A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 LXI. ÉVFOLYAM 21. SZÁM OLDAL november 16. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 840 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai 212/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a fõvárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról (kivonatos közlés) /2011. (X. 19.) Korm. rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról /2011. (X. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról /2011. (X. 13.) Korm. határozat a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ egészségügyi intézmények konszolidációjához szükséges intézkedésekrõl III. RÉSZ Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások 60/2011. (X. 25.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról IV. RÉSZ Útmutatók V. RÉSZ Közlemények Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye orvostechnikai eszközök idõszakos felülvizsgálatát végzõ szervezetek feljogosításáról A Nemzeti Erõforrás Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 50/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Cegléd B-115 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 51/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Szolnok B-82 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 52/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Ravazd B-9 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 53/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Harta K-83 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 54/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Bükkszék B-8 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 55/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Valcele (Elõpatak) Elisabeta (Erzsébet) forrás számára gyógyvíz magyarországi forgalmazás engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 56/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Budapest XIII. B-47 OKK számú kút vize számára a természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 57/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Nádudvar B-430 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 58/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Mohács B-337 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 59/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Paks B-196 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 60/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Bábolna K-53 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 61/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Bogács K-6 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 62/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Saliris Resort SPA & Gyógy- és Thermal Fürdõ számára gyógyfürdõ megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 63/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Vajta K-13/A OKK számú kút természetes ásványvizének nyilvántartásból való törlésérõl

2 3282 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 64/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Kisvárda B-167 OKK számú kút természetes ásványvizének nyilvántartásból való törlésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 65/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Vajta B-4/A OKK számú kút természetes ásványvizének nyilvántartásból való törlésérõl A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és rendkívüli vizsganaptáráról a februári vizsgaidõszakra VI. RÉSZ Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei VII. RÉSZ Vegyes közlemények Közlemény bélyegzõk érvénytelenítésérõl Pályázati hirdetmény betölthetõ állásokra

3 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3283 I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai A Kormány 212/2011. (X. 14.) Korm. rendelete a fõvárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról (kivonatos közlés) A Kormány a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény 21. a) pontjában, a mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 80. e) pontjában, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (2) bekezdés k) pontjában, a súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 30. (1) bekezdés b) pontjában, a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a termõföldrõl szóló évi LV. törvény 90. (1) bekezdés g) pontjában, az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében, továbbá az Alkotmány 35. (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 35. (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli el: 1. A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása 1. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.1.) 21. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 21. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: kormányablak) mûködtet. (2) Ügyfélkapu létesítése személyes megjelenés útján a fõvárosi és megyei kormányhivatalban mûködõ kormányablakban is kezdeményezhetõ. (3) A kormányablak lehetõséget biztosít arra, hogy az ügyfél az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában róla nyilvántartott adatokat megismerje, az ingatlan-nyilvántartásból az ingatlanok adatait nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésével, valamint térképmásolat lekérdezésével külön jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében megismerje. (2) Az R a helyébe a következõ rendelkezés lép: 22. (1) A kormányablakban elõterjeszthetõek a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott kérelmek. (2) A kormányablak az (1) bekezdés szerint elõterjeszthetõ kérelmekkel összefüggõ ügyekben tájékoztatja az ügyfelet az eljárás menetérõl, valamint az eljárással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeirõl. A kormányablak segítséget nyújt az ügyfélnek a kérelem kitöltésében. (3) Az R a helyébe a következõ rendelkezés lép: 23. (1) A kormányablak a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott ügyekben tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetérõl, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekrõl. (2) A kormányhivatal az ügyfelek számára az ügyintézéshez internetes kapcsolati lehetõséget, szakmai és informatikai segítséget nyújt az e rendelet 2. mellékletének 3. pontjában meghatározott ügyekben.

4 3284 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám (4) Az R a következõ (10) (11) bekezdéssel egészül ki: (10) A központi államigazgatási szervek által a szakigazgatási szervvé váló költségvetési szervre vonatkozóan kötött, különösen az ingatlanok bérletére, üzemeltetésére vonatkozó olyan szerzõdés tekintetében, amelynek jogosultja (a szolgáltatás igénybe vevõje) a megszûnõ költségvetési szerv, a központi államigazgatási szerv jogutódjának amennyiben a szakigazgatási szervre vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik a fõvárosi és megyei kormányhivatal tekintendõ. (11) A megszûnõ költségvetési szerv által a központi államigazgatási szervre, illetve az általa is kezelt alapra vonatkozóan kötött szerzõdés tekintetében, amelynek jogosultja a központi államigazgatási szerv vagy az általa kezelt alap, a megszûnõ költségvetési szerv jogutódjának a központi államigazgatási szerv tekintendõ, ha a szakigazgatási szervre vonatkozó jogszabály másképp nem rendelkezik. (5) Az R melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása 3. (1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.3.) 31/D. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez, vagy a kormányablakhoz nyújthatja be. A táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást és javaslatot, valamint az orvosi szakvéleményt a keresõképtelenség várható idõtartamáról. (2) Az R.3. 31/G. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A 31/F. szerinti segély iránti kérelmet a biztosított a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél, vagy a kormányablaknál nyújthatja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított TAJ-át. A kérelemhez csatolni kell a biztosított egészségi állapotára, kezelésére vonatkozó és a kérelemmel összefüggõ egészségügyi dokumentációt, továbbá a biztosított nyilatkozatát a saját és a vele közös háztartásban élõk által a kérelem benyújtását megelõzõ három hónapban megszerzett jövedelemrõl. Záró rendelkezések 7. Ez a kormányrendelet október 15-én lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 212/2011. (X. 14.) Korm. rendelethez 2. melléklet a 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelethez A fõvárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálati feladatai keretében a ban meghatározott ügykörök 1. A kormányablakban is elõterjeszthetõk a következõ kérelmek, és megtehetõk a következõ bejelentések: 1.1. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló évi CXXVIII. törvény 17. (9) bekezdése szerinti kártalanítás, 1.2. önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértési ügyekben a határozat végrehajtásának mellõzésére irányuló méltányossági kérelem, 1.3. az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat és kérelem, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozat, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelem, 1.4. kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem nyomtatvány kiadása, átvétele és továbbítása, 1.5. a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 96. (7) bekezdése alapján történõ betekintési jog iránti kérelem nyomtatvány kiadása átvétele, továbbítása,

5 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérõl szóló igazolások kiadása iránt a felszámoló/végelszámoló által benyújtott kérelmek átvétele, továbbítása, 1.7. a nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettségek (pl.: lakcím-, számlaszám változás, jogosultsági nyilatkozatok, folyósításhoz kapcsolódó igazolások kérése) teljesítése, továbbá nyomtatvány kiadása, átvétele, 1.8. TAJ kártya igénylés befogadása, 1.9. Európai Egészségbiztosítási kártya igénylés befogadása, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 22. -a szerinti utazási költségtérítés igénylése, a táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj iránti méltányossági kérelmek elõterjesztése, méltányosságból az Egészségbiztosítási Alap terhére adható egyszeri segély iránti kérelmek átvétele, egészségügyi kártevõirtó tevékenység engedélyezése, családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtása, családi gazdaság nyilvántartásba vételének törlése iránti kérelem benyújtása, õstermelõi igazolvány kiadása iránti kérelem benyújtása, õstermelõi igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének bejelentése, õstermelõi igazolvány adattartalmában történõ változás bejelentése, bejelentés parlagfû fertõzött ingatlanról, fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekû bejelentések felvétele, természetes fürdõvíz fürdési célú engedélyezése, természetes fürdõhely kijelölési eljárás, gyermektáboroztatás helyének és idõpontjának, valamint a táborozásban résztvevõk személyének bejelentése, vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintõ bejelentése, veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése, bejelentés megtétele, továbbítása a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján a veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról, mûemlékre kiterjedõ, a Magyar Államot megilletõ elõvásárlási jognyilatkozat iránti kérelmek és mellékleteik átvétele, továbbítása, polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek elõterjesztése, biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelmének befogadása, utazásszervezõi- és közvetítõi tevékenységgel kapcsolatos kérelmek befogadása, egyes tûzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek befogadása, illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása, gyermekgondozási segély igénylése, anyasági támogatás igénylése, családi pótlék igénylése, gyermeknevelési támogatás igénylése, fogyatékossági támogatás iránti kérelem-nyomtatványok kiadása, kérelmek átvétele, továbbítása, lakcím/ számlaszám/változás bejelentés, utalásváltozás lakcímrõl számlaszámra, eljárás megszüntetéshez dokumentumok átvétele, építõipari kivitelezési tevékenység megkezdésének és az adatok változásának bejelentése, elõzetes bejelentés, utólagos bejelentés, bejelentõ lapok, és mellékleteik átvétele és továbbítása. 2. A kormányablak tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetérõl, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekrõl a következõ ügyekben: 2.1. a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított diákkedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás, 2.2. a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított pedagógus és oktatói kedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás, 2.3. a Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával összefüggõ eljárás, 2.4. gyermekgondozási díj igénylésével kapcsolatos eljárás, 2.5. terhességi-gyermekágyi segély igénylésével kapcsolatos eljárás,

6 3286 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám 2.6. a bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása, amennyiben nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, 2.7. Magyarországon élõ magyar állampolgár, hontalan, illetõleg a menekültként elismert személy külföldön történõ házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiadása A kormányablak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 169. (1) bekezdés d) pontja szerint az ügyfelek azonosítását követõen egyedi ügyük intézéséhez internetes kapcsolati lehetõséget, szakmai és informatikai segítséget nyújt a) egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez, b) egyéni vállalkozói tevékenység adatváltozásának elektronikus bejelentéséhez, c) egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és szünetelés utáni újrakezdésének elektronikus bejelentéséhez, d) egyéni vállalkozói tevékenység megszûnésének elektronikus bejelentéséhez A kormányablak tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek, és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás mûködési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekrõl, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén ide nem értve az önkormányzati rendeletet a szükséges bejelentésekrõl, hatósági engedélyekrõl és az engedélyezõ, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetõségérõl A kormányablak betekintési lehetõséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába. A Kormány 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról A Magyar Köztársaság és évi költségvetésérõl szóló évi CXXXIII. törvény 109. (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el: 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed azon a) területi ellátási kötelezettséggel mûködõ háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, és b) az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. (5) bekezdése értelmében kiegészítõ díjra jogosult, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, amely a tevékenységét egyéni egészségügyi vállalkozóként, társas vállalkozásként vagy egyéni cégként végzi (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: háziorvosi szolgáltató). (2) A háziorvosi szolgáltató az általa mûködtetett praxisban az 1. melléklet szerinti, közvetlenül a betegellátást szolgáló eszközök beszerzése érdekében igényelhet praxisonként legfeljebb 1,5 millió Ft összegû támogatást, amelynek havi mértéke az esetleges járulékterhekkel együtt Ft/hónap (a továbbiakban: támogatás). (3) Amennyiben a háziorvosi szolgáltató az 1. melléklet szerinti eszköz beszerzéséhez hitelintézeti kölcsönt vesz fel vagy az eszközt lízingbe veszi, a támogatást jogosult a törlesztéshez vagy a lízingdíj fizetéséhez is felhasználni. (4) A lízingszerzõdéssel biztosított eszköz lízingdíj fizetéséhez akkor adható támogatás, ha az eszköz tulajdonjoga a lízingszerzõdés lejáratakor a háziorvosi szolgáltató tulajdonába megy át. (5) A támogatással beszerzett eszközt a beszerzésétõl számított három évig csak abban az esetben lehet elidegeníteni, ha az a beszerzésétõl számított három évig az elidegenítését követõen is az adott praxis betegeinek ellátását szolgálja. (6) A támogatás fedezetét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által kezelt elkülönített elõirányzat tartalmazza.

7 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY (1) A háziorvosi szolgáltató a támogatás folyósításához az igénylést az OEP-hez nyújtja be. (2) Az igényléshez csatolni kell: a) a háziorvosi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy köztartozással nem rendelkezik, b) a háziorvosi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az általa mûködtetett praxis az 1. melléklet szerinti, beszerezni kívánt eszközök beszerzésére, cseréjére európai uniós forrásból nem kapott támogatást, c) területi ellátási kötelezettséggel mûködõ háziorvosi szolgáltató esetén az adott körzet alapellátásáért felelõs települési önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a helyi önkormányzat alapellátás fejlesztését célzó európai uniós támogatásban részesült-e, és ha igen, akkor a fejlesztés az 1. melléklet szerinti, a háziorvosi szolgáltató által beszerezni kívánt eszközök tekintetében milyen mértékben és összetételben irányult a helyi önkormányzat felelõsségi körébe tartozó, területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ háziorvosi szolgálatokra, d) a háziorvosi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az 1. melléklet szerinti, beszerezni kívánt eszközök beszerzésére, cseréjére a b) és c) pontban foglaltakon túl más, közpénzbõl származó forrásból sem kapott támogatást, e) a hitelintézettel kötött szerzõdés, illetve a lízingbe adóval kötött szerzõdés másolatát, valamint a hitelintézet nyilatkozatát a hitel éves átlagos törlesztési terhérõl, amennyiben a háziorvosi szolgáltató az eszköz beszerzéséhez hitelintézeti kölcsönt vesz fel vagy az eszközt lízingbe veszi. (3) Az OEP a háziorvosi szolgáltatóval az igénylést követõen az igényelt támogatásra szerzõdést köt. (4) Az OEP a háziorvosi szolgáltató részére a támogatást havonta utalványozza. (5) A háziorvosi szolgáltató a támogatásra a támogatási igény benyújtását követõ hónap elsõ napjától jogosult. (6) A támogatás folyósításának megkezdésétõl számított 1 éven belül a háziorvosi szolgáltatónak az adott eszköz beszerzésérõl gondoskodnia kell. (7) A támogatásra való jogosultság annak a hónapnak az utolsó napjával megszûnik, amelyben a háziorvosi szolgáltató R. szerinti fix díjra, illetve kiegészítõ díjra való jogosultsága bármely okból megszûnik. Ha a fix díjra való jogosultság megszûnésekor a beszerzett eszközök fedezetét biztosító hitel- vagy lízingszerzõdések futamideje még tart, akkor ugyanezen hitel- vagy lízingszerzõdések átruházását követõen egy másik háziorvosi szolgáltató is fordíthatja ezek költségeire a részére folyósított támogatást. (8) Amennyiben a támogatásra való jogosultság azért szûnik meg, mert a háziorvosi szolgáltató által ellátott körzet megszüntetésre vagy átszervezésre kerül, illetve a háziorvosi szolgáltatóval más, a települési önkormányzat érdekkörében felmerülõ okból a háziorvosi feladatok ellátására kötött szerzõdést a települési önkormányzat felmondja, az 1. (5) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, azonban az eszköznek annak beszerzésétõl számított három évig továbbra is a betegellátást kell szolgálnia. 3. (1) A háziorvosi szolgáltató az OEP által meghatározott idõpontban évente elszámol az OEP-pel az elõzõ évben felhasznált támogatásról. A háziorvosi szolgáltatót az esedékes elszámolásról 30 nappal korábban értesíteni kell. Az elszámolás során az 1. melléklet szerinti eszközök vehetõk figyelembe azzal, hogy nem vehetõ figyelembe olyan eszköz, amelynek beszerzésére, cseréjére a háziorvosi szolgáltató által mûködtetett praxis európai uniós vagy más, közpénzbõl származó forrásból támogatást kapott. (2) Az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz mellékelni kell: a) a beszerzett eszközrõl kiállított számlának amelyen a háziorvosi szolgáltató nyilatkozik arról, hogy az eszköz az e rendelet szerinti támogatásból kerül beszerzésre a kiállító által hitelesített másolatát, valamint b) a hitelintézeti kölcsön, illetve a lízingdíj költségeire vonatkozó, a hitelintézet vagy a lízingbe adó által igazolt adatokat. (3) A háziorvosi szolgáltató által az 1000 Ft-ot meghaladó, nem e rendeletben meghatározottak szerint felhasznált, vagy fel nem használt támogatást az OEP-pel történõ elszámolást követõ 15 napon belül kell visszafizetni a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ összeggel együtt az OEP által kezelt elkülönített elõirányzat számlájára. Szabályszerû felhasználásnak kell tekinteni, ha a háziorvosi szolgáltató által beszerzett eszköz értéke meghaladja a támogatás során folyósított összeget, de a támogatást teljes egészében az adott eszköz beszerzésére fordították. (4) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a háziorvosi szolgáltató az OEP erre irányuló felszólítását követõ 15 napon belül köteles visszafizetni a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ összeggel együtt az OEP által kezelt elkülönített elõirányzat számlájára. A visszafizetéssel kapcsolatos igényt az OEP érvényesíti a háziorvosi szolgáltatóval szemben. (5) Az (1) bekezdés szerint elszámolás keretében az OEP megvizsgálja, hogy a) a 2. (2) bekezdés a) d) pontja szerinti nyilatkozatok megfelelnek-e a valóságnak, b) a háziorvosi szolgáltató az e rendeletben foglaltaknak megfelelõen használta-e fel a támogatást,

8 3288 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám c) ténylegesen megvalósult-e az eszköz beszerzése, és az eszköz a háziorvosi szolgáltató tulajdonában van-e, d) a támogatási összeget a megjelölt eszköz beszerzésére használták-e fel, e) az eszközt indokoltan és dokumentáltan a praxisba bejelentett betegek vizsgálatára, kezelésére használták-e fel. (6) Az (5) bekezdésben foglaltakat az OEP helyszíni ellenõrzés keretében is ellenõrzi. (7) Amennyiben az ellenõrzés megállapítja, hogy a háziorvosi szolgáltató a támogatást nem az e rendeletben foglaltaknak megfelelõen használta fel, az OEP intézkedik a támogatásra kötött szerzõdés felmondása iránt. (8) A háziorvosi szolgáltató a támogatást lemondhatja az OEP-nek a lemondani szándékozott támogatás folyósítását megelõzõ hónap 10-éig megküldött lemondó nyilatkozattal. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. 5. (1) A támogatás iránti kérelem május 31-éig nyújtható be. (2) Az a támogatásra jogosult, aki a támogatás iránti igényét október hónapban benyújtja, a támogatásra a 2. (5) bekezdésétõl eltérõen október 1-jétõl jogosult. (3) A 3. szerinti elszámolásra elsõ ízben a támogatás folyósításának megkezdésétõl számított 1 év elteltével kerülhet sor. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

9 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY melléklet a 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelethez A támogatással beszerezhetõ eszközök listája 1. Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók által beszerezhetõ eszközök 1. Eszközök A B Az eszközért maximálisan elszámolható összeg 2. Doppler-készülék 140 ezer Ft 3. CRP vizsgáló készülék 400 ezer Ft 4. hordozható kislabor-készülék (vércukor, lipidek, coagulometer stb.) ezer Ft 5. vérkép és/vagy vizelet analizáló kislabor gép 1,5 millió Ft 6. peak flow meter 20 ezer Ft 7. inhalátor 44 ezer Ft 8. spirometer 310 ezer Ft 9. pulzoximéter 80 ezer Ft 10. kilégzett levegõ CO mérõ 1 70 ezer Ft 11. EKG készülékek* 1 1 millió Ft 12. praxis Holter 1 1,5 millió Ft 13. Defibrillátor 1 1 millió Ft 14. ABPM* ezer Ft 15. Szûrõaudiometer ezer Ft 16. Tens-készülék ezer Ft 17. rendelõi számítógép rendszer** 600 ezer Ft 18. többfunkciós vezetékes és mobiltelefon* 200 ezer Ft 19. sürgõsségi táska 400 ezer Ft l-es oxigénpalack * 50 ezer Ft 2. Az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók által beszerezhetõ eszközök 1. Eszközök A B Az eszközért maximálisan elszámolható összeg 2. mennyezeti lámpa, fogászati mûtõlámpa ezer Ft 3. fogászati kezelõ egység 1,5 millió Ft 4. fogászati kézidarabok 600 ezer Ft/db 5. kompressor, exhaustor 1,5 millió Ft 6. kézimûszer*, fogó* 1 30 ezer Ft/db 7. mûszertartó fiók betét 1 20 ezer Ft 8. higiénés berendezés* (mechanikus és automata kézmosó) 200 ezer Ft 9. mûszerkocsi* 200 ezer Ft 10. fogászati rtg. (digitális), OP 1,5 millió Ft 11. rtg. film és szenzortartó 60 ezer Ft 12. rtg. kötény 70 ezer Ft 13. rtg. szék 60 ezer Ft 14. rtg.-film digitalizáló 1 millió Ft 15. hõlégsterilizátor, autokláv 1 1,5 millió Ft 16. Gyorssterilizáló 1 1,5 millió Ft 17. UH tisztító berendezés 200 ezer Ft 18. automata kézidarab tisztító 600 ezer Ft 19. sterilizáló konténer 60 ezer Ft 20. desztillált víz elõállító 150 ezer Ft 21. fóliahegesztõ 250 ezer Ft

10 3290 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám 22. rendelõi mélyhúzógép 300 ezer Ft 23. lenyomatkeverõ gép 500 ezer Ft 24. tömõanyag-keverõgép 450 ezer Ft 25. apexlocator 400 ezer Ft 26. intraorális kamera 300 ezer Ft 27. endomotor (multifunkciós) 700 ezer Ft 28. gépi depurátor 900 ezer Ft 29. kézimûszerélezõ gép 400 ezer Ft 30. rendelõi homokfúvó 400 ezer Ft 31. polimerizációs lámpa 700 ezer Ft 32. elektrokauter/uh radiosebészet 1 1,5 millió Ft 33. Diódalézer 1 1,5 millió Ft 34. caries és plakk dg. készülék 1,5 millió Ft 35. digitális fogszín meghatározó készülék 450 ezer Ft 36. ózonkészülék 600 ezer Ft 37. orvosi nagyító szemüveg és fejlámpa 100 ezer Ft 38. éberszedáló berendezés 1,5 millió Ft 39. rendelõi számítógép rendszer** 600 ezer Ft 40. betegnyilvántartási, kezelési program 1 millió Ft * Több darab is beszerezhetõ. ** Ideértve: asztali számítógép és annak tartozékai, monitor, vonalkód nyomtatására alkalmas nyomtató/másoló, szkenner, online adatközlõ, illetve fogadó interface, hardver, szakmai (orvosi és védõnõi) és felhasználói szoftver, külsõ adattároló, és az itt felsoroltak hordozható változatai (például: laptop). 1 Többségi magyar vagy kizárólag magyar tulajdonban levõ gyártó cég terméke támogatott. A Kormány 227/2011. (X. 28.) Korm. rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (2) bekezdés a) pontjában, a 8 10., valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló évi CXXXII. törvény 16. (14) bekezdés f) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) 2. -a a következõ q) és r) ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában) q) rehabilitációs ellátási program: az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális medicina, rehabilitáció és gyógyászati segédeszköz Tagozat által közzétett, a finanszírozási eljárásrendet megalapozó módszertani ajánlásgyûjteményben foglalt ellátási program, r) rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás: rehabilitációs ellátási program alapján végzett olyan nappali ellátás, amelyet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott finanszírozási paraméterek és elszámolhatósági szabályok szerint végeznek.

11 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY A Kr (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Az (1) (2) bekezdésben foglaltakon túl jelentés és finanszírozás szempontjából fekvõbeteg-ellátási esetnek minõsül a) a biztosított részére az R.-ben meghatározott intézményben nyújtott az R. 9. számú mellékletében meghatározott beavatkozás, amennyiben a beteget a felvétel napján, de legkésõbb 24 órán belül hazabocsátották (egynapos beavatkozás), valamint b) az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás. 3. (1) A Kr (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A 8. számú melléklet szerinti krónikus rehabilitációs betegellátás súlyozási szorzói a finanszírozási összegek megállapítására a (4c) bekezdésben meghatározott kivétellel csak azon szolgáltatók rehabilitációs osztályain nyújtott ellátás finanszírozásához alkalmazhatók, amelyek megfelelnek a 8/A. számú mellékletben meghatározott szakmai szempontoknak. A feltételek fennállását az OEP ellenõrzés alapján állapítja meg. (2) A Kr a a következõ (4c) és (4d) bekezdéssel egészül ki: (4c) Azon rehabilitációs ellátások esetében, amelyek tekintetében a 8/A. számú melléklet nem határoz meg szakmai szempontokat, a 8. számú melléklet szerinti súlyozási szorzó a finanszírozási összeg megállapítására azon szolgáltatók rehabilitációs osztályain nyújtott ellátás finanszírozásához alkalmazható, amelyek megfelelnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételekrõl szóló miniszteri rendeletben elõírt feltételeknek. (4d) A (4b) bekezdésben foglaltak szerinti átsorolás nem eredményezheti, hogy a krónikus rehabilitációs ellátás 1,2-es, 1,4-es vagy 1,8-as szorzó helyett 3,8-as vagy 6,6-os szorzóval kerüljön finanszírozásra. (3) A Kr a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki: (7a) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás esetén a teljesítmények rögzítése a 14. számú melléklet szerinti adattartalmú napi betegforgalmi nyilvántartás kitöltésével és a (7) bekezdés szerinti jelentési rend alapján történik. (4) A Kr (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (8) A krónikus betegellátásban ideértve a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátást is a Funkciók Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: FNO) szerinti funkcionális állapotot a 14. számú mellékletben kell jelenteni. (5) A Kr a a következõ (8a) bekezdéssel egészül ki: (8a) A (8) bekezdésben foglaltakon túl a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás esetén meg kell határozni és a betegdokumentációban vezetni kell a rehabilitációs ellátási programban megállapított állapotmutatókat is. 4. A Kr a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) Az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat a (2) bekezdéstõl eltérõen az ellátást végzõ 40. (11a) bekezdése szerinti intézmény az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendeletében meghatározott ellátási rend betartásával számolhatja el. 5. (1) A Kr a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki: (5a) Az (5) bekezdéstõl eltérõen az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátások esetén az aktív ellátást követõen a normatív ápolási idõ leteltétõl kezdõdõen számolható el a finanszírozási napi díj. (2) A Kr (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (11) A nappali kórházi ellátás teljesítménye 0,7-es szorzóval számolható el, kivéve az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat. Nem számolható el teljesítmény heti pihenõnapra, vasárnapra és munkaszüneti napokra. (3) A Kr a a következõ (11a) bekezdéssel egészül ki: (11a) A 39. (2a) bekezdése szerinti ellátásokat a) nappali ellátásra szerzõdött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató, valamint b) a 22 mozgásszervi rehabilitáció és a 09 neurológia szakmákban nappali kórházi ellátásra szerzõdött fekvõbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató számolhatja el.

12 3292 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám (4) A Kr (15) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (15) Az Eftv. alapján befogadott nappali és kúraszerû ellátásra szerzõdött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató részére a finanszírozási szerzõdésben meghatározott szolgáltatás, illetve értékarányos teljesítmény mennyiség mértékéig a) az R.-ben önálló elszámolási tételként meghatározott nappali, illetve kúraszerû ellátásokat a hozzárendelt pontértékkel, b) a pályázattal fejlesztett járóbeteg-szakellátásból a 0100 általános belgyógyászat, a 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, a 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia, a 0900 általános neurológia, az 1400 reumatológia és fizioterápia, az 1401 reumatológia, az 1402 fizioterápia (orvosi szakképesítéssel), a 2201 mozgásszervi rehabilitáció, az 5700 általános fizioterápia-gyógytorna, az 5711 gyógytorna, az 5712 gyógymasszázs, az 5722 fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) szakmákban teljesített járóbeteg ellátásokat a hozzárendelt pontértékkel, c) az R.-ben önálló elszámolási tételként meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat a hozzárendelt súlyszámmal lehet elszámolni, amennyiben az ellátás megfelel a 4. (3) bekezdésében és a finanszírozási szerzõdésben foglalt feltételeknek, továbbá az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendeletében meghatározott részletes elszámolási szabályoknak. (5) A Kr a a következõ (16) bekezdéssel egészül ki: (16) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás elszámolásának szabályait az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendelete tartalmazza. (6) A Kr a a következõ (17) bekezdéssel egészül ki: (17) Amennyiben a beteg állapota szükségessé teszi, a kezelõorvos kezdeményezésére az OEP ellenõrzõ fõorvosának jóváhagyását követõen a rehabilitációs ellátási program az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendeletében meghatározott feltételekkel legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható. 6. (1) A Kr1. 8. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) A Kr számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 7. A Kr1. a) 5. (1) bekezdésében az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben (a továbbiakban: R.) szövegrész helyébe az R.-ben szöveg, b) 37. (3) bekezdésében a jelentési kódokat szövegrész helyébe a jelentési kódokat, amennyiben az ellátás nem tartozik az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátások közé, szöveg, c) 37. (4b) bekezdésében az akkor tevékenysége a szakmai minõsítésének megfelelõen kerül finanszírozásra szövegrész helyébe az akkor tevékenysége a (4d) bekezdésben meghatározott kivétellel a szakmai minõsítésének megfelelõen kerül finanszírozásra szöveg, d) 37. (7) bekezdésében a kúraszerû szövegrész helyébe a kúraszerû ellátás, a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás szöveg lép. 8. (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr2.) 1. (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában többletkapacitás az) c) a finanszírozási rendszerbe már befogadott, de az adott egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerzõdése alapján a szolgáltató által el nem számolható krónikus súlyozási szorzóval finanszírozott ellátás végzése, valamint az a finanszírozási rendszerbe már befogadott és az adott egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerzõdése alapján a szolgáltató által elszámolható krónikus súlyozási szorzónál magasabb szorzóval finanszírozott ellátás végzése, (amely a Tv. alapján lekötött kapacitásához képest a magasabb összegû elszámolás és teljesítménynövekedés finanszírozása miatt többletforrás-igénnyel jár.) (2) A Kr a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki: (3a) Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérõen nem minõsül többletkapacitásnak az egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerzõdése szerinti krónikus súlyozási szorzónál magasabb szorzóval finanszírozott krónikus

13 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3293 rehabilitációs ellátás végzése, amennyiben a magasabb szorzóval finanszírozott ellátás végzésének engedélyezésére a külön jogszabály szerinti minõsítési eljárásban, vagy a Tv. szerinti átcsoportosítási eljárásban sor kerülhet. 9. A Kr2. 15/A. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Az 1. (1) bekezdés c), d) és g) i) pontja, valamint az 1. (1a) bekezdése szerinti többletkapacitás a ban foglaltaktól eltérõen az e szerinti eljárás során is befogadásra kerülhet. 10. (1) A Kr2. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul. (2) A Kr2. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 11. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel november 1-jén lép hatályba. (2) Az 1., a 2., a 3. (3) (5) bekezdése, a 4., az 5., a 6. (2) bekezdése, a 7. a), b) és d) pontja, valamint a 2. melléklet január 1-jén lép hatályba. 12. Ez a rendelet január 2-án hatályát veszti. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 227/2011. (X. 28.) Korm. rendelethez 1. A Kr1. 8. számú mellékletében a Központi idegrendszeri sérültek és tartós légzésbénultak rehabilitációs ellátása szövegrész helyébe a Súlyos központi idegrendszeri sérültek (súlyos agysérültek, gerincvelõsérültek), politraumatizáltak, égésbetegek, szeptikus sebészeti betegek rehabilitációs ellátása szöveg lép. 2. A Kr1. 8. számú mellékletében foglalt Krónikus ellátások címû táblázat a megjelölésû sorát követõen a következõ sorral egészül ki: (Kódja Megnevezése Szorzója) Kómás és gerincvelõsérült betegek korai kiemelt rehabilitációs ellátása 6,6 2. melléklet a 227/2011. (X. 28.) Korm. rendelethez 1. A Kr számú melléklet Kitöltési útmutató 19. A felvétel típusa része a 6. pszichiátriai beteg sürgõsségi felvétele rendõrségi közremûködéssel sort követõen a következõ sorokkal egészül ki: 7. rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás elsõ rehabilitáció 8. rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás ismételt rehabilitáció 2. A Kr számú melléklet Kitöltési útmutató 23. A beteg további sorsa része az N. nagy értékû, országosan még nem elterjedt mûtéti eljárás elõtti ápolás lezárása sort követõen a következõ sorral egészül ki: R. otthonába bocsátva, rehabilitációra irányítva 3. melléklet a 227/2011. (X. 28.) Korm. rendelethez 1. A Kr2. 2. számú melléklete a PIC *sze* sort követõen a következõ sorral egészül ki: csecsemõ- és gyermekgyógyászati intenzívterápia 2. A Kr2. 2. számú melléklete a gyermek- és ifjúságpszichiátria sort követõen a következõ sorral egészül ki: gyermek- és ifjúsági addiktológia 3. A Kr2. 2. számú mellékletében a gyermekgyógyászati rehabilitáció szövegrész helyébe a gyermek rehabilitáció szöveg lép.

14 3294 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám 4. A Kr2. 2. számú melléklete a gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció sort követõen a következõ sorral egészül ki: gyermek- és ifjúsági addiktológiai rehabilitáció 5. A Kr2. 2. számú melléklete a mozgásszervi rehabilitáció sort követõen a következõ sorokkal egészül ki: súlyos agysérültek rehabilitációja gerincvelõsérültek rehabilitációja politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban 4. melléklet a 227/2011. (X. 28.) Korm. rendelethez 1. A Kr2. 3. számú melléklete a gyermek- és ifjúságpszichiátria sort követõen a következõ sorral egészül ki: gyermek- és ifjúsági addiktológia 2. A Kr2. 3. számú melléklete a pszichiátriai rehabilitáció sort követõen a következõ sorral egészül ki: addiktológiai rehabilitáció 3. A Kr2. 3. számú melléklete a nõgyógyászati rehabilitáció sort követõen a következõ sorral egészül ki: gyermek rehabilitáció 4. A Kr2. 3. számú melléklete a thermographia sort követõen a következõ sorral egészül ki: szén-dioxid gyógygázfürdõ terápia A Kormány 1335/2011. (X. 13.) Korm. határozata a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ egészségügyi intézmények konszolidációjához szükséges intézkedésekrõl A Kormány a megyei önkormányzati intézmények, valamint a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ egészségügyi intézmények konszolidációja és az ehhez szükséges intézkedések biztosítása érdekében a következõ határozatot hozza: 1. A Kormány a Nemzeti Együttmûködés Programjának megvalósítása érdekében összhangban a Széll Kálmán Terv és a Semmelweis Terv célkitûzéseivel szükségesnek tartja a megyei önkormányzatok intézményeinek, alapítványainak, közalapítványainak és gazdálkodó szervezeteinek, valamint a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ egészségügyi intézményeknek (a továbbiakban együtt: intézmények), továbbá az ellátott feladataik és vagyonuk Magyar Állam által külön jogszabályban meghatározott módon történõ átvételét az ellátási színvonal emelése, egységessége és a hatékonyabb, költségtakarékosabb intézményfenntartás érdekében. 2. A Kormány az intézmények átvételével egyidejûleg gondoskodik azok szállítói tartozásállományával kapcsolatos problémák rendezésérõl, továbbá szükségesnek tartja a megyei önkormányzatok adósságának átvállalását. 3. a) A megyei önkormányzati intézmények az egészségügyi intézmények kivételével átvételével kapcsolatos helyi elõkészítést, egyeztetést, felmérést a megyei kormánymegbízottak által vezetett bizottságok végzik, amelyek tagjai a megyei kormányhivatal, valamint a megyei közgyûlés által delegált személyek és a Magyar Államkincstár területi képviselõje. b) Az egészségügyi intézmények átvételével kapcsolatos helyi elõkészítést, egyeztetést, felmérést az egészségügyért felelõs miniszter által kijelölt központi államigazgatási szerv képviselõjének vezetésével mûködõ bizottságok végzik, amelynek tagjai a kijelölt központi államigazgatási szerv, a megyei/fõvárosi közgyûlés, valamint az átadásra kerülõ intézmény által delegált személyek és a Magyar Államkincstár területi képviselõje. c) A Magyar Államkincstár és területi szervei felkészülnek arra, hogy a megyei önkormányzatok, illetve az általuk fenntartott költségvetési szervek megállapodás alapján a Magyar Államkincstárban vezessék folyószámláikat. 4. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a Kormány nevében a miniszterelnöknek a megyei önkormányzatok közgyûléseinek elnökeivel a megyei önkormányzati intézményátadás alapelvei és a konszolidáció megvalósításához szükséges lépések meghatározása érdekében megkötött megállapodás, illetve a fõpolgármesterrel a fõvárosi egészségügyi intézményátadás alapelvei és a konszolidáció megvalósításához szükséges lépések meghatározása érdekében megkötendõ megállapodás (a továbbiakban: megállapodás), valamint az pontban meghatározott feladatok elõkészítése érdekében együttmûködve a megyei önkormányzatokkal és a Fõvárosi Önkormányzattal

15 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3295 végezzék el az átvételre kerülõ megyei önkormányzati intézmények és fõvárosi egészségügyi intézmények felmérését, ideértve azok személyi állományát, vagyonát, szerzõdési-, és kötelezettség-állományát. Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter belügyminiszter nemzeti erõforrás miniszter nemzetgazdasági miniszter Határidõ: azonnal 5. A Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ egészségügyi intézmények január 1-jével kerülnek át a Magyar Államhoz az erre vonatkozó törvények megfelelõ módosításával. 6. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az érintett miniszterek közremûködésével készítse elõ és terjessze a Kormány elé a megyei önkormányzatok intézményeinek konszolidációjáról szóló törvényjavaslatot, amely szerint január 1-jei hatállyal a) a megyei kormányhivatalok kormánymegbízottai által irányított megyei intézményfenntartó központok átveszik a megyei önkormányzatok fenntartásában lévõ intézményeket, kivéve az egészségügyi intézményeket, illetve b) a megyei önkormányzatok fenntartásában lévõ egészségügyi intézményeket az egészségügyért felelõs miniszter által kijelölt központi államigazgatási szerv veszi át. Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter belügyminiszter nemzeti erõforrás miniszter nemzetgazdasági miniszter Határidõ: azonnal 7. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a 6. pontban meghatározott törvényjavaslatban az átvételre kerülõ intézményekkel kapcsolatban az alábbi szempontokat érvényesítse: a) A megyei önkormányzati intézmények átvétele során az intézmények által használt vagyonnak, vagyoni értékû jogoknak a tulajdona, illetve a megyei önkormányzatnak használati jogot biztosító jogosultsága a Magyar Államra száll. A tulajdonjog átszállása nem érinti a megyei önkormányzati intézmények kezelésében, de tulajdonában nem álló vagyon tulajdonjogát. b) A vagyonelemek és az intézmények szállítói tartozása a megállapodásban foglalt állapot szerint kerülnek átvételre. c) szeptember 1-jétõl az átvétel idõpontjáig az átvételre kerülõ intézmények vagyonelemei, illetve az intézmények mûködését biztosító források terhére a megyei önkormányzat vagy az intézmények által vállalt új kötelezettség tekintetében a Magyar Állam csak azon terheléseket és kötelezettségeket veszi át, amelyet az egészségügyi intézmények kivételével valamennyi intézmény esetében a területileg illetékes megyei kormányhivatal kormánymegbízottja, egészségügyi intézmény esetében az egészségügyért felelõs miniszter által kijelölt központi államigazgatási szerv vezetõje jóváhagyott. d) A Magyar Állam által átvételre kerülnek a megállapodásban foglalt állapot szerint a megyei önkormányzatok hivatalainál és gazdasági ellátó szervezeteinél a fenntartott intézmények mûködtetését, irányítását végzõ szervezeti egységek és kapcsolódó funkcionális területek, a mûködést biztosító jogi személyek a mûködést biztosító költségvetési és egyéb forrásokkal együtt, valamint átvételre kerülnek az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók. e) A megyei intézmények átadás-átvétele biztosítható legyen a folyamatban lévõ, megyei önkormányzatokat érintõ adósságrendezési eljárások ellenére is. Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter Határidõ: azonnal 8. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a megyei önkormányzatok, továbbá a Fõvárosi Önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézmények után nevesítetten és dokumentáltan fennálló adósság átvállalásához szükséges egyeztetéseket folytassa le különös tekintettel a pénzintézetekre és ennek alapján készítsen a Kormány részére elõterjesztést, amely tartalmazza az adósság átvállalásához, így különösen a) a megyei önkormányzatok által kibocsátott kötvényállomány átvállalásához, b) az adósságátvállalás technikai idõpontjának meghatározásához, valamint c) az elõzõek függvényében az adósság átvállalásához szükséges évi költségvetési törvény, vagy a évi költségvetési törvényjavaslat módosításához szükséges intézkedési javaslatokat. Felelõs: nemzetgazdasági miniszter Határidõ: október 31.

16 3296 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám 9. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter koordinációja mellett tekintsék át és tegyenek javaslatot az egyes intézmények mûködtetésére vonatkozó szakmai szabályok, a közszolgáltatás biztosításának feltételrendszerére vonatkozó ágazati szabályozás egyszerûsítésére. Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter belügyminiszter nemzetgazdasági miniszter nemzeti erõforrás miniszter Határidõ: október A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Állam által átvételre kerülõ intézmények tekintetében az érintett ágazati miniszterekkel együtt tekintse át a folyamatban lévõ, illetve a befejezett, de fenntartási kötelezettséggel terhelt uniós pályázati eljárásokat és tegyen javaslatot azok fenntartásához, befejezéséhez szükséges intézkedésekre. Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter nemzeti erõforrás miniszter Határidõ: október A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter koordinációja mellett a felelõsségi körébe tartozó jogszabályok tekintetében készítse elõ a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ egészségügyi intézmények konszolidációjáról szóló és a kapcsolódó törvényjavaslatok végrehajtásához szükséges kormányrendeletek, illetve miniszteri rendeletek módosítását. Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter Határidõ: október A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben készítse elõ az egészségügyi intézmények átvételét és mûködtetését végzõ központi államigazgatási szerv mûködésének költségvetési feltételeit, ideértve különösen a) az államháztartás mûködésére vonatkozó jogszabályok módosításának elõkészítését; b) az intézmények fenntartásához és mûködtetéséhez szükséges költségvetési források évi költségvetési törvényjavaslatban történõ kialakítását. Felelõs: nemzetgazdasági miniszter nemzeti erõforrás miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter Határidõ: október A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter koordinációja mellett a felelõsségi körükbe tartozó jogszabályok tekintetében készítsék elõ a megyei önkormányzatok intézményeinek konszolidációjáról szóló és a kapcsolódó törvényjavaslatok végrehajtásához szükséges kormányrendeletek módosítását. Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter belügyminiszter nemzeti erõforrás miniszter nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter Határidõ: november A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy készítse elõ az egészségügyi intézmények kivételével a megyei önkormányzati intézmények fenntartását átvevõ megyei intézményfenntartó központok mûködésének jogi, költségvetési feltételeit, ideértve különösen a) az államháztartás mûködésére vonatkozó jogszabályok módosításának elõkészítését; b) az intézmények fenntartására biztosított állami támogatások, hozzájárulások, és a mûködtetéshez szükséges egyéb központi források évi költségvetési törvényjavaslatban történõ átcsoportosítása alapján a megyei intézményfenntartó központok költségvetésének kialakítását; c) a megyei intézményfenntartó központ költségvetési gazdálkodásának kialakításával kapcsolatos feladatok ellátásának biztosítását. Felelõs: nemzetgazdasági miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter Határidõ: november 30.

17 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy készítsék elõ a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ egészségügyi intézmények átvételéhez szükséges miniszteri rendeletek módosítását. Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter belügyminiszter nemzeti erõforrás miniszter nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter Határidõ: december A Kormány kéri a fõvárosi és megyei közgyûlések közremûködését az intézményi konszolidációval összefüggõ feladatok ellátásában. 17. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök III. RÉSZ Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások A nemzeti erõforrás miniszter 60/2011. (X. 25.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 9/B. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 9/B. (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 29. e) pontja szerinti szolgáltatók (a továbbiakban: gondozók) által egyes szakterületeken homogén gondozói gyûjtõkód (a továbbiakban: HGK) is jelenthetõ elszámolásra. A gondozók által elszámolható tevékenységeket és azok pontértékeit az e -ban foglalt szabályoknak megfelelõen a 2. számú, a 15. számú és a 15/a. számú melléklet tartalmazza. (2) A HGK a 15. számú mellékletben foglalt kódokkal együttesen nem jelenthetõ elszámolásra. (3) A HGK a 2. számú mellékletben foglalt kódokkal szakmai kompetencia fennállása esetén együttesen is jelenthetõ, amely alól kivételt képeznek azok az eljárások, amelyek a 15. számú mellékletben is szerepelnek. (4) A gondozók egy HGK-t jelenthetnek elszámolásra. A HGK magában foglalja az orvosi vizsgálatot, az orvosi kontroll vizsgálatot, a gondozási stratégia felállítását, a gondozói szakellátás jogszabályoknak megfelelõ dokumentálását, valamint a további gondozási szakellátás lépéseit. (5) Egy biztosított részére, ugyanazon megjelenési napon, ugyanazon gondozó által nyújtott gondozási szakellátás minden esetben egy gondozói szakellátásnak minõsül. (6) Neurológiai, gyermek- és ifjúságpszichiátriai HGK-t a pszichiátriai gondozók jelenthetnek. Drogbetegellátási, alkohológiai és addiktológiai HGK-t pszichiátriai és addiktológiai gondozók is jelenthetnek. 2. (1) Az R. 9. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 15/a. számú melléklettel egészül ki. 3. Ez a rendelet november 1-jén lép hatályba és november 2-án hatályát veszti. Dr. Réthelyi Miklós s. k., nemzeti erõforrás miniszter

18 3298 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám 1. melléklet a 60/2011. (X. 25.) NEFMI rendelethez (OENO Az R. 9. számú mellékletében foglalt I. Az egynapos ellátás keretében végezhetõ eljárások címû táblázat 56899, és megjelölésû sora helyébe a következõ sorok lépnek: Megnevezés Csak a II. fejezetben felsorolt aneszteziológiai eljárások alkalmazásával végezhetõ egynapos ellátásként Csak fekvõbetegszakellátó szervezeti egységben végezhetõ egynapos ellátásként Sürgõsségi indikáció esetén csak fekvõbetegszakellátó szervezeti egységben végezhetõ egynapos ellátásként Minimum 20 óra ellátási idõt követõen beleértve a beteg-megfigyelés idõtartamát számolható el egynapos ellátásként Sürgõsségi indikáció esetén az egynapos ellátás kritériuma) Curettage uteri x ** Curettage-incomplett x ** abortus után Frakcinált curettage x ** 2. melléklet a 60/2011. (X. 25.) NEFMI rendelethez 15/a. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez A homogén gondozói gyûjtõkódok és azok pontértékei Kódszám Homogén gondozói (gyûjtõ) kód Kód pontértéke (végleges) Bõrgyógyászati homogén gondozói (gyûjtõ) kód Nemibeteg homogén gondozói (gyûjtõ) kód Neurológiai homogén gondozói (gyûjtõ) kód Klinikai onkológia homogén gondozói (gyûjtõ) kód Pszichiátriai homogén gondozói (gyûjtõ) kód Tüdõgyógyászati homogén gondozói (gyûjtõ) kód Gyermek- és ifjúságpszichiátriai homogén gondozói (gyûjtõ) kód Alkohológiai homogén gondozói (gyûjtõ) kód Drogbetegellátási homogén gondozói (gyûjtõ) kód Addiktológiai homogén gondozói (gyûjtõ) kód 1612 IV. RÉSZ Útmutatók

19 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3299 V. RÉSZ Közlemények Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye orvostechnikai eszközök idõszakos felülvizsgálatát végzõ szervezetek feljogosításáról Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatával a következõ szervezetet az alábbi eszközcsoport tekintetében az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította: Analitikai és Orvosi Mûszerkereskedelmi Kft. (ANAMED Kft.). cég székhelye: 1148 Budapest, Kõszeg u telefonszám: (06-1) telefax: (06-1) Az Egészségügyi Engedélyezési Az eszközcsoport megnevezése és Közigazgatási Hivatal határozatának száma érvényességi ideje 04. Altató-lélegeztetõ berendezés /OTIG/04.eszk november *** Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozataival módosítást követõen az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoportok tekintetében az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította: Medispot Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (MEDISPOT Kft.) cég székhelye: 3528 Miskolc, Zsédenyi u telefonszám: (06-46) telefax: (06-46) Az Egészségügyi Engedélyezési Az eszközcsoport megnevezése és Közigazgatási Hivatal határozatának száma érvényességi ideje 10. Röntgen átvilágító és felvételi munkahely /2011/10.eszk augusztus 11. Sebészeti képerõsítõ /2011/11.eszk augusztus A Nemzeti Erõforrás Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl A gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozásának október havi teljesítése*: ezer Ft-ban Megnevezés évi tv. szerinti elõirányzat évi módosított elõirányzat Tárgyhónapot megelõzõ idõszak összesen Tárgyhavi kifizetés (október) Kifizetés összesen Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása Praxisfinanszírozás , , , , ,6 Eseti ellátás díjazása , , , , ,1 Ügyeleti szolgálat , , , , ,5

20 3300 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám Megnevezés évi tv. szerinti elõirányzat évi módosított elõirányzat Tárgyhónapot megelõzõ idõszak összesen Tárgyhavi kifizetés (október) Kifizetés összesen 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása összesen , , , , ,2 Védõnõ, anya-, gyermekés ifjúságvédelem Iskolaegészségügyi ellátás , , , , ,1 Védõnõi ellátás , , , , ,6 Anya-, gyermek- és csecsemõvédelem , , , , ,8 MSZSZ: gyermekgyógyászat , , , , ,3 MSZSZ: nõgyógyászat , , , , ,8 2. Védõnõ, anya-, gyermek- és , , , , ,6 ifjúságvédelem összesen 3. Fogászati ellátás , , , , ,2 Gondozóintézeti gondozás Nemibeteg gondozás , , , , ,6 Tüdõgondozás , , , , ,3 Pszichiátriai gondozás , , , , ,7 Onkológiai gondozás , , , , ,0 Alkohológia és drogellátás , , , , ,5 4. Gondozóintézeti gondozás összesen , , , , ,1 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényû , , , , ,7 halottszállítás 8. Mûvesekezelés , , , , ,9 9. Otthoni szakápolás , , , , ,2 11. Mûködési költségelõleg , , , , ,6 Célelõirányzatok Bázisfinanszírozott fekvõbeteg 8 900, , ,0 740, ,0 szakellátás Méltányossági alapon történõ térítések , , , , ,5 Alapellátási vállalkozás támogatási , , , , ,6 átalánydíj 13. Célelõirányzatok összesen , , , , ,1 15. Mentés , , , , ,3 17. Laboratóriumi ellátás , , , , ,2 Összevont szakellátás Járóbeteg-szakellátás + CT, MRI , , , , ,3 Fekvõbeteg-szakellátás , , , , ,4 aktív fekvõbeteg szakellátás , , , , ,5 krónikus fekvõbeteg szakellátás , , , , ,9 bázis finanszírozású szakellátás , , , , ,0 (BM BVOP) Extrafinanszírozás , ,0 0,0 0,0 0,0 Speciális finanszírozású fekvõbeteg , , , , ,7 18. Összevont szakellátás összesen , , , , ,4 ÖSSZESEN , , , , ,5 Járandóság elõleg ,3 0, ,3 Járandóság elõleg visszavonása ,3 0, ,3 MINDÖSSZESEN , , , , ,5 * Hóközi, soron kívüli utalás, illetve visszafizetés esetén az adatok (visszamenõleg is) változhatnak

216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról. (hatályos: 2011.10.

216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról. (hatályos: 2011.10. 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról (hatályos: 2011.10.20 - ) A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Tájékoztató. A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről

Tájékoztató. A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről Tájékoztató A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2011. január 3-án integrált ügyfélszolgálati irodák kezdték meg működésüket, ahol egy helyen több típusú

Részletesebben

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára 21 KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára 2012 JANUÁR 1 Eszközvásárlás OEP támogatással - Megkerestük Önnek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 127. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 28., péntek. Tartalomjegyzék. 226/2011. (X. 28.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 127. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 28., péntek. Tartalomjegyzék. 226/2011. (X. 28.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 127. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 28., péntek Tartalomjegyzék 226/2011. (X. 28.) Korm. 227/2011. (X. 28.) Korm. 228/2011. (X. 28.) Korm. 229/2011. (X. 28.) Korm.

Részletesebben

A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletben foglalható ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére

A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletben foglalható ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletben foglalható ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére Az eltérő eljárásrendben működő, okmányirodai funkciókkal

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet szerint működő Kormányablakaink az alábbi ügyekben és módon állnak rendelkezésére I. A kormányablakban is előterjeszthetők

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK KORMÁNYABLAKAIBAN INTÉZHETŐ ÜGYKÖRÖK

A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK KORMÁNYABLAKAIBAN INTÉZHETŐ ÜGYKÖRÖK A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK KORMÁNYABLAKAIBAN INTÉZHETŐ ÜGYKÖRÖK I. A KORMÁNYABLAKOKBAN JELENLEG INTÉZHETŐ 63 ÜGYKÖR: 1. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és

Részletesebben

31 ÜGYKÖRREL BŐVÜLNEK AZ ÁLLAMPOLGÁROK ÜGYINTÉZÉSI LEHETŐSÉGEI A KORMÁNYABLAKOKBAN

31 ÜGYKÖRREL BŐVÜLNEK AZ ÁLLAMPOLGÁROK ÜGYINTÉZÉSI LEHETŐSÉGEI A KORMÁNYABLAKOKBAN 31 ÜGYKÖRREL BŐVÜLNEK AZ ÁLLAMPOLGÁROK ÜGYINTÉZÉSI LEHETŐSÉGEI A KORMÁNYABLAKOKBAN Október 15-étől a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010 (XII. 21.) Kormányrendelet módosítása eredményeként

Részletesebben

A Hatósági Főosztály által ellátott feladat- és hatáskörök

A Hatósági Főosztály által ellátott feladat- és hatáskörök A Hatósági Főosztály által ellátott feladat- és hatáskörök Adóügyi feladatok Anyakönyvi igazgatási feladatok Állattartási, állatvédelmi feladatok Kisajátítási, útlejegyzési, bányaszolgalmi és korlátozási

Részletesebben

Zala Megyei Kormányhivatal Integrált Ügyfélszolgálati Irodái Kormányablakok

Zala Megyei Kormányhivatal Integrált Ügyfélszolgálati Irodái Kormányablakok Zala Megyei Kormányhivatal Integrált Ügyfélszolgálati Irodái Kormányablakok 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 9-11. 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Nyitva tartás: munkanap 8: 00 órától 20: 00 óráig A KORMÁNYABLAKOKBAN

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg EKOP 3.2.1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg 2011. január 3-án kezdte meg működését a Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Tovább bővül a Kormányablakok ügyköre Július elsejétől már 150 ügy intézhető a Kormányablakokban

Tovább bővül a Kormányablakok ügyköre Július elsejétől már 150 ügy intézhető a Kormányablakokban Pest Megyei Kormányhivatal Tovább bővül a Kormányablakok ügyköre Július elsejétől már 150 ügy intézhető a Kormányablakokban A Kormányablakokban intézhető ügyek köre 2013. július 1-jétől 87 új ügykörrel

Részletesebben

A közigazgatás egyes területeinek átalakítása Magyarországon

A közigazgatás egyes területeinek átalakítása Magyarországon A közigazgatás egyes területeinek átalakítása Magyarországon Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Területi közigazgatás Kormány célja a

Részletesebben

Területi közigazgatás. A közigazgatás egyes területeinek átalakítása Magyarországon. Feltételek a Jó Állam kialakításához 2014.11.21.

Területi közigazgatás. A közigazgatás egyes területeinek átalakítása Magyarországon. Feltételek a Jó Állam kialakításához 2014.11.21. Területi közigazgatás A közigazgatás egyes területeinek átalakítása Magyarországon Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Kormány célja a

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT. Tisztelt Ügyfeleink!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT. Tisztelt Ügyfeleink! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatni kívánom Önöket arról, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által mködtetett Kormányablak, a 2800. Tatabánya,

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 Tartalom (módositott rendeletek): Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET A nemzetgazdasági miniszter 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelete az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.19-2014.07.02 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 -

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 - - 1 - Technikai jellegű pontosításokat tartalmaz a módosítás, amely elősegíti, hogy a családok támogatásával kapcsolatos a jövő év első napján hatályba lépő törvényi változások végrehajtása zökkenőmentes

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/426-3/2011. Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az építési telkek értékesítéséhez kapcsolódó támogatásról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATAL

BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATAL A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1/A -ban foglaltak alapján a járási hivatalok ügysegédei az alábbi feladatokban közreműködnek a kormányablak feladatainak ellátásában a járás

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek 105. szám Tartalomjegyzék 199/2010. (VI. 18.) Korm. rendelet 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat

Részletesebben

A Kormány 123/2013. (IV. 26.) Korm. rendelete az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 123/2013. (IV. 26.) Korm. rendelete az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 70. szám 50281 A Kormány 123/2013. (IV. 26.) Korm. rendelete az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról LAKÁS

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATAL

BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATAL A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1/A. (4) bekezdése alapján tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Békés megye valamennyi járási hivatalában az ügysegédeknél minden ügyet

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 118. szám Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 118. szám Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 118. szám 11983 III. Kormányrendeletek A Kormány 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 173/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

204/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet az egészségügyi alapellátást és szakellátást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

204/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet az egészségügyi alapellátást és szakellátást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról 204/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet az egészségügyi alapellátást és szakellátást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról hatályos: 2016.07.22-2016.07.22 A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

102/1995. (VIII.25.) Korm. rend

102/1995. (VIII.25.) Korm. rend 102/1995. (VIII.25.) Korm. rend Statisztikai adatok 2013 évi 51 milliárd forinttal szemben idén 54 milliárd forint körüli a táppénz budget, a táppénzjogosultak száma a 2010. évi 3 millió 474 ezerről 2013-ra

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot . 7-ágaywéa Hivatala szám. T`40 3jA~3 Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága trkezctt' 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 24., péntek Tartalomjegyzék 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ INGATLANOK KÖZMŰFEJLESZTÉSÉNEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ a 34/2004. (V.25.), 30/2013. (VI.24.) és a 28/2015. (XI.05.) önkormányzati rendeletek által módosított

Részletesebben

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ... napirendi pont DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben