A munka világa Nagy-Britannia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munka világa Nagy-Britannia"

Átírás

1

2 Bevezetés A munka világa című fejezet négy témakörből épül fel öt részben. Az első rész (I. rész) rövid áttekintést ad a később részletesen kifejtett információkról (munkaerőpiac, álláskeresés, munkajogi szabályok), majd konjunktúraadatok következnek, ami elsősorban a központi bank előrejelzéseire épül. A következő (II. rész) a brit munkajogi szabályokat ismerteti, ami főként a következő témaköröket érinti: a munkavállalókkal - munkaadókkal, a szakszervezetekkel kapcsolatos jelentősebb szabályok, bérezés, a nők és a férfiak esélyegyenlősége, egészségvédelem. A III. rész Nagy-Britanniában a munkaidő szabályozásával kapcsolatos információt taglalja, így pl.: munkaidő konstrukció, törvényes munkaidő, túlóra, szabadság, a munkaidő felügyelet az Egyesül Királyságban. A következő (IV. rész) témakör az Egyesült Királyság jövedelemszabályait mutatja be. Ez a munkaadók és a munkavállalók (szakszervezetek) megállapodásairól szól, amit bér és tarifaszerződések formájában rögzítenek. Az utolsó rész (V.) a munkaerőpiaci keresleti- és kínálati viszonyairól és a munkaerőpiac struktúrájáról szól a következők szerint: munkanélküliségi ráta Európában és Pályázási tippek 2

3 Tartalomjegyzék I. Áttekintés... 5.old 1.) Munkaerőpiac 2.) Álláskeresés 3.) Munkajogi szabályok II. Konjunktúra adatok *... 7.old 1. A növekvő állami kiadások konjunktúra ösztönzők a.) Csökkenő állami bevételek b.) Privát fogyasztás c.) Új állások d.) Befektetések e.) A kivitel növekedése f.) Mértéktartó bérnövekedés g.) Gazdasági fejlődés Nagy-Britanniában III. Munkajogi szabályok old 1. Egyesült Királyság a.) A munkavállalói jogok törvénye, 1996 [Employment Right Act, 1996] b.) A szakszervezetek és a társadalmi partnerek kapcsolatára vonatkozó konszolidációs törvény c.) évi törvény a béregyenlőségről és évi módosítási előírások a bérek egyenlőségére [Equal Pay Act 1970, (Amendent) Regulations 1983] d.) A nemek közötti diszkriminációra vonatkozó törvény 1986 és 1975 e.) A társadalmi partnerek közötti kapcsolat f.) Munkaadói szövetségek g.) Szakszervezetek h.) Tarifatárgyalások i.) A tarifatárgyalások módszere 2. Észak-Írország a.) A munkaügyi kapcsolatok törvénye b.) Szakszervezetek c.) A munkaügyi kapcsolatok hatósága [Labour Relations Agency - LRA] d.) A korrekt foglalkoztatás bizottsága [Fair Employment Comission - FEC] e.) Egészségvédelem és biztonság a munkahelyen f.) Az egészségvédelmi és munkavédelmi jogok megvalósítása g.) Egészségvédelmi és munkabiztonsági hatóság Észak-Írországban IV. Munkaidő old. 1.) A szabályozás a.) Heti munkaidő b.) A munkaidő felügyelet ez egyesül királyságban c.) Túlórák d.) Szabadság * A dőltbetűs (al) címekkel jelzett anyagrészekben a és a hónapban kiadott aktualizáló mappák anyaga alapján módosításokra, illetve szövegcserékre, kiegészítésekre került sor (K.J.) 3

4 2. Cikkek a.) Minden tizedik munkavállaló műszakban dolgozik b.) Részmunkaidős munkahelyek nemzetközi összehasonlításban V. Jövedelmek old 1. Minimálbérek az Európai Unióban 2. Áttekintés az Eu tagállamok törvényes minimálbéreiről VI. Kínálat és kereslet a munkaerőpiacon, munkaerőpiaci prognózis old 1. Szezonálisan megtisztított munkanélküliségi ráták %-ban 2. Pályázati tippek a.) Fontos tudnivalók, címek b.) Telefonálás angolul c.) A pályázati mappa prezentációja d.) Levél és pályázat angolul e.) Kapcsolatok a brit munkavállaláshoz 4

5 I. A munka világának áttekintése 1.) Munkaerőpiac Többéves lendületet követően a brit gazdaság most egy lehülést él át. A gazdasági trend ha lassabban is mégis fennmarad, továbbra is csökkenő munkanélküliségről lehet beszélni. A nők Nagy-Britanniában a statisztikák szerint kevésbé veszélyeztetettek a munkanélküliség miatt. Nincs azonban okuk a nőknek az ünnepléshez sem, ellentétben: nem ritkán fordul elő, hogy a nőknek egyidejűleg négy állást kell betölteniök, hogy családjukat eltartsák, mert gyakran olcsó részidős munkakörökben dolgoznak. A részmunkaidős tevékenység azt is jelenti, hogy a nőknek kisebb munkavédelmi jogba is bele kell nyugodniok. A fiatalok évekig magas munkanélküliségét a kormány az olyan programok révén, mint a New Deal és például a Connexions Service tovább csökkentette mindkettő támogatja a bekapcsolódást a szakképzésbe és a szakmába. 2.) Álláskeresés Álláskínálatokat Nagy-Britanniában is más országokhoz hasonlóan mindenekelőtt a különböző újságok és folyóiratok tartalmaznak. Emellett a munkakeresés lehetséges a helyi munkaügyi hivatalok (job centers), vagy a privát munkaközvetítő ügynökségek bekapcsolásával. Aki Németországból Nagy-Britanniába pályázik, felveheti a kapcsolatot a Frankfurtban működő Központi Munkaközvetítővel (Zentrale Arbeitsvermittlung) és a Sheffield-ben működő (Overseas Placement Unit OPU) intézettel is. Ezekben az intézményekben lehet áttekintést kapni azokról az állásokról, amelyek mindenekelőtt külföldi munkavállalókra irányulnak. Az álláshirdetések Nagy-Britanniában a gyakorlatban nagyon konkrétak és részletesek. Pályázati űrlapok ezzel szemben nagyon szűkösen állnak rendelkezésre. Igazolásokat alig igényelnek a munkaadók. Elegendő két referencia a korábbi munkaadótól, amely legtöbbször a szerződés megkötéséhez szükséges. Az életrajzot táblázatszerű összeállításban igénylik. Ellentétben a német időrendi felsorolással, itt az utolsó munkahelyet kell a felsorolás első helyén megjelölni. Fontos tudnivaló a német külföldi pályázók számára: a pályázatot fordíttassák le és az egyes szakmai végzettség, illetve képzettség megjelölésnél ügyeljenek a megfelelő angol terminológiára. Az alkalmazáshoz Nagy-Britanniában is az első személyes benyomás a döntő tényező, amelyre a bemutatkozó látogatáson nyílik lehetőség. 3.) Munkajogi szabályok Munkaszerződés Aki az alkalmazása előtti akadályokat eredményesen átugrotta, annak miközben örömében a Big Ben ütéseit hallgatja, vagy hosszú sétát tesz a hátborzongató Dartmoor fölött, időközben nem szabad a munkaszerződéséről megfeledkeznie. Ez a képzési szerződés kivételével Nagy- Britanniában valójában nem szokásos. 5

6 Egy angol munkaadó csupán arra kötelezett, hogy a munkavállalónak egy statement-et (nyilatkozat) adjon, amely intézkedik a munka felvételéről és tartalmazza az olyan legfontosabb előírásokat, mint a munkaórák, a szabadság, valamint a felmondási határidő. Egy ilyen statement-nek valójában alig van munkajogi relevanciája. Tekintettel arra, hogy az angol törvény továbbra is alig ismeri a munkajogi előírásokat, valójában a munkaszerződés különös fontosságú, a munkavállaló jogainak kötelességeinek szempontjából, éppen ezért mindezekről az okmánynak részletes leírást kell tartalmaznia. Kollektív szerződés Németországhoz (és más országokhoz K.J.) hasonlóan Nagy-Britanniában is munkaszerződést kötnek a szakszervezetek a munkaadókkal. A szakszervezetek hatalma az utóbbi években érzékelhetően erősen csökkent. Így például az a korábban érvényes szabályozás, hogy egy üzemben mindenkinek ugyanahhoz a szakszervezethez kell tartoznia (closed shop) megszünt. Felmondásvédelem Ellentétben a német gyakorlattal a brit munkavállalóknak lényegesen kevesebb idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy egy felmondásra reagáljanak, és kevesebb a lehetőségük ezzel szemben valamelyest megvédeni magukat. Ilyen szempontból különösen érintettek azok a munkavállalók, akik még nem töltöttek el hosszú időt a vállalatnál. A felmondási határidőt eltérően Németországtól nem hosszabbítja meg a vállalathoz tartozás időtartama. Számos brit munkavállaló az első évet csupán egyhetes időtartamú felmondásvédelemmel kezdi, amely évente egy héttel meghosszabbodik, maximuma azonban 12 hétre. Azt a jogot, hogy valaki a felmondással szemben valamely munkaügyi bírósághoz forduljon védelemért, csupán vállalatnál töltött kétéves munkaidővel kapja meg. Fennáll ugyanakkor annak a lehetősége, hogy a munkaszerződés keretében megállapodjanak a felmondási határidőben. Munkaidő 1998 óta Nagy-Britanniában is érvényes az az EU irányelv, amelynek következtében a heti munkaidő az előírások szerint nem lehet 48 óránál több. A kollektív szerződés szerint megállapodott heti munkaidő átlagban 37,5 óra. Az EU irányelv ugyancsak szabályozza a szabadságot is: 1999 óta a brit munkavállalókat évente négy hét fizetett szabadság illeti meg. Jövedelem Az angol munkavállalók hetente vagy havonta kapnak fizetést. A magasabb beosztású menedzsment esetében nem ritka gyakorlat a províziós (jutalék) alapú jövedelem. Az angol munkavállalók átlagban kevesebbet keresnek mint a németek. 6

7 II. Konjuktúra adatok 1. A növekvő állami kiadások konjuktúra ösztönzőek A privát fogyasztás jelentős megnövekedése Nagy-Britanniában az utóbbi években átment egy mérsékelt fejlődésbe. Mindenekelőtt az állami kiadások ösztönzik jelentősen a konjuktúrát. A külföldi kereslet várt növekedése kellene, hogy jelentősen segítsen a kiköltekezett üzemi vállalkozóknak a következő években az ismételt lábraálláshoz. A brit pénzügypolitika súlypontjai megváltoztak. Miután a kilencvenes évek derekát követően egy szigorú konszolidációs politika volt a meghatározó, amelynek következtében a közösségi szolgáltatások és a befektetési hátrányt szenvedtek, most egy ezzel szembeni kormányzati törekvés érzékelhető. Az az államháztartási költségvetési terv, amelyet áprilisban előterjesztettek a következő évekre, jelentős kiadásnövekedés előirányzatát tartalmazta. Az államháztartási többlet helyett, amely az elmúlt években célként szerepelt, most a közötti időszakra a bruttó hazai termék (GDP) értékének egy százalék fölötti deficitje várható. A kiadások legnagyobb mértékben az egészségügy, az oktatás és a közlekedés területére fordított összegek növekedésében jelennek meg tól a következő öt évben az állami egészségügyi rendszerre National Health Service (NHS) fordított támogatások átlagban 7,4%-kal növekednek. Ennek megfelelően 2003 áprilisától a munkaadók és a munkavállalók társadalombiztosítási járulékai egy százalékkal emelkednek. Ugyanebben az időtartamban az oktatásra fordított kiadások az inflációs hatásoktól megtisztítottan évente 5%-kal növekednek átlagban. Az állami befektetések mértéke 2001-ben a GDP-nek még csupán 1,6%-át adta. Ezt a relációt 2%-ra kell megemelni. Kiemelkedő jelentőségű projektek között szerepel a vasúthálózat felújítása, a londoni földalatti állomások modernizálása, állami privát együttműködés keretében. Távlati célként a kormányzati politika ahhoz is hozzá akar járulni, hogy a vállalkozások teljesítőképessége növekedjen, és a nemzetközi összehasonlításban relatíve alacsony munkatermelékenység Nagy-Britanniában emelkedjen. Ebben az összefüggésben különösen fontos a köztestületi adó mértékének csökkentése 10%-ról 0%-ra, továbbá adókönnyítések a kisebb vállalkozások számára, nemkülönben a kutatás- fejlesztés támogatása, valamint különböző szakképzési intézkedések bevezetése. A folyó évben a megnövekedett állami kiadásokból a NIESR Gazdaságkutató Intézet véleménye szerint (London) a GDP 1,2%-ának mértékében valósulnak meg ösztönző hatások. A következő évben 0,9%-os növekedési hozzájárulás várható. Forrás: EUmagazin, Zeitschrift für den Binnenmarkt, Nr. 9 / 2002, S

8 a.) Csökkenő állami bevételek A NIESR kutatói mindenesetre alacsonyabb állami bevételt prognosztizálnak, mint a pénzügyminiszter. Véleményük szerint a polgároknak a jövőben ebből következően magasabb ütemű adónövekedéssel kell számolniuk, amennyiben a tervezett kiadások megvalósulnak és egyidejűleg biztosítani kell az előírásoknak megfelelően a konjuktúrális ciklus átlagában egy kiegyensúlyozott államháztartást. A jelenlegi ciklus első részében a kormány a költségvetés tartalékképzését tűzte ki célul. Ez a tartalék a NIESR szakértők véleménye szerint nem elegendő ahhoz, hogy egy középtávon kiegyensúlyozott államháztartást szavatoljon. A szakértők becslése szerint a szükségszerű adónövekedés 2006-ig mintegy 6 milliárd angol fontot (a GDP 0,5%-át) fogja tartalmazni. A másik alternatíva az lenne, hogy a kiadásokat csökkentsék, amivel az állam pénzügyi helyzete ismét egy szolid alapra kerülne. Az a hosszabb ideje fennálló esély, hogy csatlakozik az Európai Valuta Unióhoz mind kisebb. Bár Tony Blair miniszterelnök a következő évben szívesen tűzné népszavazás napirendjére a kérdést, a közvélemény azonban úgy tűnik, hogy a korábbiakhoz hasonlóan inkább a csatlakozás elleni álláspontot képviseli. Éppen ezért a megfigyelők a jelenlegi kormányzati ciklus idején semmilyen kormányzati változást nem várnak ez ügyben. b.) Privát fogyasztás A privát fogyasztás jó négy százalékos növekedéséhez 2001-ben a növekvő export és a vállalkozási befektetési ellensúlya járult hozzá. Ennek következtében a 2001/2002 téli félévben csupán egy stagnáció következett be, amely nem vonta maga után a GDP visszaesését. A jelenlegi és a következő évben a fogyasztás növekedése azonban előre láthatóan kevesebb, mint három százalékkal csökkent. A tőzsdei árfolyam esésére bekövetkezett reakciók azoknak a briteknek a körében voltak jelentősek, akik vagyonuk nagyobb részét tartják értékpapírokban, mint az európai szárazföld szomszéd országainak polgárai. Ezek a britek ismét többet takarékoskodtak. Az Európai Gazdaságkutató Központ (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ZEW Mannheim) véleménye szerint az értékpapírvagyon csökkenésének hatása mintegy 10 százalékos visszaesést eredményezett két év alatt a kiskereskedelmi forgalomban, amely a privát fogyasztás mintegy 0,8%-os csökkenésével járt. A NIESR szakértői Londonban úgy látják, hogy a britek nettó vagyona 2002 végén átlagban mintegy kilenc százalékkal kisebb, mint 2000 végén volt. Ehhez hozzá kell számítani a tőzsdei árfolyam csökkenését a részvénypiacon, illetve az eddig viruló ingatlanpiacot. Azok a félelmek, amelyek szerint a tőzsdei árfolyam csökkenése és ennek a vagyonokra gyakorolt hatása a fogyasztásban jelentős visszaesést hozhat magával a NIESR véleménye szerint nem valószínű. Forrás: EUmagazin, Zeitschrift für den Binnenmarkt, Nr. 9 / 2002, S

9 Az intézet előrejelzése ugyanakkor azt prognosztizálja, hogy az ingatlanáraknak az a mértékű növekedése, amely éves átlagban 19% körül volt, gyengülni fog. Tekintettel a hosszú évek átlagában alacsony jelzálog kamatokra, valamint az ingatlanpiacon várható alulkínálatára nagyobb törés a házárak alakulásában nem várható. A privát fogyasztás lassú növekedése azonban más okokra is visszavezethető: a keresetek ugyanis nem növekednek olyan ütemben, mint eddig. Ehhez hozzá kell számítani azt, hogy a költségvetés számára történő befizetések a privát háztartásokat jelentősen mértékben terhelik, és ez a fogyasztókat már ezt megelőzően több hónapon keresztül elővigyázatosabb és költségkímélőbb magatartásra ösztönözte. A privát háztartások jövőbeni takarékossági magatartása a konjuktúra további alakulásában nagy szerepet fog játszani. A NIESR véleményében aláhúzza azt, hogy a takarékossági ráta a jelenleg mintegy 6%-os mértékéről csupán 6,3%-ra fog növekedni 2003-ban. Ehhez hozzá kell számítani azt, hogy a megtakarítások alacsony kamata nem gyakorol nagy hatást az egyéni takarékosság jelentős növelésére. Amennyiben a takarékossági ráta szemben a mostani helyzettel mintegy kilenc százalékos szintet mutatna, amint ez a 90-es évek derekára jellemző volt, akkor a gazdasági növekedés prognózisát összességében lefelé kellene revidiálni. A fogyasztói magatartásnak azok a tényezői, amelyek hosszú ideig relatíve magasszintű takarékosságra ösztönöztek, ellene mondanak egy ilyen fejlődésnek. c.) Új állások 2002 első negyedévében a keresőképesek száma mintegy 1,2%-kal haladta meg az előző év hasonló időszakának szintjét. Az építésügyi gazdaság és az állami szektor új állásai olyan bővülést hoztak, hogy ez több mint kiegyenlítette az ipar területén bekövetkezett munkahely leépítések számát. Az elmúlt évben a közszolgálatban 20 év óta első alkalommal ismét növekedett a foglalkoztatottak száma. Mindenekelőtt az oktatásügy és az egészségügy területén teremtettek új állásokat, és ez a jövőben is várható. A személyes szolgáltatások területén is az egyik helyen elbocsátott munkavállalók a máshol rendelkezésre álló szabad helyeken munkát tudtak találni. A következőkben a foglalkoztatás csupán lassú emelkedésével lehet számolni, mert számos vállalkozás a rendelkezésre álló munkaerővel kívánja mindenekelőtt a termelés növekedésének feladatait megoldani. Figyelemmel a demográfiai helyzetre, a munkanélküliség kismértékű növekedésével kell számolni. Forrás: EUmagazin, Zeitschrift für den Binnenmarkt, Nr. 9 / 2002, S

10 d.) Befektetések A befektetési kereslet összességében a korábbi gyenge szintet várhatóan túllépi. Így a feldolgozó iparban érezhetőek az első jelek a recesszió végét illetően, amely 2001 óta a termelés visszaesését hozta magával, és a csökkenő befektetési kiadásokban is megmutatkozott. Bár az ipari termelés júniusban két örömteli hónapot követően ismét visszaesést szenvedett, egy EU körkérdés keretében végzett felmérés azt mutatja, hogy a megkérdezett menedzserek júliusban már optimistább jövőt jeleznek, tekintettel a várható termelés növekedésére. Ezek az elvárások mindenekelőtt a külföldi megrendelésekre épülnek. Már február óta kedvezőbbnek ítélik meg folyamatosan a külföldi megrendeléseket. Az ipar jelentős mértékben függ a külföldi kereslettől. A teljes export 60%-a az ipari termékeket foglalja magába. A feldolgozóipar területén nem lehet egységes képről számot adni. Az autógyártók a kereslet élénküléséről adnak számot. A brit szállítók ebből azonban csak behatárolt mértékben profitálnak, mert számos autógyár növekvő részét külföldről irányítják. A pozitív tényezők mindenesetre a következő évek folyamán az ipari vállalkozók invesztációs tevékenységének valamelyest nagyobb ütemű élénküléséhez vezetnek. A körkérdések alapján azonban az állapítható meg, hogy ebben az évben a vállalkozók befektetési volumenüket még valamelyest továbbra is vissza kívánják fogni. Ennek alapja a még mindig alacsony mértékű kapacitás kihasználás és a kedvezőtlen jövedelmezőség mellett a piaci bizonytalanság. Ez utóbbi fékezi a vállalkozók befektetési törekvéseit a szolgáltató szektorban, miközben a termelés itt relatíve jelentősen növekszik. Lényegesen más képet mutat a lakásépítések, valamint az állami beruházások helyzete. Mindkét területen a jelentős növekedési ráták ellensúlyt képeznek az alacsony vállalkozói beruházásokkal szemben. A lakások iránti igény igen magas. Különösen Anglia déli részén minősíthető szűknek a lakáskapacitás. A Cambridge Econometrics Gazdaságkutató Intézet egyik tanulmánya azt prognosztizálja, hogy 2010-ig a háztartások száma Nagy-Britanniában évente mintegy 200 ezerrel növekszik, és egyedül az ország déli részén addig több, mint egy millió új háztartás jön létre. Az államháztartási tervekben foglaltak mellett mindenekelőtt az infrastruktúra területén re az állami beruházások mintegy 24%-os növekedéssel számolnak, és ugyanez a növekedés 2003-ra mintegy 15%-os lesz. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy az állami befektetések a bruttó építkezési invesztáció csupán mintegy 13%-át adják. e.) A kivitel növekedése legfontosabb kereskedelmi partner országainak előre látható fejlődése alapján a kivitel jelentős növekedésével lehet számolni. A NIESR azzal számol, hogy ezeknek az országoknak az import volumene 2,5%-kal növekszik, és ezen belül 7,5%-kal a következő évben. Ez az árukivitel szempontjából a legfontosabb befolyásoló faktor, amely 2003-ban ennek növekedési ütemét a jelenlegi több mint egy százalékról két százalék fölé növeli. Forrás: EUmagazin, Zeitschrift für den Binnenmarkt, Nr. 9 / 2002, S

11 Előnyös hatást gyakorol azonban a font-sterling értékének csökkenése is. Az effektív váltókurzus 2002 második negyedévében mintegy 1,8%-kal csökkent, és 2004-ig egy további gyenge leértékelés valószínűsíthető. Ezzel az angol termékek árainak versenyképessége ugyancsak javulni fog külföldön. A folyó fizetési mérleg deficitje ebben az évben valamelyest alacsonyabb lesz a korábbi évekhez viszonyítva. Ehhez hozzájárulnak a 2002 első negyedévére esően a csökkenő importárak. A befektetések és a kivitel jelentős emelkedésével összefüggésben amelyek relatíve jelentős hatást gyakorolnak az importra az import gyorsabb mértékben növekszik, és a hiány összege 2003-ra ismét növekedni fog. Bizonyos kockázattal abban a tekintetben lehet számolni, hogy a világkereskedelem élénkülése tiszavirág életű lehet és az export, és ezáltal a befektetési tevékenység ismételten csökkenni fog. f.) Mértéktartó bérnövekedések Az inflációs ráta jelenleg két százalékos szinttel (július) még alatta van a Bank of England által meghatározott 2,5%-nak. A mutatókat tekintve a központi bank a bérnövekedési rátákkal számol a jelzálog kamatok nélkül. Általánosságban a Bank of England a konjuktúra jelentősebb növekedésével 2004-től számol, és akkorra prognosztizálja a célként kitűzött 2,5% elérését. Az egyik faktor, amely az árak meghatározott növekedéséhez hozzájárul az a mértéktartó bérnövekedés. Az alacsony munkanélküliségi ráta ellenére a munkavállalók visszatartják magukat a bérkövetelések területén. Ezt mindenekelőtt annak ismeretében kell megítélni, hogy a pénzpolitika az elmúlt években csillapította az inflációt, és a különböző reformok a munkaerőpiac flexibilitásához vezettek. Csupán az állami szektorban jelentkezik a növekvő állami munkaerő-kereslet, és a 90-es években tartósan a keresletnövekedésre épülő magasabb bér követelése, amely valamelyest kismértékű hatást gyakorolhatott az inflációs ráta alakulására. Barbara Knoth Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Forrás: EUmagazin, Zeitschrift für den Binnenmarkt, Nr. 9 / 2002, S

12 g.) Gazdasági fejlődés Nagy-Britanniában prognózis prognózis Bruttó hazai termék (GDP) 1,9 1,9 2,7 Privát fogyasztás 4,1 2,7 2,9 Állami felhasználás 2,2 4,5 3,2 Bruttó építési beruházások -0,4-1,8 3,7 Export 1,4-0,1 5,3 Import 2,7 1,6 6,0 Folyó évi fizetési mérleg a GDP százalékában -2,1-1,8-2,1 Államháztartási egyenleg a GDP százalékában 1,6 0,9-1,4 Ipari termelés (feldolgozó ipar) -2,3-2,7 2,5 Fogyasztói ár (harmonizált index) 1,2 1,5 1,8 Munkanélküliségi ráta az ILO alapján, százalékban 5,1 5,1 8,3 Amennyiben nem kerül másként megjelölésre: változás az előző évhez százalékban. Bruttó hazai termék (GDP) és komponensek: reál. Forrás: NIESR, London Forrás: EUmagazin, Zeitschrift für den Binnenmarkt, Nr. 9 / 2002, S

13 III. Munkajogi szabályok 1. Egyesült Királyság a.) A munkavállalói jogok törvénye, 1996 [Employment Right Act, 1996] Ez a törvény a következő munkavállalói jogok részletes meghatározását tartalmazza: írásban rögzített munkaszerződéshez való jog teljesítménytől függő bér-, illetőleg keresetszabályozás fizetési garancia betegség esetén történő illetményelőleg retorzió elleni védelem, ami meghatározott egészségvédelmi- és biztonsági ügyek miatti konfliktus miatt kilátásba kerül szabadidőhöz való jog terhesség miatti gondoskodás anyaság miatti szabadság jog a munkahelyre való visszatérésre a szülés után a munkaviszony megszűnésekor keletkező jogok (felmondási idő, elbocsátási okok) védelem a meg nem engedhető felmondás ellen kártalanítási fizetések jogok a munkaadó fizetésképtelensége esetén, továbbá jog a jogtalan bérelvonás ellen. A munkaügyi bíráskodásról szóló évi törvény [Industrial Tribunals Act 1996] a munkaügyi ítéleteket és a foglalkoztatással kapcsolatos ítélkezést a legtöbb munkajogi döntés fölé helyezi (az 1996-os munkavállalói jogok törvénye szerint). b.) A szakszervezetek és a társadalmi partnerek kapcsolatára vonatkozó konszolidációs törvény Ez a törvény személyes jogokat biztosít a következők miatt: védi azokat a munkavállalókat az elbocsátás, vagy diszkriminálás ellen, akik tagjai egy szakszervezetnek, vagy résztvesznek egy független szakszervezet munkájában, vagy nem vesznek részt egy szakszervezet munkájában védelem olyan visszaélések ellen, amelyek a szakszervezeti tagsági hozzájárulásnak a bérből való levonását illetik védelem olyan diszkrimináció ellen, ami a hivatalos munkaharcokban (a szakszervezetek által szervezett) való részvétel miatt következik be. Ezek a rendeletek szavatolják a fizetett szabadidőt a szakszervezeti feladatok ellátására. 13

14 A törvény szabályozza a szakszervezeti és a munkaadói szövetségek testületeinek elismerését; a szakszervezeti tagok jogait a szakszervezet ügyeinek intézésére (pl.: szakszervezeti vezető választása, a szakszervezeti pénzek felhasználása pártpolitikai aktivitásokra, valamint jogorvoslat jogosulatlan fegyelmi intézkedés esetén egy szakszervezeti tag részére, illetőleg a tagság jogosulatlan megtagadása a szakszervezet részéről) a szakszervezet, illetve a munkaadói szövetség kötelessége: amely jog vonatkozik bizonyos információk közlésére a szakszervezet, illetve a munkaadói szövetség megbízott hivatalnokát illetően [Certifikation Officer for Trade Unions and Employers Assicuations] különleges védelem bírósági eljárással szemben a szerződéskötésekbe való belekeveredés okán, amikor ez egy üzletággal kapcsolatos konfliktussal van összefüggésben, beleértve, ha a szakszervezet, vagy más személy e védelem hatálya akar kerülni. A törvény egy támogatási mechanizmust is létrehozott a munkaadó-munkavállalói kapcsolatok javítására: tanácsadás-, egyeztetési- és választott bírósági fórumok formájában. A határozatok kiterjednek a szakszervezetek és a munkaadói szövetségek megbízott hivatalnokainak, kinevezésére, kötelességeire és feladataira, a központi közvetítő bizottságokra, a szakszervezeti tagok jogaira [Commissioner for the Rights of Trade Union] és védelmi intézkedés a törvényen kívüli munkaharcokkal szemben [Commissioner for Protection Against Unlawful Industrial Action]. c.) évi törvény a béregyenlőségről és évi módosítási előírások a bérek egyenlőségére [Equal Pay Act 1970, (Amendent) Regulations 1983] Ez a törvény, azoknak a nőknek és a férfiaknak, akik azonos tevékenységet végeznek egy munkaadónak, azonos jogokat ad az azonos bérezés és a munkafeltételek tekintetében. Amennyiben panasz van az egyenlőtlen munkafeltételekre, bejelentést lehet tenni a munkaügyi bíróságnál. A rendelet a korábbi kibocsátásához képest jelentős részeiben megváltozott, különösen az 1986 évi, a nemek közötti diszkriminációról szóló törvényen keresztül [Sex Discimination Act 1986] és a nemek közötti diszkriminációra vonatkozó előírások, valamint a béregyenlőségre vonatkozó különféle előírások változtatása [Sex Discimination ad Equal Pay (Miscelleneous Amensments) Regulation 1996] miatt. d.) A nemek közötti diszkriminációra vonatkozó törvény 1986 és 1975 Ez a törvény definiálja a nemek közötti diszkriminációt és magyarázatot ad több területre vonatkozóan és a törvényellenes tevékenységre vonatkozóan. Ez érvényes többek között a foglalkoztatásra, a szakképzésre és az ezzel összefüggő más területekre. Ez a törvény nemcsak azokra az esetekre vonatkozik, amikor a munkafeltételek vonatkozásában az egyenlő elbánás joga a bérezés tekintetében sérül. Az 1975 évi törvény kiterjed a diszkrimináció tilalmára a házasságban élők tekintetében. 14

15 Meghatározott esetekben a törvény megengedi a pozitív diszkriminációt (ennek ellenére nem lehet pozitív diszkrimináció az, ami a törvény szerint törvényellenes). Ez azt jelenti, hogy a munkaadó, illetve a képző intézmény egyik nemet bátoríthatja, hogy egy állást megpályázzon, ha az adott nem ebben az esetben alulreprezentált. Hasonlóképpen azok az emberek, akik egy bizonyos idő után térnek vissza a munkaerőpiacra, mert korábban a családjukat látták el, bátoríthatók a pályázatban. Mindenesetre minden alkalmazásnál, illetve képzésre való felvétel esetén a pályázó teljesítményére kell alapozni. Munkaviszonyban történő törvényellenes diszkrimináció esetén a munkaügyi bíróságnál panaszt lehet tenni. A törvény előirányoz továbbá egy esélyegyenlőségi bizottságot [Equal Opportunities Comission]. Ez a bizottság egy független, társadalmilag finanszírozott szervezet (az 1996/1997 évi költségvetésben 5,8 millió font) három feladattal: harc a nemek közötti diszkrimináció ellen az esélyegyenlőség támogatása ezen törvény célszerűségének ellenőrzése. A törvény különféle meghatározásai változtak, különösen az alábbi törvények miatt az 1976 évi faji kapcsolatokról szóló törvény [Race Relations Act 1976] az 1986 évi, a nemek közötti diszkriminációról szóló törvény [Sex Discimination Act 1986] az 1989 évi foglalkoztatási törvény [Employment Act 1989] és a nemek közötti diszkriminációra vonatkozó előírások, valamint a béregyenlőségre vonatkozó különféle előírások változtatása [Sex Discimination ad Equal Pay (Miscelleneous Amensments) Regulation 1996]. e.) A társadalmi partnerek közötti kapcsolat kormányának az a felfogása, hogy a társadalmi partnerek közötti kapcsolatot a munkaadó és a munkavállaló között az önkéntesség elve alapján kell szabályozni. Ez vissza visszatükrözi a munkaadó-munkavállalói kapcsolatok felépítését Nagy-Britanniában. A munkajog kormányreformja a szakszervezetek és a munkaadók közötti, valamint a szakszervezetek és a saját tagok közötti jobb egyensúly kialakításához járult hozzá májusig, 12 hónap alatt kb. 0,38 millió munkanap esett ki sztrájk miatt. Ez a szám áll szemben a nyolcvanas évek átlagos 7,2 millió kiesett munkanapjával, ami a hetvenes években 12,9 millió napot tett ki átlagosan. Az évben összesen kiesett 0,28 millió kiesett munkanap dokumentáltan a legalacsonyabb éves veszteség 1891 óta. A kormány 1979 óta fáradozik azon, hogy a társadalmi partnerek közötti kapcsolatot és a szakszervezeteket ellenőrzésnek vesse alá, hogy ezeket szükség szerint megreformálja és egy méltányos egyensúlyt valósítson meg a munkaadói és a munkavállalói jogok között. 15

16 Az egyes reformok a következőket tartalmazzák: törvényen kívül helyezték azt a hetvenes évekbeli törvényt, ami lehetővé tette, hogy a szakszervezetek a tárgyalókész munkavállalót arra kényszerítsék, a munkaviszony időtartamáról és feltételeiről tárgyaljon, miközben ez a szakszervezetek és a munkaadók tetszésére lett bízva, hogy a kollektív szerződés megkötéséről tárgyalnak-e vagy sem (ennek ellenére sokan ezt tovább gyakorolják), a már meglévő elbocsátás elleni védelem vagy a munkaadó részéről fennálló diszkrimináció a szakszervezeti tagság miatt, illetve szakszervezeti aktivitás miatt, mindez a következőkhöz vezetett: meggátolni hogy a munkaadó diszkriminálja a munkavállalót, illetve a potenciális munkavállalót, mert az egy szakszervezetnek nem akar tagja lenni (a kötelező szakszervezeti tagság gyakorlata), a munkaharc törvényes tilalma, amely ilyen gyakorlat bevezetését, vagy fenntartását célozza, több szabadidő biztosítása annak a személynek, aki szakszervezeti választáson vesz részt, a munkaharc szervezése törvényes védelmének betartása (és teljes sztrájkszabadság a munkavállaló számára annak veszélye nélkül, hogy bíróság által a munkába visszarendelnék), átruházni a szakszervezetre azt a törvényes kötelezettséget, hogy a szakszervezeti funkcionáriusok segítségével munkaharc szervezésével foglalkozzanak, vagy kötelezni a szakszervezeteket, hogy támogassák a tagok titkos választás útján történő megválasztását és tájékoztassák a munkaadót a munkabeszüntetések szervezéséről és a szakszervezetek szándékairól, a munkaharc elleni védelem nem megvalósítása olyan nem direkt résztvevő cégek ellen, ahol olyan munkavállalók dolgoznak, akik nincsenek konfliktusban saját munkaadóikkal ugyanígy nincs védelem sztrájkőrökre nem direkt résztvevő cégek esetén (azt jelenti, hogy olyan sztrájkőrökre, akik nem a saját munkahelyük előtt állnak sztrájkőrséget). Továbbra is elismert, hogy a reformprogram és eredményei az Egyesült Királyságban a társadalmi partnerek közötti kapcsolat javításához járul hozzá. f.) Munkaadói szövetségek Az évi konszolidációs törvény a szakszervezetekről és a társadalmi partnerekről definiált egy munkaadói szövetséget, mint a munkaadóknak egy olyan szervezetét, amelynek fő célja többek között a munkaadók és a munkavállalóik, illetve a szakszervezetek közötti kapcsolat szabályozása. Minden szervezet, amelyik ennek a definíciónak megfelel, kérelmezheti nevének bejegyzését a törvény szerinti jegyzékbe, mint a munkaadók megbízott hatósága [Certifikation Office] végén 114 szervezet volt erre a listára bejegyezve, és további 115 munkavállalói szövetség éves jelentése lett a hatósághoz előterjesztve, anélkül, hogy felvételüket kérvényezték volna. Itt részben helyi szövetségekről van szó, amelyek alárendelt tagjai egy iparszövetségnek. 16

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Országjelentés - Egyesült Királyság Prof. Sonia McKay Working Lives Research Institute

Részletesebben

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez Minimálbér alkalmazása és differenciálásának szempontjai A minimálbér meghatározása az EU tagállamokban A 27 tagállamból 20-ban van országos,

Részletesebben

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Országjelentés - Magyarország Dr. Tóth Judit A projekt az Európai Unió pénzügyi

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Esélyegyenlõség és béresélyek Nõk és Férfiak Szerzõk: Dr. Vanicsek Mária V2 Excelsior Bt Dr. Borbély Szilvia Szerkesztette:

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

dr.borbély Szilvia Az ágazati párbeszéd nemzetközi és hazai helyzete és lehetőségei

dr.borbély Szilvia Az ágazati párbeszéd nemzetközi és hazai helyzete és lehetőségei 1 TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés dr.borbély Szilvia Az ágazati párbeszéd nemzetközi és hazai helyzete és lehetőségei Tartalom 1. Kollektív alku tipikus szintek,

Részletesebben

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására Kézikönyv a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására A kiadványt szerkesztette és az összehasonlító

Részletesebben

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000 Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Köllõ János tudományos fõmunkatárs, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Munkahelyteremtés Magyarországon

Munkahelyteremtés Magyarországon Bíró Nagy András Kadlót Tibor Varga Áron Munkahelyteremtés Magyarországon A Policy Solutions elemzése és javaslatai a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Foglalkoztatottsági

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 2010.01.27. MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 Budapest, 2010. január Tartalom 1. Gazdaságpolitikai célok... 2 2. Makrogazdasági folyamatok és előrejelzés... 4 2.1. Külső feltételek...

Részletesebben

Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT. Budapest, 2008.

Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT. Budapest, 2008. Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT 2008 2010 Budapest, 2008. november TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 I.1. Helyzetértékelés

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC, 2005

A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC, 2005 F O G L A L K O Z T A T Á S I H I V A T A L O R S Z Á G O S F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 FÉRFI NŐ Magyar jogszabály 90 90 85 89 F O G L A L

Részletesebben

Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei. Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez

Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei. Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez Budapest, 2003 Vezetõ szakértõ: Pavics Lázár Szerkesztette: Lukács András és Szabó Zoltán

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

Working Paper A részmunkaidős foglalkoztatás tendenciái és terjedésének tényezői az Európai Unióban és magyarországon

Working Paper A részmunkaidős foglalkoztatás tendenciái és terjedésének tényezői az Európai Unióban és magyarországon econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Seres,

Részletesebben

HELLER FARKAS FÜZETEK A JÓLÉTI ÁLLAM ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

HELLER FARKAS FÜZETEK A JÓLÉTI ÁLLAM ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS HELLER FARKAS FÜZETEK A JÓLÉTI ÁLLAM ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A Gazdaságtörténeti Mûhely 2004. június 11-én A jóléti rendszerek átalakítása és a társadalombiztosítás témában rendezett konferenciájának

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján Előszó A 60 70 es években Nyugat Európában és Észak Amerikában a társadalmi fejlődés hatására a felsőoktatás nagymértékben átalakult. Tömeges igény mutatkozott a magasan képzett munkaerőre, a felsőfokú

Részletesebben

Lenia Samuel. Az Európai Szociális Karta esetjoga 1

Lenia Samuel. Az Európai Szociális Karta esetjoga 1 Lenia Samuel ALAPVETŐ SZOCIÁLIS JOGOK Az Európai Szociális Karta esetjoga 1 Európa Tanács, Strasbourg, 1997 1 A fordítás első változatát készítette: Ottlik András. A fordítás elkészítését kezdeményezte:

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI IDÉNYMUNKÁSOK FOGLALKOZTATÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI IDÉNYMUNKÁSOK FOGLALKOZTATÁSA ORSZÁGGYŰLÉSI K ÖNYVTÁR - KÉPV ISELŐI KUTATÓSZOLGÁLAT A MEZŐGAZDASÁGI IDÉNYMUNKÁSOK FOGLALKOZTATÁSA ELEMZÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ELEKHÁZY NÓRA 2008. OKTÓBER A Képviselői Kutatószolgálat információs szolgáltatásai:

Részletesebben

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány 2013. szeptember 26. Napjainkban a hazai munkaerőpiacot erőteljes mozgás jellemzi.

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Stabil növekedés kezdõdhet Galler Károly, a KEMGYE új elnöke Komárom-Esztergom megye üzleti kilátásairól (11 12. oldal) Kötelezõ

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében:

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében: A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében: A német gazdaság helyzete, jellemzői és kilátásai, és a magyar gazdaság növekedésére való hatásai Készült a Költségvetési Tanács Titkársága

Részletesebben

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2013. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető: Szellő

Részletesebben