Logika. Központ létrehozására. Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 1. Üzleti Tanácsadás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Logika. Központ létrehozására. Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 1. Üzleti Tanácsadás"

Átírás

1 Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 1

2 Tartalomjegyzék 1. Üzleti környezet bemutatása 4 Üzleti környezet Szolgáltatók problémái, nehézségei Fókuszban a MÁV-START Zrt. 4 Lehetıség a szolgáltatók értékesítésének fejlesztésére - OKK 4 Igények, elvárások az OKK-val szemben 5 Magas szinten megfogalmazott igények 5 Korszerő technológia 5 Más, közösségi szolgáltatások irányában nyitott 6 Gazdasági megtérülés 6 Igények összegzése 6 Átmeneti idıszak és követelményei 6 További közlekedési szolgáltatók sajátosságai, elvárásai 7 2. Az OKK létrehozásának célja és hatóköre 9 Mőködı, elektronikus, országos lefedettségő kártyarendszer 9 Hosszú távú cél és hatóköre 9 Rövid távú cél és hatóköre A megcélzott végállapot bemutatása Szervezetek együttmőködése az OKK-val 11 Optimálisnak tekinthetı irányítási modell 11 Szervezetek közötti, megvalósítható együttmőködési modell 12 Szereplık / szerepkörök 13 Együttmőködés a szereplık között A megcélzott végállapot bemutatása Eszközrendszer 18 A rendszer mőködése a felhasználó szempontjából 18 Kiadás 19 Díjtermék (jegy, bérlet, díjtárca) feltöltése a kártyára 19 Internetes jegyértékesítés 20 Jegyérvényesítés, utazás 20 Ellenırzés 20 A rendszer mőködése a szolgáltatók szempontjából 21 Regisztrálás 21 Kártyakibocsátás 21 Jegyértékesítés 21 Szolgáltatás nyújtása 21 Jegyérvényesítés és ellenırzés 21 Tranzakciók győjtése 22 Tranzakciók feldolgozása 22 Elszámolás a szolgáltatók között 22 Jelentések készítése az állami szerveknek 23 Az ITSO rendszer fıbb elemei 23 A kártya (Fogyasztói Média, Customer Media, CM) 23 Az ITSO-shell 24 A díjtermékek 25 A kártyák írása és olvasása 25 A POST (Point of Service Terminal) 26 Az ITSO Back Office rendszere, a HOPS (Host Operator or Processing System) 26 A magyarországi ITSO-séma architektúraterve 28 A POST-ok 30 A HOPS 31 Az OKK rendszerei, kapcsolódásuk és az általuk megvalósított funkciók 32 Tranzakció-feldolgozó, elszámoló, számlavezetı rendszer és helydirectory 33 Külsı interfész 34 Díjtermékkezelés 35 Kártyamenedzsment rendszer 35 ITSO Kulcsmenedzsment rendszer 36 Internetes jegyértékesítés 37 Szolgáltatók ügyfélszolgálatai 37 Szolgáltatók elszámoló, leszámoló, pénztárellenırzı rendszerei 38 Szolgáltatók helybiztosítási rendszerei (ha rendelkezik ilyennel) 38 Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 2

3 Megvalósult chipkártyás rendszerek Nemzetközi kitekintés 39 Octopus-kártya - Hongkong 39 Oystercard - London 40 EzLink - Szingapúr 40 Navigo - Párizs 41 Nemzetközi példák közös vonásai A megvalósítás feladatai, projektjei 42 Tervezett fontosabb mérföldkövek 42 A chipkártyás értékesítés bevezetésével járó változtatások 42 A kialakítás feladatai 43 A Chipkártyás értékesítés szolgáltatás megteremtéséhez szükséges projektek elsı fázis, a MÁV-START Zrt. csatlakozása 44 A megvalósítási projektek ütemezése Átmeneti megoldás rövid bemutatása 57 MÁV-START, az elsı csatlakozó szolgáltató 57 Átmeneti idıszakra vonatkozó fejlesztések indoklása 57 A rendszerrel szemben támasztott követelmények 58 Jogi és szabályozási háttér 59 Az átmeneti idıszak fejlesztéseinek célja vonalkódos megoldások 59 Elıfeltételek példa a szolgáltató oldaláról (MÁV-Start) 59 A MÁV-START szükséges fejlesztései 59 A MÁV-START saját hatáskörben elvégzendı szervezési feladatai 60 Az átalakítás eredményei 61 A megvalósult vonalkódos rendszerek Nemzetközi kitekintés 62 Az átmeneti idıszak modelljének szereplıi és kapcsolataik funkció szerint 63 Jegyértékesítés 63 Szolgáltatás nyújtása 63 Jegyérvényesítés és ellenırzés 63 Tranzakciók győjtése 64 Elszámolás a szolgáltatók között 64 Jelentések készítése az állami szerveknek 65 Az átmenet megvalósításához szükséges OKK-projektek összefoglalása Az OKK létrehozásának gazdasági következtetései (Eredménykimutatás, cash-flow) 67 Az OKK létrehozásának és beruházásainak finanszírozása 67 OKK létrehozásának pénzügyi jellemzıi: 67 OKK projektjeinek finanszírozási háttere 67 Az OKK tervezett árbevétele 67 Eredménykimutatás 68 Cash flow 69 A projektekre vonatkozó beruházások alakulása 70 Beruházások teljes költségének idıbeli eloszlása felmerülés szerint (millió Ft-ban) 70 A táblázatokból levonható következtetés Az OKK létrehozásához és mőködéséhez kapcsolódó kockázatok 72 Átmeneti megoldás alkalmazhatósága 72 Átmeneti megoldás technológiai kockázatai 73 Közlekedési kártya bevezetéséhez kapcsolódó kockázatok 73 Szolgáltatók csatlakozásával kapcsolatos kockázatok 75 Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 3

4 1. Üzleti környezet bemutatása Üzleti környezet Szolgáltatók problémái, nehézségei Fókuszban a MÁV-START Zrt. Az OKK-val kapcsolatos megelızı egyeztetések során kikristályosodott, hogy az elsı csatlakozó társaság a MÁV-START Zrt. lehet. Ennek megfelelıen az OKK, alapszolgáltatásain felül, igyekszik orvosolni a MÁV-START jegyértékesítésének alapvetı problémáit. A közlekedési szolgáltatókra jelentıs nyomás nehezedik, mind az utasok, mind pedig az állam oldaláról, hogy folyamatosan fejlesszék infrastruktúrájukat. Erre azonban jellemzıen nincsen lehetıségük, köszönhetıen a szőkös beruházási forrásoknak. A szolgáltatókra jellemzı az elavult eszközrendszer, az értékesítés alacsony fokú informatikai támogatottsága és az ebbıl fakadó, nem megfelelı minıségő elszámolások az állam, illetve más közlekedési társaságok felé. Ebbıl származó, jellemzı problémák pl. A MÁV-START esetében: a jegyértékesítési infrastruktúra magas mőködtetési költsége, az értékesítési csatornák, a mőködési folyamatok, a szervezetek, az infrastruktúra elavultsága miatt a visszaélésekbıl származó jelentıs veszteségek, a jegy nélkül utazók és a kedvezményeket jogosulatlanul igénybe vevık magas aránya, köszönhetıen a nem megfelelı ellenırzéseknek a forgalmi tényadatokon alapuló elszámolások nehézsége, utazási és értékesítési adatok győjtésének nehézségei. A fenti problémák megoldása egyrészt komoly belsı átalakításokat kíván, másrészt pedig jelentıs fejlesztéseket a jelenlegi infrastruktúrában. Az új infrastruktúra kiépítése számottevı költségekkel járna, olyan mérető beruházásokra lenne szükség, amelyet jellemzıen a magyar közlekedési szolgáltatók nem engedhetnek meg. Lehetıség a szolgáltatók értékesítésének fejlesztésére - OKK Az infrastruktúra beruházások kiválthatóak lehetnének, ha létezne egy szervezet, amely beruházna egy egységes, minden közlekedési szolgáltató által igénybe vehetı értékesítési infrastruktúrába és azt, Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 4

5 tranzakciófüggı havidíj, továbbá kihelyezett eszközök utáni rögzített rendszeres díj ellenében, a szolgáltatók rendelkezésére bocsátaná. A szolgáltatás magában foglalná az értékesítést végzı eszközöket, a központi, tranzakciókat győjtı alkalmazást, az ellenırzést végzı eszközöket, a közöttük lévı kapcsolatot, illetve a megszerzett adatokat feldolgozó infrastruktúrát, egy, Smart Card jegymédiát, teljes körő gépesítettséget, elektronikus, intelligens adatfeldolgozást tartalmazó eszközrendszer és szervezet, valamint az ezeket támogató folyamatok biztosítását. Ezt a szerepet láthatná el az Országos Kártyaközpont (OKK). Igények, elvárások az OKK-val szemben Magas szinten megfogalmazott igények A központi elektronikus jegyrendszertıl a szolgáltatók egyrészt azt várják el, hogy úgy növelje a bevételeiket, hogy annak oka nem az áremelés, hanem a nemfizetı felhasználás lehetıségének jelentıs csökkentése, másrészt az állammal szembeni elszámolásai valóságos felhasználások tényadatain alapuljanak. További igény a mőködtetési költségek csökkentése. Az utazóközönség elvárása egy ilyen rendszerrel szemben az, hogy ne okozzon sem többlet kiadást, sem kényelmetlenséget, ne rontsa és bonyolítsa a felhasználás módját. Az államnak elvárása, hogy pontosabb elszámolása legyen tényadatok felhasználásának segítségével a felhasznált kedvezményekrıl a közösségi szolgáltatók felé. Korszerő technológia A fejlesztés mérete, beruházási igénye megköveteli, hogy a megoldás idıt álló legyen és bármely közösségi közlekedési szolgáltató által egyaránt használható A választott megoldásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a késıbbiek során tetszıleges közlekedési szolgáltató is csatlakozhasson hozzá. Erre egyrészt azért van szükség, hogy a hosszú távra tervezett, egységesített tarifastruktúrával mőködtetett közlekedési rendszerben az utasok számára kényelmesebb, könnyebben áttekinthetı módon történhessen a jegyvásárlás és felhasználás. Másrészt az egységesítés elınye, hogy az így kialakítandó rendszer méreténél fogva gazdaságosabban állítható fel és üzemeltethetı. Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 5

6 Más, közösségi szolgáltatások irányában nyitott A kialakítandó eszközpark és a hozzá kapcsolódó elszámoló rendszer hosszú távon legyen alkalmas egyéb, nem közlekedési, de közösségi szolgáltatások kezelésére is. Erre azért lesz szükség, hogy ne épüljön ki több, hasonló infrastrukturális háttér a különbözı területek kiszolgálására. Ha ilyen felhasználási igény jelentkezik, akkor azokat a kialakítandó rendszer nyitottságát kihasználva integrálni lehessen. Az eddigi információgyőjtés és egyeztetések alapján várhatóan ilyen közösségi szolgáltatás lehet az ún. elektronikus pénztárca (mikro-payment), vagy a TAJ kártyát kiváltani tervezett elektronikus kártya. Gazdasági megtérülés Az elképzelések szerint kialakítandó rendszerrel szemben támasztott követelmény az is, hogy a beruházás egy számítható idın belül megtérülı beruházással megvalósítható legyen, tehát a kialakításhoz és elindításhoz szükséges befektetéseket banki hitelekbıl is finanszírozni lehessen. A megvalósult beruházás után a rendszer mőködése önfinanszírozóvá váljon. Igények összegzése A fent megfogalmazott igényekbıl következik, hogy a megvalósítandó rendszer chip-kártyás alapú, ITSO szabvány szerint mőködı legyen. Ezáltal biztosítható a rendszer egységessége, nyitottsága, tehát a késıbbiek során csatlakozni kívánó szolgáltatók számára adott lesz a lehetıség, azok rövid idı alatt, kidolgozott módszerek és feltételek szerint lesznek képesek belépni. Átmeneti idıszak és követelményei Az eltérı kultúra, az átállás nehézségei miatt bizonyos szolgáltatóknál (jellemzıen a vasúti személyszállítás szolgáltatói, pl. MÁV-Start) szükséges lehet egy átmeneti megoldás bevezetése, amelynek során a szolgáltató szervezete felkészülhet az elszámolások kezelésére, továbbá az utazóközönség is befogadóbbá válik az új jegymédiára. Ennek egy lehetséges megoldási módja a jelenleg meglévı értékesítési rendszerének kis mértékő fejlesztése mellett egy, az értékesítési és utazási tranzakciókat győjtı és feldolgozó rendszer kialakítása és biztosítása a szolgáltatók irányába. Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 6

7 További közlekedési szolgáltatók sajátosságai, elvárásai Az OKK elsı ütemő megvalósítása az OKK központi rendszerének kialakítását, illetve a MÁV- START szükséges értékesítési és tranzakciógyőjtı eszközeinek kihelyezését tartalmazza. A késıbbiekben, további közlekedési szolgáltatók csatlakozásával az ı egyedi igényeiket, beruházásaikat is kezelni kell. Mindez új, a MÁV-START esetében nem jelentkezı kérdésekre adott válaszokat igényel. Ezen felül a jelenleg is létezı, a közlekedési szolgáltatók által közösen kialakított termékek (pl. BKSZ-bérlet) továbbélését és felhasználhatóságát is biztosítani szükséges. A következıkben csatlakozó szolgáltatók a BKV, illetve a Volánbusz lehetnek. A szolgáltatásaik jellegébıl fakadóan a MÁV-START esetében használható eszközportfolió és megoldások csak korlátozottan alkalmazhatók, elsısorban a BKV esetében, a HÉV és metró lezárásánál, ellenırzésénél. A nagy tömegben közlekedı, folyamatosan cserélıdı utasforgalmat kiszolgáló, sok megállót érintı buszok esetében egyrészt az eszközberuházás struktúrája több fedélzeti jegyellenırzı készülék, több elhelyezendı automata -, másrészt pedig az utazási, ellenırzési folyamatok is alapvetıen eltérnek- az utasok irányítására és a jegyellenırzésre vonatkozó folyamatok más felépítése, esetleg a jármővekre telepítendı mechanikus beléptetı eszközök lehetnek szükségesek. Ezek alapos tervezésére az adott szolgáltató csatlakozási szándékának kinyilvánítását követıen kerülhet sor, azonban erre az OKK MÁV-START együttmőködés elindulását követıen kerülhet sor További megoldandó lehet a szolgáltatónként elindult, független kezdeményezések összehangolása, lehetıség szerint az OKK-ba integrálása. A BKV esetében saját elıterjesztés indult a témakörben, az OKK-val kapcsolatosan egyelıre érdeklıdı, de nem támogató a hozzáállás. (Az érdeklıdı szolgáltatók számára lehetıség van alacsony tulajdoni részesedést vásárolni, illetve képviselıt delegálni az igazgatótanácsba). Amennyiben saját megvalósításra kerülne sor, fontos lenne a két rendszert azonos szabványok mentén tervezni (az interoperabilitás megteremtése érdekében.) Tekintettel arra, hogy jelen pillanatban az OKK tervezése lényegesen elırehaladottabb állapotban van, reális lehetıség a BKV e-ticketing megoldásának kiváltása az OKK-hoz való csatlakozással, jóllehet, jelenleg nincsen felhatalmazása a szolgáltatónak ahhoz, hogy a közeljövıbeli csatlakozáshoz kapcsolatos elıkészületek megtörténhessenek. A finanszírozás szintén kulcskérdés a szolgáltatók számára. Némelyikük részérıl elvárás volna, hogy a rendszer eszközberuházásai állami finanszírozásban valósuljanak meg, azaz számukra extra költséggel ne járjanak, mivel a kártyás értékesítés jónéhány eredménye (tényadatokon alapuló elszámolás például) az állam számára nagyobb jelentıséggel bír. Ezeknek az elvárásoknak a jelenlegi megoldással Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 7

8 való összehangolása (Olyan, szolgáltatók részérıl vállalt, piaci finanszírozás, amelyik nem konszolidálódik az állami költségvetésben) a csatlakozási egyeztetések egyik feladata lesz. Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 8

9 2. Az OKK létrehozásának célja és hatóköre Mőködı, elektronikus, országos lefedettségő kártyarendszer A célként kitőzött rendszerrel szemben támasztott alapvetı követelmények a következık: Korszerő technológiai alapok, jövıálló mőszaki megoldás Az összes közösség közlekedési szolgáltató által egyaránt használható Adott (és tervezett) idıtávon belül megtérülı beruházással megvalósítható Más típusú közösségi szolgáltatások irányában nyitott A kitőzött cél tehát az, hogy egy olyan jegyértékesítési, kiadási, felhasználási és elszámolási rendszer kerüljön kialakításra, amiben a közösségi szolgáltatók mindegyike részt tud venni. A rendszer biztosítja a jegykiadás, a felhasználás és az elszámolások egységességét. Ennek kialakításával egyszerre fog javulni a közösségi közlekedési szolgáltatók mőködési hatékonysága, és az utazó közönség kényelme és elégedettsége. Az egységesített és központi elszámolásnak köszönhetıen egyértelmővé és tényszerővé válik a állam és a közösségi szolgáltatók közt az utazási támogatások rendszere. Egy olyan rendszer megvalósítása a cél, amely hatókörében nem túlságosan nagy, így belátható idın belül mőködıvé tehetı, ugyanakkor figyelembe veszi a hosszabb távon elérni kívánt célokat, és lehetıvé teszi, hogy a késıbbiekben a rendszerben megjelenhessen a többi közösségi közlekedési szolgáltató, majd az egyéb közösségi szolgáltatások is. Hosszú távú cél és hatóköre Jelen fejlesztési elképzelés egy olyan rendszert tőz ki céljaként, amiben országos lefedettséggel minden jelentıs közösségi közlekedési szolgáltató részt vesz, és amelynek keretében egy egységes, elektronikus jegy kerül majd bevezetésre, aminek felhasználásával az utazóközönség egy egységesített tarifarendszer szerint juthat el az ország bármely két, közösségi közlekedéssel megközelíthetı pontja közt, függetlenül attól, hogy melyik közlekedési eszközöket, illetve szolgáltatókat vette igénybe. A szolgáltatók egymással, és állammal pedig egységes keretek közt számolnak le. Ekkor a központi rendszerek mellett érintett lesz minden jelentısebb helyi és helyközi közösségi közlekedési szolgáltató vállalat. (MÁV-START, BKV, Volánbusz, GySEV, egyéb Volán társaságok, vidéki, helyi közösségi közlekedési szolgáltatók) Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 9

10 A kialakításra kerülı rendszerrel szembeni elvárásoknak megfelelıen a hosszabb távú fejlıdés során kapcsolódhatnak hozzá egyéb, közösségi jellegő szolgáltatások is, mint például egy nyilvános díjtárca, vagy például a TAJ kártya kiváltására tervezett rendszer. Rövid távú cél és hatóköre A végleges, távoli célok eléréséig tartó fejlesztési folyamat hossza indokolja, hogy rövidebb idıtávra, kisebb hatókörő célt is konkrétan megfogalmazzunk. Ennek megfelelıen a teljes fejlesztés elsı eredménye a MÁV-START jegyértékesítésének, jegyfelhasználásának és adatfeldolgozásának központi rendszerben történı kialakítása. Ehhez kapcsolódhatnak majd a késıbbi fázisok során a többi közlekedési szolgáltatók, majd az egyéb szolgáltatások is. Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 10

11 3. A megcélzott végállapot bemutatása Szervezetek együttmőködése az OKK-val Optimálisnak tekinthetı irányítási modell Az alábbi ábra a Huntrust tanulmányban bemutatott irányítási rendszert ábrázolja. Elektronikus jegykezelı rendszer irányítás Közlekedési Minisztérium Önkormányzatok Nem létezı entitás, a BKSZ OKSZ-szé történı átalakításával létrehozható Célszerően a Közlekedési Minisztériumon, vagy az OKK-n belül létrehozandó entitás Tömegközlekedési Hatóság - Díjszabás meghatározás - Tarifa meghatározás - Ellátási terület meghatározás - Járatsőrőség meghatározás -Topológia meghatározás -Terminál katalógus - Díjtermék katalógus -Tarifa Projekttársaság E-ticketing rendszerirányítás Terméktanúsító (KTI) - új ITSO terminálok, - kártyák bevizsgálása Tömegközlekedési Tömegközlekedési Szolgáltató Tömegközlekedési Szolgáltató Szolgáltató - Eszközmenedzsment üzemeltetés - Opcionálisan Intra tranzakció feldolgozás, elszámolás - A teljes e-ticketing séma létrehozása - Az OKK felállítása - Támogatás a szolgáltatók rendszereinek felállításához Finanszírozó - ITSO kulcsmenedzsment - Kártyamenedzsment - Tranzakció feldolgozás - Tranzakció elszámolás - Float menedzsment - Jelentések elıállítása - Opcionálisan díjtárca kbocsátás - Opcionálisan elektronikus pénztárca kibocsátás - Opcionálisan eszköz és eszközmenedzsment outsource szolgáltatás nyújtása OKK Tarifaközösség Társaság Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 11

12 Látható, hogy a szükséges, minisztériumi szintő rendszerirányítás és egy tömegközlekedési hatóság kialakítása szükséges az OKK mőködéséhez. A modellben ábrázolt megoldás azonban az egyeztetések alapján nem kivitelezhetı, ezért jelen tanulmány egy másik, kivitelezhetınek tőnı modellt vesz alapul. Ezen kívül a megvalósíthatósági tanulmány az OKK-t úgy kezeli, mint amelyik entitás magában egyesíti a fenti modellben szereplı projekttársaságot és tarifaközösség társaságot - a szolgáltatók bevételeit célszerő lenne nem bankon keresztül kezelni, tekintettel a nagyon magas költségekre (elsısorban a díjtárca esetén). Szervezetek közötti, megvalósítható együttmőködési modell A megvalósítandó rendszerben a következı ábrán is szemléltetett szerepkörök és funkcionalitások szerepelnek Közlekedési szolgáltatók Nemzeti Közlekedési Hivatal Felelősségek és jogosultságok Tevékenységek és szolgáltatások Tevékenységek és szolgáltatások Felelősségek és jogosultságok Díjtermék-menedzsment Díjtermék-menedzsment Ügyfélszolgálat (ügyfelek felé) Kártya kibocsátás Ügyfélszolgálat (ügyfelek felé) Szolgáltatásirányítás, ellenőrzés és felügyelet Elszámolás az állam felé Kedvezmény és tarifa mngt. Kártya menedzsment Eszköz és alkalmazás mngt. Tranzakció gyűjtés Szolgáltatásirányítás, ellenőrzés és felügyelet Közl. alkalmazás kibocsátás ITSO Nemzeti licensz Tranzakció feldolgozás Szabványok felügyelete Üzleti és Informatikai Szolgáltató Felelősségek és jogosultságok Tevékenységek és szolgáltatások KTI Üzleti és IT szolgáltatások nyújtása a kapcsolódó szervezetek felé (szolgáltatók és hivatalok) Kártya kibocsátás Kártya menedzsment Eszköz és alkalmazás mngt. Tranzakció gyűjtés Elszámolás az állam felé Kedvezmény és tarifa mngt. Tevékenységek és szolgáltatások Szabványok felügyelete Eszköztanúsítás Tranzakció feldolgozás Közl. alkalmazás kibocsátás ITSO kulcs menedzsment ITSO kulcs menedzsment Ügyfélszolgálat (szolgáltatók és hivatalok felé) Ügyfélszolgálat (szolgáltatók és hivatalok felé) Központi tranzakció feldolgozás Központi tranzakció feldolgozás Elszámolás a szolgáltatók között Elszámolás a szolgáltatók között Mikro-payment Mikro-payment Az ITSO Szerinti Séma Jogosítvánnyal rendelkezı Tagjainak szerepkörei Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 12

13 Szereplık / szerepkörök KTI - Közlekedési Tudományos Intézet Feladatai: Tanúsítványok kiállítása arról, hogy a központi kártya-rendszerben felhasználásra kerülı eszközök, terminálok az ITSO ajánlásának megfelelnek. A rendszerben kizárólag ilyen tanúsítvánnyal rendelkezı berendezések használhatók. Ezzel biztosítható, hogy a rendszer a késıbbiekben is képes legyen fogadni újabb csatlakozni kívánó szolgáltatókat. A KTI feladata az ITSO ajánlásnak, mint a jelen rendszeren belül elfogadott szabványnak a felügyelete és menedzselése. A Közlekedési Alkalmazások kibocsátása NKH Nemzeti Közlekedési Hivatal A GKM által felügyelt hivatal. Felelıssége: Az országos egységes közlekedési kártya rendszer kialakításához és mőködéséhez szükséges szabályozási, ellenırzési és irányítási hatósági feladatokat látja el. Ennek megfelelıen felel a szabványok karbantartásáért, tanúsítja és ellenırzi azok betartását, kezeli a Magyarországi ITSO domain licenszdíjait, valamint felel az egységes mőködés központi építıköveinek (közlekedési alkalmazások kibocsátása, központi tarifa és kedvezménymenedzsment, állam felé történı elszámolás) mőködéséért. Feladatai: Felügyeli, irányítja és ellenırzi az üzleti és informatikai szolgáltatótól a felelısségi területei ellátására igénybe vett alábbi szolgáltatásokat: o Központi Közlekedési Szolgáltató Katalógus o Központi Közlekedési Díjtermék-katalógus o Közlekedési alkalmazások kibocsátása o Elszámolás az állam felé o Központi tarifa- és kedvezménymenedzsment Felügyeli, irányítja és ellenırzi a KTI-tıl igénybe vett alábbi szolgáltatásokat: Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 13

14 o o ITSO licensz menedzsment POS (point of service) terminálok hitelesítése Közlekedési Szolgáltató Azok a közösségi közlekedési szolgáltatók, akik a rendszerhez csatlakozni szándékoznak és a csatlakozás feltételeit teljesítik, egyenként szolgáltatási szerzıdést kötnek az Üzleti és Informatikai Szolgáltatóval. Azok a közösségi közlekedési szolgáltatók, akik a csatlakoznak a rendszerhez, annak szabályozását elfogadják, a szerzıdés alapján igénybe veszik a központilag nyújtott szolgáltatásokat. (Ezek: jelen esetben egyenlıre a MÁV-Start, majd a késıbbiek során a BKV, Volánbusz, majd a többi helyi, vagy helyközi közösségi közlekedési szolgáltató vállalat) Felelıssége Felel az értékesítési és felhasználási tranzakciók begyőjtéséért és feldolgozásáért, a közlekedési kártyák kibocsátásáért, az eszközök, a kártyák, a közlekedési alkalmazások és a díjtermékek menedzsmentjéért. Feladatai: Saját maga által ellátott feladatok Menedzseli a saját díjtermékeit Ügyfélszolgálatot biztosít a saját ügyfelei (utazó közönség, kártyafelhasználók) felé Az Üzleti és Informatikai Szolgáltatótól igénybevett tevékenységek szolgáltatásmenedzsment feladatai (irányítás, ellenırzés és felügyelet) Szolgáltatásként igénybevett feladatok Közlekedési kártyák kibocsátása Közlekedési kártyák menedzsmentje Közlekedési alkalmazások menedzsmentje Eszközök menedzsmentje A saját szolgáltatásainak igénybevételérıl szóló tranzakciók begyőjtése A saját értékesítés tranzakciók feldolgozása Tıkefinanszírozó szervezet A létrehozandó Üzleti és Informatikai Szolgáltató vállalkozás egyik alapítója, és kisebbségi résztulajdonosa (javasolt tulajdonrész 49%). Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 14

15 Jelenlegi egyeztetések alapján a szereplı még nem tisztázott, MFB-Invest, Regionális Fejlesztési Holding a potenciális finanszírozók, de a Fıváros, mint kulcsszereplı sem zárható ki. Meghatározó szerepe van a megalakuló társaságban a közlekedési vállalatok résztulajdonoskénti megjelenése miatti pénzügyi bizonytalanságok ellensúlyozásában. A beruházások finanszírozásában is részt vehet (piaci alapon versenyezve a kereskedelmi bankokkal). Üzlet és Informatikai Szolgáltató - OKK Egy újonnan megalapításra kerülı gazdasági társaság, melyet a rendszer kialakításában és megszervezésében érdekelt felek közösen hoznak létre. Alapítói és tulajdonosai az említett tıkefinanszírozó társaság és MÁV-START 49-49% arányban, valamint várhatóan a Regionális Fejlesztési Holding 2%-ban (Amennyiben az RFH válik az egyik nagy tulajdonossá, ez esetben valamely, elsı fázisban nem csatlakozó, de felügyeleti jogot kívánó közlekedési társaság a potenciális befektetı. A hosszabb távú elképzelések szerint a késıbbiekben csatlakozni fog e rendszerhez a BKV és a Volánbusz is, melyek szintén tulajdoni részt is kaphatnak a központi szolgáltató társaságban. A társaság létrehozásának célja, hogy benne megvalósuljanak mindazon központi funkciók, melyek rendszer mőködéséhez elengedhetetlenek, valamint melyek megvalósítása méretgazdaságossági okok miatt közösen célszerő. A társaság, megalakulása után, a mőködéséhez szükséges beruházásait hitelekbıl finanszírozza, melyet vagy az Magyar Fejlesztési Banktól, vagy más kereskedelmi banktól vesz fel. Mőködését, és a hitelek törlesztését a Közlekedési Szolgáltatóktól kapott szolgáltatási és tranzakciós díjakból fedezi. A társaság feladata, hogy megvalósítsa mindazon központilag végrehajtandó beruházásokat, melyek a rendszer teljes mőködéséhez szükségesek, majd az így kialakított központi infrastruktúrán szolgáltatást nyújtson a Közösségi Közlekedési Szolgáltatóknak, majd késıbb azoknak a kártyafelhasználóknak és hivataloknak, akik számára a csatlakozás elfogadható, és célszerő (pl. egészségpénztárak, vagy egy országos felhasználású elektronikus díjtárca rendszer) Felelıssége Ez a társaság felel a közös kártyarendszer minden olyan funkciójának mőködtetéséért, ami nem állami, hatósági feladat. Ezek a következık: ITSO kulcsok menedzsmentje A vásárlások tranzakcióinak feldolgozása, azok alapján információ nyújtása a központi, illetve a csatlakozott társaságok közötti elszámoláshoz A felhasználások tranzakcióinak feldolgozása, azok alapján információ nyújtása központi, illetve a csatlakozott társaságok közötti elszámoláshoz Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 15

16 Ügyfélszolgálat mőködtetése a közlekedési szolgáltatók és a hivatalok felé Feladatai Központi funkciók ellátása ITSO kulcsmenedzsment Tranzakciók feldolgozása Szolgáltatói elszámolás Szolgáltatások a közlekedési szolgáltatók (és késıbb a további kártyafelhasználó szolgáltatók) felé Ügyfélszolgálat üzemeltetése Kártyák menedzsmentje Tranzakciók győjtése Tranzakciók feldolgozása Eszközök menedzsmentje Közlekedési Alkalmazások menedzsmentje Szolgáltatások a hivatalok felé A központi kedvezmény és tarifarendszer menedzsmentje Állami elszámolás Együttmőködés a szereplık között A modellben ábrázolt mőködési mód központi eleme egy egységes Közlekedési Kártya. Ennek segítségével tárolhatók mindazon információk, amik szükségesek az utazási jogosultságok igazolásához, a jogosultságok felhasználásának nyomon követhetıségéhez, illetve a késıbbiek során egyéb, szabadon is felhasználható díjtárca alkalmazáshoz. A rendszerben három alapvetı tevékenység típus van. Kibocsátás, elfogadás és elszámolás. Kibocsátás: A Közlekedési Kártyák (chipkártyák) elıkészítése, a közlekedési alkalmazások által felhasznált adatok feltöltése, ha szükséges, akkor a megszemélyesítés, és az elsı díjtermék feltöltése. Ha ezek megtörténtek, akkor a kártya átadása a felhasználónak. Elfogadás: A díjtermék érvényességének ellenırzése, a felhasználás tényének rögzítése (díjtermék Elszámolás: érvényesítés), A felhasználás során a keletkezı tranzakciók rögzítése Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 16

17 A Kibocsátótól származó adatok és az Elfogadótól begyőjtött tranzakciók alapján elszámolási adatokat állít elı, aminek felhasználásával a szereplık el tudnak számolni pénzügyileg egymással. Ugyanezekbıl az adatokból elıállítja azt az információt is, amivel az Elfogadók el tudják számolni az állami, vagy önkormányzati támogatásokat. Az elvi tevékenységek a tényleges megvalósulásban természetesen keveredhetnek. Így lehet egy Közlekedési Szolgáltató egyszerre kibocsátó és elfogadó is. Ugyanakkor az adott tevékenységekkel megbízhat olyan szervezetet, aki ezt szolgáltatásként nyújtja, akár több Közlekedési Szolgáltató részére is. Törzsadatok egyeztetése: Helyazonosítók Díjtermékek Zónaadatok kezelése Operatív egyeztetések: Tiltó listák Csalási listák Változáskezelések Rendkívüli események kezelése Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 17

18 4. A megcélzott végállapot bemutatása Eszközrendszer A szereplık elızı fejezetben vázolt együttmőködése, illetve az ITSO által megkövetelt mőködési alapmodell egy, a következı ábrán bemutatott modellben hangolható össze. A megvalósítás során az ITSO-alapú mőködésbıl fakadó legnagyobb elıny, hogy ugyanezen alapú rendszerek már hosszú ideje hibátlanul mőködnek a gyakorlatban, továbbá már léteznek modulokból elıre felépített, mintegy dobozos termékként beszerezhetı rendszerei. 0. szint 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint OKK: Központi Tranzakció-feldolgozó és elszámoló rendszer OKK: HOPS központi része Szolgáltatóspecifikus HOPS (X. szolgáltató) X. szolgáltató POST-jai CM (Fogyasztói média, Kártya) LAN Központi gép(ek) LAN Központi gép(ek) WAN Szolgáltatóspecifikus HOPS (Y. szolgáltató) Y. szolgáltató POST-jai Munkaállomások Munkaállomások A rendszer mőködése a felhasználó szempontjából A következıkben azt mutatjuk be, hogy milyen változásokat fog hozni az utasok életében az elektronikus jegyrendszer bevezetése a rendszerhez kapcsolódó szolgáltatóknál. Jelenleg az általános jellemzıkre koncentrálunk, csak ott térünk ki a szolgáltatóspecifikus megvalósításokra, lehetıségekre, ahol ez szükséges. Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 18

19 Kiadás Logika Az utasok az elektronikus jegyrendszerben kétféle (megszemélyesített és megszemélyesítés nélküli) kártyával fognak tudni utazni. Azok, akik igénybe vesznek bármilyen kedvezményt (diákok, nyugdíjasok, közalkalmazottak, stb.), vagy akik bérletet vesznek, csak megszemélyesített kártyával utazhatnak, tehát olyannal, amin szerepelnek a személyes adatai (mint pl. név és fénykép). Fontos kiemelni, hogy azok, akik eddig jegy nélkül, bizonyos papírok, dokumentumok, igazolványok felmutatásával utazhattak (pl. vasutas-igazolvány, nyugdíjasok 70 év felett), az elektronikus jegyrendszer bevezetése után csak ilyen megszemélyesített kártyával vehetik igénybe ezen szolgáltatásokat. A megszemélyesített kártyákat a nagyobb állomásokon, közlekedési csomópontokon lehet majd igényelni, a folyamata pedig hasonló lesz a jogosítvány és személyi igazolvány kiadásához. (Elsı körben a vasutas-igazolványok kerülnek majd kiadásra ezer darab egy pilot-projekt keretében). Rögzítik az igénylı adatait és azonosítóit, majd az igénylést az OKK-hoz továbbítják. A kártyákat az OKK szerzi be központilag, a szállítók által szállított kártyákon már rajta van az ITSOshell (közlekedési alkalmazás) is, csak a személyes adatokat kell felvinni rájuk. A megszemélyesített kártyákat az utasok postán kapják meg. A fenti megszemélyesítés költségvonzatait a központ az utasokra továbbhárítja, várhatóan egy egyszeri kiállítási díjjal. Amennyiben az utas nem kíván igénybe venni kedvezményt (teljes áron utazik) és nem is bérletes, elegendı megszemélyesítés nélküli kártyával utaznia. A megszemélyesített kártyákra minden esetben több díjtermék tölthetı fel (a teljes ITSO-shellt tartalmazzák lásd lentebb), a megszemélyesítés nélküli kártyákra vagy egy vagy több díjtermék tölthetı fel (kompakt shell-lel vagy teljes shell-lel rendelkeznek: kompakt kártyák, teljes kártyák). A megszemélyesítés nélküli kompakt kártyát azoknak érdemes használniuk, akik egyszerre több díjterméket akarnak tárolni a kártyájukon, de nem bérletesek (ezek száma várhatóan viszonylag kevés lesz). Díjtermék (jegy, bérlet, díjtárca) feltöltése a kártyára A megszemélyesített kártyára a jegypénztárakban vagy a jegyautomatáknál lehet feltölteni a jegyeket, bérleteket, illetve tetszıleges (de maximált) összeggel feltölteni a díjtárcát. Amennyiben az utas egy egyszerő jegyet vesz, az értékesítés ugyanúgy történik, mint a jelenlegi helyzetben, annyi különbséggel, hogy papíralapú jegy helyett egy (megszemélyesítés nélküli) chipkártyát kap, rajta a megfelelı jeggyel. Ennek a jegynek az ára tartalmaz egy betéti díjat (kb. 200 forint), amit az utazás végén az utas visszaválthat az állomásokon kihelyezett kártyagyőjtı automatáknál, esetleg a Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 19

20 pénztárnál. A vissza nem váltott kártyák felhasználhatók a következı utazásnál erre töltik fel a következı díjterméket, amikor is természetesen nem kell a betéti díjat újra megfizetni. Internetes jegyértékesítés Az utas a jegyét az Interneten keresztül is megvásárolhatja a hozzátartozó helyjeggyel együtt. Ebben az esetben az internetes jegyérvényesítı felületen megadja azt is, hogy melyik automatánál és mikor (mely idıintervallumban) kívánja a már megvásárolt jegyét feltölteni a kártyájára. A megadott idıintervallumban az automatához megy, a kártyainterfészhez érinti a kártyáját, és az automata az elızetesen megadott adatok alapján feltölti a jegyet, illetve a helyfoglalásra vonatkozó adatokat a kártyára. Jegyérvényesítés, utazás A kártyára feltöltött díjterméket az utasnak az utazás elıtt érvényesítenie kell (check-in). Ez a kártyának az jegyérvényesítı készülékhez való érintését jelenti. (Pontosabban, mivel érintésmentes contactless kártyákról beszélünk, ezért elegendı a kártya készülékhez való közelítése). Amennyiben van érvényesíthetı jegy vagy érvényes bérlet a kártyán, a készülék jelzi (pl. egy zöld fény felvillanásával és hangjelzéssel), hogy a jegy érvényesítésre, a bérlet elfogadásra került. Amennyiben nincs jegy vagy érvényes bérlet a kártyán, de van rajta díjtárca, abban pedig levonható összeg, akkor az utazás díját a rendszer innen vonja le. Az utazás végén a kártyát csak bizonyos estekben kell prezentálni (check-out), tipikusan ha az utas egy elkerített állomáson, megállóhelyen száll le, vagy, ha díjtárca alapon utazott (A díjtárca alapú utazásnál szükséges díjlevonásra vonatkozó szabályozás az érintett közlekedési szolgáltatók késıbb határozzák meg). Amennyiben az utas jogosultan utazott, a kapu kiengedi, ellenkezı esetben hang- és fényjelzéssel jelzi a bliccelést, illetve értesíti a kapukezelı személyzetet. Ellenırzés Azt, hogy az utas jogosan veszi-e igénybe a szolgáltatást (van-e érvényesített jegye, érvényes bérlete vagy díjtárcából lerótta-e az utazás díját, stb.), jegyellenıri készülékek segítségével lehet ellenırizni. A kártyákat az ellenıri készülékhez közelítve a készülék jelzi, hogy van-e rajta érvényes jegy, bérlet. Az ellenırzés folyamata tehát egyszerősödik (nem kell vizuálisan ellenırizni a jegyet, bérletet) és felgyorsul. Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 20

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYJEGYZÉK

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYJEGYZÉK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYJEGYZÉK A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM (NFM) ÁLTAL 2011.06.09-ÉN KIADOTT A HELYI ÉS HELYKÖZI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBEN - ROP TÁMOGATOTT KIALAKÍTANDÓ INFORMATIKAI RENDSZEREK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

A DocuBase önkormányzati programrendszer

A DocuBase önkormányzati programrendszer A DocuBase önkormányzati programrendszer RÖVID ISMERTETİ Milyen céllal készült a DocuBase? A DocuBase az önkormányzat testületének, illetve bizottságainak munkájához szükséges dokumentumokat nyilvántartó,

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

Ügyfélbarát megoldások a fővárosban

Ügyfélbarát megoldások a fővárosban Ügyfélbarát megoldások a fővárosban Ügyfélkapcsolat, értékesítés Mészáros György Értékesítés-fejlesztési vezető, Üzletfejlesztés és Ügyfél-kommunikáció Budapesti Közlekedési Központ We are not a public

Részletesebben

Elektronikus fizetés megvalósítása

Elektronikus fizetés megvalósítása Elektronikus fizetés megvalósítása A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1 MIRİL LESZ SZÓ A projekt környezete, célcsoportjai,

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

Azonosításra szolgáló információk

Azonosításra szolgáló információk Azonosításra szolgáló információk 1 Elektronikus azonosító típusok 1. Papír vagy plasztik + nyomdatechnika (optikailag leolvasható azonosítók) 1. Vonalkód 2. OCR (Optical character recognition) 3. MRZ

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

Bartimex Kft. Cégbemutató

Bartimex Kft. Cégbemutató Bartimex Kft. Cégbemutató A Bartimex Kft. magyar magánszemélyek tulajdonában álló, bankkártya és informatikai területen tevékenykedő, tanácsadó vállalkozás. Szakértőként elsősorban az üzleti és technológia

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens IKT trendek A konvergencia következményei Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája (szolgáltatási

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı Mire jó az e-sepa? Turny Ákos igazgató OTP Bank Nyrt. EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı 1 Tartalom 1. Mit ad nekünk az EPC? 2. Az (e-mandate) 3. Az (e-payment) 4. Az (m-payment)

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

NESZIP NEMZETI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK PLATFORM

NESZIP NEMZETI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK PLATFORM NESZIP NEMZETI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK PLATFORM Veres Mihály vezérigazgató Nemzeti Közlekedési Napok, Siófok 2014. október 28.. A NEMZETI MOBILFIZETÉSI ZRT. Kik vagyunk? Állami

Részletesebben

Az ügyfélkapu informatikai háttere. Budapest, április 23.

Az ügyfélkapu informatikai háttere. Budapest, április 23. Az ügyfélkapu informatikai háttere Budapest, 2009. április 23. Az elektronikus egyéni adó- és járulék-bevallási rendszer Célok: az adózási, jövedéki bevallások során a bevallások e- beküldésének tömeges

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - a Sárospatak Kártya bevezetésérıl

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban.

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban. SEPA Direct Debit és az e-sepa alkalmazásának lehetısége a belföldi fizetési forgalomban. SDD munkacsoport SDD paradoxon Az SDD alapkonstrukció többet nyújt a fizetı félnek, az SDD sokkal kényelmesebb

Részletesebben

SSP 19 Self sevice pay terminal....az igazi megoldás értékkiadásra

SSP 19 Self sevice pay terminal....az igazi megoldás értékkiadásra e-kiosk SSP 19 Self sevice pay terminal...az igazi megoldás értékkiadásra Bárhol-bármikor: egyszerő, biztonságos csekkbefizetés Az e-kiosk gyártmánycsalád legújabb tagja egy olyan önkiszolgáló terminál

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

A helyi és helyközi közúti közösségi közlekedésben - ROP támogatott - kialakítandó informatikai rendszerek megvalósításának

A helyi és helyközi közúti közösségi közlekedésben - ROP támogatott - kialakítandó informatikai rendszerek megvalósításának A helyi és helyközi közúti közösségi közlekedésben - ROP támogatott - kialakítandó informatikai rendszerek megvalósításának MÓDSZERTANI AJÁNLÁSA 1 Előzmények, a módszertani ajánlás célja A 2009-ben kiírásra

Részletesebben

A Synergon szerepe a Loyalty projektben. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

A Synergon szerepe a Loyalty projektben. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. A Synergon szerepe a Loyalty projektben Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. A Synergon Retail Systems Kft. A Synergon 2007 ben alapította a Synergon Retail Systems Kft.

Részletesebben

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2008. Székesfehérvár március 12-14 Tartalomjegyzék Az e-aláírással és az

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÉRTELMEZÉS ÉS VÉGREHAJTÁSI

MÓDSZERTANI ÉRTELMEZÉS ÉS VÉGREHAJTÁSI MÓDSZERTANI ÉRTELMEZÉS ÉS VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSREND A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM (NFM) ÁLTAL 2011.06.09-ÉN KIADOTT A HELYI- ÉS HELYKÖZI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBEN - ROP TÁMOGATOTT KIALAKÍTANDÓ INFORMATIKAI

Részletesebben

Az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer továbbfejlesztése

Az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer továbbfejlesztése Az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer továbbfejlesztése VII. kötet - ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer központi feldolgozási és elszámolási követelmények 2008. február 10. Az ELEKTRA

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Uniós finanszírozású ITS projektek a közösségi közlekedésben Új megoldások

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

WWF Épületenergetikai rendezvény. Pénzügyi panel. Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal

WWF Épületenergetikai rendezvény. Pénzügyi panel. Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal WWF Épületenergetikai rendezvény Pénzügyi panel Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal I. Energetikai projektek I. 1. Finanszírozás forrásai Önerı (saját megtakarítás) Állami támogatás

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének./2011.(..) önkormányzati rendelete a 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról (t e r v e z e t ) Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének./2011.(.)

Részletesebben

Egyérintéses bankkártya használatával kapcsolatos tudnivalók

Egyérintéses bankkártya használatával kapcsolatos tudnivalók 2.1.1. sz. melléklet Egyérintéses bankkártya használatával kapcsolatos tudnivalók Az egyérintéses bankkártya használata a kártya olvasására alkalmas terminálokkal felszerelt autóbuszokon A menetjegykezelő

Részletesebben

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására 102-10/2006. J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 99/2002.(V.30.)Öh. sz.

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. november 16-tal módosult a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Gyógyszertári ellenőrző és adattovábbító program. Pusztai Zsuzsanna Simon Péter Szabó László Dr. Váradi Péter

Gyógyszertári ellenőrző és adattovábbító program. Pusztai Zsuzsanna Simon Péter Szabó László Dr. Váradi Péter Gyógyszertári ellenőrző és adattovábbító program Pusztai Zsuzsanna Simon Péter Szabó László Dr. Váradi Péter A fejlesztés területei Az elszámolhatóság ellenőrzése a gyógyszertárakban, központi és egységes

Részletesebben

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje ASP 2.0 PROJEKT Tájékoztató Bevezetés tervezett határideje 2018.01.01. Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN Az elmúlt évtizedben a Magyar Határırség történetében soha nem látott szervezeti korszerősítés

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

A CityPass rendszer Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Nemzeti Innovációs Hivatal NetLock Kft. intelligens kártyán alapul

A CityPass rendszer Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Nemzeti Innovációs Hivatal NetLock Kft. intelligens kártyán alapul A CityPass rendszer A CityPass közösségi kártyarendszert és szolgáltatást egy többszereplős konzorcium fejlesztette ki a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ és a Nemzeti Innovációs Hivatal támogatásával.

Részletesebben

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment http://vigzoltan.hu 1. elıadás A számítógépes információ rendszerk tudománya, amely tartalmazza az alábbiakat: Elméleti összefüggések Szemlélet Módszertant a tervezéshez, fejlesztéshez üzemeltetéshez Tartalmazza

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma Debrıdy István Németh Ákos 2013. évi L. törvény Az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában

Részletesebben

ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer. Együttműködési és Üzletviteli séma

ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer. Együttműködési és Üzletviteli séma ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer Együttműködési és Üzletviteli séma (II. kötet) 2008. 02.05. Dokumentum: II_EH_Uzletvitel 1/135 1 A DOKUMENTUM HELYE ÉS SZEREPE... 5 2 RÖVIDÍTÉSEK, SZÓSZEDET...

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása FOTEX HOLDING S.E. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ: Társaság: Fotex Holding Székhely: Capellen Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt.

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. A KKV-k felkészülése a SEPA-ra Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. Az SCT elınyei a KKV-k szemszögébıl Több mint 4000 európai bank használja SCT-t használó országok %-os eloszlása Forrás: EPC

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. POS kártyaelfogadás szolgáltatása

A CIB Bank Zrt. POS kártyaelfogadás szolgáltatása A CIB Bank Zrt. POS kártyaelfogadás szolgáltatása 1 A CIB Bank POS kártyaelfogadói szolgáltatásával, különbözı hazai és nemzetközi kibocsátású kártyák elfogadását biztosítja azon jogi- vagy természetes

Részletesebben

Innovatív eszközök, kártyarendszerek, megoldások

Innovatív eszközök, kártyarendszerek, megoldások Innovatív eszközök, kártyarendszerek, megoldások Bevezetés A Metacom Holding tulajdonában lévő Metapay Kft. által fejlesztett Metapay fizetési megoldás használatával komplett turisztikai kártyarendszert

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggı módosításáról

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggı módosításáról 2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggı módosításáról 182. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény módosítása 256. (1) Az

Részletesebben

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt.

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. A vállalatok felkészülése a SEPA-ra Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. Az SCT elınyei a vállalatok szemszögébıl Több mint 4000 európai bank használja SCT-t használó bankok eloszlása SCT Austria

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével.

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével. A FÜGGELÉK Az Energy Online szolgáltatás terjedelme A szolgáltatások telepítése és konfigurálása Meglévı intelligens (kommunikáció képes) mérık integrálása és adattovábbítása az Energy Online szerverek

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

QuickSend. E-Mail, és SMS küldés program. Felhasználói kézikönyv. Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft.

QuickSend. E-Mail, és SMS küldés program. Felhasználói kézikönyv. Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft. E-Mail, és SMS küldés program Felhasználói kézikönyv Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft. -1- (30)264-92-05 Tartalomjegyzék A programról általában... 3 Hardware software igény...

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

A PANNON VOLÁN ZRT. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONALÁNAK FEJLESZTÉSE KOMPLEX KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI MEGOLDÁSOKKAL. Udvardi Péter

A PANNON VOLÁN ZRT. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONALÁNAK FEJLESZTÉSE KOMPLEX KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI MEGOLDÁSOKKAL. Udvardi Péter A PANNON VOLÁN ZRT. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONALÁNAK FEJLESZTÉSE KOMPLEX KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI MEGOLDÁSOKKAL Udvardi Péter DDOP-5.1.2/B-09-2009-0003 BEVEZETÉS Pályázati szakasz Rendszerkoncepció cél a szolgáltatási

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Elıterjesztés Az Oktatási és Kulturális Bizottság soron következı ülésére

Elıterjesztés Az Oktatási és Kulturális Bizottság soron következı ülésére Ügyszám: 08-8/116-12/2011 Ügyintézı: Pavlovics Attila Tárgy: A Pécsi Kulturális Központ intézményegységének ZSKN-be való költözésével kapcsolatos feladatok Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés Az Oktatási

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM

36/2007. (III. 26.) GKM Az autópályák, autóutak és fıutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet a 2008.01.01-tıl hatályos módosításokkal egységes szerkezetben A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv

OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv v.1.5. Budapest, 2008. július 17. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 A DOKUMENTUM CÉLJA... 3 1.2 KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK... 3 1.3 A DOKUMENTUM

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai...

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai... Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez I. Fejlesztés összefoglaló...2 II.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben