Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette:"

Átírás

1 SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadva: küldöttközgyűlés: május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette: 1

2 A KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár ( én tartott küldöttközgyűlésen elfogadott Szolgáltatási Szabályzata egységes szerkezetben) I. Értelmező rendelkezések Jelen Szolgáltatási Szabályzat alkalmazásában: 1. Egészségügyi szakellátás: mindazon ellátás, amelyeket az évi LXXXIII. törvény, és annak végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet annak minõsít. 2. Nem-konvencionális eljárások: a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati (a továbbiakban együtt: nem-konvencionális) eljárások célja az egészségi állapot kedvezõ befolyásolása, a betegségek megelõzése, valamint az egészséget veszélyeztetõ, illetve károsító tényezõkkel szembeni védekezés lehetõvé tétele. A nem-konvencionális eljárások az egészség és betegség eltérõ szemléletén, a konvencionális, természettudományosan megalapozott eljárásoktól eltérõ megközelítésbõl eredõ módszereken alapulnak, amelyek a külön jogszabályban foglaltak szerint a konvencionális gyógyítási módszereket kiegészítõ, meghatározott esetekben helyettesítõ eljárások. Nem-konvencionális eljárás helyettesítõ eljárásként csak orvosi ellenõrzés mellett alkalmazható. 3. Gyógyüdülő: a 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet szerinti gyógyászati szolgáltatásokat is nyújtó hotel, szálloda, panzió, vendégház, üdülõ, azaz az a létesítmény, amely az igénybevételére jogosultak részére saját gyógyászati részlegén vagy más gyógyintézmény kiegészítõ szolgáltatásainak igénybevételével, a természetes gyógymódok orvosi felügyelet melletti alkalmazását is lehetõvé teszi. 4. Gyógyszálló: az a kereskedelmi szálláshely, amely vendégei számára fõként természetes gyógytényezõ alkalmazásával saját gyógyászati részlegén önálló vagy más gyógyintézet kiegészítõ szolgáltatásainak bevonásával, orvosi ellenõrzés mellett terápiás lehetõséget biztosít. 5. Gyógyvíz-ivócsarnok: gyógyvizet szolgáltat ki közvetlenül a fogyasztók részére a helyszínen történõ (kúraszerű) fogyasztás céljából. 6. Gyógybarlang (barlangterápiás intézet): megfelelõen kialakított és berendezett természetes barlangképzõdmény vagy más földalatti térség (bánya, táró) bizonyítottan gyógyhatású különleges légköri viszonyait használja fel egyes betegségek kezelésére. 7. Gyógyfürdő, illetve klímagyógyintézet: az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvény 240. rendelkezése alapján a fürdõ- és klímagyógyintézet az a természetes gyógytényezõk felhasználásával egészségügyi szolgáltatást is nyújtó olyan egészségügyi vagy részben egészségügyi szolgáltató, amely a fürdõ- vagy klímagyógyintézetre utaló valamely elnevezés használatára a természetes gyógytényezõkrõl szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelõen működési engedélyt kapott. 8. Gyógyszertár: a gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló 2006.évi XCVIII. sz.törvény hatálya alá tartozó gyógyszertár, 9. Gyógyszer: a törzskönyvezett gyógyszerkészítmény, a gyógyszeranyag, galenusi gyógyszerkészítmény, gyógy tápszer, sebészeti kötözõszer, rugalmas kötözõanyag, immunbiológiai készítmény, továbbá a gyógyhatású készítmények, feltéve, hogy azok gyógyszertáron keresztül kerültek beszerzésre, 10. Gyógyászati segédeszköz: átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élő ember személyes használatába adott orvostechnikai eszköz (beleértve az önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközt is), vagy orvostechnikai eszköznek nem minősülő ápolási technikai 2

3 eszköz, amely használata során nem igényli egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy folyamatos jelenlétét. Személyes használatnak minősül az eszköz természetes vagy mesterséges testfelszíni nyílással rendelkező testüregben, vagy testen történő viselése, alkalmazása, ide értve az önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök emberi szervezetből származó mintán történő alkalmazását is, valamint a test megtámasztására, mozgatására szolgáló eszköz igénybevétele diagnosztikus, terápiás, rehabilitációs, vagy ápolási céllal, 11. Gyógyszer és gyógyászati segédeszközök árának támogatása: Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló jogszabályban meghatározott, hatóság által engedélyezett, lakosság számára közvetlenül forgalmazott humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is) árának támogatása az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott egyedi gyógyszerbeszerzés keretében alkalmazásra kerülő gyógyszerek és immunbiológiai készítmények árának támogatása orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények árának támogatása a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben és a hatályos Formulae Normalesben meghatározott, közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas gyógyszeranyagok árának támogatása az anyatej helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek megvásárlásának támogatása a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek megvásárlásának támogatása társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök megvásárlásának, kölcsönzésének támogatása, a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre, vagy e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának támogatása (ha az a társadalombiztosítási támogatás igénybe vétele nélkül történik, orvosi javaslat alapján vehető igénybe) közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező, illetve CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása egészségügyi hatóság által engedélyezett csecsemő- és betegápolási cikkek megvásárlásának támogatása gyógyvizek és gyógyiszap megvásárlásának támogatása az Országos Gyógyszerészeti Intézet által kiadott engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek támogatása a fenti pontokban felsorolt termékek házhozszállítása OÉTI nyilvántartásba vett gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása 12. Gyógyszer és gyógyászati segédeszközök árának életmódjavító önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása gyógyteák, fog- és szájápolók támogatása 13. Egészségpénztári kártya: Olyan egészségpénztár által kibocsátott eszköz, amely alkalmas a pénztártag azonosítására, az egyéni számlán meglévő fedezet igazolására, valamint az egyéni számlán zárolási művelet elvégzésére, valamint alkalmas lehet egészségügyi és egészségbiztosítási adatkezelés támogatására 14. Zárolás: a pénztártag egyéni számláján lévő összeg elkülönítése az egészségpénztári kártyát vagy call-centeres authorizációt elfogadó követelése kielégítésének biztosítása céljából. II. Általános rendelkezések 3

4 1. A Kardirex Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) az Alapszabályban meghatározott szolgáltatásokat nyújtja a jogosultak részére. 2. A Pénztár szolgáltatásait jelen Szolgáltatási Szabályzatban előírt feltételek szerint a pénztártagok, illetve a pénztártag jogán a közeli hozzátartozók illetve élettárs vehetik igénybe. A pénztártag közeli hozzátartozójának minősülnek a szolgáltatások igénybevétele szempontjából a Polgári Törvénykönyv 8:1.. (1) 1 pontjában megjelölt személyek (a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő, valamint testvér) és az élettárs. 3. A pénztártag a Pénztár szolgáltatásaira az alábbi feltételek teljesülése esetén válik jogosulttá: tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett a pénztártag számláján a szolgáltatás ellenértékének fedezete rendelkezésre áll az adott szolgáltatás igénybevételéhez előírt iratokat csatolta. 4. A pénztártag a pénztári szolgáltatásokat a Pénztár tevékenységi engedélyének jogerőre emelkedését követően veheti igénybe. 5. A pénztártag halála esetére kedvezményezettet jelölhet meg. 6. Célzott szolgáltatások a pénztár a munkáltatói taggal támogatási szerződést köthet célzott szolgáltatások nyújtására. a munkáltatói tag által fizetett teljes összeg adománynak minősül, a célzott szolgáltatás céljára szánt pénzösszeget egyéni számlán nem lehet nyilvántartani, azt munkáltatónként és azon belül szerződésenként elkülönítetten létrehozott tartalékba kell helyezni. a célzott szolgáltatásokra vonatkozó szerződés feltételeit a többször módosított 1993 évi XCVI.törvény 12/A -a tartalmazza. Az SZJA tv. 71. (3a) bekezdése értelmében béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltatói tag által az Öpt. előírásai szerint célzott szolgáltatásra befizetett összegből az a rész, amely évente nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak létszáma és a minimálbér szorzatát. Fontos körülmény, hogy az összeg nem számít bele az éves forintos béren kívüli juttatások keretösszegébe. 7. Pénzmosás megelőzése miatti azonosítás a pénztárnak a pénztártaggal kapcsolatban rendelkeznie kell a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI.törvényben megállapított azonosítási kötelezettség teljesítéséhez szükséges minden adattal:családi és utónév, születéskori név, születési hely, idő, anyja neve, állampolgársága, lakcím, az azonosító okmány száma, annak típusa. amennyiben ez nem áll a Pénztár rendelkezésére, kifizetés nem teljesíthető III. A Pénztári alapok (tartalékok) képzése és a befizetések felosztása 1. A Pénztár az alábbi alapokat (tartalékokat) köteles képezni: Működési alap (működési tartalék) a működési költségek fedezésére szolgál Fedezeti alap: (fedezeti tartalék) a szolgáltatások kiegyenlítésére szolgál Likviditási alap: (likviditási tartalék) a működési és fedezeti alap általános tartalékaként - a Pénztár fizetőképességének biztosítására szolgál. 2. Az egységes tagdíj (minimális tagdíj) ,- Ft/év. A belépő tag első tagdíj befizetéséből 2.000,- Ft a működési alapba kerül, a befizetett tagdíj többi része az alapok között sávosan kerül felosztásra. 3. A további befizetésre kerülő összegek sávosan kerülnek az alapok (tartalékok) között megosztásra: 4

5 Az alapok (tartalékok) megosztása: Tagdíj Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap (tartalék) (tartalék) (tartalék) Ft/év % % % Ft/év-ig 91,5 8,0 0, Ft/év-től 97,0 3,0 0,0 A támogatói adomány 3%-át a működési alapban kell jóváírni. 4. A Pénztárból más egészségpénztárba átlépő tag esetében az átlépési díj összege Ft. 5. A tagsági viszony kilépéssel történő megszüntetése esetén a kilépési díj összege Ft IV. Igénybe vehető szolgáltatások 1. A Pénztár a pénztártagok, illetve a pénztártagok rendelkezése alapján a közeli hozzátartozóik részére az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban OEP) által nem, vagy csak részben finanszírozott kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásokat és életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokat nyújtja. 2. A pénztár szolgáltatásai lehetnek a személyi jövedelemadó szempontjából: SZJA mentesek és SZJA kötelesek Személyi jövedelemadó mentes szolgáltatások a kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások 2.2. Személyi jövedelemadó köteles szolgáltatások az életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások, valamint a jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatások 3. A pénztár szolgáltatásait természetbeni szolgáltatás vagy pénzbeli ellátás formájában teljesíti. 4. Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások (ADÓMENTESEK) a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése vagy pótlása, otthoni gondozás támogatása (orvosi javaslatra), gyógytorna, gyógy-masszázs és fizikoterápiás kezelés támogatása látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás támogatása mely a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangos könyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet életvitelt elősegítő szolgáltatás támogatása amely mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) lehet a szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának és házhozszállításának támogatása, OÉTI nyilvántartásba vett gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképtelenség esetén csak a pénztártag részére, hátramaradottak segélyezése a pénztártag halála esetén. szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése 5

6 5. Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások (ADÓKÖTELESEK) természetgyógyászati szolgáltatások, melyek 11/1997.(IV.28) NM rendelet 1.sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően vehetők igénybe, sporteszköz vásárlásának és bérlésének támogatása, melynek keretében az aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint kar-, könyök-, térd- és fejvédő) vásárlása, illetve bérlése támogatható, gyógyteák, fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása. Az adókötelesen igénybevett szolgáltatás összege visszafizethető. 6. Jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatásnak minősülő szolgáltatás amelynek nyújtását, igénybevételét jogszabály nem teszi lehetővé, a Pénztár alapszabályában nem szereplő szolgáltatás, amely igénybe vehetőségéhez előírt jogszabályi és/vagy a pénztári alapszabályi feltétel (ek) nem teljesül (nek) ideértve a szolgáltatás megkezdését, illetve folyósításának tartamát, amelynek összege meghaladja a jogszabályban és/vagy a pénztár alapszabályában meghatározott legnagyobb összeget, amely meghaladja a jogszabályban és/vagy a pénztár alapszabályában meghatározott időtartamot és/vagy mértéket, téves kifizetések A szolgáltatások jogalap nélkül történő igénybevételének anyagi következményeit az igénybe vevő tag viseli. A jogalap nélkül igénybevett szolgáltatás összege visszafizethető. Készpénzzel vagy bankkártyával történt fizetés esetén: Ha a Pénztár a számlaellenőrzés során nem elszámolható szolgáltatást, terméket is talál a számlában vagy az igénybevétel egyéb körülményei jogszerűtlenek (pl. orvosi javaslat hiánya), akkor a Pénztár jogosult a készpénzes számlában szereplő nem jogszerű tételeket megállapítani és az ellenértékét nem kifizetni. A bankkártyával történő fizetésre a készpénzes fizetésre megállapított rendelkezések vonatkoznak. Zárolással történt fizetés esetén: Ha a Pénztár által nem finanszírozható termék/szolgáltatás ellenértéke került zárolásra - a Pénztártagnál jogosulatlan kifizetésként jelentkezik, ami adóköteles jövedelemnek számít. A nem jogszerű tételek ellenértékét a tag egyéni számláján és a Pénztár tagi- adó-analitikájában adóköteles bevételként nyilvántartja. A jogosulatlan kifizetésről, annak körülményeiről a Pénztár az SZJA törvénynek megfelelően a tagot időszakosan (negyedévente) értesíti. A tag jogosult a Pénztár felhívására a kifizetett, nem jogszerű tételek (számlák) ellenértékét a tárgy év december 31-ig jogosulatlan kifizetés visszafizetése jogcímen egyéni számlája javára (fedezeti alap) visszafizetni, vagy a jogszerűséghez szükséges igazolásokat, dokumentumokat pótolni, s ezáltal az adókötelezettségét megszüntetni. Ezt a visszafizetést levonás nem terheli. Amennyiben a tag az előbbiek szerinti visszafizetést nem alkalmazza, vagy a jogszerűséghez szükséges igazolásokat, dokumentumokat nem pótolja, úgy a tag a következő év január 31.-ig adóigazolást kap a pénztártól, melyben az adóköteles tétel, mint jövedelem szerepel, melyet a pénztártagnak kell bevallania és leadóznia. Kardirex Egészségpénztári kártyával történő fizetés esetén: 6

7 A Pénztár a számla ellenértékét átutalja abban az esetben is, ha a számla a Pénztár által nem finanszírozható terméket/szolgáltatást is tartalmaz. Ez a Pénztártagnál jogosulatlan kifizetésként jelentkezik, ami adóköteles jövedelemnek számít. A nem jogszerű tételek ellenértékét a tag egyéni számláján és a Pénztár tagi- adó-analitikájában adóköteles bevételként nyilvántartja. A jogosulatlan kifizetésről, annak körülményeiről a Pénztár az SZJA törvénynek megfelelően a tagot időszakosan (negyedévente) értesíti. A tag jogosult a Pénztár felhívására a kifizetett, nem jogszerű tételek (számlák) ellenértékét a tárgy év december 31-ig jogosulatlan kifizetés visszafizetése jogcímen egyéni számlája javára (fedezeti alap) visszafizetni, vagy a jogszerűséghez szükséges igazolásokat, dokumentumokat pótolni, s ezáltal az adókötelezettségét megszüntetni. Ezt a visszafizetést levonás nem terheli. Amennyiben a tag az előbbiek szerinti visszafizetést nem alkalmazza, vagy a jogszerűséghez szükséges igazolásokat, dokumentumokat nem pótolja, úgy a tag a következő év január 31.-ig adóigazolást kap a pénztártól, melyben az adóköteles tétel, mint jövedelem szerepel, melyet a pénztártagnak kell bevallania és leadóznia. 7. A pénztár elszámolási rendje az életmódjavító (adóköteles) szolgáltatások igénybe vétele esetén: Készpénzzel vagy bankkártyával történt fizetés esetén: Amennyiben a tag kéri az adóköteles szolgáltatás/termék kifizetését, csatolnia kell a nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi, hogy a termék ellenértékéből a Pénztár SZJA-val csökkentett összeget utal át részére. A levont adóelőleget az Egészségpénztár bevallja és befizeti az adóhatóságnak, és arról következő év január 31.-ig adóigazolást ad ki a tag részére. Amennyiben a tag nem küldi a számla mellé a nyilatkozatot, úgy tekintjük, hogy nem kéri az adóköteles termék árának elszámolását. A pénztár az adóköteles termék összegét lehúzza a számláról és a fennmaradó, elszámolható tételek kerülnek csak kifizetésre. Így nem keletkezik a tagnak adóköteles jövedelme. A bankkártyával történő fizetésre a készpénzes fizetésre megállapított rendelkezések vonatkoznak. Zárolással, Kardirex Egészségpénztári kártyával történő fizetés esetén: A számla összegét a Pénztár a szolgáltatónak akkor is átutalja, ha a számla életmódjavító (adóköteles) terméket is tartalmaz. Az életmódjavító szolgáltatásokról, mint adóköteles kifizetésről, a Pénztár az SZJA törvénynek megfelelően a tagot időszakosan (negyedévente) értesíti. A tag a következő év január 31.-ig adóigazolást kap a pénztártól, melyben az adóköteles tétel, mint egyéb jövedelem szerepel, melyet a pénztártagnak kell az adóbevallásában szerepeltetni. 8. Prevenciós szolgáltatások: A pénztárral szűrési, állapot felmérési tevékenységre szerződött egészségügyi szolgáltató által végzett egészségügyi állapotfelmérő vizsgálatok, amelyek eredményeinek felhasználásával személyes egészségterv készül, ha a személyes egészségterv alapján indokolt, prevenciós szolgáltatásnak minősülnek az alábbi szolgáltatások: szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelés ha a személyes egészségterv alapján indokolt, az egészség megőrzését és a megbetegedések megelőzését elősegítő az orvosi javaslat alapján igénybe vehető szolgáltatások közül prevenciós szolgáltatásnak minősülnek az alábbi szolgáltatások: gyógytorna, gyógy-masszázs, fizikoterápiás kezelések igénybevétele, az elkerülhető betegségek korai felismerésére irányuló olyan szűrővizsgálatok, amelyeket az OEP nem finanszíroz. Egészségügyi állapotfelmérő vizsgálatok elvégzésének, ill. a személyes egészségterv elkészítésének célja: a szervezet általános fizikai és egészségügyi állapotának megítélése, a betegségek korai felismerése. Személyre szabott program ajánlása az egészséges életmód kialakítása, a betegségek megelőzése, ill. a már észlelt betegségek visszaszorítása, az egészség helyreállítása érdekében. 7

8 Az Egészségterv készítéséhez szükséges alapvizsgálatok: fizikális vizsgálat testsúly-, testmagasság-, derékbőségmérés testtömeg-index számítás ( BMI ) test zsírszázalék meghatározás vérnyomásmérés 12 elvezetéses nyugalmi EKG készítés laborvizsgálatok közül: vizelet-, vérkép-, vércukor-, koleszterin vizsgálat szükség szerint: látásélesség és színlátás vizsgálat szűrőaudiometriás vizsgálat A személyes egészségtervet (SZET) az állapotfelmérést végző, a Pénztárral e célra szerződött egészségügyi szolgáltató szakorvosa készíti, amely tartalmazza: a beteg állapotát, panaszait felmérő kérdőíves előszűrés eredményeinek összefoglalását a Pénztár jelen Szolgáltatási Szabályzatában meghatározott alapvizsgálatok eredményét az állapotfelmérést végző szakorvos által esetlegesen javasolt további állapotfelmérő vizsgálatok eredményét a vizsgálatok összefoglaló értékelését az értékelés alapján készült javaslatot a további vizsgálatokra és ellenőrzésekre, esetleges gondozásba vételre életvezetési javaslatot, amely kiterjed táplálkozási javaslatokra, az esetlegesen javasolt sporttevékenységekre és gyógyászati szolgáltatásokra, továbbá kúraszerű ellátásokra Ezek a szolgáltatások csak akkor minősülnek prevenciós szolgáltatásnak, ha a pénztártag a javaslat megértését, a javaslatok elfogadását, és a megvalósításban együttműködő készségét aláírásával igazolja és a személyes egészségterv a szolgáltatás igénybevételének időpontját megelőző két éven belül készült. Prevenciós szolgáltatásnak minősülnek az elkerülhető betegségek korai felismerésére irányuló olyan szűrővizsgálatok, ideértve az OEP által nem finanszírozott, működési engedéllyel rendelkező szakorvos magánrendelőjében végzett szűrést, így különösen: méhnyak rák szűrés emlőrák szűrés vastagbélrák szűrés prosztatarák szűrés mozgásszervi szűrés AIDS szűrés mentális zavarok korai felismerését célzó szűrés fogászati szűrés valamint az allergológiai szűrés bőrgyógyászati szűrés érsebészeti szűrés foglalkozás-egészségügyi szűrés osteoporosis szűrés magas vérnyomásszűrés ergonómiai szűrés diabetes szűrés szemészeti szűrés zöld hályogszűrés) menedzserszűrés pszichológiai szűrés 9. A Pénztár pénzbeli ellátásai: gyógyszer árának és házhozszállításának támogatása, gyógyászati segédeszköz árának és házhozszállításának támogatása, pénztártag betegség miatti keresőképtelensége esetén kieső jövedelmének pótlása csak a pénztártag részére, 8

9 pénztártag halála esetén a hátramaradottak támogatása A gyógyszer árának és házhozszállításának támogatása: az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló jogszabályban meghatározott, hatóság által engedélyezett, lakosság számára közvetlenül forgalmazott humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is) árának támogatása; az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott egyedi gyógyszerbeszerzés keretében alkalmazásra kerülő gyógyszerek és immunológiai készítmények árának támogatása; orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények árának támogatása; a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben és a hatályos Formulae Normalesben meghatározott, közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas gyógyszeranyagok árának támogatása; az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek megvásárlásának támogatása; a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek megvásárlásának támogatása; egészségügyi hatóság által engedélyezett csecsemő- és betegápolási cikkek megvásárlásának támogatása; gyógyvizek és gyógyiszap megvásárlásának támogatása; az Országos Gyógyszerészeti Intézet által kiadott engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek; a Pénztár nem támogatja a gyógyszertárban forgalmazható alábbi termékek árát: élelmiszerek, étrend és táplálék kiegészítők, ásványvizek, a törzskönyvezett állatgyógyászati készítmények és premixek, a rovar- és rágcsálóirtó szerek, - kivéve a kullanccsal kapcsolatosak, nyomdai vagy elektronikus úton előállított egészségügyi témájú kiadványok, a kozmetikai készítmények, bébi ételek és italok Gyógyászati segédeszköz árának és házhozszállításának támogatása: társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök megvásárlásának, kölcsönzésének támogatása, a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre, vagy e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának, valamint javításának támogatása, közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező, illetve CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása, A jelenleg hatályos 14/2007.(III.14.) EÜM rendelet tartalmazza a gyógyászati segédeszközök főbb csoportjait A Pénztár a gyógyászati segédeszközök árát támogatja, így különösen: szemüveglencsék, szemüvegkeretek, kontaktlencsék, kontaktlencse ápolószerek és tartozékok, látószervi betegségek segédeszközei, hallószervi betegségek segédeszközei, hallókészülékek és tartozékok, kiegészítõk, fogászati segédeszközök, fogpótlások segédeszközei, fogszabályozás segédeszközei, 9

10 ortopéd cipõk, lúdtalpbetétek, fűzõk, sérvek, hasfali izomzat gyengülésének segédeszközei, emlõbetegségek segédeszközei, légzõszervi betegségek segédeszközei, terápiás eszközei, anyagcsere-betegségek segédeszközei, parenterális otthoni gyógyszerterápia segédeszközei, fecskendõk, tűk, keringési betegségek segédeszközei, gastrointestinalis betegségek segédeszközei, mesterséges táplálás segédeszközei, urogenitalis betegségek segédeszközei, kötszerek, személyes mozgás segédeszközei. A hallásjavító készülék vásárlásához orvosi javaslat is kell. Szemüveg, kontaktlencse, egészségvédelmi célú napszemüveg vásárlásához orvosi javaslat, ill. legalább optometrista által végzett vizsgálat szükséges, ezért e termékek kizárólag az ezeket forgalmazó szakboltokban, beleértve az optikai látszerész-üzleteket is, vásárolhatók meg A pénztártag betegség miatti keresőképtelensége esetén kieső jövedelmének pótlása: A szolgáltatás a pénztártag betegsége miatt kieső keresőképtelenség idejére vehető igénybe A szolgáltatás igénybevételének feltételei: az igényléshez csatolni kell a munkáltatói igazolást a kiesett jövedelemről, igazolás a keresőképtelen állományba vételről (orvos igazolás), a szolgáltatás teljes egészében a pénztártag egyéni egészségszámlájáról kerül ki egyenlítésre, az azon levő fedezet erejéig Jövedelempótlásra csak a pénztártag jogosult, közeli hozzátartozója nem A pénztártag halála esetén a hátramaradottak támogatása: A szolgáltatás a pénztártag halála esetén a hátramaradottak támogatása céljából a temetés költségeinek fedezetére vehető igénybe, A szolgáltatás igénybevételének feltételei: a pénztártag bejelentett közeli hozzátartozójának írásban kell igényelnie a szolgáltatást, az igényléshez csatolni kell a temetési költségről kiállított eredeti számlát és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a szolgáltatás teljes egészében a pénztártag egyéni egészségszámlájáról kerül kiegyenlítésre, az azon levő fedezet erejéig. 9.5 OÉTI nyilvántartásba vett gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása A szolgáltatás igénybevételének feltételei: az OÉTI honlapján a nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek listája megtekinthető. ezek a termékek a tag és közeli hozzátartozója részére ( külön orvosi javaslat nélkül) bármely, ilyen terméket árusító üzletben megvásárolhatók és a pénztárban elszámolhatók. a számlákkal kapcsolatos kiemelt követelmény,hogy a vásárolt termék egyértelműen a számlán beazonosítható legyen az OÉTI listájában szereplő termékkel. 10

11 9.6 Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése A szolgáltatás igénybevételének feltételei: A pénztártag Magyarországon bejegyzett és működési engedéllyel rendelkező, valamint a Pénztárral erre vonatkozóan szerződésben álló biztosítónál szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítást (betegségbiztosítást) köthet a maga és bejelentett közeli hozzátartozói, mint a biztosítás kedvezményezettjei javára. A biztosítónak az adott egészségbiztosítással kapcsolatos bármely pénzbeli kifizetését a pénztártag pénztárban vezetett egészségszámlájára, vagy a pénztár erre a célra kijelölt szolgáltatási számlájára kell teljesíteni. 1. Szolgáltatói szerződés V. A szolgáltatások igénylése és teljesítése A Pénztár jelen szabályzat IV. fejezet 4. és 5. pontjában meghatározott szolgáltatásokat egészségügyi szolgáltatón, illetve egyéb szolgáltatón keresztül nyújtja, amelyekkel a Pénztár szerződést köt, mely - a gyógytorna, gyógy-masszázs, fizikoterápia, valamint az OEP-pel szerződésben álló szolgáltatók kivételével - csak írásban érvényes. A többi szolgáltatás, szolgáltatási szerződés nélkül is igénybe vehető, de szolgáltatási szerződés is köthető. Átutalással történő fizetés esetén minden esetben szerződéskötés szükséges minden szolgáltatóval. 2. Orvosi javaslat Egyes szolgáltatások szabályszerű (adómentes) igénybevételének feltétele, hogy a szolgáltatást ténylegesen igénybevevő személy (Pénztártag, szolgáltatásra jogosult) rendelkezzen az adott szolgáltatásra érvényes orvosi javaslattal, Az orvosi javaslatnak nem kell kötelezően az egyes szolgáltatásokon belül részletes meghatározást tartalmaznia, Az orvosi javaslatnak nincs kötelezően előírt formája, de minimálisan tartalmaznia kell a következőket: - a tag és/vagy bejelentett közeli hozzátartozó neve, a tag pénztári azonosító száma, - a javasolt szolgáltatások (személyenként), - időbeni hatálya, kiállítás helye, dátuma, kiállító orvos aláírása, bélyegzője. az orvosi javaslatot egészségügyi szolgáltató szakorvosa készíti. optikai szolgáltatás esetén elegendő az optometrista javaslata is. Az orvosi javaslat lehet egyszeri alkalomra vagy határozatlan időre szóló. A személyes egészségtervnek is része az orvos által adott javaslat. Ennek az érvényességi ideje a kiállítástól számított 2 év. 11

12 3. Egészségpénztári szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályok Vásárlás feltétele Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások /ADÓMENTES/ Szolgáltatás megnevezése Szerződéskötés Igazolás Limit 10% adókedvezmény TB által nem finanszírozott egészségügyi egészségügyi szolgáltatás (szűrés**) csak OEP-pel nem szerződött szolgáltató esetén szükséges nem nincs szűrővizsgálat esetén, igen orvosi javaslatra ET nélkül is Adóköteles jövedelem keletkezik nem Otthoni gondozás igen orvosi nincs nem nem Gyógytorna, gyógy-masszázs ET. alapján * fizikoterápiás kezelés nem nincs nem igen nem Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás Mozgáskorlátozott vagy megváltozott egészségi állapotú személyek lakókörnyezetének átalakítása Szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések nem hatósági igazolás nincs nem nem nem hatósági igazolás nincs nem nem igen nem nincs ET. alapján * igen Gyógyszervásárlás és házhozszállítás nem nem nincs nem nem Gyógyászati segédeszköz vásárlása, bérlése és házhozszállítása nem nem nincs nem nem Hallásjavító eszköz nem orvosi nincs nem nem Orvostechnikai eszköz vásárlása nem nem nincs nem nem Optikai szolgáltatás nem orvosi javaslat vagy optometrista által írt javaslat nincs nem nem Tápszer nem nem nincs nem nem Gyógyvizek- és gyógyiszap vásárlása nem nem nincs nem nem Csecsemő és betegápolási cikkek nem nem nincs nem nem Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény (OGYI-s termékek nem nem nincs nem nem Kieső jövedelem pótlása csak pénztártag részére nem munkáltatói és táppénzes igazolás nincs nem nem nem Hátramaradottak segélyezése a pénztártag halála esetén (a szabályzat által meghatározott dokumentáció szükséges az elszámoláshoz) nem igazolás nincs nem nem OÉTI nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása nem nem nincs nem nem nem nem nincs nem nem Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése igen nem nem nem nem Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások /ADÓKÖTELES/ Természetgyógyászat igen nem nincs nem igen Sporteszköz vásárlása és bérlése nem nem nincs nem igen Gyógytea vásárlása nem nem nincs nem igen Fog- és szájápolók vásárlása nem nem nincs nem igen * ET - Egészségterv ** - Az orvosi javaslat alapján elvégzett szűrővizsgálatok egészségterv nélkül is prevenciós szolgáltatásoknak minősülnek 12

13 4. Elszámolással kapcsolatos általános előírások: A Pénztár csak a pénztári belépést követően igénybe vett szolgáltatások költségét számolhatja el. A pénztártag a szolgáltatás igénybe vétele előtt köteles meggyőződni arról, hogy egyéni egészségszámláján levő összeg fedezi-e az igényelni kívánt szolgáltatást. A Pénztártag egyéni egészségszámlájának egyenlegéről, az utolsó befizetés vagy kifizetés időpontjáról és összegéről a Pénztár os telefonszámán éjjel-nappal hívható Call-Centerén, valamint a Kártyaközpont es telefonszámán, munkanapokon 8-20 óráig, a Pénztár internetes honlapján ( személyesen vagy írásban kérhet felvilágosítást. A telefonon vagy írásban történő felvilágosítás kérés esetén a pénztártag köteles a pénztári azonosító számát közölni és a Pénztár ennek közlése után adja meg az egyéni egészségszámla egyenlegét. A telefonhívás költségét a hívó fél viseli. A honlapról történő egyenleg lekérdezéshez a pénztártagnak be kell írnia tagazonosító kódját és adószámát. A személyesen kért egyenlegre vonatkozó felvilágosítás ingyenes. Az írásbeli egyenlegközlés évente egy alkalommal díjmentes, minden további írásbeli egyenlegközlésért alkalmanként Ft-ot kell fizetni. A számlán a jogszerűen elszámolható szolgáltatás, termék szerepelhet, az ettől való eltérés adóügyi felelőssége a tagot terheli. A Pénztárban a szolgáltatás igénybevételének időpontja az a dátum, amikor a Pénztár a szolgáltató számlája alapján a szolgáltatás ellenértékének kifizetését az egyéni számlára terheli (kifizetés dátuma), függetlenül a számlán szereplő teljesítési időponttól. (a Call-Centeren telefonon, az egészségpénztári kártyával POS terminálon keresztül történő zárolás esetén is) A Pénztár a számlák kifizetését kizárólag banki átutalással teljesíti. Készpénzben, illetve csekken történő kifizetésre nincs mód. Egészségpénztári Szolgáltató által a Pénztártagnak készpénz visszafizetése kifejezetten tilos! Garanciális vagy egyéb okból történő visszafizetésnél - helyesbítő számla kibocsátásával az Egészségpénztári Szolgáltató köteles a Pénztártag javára (tag nevének és tagsági kódjának feltüntetésével) az Egészségpénztárnak átutalni az összeget A Pénztár felelősséget nem vállal a pénztártag által postázott vagy más személy közvetítésével a Pénztárhoz eljuttatott számla vagy más okirat esetében a postázás, az elküldés során a számla, vagy más okirat megrongálódása, eltűnése stb. miatt esetlegesen keletkező károkért. A Pénztár csak a tárgyévben és az azt megelőző évben kiállított számlákat fogadja be A számlák kifizetésének sorrendje: Zárolt számlák kifizetése: Call-Centeren történt zárolás esetén Egészségpénztári kártyával - POS terminálon keresztül történt zárolás esetén - Kártyaközponton keresztül történt zárolás esetén Készpénzes számlák elszámolása a beérkezés sorrendjében 8 munkanapon belül. Pénztárunk a készpénzes számla ellenértékének kifizetését Ft feletti összeg esetén teljesíti Részletfizetés Amennyiben a benyújtott készpénzfizetési számla (kp-s., bankkártyás) meghaladja az egyéni számla szolgáltatásra fordítható szabad egyenlegét a Pénztár két részletben számolja el a szolgáltatást. 13

14 Az első részletet számla benyújtását követő 8 munkanapon belül az egyéni számla szabad egyenlegének mértékéig utalja a Pénztár. A második részletet a Pénztár a teljes fedezet egyéni számlán való megjelenését követő 8 munkanapon belül utalja. Amennyiben a számla benyújtásától számított 180 napig nincs elegendő összeg a számla teljes kifizetésére, a 180. napon rendelkezésre álló szabad egyenleg erejéig fizeti ki és számolja el a Pénztár a szolgáltatás összegét. A számla ki nem fizetett részére további kifizetés nem teljesíthető. Erre az esetre nem vonatkozik az Ft-os limit Külföldi számla Külföldi számlát az alábbi feltételekkel számol el a Pénztár: olyan termék, szolgáltatás szerepel a számlában, melyhez nem kell szolgáltatási szerződés, az egyéb jogszerű feltételek fennállnak (különösen orvosi javaslat, gyógyszer esetén magyarországi forgalmazási engedély, stb.)a számlára a szolgáltatás/termék megnevezése magyarul is rá van írva. A fordításnak nem szükséges hitelesítettnek lennie, a Pénztártag is rávezetheti, illetve helyhiány esetén csatolható a fordítás külön papíron a számlához is. A fordítás hitelességért a Pénztártag felel. A fordítás esetleges költsége a pénztártagot terheli. mennyiben a szolgáltatás elszámolás feltételeként elő van írva Szolgáltatási szerződés megléte, s ilyennel a Pénztár nem rendelkezik, akkor ugyancsak a Pénztártagot terheli az egészségpénztári szolgáltatóval történő szerződés megkötésének és hatályba helyezésének összes költsége, beleértve a szerződés magyar nyelvre történő fordításának költségét is. Külföldi fizetőeszközben kiállított számla esetén az ellenérték kifizetése a Pénztártag részére a számla kiállításának napján érvényes MNB deviza középárfolyamon számított Ft ellenértéken történik A szolgáltatás számlázásának és kifizetésének módjai Szerződött szolgáltató esetében A számlát a Pénztár nevére és címére kell kiállítani: Kardirex Egészségpénztár 9024 Győr, Táncsics M. u. 43. A számlán fel kell tüntetni az igénybevevő pénztártag (vagy közeli hozzátartozó) nevét és a pénztártag azonosító kódját Fizetés készpénzzel vagy bankkártyával: Az Egészségpénztárral szerződött szolgáltató a számviteli törvény előírásainak megfelelő általános alaki és tartalmi kellékekkel ellátott készpénzfizetési számlát, (számlát, egyszerűsített számlát, a mindenkor hatályos ÁFA törvényben meghatározott tartalommal rendelkező bizonylatot vagy elektronikus dokumentumot, melyet az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni, a továbbiakban: számlát) állít ki a Pénztár nevére. A számlát az igénybevevő Pénztártag vagy közeli hozzátartozója készpénzzel vagy bankkártyával fizeti ki. A készpénzfizetési számlát a Pénztártag nyújtja be a Pénztárnak megtérítésre. Ha a Pénztár a számlaellenőrzés során nem elszámolható szolgáltatást, terméket is talál a számlában vagy az igénybevétel egyéb körülményei jogszerűtlenek (pl. orvosi javaslat hiánya), akkor a Pénztár jogosult a készpénzes számlában szereplő nem jogszerű tételeket megállapítani és ellenértékét nem kifizetni. Amennyiben a tag életmódjavító szolgáltatást vesz igénybe, és nem küldi, a számla mellé az elszámolási nyilatkozatot úgy tekintjük, hogy nem kéri az adóköteles termék árának elszámolását. A pénztár az adóköteles termék összegét lehúzza a számláról és a fennmaradó, elszámolható tételek kerülnek csak kifizetésre. Így nem keletkezik a tagnak adóköteles jövedelme. A bankkártyával történő fizetésre a készpénzes fizetésre megállapított rendelkezések vonatkoznak. 14

15 Fizetés Call Centeren keresztül zárolással: Az Egészségpénztárral szerződött szolgáltató a számviteli törvény előírásainak megfelelő általános alaki és tartalmi kellékekkel ellátott átutalásos számlát (számlát, egyszerűsített számlát, a mindenkor hatályos ÁFA törvényben meghatározott tartalommal rendelkező bizonylatot, vagy elektronikus dokumentumot, melyet az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni, a továbbiakban: számlát) állít ki a pénztártag egyéni számlájának telefonos zárolását követően. A számlát a Pénztár nevére és címére kell kiállítani: Kardirex Egészségpénztár 9024 Győr, Táncsics Mihály u. 43. A számlán fel kell tüntetni az igénybe vevő pénztártag (vagy közeli hozzátartozó) nevét és a pénztártag tagazonosító kódját és a zárolási számot. Egészségpénztári Szolgáltatók az elvégzett szolgáltatás ellenértékének fedezetét a pénztártag egyéni számláján zárolják. A zárolás telefonon, a Pénztár 24 órán keresztül hívható os telefonszámán, Call Centeren keresztül történik. A Pénztár a zárolási szám visszaigazolásával garanciát vállal arra, hogy a Pénztártag számláján a fedezet rendelkezésre áll és más célra nem használható fel. A szolgáltatás teljes egészében a pénztártag egyéni egészségszámlájáról kerül kiegyenlítésre, (átutalásra) az azon levő zárolt fedezet erejéig. Egészségpénztári Szolgáltató saját hatáskörben jogosult meghatározni a Pénztárhoz beküldendő számlák küldési gyakoriságát. Az Egészségpénztári Szolgáltató vállalja azonban, hogy a vonatkozó összegyűjtött számláit legalább havonta egy alkalommal, a Pénztárnak megküldi. Pénztár a beérkező számlák ellenértékének kifizetését a számla beérkezésétől számított maximum 8 munkanapon belül utalja át Egészségpénztári Szolgáltató bankszámlájára. Amennyiben Egészségpénztári Szolgáltató által az elvégzett szolgáltatásról benyújtott számla összege nem éri el a zárolt összeget, Pénztár a kifizetés után a fennmaradó részre feloldja a zárolást. Amennyiben Egészségpénztári Szolgáltató számlája a Pénztárhoz 180 napon belül nem érkezik meg, a Pénztár a zárolást 181.napon automatikusan feloldja és nem vállal további kötelezettséget Egészségpénztári Szolgáltató felé az elvégzett szolgáltatás díjának megfizetésére. Ha a Pénztár által nem finanszírozható termék/szolgáltatás ellenértéke került zárolásra - a pénztártagnál jogosulatlan kifizetésként jelentkezik, ami adóköteles jövedelemnek számít, amennyiben nem él a visszafizetés lehetőségével. Nem jogszerű tételek ellenértékét a tag egyéni számláján és a Pénztár a jogalapnélküli szolgáltatások igénybevételének analitikájában nyilvántartja. A jogosulatlan kifizetésről, annak körülményeiről a Pénztár az SZJA törvénynek megfelelően a tagot időszakosan (legalább negyedévente) értesíti. A tag jogosult a Pénztár felhívására a kifizetett, nem jogszerű tételek (számlák) ellenértékét jogosulatlan kifizetés visszafizetése jogcímen egyéni számlája javára (fedezeti alap) visszafizetni, vagy a jogszerűséghez szükséges igazolásokat, dokumentumokat pótolni, ezáltal az adókötelezettségét megszüntetni. Ezt a visszafizetést levonás nem terheli. Amennyiben a tag az előbbiek szerinti visszafizetést nem alkalmazza, vagy a jogszerűséghez szükséges igazolásokat, dokumentumokat nem pótolja, úgy a tag a következő év január 31.-ig 15

16 adóigazolást kap a pénztártól, melyben az adóköteles tétel, mint jövedelem szerepel, melyet a pénztártagnak kell bevallania és leadóznia, mint adóköteles jövedelem. Az adókötelezettség elkerülése és a pontos elszámolás érdekében célszerű, hogy a számlán csak elszámolható tételek szerepeljenek, a nem finanszírozható tételeket a vásárlásnál külön (és a Pénztárba be nem küldött számlán) számláztassa. Egészségpénztári szolgáltató a kiállított számlát az átutalásos számlaösszesítő csatolásával közvetlenül a Pénztárnak küldi meg. Az átutalásos számlaösszesítő tartalmazza az Egészségpénztári szolgáltató nevét, kódját, a számlák sorszámát és összegét Fizetés egészségpénztári kártyával POS terminálon keresztül: A tranzakció engedélyezése és továbbítása POS terminálon keresztül történik. Az elektronikus kártyaelfogadás esetében a POS terminál minden tranzakcióra automatikusan engedélyt kér, a Kártya érvényessége elektronikus úton automatikusan ellenőrzésre kerül. Letiltott kártyát a rendszer nem fogad el. Elektronikus kártyaelfogadás esetében a POS terminál kétpéldányos bizonylatot (slip) nyomtat, amelyet az Elfogadó köteles a Kártyahasználóval aláíratni. A POS terminál által továbbított elektronikus adat és az Elfogadó által az Egészségpénztár részére beküldött, a Kártyabirtokos vagy az Egészségpénztár nevére kiállított számla együttesen az Elfogadó és az Egészségpénztár közötti elszámolás alapja. A POS terminál működésképtelensége esetén, vagy ha a Kártyát az Elfogadó valamilyen okból nem tudja elfogadni, a telefonos engedélyeztetés szabályai érvényesek. Az Egészségpénztárral szerződött szolgáltató a számviteli törvény előírásainak megfelelő általános alaki és tartalmi kellékekkel ellátott átutalásos számlát (számlát, egyszerűsített számlát, a mindenkor hatályos ÁFA törvényben meghatározott tartalommal rendelkező bizonylatot, vagy elektronikus dokumentumot, melyet az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni, a továbbiakban: számlát) állít ki a pénztártag egyéni számlájának POS terminálon történt zárolását követően. A számlát a Pénztár nevére és címére kell kiállítani: Kardirex Egészségpénztár 9024 Győr, Táncsics Mihály u. 43. A számlán fel kell tüntetni az igénybe vevő pénztártag (vagy közeli hozzátartozó) nevét és a pénztártag tagazonosító kódját és a tranzakció engedélyszámát. Egészségpénztári Szolgáltató saját hatáskörben jogosult meghatározni a Pénztárhoz beküldendő számlák küldési gyakoriságát. Az Egészségpénztári Szolgáltató vállalja azonban, hogy a vonatkozó összegyűjtött számláit legalább havonta egy alkalommal. a Pénztárnak megküldi. Pénztár a beérkező számlák ellenértékének kifizetését folyamatosan teljesíti, a számla beérkezésétől számított maximum 8 munkanapon belül utalja át Egészségpénztári Szolgáltató bankszámlájára. Pénztár csak a tranzakció engedélyszámát is tartalmazó számla esetén, az adott szolgáltatásra zárolt összegre csak egyszer teljesít kifizetést. Amennyiben Egészségpénztári Szolgáltató számlája a Pénztárhoz 180 napon belül nem érkezik meg, a Pénztár a zárolást a 181.napon automatikusan feloldja és nem vállal további kötelezettséget Egészségpénztári Szolgáltató felé az elvégzett szolgáltatás díjának megfizetésére. Ha a Pénztár által nem finanszírozható termék/szolgáltatás ellenértéke került zárolásra - a Pénztártagnál jogosulatlan kifizetésként jelentkezik, ami adóköteles jövedelemnek számít, amennyiben nem él a visszafizetés lehetőségével. A jogosulatlan kifizetésről, annak körülményeiről a Pénztár az SZJA törvénynek megfelelően a tagot időszakosan (negyedévente) értesíti. A tag jogosult a Pénztár felhívására a kifizetett, nem jogszerű tételek (számlák) ellenértékét a tárgy év december 31-ig jogosulatlan kifizetés 16

17 visszafizetése jogcímen egyéni számlája javára (fedezeti alap) visszafizetni, vagy a jogszerűséghez szükséges igazolásokat, dokumentumokat pótolni, s ez által az adókötelezettségét megszüntetni. Ezt a visszafizetést levonás nem terheli. Az adókötelezettség elkerülése és a pontos elszámolás érdekében célszerű hogy a számlán csak elszámolható tételek szerepeljenek, a nem finanszírozható tételeket a vásárlásnál külön (és a Pénztárba be nem küldött számlán) számláztassa. Egészségpénztári szolgáltató a kiállított számlát az átutalásos számlaösszesítő csatolásával közvetlenül a Pénztárnak küldi meg. Az átutalásos számlaösszesítő tartalmazza az Egészségpénztári szolgáltató nevét, kódját, a számlák sorszámát és összegét Nem szerződött szolgáltató esetében A számla kiállításának tartalmi kellékei: Vevő: Kardirex Egészségpénztár 9024 Győr, Táncsics M.u.43. Pénztártag vagy bejelentett közeli hozzátartozó neve Pénztártag tagazonosító kódja Fizetés készpénzzel vagy bankkártyával: Az Egészségpénztárral nem szerződött szolgáltató a számviteli törvény előírásainak megfelelő általános alaki és tartalmi kellékekkel ellátott készpénzfizetési számlát, (számlát, egyszerűsített számlát, a mindenkor hatályos ÁFA törvényben meghatározott tartalommal rendelkező bizonylatot vagy elektronikus dokumentumot, melyet az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni, a továbbiakban: számlát) állít ki az igénybevevő pénztártag (vagy közeli hozzátartozó) nevére, címére. A számlán fel kell tüntetni a pénztártag tagazonosító kódját, valamint a Kardirex Egészségpénztár nevét és címét. A számlát az igénybevevő Pénztártag vagy közeli hozzátartozója készpénzzel vagy bankkártyával fizeti ki. A készpénzfizetési számlát a Pénztártag nyújtja be a Pénztárnak megtérítésre. Ha a Pénztár a számlaellenőrzés során nem elszámolható szolgáltatást, terméket is talál a számlában vagy az igénybevétel egyéb körülményei jogszerűtlenek (pl. orvosi javaslat hiánya), akkor a Pénztár jogosult a készpénzes számlában szereplő nem jogszerű tételeket megállapítani és ellenértékét nem kifizetni. A bankkártyával történő fizetésre a készpénzes fizetésre megállapított rendelkezések vonatkoznak A Pénztár tájékoztatási kötelezettsége a pénztártag egyéni számlájának tárgyévi alakulásáról 4.6 Adóügyi felelősség A Pénztártag adóügyi felelőssége, feladatai a következő esetekben merülnek fel: életmódjavító szolgáltatások esetén SZJA kötelezettség, jogalap nélkül igénybevett szolgáltatásoknál SZJA kötelezettség és %-os EHO kötelezettség, kilépés esetén SZJA és %-os EHO kötelezettség. A Pénztár tárgyévet követő január 31-ig az adóigazolás megküldésével egyidejűleg a pénztártag egyéni számlájának alakulásáról a pénztártagnak számlaértesítőt küld. A számlaértesítő tartalma: a) a tárgyévi nyitó egyenleg, vagy azt követõen belépett tag esetében a belépés napján fennálló egyenleg, ideértve az átlépõ tag által áthozott egyéni fedezetet, b) a tárgyidõszakban befizetett rendszeres és nem rendszeres tagdíjaknak beleértve a munkáltatói hozzájárulást is, eseti és egyéb befizetéseknek a fedezeti alapra jutó részét c) a tag részére jóváírt hozam összege, 17

18 d) az Egészségpénztárnak nyújtott adományból a tag egyéni számláján jóváírt összeg, e) az alapok közötti átcsoportosításból a tag számláján jóváírt összeget, f) az adóhatóság által adókedvezmény jogcímen a tag egyéni számlájára utalt összeget, g) a kifizetett szolgáltatásokat és egyéb kifizetéseket, h) az egészségszámlán lekötött összegek lekötésének és lejáratának időpontját tételesen. A számlaértesítő tartalmazza a Pénztár elérhetőségeit, az MNB honlapjának elérhetőségét ( ahol a Pénztárak működését bemutató összehasonlítható adatok megtalálhatók. VI. Elszámolás tagsági jogviszony megszűnése esetén 1. A tagsági jogviszony megszűnése esetén a pénztártaggal, illetve kedvezményezettjével elszámolási kötelezettség keletkezik. 2. A tagsági jogviszony megszűnése esetén, az egyéni számlán nyilvántartott összeg a mindenkor hatályos adó- és társadalombiztosítási rendelkezések szerint kerülnek kifizetésre. 3. A tagsági jogviszony kilépéssel történő megszűnése esetén a Pénztár Ft kilépési díjat számol fel. 4. A tagsági jogviszony átlépéssel történő megszűnése esetén a Pénztár Ft átlépési díjat számol fel. 5. Amennyiben a tagsági jogviszony a tag halála miatt szűnik meg, abban az esetben az elszámolást díjfizetési kötelezettség nem terheli. 6. Amennyiben a tagsági jogviszony megszűnése a tagdíjfizetés elmulasztása (kizárás) miatt következik be, abban az esetben a pénztár az elszámoláskor 3.000,- Ft díjat von le. 7. A tagsági jogviszony megszűntetésére (átlépésre, kilépésre) irányuló bejelentést követően a Pénztártag szolgáltatást nem vehet igénybe. 8. Ha a tagsági jogviszony megszűnése a tagdíjfizetés elmulasztása miatt következik be, abban az esetben a tag a Pénztár bármelyik szolgáltatását a tagsági jogviszony megszűnésének napjáig veheti igénybe. A tagokkal történő elszámolás során, Ft alatt a Pénztár kifizetést nem teljesít, a különbözetet a működési alap javára kell elszámolni. VII. Záradék Jelen egységes szerkezetű Szolgáltatási Szabályzat (mely az Alapszabály elválaszthatatlan része) szövegét a Pénztár 2014.május 07-én tartott küldöttközgyűlése egyhangú szavazással fogadta el azzal, hogy a módosítások június 01-i hatállyal érvényesek. Melléklet: 1 db Győr,2014.május 07. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke Az okiratot ellenjegyezte: Győr,2014.május 07. Dr. Wennesz Gyula ügyvéd 18

19 1. sz. melléklet Az Egészségpénztárnál a sporteszközök elbírálására alkalmazott gyakorlat Megnevezés Elszámolható Nem elszámolható Futás, kocogás, atlétika Speciális futócipő Melegítő, sapka, ruházat Labdajátékok, ütős sportok Labdák (baseball, kézi, kosár, tenisz, tollas, röplabda stb.) Ütők (baseball, tenisz, pingpong, fallabda stb.) Golyók (teke, bowling) Hálók, kapuk Ping-pong asztal, kosárlabda palánk Speciális felszerelés (stoplis cipő, sípcsontvédő, térdvédő stb.) Mezek Sportszárak Nem speciális sportcipők Vízi sportok Kerékpár, gördeszka, görkorcsolya Búvár felszerelés Beülő Lapátok Surfdeszka Kajak Kenu Csónak Surfvitorla Vitorlák Vizi-sí Úszószemüveg Úszó-füldugó Úszó orrcsipesz Úszósapka Kerékpár (felszerelve) Kerékpáralkatrész Roller Görkorcsolya Gördeszka Védőeszközök (sisakok, térd és könyökvédők) Kerékpáros cipők Motorcsónak Fürdőruha Biztonsági gyermekülés Nem speciális cipő Ruházat 19

20 Torna, aerobic, tánc Bordásfal Gumikötél (tornázáshoz) Gyűrű Hullahopp karika Polifoam Ugrókötél Step-pad Fitness labda Medicin labda Speciális cipő (pld. balett cipő) Nem speciális cipő Ruházat Téli sportok Küzdő sportok Lövészsportok Big foot Bob Él védő Gyorskorcsolya Jégkorong korcsolya Jégkorong ütő Korong Műkorcsolya Síbakancs Síbot Sífutó léc Sí kötés Sí szemüveg Síléc Snowboard Szánkó Vívótőr, kard, párbajtőr Vívó ruha Fejvédő Bokszzsák Bokszkesztyű Cselgáncsruha Tatami Speciális cipők Íj Nyilak Tegez Sportfegyverek Céltábla Síruha Sísapka Síkesztyű Nem speciális cipők és ruházat Ruházat 20

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata

az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata Hitelesítő záradék: Jelen szabályzatot az Életút Egészségpénztár közgyűlése 2014. március 31-i ülésén hagyta jóvá. Jelen

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2011.

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. Általános eljárási szabályok... 5 II. 2. Eljárási szabályok a szolgáltatás ellenértékének

Részletesebben

az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata

az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata Hitelesítő záradék: Jelen szabályzatot pénztárunk küldöttközgyűlése az Életút Önsegélyező Pénztár, mint

Részletesebben

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 2016. január 29. (hatályos 2016. február 1.) Jelen Szolgáltatási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) elválaszthatatlan részét képezi

Részletesebben

Generali Egészség- és Önsegélyező pénztár Szolgáltatási szabályzat 1. számú melléklet

Generali Egészség- és Önsegélyező pénztár Szolgáltatási szabályzat 1. számú melléklet Generali Egészség- és Önsegélyező pénztár Szolgáltatási szabályzat 1. számú melléklet PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK 1 Tartalom Generali Egészség- és Önsegélyező pénztár Szolgáltatási szabályzat... 1 1. számú

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 2. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016.

VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016. VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 2. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 35/2016. (2016.V.18.) számú határozatával 2016. május 18-án Hatályba lépés napja: 2016. június 01. Az Igazgatótanács nevében

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 4032. Debrecen Nagyerdei krt. 98. sz.

ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 4032. Debrecen Nagyerdei krt. 98. sz. ÉLETERİ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 4032.. Debrreccen Nagyerrdeii krrtt.. 98.. ssz.. ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 4032. Debrecen Nagyerdei krt. 98. sz. TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Kardirex Egészségpénztár

ALAPSZABÁLY. Kardirex Egészségpénztár ALAPSZABÁLY Elfogadva: Küldöttközgyűlés 2014.05.072015.05.20 Hatályos: 2014.június 01-től2015.január 01. Hatályát vesztette: 2014.december 31. 1 A KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár

Részletesebben

Szabadon választott. egészség

Szabadon választott. egészség Szabadon választott egészség 2016 Kedves Pénztártagunk! A Medicina Egészségpénztár 2016-ban is arra törekszik, hogy biztonságban tudhassa egészségügyi célokra szánt megtakarításait. Számunkra fontos, hogy

Részletesebben

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Alapszabály. Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01.

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Alapszabály. Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01. OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabály Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01. TARTALOMJEGYZÉK I. A PÉNZTÁR ELNEVEZÉSE, AZONOSÍTÓ ADATAI... 3 II. A PÉNZTÁRRA

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetben

a módosításokkal egységes szerkezetben a módosításokkal egységes szerkezetben 1023. Budapest, Bécsi út 4. Tel.: (1) 304-6278 Fax: (1) 214-22-24 Adószám: 18085246-0-41 Pénzforgalmi jelzőszám: CIB Bank ZRt. 10700024-04451202-51100005 PSZÁF tevékenységi

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

Azonosító: 1/2016 Egészség- pénztári szolgáltatási szabályzat

Azonosító: 1/2016 Egészség- pénztári szolgáltatási szabályzat Azonosító: 1/2016 Egészség- pénztári szolgáltatási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 9. Szabályzat címe: Egészség- pénztári szolgáltatási szabályzat Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice,

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31.

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. Az alapító tagok elhatározták, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a.

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a. Fakultatív útlemondási biztosítási szabályzat 2007.01.01 1. Biztosított Biztosított az a természetes személy, aki az utazási iroda által szervezett utazásra jelentkezik, és az előleg befizetésével egyidejűleg

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Kardirex Egészségpénztár EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Hatálybalépés: 2012. január 01. Hatályát vesztette:

Kardirex Egészségpénztár EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Hatálybalépés: 2012. január 01. Hatályát vesztette: EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2012. január 01. Hatályát vesztette: Egészségpénztári kártyahasználati Szabályzata Bevezető A Kardirex Egészségpénztár (a továbbiakban: Pénztár)

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2016. Bevezető A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár (továbbiakban: Pénztár) a szolgáltatások igénybevételének korszerűsítésére Egészségkártyát bocsát ki tagjai és azok

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 6/2012. (12.18.) számú Küldöttközgyűlési határozattal Hatályba lépés: 2012.12.18. 1 Tartalomjegyzék DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös

Részletesebben

Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Kártyahasználati szabályzat (IT-30)

Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Kártyahasználati szabályzat (IT-30) Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Kártyahasználati szabályzat (IT-30) MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Verzió Módosítás leírása Módosítás Hatályba lépés 1.0 Új szabályzat kiadása 7/2016.03.10. IT határozat

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

T/6645/104. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6645. számú törvényjavaslat ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

T/6645/104. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6645. számú törvényjavaslat ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Ellenjegyezte: Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter T/6645/104. számú EGYSÉGES JAVASLAT az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6645. számú törvényjavaslat

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Zelnik Krisztina adatvédelmi felelős... Ellenőrizte: Dr. Szabó Dávid jogász... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva főigazgató... Hatálybalépés dátuma: 2015.03.10.

Részletesebben

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Jogszabályváltozások 2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Témakörök Társasági adó, illeték Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Adózás rendje Társasági

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu EUB-Segítségnyújtás

Részletesebben

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁRCIUS 1. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról*

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* Hivatala I Érkezett: 2Cj 2 t ő OV 2 6. 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* I. Fejeze t A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁS A 1. A személyi

Részletesebben

APRIL TÁPPÉNZ BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

APRIL TÁPPÉNZ BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK APRIL TÁPPÉNZ BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen TAPASZF121101 sz. Ügyfél tájékoztató és Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Szerződési feltételek)

Részletesebben

ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ GB517 JELŰ ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB517 JELŰ ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016 BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016 Storno biztosítás EUB2015-02ST (1-6. old.) Ügyféltájékoztató (7-11. old.) Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Egészségügyi szolgáltatási szerződéshez Hatályos: 2015. május 1-től A West Health Kft / T&G Health Kft Társaság, mint Szolgáltató, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő,

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása Az UNION-Útitárs Extra közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj

Részletesebben

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

1-jétől az utolsó napig, b) havi kétszeri elszámolás esetén a hónap ba) 1-jétől 15-éig, bb) 16-ától az utolsó napig, c) havi négyszeri elszámolás

1-jétől az utolsó napig, b) havi kétszeri elszámolás esetén a hónap ba) 1-jétől 15-éig, bb) 16-ától az utolsó napig, c) havi négyszeri elszámolás 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról A Kormány

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékbemutató... 2 Adózási tájékoztató... 4 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 7 2) Biztosítási esemény... 7 3) Fogalmak...

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

Általános és különös biztosítási feltételek

Általános és különös biztosítási feltételek BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS Általános és különös biztosítási feltételek EUB2007-12BF Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30/2002. (XII.20.) r e n d e l e t e A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HELYI ADÓKKAL KAPCSOLATOS MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSRÓL (A 41/2003. (XII.1.), a 30/2004.

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

1 / 26. BI590 Prémium Csoportos Egészségbiztosítás általános és különös feltételei. I. fejezet Általános rendelkezések

1 / 26. BI590 Prémium Csoportos Egészségbiztosítás általános és különös feltételei. I. fejezet Általános rendelkezések BI590 / 20150316 BI590 Prémium Csoportos Egészségbiztosítás általános és különös feltételei Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 2015. március 16. I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. A Biztosító

Részletesebben

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása ' ilés Hivatal a 14,oC( C4 í* t, :?Q14 ijcv 2 C. 2014. évi... törvény az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Magyar Államkincstár BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. napjától Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 7 1. A jelen Üzletszabályzatra vonatkozó jogszabályok és

Részletesebben

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL 2011. március 31. A K&H BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Életút program. életbiztosítás

Életút program. életbiztosítás Életút program életbiztosítás Ez az összefoglaló segít megismerni az NN Életút programjának főbb jellemzőit, és bemutatja Önnek a termék legfontosabb tulajdonságait. A jelen tájékoztatás nem teljes körű,

Részletesebben

EP001 Belépési nyilatkozat

EP001 Belépési nyilatkozat Ügyfélszolgálat: +36 40 100 114 kapcsolat@premiumpenztarak.hu www.premiumpenztarak.hu EP001 Belépési nyilatkozat 1. Egészségpénztár adatai 1.1 PRÉMIUM Egészségpénztár adatai Bankszámlaszám 10918001-00000005-06060007

Részletesebben

Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012)

Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012) Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012) Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15199 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója..............................................

Részletesebben

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01.

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01. TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2015. július 01. 1 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi hivatkozások:... 4 1.2 Általános összefoglaló... 4 2. Egészségpénztári

Részletesebben

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szer- ződésre csak a kötvényben

Részletesebben

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat A Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cím: 1091 Budapest,

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz

Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt, nyugdíjbiztosítások után járó biztosítási adókedvezmény

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Idősek Otthona Házirendje

Idősek Otthona Házirendje Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány Idősek Otthona 8674 Nágocs, Rákóczi Ferenc utca 1/A Tel.: 20/525-0404 Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! Idősek Otthona Házirendje Kérem Önöket,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12) Visszavásárlás... 41

Tartalomjegyzék. 12) Visszavásárlás... 41 Tartalomjegyzék Tájékoztatás a Teljes Költség Mutatóról... 3 Adózási tájékoztató... 8 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések...11 2) Biztosítási

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz

Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt, nyugdíjbiztosítások után járó biztosítási adókedvezmény

Részletesebben

Az egyes önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztári tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendeletről

Az egyes önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztári tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendeletről Pénzügyminiszter 10679/2007. Az egyes önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztári tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendeletről Budapest, 2007. június EÜM FVM GKM HM IRM KVVM

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 35/2016 (2016.V.18.) számú határozatával 2016. május 18-án Hatályba lépés napja: 2016. június 01. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v3_20160601

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási díj ellenében a jelen biztosítási

Részletesebben