Általános gazdasági helyzet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános gazdasági helyzet"

Átírás

1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodását megalapozó, a költségvetési rendelet-tervezet előkészítésének fő irányelveit meghatározó költségvetési koncepciót az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: I. Általános gazdasági helyzet A Magyarország Kormánya a Magyarország évi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslatban határozta meg a költségvetési irányelveket, a évi kormányzati gazdaságpolitika főbb célkitűzéseit, az államháztartás alrendszereinek működését, ezen belül a központi költségvetésnek az önkormányzati alrendszerrel tervezett kapcsolatait. 1. A kormányzat gazdaságpolitikája Az elmúlt időszakban a Kormány egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal terhelt külgazdasági környezetben sikeresen csökkentette az államadósság mértékét, miközben az államadósság visszaépülését megakadályozó munkaerő-bővítésen alapuló és növekedésorientált strukturális reformokat hajtott végre. Az első Széll Kálmán Tervvel a Kormány lerakta a legszükségesebb alapokat a reálgazdaság növekedéséhez, miközben hosszú távon fenntarthatóvá tette az államháztartás egyensúlyát. Magyarország államadóssága így 2011-ben csökkenő pályára állt, a tartósan és jelentősen 3% alatt maradó, fokozatosan csökkenő mértékű államháztartási hiány és a növekvő GDP biztosítja, hogy az adósságállomány csökkenése 2013-ban is folytatódjon első felében az euroövezetben kiújult adósságválság ismét jelentősebb nemzetközi visszaesést okozott, így a lassú fellendülés csak az év második felétől indulhat meg. A Széll Kálmán Terv 2.0 biztosítja azt, hogy a Kormány a kedvezőtlenebb reálgazdasági környezetben meg tudja őrizni az államháztartás stabilitását és beindíthassa a növekedést. Az elkövetkező periódusban a Kormány célja többek között, hogy a reformok a munkahelyek teremtésében, a gazdaság és a bérek növekedésében nyilvánuljanak meg, nemzetgazdasági szinten a foglalkoztatottak száma 2,2%-kal bővüljön, a munkanélküliség pedig 10,3%-ra csökkenjen 2013-ban, a Széll Kálmán Tervben lefektetett adó-átalakítások hatására 2013-ban a nettó keresetek a bruttó átlagkereseteket jóval meghaladó mértékben emelkedjenek, amely a reálbérek növekedését eredményezi, a hosszú távú kilátások alapján egy ambiciózus gazdasági növekedés kerüljön megalapozásra.

2 2 A Kormány törekvése, hogy az államháztartási hiány és az államadósság csökkentésével, a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek megteremtésével Magyarország gazdasági fejlettsége, illetve foglalkoztatási rátája folyamatosan közelítsen az Európai Unió átlagához, a továbbra is bizonytalan globális környezetben az államadósság további, tartós csökkentését eredményező, növekedésbarát költségvetési konszolidáció melletti elkötelezettség fenntartása. 2. Az államháztartás céljai és keretei A Széll Kálmán Tervben rögzítettek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény adósságcsökkentésre vonatkozó előírásai értelmében 2013-ban az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja a GDP 2,2%-ára csökken. A hiánycél elérését egyrészt a közszféra működési kiadásainál érvényesített takarékosság, másrészt a két Széll Kálmán Tervben kijelölt területeken megvalósított megtakarítások biztosítják. A Kormány a évi költségvetési törvényjavaslattal összhangban a évi hiánycél biztosítása érdekében fogadta el a Széll Kálmán Terv 2.0 programban szereplő új intézkedéseket: Az új intézkedések egy része a bevételi oldalt érinti, ezek a következők: a pénzügyi átutalások tranzakciós illetékének bevezetése, mely a gazdasági pénzforgalomra terjed ki; a távközlési adó évi bevezetése; az energiaellátók jövedelemadójának fenntartása, további bővítése, valamint kulcsának emelése; biztosítási adó bevezetése: a jelenlegi biztosítókat terhelő adók összevonása, egységes szabályozás kialakításával a 2013-ra tervezettnél magasabb bevételi érték meghatározása (ez három ágazati adó összevonását jelenti: ágazati különadó, baleseti adó, tűzvédelmi hozzájárulás); az áfa-beszedési hatékonyság javulása, többek között a mezőgazdasági fordított áfa bevezetése következtében; egyes kisadók megszüntetése. A kiadási oldalt érintő javaslatok egy része a évet érintő, bázisba épülő intézkedéseket foglalja magában: helyi önkormányzati alrendszer egyenlegjavulása; megtakarítás a gyógyszertámogatásoknál; a Kormány irányítása alá tartozó intézményeknek és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok támogatáscsökkenése; az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek növelése és kiadási megtakarítások elérése. A költségvetési tervezet további, 2013-tól jelentkező többletintézkedéseket tartalmaz: az e-útdíj tervezett bevételeinek emelt szintű indítása július 1-jétől; a Széll Kálmán Terv 2.0 program elvárásaival összhangban 2012-ben megszüntetésre került az Útpénztár költségvetési előirányzat adóbevételekből való támogatása; a nagyvárosi közösségi közlekedés központi költségvetési támogatásának csökkentése; a helyi közösségi közlekedés finanszírozása terén a Kormány elengedhetetlennek tartja a tulajdonos főváros érdemi, jelentős és tartós részvételét a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásában.

3 3 a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap részére nyújtott állami támogatási kötelezettség megszüntetése, kiváltása az innovációs járulékbevétellel, valamint uniós források bevonásának vizsgálata; gyógyszertámogatási kiadások további csökkentése pl. térítési díjminimum bevezetésével; az állami forrásjuttatásra szoruló, többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok tevékenységének és szervezeti kereteinek racionalizálása; a helyi önkormányzatok egyenlegét tekintve 2013-ra további egyenlegjavulás prognosztizálható, tekintettel arra, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény alapján évtől az önkormányzatok hitelfelvétele csak a Kormány engedélyével valósulhat meg. A Kormány a nyugdíjasok és a családok érdekeit nem sértő takarékossági intézkedésekkel törekszik az egyensúly megőrzésére. A Széll Kálmán Terv 2.0-ban foglalt intézkedések az államháztartási egyensúly tartós javulását alapozzák meg. Az államháztartás tartós konszolidálása mellett a évi költségvetési törvényjavaslat tükrözi az állami működés egészének átalakítását, a hatékonyabb, a gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat így: a nyugdíjrendszer átalakításának (az egészségkárosodáshoz kapcsoló és öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjrendszer megváltoztatásának); az állami és önkormányzati igazgatás karcsúsításának, átalakításának; a felsőoktatási rendszer megújításának; a közoktatási, köznevelési rendszer megújításának; a szociális ellátások megváltoztatásának; a Start-munkaprogram továbbvitelének; az egészségügyi rendszer-átalakításoknak; valamint a közösségi közlekedés területén végbemenő változásoknak a hatásait. 3. Adó- és járulékpolitikai célkitűzések A következő évre vonatkozó szabályozási változások célja, hogy a kedvezőtlen makrogazdasági körülményekre való tekintettel az államadósság csökkentésének elemi érdekét szem előtt tartva, a kitűzött hiánycélhoz biztosítani kell a megfelelő költségvetési bevételeket. Emellett az adópolitikai lépések továbbra is az arányos és egységes adórendszer megteremtésére, a munkát terhelő adók csökkentésére, a vállalkozások terheinek mérséklésére, a magyar cégek versenyképességének javítására irányulnak. A Kormány célja, hogy a jövedelmi adók súlya tovább csökkenjen, és elsősorban a közvetett, fogyasztási/forgalmi típusú adók súlya növekedjen. A személyi jövedelemadó esetén 2013-tól megszűnik az évi 2 millió 424 ezer forintot meghaladó, összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóalap-kiegészítés. A jövedelem nagyságtól függetlenül valamennyi összevont adóalapba tartozó jövedelem adóterhelése 16% lesz. Az általános forgalmi adó esetében a mezőgazdaság egyes termékei a fordított áfa hatálya alá kerültek július 1-jétől. A jövedéki adó területén 2013-ban is szükséges egyes jövedéki termékek adómértékének az emelése.

4 4 A pénzügyi tranzakciós illeték bevezetése január 1-jétől, mely a Magyarország területén végrehajtott, alapvetően a lakossági és vállalati banki tranzakciókra, valamint a postai ügyletekre terjed ki. A távközlési adó július 1-jétől került bevezetésre. Alanya a távközlési szolgáltató. Az adóalap az indított hívások időtartama, valamint a küldött üzenetek száma, az adó mértéke egységesen 2 forint/megkezdett perc vagy küldött üzenet. A pénzügyi szervezetek különadója esetében a biztosítótársaságok évtől kikerülnek az adónem hatálya alól. Kedvezmény a továbbra is érintett szervezetek számára, hogy az adómérték a felére csökken. Az egyes ágazatokat terhelő különadó (bolti kiskereskedelem, távközlés, energiaellátók) az előzetes tervvel összhangban 2013-tól megszűnik. Az energiaellátók jövedelemadója által érintett személyi kör évben kiegészül a villamos energia és földgáz törvényben meghatározott egyetemes szolgáltatóval, elosztói engedélyessel, a közüzemi vízszolgáltatást nyújtó és települési hulladékkezelést végzőkkel. Az adó mértéke 8%-ról 11%-ra változik. A biztosítási adó január 1-jével a baleseti adót, a biztosítókat terhelő pénzügyi intézmények különadóját és a tűzvédelmi hozzájárulást váltja ki. A bányajáradék döntő részét, több mint 97%-át továbbra is a kőolaj- és a földgáztermékek utáni befizetések jelentik. 4. Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatai Magyarország kiemelt célja, hogy az Európai Bizottság által hét évre hazánk számára biztosított kötelezettségvállalási kereteit az ország maximálisan le tudja kötni. Ezt szem előtt tartva a Kormány folyamatosan döntéseket hoz annak érdekében, hogy az Új Széchenyi Terv fejlesztési forrásait mind hatékonyabban és gyorsabban lehessen felhasználni. A évi uniós támogatásokhoz kapcsolódó államháztartási társfinanszírozás összegei is ezen elvek figyelembevételével kerültek meghatározásra. Az uniós forrásokhoz kötelezően biztosítandó államháztartási finanszírozás továbbra is prioritásként biztosított az egyes fejezetek költségvetésében. A korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban is több jogcímen (pl.: SAPS területalapú támogatás, agrárpiaci támogatások: exporttámogatások és belpiaci intézkedések keretében Igyál tejet program, Iskolagyümölcs program) érkezik jelentős 464,7 milliárd forint összegű támogatás hazánkba. A költségvetésen kívüli támogatások között összegükben az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott területalapú támogatások dominálnak. Az Unió költségvetése felé teljesítendő nemzeti hozzájárulások összegét a tervezési időszakban elsősorban a közösségi költségvetés várható kiadási főösszege, illetve a forint euróhoz viszonyított árfolyama határozza meg. 5. Makrogazdasági mutatók várható alakulása A kockázatokat figyelembe véve a költségvetés évi sarokszámainak tervezése egy óvatos, 1,6%-os GDP növekedésen alapul. Európai uniós tagságunkkal vállaltuk az euró bevezetését, melynek fiskális kritériumaként a hiányt 3% alá, az adósságot pedig 60% alá kell csökkenti, középtávon pedig a Stabilitási és Növekedési egyezmény alapján meghatározott 1,5%-os deficitcélt kell teljesítenünk a GDP arányában.

5 II. 5 A helyi önkormányzatok központi forrásszabályozása 1. A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 117. bekezdésében meghatározottak szerint támogatást nyújt, további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg központosított előirányzatként a helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok által ellátandó feladatokra és vis maior támogatásra, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását szolgáló előirányzatokat biztosít a költségvetésben. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni a települési önkormányzat által beszedett személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül a a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterületfelügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai A számított előirányzatok folyósítása az Áht. 83. (1) bekezdésében foglaltak szerint nettó finanszírozás keretében történik. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény szerinti kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és gyermektartásdíjak megelőlegezése esetében a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően, az őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

6 6 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján létalapként nyújtott ellátások esetében: ha az önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, úgy a január hónapban járó előleg folyósítása külön jogszabályban meghatározott módon igénylés nélkül történik; ha az önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújt be igénylést, úgy első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. 2. Az önkormányzati költségvetés finanszírozás szabályai 2013-tól jelentős változás következik be az önkormányzatok finanszírozásának tekintetében. A normatív alapú elosztást felváltja az önkormányzati kötelező feladatokhoz igazodó, általános működési és ágazati támogatás alapú finanszírozás. A feladatfinanszírozás rendszerében elszámolási kötelezettség érvényesül, az igényelt támogatásokhoz felhasználási kötöttség kapcsolódik, így más feladatokra nem csoportosíthatóak át. A költségvetési törvényjavaslatban meghatározott, kiemelten az önkormányzatunkat érintő támogatások a következők szerint állnak rendelkezésre majd a javaslatban foglaltak szerint: 2.1. A helyi önkormányzatok általános működésének támogatása A költségvetési törvényjavaslatban rendelkezésre álló előirányzat összesen: ,3 millió forint, mely a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. -ában meghatározott egyes feladatok, így: az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához nyújt fedezetet. A támogatás a településkategóriánként a nettó működési kiadásokra figyelemmel számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik. A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szint és a település lakosságszáma szorzataként számított önkormányzati kiadási szintet csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele, mely az önkormányzat évi gépjárműadó bevételének 40%-a, valamint az elvárt helyi adó összege. Az elvárt helyi adó a évi iparűzési adóalapból a maximális adókulcs felével, 1%-kal számított összeget, valamint a további helyi adókból származó évi bevétel felét együttesen jelenti. Az általános működési támogatáson belül a következő jogcímeken tartalmaz támogatást a költségvetési törvényjavaslat a települési önkormányzatok számára: önkormányzati hivatal működésének támogatása, település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, - zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, - közvilágítás fenntartásának támogatása, - köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása, - közutak fenntartásának támogatása, egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

7 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, óvodaműködtetés támogatása, ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (óvoda, iskola, bölcsőde) 2.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, - szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai, (családsegítés) - szociális étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - időskorúak nappali intézményi ellátása, - gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) 2.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása - települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz A társulási keretek között ellátott feladatokra a törvényjavaslat szerint kiegészítő normatíva továbbra is igényelhető. Ezek a feladatok Hajdúsámson vonatkozásában a gyermekjóléti, családsegítési feladatok, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása, bölcsődei ellátás. III. Hajdúsámson Város Önkormányzata évi feladatellátásának meghatározása 1. Jogszabályváltozások hatása január 1-től a változással érintett feladat és a feladatot ellátó önkormányzati intézmény tükrében 1.1. Általános iskolai oktatás (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. -a szerint január 1-től a közoktatási/köznevelési közfeladatok közül az óvodai ellátás marad a helyi önkormányzat feladata. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. -a értelmében január 1-től az állam gondoskodik - az óvoda kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A jelenleg még önkormányzati fenntartásban lévő II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tekintetében az alábbiakat szükséges figyelembe venni a évi koncepció tárgyalásánál:

8 8 A 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. -a alapján az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban KIK) jogosult. A KIK területi szerve a tankerület, illetékességi területe és székhelye megegyezik a járási hivatalokéval, így Hajdúsámson a debreceni tankerületi központhoz tartozik. A fő lakosságszám feletti önkormányzatoknak mérlegelniük kellett, hogy önmaguk képesek-e gondoskodni a közoktatási intézmény működtetéséről, vagy a fent megnevezett intézményrendszerben kívánják működtetni és kérik ehhez az állam hozzájárulását. Önkormányzatunk a jogszabályokban is megjelölt működtetési kötelezettségének az önkormányzati és intézményi költségvetés adatai alapján nem képes eleget tenni. Évekre visszamenőleg megállapítható, hogy az önkormányzati forráshiány jelentős része a köznevelési intézmények fenntartói, működtetői feladatainak ellátása miatt keletkezik, melynek kezelésére az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatási keretére rendszerint évben is benyújtottuk igényünket. Az önkormányzat a jelenlegi feltételekkel a költségvetési bevételeiből illetve a évre a költségvetési törvényjavaslatban meghatározott finanszírozás figyelembe vételével nem képes maradéktalanul gondoskodni az intézményei fenntartásáról, amennyiben az iskola működtetése az önkormányzatnál marad. Forrás hiányában nem lesz lehetőség a többi intézmény és feladatfinanszírozással nem támogatott önkormányzati feladat kielégítő ellátására. További bizonytalansági tényező, hogy a jövő évi költségvetési törvény végleges sarokszámai és az intézményeket megillető támogatások pontos összegei jelenleg sem ismertek, valamint időközben (2012. október 27-én) benyújtásra került a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló T/8888. számú törvényjavaslat, mely a koncepció megfogalmazásakor még nem került a parlament által elfogadásra (száz feletti módosító javaslat érkezett a javaslat tárgyalásához). Azok az intézmények, amelyek kizárólag olyan köznevelési feladatot látnak el, amely január 1-jétől állami feladattá válik, beolvadnak a Központba. Az Áht. 7. (1) bekezdése szerint: a költségvetési szerv. alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy. A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ egyes szervezeti egységei törvényben foglaltak szerint jogi személyiséggel rendelkezhetnek. Tehát a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény január 1-jétől a KIK szervezeti egységeként működő, önálló költségvetéssel nem rendelkező, a fenntartójától el nem különült jogi személy (Nkt. 21. (1) bekezdés) lesz. A fenntartási költségeket a fenntartó, a működtetési költségeket a működtető által évente megállapított költségvetésben kell előirányozni. Az iskola alapító okiratának az intézmény működését érintő módosítása vagy az ezzel összefüggő infrastruktúra-fejlesztés az állam és a működtető közötti egyedi megállapodásban foglaltak szerint történik. (Nkt. 76. (2) bekezdés). A törvényjavaslat 13. (2) bekezdése szerint az átadás-átvételt az önkormányzati fenntartó képviseletére jogosult személy és az illetékes tankerületi igazgató megállapodásának legkésőbb december 15-éig történő megkötésével és jegyzőkönyv felvételével kell végrehajtani. Az Nkt. 74. (4) bekezdése alapján az önkormányzat a 322/2012. (XI. 14.) öh. számú határozatában az iskola működtetési kötelezettsége alól felmentést kért. (Amennyiben kérelemmel nem élt volna, úgy elfogadja, hogy az Nkt. szerinti működtetési feladatokat ellátja, ezt követően felmentési kérelemmel legközelebb évben élhetett volna az

9 9 önkormányzat.) A kérelem és mellékletei november 15-én beküldésre kerültek a MÁK megyei igazgatóságához. (A Képviselő-testület november 14-ei ülésének napján jelent meg a 315/2012. (XI.13.) sz. Kormányrendelet, mely a Köznevelési törvény újabb módosításait tartalmazta!!) Az iskola működtetésével kapcsolatos miniszteri döntés tartalma a koncepció készítése időpontjában még nem ismert, ugyanakkor nagyban befolyásolhatja az önkormányzati gazdálkodás további irányait, kereteit és lehetőségeit. Önkormányzati hozzájárulási kötelezettség megállapítása esetén a képviselő-testület: fenntarthatja döntését (lemond az iskola működtetési feladatról) és vállalja a hozzájárulási kötelezettségek teljesítését, vagy a hozzájárulást elutasítja és a működtetési kötelezettség az önkormányzatot fogja terhelni. Abban az esetben, amennyiben önkormányzati hozzájárulási kötelezettség megállapítására nem kerül sor és az állam vállalja a működtetést, úgy automatikusan az állam lesz az iskola működtetője és vagyonkezelője Óvodai nevelés (Eszterlánc Óvoda) Az óvoda 2013-ban is az önkormányzat fenntartásában marad. A központi költségvetés a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú (összege még nem ismert) támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A támogatás igénylés szempontjából lényeges tudnivaló, hogy január 1-augusztus 31-ig a Közoktatási törvény, szeptember 1-december 31-ig a Köznevelési törvény hatályos rendelkezései szerint kell a foglalkoztatottak létszámát megállapítani. A központi költségvetés által finanszírozott létszám nem esik egybe a két időszakra vonatkozóan. A jelenlegi pedagóguslétszám az óvodai csoportok és a 2012/2013. tanévi iskolai tantárgyfelosztás alapján megfelelő. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők finanszírozott létszáma szeptember 1-jétől bővíthető (pl. pszichológus, pedagógiai asszisztens, rendszergazda, stb.), az új munkaköröket a meglévő, megfelelő végzettségű dolgozók belső átcsoportosításával, vagy az alkalmazási feltételeknek megfelelő személyek felvételével lehet biztosítani szeptember 1-jével a munkavállalók részére kedvezőtlenül változnak az alkalmazottaknak járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában. Az Óvodában szeptember 1-jétől a működtetési kiadásokra Ft/fő/év (a tényleges gyermeklétszám alapján) támogatást biztosít a költségvetési törvényjavaslat. Ez az összeg járul hozzá az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladat ellátására szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez, illetve a nem közvetlenül feladatellátásban dolgozók béréhez. Tekintettel arra, hogy az óvoda gazdálkodási feladatait az állami fenntartásba kerülő II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény látta el, döntést kell hozni az intézmény ezen feladatainak január 1-től történő ellátása vonatkozásában.

10 Gyermekétkeztetés Bár jelenleg még az iskola és az óvoda intézményén belül működnek a főzőkonyhák, mégis indokolt kiemelten, külön szólni ezen feladat jövőbeli ellátásáról. A gyermekétkeztetés továbbra is az önkormányzat feladata marad, de a jelenlegi információk szerint, mint szociális feladat. Ennek következtében az iskola működtetése akár állami, akár önkormányzati feladat lesz, az önkormányzatnak kell gondoskodni a gyermekélelmezés biztosításáról, a főzőkonyhák racionális működtetéséről. A jelenlegi struktúrában az óvoda és az iskola önálló főzőkonyhával rendelkezik, de a várható finanszírozás és saját bevételek ismeretében szükséges átgondolni a konyhák további működtetésének módját. A gyermekétkeztetésben résztvevők ingyenes és kedvezményes étkeztetésére 68 E Ft/fő/év támogatást nyújt a központi költségvetés. Mindenképpen javasolt átgondolni, hogy: - mindkét intézmény főzőkonyhaként funkcionáljon a jövőben, - egyik intézménynél központi főzőkonyha, a másik intézménynél melegítő konyha kerüljön kialakításra a működési engedélyek lehetséges módosításának függvényében, vagy - külső vállalkozónak történő kiszervezéssel kerüljön megoldásra a gyermekétkeztetés Szociális és gyermekjóléti feladatok (Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat) A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása jelenleg a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működő Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulásban történő részvétellel kerül biztosításra január 1-én hatályát veszti a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény és helyette hatályba lép a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (Mötv). A jelenleg még működő társulási rendszer megszűnik, emiatt szükséges, hogy az intézményfenntartó társulás átalakításra kerüljön jogi személyiségű társulássá. Ezáltal válik lehetővé a társulási formában történő feladatellátásra járó normatíva igénylése. Első lépésként felül kell vizsgálni a jelenleg hatályban lévő társulási megállapodást és át kell rajta vezetni a Mötv. rendelkezésit. Ezzel a felülvizsgálattal és átvezetéssel a társulási megállapodás meg fog felelni a Mötv-ben foglalt, és a normatíva igénylésre irányadó feltételeknek is. A költségvetési törvény tervezetének kiegészítő szabályai alapján ugyanis a társulásoknak akkor jár magasabb támogatás (korábbi megnevezése szerint kiegészítő normatíva) ha a feladat ellátásáról olyan az Mötv. szerinti önkormányzati társulás gondoskodik, amelyek esetében a feladat ellátásában résztvevő települési önkormányzatok önállóan az adott feladat ellátást nem biztosítják, nem rendelkeznek az adott feladat ellátásához működési engedéllyel és a társult és ellátott települési önkormányzatok lakosságszáma együttesen legalább 3000 fő. A törvényalkotó ugyan június 30-ig ad határidőt a jelenlegi társulási megállapodások felülvizsgálatára és módosítására, azonban ez csak a többcélú kistérségi társulásokra vonatkozik. A normatíva igényléshez már január 1. napjától jogi személyiségű társulássá szükséges átalakítani a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulást.

11 11 Az önkormányzatnak javasolt társulási formában tovább működtetni a szociális és gyermekjóléti intézményeket az alábbiak miatt: évre az előzetes adatok alapján közel 13 millió forint kiegészítő normatívához juthat az önkormányzat, (a jelenlegi törvényjavaslat szerint) az önálló működtetés a jelenleg hatályos jogszabályok szerint nem lehetséges január 1-től. Még az alapnormatíva sem lenne lehívható működési engedély hiányában, aminek átfutási ideje a tapasztalatok alapján négy hónap. Mivel az önkormányzatnak szabad gazdálkodási mozgásteret csak a saját bevételek, valamint a helyi adók jelentenek, indokolt minden központi forrást igénybe venni az intézményrendszer működőképességének biztosítása érdekében. Tekintettel a szűkös forrásokra javasolt az szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményrendszer működési és létszámfeltételeinek felülvizsgálata annál is inkább, mivel a évben több mint E Ft önkormányzati hozzájárulásra van szükség a jelenlegi formában történő működtetéshez az államtól kapott támogatáson felül Járási rendszer kialakítása (Polgármesteri Hivatal) január elsejétől sor kerül a járási rendszer működtetésére, ami a települési és a megyei szint között fog elhelyezkedni. A járások feladatai a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása. A járási rendszer bevezetésével a cél az volt, hogy az önkormányzati és az államigazgatási feladatok szervezeti szinten szétválasztásra kerüljenek. A helyismerethez kötődő és mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek a települési önkormányzat jegyzőjénél maradnak, míg az egyértelműen állami feladatok a járási hivatalhoz kerülnek. Hajdúsámson város Debrecen várossal alkot egy járást, melynek központja Debrecen. A járási hivatalhoz kerülő feladatok: - okmányirodai ügyintézés, - gyámügyek, - időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás, - hadigondozás, temetkezési szolgáltatások engedélyezése, cirkuszi menazséria engedélyezése, állatotthoni működés engedélyezése, ingatlanvállalkozások felügyelete, földgázellátó, villanyszolgáltató ingatlanra való belépésnek engedélyezése stb. Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatalát konkrétan az időskorúak járadéka, ápolási díj, és közgyógyellátás érinti. Folyamatban van az építési hatósági ügyek átszervezése is, várhatóan településünk e tekintetben úgynevezett szolgáltatási pont lesz. Amennyiben még jogszabályváltozás folytán álláshelyek kerülnek át a járáshoz, a hivatali létszámokat ennek megfelelően ki kell igazítani a helyben maradó feladatokkal arányosan. A járási feladatok ellátáshoz 6 álláshely átadására kerül sor január 1-től, melynek következtében az itt maradó munkavállalóknak jelentős többletmunkája lesz. A Képviselőtestület a járás kialakításához kapcsolódó helyiség használati jogát biztosította annak érdekében, hogy a hajdúsámsoni lakosok helyben tudják továbbra is intézni a járási hivatalokhoz tartozó ügyeiket. A Polgármesteri Hivatalnál további többletfeladat fog jelentkezni, hiszen az óvoda és a közművelődési intézmény gazdálkodási feladatai az iskola állami fenntartásba kerülése miatt más önállóan működő és gazdálkodó szerv hiányában a Hivatalhoz kerülnek.

12 Könyvtári és közművelődési feladatok (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény) Pozitív változás, hogy a költségvetési törvényjavaslat szerint évben a települési önkormányzatok támogatásban részesülnek a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához. A támogatás várható mértéke lakosonként Ft, ami Hajdúsámson fős lakosságának figyelembe vételével éves szinten E Ft. Továbbra is lehetőség lesz könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételére. 3. A közbiztonság és vagyonvédelem javítását célzó feladatok 3.1. Helyi rendőrőrs létrehozása Sajnos a bűnügyi statisztikák alapján megállapítható, hogy Hajdúsámson városban a közbiztonság évek óta folyamatosan romlik, nő a vagyon és személy elleni cselekmények száma. Évek óta törekszik az önkormányzat arra, hogy a településen helyi rendőrőrs kerüljön a bűnözés visszaszorítása céljából kialakításra ban mutatkozik a legnagyobb esély ezen cél elérésére, hiszen az államháztartásban végbemenő szerkezetátalakításhoz kapcsolódóan a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján realizálódhat ez a törekvés. Ennek érdekében mielőbb fel kell venni a kapcsolatot a kompetens szervekkel és személyekkel, így talán már évben létrejöhet Hajdúsámson településen is a helyi rendőrőrs Mezőőri szolgálat létrehozása A településen elszaporodott mezei lopások visszaszorítására szintén megoldást kell találni. A rendőrség nem tud hatékonyan fellépni az elkövetőkkel szemben, mivel az őrzésre váró terület túl nagy a rendelkezésre álló létszámhoz viszonyítva. A mezei őrszolgálat létrehozásának és működtetésének alapja a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. törvény, a részletszabályokat az önkormányzat rendeletben szabályozza. A törvény értelmében A települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek ide nem értve az erdőt és halastavat őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat. Több települési önkormányzat közös mezei őrszolgálatot hozhat létre. Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni. A mezőőri járulék mértékét és megfizetésének módját az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza. A mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Hatékony megoldást jelenthet a mezőőri szolgálat felállítása, hiszen a mezőőr joga: az őrzött vagyont veszélyeztető, vagy károsító cselekmények elkövetésén tetten ért személy igazoltatása, felszólítása a cselekmény abbahagyására, a terület elhagyására az igazoltatott személynél lévő, vagy az ellenőrzött járművön lévő szállítmány eredetének igazoltatása, ennek hiányában a megszerzés jogszerűségét igazolni nem tudó személy legközelebbi rendőrőri szervhez szállítása a károsító cselekményen tetten ért személytől termény, termék, állat, az elkövetés eszközének elvétele és a rendőrségnek történő átadása. A 2007-ben végrehajtott létszámleépítést követő 5 év eltelt, így lehetőség van az mezőőri szolgálat újbóli felállítására.

13 13 4. Prioritások az önkormányzat évi gazdálkodásban: Az önkormányzat elsődleges és kiemelt célja évben is az, hogy az önkormányzati feladatellátást és az intézményrendszert érintő, fentebb ismertetett változásokat a lehető leghatékonyabban kezelve továbbra is biztosítsa a fenntartásában lévő intézményrendszer működőképességét, illetve a kötelező feladatok minél magasabb színvonalon történő ellátását a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek betartása mellett. A járási rendszer kialakításában történő együttműködés során az önkormányzat arra törekszik, hogy a lakossági ügyek intézése ne sérüljön, az új rendszerben történő ügyintézés a lakosok számára hátránnyal ne járjon. Az önkormányzati törvényben meghatározott, központi támogatással nem finanszírozott területeken racionalizálási intézkedéseket szükséges hozni, mivel ezen feladatok ellátására az önkormányzat saját bevételeiből, illetve a gépjárműadó 40%-ából kell a fedezetet biztosítani. További mozgástere az önkormányzatnak gyakorlatilag nincs a feladatalapú támogatási rendszer következtében, így az önként vállalt feladatok kiadásait minimalizálni kell arra a szintre, amely mellett a kötelező feladatok ellátása teljeskörűen biztosítható. Ennek érdekében javasolt: 1. a közoktatási/köznevelési intézmények esetén és valamennyi önkormányzati feladat terén a központi költségvetési támogatással nem finanszírozott területeken a működési kiadásokat és a létszámokat felülvizsgálni; 2. a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához az intézményi főzőkonyhák működését felülvizsgálni és a jelenleginél hatékonyabb működési formát kialakítani; 3. a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának zavartalan ellátása céljából a jelenlegi intézményi struktúra megtartása mellett a társulási formában történő feladatellátást fenntartani, az ehhez szükséges szakmai létszámot a hatályos szakmai jogszabályokban foglaltaknak megfelelően felülvizsgálni; 4. a gazdálkodási feladatok minél gazdaságosabb ellátása érdekében az önállóan működő intézmények gazdasági feladatainak ellátását az önkormányzat egyetlen önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervéhez, a Polgármesteri Hivatalhoz telepíteni, a hatékony feladatellátáshoz, a döntés-előkészítéshez szükséges naprakész információk elérése érdekében célszerű integrált pénzügyi információs rendszer használatát alkalmazni; 5. az önként vállalt feladatokat felülvizsgálni és a kötelező feladatok ellátásán felül esetlegesen fennmaradó saját forrás erejéig biztosítani; 6. a köztemető üzemeltetését és a lakossági szilárd hulladék elszállítását, kezelését a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a lakosság terheit legkevésbé növelő formában biztosítani; 7. a közcélú foglalkoztatottakat mind szélesebb körben bevonni az értékteremtő folyamatokba, ezáltal javítani a település tisztaságának, az önkormányzati infrastruktúra karbantartásának, állagmegóvásának feltételeit; 8. a közcélú foglalkoztatottak mind nagyobb szinten történő bevonása az intézményi feladatellátásba a szakmai törvényekben foglaltak betartásával; 9. az államháztartási szerkezeti átalakításához kapcsolódó feladatok körében (járási rendszer, iskola működtetés) a jogszabályok alapján megkötendő megállapodásokat az

14 14 önkormányzati vagyon védelmének mind magasabb szinten történő előtérbe helyezésével megkötni; 10. a folyamatban lévő, támogatással megvalósuló beruházások eredményes lebonyolítása a költségvetésben a fejlesztéshez rendelt pénzügyi kereteken belül; 11. a közbiztonság javítását eredményező helyi rendőrőrs létrehozása érdekében a szükséges kezdeményezéseket megtenni; 12. a működési bevételek növelése érdekében a helyi adók és közszolgáltatási díjak mértékét felülvizsgálni és szükség szerint növelni, valamint az azokhoz kapcsolódó kedvezményeket megszüntetni. IV. A évi bevételek és kiadások tervezése a koncepció szintjén I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. B e v é t e l e k Az intézményi működési bevételek nagyrészt a közoktatási intézmények által nyújtott élelmezési tevékenységből, illetve az önkormányzati vagyon hasznosításából bérbeadásából realizálódnak. Az élelmezési tevékenységből származó bevétel az élelmezési tevékenység biztosítására felhasználásra kerül. 2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK A közhatalmi bevételek jelentős mértékű csökkenése várható a évben hiszen az ide tartozó átengedett központi adók köre szűkül. A személyi jövedelemadóból származó bevétel már nem lesz része az átengedett bevételeknek, így az önkormányzat ezzel a jelentős központi forrással nem számolhat 2013-ban. Továbbra is ebbe a körbe tartoznak a helyi adók, melyek összege 100%-ban az önkormányzatot illeti meg. A bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettségből származó bevétel, igazgatási szolgáltatási díjbevételek is itt kerülnek elszámolásra, de az ezen jogcímekből várható bevétel az előző évi adatok alapján körülbelül E Ft-os összegben tervezhető. Az önkormányzat által felhasználási kötöttség nélkül rendelkezésre álló előirányzatot alapvetően a helyi adókból, és a gépjárműadóból az önkormányzatot 40%-os mértékben megillető bevétel határozza meg, melyek várható összege az alábbiak szerint alakul: HELYI ADÓK A Képviselő-testület a törvényi változások következtében január 1-i hatállyal új adórendeletet alkotott, de az adómérték az előző évhez képest nem változott. Az adómértékek a következők szerint alakulnak: építményadónál: az építmény hasznos alapterületére számítva 150 Ft/m 2 kommunális adónál: a Htv ban és a 17. -ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 7000 Ft. iparűzési adónál: az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a. A rendelkezésre álló információk alapján reálisan tervezhető bevétel: E Ft

15 15 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK Az átengedett központi adók területén bekövetkezett változások alapvetően meghatározzák az önkormányzatok gazdálkodási kereteit. Az állami feladatátvállalás kapcsán ezen bevételi elemek már csak ki mértékben illetik meg az önkormányzatokat. A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnik, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó az állam és az önkormányzatok között végrehajtott feladat-átcsoportosítással nem érintett összege az általános jellegű támogatásba épül be. Szintén ide kerül átcsoportosításra a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is. Az átengedett központi adók másik eleméből, a gépjárműadóból származó bevétel 2013-tól csak 40%-os mértékben illeti meg az önkormányzatot, 60%-a elvonásra kerül. A várható bevétel ebből a forrásból körülbelül 21 millió Ft. II. KAPOTT TÁMOGATÁSOK ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Hajdúsámson Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatására a (a évi évi mutatószámok figyelembe vételével) költségvetési törvényjavaslatban foglaltak szerint a következők szerint jogosult: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Támogatás megnevezése Támogatás összege I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Beszámítás összege d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása A táblázatban megjelenő támogatási összegek előzetes tájékoztató és információs anyagok alapján kerültek meghatározásra. A támogatási összegek a törvényjavaslat alapján korrigálásra (csökkentésre) kerülnek a c) beszámítás azaz az elvárt bevétel összegével. Ez az összeg a évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti. Az elvárható bevételnek megfelelő beszámítási összeg tehát fentiek következtében kizárólag az önkormányzati törvény szerinti kötelező feladatok ellátására használható fel, csakúgy mint a d) pontban megjelölt Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása címen biztosított támogatási összeg. A célhoz kötötten nyújtott támogatásokkal el kell számolni, az összegek részben sem csoportosíthatóak át más feladatokra.

16 16 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak II. támogatása Támogatás várható összege A Eszterlánc Óvoda Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összege még nem ismert 2. Óvodaműködtetés támogatása Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása B Általános iskolai gyermekétkeztetés 1. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Az Óvoda vonatkozásában a törvényjavaslat szerint biztosításra kerül az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők illetménye a kötelező kereset elemek kötelező szintű mértéke alapján, valamint az ahhoz kapcsolódó, 27%-kal számított szociális hozzájárulási adó. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Mértéke 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése a) Szoc.tv. 37. (1) a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre 90% Szoc.tv. 38. (2) (5) bek. alapján járó lakásfenntartási támogatásra 90% Szoc.tv. 55/A. (2) (5) bek. alapján adósságcsökkentési támogatásra 90% Szoc.tv. 55/A. (3) alapján előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeire 90% b) Szoc. tv. 35. (1) bek. alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 80% c) A december 31-én hatályos Szoc. tv. 32/B. -a alapján december hónapra járó, januárban fizetendő időskorúak járadékára 90% d) A december 31-én hatályos Szoc. tv. 41. (1) bekezdésében és a 43/A. (1) bekezdése alapján december hónapra járó, jan. fizetendő ápolási díjra 75% e) "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összegre 100% f) A Gyvt. 20/C. -a szerinti óvodáztatási támogatásra 100% 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez, saját hatáskörű segélyezéshez és krízissegélyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz biztosított önrészhez, a lakáshoz jutás támogatásához járul hozzá. A hozzájárulás 80%-a a január, április, június hónapokban az 1.a) és b) alpontokban szereplő segélyekhez biztosított önrész arányában, 20%-a lakosságszám arányában illeti meg az önkormányzatot min Ft/fő, max Ft/fő Alapnormatíva Társulási kiegészítő normatíva 3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, alternatív napközbeni ell.) - ab) Családsegítés és /vagy gyermekjóléti szolgáltatásra c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás - f) Időskorúak nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása - ja) Bölcsődei ellátás

17 17 Az 1. pontban meghatározott Jövedelempótló támogatások esetén az ott megjelölt támogatási mértékkel csökkentett önerőt kell biztosítania az önkormányzatnak. Ehhez nyújt segítséget a 2. pontban megjelölt hozzájárulás, melynek összege még nem ismert, csak az annak központilag történő megállapítását megalapozó algoritmus. A társulásban történő feladatellátás esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat jelen esetben Nyíradony Város Önkormányzata jogosult a társulás által fenntartott intézmények által működtetett ellátott feladatok alap és kiegészítő támogatásának igénylésére, melyet annak folyósítását követően haladéktalanul át kell adnia a kifizetések teljesítésére kötelezett önkormányzatnak, vagyis Hajdúsámson Város Önkormányzatának. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a d) közművelődési feladatok ellátásához Az Országgyűlés évben is különít el előirányzatot a központi költségvetésben az önkormányzatok számára különféle központosított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokra. III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Jelentős összegre ezen a jogcímen nem lehet számítani a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint. Ide tartoznak a tárgyi eszközök, immetariális javak értékesítéséből származó bevételek, valamint a pénzügyi befektetések bevételei is. A kötvény kibocsátásából származó bevételből a fel nem használt, betétben elhelyezhető pénzösszeg folyamatosan csökken, így a kamatbevételek sem járulnak már hozzá nagy mértékben a költségvetési felhalmozási bevételekhez a jövőben. IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK A kiadási jogcímen tervezhető bevételek jellemzője, hogy államháztartáson belüli szervektől érkező támogatásokról van szó. A működési célú támogatásértékű bevételek között ki kell emelni a Társadalombiztosítási Alaptól a központi ügyeleti feladatokra és az iskolaegészségügyi ellátásra biztosított támogatást, melynek várható összege a évi adatok alapján körülbelül E Ft. Sajnos ez az összeg csak részben fedezi a ténylegesen felmerülő kiadásokat. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként a pályázati források igénybevételével megvalósuló projektekhez rendelkezésünkre bocsátott támogatások jelennek meg. A bevétellel azonos összegben a kiadási oldalon tervezésre kerülnek a beruházások megvalósításához szükséges kiadási előirányzatok. V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Ez a bevételi elem az államháztartáson kívüli szervektől érkező támogatásokból származik. Általában felhasználási kötöttséggel és csekély összegben részesül az önkormányzat ilyen jellegű támogatásban. (pl. szponzori támogatások önkormányzati rendezvényekhez)

18 18 2. K i a d á s o k I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK A személyi juttatások tervezését a következők figyelembe vételével kell végrehajtani: Tervezni kell: - az iskola technikai állományának december hónapra járó illetményét; - az önkormányzati fenntartásban lévő intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők, Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak, a közcélú foglalkoztatásban résztvevők december havi személyi juttatását, valamint a január hónaptól a munkavállalókat megillető illetmény 11 havi összegét beleértve a soros előrelépésekhez kapcsolódó garantált illetménynövekedést is a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével; - a minimális munkabér szintjére történő kiegészítést a jogszabályban meghatározott összegnek megfelelően biztosítani kell az alacsony jövedelmű munkavállalók számára; - a munkavállalóknak kötelezően kifizetendő jubileumi jutalom, felmentési illetmény, végkielégítés előirányzatát; A munkavállalók részére adható juttatásokat az előző évi szint és a személyi jövedelemadó törvényben meghatározottak figyelembe vételével kalkulálni kell azzal, hogy azok biztosítására csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az önkormányzat saját és átengedett bevételei ahhoz fedezetet nyújtanak. Információk a tervezéshez: - A közalkalmazottak garantált illetményét a költségvetési törvényjavaslat 7. számú melléklete tartalmazza, mely évben az előző évivel azonos garantált minimum illetményeket és szorzókat tartalmaz. - A Kjt ában foglalt illetménypótlék pótlékok számítási alapja a költségvetési törvényjavaslat szerint változatlanul Ft. - A költségvetési törvényben meghatározott kereset-kiegészítés mértéke (nem vonatkozik a Közoktatási törvény ának (12)-(14) bekezdésében szabályozott esetekre.): a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. - A költségvetési törvényben meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés összege változatlanul Ft/fő/hó. - A túlóra és helyettesítés előirányzatait a szakmai törvényekben foglaltak figyelembe vételével mind alacsonyabb szintre kell szorítani. - Az illetménypótlékokat a szakmai törvényben meghatározott minimumszinten kell megtervezni. - A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 43. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap évben sem változott, Ft-ban kerül meghatározásra. - A Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak bérét a évi minimális munkabér összegére vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével kell tervezni. - A képviselőket megillető tiszteletdíj a jelenleg hatályos jogszabályoknak és a helyi viszonyokat szabályozó önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően tervezhető azzal, hogy annak fedezetét az önkormányzat saját bevételéből kell a biztosítani.

19 19 2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK A törvényjavaslat szerint a járulékszabályozásban január 1-jétől nem várható jelentősebb változás, a munkaadókat terhelő járulékokat a tervezett személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a hatályos jogszabályok szerint kell megtervezni. 3. DOLOGI KIADÁSOK A dologi kiadások tervezésénél kiadásnövekmény az előző évi eredeti előirányzaton felül nem tervezhető csak rendkívül indokolt esetben, a Képviselő-testület külön döntése alapján. A dologi kiadások között a közüzemi díjak mérséklésére kell törekedni, illetve az egyéb beszerzési, üzemeltetési, karbantartási kiadásokat a lehető legkisebb szintre kell szorítani. Az elmúlt két évben a Képviselő-testület lehetővé tette, hogy a költségvetési szerveknél a munkaadó által fizetendő rehabilitációs hozzájárulás kifizetésére tervezett előirányzat terhére mértéke a költségvetési törvény tervezete szerint 2013-ban nem növekszik, a fizetendő összeg Ft/fő/év rehabilitált személyek kerüljenek foglalkoztatásra. Ezt a gyakorlatot érdemes folytatni évben is. 4. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK A szociálpolitikai ellátásokhoz kapcsolódó kiadások a település lakosságának jövedelmi helyzete és a munkanélküliség következtében jelentős nagyságrendet képviselnek a mindenkori költségvetésben. A költségvetési törvényjavaslat az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére és az önerő biztosítására támogatást biztosít, de ennek mértéke sajnos még nem ismert. A helyi megállapítású ellátásokat felül kell vizsgálni, és a saját bevételek adta lehetőséghez kell igazítani. 5. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK Az államháztartáson belüli szervek részére történő pénzeszközátadásokat kell itt tervezni. A szociális és gyermekjóléti feladatok társulási formában történő biztosítása esetén a feladatokhoz az állam által nyújtott támogatásokon felüli önkormányzati hozzájárulás összege teszi ki az előirányzat legnagyobb részét, mely az előző évben elérte a E Ft-ot. 6. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK Az államháztartáson kívüli szervek részére történő pénzeszköz átadásra előirányzatot csak a saját bevételei terhére biztosíthat az önkormányzat. Többnyire önként vállalt feladatok előirányzatai kerülnek itt megtervezésre, melyre vélhetően évben csak szűkös forrásai lehetnek az önkormányzatnak a kötelező feladatok ellátása mellett.

20 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 20 INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK Az Önkormányzat évi költségvetésében legalább az alábbiakban felsorolt beruházások áthúzódó előirányzatait meg kell tervezni: - ÉAOP-3.1.3/A Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül - ÉAOP D.2 Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett - Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen kerítés létesítése, játszóeszközök beszerzése az 580/2009. (XII.10.) öh. sz. határozat alapján - ÉAOP /A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében" - ÉAOP-5.1.2/D "Hajdúsámson Város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízgyűjtő fejlesztése" - ÉAOP-4.1.3/B "Bölcsődefejlesztés magvalósítása Hajdúsámsonban" - Településrendezési terv módosítása a 113/2012. (III.29.), a 114/2012. (III.29.), a 115/2012. (III.29.), 116/2012. (III.29.), 120/2012. (III.29.), 121/2012. (III.29.) és a 109/2012. (III.29.) öh. sz. határozatok alapján - A 2055/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó telekalakítás költségére a 109/2012. (III.29.) öh. sz. határozat alapján - Viziközmű beruházások - Egészségház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyitásával kapcsolatban felmerülő telekalakítás fedezetére a 229/2012. (VI.28.) öh. sz. határozat alapján - A Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázattal kapcsolatban az Eszterlánc Óvodában történő energetikai igény-feltáró vizsgálat és pályázati önerő fedezetére a 242/2012. (VII.11.) öh. sz. határozat alapján - Polgármesteri Hivatal "A" és "B" épületének összeépítése - Sportöltöző felújítása, korszerűsítése, bővítése című pályázat önereje a 138/2012. (IV.02.) öh. sz. határozat alapján - TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Építő közösségek 3. ütem A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Az önkormányzat évben további adósságot keletkeztető kötelezettséget nem vállalt, sem működési, sem fejlesztési hitelt nem vett fel a koncepció készítés időpontjáig. Hiány azonban mindkét területen jelentkezik, így előfordulhat, hogy az év végéig mégis sor kerül újabb adósságot keletkeztető önkormányzati kötelezettségvállalásra. A évben számolni kell az OTP Nyrt-től ingatlanvásárlásra felvett hitel, valamint az elmúlt években fejlesztési támogatással megvalósuló projektekhez szükséges önerő biztosítását szolgáló MFB hitelhez kapcsolódó tőketörlesztéssel. A kötvény kibocsátáshoz kapcsolódó tőketörlesztés első féléves összege is felmerül már 2013-ban. A kiadási előirányzat tervezése ezen tételek figyelembe vételével történhet, mivel az állam által történő adósság átvállalás összegéről még nem áll rendelkezésre semmilyen konkrét információ. Támogatás nélkül a finanszírozási kiadásokra legalább E Ft előirányzatot kell tervezni a jelenlegi adatok alapján.

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója B e v e z e t é s... 3 I. A K O R M Á N Y Z A T G A Z D A S Á G P O L I T I K Á J Á N A K F Ő V O N Á S A I 2 0 1 3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre nyílt Nagykovácsi, 2011. november 24. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester. Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csopv.. Melléklet: Intézményi tervezetek Véleményezi:

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről A Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben