A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 LXI. ÉVFOLYAM 21. SZÁM OLDAL november 16. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 840 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai 212/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a fõvárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról (kivonatos közlés) /2011. (X. 19.) Korm. rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról /2011. (X. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról /2011. (X. 13.) Korm. határozat a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ egészségügyi intézmények konszolidációjához szükséges intézkedésekrõl III. RÉSZ Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások 60/2011. (X. 25.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról IV. RÉSZ Útmutatók V. RÉSZ Közlemények Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye orvostechnikai eszközök idõszakos felülvizsgálatát végzõ szervezetek feljogosításáról A Nemzeti Erõforrás Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 50/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Cegléd B-115 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 51/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Szolnok B-82 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 52/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Ravazd B-9 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 53/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Harta K-83 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 54/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Bükkszék B-8 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 55/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Valcele (Elõpatak) Elisabeta (Erzsébet) forrás számára gyógyvíz magyarországi forgalmazás engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 56/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Budapest XIII. B-47 OKK számú kút vize számára a természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 57/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Nádudvar B-430 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 58/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Mohács B-337 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 59/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Paks B-196 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 60/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Bábolna K-53 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 61/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Bogács K-6 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 62/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Saliris Resort SPA & Gyógy- és Thermal Fürdõ számára gyógyfürdõ megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 63/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Vajta K-13/A OKK számú kút természetes ásványvizének nyilvántartásból való törlésérõl

2 3282 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 64/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Kisvárda B-167 OKK számú kút természetes ásványvizének nyilvántartásból való törlésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 65/2011. (EüK. 21.) OTH közleménye Vajta B-4/A OKK számú kút természetes ásványvizének nyilvántartásból való törlésérõl A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és rendkívüli vizsganaptáráról a februári vizsgaidõszakra VI. RÉSZ Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei VII. RÉSZ Vegyes közlemények Közlemény bélyegzõk érvénytelenítésérõl Pályázati hirdetmény betölthetõ állásokra

3 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3283 I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai A Kormány 212/2011. (X. 14.) Korm. rendelete a fõvárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról (kivonatos közlés) A Kormány a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény 21. a) pontjában, a mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 80. e) pontjában, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (2) bekezdés k) pontjában, a súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 30. (1) bekezdés b) pontjában, a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a termõföldrõl szóló évi LV. törvény 90. (1) bekezdés g) pontjában, az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében, továbbá az Alkotmány 35. (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 35. (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli el: 1. A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása 1. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.1.) 21. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 21. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: kormányablak) mûködtet. (2) Ügyfélkapu létesítése személyes megjelenés útján a fõvárosi és megyei kormányhivatalban mûködõ kormányablakban is kezdeményezhetõ. (3) A kormányablak lehetõséget biztosít arra, hogy az ügyfél az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában róla nyilvántartott adatokat megismerje, az ingatlan-nyilvántartásból az ingatlanok adatait nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésével, valamint térképmásolat lekérdezésével külön jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében megismerje. (2) Az R a helyébe a következõ rendelkezés lép: 22. (1) A kormányablakban elõterjeszthetõek a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott kérelmek. (2) A kormányablak az (1) bekezdés szerint elõterjeszthetõ kérelmekkel összefüggõ ügyekben tájékoztatja az ügyfelet az eljárás menetérõl, valamint az eljárással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeirõl. A kormányablak segítséget nyújt az ügyfélnek a kérelem kitöltésében. (3) Az R a helyébe a következõ rendelkezés lép: 23. (1) A kormányablak a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott ügyekben tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetérõl, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekrõl. (2) A kormányhivatal az ügyfelek számára az ügyintézéshez internetes kapcsolati lehetõséget, szakmai és informatikai segítséget nyújt az e rendelet 2. mellékletének 3. pontjában meghatározott ügyekben.

4 3284 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám (4) Az R a következõ (10) (11) bekezdéssel egészül ki: (10) A központi államigazgatási szervek által a szakigazgatási szervvé váló költségvetési szervre vonatkozóan kötött, különösen az ingatlanok bérletére, üzemeltetésére vonatkozó olyan szerzõdés tekintetében, amelynek jogosultja (a szolgáltatás igénybe vevõje) a megszûnõ költségvetési szerv, a központi államigazgatási szerv jogutódjának amennyiben a szakigazgatási szervre vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik a fõvárosi és megyei kormányhivatal tekintendõ. (11) A megszûnõ költségvetési szerv által a központi államigazgatási szervre, illetve az általa is kezelt alapra vonatkozóan kötött szerzõdés tekintetében, amelynek jogosultja a központi államigazgatási szerv vagy az általa kezelt alap, a megszûnõ költségvetési szerv jogutódjának a központi államigazgatási szerv tekintendõ, ha a szakigazgatási szervre vonatkozó jogszabály másképp nem rendelkezik. (5) Az R melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása 3. (1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.3.) 31/D. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez, vagy a kormányablakhoz nyújthatja be. A táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást és javaslatot, valamint az orvosi szakvéleményt a keresõképtelenség várható idõtartamáról. (2) Az R.3. 31/G. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A 31/F. szerinti segély iránti kérelmet a biztosított a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél, vagy a kormányablaknál nyújthatja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított TAJ-át. A kérelemhez csatolni kell a biztosított egészségi állapotára, kezelésére vonatkozó és a kérelemmel összefüggõ egészségügyi dokumentációt, továbbá a biztosított nyilatkozatát a saját és a vele közös háztartásban élõk által a kérelem benyújtását megelõzõ három hónapban megszerzett jövedelemrõl. Záró rendelkezések 7. Ez a kormányrendelet október 15-én lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 212/2011. (X. 14.) Korm. rendelethez 2. melléklet a 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelethez A fõvárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálati feladatai keretében a ban meghatározott ügykörök 1. A kormányablakban is elõterjeszthetõk a következõ kérelmek, és megtehetõk a következõ bejelentések: 1.1. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló évi CXXVIII. törvény 17. (9) bekezdése szerinti kártalanítás, 1.2. önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértési ügyekben a határozat végrehajtásának mellõzésére irányuló méltányossági kérelem, 1.3. az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat és kérelem, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozat, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelem, 1.4. kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem nyomtatvány kiadása, átvétele és továbbítása, 1.5. a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 96. (7) bekezdése alapján történõ betekintési jog iránti kérelem nyomtatvány kiadása átvétele, továbbítása,

5 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérõl szóló igazolások kiadása iránt a felszámoló/végelszámoló által benyújtott kérelmek átvétele, továbbítása, 1.7. a nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettségek (pl.: lakcím-, számlaszám változás, jogosultsági nyilatkozatok, folyósításhoz kapcsolódó igazolások kérése) teljesítése, továbbá nyomtatvány kiadása, átvétele, 1.8. TAJ kártya igénylés befogadása, 1.9. Európai Egészségbiztosítási kártya igénylés befogadása, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 22. -a szerinti utazási költségtérítés igénylése, a táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj iránti méltányossági kérelmek elõterjesztése, méltányosságból az Egészségbiztosítási Alap terhére adható egyszeri segély iránti kérelmek átvétele, egészségügyi kártevõirtó tevékenység engedélyezése, családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtása, családi gazdaság nyilvántartásba vételének törlése iránti kérelem benyújtása, õstermelõi igazolvány kiadása iránti kérelem benyújtása, õstermelõi igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének bejelentése, õstermelõi igazolvány adattartalmában történõ változás bejelentése, bejelentés parlagfû fertõzött ingatlanról, fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekû bejelentések felvétele, természetes fürdõvíz fürdési célú engedélyezése, természetes fürdõhely kijelölési eljárás, gyermektáboroztatás helyének és idõpontjának, valamint a táborozásban résztvevõk személyének bejelentése, vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintõ bejelentése, veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése, bejelentés megtétele, továbbítása a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján a veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról, mûemlékre kiterjedõ, a Magyar Államot megilletõ elõvásárlási jognyilatkozat iránti kérelmek és mellékleteik átvétele, továbbítása, polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek elõterjesztése, biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelmének befogadása, utazásszervezõi- és közvetítõi tevékenységgel kapcsolatos kérelmek befogadása, egyes tûzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek befogadása, illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása, gyermekgondozási segély igénylése, anyasági támogatás igénylése, családi pótlék igénylése, gyermeknevelési támogatás igénylése, fogyatékossági támogatás iránti kérelem-nyomtatványok kiadása, kérelmek átvétele, továbbítása, lakcím/ számlaszám/változás bejelentés, utalásváltozás lakcímrõl számlaszámra, eljárás megszüntetéshez dokumentumok átvétele, építõipari kivitelezési tevékenység megkezdésének és az adatok változásának bejelentése, elõzetes bejelentés, utólagos bejelentés, bejelentõ lapok, és mellékleteik átvétele és továbbítása. 2. A kormányablak tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetérõl, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekrõl a következõ ügyekben: 2.1. a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított diákkedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás, 2.2. a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított pedagógus és oktatói kedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás, 2.3. a Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával összefüggõ eljárás, 2.4. gyermekgondozási díj igénylésével kapcsolatos eljárás, 2.5. terhességi-gyermekágyi segély igénylésével kapcsolatos eljárás,

6 3286 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám 2.6. a bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása, amennyiben nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, 2.7. Magyarországon élõ magyar állampolgár, hontalan, illetõleg a menekültként elismert személy külföldön történõ házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiadása A kormányablak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 169. (1) bekezdés d) pontja szerint az ügyfelek azonosítását követõen egyedi ügyük intézéséhez internetes kapcsolati lehetõséget, szakmai és informatikai segítséget nyújt a) egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez, b) egyéni vállalkozói tevékenység adatváltozásának elektronikus bejelentéséhez, c) egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és szünetelés utáni újrakezdésének elektronikus bejelentéséhez, d) egyéni vállalkozói tevékenység megszûnésének elektronikus bejelentéséhez A kormányablak tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek, és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás mûködési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekrõl, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén ide nem értve az önkormányzati rendeletet a szükséges bejelentésekrõl, hatósági engedélyekrõl és az engedélyezõ, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetõségérõl A kormányablak betekintési lehetõséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába. A Kormány 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról A Magyar Köztársaság és évi költségvetésérõl szóló évi CXXXIII. törvény 109. (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el: 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed azon a) területi ellátási kötelezettséggel mûködõ háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, és b) az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. (5) bekezdése értelmében kiegészítõ díjra jogosult, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, amely a tevékenységét egyéni egészségügyi vállalkozóként, társas vállalkozásként vagy egyéni cégként végzi (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: háziorvosi szolgáltató). (2) A háziorvosi szolgáltató az általa mûködtetett praxisban az 1. melléklet szerinti, közvetlenül a betegellátást szolgáló eszközök beszerzése érdekében igényelhet praxisonként legfeljebb 1,5 millió Ft összegû támogatást, amelynek havi mértéke az esetleges járulékterhekkel együtt Ft/hónap (a továbbiakban: támogatás). (3) Amennyiben a háziorvosi szolgáltató az 1. melléklet szerinti eszköz beszerzéséhez hitelintézeti kölcsönt vesz fel vagy az eszközt lízingbe veszi, a támogatást jogosult a törlesztéshez vagy a lízingdíj fizetéséhez is felhasználni. (4) A lízingszerzõdéssel biztosított eszköz lízingdíj fizetéséhez akkor adható támogatás, ha az eszköz tulajdonjoga a lízingszerzõdés lejáratakor a háziorvosi szolgáltató tulajdonába megy át. (5) A támogatással beszerzett eszközt a beszerzésétõl számított három évig csak abban az esetben lehet elidegeníteni, ha az a beszerzésétõl számított három évig az elidegenítését követõen is az adott praxis betegeinek ellátását szolgálja. (6) A támogatás fedezetét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által kezelt elkülönített elõirányzat tartalmazza.

7 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY (1) A háziorvosi szolgáltató a támogatás folyósításához az igénylést az OEP-hez nyújtja be. (2) Az igényléshez csatolni kell: a) a háziorvosi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy köztartozással nem rendelkezik, b) a háziorvosi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az általa mûködtetett praxis az 1. melléklet szerinti, beszerezni kívánt eszközök beszerzésére, cseréjére európai uniós forrásból nem kapott támogatást, c) területi ellátási kötelezettséggel mûködõ háziorvosi szolgáltató esetén az adott körzet alapellátásáért felelõs települési önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a helyi önkormányzat alapellátás fejlesztését célzó európai uniós támogatásban részesült-e, és ha igen, akkor a fejlesztés az 1. melléklet szerinti, a háziorvosi szolgáltató által beszerezni kívánt eszközök tekintetében milyen mértékben és összetételben irányult a helyi önkormányzat felelõsségi körébe tartozó, területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ háziorvosi szolgálatokra, d) a háziorvosi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az 1. melléklet szerinti, beszerezni kívánt eszközök beszerzésére, cseréjére a b) és c) pontban foglaltakon túl más, közpénzbõl származó forrásból sem kapott támogatást, e) a hitelintézettel kötött szerzõdés, illetve a lízingbe adóval kötött szerzõdés másolatát, valamint a hitelintézet nyilatkozatát a hitel éves átlagos törlesztési terhérõl, amennyiben a háziorvosi szolgáltató az eszköz beszerzéséhez hitelintézeti kölcsönt vesz fel vagy az eszközt lízingbe veszi. (3) Az OEP a háziorvosi szolgáltatóval az igénylést követõen az igényelt támogatásra szerzõdést köt. (4) Az OEP a háziorvosi szolgáltató részére a támogatást havonta utalványozza. (5) A háziorvosi szolgáltató a támogatásra a támogatási igény benyújtását követõ hónap elsõ napjától jogosult. (6) A támogatás folyósításának megkezdésétõl számított 1 éven belül a háziorvosi szolgáltatónak az adott eszköz beszerzésérõl gondoskodnia kell. (7) A támogatásra való jogosultság annak a hónapnak az utolsó napjával megszûnik, amelyben a háziorvosi szolgáltató R. szerinti fix díjra, illetve kiegészítõ díjra való jogosultsága bármely okból megszûnik. Ha a fix díjra való jogosultság megszûnésekor a beszerzett eszközök fedezetét biztosító hitel- vagy lízingszerzõdések futamideje még tart, akkor ugyanezen hitel- vagy lízingszerzõdések átruházását követõen egy másik háziorvosi szolgáltató is fordíthatja ezek költségeire a részére folyósított támogatást. (8) Amennyiben a támogatásra való jogosultság azért szûnik meg, mert a háziorvosi szolgáltató által ellátott körzet megszüntetésre vagy átszervezésre kerül, illetve a háziorvosi szolgáltatóval más, a települési önkormányzat érdekkörében felmerülõ okból a háziorvosi feladatok ellátására kötött szerzõdést a települési önkormányzat felmondja, az 1. (5) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, azonban az eszköznek annak beszerzésétõl számított három évig továbbra is a betegellátást kell szolgálnia. 3. (1) A háziorvosi szolgáltató az OEP által meghatározott idõpontban évente elszámol az OEP-pel az elõzõ évben felhasznált támogatásról. A háziorvosi szolgáltatót az esedékes elszámolásról 30 nappal korábban értesíteni kell. Az elszámolás során az 1. melléklet szerinti eszközök vehetõk figyelembe azzal, hogy nem vehetõ figyelembe olyan eszköz, amelynek beszerzésére, cseréjére a háziorvosi szolgáltató által mûködtetett praxis európai uniós vagy más, közpénzbõl származó forrásból támogatást kapott. (2) Az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz mellékelni kell: a) a beszerzett eszközrõl kiállított számlának amelyen a háziorvosi szolgáltató nyilatkozik arról, hogy az eszköz az e rendelet szerinti támogatásból kerül beszerzésre a kiállító által hitelesített másolatát, valamint b) a hitelintézeti kölcsön, illetve a lízingdíj költségeire vonatkozó, a hitelintézet vagy a lízingbe adó által igazolt adatokat. (3) A háziorvosi szolgáltató által az 1000 Ft-ot meghaladó, nem e rendeletben meghatározottak szerint felhasznált, vagy fel nem használt támogatást az OEP-pel történõ elszámolást követõ 15 napon belül kell visszafizetni a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ összeggel együtt az OEP által kezelt elkülönített elõirányzat számlájára. Szabályszerû felhasználásnak kell tekinteni, ha a háziorvosi szolgáltató által beszerzett eszköz értéke meghaladja a támogatás során folyósított összeget, de a támogatást teljes egészében az adott eszköz beszerzésére fordították. (4) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a háziorvosi szolgáltató az OEP erre irányuló felszólítását követõ 15 napon belül köteles visszafizetni a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ összeggel együtt az OEP által kezelt elkülönített elõirányzat számlájára. A visszafizetéssel kapcsolatos igényt az OEP érvényesíti a háziorvosi szolgáltatóval szemben. (5) Az (1) bekezdés szerint elszámolás keretében az OEP megvizsgálja, hogy a) a 2. (2) bekezdés a) d) pontja szerinti nyilatkozatok megfelelnek-e a valóságnak, b) a háziorvosi szolgáltató az e rendeletben foglaltaknak megfelelõen használta-e fel a támogatást,

8 3288 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám c) ténylegesen megvalósult-e az eszköz beszerzése, és az eszköz a háziorvosi szolgáltató tulajdonában van-e, d) a támogatási összeget a megjelölt eszköz beszerzésére használták-e fel, e) az eszközt indokoltan és dokumentáltan a praxisba bejelentett betegek vizsgálatára, kezelésére használták-e fel. (6) Az (5) bekezdésben foglaltakat az OEP helyszíni ellenõrzés keretében is ellenõrzi. (7) Amennyiben az ellenõrzés megállapítja, hogy a háziorvosi szolgáltató a támogatást nem az e rendeletben foglaltaknak megfelelõen használta fel, az OEP intézkedik a támogatásra kötött szerzõdés felmondása iránt. (8) A háziorvosi szolgáltató a támogatást lemondhatja az OEP-nek a lemondani szándékozott támogatás folyósítását megelõzõ hónap 10-éig megküldött lemondó nyilatkozattal. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. 5. (1) A támogatás iránti kérelem május 31-éig nyújtható be. (2) Az a támogatásra jogosult, aki a támogatás iránti igényét október hónapban benyújtja, a támogatásra a 2. (5) bekezdésétõl eltérõen október 1-jétõl jogosult. (3) A 3. szerinti elszámolásra elsõ ízben a támogatás folyósításának megkezdésétõl számított 1 év elteltével kerülhet sor. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

9 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY melléklet a 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelethez A támogatással beszerezhetõ eszközök listája 1. Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók által beszerezhetõ eszközök 1. Eszközök A B Az eszközért maximálisan elszámolható összeg 2. Doppler-készülék 140 ezer Ft 3. CRP vizsgáló készülék 400 ezer Ft 4. hordozható kislabor-készülék (vércukor, lipidek, coagulometer stb.) ezer Ft 5. vérkép és/vagy vizelet analizáló kislabor gép 1,5 millió Ft 6. peak flow meter 20 ezer Ft 7. inhalátor 44 ezer Ft 8. spirometer 310 ezer Ft 9. pulzoximéter 80 ezer Ft 10. kilégzett levegõ CO mérõ 1 70 ezer Ft 11. EKG készülékek* 1 1 millió Ft 12. praxis Holter 1 1,5 millió Ft 13. Defibrillátor 1 1 millió Ft 14. ABPM* ezer Ft 15. Szûrõaudiometer ezer Ft 16. Tens-készülék ezer Ft 17. rendelõi számítógép rendszer** 600 ezer Ft 18. többfunkciós vezetékes és mobiltelefon* 200 ezer Ft 19. sürgõsségi táska 400 ezer Ft l-es oxigénpalack * 50 ezer Ft 2. Az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók által beszerezhetõ eszközök 1. Eszközök A B Az eszközért maximálisan elszámolható összeg 2. mennyezeti lámpa, fogászati mûtõlámpa ezer Ft 3. fogászati kezelõ egység 1,5 millió Ft 4. fogászati kézidarabok 600 ezer Ft/db 5. kompressor, exhaustor 1,5 millió Ft 6. kézimûszer*, fogó* 1 30 ezer Ft/db 7. mûszertartó fiók betét 1 20 ezer Ft 8. higiénés berendezés* (mechanikus és automata kézmosó) 200 ezer Ft 9. mûszerkocsi* 200 ezer Ft 10. fogászati rtg. (digitális), OP 1,5 millió Ft 11. rtg. film és szenzortartó 60 ezer Ft 12. rtg. kötény 70 ezer Ft 13. rtg. szék 60 ezer Ft 14. rtg.-film digitalizáló 1 millió Ft 15. hõlégsterilizátor, autokláv 1 1,5 millió Ft 16. Gyorssterilizáló 1 1,5 millió Ft 17. UH tisztító berendezés 200 ezer Ft 18. automata kézidarab tisztító 600 ezer Ft 19. sterilizáló konténer 60 ezer Ft 20. desztillált víz elõállító 150 ezer Ft 21. fóliahegesztõ 250 ezer Ft

10 3290 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám 22. rendelõi mélyhúzógép 300 ezer Ft 23. lenyomatkeverõ gép 500 ezer Ft 24. tömõanyag-keverõgép 450 ezer Ft 25. apexlocator 400 ezer Ft 26. intraorális kamera 300 ezer Ft 27. endomotor (multifunkciós) 700 ezer Ft 28. gépi depurátor 900 ezer Ft 29. kézimûszerélezõ gép 400 ezer Ft 30. rendelõi homokfúvó 400 ezer Ft 31. polimerizációs lámpa 700 ezer Ft 32. elektrokauter/uh radiosebészet 1 1,5 millió Ft 33. Diódalézer 1 1,5 millió Ft 34. caries és plakk dg. készülék 1,5 millió Ft 35. digitális fogszín meghatározó készülék 450 ezer Ft 36. ózonkészülék 600 ezer Ft 37. orvosi nagyító szemüveg és fejlámpa 100 ezer Ft 38. éberszedáló berendezés 1,5 millió Ft 39. rendelõi számítógép rendszer** 600 ezer Ft 40. betegnyilvántartási, kezelési program 1 millió Ft * Több darab is beszerezhetõ. ** Ideértve: asztali számítógép és annak tartozékai, monitor, vonalkód nyomtatására alkalmas nyomtató/másoló, szkenner, online adatközlõ, illetve fogadó interface, hardver, szakmai (orvosi és védõnõi) és felhasználói szoftver, külsõ adattároló, és az itt felsoroltak hordozható változatai (például: laptop). 1 Többségi magyar vagy kizárólag magyar tulajdonban levõ gyártó cég terméke támogatott. A Kormány 227/2011. (X. 28.) Korm. rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (2) bekezdés a) pontjában, a 8 10., valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló évi CXXXII. törvény 16. (14) bekezdés f) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) 2. -a a következõ q) és r) ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában) q) rehabilitációs ellátási program: az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális medicina, rehabilitáció és gyógyászati segédeszköz Tagozat által közzétett, a finanszírozási eljárásrendet megalapozó módszertani ajánlásgyûjteményben foglalt ellátási program, r) rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás: rehabilitációs ellátási program alapján végzett olyan nappali ellátás, amelyet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott finanszírozási paraméterek és elszámolhatósági szabályok szerint végeznek.

216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról. (hatályos: 2011.10.

216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról. (hatályos: 2011.10. 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról (hatályos: 2011.10.20 - ) A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl

Részletesebben

A Hatósági Főosztály által ellátott feladat- és hatáskörök

A Hatósági Főosztály által ellátott feladat- és hatáskörök A Hatósági Főosztály által ellátott feladat- és hatáskörök Adóügyi feladatok Anyakönyvi igazgatási feladatok Állattartási, állatvédelmi feladatok Kisajátítási, útlejegyzési, bányaszolgalmi és korlátozási

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet szerint működő Kormányablakaink az alábbi ügyekben és módon állnak rendelkezésére I. A kormányablakban is előterjeszthetők

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK KORMÁNYABLAKAIBAN INTÉZHETŐ ÜGYKÖRÖK

A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK KORMÁNYABLAKAIBAN INTÉZHETŐ ÜGYKÖRÖK A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK KORMÁNYABLAKAIBAN INTÉZHETŐ ÜGYKÖRÖK I. A KORMÁNYABLAKOKBAN JELENLEG INTÉZHETŐ 63 ÜGYKÖR: 1. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 625 4080. OLDAL 2012. március 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Tájékoztató. A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről

Tájékoztató. A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről Tájékoztató A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2011. január 3-án integrált ügyfélszolgálati irodák kezdték meg működésüket, ahol egy helyen több típusú

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról A Kormány az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 5. szám 2010. május 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon:

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 177 376. OLDAL 2012. január 16. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról hatályos: 2015.07.03-2015.12.31

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 20., hétfő Tartalomjegyzék 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JANUÁR 26. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Tartalom: hatályos: 2011.12.29 1997. évi LXXXIII. törvény kiterjed a a gyógyászati segédeszközt

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT. Tisztelt Ügyfeleink!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT. Tisztelt Ügyfeleink! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatni kívánom Önöket arról, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által mködtetett Kormányablak, a 2800. Tatabánya,

Részletesebben

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 20., péntek Tartalomjegyzék 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 5., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXVII. törvény Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 63634 2013.

Részletesebben

Területi közigazgatás. A közigazgatás egyes területeinek átalakítása Magyarországon. Feltételek a Jó Állam kialakításához 2014.11.21.

Területi közigazgatás. A közigazgatás egyes területeinek átalakítása Magyarországon. Feltételek a Jó Állam kialakításához 2014.11.21. Területi közigazgatás A közigazgatás egyes területeinek átalakítása Magyarországon Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Kormány célja a

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

5. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény módosítása 6.

5. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény módosítása 6. 2001. évi LXX. Törvény az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 272. OLDAL 2011. január 21. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 4095 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben