Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2015.május 20. Hatályos: 2015.január 01.- Hatályát vesztette:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2015.május 20. Hatályos: 2015.január 01.- Hatályát vesztette:"

Átírás

1 SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2015.május 20. Hatályos: 2015.január 01.- Hatályát vesztette: 1

2 A KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (2015.május 20-án tartott küldöttközgyűlésen elfogadott Szolgáltatási Szabályzata egységes szerkezetben) I. Értelmező rendelkezések Jelen Szolgáltatási Szabályzat alkalmazásában: 1. Egészségügyi szakellátás: mindazon ellátás, amelyeket az évi LXXXIII. törvény, és annak végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet annak minõsít. 2. Nem-konvencionális eljárások: a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati (a továbbiakban együtt: nem-konvencionális) eljárások célja az egészségi állapot kedvezõ befolyásolása, a betegségek megelõzése, valamint az egészséget veszélyeztetõ, illetve károsító tényezõkkel szembeni védekezés lehetõvé tétele. A nem-konvencionális eljárások az egészség és betegség eltérõ szemléletén, a konvencionális, természettudományosan megalapozott eljárásoktól eltérõ megközelítésbõl eredõ módszereken alapulnak, amelyek a külön jogszabályban foglaltak szerint a konvencionális gyógyítási módszereket kiegészítõ, meghatározott esetekben helyettesítõ eljárások. Nem-konvencionális eljárás helyettesítõ eljárásként csak orvosi ellenõrzés mellett alkalmazható. 3. Gyógyüdülő: a 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet szerinti gyógyászati szolgáltatásokat is nyújtó hotel, szálloda, panzió, vendégház, üdülõ, azaz az a létesítmény, amely az igénybevételére jogosultak részére saját gyógyászati részlegén vagy más gyógyintézmény kiegészítõ szolgáltatásainak igénybevételével, a természetes gyógymódok orvosi felügyelet melletti alkalmazását is lehetõvé teszi. 4. Gyógyszálló: az a kereskedelmi szálláshely, amely vendégei számára fõként természetes gyógytényezõ alkalmazásával saját gyógyászati részlegén önálló vagy más gyógyintézet kiegészítõ szolgáltatásainak bevonásával, orvosi ellenõrzés mellett terápiás lehetõséget biztosít. 5. Gyógyvíz-ivócsarnok: gyógyvizet szolgáltat ki közvetlenül a fogyasztók részére a helyszínen történõ (kúraszerű) fogyasztás céljából. 6. Gyógybarlang (barlangterápiás intézet): megfelelõen kialakított és berendezett természetes barlangképzõdmény vagy más földalatti térség (bánya, táró) bizonyítottan gyógyhatású különleges légköri viszonyait használja fel egyes betegségek kezelésére. 7. Gyógyfürdő, illetve klímagyógyintézet: az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvény 240. rendelkezése alapján a fürdõ- és klímagyógyintézet az a természetes gyógytényezõk felhasználásával egészségügyi szolgáltatást is nyújtó olyan egészségügyi vagy részben egészségügyi szolgáltató, amely a fürdõ- vagy klímagyógyintézetre utaló valamely elnevezés használatára a természetes gyógytényezõkrõl szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelõen működési engedélyt kapott. 8. Gyógyszertár: a gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló 2006.évi XCVIII. sz.törvény hatálya alá tartozó gyógyszertár, 9. Gyógyszer: a törzskönyvezett gyógyszerkészítmény, a gyógyszeranyag, galenusi gyógyszerkészítmény, gyógy tápszer, sebészeti kötözõszer, rugalmas kötözõanyag, immunbiológiai készítmény, továbbá a gyógyhatású készítmények, feltéve, hogy azok gyógyszertáron keresztül kerültek beszerzésre, 10. Gyógyászati segédeszköz: átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élő ember személyes használatába adott orvostechnikai eszköz (beleértve az önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközt is), vagy orvostechnikai eszköznek nem minősülő ápolási technikai 2

3 eszköz, amely használata során nem igényli egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy folyamatos jelenlétét. Személyes használatnak minősül az eszköz természetes vagy mesterséges testfelszíni nyílással rendelkező testüregben, vagy testen történő viselése, alkalmazása, ide értve az önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök emberi szervezetből származó mintán történő alkalmazását is, valamint a test megtámasztására, mozgatására szolgáló eszköz igénybevétele diagnosztikus, terápiás, rehabilitációs, vagy ápolási céllal, 11. Gyógyszer és gyógyászati segédeszközök árának támogatása: Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló jogszabályban meghatározott, hatóság által engedélyezett, lakosság számára közvetlenül forgalmazott humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is) árának támogatása az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott egyedi gyógyszerbeszerzés keretében alkalmazásra kerülő gyógyszerek és immunbiológiai készítmények árának támogatása orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények árának támogatása a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben és a hatályos Formulae Normalesben meghatározott, közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas gyógyszeranyagok árának támogatása az anyatej helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek megvásárlásának támogatása a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek megvásárlásának támogatása társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök megvásárlásának, kölcsönzésének támogatása, a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre, vagy e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának támogatása (ha az a társadalombiztosítási támogatás igénybe vétele nélkül történik, orvosi javaslat alapján vehető igénybe) közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező, illetve CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása egészségügyi hatóság által engedélyezett csecsemő- és betegápolási cikkek megvásárlásának támogatása gyógyvizek és gyógyiszap megvásárlásának támogatása az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek támogatása a fenti pontokban felsorolt termékek házhozszállítása az egészségügyi államigazgatási szerv által nyilvántartásba vett gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása 12. Gyógyszer és gyógyászati segédeszközök árának életmódjavító önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása gyógyteák, fog- és szájápolók támogatása 13. Egészségpénztári kártya: Olyan egészségpénztár által kibocsátott eszköz, amely alkalmas a pénztártag azonosítására, az egyéni számlán meglévő fedezet igazolására, valamint az egyéni számlán zárolási művelet elvégzésére, valamint alkalmas lehet egészségügyi és egészségbiztosítási adatkezelés támogatására 14. Zárolás: a pénztártag egyéni számláján lévő összeg elkülönítése az egészségpénztári kártyát vagy call-centeres authorizációt elfogadó követelése kielégítésének biztosítása céljából, valamint a nem azonosított ügyfelek egyéni követelésének zárolása az azonosítás elvégzéséig. II. 3

4 Általános rendelkezések 1. A Kardirex Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) az Alapszabályban meghatározott szolgáltatásokat nyújtja a jogosultak részére. 2. A Pénztár szolgáltatásait jelen Szolgáltatási Szabályzatban előírt feltételek szerint a pénztártagok, illetve a pénztártag jogán a közeli hozzátartozók illetve élettárs vehetik igénybe. A pénztártag közeli hozzátartozójának minősülnek a szolgáltatások igénybevétele szempontjából a Polgári Törvénykönyv 8:1.. (1) 1 pontjában megjelölt személyek (a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő, valamint testvér) és az élettárs. 3. A pénztártag a Pénztár szolgáltatásaira az alábbi feltételek teljesülése esetén válik jogosulttá: tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett a pénztártag számláján a szolgáltatás ellenértékének fedezete rendelkezésre áll az adott szolgáltatás igénybevételéhez előírt iratokat csatolta, azonosította magát. 4. A pénztártag a pénztári szolgáltatásokat a Pénztár tevékenységi engedélyének jogerőre emelkedését követően veheti igénybe. 5. A pénztártag halála esetére kedvezményezettet jelölhet meg. 6. Célzott szolgáltatások a pénztár a munkáltatói taggal támogatási szerződést köthet célzott szolgáltatások nyújtására. a munkáltatói tag által fizetett teljes összeg adománynak minősül, a célzott szolgáltatás céljára szánt pénzösszeget egyéni számlán nem lehet nyilvántartani, azt munkáltatónként és azon belül szerződésenként elkülönítetten létrehozott tartalékba kell helyezni. a célzott szolgáltatásokra vonatkozó szerződés feltételeit a többször módosított 1993 évi XCVI.sz.törvény 12/A -a tartalmazza. az SZJA tv. 71. (3a) bekezdése értelmében béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltatói tag által az Öpt. előírásai szerint célzott szolgáltatásra befizetett összegből az a rész, amely évente nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak létszáma és a minimálbér szorzatát. az éves keretösszeget az SZJA tv. 70. (4) bekezdése tartalmazza. 7. Pénzmosás megelőzése miatti azonosítás a pénztárnak a pénztártaggal kapcsolatban rendelkeznie kell a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI.sz..törvényben megállapított azonosítási kötelezettség teljesítéséhez szükséges minden adattal:családi és utónév, születéskori név, születési hely, idő, anyja neve, állampolgársága, lakcím, az azonosító okmány száma, annak típusa. Amennyiben ez nem áll a Pénztár rendelkezésére, kifizetés nem teljesíthető III. A Pénztári alapok (tartalékok) képzése és a befizetések felosztása 1. A Pénztár az alábbi alapokat (tartalékokat) köteles képezni: Működési alap (működési tartalék) a működési költségek fedezésére szolgál Fedezeti alap: (fedezeti tartalék) a szolgáltatások kiegyenlítésére szolgál Likviditási alap: (likviditási tartalék) a működési és fedezeti alap általános tartalékaként - a Pénztár fizetőképességének biztosítására szolgál. 2. Az egységes tagdíj (minimális tagdíj) ,- Ft/év. A belépő tag első tagdíj befizetéséből 2.000,- Ft a működési alapba kerül, a befizetett tagdíj többi része az alapok között sávosan kerül felosztásra. 4

5 3. A további befizetésre kerülő összegek sávosan kerülnek az alapok (tartalékok) között megosztásra: Az alapok (tartalékok) megosztása: Tagdíj Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap (tartalék) (tartalék) (tartalék) Ft/év % % % Ft/év-ig 91,5 8,0 0, Ft/év-től 97,0 3,0 0,0 A támogatói adomány 3%-át a működési alapban kell jóváírni. 4. A Pénztárból más egészségpénztárba átlépő tag esetében az átlépési díj összege Ft. 5. A tagsági viszony kilépéssel történő megszüntetése esetén a kilépési díj összege Ft IV. Igénybe vehető szolgáltatások 1. A Pénztár a pénztártagok, illetve a pénztártagok rendelkezése alapján a közeli hozzátartozóik részére az egészségbiztosító szerv által nem, vagy csak részben finanszírozott kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásokat és életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokat nyújtja. 2. A pénztár szolgáltatásai lehetnek a személyi jövedelemadó szempontjából: SZJA mentesek és SZJA kötelesek Személyi jövedelemadó mentes szolgáltatások a kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások 2.2. Személyi jövedelemadó köteles szolgáltatások az életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások, valamint a jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatások 3. A pénztár szolgáltatásait természetbeni szolgáltatás vagy pénzbeli ellátás formájában teljesíti. 4. Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások (ADÓMENTESEK) a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése vagy pótlása, otthoni gondozás támogatása (orvosi javaslatra), gyógytorna, gyógy-masszázs és fizikoterápiás kezelés támogatása látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás támogatása mely a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangos könyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet életvitelt elősegítő szolgáltatás támogatása amely mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) lehet a szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának és házhozszállításának támogatása, az egészségügyi államigazgatási szerv által nyilvántartásba vett gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása 5

6 kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképtelenség esetén csak a pénztártag részére, hátramaradottak segélyezése a pénztártag halála esetén. szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése 5. Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások (ADÓKÖTELESEK) természetgyógyászati szolgáltatások, melyek 11/1997.(IV.28) NM rendelet 1.sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően vehetők igénybe, sporteszköz vásárlásának és bérlésének támogatása, melynek keretében az aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint kar-, könyök-, térd- és fejvédő) vásárlása, illetve bérlése támogatható, gyógyteák, fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása. Az adókötelesen igénybevett szolgáltatás összege visszafizethető. 6. Jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatásnak minősülő szolgáltatás amelynek nyújtását, igénybevételét jogszabály nem teszi lehetővé, a Pénztár alapszabályában nem szereplő szolgáltatás, amely igénybe vehetőségéhez előírt jogszabályi és/vagy a pénztári alapszabályi feltétel (ek) nem teljesül (nek) ideértve a szolgáltatás megkezdését, illetve folyósításának tartamát, amelynek összege meghaladja a jogszabályban és/vagy a pénztár alapszabályában meghatározott legnagyobb összeget, amely meghaladja a jogszabályban és/vagy a pénztár alapszabályában meghatározott időtartamot és/vagy mértéket, téves kifizetések A szolgáltatások jogalap nélkül történő igénybevételének anyagi következményeit az igénybe vevő tag viseli. A jogalap nélkül igénybevett szolgáltatás összege visszafizethető. Készpénzzel vagy bankkártyával történt fizetés esetén: Ha a Pénztár a számlaellenőrzés során nem elszámolható szolgáltatást, terméket is talál a számlában vagy az igénybevétel egyéb körülményei jogszerűtlenek (pl. orvosi javaslat hiánya), akkor a Pénztár jogosult a készpénzes számlában szereplő nem jogszerű tételeket megállapítani és az ellenértékét nem kifizetni. A bankkártyával történő fizetésre a készpénzes fizetésre megállapított rendelkezések vonatkoznak. Zárolással történt fizetés esetén: Ha a Pénztár által nem finanszírozható termék/szolgáltatás ellenértéke került zárolásra - a Pénztártagnál jogosulatlan kifizetésként jelentkezik, ami adóköteles jövedelemnek számít. A nem jogszerű tételek ellenértékét a tag egyéni számláján és a Pénztár tagi- adó-analitikájában adóköteles bevételként nyilvántartja. A jogosulatlan kifizetésről, illetve adókötelesen igénybevett szolgáltatásról, annak körülményeiről a Pénztár az SZJA törvénynek megfelelően a tagot időszakosan (negyedévente) értesíti. A tag jogosult a Pénztár felhívására a kifizetett, nem jogszerű tételek (számlák) ellenértékét a tárgy év december 31-ig jogosulatlan kifizetés visszafizetése jogcímen egyéni számlája javára (fedezeti alap) visszafizetni, vagy a jogszerűséghez szükséges igazolásokat, dokumentumokat pótolni, s ezáltal az adókötelezettségét megszüntetni. Ezt a visszafizetést levonás nem terheli. Amennyiben a tag az előbbiek szerinti visszafizetést nem alkalmazza, vagy a jogszerűséghez szükséges igazolásokat, dokumentumokat nem pótolja, úgy a tag a következő év január 31.-ig 6

7 adóigazolást kap a pénztártól, melyben az adóköteles tétel, mint jövedelem szerepel, melyet a pénztártagnak kell bevallania és leadóznia. Kardirex Egészségpénztári kártyával történő fizetés esetén: A Pénztár a számla ellenértékét átutalja abban az esetben is, ha a számla a Pénztár által nem finanszírozható terméket/szolgáltatást is tartalmaz. Ez a Pénztártagnál jogosulatlan kifizetésként jelentkezik, ami adóköteles jövedelemnek számít. A nem jogszerű tételek ellenértékét a tag egyéni számláján és a Pénztár tagi- adó-analitikájában adóköteles bevételként nyilvántartja. A jogosulatlan kifizetésről, annak körülményeiről a Pénztár az SZJA törvénynek megfelelően a tagot időszakosan (negyedévente) értesíti. A tag jogosult a Pénztár felhívására a kifizetett, nem jogszerű tételek (számlák) ellenértékét a tárgy év december 31-ig jogosulatlan kifizetés visszafizetése jogcímen egyéni számlája javára (fedezeti alap) visszafizetni, vagy a jogszerűséghez szükséges igazolásokat, dokumentumokat pótolni, s ezáltal az adókötelezettségét megszüntetni. Ezt a visszafizetést levonás nem terheli. Amennyiben a tag az előbbiek szerinti visszafizetést nem alkalmazza, vagy a jogszerűséghez szükséges igazolásokat, dokumentumokat nem pótolja, úgy a tag a következő év január 31.-ig adóigazolást kap a pénztártól, melyben az adóköteles tétel, mint jövedelem szerepel, melyet a pénztártagnak kell bevallania és leadóznia. 7. A pénztár elszámolási rendje az életmódjavító (adóköteles) szolgáltatások igénybe vétele esetén: Készpénzzel vagy bankkártyával történt fizetés esetén: Amennyiben a tag kéri az adóköteles szolgáltatás/termék kifizetését, csatolnia kell a nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi, hogy a termék ellenértékéből a Pénztár SZJA-val csökkentett összeget utal át részére. A levont adóelőleget az Egészségpénztár bevallja és befizeti az adóhatóságnak, és arról következő év január 31.-ig adóigazolást ad ki a tag részére. Amennyiben a tag nem küldi a számla mellé a nyilatkozatot, úgy tekintjük, hogy nem kéri az adóköteles termék árának elszámolását. A pénztár az adóköteles termék összegét lehúzza a számláról és a fennmaradó, elszámolható tételek kerülnek csak kifizetésre. Így nem keletkezik a tagnak adóköteles jövedelme. A bankkártyával történő fizetésre a készpénzes fizetésre megállapított rendelkezések vonatkoznak. Zárolással, Kardirex Egészségpénztári kártyával történő fizetés esetén: A számla összegét a Pénztár a szolgáltatónak akkor is átutalja, ha a számla életmódjavító (adóköteles) terméket is tartalmaz. Az életmódjavító szolgáltatásokról, mint adóköteles kifizetésről, a Pénztár az SZJA törvénynek megfelelően a tagot időszakosan (negyedévente) értesíti. A tag a következő év január 31.-ig adóigazolást kap a pénztártól, melyben az adóköteles tétel, mint egyéb jövedelem szerepel, melyet a pénztártagnak kell az adóbevallásában szerepeltetni. 8. Prevenciós szolgáltatások: A pénztárral szűrési, állapot felmérési tevékenységre szerződött egészségügyi szolgáltató által végzett egészségügyi állapotfelmérő vizsgálatok, amelyek eredményeinek felhasználásával személyes egészségterv készül, ha a személyes egészségterv alapján indokolt, prevenciós szolgáltatásnak minősülnek az alábbi szolgáltatások: szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelés ha a személyes egészségterv alapján indokolt, az egészség megőrzését és a megbetegedések megelőzését elősegítő az orvosi javaslat alapján igénybe vehető szolgáltatások közül prevenciós szolgáltatásnak minősülnek az alábbi szolgáltatások: gyógytorna, gyógy-masszázs, fizikoterápiás kezelések igénybevétele, az elkerülhető betegségek korai felismerésére irányuló olyan szűrővizsgálatok, amelyeket az egészségbiztosítási szerv nem finanszíroz. 7

8 Egészségügyi állapotfelmérő vizsgálatok elvégzésének, ill. a személyes egészségterv elkészítésének célja: a szervezet általános fizikai és egészségügyi állapotának megítélése, a betegségek korai felismerése. Személyre szabott program ajánlása az egészséges életmód kialakítása, a betegségek megelőzése, ill. a már észlelt betegségek visszaszorítása, az egészség helyreállítása érdekében. Az Egészségterv készítéséhez szükséges alapvizsgálatok: fizikális vizsgálat testsúly-, testmagasság-, derékbőségmérés testtömeg-index számítás ( BMI ) test zsírszázalék meghatározás vérnyomásmérés 12 elvezetéses nyugalmi EKG készítés laborvizsgálatok közül: vizelet-, vérkép-, vércukor-, koleszterin vizsgálat szükség szerint: látásélesség és színlátás vizsgálat szűrőaudiometriás vizsgálat A személyes egészségtervet (SZET) az állapotfelmérést végző, a Pénztárral e célra szerződött egészségügyi szolgáltató szakorvosa készíti, amely tartalmazza: a beteg állapotát, panaszait felmérő kérdőíves előszűrés eredményeinek összefoglalását a Pénztár jelen Szolgáltatási Szabályzatában meghatározott alapvizsgálatok eredményét az állapotfelmérést végző szakorvos által esetlegesen javasolt további állapotfelmérő vizsgálatok eredményét a vizsgálatok összefoglaló értékelését az értékelés alapján készült javaslatot a további vizsgálatokra és ellenőrzésekre, esetleges gondozásba vételre életvezetési javaslatot, amely kiterjed táplálkozási javaslatokra, az esetlegesen javasolt sporttevékenységekre és gyógyászati szolgáltatásokra, továbbá kúraszerű ellátásokra Ezek a szolgáltatások csak akkor minősülnek prevenciós szolgáltatásnak, ha a pénztártag a javaslat megértését, a javaslatok elfogadását, és a megvalósításban együttműködő készségét aláírásával igazolja és a személyes egészségterv a szolgáltatás igénybevételének időpontját megelőző két éven belül készült. Prevenciós szolgáltatásnak minősülnek az elkerülhető betegségek korai felismerésére irányuló olyan szűrővizsgálatok, ideértve az egészségbiztosítási szerv által nem finanszírozott, működési engedéllyel rendelkező szakorvos magánrendelőjében végzett szűrést, így különösen: méhnyak rák szűrés emlőrák szűrés vastagbélrák szűrés prosztatarák szűrés mozgásszervi szűrés AIDS szűrés mentális zavarok korai felismerését célzó szűrés fogászati szűrés valamint az allergológiai szűrés bőrgyógyászati szűrés érsebészeti szűrés foglalkozás-egészségügyi szűrés osteoporosis szűrés magas vérnyomásszűrés ergonómiai szűrés diabetes szűrés szemészeti szűrés zöld hályogszűrés) menedzserszűrés pszichológiai szűrés 8

9 9. A Pénztár pénzbeli ellátásai: gyógyszer árának és házhozszállításának támogatása, gyógyászati segédeszköz árának és házhozszállításának támogatása, pénztártag betegség miatti keresőképtelensége esetén kieső jövedelmének pótlása csak a pénztártag részére, pénztártag halála esetén a hátramaradottak támogatása A gyógyszer árának és házhozszállításának támogatása: az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló jogszabályban meghatározott, hatóság által engedélyezett, lakosság számára közvetlenül forgalmazott humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is) árának támogatása; az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott egyedi gyógyszerbeszerzés keretében alkalmazásra kerülő gyógyszerek és immunológiai készítmények árának támogatása; orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények árának támogatása; a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben és a hatályos Formulae Normalesben meghatározott, közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas gyógyszeranyagok árának támogatása; az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek megvásárlásának támogatása; a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek megvásárlásának támogatása; egészségügyi hatóság által engedélyezett csecsemő- és betegápolási cikkek megvásárlásának támogatása; gyógyvizek és gyógyiszap megvásárlásának támogatása; az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek; a Pénztár nem támogatja a gyógyszertárban forgalmazható alábbi termékek árát: élelmiszerek, étrend és táplálék kiegészítők, ásványvizek, a törzskönyvezett állatgyógyászati készítmények és premixek, a rovar- és rágcsálóirtó szerek, - kivéve a kullanccsal kapcsolatosak, nyomdai vagy elektronikus úton előállított egészségügyi témájú kiadványok, a kozmetikai készítmények, bébi ételek és italok Gyógyászati segédeszköz árának és házhozszállításának támogatása: társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök megvásárlásának, kölcsönzésének támogatása, a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre, vagy e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának, valamint javításának támogatása, közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező, illetve CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása, A jelenleg hatályos 14/2007.(III.14.) EÜM rendelet tartalmazza a gyógyászati segédeszközök főbb csoportjait A Pénztár a gyógyászati segédeszközök árát támogatja, így különösen: szemüveglencsék, szemüvegkeretek, kontaktlencsék, kontaktlencse ápolószerek és tartozékok, 9

10 látószervi betegségek segédeszközei, hallószervi betegségek segédeszközei, hallókészülékek és tartozékok, kiegészítõk, fogászati segédeszközök, fogpótlások segédeszközei, fogszabályozás segédeszközei, ortopéd cipõk, lúdtalpbetétek, fűzõk, sérvek, hasfali izomzat gyengülésének segédeszközei, emlõbetegségek segédeszközei, légzõszervi betegségek segédeszközei, terápiás eszközei, anyagcsere-betegségek segédeszközei, parenterális otthoni gyógyszerterápia segédeszközei, fecskendõk, tűk, keringési betegségek segédeszközei, gastrointestinalis betegségek segédeszközei, mesterséges táplálás segédeszközei, urogenitalis betegségek segédeszközei, kötszerek, személyes mozgás segédeszközei. A hallásjavító készülék vásárlásához orvosi javaslat is kell. Szemüveg, kontaktlencse, egészségvédelmi célú napszemüveg vásárlásához orvosi javaslat, ill. legalább optometrista által végzett vizsgálat szükséges, ezért e termékek kizárólag az ezeket forgalmazó szakboltokban, beleértve az optikai látszerész-üzleteket is, vásárolhatók meg A pénztártag betegség miatti keresőképtelensége esetén kieső jövedelmének pótlása: A szolgáltatás a pénztártag betegsége miatt kieső keresőképtelenség idejére vehető igénybe A szolgáltatás igénybevételének feltételei: az igényléshez csatolni kell a munkáltatói igazolást a kiesett jövedelemről, igazolás a keresőképtelen állományba vételről (orvos igazolás), a szolgáltatás teljes egészében a pénztártag egyéni egészségszámlájáról kerül ki egyenlítésre, az azon levő fedezet erejéig Jövedelempótlásra csak a pénztártag jogosult, közeli hozzátartozója nem A pénztártag halála esetén a hátramaradottak támogatása: A szolgáltatás a pénztártag halála esetén a hátramaradottak támogatása céljából a temetés költségeinek fedezetére vehető igénybe, A szolgáltatás igénybevételének feltételei: a pénztártag bejelentett közeli hozzátartozójának írásban kell igényelnie a szolgáltatást, az igényléshez csatolni kell a temetési költségről kiállított eredeti számlát és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a szolgáltatás teljes egészében a pénztártag egyéni egészségszámlájáról kerül kiegyenlítésre, az azon levő fedezet erejéig. 9.5 az egészségügyi államigazgatási szerv által nyilvántartásba vett gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása 10

11 A szolgáltatás igénybevételének feltételei: az egészségügyi államigazgatási szerv honlapján a nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek listája megtekinthető, ezek a termékek a tag és közeli hozzátartozója részére (külön orvosi javaslat nélkül) bármely, ilyen terméket árusító üzletben megvásárolhatók és a pénztárban elszámolhatók. a számlákkal kapcsolatos kiemelt követelmény, hogy a vásárolt termék egyértelműen a számlán beazonosítható legyen az egészségügyi államigazgatási szerv listájában szereplő termékkel. 9.6 Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése A szolgáltatás igénybevételének feltételei: A pénztártag Magyarországon bejegyzett és működési engedéllyel rendelkező, valamint a Pénztárral erre vonatkozóan szerződésben álló biztosítónál szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítást (betegségbiztosítást) köthet a maga és bejelentett közeli hozzátartozói, mint a biztosítás kedvezményezettjei javára. A biztosítónak az adott egészségbiztosítással kapcsolatos bármely pénzbeli kifizetését a pénztártag pénztárban vezetett egészségszámlájára, vagy a pénztár erre a célra kijelölt szolgáltatási számlájára kell teljesíteni. 1. Szolgáltatói szerződés V. A szolgáltatások igénylése és teljesítése A Pénztár jelen szabályzat IV. fejezet 4. és 5. pontjában meghatározott szolgáltatásokat egészségügyi szolgáltatón, illetve egyéb szolgáltatón keresztül nyújtja, amelyekkel a Pénztár szerződést köt, mely - a gyógytorna, gyógy-masszázs, fizikoterápia, valamint az egészségbiztosítási szervvel szerződésben álló szolgáltatók kivételével - csak írásban érvényes. A többi szolgáltatás, szolgáltatási szerződés nélkül is igénybe vehető, de szolgáltatási szerződés is köthető. Átutalással történő fizetés esetén minden esetben szerződéskötés szükséges minden szolgáltatóval. 2. Orvosi javaslat Egyes szolgáltatások szabályszerű (adómentes) igénybevételének feltétele, hogy a szolgáltatást ténylegesen igénybevevő személy (Pénztártag, szolgáltatásra jogosult) rendelkezzen az adott szolgáltatásra érvényes orvosi javaslattal, Az orvosi javaslatnak nem kell kötelezően az egyes szolgáltatásokon belül részletes meghatározást tartalmaznia, Az orvosi javaslatnak nincs kötelezően előírt formája, de minimálisan tartalmaznia kell a következőket: - a tag és/vagy bejelentett közeli hozzátartozó neve, a tag pénztári azonosító száma, - a javasolt szolgáltatások (személyenként), - időbeni hatálya, kiállítás helye, dátuma, kiállító orvos aláírása, bélyegzője. az orvosi javaslatot egészségügyi szolgáltató szakorvosa készíti. optikai szolgáltatás esetén elegendő az optometrista javaslata is. Az orvosi javaslat lehet egyszeri alkalomra vagy határozatlan időre szóló. A személyes egészségtervnek is része az orvos által adott javaslat. Ennek az érvényességi ideje a kiállítástól számított 2 év. 11

12 3. Egészségpénztári szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályok Vásárlás feltétele Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások /ADÓMENTES/ Szolgáltatás megnevezése Szerződéskötés Igazolás Limit 10% adókedvezmény TB által nem finanszírozott egészségügyi egészségügyi szolgáltatás (szűrés**) csak az egészségbiztosítási szervvel nem szerződött szolgáltató esetén szükséges nem nincs szűrővizsgálat esetén, igen orvosi javaslatra ET nélkül is Adóköteles jövedelem keletkezik nem Otthoni gondozás igen orvosi nincs nem nem Gyógytorna, gyógy-masszázs ET. alapján * fizikoterápiás kezelés nem nincs nem igen nem Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás Mozgáskorlátozott vagy megváltozott egészségi állapotú személyek lakókörnyezetének átalakítása Szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések nem hatósági igazolás nincs nem nem nem hatósági igazolás nincs nem nem igen nem nincs ET. alapján * igen Gyógyszervásárlás és házhozszállítás nem nem nincs nem nem Gyógyászati segédeszköz vásárlása, bérlése és házhozszállítása nem nem nincs nem nem Hallásjavító eszköz nem orvosi nincs nem nem Orvostechnikai eszköz vásárlása nem nem nincs nem nem Optikai szolgáltatás nem orvosi javaslat vagy optometrista által írt javaslat nincs nem nem Tápszer nem nem nincs nem nem Gyógyvizek- és gyógyiszap vásárlása nem nem nincs nem nem Csecsemő és betegápolási cikkek nem nem nincs nem nem Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény egészésgügyi államigazgatási szerv által elfogadott termékek nem nem nincs nem nem Kieső jövedelem pótlása csak pénztártag részére nem munkáltatói és táppénzes igazolás nincs nem nem nem Hátramaradottak segélyezése a pénztártag halála esetén (a szabályzat által meghatározott dokumentáció szükséges az elszámoláshoz) nem igazolás nincs nem nem OÉTI nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása nem nem nincs nem nem nem nem nincs nem nem Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése igen nem nem nem nem Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások /ADÓKÖTELES/ Természetgyógyászat igen nem nincs nem igen Sporteszköz vásárlása és bérlése nem nem nincs nem igen Gyógytea vásárlása nem nem nincs nem igen Fog- és szájápolók vásárlása nem nem nincs nem igen * ET - Egészségterv ** - Az orvosi javaslat alapján elvégzett szűrővizsgálatok egészségterv nélkül is prevenciós szolgáltatásoknak minősülnek 12

13 4. Elszámolással kapcsolatos általános előírások: A Pénztár csak a pénztári belépést követően igénybe vett szolgáltatások költségét számolhatja el. A pénztártag a szolgáltatás igénybe vétele előtt köteles meggyőződni arról, hogy egyéni egészségszámláján levő összeg fedezi-e az igényelni kívánt szolgáltatást. A Pénztártag egyéni egészségszámlájának egyenlegéről, az utolsó befizetés vagy kifizetés időpontjáról és összegéről a Pénztár os telefonszámán éjjel-nappal hívható Call-Centerén, valamint a Kártyaközpont es telefonszámán, munkanapokon 8-20 óráig, a Pénztár internetes honlapján (www.kardirex.hu), személyesen vagy írásban kérhet felvilágosítást. A telefonon vagy írásban történő felvilágosítás kérés esetén a pénztártag köteles a pénztári azonosító számát közölni és a Pénztár ennek közlése után adja meg az egyéni egészségszámla egyenlegét. A telefonhívás költségét a hívó fél viseli. A honlapról történő egyenleg lekérdezéshez a pénztártagnak be kell írnia tagazonosító kódját és adószámát. A személyesen kért egyenlegre vonatkozó felvilágosítás ingyenes. Az írásbeli egyenlegközlés évente egy alkalommal díjmentes, minden további írásbeli egyenlegközlésért alkalmanként Ft-ot kell fizetni. A számlán a jogszerűen elszámolható szolgáltatás, termék szerepelhet, az ettől való eltérés adóügyi felelőssége a tagot terheli. A Pénztárban a szolgáltatás igénybevételének időpontja az a dátum, amikor a Pénztár a szolgáltató számlája alapján a szolgáltatás ellenértékének kifizetését az egyéni számlára terheli (kifizetés dátuma), függetlenül a számlán szereplő teljesítési időponttól. (a Call-Centeren telefonon, az egészségpénztári kártyával POS terminálon keresztül történő zárolás esetén is) A Pénztár a számlák kifizetését kizárólag banki átutalással teljesíti. Készpénzben, illetve csekken történő kifizetésre nincs mód. Egészségpénztári Szolgáltató által a Pénztártagnak készpénz visszafizetése kifejezetten tilos! Garanciális vagy egyéb okból történő visszafizetésnél - helyesbítő számla kibocsátásával az Egészségpénztári Szolgáltató köteles a Pénztártag javára (tag nevének és tagsági kódjának feltüntetésével) az Egészségpénztárnak átutalni az összeget A Pénztár felelősséget nem vállal a pénztártag által postázott vagy más személy közvetítésével a Pénztárhoz eljuttatott számla vagy más okirat esetében a postázás, az elküldés során a számla, vagy más okirat megrongálódása, eltűnése stb. miatt esetlegesen keletkező károkért. A Pénztár csak a tárgyévben és az azt megelőző évben kiállított számlákat fogadja be A számlák kifizetésének sorrendje: Zárolt számlák kifizetése: Call-Centeren történt zárolás esetén Egészségpénztári kártyával - POS terminálon keresztül történt zárolás esetén - Kártyaközponton keresztül történt zárolás esetén Készpénzes számlák elszámolása a beérkezés sorrendjében 8 munkanapon belül. Pénztárunk a készpénzes számla ellenértékének kifizetését Ft feletti összeg esetén teljesíti Részletfizetés Amennyiben a benyújtott készpénzfizetési számla (kp-s., bankkártyás) meghaladja az egyéni számla szolgáltatásra fordítható szabad egyenlegét a Pénztár két részletben számolja el a szolgáltatást. 13

14 Az első részletet számla benyújtását követő 8 munkanapon belül az egyéni számla szabad egyenlegének mértékéig utalja a Pénztár. A második részletet a Pénztár a teljes fedezet egyéni számlán való megjelenését követő 8 munkanapon belül utalja. Amennyiben a számla benyújtásától számított 180 napig nincs elegendő összeg a számla teljes kifizetésére, a 180. napon rendelkezésre álló szabad egyenleg erejéig fizeti ki és számolja el a Pénztár a szolgáltatás összegét. A számla ki nem fizetett részére további kifizetés nem teljesíthető. Erre az esetre nem vonatkozik az Ft-os limit Külföldi számla Külföldi számlát az alábbi feltételekkel számol el a Pénztár: olyan termék, szolgáltatás szerepel a számlában, melyhez nem kell szolgáltatási szerződés, az egyéb jogszerű feltételek fennállnak (különösen orvosi javaslat, gyógyszer esetén magyarországi forgalmazási engedély, stb.)a számlára a szolgáltatás/termék megnevezése magyarul is rá van írva. A fordításnak nem szükséges hitelesítettnek lennie, a Pénztártag is rávezetheti, illetve helyhiány esetén csatolható a fordítás külön papíron a számlához is. A fordítás hitelességért a Pénztártag felel. A fordítás esetleges költsége a pénztártagot terheli. mennyiben a szolgáltatás elszámolás feltételeként elő van írva Szolgáltatási szerződés megléte, s ilyennel a Pénztár nem rendelkezik, akkor ugyancsak a Pénztártagot terheli az egészségpénztári szolgáltatóval történő szerződés megkötésének és hatályba helyezésének összes költsége, beleértve a szerződés magyar nyelvre történő fordításának költségét is. Külföldi fizetőeszközben kiállított számla esetén az ellenérték kifizetése a Pénztártag részére a számla kiállításának napján érvényes MNB deviza középárfolyamon számított Ft ellenértéken történik A szolgáltatás számlázásának és kifizetésének módjai Szerződött szolgáltató esetében A számlát a Pénztár nevére és címére kell kiállítani: Kardirex Egészségpénztár 9024 Győr, Táncsics M. u. 43. A számlán fel kell tüntetni az igénybevevő pénztártag (vagy közeli hozzátartozó) nevét és a pénztártag azonosító kódját Fizetés készpénzzel vagy bankkártyával: Az Egészségpénztárral szerződött szolgáltató a számviteli törvény előírásainak megfelelő általános alaki és tartalmi kellékekkel ellátott készpénzfizetési számlát, (számlát, egyszerűsített számlát, a mindenkor hatályos ÁFA törvényben meghatározott tartalommal rendelkező bizonylatot vagy elektronikus dokumentumot, melyet az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni, a továbbiakban: számlát) állít ki a Pénztár nevére. A számlát az igénybevevő Pénztártag vagy közeli hozzátartozója készpénzzel vagy bankkártyával fizeti ki. A készpénzfizetési számlát a Pénztártag nyújtja be a Pénztárnak megtérítésre. Ha a Pénztár a számlaellenőrzés során nem elszámolható szolgáltatást, terméket is talál a számlában vagy az igénybevétel egyéb körülményei jogszerűtlenek (pl. orvosi javaslat hiánya), akkor a Pénztár jogosult a készpénzes számlában szereplő nem jogszerű tételeket megállapítani és ellenértékét nem kifizetni. Amennyiben a tag életmódjavító szolgáltatást vesz igénybe, és nem küldi, a számla mellé az elszámolási nyilatkozatot úgy tekintjük, hogy nem kéri az adóköteles termék árának elszámolását. A pénztár az adóköteles termék összegét lehúzza a számláról és a fennmaradó, elszámolható tételek kerülnek csak kifizetésre. Így nem keletkezik a tagnak adóköteles jövedelme. A bankkártyával történő fizetésre a készpénzes fizetésre megállapított rendelkezések vonatkoznak. 14

15 Fizetés Call Centeren keresztül zárolással: Az Egészségpénztárral szerződött szolgáltató a számviteli törvény előírásainak megfelelő általános alaki és tartalmi kellékekkel ellátott átutalásos számlát (számlát, egyszerűsített számlát, a mindenkor hatályos ÁFA törvényben meghatározott tartalommal rendelkező bizonylatot, vagy elektronikus dokumentumot, melyet az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni, a továbbiakban: számlát) állít ki a pénztártag egyéni számlájának telefonos zárolását követően. A számlát a Pénztár nevére és címére kell kiállítani: Kardirex Egészségpénztár 9024 Győr, Táncsics Mihály u. 43. A számlán fel kell tüntetni az igénybe vevő pénztártag (vagy közeli hozzátartozó) nevét és a pénztártag tagazonosító kódját és a zárolási számot. Egészségpénztári Szolgáltatók az elvégzett szolgáltatás ellenértékének fedezetét a pénztártag egyéni számláján zárolják. A zárolás telefonon, a Pénztár 24 órán keresztül hívható os telefonszámán, Call Centeren keresztül történik. A Pénztár a zárolási szám visszaigazolásával garanciát vállal arra, hogy a Pénztártag számláján a fedezet rendelkezésre áll és más célra nem használható fel. A szolgáltatás teljes egészében a pénztártag egyéni egészségszámlájáról kerül kiegyenlítésre, (átutalásra) az azon levő zárolt fedezet erejéig. Egészségpénztári Szolgáltató saját hatáskörben jogosult meghatározni a Pénztárhoz beküldendő számlák küldési gyakoriságát. Az Egészségpénztári Szolgáltató vállalja azonban, hogy a vonatkozó összegyűjtött számláit legalább havonta egy alkalommal, a Pénztárnak megküldi. Pénztár a beérkező számlák ellenértékének kifizetését a számla beérkezésétől számított maximum 8 munkanapon belül utalja át Egészségpénztári Szolgáltató bankszámlájára. Amennyiben Egészségpénztári Szolgáltató által az elvégzett szolgáltatásról benyújtott számla összege nem éri el a zárolt összeget, Pénztár a kifizetés után a fennmaradó részre feloldja a zárolást. Amennyiben Egészségpénztári Szolgáltató számlája a Pénztárhoz 180 napon belül nem érkezik meg, a Pénztár a zárolást 181.napon automatikusan feloldja és nem vállal további kötelezettséget Egészségpénztári Szolgáltató felé az elvégzett szolgáltatás díjának megfizetésére. Ha a Pénztár által nem finanszírozható termék/szolgáltatás ellenértéke került zárolásra - a pénztártagnál jogosulatlan kifizetésként jelentkezik, ami adóköteles jövedelemnek számít, amennyiben nem él a visszafizetés lehetőségével. Nem jogszerű tételek ellenértékét a tag egyéni számláján és a Pénztár a jogalapnélküli szolgáltatások igénybevételének analitikájában nyilvántartja. A jogosulatlan kifizetésről, annak körülményeiről a Pénztár az SZJA törvénynek megfelelően a tagot időszakosan (legalább negyedévente) értesíti. A tag jogosult a Pénztár felhívására a kifizetett, nem jogszerű tételek (számlák) ellenértékét jogosulatlan kifizetés visszafizetése jogcímen egyéni számlája javára (fedezeti alap) visszafizetni, vagy a jogszerűséghez szükséges igazolásokat, dokumentumokat pótolni, ezáltal az adókötelezettségét megszüntetni. Ezt a visszafizetést levonás nem terheli. Amennyiben a tag az előbbiek szerinti visszafizetést nem alkalmazza, vagy a jogszerűséghez szükséges igazolásokat, dokumentumokat nem pótolja, úgy a tag a következő év január 31.-ig 15

16 adóigazolást kap a pénztártól, melyben az adóköteles tétel, mint jövedelem szerepel, melyet a pénztártagnak kell bevallania és leadóznia, mint adóköteles jövedelem. Az adókötelezettség elkerülése és a pontos elszámolás érdekében célszerű, hogy a számlán csak elszámolható tételek szerepeljenek, a nem finanszírozható tételeket a vásárlásnál külön (és a Pénztárba be nem küldött számlán) számláztassa. Egészségpénztári szolgáltató a kiállított számlát az átutalásos számlaösszesítő csatolásával közvetlenül a Pénztárnak küldi meg. Az átutalásos számlaösszesítő tartalmazza az Egészségpénztári szolgáltató nevét, kódját, a számlák sorszámát és összegét Fizetés egészségpénztári kártyával POS terminálon keresztül: A tranzakció engedélyezése és továbbítása POS terminálon keresztül történik. Az elektronikus kártyaelfogadás esetében a POS terminál minden tranzakcióra automatikusan engedélyt kér, a Kártya érvényessége elektronikus úton automatikusan ellenőrzésre kerül. Letiltott kártyát a rendszer nem fogad el. Elektronikus kártyaelfogadás esetében a POS terminál kétpéldányos bizonylatot (slip) nyomtat, amelyet az Elfogadó köteles a Kártyahasználóval aláíratni. A POS terminál által továbbított elektronikus adat és az Elfogadó által az Egészségpénztár részére beküldött, a Kártyabirtokos vagy az Egészségpénztár nevére kiállított számla együttesen az Elfogadó és az Egészségpénztár közötti elszámolás alapja. A POS terminál működésképtelensége esetén, vagy ha a Kártyát az Elfogadó valamilyen okból nem tudja elfogadni, a telefonos engedélyeztetés szabályai érvényesek. Az Egészségpénztárral szerződött szolgáltató a számviteli törvény előírásainak megfelelő általános alaki és tartalmi kellékekkel ellátott átutalásos számlát (számlát, egyszerűsített számlát, a mindenkor hatályos ÁFA törvényben meghatározott tartalommal rendelkező bizonylatot, vagy elektronikus dokumentumot, melyet az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni, a továbbiakban: számlát) állít ki a pénztártag egyéni számlájának POS terminálon történt zárolását követően. A számlát a Pénztár nevére és címére kell kiállítani: Kardirex Egészségpénztár 9024 Győr, Táncsics Mihály u. 43. A számlán fel kell tüntetni az igénybe vevő pénztártag (vagy közeli hozzátartozó) nevét és a pénztártag tagazonosító kódját és a tranzakció engedélyszámát. Egészségpénztári Szolgáltató saját hatáskörben jogosult meghatározni a Pénztárhoz beküldendő számlák küldési gyakoriságát. Az Egészségpénztári Szolgáltató vállalja azonban, hogy a vonatkozó összegyűjtött számláit legalább havonta egy alkalommal. a Pénztárnak megküldi. Pénztár a beérkező számlák ellenértékének kifizetését folyamatosan teljesíti, a számla beérkezésétől számított maximum 8 munkanapon belül utalja át Egészségpénztári Szolgáltató bankszámlájára. Pénztár csak a tranzakció engedélyszámát is tartalmazó számla esetén, az adott szolgáltatásra zárolt összegre csak egyszer teljesít kifizetést. Amennyiben Egészségpénztári Szolgáltató számlája a Pénztárhoz 180 napon belül nem érkezik meg, a Pénztár a zárolást a 181.napon automatikusan feloldja és nem vállal további kötelezettséget Egészségpénztári Szolgáltató felé az elvégzett szolgáltatás díjának megfizetésére. Ha a Pénztár által nem finanszírozható termék/szolgáltatás ellenértéke került zárolásra - a Pénztártagnál jogosulatlan kifizetésként jelentkezik, ami adóköteles jövedelemnek számít, amennyiben nem él a visszafizetés lehetőségével. A jogosulatlan kifizetésről, annak körülményeiről a Pénztár az SZJA törvénynek megfelelően a tagot időszakosan (negyedévente) értesíti. A tag jogosult a Pénztár felhívására a kifizetett, nem jogszerű tételek (számlák) ellenértékét a tárgy év december 31-ig jogosulatlan kifizetés 16

17 visszafizetése jogcímen egyéni számlája javára (fedezeti alap) visszafizetni, vagy a jogszerűséghez szükséges igazolásokat, dokumentumokat pótolni, s ez által az adókötelezettségét megszüntetni. Ezt a visszafizetést levonás nem terheli. Az adókötelezettség elkerülése és a pontos elszámolás érdekében célszerű hogy a számlán csak elszámolható tételek szerepeljenek, a nem finanszírozható tételeket a vásárlásnál külön (és a Pénztárba be nem küldött számlán) számláztassa. Egészségpénztári szolgáltató a kiállított számlát az átutalásos számlaösszesítő csatolásával közvetlenül a Pénztárnak küldi meg. Az átutalásos számlaösszesítő tartalmazza az Egészségpénztári szolgáltató nevét, kódját, a számlák sorszámát és összegét Nem szerződött szolgáltató esetében A számla kiállításának tartalmi kellékei: Vevő: Kardirex Egészségpénztár 9024 Győr, Táncsics M.u.43. Pénztártag vagy bejelentett közeli hozzátartozó neve Pénztártag tagazonosító kódja Fizetés készpénzzel vagy bankkártyával: Az Egészségpénztárral nem szerződött szolgáltató a számviteli törvény előírásainak megfelelő általános alaki és tartalmi kellékekkel ellátott készpénzfizetési számlát, (számlát, egyszerűsített számlát, a mindenkor hatályos ÁFA törvényben meghatározott tartalommal rendelkező bizonylatot vagy elektronikus dokumentumot, melyet az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni, a továbbiakban: számlát) állít ki az igénybevevő pénztártag (vagy közeli hozzátartozó) nevére, címére. A számlán fel kell tüntetni a pénztártag tagazonosító kódját, valamint a Kardirex Egészségpénztár nevét és címét. A számlát az igénybevevő Pénztártag vagy közeli hozzátartozója készpénzzel vagy bankkártyával fizeti ki. A készpénzfizetési számlát a Pénztártag nyújtja be a Pénztárnak megtérítésre. Ha a Pénztár a számlaellenőrzés során nem elszámolható szolgáltatást, terméket is talál a számlában vagy az igénybevétel egyéb körülményei jogszerűtlenek (pl. orvosi javaslat hiánya), akkor a Pénztár jogosult a készpénzes számlában szereplő nem jogszerű tételeket megállapítani és ellenértékét nem kifizetni. A bankkártyával történő fizetésre a készpénzes fizetésre megállapított rendelkezések vonatkoznak A Pénztár tájékoztatási kötelezettsége a pénztártag egyéni számlájának tárgyévi alakulásáról 4.6 Adóügyi felelősség A Pénztártag adóügyi felelőssége, feladatai a következő esetekben merülnek fel: életmódjavító szolgáltatások esetén SZJA kötelezettség, jogalap nélkül igénybevett szolgáltatásoknál SZJA kötelezettség és %-os EHO kötelezettség, kilépés esetén SZJA és %-os EHO kötelezettség. A Pénztár tárgyévet követő január 31-ig az adóigazolás megküldésével egyidejűleg a pénztártag egyéni számlájának alakulásáról a pénztártagnak számlaértesítőt küld. A számlaértesítő tartalma: a) a tárgyévi nyitó egyenleg, vagy azt követõen belépett tag esetében a belépés napján fennálló egyenleg, ideértve az átlépõ tag által áthozott egyéni fedezetet, b) a tárgyidõszakban befizetett rendszeres és nem rendszeres tagdíjaknak beleértve a munkáltatói hozzájárulást is, eseti és egyéb befizetéseknek a fedezeti alapra jutó részét c) a tag részére jóváírt hozam összege, 17

18 d) az Egészségpénztárnak nyújtott adományból a tag egyéni számláján jóváírt összeg, e) az alapok közötti átcsoportosításból a tag számláján jóváírt összeget, f) az adóhatóság által adókedvezmény jogcímen a tag egyéni számlájára utalt összeget, g) a kifizetett szolgáltatásokat és egyéb kifizetéseket, h) az egészségszámlán lekötött összegek lekötésének és lejáratának időpontját tételesen, i) a nem azonosított ügyfeleknél a számlaértesítő kiegészítésre kerül a jogszabály alapján elvégzett zárolás tényére. A számlaértesítő tartalmazza a Pénztár elérhetőségeit, az MNB honlapjának elérhetőségét (www.mnb.hu), ahol a Pénztárak működését bemutató összehasonlítható adatok megtalálhatók. VI. Elszámolás tagsági jogviszony megszűnése esetén 1. A tagsági jogviszony megszűnése esetén a pénztártaggal, illetve kedvezményezettjével elszámolási kötelezettség keletkezik. 2. A tagsági jogviszony megszűnése esetén, az egyéni számlán nyilvántartott összeg a mindenkor hatályos adó- és társadalombiztosítási rendelkezések szerint kerülnek kifizetésre. 3. A tagsági jogviszony kilépéssel történő megszűnése esetén a Pénztár Ft kilépési díjat számol fel. 4. A tagsági jogviszony átlépéssel történő megszűnése esetén a Pénztár Ft átlépési díjat számol fel. 5. Amennyiben a tagsági jogviszony a tag halála miatt szűnik meg, abban az esetben az elszámolást díjfizetési kötelezettség nem terheli. 6. Amennyiben a tagsági jogviszony megszűnése a tagdíjfizetés elmulasztása (kizárás) miatt következik be, abban az esetben a pénztár az elszámoláskor 3.000,- Ft díjat von le. 7. A tagsági jogviszony megszűntetésére (átlépésre, kilépésre) irányuló bejelentést követően a Pénztártag szolgáltatást nem vehet igénybe. 8. Ha a tagsági jogviszony megszűnése a tagdíjfizetés elmulasztása miatt következik be, abban az esetben a tag a Pénztár bármelyik szolgáltatását a tagsági jogviszony megszűnésének napjáig veheti igénybe. A tagokkal történő elszámolás során, Ft alatt a Pénztár kifizetést nem teljesít, a különbözetet a működési alap javára kell elszámolni. VII. Záradék Jelen egységes szerkezetű Szolgáltatási Szabályzat (mely az Alapszabály elválaszthatatlan része) szövegét a Pénztár 2015.május 20-án tartott küldöttközgyűlése egyhangú szavazással fogadta el azzal, hogy a módosítások 2015.január 01-i hatállyal érvényesek. Melléklet: 1 db Győr,2015.május 20. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke Az okiratot ellenjegyezte: Győr, 2015.május 20. Dr. Wennesz Gyula ügyvéd 18

19 1. sz. melléklet Az Egészségpénztárnál a sporteszközök elbírálására alkalmazott gyakorlat Megnevezés Elszámolható Nem elszámolható Futás, kocogás, atlétika Speciális futócipő Melegítő, sapka, ruházat Labdajátékok, ütős sportok Labdák (baseball, kézi, kosár, tenisz, tollas, röplabda stb.) Ütők (baseball, tenisz, pingpong, fallabda stb.) Golyók (teke, bowling) Hálók, kapuk Ping-pong asztal, kosárlabda palánk Speciális felszerelés (stoplis cipő, sípcsontvédő, térdvédő stb.) Mezek Sportszárak Nem speciális sportcipők Vízi sportok Kerékpár, gördeszka, görkorcsolya Búvár felszerelés Beülő Lapátok Surfdeszka Kajak Kenu Csónak Surfvitorla Vitorlák Vizi-sí Úszószemüveg Úszó-füldugó Úszó orrcsipesz Úszósapka Kerékpár (felszerelve) Kerékpáralkatrész Roller Görkorcsolya Gördeszka Védőeszközök (sisakok, térd és könyökvédők) Kerékpáros cipők Motorcsónak Fürdőruha Biztonsági gyermekülés Nem speciális cipő Ruházat 19

20 Torna, aerobic, tánc Bordásfal Gumikötél (tornázáshoz) Gyűrű Hullahopp karika Polifoam Ugrókötél Step-pad Fitness labda Medicin labda Speciális cipő (pld. balett cipő) Nem speciális cipő Ruházat Téli sportok Küzdő sportok Lövészsportok Big foot Bob Él védő Gyorskorcsolya Jégkorong korcsolya Jégkorong ütő Korong Műkorcsolya Síbakancs Síbot Sífutó léc Sí kötés Sí szemüveg Síléc Snowboard Szánkó Vívótőr, kard, párbajtőr Vívó ruha Fejvédő Bokszzsák Bokszkesztyű Cselgáncsruha Tatami Speciális cipők Íj Nyilak Tegez Sportfegyverek Céltábla Síruha Sísapka Síkesztyű Nem speciális cipők és ruházat Ruházat 20

Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette:

Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette: SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette: 1 A KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (2014.05.07-én tartott küldöttközgyűlésen

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

Dr. Szebelédi Ferenc Pénztári konzultáció 2012. március 12.

Dr. Szebelédi Ferenc Pénztári konzultáció 2012. március 12. Aktuális jogi ügyek az egészség- és önsegélyező pénztári szektorban Dr. Szebelédi Ferenc Pénztári konzultáció 2012. március 12. Témák 1. Új Ptk. 2. Egészségpénztári szolgáltatások 3. Önsegélyező pénztárak

Részletesebben

Szolgáltatási szabályzat

Szolgáltatási szabályzat Szolgáltatási szabályzat Elfogadta a 2011. december 16-i küldöttközgyűlés a 3/(2011.12.16.) sz. határozatával. Hatályos 2012. január 1-től A Pénztár az Alapszabálya és Szolgáltatási Szabályzata szerinti

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

73EME Mérleg - Eszköz

73EME Mérleg - Eszköz 73EME Mérleg - Eszköz 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 2 841 339 0 2 841 339 2 661 649 0 2 661 649 002 73EME11 A) Befektetett eszközök 4 756 0 4 756 3 616 0 3 616 003

Részletesebben

FÜGGELÉK AZ ALAPSZABÁLYHOZ

FÜGGELÉK AZ ALAPSZABÁLYHOZ FÜGGELÉK AZ ALAPSZABÁLYHOZ számú függelék: Szolgáltatási Szabályzat számú függelék: A Pénztár alapképzési elvei számú függelék: Elszámolási Szabályzat 2013. április 04. 1 számú függelék SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Sporteszközök elszámolásának rendje

Sporteszközök elszámolásának rendje Sporteszközök elszámolásának rendje Egészségpénztárunknál a sporteszközök elszámolása az alábbiak szerint történik. Fontos tudni, hogy 2007.június 1.-től adóköteles szolgáltatás! Megnevezés ELSZÁMOLHATÓ

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Szakmai konzultáció 2007. február 22. Dr. Németh Ferenc

Szakmai konzultáció 2007. február 22. Dr. Németh Ferenc Az egészségpénztárak szolgáltatásainak változásai, kártyaelszámolások és zárolás Szakmai konzultáció 2007. február 22. Dr. Németh Ferenc Áttekintés Egészségpénztári szolgáltatások rendje Kártyás elszámolás

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2016. június 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási szabályzat 1. számú melléklet. Pénztári szolgáltatások. Hatályos 2017.

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási szabályzat 1. számú melléklet. Pénztári szolgáltatások. Hatályos 2017. Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási szabályzat 1. számú melléklet Pénztári szolgáltatások Hatályos 2017. január 1-jétől Tartalom Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár... 1 Szolgáltatási

Részletesebben

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2011.

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. Általános eljárási szabályok... 5 II. 2. Eljárási szabályok a szolgáltatás ellenértékének

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Tartalom Általános rendelkezések... 3 Hatásköri szabályok... 3 Módosítás... 3 Jogi környezet... 4 Rövidítések... 4 Irányadó jogszabályok...

Részletesebben

Allianz Hungária Egészségpénztár Szolgáltatási Szabályzat

Allianz Hungária Egészségpénztár Szolgáltatási Szabályzat Allianz Hungária Egészségpénztár Szolgáltatási Szabályzat Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Egészségpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Táblakód: 73EA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 31 243 0 31 243 37 685 0 37 685 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 0 3 30 003 73EA03

Részletesebben

Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében

Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében Dr. Lukács Marianna IV. Egészséginformációs Fórum, KSH-TÁRKI 2007. május 23-24. Témáink Az önkéntes egészségpénztár

Részletesebben

Allianz Hungária Egészségpénztár Szolgáltatási Szabályzat

Allianz Hungária Egészségpénztár Szolgáltatási Szabályzat Allianz Hungária Egészségpénztár Szolgáltatási Szabályzat Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Egészségpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3 2 AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET, AZ ILLETÉKESSÉG ÉS A FELELŐSSÉG

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata

az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata Hitelesítő záradék: Jelen szabályzatot az Életút Egészségpénztár közgyűlése 2014. március 31-i ülésén hagyta jóvá. Jelen

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök

Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök A gyógyászati segédeszközök (pl. fogszabályozó, lúdtalpbetét, protézisek, fűzők stb.) mindegyike elszámolható egészségpénztáron keresztül. Orvostechnikai

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fő vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/konferencia HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások 2012. január 25. dr. Lukács Marianna A magyar szociális állam 60/1991. (X.29.) országgyűlési

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73E - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 19-től Tartalom A. GARANCIAVÁLLALÁS A BENYÚJTOTT TAGI SZÁMLÁK KIFIZETÉSÉRE... 2 1. A vállalt garancia... 2 2. A garancia vállalásának

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról

263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról 263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról A Kormány az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi

Részletesebben

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint TEST-VÉR Egészségpénztár 2008.01.01.-12.31. c d e f g h z 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 179,294 0 179,294 251,187 0 251,187 002 73EME11 Befektetett eszközök 81,546 0 81,546 170,313 0 170,313 003

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2017. január 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73E - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idõ : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ

WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ 1 A WELLNESS Országos Önkéntes Egészségpénztár 2007. évi kiegészítõ melléklete I. BEVEZETÕ RÉSZ 1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA a) Elnevezése: WELLNESS

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöés

Részletesebben

Azonosító: 1/2016 Egészség- pénztári szolgáltatási szabályzat

Azonosító: 1/2016 Egészség- pénztári szolgáltatási szabályzat Azonosító: 1/2016 Egészség- pénztári szolgáltatási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 9. Szabályzat címe: Egészség- pénztári szolgáltatási szabályzat Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice,

Részletesebben

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 2016. január 29. (hatályos 2016. február 1.) Jelen Szolgáltatási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) elválaszthatatlan részét képezi

Részletesebben

Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai

Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai Az Öpt. és 263/2003. Kr. 2007. június 1-től hatályos szabályai alapján Szakmai konzultáció 2007. február 22. Az előadás főbb témakörei I. A szolgáltatások

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 35/2016. (2016.V.18.) számú határozatával 2016. május 18-án Hatályba lépés napja: 2016. június 01. Az Igazgatótanács nevében

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ Készült: Győr, 2015. április 20. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I. Gazdasági környezet 2014. év és 2015. évi várható alakulása 2014. január l-től érvényes

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL

ÜZLETI JELENTÉS ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL Készült: Győr, 2011. március 31. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I.Gazdasági környezet 2010. év és 2011. évi várható alakulása 2010. január l-től érvényes

Részletesebben

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! MKB Egészségpénztár. Bognár Andrásné

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! MKB Egészségpénztár. Bognár Andrásné 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 2. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK

Részletesebben

Szerződés egészségpénztári kártyaelfogadásra

Szerződés egészségpénztári kártyaelfogadásra Szerződés egészségpénztári kártyaelfogadásra amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Egészségpénztár (1132 Budapest, Váci út 30., levelezési cím: 1439 Budapest Pf.: 601., tel.: +36-1/299-9977,

Részletesebben

Egészségpénztári szolgáltatási szerződés

Egészségpénztári szolgáltatási szerződés Egészségpénztári szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; számlavezető bankja: Citibank, számlaszáma: 10800007-94627008, adószáma: 18177796-2-42), mint Megrendelő,

Részletesebben

az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata

az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata Hitelesítő záradék: Jelen szabályzatot pénztárunk küldöttközgyűlése az Életút Önsegélyező Pénztár, mint

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1051 Budapest, Zrínyi utca 3. Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök P a r á d f ü r d ő, F E S Z K o n g r e s s z u s - 2 0 1 4. s z e p t e m

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

OTP Országos Egészségpénztár oktatási anyag 2014. március OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR OKTATÁSI ANYAGA TAGSZERVEZŐK RÉSZÉRE

OTP Országos Egészségpénztár oktatási anyag 2014. március OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR OKTATÁSI ANYAGA TAGSZERVEZŐK RÉSZÉRE OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR OKTATÁSI ANYAGA TAGSZERVEZŐK RÉSZÉRE 1. Alapfogalmak Alapszabály Az egészségpénztárnak az a dokumentuma, mely az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016.

VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016. VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 2. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A

Részletesebben

EGÉSZSÉGÉRT ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2015.ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

EGÉSZSÉGÉRT ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2015.ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 215 - Kiegészítő melléklet EGÉSZSÉGÉRT ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 215.ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 215.5.27 Fröhlich László Igazgatótanács elnöke 216.5.27 1./12 oldal 215 - Kiegészítő

Részletesebben

Tájékoztató a kompenzációs rendszer keretében választható juttatások köréről Forrás: ORFK intranet (2009.01.28. szerda 14:12) 1. Melegétkezési utalvány Étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkezés, közétkeztetés

Részletesebben

OTP Országos Egészségpénztár. Alapszabály. Budapest, 20154. május 230. (hatálybalépés időpontja: 20154. május 20június 1.

OTP Országos Egészségpénztár. Alapszabály. Budapest, 20154. május 230. (hatálybalépés időpontja: 20154. május 20június 1. OTP Országos Egészségpénztár Alapszabály Budapest, 20154. május 230. (hatálybalépés időpontja: 20154. május 20június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A PÉNZTÁR ELNEVEZÉSE, AZONOSÍTÓ ADATAI... 3 II. A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ

Részletesebben

OTP Országos Egészségpénztár. Alapszabály. Budapest, 2015. május 20. (hatálybalépés időpontja: 2015. május 20.

OTP Országos Egészségpénztár. Alapszabály. Budapest, 2015. május 20. (hatálybalépés időpontja: 2015. május 20. OTP Országos Egészségpénztár Alapszabály Budapest, 2015. május 20. (hatálybalépés időpontja: 2015. május 20. TARTALOMJEGYZÉK I. A PÉNZTÁR ELNEVEZÉSE, AZONOSÍTÓ ADATAI... 3 II. A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja B u d a p e s t, 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 2 7. Orvostechnikai eszköz vs. Gyógyászati segédeszköz Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.

Részletesebben

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél 2013. április 18. dr. Lukács Marianna Elnök, Független Pénztárszövetség iroda@penztarszovetseg.eu Önkéntes

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ Készült: Győr, 2012. március 31. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I.Gazdasági környezet 2011. év és 2012. évi várható alakulása 2011. január l-től érvényes

Részletesebben

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök?

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Az orvostechnikai eszközök fogalmi és besorolási szabályai 2014. március 28., Budapest Balázs György Ferenc, GYEMSZI- EMKI Főosztályvezető Az egészségügyről szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ

WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI BESZÁMOLÓ 1 A WELLNESS Országos Önkéntes Egészségpénztár 2006. évi kiegészítõ melléklete I. BEVEZETÕ RÉSZ 1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA a) Elnevezése: WELLNESS

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T ÉV

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T ÉV ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. ÉV A kiegészítő melléklet célja a pénztár tevékenységének részletes bemutatása, az alapszabályban meghatározott

Részletesebben

Szolgáltatások Jegyzéke

Szolgáltatások Jegyzéke A PROV1TA Első Magyar Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabályának elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatások Jegyzéke Elfogadva a /2015. (2015. 05. 28.) sz. Küldött Közgyűlési határozattal Hatályos:

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 33/2014. számú határozatával 2014. április 25-én Hatályba lépés napja: 2014. április 25. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v1_20140425 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁS nyújtására, amely létrejött egyrészről

TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁS nyújtására, amely létrejött egyrészről Szerződés nyilvántartási jele:./2016 TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁS nyújtására, amely létrejött egyrészről Név:.... Rövidített név:... Székhely:... Magyarországi fióktelep:..... (Kizárólag külföldi

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

Generali Egészség- és Önsegélyező pénztár Szolgáltatási szabályzat 1. számú melléklet

Generali Egészség- és Önsegélyező pénztár Szolgáltatási szabályzat 1. számú melléklet Generali Egészség- és Önsegélyező pénztár Szolgáltatási szabályzat 1. számú melléklet PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK 1 Tartalom Generali Egészség- és Önsegélyező pénztár Szolgáltatási szabályzat... 1 1. számú

Részletesebben

OTP Országos Egészségpénztár. Alapszabály. Budapest, 2009. december 14.

OTP Országos Egészségpénztár. Alapszabály. Budapest, 2009. december 14. OTP Országos Egészségpénztár Alapszabály Budapest, 2009. december 14. TARTALOMJEGYZÉK I. A PÉNZTÁR ELNEVEZÉSE, AZONOSÍTÓ ADATAI... 3 II. A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 III. A PÉNZTÁR

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat

Szolgáltatási Szabályzat az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva a 19/2015. (2015.05.28.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2015. június 1-től BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatási Szabályzat,

Részletesebben

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től)

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) XXV-1/618-1/2015. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Egészség-és Önsegélyező Pénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 1036 Budapest, Lajos u. 78. Telefon: 06-80-201-417 Fax: 472-32-40 Adószám: 18234732-1-41 Pénzforgalmi jelzőszám: Kereskedelmi és Hitelbank

Részletesebben

Adómentesen finanszírozható:

Adómentesen finanszírozható: Adómentesen finanszírozható: Gyógyszerek: gyógyszerek gyógyvizek, gyógyiszap OGYI engedéllyel rendelkező gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények (a lista megtalálható az Országos Gyógyszerészeti

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT július 01.

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT július 01. TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 2015. július 01. TEMPO Egészségpénztár 1 Bevezetés A TEMPO Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban:

Részletesebben

Szolgáltatások Jegyzéke

Szolgáltatások Jegyzéke az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatások Jegyzéke Elfogadva a KGY 27./2012. (2012. 12. 06.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2013. január 1.-től 1 BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatások

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Kardirex Egészségpénztár

ALAPSZABÁLY. Kardirex Egészségpénztár ALAPSZABÁLY Elfogadva: Küldöttközgyűlés 2014.05.072015.05.20 Hatályos: 2014.június 01-től2015.január 01. Hatályát vesztette: 2014.december 31. 1 A KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 32/2015. számú határozatával 2015. szeptember 14-én Hatályba lépés napja: 2015. szeptember 15. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v2_20140915

Részletesebben

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél 2013. április 18. dr. Lukács Marianna Elnök, Független Pénztárszövetség iroda@penztarszovetseg.eu Önkéntes

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 1036 Budapest, Lajos u. 78. Telefon: 06-80-201-417 Fax: 472-32-40 Adószám: 18234732-1-41 Pénzforgalmi jelzőszám: Kereskedelmi és Hitelbank

Részletesebben

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, 2005. február 28. 7624 Pécs Hungária út 53/1. 72/213-711 mecsekep@dravanet.hu

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, 2005. február 28. 7624 Pécs Hungária út 53/1. 72/213-711 mecsekep@dravanet.hu Kiegészítő melléklet Pécs, 2005. február 28. Általános kiegészítés A Mecsek Egészségpénztár bemutatása A Mecsek Egészségpénztár 1996. szeptember 17-én alakult, 15 fő alapító taggal. Az Alapszabály szerint

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató! 1. Mi az önkéntes kiegészítő egészségpénztár? 2. Miért előnyös a munkáltató számára?

Tisztelt Munkáltató! 1. Mi az önkéntes kiegészítő egészségpénztár? 2. Miért előnyös a munkáltató számára? Tisztelt Munkáltató! Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló törvény 1993 óta Magyarországon is lehetőséget teremt arra, hogy a cégek és vállalkozások hozzájáruljanak munkavállalóik aktívabb,

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Ön miben jobb, mint a többiek?

Ön miben jobb, mint a többiek? A Földön élő két bármelyik ember genetikai kódja között kevesebb, mint 0,0003% a különbség. Enriques, J. As the Future Catches You: How Genomics&Other Forces are Changing Your Life, Work, Health&Wealth,

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2013. ÉV T A R T A L O M 1. AZ ÚJ PILLÉR 2013-BAN SZÉDÜLETES NÖVEKEDÉST PRODUKÁLT... 2 2. AZ ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben