Területi közigazgatás. A közigazgatás egyes területeinek átalakítása Magyarországon. Feltételek a Jó Állam kialakításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Területi közigazgatás. A közigazgatás egyes területeinek átalakítása Magyarországon. Feltételek a Jó Állam kialakításához 2014.11.21."

Átírás

1 Területi közigazgatás A közigazgatás egyes területeinek átalakítása Magyarországon Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Kormány célja a területi közigazgatási rendszer átfogó, történelmi léptékű átalakítása Fő elemek: Egyablakos ügyintézési rendszer kialakítása A széttagolt területi közigazgatási szervezetrendszer egységesítése Az önkormányzati és állami feladatok szétválasztása Hatékonyság növelése Feltételek a Jó Állam kialakításához Át kell tekinteni a közigazgatás feladatait A feladatokhoz kell igazítani a szervezetrendszert Erősíteni kell az eljárásrendet Megfelelő közszolgálati személyzetet kell kiválasztani Forrás: Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési program, A területi közigazgatás átalakulásának lépései (kronológia) január 01. Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok létrehozása (Fővárosi és Megyei Közigazgatási Hivatalok és 14 szakigazgatási szerv integrációjával jöttek létre) közigazgatás középszintje élén kormánymegbízott Feladatai: kormány döntéseinek területi szintű képviselete, helyi önkormányzatoknál törvényességi felügyelet biztosítása január 03. első kormányablakok megnyitása Kormányablak = Integrált Ügyfélszolgálati Iroda = a Fővárosi és Megyei Kormányhivatal ügyfélszolgálati irodája = egyablakos ügyintézés helyszíne 29 helyszín (Budapest 4db, megyeszékhelyek, 6 megyei jogú város) 300 képzett kormánytisztviselő (etikai alapelvek, ügyfélbarát nyitva tartás) Későbbiekben (2013. év végéig) a járásokban is, összesen kb. 300 helyen. (még nem fejeződött be!) Cél: megfelelően működő okmányiroda helyett Kormányablak Kialakítás: 8 Uniós forrás összehangolt felhasználásával, 2013 végéig teljes infrastruktúra kiépítés Kialakítás elvei: kistelepülések nem kerülhetnek hátrányba az emberektől nem kerülhet messzebb az ügyintézés 1

2 Kormányablak egyablakos ügyintézés jelenleg ellátott feladatok (2011. január 3-tól) Biztosítási jogviszony lekérdezés Elektronikus tulajdoni-lap másolat lekérdezése Elektronikus térképmásolat Saját hatáskörben intézendő ügyek Ügyfélkapu létesítése, elektronikus kapcsolattartással kapcsolatos felvilágosítás, tájékoztatás Utazási költségtérítés egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán Egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése Egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos adatváltozás és szünetelés bejelentése Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése Kereskedelmi tevékenység bejelentése, engedélyezése Társasházkezelői és ingatlan-kezelői tevékenység bejelentése Telepengedélyezési eljárás Szálláshely-üzemeltetési engedély kérelmezése Üzletszerűen folytatni kívánt ingatlanközvetítői, ingatlan-vagyon értékelő és közvetítő tevékenység bejelentése Közreműködő hatóságként Gyermekgondozási segély igénylése intézhető ügykörök Anyasági támogatás igénylése Családi pótlék igénylése Gyermeknevelési támogatás igénylése Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Hatósági bizonyítvány igénylése az egyéni vállalkozók nyilvántartásából Önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértések esetén a pénzbírság, illetve járművezetéstől való eltiltás méltányosságból történő mellőzése, az elkobzott dolog visszaadása Gyorsforgalmi út ügyében kártalanítási eljárás Terhességi-gyermekágyi segély igénylése Gyermekgondozási díj igénylése Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány diákkedvezmények bejegyzése, visszavonása Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói pedagógus és oktatói kedvezmények bejegyzése, visszavonása Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány kiadásában való közreműködés A bemutatott külföldi okirat elfogadhatóságának elbírálása, amennyiben nem magyar állampolgár Magyarországon kíván házasságot kötni Magyar állampolgár külföldi házasságkötéséhez tanúsítvány kiadása Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges tanúsítvány bemutatása alóli felmentés Egyszerűsített honosítási eljárás megindítása ( től) Irányító tájékoztatás nyújtása Kormányablak egyablakos ügyintézés ( től) Építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének és az adatok változásának bejelentése, előzetes bejelentés, utólagos bejelentés, bejelentő lapok, és mellékleteik átvétele és továbbítása Segítség nyújtása a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat ingyenes céginformációs szolgáltatásának igénybevételéhez Fogyatékossági támogatás iránti kérelem-nyomtatványok kiadása, kérelmek átvétele, továbbítása, lakcím/számlaszám/változás bejelentése, eljárás megszüntetéshez dokumentumok átvétele. Bejelentés parlagfű fertőzött ingatlanról Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések felvétele A táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj iránti méltányossági kérelmek előterjesztése Európai Egészségbiztosítási kártya igénylés befogadása Kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem átvétele és továbbítása Őstermelői igazolvány adattartalmában történő változás bejelentése Gyógyszertámogatáshoz kapcsolódó, méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelmek átvétele Bejelentés megtétele-továbbítása a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján a veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról Műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelmek és mellékleteik átvétele, továbbítása Családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtása Családi gazdaság nyilvántartásba vételének törlése iránti kérelem benyújtása A folyósításhoz kapcsolódó és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak megküldendő bejelentési kötelezettségekről (pl.: lakcím-, számlaszám változás, jogosultsági nyilatkozatok, folyósításhoz kapcsolódó igazolások kérése) tájékoztatás adás és nyomtatvány kiadása, átvétele Nyugdíjbiztosítónál nyilvántartott adatokba történő betekintési jog iránti kérelem átvétele, továbbítása Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolások kiadása iránti kérelmek átvétele, továbbítása Nyugdíjbiztosítónál Természetes fürdővíz fürdési célú engedélyezése "Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai termékekre a 110/2004.(IV.28.) Korm. rendelet 4. - a alapján vonatkozó behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek befogadása" "Polgári felhasználású ipari robbanóanyagokra a 110/2004.(IV.28.) Korm. rendelet 4. -a alapján vonatkozó behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek előterjesztése" A biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelmek befogadása Utazásszervezői és közvetítői tevékenységgel kapcsolatos kérelmek befogadása Természetes fürdőhely kijelölési eljárás Gyermekek táboroztatási helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők bejelentése Vándortábor jellegű tábor és az útvonal több szolgálat területi illetékességét érinti TAJ kártya igénylés befogadása Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése Őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem benyújtása Őstermelői igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének bejelentése cél a 2000 ügykör átvétele január 01. Megyei Intézményfenntartó Központok létrejötte Megyei önkormányzatoktól az alábbi feladatok átkerültek: megyei önkormányzat fenntartásában lévő oktatási, szociális, ifjúságvédelmi, közművelődési intézmények és gazdasági társaságok, alapítványok, azok adósság állományával együtt. 475 oktatási, 132 szociális és ifjúságvédelmi, 74 közművelődési és 25 egyéb intézmény, gazdasági társaság, alapítvány működtetése, és 187 milliárd forint adósság Megyei önkormányzatok: területi tervezési, területfejlesztési feladatok (a megszűnő Regionális és Megyei Területfejlesztési Tanácsoktól átvett feladat és jogkör) A megyei önkormányzatoktól átvett egészségügyi intézmények működtetése a Nemzeti Erőforrás Minisztérium háttérintézményének, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) feladata lesz. Forrás: a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek az átvételéről szóló évi CLIV. törvény január 1. Járások kialakítása Járásokban működő Kormányablakok felállítása (2013. év végéig ) Kormányhivatali szervezet rendszeren belül, annak részeként működő, államigazgatási területi egység lesz. Nem közigazgatási egység. Az államigazgatás legkisebb területi egysége. Járások száma: 175 járás + Budapesten 23 fővárosi körzet Járási Hivatali feladatok ellátása 2

3 Járások kialakításának szempontjai: Történelmi hagyományok Létező ügyintézési helyszínek megőrzése Székhely és legtávolabbi település távolsága lehetőleg ne legyen 30 km-nél nagyobb Gyors, könnyű hozzáférési lehetőség biztosítása az államigazgatási szolgáltatásokhoz A területi államigazgatási szervek illetékességi területeinek járási alapú rendezése Megyehatárok megőrzése Térszervező funkciója legyen a központnak Járások feladatai Minden területi szintű államigazgatási feladat Intézményfenntartás (alapszintű oktatás: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)) Járási Kormányablakok működtetése Eddig a jegyző - kivételesen a polgármester, illetve a polgármesteri hivatal ügyintézője - hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek átvétele (köv. dia) a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi, körzeti, városi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek átvétele Járások feladatai II. 1.) Okmányirodai feladatok 2.) Szociális igazgatási feladatok 3.) Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok 4.) Menekültekkel kapcsolatos feladatok 5.) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 6.) Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok 7.) Hegyközségi szervezettel kapcsolatos feladatok 8.) Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok 9.) Honvédelemmel kapcsolatos feladatok 10.) Ipari igazgatással kapcsolatos feladatok :Távhő, Villamosenergia, Földgáz 11.) Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok 12.) Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok 13.) Kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok 14.) Oktatással kapcsolatos feladatok 15.) Növényvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok 16.) Ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok 17.) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 18.) Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok január 01. Általános ügyintézési határidő 30-ról 21 napra csökkentése E-közigazgatás fejlesztése Főváros Szak Minisztérium (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) Fővárosi Kormányhivatal Fővárosi Körzeti Hivatal Magyarország egyéb területei Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Törzshivatal Szervezeti egységei: Okmányirodai osztály Hatósági osztály Működést támogató osztály Járási Hivatal Kirendeltsége Járási Hivatal (élén járási hivatalvezető) Járási szakigazgatási szervek Járási gyámhivatal (mindenütt) járási építésügyi (és örökségvédelmi) hivatal, járási hivatal állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve, járási földhivatal, járási hivatal munkaügyi kirendeltsége, járási népegészségügyi intézet. Települési ügysegéd 3

4 Járás/kistérség Közös bennük: méretük állami és önkormányzati feladat ellátás központjuk jellemzően kiemelkedik a térségből. vállalkozói tőke is telepítésre kerül a központi településre, területi térszervező funkciójuk van a térségi központ funkció a járásoknak és a statisztikai kistérségeknek nem azonos az illetékességi területe, több esetben a központja sem. Járások (2013) és a Statisztikai kistérségek száma megyei bontásban Megye/Bp. Járások száma/ kistérségek száma Baranya 10 (9)/9 Bács-Kiskun 11/10 Békés 9/8 Borsod-Abaúj-Zemplén 16 (15)/15 Budapest 23 (7)/1 Csongrád 7/7 Fejér 9/10 Győr-Moson-Sopron 7/7 Hajdú-Bihar 10/9 Heves 7/7 Jász-Nagykun-Szolnok 9/7! Komárom-Esztergom 6/7 Nógrád 6/6 Pest 18 (15)/16 Somogy 8/11!! Szabolcs-Szatmár-Bereg 13 (12)/12 Tolna 6/5 Vas 7/9! Veszprém 10 (9)/9 Zala 6/9!! Statisztikai kistérségek Magyarországon Következmények Pest megye járásai és a kistérségei Az önkormányzati és az állami feladatok szétváltak Egyablakos ügyintézés megvalósulása Új szervezetek jönnek létre Munkaerő átcsoportosítás/átvétel/változás? Helyi önkormányzatok feladatai jelentősen csökkennek Új struktúrához, feladatellátáshoz kell hozzászoknia a lakosságnak 4

5 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 5

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH k ö z l e m é n y e a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Statisztikai törvény (továbbiakban

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó ágazati jogszabályok listája Kormányek 1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet A rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 24., kedd Tartalomjegyzék 58/2015. (III. 24.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Összefoglaló... 3 1. Székhely, telephely, fióktelep... 8 1.1 Székhely... 8 1.2 Telephely... 10 1.3 Fióktelep,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni.

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni. 1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele Aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

AZ ÜGYINTÉZÉS SORÁN HASZNÁLATOS ALKALMAZÁSOK KEZELÉSÉNEK ALAPJAI

AZ ÜGYINTÉZÉS SORÁN HASZNÁLATOS ALKALMAZÁSOK KEZELÉSÉNEK ALAPJAI AZ ÜGYINTÉZÉS SORÁN HASZNÁLATOS ALKALMAZÁSOK KEZELÉSÉNEK ALAPJAI A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT) MODUL Budapest, 2014 Szerzők Vas Zsoltné

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) - a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Ügyintézés helye: o Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) o Baki

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉS AZ EURÓPA 2020 JEGYÉBEN

KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉS AZ EURÓPA 2020 JEGYÉBEN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉS AZ EURÓPA 2020 JEGYÉBEN Kisfaludy László András főosztályvezető 2012. november 6. 1 Az EU 2020 prioritásai Az Európa 2020 stratégia olyan növekedést hivatott megvalósítani, amely

Részletesebben