Alapszabály 3. számú melléklete:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapszabály 3. számú melléklete:"

Átírás

1 Alapszabály 3. számú melléklete: Szolgáltatási Szabályzat K&H MEDICINA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Jelen Szabályzat hatályba lépésének napja: június 1. A Küldöttközgyűlés által május 23. napján elfogadott szöveg. Dr. Bodnár Ákos IT elnök

2 Szolgáltatási Szabályzat 1. Fogalmak és definíciók Jelen szabályzat szempontjából a) egészségpénztári szolgáltató: az egészségpénztárral szerződésben, vagy tulajdonában álló, illetve általa üzemeltetett, az egészségügyről szóló törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltató, valamint az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely a pénztárral kötött szerződés alapján a pénztártagok számára egészségpénztári szolgáltatást ténylegesen nyújtja, b) egészségügyi szolgáltató: az évi CLIV. tv. (Eütv.) alapján a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, c) egyéni egészségszámla: az egészségpénztár által a tag részére vezetett egyéni számla d) sportszolgáltató: a külön jogszabály szerint sportszolgáltatás nyújtására jogosult természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, e) gyógyszertár: a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló évi LIV. törvény hatálya alá tartozó gyógyszertár, f) gyógyszer: a jelen Szabályzat szempontjából gyógyszernek minősülnek: 1. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és a forgalomba hozataluk engedélyezéséről szóló jogszabályban meghatározott, hatóság által engedélyezett, lakosság számára közvetlenül forgalmazott humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is); 2. a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott engedély alapján behozatalra engedélyezett gyógyszerek, immunológiai készítmények; 3. orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények; 4. a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben és a hatályos Formulae Normalesben meghatározott, közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas gyógyszeranyagok; 5. az anyatej helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek; 6. a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek; 9. egészségügyi hatóság által engedélyezett csecsemő- és betegápolási cikkek; 10. gyógyszertárban, gyógyfürdőben vagy gyógyvíz-ivócsarnokban értékesített gyógyvizek; 11. gyógyszertárban értékesített gyógyteák; 12. gyógyszertárban értékesített fog- és szájápolók; 13. az Országos Gyógyszerészeti Intézet által kiadott engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek; g) gyógyászati segédeszköz: a 19/2003. (IV.29.) ESZCSM rendelet I.-IV. számú melléklete szerinti eszközök, továbbá mindazok az eszközök, amelyeket jelen szabályzat gyógyászati segédeszközként illetve gyógyhatású termékként felsorol h) Figyelemmel "a természetes gyógytényezőkről" szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet ára és 1. sz. mellékletére 1. Gyógyfürdõ: az a létesítmény, amely gyógyvíz, gyógyiszap vagy egyéb természetes gyógytényezõ (pl. gázelõfordulás) felhasználásával fürdõkezelést (balneoterápiát) nyújt vagy elismert ásványvíz, hévíz, illetõleg melegített közmûhálózati víz felhasználásával végzett hidroterápiás kezelések mellett, egyéb fizikai gyógymódok alkalmazásával együtt, teljes körû fizioterápiás ellátást nyújt. 2. Mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház: az a létesítmény, mely járóbeteg-ellátás keretében teljes körû fizioterápiás ellátást nyújt kórházi jellegû körülmények között, a betegek napközbeni bent tartózkodásával, fõként természetes gyógytényezõ alkalmazásával. 3. Gyógyfürdõkórház: a nem közvetlenül területi betegellátást nyújtó fekvõbeteggyógyintézet, amely meghatározott betegségben szenvedõk gyógyítását, fõként természetes gyógytényezők alkalmazásával végzi. A gyógyfürdõkórház járóbetegrészleggel is rendelkezhet. 4. Szanatórium: az a fekvõbeteg-gyógyintézet, amely más egészségügyi intézményben kivizsgált, illetõleg elõzõleg már gyógykezelt betegek számára gyógyszeres, Alapszabály 3. sz. melléklete: Szolgáltatási Szabályzat (2006. május 23.) 2

3 pszichoterápiás eljárás, természetes gyógytényezõ, illetve ezek együttes alkalmazásával nyújt fekvõbeteg-ellátást. 5. Éghajlati gyógyintézet, klímagyógyintézet: az a létesítmény, amely a helyi földrajzi adottságokból eredõ sajátos éghajlati tényezõk (a levegõ tisztasága, hõmérséklete, páratartalma, a napfény stb.) felhasználásával nyújt gyógyító és rehabilitációs kezelést. 6. Gyógyüdülõ: az a létesítmény, amely az igénybevételére jogosultak részére üdülés keretében saját gyógyászati részlegén vagy más gyógyintézmény kiegészítõ szolgáltatásainak igénybevételére a természetes gyógymódok orvosi felügyelet melletti igénybevételét is lehetõvé teszi. 7. Gyógyszálló: az a kereskedelmi szálláshely, amely vendégei számára fõként természetes gyógytényező alkalmazásával saját gyógyászati részlegén önálló vagy más gyógyintézet kiegészítõ szolgáltatásainak bevonásával, orvosi ellenõrzés mellett terápiás lehetõséget biztosít. 8. Gyógyvíz-ivócsarnok: gyógyvizet szolgáltat ki közvetlenül a fogyasztók részére a helyszínen történõ (kúraszerû) fogyasztás céljából. 9. Gyógybarlang (barlangterápiás intézet): megfelelõen kialakított és berendezett természetes barlangképzõdmény vagy más föld alatti térség (bánya, táró) bizonyítottan gyógyhatású különleges légköri viszonyait használja fel egyes betegségek kezelésére. A létesítményhez funkcionálisan kapcsolódik a betegek elszállásolására alkalmas felszíni épület, a kezelés azonban járóbeteg-ellátás keretében is igénybe vehetõ. i) közfürdő: "A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről" szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet előírásainak megfelelő közfürdő j) közösségi és egyéni egészségvédő program: a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások, szűrések, kezelések, valamint orvosi indikáció hiányában is a sportprogramok, feltéve, hogy az azon történő részvétel rendszeres (kivéve: élsport és versenysport). Jelen szabályzat szempontjából egészségügyi szakellátásnak minősülnek mindazon ellátások, amelyeket az évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, valamint annak végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet annak minősít. Ennek keretében: I. A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások II. Gyógykezelés céljából végzett ellátások Háziorvosi ellátás Fogászati ellátás Járóbeteg-szakellátás Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás III. Egyéb egészségügyi szolgáltatások Szülészeti ellátás Orvosi rehabilitáció Betegszállítás feltéve, hogy az ellátás igénybe vételére az orvosi magánpraxis keretében kerül sor, és/vagy az igénybe vett ellátást az Országos Egészségbiztosító Pénztár (OEP) nem, vagy csak részben finanszírozza, illetve az OEP finanszírozását az egészségügyi szolgáltató nem veszi igénybe. A pénztár az ellátás igénybe vételéhez szükséges utazási költségeket nem téríti meg. 2. A pénztár szolgáltatásai A pénztár szolgáltatásai az Alapszabálynak megfelelően lehetnek természetbeni vagy pénzbeli ellátások ) A pénztár természetbeni szolgáltatásai: a) az egészségügyi alapellátáson felüli és szakellátáson belüli kiegészítő ellátásokat, valamint személyes egészségterv összeállítását szervezi és finanszírozza (részletes szabályait lásd az I. sz. mellékletben) b) közösségi és egyéni egészségvédelmi programokat, egészségügyi szolgáltatásokat szervez és finanszíroz; Alapszabály 3. sz. melléklete: Szolgáltatási Szabályzat (2006. május 23.) 3

4 2.2. Egészségügyi célú önsegélyező feladatok ellátása keretében nyújtott pénzbeli ellátások a) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása; b) a pénztártag betegsége vagy szülési szabadsága miatti keresőképtelensége esetén a kieső jövedelem egészben vagy részbeni pótlása. c) Pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak segélyezése 3. A pénztár szolgáltatásaira jogosultak A pénztár szolgáltatásaira jogosultak az alapszabály V. fejezetének (szolgáltatások) valamint a jelen szabályzatban foglalt eljárási rendnek megfelelően a pénztártagok, de a szolgáltatásokra a pénztártag jogán az ő közeli hozzátartozója is jogosult. A pénztártag egészségpénztárból való kilépése esetén tagsági jogviszonya megszűnésének napjáig jogosult az egészségpénztári szolgáltatások igénybevételére. A pénztártag halála esetén a tag szolgáltatás igénybe vételére jogosult közeli hozzátartozója jogosultsága is megszűnik a 2.2. c) pont szerinti szolgáltatás kivételével. A pénztártag halálakor a haláleseti kedvezményezettek illetve ennek hiányában a jogerős hagyatékátadó végzés alapján az örökösök az elhunyt pénztártag egyéni számláján lévő összegre válnak jogosulttá. 4. A szolgáltatások kiegyenlítése A pénztártagnak, illetve az egészségpénztári szolgáltatónak az alábbi adatokat és dokumentumokat kell benyújtania: az ellátásról (gyógyszerről gyógyászati segédeszközről, stb) kiállított előleg számla, végszámla vagy teljes értékről szóló számla, a pénztártag betegség vagy szülési szabadság miatti keresőképtelensége esetén a kieső jövedelmének teljes vagy részbeni pótlása igénylése esetén az igény benyújtása, A pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a temetési költségről kiállított eredeti számla, melyhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. 5. A szolgáltatások mértéke a) természetbeni szolgáltatások egészségügyi alapellátáson felüli és szakellátáson belüli kiegészítő szakellátás igénybevétele, valamint személyes egészségterv összeállítása esetén a pénztárral szerződött egészségügyi intézmény által kiállított előleg számla, végszámla vagy teljes értékről szóló számla összege; (A rekreációs ügyülés, gyógyüdülés, egészségügyi üdülés, valamint az aktív testmozgást segítő sporteszközök vásárlásának támogatása naptári évenként együttesen legfeljebb a jogszabály által meghatározott összegben történhet.) az egészségvédelmet szolgáló programok igénybevétele esetén a pénztárral szerződött intézmény által kiállított előleg számla, végszámla vagy teljes értékről szóló számla összege; b) pénzbeli szolgáltatások gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatásának igénybevétele esetén a patika (illetve bármely gyógyászati segédeszköz-forgalmazó) által kiállított előleg számla, végszámla vagy teljes értékről szóló számla összege; a pénztártag betegség vagy szülési szabadság miatti keresőképtelensége esetén a kieső jövedelmének teljes vagy részleges pótlása jogcímű szolgáltatás igénybevétele esetén a társadalombiztosítás által a betegség időtartamára mindenkor fizetett táppénz és a tag táppénze alapjául szolgáló átlagbére közötti összeg; de minden esetben maximum a tag aktuális egyéni egészségszámlája egyenlegének pozitív összege, Alapszabály 3. sz. melléklete: Szolgáltatási Szabályzat (2006. május 23.) 4

5 a pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a temetési költségről kiállított számla összege, de minden esetben maximum a tag aktuális egyéni egészségszámlája egyenlegének pozitív összege. 6. A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó keretszabályok 6.1 A pénztár a szolgáltatásokat csak a számviteli törvény előírásainak megfelelő általános alaki kellékekkel ellátott, az egészségpénztári szolgáltató által a K&H Medicina Egészségpénztár nevére kiállított egyszerűsített számla, vagy legalább az alábbi tartalommal rendelkező bizonylat ellenében teljesíti kizárólag banki átutalással. A pénztár által teljesített kifizetés alapjául szolgáló bizonylatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója, b) a bizonylat kibocsátásának kelte, c) a termékértékesítést teljesítő, szolgáltatást nyújtó neve, címe és adószáma, d) a vevő neve, címe, valamint közösségi adószáma - ennek hiányában adószáma -, ha a vevő az adó fizetésére kötelezett, e) a Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén a vevő közösségi adószáma, f) A pénztártag / vagy kedvezményezettjének neve és a pénztártag tagsági okiratszámát, g) a teljesítés időpontja, h) a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább beazonosításához szükséges, i) a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi természetes mértékegységben kifejezhető - mennyiségi egysége és mennyisége, j) a termék, szolgáltatás egységára, k) a termék (szolgáltatás) ellenértéke összesen, l) a bizonylat végösszege, m) a fizetés módja és határideje. A 2.2. alatti pénzbeli ellátásokról szóló számlák esetében nem szükséges a Pénztár nevének és címének szerepelni a számlán. A számlára rá kell írni a pénztártag nevét és tagsági okiratszámát. A fentiektől eltérően kifizetés teljesíthető a pénztár nevére kiállított elektronikus dokumentum alapján is. Az egészségpénztári szolgáltató a számlán, egyszerűsített számlán, a bizonylaton, vagy elektronikus dokumentumon az igénybe vevő pénztártag (közeli hozzátartozó) nevét vagy azonosítóját feltünteti. A pénztár részére megküldött elektronikus dokumentum több pénztártaggal kapcsolatos gazdasági eseményt, gazdasági műveletet is tartalmazhat. Ebben az esetben a gazdasági műveletet (eseményt) tagonkénti bontásban kell feltüntetni. A pénztár által teljesített kifizetés alapjául szolgáló elektronikus dokumentumnak legalább a fentiekben meghatározott tartalommal kell rendelkeznie. Az elektronikus dokumentumot az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni. Külföldön igénybe vett szolgáltatások esetén a külföldi szolgáltató számláján azokat az adatokat, megjelöléseket kell a könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítést megelőzően magyarul is feltűntetni, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, könyveléshez, az utólagos ellenőrzéshez feltétlenül szükségesek. A pénztár a számlát visszautasítja, amennyiben kétséges, hogy a számla alapján ténylegesen a rendelet előírásainak megfelelő szolgáltatást nyújtottak, illetve terméket vásároltak Az alábbi pénztári szolgáltatások alapján finanszírozott termékek igénybe vétele esetén a termék értékesítője és a Pénztár között szerződéskötésre nincs szükség: - gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása, Alapszabály 3. sz. melléklete: Szolgáltatási Szabályzat (2006. május 23.) 5

6 - az aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint kar-, könyök-, térdés fejvédő) vásárlásának támogatása, - a braille írással készült könyvek, magazinok árának a támogatása, - a mozgáskorlátozott, megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása, továbbá - a vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek. A fenti termékek megvásárlását a pénztártag a saját (közeli hozzátartozó) nevére kiállított, a számviteli törvény előírásainak megfelelő általános alaki kellékekkel ellátott számla, egyszerűsített számla, vagy legalább a 6.1. pontban meghatározott tartalommal rendelkező bizonylat pénztár részére történő eljuttatásával igazolja Az egészségpénztár a Felügyelet határozata alapján az 2.1-a)-b) pontokban felsorolt szolgáltatásokat számla ellenében nem kizárólag a szolgáltatónak, hanem a tagnak (utólagosan) átutalással kiegyenlítheti A pénztárral szerződésben nem álló, természetbeni szolgáltatást nyújtó szolgáltató által kiállított számlát a pénztár nem fogad el illetve nem teljesít. A szerződés megkötésének vagy az előzetes egyeztetésnek az elmulasztásából eredő károkat az egészségügyi ellátást nyújtó viseli. 6,5 Amennyiben a pénztártag a pénztárral szerződésben nem álló szolgáltatótól kíván szolgáltatást igénybe venni, abban az esetben a szerződés megkötését a pénztártag kezdeményezi. A pénztártag a pénztár által alkalmazott szolgáltatói formaszerződést a szolgáltató aláírásával a pénztár által a szolgáltatás igénylés céljára rendelt nyomtatvány mellékleteként juttatja el a pénztárhoz. A szerződés a szolgáltatói formaszerződés pénztár általi kitöltésével és aláírásával jön létre. A pénztár tartalmilag és alakilag megfelelően kitöltött, valamint jelen szabályzat előírásait tartalmazó szolgáltató szerződést fogad be A pénztár kalkulálhatósága és biztonságos működtetés alapelveire tekintettel a pénztárnak jogában áll a hozzá beérkező számlákat az időbeni beérkezési sorrendtől eltérő ütemben megtérítenie A szolgáltatás összegét a pénztár az alábbiak szerint veszi figyelembe: A természetbeni szolgáltatás értékeként az egészségpénztárral szerződő szakellátó által, a szerződés alapján a pénztártagnak nyújtott ellátásról kiállított előleg számla, végszámla vagy teljes értékről szóló számla a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő ÁFÁ-val megnövelt értéke számít, amely nem tartalmazza a szakellátó és az OEP megállapodása szerinti, a társadalombiztosítás által megtérített összeget. A gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatásnál a forgalmazásra feljogosított termékforgalmazó által kiállított előleg számla, végszámla vagy teljes értékről szóló számla ÁFÁ-val megnövelt értéke, amely nem tartalmazza a társadalombiztosítás által a forgalmazónak megtérített összeget. Ez egyébként megegyezik a pénztártag által készpénzben térítendő összeggel. A számlára minden esetben rá kell írni a tagsági okiratszámot Szolgáltatás igénybe vételre a Pénztár részkifizetést csakis a tag írásos kérelme alapján teljesít. Részkifizetés esetén a szolgáltatás el nem számolt összegére a pénztártag nem tarthat igényt. Amennyiben a számla összege meghaladja az egyéni számla aktuális egyenlegét, a pénztár kifizetést nem teljesít mindaddig, amíg az egyéni számla összege nem fedezi az igényt. E szabályozás alól kivétel az előlegszámla illetve a hozzá kapcsolódó végszámla. Mindkét esetben az elbírálás egyedileg történik meg. o A szolgáltatás igénylés időpontjában a jelen szabályzatban leírt feltételek meglétének hiánya miatt ki nem fizethető szolgáltatásokat a pénztár a Alapszabály 3. sz. melléklete: Szolgáltatási Szabályzat (2006. május 23.) 6

7 beérkezést követő 180 napig kezeli, majd ezt követően a tag részére visszaküldi. E szabályt nem kell alkalmazni a pénztártag kilépése esetén, illetve a ha a pénztártag ezt kifejezetten írásban a pénztártól kéri. o o o o A szolgáltatás igénylésekkel kapcsolatos hiánypótlásokra a felszólítás, valamint a nem elszámolható szolgáltatás igénylések a beküldő részére történő visszaküldése negyedévente történik, a negyedév utolsó napját követő 30 napon belül. A sorban álló számlák kifizetésének sorrendje a beérkezés időpontjának és az iktatás sorszámának megfelelően történik úgy, hogy a fedezet vizsgálat pillanatában a fedezettel rendelkező számlák utalásra indítása megtörténik, A szolgáltatás kifizetések sorrendjét azok összegének nagysága nem befolyásolja. Az egészségpénztár a szolgáltatások teljesítésekor a pénztár számviteli és a bizonylati rend figyelembe vételével, továbbá a pénztár szabályzataiban rögzített határidők és kikötések alapján jár el. Az egészségpénztár székhelyén készpénzben történő kifizetésre nincs lehetőség. 6.9 A pénztár a pénztártag által postázott vagy a teljesítési segéd közvetítésével a pénztárhoz eljuttatott számla vagy dokumentáció esetében nem felelős a postázás, elküldés során az igénylés megrongálódása, eltűnése stb. miatt keletkező károkért Az egészségügyi szolgáltatók közül a pénztár kizárólag azokkal köt szerződést, akik rendelkeznek érvényes ANTSZ engedéllyel és felelősség biztosítással A pénztár szolgáltatás igénylések céljából számlákat és egyéb dokumentumokat csak a tárgyévben kiállított és legkésőbb a tárgyévet követő hónap 31. napjáig a Pénztárhoz beérkezett bizonylatok alapján fogad el. Deleted: benyújtott 6.12 A pénztár igénylést a pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak segélyezése szolgáltatás esetén a haláleset napját követő 30 napig fogad el. Ezt követően a számla megszüntetése az Elszámolási Szabályzat szerint történik A nem magyar nyelvű számla hiteles fordításának elkészítése és csatolása a tag felelőssége. Nem forintban kiállított számla esetén az elszámolás HUF pénznemben történik, a számla kiállításának napján érvényes középárfolyamon A rekreációs üdülés, gyógyüdülés, valamint egészségügyi üdülés támogatását, valamint az aktív testmozgást segítő sporteszköz vásárlásának, illetve bérlésének támogatását a pénztártag abban az esetben veheti igénybe, ha a tárgyévben igénybe vett ilyen szolgáltatás ellenértékének megfelelő összeg a tárgyévet megelőző év utolsó napján egyéni egészségszámláján rendelkezésre áll. Ha a pénztártag a tárgyévet megelőző év utolsó napján nem volt egészségpénztári tag, a fenti szolgáltatások igénybevételére a tárgyévben nem jogosult Jogosulatlan szolgáltatás kifizetésekről május 31-i és november 30-i fordulónapokra a Pénztár évente kétszer ad írásos tájékoztatást a pénztártag részére. Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering 7. A pénztártag jogai A pénztártag jogosult a pénztár szolgáltatásait a tárgyév alatt tetszőleges arányban és számban igénybe venni, figyelemmel az alapszabály és a szolgáltatási szabályzat szerinti feltételekre. Alapszabály 3. sz. melléklete: Szolgáltatási Szabályzat (2006. május 23.) 7

8 8. A szolgáltatások igénybe vétele a) egészségügyi alapellátáson felüli és szakellátáson belüli kiegészítő szakellátás igénybe vétele, ideértve: utógondozás, orvosi rehabilitáció, gyógyfürdő, gyógyüdülő, rendszeres sportprogramok stb., lásd I. számú melléklet. A hatályos jogszabályok szerinti esetekben adott szolgáltatás csak orvosi javaslat alapján vehető igénybe. Forrása: a pénztár az egyes szolgáltatások ellenértékével a pénztártag egyéni egészségszámláját terheli meg. Készpénz használata esetén: A pénztár szerződik az egészségpénztári szolgáltatóval. A pénztárral szerződött egészségpénztári szolgáltatók által elvégzett egészségügyi szolgáltatások díjának megtérítése a szolgáltatóval kötött szerződés aláírását követően lehetséges. A pénztár szerződik a gyógyfürdői, gyógyüdülési szolgáltatást nyújtó egészségpénztári szolgáltatóval. (A szolgáltatást kizárólag minősített intézményben vehetik igénybe a pénztártagok. A tagok a külföldön igénybevett szolgáltatások megtérítését csak előzetes szerződéskötés után kiállított előleg számla, végszámla vagy teljes értékről szóló számla ellenében igényelhetik.) A tag igénybe veszi a szolgáltatást. A szolgáltató számlát állít ki. A tag a számát kiegyenlíti. A tag a számlát benyújtja a pénztárnak. A pénztár a számla ellenértékét átutalja a tag által megadott és saját nevére szóló bankszámlaszámra, vagy hitelszámlára. Hitelszámlára történő átutalás csak abban az esetben történik, ha ezt a tag írásban, a hitelszámlaszám megadásával kéri. Előzetes fedezetvizsgálat esetén: A pénztár szerződik az egészségügyi szolgáltatóval. A pénztárral szerződött egészségpénztári szolgáltatók által elvégzett egészségügyi szolgáltatások díjának megtérítése a szolgáltatóval kötött szerződés aláírását követően lehetséges. A tag igénybe kívánja venni a szolgáltatást A szolgáltató a pénztártól fedezetigazolást kér telefonon A pénztár a fedezetigazolást megadja telefonon és faxon A kiállított fedezetigazolást a tagnak aláírásával el kell látnia A tag igénybe veszi a szolgáltatást. A szolgáltató előleg számlát, végszámlát vagy teljes értékről szóló számlát állít ki. A szolgáltató a számlát és a fedezetigazolást együtt megküldi a pénztárnak. A pénztár a számla összegével a tag egyéni számláját megterheli. A pénztár a számla ellenértékét átutalja a szolgáltatónak. Kártyahasználat esetén: A szolgáltatások igénybevételéhez használható egészségpénztári kártya. A pénztár a tag írásbeli kérelmére kizárólag a pénztári szolgáltatások fizetésére kártyát bocsát a tag rendelkezésére. Ha a tag által felhalmozott tagdíjhátralék az egységes havi tagdíj 3 havi összegét eléri, a pénztár a Kártyaszabályzat alapján a tag rendelkezésére bocsátott egészségpénztári kártya használatát felfüggesztheti. Az egészségpénztári kártya használatának, valamint újraaktiválásának részletes szabályait a pénztár Kártya Szabályzata tartalmazza. A pénztár szerződik az egészségpénztári szolgáltatóval. A pénztárral szerződött egészségpénztári szolgáltatók által elvégzett egészségügyi szolgáltatások díjának megtérítése a szolgáltatóval kötött szerződés aláírását követően lehetséges. A tag igénybe veszi a szolgáltatást. A szolgáltató számlát állít ki. A tag a számlát a K&H Medicina Egészségpénztári kártyával kiegyenlíti. A szolgáltató a számlát és a slipszelvényt megküldi a pénztárnak. A pénztár a számla összegével a tag egyéni számláját megterheli. A pénztár a számla ellenértékét átutalja a szolgáltatónak. Alapszabály 3. sz. melléklete: Szolgáltatási Szabályzat (2006. május 23.) 8

9 b) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása (lásd: II. számú melléklet) Forrása: a pénztár az egyes szolgáltatások ellenértékével a pénztártag egyéni egészségszámláját terheli meg. A tag gyógyszert, illetve gyógyászati segédeszközt vásárol. Finanszírozása a fenti a) pont szerint készpénzzel, előzetes fedezetigazolást követően vagy kártyával. c) a pénztártag betegsége vagy szülési szabadsága miatti keresőképtelensége esetén a kieső jövedelem teljes vagy részbeni pótlása Forrása: a pénztár az egyes szolgáltatások ellenértékével a pénztártag egyéni egészségszámláját terheli meg. A tag tájékoztatja a pénztárt a betegállományban töltött idejéről, csatolja az erről szóló igazolást. A pénztártag betegsége vagy szülési szabadsága miatti keresőképtelensége esetén a kieső jövedelem pótlása a munkáltató igazolása alapján történik. A pénztár az igazolást a munkáltatótól bekéri. Az igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: Táppénz alapjául szolgáló átlagbére: -Ft/hó Az egy munkanapra eső bruttó bére: -Ft /nap Az egy naptári napra eső táppénze: -Ft/nap A bér és a táppénz közötti különbség: -Ft/nap A munkáltató igazolása alapján a szolgáltatás várható összegéről a pénztár a tagot tájékoztatja. A tag kéri a kieső jövedelem teljes, vagy részbeni pótlását. A pénztár a szolgáltatás összegével a tag egyéni számláját megterheli. A pénztár a szolgáltatás szerinti összeget átutalja a tagnak. A jelen Szolgáltatási Szabályzatot a közgyűlés május 23. napján, június 1-i hatálybalépéssel elfogadta. A közgyűlésen elfogadott szöveg és a fentiek egyezését tanúsítjuk: Budapest, május 23. a közgyűlés elnöke jegyzőkönyvvezető hitelesítő tag hitelesítő tag Ellenjegyeztem Budapesten, május 23. napján: Alapszabály 3. sz. melléklete: Szolgáltatási Szabályzat (2006. május 23.) 9

10 Szolgáltatási szabályzat I. számú melléklete Az egészségügyi alapellátáson felüli és szakellátáson belüli kiegészítő ellátások A szolgáltatásokat a tag számlája terhére a tag közeli hozzátartozója is igénybe veheti. Típusai: Egészségügyi szakellátás Kiemelten: a) plasztikai és esztétikai sebészet, lézersebészet, érsebészet, ortopéd sebészet, kézsebészet, proktológia (aranyér-kezelés) gyermeksebészet b) lombikbébi program Egészségügyi hotelszolgáltatás Rehabilitáció, gyógyfürdő, gyógytorna Rekreációs üdülés, egészségügyi üdülés, gyógyüdülés, Sport, fitness Természetgyógyászat Otthonápolás Egyéb egészségügyi szolgáltatás Személyes egészségterv készítése Részletes szabályok az egyes szolgáltatások igénybe vételéhez. A) Egészségügyi szakellátás A pénztár támogatja az egészségpénztári szolgáltatónál igénybe vett egészségügyi szolgáltatást, amely a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatást kiegészíti, vagy helyettesíti. Jelen szabályzat szempontjából egészségügyi szakellátásnak minősülnek mindazon ellátások, amelyeket az évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, valamint annak végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet annak minősít. Ennek keretében: I. A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások, különösen: szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések méregtelenítő kúra léböjtkúra preventív kúra mozgásszervi panaszok megelőzésére fogyókúraprogram II. Gyógykezelés céljából végzett ellátások Háziorvosi ellátás Fogászati ellátás Járóbeteg-szakellátás Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás III. Egyéb egészségügyi szolgáltatások Szülészeti ellátás Orvosi rehabilitáció Betegszállítás feltéve, hogy az ellátás igénybe vételére az orvosi magánpraxis keretében kerül sor, és/vagy az igénybe vett ellátást az Országos Egészségbiztosító Pénztár (OEP) nem, vagy csak részben finanszírozza., illetve az OEP finanszírozását az egészségügyi szolgáltató nem veszi igénybe. IV. Egyéb kiegészítő szolgáltatások mozgáskorlátozottak, megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetének átalakítása vakvezető kutya tartása Alapszabály 3. sz. melléklete: Szolgáltatási Szabályzat (2006. május 23.) 10

11 braille írással készült könyvek, magazinok A IV. pontban felsorolt szolgáltatások igénybevétele hatósági igazolás alapján történhet, a szolgáltatóval egészségpénztári szolgáltatási szerződést nem kell kötni. B) Egészségügyi hotelszolgáltatás Ezen szolgáltatás keretében a kórházakkal kötött szerződések alapján kiemelt hotel és soronkívüliséget biztosító ellátások szerepelnek (különszoba, színes televízió, választható étkezés, stb.) A pénztár az ellátás igénybe vételéhez szükséges utazási költségeket nem téríti meg. C) Rehabilitáció, gyógyfürdő, gyógytorna A pénztártag által igénybe vehető intézménytípusokat az 1. pont szerinti fogalmak, definíciók fejezet határozza meg. A gyógyfürdő, a mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, a gyógyfürdőkórház, a szanatórium, az éghajlati gyógyintézet, a klímagyógyintézet, a gyógyvíz-ivócsarnok és a gyógybarlang (barlangterápiás intézet) egészségügyi szolgáltatásainak, gyógyellátásainak igénybevételéhez a pénztár (szak)orvosi javaslatot kér azokban az esetekben is, amikor ezt jogszabály nem írja elő. A közfürdők fürdőgyógyászati részlegében igénybe vehető gyógykezelések A fürdõgyógyászati részlegen csak orvosi rendelvényre nyújthatók az alábbi gyógykezelések: a) súlyfürdõ, g) szénsavas kádfürdõ, b) súlyhúzásos ágykezelés, h) víz alatti vízsugármasszázs, c) iszappakolás, i) orvosi gyógymasszázs, d) iszapfürdõ, j) elektro- és mechanoterápiás kezelések, e) nõgyógyászati iszapkezelés, k) csoportos gyógyúszás. f) szénsavgázfürdõ (ködkamra), A fenti gyógykezelésekre csak érvényes gyógyfürdõutalvány vagy a fürdõ szakorvosa, illetve más szakorvos által kiállított orvosi rendelvény ellenében lehet a pénztárnál jegyet kiadni, illetve számlát kérni. A gyógykezelést az orvos által kitöltött kezelési lap elõírásainak megfelelõen kell nyújtani. Orvosi elõírás hiányában a kezelést nem lehet elvégezni. Az orvosi rendelvényt, vagy annak másolatát a számlához mellékelni kell. A pénztár a fenti felsorolásban nem szereplő kezelések esetében is kéri az orvosi rendelvény becsatolását. Sportterápia, gyógytorna, gyógymasszázs fizioterápiás kezelések igénybevételéhez a pénztár minden szolgáltatási esetben (szak)orvosi javaslatot kér. D) Rekreációs üdülés, egészségügyi üdülés, gyógyüdülés 1. Gyógyüdülés A gyógyüdülő és a gyógyszálló egészségügyi szolgáltatásainak, gyógyellátásainak igénybevételéhez feltétel, hogy a tag ne üdülési célra, hanem elsődlegesen egészségügyi célra vegye igénybe - (szak)orvosi javaslat mellett - ezen intézeteket.. A pénztár a fenti feltételeknek megfelelő igénybe vétel esetén a szolgáltatás összegét és időtartamát nem limitálja. Alapszabály 3. sz. melléklete: Szolgáltatási Szabályzat (2006. május 23.) 11

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 33/2014. számú határozatával 2014. április 25-én Hatályba lépés napja: 2014. április 25. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v1_20140425 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szolgáltatások Jegyzéke

Szolgáltatások Jegyzéke az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatások Jegyzéke Elfogadva a KGY 27./2012. (2012. 12. 06.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2013. január 1.-től 1 BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatások

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 1036 Budapest, Lajos u. 78. Telefon: 06-80-201-417 Fax: 472-32-40 Adószám: 18234732-1-41 Pénzforgalmi jelzőszám: Kereskedelmi és Hitelbank

Részletesebben

Szolgáltatások Jegyzéke

Szolgáltatások Jegyzéke A PROV1TA Első Magyar Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabályának elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatások Jegyzéke Elfogadva a /2015. (2015. 05. 28.) sz. Küldött Közgyűlési határozattal Hatályos:

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat

Szolgáltatási Szabályzat az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva a 19/2015. (2015.05.28.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2015. június 1-től BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatási Szabályzat,

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 3/2004. (V.7.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva: 2/2004. (XI.12.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva:

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 3/2004. (V.7.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva: 2/2004. (XI.12.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva:

Részletesebben

Szabadon választott egészség

Szabadon választott egészség Szabadon választott egészség 2014 TÁJÉKOZTATÓ A MEDICINA EGÉSZSÉGPÉNZTÁRNÁL 2014. JÚNIUS 1-JÉTÔL ÉLETBE LÉPÔ VÁLTOZÁSOKRÓL Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a honlapunkon Online Pénztárunkban egészségpénztári

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

3. A pénztár székhelye: Budapest, VIII. kerület Kiss József u. 8. II. emelet 3. A pénztár székhelye 2007. február 1-től: Budapest, II.

3. A pénztár székhelye: Budapest, VIII. kerület Kiss József u. 8. II. emelet 3. A pénztár székhelye 2007. február 1-től: Budapest, II. ALAPSZABÁLY Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Preambulum Abban a hitben, hogy saját és családunk egészségének védelme a mi kezünkben van, mi, az alapítók, a mai napon a Tradíció Önkéntes

Részletesebben

A DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Alapszabálya

A DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Alapszabálya A DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Alapszabálya a 2004. év május hó 25. napján, a 2004. szeptember 08. napján, a 2004. december 16-án, a 2005. év május hó 23. napján, a 2005. december 06.

Részletesebben

Egészségpénztári szolgáltatási szerződés

Egészségpénztári szolgáltatási szerződés Egészségpénztári szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; számlavezető bankja: Citibank, számlaszáma: 10800007-94627008, adószáma: 18177796-2-42), mint Megrendelő,

Részletesebben

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

Tagi elszámolási szabályzat

Tagi elszámolási szabályzat DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Tagi elszámolási szabályzat A Számviteli politika része Kelt Budapesten, 2013. február hó 18. napján:.. Tóbiás János Az Igazgatótanács elnöke Az okiratot

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Egészségpénztári szolgáltatási szerződés egészségpénztári kártya elfogadási opcióval

SZERZŐDÉS. Egészségpénztári szolgáltatási szerződés egészségpénztári kártya elfogadási opcióval SZERZŐDÉS Egészségpénztári szolgáltatási szerződés egészségpénztári kártya elfogadási opcióval amely létrejött egyrészről az OTP Országos Egészségpénztár /székhely: Magyarország, 1051 Budapest, Mérleg

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 1 A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás,

Részletesebben

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya.

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. 1 / 56 A jogszabály mai napon (2014.VII.3.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2015.I.1. ) 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006.

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006. Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat Érvényes 2006. június 1-jétõl Tartalomjegyzék Alapszabály 5 Függelék 21 Szolgáltatási szabályzat

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár. A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31)

Pannónia Önsegélyező Pénztár. A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31) Pannónia Önsegélyező Pénztár A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31) Vokony János IT elnök a Pannónia Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának nevében

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben

Adómentesen finanszírozható:

Adómentesen finanszírozható: Adómentesen finanszírozható: Gyógyszerek: gyógyszerek gyógyvizek, gyógyiszap OGYI engedéllyel rendelkező gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények (a lista megtalálható az Országos Gyógyszerészeti

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek.

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1668. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010. november 2010. évi.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA A kiadott példányszám: Ezen példány sorszáma: Módosítás átvezetésére kötelezett példány: igen / nem Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 1. 2008.augusztus.10 Megváltozott

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról . törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben