ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Debrecen Nagyerdei krt. 98. sz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 4032. Debrecen Nagyerdei krt. 98. sz."

Átírás

1 ÉLETERİ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Debrreccen Nagyerrdeii krrtt ssz.. ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Debrecen Nagyerdei krt. 98. sz. TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos:

2 BEVEZETÉS Az Életerő Egészségpénztár által nyújtott szolgáltatások, kedvezményezett ill. örökösödési kifizetések, valamint az átlépés, kilépés miatti kifizetések szabályaira az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény /ÖPT./, az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló 252/2000.(XII.24.) Kormányrendelet, továbbá a módosított, az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet, a 263/2003 (XII.24) sz. Kormányrendelet 264/2005. (XII. 14.) Kormányrendelet valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete hivatalos állásfoglalásai az irányadók. Jelen szabályzat az említett jogszabályokban és az alapszabályban foglaltakon kívüli eljárási szabályokat rögzíti. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A pénztártagsági jogviszony az első havi tagdíj befizetésével jön létre. 2. A szolgáltatások igénybevételére jogosult a pénztártag, a pénztártag jogán, a pénztártag közeli hozzátartozója (amennyiben erről rendelkezett). Az egészségügyi ellátás igénybevétele a pénztártag kezdeményezésére és szervezésében történik. 3. A Pénztár az egyes szolgáltatások kiadásainak kiegyenlítését - az alapszabályban foglaltak szerint - a szolgáltatásra jogosult tag egyéni fedezeti tartalékának megterhelésével biztosítja 4. A pénztártag a pénztár szolgáltatásaira csak akkor válik jogosulttá, ha megfelel az alábbi feltételeknek: tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett Az igénybejelentés: az igénybejelentő lapot (1. sz. melléklet) kitöltötte vagy az azon kért adatok szerepelnek az általa benyújtott kérelmen, és az elbírálásához szükséges dokumentumokat a pénztár rendelkezésére bocsátotta. az igénylés elfogadásához szükséges dokumentumok: - egy évnél nem régebbi, eredeti, az ÁFA törvény előírásainak megfelelő számla(k), melyen - eszköz vásárlás esetén - a megvásárolt termék minősítési tanúsítványának jelét és számát fel kell tüntetni. - orvosi javaslat (vagy másolata) amennyiben azt jelen szabályzat kötelezővé teszi a szolgáltatás igényléséhez. - Amennyiben a szabályzat a szolgáltatás finanszírozása feltételeként az igénybevétel indokoltságát alátámasztó orvosi javaslatot kíván meg, azt a pénztártag (kedvezményezett) kötöttség nélkül bármely orvostól beszerezheti. 5. A pénztártag a pénztári szolgáltatásokat a pénztár működési engedélyének jogerőre emelkedését követően a belépést követő hat havi egységes tagdíj megfizetése után veheti igénybe. 2

3 6. Szolgáltatás igénybevételhez kiadott fedezetigazolás esetén a további szolgáltatások csak olyan mértékig vehetők igénybe, amilyen mértékben a fedezetigazolás összegén felül a tag szabad kerettel rendelkezik az egyéni számláján. 7. A pénztárral szerződéses kapcsolatban nem álló szolgáltatótól, a pénztártag által hozott számla nem fogadható el abban az esetben sem, ha a tag által igénybe vett egészségügyi szolgáltatás, ellátás megfelel a pénztár alapszabályában (szolgáltatási szabályzatában) leírt szolgáltatásnak. A pénztár lehetőséget teremt a pénztártag részére, hogy az általa választott egészségügyi szolgáltatónál, vagy orvosnál vegye igénybe a szolgáltatásokat. Ennek feltétele, hogy a pénztártag a szolgáltatás igénybevétel előtt a pénztárnál kezdeményezze a szerződés megkötését. (amennyiben a kiválasztott szolgáltató nem szerepel a szolgáltatók jegyzékében). 8. Egészségügyi szolgáltatás: minden olyan tevékenység, amely az egyén egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyfürdőellátásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti tevékenységet, stb. 9. Egészségpénztári szolgáltató: egyrészt az egészségügyről szóló törvényben definiált egészségügyi szolgáltató (pl. fogorvos.), másrészt, pedig az e kívüli olyan személyek, akik egészségpénztári szolgáltatást nyújtanak. 10. Az OEP-pel szerződött szolgáltatóval a pénztárnak nem kell külön írásban szerződnie. 11. Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő, a testvér, valamint az élettárs. SZOLGÁLTATÁSI TIPUSOK Az Életerő Egészségpénztárba belépő természetes személy tagok a Pénztár alapszabályában foglaltaknak az elfogadásával és rendszeres tagdíjfizetéssel jogosulttá válnak arra, hogy a Pénztár által a természetes személy tagok egyéni számláján nyilvántartott összeget szolgáltatás formájában igénybe vegyék. Az egészségpénztár a pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozóik részére az alábbiakban felsorolt, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által nem, vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásokat nyújtják: a.) A természetbeni ellátások-egészségpénztári szolgáltatón keresztülnyújtott ellátások b.) Az egészségpénztár által finanszírozható szolgáltatások c.) Ártámogatás ( gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, orvostechnikai eszköz, csecsemő és betegápolási cikkek, stb.) TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK-EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓN KERESZTÜL NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK 3

4 1.) Egészségügyi szolgáltatás: Ide tartoznak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nem, vagy csak részben finanszírozott egészségügyi ellátások és kiegészítő szakellátások, magánorvosi rendelések, amelyek közül kiemelten az alábbiak igénybevételét biztosítja: - allergológus szakorvosi vizsgálat - belgyógyász szakorvosi vizsgálat - bőrgyógyászati szakorvosi vizsgálat - fogászati szakorvosi vizsgálat - fül, orr, gégész szakorvosi vizsgálat - mozgásszervi megbetegedések szakorvosi vizsgálata - neurológus szakorvosi vizsgálat - nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat - reumatológus, ortopéd szakorvosi vizsgálat - szemész szakorvosi vizsgálat - szív- és érrendszeri szakorvosi vizsgálat - plasztikai sebészeti beavatkozások - pszichiáteri szakorvosi vizsgálat - urológiai szakorvosi vizsgálat 1- a szolgáltató legyen az egészségpénztár szerződött partnere 2- a szolgáltató által kiállított számlán szerepeljen az egészségpénztár neve, címe, az igénybevevő pénztártag neve, címe vagy tagsági száma 3- közeli hozzátartozó szolgáltatás igénylése esetén, a pénztár neve, címe, a kedvezményezett neve, címe vagy tagsági száma 2.) Otthoni gondozás: helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató által a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére nyújtott otthoni gondozás; 1- a szolgáltató legyen az egészségpénztár szerződött partnere 2- a szolgáltató által kiállított számlán szerepeljen az egészségpénztár neve, címe, az igénybevevő pénztártag neve, címe vagy tagsági száma 3- közeli hozzátartozó szolgáltatás igénylése esetén, a pénztár neve, címe, a kedvezményezett neve, címe vagy tagsági száma 4- a szolgáltatás indokoltságát alátámasztó orvosi javaslat (annak másolata) 3.) Gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések igénybevétele; A szolgáltatásokat kizárólag csak azoktól a szolgáltatóktól lehet igénybe venni, akik rendelkeznek az adott szolgáltatás végzéséhez szükséges végzettséggel és engedélyekkel, és a pénztár szerződött partnerei. Elszámolható a felsorolt intézményekben - orvosi javaslat szükséges a számlában feltüntetett gyógyellátások és a gyógyellátás igénybevételéhez kapcsolódó OEP által nem finanszírozott költség. (pl.: belépőjegy) 4

5 1- a szolgáltató legyen az egészségpénztár szerződött partnere 2- a szolgáltató által kiállított számlán szerepeljen az egészségpénztár neve, címe, az igénybevevő pénztártag neve, címe vagy tagsági száma 3- közeli hozzátartozó szolgáltatás igénylése esetén, a pénztár neve, címe, a kedvezményezett neve, címe vagy tagsági száma 4- a szolgáltatás indokoltságát alátámasztó orvosi javaslat (annak másolata vagy a személyes egészségterv erre vonatkozó ajánlásában szerepel (prevenciós szolgáltatások) A frissítő masszázs nem finanszírozható szolgáltatás. 4.) Gyógyfürdő, mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, gyógyfürdőkórház, szanatórium, éghajlati gyógyintézet, klímagyógyintézet, gyógyvíz-ivócsarnok és gyógybarlang (barlangterápiás intézet) egészségügyi szolgáltatásainak, gyógyellátásainak igénybevétele; A szolgáltatásokat kizárólag csak azoktól a szolgáltatóktól lehet igénybe venni, akik rendelkeznek az adott szolgáltatás végzéséhez szükséges végzettséggel és engedélyekkel, és a pénztár szerződött partnerei. Elszámolható a felsorolt intézményekben - orvosi javaslat szükséges a számlában feltüntetett gyógyellátások és a gyógyellátás igénybevételéhez kapcsolódó OEP által nem finanszírozott költség. (pl.: belépőjegy) Amennyiben a felsorolt intézményekben gyógykezelés igénybevételére nem került sor, - vagy a számlán ez nincs feltüntetve úgy a szolgáltatás sportszolgáltatásnak minősül - ami adóköteles szolgáltatás - és a pénztárunk az ilyen típusú szolgáltatásokat nem finanszírozza. 1- a szolgáltató legyen az egészségpénztár szerződött partnere 2- a szolgáltató által kiállított számlán szerepeljen az egészségpénztár neve, címe, az igénybevevő pénztártag neve, címe vagy tagsági száma 3- közeli hozzátartozó szolgáltatás igénylése esetén, a pénztár neve, címe, a kedvezményezett neve, címe vagy tagsági száma 4- a szolgáltatás indokoltságát alátámasztó orvosi javaslat (annak másolata) vagy a személyes egészségterv erre vonatkozó ajánlásában szerepel (prevenciós szolgáltatások) 5.) Gyógyüdülés egészségügyi üdülés Gyógyüdülés: a természetes gyógytényezőkről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti gyógyüdülőben, vagy gyógyszállóban igénybe vett, egészségügyi szolgáltatást is tartalmazó üdülés. Egészségügyi üdülés, amely a kereskedelmi és fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerinti szállodában vagy üdülőházban, valamint a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének pontjában meghatározott üdülőben igénybe vett üdülés, melynek során a szálloda, az üdülőház, illetve az üdülő saját gyógyászati részlegén, illetve más gyógy- 5

6 intézet szolgáltatásainak bevonásával - a pénztárral egészségügyi szolgáltatóként kötött szerződésben foglaltak szerint - egészségügyi szolgáltatást nyújt. Gyógyüdülésre és egészségügyi üdülésre naptári évenként együttesen legfeljebb 160 ezer forint összegben, több szolgáltatásra jogosult személy által történő együttes igénybevétel esetén naptári évenként együttesen legfeljebb 240 ezer forint összegben nyújtható szolgáltatás. Csak a pénztárral szerződött szolgáltatótól vehető igénybe, orvosi javaslat nem szükséges t követően igénybe vett üdülési szolgáltatás esetén megszűnt az előző évi egyéni számla egyenlegére (dec. 31.-én lévő fedezet), mint költhető keretnek az előírása, továbbá orvosi javaslatra sincs szükség. Nem finanszírozható a szórakoztatási, szórakozási, illetve szépészeti (szolárium, kozmetika stb.) célokat szolgáló egyéb személyi szolgáltatások, valamint az egyéb kapcsolódó, nem egészségügyi szolgáltatások (étkezés, alkoholos italfogyasztás, minibár, parkolás stb.). Az üdülésre vonatkozó számlában egyértelműen fel kell tüntetni: - az üdülésben résztvevők nevét, - a szolgáltatások tartalmi részletezését, - az üdülés során milyen gyógyászati szolgáltatás igénybevételére került sor. Amennyiben a gyógyüdülés ill. egészségügyi üdülés során egészségügyi szolgáltatás igénybevételére nem került sor - vagy a számlán ez nincs feltüntetve ebben az esetben a szolgáltatás nem finanszírozható. 1- a szolgáltató legyen az egészségpénztár szerződött partnere 2- a szolgáltató által kiállított számlán szerepeljen az egészségpénztár neve, címe, az igénybevevő pénztártag neve, címe vagy tagsági száma 3- közeli hozzátartozó szolgáltatás igénylése esetén, a pénztár neve, címe, a kedvezményezett neve, címe vagy tagsági száma 6.) Közfürdők fürdőgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelések igénybevétele; A szolgáltatásokat kizárólag csak azoktól a szolgáltatóktól lehet igénybe venni, akik rendelkeznek az adott szolgáltatás végzéséhez szükséges végzettséggel és engedélyekkel, és a pénztár szerződött partnerei. Elszámolható a felsorolt intézményekben - orvosi javaslat szükséges a számlában feltüntetett gyógyellátások és a gyógyellátás igénybevételéhez kapcsolódó OEP által nem finanszírozott költség. (pl.: belépőjegy) Amennyiben a közfürdőben gyógykezelés igénybevételére nem kerül sor, - vagy a számlán ez nincs feltüntetve úgy a szolgáltatás sportszolgáltatásnak minősül - ami adóköteles szolgáltatás - és a pénztárunk az ilyen típusú szolgáltatásokat nem finanszírozza. 1- a szolgáltató legyen az egészségpénztár szerződött partnere 6

7 2- a szolgáltató által kiállított számlán szerepeljen az egészségpénztár neve, címe, az igénybevevő pénztártag neve, címe vagy tagsági száma 3- közeli hozzátartozó szolgáltatás igénylése esetén, a pénztár neve címe, a kedvezményezett neve, címe vagy tagsági száma 4- a szolgáltatás indokoltságát alátámasztó orvosi javaslat (annak másolata) AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÁLTAL FINANSZÍROZHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK 1.) Egészségügyi szolgáltató, által nyújtott szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések; 1- a szolgáltató legyen az egészségpénztár szerződött partnere 2- a szolgáltató által kiállított számlán szerepeljen az egészségpénztár neve, címe, az igénybevevő pénztártag neve, címe vagy tagsági száma 3- közeli hozzátartozó szolgáltatás igénylése esetén, a pénztár neve, címe, a kedvezményezett neve, címe vagy tagsági száma 2.) Sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások, így pálya-, uszoda-, terem-, foglalkozáson részvételre jogosító (pl. különböző labdasportok, téli sportok, fitness, testépítés, aerobik, joga, különböző tornák, vízi sportok, kerékpározás stb.) napijegy, bérlet, sportegyesületi tagsági díj, pénztár általi finanszírozása. (nem tekinthető a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadásnak az utazás, a szállás, a sportruházat és az étkezés költsége) A pénztár nem finanszírozza a testi épségre ártalmas küzdősportokat (pl.: ökölvívás, kick boksz stb.) a technikai sportokat, (pl.: repülés, autó motorsport stb.) a vadászatot, lóversenyt. Sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások elszámolása a minimálbér összegéig (2009- ben Ft-ig) számolhatóak el jogosultanként. Az elszámolásához nem szükséges orvosi igazolás és a számlát kiállító szolgáltatóval nem szükséges szerződéskötés. neve, címe tagsági vagy adószáma címe ÁRTÁMOGATÁS 1.) Vakok részére hangoskönyv, elektronikus könyv braille írással készült könyvek, magazinok árának a támogatása; neve, címe vagy tagsági száma címe vagy tagsági száma 3- Az indokoltságot alátámasztó hatósági igazolás vagy másolata 7

8 2.) Mozgáskorlátozott, megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönynyítő speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása, így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárok, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése; neve, címe tagsági vagy adószáma címe vagy tagsági száma 3- Az indokoltságot alátámasztó hatósági igazolás vagy másolata 3.) Vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása; neve, címe vagy tagsági száma címe vagy tagsági száma 3- Az indokoltságot alátámasztó hatósági igazolás vagy másolata 4.) Gyógyszervásárlás árának támogatása a. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és a forgalomba hozataluk engedélyezéséről szóló jogszabályban meghatározott, hatóság által engedélyezett és az Egészségügyi Közlönyben kihirdetett, lakosság számára közvetlenül forgalmazott humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is) árának támogatása; b. a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott engedély alapján behozatalra engedélyezett gyógyszerek, immunológiai készítmények árának támogatása; c. orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények árának támogatása; d. a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben és a hatályos Formulae Normalesben meghatározott, közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas gyógyszeranyagok árának támogatása; e. az anyatej helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott (23/2003(V.9) ESzCsM rendelet) tápszerek megvásárlásának támogatása; f. a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott (24/2003 (V.9) ESzCsM rendelet) tápszerek megvásárlásának támogatása; 8

9 g. Gyógyhatású termékek forgalmazójától vásárolt OGYI engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek megvásárlásának támogatása. Gyógyszertárban történő vásárlás esetében sem finanszírozható: - törzskönyvezett állatgyógyászati készítmények és premixek - rovar és rágcsálóirtó szerek - fog és szájápolók - gyógyteák (kivéve az OGYI listában szereplők) - élelmiszerek - kozmetikai készítmények - táplálék kiegészítők - bébi étel, bébi ital - gyógyszertárban forgalmazott, nyomdai vagy elektronikus úton előállított az ÁNTSZ ill. a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet által egészségügyi témájúnak minősített kioadványok neve, címe címe vagy tagsági száma 5.) Gyógyászati segédeszköz, ártámogatása Gyógyászati segédeszköz forgalmazónál vásárolt, társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök megvásárlásának, kölcsönzésének támogatása, a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre, vagy e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának támogatása; neve, címe, tagsági vagy adószáma címe vagy tagsági száma A hallásjavító eszközök, valamint látás javítását elősegítő fénytani eszközök megvásárlásának támogatása (feltéve, hogy a termék nem vényköteles) csak abban az estben finanszírozható, ha az adott szolgáltatás igénybevétele az egészségterv erre vonatkozó ajánlásában szerepel vagy az indokoltságát alátámasztó orvosi javaslat (annak másolata) a számlához van csatolva. Amennyiben a termék megvásárlása társadalombiztosítási támogatással történt, úgy a vény másolatának a számlához való csatolása szükséges. 9

10 A látás javítását elősegítő fénytani eszközök működési engedéllyel rendelkező, szakképzett optometrista javaslata alapján is igénybevehetők. 6.) Orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása. Közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, az ORKI, a MEEI, vagy a Hivatal által kiadott minősítéssel rendelkező, valamint az Európai Unió országaiban működő hatóság által kiadott - ezzel egyenértékű - minősítéssel rendelkező orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása; neve, címe tagsági vagy adószáma, és az OGYI, vagy ORKI, vagy MEEI, vagy a HIVATAL jele és engedély száma címe és a pénztártag neve, tagsági vagy adószáma, és az OGYI, vagy ORKI, vagy MEEI, vagy a HIVATAL jele és engedély száma0 7.) Csecsemő és betegápolási cikkek forgalmazójától vásárolt, egészségügyi hatóság által engedélyezett (OGYI, ORKI, MEEI, HIVATAL) csecsemő- és betegápolási cikkek megvásárlásának támogatása; A csecsemő és babaápolási termékeket a gyermek 4 éves koráig lehet elszámolni. A csecsemő/baba (és a kismama részére szánt cikkek esetén az édesanyja is) bejelentett szolgáltatásra jogosult legyen. neve, címe tagsági vagy adószáma, a megvásárolt termék hatósági engedélyének jele és száma címe és a pénztártag neve, tagsági vagy adószáma, a megvásárolt termék hatósági engedélyének jele és száma 8.) Gyógyszertárban, gyógyfürdőben vagy gyógyvíz-ivócsarnokban értékesített gyógyvizek és gyógyiszap megvásárlásának támogatása; (ásványvíz nem finanszírozható) Gyógyvíznek minősülnek: az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság által annak minősített termékek. Nem finanszírozhatóak: ásványvizek, ivóvizek, Pí-vizek, víztisztítók neve, címe tagsági vagy adószáma címe és a pénztártag neve, tagsági vagy adószáma Minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmények: Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI), Orvos és Kórháztechnikai Intézet (a továbbiakban: ORKI), 10

11 Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet (a továbbiakban: MEEI), valamint a Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (a továbbiakban: Hivatal). Amennyiben a vásárolt termékeken nem az itt felsorolt (OGYI, ORKI, MEEI, Hivatal) intézmények által kiadott minőségi tanúsítványok szerepelnek, úgy a termék az egészségpénztár által nem finanszírozható. PREVENVIÓS SZOLGÁLTATÁSOK A prevenciós szolgáltatások igénybevétele után plusz 10% adókedvezmény jár. 1. A pénztárral szűrési, állapot felmérési tevékenységre szerződött egészségügyi szolgáltató által végzett egészségügyi állapotfelmérő vizsgálatok, amelyek eredményeinek felhasználásával személyes egészségterv készül, prevenciós szolgáltatásnak minősülnek. 2. A személyes egészségtervet, az állapotfelmérést végző, e célra szerződött egészségügyi szolgáltató szakorvosa készíti. Az egészségterv kötelező tartalmi elemei: a) a beteg állapotát, panaszait felmérő kérdőíves előszűrés eredményének összefoglalása; b) a pénztár alapszabályában meghatározott alapszűrések eredménye; c) az állapotfelmérést végző szakorvos által az a) és b) pont vizsgálatai alapján javasolt további állapotfelmérő vizsgálatok eredménye; d) az a)-c) pontban végzett vizsgálatok összefoglaló értékelése; e) a d) pont alapján készült javaslat a további vizsgálatokra és ellenőrzésekre, esetleges gondozásba vételre; f) a d) pont alapján készült életvezetési javaslat, amely kiterjed 1. a táplálkozási javaslatokra; 2. az esetlegesen javasolt sporttevékenységekre; 3. az esetlegesen javasolt gyógyászati szolgáltatásokra; 4. az esetlegesen javasolt: -szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések; - méregtelenítő kúra; - léböjt kúra; - preventív kúra mozgásszervi panaszok megelőzésére; - fogyókúra program. 3. Ha a személyes egészségterv alapján indokolt, az egészség megőrzését és a megbetegedések megelőzését elősegítő - az orvosi javaslat alapján - igénybe vehető szolgáltatások közül a felsorolt szolgáltatások prevenciós szolgáltatásnak minősülnek: - gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések igénybevétele; - gyógyfürdő, mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, gyógyfürdőkórház, szanatórium, éghajlati gyógyintézet, klímagyógyintézet, gyógyvíz-ivócsarnok és gyógybarlang (barlangterápiás intézet) egészségügyi szolgáltatásainak, gyógyellátásainak igénybevétele; 4. Prevenciós szolgáltatásnak minősülnek az elkerülhető megbetegedések korai felismerésére irányuló, a meghatározott feltételeknek megfelelő egészségügyi szolgáltatónál igénybe vett egészségügyi szolgáltatás, amely a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatást kiegészíti, vagy helyettesíti, ideértve az OEP ál- 11

12 tal nem finanszírozott, működési engedéllyel rendelkező szakorvos által végzett szűrést, így különösen a) méhnyakrák szűrés; b) emlőrákszűrés; c) vastagbélrák szűrés; d) prosztatarákszűrés; e) mozgásszervi szűrés; f) aids-szűrés; g) mentális zavarok korai felismerését célzó szűrés; h) fogászati szűrés. 5. Ha az elkészített személyes egészségterv alapján indokolt, prevenciós szolgáltatásnak minősülnek a következő szolgáltatások is: -szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések; 6. Az (1) (3) és (5) pontokban meghatározott szolgáltatások csak akkor minősülnek prevenciós szolgáltatásnak, ha a pénztártag aláírásával igazolja, hogy a számára előírt javaslatot megértette, azt elfogadja és a megvalósításban kész együttműködni a javaslattevővel, és az (1) bekezdésben meghatározott személyes egészségterv a szolgáltatás igénybevételének időpontját megelőző két éven belül készült. A pénztártag igénylése alapján, a pénztár - a vele szerződött szolgáltatóval az egyéni egészségterv elkészítése céljából időpontot egyeztet a pénztártag számára. 1- a prevenciós szolgáltatásigénylő lap (II. sz. melléklet) kitöltése, amelynek melléklete a két évnél nem régebbi egyéni egészségterv vagy másolata 2- az egyéni egészségterv fejezeteinek megfelelően csoportosított, szabályosan kiállított eredeti számlákat, a pénztárral e célra szerződött szolgáltatóval, igazoltatni kell, hogy valóban a prevenciós célokat szolgálják. A TAG HALÁLA ESETÉN A HÁTRAMARADOTTAK TÁMOGATÁSA Az elhunyt jogosult közeli hozzátartozója igényelheti, hogy a temetkezés számlával igazolt költségeit a pénztár megtérítse. Az eltemettető igényét a pénztár által rendelkezésre bocsátott igénybejelentő lapon továbbíthatja a Pénztárhoz levélben vagy az ügyfélszolgálaton keresztül személyesen, leadhatja. Az igényléshez minden esetben csatolni kell a Halotti bizonyítvány másolatát, nem kedvezményezett hozzátartozó esetén a rokonsági fok igazolását, valamint annak bizonyítékát, hogy a temetkezés költségét a támogatás igénylője egyenlítette ki. 12

13 A pénztári egyéni számla nem része a hagyatéknak, így arra nem vonatkoznak a Polgári Törvénykönyv öröklési szabályai. A tag mind a belépési nyilatkozaton, mind később bármikor, két tanú aláírásával hitelesített szándéknyilatkozatban jelölhet öröklés esetére kedvezményezettet. A kedvezményezett-jelölés hatályosságához szükséges a pénztár tudomásulvétele is, amelyről a tagot egy a jelöléssel kiegészített tagsági okirat megküldésével értesíti. SZOLGÁLTATÁSOK ELSZÁMOLÁSA A pénztár az Alapszabályzat, valamint a Szolgáltatási szabályzat alapján biztosított szolgáltatások költségét a tag egyéni számláján levő szabad összegből finanszírozza. Jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatásnak minősülő szolgáltatás amelynek nyújtását, igénybevételét jogszabály nem teszi lehetővé, a Pénztár alapszabályába nem szereplő szolgáltatás, amely igénybe vehetőségéhez előírt jogszabályi és/vagy a pénztári alapszabályi feltétel(ek) nem teljesül(nek) ideértve a szolgáltatás megkezdését, illetve folyósításának tartamát, amelynek összege meghaladja a jogszabályban és/vagy a pénztár alapszabályában meghatározott legnagyobb összeget, amely meghaladja a jogszabályban és/vagy a pénztár alapszabályában meghatározott időtartamot és/vagy mértéket, A szolgáltatások jogalap nélkül történő igénybevételének anyagi következményeit az igénybe vevő tag viseli. AZ EGYÉNI SZÁMLA LEKÖTÉSE Egy befektetési lehetőség a tagok részére. A pénztártag rendelkezhet arról, hogy az egyéni számlájuk egy meghatározott, elkülönített részét a rendelkezéstől számított két évre leköti. A pénztártag e rendelkezéssel vállalja, hogy a kétéves időtartamon belül a lekötött összeget nem veszi igénybe pénztári szolgáltatások finanszírozására. A lekötés évében, a lekötött összegről kiadott adóigazolás alapján, további 10% adókedvezmény vehető igénybe. A lekötött összegeket a pénztár magasabb hozamú állampapírokban helyezi el, melyek hozamát a lekötött betétekre, a befektetés napjaira arányosan osztja vissza. 13

14 A SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE Eljárási szabályok A pénztártagok szolgáltatás iránti igénybejelentéséről nyilvántartást kell vezetni. Hiányosan benyújtott igénybejelentés esetén fel kell szólítani a tagot a hiányok pótlására. Amennyiben a pénztártag a felszólítás ellenére sem csatolja a hiányzó dokumentumokat, igényét el kell utasítani. A beérkezett szolgáltatásigénylésekről 30 napon belül dönteni kell. A pénztártag havi egy szolgáltatásigénylést nyújthat be személyesen a Pénztár ügyfélszolgálatán vagy levélben az Életerő Egészségpénztár Debrecen Nagyerdei Krt. 98. sz. címre. Az igényelt összeg esetenként nem lehet 1000 Ft-nál alacsonyabb. Az ezer forint alatti számlákat összegyűjtve lehet benyújtani a fenti összeghatárig. A szolgáltatás pénzügyi teljesítése a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges feltételek megléte esetén átutalással a megadott bankszámlára történik, (esetenként az IT engedélyével a házipénztárból is kifizethető). Amennyiben a számla értéke több mint a pénztártagnak az egyéni számláján lévő összeg, ebben az esetben az egyéni számláján lévő összeg átutalásra kerül, azonban a számla további felhasználása (a fennmaradó rész átutalására) nem lehetséges. A fedezethiány miatt fel nem használt számlákat a pénztár visszajuttatja a pénztártagokhoz, aminek felhasználása a későbbiek folyamán, újból lehetséges A nem finanszírozható szolgáltatásokat, termékeket a pénztár elutasítja. Erről a tag, a pénztár ügyfélszolgálatán tud felvilágosítást kérni. Hiánypótlás és fedezethiány miatt visszajuttatott számlákat a pénztártag egy következő alkalommal ismét leadhatja szolgáltatásigénylésre. (amennyiben az elutasítás oka már nem ál fenn) A pénztár csak eredeti számlát, vagy hitelesített másolatot fogadhat el. 14

15 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen Szolgáltatási Szabályzat az ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Igazgatótanácsának jóváhagyásával lép életbe. Jelen Szolgáltatási Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért, Az ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR igazgatótanácsának elnöke és tagjai felelősek. Az Életerő Egészségpénztár igazgatótanácsának elnöke és tagjai felelősek a Szolgáltatási Szabályzat rendelkezéseinek aktualizálásáért, így a hatályos jogszabályoknak, az Életerő Egészségpénztár Alapszabályában foglaltaknak való megfeleléséréért. A szabályzat szövegében történt változtatásokat minden esetben a Pénztár Igazgatótanácsa elé kell terjeszteni. Debrecen, Igazgatótanács 15

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 2. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK

Részletesebben

az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata

az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata Hitelesítő záradék: Jelen szabályzatot az Életút Egészségpénztár közgyűlése 2014. március 31-i ülésén hagyta jóvá. Jelen

Részletesebben

Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette:

Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette: SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette: 1 A KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (2014.05.07-én tartott küldöttközgyűlésen

Részletesebben

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2011.

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. Általános eljárási szabályok... 5 II. 2. Eljárási szabályok a szolgáltatás ellenértékének

Részletesebben

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 2016. január 29. (hatályos 2016. február 1.) Jelen Szolgáltatási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) elválaszthatatlan részét képezi

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 6/2012. (12.18.) számú Küldöttközgyűlési határozattal Hatályba lépés: 2012.12.18. 1 Tartalomjegyzék DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös

Részletesebben

Generali Egészség- és Önsegélyező pénztár Szolgáltatási szabályzat 1. számú melléklet

Generali Egészség- és Önsegélyező pénztár Szolgáltatási szabályzat 1. számú melléklet Generali Egészség- és Önsegélyező pénztár Szolgáltatási szabályzat 1. számú melléklet PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK 1 Tartalom Generali Egészség- és Önsegélyező pénztár Szolgáltatási szabályzat... 1 1. számú

Részletesebben

az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata

az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata Hitelesítő záradék: Jelen szabályzatot pénztárunk küldöttközgyűlése az Életút Önsegélyező Pénztár, mint

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓVAL BİVITETT CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ("ATLASZ Corporate Card") SZABÁLYZAT

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓVAL BİVITETT CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS (ATLASZ Corporate Card) SZABÁLYZAT ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓVAL BİVITETT CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ("ATLASZ Corporate Card") SZABÁLYZAT Röviden a QBE Atlasz Biztosító Részvénytársaságról: Biztosító társaságunk 1988. május 1-én alakult

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Azonosító: 1/2016 Egészség- pénztári szolgáltatási szabályzat

Azonosító: 1/2016 Egészség- pénztári szolgáltatási szabályzat Azonosító: 1/2016 Egészség- pénztári szolgáltatási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 9. Szabályzat címe: Egészség- pénztári szolgáltatási szabályzat Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice,

Részletesebben

19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás

19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás R E K T O R 19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás a hallgatók szociális helyzetének megállapításához benyújtandó igazolásokról, valamint a kollégiumi felvételi eljárás során benyújtandó további igazolásokról

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016.

VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016. VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 2. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Jegyzője ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet. Általános rendelkezések

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról A kötelezı egészségbiztosítás

Részletesebben

Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei (TANF16) Hatályos: 2016. szeptember 1. Nysz.: 18259

Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei (TANF16) Hatályos: 2016. szeptember 1. Nysz.: 18259 Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei (TANF16) Hatályos: 2016. szeptember 1. Nysz.: 18259 2 Tartalomjegyzék Szimba tanuló balesetbiztosítás általános feltételei (TANF16)....3 I. A biztosítási szerződés

Részletesebben

PÁLYÁZAT - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZAT - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ és ALAPTÁMOGATÁS PÁLYÁZAT - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Általános tudnivalók a pályázati űrlap kitöltéséhez: A pályázati űrlap kitöltésére elektronikusan kerül sor a Neptun Tanulmányi rendszer

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé Szijártó Ildikó Dr. Veres Gábor Felelős kiadó: Dr.

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Alapszabály. Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01.

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Alapszabály. Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01. OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabály Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01. TARTALOMJEGYZÉK I. A PÉNZTÁR ELNEVEZÉSE, AZONOSÍTÓ ADATAI... 3 II. A PÉNZTÁRRA

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

APRIL TÁPPÉNZ BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

APRIL TÁPPÉNZ BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK APRIL TÁPPÉNZ BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen TAPASZF121101 sz. Ügyfél tájékoztató és Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Szerződési feltételek)

Részletesebben

K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (+36 1) 328 9000 fax: (+36 1) 328 9696 Budapest 1851 kh.hu bank@kh.hu

K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (+36 1) 328 9000 fax: (+36 1) 328 9696 Budapest 1851 kh.hu bank@kh.hu K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (+36 1) 328 9000 fax: (+36 1) 328 9696 Budapest 1851 kh.hu bank@kh.hu A K&H Biztosító Zrt. K&H jelzáloghitel törlesztési és hitelfedezeti biztosításra

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Egészségpolitikai Szótár 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállították: Egészségügyért Felelős

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI A TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. VASAS Önsegélyező Pénztár

SZOLGÁLTATÁSI A TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. VASAS Önsegélyező Pénztár SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA VASAS Önsegélyező Pénztár 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. SZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. SZOLGÁLTATÁSOK ELSZÁMOLÁSA...

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása Az UNION-Útitárs Extra közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

PANNÓNIA CSOPORTOS UTASBIZTOSÍTÁS

PANNÓNIA CSOPORTOS UTASBIZTOSÍTÁS PANNÓNIA CSOPORTOS UTASBIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Ez a biztosítás egy csoportos utasbiztosítás, amely az utasbiztosítási kockázatokon kívül, választható kiegészítésként, tartalmazza az utazások során,

Részletesebben

PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403

PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403 PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól ez az összefoglaló? Az

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU) Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: biztosítási feltételek) ellenkező megállapodás hiányában az Európai Utazási Biztosító Zártkörűen

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található.

Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található. Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található. Telefonszám: 88/235-001; 88/506-070 Faxszám: 88/235-001 E-mail: nyiradph@vnet.hu Kovács Károlyné igazgatási

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.01-2010.06.02

Hatályosság: 2010.05.01-2010.06.02 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról Hatályosság: 2010.05.01-2010.06.02

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Kardirex Egészségpénztár

ALAPSZABÁLY. Kardirex Egészségpénztár ALAPSZABÁLY Elfogadva: Küldöttközgyűlés 2014.05.072015.05.20 Hatályos: 2014.június 01-től2015.január 01. Hatályát vesztette: 2014.december 31. 1 A KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár

Részletesebben

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás...

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás... Árvaellátás... 4 Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6 Nők kedvezményes nyugdíja... 9 Öregségi nyugellátás... 11 Özvegyi járadék... 13 Özvegyi nyugellátás... 15 Rokkantsági járadék... 17 Szülői nyugdíj...

Részletesebben

Védőháló Szolidáris Alap Várólista képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítás Különös feltételek (termékkód: 15040)

Védőháló Szolidáris Alap Várólista képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítás Különös feltételek (termékkód: 15040) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Védőháló Szolidáris Alap Várólista képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítás Különös feltételek (termékkód: 15040) 2015. április

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján

Részletesebben

A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN

A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN OTP BANK Nyrt. MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 1 KINCSTÁRI VIP ARANYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁRCIUS 1. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz Bevezetés Ezen adatszolgáltatás valamennyi egészségügyi szolgáltatás ideértve

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 35/2016. (2016.V.18.) számú határozatával 2016. május 18-án Hatályba lépés napja: 2016. június 01. Az Igazgatótanács nevében

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek PostaFészekŐr otthonbiztosítás (termékkód: 12014) A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Nyomtatványszám: F 120140 06 1601 Miről szól ez az összefoglaló?

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt. K&H személyi kölcsön törlesztési biztosítás csoportos hitelfedezeti biztosításának ügyféltájékoztatója és biztosítási feltételei

A K&H Biztosító Zrt. K&H személyi kölcsön törlesztési biztosítás csoportos hitelfedezeti biztosításának ügyféltájékoztatója és biztosítási feltételei K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (+36 1) 328 9000 fax: (+36 1) 328 9696 Budapest 1851 kh.hu bank@kh.hu A K&H Biztosító Zrt. K&H személyi kölcsön törlesztési biztosítás csoportos

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek Elérhetőség

Anyakönyvi ügyek Elérhetőség Anyakönyvi ügyek Elérhetőség Körjegyzőség Nádasd 9915 Nádasd, Kossuth út 101. Telefonszám: 94/524-014 Faxszám: 94/424-022 Anyakönyvvezető: Pesti Istvánné Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00-tól 12.00 óráig

Részletesebben

LAKÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS

LAKÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS LAKÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS 1 Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások költségelven, felújítási kötelezettséggel történő bérbeadására Budapest

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét!

K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét! K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét! egyszeri települési támogatás a család kiadásainak csökkentésére lakásfenntartási támogatás

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek

UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek Jelen Általános Biztosítási Feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. között létrejött

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. í Á Á É Á Í Í Í Á Í É á í í á é é í í í Í é í á é Í 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az egyesület megnevezése: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. 2. Székhelye: Kaposvár, Béke u. 47. 3. Működési

Részletesebben

Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei

Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Hatályos 2016. január

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2014.07.01-2014.07.02 Tartalom: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben

Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások

Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Szerződési Feltételek Tartalom Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Szerződési Feltételek

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉS A MASTERCARD ARANY HITELKÁRTYÁHOZ TARTOZÓ BIZTOSÍTÁSRÓL. Hatályos: 2015. április 1.

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉS A MASTERCARD ARANY HITELKÁRTYÁHOZ TARTOZÓ BIZTOSÍTÁSRÓL. Hatályos: 2015. április 1. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉS A MASTERCARD ARANY HITELKÁRTYÁHOZ TARTOZÓ BIZTOSÍTÁSRÓL Hatályos: 2015. április 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A biztosítás terjedelme A MasterCard Arany

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TERVEZET! (egységes szerkezetben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2237/2016. számú határozatában előírt módosításokkal)

Részletesebben

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 Hatályos: 2014.01.01-2014.03.15 (A hatálybalépésérıl és a végrehajtásáról szóló 1960: 11. és az 1978: 2. törvényerejő rendelettel egységes

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató HAVI FIX Jövedelemkiesés-biztosítás Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató Az ACE European Group Limited Magyarországi Fióktelepe a jelen Biztosítási Feltételek alapján arra vállal

Részletesebben