IDŐ IDŐSKORÚAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK. Készítették: Somorjai Ildikó Dr. Szabó Lajos Szalai József Kovács Győző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IDŐ IDŐSKORÚAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK. Készítették: Somorjai Ildikó Dr. Szabó Lajos Szalai József Kovács Győző"

Átírás

1 IDŐ IDŐSKORÚAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK Készítették: Somorjai Ildikó Dr. Szabó Lajos Szalai József Kovács Győző IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /1. oldal

2 Tartalom 1. Előzmények Problémáink a munkavégzés során A munkavégzés ütemezése A beérkezett anyagok feldolgozása A feldolgozás problematikája A feldolgozás eredményeképpen az alábbi adatokat nyertük Következtetések Hiányok A mindennapi életvitel segítése, támogatása Fejlesztő gondozás, támogatás, terápia Szociális támogatás, ügyintézés, empowerment... 9 Kiegészítő információk Kritikai megjegyzések és javaslatok Mellékletek sz. melléklet: Tartós bentlakásos ellátás protokolljai sz. melléklet: Adatközlőink voltak IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /2. oldal

3 1. ELŐZMÉNYEK A gyermekjóléti és szociális szolgáltatások iránti igények folyamatosan növekednek, s emellett egyre inkább megfogalmazódnak a minőség iránti igények is, miközben az egyre szűkösebbé váló költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodás követelményei is nyomasztják az ágazatban foglalkoztatottakat. Az ebben a környezetben megkezdett nagyszabású munka, a Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások standardizációja és a Minőségügyi műhely munkacsoportjában való tevékenység valódi kihívás volt munkacsoportunk tagjainak. A munka vállalásakor, az Időskorúak részére nyújtott szolgáltatások protokolljainak gyűjtésénél és elemzésénél nem láttuk át a feladat nehézségeit és annak problematikus voltát. Valószínűleg a nyári szabadságok miatt megkésetten induló munka túlságosan szoros ütemezése és a kemény határidőknek való megfelelés nem segítette elő, hogy megbeszélések, szakmai viták támasszák meg a nem pusztán elvi tevékenységünket Problémáink a munkavégzés során Magának a Minőségügyi Műhelynek a felépítése és az egyes munkacsoportok kialakítása túlságosan szétszabdalttá tették a munkát. Például nem az Időskorúak Munkacsoport feladata volt a strukturális standardok közül a felvétel és az elbocsátás protokolljának begyűjtése, holott a szolgáltatásban gondozók között közismert, hogy az első előgondozás és a tartós bentlakásos intézménybe költözés előtti második előgondozás az életkorból adódó sajátosságokkal is bír. Ugyancsak nem volt feladatunk a szolgáltatási standardokkal való foglalkozás sem miközben ezekből jócskán kaptunk noha a rendszerszerű működéshez, vagy legalábbis annak alátámasztásához ezek együttes kezelése véleményünk szerint fontos lett volna. Munkát nehezítő tényező volt a munkacsoportok közötti kapcsolattartás hiánya, s ezt nem mérsékelte az sem, hogy (késői) meghívást kaptunk az ötletbörzésre és más munkacsoport ülésére. Nem elhallgatható az sem, hogy miközben igen fontosnak tartjuk ezt a tevékenységet, nem tudunk nem gondolni azokra a félbe maradt vagy hamvába holt kezdeményezésekre, melyekkel ez idáig találkoztunk, s nem tudunk gondolni azon munkáinkra, melyek elkészültek IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /3. oldal

4 ugyan, de soha nem hasznosultak. (Idősügyi fejlesztési koncepció, Segítő alapszolgáltatási programcsomag, Demecia protokoll.) 1.2. A munkavégzés ütemezése Felderítjük, hogy a legkülönbözőbb intézményekben mennyi az elkészült és használt protokoll és felkérjük az intézményeket ezek átadására. Tudomásunk van arról, hogy nagyon kiváló és minőségi munkát végző intézményekben nem csak elkészült protokollok szerint dolgoznak, hanem a minőségbiztosítás is elindult, vagy működik. Megnézzük, hogy a létező és érvényben lévő jogszabályok és rendeletek szerint a szolgáltatók milyen eljárásrend szerint törekednek az idősek egészségi, mentális és szociális jól-létének biztosítására, ellátásukra, aktivizálásukra és a folyamatban való részvételük biztosítására. Tevékenységlistákat is gyűjtünk és készítünk magunk is, hogy ennek alapján vizsgáljuk meg, hogy a meglévő protokollok mennyire fedik le az elvégzett tevékenységeket, megállapítjuk, hogy milyen hiányosságok vannak, és ezután teszünk javaslatot a következő lépésekre. Az elkészült és a különböző intézményeknél már használt protokollok gyűjtésénél alapvetően a személyes kapcsolatainkra és a módszertani intézmények vezetőinek segítségére építettünk. Fontos tényező volt tehát a személyes hitelesség és bizalom, valamint az, hogy első körben a meglévő protokollokról csak listát kértünk elsődlegesen, de voltak, akik a protokollokat is átadták. Eredményeinket köszönhetjük a közreműködőknek, a gyűjtött anyaggal kapcsolatos elégedettségünket, valamint elégedetlenségünket a továbbiakban megfogalmazzuk. 2. A BEÉRKEZETT ANYAGOK FELDOLGOZÁSA 2.1. A feldolgozás problematikája Munkacsoportunk felhívására a megyei módszertani intézmények hathatós segítségével - viszonylag rövid idő alatt nagy mennyiségű anyag gyűlt össze. Az egyes intézmények által elküldött protokoll-listák és protokollok számbavétele során különféle apróbb-nagyobb problémával, dilemmával szembesültünk: IDŐ.doc Létrehozás dátuma: / oldal

5 Kérdés volt számunkra, hogy hogyan tudunk viszonylag egységes képet kapni arról, hogy hány fajta (nem db) elkészült protokollt tudtunk összegyűjteni, hiszen a protokoll-listák mellett néhány intézménytől kapott konkrét protokoll áttekintése során megállapíthattuk, hogy azok tartalmi, szerkezeti összetétele egyáltalán a protokoll, mint fogalom értelmezése intézményenként eltérő. Hogyan tudunk szintetizálni a listák esetében, hiszen nem tudjuk pontosan, hogy a cím mit takar. (Azaz: lehetséges, hogy azonos című protokollok esetében más és más témának a szabályozására való törekvés vezette a készítőt, pl. gyógyszer, gyógyszerelés, gyógyszerkezelés, gyógyászati segédeszköz ellátás, gyógyszerelési szabál, gyógyszerbeadás, rendelés, tárolás, adagolás, stb. a legkülönfélébb alábontásokban.) Hol, milyen mélységben történt a szabályok meghatározása, ez egyáltalán nem volt átlátható, s itt például a végletekkel találkoztunk (pl. mentálhigiénés tevékenység protokollja interjúkészítés protokollja). Ebből következően fogalmaztuk meg azt a kérdést, hogy milyen mélységben vonhatók össze, vagy választandók külön bizonyos protokoll sémák. Egyáltalán: hogyan kategorizáljunk? Milyen kategóriákat alakítsunk ki akkor, amikor a protokollt valahova be akarjuk sorolni (pl. Élelmezés, vagy táplálkozás protokollja: egészségügyi, vagy szociális (gondozási) kategória? Találkoztunk elméleti jellegű kérdések szabályozásával is, ezeket természetesen tartalmuk ismeretében lehet besorolni viszont egyáltalán nem biztos, hogy a protokoll fogalom körébe tartozók. Bizonyos kérdések melyek elsősorban szervezési jellegű tevékenységet takarnak pl. valamilyen adminisztráció vezetése, vagy dokumentumok rendezése néhol szabálként (belső utasításként) vannak feltüntetve, néhol protokollként jelenítették meg az adatközlők. Fentiek alapján látható, hogy egy abszolút szubjektív, a megfontolásokra épülő összesítési, kategorizálási, szintetizáló lépésre volt csak lehetősége munkacsoportunknak. Mindezek nyomán a beküldött protokollok listáiból, illetőleg a néhány konkrétan is rendelkezésre bocsátott protokollból az alábbi kategóriákat alakítottuk ki. (A kategória jelzések az 1 sz. mellékletként közölt tábla utolsó oszlopában találhatók) : E E-Sz = egészségügyi (ápolási) = egészségügyi, szervezési jellegű IDŐ.doc Létrehozás dátuma: / oldal

6 G G-Sz M M-Sz E-elméleti G-elméleti M-elméleti Sz Módszertani = gondozási (kevésbé ápolási, inkább szociális) = gondozási, szervezési jellegű = mentálhigiénéhez, foglalkoztatáshoz köthető = mentálhigiénés, de szervezési jellegű = egészségügyi jellegű, de elméleti = gondozási jellegű, de elméleti = mentálhigiénés jellegű, de elméleti = szervezési = kifejezetten a módszertanok munkájával kapcsolatos Szabál = az adatközlő eleve szabálként jelölte meg, vagy a m. csoport annak ítélte A feldolgozás eredményeképpen az alábbi adatokat nyertük Időskorúak szociális alapellátása Adatközlők száma: Összes fellelhető protokoll: A protokollok protokoll-féleségenként (fajtánként): 4 intézmény 82 db 60 féle Ebből: Egészségügyi (E) Gondozási (G) Gondozási-szervezési (G-Sz) Mentálhigiénés (M) 30 db 24 db 1 db 5 db Időskorúak átmeneti ellátása Adatközlők száma: Összes fellelhető protokoll: A protokollok protokoll-féleségenként (fajtánként): 1 intézmény 10 db 10 féle IDŐ.doc Létrehozás dátuma: / oldal

7 Ebből: Egészségügyi (E) Gondozási (G) Mentálhigiénés (M) 8 db 1 db 1 db Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Adatközlők száma: Összes fellelhető protokoll: A protokollok protokoll-féleségenként (fajtánként): 36 intézmény 662 db 310 féle Ebből: Egészségügyi (E) Egészségügyi-szervezési (E-Sz) Gondozási (G) Gondozási-szervezési (G-Sz) Mentálhigiénés (M) Mentálhigiénés szervezési (M-Sz) E-elméleti G-elméleti M-elméleti Szervezési (Sz) Módszertani Szabál 130 db 12 db 46 db 20 db 46 db 2 db 3 db 6 db 5 db 1 db 5 db 34 db 2.3. Következtetések A megyei módszertanok és az adatközlő intézmények rövid idő alatt szép számú listát, elkészült anyagot bocsátottak az IDŐ munkacsoport rendelkezésére. (Az adatokat közlő IDŐ.doc Létrehozás dátuma: / oldal

8 intézmények és módszertanok listáját a 2. sz. melléklet tartalmazza). Összesen 41 intézmény 754 db saját szellemi tulajdonát jelentő protokollról, belső szabályról, szabálról, utasításról adott számot. Megállapítható, hogy a protokollok legnagyobb része az egészségügy kategóriájába sorolható, a további szabályozások eltérő mélységben, és formátumban főleg a gondozás és a mentálhigiéné, foglalkoztatás területeit érintik. Jelentős számú szabál segíti az intézmények munkáját a legkülönfélébb témákban. A szervezési jelleggel megjelölt de protokollként közölt témák a munkacsoport álláspontja szerint inkább a szabál kategória sajátjai. 3. HIÁNYOK 3.1. A mindennapi életvitel segítése, támogatása A személyes higiéné biztosítása mellett a környezeti higiéné biztosítása és a megfelelő megjelenés biztosítása. A megfelelő folyadékbevitel biztosítása kínálással, az étkezés előkészítése, biztosítása és az étkezés után a környezet utólagos elrendezése. Mozgás és helyzetváltoztatás. Önállóság és a környezethez való alkalmazkodás elősegítése. Ügyintézés, képviselet. Aktivitásokban támogatás. (Séta, temetőlátogatás, szabadidő, kultúra.) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés, információk biztosítása. Rekreációban való segítségnyújtás. Szolgáltatások bővítése, fejlesztése, monitorozása. (Bevonódás és részvétel biztosítása.) 3.2. Fejlesztő gondozás, támogatás, terápia Állapotfelmérés. IDŐ.doc Létrehozás dátuma: / oldal

9 Kommunikáció, nyelvi fejlesztés. Mentális fejlesztés, memóriatréning, játékok. Fizikoterápiás programok, mozgásfejlesztés. Hidroterápiás programok. Munkaterápiás programok. Kreatív technikák alkalmazása. Egyéb fejlesztő tevékenységek. Hozzájárulás az identitás megőrzéséhez, az időskori identitástudat megerősödéséhez, az integritás kialakulásához Szociális támogatás, ügyintézés, empowerment Hozzájárulás a védelemhez, a biztonságigény kielégítéséhez. Hozzájárulás a személyes kapcsolatok megtartásához, elszigetelődés veszélye esetén támogatni a kapcsolatok építését, felismerni a társadalmi kirekesztődés veszélyét és hozzájárulni annak megelőzéséhez. Közreműködés az áldozattá válás, a kizsákmányolás, bántalmazás és abúzus megelőzéséhez. Segítségnyújtás a szociális helyzet javulásában, segély, vagy ellátás igénylésében közvetítés. Elősegíteni a diszkriminációmentes hozzáállások megvalósulását. Hozzájárulni a veszteségek feldolgozásához, a gyászfolyamat kísérése, patológiás gyászfolyamat felismerése és ez esetben szakemberhez közvetítés. Elősegíteni az integrációt, segíteni az egészséges környezet alakításába való bekapcsolódást, kapcsolatok építését, másoknak való segítségnyújtásba való bekapcsolódást. Elősegíteni az önállóság és függetlenség megőrzését, vagy annak visszanyerését. Támogatni az emberi méltóság megőrzését. IDŐ.doc Létrehozás dátuma: / oldal

10 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK A tartós bentlakásos intézmények kategóriáját illetően egy intézménytől (Hatvan) 20 db tevékenységi kör meghatározását is megkaptuk. Az alapellátásokat illetően Bp. XXII. ker.-től 24 db tevékenységi kör meghatározását kaptunk. Néhány intézmény magas szinten kidolgozott és kipróbált protokollok szerint dolgozik, az egyes protokollok egybedolgozására, vagy a legjobbak kiválasztására ezekből az intézményekből kellene meghívni munkatársakat. KRITIKAI MEGJEGYZÉSEK ÉS JAVASLATOK Munkánk során az ellátórendszerből kérésünkre igen nagy számban kaptunk már alkalmazásra került protokollokat. Ezek azonban főleg ápolási-gondozási tevékenységet leíró protokollok. Áttekintve az idősellátásban folyó tevékenységeket az a meggyőződés alakult ki bennünk, hogy a nem ápolási-gondozási kategóriába sorolható tevékenységek jelentős része és ez kiemelten vonatkozik a mentálhigiénés tevékenységre és foglalkoztatásra alapvetően nem olyan procedurális jellegű tevékenységek, amelyeket protokollokban kellene rögzíteni. Ehelyett elsősorban olyan módszertani ajánlásokat kellene megfogalmaznunk, amelyek inkább az irányelvek kategóriába sorolhatók. Ilyen jellegű módszertani ajánlások már korábban is születtek a mentálhigiénés tevékenység és demens ellátás kapcsán. E munkával kapcsolatosan azonban felmerült az a kérdés, hogy lehet-e ajánlásokat, irányelveket leírni a személyi-működési feltételek, keretek megfogalmazása nélkül. Úgy gondoljuk, hogy nem előnyős ebből a szempontból az, hogy e szempontok lehasítva más munkacsoportok feladataként jelennek meg. Kérdéses számunkra az is, hogy ápolási-gondozási ill. területi ellátást képviselő szakemberek nélkül ebben a szakmai összetételben a jelenlegi IDŐ munkacsoport a protokollok áttekintésén túl tovább tud-e haladni. Számunkra az tűnik célszerűnek, hogy kiemeljük azoknak az intézményi munkacsoportoknak az anyagait, amelyek régóta és átfogóan dolgoznak protokollokkal, és őket kérjük fel a további mélyebb tartalmi munkára. IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /1 oldal

11 Jelenleg négy-öt ilyen intézményi munkacsoport van, ezek: Kamaraerdő, Külsővat, Encs, Aranysziget Otthon, illetőleg az alapellátásban és az átmeneti ellátásban adatot szolgáltató pár intézmény. MELLÉKLETEK IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /11. oldal

12 1. sz. melléklet: Tartós bentlakásos ellátás protokolljai Sor Protokoll megnevezése Ki küldte? (d Jellege sz. b) 1. A beteg Hőgyész 1 E tudatállapotának megfigyelése 2. A betegmegfigyelés Hőgyész 1 E szempontjai 3. A gondozott személyes 12Beremend 1 G-Sz szabadsága A kommunikáció szerepe 06Patalom 1 M- Elméle A lakó műtét előtti felkészítése (kivizsg,pszichés) A lakószobák rendje és berendezése A lázas beteg ápolása, lázcsillapítás A mozgás szükséglete és kielégítése A nővér magatartása, személyiségjegyei 1 A pihenés szükségletének kielégítése ti Szeged 1 M Csongrád 1 Szabál Gyula,SzentAndrás 2 E Hőgyész 1 E Gyula 1 G-Sz Hőgyész 1 E 11. A rühesség kezelése Kamaraerdő 1 E 12. A szem ápolása 12Kölked,12Beremend,Szeged,Csongrád, 4 E 13. A szociális munka etikai kódexe 06Patalom 1 Szabál IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /12. oldal

13 1 A szolgáltatás igénybe vételének rendje Encs 1 Szabál 1 A tartós Hőgyész 1 E mozgáskorlátozottság kivédése 1 Ágyazás kivitelezése Kamaraerdő,Hőgyész 2 G 1 Ágyban fekvő beteg 12Mohács,Eger 2 G fürdetése 1 Ágyneműcsere ágyban 06Kálmáncsa,Gyula,Szeged,Eger 4 G fekvő betegnél 1 Ágytálazás és kacsa Kamaraerdő 1 G használata 2 Agyvérzés-Apoplexia Dombóvár 1 E cerebri 21. Általános fertőtlenítési Bp.Mártonhegyi u., 1 E eljárások,sebkötözés,ste ril 22. Alvás-pihenés szükséglete 06Patalom 1 G- Elméle ti 23. Alvászavarok 12Mecsekjánosi 1 E 2 Áp-hoz, gondozáshoz kapcs.tárgyak,eszk.fertő tlenítése 2 Ápolás-gondozás gyakorlata 2 Ápolási elméletek, modellek Csongrád 1 Szabál Bp.Mártonhegyi u., 1 E 06Patalom 1 E- Elméle ti 2 Ápolási-gondozási Encs,Móvár 2 G-Sz dokumentáció vezetése 2 Ápolási-gondozási 06Patalom 1 E-Sz folyamat 2 Ápolók Vas,12Görcsöny,Dombóvár 3 G-Sz tevékenységének meghatározása 3 Asthma Bronchiale Dombóvár 1 E 31. Az ápoló- 12Beremend, 1 G-Sz IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /13. oldal

14 gondozószemélyzet magatartási szabályai 32. Az ápolók Vas 1 G-Sz gerincproblémái és a megelőzés lehetőségei 33. Az ápolónő általános Hőgyész 1 G-Sz feladatai 3 Az ellátott oktatása, Kamaraerdő 1 E oxigénkészülék használata 3 Az ellátott oktatása, Kamaraerdő 1 E öninjekciózás 3 Az ellátott oktatása, Kamaraerdő 1 E vércukorszint ellenőrzés 3 Az ellátott Kamaraerdő 1 E oktatása,tracheostoma kezelése 3 Az ellátott Vas 1 G-Sz veszélyeztető magatartása esetén 3 Az újraélesztés VSZSZGYULA,06Patalom,Bp.Gergely u., 3 E alapszintű irányelvei 4 Belső utasítás vészhelyzet kezelésére Encs 1 Szabál 41. Beöntés Külsővat, Fília, VSZSZGYULA,06Kaposvár,06Kálmáncsa,06Ezüstjuhar,06Patalom,Móvár,Szeged,Gyönk,Csongrád,Eger,MMSZSZSIÓFOK,H őgyész,telekgerendás,bp.gergely u.,szentandrás, 1 7 E 42. Besűrűsödött széklet eltávolítása 43. Beszáradt széklet eltávolítása 4 Beszédgondozás súlyos demenseknél Kamaraerdő 1 E SzentAndrás 1 E IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /1 oldal

15 4 Beszédgondozás enyhén súlyos demenseknél 4 Beszédgondozás közepesen súlyos demenseknél 4 Beszédterápia demens Külsővat 1 M betegek részére 4 Bevitel és ürítés Kamaraerdő,Gyönk 2 G ellenőrzése 4 Biblioterápia m.s., n.s., súlyos demenseknél 5 Biblioterápia enyhén súlyos demenseknél 51. Biblioterápia közepesen súlyos demenseknél 52. Biztonság szükséglete 06Patalom 1 M- Elméle ti 53. Biztonságos környezet Kamaraerdő 1 G-Sz kialakítása 5 Borotválás Kamaraerdő 1 G 5 Bőrápolás Telekgerendás 1 E 5 Bőrfelület fertőtlenítése 06Patalom,Móvár 2 E 5 Colostóma irrigálása VSZSZGYULA,Bp.Gergely u. 2 E 5 Csipőtjáji töröttek Kamaraerdő 1 G gyógytornája 5 Csoportos csípőtorna Kamaraerdő 1 G 6 Csoportos gerinctorna Kamaraerdő 1 G 61. Csoportos válltorna Kamaraerdő 1 G 62. Cukorbeteg ellátása Külsővat,Fília,Vas,Jópásztor,Szeged, 5 E 63. Daeurolás Kamaraerdő 1 G IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /1 oldal

16 6 Decubitus kezelés Külsővat,Fília, VSZSZGYULA,06Kaposvár,06Patalom,Vas,Mezőberény,12Mecsekjánosi,12Görcsöny,12Beremend,Gyula,Szeged,Gyönk,Móv ár,csongrád,eger,mmszszsiófok,berzence,telekgerendás,bp.gergely u.,szentandrás 2 1 E 6 Decubitus prevenció Külsővat,Hatvan,Fília,Nagylózs,Vas,Mezőberény,12Mecsekjánosi,12Beremend,Jópásztor,Szeged,Gyönk,Móvár,Csongrád,Eger, MMSZSZSIÓFOK,Berzence,Hőgyész,Telekgerendás,Bp.Gergely u.,szentandrás 2 0 E 6 Decubitus rizikófelmérése, prevenciója és kezelése 6 Demens betegek foglalkoztatásának lehetősége 6 Demens betegek képességfejlesztő foglalkoztatása 6 Demens ellátottak fogadása (enyhén súlyos) 7 Demens ellátottak fogadása (közepesen súlyos) 71. Demens ellátottak fogadása (súlyos) 72. Dementált betegek ápolása, gondozása 06Kálmáncsa,12Mecsekjánosi, 2 E 06Patalom 1 M Csongrád 1 Szabál Vas,Gyula,12Görcsöny, 3 G 73. Derékmasszázs Kamaraerdő 1 G IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /1 oldal

17 7 Diéta Szeged 1 E 7 Doppler vizsgálat Bp.Gergely u., 1 E 7 Egészség,betegség 06Patalom 1 E- Elméle ti 7 Egészségügyi Kamaraerdő 1 E-Sz adminisztráció 7 Egészségügyi Bp.Mártonhegyi u., 1 E szakellátás,ápolás 7 Egyéni gondozási terv Külsővat 1 M-Sz 8 EKG Külsővat,Szeged,Encs,Csongrád,Eger,Telekgerendás,Bp.Gergely u. 7 E 81. Életjelek észlelése Kamaraerdő 1 G 82. Életút-interjú Dombóvár 1 M 83. Ellátási protokoll Dévaványa 1 Szabál 8 Ellátottak eltávozásával 12Komló 1 G-Sz kapcsolatos teendők 8 Előgondozás Külsővat,Kamaraerdő 2 M 8 Előgondozási útmutató Csongrád 1 Szabál 8 Előkészítés Kamaraerdő 1 E újraélesztéshez 8 Elsődleges gyógyuló Bp.Gergely u., 1 E műtéti seb kötözése 8 Empátia 06Patalom 1 M- Elméle ti 9 Étkeztetés Külsővat,Hatvan,Fília,Jópásztor,Szeged,Csongrád,Eger,Telekgerendás, 8 G 91. Étkeztetéshez kapcsolódó utasítások(terítés, egyéb fel.) Csongrád 1 Szabál 92. Felszíni kezelése(?) Kamaraerdő 1 E IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /1 oldal

18 93. Fentjáró, de segítségre 06Kaposvár,12Komló, 2 G szoruló beteg fürdetése 9 Férfi beteg borotválása 06Kaposvár 1 G 9 Fertőtlenítés Hőgyész 1 E 9 Fertőtlenítés Csongrád 1 Szabál 9 Fertőzések Kamaraerdő 1 E-Sz kialakulásának megelőzése 9 Fizikai, gyógyszeres 12Beremend,Encs 2 G-Sz korlátozás szabályai 9 Fizikoterápiás kezelés Kamaraerdő 1 G kisfrekvenciás gépekkel 10 Fizikoterápiás kezelés Kamaraerdő 1 G ultrahang készülékkel 10 Fogeltávolítás Kamaraerdő 1 E 1. asszisztenciája 10 Fogpótlás Kamaraerdő 1 E 2. asszisztenciája 10 Fogtömés Kamaraerdő 1 E 3. asszisztenciája 10 Fogyatékos intézményben ódsz ertani felülvizsgálatok 10 Fülcseppek alkalmazása Hőgyész,SzentAndrás 2 E 10 Fülzsír eltávolítása SzentAndrás 1 E 10 Fürdetés Külsővat,Fília,06Kálmáncsa,Kamaraerdő,12Kölked,12Komló,12Beremend,Gyula,Jópásztor,Szeged,Encs,Dombóvár,Csongrád, MMSZSZSIÓFOK,Telekgerendás, 1 5 G Fürdetési, tisztálkodási Vas 1 G rend Gondozás-ápolás Bp.Mártonhegyi u., 1 G IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /1 oldal

19 Gondozási dokumentáció vezetése Csongrád 1 Szabál Gondozási egységek Móvár 1 E-Sz higiénés rendje Gyógyszer beadása VSZSZGYULA 1 E injekciózással Gyógyszer beadása VSZSZGYULA,Kamaraerdő 2 E orálisan Gyógyszer beadása VSZSZGYULA,SzentAndrás 2 E rectalisan:végbélkúp behelyezése Gyógyszer beadása VSZSZGYULA 1 E vaginálisan Gyógyszer rendelés, Külsővat,Fília,Vas,Jópásztor,Gyönk,Encs,Móvár, 7 E tárolás, adagolás Gyógyszerelés 06Kaposvár,12Görcsöny,12Beremend,Szeged,Berzence,Hőgyész, 6 E Gyógyszerelés enterális és parenterális protokoll VSZSZGYULA,06Patalom,Bp.Gergely u. 3 E Gyógyszerelési 06Patalom,24Heves, 2 Szabál szabál Gyógyszerelési utasítás Csongrád 1 Szabál Gyógyszerellátás Kamaraerdő,Vas,Dombóvár 3 E Gyógyszerkezelési protokoll Gyógyszerosztás, beadás VSZSZGYULA,06Kálmáncsa,06Ezüstjuhar 3 E Külsővat,Fília,Mezőberény,12Kölked,12Komló,Gyula,Jópásztor,Gyönk,Encs,Móvár,Telekgerendás,SzentAndrás 1 2 E Gyökértömés Kamaraerdő 1 E asszisztenciája Hajfestés Kamaraerdő 1 G IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /1 oldal

20 Hajmosás 06Kaposvár,Kamaraerdő,12Beremend,Gyula,Szeged,Hőgyész, 6 G Hajvágás Kamaraerdő 1 G Haldokló beteg ellátása 06Kaposvár,06Patalom,Kamaraerdő,12Mecsekjánosi,Gyula,Dombóvár,Berzence,Hőgyész,SzentAndrás 9 E Hallókészüléket viselő beteg ellátása Halott ellátás Kamaraerdő 1 E Külsővat,Hatvan,Fília,06Kaposvár,06Kálmáncsa,06Ezüstjuhar,06Patalom,Kamaraerdő,Vas,Mezőberény,12Görcsöny,12Bereme nd,gyula,jópásztor,szeged,gyönk,encs,dombóvár,csongrád,telekgerendás,bp.gergely u.,bp.mártonhegyi u.,szentandrás 2 3 E-Sz Hátmasszázs Kamaraerdő 1 G Hideg borogatás és jegelés Kamaraerdő,Gyula, 2 E Higiénés 06Kaposvár,12Görcsöny,12Beremend,Eger 4 E-Sz kézfertőtlenítés Higiénés szükséglet 06Patalom 1 G- Elméle ti Higiénés szükségletek Hatvan,06Ezüstjuhar,SzentAndrás 3 G kielégítése Higiéniai Csongrád 1 Szabál utasítások:személyi,kézf ertőtl.,osztályok, előír. IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /2 oldal

21 13 Hólyagkatéterezés nőbetegnél 06Kaposvár,06Ezüstjuhar,Szeged,Csongrád,MMSZSZSIÓFOK,Bp.Gergely u. 6 E HOSPICE szellemiség 06Patalom 1 M- Elméle ti Húgyhólyag öblítés Bp.Gergely u., 1 E Húgyúti fertőzés Dombóvár 1 E Hygiénés szabál az ápolásgondozás,takarítás Vas,Encs 2 Szabál Hypoglykaemia Nagylózs 1 E Idős beteg ellátásának MMSZSZSIÓFOK, 1 E protokollja Idősek megfigyelése Dombóvár 1 E Időskorúak ellátásának eljárási rendje Dombóvár 1 Szabál Információ gyűjtésnyújtás ódsz a szoc.ágazat ertani számára Inhalációs terápiaváladékok 12Görcsöny,Szeged, 2 E megfigyelése Injekciózás Külsővat,Fília,12Görcsöny,12Beremend,Jópásztor,Szeged,Gyönk,Móvár,Csongrád,Eger,Hőgyész,Telekgerendás,SzentAndrás 1 E 3 14 Inkontinencia betét cseréje Hatvan,Kamaraerdő,Vas,12Görcsöny,Szeged,Gyönk,Eger,SzentAndrás 8 G 15 Inkontinencia és az inkontinens beteg higiénéje Hőgyész 1 E 15 Interjúkészítési utasítás Csongrád 1 Szabál IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /21. oldal

22 Intézkedési terv influenza járvány esetén Vas 1 Szabál 15 Intracutan injekció VSZSZGYULA 1 E 3. beadása 15 Intramuscularis injekció VSZSZGYULA,Kamaraerdő,Berzence 3 E beadása 15 Izület ápolásantiflogisdztin Mezőberény 1 E pakolás 15 Járást támogató Kamaraerdő 1 E eszközök 15 Játékterápia súlyos demenseknél 15 Játékterápia demens Külsővat 1 M betegek részére 15 Játékterápia enyhén súlyos demenseknél 16 Játékterápia közepesen súlyos demenseknél 16 Kábítószer rendeléséről 06Kálmáncsa 1 E 1. és kiadásáról 16 Kardinális tünetek Hőgyész 1 E felvétele Katéterezés Külsővat,Fília, VSZSZGYULA,06Patalom,Kamaraerdő,12Görcsöny,Eger,Telekgerendás,SzentAndrás 9 E 16 Kényelem és alvás Kamaraerdő 1 G elősegítése 16 Kényelem-fájdalom 06Patalom 1 G- Elméle ti 16 Kérelmek Kamaraerdő 1 G-Sz nyilvántartásának protokollja 16 Kliens kiléptetésének Kamaraerdő 1 G protokollja 16 Kommunikáció Kamaraerdő 1 M IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /22. oldal

23 elősegítése 16 Komplett ápolási Bp.Dózsa Gy.u. 1 E protokoll 17 Kórházi ellátás Külsővat,Szeged,Encs,Telekgerendás 4 E 17 Korlátozó intézkedések 06Patalom,Gyula,Berzence 3 E-Sz 1. elrendelése 17 Könyvtár üzemeltetése Kamaraerdő 1 G-Sz Körömápolás 06Kaposvár,12Kölked,12Beremend,Gyula,Szeged,Hőgyész,Telekgerendás, 7 G 17 Kötözés 12Beremend,Szeged,Dombóvár,Csongrád,SzentAndrás 5 E 17 Kreatív terápia Külsővat 1 M 17 Kreatív terápia súlyos demenseknél 17 Kreatív terápia enyhén súlyos demenseknél 17 Kreatív terápia közepesen súlyos demenseknél 17 Kúpok alkalmazása Kamaraerdő,Hőgyész 2 E 18 Külsőleg alkalmazandó VSZSZGYULA 1 E gyógyszerek 18 Láb-és körömápolás Kamaraerdő,Gyula, 2 G Laboratóriumi Kamaraerdő 1 G 2. vizsgálatok 18 Lábszárfekély kezelés Nagylózs,Vas,Mezőberény,Telekgerendás 4 E Lakó környezete Bp.Mártonhegyi u., 1 G-Sz 18 Láz Dombóvár 1 E 18 Légzésmegfigyelés 12Beremend,Szeged, 2 E IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /23. oldal

24 Leszívás Kamaraerdő 1 E Macrogolos előkészítés Mezőberény 1 E Magatartás megfigyelés Eger 1 M Memóriát fejlesztő terápia demens betegek részére Mentálhig.tevékenység enyhén súlyos demenseknél Mentálhig.tevékenység közepesen súlyos demenseknél Külsővat 1 M Mentálhig.tevékenység súlyos demenseknél Mentális gondozás Bp.Mártonhegyi u.,bp.dózsagy.u. 2 M Mérőeszközök Csongrád 1 Szabál figyelemmel kísérése Mesterséges táplálás 12Görcsöny 1 E Minőségértékelő csoport működésének folyamata Kamaraerdő,Bp.Mártonhegyi u., 2 Sz MMS készítése Külsővat 1 M-Sz Mobilizáció 12Mecsekjánosi,Szeged,Eger,Berzence,Hőgyész, 5 E 20 Mosodai utasítás Encs 1 Szabál 20 Mozgásképtelen beteg 06Kaposvár 1 G 1. mosdatása 20 Mozgásterápia súlyos 2. demenseknél 20 Mozgásterápia enyhén IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /2 oldal

25 3. súlyos demenseknél 20 Mozgásterápia közepesen súlyos demenseknél 20 Mozgástevékenység 06Kálmáncsa,06Ezüstjuhar,06Patalom,Kamaraerdő,Vas 5 E folyamata 20 MRSA fertőzések Vas 1 E megelőzése 20 Műfogsor tisztítása 06Kaposvár,MMSZSZSIÓFOK,Hőgyész, 3 G 20 Műszem ellátása Kamaraerdő 1 E 20 Napi munkavégzés 12Mohács 1 G-Sz 21 Napirend Csongrád 1 Szabál 21 Nasalys spray SzentAndrás 1 E 1. alkalmazása 21 Nasogastricus szonda 12Görcsöny 1 E 2. beveztése, gondozása 21 Nehezen mozgó 12Komló 1 G 3. betegek zuhanyozása 21 Nyakmasszázs Kamaraerdő 1 G 21 Nyomási fekélyek Kamaraerdő 1 E ápolása OREM Ápolás elmélete 06Patalom 1 E- Elméle ti Orrcsepp, és orrspray alkalmazása Orvosi ell.protokoll: cukorbeteg lakó,ha nem volt vizsgálata Orvosi ell.protokoll:magas vérnyomásos lakó. Hőgyész,SzentAndrás 2 E Csongrád 1 E Csongrád 1 E 22 Orvosi ell.protokoll:régi Csongrád 1 E IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /2 oldal

26 lakó esetén,12 hónapon túl Orvosi ell.protokoll:szív és érrendszeri.. 22 Orvosi ell.protokoll:új 2. lakó, ha nem volt Csongrád 1 E Csongrád 1 E hónapon belül Orvosi vizit Külsővat,Fília,Jópásztor,Encs,Telekgerendás,Bp.Mártonhegyi u., 6 E Osztályátadás Külsővat,Fília,Kamaraerdő,12Beremend,Jópásztor,Szeged, 6 G-SZ Osztályok higiénés rendje Csongrád 1 Szabál Osztályos Vas 1 G-Sz hűtőszekrények kezelése és ellenőrzése Oxigénterápia VSZSZGYULA,06Patalom,Kamaraerdő,Bp.Gergely u., 4 E Önálló étkezésre képtelen beteg etetésének protokollja Önállóságot fenntartó gyakorlatok enyhén s.demenseknél Önállóságot fenntartó gyakorlatok közepesen s.demenseknél Önállóságot fenntartó gyakorlatok súlyos demenseknél Összesített mentálhigiénés foglalkoztatási program ( s.) Összesített mentálhigiénés Hőgyész,SzentAndrás 2 E IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /2 oldal

27 foglalkoztatási program (e.s.) Összesített mentálhigiénés foglalkoztatási program (k.s.) Párakötés SzentAndrás 1 E Pedikűr,manikűr Kamaraerdő 1 G PEG (Percutan Endoszkópos Gastronomia)gondozása 12Komló 1 E Perifériás érbetegek MMSZSZSIÓFOK, 1 E lábápolási protokollja Perifériás intravénás VSZSZGYULA,Gyula,Bp.Gergely u. 3 E műveletek:infúziós terápia Portaszolgálat ellátása Encs 1 Szabál Pszichológiai tevékenység súlyos demenseknél Pszichológiai tevékenység enyhén súlyos demenseknél Pszichológiai tevékenység közepesen súlyos demenseknél Pulzusvizsgálat 12Beremend,Szeged,Csongrád,SzentAndrás 4 E Raktározás szabályai Encs 1 Szabál Realitás orientáció Külsővat 1 M demens betegek részére Rehabilitációs ódsz intézményben ertani felülvizsgálatok 24 Rendkívüli esetekben 12Komló 1 E-Sz IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /2 oldal

28 orvos hívása -teendők 24 Rögzítő rendszer 12Komló 1 E használata 25 Rögzítőkötések Kamaraerdő 1 E felhelyezése 25 Sebellátás Kamaraerdő,SzentAndrás 2 E Segítségnyújtás ellátások szervezésében ódsz ertani 25 Segítségnyújtás járáskor Kamaraerdő 1 G Speciális takarítási feladatok Csongrád 1 Szabál 25 Stabil oldalfekvés VSZSZGYULA,Bp.Gergely u., 2 E 25 Stomás beteg ápolása Külsővat,VSZSZGYULA,06Kaposvár,06Patalom,Nagylózs,12Görcsöny,Szeged,Eger,Hőgyész,Telekgerendás,Bp.Gergely u. 1 1 E Stroke beteg ápolása 06Kaposvár,Gyula, 2 E Stroke betegek gyógytornája Subcutan injekció beadása Súlyos betegek mozgásterápiája Sürgős, életmentő beavatkozások Szájápolás Kamaraerdő 1 G VSZSZGYULA,Kamaraerdő 2 E 06Patalom 1 E Kamaraerdő 1 E Külsővat,Fília,06Kaposvár,06Kálmáncsa,06Patalom,Kamaraerdő,12Kölked,12 Mohács,Gyula,Jópásztor,Szeged,Encs,Csongrád,Hőgyész,Telekgerendás 1 5 E 26 Szakmai ellenőrzések- ódsz IDŐ.doc Létrehozás dátuma: /2 oldal

Időskorúak részére nyújtott szolgáltatások (IDŐ) Budapest, 2006-12-12. Munkacsoporttagok: Somorjai Ildikó Dr. Szabó Lajos Szalai József Kovács Győző

Időskorúak részére nyújtott szolgáltatások (IDŐ) Budapest, 2006-12-12. Munkacsoporttagok: Somorjai Ildikó Dr. Szabó Lajos Szalai József Kovács Győző Időskorúak részére nyújtott szolgáltatások (IDŐ) Munkacsoporttagok: Somorjai Ildikó Dr. Szabó Lajos Szalai József Kovács Győző Budapest, 2006-12-12 Tartalom I. Előzmények 3 1. Problémáink a munkavégzés

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó A 2007. ÉVI MUNKÁRÓL Kiskunhalas, 2008. március 5. Simon Ilona igazgató 1 Intézményünkben

Részletesebben

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {X!. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai és számviteli

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

SZ A K M A I P R O G R A M

SZ A K M A I P R O G R A M M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny Idősek Otthona-Étkeztetés SZ A K M A I P R O G R A M Mezőkövesd, 2015. 01. 01. A szakmai program tartalmi elemei: A szolgáltatás célja, feladata

Részletesebben

A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa

A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa Pécs, 2012. július 1. A Szakmai Programot készítette: P.H. Bakán Péterné mb. igazgató A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa 1 B A P T I S T A S Z E R E T E T S Z O

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2008. március 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2008. március 6-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke Szám: 563-3/2008. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2008.

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely Bogáti út 72.) (a továbbiakban:

Részletesebben

DR MAGYAR KÁROLY PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND KOSSUTH U. 27/ II. SZAKMAI PROGRAM

DR MAGYAR KÁROLY PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND KOSSUTH U. 27/ II. SZAKMAI PROGRAM DR MAGYAR KÁROLY PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND KOSSUTH U. 27/ II. SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 1. AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATAI Az intézmény SZMSZ - ben és működési engedélyben meghatározott

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013. A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013. Készítette: Bognár Gyöngyi mb. telephely igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 6646 Tömörkény, Ifjúság u.8. Tel: 63-477-152; Fax:63-577-020 E-mail: gondozasi.kozpont@tomorkeny.hu 2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A központjában található,

Részletesebben

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT Szociális Gondozási Központ - ------Nyíregyháza SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT 2012. évi szakmai beszámoló Nyíregyházán a szociális ellátó rendszer átszervezése kapcsán, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011.

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011. 1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona és ápoló-gondozást

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy SZAKMAI PROGRAM Intézmény neve: Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon Címe: 2730 Albertirsa, Dózsa György út 7. Adószáma: 18686531-1-13 Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő

Részletesebben

1. Általános és bevezető szabályok

1. Általános és bevezető szabályok 1 Tartalom 1. Általános és bevezető szabályok 3. old. 2. Az intézmény szervezete 10. old. 2.1 Az intézmény működésének rendje 10. old. 2.2 Szervezeti egységek közti kapcsolattartás módja 12. old. 2.3 Az

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT. ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. .., UZLETI JELENTES 2010.

KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT. ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. .., UZLETI JELENTES 2010. KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3..., UZLETI JELENTES 2010. Tartalomjegyzék Bevezetés l. A társaság 2010. évi célja,feladata 2. Demográfiai folyamatok 3. Társaságunk

Részletesebben

Tartalomszabályozáson alapuló indikátorképzés

Tartalomszabályozáson alapuló indikátorképzés TÁMOP-5.4.1-12 Szociális Szolgáltatások Modernizációja Módszertani kiadványok Tartalomszabályozáson alapuló indikátorképzés A szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer fogyasztóvédelmi és szakmai ellenőrzési

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. Püspökladány, 2013. augusztus 14. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona mb. intézményvezető

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2011. MÁRCIUS 31.) Rendelet: 3/2011. Ör. 4/2011. Ör. Határozatok: 14/2011. - 36/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2011. MÁRCIUS 31.) Rendelet: 3/2011. Ör. 4/2011. Ör. Határozatok: 14/2011. - 36/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2011. MÁRCIUS 31.) Rendelet: 3/2011. Ör. 4/2011. Ör. Határozatok: 14/2011. - 36/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI HUMÁN KISOKOS. Megújuló gondoskodási formák

ERZSÉBETVÁROSI HUMÁN KISOKOS. Megújuló gondoskodási formák ERZSÉBETVÁROSI HUMÁN KISOKOS Megújuló gondoskodási formák 2 3 Kedves Olvasó! Úgy vélem, hogy a területi ellátási modell erzsébetvárosi megvalósításának áttekintéséhez, a mit-hogyan-miért megértéséhez fontos

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Témafelelős: a Tiszavasvári

Részletesebben

TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS. Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós. Szociális és gyermekvédelmi szabályozók

TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS. Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós. Szociális és gyermekvédelmi szabályozók TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós TÁM.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 31/1. oldal Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Támogató szolgáltatás

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 5100 Jászberény, Hatvani út 35. Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 e-mail: jb.egyszoci@pr.hu SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZAKMAI PROGRAM...

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben