Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392 Zalavár, Dózsa u. 1.) Jelen vannak: Berkenyés István polgármester Hajas Balázs képviselő Lucz József képviselő Szalai Balázs képviselő Dr. Prótár Henrietta aljegyző tanácskozási joggal összes napirendhez Igazoltan távol van: Tóth László alpolgármester Berkenyés István polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, az 5 képviselőből 4 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Lucz József képviselőt és Szalai Balázs képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Prótár Henrietta aljegyzőt javasolta, a Képviselő-testület vita nélkül 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással határozat hozatal nélkül a jegyzőkönyv hitelesítőkre és a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatot elfogadta. Berkenyés István polgármester javaslatot tett a napirendre, a meghívóban szereplő 12. napirendi pont elhagyását javasolta, mivel az államháztartási törvény módosítása miatt a költségvetési koncepció elfogadásának határideje október 31.-re módosult. A Képviselő-testület a napirendről szóló javaslatot 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el: Napirend: 1./ A évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 2./Zalavár Önkormányzat, Körjegyzőség, Óvoda évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, a évi gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 3./Pénzkezelés rendjéről szóló rendelet megalkotása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 4./ Óvoda átszervezése szeptember 1. napjától (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester

2 5./ évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadása, a évi belső ellenőrzési terv módosítása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 6./ évi közbeszerzési terv elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 7./ Fogorvosi szolgáltatásra vonatkozó feladatellátási szerződés elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 8./ Pannon Interregionális Fejlesztési Nonprofit Kft. további működtetéséről döntés (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 9./ Balázsi Ferenc kerékpáros pihenőhely kialakítási kérelme (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 10./ Tájékoztató az általános iskola működtetéséről (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 11./Víziközmű rendszer fejlesztési tervének elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 12./ Vegyes ügyek Napirend előtti felszólalás: Berkenyés István polgármester : A tegnap Sármelléken reptér témában megtartott együttes ülés nem túl jó hangulatban telt. Ma beszélt egy sármelléki lakossal, aki arról tájékoztatta, hogy Sármellék község a talpfákból tűzifaként- nemcsak eladott, hanem osztogatott is. Napirend előtt több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület a polgármester hozzászólását egyhangúlag tudomásul vette. Napirendek tárgyalása: 1./ A évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester Berkenyés István polgármester : Minden év végével a költségvetést módosítani kell, nem elég a zárszámadási rendelet elfogadása. Az előirányzatokat hozzá kell igazítani ahhoz, amit a

3 Képviselő-testület ténylegesen elhasznált. Ami nagyobb módosítás volt a bevételeknél: az ÖNHIKI és a hitelkiváltás összege. Lucz József képviselő : A szöveges rész 3. pontjában elírás lehet a kazáncsere 30 millió Ft összeggel. Berkenyés István polgármester : A művelődési ház korszerűsítése terv maradt, nem valósult meg, egy kazánt vettek az óvodába, ezért van módosítás. Ismerteti az írásbeli előterjesztést: Előterjesztés Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 30. -i testületi ülésére Tárgy:Indokolás és hatásvizsgálat Zalavár Önkormányzat és intézményeinek költségvetési rendeletének módosításához Indokolás a rendel módosításához: Az előirányzat módosítás kapcsán átvezetésre kerül a ÖNHIKI támogatás, az adósságkonszolidációs támogatás, és a soron kívüli ÖNHIKI támogatás összege. Beépítésre kerül a bérkompenzáció II. féléves támogatása. Pontosításra kerül a közfoglalkoztatottak támogatása, Balatonmagyaród támogatása, az építményadó, a magánszemélyek kommunális adója, a gépjárműadó, a pótlékok, a központosított előirányzatok a sportöltözőre kapott támogatás, a hitelfelvétel törlése. A bevételek módosításával összhangba a kiadások is módosításra kerültek a felsorolásnak megfelelően. Eddigi mód. Módosítás módosított előirányzat e.i. Bevételek: Közfoglalkoztatott tám eft -326 eft eft Balatonmagyaródi tám eft 626 eft eft EU-s támogatás eft eft eft Építményadó eft eft eft Magánszemélyek komunálisadója eft -200 eft eft Pótlékok eft eft 199 eft Gépjárműadó eft -360 eft eft Talajterhelési díj eft eft 818 eft Központosított előirányzat eft eft eft Önhiki eft eft eft Szociális támogatás eft -643 eft eft Adósság konszolidációs tám eft eft Egyéb központi tám. 947 eft eft eft Sportöltöző támogatása 0 eft eft eft Közműfejlesztés támogatása 33 eft 277 eft 310 eft Hitelek felvétele eft eft 0 eft Kiadások: Felújítás ablak csere 688 eft 329 eft eft Sportöltöző felújítás 1017 eft eft eft Kazán csere eft 218 eft eft Ivóvízminőségjavítás II. Ford eft eft eft Gázenergia kiadás eft eft eft

4 Szemétszállítás eft eft eft Egyéb dologi kiadás 299 eft eft eft Előző évi maradvány visszafizetése eft 439 eft Egyéb befizetési kötelezettség eft eft 0 eft Adók, díjak befizetések eft -380 eft eft Állományon kívüli juttatás eft eft eft Részmunkaidős rendszeres sz.jut eft eft Keresetkiegészítés fedezete 310 eft -310 eft 0 eft Egyéb munkavégz. Kapcs. Jut. 342 eft 347 eft 689 eft Egyéb Sajátos juttatások 0 25 eft 25 eft Közlekedési ktg. tér eft 122 eft Állományba nem tart eft -60 eft eft Részmuni. munkavégzéshez kapcs eft 60 eft Egészségügyi hj. 143 eft 101 eft 244 eft Közműfejlesztési hj. 33 eft 277 eft 310 eft Irányítószerv alát. Foly. Tám eft eft eft Működési célú pe.átadás S.H eft 413 eft eft Zalavár Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata: társadalmi kihatásai: nincs gazdasági kihatásai: nincs költségvetési kihatásai: állami bevétel biztosítása az Önkormányzat számára környezeti következményei: nincsenek egészségügyi következményei: nincsenek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelem megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a körjegyzőségen dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést és a rendelettervezetet megtárgyalni szíveskedjen. Zalavár, április 24. Berkenyés István Polgármester Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet-tervezete Zalavár Község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről szóló 6/2012(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV törvény (továbbiakban:áht.) 23 -ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24.. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a éves költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: 1.

5 Zalavár község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat, Körjegyzőség évi összesített költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: a.) bevételi főösszegét: ezen bevételi főösszegen belül: eft-ban, - Működési bevételi előirányzatát eft-ban Ezen belül: Intézményi működési bevételek előirányzatát eft-ban Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek előirányzatát eft-ban Működési támogatások eft-ban Egyéb működési bevételek eft-ban - Felhalmozási bevételek előirányzatát Ezen belül: Felhalmozási és tőkebevételi előirányzatát Felhalmozási támogatások Támogatásértékű bevételek előirányzatát eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban - Finanszírozási bevétel előirányzatát eft-ban Ezen belül: Előző évi pénzmaradvány igénybevételének előirányzatát eft-ban Hitelfelvétel előirányzatát 0 eft-ban b.) kiadási főösszegét: eft-ban ezen kiadási főösszegen belül: - Működési kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Személyi juttatások előirányzatát: eft-ban Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát eft-ban Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát eft-ban - Egyéb működési kiadások eft-ban Ezen belül: Támogatásértékű működési kiadás eft-ban Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát eft-ban Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás eft-ban Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás eft-ban - Felhalmozási célú kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Beruházási kiadások előirányzatát eft-ban Felújítási kiadás eft-ban

6 - Finanszírozási kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Felhalmozási hiteltörlesztés előirányzatát 583 eft-ban Működési célú hitelt kiváltó hitel eft-ban Működési célú likvidhitel törlesztés előirányzatát eft-ban A évi összesített költségvetés Balatonmagyaród-Zalavár Községek Körjegyzőségének évi bevételi és kiadási előirányzatát Balatonmagyaród és Zalavár Község Önkormányzatainak 6/2012. (IX.06.) Ekt. számú határozata alapján ,-eFt-al állapítja meg. (2) A R 3. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület a évi költségvetési működési többletét 693 eft, a felhalmozási többlet eft-ban állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Működési célra, előző év pénzmaradványa eft A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Működési célú hitel felvétele 0 eft Finanszírozási bevételek: Finanszírozási kiadások: eft eft A Képviselő-testület a működési hiány pótlására pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására. (1) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (3) A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (4) A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (5) A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. (6) A R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (7) A R. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. (8) A R. 13 számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. (9) A R. 19 számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. (10) A R. 20 számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép. (10) A R. 23 számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik Zalavár, április Bognár András mb. jegyző Berkenyés István polgármester A rendelet kihirdetve: Zalavár,2013. május 2. Bognár András mb. jegyző

7 Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag megalkotta a 6/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet Zalavár Község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről szóló 6/2012(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (V.02.) önkormányzati rendelete Zalavár Község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről szóló 6/2012(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV törvény (továbbiakban:áht.) 23 -ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24.. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a éves költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: 2. Zalavár község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az Önkormányzat, Körjegyzőség évi összesített költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: b.) bevételi főösszegét: ezen bevételi főösszegen belül: eft-ban, - Működési bevételi előirányzatát eft-ban Ezen belül: Intézményi működési bevételek előirányzatát eft-ban Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek előirányzatát eft-ban Működési támogatások eft-ban Egyéb működési bevételek eft-ban - Felhalmozási bevételek előirányzatát Ezen belül: Felhalmozási és tőkebevételi előirányzatát eft-ban

8 eft-ban Felhalmozási támogatások Támogatásértékű bevételek előirányzatát eft-ban eft-ban - Finanszírozási bevétel előirányzatát eft-ban Ezen belül: Előző évi pénzmaradvány igénybevételének előirányzatát eft-ban Hitelfelvétel előirányzatát 0 eft-ban b.) kiadási főösszegét: eft-ban ezen kiadási főösszegen belül: - Működési kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Személyi juttatások előirányzatát: eft-ban Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát eft-ban Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát eft-ban - Egyéb működési kiadások eft-ban Ezen belül: Támogatásértékű működési kiadás eft-ban Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát eft-ban Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás eft-ban Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás eft-ban - Felhalmozási célú kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Beruházási kiadások előirányzatát eft-ban Felújítási kiadás eft-ban - Finanszírozási kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Felhalmozási hiteltörlesztés előirányzatát 583 eft-ban Működési célú hitelt kiváltó hitel eft-ban Működési célú likvidhitel törlesztés előirányzatát eft-ban A évi összesített költségvetés Balatonmagyaród-Zalavár Községek Körjegyzőségének évi bevételi és kiadási előirányzatát Balatonmagyaród és Zalavár Község Önkormányzatainak 6/2012. (IX.06.) Ekt. számú határozata alapján ,-eFt-al állapítja meg. (2) A R 3. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

9 (4) A Képviselő-testület a évi költségvetési működési többletét 693 eft, a felhalmozási többlet eft-ban állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Működési célra, előző év pénzmaradványa eft A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Működési célú hitel felvétele 0 eft Finanszírozási bevételek: Finanszírozási kiadások: eft eft A Képviselő-testület a működési hiány pótlására pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására. (1) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (3) A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (4) A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (5) A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. (6) A R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (7) A R. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. (8) A R. 13 számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. (9) A R. 19 számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. (10) A R. 20 számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép. (10) A R. 23 számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép. (4) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (5) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (6) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik Zalavár, április Bognár András mb. jegyző Berkenyés István polgármester A rendelet kihirdetve: Zalavár,2013. május 2. Bognár András mb. jegyző A rendelet mellékletei terjedelmük miatt a jegyzőkönyvhöz csatolva!

10 2./Zalavár Önkormányzat, Körjegyzőség, Óvoda évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, a évi gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester Berkenyés István polgármester : A Körjegyzőség zárszámadását Balatonmagyaród Önkormányzatának megküldték, 41 eft összeggel tartozik még Balatonmagyaród. Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a Körjegyzőség évi zárszámadását, annak elfogadását javasolja: 2012 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS BALATONMAGYARÓD-ZALAVÁR KÖZSÉG KÖRJEGYZŐSÉGE Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata 5.melléklet Megnevezés Sor-szám Körjegyzőség Körjegyzőség 12 31módosított e.i. Körjegyzős i teljesítés Működési költségvetés támogatása Ebből Balatonmagyaród támogatása Ebből Zalavár támogatása Állami támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása 06 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

11 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések ( ) 28 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( ) A Képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyet értett. Berkenyés István polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a Gyenesdiási székhelyű Óvoda zalavári tagintézménye évi zárszámadását:

12 2012. évi Óvodai Társulás elszámolás Zalavár Sorszám Megnevezés Bevétel Kiadás 1. Normatíva elszámolás Kedvezményes óvodai étkezés évi 12 hóra jutó bérek+járulékok Óvodai létszám alapján 8 hó + 4 hó Dologi kiadások SNI Vásárolt élelmezés Intézményi társulásba járó gyermekek Rehabilitációs hozzájárulás létszámarányosan számolva Pedagógiai továbbképzés Kistérségtől kapott normatíva Belföldi kiküldetés Óvodai tagintézményi támogatás (Zalavárra történő közlekedés) Kistelepülési tagintézményi támogatás Óvodai bejáró és helybentanulók támog Kompenzáció Állami támogatás összesen: Zalavári Önkormányzattól kapott pénz működésre évben összesen: Étkezési befizetések (szülők, illetve óvonők) 7. Bevétel összesen: Kiadás összesen: Zalavári Önkormányzattól évre jutó támogatás Gyenesdiásnak Berkenyés István polgármester : Biztos, hogy Zalavárnak még fizetni kell az óvodához, de nem a kimutatás szerinti összeget. Nem kapták még meg az étkezői létszámot és a térítési díjak hátralékáról a kimutatást, ezt a hátralékot az Önkormányzat nem tudja bevállalni. Amivel tartoznak, azt rendezni kell, de majd csak a kért kimutatások beérkezése után, addig a zárszámadást nem javasolja elfogadni. A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett. Lucz József képviselő : A különbözet az étkeztetésből adódik? Berkenyés István polgármester : Nagy része, nem a teljes összeg. Nem tudni, hogy mennyivel szedtek be kevesebbet. Hajas Balázs képviselő : A vásárolt élelmezés, kedvezményes étkeztetés és a szülői befizetés nem fedezi a teljes kiadást, mintegy 0,5 millió Ft különbözet van. Berkenyés István polgármester : Mindenhol ez van, az iskolánál is, az étkeztetés ráfizetéses. Jövő évtől olyan szabályozás lesz a gyermekétkeztetésben korszerű étkezés biztosításahogy a kis konyhák megszűnhetnek.

13 Lucz József képviselő : Gyenesdiás biztosan kifizetteti a különbözetet, főleg, hogy az óvoda önálló lesz. Sokan nem fizetnek az étkezésért. Berkenyés István polgármester : 60 %-a a gyerekeknek nem fizet, tízórait és ebédet adnak a megállapodás szerint az iskolában. A normatíva az étkezést nem fedezi kivéve a szociális étkezést, de abból nem lehet a konyhát működtetni- és a veszteséget az Önkormányzat fizeti. Az Alapítvány tartozik 2 millió Ft térítési díjjal, de erre későbbi napirendben visszatérnek. El kell gondolkodni, mi legyen a konyhával. Nem akarja bezárni a konyhát, de van cég, amelyik érdeklődik: emberre főz, hajnalban hozná a kész ebédet, készíteni fog ajánlatot. Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester előterjesztés szerint szavazásra tette fel a Zalavár-Balatonmagyaród községek Körjegyzősége és a Gyenesdiási Óvoda és Bölcsőde Zalavári tagóvoda évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 27/2013.(IV.30.) sz. határozat a.) Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalavár-Balatonmagyaród községek Körjegyzősége évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a mellékletnek megfelelően elfogadja. b.) Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyenesdiási Óvoda és Bölcsőde Zalavári tagóvoda évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az étkeztetési térítési díj hátralék kimutatását és az étkezők létszámának ( étkezési napok száma ) kimutatását követően tárgyalja meg ismételten. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a térítési díj kimutatások beszerzéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: dr. Prótár Henrietta aljegyző Melléklet a 27/2013. sz. határozat a.) pontjához: 2012 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS BALATONMAGYARÓD-ZALAVÁR KÖZSÉG KÖRJEGYZŐSÉGE Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata 5.melléklet Megnevezés Sor-szám Körjegyzőség Körjegyzőség 12 31módosított e.i. Körjegyzős i teljesítés Működési költségvetés támogatása

14 Ebből Balatonmagyaród támogatása Ebből Zalavár támogatása Állami támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása 06 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 25 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 26 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 27 Kiegészítések, visszatérülések ( ) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( ) Melléklet a 27/2013. sz. határozat b.) pontjához:

15 2012. évi Óvodai Társulás elszámolás Zalavár Sorszám Megnevezés Bevétel Kiadás 1. Normatíva elszámolás Kedvezményes óvodai étkezés évi 12 hóra jutó bérek+járulékok Óvodai létszám alapján 8 hó + 4 hó Dologi kiadások SNI Vásárolt élelmezés Intézményi társulásba járó gyermekek Rehabilitációs hozzájárulás létszámarányosan számolva Pedagógiai továbbképzés Kistérségtől kapott normatíva Belföldi kiküldetés Óvodai tagintézményi támogatás (Zalavárra történő közlekedés) Kistelepülési tagintézményi támogatás Óvodai bejáró és helybentanulók támog Kompenzáció Állami támogatás összesen: Zalavári Önkormányzattól kapott pénz működésre évben összesen: Étkezési befizetések (szülők, illetve óvonők) 7. Bevétel összesen: Kiadás összesen: Zalavári Önkormányzattól évre jutó támogatás Gyenesdiásnak Határozathozatalt követően Berkenyés István polgármester írásbeli előterjesztés alapján ismertette a 2012 évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet és annak indokolását: Előterjesztés Zalavár Község Képviselő-testületének április 30-i testületi ülésére Tárgy: Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadási rendeletének indokolása és hatásvizsgálata, a évi pénzmaradvány jóváhagyása. Indokolás a rendelethez: A zalavári önkormányzat kötelező feladatait ellátta. Kiemelt feladatok: - oktatás, - óvodai ellátás, - szociális étkeztetés. Az önkormányzat bevételei a következőek szerint alakultak: Intézményi működési bevételek:

16 - hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 318 eft - árú és készlet értékesítés 90 eft - szolgáltatások ellenértéke eft - egyéb sajátos bevételek 73 eft - továbbszámlázott szolgáltatások 706 eft - bérleti díj bevétel 246 eft - intézményi ellátási díjak eft - alkalmazottak térítése 788 eft - kötbér, kártérítés 167 eft - ÁFA bevételek eft - kamat bevételek 4 eft - támogatás értékű működési bevétel eft ebből: - központi költségvetési szervtől eft - társadalombiztosítási alapból eft - elkülönített alapoktól eft - helyi önkormányzatoktól eft - helyi adók eft ebből: - építményadó eft - kommunális adó eft - idegenforgalmi adó 72 eft - iparűzési adó eft - átengedett központi adók eft ebből: - SZJA (helyben maradó) eft - SZJA (jövedelemkülönbség mérséklésére) eft - gépjárműadó eft - egyéb sajátos bevételek eft - pótlékok, bírságok 199 eft - talajterhelési díj 818 eft - sajátos felhalmozási és tőke bevételek eft - önkormányzat költségvetési támogatása eft ebből: - normatív állami támogatás eft - normatív kötött felhasználású támogatás eft - egyéb központi támogatás eft - működésképtelen önkormányzatok támogatása eft - normatív kötött felhasználású támogatások eft - egyéb központi támogatás eft - előző évi pénzmaradvány eft - függő,átfutó, kiegyenlítő bevétel 72 eft - függő,átfutó, kiegyenlítő kiadások eft Címzett, cél illetve vis maior támogatásban nem részesültünk. Az önkormányzat kiadásai a következőek szerint alakultak: - működési kiadások eft ebből: - személyi juttatások eft - munkaadói járulékok eft - dologi kiadások eft - támogatások, pénzeszköz átadások eft - önkormányzat által folyósított ellátások eft - irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás eft - felhalmozási kiadások eft ebből: - beruházások eft - felújítás eft - felhalmozási célú pe. Átadás 310 eft Az önkormányzat évi pénzmaradványa eft volt évben önkormányzatunk gazdasági helyzete nagymértékben javult az ÖNHIKI pályázaton elnyert támogatással. Ebből az összegből a reptérrel kapcsolatos tartozásunkat teljes mértékben rendezni tudtuk és még a működési kiadások egy részét is fedezni tudtuk az

17 összegből. A másik nagyon jelentős esemény az adósságkonszolidációban kapott összeg, mely az összes banki tartozásunkat visszafizettük évben a saját tőke eft volt, 2012-ben eft eft-tal nőtt. Zalavár Önkormányzat évi zárszámadásról szóló rendelet alkotás előzetes hatásvizsgálata: társadalmi kihatásai: nincs gazdasági kihatásai: nincs költségvetési kihatásai: nincs környezeti következményei: nincsenek egészségügyi következményei: nincsenek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelem megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a körjegyzőségen dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel: Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011 évi CXCV. tv bek., és a alapján a 2012.évi költségvetés zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1.. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással jóváhagyja. A bevételi főösszegen belül - az intézményi működési bevételeket eft-ban - az önkormányzat sajátos működési bevételét eft-ban - az önkormányzat költségvetési támogatását eft-ban - a felhalmozási és tőkejellegű bevételeket eft-ban - a működési célú pénzeszközátvételt eft-ban - előző évi pénzmaradvány igénybevételét ef-ban - függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 72 eft-ban állapítja meg. - a működési kiadások összegét ebből: a személyi kiadások összegét a munkaadókat terhelő járulékok összegét a dologi kiadások összegét támogatásértékű működési kiadások önkormányzat által folyósított kiadások A kiadási főösszegen belül eft-ban eft-ban eft-ban eFt-ban eft-ban eft-ban - irányítószerv által folyósított támogatás eft-ban - a felhalmozási célú kiadások összegét eft-ban - felhalmozási hitel törlesztés 583 eft-ban

18 - működési hitel törlesztése eft-ban - átfutó kiadások eft-ban állapítja meg. 2.. A képviselő-testület: (1) Az összesített költségvetés bevételeinek teljesítését jogcímcsoportonként, kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (2) Az összesített költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítésének pénzforgalmi mérlegét a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el. (3) Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 4. melléklet szerint fogadja el. (4) Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékait a 5. melléklet szerint fogadja el. (5) Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el. (6) Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. mellékelt szerint fogadja el. (7) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásait a 8. mellékelt szerint fogadja el. (8) Az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítését szakfeladatonként a 9. melléklet szerint fogadja el. (9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 10. melléklet szerint fogadja el. (10) Az önkormányzat december 31-ei állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján eft-ban állapítja meg,az Önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el. (11) Az Önkormányzat intézményi működési bevételek teljesítését a 12. melléklet szerint fogadja el. (12) Az Önkormányzat támogatásértékű bevételeinek teljesítését a 13. melléklet szerint fogadja el. (13) Az Önkormányzat hitelfelvételét és pénzmaradvány igénybevételét a 14. ú melléklet szerint fogadja el. (14) Az Önkormányzat sajátos bevételeinek teljesítését a 15. melléklet szerint fogadja el. (15) Az Önkormányzat közvetett támogatásait 153 eft-al veszi tudomásul, a 16. melléklet szerint. (16) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 17. melléklet szerint fogadja el. (17) Az Önkormányzat adósságállományát a 18. melléklet szerint fogadja el. (18) A Balatonmagyaród-Zalavár Községek Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (19) Az Önkormányzat 2012 év december 31-i állapotnak megfelelő mérlegét a 20. melléklet szerint fogadja el. (20) Az önkormányzat évi pénzmaradványának levezetését a 21.mellékletben szereplő kimutatás szerint jóváhagyja. (21) Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok által felülvizsgált pénzmaradványát eft-ban hagyja jóvá. (22) A (21) bekezdésben jóváhagyott pénzmaradványból 23. melléklet szerint: - helyesbített pénzmaradvány eft, melyből eft-t az Önkormányzat évi működési céljainak, eft-t megvalósítására használ fel. A évi gazdálkodás során az Önkormányzatnak szabadon felhasználható pénzmaradványa nem maradt. 3.. (1) E rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Zalavár, 2013.április 30.

19 Dr Bognár andrás mb. jegyző Berkenyés István polgármester A rendelet kihirdetve: Zalavár, május 2. Dr Bognár András mb. jegyző Berkenyés István polgármester : Óriási anyag, minden táblázatban le van vezetve, amelyek között összefüggések vannak. Az adatok jók, a könyveléssel egyeznek. A pénzmaradvány eft, ebből él most az Önkormányzat. Mindez az állami segítségnek- ÖNHIKI és hitelátvállálalás- köszönhetően alakult így. A Képviselő-testület feladata most a zárszámadás elfogadása és a pénzmaradvány megállapítása. Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag megalkotta a 7/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról: Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011 évi CXCV. tv bek., és a alapján a 2012.évi költségvetés zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 3.. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással jóváhagyja. A bevételi főösszegen belül - az intézményi működési bevételeket eft-ban - az önkormányzat sajátos működési bevételét eft-ban - az önkormányzat költségvetési támogatását eft-ban - a felhalmozási és tőkejellegű bevételeket eft-ban

20 - a működési célú pénzeszközátvételt eft-ban - előző évi pénzmaradvány igénybevételét ef-ban - függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 72 eft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül - a működési kiadások összegét ebből: a személyi kiadások összegét a munkaadókat terhelő járulékok összegét a dologi kiadások összegét támogatásértékű működési kiadások önkormányzat által folyósított kiadások eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eFt-ban eft-ban - irányítószerv által folyósított támogatás eft-ban - a felhalmozási célú kiadások összegét eft-ban - felhalmozási hitel törlesztés 583 eft-ban - működési hitel törlesztése eft-ban - átfutó kiadások eft-ban állapítja meg. 4.. A képviselő-testület: (23) Az összesített költségvetés bevételeinek teljesítését jogcímcsoportonként, kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (24) Az összesített költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítésének pénzforgalmi mérlegét a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el. (25) Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 4. melléklet szerint fogadja el. (26) Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékait a 5. melléklet szerint fogadja el. (27) Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el. (28) Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. mellékelt szerint fogadja el. (29) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásait a 8. mellékelt szerint fogadja el. (30) Az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítését szakfeladatonként a 9. melléklet szerint fogadja el. (31) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 10. melléklet szerint fogadja el. (32) Az önkormányzat december 31-ei állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján eft-ban állapítja meg,az Önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el. (33) Az Önkormányzat intézményi működési bevételek teljesítését a 12. melléklet szerint fogadja el. (34) Az Önkormányzat támogatásértékű bevételeinek teljesítését a 13. melléklet szerint fogadja el. (35) Az Önkormányzat hitelfelvételét és pénzmaradvány igénybevételét a 14. ú melléklet szerint fogadja el.

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Orfalu Községi Önkormányzat 2016. február 12-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

2. Bejelentések Felelős: Fuchs János elnök 1. Napirendi pont: Egyetértési jog gyakorlása a Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása Tisztelt Képvis

2. Bejelentések Felelős: Fuchs János elnök 1. Napirendi pont: Egyetértési jog gyakorlása a Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása Tisztelt Képvis J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2013. május 29-én, 14 órakor, Mány Község Önkormányzata hivatali

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(..) önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(..) önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Kapolcs község

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben