Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012."

Átírás

1 1 Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet Készítette: Ügyszámtan Kft

2 2 Kiegészítő Melléklet A Képcsarnok Kft (1203. Budapest, Bíró Mihály u. 3. ( cégjegyzékszáma: ) alapítója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt ( 1133 Budapest Pozsonyi út 56. cégjegyzékszáma ). Mérlegkészítés időpontja: 2013.március 15. A számviteli törvény által előírt, a kiegészítő mellékletben nem részletezett kötelező tartalmi elemek a Társaság tevékenységére nem jellemzők. A vállalkozás fő tevékenysége műkereskedés és ingatlanok bérbeadása. Alkalmazott értékelési eljárások ismertetése: Az értékelési módszereket a társaság értékelési szabályzata tartalmazza, melyben foglaltaktól nem tértünk el. Értékcsökkenési leírás módja lineáris, eszközönként került meghatározásra a használati idő figyelembevételével. Az 50 ezer Ft alatti eszközöket azonnali értékcsökkenésként számoljuk el. A számvitelben maradványérték meghatározására nem került sor. Befektetési kapcsolatok: Megnevezés Üzletrész értéke Tulajdon i hányad Saját tőke Jegyzett tőke évi eredmény Új Castellum Kft % Képcsarnok-Inwest Kft %

3 3 A Társaság vagyoni helyzetének alakulása Eszközök összetételének alakulása: Megnevezés 2011.év év. Változás ezer Ft % ezer Ft % Ezer Ft Befektetett eszközök , Forgóeszközök , Aktív időbeli elhat Összesen Az eszközök összegükben 11.7 %-al csökkentek. A befektetett eszközök csökkenése 3.1 %, a forgóeszközök csökkenése 40.6 %, az aktív időbeli elhatárolások csökkenése 15.8 %-os. Befektetett eszközök összetételének alakulása: Megnevezés 2011.év év. Változás ezer Ft % Ezer Ft % ezer Ft. Immateriális javak , Tárgyi eszközök Befektetett pü. eszköz Összesen , A befektetett eszközök bruttó értékét, valamint az értékcsökkenés tárgyévi változását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Forgóeszközök összetételének alakulása: Megnevezés 2011.év év. Változás ezer Ft % ezer Ft % ezer Ft Készletek, adott előleg Követelések Pénzeszközök Értékpapírok Összesen A forgóeszközök állománya ezer Ft-al csökkent. Az összetétel a készletek felé tolódott el, a pénzeszközök egyidejű csökkenése mellett.

4 4 Források összetétele: Megnevezés év év. Változás ezer Ft % ezer Ft % ezer Ft Saját tőke Céltartalék Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás Összesen A saját tőke csökkent a tárgyév veszteségének összegével, hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs, a rövid lejáratú kötelezettségek ezer Ft-al nőttek, ami döntő részben a szállító tartozás növekedéséből és az egyéb kötelezettségen belül az adótartozások növekedéséből adódik. Céltartalékot képeztünk a Vállalkozás volt dolgozójának kifizetendő munkaügyi perben megítélt várható összegre. Saját tőke összetétele: Megnevezés 2011.év év. változás Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szer. eredmény Saját tőke összesen A saját tőke csökkent a tárgyévi mérleg szerinti eredmény összegével. Kötelezettségek összetételének alakulása: Megnevezés 2011.év év. változás Rövid lejáratú kölcsönök Vevőktől kapott előleg Szállítók Kapcsolt vállalkozással kötelezettség Egyéb rövidlejáratú köt

5 5 Értékelés, elemzés a vagyoni, pénzügyi helyzet vizsgálatához: Mutatók megnevezése 2011.év év. Eladósodottsági mutatók: Összes kötelezettség a saját tőke %-ában Kötelezettség-követelés a saját tőke %-ában Forgó tőke: Forgóeszközök - rövidlejáratú kötelezettség e Ft e Ft Forgó tőke a saját tőke %-ában Likviditási mutatók: Mutatók megnevezése 2011.év év. Likvid pénzeszköz a rövid lejáratú köt. arányában Likvid forgóeszközök a röv. lejár. köt. arányában Követelések a röv.lej.köt. arányában Szállító állomány a vevő állomány arányában Eredmény alakulása: Megnevezés 2011.év. Előző 2012.év. index évet érintő Kereskedelem árbevétele Képviseleti díj Bérbeadás Közvetített szolgáltatás Költségtérítés Bérleti jog eladás bevétele Árbevétel összesen Hálózati költség Irányítás költségei Költségek összesen Közvetített szolgáltatás Eladott áruk beszerzési ára Költségek és ráfordítások össz Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel eredménye Adózás előtti eredmény Társasági adó, különadó Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény

6 6 Kereskedelem árbevétele összegből: belföldi termékértékesítés e Ft termékexport értékesítés árbevétele 431 e Ft. A termékexport értékesítés vevőjének lakhelye USA, az áru ellenértéke forintban érkezett a Társaság bankszámlájára. Értékvesztés alakulása (e Ft) Megnevezés 2012.év Nyitóállomány Tárgyévi képzés 0 Visszaírás és kivezetés a követelés 0 elengedése miatt Záró állomány Egyebek: A Felügyelő Bizottság tagjai számára kifizetésre került Ft tiszteletdíj, az ügyvezető igazgató részére kifizetett munkabér Ft, prémium ,- Ft Az ügyvezető megbízása 2012.év végével lejárt, 2013.évtől új vezetés látja el a feladatot. A Társaság számára a könyvvizsgálat kötelező. Választott könyvvizsgáló : Feicht Ferencné 2111 Szada Arany János u.11., regisztrációs szám A könyvviteli szolgáltatást végezte Ügyszámtan Kft Oláh Ingrid regisztrációs szám A beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő Barabás Lajos (lakcíme 1188 Budapest Juharos sor 3/B.) Budapest, 2013.május 15.. Barabás Lajos igazgató

7 7 A Képcsarnok Kft évi beszámolója kiegészítő mellékleteinek tartalom jegyzéke 1. sz. melléklet: Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozása 2. sz. melléklet: Központi irányítás költségei költségnemenként 3. sz. melléklet: Hálózati költségek és ráfordítások költségnemenként 4. sz. melléklet: Aktív és passzív időbeli elhatárolások jogcímei 5. sz. melléklet: Egyéb követelés, egyéb kötelezettség mérlegsor tételei 6. sz. melléklet: Egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 7. sz. melléklet: Társasági adóalap levezetése 8. sz. melléklet: Személyi jellegű kifizetések 9. sz. melléklet: Cash flow

8 8 1. sz. melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök évi állományváltozása (ezer Ft.-ban) e. Ft Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének állományváltozása Eszköz Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb tárgyi eszközök e Ft érték alatti eszközök Összesen Beruházás e. Ft Immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenésének állományváltozása Eszköz Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Záró nettó érték Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb tárgyi eszközök e Ft érték alatti eszközök Összesen Beruházás 100 Záró nettó mindösszesen Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés Adótörvény szerinti értékcsökkenés: Differencia e Ft e Ft 40 e Ft 2. sz melléklet

9 9 Központi irányítás költségei költségnemenként (e. Ft-ban) e. Ft-ban megnevezés index Anyag költség Szolgáltatások Ebből könyvvizsgálat díja E Ebből könyvvizsgálat díja 137 e Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenés Egyéb szolgáltatás Összesen

10 10 3. sz. melléklet Hálózati költségek és ráfordítások költségnemenként (e. Ft-ban) e. Ft-ban Megnevezés index Anyag költség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenés Közvetített szolgáltatás Összesen Eladott áruk beszerzési ára Mindösszesen

11 11 4. sz. melléklet Aktív és passzív időbeli elhatárolások jogcímei Bevételek aktív időbeli elhatárolása E.Ft-ban Megnevezés Adatok Továbbszámlázott költségek árbevétele Kamatbevétel 44 Összesen: Költségek aktív időbeli elhatárolása E.Ft-ban Megnevezés Adatok Tárhely szolgáltatás 9 Internet, levelezőprogram karbantartás 12 Összesen: 21

12 12 4.sz melléklet Aktív és passzív időbeli elhatárolások jogcímei Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása E. Ft-ban Megnevezés Adatok Fűtés, gázdíj -253 Áram 232 Telefon 95 Víz-csatorna 6 Szemétszállítás 43 Könyvelés, ügyvédi díj 599 Internet és kapcsolt szolgáltatás 23 Szőnyeg bérleti díj 1 Jogdíj 387 Továbbszámlázott rezsi költségek 818 Hardver karbantartás 47 Objektumvédelem 7 Összesen: Bevételek passzív időbeli elhatárolása E. Ft-ban Megnevezés Adatok Fellelt áru bevételének elhatárolása Összesen: 5.961

13 13 Egyéb követelés, egyéb kötelezettség mérlegsor tételei (e. Ft-ban ) 5. sz. melléklet Egyéb követelés tételei adatok Szállító túlfizetés 19 Óvadék /miskolci ingatlangazd./ Fizetési előleg 100 Munkavállaló hiány, selejt m.követelés 429 Művész túlfizetés 265 Társasági adó Költségvetési befiz. köt. rendezés 57 Önellenőrzési pótlék túlfizetés 136 Környezetvédelmi termékdíj 27 Iparűzési adó Nyugdíjbiztosítási Alap 171 Innovációs járulék 118 Összesen e Egyéb kötelezettség Adatok Vevő túlfizetés 87 Letiltás miatti tartozás 150 Szja Eho 72 Áfa Építményadó Jövedelemelszámolás 837 Fel nem vett járandóság 60 Szociális hozzájárulási adó Levont nyugdíjjárulék 766 Egészségbizt. és munkaerőpiaci jár Önkéntes magánnyugdíjpénztári tagdíj 5 Közteher 8 Szakképzési hozzájárulás 117 Beváltatlan vásárlási utalvány Tévesen érkezett összeg 1 Összesen: e

14 14 6. sz. melléklet Egyéb bevétel, egyéb ráfordítás e. Ft-ban Egyéb bevétel adatok Káreseménnyel kapcsolatos bevétel 147 Kapott bírság, késedelmi kamat 66 Leltárhiány, egyéb áruhiány térítés 561 Egyéb bevételek 145 Számlarendezések 34 Összesen 953 e. Ft-ban Egyéb ráfordítás adatok Bírság, önellenőrzés, késedelmi kamat 240 Számlarendezések 13 Iparűzési adó Építményadó Le nem vonható áfa 19 Leltárhiány, selejt, Innovációs járulék 243 Egyéb ráfordítás 60 Céltartalékképzés Összesen

15 15 7. sz. melléklet Társasági adóalap levezetése e. Ft-ban Megnevezés Adózás előtti eredmény: Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek: Adótörvény által elismert értékcsökkenés, kivezetett eszköz számított nyilvántartási értéke Mindösszesen Adózás előtti eredményt növelő jogcímek: Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés, kivezetett eszköz nyilvántartási értéke Bírság 305 Adóévben elengedett követelés 76 Céltartalékképzés Mindösszesen Adóalap Társasági adó nyereség-minimum alapján 179 Adózott eredmény Fizetendő társasági adóhoz nyereség-minimum számítása: Összes bevétel e Ft Eladott áru beszerzési ára e Ft Közvetített szolgáltatás e Ft e Ft x 2% = e Ft nyereség-minimum e x 10% = 179 e Ft Társasági adó

16 16 8. sz. melléklet Személyi jellegű kifizetések 2012.év. eft Megnevezés Hálózat Szellemi Fizikai Összesen Központ Összesen Bérköltség Betegszabadság Táppénztérítés Reprezentáció Gépkocsi ktg térítés Természetbeni juttatás Étkezés Bérjárulékok ebből - Szocho közteher %-OS eho művész eho szakképzési Összesen: Létszám Megnevezés Állomány Hálózat Központ Összesen Teljes munkaidős fizikai szellemi Rész munkaidős fizikai szellemi Nyugdíjas fizikai szellemi 1-1 Összesen:

17 17 9. sz. melléklet Cash flow e.ft Megnevezés 2011.év 2012.év. I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás 5 Adózott eredmény Elszámolt amortizáció Előző évet érintő adózott eredmény - - Céltartalék képzés és felhasználás különb Vevőtől kapott előleg Szállítói kötelezettség változás Egyéb kötelezettség változás Passzív időbeli elhatárolás változás Vevő követelés változás Készletre adott előleg Vásárolt készletérték változás Egyéb követelések változása Aktív időbeli elhatárolás változás Eredménytartalék változás - - II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás Tárgyi eszközök és immateriális javak vásárlása Kivezetett eszköz nyilvántartás sz.értéke Befektetett pénzügyi eszköz változása - - Pénzeszköz változás összesen Ebből pénzeszköz változás Értékpapir változás 0 0

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi Éves Beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató NYRT.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató NYRT. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános jellegű kiegészítések 1.1. Céginformációs adatok 1.2.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz Planinvest Bróker Zrt. 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A cég elnevezése: Planinvest Bróker Zrt 2. Általános adatok: Alakulás

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben