KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2014.12.31.-i éves beszámolóhoz"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz Cegléd, április 28 Mérész Attila ügyvezetı

2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása Cég neve: ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Víziközmő Üzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székhelye: 2700 Cegléd, Pesti út 65. Létesítı okirat kelte: 2000.december 18. Cégbejegyzés kelte: december 28. Mőködés megkezdésének idıpontja: január 01. A társaság telephelyei: 2700 Cegléd, Vízmőtelep Külsı-Jászberényi út Cegléd, Szennyvíztelep 1634 hrsz Cegléd, Központi raktár Mizsei út Cegléd, Szemétlerakó telep Külsı-Kátai út 0334/6.hrsz Cegléd, Hulladéklerakótelep Külsı-Kátai út 1622/7.hrsz. A társaság fióktelepei: 2736 Mikebuda, Vízmő Erdı u Nyársapát, Vízmőtelep Viola u Jászkarajenı, Vízmőtelep Árpád u Törtel, Vízmőgépház Dózsa Gy út 920 hrsz 2747 Törtel, Szennyvízgépház Kırösi út 1445/42 hrsz Társaságunkba január 31.-ével a Városgazda Részvénytársaság beolvadt. A jegyzett tıke tulajdonosok szerinti megoszlása Tulajdonos neve Törzstıke e Ft-ban Törzstıke %-os megoszlása Cegléd Város Önkormányzata ,777 Jászkarajenı Község Önkormányzata ,911 Nyársapát Község Önkormányzata 900 0,305 Mikebuda Község Önkormányzata 570 0,193 Törtel Község Önkormányzata 100 0,034 Pánd Község Önkormányzata 100 0,034 Tóalmás Község Önkormányzata 100 0,034 Kocsér Község Önkormányzata 100 0,034

3 Kóka Község Önkormányzata 100 0,034 Szentlırinckáta Község Önkormányzata 100 0,034 Tápiószele Város Önkormányzata 100 0,034 Tápióbicske Község Önkormányzata 100 0,034 Tápiógyörgye Község Önkormányzata 100 0,034 Úri Község Önkormányzata 100 0,034 Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 100 0,034 Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 100 0,034 Újszilvás Község Önkormányzata 100 0,034 Tápiószılıs Község Önkormányzata 100 0,034 Áporka Község Önkormányzata 100 0,034 Ceglédbercel Község Önkormányzata 100 0,034 Csemı Község Önkormányzata 100 0,034 Farmos Község Önkormányzata 100 0,034 Halásztelek Város Önkormányzata 100 0,034 Káva Község Önkormányzata 100 0,034 Százhalombatta Város Önkormányzata 100 0,034 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 100 0,034 Taksony Nagyközség Önkormányzata 100 0,034 Tápióság Község Önkormányzata 100 0,034 Tököl Város Önkormányzata 100 0,034 Bénye Község Önkormányzata 100 0,034 Gyúró Község Önkormányzata 100 0,034 Hatvan Város Önkormányzata 100 0,034 Martonvásár Város Önkormányzata 100 0,034 Ráckeresztúr Község Önkormányzata 100 0,034 Tordas Község Önkormányzata 100 0,034 A társaság tevékenységi köre Összesen TEÁOR Fı tevékenység: 36.00'08 Víztermelés,-kezelés,-elosztás Tevékenységek: 37.00'08 Szennyvíz győjtése, kezelése 38.11'08 Nem veszélyes hulladék győjtése 38.12'08 Veszélyes hulladék győjtése 38.21'08 Nem veszélyes hulladék kezelése 38.22'08 Veszélyes hulladék kezelése

4 38.32'08 Hulladék újrahasznosítása 39.00' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '08 Szennyezıdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Lakó-és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Híd, alagút építése Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Elektromos, híradástechnikai célú közmő építése Vízi létesítmény építése Egyéb építmény építése m.n.s. Bontás Építési terület elıkészítése Talajmintavétel, próbafúrás Villanyszerelés Víz-, gáz-, főtés-,légkondicionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Egyéb speciális szaképítés Hulladék nagykereskedelem Közúti áruszállítás Költöztetés Raktározás, tárolás Hangfelvétel készítése, kiadása Mns. egyéb információs-szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység PR, kommunikáció Üzletviteli egyéb vezetési tanácsadás Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás Mőszaki vizsgálat, elemzés Divat-, formatervezés Fényképészet Mns. szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység Gépjármőkölcsönzés Mezıgazdasági gép kölcsönzése Építıipari gép kölcsönzése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Immateriális javak kölcsönzése Biztonsági rendszer szolgáltatás Egyéb takarítás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Követelésbehajtás Mns. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás Oktatást kiegészítı tevékenység Veszélyes hulladékkal Társaságunk nem rendelkezik, ezért Környezetvédelmi Kötelezettsége nincs. Exportértékesítést Társaságunk nem folytat.

5 2. A számviteli politika fıbb vonásai: Könyvvezetés módja: Társaságunk éves beszámolót készítı, kettıs könyvvitelt vezetı szervezet. Beszámoló készítés rendje: Az éves beszámoló készítésének idıpontja a számviteli politikában foglaltak szerint március 31. A beszámoló a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítı mellélketet tartalmazza. Az éves beszámolóval egyidejőleg az üzleti jelentést is el kell készíteni. Az eredménykimutatás választott formája: Társaságunk a tevékenység eredményét A típusú Összköltség eljárással állapítja meg. A mérlegkészítés választott formája: Társaságunk évben A típusú Mérleget készít. Amortizációs politika: a.) Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve az adott eszköz várható használati idejének megfelelıen történik. A számviteli törvény adta egyszerősítési lehetıségnek megfelelıen a 100 E Ft alatti kis értékő tárgyi eszközök, vagyoni és szellemi termékek beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el. A 2014-ben beszerzett és üzembe helyezett 200 E Ft alatti tárgyi eszközökre, melyek a Társasági adó törvény szerint 33 és 14,5 %-os leírási kulcs alá tartoznak, évi 50 %-os értékcsökkenést alkalmaztunk. A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítjuk meg, havi gyakorisággal, napi pontossággal. Kutatás fejlesztés aktivált értékét 5 év alatt számoljuk el. b.) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása A szellemi termékek, tárgyi eszközök, beruházások esetében akkor történik, ha értékük tartósan lecsökken, mert feleslegessé válik, megrongálódik, megsemmisül és rendeltetésének megfelelıen nem használható. Használhatatlanná vált, vagy megsemmisült eszközt a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után, a befektetett eszközökbıl kivezetjük. Értékvesztés elszámolása: Egyéb követeléseknél csoportos minısítést alkalmaztunk. Ennek során a napos követeléseknél 15 %-os, a napos követeléseknél 25 %-os, a 360 napon túli követeléseknél 30 %-os értékvesztéssel számoltunk ban az eredeti értékvesztés nyilvántartási értéke e Ft ban elszámolt összes értékvesztés e Ft.

6 Eszközök és források értékelése: Saját kivitelezésben megvalósított beruházások saját teljesítmények aktivált értékének meghatározása közvetlen elıállítási költségen történik. Befektetett eszköz aktiválásig felmerült szállítási, rakodási, üzembe helyezési költségekkel, adó, vám, tartozékok, illetékek, hatósági díjak és a le nem vont ÁFA-val növelt beszerzési értékükkel kerülnek felvételre. Majd az üzembe helyezéskor meghatározott hasznos élettartam és maradványérték figyelembe vételével az Écsvel csökkentett értéken kerülnek kimutatásra. Vásárolt készleteknél az ÁTLAGÁR módszert alkalmazzuk. A vevı és szállító állomány a partner által elismertértékben, illetve a vevıállomány értékvesztéssel csökkentve került kimutatásra. Lekötött tartalék: Alapítás átszervezés aktivált értéke E Ft, kísérlet fejlesztés aktivált értéke 25 E Ft. 3. Éves beszámoló összeállításáért felelıs személy Aláírásra jogosult személy: Mérész Attila ügyvezetı. Cím: 1029 Budapest Gyíkfő utca Könyvvizsgálatért felelıs Cégnév: GMB HOLDING Pénzügyi Szolgáltató Kft. Bejegyzési szám: Cím: 5100 Jászberény, Zirzen Janka u 6. Aláírásra jogosult személy: Gulyás Csaba Kamarai tagság Szám: Cím: 5100 Jászberény, Bimbó u Kapcsolt vállalkozások ÖKO-KONTROLL 2009 Kft Képviseli: Király-Gavaldik Szilvia Székhely: 2700 Cegléd, Pesti út 65. Szavazati hányad: 100 % ÖKO-KONTROLL 2009 Kft ,-Ft törzstıke. HírısHulladékgazdálkodási Kft Képviseli: Rudics Ákos Székhely: 6000 Kecskemét, Nagy Lajos király krt 29/b Szavazati hányad: 25% december 31-ig fennálló kötelezettség a Hírıs Hulladékgazdálkodási Kft-vel szemben ,-Ft mely határidın belüli kötelezettség december 31-ig fennálló követelés a Hírıs Hulladékgazdálkodási Kft-vel szemben 0,-Ft

7 6. Jelentıs összegő hiba Társaságunknál 2014 évben elızı évre (évekre) vonatkozóan nem tártunk fel jelentıs összegő hibát. Társaságunknál csak akkor kell kimutatni korábbi éveket érintı jelentıs összegő hibákat, ha azok összege eléri a mérlegfıösszeg 2%-át. 7. Osztalék 2014 évre az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft osztalékot nem kapott, és nem is fizetett ki.

8 Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése (2014) Vagyoni helyzet: (adatok ezer Ft-ban) MEGNEVEZÉS Elızı évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés Befektetett eszközök Alapítás átszervezés értéke Kísérlet fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Tárgyi eszközök Pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések ebbıl: Vevık Pénzeszközök Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : Saját tıke Jegyzett tıke Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hosszúlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek Ebbıl : Rövidlejáratú kölcsön Rövidlejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

9 Vagyoni helyzet alakulásának elemzése Mutatók Mutató számítás alapja Elızı év ( % ) Tárgyév ( % ) Változás Kötelezettségek aránya kötelezettségek / források 86,47% 97,78% 11,31% Befektetett eszközök fedezete saját tıke / befektetett eszközök 3,91% -16,32% -20,23% Befektetett eszközök aránya befektetett eszköz / összes eszköz 68,62% 67,94% -0,68% Saját tıke növekedés mutatója saját tıke / induló tıke 21,11% -81,09% -102,20% Eszközigényességi mutató eszközök / saját tıke 3727,49% ,81% 4629,30% Pénzügyi helyzet alakulásának átfogó elemzése Mutatók Mutató számítás alapja Elızı év ( % ) Tárgyév ( % ) Változás Eladósodottság foka kötelezettségek / eszközök 86,47% 97,78% 11,31% Likviditási mutató I. forgóeszközök / rövidlej kötelezettségek 64,57% 17,55% -47,02% Likviditási mutató II. likvid pénzeszközök / rövidlej köt. 1,83% 2,41% 0,57% Hitelfedezeti mutató Követelések / rövilej kötelezettségek 57,87% 13,76% -44,10%

10 Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése (2014) Vagyoni helyzet: (adatok ezer Ft.ban) MEGNEVEZÉS Vízágazat Szennyvíz ágazat Hulladék ágazat Egyéb Befektetett eszközök Alapítás átszervezés értéke Kisérlet fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Tárgyi eszközök Pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések ebbı l: Vevık Pénzeszközök Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : Saját tıke Jegyzett tıke Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hosszúlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek Ebbıl : Rövidlejáratú kölcsön Ebbıl :Rövidlejáratú hitelek Ebbıl: Kötelezettségek áruszállításból Passzív idıbeli elhatárolások Számviteli szétválasztási különbözet FORRÁSOK ÖSSZESEN:

11 Vagyoni helyzet alakulásának elemzése Mutatók Mutató számítás alapja Tárgyév Víz ( % ) Tárgyév Szennyvíz ( % ) Tárgyév Hulladék ( % ) Tárgyév Egyéb ( % ) Kötelezettségek aránya kötelezettségek / források 85,52% 125,10% 64,28% n/a Befektetett eszközök fedezete saját tıke / befektetett eszközök -37,91% -29,19% 249,77% n/a Befektetett eszközök aránya befektetett eszköz / összes eszköz 71,51% 87,69% 19,91% n/a Saját tıke növekedés mutatója saját tıke / induló tıke -151,79% -236,58% 428,03% n/a Eszközigényességi mutató eszközök / saját tıke -368,93% -390,62% 201,04% n/a Pénzügyi helyzet alakulásának átfogó elemzése Mutatók Mutató számítás alapja Tárgyév Víz ( % ) Tárgyév Szennyvíz ( % ) Tárgyév Hulladék ( % ) Tárgyév Egyéb ( % ) Eladósodottság foka kötelezettségek / eszközök 85,52% 125,10% 64,28% n/a Likviditási mutató I. forgóeszközök / rövidlej kötelezettségek 20,06% 4,90% 62,49% n/a Likviditási mutató II. likvid pénzeszközök / rövidlej köt. 2,68% 0,90% 7,83% n/a Hitelfedezeti mutató Követelések / rövilej kötelezettségek 13,43% 3,98% 54,29% n/a

12 Eredmény tételek Bevételek MEGNEVEZÉS Elızı év Tárgyév Eltérés ezer Ft ezer Ft ezer Ft Értékesítés nettó árbevétele Saját eszközök aktivált értéke Egyéb bevételek Üzemi tevékenység bevételei össz Pénzügyi mőveletek bevételei Renkívüli bevételek Bevételek összesen: MEGNEVEZÉS Költségek Elızı év ezer Ft Tárgyév ezer Ft Eltérés ezer Ft Anyagköltség igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott ( közvetített ) szolgáltatások értéke Anyagjellegő ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegő kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegő ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi tevékenység ráfordításai Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Költségek és ráfordítások együtt Üzleti tevékenység eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Adózás elıtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény

13 Jövedelmezıségi mutatók Mutatók Mutató számítás alapja Elızı év ( % ) Tárgyév ( % ) Változás Üzleti tevékenység nyeresége üzleti tevk.eredm / saját tıke 0,00% 0,00% 0,00% Szokásos vállalkozási eredmény szokásos vállalk eredm / saját tıke 0,00% 0,00% 0,00% Adózás elıtti eredmény adózás elıtti eredm / saját tıke -755,06% 124,22% 879,28% Saját tıke jövedelmezısége (ROE) adózott eredm / saját tıke -762,41% 126,04% 888,44% Eszközarányos jövedelmezıség (ROA) adózott eredm / össz eszköz -20,45% -13,98% 6,48% Árbevétel-arányos jövedelmezıség adózott eredmény / nettó arbev+egyéb bev -20,68% -13,74% 6,94% Élımunka arányos hatékonysági mutatók ( fı, fı) Mutatók Mutató számítás alapja Elızı év ( Ft ) Tárgyév ( Ft ) Változás 1 fıre jutó üzleti nyereség üzleti nyereség / létszám 0 0 0,00 1 fıre jutó szokásos vállalk eredm szokásos vállalk eredm / létszám 0 0 0,00 1 fıre jutó adózás elıtti eredm adózás elıtti eredm / létszám ,45 1 fıre jutó adózott eredm adózott eredm / létszám , Ft bérköltségre jutó árbevétel Árbevétel / bérköltség 3,64 3,50-0,14

14 Eredmény tételek MEGNEVEZÉS Bevételek Hulladék ágazat Egyéb Értékesítés nettó árbevétele Saját eszközök aktivált értéke Egyéb bevételek Üzemi tevékenység bevételei össz Pénzügyi mőveletek bevételei Renkívüli bevételek Bevételek összesen: MEGNEVEZÉS Költségek Vízágazat Vízágazat Szennyvízágazat Szennyvízágazat Hulladék ágazat Egyéb Anyagköltség igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott ( közvetített ) szolgáltatások értéke Anyagjellegő ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegő kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegő ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi tevékenység ráfordításai Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Költségek és ráfordítások együtt Üzleti tevékenység veszteség Szokásos vállalkozási eredmény veszteség Üzleti tevékenység nyereség Szokásos vállalkozási eredmény nyereség Adózás elıtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény

15 Jövedelmezıségi mutatók Mutatók Mutató számítás alapja Vízágazat ( % ) Szennyvízágazat ( % ) Hulladék ágazat (%) Egyéb (%) Üzleti tevékenység nyeresége üzleti tevk.eredm / saját tıke -101,38% -67,70% 33,52% 0,00% Szokásos vállalkozási eredmény szokásos vállalk eredm / saját tıke -103,12% -68,70% 32,28% 0,00% Adózás elıtti eredmény adózás elıtti eredm / saját tıke 98,43% 65,95% 35,00% 0,00% Saját tıke jövedelmezısége (ROE) adózott eredm / saját tıke 98,43% 65,95% 32,97% 0,00% Eszközarányos jövedelmezıség (ROA) adózott eredm / össz eszköz -26,68% -16,88% 16,40% n/a Árbevétel-arányos jövedelmezıség adózott eredmény / nettó arbev+egyéb bev -26,81% -33,47% 15,59% n/a

16 Társasági adó alapját módosító tételek Minimum adó számítása 2014 év Nettó árbevétel Egyéb bevétel Pénzügyi eredmény bevétele Rendkívüli bevétel Saját elıállítású eszközök aktivált értéke 0 Le: ELÁBÉ Adóalap Minimum adó (2%) Minimum adó 4 355

17 Személyi jellegő kifizetésekkel kapcsolatos adatok 2013 év 2014 év Éves bérköltség Betegszabadság Munkáltatót terhelı táppénz Saját gépkocsi használat, munkábajárás bérlet költségtérítése Kiküldetési költség 0 0 Étkezési utalvány Munkáltatót terhelı SZJA Reprezentációs költség Segélyek Cafetéria 0 0 Kisértékő ajándék Korengedményes nyugdíj 0 0 Végkielégítés Könyvvizsgáló részére fizetett díj Vezetı tisztségviselık részére fizetett díj Felügyelı bizottság tagjainak tiszteletdíja Összesen: Létszám

18 Egyéb kifizetésekkel, ráfordításokkal kapcsolatos adatok Rendkívüli ráfordítások között szerpel 610 ezer Ft értékben alapítványi támogatás. Önkormányzatonkénti fizetendı iparőzési adó Települések Cegléd Jászkarajenı Mikebuda Nyársapát Törtel Csemı Tápióság Káva Újszilvás Ceglédbercel Kóka Sülysáp Szentlırinckáta Tápióbicske Tápiógyörgye Tápiószele Tápiószentmárton Tóalmás Úri Bénye 4 82 Tápiószılıs Áporka 73 0 Taksony Pánd Összesen

19 2014 évi kintlévıség e Ft Nem lejárt 1-30 nap nap nap nap 360 napon túli Összesen Kintlévıség ig befolyt összeg Összesen Idıszak Le nem járt követelés napon belüli tartozás napon belüli tartozás napon belüli tartozás napon belüli tartozás napon túli tartozás Befolyt összeggel csökkentett kintlévıség évi értékvesztés e Ft nap nap 360 napon túli Összesen 2014 évi Nyitó értékvesztés Értékvesztés visszaírás évi értékvesztés képzés összesen évi értékvesztés képzés különbözet

20 Bruttó érték változása: Befektetett eszközök állományváltozása eft-ban (2014) Nyitó Növekedés Csökkenés Átvezetés Záró Immateriális javak Alapítás-átszervezés 0 Ingatlanok és vagyoni ért. jogok Mőszaki gépek, berend. jármővek Egyéb berend. felsz. és jármővek Befejezetlen beruházások Összesen: Tárgyévi értékcsökkenési leírás eft-ban: Számvitel sz. értékcsökk. Leírás Adótörvény sz. értékcsökk. Leírás Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki gépek, berendezések, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Kisértékő Összesen: Beruházások állományváltozása eft-ban: Új beszerzés létesítés Üzembehelyezés Záró érték Immateriális javak Alapítás-átszervezés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Saját kivitelezésben végzett építési beruházás Mőszaki gépek, berendezések, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Befejezetlen beruházások Összesen: Befektetett eszközök értéke december 31.-én eft-ban: Bruttó érték Eddig elszámolt ÉCS Nettó érték Immateriális javak Alapítás-átszervezés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki gépek, berendezések, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Befejezetlen beruházások Összesen:

21 Bruttó érték változása: Befektetett eszközök állományváltozása eft-ban VÍZ (2014) Nyitó Növekedés Csökkenés Átvezetés Záró Immateriális javak Alapítás-átszervezés 0 Ingatlanok és vagyoni ért. jogok Mőszaki gépek, berend. jármővek Egyéb berend. felsz. és jármővek Befejezetlen beruházások 0 Összesen: Tárgyévi értékcsökkenési leírás eft-ban: Számvitel sz. értékcsökk. Leírás Adótörvény sz. értékcsökk. Leírás Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki gépek, berendezések, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Kisértékő Összesen: Beruházások állományváltozása eft-ban: Új beszerzés létesítés Üzembehelyezés Záró érték Immateriális javak 0 Alapítás-átszervezés 0 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok 0 Saját kivitelezésben végzett építési beruházás Mőszaki gépek, berendezések, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Befejezetlen beruházások Összesen: Befektetett eszközök értéke december 31.-én eft-ban: Bruttó érték Eddig elszámolt ÉCS Nettó érték Immateriális javak Alapítás-átszervezés 0 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki gépek, berendezések, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Befejezetlen beruházások 0 Összesen:

22 Bruttó érték változása: Befektetett eszközök állományváltozása eft-ban SZENNYVÍZ (2014) Nyitó Növekedés Csökkenés Átvezetés Záró Immateriális javak Alapítás-átszervezés 0 Ingatlanok és vagyoni ért. jogok Mőszaki gépek, berend. jármővek Egyéb berend. felsz. és jármővek Befejezetlen beruházások Összesen: Tárgyévi értékcsökkenési leírás eft-ban: Számvitel sz. értékcsökk. Leírás Adótörvény sz. értékcsökk. Leírás Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki gépek, berendezések, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Kisértékő Összesen: Beruházások állományváltozása eft-ban: Új beszerzés létesítés Üzembehelyezés Záróérték Immateriális javak Alapítás-átszervezés 0 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Saját kivitelezésben végzett építési beruházás 0 Mőszaki gépek, berendezések, jármővek 0 Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek 0 Befejezetlen beruházások 0 Összesen: Befektetett eszközök értéke december 31.-én eft-ban: Bruttó érték Eddig elszámolt ÉCS Nettó érték Immateriális javak Alapítás-átszervezés 0 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki gépek, berendezések, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Befejezetlen beruházások Összesen:

23 Befektetett eszközök állományváltozása eft-ban HULLADÉK (2014) Bruttó érték változása: Nyitó Növekedés Csökkenés Átvezetés Záró Immateriális javak Alapítás-átszervezés 0 Ingatlanok és vagyoni ért. jogok Mőszaki gépek, berend. jármővek Egyéb berend. felsz. és jármővek Befejezetlen beruházások Összesen: Tárgyévi értékcsökkenési leírás eft-ban: Számvitel sz. értékcsökk. Leírás Adótörvény sz. értékcsökk. Leírás Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki gépek, berendezések, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Kisértékő Összesen: Új beszerzés létesítés Beruházások állományváltozása eftban: Üzembehelyezés Záró értek Immateriális javak Alapítás-átszervezés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Saját kivitelezésben végzett építési beruházás Mőszaki gépek, berendezések, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Befejezetlen beruházások Összesen: Befektetett eszközök értéke december 31.-én eft-ban: Bruttó érték Eddig elszámolt ÉCS Nettó érték Immateriális javak Alapítás-átszervezés 0 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki gépek, berendezések, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Befejezetlen beruházások Összesen:

24 Cash-Flow 2014 december 31 (adatok ezer Ft-ban) Sor szám Adózás elıtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változás Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek változása (lizing és kölcsön törl) Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevıkövetelés változása Forgóeszköz változás ( vevı és pénzeszk. Nélkül ) Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) Fizetett, fizetendı osztalék részesedés 0 0 I. Mőködési cash-flow (szokásos tevék.bıl szárm pénzeszk. Vált) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés 0 II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz változás Részvénykibocsátás bevétele, tıkebevonás Kötvénykibocsátás bevétele Hitel és kölcsönfelvétel Hosszúlej.nyújtott kölcsönök és elh. Betétek megszüntetése Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (tıkeleszállítás) Kötvény visszafizetés Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszúlej-ra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelez.vált III. Pénzügyi mőveletekbıl származó cash-flow Pénzeszközök változása ( I.+II.+III. Együtt )

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl SZARVAS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl Szarvas, 2009. május 15. Bıdi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Mohácsi Hıszolgáltató Kft. Székhelye: 7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22. Cégjegyzék száma: 02-09-061690 Adószáma: 11003746-2-02 Statisztikai száma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika bemutatása... 7 2.3. A piaci értéken történı értékelés

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához 21102286-2349 - 572-03 Statisztikai számjel 03-09 - 118363 Cégjegyzékszám I.

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Napirend:

M E G H Í V Ó. Napirend: M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 2015. évi rendes küldöttgyőlésére, melyet 2015. április 24-én 10 00 h-kor a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben