INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE"

Átírás

1 MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: /G30/2013. MISKOLC, Széchenyi u. 95. szám alatti 3625 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

2 2 T a r t a l o m j e g y z é k 1. Bevezetés 1.1 Megbízás tárgya 1.2 A megbízó 1.3 Az értékelés célja 1.4 Felhasznált adatok és információk 1.5 Feltételezések és érvényességi feltételek 1.6 Irat- és dokumentációkezelés 2. Az ingatlan ismertetése 2.1 A vizsgált ingatlan azonosítása 2.2 A vizsgált ingatlan környezetének bemutatása 2.3 Az ingatlan (telek) bemutatása 2.4 Jogi szempontok 2.5 A felépítmény leírása Helyiségek, alapterületek, burkolatok Szerkezeti jellemzők Használati szempontok 2.6 Az alternatív hasznosítás szempontjai 3. Értékmegállapítás 3.1 A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelési módszer bemutatása, a használt fogalmak értelmezésével és értékképzés 3.2 Forgalmi érték meghatározása Mellékletek: 1. számú: településtérkép 2. számú: tulajdoni lap másolatok ( ) 3. számú: térképmásolat ( ) 4. számú: alaprajzok 5. számú: szabályozási terv részlet 6. számú: légifotó 7. számú: fotók

3 3 INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS 1. BEVEZETÉS 1.1 Megbízás tárgya: A Miskolc belterület 3625 helyrajzi számú, Széchenyi u. 95. szám alatti, "kivett lakóház 2 db és udvar és egyéb épület 3 db " megnevezéssel nyilvántartott társasház 1.2 A megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolc, Városház tér 8.) 1.3 Az értékelés célja: Forgalmi érték megállapítása tulajdonosi döntés előkészítő dokumentumaként. 1.4 Felhasznált adatok és információk: Az értékbecslést a március 26-án (a 3625/A/12 helyrajzi számú lakás kivételével) lefolytatott helyszíni szemlén tapasztaltak, a társasháztulajdont alapító okirat, valamint a takarnetes rendszer tulajdoni lapjai, hivatalos térképmásolata és saját értékesítési adatbázisunk alapján készítettük el. 1.5 Feltételezések és érvényességi feltételek: A rendelkezésünkre bocsátott, valamint beszerzett, megbízhatónak tekintett forrásokból származó adatok és információk, - melyek az értékelés során felhasználásra kerültek -, a tudomásunk szerint helytállóak és pontosak. Teljes körű ellenőrzésüket azonban nem volt mód elvégezni, ezért a szakértő felelőssége e vonatkozásban korlátozottnak tekinthető. Alapterületi felmérést nem végeztünk, a hasznos alapterületre szóló adatokat az ingatlan-nyilvántartásban rögzítettek alapján fogadtuk el és alkalmaztuk. Az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, vagyonjogok érvényessége stb.) nem végeztünk. Nem vizsgáltuk az értékelt ingatlannal szemben esetlegesen fennálló terheket és kötelezettségeket, feltételezve, hogy az értékelés időpontjában az ingatlan használatával közvetlenül összefüggő tartozás nem áll fenn. Az értékelői vizsgálati módszerünk ún. szemrevételezéses diagnosztika volt, így az esetlegesen fennálló, de érzékszervi vizsgálattal nem észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért (pl.: talajfelszín alatti problémák, környezetre ártalmas anyagok jelenléte, geotechnikai hátrányok stb.) nem vállalunk felelősséget. A közgazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok előre, kellő pontossággal nem prognosztizálható változásai módosíthatják a szakértői vélemény forgalmi értékre vonatkozó megállapításait. Ezért a szakvéleményt 180 napig tartjuk érvényesnek.

4 4 1.6 Irat- és dokumentációkezelés: A szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentumok csak az ingatlan bemutatását szolgálják. Az értékbecslés készítése során tudomásunkra jutott adatokat és információkat titokként kezeljük, azokat harmadik fél tudomására csak a Megbízó hozzájárulásával hozzuk. A szakvélemény csak egységes egészként kezelhető, abból részeket kiragadni és azokat magukban értelmezni nem lehet. 2. AZ INGATLAN ISMERTETÉSE 2.1 A vizsgált ingatlan azonosítása: A vizsgált ingatlant a Miskolci Járási Földhivatal i takarnetes nyilvántartási adatai szerint azonosítottuk. Az ingatlanra vonatkozó általános adatok: Hrsz: Miskolc I. kerület belterület 3625 Címe: Miskolc, Széchenyi u. 95. Területe: 1269 m 2 Megnevezése: kivett lakóház 2 db és udvar és egyéb épület 3 db Jogállása: társasháztulajdon, ahol a tulajdonjogokat az számú különlapok tartalmazzák az alábbi kimutatás szerint Terhek: nincsenek cím helyrajzi szám alapterület m 2 megnevezés tulajdonos A. ép. fsz/ /A/1 28 lakás A. ép. fsz/ /A/2 18 lakás A. ép. fsz/ /A/3 23 lakás B ép. als/ /A/4 19 lakás B ép. als/ /A/5 40 lakás B ép. als/ /A/6 44 lakás B ép. als/ /A/7 26 lakás B ép. mfsz/ /A/8 75 lakás B ép. mfsz/ /A/9 53 lakás B ép. mfsz/ /A/10 29 lakás B ép. 1/ /A/11 75 lakás B ép. 1/ /A/12 81 lakás B ép. 13. ajtó 3625/A/13 62 lomkamra B ép. 14. ajtó 3625/A/14 19 garázs B ép. 15. ajtó 3625/A/15 19 garázs 2.2. A vizsgált ingatlan környezetének bemutatása: 1/1 arányban Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.) tulajdonjog megszerzésének jogcíme eredeti felvétel teher nincs Az ingatlan Miskolc belvárosában, a sétáló utcával párhuzamosan elhelyezkedő Bazártömbben található. Az ingatlan tágabban vett környezetét egyrészt a város sétálóutcájának jellegzetes lent üzlet, fent lakás, ill. iroda funkciójú, de zömében

5 5 egykor lakásokat tartalmazó épületei adják. A közelben található a Centrum Áruház, a Miskolc Plaza bevásárló és szabadidőközpont és a Hősök tere. Az ingatlan közvetlen szomszédjai délről a Nagy Imre utca díszburkolattal ellátott körforgalma, északról egy belvárosi étterem és udvara, nyugati irányból a Széchenyi negyed egyik modern, újépítésű lakóháza, keletről pedig egy kedvezőtlen megjelenésű bevásárló udvar. Az ingatlan egészének megközelítése kiváló, térburkolattal ellátott út áll rendelkezésre a gyalogos és gépkocsiforgalom számára. A tömegközlekedési kapcsolata is kiváló, 1-2 percen belül gyalogosan elérhetőek a villamos és buszmegállók. 2.3 Az ingatlan (telek) bemutatása Az ingatlan földterülete közel szabályos téglalap alakot formál, sík domborzati viszonyok mellett. Teljesen kerített telek, ahol az épülettel, illetve bontott épületcsonkokkal le nem zárt telekhatárokon téglából falazott szerkezetű kerítések, illetve az új építésű társasház felől egy rövid szakaszon horganyzott acél steelwent kerítések állnak. A porta kapuval nem zárható, az egykori kapu hiányzik. Az udvar kifejezetten rendezetlen, törmelékkel, hulladékkal is borított, határain néhány fa áll, egyébként értékelhető növényzettel nem rendelkezik. Burkolata a hótakaró miatt nem állapítható meg, de az épület körüli beton járdán túl egyebet nem feltételezünk. Úgy a telek, mint a főépület teljes közművel, azaz víz-, szennyvíz, elektromos áram, csapadékcsatorna és gázszolgáltatás kapcsolattal rendelkezik. 2.4 Jogi szempontok Az ingatlan rendezett tulajdoni viszonyokkal bír, melyet az értékelés során tehermentesként kezeltünk. Az ingatlan-nyilvántartás perfeljegyzést nem mutat. Ezzel együtt tudomásunk van róla, hogy a 3625/A/12 helyrajzi számú lakás vonatkozásában, annak kiürítése, s birtokbavétele érdekében az azt használóval szemben a MIK Zrt. az Önkormányzat nevében pert indított. Ennek ellenére, ezen állapotot teherként figyelembe nem vettük, hiszen a tulajdonos szándéka szerinti ingatlanértékesítés csupán a jogi eljárás lezárultát, a lakás birtokbavételét követően realizálódhat és jelen értékbecslésünkben a megbízói kérésnek eleget téve, ezen állapotot vettük figyelembe. Az ingatlan forgalomképes vagyontárgy. A lenti pontban részletezett épületbontásokat és lakásmegszüntetéseket a társasházalapító okirat módosítás, s így ingatlan-nyilvántartási átvezetés nem követte. Ennek következtében az egykori A épületben lévő 3625/A/1, 3625/A/2 és 3625/A/3 helyrajzi számú lakás, valamint a 3625/A/13 helyrajzi számú lomkamra természetben nem, csak az ingatlannyilvántartásban lelhető fel. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Építési Szabályzata az értékelés tárgyát képező ingatlant Vt (V) övezetbe sorolja. Vt Településközpont vegyes zóna 1 Építészeti karakter - Belvárosi 1 Kategória Nem kialakult

6 6 5 Beépítési mód Zártsorú általános 3 Megengedett legkisebb építési telek nagysága 450 m 2 8 Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke - 80 % 6 Megengedett építménymagasság - 12,5 m V Sajátos építési övezet jele Belváros-Városközpont Az ingatlant az 53/2011. (VIII.25.) NEFMI rendelet műemléki jelentőségű területen fekvővé nyilvánította. Mint ilyennek, az építészeti beavatkozást igénylő hasznosítása az értékelés szempontjából korlátozottnak tekintendő, hiszen az szoros műemlékvédelmi, hatósági egyeztetést és engedélyeztetést kíván. 2.5 A felépítmény leírása hrsz. Az ingatlanon két épületegység áll. Ezen belül elkülöníthetjük az alagsor + magasföldszint + 1 emelet szintekkel rendelkező lakóépületet, illetve a kétegységes garázsépületet Helyiségek, alapterületek, burkolatok Az összehasonlító adatok korrekt alkalmazásához elengedhetetlen az épülettípusok m 2 - vetületeinek közös nevezőre hozása. Ennek módja az egyneműsített, vagy más néven redukált alapterületnek a felépítmények használati, illetve műszaki értéke alapján történő meghatározása. elh. helyiség megnevezése hasznos alapterület m 2 padlóburkolat 3625/A/4 als. szoba 19,10 m. mozaik egyéb ter. m 2 redukáló szorzó redukált terület m 2 összesen: 19 0, /A/5 als. szoba 25,40 ragasztott parketta konyha 11,57 m. mozaik kamra 3,17 nem ismert összesen: 40 0, /A/6 als. szoba 24,71 nem ismert konyha 12,77 nem ismert fürdőszoba 6,51 nem ismert összesen: 44 0, /A/7 als. félszoba 11,40 nem ismert konyha 8,40 nem ismert félszoba 6,02 nem ismert összesen: 26 0, /A/8 fsz. szoba 39,93 ragasztott parketta hall 13,20 ragasztott parketta főzőfülke 3,06 mázas kerámia előtér 8,04 mázas kerámia fürdőszoba 10,47 mázas kerámia összesen:

7 7 3625/A/9 fsz. szoba 24,52 laminált parketta félszoba 6,74 laminált parketta konyha 4,50 pvc fürdőszoba 6,50 mázas kerámia előszoba 10,52 pvc veranda 0,00 m. mozaik 16,00 0,2 3,2 összesen: /A/10 fsz. szoba 19,92 laminált parketta előszoba 5,10 pvc fürdőszoba 4,30 m. mozaik összesen: /A/11 em. szoba 26,82 ragasztott parketta szoba 18,90 ragasztott parketta félszoba 6,00 szőnyegpadló konyha 8,95 pvc fürdőszoba 5,29 pvc előszoba 7,35 ragasztott parketta kamra 2,00 m. mozaik erkély 0,00 m. mozaik 2,20 0,2 0,44 összesen: /A/12 em. szoba 25,18 ragasztott parketta szoba 24,67 ragasztott parketta konyha 4,50 m. mozaik étkező 11,42 m. mozaik kamra 3,10 m. mozaik fürdőszoba 4,18 m. mozaik előszoba 7,72 m. mozaik erkély 0,00 m. mozaik 4,30 0,2 0,86 összesen: mindösszesen: /A/14 garázs 19,20 simított beton összesen: /A/15 garázs 19,20 simított beton összesen: Szerkezeti jellemzők: Főépület: - építés éve: alapozás: beton sávalap - teherhordó szerkezetek: tégla felmenőfalak - válaszfalak: válaszfallapból, illetve falazótéglából építve - födémek: acélgerendák közötti poroszsüveg, illetve vb.

8 8 lemez, zárófödémként borított gerendafödém. Acélgerendák közötti monolit vb. lemez szerkezetű függőfolyosók a lépcsőházban szabályos éklépcsővel. - tetőzet: faszerkezetű kontyolt nyeregtető palafedéssel - csapadékvíz-elvezetés: horganyzott acéllemez függőeresz és lefolyócsatornákkal a városi csapadékcsatorna hálózatba vezetve, illetve térburkolatra kiengedve - homlokzat: kőporos dörzsölt vakolat lizénákkal, párkányokkal, ablakkeretekkel és díszes tagozatokkal, alatta terméskő lábazattal. Míves kovácsoltvas korlát a főhomlokzat erkélyén, a lépcsőházban a függőfolyosókon és a keleti erkélyen egyszerű csőkorlátok. - külső nyílászárók: faszerkezetűek, részben egyesített szárnyú, részben kapcsolt gerébtokos (esslingeni faredőnnyel és redőnyszekrénnyel szerelt) ablakokkal, hőszigetelő, illetve két, helyenként egy réteg üvegezéssel, szintén helyenként ablakráccsal szerelve. A lépcsőházon, a főhomlokzat lakásbejáratán és a pincelejárón részben üvegezett, korabeli faszerkezetű, kétszárnyú ajtók. - belső nyílászárók: faszerkezetű egy, illetve kétnyílószárnyas ajtók, tele, illetve mellvédig üvegezett lapokkal - közművesítettség: víz-szennyvíz, csapadékcsatorna, földkábelen érkező elektromos áram, gázhőszolgáltatás és szabvány szerinti villámvédelem - fűtési mód: helyiségenként egyedi gázkonvektorokkal, illetve a 8. albetét nagyobbik szobája esetében héra jellegű gáztüzelésű cserépkályhával - melegvízellátás: lakásonként egyedi módon gáz, illetve villanybojlerekkel - falburkolatok: festett, a vizeshelyiségekben csempézett falfelületek - szellőzés: természetes úton Garázsok: - építés éve: kb alapozás: beton sávalap - teherhordó szerkezetek: középblokkos falelemek - födém: PK panel - tetőzet: enyhe lejtésű tető lágyfedésű szigeteléssel - csapadékvíz-elvezetés: nincs - homlokzat: kőporos dörzsölt vakolat - külső nyílászáró: faszerkezetű, kétszárnyú nyíló garázskapu - közművesítettség: nem ismert

9 Használati szempontok Főépület: Az évben történt társasháztulajdon alapításkor a telken még 5 épület állt. Ezekből jelenleg az egykori A jelzésű lakóépület, valamint a C és D jelzésű kamrasorok elbontását követően egy, az egykoron B jelű főépület, s a kétegységes garázsépület áll. Az ingatlan főépületében az ingatlan-nyilvántartás 9 lakást regisztrál. Ebből a 3625/A/7 helyrajzi számú, az alagsorban ismeretlen időben megszüntetésre, azaz befalazásra került. A további 3 alagsori lakás kialakítását és állapotát tekintve kalkulációnkban egy jelentősen redukált alapterülettel került számításba vételre. A műszaki állapotot tekintve a 2,28 m belmagasságú alagsor a legalacsonyabb színvonalú, falazata, mennyezete több helyen ázik, penészes. A délnyugati sarokban lévő lakás padozata a helyszíni szemle időpontjában egy vélhetően rossz ivóvíz vezeték miatt vízben állt. Berendezési tárgyak, vezetékek, világítás nincs, illetve értékelhetetlen. Az egész helyiségcsoport bűzös, riasztó képet mutat. A 3,5 m belmagasságú földszinti helyiségek is rendkívül lepusztult állapotot mutatnak. Egy-egy helyiség még esetleg felújítható padlóburkolatától eltekintve, többségében azok felváltak, felpúposodtak, több helyen erős beázás, mennyezet és oldalfalomlás, penészedés jelei mutatkoznak. A belső vezetékek, berendezések, szerelvények tönkretett, értékelhetetlen állapotúak. Kivétel ez alól a délnyugati sarokban lévő szoba, ahol jelenleg a 24 órás őrszolgálat pihenőhelyisége található. A szintén 3,5 m belmagasságú emelet állapotát a 11. albetét megszemlélése után állapítjuk meg, hiszen a szomszédos, 12. számú albetétbe bejutni nem tudtunk. (Ezen lakást használja annak korábbi tulajdonosa, kivel szemben az Önkormányzat kiürítési pert indított.) A lakás mennyezete jelentős felületen beázást követően beszakadt, fűtőkészülékei leszereltek, burkolatai, vezetékei, szerelvényei értékelhetetlenek. Az épület külsejét tekintve is teljes felújításra szorul. Homlokzatvakolata több helyen javítást, s az egészre vonatkozóan festést igényel, hasonlóan az erkélyeket, függőfolyosókat, azok korlátjait, a párkányokat, a bádogos szerkezeteket, héjazatot, a kéménypilléreket, s nem utolsósorban a nyílászárókat illetően. Tetőszerkezetén szemrevételezésre statikai probléma nem látszik, azonban néhány kötőgerendán, fiókváltón, szarufán és egyéb szerkezeti elemen erős gombásodás, korrózió látszik, cseréjük szükséges. Figyelembe véve az épület korát, karbantartottságát, jelenlegi műszaki állapotát, annak használhatósági fokát 40 %-ban állapítjuk meg. Garázsok: A két gépkocsitárolót magába foglaló épület egyszerű szerkezettel rendelkezik, állapota kopott. Ezzel együtt a homlokzat felújításával, s a csapadékvíz elvezetés megoldásával egyszerűen felújítható, állaga rendeltetésszerű használattal hosszútávra biztosítható. Figyelembe véve az épület korát, karbantartottságát, jelenlegi műszaki állapotát, annak használhatósági fokát 65 %-ban állapítjuk meg.

10 Az alternatív hasznosítás szempontjai Fekvéséből, s kialakításából adódóan a jelenlegi mellett szinte mindazon más funkció megvalósítható az ingatlanon, amit a településközpont vegyes megjelölés az alábbiak szerint megenged. Településközpont vegyes (Vt) a) A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. b) A területen - lakóépület, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület a terület azon részén, ahol a gazdasági célú használat az elsődleges, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, parkolóház, továbbá kivételesen - nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény helyezhető el. c) A területen nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. Figyelemmel arra, hogy az ingatlan műemléki jelentőségű területen fekszik, az esetleges funkcióváltáskor a műemlékvédelmi hatóság egyeztetési igényével, iránymutatásával, mint korlátozó tényezővel kell számolni. 3. ÉRTÉKMEGÁLLAPÍTÁS Értékelésünk során a jelenlegi lakót, mint legjobb funkciót vettük figyelembe és tartottuk meg, természetesen figyelembe véve a szintek közötti használhatósági fokbéli különbséget. 3.1 A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelési módszer bemutatása a használt fogalmak értelmezésével és értékképzés A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés már megtörtént, konkrét és ismert adásvételi ügyletek árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történik. A piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer fő lépései: 1. Az alaphalmaz kiválasztása. 2. Összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése. 3. Fajlagos alapérték meghatározása. 4. Értékmódosító tényezők elemzése. 5. A fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása.

11 11 6. Végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként. 1. Az összehasonlító vizsgálatokat egy olyan, ingatlanokat tartalmazó alaphalmazban kell elvégezni, amely földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, és az abban szereplő ingatlanok típusa azonos a vizsgált ingatlannal. Az alaphalmaz adatainak átlagától jelentősen eltérő szélső értékeket az elemzés során figyelmen kívül kell hagyni. 2. Az elemzés során az értékelőnek az összehasonlítás alapjául szolgáló ismérveket alaposan meg kell ismernie, és ezeket egyenként kell a tárgyi ingatlanhoz hozzámérni. Csak azonos értékformákat és csak azonos jogokat (pl. tehermentes tulajdonjog, bérleti jog) szabad összehasonlítani, illetve a különböző értékformák és jogok között korrekciós tényezőket kell alkalmazni. Az összehasonlító adásvételi árakat az általános forgalmi adó nélkül kell figyelembe venni. 3. Az elemzett összehasonlító adatokból kell az alapértéket meghatározni. Ez az alapérték fajlagos érték, általában területre (négyzetméterre) vetítve, de egyes esetekben más volumen mérőszámok vagy kapacitási számok (tanterem, kórházi ágy, szállodai ágy stb.) is alkalmazhatóak. 4. A vizsgált ingatlan értékének pontosabb meghatározása értékmódosító tényezők figyelembevételével történik. Értékmódosító tényezőként csak olyan jelentős, értéket befolyásoló tényező vehető fel, amely az összehasonlító adatok alaphalmazára nem jellemző. Az értékmódosító tényezők közül az alábbiakat minden esetben vizsgálni kell: Telekadottságok: Infrastruktúra: Környezeti szempontok: Jogi szempontok, hatósági szabályozás: 5. A szakvéleményben az értékmódosító tényezők közül az értéket jelentősen befolyásolókat fel kell tüntetni, és ha arra lehetőség van, akkor értékmódosító hatásukat számszerűen is meg kell határozni. Az értékmódosító tényezők alapján kell módosítani a fajlagos alapértéket. 6. Az ingatlan forgalmi értékét a fajlagos alapérték értékmódosítása után kialakuló fajlagos érték és az ingatlan mérete (volumene, kapacitása) szorzataként kell megállapítani. Összehasonlító adatok miskolci belvárosi társasházi lakásokra: Városon belüli Széchenyi u. Belváros Soltész N. K. Kossuth u. Rákóczi u. fekvése 105. közeli u. Emeleti elhelyezkedése 3. fsz mfsz. Lakás területe Lak. műszaki állapot felújítandó felújítandó felújítandó felújítandó jó Fűtési mód gázkonvektor gázkonvektor gázcirkó gázkonvektor gázkonvektor Kínálati ár (eft) Fajlagos ár (Ft/m 2 )

12 12 Egyedi korrekciók a vizsgált ingatlanhoz képest (%) Városon belüli fekvése miatt -5% 5% 0% 5% 20% Lakások állapota miatt -30% -30% -30% -30% -40% Fűtési mód miatt 0% 0% -5% 0% 0% Alapterület miatt: 0% 0% 10% 0% 0% Emeleti elhelyezkedése miatt 10% 5% 0% 0% 0% Kínálati árak miatt -15% -15% -15% -15% -15% Korrekció össz. -40% -35% -40% -40% -35% Korrigált fajlagos ár (Ft/m 2 ) Korrigált fajlagos átlagár (Ft/m 2 ) forrás: toplak.hu ingatlanos portál Értékmódosító tényező: az ingatlan egészének nagysága miatt: -5% összesen: -5% Módosított fajlagos alapérték: Ft/m 2 x 0,95 = Ft/m 2 Forgalmi érték (a főépületre) : Ft/m 2 x 363 m 2 = Ft Forgalmi érték (garázsokra) : Ft/db (1) x 2 db = Ft Forgalmi érték (az egész ingatlanra) : Ft ~ 29,3 MFt Megjegyzés: (1) garázsok értéke a i tényleges adásvétel szerint figyelembe véve Értékelés üres, fejleszthető telekként: Összehasonlító adatok miskolci belvárosi telkekre: cím telek m 2 közművesítettség eladás ideje eladási ár fajlagos ár 1. Szent I. tér 1636 teljes hó EFt Ft/m 2 2. Madarász V. u teljes hó EFt Ft/m 2 3. Kálvin J. u. 672 teljes hó EFt Ft/m 2 4. Ady E. u teljes hó EFt Ft/m 2 5. Patak u. 572 teljes hó EFt Ft/m 2 átlag: Ft/m 2 (forrás: a MIK/MISKOLC HOLDING Zrt. által versenytárgyalás útján lebonyolított értékesítések adatbázisa) Értékmódosító tényező: a belvárosi telekpiac sajátosságaként rögzíthető, hogy az elmúlt években (az összehasonlító adatok származásának idő intervallumát is felölelve) összességében sem számottevő emelkedés, sem csökkenés a hasonló típusú ingatlanoknál nem regisztrálható. Ugyan a belvárosi üres, beépíthető telkeknek igen szűk a kínálata, azonban az ingatlanpiac válsága az árak redukciója ezen ingatlanszegmenst sem kerülte el. Míg a tömeglakások esetében az értéküket illetően %-os visszaesés is kimutatható, addig ez a beépíthető telkeknél %-ra tehető. Az óvatosság elvét követve az értékelés tárgyát képező frekventált belvárosi telek esetén ezen piaci megítélést -10 %-ban számszerűsítjük.

13 13

14 14 1. számú melléklet

15 15 2. számú melléklet

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31 3. számú melléklet

32 32 4. számú melléklet Alagsori és földszinti alaprajz

33 33 Emeleti alaprajz Garázsok alaprajza

34 34 5. számú melléklet

35 35 6. számú melléklet

36 36 7. számú melléklet utcakép főhomlokzat udvari homlokzat lépcsőház földszinti lakás őrök pihenője földszint - átázott falak

37 37 földszint padlóburkolat földszint kibontott gépészet földszint fürdőszoba állapota emelet - szoba emelet konyha emelet - fürdőszoba

38 38 padlástér törmelékkel hófoltokkal pincelakások szoba pincelakások szoba pincelakások konyha pincelakások fürdőszoba garázsok

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS Immobilitas Ingatlaniroda 9400 Sopron, Füredi sétány 11. Tel/fax: 0699/323-294 INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS Az ingatlan címe: 9485 Nagycenk, Iskola u. 5, 5/A. Az ingatlan helyrajzi száma: leendő 434/4.

Részletesebben

25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet. a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről

25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet. a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997.

Részletesebben

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés 1. számú melléklet a 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelethez A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés már megtörtént, konkrét és ismert

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Arany János utca 46. Hrsz.: 1792 3360 HEVES MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 034 2011. július Rev.01 Page 1 of 16 Megye Régió Heves Heves Lakosság száma Kb. 11.500 Autópálya csatlakozás

Részletesebben

1. előadás: Bevezetés

1. előadás: Bevezetés 1. előadás: Bevezetés 1. előadás: Bevezetés Az élet folyamán számos olyan helyzet adódik, melynek kapcsán szükségessé válhat ingatlanok értékének meghatározása, pl.: - ingatlan adás-vétel miatti értékelés,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 553/2014. Előadó: Moravszkyné Kalcsu Gizella Mell. : l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet. a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről

54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet. a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről 54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 27. -ának a) pontjában

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Nagymacs szociális városrehabilitációja

Nagymacs szociális városrehabilitációja Nagymacs szociális városrehabilitációja Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. április Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA...

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ II. KÖTET: JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK A szabályzatot a Képviselő-testület a 20/2014. (VI. 27.) számú rendelettel fogadta el. 2 Budapest Főváros IV.

Részletesebben

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV JÓVÁHAGYVA A SZENTJAKABFA ÖNK. 7/2010 (X.14.)

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) KORM. RENDELET AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKRŐL

253/1997. (XII. 20.) KORM. RENDELET AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKRŐL 253/1997. (XII. 20.) KORM. RENDELET AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKRŐL I. Fejezet 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 3. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 4. A HELYI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása 1 Balatonrendes Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2005. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete Balatonrendes község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban

Részletesebben

BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010.

BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010. BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010. Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (V.12.) számú önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a 11/2008. (XI.26.), a

Részletesebben

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. szeptember Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Az akcióterület kijelölése,

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya 1 Ábrahámhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 18/2005. (XII.15) számú önkormányzati rendelete Ábrahámhegy község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ)

Részletesebben

Dokumentum neve: GYÉSZ 2003 20050103.doc Utolsó mentés időpontja: 2004.12.31. 8:56/Németh Iván. Győr építési szabályzata - GYÉSZ 2003

Dokumentum neve: GYÉSZ 2003 20050103.doc Utolsó mentés időpontja: 2004.12.31. 8:56/Németh Iván. Győr építési szabályzata - GYÉSZ 2003 Dokumentum neve: GYÉSZ 2003 20050103.doc Utolsó mentés időpontja: 2004.12.31. 8:56/Németh Iván Győr építési szabályzata - GYÉSZ 2003 Győr építési szabályzata - GYÉSZ 2003 Tartalomjegyzék I. fejezet 6 Általános

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁS BUDAPEST VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR, A HOLOKAUSZT GYERMEK- ÁLDOZATAINAK EMLÉKHELYE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁS BUDAPEST VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR, A HOLOKAUSZT GYERMEK- ÁLDOZATAINAK EMLÉKHELYE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 6711-9 /G30/2014. MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft.

A.D.U. Építész Iroda Kft. A.D.U. Építész Iroda Kft. B U D A K A L Á S Z HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Budapest, 2005. július Tervezők: Felelős tervező: BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

NAGY MIKLÓS SZAKDOLGOZAT

NAGY MIKLÓS SZAKDOLGOZAT NAGY MIKLÓS SZAKDOLGOZAT i BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT ii BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató Lakossági tájékoztató az építési engedélyezési eljárás szabályairól 1. Milyen esetben illetve mikor kell építési engedélyt kérni? Az építési tevékenységet (építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése,

Részletesebben

BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT

BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SzABÁLYZATA (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT 2010-ben véleményezett dokumentációja

Részletesebben