SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 33/2014. számú határozatával április 25-én Hatályba lépés napja: április 25. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v1_

2 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak és definíciók A pénztár szolgáltatásai Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások Egészségügyi szolgáltatások Otthoni gondozás Gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatások Életvitelt elősegítő szolgáltatás Szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése Pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások Természetgyógyászati szolgáltatások Sporteszközök vásárlásának támogatása Gyógyteák, fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása A pénztár szolgáltatásaira jogosultak A pénztártag jogai A szolgáltatások mértéke A szolgáltatások kiegyenlítése Készpénzes vásárlás esetén Zárolás Egyedi fedezetigazolás (ügyintézői zárolás) Zárolás Interneten keresztül Zárolás Call-centeren keresztül Kártyahasználat esetén A szolgáltatás kifizetése zárolásból: A szolgáltatás kifizetése zárolás megszüntetését követően: Szolgáltatások kiegyenlítésének határideje A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó keretszabályok Jogalap nélkül igénybevett egészségpénztári szolgáltatások Záró és hatályba léptető rendelkezések oldal

3 1. FOGALMAK ÉS DEFINÍCIÓK Jelen Szabályzat szempontjából a) Egészségpénztári szolgáltató: az Egészségpénztárral szerződésben, vagy tulajdonában álló, illetve általa üzemeltetett, az egészségügyről szóló törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltató, valamint az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely a pénztárral kötött szerződés alapján a pénztártagok számára az egészségpénztári szolgáltatást ténylegesen nyújtja; b) Egészségügyi szolgáltató: az évi CLIV. tv. (a továbbiakban: Eütv.) 3. f) pontja alapján a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet; c) Egyéni egészségszámla: az egészségpénztár által a tag részére vezetett egyéni számla; d) Gyógyszertár: a évi XCVIII. Törvény pontjában meghatározott fogalom; e) Elektronikus számla: az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény ában meghatározott fogalom; f) Zárolás: a pénztártag egyéni számláján lévő összeg elkülönítése a pénztári kártyát elfogadó követelése kielégítésének biztosítása céljából; g) Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. Törvény 6. (1) bekezdésében meghatározott fogalom, kivéve a csekket; h) Egészségügyi szolgáltatás: az Eütv.) 3. e) pontjában meghatározott szolgáltatás; i) Egészségügyi államigazgatási szerv: a 96/2003. (VII.15.) Kormányrendelet 2. i. pontjában meghatározott hatóság; j) Közeli hozzátartozó: a évi V. törvény (új Ptk.) 8:1 (1) bekezdés 1. pontja, valamint az Öpt. 2. (4) bekezdés a) pontja alapján a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, valamint az élettárs; k) Fogyatékos személy: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 4. a) pontjában meghatározott személy; l) Minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény: az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti kijelölt szervezet; m) Szolgáltatás igénylés időpontja: az a nap, amikor a szolgáltatás igényléséhez szükséges dokumentum a Pénztárhoz megérkezik; n) Szolgáltatás elszámolásának időpontja: az a nap, amikor a Pénztár a szolgáltatásigénylést pénzügyileg rendezi a tag vagy szolgáltató felé, és az egyéni számla a kifizetés összegével terhelésre kerül; o) Jogalap nélkül igénybevett szolgáltatás keletkezésének időpontja: a szolgáltatás elszámolásának időpontja. 2. A PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSAI 2.1 Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások Az Szja tv. 1. számú mellékletének 6.5 pontja alapján az Egészségpénztár törvényben meghatározott Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásai adómentesek. 3. oldal

4 A Pénztár kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásként az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által nem, vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásokat nyújthatja (II.1.1. II pontok) Egészségügyi szolgáltatások Az egészségügyi szolgáltatás az Eütv. 3. e) pontjában meghatározott szolgáltatás, amely a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, vagy helyettesítése az egészségügyi szolgáltatónál megkötött szerződés alapján. A szolgáltatásokat a tag számlája terhére a tag (TNY_04 SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK NÉVSORA nyomtatványon bejelentett) közeli hozzátartozója is igénybe veheti Egészségügyi szakellátás Jelen Szabályzat szempontjából egészségügyi szakellátásnak minősülnek mindazon ellátások, amelyeket az évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, valamint annak végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet annak minősít. Ennek keretében: I. Gyógykezelés céljából végzett ellátások Háziorvosi ellátás Fogászati ellátás Járóbeteg-szakellátás Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás II. Egyéb egészségügyi szolgáltatások Szülészeti ellátás Orvosi rehabilitáció Betegszállítás feltéve, hogy az ellátás igénybevételére az orvosi magánpraxis keretében kerül sor, és/vagy az igénybe vett ellátást az Országos Egészségbiztosító Pénztár (OEP) nem, vagy csak részben finanszírozza, illetve az OEP finanszírozását az egészségügyi szolgáltató nem veszi igénybe Egészségügyi hotelszolgáltatás Ezen szolgáltatás keretében a kórházakkal kötött szerződések alapján kiemelt hotel és soronkívüliséget biztosító ellátások szerepelnek (különszoba, színes televízió, választható étkezés, stb.) A Pénztár az ellátás igénybevételéhez szükséges utazási költségeket nem téríti meg Személyes egészségterv készítése 1. A Pénztárral szűrési, állapot felmérési tevékenységre szerződött egészségügyi szolgáltató által végzett egészségügyi állapotfelmérő vizsgálatok, amelyek eredményeinek felhasználásával személyes egészségterv készül, prevenciós szolgáltatásnak minősülnek. 2. A személyes egészségtervet az állapotfelmérést végző, e célra szerződött egészségügyi szolgáltató szakorvosa készíti. Az egészségterv kötelező tartalmi elemei: a) a beteg állapotát, panaszait felmérő kérdőíves előszűrés eredményének összefoglalása, b) a Pénztár Alapszabályában meghatározott alapszűrések eredménye, c) az állapotfelmérést végző szakorvos által az a) és b) pont vizsgálatai alapján javasolt további állapotfelmérő vizsgálatok eredménye, d) az a)-c) pontban végzett vizsgálatok összefoglaló értékelése, e) a d) pont alapján készült javaslat a további vizsgálatokra és ellenőrzésekre, esetleges gondozásba vételre, 4. oldal

5 f) a d) pont alapján készült életvezetési javaslat, amely kiterjed 1. a táplálkozási javaslatokra; 2. az esetlegesen javasolt gyógyászati szolgáltatásokra; 3. az esetlegesen javasolt, szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelésekre. 3. A személyes egészségterv alapján indokolt, az egészség megőrzését és a megbetegedések megelőzését elősegítő az orvosi javaslat alapján igénybe vehető szolgáltatások közül prevenciós szolgáltatásnak minősülneka gyógyterápiás kezelések 4. Prevenciós szolgáltatásnak minősülnek az elkerülhető megbetegedések korai felismerésére irányuló, a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásnak megfelelő, orvosi javaslatra igénybevett szűrővizsgálatok, ideértve az OEP által nem finanszírozott, működési engedéllyel rendelkező szakorvos által végzett szűrést, így különösen: méhnyakrák szűrés; emlőrák szűrés; vastagbélrák szűrés; prosztatarák szűrés; mozgásszervi szűrés; AIDS-szűrés; mentális zavarok korai felismerését célzó szűrés; fogászati szűrés. 5. Ha a 1. pont szerint készített személyes egészségterv alapján indokolt, prevenciós szolgáltatásnak minősülnek: Szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések 6. Az 1, 3 és 5 pontban meghatározott szolgáltatások akkor minősülnek prevenciós szolgáltatásnak, ha a pénztártag a 2. pont szerinti egészségterv megértését, a javaslatok elfogadását és a megvalósításban való együttműködő készségét aláírásával igazolja és a személyes egészségterv a szolgáltatás igénybevételének időpontját megelőző két éven belül készült. 1. Pénztár és szolgáltató közötti szerződés 2. Eredeti számla vagy 7.1 pont szerinti bizonylat Otthoni gondozás Otthoni gondozást a pénztártag vagy közeli (a TNY_04 SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK NÉVSORA nyomtatványon bejelentett) hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat. 1. Pénztár és szolgáltató közötti szerződés 2. Eredeti számla vagy 7.1 pont szerinti bizonylat Gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása 1. Eredeti számla vagy 7.1 pont szerinti bizonylat Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatások A látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, kölcsönzési díjának, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag (TNY_04 SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK 5. oldal

6 NÉVSORA nyomtatványon bejelentett) vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának illetve kölcsönzésének támogatása lehet. 1. Indokoltságot alátámasztó hatósági igazolás 2. Eredeti számla vagy 7.1 pont szerinti bizonylat A látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása is lehet. Vakvezető kutya beszerzésével, képzésével és orvosi ellátásával kapcsolatban felmerült költségek számolhatók el. 1. Indokoltságot alátámasztó hatósági igazolás 2. Eredeti számla vagy 7.1 pont szerinti bizonylat Életvitelt elősegítő szolgáltatás Az életvitelt elősegítő szolgáltatás a mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönynyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) lehet. 1. Indokoltságot alátámasztó hatósági igazolás 2. Eredeti számla vagy 7.1 pont szerinti bizonylat Szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása A szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása igénybe vehető egészségügyi szolgáltatónál, illetve az Öpt. 51/C. a) pontjában foglalt szolgáltatásként (természetgyógyászati szolgáltatás). A szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása az alábbi esetekben biztosítható: egészségügyi szolgáltatónál történő igénybevétel esetén természetgyógyászati szolgáltatás formájában történő igénybevétel esetén 1. Pénztár és szolgáltató közötti szerződés 2. Eredeti számla vagy 7.1 pont szerinti bizonylat Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása Gyógyszer Jelen Szabályzat szempontjából gyógyszer: 1. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló jogszabályban meghatározott, hatóság által engedélyezett, lakosság számára közvetlenül forgalmazott humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is) árának támogatása, 2. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott egyedi gyógyszerbeszerzés keretében alkalmazásra kerülő gyógyszerek és immunológiai készítmények árának támogatása, 3. orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények árának támogatása, 4. a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben és a hatályos Formulae Normalesben meghatározott, közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas gyógyszeranyagok árának támogatása, 6. oldal

7 5. az anyatej helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek megvásárlásának támogatása, 6. a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek és az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek megvásárlásának támogatása, 7. egészségügyi államigazgatási szerv által engedélyezett csecsemő- és betegápolási cikkek megvásárlásának támogatása, 8. gyógyvizek és gyógyiszap megvásárlásának támogatása, 9. az Országos Gyógyszerészeti Intézet által kiadott engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek, 10. a fenti pontokban felsorolt termékek házhozszállítása. A Pénztár nem finanszírozza a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I.8.) EüM rendelet 4. -ban (gyógyszertárban is forgalmazható termékek) felsorolt termékek alább felsorolt részét: palackozott ivóvíz, az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet hatálya alá tartozó termékek, vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamint felsőlégúti tünetek esetén ajánlott gyógycukorka, külön jogszabályban meghatározottak szerinti engedéllyel forgalomba hozatalra engedélyezett állatgyógyászati készítmények és premixek, emberen élősködő rovarok irtására, rovarcsípés megelőzésére és kezelésére szolgáló, forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező külsőleges készítmények, a parfümök, toalettvizek, kölnik, a hajkezelő és hajápoló termékek főcsoportban a színezők, festékek, világosítók, hullámosítók, kiegyenesítők, fixálók, tartós hullámhoz használandó termékek, fodrászati termékek (lotion, lakk, brillantin) kivételével, nyomdai vagy elektronikus úton előállított egészségügyi felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal, prevencióval, betegségek kezelésével kapcsolatos, gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok, brosúrák, közegészségügyi vizsgálati tartályok, A gyógyszertári számlák feldolgozásának megkönnyítése érdekében a Pénztár felhívja tagjai figyelmét, hogy gyógyszertárból csak olyan számlát hozzanak, amely kizárólag azokat a termékeket tartalmazza, amelyek megfelelnek a jelen Szabályzat pontjában felsorolt termékeknek. (A Pénztárnak nem szükséges szerződést kötnie a gyógyszertárakkal.) 1. Eredeti számla vagy 7.1 pont szerinti bizonylat Gyógyászati segédeszköz 1. társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök megvásárlásának, kölcsönzésének támogatása, a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre, vagy e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának támogatása, 2. közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező, illetve CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása, 3. a fenti pontokban felsorolt termékek házhozszállítása. 7. oldal

8 14/2007. (III.14.) ESZCSM. rendelet valamint a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet szerinti eszközök, így különösen: Mozgásszervi betegségek segédeszközei, segítő eszközei, terápiás eszközei Ortopéd cipők Lúdtalpbetétek Vérnyomásmérő Vércukorszint mérő Törzsfűzők és ortézisek Személyes mozgás nem testen viselt segédeszközei Mozgásszervi betegek otthoni segítő eszközei Mozgásszervi betegségek terápiás eszközei Kültakaró betegségeinek segédeszközei Sérvek, hasfali izomzat gyengülésének segédeszközei Emlőbetegségek segédeszközei Légzőszervi betegségek segédeszközei, terápiás eszközei Anyagcsere-betegségek segédeszközei Parenterális otthoni gyógyszerterápia segédeszközei Fecskendők, tűk Keringési betegségek segédeszközei Gastrointestinalis betegségek segédeszközei, mesterséges táplálás segédeszközei Urogenitalis betegségek segédeszközei Hallószervi betegségek segédeszközei Hallókészülékek és tartozékok, kiegészítők Látószervi betegségek segédeszközei Szemüveglencsék, szemüvegkeretek Kontaktlencsék, kontaktlencse ápolószerek és tartozékok Fogászati segédeszközök Fogpótlások segédeszközei Fogszabályozás segédeszközei 1. Hallásjavító eszközök, valamint a látás javítását elősegítő fénytani eszközök megvásárlásának támogatása (feltéve, hogy a vásárlás társadalombiztosítási támogatás igénybevétele nélkül történik és a megvásárolt termék nem vényköteles) orvosi javaslat, vagy kizárólag a látás javítását elősegítő fénytani eszközök megvásárlása esetén működési engedéllyel rendelkező, szakképzett optometrista javaslata alapján vehetők igénybe. 2. ORKI, MEEI, EMKI vagy CE szám 3. Eredeti számla vagy 7.1 pont szerinti bizonylat OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása Az OÉTI honlapján megtekinthető a nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek listája. Ezek a termékek a tag és jogosultjai részére (külön orvosi javaslat nélkül) bármely ezt árusító magyarországi üzletben megvásárolhatók és a pénztárban elszámolhatók. Az elszámolás a készpénzes számlák elszámolásának szabályai szerint történik, amennyiben az adott üzlettel egészségkártyás elfogadási szerződést kötött a Pénztár, úgy az egészségkártyás elszámolás szabályai szerint. A számlákkal kapcsolatos kiemelt követelmény, hogy a vásárolt termék OÉTI engedélyszáma egyértelműen feltüntetésre kerüljön a kiállított számlán. 8. oldal

9 Eredeti számla vagy 7.1 pont szerinti bizonylat Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése Az egészségbiztosítási szerződés megkötésekor a pénztártag, vagy a javára eljáró pénztár az alábbiak szerint járhat el: a) az egészségbiztosítás kedvezményezettje a pénztártag, vagy (a TNY_04 SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSUL- TAK NÉVSORA nyomtatványon bejelentett) közeli hozzátartozója lehet; valamint b) a biztosítónak az adott egészségbiztosítással kapcsolatos bármely pénzbeli kifizetését a pénztártag Pénztárban vezetett egészségszámlájára kell teljesíteni. Az igénylés feltételei: A pénztártag Magyarországon bejegyzett és működési engedéllyel rendelkező, valamint a Pénztárral erre vonatkozóan szerződésben álló üzleti biztosítónál szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítást (betegségbiztosítást) köthet a maga és/vagy a Pénztárban szolgáltatásra bejelentett jogosultjai, mint a biztosítás kedvezményezettjei javára. Nem minősül az egészségpénztárban szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosításnak (betegség biztosításnak) a jogszabály alapján az adóhatóságnak fizetendő egészségügyi hozzájárulás. A biztosítási díj összege a pénztártag egyéni számlájának terhére számolható el. Az elszámolás módjai: A tag által készpénzben, átutalással, postai átutalással fizetett díjak átutalást igazoló bizonylatának Pénztárba a (TNY_05 SZÁMLAKÍSÉRŐ IGÉNYLŐLAP egészségpénztári szolgáltatás ellenértékének kifizetéséhez) nyomtatvány csatolásával történő beküldésével, a készpénzes számlák elszámolási szabályai szerint. Ebben az esetben az első díjfizetés bizonylata mellett a biztosítási szerződés másolatát is csatolni kell az Igénybejelentéshez. Amennyiben a biztosítóval kötött szerződés tartalmazza, úgy a pénztártag jogosult a biztosítóval együttesen aláírt rendelkező nyomtatvány alapján a biztosítót felhatalmazni a díjak rendszeres beszedésére a tag egyéni számlájának terhére, ill. a Pénztárat a rendszeres átutalással megbízni. Ebben az esetben a biztosítási szerződés is tartalmazza, hogy a biztosító köteles a biztosítási szerződésellenőrzéshez szükséges adatait a Pénztárnak megadni. Biztosítási díj fizetésénél az egészségkártya nem használható. Az adott egészségbiztosítással kapcsolatos bármely pénzbeli kifizetést a biztosító köteles a Pénztár erre a célra kijelölt szolgáltatási számlájára teljesíteni a Pénztárral kötött szolgáltatási szerződésének megfelelően. A Pénztár az egészségügyi szolgáltatót megillető díjazást a biztosító rendelkezése szerint teljesíti Pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások Pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások a pénztártag kieső jövedelemének teljes vagy részbeni pótlásaként az Ebtv a szerinti keresőképtelenség esetén, valamint a megváltozott munkaképesség miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújthatók Kieső jövedelem teljes vagy részbeni pótlása Kieső jövedelem teljes vagy részbeni pótlása az Ebtv a szerinti keresőképtelenség esetén: aki betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni; aki terhessége, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult; az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja; az a szülő, nevelőszülő és helyettes szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja; 9. oldal

10 aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül; akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állategészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható. A pénztártag betegsége vagy szülési szabadsága miatti keresőképtelensége esetén a kieső jövedelem pótlása a munkáltató igazolása alapján történik. A pénztártag az igazolást a munkáltatótól bekéri. Az igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: Távollét időszakára jutó kereset (Ft) Távollét időszakára jutó táppénz (Ft) Különbözet (kieső jövedelem) összege (Ft) A pénztártag a munkáltató igazolásának a TNY_07 IGÉNYLŐLAP KIESŐ JÖVEDELEM PÓTLÁSÁRA nyomtatvány Pénztárhoz történő megküldésével kéri a kieső jövedelem teljes, vagy részbeni pótlását Hátramaradottak segélyezése A pénztártag halála esetén igényelhető szolgáltatás. 1. Halotti anyakönyvi kivonat másolata 2. Temetési számla másolata vagy 7.1 pont szerinti bizonylat 2.2 Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások Az Szja tv. 1. számú mellékletének 6.5 pontja alapján az életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások nem élveznek adómentességet, ezért egyéb jövedelemnek minősülnek és az adót a tagnak meg kell fizetni utána Természetgyógyászati szolgáltatások A Pénztár a 11/1997. (V. 28.) NM rendelet (a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről) 1. számú mellékletében meghatározott az Öpt. 51/B. (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatási körbe nem tartozó szolgáltatásokat nyújtja, az ugyanott meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltató igénybevétele útján. Ennek alapján 1) A betegség megállapítása és a terápiás terv elkészítése, a beteg egészségi állapotának figyelemmel kísérése orvosi feladat. Az orvos vagy a beteg kezdeményezésére, a tevékenység végzésére képesített nem orvos személy részt vehet a beteg ellátásában, és a nem-konvencionális gyógymódot a (2) bekezdés kivételével, a természetgyógyászati képesítésének megfelelően előzetes orvosi vizsgálat, illetve szakellátás után vagy azzal párhuzamosan, a beteg rendszeres orvosi ellenőrzése mellett kiegészítő tevékenységként önállóan végezheti. Amennyiben a nem orvos, tevékenység végzésére képesített személy bevonását az orvos kezdeményezi, ehhez a beteg beleegyezése szükséges. A tevékenység megkezdése előtt az azt alkalmazni kívánó orvos is elvégezheti az előzetes szakorvosi vizsgálatot, amennyiben rendelkezik olyan szakorvosi képesítéssel, amely feljogosítja a beteg szakorvosi vizsgálatára és ellátására. A szakorvos gyógyítói szabadságával élve saját szakterületén belül megválaszthatja, hogy azon nemkonvencionális tevékenységek közül, amelyek elvégzésére jogosult, melyiket alkalmazza kiegészítő, és melyiket helyettesítő gyógymódként. Ha a beteg saját gyógykezelésébe természetgyógyászt kíván bevonni, azt a kezelőorvos nem akadályozhatja meg. 10. oldal

11 2) A tevékenység végzésére képesített nem orvos személy az orvos által felállított diagnózissal kapcsolatos terápiát nem módosíthatja, a beteget nem kezelheti előzetes orvosi vizsgálat nélkül, illetve az orvosi kezelés alatt álló személy esetén köteles konzultálni a kezelést végző orvossal; továbbá nem rendelhet, és nem végezhet szervekbe, szövetekbe hatoló beavatkozást és akupunktúrát, kivéve a szenvedélybetegek leszoktatására alkalmazott fülakupunktúrát. 3) A nem-konvencionális gyógyító eljárásokon alapuló pszichoterápiás tevékenységet, illetve módszereket, pszichodiagnosztikus eljárást csak pszichiáter szakorvos és pszichoterápiás klinikai képesítéssel rendelkező orvos, valamint az 1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével klinikai szakpszichológus végezhet. A tevékenységet végző személyek és szervezetek az egészségügyi dolgozókra vonatkozó jogszabályok és etikai normák szerint működnek. 4) A gyógyító-megelőző ellátásban előírt dokumentációban rögzíteni kell különösen a kiegészítő nem-konvencionális eljárás indokát, a beteg állapotát és annak változását. 5) A tevékenység gyakorlása során az azt végző személy nyilvántartja a 2. számú melléklet szerinti adatokat. 6) A tevékenység végzése során a) a külön jogszabály alapján az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI), illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: ÁNTSZ OTH) által gyógyszerként törzskönyvbe bejegyzett gyógyszer, b) az OGYI által külön jogszabály alapján nyilvántartásba vett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, c) a külön jogszabály alapján az OGYI, illetve az ÁNTSZ OTH által esetileg engedélyezett készítmény, d) az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet által engedélyezett különleges táplálkozási igény kielégítését szolgáló élelmiszerek, valamint e) a külön jogszabály alapján minősített gyógynövény használható. 7) Magyarországon nem törzskönyvezett homeopátiás készítmény abban az esetben alkalmazható, ha a törzskönyvezés iránti eljárás már megindult, és az OGYI a készítményt nyilvántartásba vette. 8) A műszerek, eszközök alkalmazását is igénylő tevékenység végzése során kizárólag az Országos Kórházés Orvostechnikai Intézet érvényes engedélyével rendelkező eszközök használhatók. 9) Magángyakorlat keretében természetgyógyászati tevékenység végzése annak a szakorvosnak engedélyezhető, aki a külön jogszabályban előírt tanfolyamot elvégezte, és eredményes vizsgát tett. A végzettség jogosultságot ad a természetgyógyászati tevékenységet hirdető táblán a természetgyógyász cím használatára és a természetgyógyászati tevékenység feltüntetésére. 10) Klinikai szakpszichológus, illetve egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező személy magántevékenység keretében természetgyógyászati tevékenységet végezhet, ha a szakterületének megfelelő, külön jogszabály szerinti tanfolyamot elvégezte, és eredményes vizsgát tett. A végzettség jogosultságot ad a tevékenységet hirdető táblán a természetgyógyász cím használatára és a természetgyógyász megnevezés feltüntetésére. 11) Egyéb egészségügyi magántevékenység keretében természetgyógyászati tevékenység végzése annak a személynek engedélyezhető, aki középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, valamint a külön jogszabályban előírt tanfolyamot elvégezte, és eredményes vizsgát tett. A végzettség jogosultságot ad a tevékenységet hirdető táblán az adott képesítés feltüntetésére. 12) A kiadott engedélyen fel kell tüntetni azt a szakképesítést, amelynek alapján természetgyógyászati tevékenység végezhető. A természetgyógyász megnevezés használatára és feltüntetésére csak az orvos, egészségügyi főiskolát végzett személy, valamint a pszichológus jogosult, amennyiben a külön jogszabály szerinti vizsgával rendelkezik. 13) A magángyakorlatot, illetve egyéb egészségügyi magántevékenységet folytató személyek nyilvántartását az engedélyező szerv végzi. 11. oldal

12 14) Amennyiben a magángyakorlatot, illetve egyéb egészségügyi magántevékenységet folytató személy tevékenységét szüneteltetni kívánja, ezt a szüneteltetést megelőzően bejelenti az engedélyező szervnek. 1. számú melléklet a 11/1997. (V. 28.) NM rendelethez Nem-konvencionális tevékenységek 1. Csak orvos által végezhető tevékenységek Manuálterápiás eljárások.* Hagyományos kínai orvoslás. Neurálterápiás módszerek. Minden egyéb olyan nem-konvencionális eljárás vagy módszer a 3. pontban felsoroltak kivételével, amelyek képzésére orvostudományi egyetem tanfolyamot és vizsgát szervez vagy, ilyen tanfolyamot és vizsgát akkreditál. 2. Gyógytornász felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy az 1. pont szerinti tevékenységek közül a *-gal jelöltet végezheti a gerincmanipulációs műfogások kivételével. 3. Orvosi és egyéb felsőszintű egészségügyi szakképesítés nélkül végezhető tevékenységek a) Csak szakképesítés megszerzése után végezhető természetgyógyászati tevékenységek: Akupresszúra Alternatív mozgás- és masszázsterápiák Életmód-tanácsadás és terápia Reflexzóna terápia b) Vizsgával záruló továbbképzéssel megszerezhető képesítés után végezhető tevékenységek: Alternatív fizioterápiás módszerek Bioenergiát alkalmazó módszerek Fitoterápia Fülakupunktúrás addiktológiai eljárások Kineziológiai módszerek Szemtréning eljárások 1. Pénztár és szolgáltató közötti szerződés 2. Eredeti számla vagy 7.1 pont szerinti bizonylat Sporteszközök vásárlásának támogatása Aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint kar-, könyök-, térd- és fejvédő) vásárlásának, illetve bérlésének támogatása biztosítható. Sporteszköz olyan kiegészítő kellékei, alkatrészei, amelyek nem köthetők szorosan az eszköz alap-funkciójához, (pld. kerékpár esetén a sebességmérő) nem elszámolhatók, de meghibásodás esetén a sporteszköz javítása finanszírozható. A jogosult családtagok a pénztártag számlája terhére külön-külön is jogosultak a sporttevékenységükkel kapcsolatos számlák (ideértve a sporteszközök számláit is) benyújtására. Nem tekinthető a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadásnak, ezért nem finanszírozható az utazás, szállás, étkezés, ruházat költsége. Sporteszközök vásárlása esetén előzetes szerződéskötésre nincs szükség, az ország bármely sporteszközöket árusító boltjának szabályosan kiállított számláját elfogadja a Pénztár, feltéve, hogy a formai és tartalmi feltételeket kielégíti. Eredeti számla vagy 7.1 pont szerinti bizonylat 12. oldal

Szolgáltatási Szabályzat

Szolgáltatási Szabályzat az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva a 19/2015. (2015.05.28.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2015. június 1-től BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatási Szabályzat,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 1036 Budapest, Lajos u. 78. Telefon: 06-80-201-417 Fax: 472-32-40 Adószám: 18234732-1-41 Pénzforgalmi jelzőszám: Kereskedelmi és Hitelbank

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 3/2004. (V.7.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva: 2/2004. (XI.12.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva:

Részletesebben

Szolgáltatások Jegyzéke

Szolgáltatások Jegyzéke az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatások Jegyzéke Elfogadva a KGY 27./2012. (2012. 12. 06.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2013. január 1.-től 1 BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatások

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 3/2004. (V.7.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva: 2/2004. (XI.12.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva:

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

A DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Alapszabálya

A DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Alapszabálya A DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Alapszabálya a 2004. év május hó 25. napján, a 2004. szeptember 08. napján, a 2004. december 16-án, a 2005. év május hó 23. napján, a 2005. december 06.

Részletesebben

Egészségpénztári szolgáltatási szerződés

Egészségpénztári szolgáltatási szerződés Egészségpénztári szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; számlavezető bankja: Citibank, számlaszáma: 10800007-94627008, adószáma: 18177796-2-42), mint Megrendelő,

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár. A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31)

Pannónia Önsegélyező Pénztár. A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31) Pannónia Önsegélyező Pénztár A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31) Vokony János IT elnök a Pannónia Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának nevében

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

Tagi elszámolási szabályzat

Tagi elszámolási szabályzat DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Tagi elszámolási szabályzat A Számviteli politika része Kelt Budapesten, 2013. február hó 18. napján:.. Tóbiás János Az Igazgatótanács elnöke Az okiratot

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 1 A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás,

Részletesebben

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006.

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006. Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat Érvényes 2006. június 1-jétõl Tartalomjegyzék Alapszabály 5 Függelék 21 Szolgáltatási szabályzat

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya.

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. 1 / 56 A jogszabály mai napon (2014.VII.3.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2015.I.1. ) 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek.

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben

Egészségkártya Üzletszabályzat

Egészségkártya Üzletszabályzat Egészségkártya Üzletszabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa a 31/2009. számú határozatával 2009. október 1-én Hatályba lépés napja: 2009. október

Részletesebben

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS (Egészségpénztár tölti ki!) Szolgáltató kódja: EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az MKB Egészségpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., adószám: 18232761-1-41, tel:

Részletesebben

1. A SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE ÉS FINANSZÍROZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI

1. A SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE ÉS FINANSZÍROZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI TISZTELT PÉNZTÁRTAG! Örömmel adjuk át rövid, összefoglaló jellegű tájékoztatónkat, amely a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza közérthető formában annak érdekében, hogy Ön teljes körűen és minél egyszerűbben

Részletesebben

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1668. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010. november 2010. évi.

Részletesebben

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról . törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Sopron Bank Zrt. Székhely: Sopron Kossuth Lajos u. 19. Cégjegyzékszám: 08-10-001774 PSZÁF engedélyszám: I-864/2003 PSZÁF engedély kelte: 2003. június 19. Adószáma: 12951659-1-44 PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Adómentesen finanszírozható:

Adómentesen finanszírozható: Adómentesen finanszírozható: Gyógyszerek: gyógyszerek gyógyvizek, gyógyiszap OGYI engedéllyel rendelkező gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények (a lista megtalálható az Országos Gyógyszerészeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 5., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXVII. törvény Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 63634 2013.

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben