KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT. Tisztelt Ügyfeleink!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT. Tisztelt Ügyfeleink!"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatni kívánom Önöket arról, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által mködtetett Kormányablak, a Tatabánya, Bárdos László u. 2. szám alatt található Integrált Közigazgatási Központ földszintjén, minden munkanapon reggel 8 óra és este 20 óra között várja ügyfeleit. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által mködtetett Kormányablak, szakképzett, kormányablak ügyintézi végzettséggel rendelkezi munkatársai a fvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010.(XII.21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt 150 ügykörben állnak az ügyfelek rendelkezésére. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Integrált Közigazgatási Központban mködik a Tatabányai Járási Hivatal Okmányirodája, amely a Bárdos László u. 2. szám alatt található épület földszintjén ugyancsak, minden munkanap reggel 8 óra és este 20 óra között várja azokat az ügyfeleket, akik az okmányiroda feladatkörébe tartozó ügyeiket szeretnék elintézni. Lehetség van arra is, hogy az okmányügyeiket a városközpontban, a Tatabánya F tér 8. szám alatti épületben intézzék. Itt azonban nincs lehetség az este nyolc óráig történ ügyintézésre. A F tér 8. szám alatti okmányirodában Hétfn 8:00-12:00 és 13:00-17:00 között, kedden, szerdán, csütörtökön: 8:00-12:00 és 13:00-16:00 között, pénteken: 8:00-12:00 között intézhetik az okmányaikkal kapcsolatos ügyeket. Tatabánya, december 31. Czunyiné dr. Bertalan Judit Kormánymegbízott 2800 Tatabánya,Bárdos László u. 2 Tel: (34) Fax: (34)

2 A fvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010.(XII.21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt 150, a megyei kormányablakban intézhet ügykör A fvárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálati feladatai keretében a ban meghatározott ügykörök 1. A kormányablakban is elterjeszthetk a következ kérelmek, és megtehetk a következ bejelentések: 1.1. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekségérl és fejlesztésérl szóló évi CXXVIII. törvény 17. (9) bekezdése szerinti kártalanítás, az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat és továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozat, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti 1.4. kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem nyomtatvány kiadása, átvétele és továbbítása, 1.5. a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 96. (7) bekezdése alapján történ betekintési jog iránti kérelem nyomtatvány kiadása átvétele, továbbítása, 1.6. a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérl szóló igazolások kiadása iránt a felszámoló/végelszámoló által benyújtott kérelmek átvétele, továbbítása, 1.7. a nyugdíjfolyósításhoz és a megváltozott munkaképesség személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése, továbbá nyomtatvány kiadása, átvétele, 1.8. TAJ kártya igénylés befogadása, 1.9. Európai Egészségbiztosítási kártya igénylés befogadása, a kötelez egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 22. -a szerinti utazási költségtérítés igénylése, a táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj iránti méltányossági kérelmek elterjesztése, méltányosságból az Egészségbiztosítási Alap terhére adható egyszeri segély iránti kérelmek átvétele, egészségügyi kártevirtó tevékenység engedélyezése, családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtása, családi gazdaság nyilvántartásba vételének törlése iránti kérelem benyújtása, stermeli igazolvány kiadása iránti kérelem benyújtása, stermeli igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének stermeli igazolvány adattartalmában történ változás bejelentés parlagf fertzött ingatlanról, fogyasztóvédelmi panaszok, közérdek bejelentések felvétele, természetes fürdvíz fürdési célú engedélyezése, természetes fürdhely kijelölési eljárás, gyermektáboroztatás helyének és idpontjának, valamint a táborozásban résztvevk személyének 2

3 1.24. vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érint veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentés megtétele, továbbítása a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján a veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról, memlékre kiterjed, a Magyar Államot megillet elvásárlási jognyilatkozat iránti kérelmek és mellékleteik átvétele, továbbítása, polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek elterjesztése, biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelmének befogadása, utazásszervezi- és közvetíti tevékenységgel kapcsolatos kérelmek befogadása, egyes tzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek befogadása, illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és jármvek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása, gyermekgondozási segély igénylése, anyasági támogatás igénylése, családi pótlék igénylése, gyermeknevelési támogatás igénylése, fogyatékossági támogatás iránti kérelem-nyomtatványok kiadása, kérelmek átvétele, továbbítása, lakcím/ számlaszám/változás bejelentés, utalásváltozás lakcímrl számlaszámra, eljárás megszüntetéshez dokumentumok átvétele, építipari kivitelezési tevékenység megkezdésének és az adatok változásának elzetes bejelentés, utólagos bejelentés, bejelent lapok, és mellékleteik átvétele és továbbítása teljes hatályú apai elismer nyilatkozat és az apai elismer nyilatkozat teljes hatályához szükséges hozzájárulás, otthonteremtési támogatás iránti gyermektartásdíj állam általi megellegezése iránti gyermek családi és utónevének megállapítása iránti a családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történ hozzájárulás iránti a 16. életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése iránti lakáscélú állami támogatásokat (közvetlen támogatások, kamattámogatások) igénylk hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti lakástámogatás visszafizetési kötelezettség felfüggesztése iránti hatósági közvetíti nyilvántartásba vétel iránti hatósági közvetíti nyilvántartásból való törlésre irányuló igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakás-takarékpénztári szerzdésnek, lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek fizetési könnyítés iránti kérelme, 3

4 1.51. lakásfenntartási támogatás iránti az egyes lakáscélú kölcsönökbl ered adósságok rendezésérl szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet szerinti, törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti aktív korúak ellátása iránti rendezvénytartási engedély kiadása iránti rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetésérl, adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti olyan személynek a akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fzdik, az európai uniós csatlakozással összefügg egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló évi XXIX. törvény szerinti panasz benyújtása, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat, a Rendrségrl szóló évi XXXIV. törvény 92. -a szerinti panasz benyújtása, a közterület-felügyeletrl szóló évi LXIII. törvény 26. -a szerinti panasz benyújtása, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló évi CXX. törvény 22. (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz benyújtása, az európai uniós csatlakozással összefügg egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló évi XXIX. törvény szerinti közérdek bejelentés benyújtása, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdek bejelentéseket, annak igazolása iránti hogy a kérelmez az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben tudja részesíteni, anyakönyvi kivonat kiállítása iránti temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti állatvásár tartásának engedélyezése iránti állatpiac tartásának engedélyezése iránti állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti közterületen lév fás szárú növény kivágásának engedélyezése iránti állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló üzlet mködési engedélyének kiadása iránti vásár üzemeltetésének engedélyezésére irányuló vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló piac üzemeltetésének engedélyezésére irányuló piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés, helyi termeli piac üzemeltetésére irányuló szándék helyi termeli piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti 4

5 1.84. üdülház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás panzió szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás üdülház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás szálloda szálláshely megszüntetésének panzió szálláshely megszüntetésének kemping szálláshely megszüntetésének üdülház szálláshely megszüntetésének közösségi szálláshely megszüntetésének egyéb szálláshely megszüntetésének természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszer ingatlanközvetíti tevékenység engedélyezése iránti kérelme, természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszer ingatlanvagyonértékel és közvetíti tevékenység engedélyezése iránti kérelme, építésügyi hatósági engedélyezés iránti kérelem: építési engedély iránti összevont engedély iránti fennmaradási engedély iránti használatbavételi engedély iránti bontási engedély iránti az országos építési követelményektl való eltérés engedélyezése iránti engedély hatályának meghosszabbítása iránti összevont telepítési engedély iránti építésügyi hatósági tudomásulvétel iránti kérelem: jogutódlás tudomásulvétele iránti használatbavétel tudomásulvétele iránti veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti építésügyi hatósági eljárásban benyújtott egyéb kérelem: hatósági bizonyítvány kiállítása iránti elzetes szakhatósági hozzájárulás iránti építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel iránti kérelem: bontás tudomásulvétele iránti kivitelezés kezdésének tudomásulvétele iránti építésügyi hatósági szolgáltatás iránti 5

6 elektronikus gyjttárhely és feltölt tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben (ÉTDR), információ, illetve adatszolgáltatás az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) nyilvános adataiból. 2. A kormányablak tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetérl, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekrl a következ ügyekben: 2.1. a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított diákkedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás, 2.2. a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított pedagógus és oktatói kedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás, 2.3. a Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával összefügg eljárás, 2.4. gyermekgondozási díj igénylésével kapcsolatos eljárás, 2.5. terhességi-gyermekágyi segély igénylésével kapcsolatos eljárás, 2.6. a bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása, amennyiben nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, 2.7. a megváltozott munkaképesség személyek ellátásainak igénylése, 2.8. nem magyar állampolgár házasságkötése és bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése, 2.9. házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, a házassági névviselési forma módosítása, születés anyakönyvezése, haláleset anyakönyvezése, tájékoztatás a tervezett építési tevékenység engedélyezésére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkez illetékes építésügyi hatóság megnevezésérl és elérhetségérl, tájékoztatás arról, hogy mely hatósági engedély iránti kérelmek nyújthatók be együtt, tájékoztatás a kérelmezend eljárástípus illetékének mértékérl, tájékoztatás az egyes szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának mértékérl, információ, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan A kormányablak a Ket (1) bekezdés d) pontja szerint az ügyfelek azonosítását követen egyedi ügyük intézéséhez internetes kapcsolati lehetséget, szakmai és informatikai segítséget nyújt a) egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez, b) egyéni vállalkozói tevékenység adatváltozásának elektronikus bejelentéséhez, c) egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és szünetelés utáni újrakezdésének elektronikus bejelentéséhez, d) egyéni vállalkozói tevékenység megsznésének elektronikus bejelentéséhez. 6

7 3.2. A kormányablak tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek, és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás mködési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekrl, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén ide nem értve az önkormányzati rendeletet a szükséges bejelentésekrl, hatósági engedélyekrl és az engedélyez, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetségérl A kormányablak betekintési lehetséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába A kormányablak internethasználatot és -hozzáférést biztosít az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz, és elektronikus alkalmazásainak használatához, az elektronikus ügyintézés indításához A kormányablak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági és a szakhatósági eljárásokkal összefüggésben iratbetekintési és iratmásolati szolgáltatási lehetséget biztosít az ügyfél azonosítását követen az egyedi ügy irataiba, amelyben az ezt kérelmez ügyféli jogállással rendelkezik és amely iratra iratbetekintési joga van. 7

A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletbe foglalt ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére

A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletbe foglalt ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletbe foglalt ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére A kormányablakban azonnal intézhető ügyek Új személyi azonosítóról

Részletesebben

Területi közigazgatás. A közigazgatás egyes területeinek átalakítása Magyarországon. Feltételek a Jó Állam kialakításához 2014.11.21.

Területi közigazgatás. A közigazgatás egyes területeinek átalakítása Magyarországon. Feltételek a Jó Állam kialakításához 2014.11.21. Területi közigazgatás A közigazgatás egyes területeinek átalakítása Magyarországon Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Kormány célja a

Részletesebben

Nagykállói Járási Hivatal

Nagykállói Járási Hivatal Nagykállói Járási Hivatal A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ, A SZERVRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI ÉS SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK, VALAMINT

Részletesebben

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11.

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11. Ügymenetleírások Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készült: 2010. augusztus 11. Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó...10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó alá...10 I.1.2 Építményadó bevallás...12

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni.

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni. 1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele Aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet A rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Ügyintézés helye: o Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) o Baki

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu EGYÉNI VÁLLALKOZÁS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Nagyecsedi Kirendeltség 4355 Nagyecsed Árpád u.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) - a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem G Y A K O R L A T I K É R D É S E K 1. Személyesen megjelenő ügyfelünk írásképtelen ezért szóban kívánja bejelenteni egyéni vállalkozói tevékenységét. Elfogadható-e a szóban tett bejelentés? X - igen -

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 12/2006. (III. 17.), 20/2006. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 28/2005. (X. 27.) önkormányzati rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről A 15/2007. (VI.15.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁVAL * EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2007. 07.01-TŐL

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet

239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet 239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirl és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérl A Kormány a kereskedelemrl szóló

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 A jogszabály mai napon (2015.V.8) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben