Belügyminisztérium. A évi önkormányzati költségvetési finanszírozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Belügyminisztérium. A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás"

Átírás

1 Belügyminisztérium A évi önkormányzati költségvetési finanszírozás 1

2 2013. évi költségvetés 2013-tól új feladat-ellátási rendszer forrásszabályozás átalakítása Normatív alapú elosztás helyett feladatfinanszírozás (Mötv ) Önkormányzati forrásszerkezet változása átengedett bevételek csökkenése (gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatoknál, SZJA helyben maradó részének és az illetékbevételek átengedése megszűnik); az átengedett bevételek egy része beépül az állami támogatások forrásai közé (helyben maradó SZJA 3%-a, gépjárműadó 15%-a); az állam által átvett feladatok forrása kiszabályozásra kerül az önkormányzati fejezetből; évi költségvetési előirányzat: 636,4 milliárd forint 2

3 Általános működési és ágazati feladatok támogatása Kötelező települési önkormányzati feladatok támogatása (hivatali, település-üzemeltetési feladatok, egyéb kötelező feladatok), Megyei önkormányzatok támogatása, Köznevelési feladatok támogatása (óvoda bér, óvoda működtetés, étkeztetés), Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok támogatása, Időskorúak és hajléktalanok szociális szakellátása, Kulturális feladatok támogatása 3

4 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Alapja az elismert hivatali létszám (településnagyság alapján meghatározott minimum/maximum létszám, mely a lakosságszámmal arányosan változik), A támogatásból a hivatali dolgozók bér- és járulék kiadásai és dologi kiadásai finanszírozhatók, A közös hivatalok esetén korrekciós tényezők (fenntartó önkormányzatok száma, összlakosságszám, nemzetiségi önkormányzat, hivatal székhelye járási székhely), 1-4. hónapban a jelenlegi hivatali struktúra szerinti finanszírozás, hónapban új hivatali struktúra szerinti finanszírozás (2013. évi XXXI. tv. - Költségvetési tv. módosítása) 4

5 Településüzemeltetési feladatok finanszírozása zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, közutak, köztemetők fenntartása A támogatások alapja a évi tényleges nettó működési kiadás, minden önkormányzatnál jelentkező feladatok: minimális támogatás azon önkormányzatoknak is jár, melyek működési kiadást nem könyveltek e szakfeladatokon, e feladatokhoz (+ a hivatali feladatokhoz ) kapcsolódó támogatást csökkenti az elvárt bevétel. A hivatali, település-üzemeltetési, egyéb feladatok előirányzatai között lehetséges átcsoportosítani. 5

6 További támogatások Egyéb általános feladatok támogatásához lakosságszám alapú támogatás (nem érinti a beszámítás ); Továbbra is az önkormányzatok rendelkezésére állnak: központosított előirányzatok, pl. EU Önerő Alap támogatás, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása Létszámcsökkentési támogatás, stb.; a működőképesség megőrzését segítő támogatás biztosított az önkormányzatoknak; vis maior támogatás. 6

7 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzati fejezeti tartalék (előirányzat: millió forint) IV. Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Korábbi években működő ÖNHIKI pályázati rendszer évtől megszűnik A támogatás felhasználásának szabályairól szóló miniszteri rendelet megalkotása szakmai egyeztetés alatt áll A támogatás forrása az Önkormányzati fejezeti tartalék 2. Szerkezetátalakítási tartalék (előirányzat: millió forint) Év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására A feladatfinanszírozási rendszerre való áttérés miatt az önkormányzatok által jelzett működési problémákra nyújthat megoldást (pl. gyermekétkeztetés) Felhasználásának szabályait BM rendelet fogja tartalmazni 7

8 ÖNHIKI támogatás elszámolása A december hónapban megítélt ÖNHIKI támogatást az önkormányzatok kizárólag az alábbi célokra használhatják fel, amely egyben prioritási sorrendet is jelöl: 1. a közös fenntartású intézmények felé fennálló tartozások rendezése (kérelem egyéb dokumentuma szerint), 2. a közüzemi szállítói tartozások kiegyenlítése (kérelem 5. melléklete szerint), 3. élelmiszerbeszállítók felé fennálló hátralék rendezése (kérelem 5. melléklete szerint), 4. egyéb működési célú szállítói tartozások rendezése. 8

9 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Előirányzat: millió forint Hatályos rendelet: 5/2013.(III.14.) BM rendelet Benyújtási határidők: I. ütem: április 12. II. ütem: július 12. III. ütem: szeptember 27. Változások: felmentés: eddigi 1 hónap felmentési idő helyett legfeljebb 6 hónap felmentési idő támogatható; végkielégítés: eddig a végkielégítés 50%-a, max. 2 millió forint, ban a végkielégítés 75%-a, max. 4 millió forint; nyugdíjra jogosultak esetén egy havi felmentési illetmény + szociális hozzájárulási adó támogatható; TKT helyett a székhely település pályázik 9

10 BM EU Önerő Alap támogatás I. Előirányzat: ,0 millió forint. Hatályos szabályozás: Kvtv. 3. melléklet 8. jogcím Kvtv. módosítás érinti! Miniszteri rendelet előkészítése folyamatban, kihirdetés előtt áll A jogosultsági feltételek: meghatározott szempontok szerint hátrányos helyzetű önkormányzatok ivóvízminőség-javító beruházásban résztvevő valamennyi önkormányzat Változás: évben megyei önkormányzatok is pályázhatnak Támogatható célok: megegyeznek a évben támogatott célokkal (+ Kvtv. módosítással önkormányzati utak, kerékpárutak) 10

11 BM EU Önerő Alap támogatás II. Támogatás mértéke: ivóvízminőség-javítás, szennyvízelvezetés: elérheti a saját forrás 100%-át (feltétel közfoglalkoztatás) egyéb cél (pl.: óvodafejlesztés, csapadékelvezetés) tám. mértéke: 40-60% (+5% közfoglalkoztatás esetén) adósságkonszolidációból kimaradt önkormányzatok: 75%-os támogatás Igénylés: a rendelet megjelenését követően folyamatosan, legkésőbb október 1-ig Folyósítás: ivóvíz, szennyvíz, hulladék: a évre ütemezett összeg 25%-a előlegként kiutalásra kerülhet más céloknál: a támogatás teljesítményarányosan kerül folyósításra Állami EU Önerő Alap : 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet alapján NFÜ kezelésében lévő támogatás 11

12 Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás Előirányzat: 700 millió forint Hatályos szabályozás: Kvtv. 3. melléklet 10. pont és a 8/2013. (III.29.) BM rendelet Benyújtási határidő: május 2. Támogatható célok: Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Bölcsődei nevelést ( fő feletti településeken), vagy óvodai nevelést, vagy óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetést végző intézmények fejlesztése, felújítása) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása Változások: A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése esetében a szociális étkeztetés és családsegítés helyett az óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetést végző intézmények fejlesztésének támogatását tartalmazza a tervezet. A három fejlesztési cél közül egy célra nyújtható be pályázat. Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának mértéke 100%. A 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján a támogatás felhasználásának végső határideje június 30. A felhasználást követő 30 napon belül kell az ebr42 rendszerben, valamint papír alapon az elszámolást benyújtani, legkésőbb július 30-áig. 12

13 Vis maior támogatás Előirányzat: millió forint Hatályos szabályozása: 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (Módosítás történt! 92/2013. (III. 28.) Korm. rendelet) Támogatható célok: Önkormányzati védekezési többletkiadások Önkormányzati tulajdonban lévő épületek/építmények helyreállítása Támogatás mértéke: alapesetben 70%-a legfeljebb a védekezés/helyreállítás 90%-a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában, vagy adósságrendezés esetében 100% adható Változás: Korm. rendelet módosításban: szúnyoggyérítés, pontosító rendelkezések, pl. megyei önkormányzatok, adósságrendezés alatt álló önkormányzatok támogatása, technikai jellegű módosítások 13

14 AKÜ 2013 A stabilitási törvény 50. alapján az önkormányzatok január 1. és március 31. között nem köthettek adósságot keletkeztető ügyletet. A moratórium nem terjed ki : a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre, a likvid hitelre, adósságmegújító hitelre

15 Az 5000 fő alatti települések adósságkonszolidációja Az állam összesen 1710 település 3848 db szerződésből eredő 74 milliárd forint összegű adósságát vállalta át db folyószámlahitel és munkabérhitel szerződés, amely 23,3 milliárd forint, 110 db rövid lejáratú hitelszerződés, amely 1,4 milliárd forint, 2002 db hosszú lejáratú hitelszerződés, amely 29,0 milliárd forint, 43 db kötvénykibocsátásból eredő szerződés, amely 20,3 milliárd forint.

16 Az 5000 fő feletti települések adósságkonszolidációja Az állam összesen 277 település 2015 db szerződésből eredő 1032 milliárd forintnyi adósságából összesen 610,3 milliárd forint összegű adósságát vállalt át. A konszolidációba bevonható adósságelemekből 249 szerződés folyószámlahitelhez és munkabérhitelhez kapcsolódik, amely 63,8 milliárd forint, 33 szerződés rövid lejáratú hitelszerződéshez kapcsolódik, amely 12,8 milliárd forint, 1389 szerződés hosszú lejáratú hitelhez kapcsolódik, amely 476,9 milliárd forint, 252 szerződés kötvénykibocsátásból ered, amely 472,8 milliárd forint, 92 szerződés váltókibocsátásból ered, amely 6,1 milliárd forint

17 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 17

A helyi önkormányzatok 2013. évi feladatai és finanszírozási rendszere

A helyi önkormányzatok 2013. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok 2013. évi feladatai és finanszírozási rendszere Helyi önkormányzatok száma, lakosságszáma 2012. január 1-jén Helyi önkormányzatok Önkormányzatok száma (db) Önkormányzatok lakosságszáma

Részletesebben

A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere

A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege milliárd forint 2002. 2006. 2010. 2011. 2012. 2013. várható %-os változás

Részletesebben

Az önkormányzatok finanszírozási és gazdálkodási rendszere

Az önkormányzatok finanszírozási és gazdálkodási rendszere Az önkormányzatok finanszírozási és gazdálkodási rendszere Települési önkormányzatok száma, lakosságszáma 2014. október 30-án Települési önkormányzatok Önkormányzatok száma Önkormányzatok száma Önkormányzatok

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára

Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára Ózd, 2013. november 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző 2 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 Budapest, 2013. május 31. Ára: 5200 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 914 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 21-50/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója B e v e z e t é s... 3 I. A K O R M Á N Y Z A T G A Z D A S Á G P O L I T I K Á J Á N A K F Ő V O N Á S A I 2 0 1 3.

Részletesebben

MELLÉKLET I. Medina Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetési bevételeiről

MELLÉKLET I. Medina Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetési bevételeiről MELLÉKLET I. Medina Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetési bevételeiről I./ Intézményi működési bevételek előirányzata Intézményi térítési díjak: ( Egységes Rovatrend Azonosító: B405 ) Általános

Részletesebben

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához Berhida Város Önkormányzata 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Általános Indokolás a 2014. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 2011. évi CXCV. törvény 24 -a alapján a 2014. évi költségvetési

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről A Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015. évi költségvetésének megtárgyalása(1. forduló). Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

3/2012. (III. 1.) BM rendelet

3/2012. (III. 1.) BM rendelet 3/2012. (III. 1.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A) Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL A koncepciót az önkormányzat valamennyi bizottsága megtárgyalja Az államháztartásról szóló 2011. évi CCV. törvény 24.

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása

Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előterjesztés Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Készült: A bakonynánai képviselő-testület 2013. március 5-i ülésére Előadó: Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére Tárgy: 2015. évi költségvetési koncepció Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A következő évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítésére és képviselő-testület

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

2014. évi 1. szám Tartalom

2014. évi 1. szám Tartalom 2014. évi 1. szám Tartalom JOGSZABÁLYFIGYELÖ... 2 Hazai jogszabályváltozások... 2 JOGÉRTELMEZÉS ÉS JOGALKALMAZÁS... 24 A Kúria helyi önkormányzatokat érintő döntései... 24 JELENTÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK... 32

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

Nagyvázsony Községi Önkormányzat és a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának átfogó felülvizsgálata és értékelése

Nagyvázsony Községi Önkormányzat és a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának átfogó felülvizsgálata és értékelése Nagyvázsony Községi Önkormányzat és a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának átfogó felülvizsgálata és értékelése 2015. január 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Vezetői Összefoglaló...

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető Tárgy: Javaslat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2013. október 31-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2013. október 31-én tartandó ülésére Orgovány Nagyközség Polgármesterétől T/87/2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben