Időskorúak részére nyújtott szolgáltatások (IDŐ) Budapest, Munkacsoporttagok: Somorjai Ildikó Dr. Szabó Lajos Szalai József Kovács Győző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Időskorúak részére nyújtott szolgáltatások (IDŐ) Budapest, 2006-12-12. Munkacsoporttagok: Somorjai Ildikó Dr. Szabó Lajos Szalai József Kovács Győző"

Átírás

1 Időskorúak részére nyújtott szolgáltatások (IDŐ) Munkacsoporttagok: Somorjai Ildikó Dr. Szabó Lajos Szalai József Kovács Győző Budapest,

2 Tartalom I. Előzmények 3 1. Problémáink a munkavégzés során 3 2. A munkavégzés ütemezése 4 II. A beérkezett anyagok feldolgozása 5 1. A feldolgozás problematikája 5 2. A feldolgozás eredményeképpen az alábbi adatokat nyertük 6 3. Következtetések 8 IV. Hiányok 8 1. A mindennapi életvitel segítése, támogatása 8 2. Fejlesztő gondozás, támogatás, terápia 9 3. Szociális támogatás, ügyintézés, empowerment 9 V. Kiegészítő információk 10 VI. Kritikai megjegyzések és javaslatok 10 Mellékletek: 1. sz. melléklet: Beküldött protokollok feldolgozása 2. sz. melléklet: Adatközlők 2

3 I. Előzmények A gyermekjóléti és szociális szolgáltatások iránti igények folyamatosan növekednek, s emellett egyre inkább megfogalmazódnak a minőség iránti igények is, miközben az egyre szűkösebbé váló költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodás követelményei is nyomasztják az ágazatban foglalkoztatottakat. Az ebben a környezetben megkezdett nagyszabású munka, a Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások standardizációja és a Minőségügyi műhely munkacsoportjában való tevékenység valódi kihívás volt munkacsoportunk tagjainak. A munka vállalásakor, az Időskorúak részére nyújtott szolgáltatások protokolljainak gyűjtésénél és elemzésénél nem láttuk át a feladat nehézségeit és annak problematikus voltát. Valószínűleg a nyári szabadságok miatt megkésetten induló munka túlságosan szoros ütemezése és a kemény határidőknek való megfelelés nem segítette elő, hogy megbeszélések, szakmai viták támasszák meg a nem pusztán elvi tevékenységünket. 1. Problémáink a munkavégzés során Magának a Minőségügyi Műhelynek a felépítése és az egyes munkacsoportok kialakítása túlságosan szétszabdalttá tették a munkát. Például nem az Időskorúak Munkacsoport feladata volt a strukturális standardok közül a felvétel és az elbocsátás protokolljának begyűjtése, holott a szolgáltatásban gondozók között közismert, hogy az első előgondozás és a tartós bentlakásos intézménybe költözés előtti második előgondozás az életkorból adódó sajátosságokkal is bír. Ugyancsak nem volt feladatunk a szolgáltatási standardokkal való foglalkozás sem miközben ezekből jócskán kaptunk noha a rendszerszerű működéshez, vagy legalábbis annak alátámasztásához ezek együttes kezelése véleményünk szerint fontos lett volna. Munkát nehezítő tényező volt a munkacsoportok közötti kapcsolattartás hiánya, s ezt nem mérsékelte az sem, hogy (késői) meghívást kaptunk az ötletbörzésre és más munkacsoport ülésére. Nem elhallgatható az sem, hogy miközben igen fontosnak tartjuk ezt a tevékenységet, nem tudunk nem gondolni azokra a félbe maradt vagy hamvába holt kezdeményezésekre, melyekkel ez idáig találkoztunk, s nem tudunk gondolni azon munkáinkra, melyek elkészültek ugyan, de soha nem hasznosultak. (Idősügyi fejlesztési koncepció, Segítő alapszolgáltatási programcsomag, Demecia protokoll.) 3

4 2. A munkavégzés ütemezése Felderítjük, hogy a legkülönbözőbb intézményekben mennyi az elkészült és használt protokoll és felkérjük az intézményeket ezek átadására. Tudomásunk van arról, hogy nagyon kiváló és minőségi munkát végző intézményekben nem csak elkészült protokollok szerint dolgoznak, hanem a minőségbiztosítás is elindult, vagy működik. Megnézzük, hogy a létező és érvényben lévő jogszabályok és rendeletek szerint a szolgáltatók milyen eljárásrend szerint törekednek az idősek egészségi, mentális és szociális jól-létének biztosítására, ellátásukra, aktivizálásukra és a folyamatban való részvételük biztosítására. Tevékenységlistákat is gyűjtünk és készítünk magunk is, hogy ennek alapján vizsgáljuk meg, hogy a meglévő protokollok mennyire fedik le az elvégzett tevékenységeket, megállapítjuk, hogy milyen hiányosságok vannak, és ezután teszünk javaslatot a következő lépésekre. Az elkészült és a különböző intézményeknél már használt protokollok gyűjtésénél alapvetően a személyes kapcsolatainkra és a módszertani intézmények vezetőinek segítségére építettünk. Fontos tényező volt tehát a személyes hitelesség és bizalom, valamint az, hogy első körben a meglévő protokollokról csak listát kértünk elsődlegesen, de voltak, akik a protokollokat is átadták. Eredményeinket köszönhetjük a közreműködőknek, a gyűjtött anyaggal kapcsolatos elégedettségünket, valamint elégedetlenségünket a továbbiakban megfogalmazzuk. 4

5 II. A beérkezett anyagok feldolgozása 1. A feldolgozás problematikája Munkacsoportunk felhívására a megyei módszertani intézmények hathatós segítségével - viszonylag rövid idő alatt nagy mennyiségű anyag gyűlt össze. Az egyes intézmények által elküldött protokoll-listák és protokollok számbavétele során különféle apróbb-nagyobb problémával, dilemmával szembesültünk: Kérdés volt számunkra, hogy hogyan tudunk viszonylag egységes képet kapni arról, hogy hány fajta (nem db) elkészült protokollt tudtunk összegyűjteni, hiszen a protokoll-listák mellett néhány intézménytől kapott konkrét protokoll áttekintése során megállapíthattuk, hogy azok tartalmi, szerkezeti összetétele egyáltalán a protokoll, mint fogalom értelmezése intézményenként eltérő. Hogyan tudunk szintetizálni a listák esetében, hiszen nem tudjuk pontosan, hogy a cím mit takar. (Azaz: lehetséges, hogy azonos című protokollok esetében más és más témának a szabályozására való törekvés vezette a készítőt, pl. gyógyszer, gyógyszerelés, gyógyszerkezelés, gyógyászati segédeszköz ellátás, gyógyszerelési szabályzat, gyógyszerbeadás, rendelés, tárolás, adagolás, stb. a legkülönfélébb alábontásokban.) Hol, milyen mélységben történt a szabályok meghatározása, ez egyáltalán nem volt átlátható, s itt például a végletekkel találkoztunk (pl. mentálhigiénés tevékenység protokollja interjúkészítés protokollja). Ebből következően fogalmaztuk meg azt a kérdést, hogy milyen mélységben vonhatók össze, vagy választandók külön bizonyos protokoll sémák. Egyáltalán: hogyan kategorizáljunk? Milyen kategóriákat alakítsunk ki akkor, amikor a protokollt valahova be akarjuk sorolni (pl. Élelmezés, vagy táplálkozás protokollja: egészségügyi, vagy szociális (gondozási) kategória? Találkoztunk elméleti jellegű kérdések szabályozásával is, ezeket természetesen tartalmuk ismeretében lehet besorolni viszont egyáltalán nem biztos, hogy a protokoll fogalom körébe tartozók. Bizonyos kérdések melyek elsősorban szervezési jellegű tevékenységet takarnak pl. valamilyen adminisztráció vezetése, vagy dokumentumok rendezése néhol szabályzatként (belső utasításként) vannak feltüntetve, néhol protokollként jelenítették meg az adatközlők. 5

6 Fentiek alapján látható, hogy egy abszolút szubjektív, a megfontolásokra épülő összesítési, kategorizálási, szintetizáló lépésre volt csak lehetősége munkacsoportunknak. Mindezek nyomán a beküldött protokollok listáiból, illetőleg a néhány konkrétan is rendelkezésre bocsátott protokollból az alábbi kategóriákat alakítottuk ki. ( A kategória jelzések az 1 sz. mellékletként közölt Excel tábla utolsó oszlopában találhatók) : E = egészségügyi (ápolási) E-Sz = egészségügyi, szervezési jellegű G = gondozási (kevésbé ápolási, inkább szociális) G-Sz = gondozási, szervezési jellegű M = mentálhigiénéhez, foglalkoztatáshoz köthető M-Sz = mentálhigiénés, de szervezési jellegű E-elméleti = egészségügyi jellegű, de elméleti G-elméleti = gondozási jellegű, de elméleti M-elméleti = mentálhigiénés jellegű, de elméleti Sz = szervezési Módszertani = kifejezetten a módszertanok munkájával kapcsolatos Szabályzat = az adatközlő eleve szabályzatként jelölte meg, vagy a m. csoport annak ítélte. 2. A feldolgozás eredményeképpen az alábbi adatokat nyertük: Időskorúak szociális alapellátása Adatközlők száma: Összes fellelhető protokoll: A protokollok protokoll-féleségenként (fajtánként): 4 intézmény 82 db 60 féle Ebből: Egészségügyi (E) Gondozási (G) Gondozási-szervezési (G-Sz) Mentálhigiénés (M) 30 db 24 db 1 db 5 db 6

7 Időskorúak átmeneti ellátása Adatközlők száma: Összes fellelhető protokoll: A protokollok protokoll-féleségenként (fajtánként): 1 intézmény 10 db 10 féle Ebből: Egészségügyi (E) Gondozási (G) Mentálhigiénés (M) 8 db 1 db 1 db Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Adatközlők száma: Összes fellelhető protokoll: A protokollok protokoll-féleségenként (fajtánként): 36 intézmény 662 db 310 féle Ebből: Egészségügyi (E) Egészségügyi-szervezési (E-Sz) Gondozási (G) Gondozási-szervezési (G-Sz) Mentálhigiénés (M) Mentálhigiénés szervezési (M-Sz) E-elméleti G-elméleti M-elméleti Szervezési (Sz) Módszertani Szabályzat 130 db 12 db 46 db 20 db 46 db 2 db 3 db 6 db 5 db 1 db 5 db 34 db 7

8 3. Következtetések: A megyei módszertanok és az adatközlő intézmények rövid idő alatt szép számú listát, elkészült anyagot bocsátottak az IDŐ munkacsoport rendelkezésére. (Az adatokat közlő intézmények és módszertanok listáját a 2. sz. melléklet tartalmazza). Összesen 41 intézmény 754 db saját szellemi tulajdonát jelentő protokollról, belső szabályról, szabályzatról, utasításról adott számot. Megállapítható, hogy a protokollok legnagyobb része az egészségügy kategóriájába sorolható, a további szabályozások eltérő mélységben, és formátumban főleg a gondozás és a mentálhigiéné, foglalkoztatás területeit érintik. Jelentős számú szabályzat segíti az intézmények munkáját a legkülönfélébb témákban. A szervezési jelleggel megjelölt de protokollként közölt témák a munkacsoport álláspontja szerint inkább a szabályzat kategória sajátjai. IV. Hiányok 1. A mindennapi életvitel segítése, támogatása A személyes higiéné biztosítása mellett a környezeti higiéné biztosítása és a megfelelő megjelenés biztosítása. A megfelelő folyadékbevitel biztosítása kínálással, az étkezés előkészítése, biztosítása és az étkezés után a környezet utólagos elrendezése. Mozgás és helyzetváltoztatás. Önállóság és a környezethez való alkalmazkodás elősegítése. Ügyintézés, képviselet. Aktivitásokban támogatás. (Séta, temetőlátogatás, szabadidő, kultúra.) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés, információk biztosítása. Rekreációban való segítségnyújtás. Szolgáltatások bővítése, fejlesztése, monitorozása. (Bevonódás és részvétel biztosítása.) 8

9 2. Fejlesztő gondozás, támogatás, terápia Állapotfelmérés. Kommunikáció, nyelvi fejlesztés. Mentális fejlesztés, memóriatréning, játékok. Fizikoterápiás programok, mozgásfejlesztés. Hidroterápiás programok. Munkaterápiás programok. Kreatív technikák alkalmazása. Egyéb fejlesztő tevékenységek. Hozzájárulás az identitás megőrzéséhez, az időskori identitástudat megerősödéséhez, az integritás kialakulásához. 3.Szociális támogatás, ügyintézés, empowerment Hozzájárulás a védelemhez, a biztonságigény kielégítéséhez. Hozzájárulás a személyes kapcsolatok megtartásához, elszigetelődés veszélye esetén támogatni a kapcsolatok építését, felismerni a társadalmi kirekesztődés veszélyét és hozzájárulni annak megelőzéséhez. Közreműködés az áldozattá válás, a kizsákmányolás, bántalmazás és abúzus megelőzéséhez. Segítségnyújtás a szociális helyzet javulásában, segély, vagy ellátás igénylésében közvetítés. Elősegíteni a diszkriminációmentes hozzáállások megvalósulását. Hozzájárulni a veszteségek feldolgozásához, a gyászfolyamat kísérése, patológiás gyászfolyamat felismerése és ez esetben szakemberhez közvetítés. Elősegíteni az integrációt, segíteni az egészséges környezet alakításába való bekapcsolódást, kapcsolatok építését, másoknak való segítségnyújtásba való bekapcsolódást. Elősegíteni az önállóság és függetlenség megőrzését, vagy annak visszanyerését. Támogatni az emberi méltóság megőrzését. 9

10 V. Kiegészítő információk A tartós bentlakásos intézmények kategóriáját illetően egy intézménytől (Hatvan) 20 db tevékenységi kör meghatározását is megkaptuk. Az alapellátásokat illetően Bp. XXII. ker.-től 24 db tevékenységi kör meghatározását kaptunk. Néhány intézmény magas szinten kidolgozott és kipróbált protokollok szerint dolgozik, az egyes protokollok egybedolgozására, vagy a legjobbak kiválasztására ezekből az intézményekből kellene meghívni munkatársakat. VI. Kritikai megjegyzések és javaslatok Munkánk során az ellátórendszerből kérésünkre igen nagy számban kaptunk már alkalmazásra került protokollokat. Ezek azonban főleg ápolási-gondozási tevékenységet leíró protokollok. Áttekintve az idősellátásban folyó tevékenységeket az a meggyőződés alakult ki bennünk, hogy a nem ápolási-gondozási kategóriába sorolható tevékenységek jelentős része és ez kiemelten vonatkozik a mentálhigiénés tevékenységre és foglalkoztatásra alapvetően nem olyan procedurális jellegű tevékenységek, amelyeket protokollokban kellene rögzíteni. Ehelyett elsősorban olyan módszertani ajánlásokat kellene megfogalmaznunk, amelyek inkább az irányelvek kategóriába sorolhatók. Ilyen jellegű módszertani ajánlások már korábban is születtek a mentálhigiénés tevékenység és demens ellátás kapcsán. E munkával kapcsolatosan azonban felmerült az a kérdés, hogy lehet-e ajánlásokat, irányelveket leírni a személyi-működési feltételek, keretek megfogalmazása nélkül. Úgy gondoljuk, hogy nem előnyős ebből a szempontból az, hogy e szempontok lehasítva más munkacsoportok feladataként jelennek meg. Kérdéses számunkra az is, hogy ápolási-gondozási ill. területi ellátást képviselő szakemberek nélkül ebben a szakmai összetételben a jelenlegi IDŐ munkacsoport a protokollok áttekintésén túl tovább tud-e haladni. 10

11 Számunkra az tűnik célszerűnek, hogy kiemeljük azoknak az intézményi munkacsoportoknak az anyagait, amelyek régóta és átfogóan dolgoznak protokollokkal, és őket kérjük fel a további mélyebb tartalmi munkára. Jelenleg négy-öt ilyen intézményi munkacsoport van, ezek: Kamaraerdő, Külsővat, Encs, Aranysziget Otthon, illetőleg az alapellátásban és az átmeneti ellátásban adatot szolgáltató pár intézmény. 11

12 2. sz. melléklet Adatközlőink voltak: Fília Alapítvány :Idősek Otthona Békéscsaba Margaréta Idősek Otthona Dévaványa Őszi Fény Gondozási Központ Újpest Szent András Otthon Dunaföldvár Szent Anna Idősek Otthona Telekgerendás Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan B.A.Z. megyei Módszertani Otthon Encs Baranya megyei Módszertani Otthon Görcsöny Berzencei Szeretet Szociális Otthon BMÖK. Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi Budapest Főváros XVII.. ker. Önkormányzat Egyesített Szolgáltató Központ Budapest XXII. ker. Szociális Szolgálat Csongrád megyei Módszertani Otthon Csongrád (Aranysziget) Egri Családsegítő Intézet Egyesített Szociális Intézmény Dombóvár Egyesített Szociális Intézmény Mohács Egyesített Szociális Intézmény Mosonmagyaróvár Egyesített Szociális Intézmény Szeged Ezüstjuhar Nyugdíjasház Hetes Fehér Akác Szociális Otthon Kálmáncsa Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1071 Budapest, Dózsa György u. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1103 Budapest, Gergely u. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest Mártonhegyi u. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Osztálya Budapest, Pesti u. Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Idősek Otthona Gondozási Központ Beremend Győr-Moson-Sopron megyei Módszertani Otthon Táplánypuszta (dr.piróth Endre Otthon) HMÖ. Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona Heves HMÖ. Idősek Otthona Eger 12

13 Hotel Béda Idősek Lakóotthona Kölked-Béda Időskorúak Otthona Nagylózs Jópásztor Szeretetotthon Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Siófoki Gondviselés Háza Módszertani Otthon Bélapátfalva Pannon Mentő Kht. Idősek Otthona Kaposvár Platán Szociális Alapítvány Idősek Otthona Hőgyész Református Idősek Otthona Mezőberény Somogy megyei Módszertani Otthon Patalom (Park Idősek Otthona) Szent Borbála Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Társaság Komló Szivárvány Szoc. és Eü. Szolgálat Hatvan Tolna megyei Módszertani Otthon Gyönk Városi Szociális Szolgálat Gyula Vas megyei Módszertani Otthon Szombathely Veszprém megyei Módszertani Otthon Külsővat Zuglói Önkormányzat Szociális Gondozó Szolgálat 13

Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp

Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp Jeneiné dr. Rubovszky Csilla Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp Önmagát becsüli meg minden nemzet az által, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött. (Sütő András) A tanulmány az időseket

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I.

Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. Kutatási eredmények, legjobb gyakorlatok és eddigi szabályozási tapasztalatok TÁMOP 5.4.1 projekt IV. pillér Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

Részletesebben

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az

Részletesebben

TÁMOP-5.4.1-12. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások szükségletalapú megközelítése

TÁMOP-5.4.1-12. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások szükségletalapú megközelítése TÁMOP-5.4.1-12 Szociális Szolgáltatások Modernizációja Módszertani kiadványok Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások szükségletalapú megközelítése SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete 2003-ban - egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete 2003-ban - egy országos kutatás tükrében 1 Magyar Zsófia A magyarországi kórházi szociális munka helyzete 2003-ban - egy országos kutatás tükrében 1 Bevezető A WHO (World Health Organization) egészség fogalmát alapul véve, amely szerint az egészség

Részletesebben

Az önkormányzati idősügyet érintő irányvonalak Magyarországon

Az önkormányzati idősügyet érintő irányvonalak Magyarországon PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola A kormányzás területi, történeti és társadalmi dimenziói Politikatudomány Program Az önkormányzati idősügyet érintő irányvonalak Magyarországon Témavezető: Dr.

Részletesebben

Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest. Kedves Kollégák!

Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest. Kedves Kollégák! Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest Kedves Kollégák! A köznevelés átalakítása, a Nemzeti Köznevelési Törvény (Nkt) az óvoda-, és iskolapszichológia

Részletesebben

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {X!. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai és számviteli

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 MAGYAR ZSÓFIA A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 Kutatásommal arra vállalkozom, hogy a már meglévõ szolgáltatások eddigi helyzetét egy egységes szempont szerint

Részletesebben

A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása

A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása 2007. november A védőnői rendszer működésének bemutatása, fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása A

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása

Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-i rendes ülésére Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása Előterjesztő:

Részletesebben

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA Előszó A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által életre hívott Konszenzus Konferencia idén tartotta X. jubileumi tanácskozását. Az eltelt tíz év során számos, a széles szakmai közösség

Részletesebben

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA Előszó A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által életre hívott Konszenzus Konferencia idén tartotta X. jubileumi tanácskozását. Az eltelt tíz év során számos, a széles szakmai közösség

Részletesebben

Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás. Előszó

Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás. Előszó Előszó 1/4 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályzó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás Előszó Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

FOG A FOGLALKOZTATÁS IRÁNYELV

FOG A FOGLALKOZTATÁS IRÁNYELV FOG A FOGLALKOZTATÁS IRÁNYELV Készítették: Bebesné Bazsó Judit Fekete Árpád Molnár Máté FOG_1.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 22/1. oldal Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A foglalkoztatás szükségessége

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

PACITA projekt Idősödő társadalom szcenárió-workshop Magyarországon (MTA Székház, 2014. július 4.) PACITA

PACITA projekt Idősödő társadalom szcenárió-workshop Magyarországon (MTA Székház, 2014. július 4.) PACITA PACITA projekt Idősödő társadalom szcenárió-workshop Magyarországon (MTA Székház, 2014. július 4.) PACITA Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Jogi nyilatkozat: A jelen dokumentumban foglalt információk

Részletesebben

RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM (RSZTOP)

RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM (RSZTOP) RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM (RSZTOP) 2014. július 1. 00:06 A Város Mindenkié Közterületen élők beavatkozási területtel kapcsolatos észrevétel A Város Mindenkié véleménye a Rászoruló

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben