E munkával kapcsolatosan azonban felmerült az a kérdés, hogy lehet-e ajánlásokat, irányelveket leírni a személyi-működési feltételek, keretek megfogalmazása nélkül. Úgy gondoljuk, hogy nem előnyős ebből a szempontból az, hogy e szempontok lehasítva más munkacsoportok feladataként jelennek meg. Kérdéses számunkra az is, hogy ápolási-gondozási ill. területi ellátást képviselő szakemberek nélkül ebben a szakmai összetételben a jelenlegi IDŐ munkacsoport a protokollok áttekintésén túl tovább tud-e haladni. Számunkra az tűnik célszerűnek, hogy kiemeljük azoknak az intézményi munkacsoportoknak az anyagait, amelyek régóta és átfogóan dolgoznak protokollokkal, és őket kérjük fel a további mélyebb tartalmi munkára. IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /1 oldal

11 Jelenleg négy-öt ilyen intézményi munkacsoport van, ezek: Kamaraerdő, Külsővat, Encs, Aranysziget Otthon, illetőleg az alapellátásban és az átmeneti ellátásban adatot szolgáltató pár intézmény. MELLÉKLETEK IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /11. oldal

12 1. sz. melléklet: Tartós bentlakásos ellátás protokolljai Sor Protokoll megnevezése Ki küldte? (d Jellege sz. b) 1. A beteg Hőgyész 1 E tudatállapotának megfigyelése 2. A betegmegfigyelés Hőgyész 1 E szempontjai 3. A gondozott személyes 12Beremend 1 G-Sz szabadsága A kommunikáció szerepe 06Patalom 1 M- Elméle A lakó műtét előtti felkészítése (kivizsg,pszichés) A lakószobák rendje és berendezése A lázas beteg ápolása, lázcsillapítás A mozgás szükséglete és kielégítése A nővér magatartása, személyiségjegyei 1 A pihenés szükségletének kielégítése ti Szeged 1 M Csongrád 1 Szabál Gyula,SzentAndrás 2 E Hőgyész 1 E Gyula 1 G-Sz Hőgyész 1 E 11. A rühesség kezelése Kamaraerdő 1 E 12. A szem ápolása 12Kölked,12Beremend,Szeged,Csongrád, 4 E 13. A szociális munka etikai kódexe 06Patalom 1 Szabál IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /12. oldal

13 1 A szolgáltatás igénybe vételének rendje Encs 1 Szabál 1 A tartós Hőgyész 1 E mozgáskorlátozottság kivédése 1 Ágyazás kivitelezése Kamaraerdő,Hőgyész 2 G 1 Ágyban fekvő beteg 12Mohács,Eger 2 G fürdetése 1 Ágyneműcsere ágyban 06Kálmáncsa,Gyula,Szeged,Eger 4 G fekvő betegnél 1 Ágytálazás és kacsa Kamaraerdő 1 G használata 2 Agyvérzés-Apoplexia Dombóvár 1 E cerebri 21. Általános fertőtlenítési Bp.Mártonhegyi u., 1 E eljárások,sebkötözés,ste ril 22. Alvás-pihenés szükséglete 06Patalom 1 G- Elméle ti 23. Alvászavarok 12Mecsekjánosi 1 E 2 Áp-hoz, gondozáshoz kapcs.tárgyak,eszk.fertő tlenítése 2 Ápolás-gondozás gyakorlata 2 Ápolási elméletek, modellek Csongrád 1 Szabál Bp.Mártonhegyi u., 1 E 06Patalom 1 E- Elméle ti 2 Ápolási-gondozási Encs,Móvár 2 G-Sz dokumentáció vezetése 2 Ápolási-gondozási 06Patalom 1 E-Sz folyamat 2 Ápolók Vas,12Görcsöny,Dombóvár 3 G-Sz tevékenységének meghatározása 3 Asthma Bronchiale Dombóvár 1 E 31. Az ápoló- 12Beremend, 1 G-Sz IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /13. oldal

14 gondozószemélyzet magatartási szabályai 32. Az ápolók Vas 1 G-Sz gerincproblémái és a megelőzés lehetőségei 33. Az ápolónő általános Hőgyész 1 G-Sz feladatai 3 Az ellátott oktatása, Kamaraerdő 1 E oxigénkészülék használata 3 Az ellátott oktatása, Kamaraerdő 1 E öninjekciózás 3 Az ellátott oktatása, Kamaraerdő 1 E vércukorszint ellenőrzés 3 Az ellátott Kamaraerdő 1 E oktatása,tracheostoma kezelése 3 Az ellátott Vas 1 G-Sz veszélyeztető magatartása esetén 3 Az újraélesztés VSZSZGYULA,06Patalom,Bp.Gergely u., 3 E alapszintű irányelvei 4 Belső utasítás vészhelyzet kezelésére Encs 1 Szabál 41. Beöntés Külsővat, Fília, VSZSZGYULA,06Kaposvár,06Kálmáncsa,06Ezüstjuhar,06Patalom,Móvár,Szeged,Gyönk,Csongrád,Eger,MMSZSZSIÓFOK,H őgyész,telekgerendás,bp.gergely u.,szentandrás, 1 7 E 42. Besűrűsödött széklet eltávolítása 43. Beszáradt széklet eltávolítása 4 Beszédgondozás súlyos demenseknél Kamaraerdő 1 E SzentAndrás 1 E IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /1 oldal

15 4 Beszédgondozás enyhén súlyos demenseknél 4 Beszédgondozás közepesen súlyos demenseknél 4 Beszédterápia demens Külsővat 1 M betegek részére 4 Bevitel és ürítés Kamaraerdő,Gyönk 2 G ellenőrzése 4 Biblioterápia m.s., n.s., súlyos demenseknél 5 Biblioterápia enyhén súlyos demenseknél 51. Biblioterápia közepesen súlyos demenseknél 52. Biztonság szükséglete 06Patalom 1 M- Elméle ti 53. Biztonságos környezet Kamaraerdő 1 G-Sz kialakítása 5 Borotválás Kamaraerdő 1 G 5 Bőrápolás Telekgerendás 1 E 5 Bőrfelület fertőtlenítése 06Patalom,Móvár 2 E 5 Colostóma irrigálása VSZSZGYULA,Bp.Gergely u. 2 E 5 Csipőtjáji töröttek Kamaraerdő 1 G gyógytornája 5 Csoportos csípőtorna Kamaraerdő 1 G 6 Csoportos gerinctorna Kamaraerdő 1 G 61. Csoportos válltorna Kamaraerdő 1 G 62. Cukorbeteg ellátása Külsővat,Fília,Vas,Jópásztor,Szeged, 5 E 63. Daeurolás Kamaraerdő 1 G IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /1 oldal

16 6 Decubitus kezelés Külsővat,Fília, VSZSZGYULA,06Kaposvár,06Patalom,Vas,Mezőberény,12Mecsekjánosi,12Görcsöny,12Beremend,Gyula,Szeged,Gyönk,Móv ár,csongrád,eger,mmszszsiófok,berzence,telekgerendás,bp.gergely u.,szentandrás 2 1 E 6 Decubitus prevenció Külsővat,Hatvan,Fília,Nagylózs,Vas,Mezőberény,12Mecsekjánosi,12Beremend,Jópásztor,Szeged,Gyönk,Móvár,Csongrád,Eger, MMSZSZSIÓFOK,Berzence,Hőgyész,Telekgerendás,Bp.Gergely u.,szentandrás 2 0 E 6 Decubitus rizikófelmérése, prevenciója és kezelése 6 Demens betegek foglalkoztatásának lehetősége 6 Demens betegek képességfejlesztő foglalkoztatása 6 Demens ellátottak fogadása (enyhén súlyos) 7 Demens ellátottak fogadása (közepesen súlyos) 71. Demens ellátottak fogadása (súlyos) 72. Dementált betegek ápolása, gondozása 06Kálmáncsa,12Mecsekjánosi, 2 E 06Patalom 1 M Csongrád 1 Szabál Vas,Gyula,12Görcsöny, 3 G 73. Derékmasszázs Kamaraerdő 1 G IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /1 oldal

17 7 Diéta Szeged 1 E 7 Doppler vizsgálat Bp.Gergely u., 1 E 7 Egészség,betegség 06Patalom 1 E- Elméle ti 7 Egészségügyi Kamaraerdő 1 E-Sz adminisztráció 7 Egészségügyi Bp.Mártonhegyi u., 1 E szakellátás,ápolás 7 Egyéni gondozási terv Külsővat 1 M-Sz 8 EKG Külsővat,Szeged,Encs,Csongrád,Eger,Telekgerendás,Bp.Gergely u. 7 E 81. Életjelek észlelése Kamaraerdő 1 G 82. Életút-interjú Dombóvár 1 M 83. Ellátási protokoll Dévaványa 1 Szabál 8 Ellátottak eltávozásával 12Komló 1 G-Sz kapcsolatos teendők 8 Előgondozás Külsővat,Kamaraerdő 2 M 8 Előgondozási útmutató Csongrád 1 Szabál 8 Előkészítés Kamaraerdő 1 E újraélesztéshez 8 Elsődleges gyógyuló Bp.Gergely u., 1 E műtéti seb kötözése 8 Empátia 06Patalom 1 M- Elméle ti 9 Étkeztetés Külsővat,Hatvan,Fília,Jópásztor,Szeged,Csongrád,Eger,Telekgerendás, 8 G 91. Étkeztetéshez kapcsolódó utasítások(terítés, egyéb fel.) Csongrád 1 Szabál 92. Felszíni kezelése(?) Kamaraerdő 1 E IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /1 oldal

18 93. Fentjáró, de segítségre 06Kaposvár,12Komló, 2 G szoruló beteg fürdetése 9 Férfi beteg borotválása 06Kaposvár 1 G 9 Fertőtlenítés Hőgyész 1 E 9 Fertőtlenítés Csongrád 1 Szabál 9 Fertőzések Kamaraerdő 1 E-Sz kialakulásának megelőzése 9 Fizikai, gyógyszeres 12Beremend,Encs 2 G-Sz korlátozás szabályai 9 Fizikoterápiás kezelés Kamaraerdő 1 G kisfrekvenciás gépekkel 10 Fizikoterápiás kezelés Kamaraerdő 1 G ultrahang készülékkel 10 Fogeltávolítás Kamaraerdő 1 E 1. asszisztenciája 10 Fogpótlás Kamaraerdő 1 E 2. asszisztenciája 10 Fogtömés Kamaraerdő 1 E 3. asszisztenciája 10 Fogyatékos intézményben ódsz ertani felülvizsgálatok 10 Fülcseppek alkalmazása Hőgyész,SzentAndrás 2 E 10 Fülzsír eltávolítása SzentAndrás 1 E 10 Fürdetés Külsővat,Fília,06Kálmáncsa,Kamaraerdő,12Kölked,12Komló,12Beremend,Gyula,Jópásztor,Szeged,Encs,Dombóvár,Csongrád, MMSZSZSIÓFOK,Telekgerendás, 1 5 G Fürdetési, tisztálkodási Vas 1 G rend Gondozás-ápolás Bp.Mártonhegyi u., 1 G IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /1 oldal

19 Gondozási dokumentáció vezetése Csongrád 1 Szabál Gondozási egységek Móvár 1 E-Sz higiénés rendje Gyógyszer beadása VSZSZGYULA 1 E injekciózással Gyógyszer beadása VSZSZGYULA,Kamaraerdő 2 E orálisan Gyógyszer beadása VSZSZGYULA,SzentAndrás 2 E rectalisan:végbélkúp behelyezése Gyógyszer beadása VSZSZGYULA 1 E vaginálisan Gyógyszer rendelés, Külsővat,Fília,Vas,Jópásztor,Gyönk,Encs,Móvár, 7 E tárolás, adagolás Gyógyszerelés 06Kaposvár,12Görcsöny,12Beremend,Szeged,Berzence,Hőgyész, 6 E Gyógyszerelés enterális és parenterális protokoll VSZSZGYULA,06Patalom,Bp.Gergely u. 3 E Gyógyszerelési 06Patalom,24Heves, 2 Szabál szabál Gyógyszerelési utasítás Csongrád 1 Szabál Gyógyszerellátás Kamaraerdő,Vas,Dombóvár 3 E Gyógyszerkezelési protokoll Gyógyszerosztás, beadás VSZSZGYULA,06Kálmáncsa,06Ezüstjuhar 3 E Külsővat,Fília,Mezőberény,12Kölked,12Komló,Gyula,Jópásztor,Gyönk,Encs,Móvár,Telekgerendás,SzentAndrás 1 2 E Gyökértömés Kamaraerdő 1 E asszisztenciája Hajfestés Kamaraerdő 1 G IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /1 oldal

20 Hajmosás 06Kaposvár,Kamaraerdő,12Beremend,Gyula,Szeged,Hőgyész, 6 G Hajvágás Kamaraerdő 1 G Haldokló beteg ellátása 06Kaposvár,06Patalom,Kamaraerdő,12Mecsekjánosi,Gyula,Dombóvár,Berzence,Hőgyész,SzentAndrás 9 E Hallókészüléket viselő beteg ellátása Halott ellátás Kamaraerdő 1 E Külsővat,Hatvan,Fília,06Kaposvár,06Kálmáncsa,06Ezüstjuhar,06Patalom,Kamaraerdő,Vas,Mezőberény,12Görcsöny,12Bereme nd,gyula,jópásztor,szeged,gyönk,encs,dombóvár,csongrád,telekgerendás,bp.gergely u.,bp.mártonhegyi u.,szentandrás 2 3 E-Sz Hátmasszázs Kamaraerdő 1 G Hideg borogatás és jegelés Kamaraerdő,Gyula, 2 E Higiénés 06Kaposvár,12Görcsöny,12Beremend,Eger 4 E-Sz kézfertőtlenítés Higiénés szükséglet 06Patalom 1 G- Elméle ti Higiénés szükségletek Hatvan,06Ezüstjuhar,SzentAndrás 3 G kielégítése Higiéniai Csongrád 1 Szabál utasítások:személyi,kézf ertőtl.,osztályok, előír. IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /2 oldal

21 13 Hólyagkatéterezés nőbetegnél 06Kaposvár,06Ezüstjuhar,Szeged,Csongrád,MMSZSZSIÓFOK,Bp.Gergely u. 6 E HOSPICE szellemiség 06Patalom 1 M- Elméle ti Húgyhólyag öblítés Bp.Gergely u., 1 E Húgyúti fertőzés Dombóvár 1 E Hygiénés szabál az ápolásgondozás,takarítás Vas,Encs 2 Szabál Hypoglykaemia Nagylózs 1 E Idős beteg ellátásának MMSZSZSIÓFOK, 1 E protokollja Idősek megfigyelése Dombóvár 1 E Időskorúak ellátásának eljárási rendje Dombóvár 1 Szabál Információ gyűjtésnyújtás ódsz a szoc.ágazat ertani számára Inhalációs terápiaváladékok 12Görcsöny,Szeged, 2 E megfigyelése Injekciózás Külsővat,Fília,12Görcsöny,12Beremend,Jópásztor,Szeged,Gyönk,Móvár,Csongrád,Eger,Hőgyész,Telekgerendás,SzentAndrás 1 E 3 14 Inkontinencia betét cseréje Hatvan,Kamaraerdő,Vas,12Görcsöny,Szeged,Gyönk,Eger,SzentAndrás 8 G 15 Inkontinencia és az inkontinens beteg higiénéje Hőgyész 1 E 15 Interjúkészítési utasítás Csongrád 1 Szabál IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /21. oldal

22 Intézkedési terv influenza járvány esetén Vas 1 Szabál 15 Intracutan injekció VSZSZGYULA 1 E 3. beadása 15 Intramuscularis injekció VSZSZGYULA,Kamaraerdő,Berzence 3 E beadása 15 Izület ápolásantiflogisdztin Mezőberény 1 E pakolás 15 Járást támogató Kamaraerdő 1 E eszközök 15 Játékterápia súlyos demenseknél 15 Játékterápia demens Külsővat 1 M betegek részére 15 Játékterápia enyhén súlyos demenseknél 16 Játékterápia közepesen súlyos demenseknél 16 Kábítószer rendeléséről 06Kálmáncsa 1 E 1. és kiadásáról 16 Kardinális tünetek Hőgyész 1 E felvétele Katéterezés Külsővat,Fília, VSZSZGYULA,06Patalom,Kamaraerdő,12Görcsöny,Eger,Telekgerendás,SzentAndrás 9 E 16 Kényelem és alvás Kamaraerdő 1 G elősegítése 16 Kényelem-fájdalom 06Patalom 1 G- Elméle ti 16 Kérelmek Kamaraerdő 1 G-Sz nyilvántartásának protokollja 16 Kliens kiléptetésének Kamaraerdő 1 G protokollja 16 Kommunikáció Kamaraerdő 1 M IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /22. oldal

23 elősegítése 16 Komplett ápolási Bp.Dózsa Gy.u. 1 E protokoll 17 Kórházi ellátás Külsővat,Szeged,Encs,Telekgerendás 4 E 17 Korlátozó intézkedések 06Patalom,Gyula,Berzence 3 E-Sz 1. elrendelése 17 Könyvtár üzemeltetése Kamaraerdő 1 G-Sz Körömápolás 06Kaposvár,12Kölked,12Beremend,Gyula,Szeged,Hőgyész,Telekgerendás, 7 G 17 Kötözés 12Beremend,Szeged,Dombóvár,Csongrád,SzentAndrás 5 E 17 Kreatív terápia Külsővat 1 M 17 Kreatív terápia súlyos demenseknél 17 Kreatív terápia enyhén súlyos demenseknél 17 Kreatív terápia közepesen súlyos demenseknél 17 Kúpok alkalmazása Kamaraerdő,Hőgyész 2 E 18 Külsőleg alkalmazandó VSZSZGYULA 1 E gyógyszerek 18 Láb-és körömápolás Kamaraerdő,Gyula, 2 G Laboratóriumi Kamaraerdő 1 G 2. vizsgálatok 18 Lábszárfekély kezelés Nagylózs,Vas,Mezőberény,Telekgerendás 4 E Lakó környezete Bp.Mártonhegyi u., 1 G-Sz 18 Láz Dombóvár 1 E 18 Légzésmegfigyelés 12Beremend,Szeged, 2 E IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /23. oldal

24 Leszívás Kamaraerdő 1 E Macrogolos előkészítés Mezőberény 1 E Magatartás megfigyelés Eger 1 M Memóriát fejlesztő terápia demens betegek részére Mentálhig.tevékenység enyhén súlyos demenseknél Mentálhig.tevékenység közepesen súlyos demenseknél Külsővat 1 M Mentálhig.tevékenység súlyos demenseknél Mentális gondozás Bp.Mártonhegyi u.,bp.dózsagy.u. 2 M Mérőeszközök Csongrád 1 Szabál figyelemmel kísérése Mesterséges táplálás 12Görcsöny 1 E Minőségértékelő csoport működésének folyamata Kamaraerdő,Bp.Mártonhegyi u., 2 Sz MMS készítése Külsővat 1 M-Sz Mobilizáció 12Mecsekjánosi,Szeged,Eger,Berzence,Hőgyész, 5 E 20 Mosodai utasítás Encs 1 Szabál 20 Mozgásképtelen beteg 06Kaposvár 1 G 1. mosdatása 20 Mozgásterápia súlyos 2. demenseknél 20 Mozgásterápia enyhén IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /2 oldal

25 3. súlyos demenseknél 20 Mozgásterápia közepesen súlyos demenseknél 20 Mozgástevékenység 06Kálmáncsa,06Ezüstjuhar,06Patalom,Kamaraerdő,Vas 5 E folyamata 20 MRSA fertőzések Vas 1 E megelőzése 20 Műfogsor tisztítása 06Kaposvár,MMSZSZSIÓFOK,Hőgyész, 3 G 20 Műszem ellátása Kamaraerdő 1 E 20 Napi munkavégzés 12Mohács 1 G-Sz 21 Napirend Csongrád 1 Szabál 21 Nasalys spray SzentAndrás 1 E 1. alkalmazása 21 Nasogastricus szonda 12Görcsöny 1 E 2. beveztése, gondozása 21 Nehezen mozgó 12Komló 1 G 3. betegek zuhanyozása 21 Nyakmasszázs Kamaraerdő 1 G 21 Nyomási fekélyek Kamaraerdő 1 E ápolása OREM Ápolás elmélete 06Patalom 1 E- Elméle ti Orrcsepp, és orrspray alkalmazása Orvosi ell.protokoll: cukorbeteg lakó,ha nem volt vizsgálata Orvosi ell.protokoll:magas vérnyomásos lakó. Hőgyész,SzentAndrás 2 E Csongrád 1 E Csongrád 1 E 22 Orvosi ell.protokoll:régi Csongrád 1 E IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /2 oldal

26 lakó esetén,12 hónapon túl Orvosi ell.protokoll:szív és érrendszeri.. 22 Orvosi ell.protokoll:új 2. lakó, ha nem volt Csongrád 1 E Csongrád 1 E hónapon belül Orvosi vizit Külsővat,Fília,Jópásztor,Encs,Telekgerendás,Bp.Mártonhegyi u., 6 E Osztályátadás Külsővat,Fília,Kamaraerdő,12Beremend,Jópásztor,Szeged, 6 G-SZ Osztályok higiénés rendje Csongrád 1 Szabál Osztályos Vas 1 G-Sz hűtőszekrények kezelése és ellenőrzése Oxigénterápia VSZSZGYULA,06Patalom,Kamaraerdő,Bp.Gergely u., 4 E Önálló étkezésre képtelen beteg etetésének protokollja Önállóságot fenntartó gyakorlatok enyhén s.demenseknél Önállóságot fenntartó gyakorlatok közepesen s.demenseknél Önállóságot fenntartó gyakorlatok súlyos demenseknél Összesített mentálhigiénés foglalkoztatási program ( s.) Összesített mentálhigiénés Hőgyész,SzentAndrás 2 E IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /2 oldal

27 foglalkoztatási program (e.s.) Összesített mentálhigiénés foglalkoztatási program (k.s.) Párakötés SzentAndrás 1 E Pedikűr,manikűr Kamaraerdő 1 G PEG (Percutan Endoszkópos Gastronomia)gondozása 12Komló 1 E Perifériás érbetegek MMSZSZSIÓFOK, 1 E lábápolási protokollja Perifériás intravénás VSZSZGYULA,Gyula,Bp.Gergely u. 3 E műveletek:infúziós terápia Portaszolgálat ellátása Encs 1 Szabál Pszichológiai tevékenység súlyos demenseknél Pszichológiai tevékenység enyhén súlyos demenseknél Pszichológiai tevékenység közepesen súlyos demenseknél Pulzusvizsgálat 12Beremend,Szeged,Csongrád,SzentAndrás 4 E Raktározás szabályai Encs 1 Szabál Realitás orientáció Külsővat 1 M demens betegek részére Rehabilitációs ódsz intézményben ertani felülvizsgálatok 24 Rendkívüli esetekben 12Komló 1 E-Sz IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /2 oldal

28 orvos hívása -teendők 24 Rögzítő rendszer 12Komló 1 E használata 25 Rögzítőkötések Kamaraerdő 1 E felhelyezése 25 Sebellátás Kamaraerdő,SzentAndrás 2 E Segítségnyújtás ellátások szervezésében ódsz ertani 25 Segítségnyújtás járáskor Kamaraerdő 1 G Speciális takarítási feladatok Csongrád 1 Szabál 25 Stabil oldalfekvés VSZSZGYULA,Bp.Gergely u., 2 E 25 Stomás beteg ápolása Külsővat,VSZSZGYULA,06Kaposvár,06Patalom,Nagylózs,12Görcsöny,Szeged,Eger,Hőgyész,Telekgerendás,Bp.Gergely u. 1 1 E Stroke beteg ápolása 06Kaposvár,Gyula, 2 E Stroke betegek gyógytornája Subcutan injekció beadása Súlyos betegek mozgásterápiája Sürgős, életmentő beavatkozások Szájápolás Kamaraerdő 1 G VSZSZGYULA,Kamaraerdő 2 E 06Patalom 1 E Kamaraerdő 1 E Külsővat,Fília,06Kaposvár,06Kálmáncsa,06Patalom,Kamaraerdő,12Kölked,12 Mohács,Gyula,Jópásztor,Szeged,Encs,Csongrád,Hőgyész,Telekgerendás 1 5 E 26 Szakmai ellenőrzések- ódsz IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /2 oldal

21 E 20 E. 66. Decubitus rizikófelmérése, prevenciója és kezelése 06Kálmáncsa,12Mecsekjánosi, 2 E

21 E 20 E. 66. Decubitus rizikófelmérése, prevenciója és kezelése 06Kálmáncsa,12Mecsekjánosi, 2 E Tartós bentlakásos ellátás protokolljai (IDO) Sorsz. Protokoll megnevezése Ki küldte? (db) Jellege 1. A beteg tudatállapotának megfigyelése Hőgyész 1 E 2. A betegmegfigyelés szempontjai Hőgyész 1 E 3.

Részletesebben

Időskorúak részére nyújtott szolgáltatások (IDŐ) Budapest, 2006-12-12. Munkacsoporttagok: Somorjai Ildikó Dr. Szabó Lajos Szalai József Kovács Győző

Időskorúak részére nyújtott szolgáltatások (IDŐ) Budapest, 2006-12-12. Munkacsoporttagok: Somorjai Ildikó Dr. Szabó Lajos Szalai József Kovács Győző Időskorúak részére nyújtott szolgáltatások (IDŐ) Munkacsoporttagok: Somorjai Ildikó Dr. Szabó Lajos Szalai József Kovács Győző Budapest, 2006-12-12 Tartalom I. Előzmények 3 1. Problémáink a munkavégzés

Részletesebben

52 723 01 Gyakorló ápoló összefüggő szakmai gyakorlata

52 723 01 Gyakorló ápoló összefüggő szakmai gyakorlata 9.évfolyam 52 723 01 Gyakorló ápoló összefüggő szakmai gyakorlata Egészséges csecsemő és gyermek gondozása Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása. Napirend megismerése, napirend szerinti

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 0 /0. tanévre Egészségügyi asszisztens szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 70 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Betegének vércukorszint ellenőrzést rendeltek el. Tájékoztassa a beteget a vércukorteszt elvégzéséről! - a vércukorszint mérésének módja, menete - az ápolásetika fontossága az eljárásban tájékozott

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

A kórházi szociális munka

A kórházi szociális munka EÜDSZM Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete A kórházi szociális munka Kik a kórházi szociális munkások? A szociális munka egy professzionális segítő tevékenység, mely elősegíti

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 6 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Ellátási standardok. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő

Ellátási standardok. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő Ellátási standardok Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2014. november 29. Budapest TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI NAPLÓ. Neve:... Címe:... neve:... telefonszáma:... Név:... osztály:... Szakképzés megnevezése: Gyakorlat idıtartama (kezdete - vége):...

FOGLALKOZÁSI NAPLÓ. Neve:... Címe:... neve:... telefonszáma:... Név:... osztály:... Szakképzés megnevezése: Gyakorlat idıtartama (kezdete - vége):... Hódmezıvásárhelyi SZC Boros Sámuel Szakközépiskolája és Szakiskolája 6600 Szentes, Ady Endre utca 6 8. Tel./Fax: 63/313-038 E-mail: iskola@boros.sulinet.hu Web: www.boros.sulinet.hu FOGLALKOZÁSI NAPLÓ

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI NAPLÓ. Neve: Szentes Város Gondozási Központja. Címe: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 2. Címe: 6600 Szentes, Horváth Mihály u. 10.

FOGLALKOZÁSI NAPLÓ. Neve: Szentes Város Gondozási Központja. Címe: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 2. Címe: 6600 Szentes, Horváth Mihály u. 10. Hódmezıvásárhelyi SZC Boros Sámuel Szakközépiskolája és Szakiskolája 6600 Szentes, Ady Endre utca 6 8. Tel./Fax: 63/313-038 E-mail: iskola@boros.sulinet.hu Web: www.boros.sulinet.hu FOGLALKOZÁSI NAPLÓ

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Az Egészségügyi Centrumok működése

Az Egészségügyi Centrumok működése ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben Az Egészségügyi Centrumok működése Dr. Kass Ferenc MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet,

Részletesebben

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29.

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás i döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek Feladatmutatóra jutó támogatás összege Békés Megyei Hajnal István Szociális 1 SZF-SZ-002/2-2010 Békés Megyei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS Dr. Türk Bernadett Észak-alföldi Területi Hivatal Nyíregyháza 2013. május 16. 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 14. (3.)

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI. Általános előírások

AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI. Általános előírások AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI Általános előírások Az alábbiakban leírt formájú és adattartalmú DBASE III adat FILE-okat 3.5 - os (1.44 Mbyte) FLOPPY lemezre, vagy

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

2365-06 Betegápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2365-06 Betegápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Diabetes mellitusban szenvedő betege arról panaszkodik, hogy lábát megütötte és már hetek óta nem akar a sebe begyógyulni. Magyarázza el betegének a lábápolás szükségességét és módszereit! -

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata. Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata. Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7. Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7. Telefon: 06-1-485-680 Fax: 06-1-318-1946 E-mail: pestmegye@pestmegye.hu Fenntartó képviselője: Dr. Szép Tibor főjegyző

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1861-06/1 A szociális alapellátás fejlesztésére vonatkozó pályázati és forrásszerzési lehetőségek bemutatása

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

Elsősegélyt nyújt heveny rosszullétek, belgyógyászati kórképek, mérgezések, sebészeti beavatkozást ígénylő balesetek esetén

Elsősegélyt nyújt heveny rosszullétek, belgyógyászati kórképek, mérgezések, sebészeti beavatkozást ígénylő balesetek esetén M1851 FELADATOK Tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket szem előtt tartva 4 oldja meg az etikai dilemmákat Munkája során kezeli előítéleteit, a

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján Hajdúszoboszló, 2010. 06. 03. Rózsavölgyi Anna Székhely: 1051 Budapest Akadémia u.3. Levelezési cím: 1122 Budapest Városmajor u. 48/b. Telefon:

Részletesebben

Higiénés betegápolás Pécsi Tudományegyetem yetem Egészségtudományi égtu Ápolás és Betegellátás Intézet Ápolástudományi Tanszék

Higiénés betegápolás Pécsi Tudományegyetem yetem Egészségtudományi égtu Ápolás és Betegellátás Intézet Ápolástudományi Tanszék Személyi higiéné Higiénés betegápolás Pécsi Tudományegyetem yetem Egészségtudományi égtu Kar Ápolás és Betegellátás Intézet Ápolástudományi Tanszék Dr. Oláh András 1, Fullér Noémi 2, Germán Zsuzsanna na

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne, település. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve

Megvalósítás helyszíne, település. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve TÁMOGATÁSI DÖNTÉS az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hajléktalanokért Közalapítvány között kötött, 13818-6/2016/SZOCSZOLG ügyiratszámú együttműködési megállapodás alapján, a Hajléktalanokért Közalapítvány

Részletesebben

Kitaposatlan úton az akkreditáció felé

Kitaposatlan úton az akkreditáció felé Kitaposatlan úton az akkreditáció felé DEMIN Konferencia 2015. Május 27-29. Dr. Antal Gabriella főigazgató Tüdőgyógyintézet Törökbálint A MKSZ elnökségének tagja Előzmények ISO 9001 - MIR MEES ESzCsM szakmai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Bemutatkozik a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja

Bemutatkozik a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja Bemutatkozik a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja A kiadvány az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú TÁRS PROJEKT Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL 2011. 12. 08. Idősek Klubja A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. sz. melléklet Okirat száma: RKTÖT/9-2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján arinyamenti Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben