A SZERB FELKELfiS T0RTENET15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZERB FELKELfiS T0RTENET15"

Átírás

1

2

3

4

5 A SZERB FELKELfiS T0RTENET IRTA KALLAY BENI.

6 A MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA KONYVKIADO VALLALATA 0J FOLYAM, LXXVII. KOTET CYCLUS A SZERB FELKELES TORTENETE trta KALLAY BENI 11. AZ 1909-DIK EVI ILLETMENY MASODIK KOTETE

7 A SZERB FELKELES TORTENETE IRTA KALLAY BENI hatrahagyott kezirataib6l KIADTA THALLOCZY LAJOS MASODIK KOTET BUDAPEST A MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA KIADAsA 1909.

8 Homyinszky Viktor csasz. es kir. udvaii konyvnyomd&ja, Budapest.

9 : Kfillay: A szerb felkel s tdrt^nete II. kdtet^hez. SAJTOHIBAK. 82. lap 19. sor. Prdticsot helyett Protiesot Zajecsdr Zajcsdr 80., 2. tdbordba sdtrdba mely a foldesure melyek a foldeshrei , mas mds , kdpldn popa Moretich ^ Maretich ^ Paolonak n Pavlemak Hotanj Hrtanj A sz. jegyzet a 46. lap alulrol a1. sor^hoz tartozik. A 119. lapon a szerb czim betflszerinti szovege kovetkezokep van Stematografia juze V vjeenuju pamjat Blagopolucnago potverzdenia svjatjejsemu i blazennjejsemu gdinn, gdnu Arseniju Cetvertomu Arhiepiskopu pekskomu, vsjeli Serbov, Bolgarov, Zapadnago Pomoria, Dalmacii, Bosny. Obopodunaja, i cjelago Dlyrika Patriarchu Gdinu, gdnu, Milostivjejsemu Hristofor Zefarovic illyriko, rassianskij obscij i Zograf vsepokorno pripisuet V zalog Synovskago Blagogovjenia daruet V Vjennje okt. Thoma Messmer, Seeec 1741.

10

11 ELOSZO. Midon a M. Tud. Akademia kony\^kiad6-vallalata Kallay Beni hatrahagyott munkdj^t Idadvanyai sorozat4ba fdlvette, eleinte az volt a szandeka, hogy 1908-ban a mfi els6 kotetet bocsatja kozre, a masodik kotet pedig majd 1909-ben jut az elofizetdk kezebe. A kezirat azonban oly nagymeretu leven, hogy a szerkesztes tobb id6t vett igenybe, de meg a munka termeszete is a mellett szolott, hogy a ket kotet egyszerre adassek at a nyilvdnossagnak. Igy tdrtent azutan, hogy az els6, mar 1908 vegen kinyomott es megszerkesztett kotet, s a jelen mdsodik kotet megszerkesztese kozott majdnem egy esztendo telt el. Ez a koriilmeny nem valtoztat az elso kotet ele irt eldszo tartalman, mely azt a czelt tartotta szem el6tt, hogy az olvaso ele allitsa a munka letrejdttenek korulmenyeit, megvilagitsa annak kiilonfele tervezeteit, meltassa Kallay Benit, mint tortenetirot, s ezzel kapcsolatban megjelolje munkaja helyet a szakirodalomban. A mi az idokozben megjelent s a szerb felkelesre vonatkozo kdzlemenyeket illeti, azok tartalmilag nem gazdagitjak a targyrol valo ismereteinket. Az els6 kotet bevezeteseben sz6 esett arrol, hogy dr. Oyorgyevics Vladcm, az Obrenovics-korszak ismert

12 VI el0sz6 miniszterelnoke, nagy szorgalommal kutatta a b6csi cs. es k. titkos dllami leveltdrban a szerb felkelesre vonatkozo anyagot. Kutatdsainak komoly 6sszefoglal4sa, illetoleg pragmatikus feldolgozdsa eleddig meg nem jelent meg. A bosnydk annexio alkalmabol egy terjedelmesebb ropiratot tett kozze : Die Serbische Frage" cz. alatt, (Stuttgart Berlin Leipzig, ), melynek er6sen megerzik, hogy Gyorgyevics a becsi anyagot hasznalta. Azonban e ropirat alkalmi irdnymunkdlat, mely a jelen muvel kapcsolatban csak, mint bibliographikum johet szamba. Nem reg jelent meg Gavrilovic ]\Iihalynak Ohrenovics MUosrol sz616 ket kotetes mimkaja Belgradban (Obrenovics Milos ig). Az tro csak az els6 felkeles utani fejlodes es ktilpolitika tortenetet tartvan szem elott, elso kotetenek elejen mintegy bevezetesiil adja az els6 felkeles v4zlatat, de kiilon forrasokat eziittal nem emlit. A testes ket kotet, mely mintegy folytatasa Kallay muvenek, szorgalmas munka eredmenye. Felhasznalta az e korra vonatkozo nyomtatott forrasokon kiviil a szerb es orosz allamleveltarak, nevezetesen Milos kanczellariajanak aktait, tovabbd a becsi udvari es allamleveltar, a hadi-, a beliigyi- es a rend6ri-leveltar anyagat, azonkiviil Vuk Karadzsics hagyatekait. A torok forrasokat azonban teljesen mellozi, a torokokkel valo targyalasokban csak a konstantinapolyi orosz ksvet es Milos miikodeset veszi figyelembe. Forraskritikdja azonban nem all aranyban a szeleskoru kutatassal. Ezeken kiviil egyeb jelentos szerb munkalatrol nines tudomdsunk. A mit azonban kiilon illik megemlitenem, hogy a M.Tudomdnyos Akademia idei, maj.2. tartott unnep61yes

13 KLftszb vn koziilese napirendjere tuzte ki Kallay Beni emlekezete megiileset. A konyvkiado vallalat szerkesztojenek ohajara az emlekbeszedet e kotet fuggelekeihez illesztve veszi az olvaso. Nem szorul hosszabb indokolasra, hogy Kallay Beninek, iijabb politikai es tudomdnyos fe.jlodestink e maradando emleku exponensenek jellenizese beleillik e hatrahagyott munkaja keretebe, Kegyelet szamba megyen a munka I. kotete ele fuzott autotipikus abrazolat, raely Kallay Beni tervbe vett, de teljesen be nem fejezett emlekermerol vetetett. Kulonos veletlenseg, hogy ezen irodalmi torso ele ugyancsak az egyik legjelesebb muveso utol86, felbenmaradt munkdja kervilt. Kallay Beninek minisztersege huszadik evforduloja leteltekor (1902 jun. 5.) munkatarsai elhataroztak, hogy a magok szamara megorokittetik vezerok arczkepet s e czelbol megbiztdk ScharflF Antalt, a becsi muveso iskola legjobb kepviselojet, hogy valamely modon igyekezzek Kallay kepmasat autopszia alapjan megvazolni. Minthogy Kallay 1878 Ota semmifele modon sem volt rabirhat6, hogy fenykepironak, vagy festonek iiljon, Scharff titokban leutazott az Budapesten tartott delegationalis tilesekre s a karzatrol tavcsovel nezve az arczot, ligy vetette papirra. Azutdn a mintdzashoz fogott s meg egy alkalomra lett volna szuksege, hogy a vonasokat osszhangba hozza, A sors nem engedte meg a munka befejezeset, Scharflf (-f 1903 Jul. 6.) rahalt a munkara, s nyomon ksvette nagy modellje. A vazlatot halotti maszkja utdn Scharflfnak egy jeles tanitvdnya Pawlik F. fejezte be s ezt a plakkot lehet Kallay Beni leginkdbb elfogadhato masanak tekinteni. Vegezetiil szdmot kell adnom a jelen kdtet beosztasarol. Az I. kijtet a munka I III. fejezetet tartal-

14 VIII eloszo mazza, a jeleu kotet a IV, cs V. fejezetet adja a hozzavalo jegyzetekkel. A jegyzetek ut4n kovetkezo FUggdek A) alatt a szerz6t61 kivalogatott azon adalekokat tartalmazza, melyeket 6 maga is kozze akart tenni. Bovebben akarta elemezni Paulich Jakab konzul jelenteseit s egybevetni 6hajtotta azokat az orosz jelentesekkel, de erre mar nem jutott ideje. B) alatt kozoljuk Kallay Beni utazasat Szerbiaban (1868 szept ) s naplojegyzeteit elso boszniai litjarol. (1871 jiil. 12-t61 aug, 12.) Mar a jelen munka I. kotete bevezeteseben (4. s &. 11.) azzal indokoltam Kallay e ket munkalata kozzetetelet eppen e miivevel kapcsolatban, bogy ezekbol erthetjuk meg igazan az 6 balkanismeretkore fejlodeset s azt a hivatottsagot, melylyel targya minden reszletet iuetoleg rendelkezett. Hozzatehetjiik meg, hogy Szerbia es Bosznia fejl6desenek megismerese annyira erdekeben all az erdeklodo muvelt magyar kozonsegnek, hogy Kallay Beninek, a legjobb Balkanismeronek e ma mar kiitfdi becscsel biro tanulmanyat s naplojegyzeteit ugyszolvan kotelesseg kozrebocsatani. E tanulmanyokat koveti C) alatt a szerzorol tartott akademiai emlekbeszed. A kotetet bezarja a ket kotetben elofordulo nevesebb szerb es egyeb szereplok eletrajzijegyzeke dr. Jungerth Mihalytol; a munka hasznalatat megkonnyitd nev- es targymutato, dr. Szekfu Gyula munkaja. E ket munkatarsam vegezte a korrekturat is. Megjegyezzuk, hogy Szerz6 a szerb s orosz neveket magyar helyesirassal adta vissza, ezen nem tortent valtozas. Budapest, 1909 okt. Thalloczy Lajos.

15 NEGYEDIK FEJEZET. Belviszalyok. H6si elszantsag s a nep minden reteget ossze- J^^^'J"*^"*! forraszto egyetertes jellemzik a szerbek kiizdelraet, a s okai. forradalom els6 eveiben, De a fenyes kepre, melyet a pusztan onerejeben bizo rajanak egyenetlen harcza a meg mindig hatalmas torok birodalom ellen, tar elenkbe, csakhamar sotet dmyat vet a fdnokok kozott keletkezo visszavonds. A mozgalom terjedtevel, midon a szerencse inkabb kedvezett mar a folkeloknek, sokaknal hatterbe szorult a lelkesedes a koziigyert es annak helyebe irigyseg es nagyravagyas, hiiisag es kapzsi onzes leptek. Igaz, hogy az idonkent feltamado kozos veszely, mindannyiszor egyertelmu ellentallasra birta a versengo vojvodakat. A t5rok tamadasok a legtobb esetben lijbol letrehoztak a meglazult osszetartast a szerbek soraiban. De a mint elharult a kozvetlen veszely, a mint csak nemileg is nyugalmasabb allapotok kovetkeztek be, nagyobb hevvel ebredt fel lijra a szemelyes fondorkodas s a partviszaly, megbenitvan a tarsadalmi es allami elet egeszseges fejlfideset. Vegre pedig dtcsaptak e villongdsok a taborba is s joreszt ezek okoztak a kameniczi es deligradi veresegeket. Kallay : A szerb felkeles tortenete II. 1

16 KEOTEDIK FEJEZET. Nem veletlenul, nem is mulo koriilnienyek hatdsa alatt keletkeztek e viszdlykodasok. Melyebb jelentoseggel birtak mdr akkor s kihatottak Szerbia kesobbi sors^ra is. Taldn sohasem volt meg forradalom, mely annyira onkent kezdddott, annyira minden eldleges szandek nelkiil, mint a szerb folkeles e szdzad elejen. Szervezett, altaldnos mozgalomr61, mindjdrt kezdetben az akkori viszonyok kozott szo sem lehetett. Az allami eletnek akkorbeli primitiv formai csakis a kozsegekre vagy legfeljebb egyes videkekre vonatkoztak, melyeket nem fflzott szorosabb kapocs egym^slioz. igy tortent, hogy mid6n a dahik evekig tarto zsarol4saikat a knezek kegyetlen lemeszarolasaval teteztek, a megr^mult tartomanyban kozvetlen megtorlasra avagy vedelemre senki sem mert gondolni meg az eletben maradt knezek sem, e termeszetszeru kepvisel6i a laza kozsegi szervezetben el6 rajanak. Mert az osszetartozandosag erzetenek gyongesege miatt az a mely elkeseredes es gyulolet, mely az egesz nepet athata, nem nyilvanulhatott meg egyuttes cselekv6sben. Ily koriilmenyek kozott eroteljes peldara volt szuks6g, mely kiragadvan a nepet a felelem okozta meghunydszkod^sb61, felebreszthete a szunnyado onfentartdsi osztont es vakmero tettekre batorithatott. E peldat Karagyorgye adta meg. Karagyorgye Karagyorgyo nem volt knez s igy kozvetlen befo- BQy6ni 8Z6' repe. Ijast a nepre nem gyakorolt. Mindazaltal ismertek 6t mdr faluja hatdran tiil is, nagyobb teriileten. Reszt vett volt az utolso osztrdk-torok haboriiban, ligyszinte Musztafa pasa vallalatdban, Paszvan Oglu ellen s mindeniitt vit6zttl harczolt. Utdbb szerencses iizletek dltal nemi vagyonra tett szert. Mindenesetre oly egyen volt

17 BSLVISZlLTOK. 3 tehat, a ki legalabb a rudniki keruletben mar a folkeles elott kivalobb allast foglalt el. Es ezert a dahik 6t is bejegyeztek a kivegzendok nevsoraba. Elso sorban tehdt ketsegkiviil az onvedelem sziiksege s e mellett kivalt a kezdetleges tarsadalmakban oly elenk boszii erzete, magaert a boszii kedveert azonban, minden messzebb terjed6 szandek es terv nelkiil vezereltek Karagyorgyet, mid6n Orasaczban nehany meghitt emberet maga kore gyujtven, fegyvert ragadott. Barmi lett legyen is tettenek kozvetleii indoka, e tett altal megada az elso lokest a mozgalomnak s megalapita egyszersmind sajat f6vezerseget. Karagyorgye tekintelye az elso torok han felegetese ota gyorsan emelkedett. Szemelyes batorsaga, onzetlensege es szukseg eseten a kegyetlensegig fokozodo szigora nagy mervben kepesitek 6t arra, hogy oly zilalt es kedvezotlen viszonyok kozott kezdodo mozgalom vezere legyen, a milyen a szerb folkeles volt. De e tulajdonok inkdbb csak a mar elnyert fovezerseg megtartasat biztositak szamara. Hogy csakhamar a forradalom kitorese utan, onkent, minden osszebeszeles nelkiil, az egesz tartomanyban 6t tekintek fonokiil, azt kiziirolag annak a koriilmenynek koszonhete, hogy 6 volt az elso, a ki az ellenallas zaszlajat kiluzte s igy tette valtoztatta a minden szerb sziveben lappangva 6g6 vagyat. Ehhez jarult, hogy a tartomany kiilonbtizo videkein egymastol teljesen elszigetelve es fiiggetleniil tamado felkelo csapatok mindannyiau csak akkor nyultak fegyverhez, midon hiret vettek, hogy Karagyorgye mar szembeszallt a szubasakkal s a dahikkal. Neve ismertt6 es hangzatossa vdlt az egesz orsz4gban ; hiret nsvelte meg az a kijriilmeny is, hogy az 6 csapatja volt a

18 4 KEGTEDIE FEJEZET. legnagyobb s hogy nemsokara a Idzadds kezdete uun mdr Belgradot, a fovarost fenyegethete. Ez idotfil fogva mindinkabb eloterbe lep az 6 egyenisege. Hozzd fordullak tandcsert es segitsegert a szerteszet egymdst61 6nall6aii mfikod6 fonokok ; vele kezdtek alkudozni a dahik; az osztrak katonai hatos^gok is vele leptek erintkezesbe ; az elso szkupstinat 6 hivta egybe es azt is, mely 1805-ben a tanacs megalkotas^t hatarozta el. Nem letezett ugyan megallapitott alarendeltsegi viszony a tobbi fonokok es Karagyorgye k(5zott, mindaz^ltal azok engedelmeskedtek neki s 6 rendelkezett velok. Masfelol Karagyorgye miudenkor a legnagyobb keszseggel segilsegere sietett azon fonoktarsanak, a kit az ellenseg leginkabb szorongatott. A buszke es onhitt Milenko 1804 majus vegen Karagyorgyehoz folyamodik tamogatasert, nemsokara pedig Karagyorgyetol nyert megbizatas kovetkezteben oli meg a dahikat. Nenadovics Jakab, az engedetlen Tyurcsijat csak akkor vegezteti ki, midon erre nezve Karagyorgye beleegyezeset megnyerte. Obrenovics Milant Karagyorgye helyezi be Rudnikba vojvodanak. Nenadovics Mate visszaterven Oroszorszagbol, Topolaba siet, bogy Karagyorgyenak litja eredmenyerol jelentest tegyen. A Karanovacz ellen tervezett hadjarat alkalmaval Karagyorgye felszolitasara a legtavolabb videkek vojvodai is megjelennek csapataikkal. A tandcs is csak Karagyorgye utasltasa szerint intezkedik es nem mer felszolalni, midon Karagyorgye csiifosan kiuzi Gyuriczat a szovetbol. Karagyorgye szorgoskodasa folyian alakul zimonyi kereskedokbol egy tarsasag, mely a szerbeknek hadiszereket szallit. Egyszoval ligy a harczteren, mint a beke iigyeiben mindeniitt az 6 akarata dont, az 6 rendelkezesei erve-

19 nyesiilnek. BBLVISZiLTOK. 5 A nep pedig, mely szabaditojdt Idtta benne, egyszersmind felt tole, mert tudta, hogy Karagyorgye minden gyongeseget es ingadozast kerlelhetetleniil megfenyit, mindazonaltal szerette es tisztelte 6t es bizalomteljesen ragaszkodott hozza. Az a nagy tekintely, melyet Karagyorgye, a ^"e"^^'' nelkiil, liogy kereste volna csakhamar gyakorolt, tekint^iye eleinte neni talalt komoly ellenzesre. Maricsics Teodoz ^"*"- esete, ki nidr az elso osztruzsniczai szkupstindn nyiltan feltamadt a fovezer ellen s ezert eletevel lakolt, vagy a Vracsaron, a vdljevoi es a sumadiai csapatok kdzott kitiirt viszaly, mely ha csirajaban el nem fojtatik, vegzetes polgarhaborura vezethet vala,* meg ekkor elszigetelt jelensegek maradtak, melyeknek azonban, ha magukban veve nem is volt kivalo fontossagok, megis mar nemi ellentetekre vallottak. De mindez a forradalom elso eveben nem bonta fel az altalanos egyertelmuseget es nem ingata meg Karagyorgye allasat. A zavartalan egyetertes azonban a vojvoddk es Karagyorgye, mint fovezer kozijtt, nem tartott sokaig. Nyilt (isszezordiilesre meg hosszasabban nem keriilt ng>'an a dolog. De mindinkabb vilagosabban kitunt, hogy nemely fonokok, kik magukat kiilonboknek tartak Karagyorgyenal, csak nehezen turik az 6 fens6seget s ketsegkiviil minden kedvezo alkalmat meg fognak ragadni, hogy ellene feltamadjanak. Midon a nep fegyvert ragadt, mindeniitt egyes a heiyi vekivalobb egyenisegek koriil sorakozott, vagy a mi meg ^*'^mji.""' gyakrabban tortent, ilyenek buzditasara indita meg a forradalmi mozgalmat. Az ily modon iinkent keletkezo L4sd I. kotet 418. es

20 NBGTEDIK FEJEZET. nepies vezerek kozott, itt-ott egy-egy felelmes hajdiiharambasdt taldlunk, majd pedig valamely szerencs^s csapatvezetot az utolso torok h^boriibol, avagy a saj4t kerulet6ben tekintelylyel bir6 vagyonos keresked6t. De legtobb esetben a kn^zeket kovette a n6p, kiket mdr az el6bbi idokbol ismert s a kiknek megszokta volt engedelmeskedni. Ekkent tdmadtak egyes videkeken fdiibkok, a kik nemcsak a csatdban rendelkeztek csapatjukkal, hanem azon a teriileten, melynek lakossdga hozzdjok csatlakozott s oket vezer^iil elismerte, a harcz mumval is bizonyos fens6seget es hatalmat gyakoroltak. Az ily foniikok, kiilonosen azok, a kiknek tekintelye sajdt kozsegiik hatdrain tiil, szelesebb korre terjedt ki, lassaiikent ezen videk termeszetszeru es ftiggetlen urai gyandnt kezdtek magukat tekinteni. E felfogds raegszildrduldsdt elomozditd az is, hogy a n6p, mely engedelmesen kovette mar elismert fonoket a harczba, ellenmondds nelkiil meghajolt annak rendelkezesei el6tt a polgari elet viszonyaiban is; megdllapitott kozigazgatasi es birosdgi szervezet kiilonben sem letezven meg akkor Szerbiaban. Minthogy pedig a forradalmi mozgalom nem egysegesen, hanem a kiilonbozd tdjakon, nolia, mint, emlit6k Karagyorgye peldaja kovetkezteben, de m6gis minden osszefiigg^s nelkiil tdmadt es vivta ki elso sikereit, nem csoda, hogy a tekintelyre vergodott vojvoddk teljes ondllosdgot igenyeltek sajat keriileteikben. «zerb parti- Eros particularistikus vonas nyilvdnul az alakulasban. A szerb nep 61eteben ez alkalommal nem eldszor jelenik meg e fejlodes es irany. A bevandorlas idopontjdtol, a Vll-ik szdzadban, a Nemanjdk uralkodo csalddjanak foltiin^seig, a szerbek tdrtenete nem egyeb,

21 belviszalyok. 7 mint az apr6, egym4st61 fiiggetlen torzsfonokok kiizdelmeinek folytonos Idnczolata. Egys6ges dllamalkotdsra e korban senki sem gondol. A Nemanjdk idej6- ben pedig, kik gyakran erds k6zzel iparkodtak megalapitani a kozponti uralmat, mds formdban ugyan, de tovdbb folyik a particularismus harcza a fejedelem ^s az orszdg nagyjai k{)z5tt, de meg a kirdlyi csaldd k6r6ben is, es a fejedelem, engedve a hagyomdnyos 6rzesnek, kenytelen olykor ism6t osztozni a mdr-mdr egys6gess6 vdlt hatalomban. Hogy majdnem 6t szizad leforgdsa utdn ugyanazt az irdnyt Idtjuk a szerbekn61 ujb61 feliilkerekedni, annak okdt taldn ama korulm^nyben kereshetjtik, hogy a szerb n6p oly tisztdn is vdltozatlanul megsrze 6si saj&tos egy6nis6g6t, mint alig valamely mas nemzet. A megteleped6s utdn a Balkan -felszigeten, az li. n. dslak6k reszint kipusztultak, reszint a rengeteg hegyek koze vonultak el, nagyobb idegen bevdndorldsok nem tsrt6ntek s igy a szerb nep, eltekintve egyes elszlivosodott pdsztorcsoportoktol, nem vegyiilt 5ssze oly jelentekenyen mds fajokkal, melyektol lij jellemvondsokat, lij felfog^st es gondolkozdsmodot kolcsonszhetett volna. E tekintetben a tsrok hodoltsdg sem id^zett el6 vdltozdst. Az ozm^noknak nem adatott meg az dtalakitds k6pessege. Uralmuk csak ktilsoleg ereztet6 siilydt, de a megh6ditott n6pek bels6 61etere igen csekely befolydst gyakorolt. Igy vdlt lehetsegess6, hogy middn a forradalom gyfizelmeinek kovetkezteben megsziint a kiilss nyomas s a szerbek Sntudatra ebredvon, ismet sajdt felfogdsuk es tetsz6siik szerint int6zhettek sorsnkat, ugysz61v4n 6ppen ott kezdt^k a politikai elet tov4bbfejleszt6set, a hoi az egykor a Rig6mez6n, illet61eg Szendr6 eleste (1459) utdn megszakadt. Mikent

22 8 VfEOTEDIK FBJEZET. hajdan, ligy e sz4zad elejen is a keletkezo belviszalyban, termeszeteseii megfeleloleg a sokkal kicsinyesebb viszonyoknak, mindeniitt a szem61yes hatalmi erdekek leptek el6t6rbe. Nyugot-Europa allamaiban is feltalaljuk regebben a hatalmi kerdesekeii alapulo belversenges tuneteit. De ott e kiizdelem csakhamar a dynastia es egyes osztalyok, vagy osztaly es oszt^ly kozott fenforgo harczcza vdltozott s igy a szemelyes mozzanatok mellett melyebb ertelmii elvi nyert, mely aztan ut6bb a szorosaii koriilirt jelentoseget jogi alakzatokban mozgo lijkori allam kepzodesere vezetett. A szerbeknel ellenben tiilnyomo maradt a tisztan szemelyes jelleg, mely meggatolta a hasonerdekiieknek egyeni korlatozast igenylo partta vagy oszt41ylya valo tomortileset, fentarta ekkent a szethiizast es visszavondst azok kozt, kik leginkabb voltak hivatva befolydst gyakoroini a kozugyekre, Karaeyorgye, ^ kicsinyes, szetdgazo torekvesekkel szemben Karamint a J T n kozponti hataiom gyorgye volt az onzetlen kozponti hatalom eszmejenek szemfiiyesi- S7^emelyesit6je. Ot egyetlen videkhez sem kote kiilonos 6rdek, mint a vojvodak legnagyobb reszet, kik ama teriiletet, melyen parancsnokoltak, mintegy termeszetszerii es jogos birtokok gyanant tekintek. A mig a tobbi fonokok mindegyike csak sajat keriiletevel toro-,dott, Karagyorgye kezdettsl fogva az osszes keresztyen raja megszabaditasara gondolt. Mar e korulmenynel fogva is ellenkezesbe kelle jutiiia legalabb a vojvodak egy reszevel. Eleinte azonban, midon mindnyajan csak kozvetlen harczaikkal valanak elfoglalva s az egyik f6lkel6 csapat sikereibdl a tobbiek is mind lijabb batorsdgot es lelkesedest meritettek, kolcsonos feltekenysegre meg nem volt ok, es hianyzott az alkalom a viszalykodds megkezdesere. De a mint Karagyorgye

23 belviszalyok. 9 tekint^lye es nepszerflsege mindink^bb novekedett, s m&v nemcsak a nep s a kisebb fonokok ismertek el 6t fovezeriil, hanem 6 maga is emelkedo befolydsa es hatalma erzeteben tenyleg, mint fovezer kezdett viselkedni, a nagyobb vojvodak megdobbentek es tobben koziilok aggodalommal szemleltek, hogy a sumadiai folkel6 csapat vezere, ki soha meg knez sem volt, miudnydjok folibe emelkedik s mar valamenynyioknek parancsokat osztogat. Nem csoda tehat, hogy ama nagyravagyo fonokbk, kik a sajdt keruleteikben gyakorolt korlatlan uralmat feltettek oly fdvezertol, kinek hatalma az egesz tartomanyra kiterjedt voliia, Karagyorgye eilensegeiv6 vdltak. Azok kozott, a kik nemsokara a folkeles kezdete utan feltekenyseggel tekintettek Karagyorgyera, a legkivalobb ketsegkiviil Nenadovics Jakab volt. A Nenadovicsok csaladja mdr a forradalom elott Nenidovics tobb evtizeden at bizonyos tekintelynek orvendett a ^^^ ^j.^. valjevoi keriiletben s altalaban a Kolubara s a Drina repe;jakab kozt elteriilo videken. Emlekeziink meg, mily jelen- nl'egza'boiiz'- tekeny szerepet jatszott e tajekon Aleksza knez, Jakab tawsa. batyja. Meg a belgradi pasak is hozzafordultak tanacs^rt es kozbenjarasert, mid6n szepszerivel ohajtottak valamit elerni a rajatol. Aleksza megoletese utan, befolyasa es tekintelye onkent occsere, Jakabra szallott at, mint a legidosebbre a csaladban. Midon tehdt a nep, hiret veveu a'. Orasaczndl tortenteknek, hasonldkep fegyveresen gyiilekezni kezdett, e csapat vezere nem lehetett m4s, mint Jakab, ki aztan e pillanattol kezdve, tenyleg a vdljevoi keriilet vojvodaja volt. Nenadovics Jakab iigyes, ertelmes ferfiii vala, bator a harczban, beke idejen azonban inkdbb ovatos, ki v4gyai es szenvedelyei altal nem egykonnyen ragad-

24 10 NBOTEDIK FEJSZBT. tati magat meggondolatlan tettre. Nagyravdgyisa ekkor m6g nem terjedt azon a videken tiil, hoi csalddja m4r r6g6ta befolydst gyakorolt s melynek 6 most fonfikeve lett. l>e czen miade^g^ben hwits^ga es becsvdgya hatdrt nem ismert. A hatalom gyakorlataban csak nehezen turte a korldtozdst s igyekezett meg kuls61eg is kitiinni mdsok fqlqtt Mindeg drdga 3ltozetben jdrt s gyakran rendezett vend6geskedest, nem ugyan a maga kedv6ert, mert igen mertekletesen elt, hanem hogy ezaltal is kimutassa vagyonossdgdt 6s fels6s6get. Tagadhatatlanul bizonyos aristokratikus vonds vonul vegig Nenddovics Jakab jellem^n. Feltaldljuk benne azon hajlamokat es tulajdonokat, melyek az oligarcmkat mindenkor es mindeniitt megkiilonbcztetik. A szerencse is kedvezett neki. Sikerrel harczolt a torokok ellen es nemsokdra jelent^keny vivmdnyokkal dicsekedhetett. Az els6 agyut, melynek aztdn oly jo hasznat vettek a felkelok, <5 szerezte meg Ausztriab61 ; 6 foglalt el Iegel6sz5r egy torok vdrat, az d penzen utazott ocscse Mate Oroszorszdgba s t6rt onnet meg lijabb remenyekkel. Mindez hirt s nevet szerzett a vojvoddnak, de meginkdbb novelte sajdt becserzetet. Nem csoda tehdt, hogy Nenddovics Jakab csakhamar teljesen onallo es fuggetlen lirnak v61te magdt a Kolubara s a Drina kozt, s mint ilyen 6hajtott elismertetest mdsok resz6r61 is. Es e felfogas annyival inkdbb termeszetesnek latszott, mert annak jogosultsagdt legaldbb eleinte senki sem vonta kets6gbe, senki sem ellenezte. A ffinokok koziil, kik a kiilonbozo tdjakon, a majdnem egyidejuleg fegyverkez6 n6p el6re dllottak, egyik sem tartd magdt az egesz tartomdny f6vez6reul, meg Karagyorgye sem. Mint emlitfik, Karagyorgye tekintelye magokbol a viszonyokb61 fejl6dv6n,

25 BBLVISZlLTOK. 11 csak lassankent szdrnyalta till fondktdrsaiet. Nenddovics Jakab kezdetben nem is igen torodott Karagyorgye novekvo hirevel es befolyasaval, mindaddig mig sajdt keruleteben haborithatatlanul int^zkedhetett es hiusdgdt nem 6rte serelem. E ket eroteljes egyeniseg kozstt azonban az dsszezordiilesnek el6bb-ut6bb kenyszerflleg be kellett kovetkeznie. Nem bizonyos, vajjon Nenddovies Jakabot a Karagyorgye ellen tdplalt feltekenyseg inditotta-e arra, hogy nyaran szkupstinat hivjon egybe Bogovigydra, melyen Qcscsenek, Mdtenak, kedvencz eszmeje, t. i. az egesz tartomdny iigyeire kiterjeszkedo senatus lett volna megvalositando. Jakab, valamint a fsbbi vojvoddk s maga Karagyorgye is, nem tulajdonitottak kiilonss fontossagot a tervezett intezmenynek, melynek czeljat es jelentfiseg^t nem fogtak fel kelloen. Semmi esetre sem ohajtottak azonban oly testuletet, mely az hataskoriiket egesz tartomanyt kormanyozvdn, az 6 egyeni esorbitotta volna. Legfeljebb azon elonyt remeltek a tandcstol, hogy az majd egy csomo aprobb iigyet elintez, melyekkel a fonokok ligy sem bajlodtak szivesen. Valoszinii tehat, hogy Jakab ekkor meg nem gondolt arra, hogy a megalapitand6 tandcs altal ellensiilyozza Karagyorgye novekvo hatalmat. Hiszen Mdte csak hosszasabb rabesz61es utdn tudta megnyemi bdtyjat a szovet tervenek. Masr6szr61 azonban alig szenved ketseget, hogy az els6 szkupstindnak a mult evben Karagyorgye dltal tortent egybehivasa, a hiii Nenddovicsot arra osztonszte. hogy 6 is szkupstindt hivjon dssze, mely czelra a tandcs szervezetenek kerdese csak iiriigytil szolgalt s igy bizonyitsa az egesz n6p el(3tt, hogy az 6 dllasa semmivel sem csekelyebb, mint a Karagyorgyee. Ez ut6bbi legaldbb igy fogta

26 12 NEGTEDIK FEJBZET. fel a dolgot. Nem merit el Bogovdgydra, sot figyelembe sem v6v6n a Nenddovicst61 eredo kezdem6nyez6st, maga hivott egybe szkupstindt Borakra. Jakab nem mert nyiltan ellenkezni, Mate pedig, ki kulonben is mindig elismerte Karagyorgye fovezerseg6t, megjelent a kijelolt helyen. Ketsegtelen, hogy a buszke Nenddovics Jakabot melyen serte Karagyorgye magatartdsa s hogy ez id6t61 fogva feltekenysege teljes ontudatra ebredt. De lekiizdte bossziisdgdt s igyekezett legaldbb azon a videken oregbiteni es terjeszteni tekintelyet, melynek fouoke volt. Most mdr a valjev6i, szabacsi, uzsiczai es szokoli nahidk parancsnokdnak neyezte magdt s irasban is e czimet haszndlta, noha mint tudjuk, Karagyorgye Obrenovics Milant tette meg Uzsicza vojvodajava. Karagyorgye pedig, kit gyakran liajdiinak szidalmazott, nem kozvetlenul ugyan, de megis eleg erthetoen arra figyelmeztete, hogy a Kolubaran innen, nines mit keresnie.^^^ Azonban nemcsak a ktilso szint iparkodott megszerezni sajat uralmanak, hanem annak mind eroteljesebb ervenyesitesere is torekedett, A kerulet iigyeinek elintezeseben tobbnyire Onkenyesen jdrt el, knezeket nevezett ki s mozditott el tetszese szerint, egyaltalaban a kisebb fonokoktsl felt6tlen engedelmesseget kovetelt s elbizakodottsagdban gyakran sert6 modon ereztete velok fensdseget ; kiilonssen azokkal, kik tole elfordulvdn, Karagyorgye fele hajoltak. Mert a kisebb fonokok es knezek, kik szfik hatdskoriikben szinte bizonyos bnallosagot igenyeltek, sajat vojvodajuk kozvetlen es ezert nyomaszt6bb onkenye ellen, a Karagyorgye szemelyeben nyilv^nul6 tavolabb eso kozponti hatalomnal kerestek menedeket s inkabb annak, mint a vojvod^nak rendeleteit fogadtdk meg. Igy tortent aztan, hogy Karagyorgye

27 mindeniitt, BELVISZiLYOK. 13 hoi a viszonyok hasonl6 m6don fejlodtek, mint Vdljevoban, a nelkiil, hogy kereste volna, hivekre talalt, kik egyfel61 odaaddssal kovettek 6t, m4sfel61 pedig Snkenteleniil is hozzdjarultak nepszerusegenek es befolyasdnak megszildrditasahoz. A becsvagy6 Nenadovics azonban ily dllapotot nem tfirhetett s ezert mdr az 1805 ev vege fele folytonos czivodasban elt a vele ellenkezo kisebb fonokokkel. E viszalykodas a tel folyaman oly fokra hagott, hogy Jakab tartvan tekintelyenek lehanyatlasatol, mar a foldtt tepelodott, vajon nem lenne-e czelszerubb, ha idejekordn j6szdntab61 letenne a parancsnoksagot. Eire azonban nem kertilt a dolog. Matenak, ki mar tobb izben eredmenynyel muksdott volt mint kszvetito, sikerult helyreallitania az egyetertest, batyja es legal^bb a valjevoi f6n5k0k k6z8tt, kik aztan irasban kertek Jakabot, hogy gyakorolja tovabbra is a parancsnoksagot ugy mint eddig s megbanolag igertek, hogy mindenben szo nelkiil engedelmeskednek neki.^^" Jakab tehat megmaradt vojvodanak, de a kerulet bizalmat nem nyerte vissza teljesen. S6t az nydr derekan mar altalanosan felhangzott a vad, hogy Nenadovicsek el akarjdk ragadni Karagyorgyetol a fdhatalmat. Sztratimirovics metropolitahoz intezett hosszii levelben vedekezik e gyanusitas ellen Jakab. Hatarozottan tagadja, hogy 6 Karagyorgye ellen fondorkodnek, kit rendkivtil tisztel es tagadja azt is, hogy a fovezersegre vagyik. Mindenki tudja, hogy mily regi es tekintelyes az 6 csaladja (t. i. a Nenadovicsoke) es ez6rt nines szilkseg arra, hogy a hazaszereteten kiviil, meg mas ok altal is vezereltesse magat cselekedeteiben. Hiszen mdr a mult t^l folyamdn is szabadulni ohajtott a rek nehezedd tehertol es szivesen megvilnek most is ^a-

28 14 NEGYEDIK FEJEZET. sdt61, csakhogy bebizonyitsa huseget a haza irant es azt, hogy nemcsak Karagyorgye fens(5segere nem tftrekszik, haiiem meg a sajat tisztsegerol is kesz lemondani.^'^^ Nenddovics Jakab azonban nem gondolt komolyan lemonddsra. Onzetlensegenek hangoztatdsa altal csak Sztratimirovicsot 6hajtotta megnyerni, remelven, liogy az ersek, ki irdnt a szerbek oly nagy tisztelettel viseltettek, majd elhdritja felole Karagyorgye haragjat, kinek mar szinte tudomasa volt a vadrol, mely ellen Jakab oly erelyesen, de egyszersmind oly ontelt buszkeseggel tiltakozott. Pedig eppen ekkor nagy sziikseg volt Karagyorgyera a Drina menten, mert a Bosznidb61 mind nagyobb tomegekben beozonld torok csapatok mar-mar vegpusztulassal fenyegettek az egesz videket. A bosnyakok elonyomulasa es a szerb nep remulete oly helyzetet teremtett, liogy ha gyorsan segely nem erkezik, a fdnokok s ezek kozott elsosorban Jakab, vagy a tiilpartra kenytelenek menekulni, vagy a ketsegbeesett nep duhenek esnek aldozatul.^^^ Az alkalom kedvez6 lett volna tehat a Nenadovicsok teljes megsemmisitesere es pedig annyival inkabb, mert a kbzvelemeny meg arulassal is gyanusitotta oket a torbkok javdra. Karagyorgye azonban nem habozott, raidon Mdte surget61eg tdmogatasert fordult hozza. A mint ugyanis elhagyhata a Morava volgyet, seregevel a nyugoti tajakra sietett es augusztus 9-en megvivta a misdri f6nyes gyozelmet, az ellenseget visszavonulasra kenyszerite. Ismet Mate volt az, ki meg a esata elott az aruldsnak kulonben is alaptalan gyaniija alol tisztazta onmagdt es bdtyjat s lijbol megnyerte, legalabb szemelyesen, Karagyorgye bizalmdt. A mdsik vddr61, t. i.

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

1947. évi XVIII. törvény a Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában *)

1947. évi XVIII. törvény a Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában *) 1947. évi XVIII. törvény a Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában *) 1. a Magyar Köztársaság által a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetségével, Nagybritannia

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA MAGYAR Nemzeti Múzeum és Kossuth Lajos örökösei közt a turini remete irodalmi hagyatéka tárgyában 1894 december elsején Budapesten kötött adás-vételi szerződés értelmében

Részletesebben

Modern nevelés, modern iskola

Modern nevelés, modern iskola Drozdy Gyula Modern nevelés Modern iskola Modern pedagógia Ezeket ma már úton-útfélen emlegetik. Sokszor olyanok is, akik jelentésén nem gondolkoztak. A fogalom teljes tartalmát nem ismerik, csak egyes

Részletesebben

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Hogy ez a könyv létrejöhetett, a szerző kézirata hasznosulhatott, abban a legnagyobb érdeme dr. Faragó Katalinnak, Szergényi

Részletesebben

Kereskedelmi szerződések joga

Kereskedelmi szerződések joga BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Verebics János Kereskedelmi szerződések joga oktatási segédanyag Budapest, 2014 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségekkel kapcsolatos elszámolási kérdések a Cstv. megjelenése óta vitákat generálnak a gyakorlatban. Célszerő ezért ennek a

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA TÖRTÉNELEM PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. Január 19. EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Név Tanárok neve Pontszám 2013. Január 19. I. Időtartam: 90 perc STUDIUM GENERALE TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ - 2-2013.01.19.

Részletesebben

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A Nemzetgyűlés 1920. november 13-án, a 128. ülésén tárgyalta az 1920. június 4-én Trianonban aláírt "Magyar Békeszerződésről szóló

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

PERE. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1977. -

PERE. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1977. - A T A T A I F R A N Y Ó R E M I G I U S F E L S É G S É R T É S I PERE. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1977. - A T A T A I FRANYÓ REMIGIUS FELSÉGSÉRTÉSI P E R E. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest,

Részletesebben

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05.

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. ÖSSZEFOGLALÓ a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány által mûködtetett Nemzeti Jogvédõ Szolgálat A 2006

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Varga László

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 A BÍRÓI HATALOM ÁTLÁTHATÓSÁGA...3 A NYILVÁNOSSÁG ALAPELVE...5 SAJTÓNYILVÁNOSSÁG

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÁNONJOGI PROGRAM AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PhD tézisek Készítette: Fügedy Antal Levente Témavezető:

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

í t é l e t e t : INDOKOLÁS

í t é l e t e t : INDOKOLÁS Fővárosi Bíróság 7.K.30.277/2004/16. A Fővárosi Bíróság a FOX '99 Kft (Budapest) elsőrendű felperesnek és a Cabal Hungary Rt. (Budapest) másodrendű felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes

Részletesebben

Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében

Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében Dr. Kiss István a MÉTE Mikrobiológiai-Biotechnológiai-Higiéniai Szakosztály elnöke Budapesti Corvinus Egyetem,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8515/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8515/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8515/2012. számú ügyben Előadó: dr. Sárközy István Az eljárás megindulása A panaszos beadványa szerint gépjármű tulajdonjogának megszerzése során téves számlaszámra

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

A játék célja. A játék tartozékai. A játéktáblák

A játék célja. A játék tartozékai. A játéktáblák Szabályfüzet A középkorban minden nemesnek az volt a legfontosabb, hogy minél nagyobb terület fölött uralkodjon, és minél nagyobb befolyást szerezzen a királyi udvarban. A beházasodás más nemesi családokba

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban DOI: 10.18427/iri-2016-0056 A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban Olasz Lajos Szegedi Tudományegyetem JGYPK olasz@jgypk.szte.hu Az elvesztett háború,

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 I N F R A S T R U K T Ú R A L É T E S Í T M É N Y E K K I V I T E L E Z

Részletesebben

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához A lakásszövetkezetek törvényes működésének elengedhetetlen feltétele a tisztségviselők szabályszerű választása. Az alábbiakban áttekintjük

Részletesebben

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i.

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i. Zsebre raktam kezeim és lassú léptekkel mentem hazafelé. Helyenként lámpák fénye világított. Macskák futottak át az utcán. Kövér patkányok szaladgáltak a csatornák mellett. Egy helyen öt volt egymás mellett

Részletesebben

A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA.

A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA. A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA. A pap nem az többé, mint régen volt. Az a mystikus csodálatos légkör, mely egykor körülövezte, kortársaink szemében mindinkább vészit bűbájából. Az egyedül igazhivő' egyház

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

A NEM LÁTOTT HALOTT. Biri Imre-sirató. LXVIII. évfolyam, 8. szám 2004. augusztus IN MEMORIAM BORI IMRE

A NEM LÁTOTT HALOTT. Biri Imre-sirató. LXVIII. évfolyam, 8. szám 2004. augusztus IN MEMORIAM BORI IMRE LXVIII. évfolyam, 8. szám 2004. augusztus IN MEMORIAM BORI IMRE A NEM LÁTOTT HALOTT Biri Imre-sirató JUHÁSZ FERENC Amíg voltál te voltál az egyszer ű jóság, a lángoló értelem, a kúsza-csönd és mosolyláz

Részletesebben

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig.

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig. Gesztenyefaág A kórház hűvös, steril levegője körülölelte az idős asszonyt. A szoba fehér berendezése és a csempézett fal tisztaságot sugárzott. Négy ágy volt benne, közülük egy üresen állt, a mellette

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5923/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5923/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5923/2012. számú ügyben Előadó: dr. Sárközy István Az eljárás megindulása A Budapest XXII. kerületi Ostor és Dévény utcában élő panaszosok az Alapvető Jogok

Részletesebben

Egy kárpát-medencei sorsforduló

Egy kárpát-medencei sorsforduló Egy kárpát-medencei sorsforduló Számvetés-kísérlet Raffay Ernő könyve kapcsán * I. Alig telik el egy esztendő azt követően, hogy Moldva és Havasalföld 1859-ben egyidejűleg Alexandru Ion Cuzát választotta

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében

Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében 6 Dr. Fá z si Lá sz l ó PhD * Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében 1. Miről van szó A 2012. évi C. törvénnyel elfogadott új Büntető Törvénykönyv [Btk.] Különös Részének

Részletesebben

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC CSEH- ÉS MORVAORSZÁGI RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno VISSZHANGJA Az európai forradalmak sorozata 1848-ban már január 12-én, a szicíliai Palermóban

Részletesebben

A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI

A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI Takács Albert A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI Az alkotmányosságról vallott felfogás lényegét 1. aligha lehet jobban szemléltetni, mint ha ez ugyanazon tárgykörben különbözô idôpontokban hozott

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom?

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? Napokkal ezelőtt írtam ennek a levélnek elemző részét. Annak, hogy csak ma küldöm el, három oka van: egyrészt a kolontári tragédiáról elkezdtek

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb

TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb tudományterületekkel... 4 4. Az informatika ágai... 5 AZ

Részletesebben

A Hajdúsági Múzeum megalapítása.

A Hajdúsági Múzeum megalapítása. A Hajdúsági Múzeum megalapítása. Az ősember előkerült munkaeszközei, emlékei összegyűjtésére a múltban semminemű kísérlettel nem találkozunk Hajdúböszörményben annak ellenére, hogy több mint kétszáz éve

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik:

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik: A DOHÁNY A FALU ÉLETÉBEN A telepesek a dohány művelésének, gondozásának jól bevált módszerét hozták magukkal. A legtöbb temesközi faluból, ahonnan érkeztek, a növény termesztési technológiájának kipróbált

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2217/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2217/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2217/2016. számú ügyben Előadó: Némedi Erika Az eljárás megindítása A békés megyei Zsadány községben élő panaszos szociális ellátása ügyében kért segítséget.

Részletesebben

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Az újkori magyar civil, nonprofit szektor az idei évben ünnepli 20 éves születésnapját. Ilyen alkalmakkor a témával foglalkozó

Részletesebben

Á L T A L Á N O S F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S F E L T É T E L E K A Családfő Biztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei I. Á LTALÁNOS FELTÉTELEK A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási díj ellenében

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

POMOGÁTS BÉLA Trianon a történelemben és a magyar irodalomban

POMOGÁTS BÉLA Trianon a történelemben és a magyar irodalomban POMOGÁTS BÉLA Trianon a történelemben és a magyar irodalomban A trianoni döntések Mindazt, ami az első világháború után Magyarországgal történt, alig tudta feldolgozni a nemzet emlékezete. Az 1920. június

Részletesebben

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló Tengelic Község Jegyzője Tervezet Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése írja

Részletesebben

C 77 Departamentum religionare Graeci ritus non unitorum, 1783-1848 (Állag)

C 77 Departamentum religionare Graeci ritus non unitorum, 1783-1848 (Állag) Archive Plan Context Context: MNL Magyar Nemzeti Levéltár, 1000-2100 (Levéltár) (1) Magyar Országos Levéltár, 1000-21. sz. (Levéltár) C (194) Helytartótanácsi levéltár - C szekció, 1601-1913 (Fondfőcsoport/Szekció)

Részletesebben

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 323 Jelentés a Magyar Távközlési Vállalat gazdálkodásáról és privatizációjáról TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 1. Összefoglaló megállapítások 2. Következtetések

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

életutat bejárt, nagy tudású és széles körben elismert kollegánk egész életútját, engedjék meg,

életutat bejárt, nagy tudású és széles körben elismert kollegánk egész életútját, engedjék meg, Dr. Kardos János ügyvéd emléktáblájának avató beszéde a Budapesti Ügyvédi Kamarában 2006. november 10-én Tisztelt Püspök és Elnök Urak, kedves Családtagok és Meghívottak, Kollegák! I. Nemrég az október

Részletesebben

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27.

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre (a továbbiakban sportegyesület) az egyesületi jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, egyesületi titkár. _ W ; 1913. év, június

Részletesebben

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet

Részletesebben