Gróf Klebelsberg Kunó kul - tuszminiszter rádiószózata a magyar ifjúsághoz, 1924 (részlet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gróf Klebelsberg Kunó kul - tuszminiszter rádiószózata a magyar ifjúsághoz, 1924 (részlet)"

Átírás

1 Gróf Klebelsberg Kunó kul - tuszminiszter rádiószózata a magyar ifjúsághoz, 1924 (részlet) Magyar Fiúk! Magyar Lá - nyok! Az iskolában már megtanultátok, hogy Nagy-Ma - gyar ország területe 325 ezer négyzetkilométer volt. A trianoni Magyarországé pedig csak 92 ezer négyzetkilométer. Tudjátok azt is, hogy Nagy- Magyarországon 21 millió em - ber lakott, a trianoni Magyar - or szágnak ellenben csak 8 millió lakosa van. Majdnem egyharmadára zsugorodott össze hazánk. Ha mindennek dacára sem akarjuk a nemzetek sorában elveszíteni azt a helyet, amelyet a magyarság korábban elfoglalt, akkor a mi munkánk eredményének legalábbis annyinak kell lennie, mind amennyit régebben, a történeti Magyarország 21 millió lakosa végzett. De emelnünk kell nemzetünk belső értékét is, fokoznunk kell nemcsak az egyes ember teljesítőképessé - gét külön-külön, hanem a nemzet összmunkájának eredményét is. Ez pedig attól függ, hogy több legyen a magyarság kebelében a pozitív, mint a negatív ember. Milyen a negatív ember? A negatív ember a felmerülő kérdésekkel szemben rendesen nemet mond. Ha valamelyik új eszme vagy terv merül föl, akkor nem azon töri a fejét, hogy meg lehet-e azt valósítani, hanem csak a nehézségeket és az akadályokat nézi. És többnyire azt jósol gatja, hogy nem lesz az egészből semmi, amivel még azokat is elcsüggesztheti, akiknek az alkotó munkához hajlamuk és kedvük van. A negatív ember irigy. Mások hibáit nagyítja, kiszínezi. Az iparkodókat le - szólja, a bizakodókat kigúnyolja. Rendesen sokat beszél, másokat fölényes hangon bírál, és eközben többnyire ki is adja az erejét, nem marad már benne energia a hasznos cselekvésre. Milyen ezzel szemben a pozitív ember? A pozitív ember bizakodó és jóakaratú. Magával szemben szigorú, mások hibáival szemben elnéző, mert az alkotó munkából jól tudja, hogy milyen nehéz valamit megcsinálni, és milyen könnyű tévedni. A pozitív ember szolgálatkész, és amennyire teheti, segít mindenkin, aki igazságos ügyben fárad, a szót nem fecsérli, inkább kevés beszédű, viszont a munkában öröme te lik, életének fő célja az alkotás. Az olyan nemzet, amelyek sorában a negatív emberek többségre jutnak, veszve van. Magyar Fiúk! Magyar Lányok! Legyetek ennek a hazának dolgos, pozitív gyermekei!

2 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kiskunlacházi óvoda no, ebből nem egy mese akar kikerekedni, hanem egy valóságos történetet szeretnék Önökkel megosztani. Manapság nem sűrűn hallja az ember, hogy nevelési vagy oktatási intézményeink valamelyikében udvarijáték-telepítés, nagyobb felújítási munka, renoválás, vagy hatalmas szülői összefogás történne a nyári szünetben, főként nem a mai gazdasági helyzetben. Nos, a mi épületünkben a nyári zárás során nem állt meg a munka, hanem inkább felgyorsultak az események az ide járó gyermekek érdekében. Szűkös anyagi kereteink, forrásaink ellenére példaértékű beruházás kezdődött meg június közepén a szülők és az itt dolgozók összefogásával. Az udvarunkon egy háromtornyos, há - rom csúszdás, mászófalas, fé sze k- hintás, komplex favár épült fel a gyerekek számára. Ehhez az anyagiakat az idén épületünkben megrendezett Családi Majális programunk és az előző évi Együtt-Egymásért Spor t nap bevételéből, illetve egyéb szülői felajánlásokból fe - deztük. Kobella Mira Kiskacsa csoportos óvodásunk szülei: Kobella Jó zsef és Kökény Mónika megtoldotta mindezt egy nagyobb összegű felajánlással, amely lehetővé tette, hogy merjünk ál - modozni egy nagyobb, modern, új udvari játékról. Ez az álom kö - zös összefogással mára már valósággá vált...! Kobella Józsi ve - zetésével, szervezésével, irá nyí - tásával kezdődtek meg a szervezési munkák. Gondos, és minden részletre kiterjedő, önzetlen se - gít sége nagyon fontos volt mindehhez, hogy létrejöhessen ez a játékkomplexum. Az előkészületi talajmunkákat (homokágy kiásása) a Kun - ép szolg Kft. jóvoltából sikerült elkészíteni, Sándor György irányításával. Az ő szervezésével gördülékenyen haladt a földmunka végzése. A gépkezelő, Princz Sándor szaktudása és a munkagéppel kapcsolatos gyakorlati ta - pasztalata révén lett megfelelően előkészítve a talaj. Még szán kó - zódomb is készült a gyerekeknek a kiásott földből! Szeretnénk meg köszönni támogatásukat és se gítségnyújtásukat! A homokágyhoz szükséges mosott homokot a BASALTKER Bánya vezetősége és Juhász Ba - lázs közreműködése által kaptuk kedves felajánlásként. Ezt a nagy mennyiségű mosott homokot Ká - cser Gábor tüzéptulajdonos szállítatta óvodánkba, melyet há lásan köszönünk a gyermekek ne vé - ben. A betonozási munkákat Lu ká - csi Jázmin édesapja, Lukácsi Ta - más kőműves mester végezte, melyet szintén nagyon köszön ü nk. Továbbá köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak a szülőknek, akik szabadidejükből ál - doztak arra, hogy ez a játék szép és tartós legyen, segítettek festeni a Kiskacsa csoportból: Gózon Petike, Boros Zsombor, Gavelda Krisztina édesanyja, Fazekas Imike és Kovács Karcsika édesapja, ill. a Katica csoportból Ju - hász Gabika édesanyja. Ez idő alatt nemcsak kívül, az udvaron szépültünk meg, hanem belül is, hiszen a Kiskunlacházi Szakiskola festő tanulói (Gózon Pál, Fodor Zoltán, Szatmári Erik, Matula Gábor) segítségével az épület folyosója, a dolgozók öl - tö zője, illetve az iroda és egyben foglalkoztatóhelyiség falainak festése valósult meg. Köszönjük szépen Krisznai Bítia édesapjának, Krisznai Zsoltnak, hogy re - mekül megszervezte és irányította a tanulófiúk munkáját, így egy másik, régen dédelgetett álmunk is megvalósult, felfrissültek a rég festett falak. A festési munkálatokhoz nagylelkű felajánlásaikkal járultak még hozzá: Vadász Éva nyugdíjas kollegánk és Józsa Gábor vállalkozó. Több éve önzetlenül segíti az épületünk szépítését, játékaink festését Szabó Laci bácsi (Pásztor Boglárka dédpapája) szobafestő mester, aki 79 évesen a fiatalokat felülmúló fürgeségével ma is aktívan tevékenykedik. Laci bácsi az iroda és öltöző helyiségeinek festésébe is besegített. Jelenleg az épületünkben is

3 festési munkálatok folynak az ö n- kormányzat jóvoltából, a konyha és a mosdóhelyiségek évenkénti fertőtlenítő meszelése történik. Deli Aranka az udvari játéktárolónkat praktikus polcokkal újította fel, ill. a hinták felfüggesztését is biztonságosabbra cse rélte ki, melyet hálásan kö - szö nünk. Az udvaron található sziklakertünket is felújítjuk a nyár fo - lyamán, az ehhez szükséges szik laköveket Juhász Bertalan szállította el az óvodába. Úgy gondolom, mindannyiunk összefogása, a szülők támo - g atása, segítsége elengedhetetlen napjainkban, nehéz helyzetünkben és példa értékű önzetlenségükről adtak tanúbizonyságot ezek az emberek. Mindenki, aki szívesen tette, amit tett, az a gyerekek boldogságáért történt, hog y minél szebb óvodai környezetben, jól érezhessék magukat. Az ovisok, a dolgozók és jómagam nevében nagyon köszönjük min d- ezt és hálásak vagyunk mindenért! Az alkalmat megragadva kollégáimnak is szeretném megköszönni munkájukat, a közös akarat, az együttgondolkodás meghozta gyümölcsét és kíváncsian várjuk a gyerekek csodálkozástól megbűvölt arcát, ha nemsokára óvodába jönnek. Szeretnénk a kö zeljövőben egy fantasztikus vár avató ünnepséget szervezni en nek tiszteletére, melyre mindenkit, kicsit és nagyot szeretettel várunk!!! Óvónőhöz illően, meseszerűen fejezem be ezt a mesébe illő valóságot: Aki nem hiszi, járjon utána! látogasson el hozzánk, bármikor szívesen fogadjuk az érdeklődőket! Bodnárné Fekete Éva óvodavezető helyettes es nevelési év rendje: Nevelési évünk időtartama: szeptember augusztus 31. Új gyermekek fogadásának időpontja: szeptember 5-től. Szünetek időtartama: Őszi szünet: november 2-5. Téli szünet: december január 2. Tavaszi szünet: április 5-9. Utolsó tanítási nap: június 15. Nevelés nélküli munkanapok felhasználása: Dátum Felhasználás november 14. Mentálhigiéne, szervezetfejlesztés a teljes alkalmazotti közösség számára december 16. Téli nevelőtestületi értekezlet március 23. Tavaszi nevelőtestületi értekezlet június 1. Alkalmazotti kirándulás június 28. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Óvodánk nyitva tartása: Heti öt munkanapon 6.30 órától 17 óráig. Nyitástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Tájékoztató a nyári karbantartási munkákról: Minden épületben megtörténtek az egészségügyi meszelések. A Búzavirág óvoda mindkét épületében az Együtt - Egymásért Nap bevételéből és szülői adományokból megvásárolt udvari játékok telepítése, festése és az udvar átrendezése megtörtént. Búzavirág Óvoda B épületében elkészült a folyosó és az irodák festése szülői és óvodapedagógusi felajánlásokkal. Peregi óvoda udvari játékainak festése. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített az óvodai épületek szépítésében. Segítségükre a jövőben is számítunk. Orosné Dávid Ildikó óvodavezető

4 A címben leírt mondás igazságát azt hiszem, hogy senki sem vitatja. Nem is azért ez a cikk címe, hanem hogy felhívja a figyelmet mindkettő ápolásának fontosságára. A lehetőség adott Kis kun lac - házán akár egy fedél alatt is a mű velődési központban. A lé lek, a tudás és a szellem gyarapítására a teljesség igénye nélkül a zene, a tánc, a könyvtár, a mozi, az internet, a rendezvények stb. állnak rendelkezésre. A test épségének megőrzésére is lehetőség van, hiszen a művelődési központ pincehelyiségében van a kör nyék legjobban felszerelt kon diterme, amely alkalmas erőemelő versenyekre való felkészülésre és egyéb általános erősítő edzésre. A fiatalok felnőtt felügyelete és segítsége mellett edzhetnek. A kondigépek nagy része új és erős, ami lehetővé teszi a kis súlytól akár az 500 kg-ig történő terhelést is. Az idejáró versenyzők, bajnokok már korábban bemutatásra kerültek. Most né - hány lelkes kondizó, esetleg ver - seny zőjelölt is bemutatkozik és elmondja tapasztalatait. Reméljük, hogy ezzel sok fiatalt csábítunk a rendszeres testmozgásra. Szappanosné Erika: kell figyelni az étkezésre is. Sajnos kevés asszony-lány jár sportolni, pedig itt megfizethető áron van, hiszen havi 3000 forint a bérlet. Balogh Laci (24): Dolgozom. Iskolás koromtól járok ide. Remek hangulat, jó társaság és komoly edzések. Minden korosztály megtalálható a fiataltól az idősekig. A helyiség nem túl nagy, de jól felszerelt. Remekül végezhetők itt az erőemelő, valamint a sima erősítő gyakorlatok. Balla Norbi: Középiskolás vagyok, hat éve járok edzésre, főként ide. Korosztályomban sajnos kevés az, aki valamit sportol. Nem kell pont kondizni járni, de sportolni mindenkinek kellene. Odafigyelek az étkezésre, tapasztalatot cserélünk, jó a társaság. Ha valakinek példakép kell, azt is talál. A súlyokon keresztül a fejlődésünket is lemérhetjük. Sándor Sanyi (12): Általános iskolás vagyok, hatodikos. Két hónapja járok ide. Mindenki segít az edzésen. Megmutatják mit hogyan és miért kell csinálni. Étkezési szokásomon is változtattam. Szüleim is segítenek, támogatnak. Örülnek, hogy valamit sportolok. Remélem, ennek a testnevelésórákon is hasznát veszem majd. Mindennek oka van, szokták mondani, így e cikk megírásának is. Szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy Kiskun - lacházán jó lehetőségek vannak a címben szereplő testi-lelki adottságok fejlesztésére. Véleményem szerint kevesen élnek ezzel az adottsággal. A sportcsarnokban például folyamatosan teremlabdarúgó bajnokságokat lehetne rendezni. Higgyék el, nem hazabeszélek, hiszen Ráckevéről járok át edzeni és néhány ismerősöm ide jár moziba és táncra. Nem véletlenül. Mindenkinek hasznos és kellemes időtöltést kívánok a művelődési központban és azon kívül. Bezsenyi Sándor Én már tíz éve járok konditerembe. Két fiam van és ők is, amikor csak tehetik itt gyúrnak. Az élet csupa stressz és itt a rendszeres edzéssel ezt a fe - szültséget jól le lehet vezetni. A társaság nagyon jó, hiszen nem mindegy, hogy ezt a heti több órát az ember kikkel tölti. Véleményem szerint az egészség megőrzéséhez kell a rendszeres testmozgás és természetesen oda

5 Közlemény évre év szeptember 30-ig igényelhető a nagycsaládosok részére gázárkedvezmény. A nagycsaládosok akik három vagy több gyermek után részesülnek családi pótlékban kedvezményes áron vehetik igénybe a földgázt évre, amennyiben erre irányuló kérelmüket szeptember 30-ig eljuttatják a bejelentett lakóhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához. A kedvezmény az igénylőlap kitöltésével és a csatolt utolsó havi gázszámla másolatával igényelhető. Társasházban élőknek nem kell számlát mellékelni. A kérelmet annak kell benyújtani, akinek a nevére szól a számla (a hiánypótlás elkerülése érdekében). Az igénylőlapot a Kincstár postai úton megküldte az érintett családoknak, valamint letölthető a Kincstár honlapjáról (www.allamkincstar.gov.hu), továbbá beszerezhető a megyei igazgatóságoktól és a gázszolgáltatóktól is. Érdeklődni lehet a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatain, továbbá a Call Center ( , , , ) telefonszámain. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyermekünk betegségekor támogattak, segítettek bennünket, felkerestek, érdeklődtek, imádkoztak értünk. Répás család A Munkácsy Alapítvány kuratóriuma nevében (adószámunk: ) szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítő támogatását, akik adójuk 1%-ával támogatták alapítványunkat. Az Önök által az elmúlt évben számlánkra befizetett forintot az osztálykirándulások támogatására, és a sikeres nyelvvizsgát tett tanulók vizsgadíjának 50%-os támogatására használtuk fel. További támogatásukat előre is megköszönve, tisztelettel: a Munkácsy Alapítvány kuratóriuma A korábbi évekhez hasonlóan a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet Kiskunlacházán lakossági tüdőszűrést fog végezni. A tüdőszűrésen való részvétel nem kötelező, csak ajánlott. A szűrés időpontja október november 15. Kedd, csütörtök, péntek délelőtt 8 14 h-ig Hétfő, szerda délután h-ig Az utolsó napon november 15-én kedden délelőtt 8 12-ig Lakossági tájékoztató! szeptember 12., hétfő 17 óra Helyszín: Kiskunlacháza, Kinizsi út 1. Művelődési ház Énekes János terem Téma: Pest Megye Településrendezési Tervének módosítása különös tekintettel a településeket (Ráckeve-Kiskunlacháza) elkerülő út nyomvonalára. ELŐZMÉNYEK: Pest Megye Településrendezési Tervének (PM TrT) módosítása egyeztető fórumát június 30-án Ráckevén tartották. A megbeszélésen a települések főépítészei (Vargáné Ágoston Julianna, Nagyné Bácskay Nóra) tájékoztatást kaptak arról, hogy a jelenlegi Kiskunlacháza települést elkerülő út második alternatívájaként felmerült, hogy a belterületet nyugati irányból kerülje meg az elkerülő út. Ezzel lehetővé válna, hogy Ráckevét észak felől kerülve, a későbbiekben Duna híddal a Dunántúl elérhetővé válna. A két érintett település KISKUNLACHÁZA ÉS RÁCKEVE Képviselő-testülete felkérte Szabóné Pányi Zsuzsannát Pest megye főépítészét és Rhorer Ádám közlekedéstervezőt, hogy tartsanak nyilvános tájékoztatót Pest Megye Településrendezési Tervének módosításáról. A PM TrT módosítása véleményezési eljárásának egyeztető dokumentumát - jelen esetben a nyomvonal választását is tartalmazó véleményét településeink vezetőinek szeptember 21-ig kell megadni. A Pest Megyei Településrendezési Terv módosításának dokumentumaira vonatkozóan felhívást tettünk közzé a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján augusztus 1-jén, mely szerint: a módosítás tervezete megtalálható Pest megye honlapján a következő címen: (a teljes dokumentáció letölthető). Az elkerülő út tájékoztatása ügyében további rajzi mellékletet a hirdetőtáblán, a honlapon, valamint a helyi újságban jelentetünk meg a lakosság szíves tájékoztatására. (Előző 4. oldalon látható!) Ráckevei kistérség tervlap piros nyomvonal elkerülő út Dr. Répás József polgármester

6 SZEMADÁM GYÖRGY Keres ztes János önéletírása II. (Megjelent: Magyar Napló április) Onan pedig 1915 Augusztus 6 kán viszafelé hoztak két nap és kétéjjel itt leszálitottak és Verk - ne udinszba fogoly táborba vezettek tehát a neve Verkneudinszk eisenbank park. itt 10. hónapig voltunk inet elhoztak munkára Isinbe és két nap kellet gyalog mennünk ott Csisztazornyán ki - vittek egy gazdához gyiniszova kösségbe tizen kerütünk egy faluba magyarok kaptunk egy napra tíz kopekot 1916 tehát egy honapra három rubelt itt voltam negy hónapig egyhelyen tehát 1916 ban egy és fél hónapig pedig másik helyen 1916 Június 1 napján értünk oda és még akkor keztek nőni a búzák mert ott tavaszal vetik mégcsak azt írom hogy Verkhneudinszba voltunk télen és negyven és negyvenöt fokos hidegek voltak itt falun Lévai Jenő fent idézett művében olvashatóak a következő sorok: Averchnyiudinszki tá - bor ban Bauer orvos statisztikája szerint hadifogoly közül járvány nélkül egy év alatt elhalt Június egytől Novemberig voltunk négy pest megyei e két Hajdú megyei egy csanád m innét 1916 Novemberben ösze szettek 70 az az hetven vertyire Helyesen: verszt. Hetven vers zt majdnem hetvenöt kilométer. kellet szánkon menni mert Júniusba vetették a búzát és Augusztus derekán már arattuk még pedig aratógéppel a füveket is géppel kaszáltuk inét elhoztak bennünket tizenkét nap és éjjel 1916 Deczemberbe érünk vissza Európába itt Jaroszlávszki gubernia az az tartomány a város neve Rosztov egy nagy tópartján körülbelül olyan mint a Balaton mert a Szélessége 11 kilométer de télen szánkán jártunk át rajta nyáron meg gőzhajón itt voltam inét 25 kilóméterre falun Pázderina nevü kösségbe pósta volt Torecsa itt hároman voltunk egy gazdánál Magyarok egy Somogymegyei Győri Sándor és Veszprén megyei. Sári József a szomszéd köségbe volt egy Nyitra megyei Brath József és egy osztrák német József Ma za - necz és ezekkel vettük fel hárman az iránt nyugotnak vonaton és gyalog hazafelé ebe a köségbe voltam tizenhéthónapig 1916 Deczembertől 1918 Május 22 kén vettü fel a nyakunkba a világot Ismét Lévai Jenő könyvéből való az alábbi idézet: A vörösök maguk is mintegy hálából, hogy megint nem fogtunk fegyvert ezúttal ellenük a fehérek védelmében közhírré tették: Ahadifoglyok éppen olyan szabad polgárok, mint akár az oroszok. Mehetnek, ahová akarnak. Csak éppen a legjobb, ha egyelőre a helyükön maradnak, mert még tart a tél, s mindenfelé felütötte fejét a hadvonalon a tífuszjárvány. És a vasútvonal is megrongálódott, segítsenek megjavítani.«nem mondjuk, igazuk is volt, de hát a hadifogoly joggal bizalmatlan. Különösen, amikor egyéb mondanivalója is akadt rövidesen az új rendszernek:»minek mentek haza, mit akartok otthon csinálni? Az angol és francia kapitalisták járma alatt nyögni? Fizetni a vesztett háború hadisarcát? Maradjatok itt, itt van Keresztes János naplójának részlete szabadság, itt van a nincstelenek, a proletárok, az elnyomottak igazi hazája. Haza? mondjátok. A haza csak a gazdagoké, a birtokosoké, azoknak van hazájuk, nektek nincs, nem volt és nem lesz. Mi, proletárok, mindenütt otthon vagyunk a világon, mindenütt elnyomnak bennünket, egyformán szegények vagyunk mindenütt «A föld népe azonban nem volt kapható erre, őneki volt háza, birtoka, állata, családja, hazája Ezért indult hát haza bármi áron Keresztes János is. inét a vasútra jöttönk hárman Bath József és egy osztrák Józef Mazanecz és én Keresztes János jegyet váltottunk az álomáson Moszkváig 200 kilométer Moszkvától a harcztér négyszáz kilómeterre volt Vitebszk és Orsa közöt jöttünk át a németekhez tehát Moszkvátol jöttünk gyalog és az erdőkbe fák alatt aludtunk míg az élelmünk el nem fogyott első héten de már a második héten nem volt mit enni és kéntelenek voltunk kéregetéssel megszerezni az élelmet pézünk igaz volt de pézért nem lehetett kapni semmit mert ők is szegények voltak tehát vagy száz kilómétert jöttünk még közbe vonaton Moszkvátol a többit meg gyalog tehát tizenötnap értünk át a Németekhez pedig egy ízben egy muszkának aki azt áli totta hogy ő átvezet a határon százötven rubelt fizettünk és mégis orosz részen marattunk akor voltunk csak zsákba csak három kilométer volt Orsa és Vitebszk a hól a mieink voltak és nem tudtunk átmenni mert egy kis folyó volt közbe de este neki ugrottunk Szmolárnál és teljes ruhával át láboltunk a mi oldalunkra de nem is irom mert nem vagyok ilyen regény író hogy hogy mindent le irjak Keresztes János valóban nem regényíró, de a legnagyobb írók egyik jelentős képességét bírja. Nevezetesen azt, hogy tud jelentőségteljesen hallgatni bizonyos dolgokról. Nem csupán azért, mert az általa átélt borzalmak leírhatatlanok, hanem azért is, mert azok felfogása szerint nem tartozhatnak az emberi lét körébe, s ezért úgy kell őket felejtésre ítélni, mint egy rossz álmot. Aki átélte ezeket, az maga is szégyelli, hogy megtörténhetett vele ilyesmi. Ez az egyik oka annak, hogy az első világháborús veteránok nem meséltek túl sokat a valós élményeikről, s inkább az egyenruhás fényképeikkel feldekorált olajnyomatokat mutogatták, amelyeken a lóháton vágtató hős alatt ott díszlett a felirat: Szolgálati időm emlékeül. csak anyit hogy éjjel még vissza kerültünk az oroszokhoz és nagy ijedségünkre épen egy tábori őrshöz menve akik aludtak csak kettő volt fen és megkérdeztük mere van Orsa de már elis odalagtunk onnan és éjjel tizen egy órakor úgy vizessen megtaláltuk a német főörsöt a hól szinte a napos a kájhához ültettet és ott száritkoztunk míg az örség váltás volt reggel azok aztán elvezetek a városba Samolárba de ezek mind Germán németek vóltak onnét aztán Lengyel or - szágba hoztak bennünket Minsz k - be ott voltam öt napig akor behoztak Bresztlitovszk és Ko - velon át Colmba itt voltam 21 napig a megfigyelőbe onan onét Lembergen és Przsemyslen Mezőlaborcz át Sátor alja újhely Miskolcz Hatvan Gödöllő Bu da -

7 pest ithon voltam és kaptam egy hét mulva három hónapi szabadságot 1918 Júliusba és haza jöttem Isten segít ségével meg sza - badúltam a világháborútól Arról, hogy Keresztes János miként tudott visszazökkenni abba a kerékvágásba, amelyből csaknem négy évvel ezelőtt kibillentették, hogy miként kezdte ismét elölről mindazt, amit korábban felépített, hogy milyen erőfeszítésébe kerülhetett megemészteni a vele történteket, arról nem szól a fáma, de arról igen, hogy sok frontot megjárt katona lett később ilyen-olyan lelki betegség áldozata. de még aztán is sokan elvesztek mert 1918 ban kiütött a forradalom ma - gyarországba pedig még ált a háború gr Ká rolyi Mihály volt az elnök és kezökbe vették a kor - mánt a komunisták úgy neveztük vörösök diktatúrát csináltak Lin - der. Vágó! Kun Béla főbiztos zsidók azt monták nem akarunk több katonát látni. Pogány népbiztos elvtárs Bu - da pesten is ha egy katona tiszt ment az utczán hozzá léptek ketten hárman és levágták a csi lag jait mert szeréntük mindenki egyforma azt monták hogy nem akarunk látni töb katonát és így felbomlott a rend kint a fronton is igy aki jöhetett jot haza de leg tö bet elhajtottak az olaszok fogság b a Fenti sorokat igazán autentikus forrásként ajánlom azoknak a történészeknek a figyelmébe, akik Károlyi Mihályt és a dicsőséges Tanácsköztársaságot éltetve még ma is azt gondolják, hogy az akkori eseményeket a nép érdekei motiválták. Az 1936-ban született önéletírásnak itt vége van, de Keresztes János néhány év múlva újra kezdte az általa legfontosabbnak vélt történések dokumentálását Márczius havába Sán - dor József napjain kiöntött a Duna kis híján tudtuk a kösséget is megmenteni a Szürükön lévő 21 házat az ár elsodorta vagyis összedöntötte és elvitte a szalmákat igen hided tél volt nagyon vastag jég a Pázmándi részen Kégli részen szinte egy egy ház Családi kép 1943 Horvát Argalásé ösze dölt az Orbán és Krizsik házába is bent volt a víz Az ember szinte meg nyu - godva ol vas sa, hogy immár csak a menetrendszerűen bekövetkező természeti csapásokkal és az ugyanilyen menetrendszerű papváltásokkal kell ta lál koznia e naplófőkönyv lapjain év ellett hejezve Illés plébános úr és a Szűcs káplán úr Augusztus hóban és Szeptemberbe vagyis Au gusz tus 28 án megjött az új plébános Dr. Sujok Béla a káplán úr neve pedig Halász András ez hamar elis let innét helyezve 1939 November 15 én jött helyette vitéz Balassay József káplán 1940 jött Nagy József káplán 1939 ben építettek a temetőben kápolnát és pedig Juhász János és neje GubovicsAnna fiok hogy elveszett a világ háborúban tehát örökös nem volt és 20 hold földet szinte az egyházra hagyták bankházán egy tagban 1940 Június havában a templom festést kiatták a Tarlós családnak 3000 ezer az az három ezer pengőért álványozás nélkül freskók vagyis a fő hajon és a szentélynél képeket a Gubó család festette Érdekes lenne megtudni, hogy kik is lehettek ők, s vajon, hogy a Tarlós és a Gubó család maga festette, vagy csak festtette a fent említett szentképeket, s hogy azok megvannak-e még ma is Január 28 is - mét kiöntött a Duna há - rom napig hortuk a töl - tés nek a földet mert be akart jönni a kösségbe 5 napig nőt vagyis áratt de aztán kezdett apadni de már akkor majdnem mi n- den pinczébe feljött a víz de Február 15 kén éjjel újra áradni kezdett és 16 kán igen nagyon jött mégtöbb lett mint Januárba Vizállások Buda - pest nél 730 czenti A d o n y 688 Ercsi 700 Pöntölle 720 volt Du navecse Solt Apos tagnál három he - lyen elszakította a gátatt és így nálunk megszűnt a nagyob baj mert 17 kére félmétert apatt a víz A János fiam kivette részét mint utász katona volt érdnél ercsinél és későb Apostag és Soltnál a mentés körül Keresztes János visszaemlékezéseiben ez az egyetlen olyan hely, ahol megemlíti az egyik gyermekét, de őt is csak az árvíz kapcsán év Dunai árvíznél mink pedig egy hétig hortuk a földet innét a Kántor szállásrol Később 1941 ben Nagy Jó - zsef káplán ellett hejezve és he - lyébe jött másik neve Antal Jó - zsef ez egy igen kemény kispap kitisztíttatta az otthont és igazán mindentláto agilis, kezébe vette a Kalot ifjuságot és új elnevezésű kongreganisták leány, kalász egyesületet országos elnevezés lett a kongreganisták bol legények kat kalot legénykor egyesülete és a kongreganista lányok kath leányok országos szövetkezete kalász új elnevezés egész országra szólló egyesület 1942 December 4 kén dr. Sujok Béla plébános ellett he - jezve Váczra ment teológiai ta - nár lett és helyette let ide nevezve plébánosnak Szombati László esperes a káplán is el ment Antal József 1943 Január 17 kén és jött helyette 1945 ben Acsai József 1944 Február 27 től Márczius 5 ig volt nagymissió két fe ren c - zes atya tartotta. Páter Roznik Rajnér és Gyárfás Győző Keresztes János önéletírásának utolsó mondata így hangzik: Az oroszok bejöttek hozzánk 1944 November 3 kán többet nem irok róla Az életéből hátralévő tizenkét évében nem is írt egy sort sem az eddigiekhez. Utóirat A cikk szerzője Szemadám György (1947-) festőművész, író. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének, a Magyar Festők Társaságának, a Szinyei Merse Pál Társaságnak, az Altamira Egyesületnek, a Patak Csoportnak, a Magyar Művészeti Akadémiának és a Magyar Írószövetségnek ben ki - tün tették a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével, 2001-ben pedig Mun kácsy-díjat kapott. Ezúton mond köszönetet A Mi Újságunk szerkesztősége a cikk szerzőjének aki a naplóíró Keresztes János bácsi unokájának, Keresztes Katalinnak a férje valamint Oláh Jánosnak, a Magyar Napló főszerkesztőjének, hogy hozzájárultak a közléshez. Köszönet Keresztes János bácsi másik unokájának, Si mon né Keresztes Erzsébetnek és János bácsi menyének Keresztes Jánosnénak született Orbán Mária akik a cikk megjelentetésében közreműködtek. Keresztes János testvérének a fia volt a híres magyar nótaszerző, Keresztes Mihály ( ). János bácsi gyermekei már nem élnek, csak a naplóban említett fiának a felesége, Ke - resz tes Jánosné, aki 84 éves. A naplóíró 11 unokája közül három Peregen, kettő Lacházán, a többi az ország más városába költözött házasság révén. Mind a 21 dédunoka fejből tudja a fogság állomásait, s az ominózus mondatot: Az oroszok bejöttek hozzánk nov. 3-án, többet nem írok róla. Ezt az ígéretét János bácsi komolyan vette, mert ezután egy betűt nem írt a naplójába. A magam részéről ezt sajnálom, viszont életének korábbi szakaszáról szóló történelmi értékű beszámolójáért hálás köszönet illeti. dr. Szijártó József

8 I. B o r - é s s z ö rp v e r s e n y O k tó b e r 8. K is k u n la c h á z a A művelődési ház október 8-án tartja hagyományos szüreti ünnepségét, melyet idén együttesünk új színfolttal szeretne gazdagítani. Ezért versenyre invitáljuk településünk apraját-nagyját, a háziasszonyokat és az ügyes kezű urakat! Borverseny: Nevezni 3 féle borral lehet: fehér, vörös és rosé Nevezési díj boronként: 500 Ft Szörpverseny: (Minimum mennyiség 5 dl fajtánként.) Nevezni bármilyen szörppel lehet (málna, meggy, bodza... stb.) Nevezési díj szörpfajtánként: 500 Ft (Minimum mennyiség: 1dl fajtánként.) Zsűri: Mind a bornál, mind a szörpnél 5 tagú zsűrit szeretnénk. A zsűritagok sorába jelentkezőket várunk! Bor: 18 éves kortól bárki lehet a zsűri tagja, több jelentkező esetén sorsolás útján döntünk. Szörp: 6-8 éves kor között bárki lehet, több jelentkező esetén sorsolás útján döntjük el a zsűri tagjait. Döntési szempontok: A bornál és a szörpnél is szín, illat, íz. A szörpnél az ízt a hígítás után értékeljük (1/6 arányú hígításnál.) Nevezés: Nevezni lehet szeptember 30-án éjfélig. A borokat és a szörpöket Kiskunlacházán október 1-7-ig a Rákóczi út 113. szám alatt óra között vesszük át. A nevezett borok, szörpök számot kapnak. A versenyre regisztrálók nevét, települését megjelenítjük honlapunkon. Eredményhirdetés: október 8. A szüreti felvonulás utolsó állomásán, a Kossuth téren. Elérhetőségek: (Simon Zoltán) ; A verseny támogatói: Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár Kiskunlacháza, Mobil Trans Zrt. Akik segítséget kérnek: Talán sokan nem tudják, de Budapesten működik egy óvoda, melybe hajléktalan gyermekek járnak. A kicsik minden nap tiszta ruhát és élelmet kapnak, és fürdetik is őket. Az óvodának, a gyermekeknek nagy szüksége lenne os méretű ruhákra és ös cipőkre, mondta el Szabóné Förhétz Krisztina óvodavezető. Az ovi 2004-ben szükségből nyílt, hiszen a szabályok szerint az óvodákba csak olyan gyermek vehető fel, akinek lakcíme, tartózkodási helye van. A szakemberek szerint a fedél nélküli gyermekek száma Ma gyar - országon közel ezer fő, ők lakásnak nem minősülő helyiségekben, például pincékben húzzák meg magukat. A pesti hajléktalanóvodába egész Budapestről viszik a gyerekeket. Az ovi reggel hétkor nyit, a gyerekeket először megfürdetik, aztán tiszta ruhába öltöztetik, és enni kapnak, mert nagy részük délután négytől másnap reggelig nem eszik. Nincs mit. Az óvodavezető szerint az ő kis óvodásainak az a legnagyobb örömük, ha van mit enni. Minden ételt megmutatnak nekik, ha lereszelnek egy káposztát, azt is, mert volt olyan kicsi például, aki úgy érkezett hozzájuk, hogy kizárólag a krumplit ismerte. Tartós élelmiszernek és játékoknak is örülnének az óvodában. A Kiskun Néptánc Együttes nyári programjainak legjelentősebb eseménye zajlott augusztus 7-én Kunszetmiklóson. Beneveztünk az I. Röpülj Páva néptánc-fesztiválra, amelyen a környék településeiről meghívott együttesek műsorszámainak bemutatói alapján zsűri értékelte a versenyre benevezett koreográfiákat. Együttesünk Kalocsai tánca, a felnőttek és a Volly AMI Kiskun Rózsái közös produkciója ezüst fokozatú minősítést kapott. A Kiskun Rózsái ifjúsági csoport pedig a Szatmári táncokkal arany fokozatú díjban részesült. Az együttes ez alkalommal vett részt először verseny jellegű szereplésen. A továbbiakban is szívesen eljutnánk más helyszínekre, így szeretnénk, ha minél több támogatóra találhatnánk, aki utazásunk finanszírozásában segítene. Így lehetőség nyílna na gyobb hírnevet szerezni településünknek. Kakuk Marianna művészeti vezető Aki tud ruhákat és cipőket küldeni, az alábbi címre juttassa el: Wesley János Óvoda 1086 Budapest, Dankó u. 11.

9 Befejező rész A médiatörvény (rövidített elnevezése: Mttv.) hatalmas mennyiségű tudásanyagot halmozott fel, ennél fogva képtelenség újságcikk keretében mindent megosztani az olvasóval, legfeljebb arra vállalkozhatom, hogy felkeltem az érdeklődést a törvény tanulmányozására. Itt van mindjárt a médiatörvény által bevezetett új fogalmak értelmezése, magyarázata. A 203. hat oldalon keresztül, 72 pontban, audiovizuális médiaszolgáltatástól a virtuális reklámig abc sorrendben, azokon belül jó néhány alpontban adja meg a magyarázatokat, az értelmezéseket. Sem hely, sem idő nincs teljes részletességgel történő ismertetésére, ezért csak az első és az utolsó kifejezést és néhány, esetleg a televízió képernyőjén már megjelent kifejezés magyarázatát írom le, a többi pedig szép lassan át fog menni a köztudatba, vagy az érdeklődő olvasó kézbe veszi a Magyar Közlönyt és megtanulja az új fogalmak értelmezését, mint ahogyan annak idején, gyermekkorunkban megtanultunk írni és olvasni. A médiatörvényben az információs társadalom szabályozására lerakott alapok már az új korszak kihívásaira adnak válaszokat. Aki nem kívánja elszenvedni az újfajta analfabéta állapot kellemetlen következményeit, az meg fogja tanulni ezeket a fogalmakat. Tehát néhány új fogalom: audiovizuális médiaszolgáltatás: hangos vagy néma mozgóképeket tartalmazó műsorszámokat bemutató médiaszolgáltatás ; virtuális reklám: digitális technikával vagy más módon a mű - sorjelbe, illetve a műsorszámba utólagosan beillesztett reklám ; kereskedelmi közlemény: olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának, vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés ; lineáris médiaszolgáltatás: a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás ; sajtótermék: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, a m e l ynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton ke - resztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása so rán megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében ; televíziós vásárlás: az a reklám, amely ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében árunak, szolgáltatásnak, jogoknak és kötelezettségeknek a forgalmazóval vagy szolgáltatóval való kapcsolatteremtés útján történő értékesítésére vagy más módon történő igénybevételére tartalmaz közvetlen ajánlatot, ideértve a mé - dia szolgáltatásban közzétett, gaz dasági vállalkozásként működő telefonos játékokat is ; termékmegjelenítés: a kereskedelmi közlemény bármely olyan formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre való utalást tartalmaz oly módon, hogy az fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében egy műsorszámban jelenik meg. Médiatörvényünk az információs társadalom intézményrendszerét hasonlóképpen építi fel, mint annak idején megépítették a középkorban a várakat. Idegen támadások sikerétől azonban a legjobban megépített vár sem védte meg a lakosságot, ha nem szolgált benne olyan tehetséges és elszánt katonaság és lakosság, mint az egri várban, ahol megfutamították a török támadókat. Különbség csak annyi, amennyi a demokratikus berendezkedés különbsége a feudális társadalmi berendezkedéstől, ennek ellenére nem kell feltétlenül elhinni, hogy nem vagyunk védve az internetszeméttől, csupán szabad akarata van minden felnőtt magyar ál - lam polgárnak abban, hogy mit fogyaszt, mi az, ami nem üli meg a gyomrát és mi az, amit megenged kiskorú gyermekeinek, ki - használja-e a médiatörvény biztosította lehetőségét a szeméttől, a lelki szennyezéstől való védelemre. Az intézményrendszer legfontosabb elemeit már érintőlegesen ismertettem az előzmények kapcsán, azonban a médiatörvényben teljes részletességgel született meg a szabályozás a feladatés hatásköreiken, gazdálkodásukon át egészen az eljárásrendig, a szankciókig, a szankciók alkalmazásának körülményéig bezárólag. A törvény a III. részben foglalkozik a közszolgálati mé di a- szolgáltatással és ennek kapcsán az intézményrendszerével. A II. fejezettel hozza létre az új közszolgálati közalapítványt, kuratóriumát, szabályozza összetételét, feladat- és hatásköreit, működését, gazdálkodását, valamint a kuratórium elnökének és tagjainak a díjazását. Mint már korábban jeleztem, a törvény IV. részében a média - szolgáltatások és a sajtótermékek felügyelete cím alatt szabályozza az előzményi törvénnyel létrehozott Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalát, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsot, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsát, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot, a Médiatanács Mé - dia tudományi Intézetét, valamint a Média- és Hírközlési Biztos intézményét. Mindezek mellett létrehozta a médiaigazgatásban a társszabályozást önszabályozó szervezet formájában azzal, hogy részletesen szabályozta az eljárásrendjét és a tevékenysége fe - letti felügyelet rendjét. Már csak arra van lehetőségem, hogy a pénzügyi kérdések kapcsán megjegyezzem: a bonyolultnak tűnő intézményrendszerben a pénzmozgások zárt rendszerét a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, illetve annak azon kötelezettsége biztosítja többek között (vannak egyéb biztosítékok is beépítve a törvényben), hogy pénzforgalmi számláját a Kincstárban köteles vezetni. Szerintem ez nagyon fontos rendelkezés. Amennyiben egészségi állapotom lehetővé teszi, a következőkben alaptörvényünkkel nekem jobban tetszik igy: Alkotmányunkkal fogok foglalkozni. Dr. Gyurik Mária A Mi Újságunk Alapítva 1992 márciusában A megjelenõ anyagokért szerzõink felelnek, azok nem minden esetben tükrözik a szerkesztõség véleményét. Lapzárta minden hó 20-án!

10 Van egy köz a ráckevei úttal szemben. Többször is járok arra. Az én gyerekkoromban állt itt egy ház. A község tehénpásztora lakott benne a családjával. Szinte magam előtt látom a házat Fehérre meszelt, nádtetős ház, kicsi padka. Egyidős lehetett a faluval. Két szoba, kemence, há - tul ólak és istállók a falu bikáinak. 7 bika és a kan disznók. Az épület végében egy nagy karám, utána szalma, szárkúpok, takarmány. Kerítés nem volt sem elöl, sem hátul. Pásztor köznek hívtuk. Gyalogosan vagy lőcsös ko - csival, szűkösen, vigyázva a ku - tyáktól, végig lehetett menni. A 30-as években sok tehén volt a faluban, majd 300. Házanként kettő-három, de ha csak egy is, túró, tej volt bőven. Akik nem tartottak tehenet, a szomszédba jártak tejért. A megmaradt tej a tejcsarnokba került, ahol kis könyvbe írták, hány li tert vittünk naponta. Havonta fi zettek érte, és minden hónapban új könyvet kaptunk. A tehenek tavasztól őszig kijártak a Nagylegelőre. Reggel indult a pásztor, fújta a tülköt, pattogott a kancsika, és tudtuk, hogy ki kell engedni a tehenet. Az idősebb jószágok már ismerték az utat, és mentek elöl. A Felsőkereszt utcán befordultak, hozzájuk csapódtak az állatok a mellékutcákból, a Kert utcán visszafordultak, ott is sok tehén ballagott hozzájuk, arra voltak a szálláskertek, az istállók. A Szent Im re utcában nem volt se ló, se te hén. Az Alsókereszt utcánál (ma Móricz Zsigmond utca) ta - lál koztak és ballagtak a Nagylegelőre. Csendesek voltak az ut - cák, autók nem jártak, bicikli is kevés volt. A Nagylegelő a falu szélétől Dömsöd felé, a ráckevei határig húzódott, az úrhegyi szőlők vége és a Nagyér között. A gulya itt legelt egész nap, 5-6 óra felé jöttek haza. Igyekeztek hazafelé, és minden jószág megállt a saját kapujuk előtt. Minden tehén hazatalált. A pásztor mindenki te henét ismerte, ha egy mégis el - té vedt, hazakísérte. Ha senki nem volt otthon, valamelyik szom széd mindig beengedte az állatot az istállóba. A nagyobb gazdák bérest al - kal maztak, akik a jószág etetését és gondozását végezték éjjelnap pal. Ott aludtak az istállóban, és a földeken is segítettek. Nyáron gyakran előfordult, hogy nyugat felől jött egy viharfelhő, zörgés villámlás, a tehenek meg ijedtek és megindultak hazafelé. A pásztor ilyenkor nem bírt velük, az állatok futottak a kapuhoz, ahogy bírtak. A vihar aztán, amilyen gyorsan jött, el is ment. A bika is kijárt a csordára. Ta - vasszal és nyár elején születtek a borjak, amiket eladtak, vagy felnevelték őket. A növendék borjakat is kihajtották a legelőre, Bu - gyi Ürbőre, Szent György naptól (ápr. 24.) Szent Mihály na p jáig (szept. 29.). A nyári hó na pok ban a gazdák gyakran kigyalogoltak szemügyre venni az állatokat, meglátogatni a pásztort, érdeklődni, nincs-e valami baj. A disznókat is kihajtották régen le gelni. A disznópásztor ne ve ka nász volt. Ő később in dult a kon dával, a legelő itt volt a faluszélen. Ugyanúgy vonultak az ut cán, mint a tehenek. A vásáron vett malacokat megjelölték festékkel. A gazdasszony egy-két na pig kísérte őket, hazafelé is csalogatta, mutatta az utat egy kis sze - mes takarmánnyal. Általában augusztus felé kezdtek hizlalni, mert télen voltak a disznóvágások. Füstölték a szalonnát, kolbászt, oldalhúst, és a sonkákat. Hűtőszekrény még nem volt, csak a henteseknél volt jégver e m ben az orosz katonaság megszállta a falut, sok állatot elvittek, mert kellett az élelem a katonáknak. Az 50-es években aztán a beszolgáltatások miatt ismét megcsappant az állatállomány. Ki volt írva, hogy a föld aranykorona-értékének alapján kinek mennyi állatot kell leadni vagy olcsón odaadni. Akinek saját állata nem volt, annak a vá - sárban kellett megvenni a leadásra ban megalakult a Pe - reg TS z, és a földeket a közösbe kellett adni. Sőt, a lovakat szer - szá mostul, kocsistul. Így nem ma radt se föld, se ennivaló. A te - henek fogytak, alig maradt né - hány, így már nem volt szükség pásztorra Később a házat is lebontották, de a köz megmaradt. Még a neve is feledésbe me - rült Annyit őrzött meg az em lé - kezet, hogy régen ott bikák voltak, ezért kezdték bika köznek nevezni. De az eredeti neve an nak a kis átjárónak Pásztor köz! Jó lenne, ha egy kis táblácska jelezné ezt, és visszatérnénk a hagyomány szerinti elnevezéshez! Szebellédi Mihályné Pokornyik Anna A gyermekek leggyakoribb be - teg sége: az elhúzódó nátha kö - vet keztében kialakult szövődmények. A szűnni nem akaró orrfolyás és orrdugulás mellett a köhögés a legáltalánosabb panasz. A betegség kezdetét a szülők szinte minden esetben a közösségbe kerüléssel hozzák összefüggésbe. A kórokozó fertőzőképessége és a gyermek aktuális immunitása alakítja a betegséget. A kórkép gyakorisága indította el Miriszlai Ernő professzor úr munkacsoportját arra, hogy ki - dol gozza a gyermekkori náthás ere detű orrmelléküreg-, középfül-, orrmandula- és légúti gyulladások megelőzésének és műtét nélküli kezelésének módját. Eh - hez tartozik a szívótechnikával történő váladékeltávolítás, ami a kórokozók mennyiségét csökkenti. Az inhalációs terápia a váladék oldását és kiürülését se - gíti a légutak teljes hosszában. Abban a korban, amikor a gyermek még nem tudja kifújni az orrát, az orrváladék rendszeres leszívása csökkenti a váladékkal tovaterjedő fertőzés kialakulását. A nátha első és leggyakoribb szövődménye az arcüreggyulladás, mely gyakran okoz krupp - hoz hasonló heves száraz éj sza - kai kö högést, de nem azonos azzal. Teljes gyógyulást csak az arcüregek és a rostasejtek gyulladásának megszűnése eredményez. A náthával kezdődő és a tüdőben hörghuruttal folytatódó, heteken át tartó kórkép főleg az óvodás korú gyermekek betegsége. Terápia: a porszívós orrszívó használata, valamint az orrnyálkahártya lelohasztására és egyidejű váladékoldásra alkalmas orrspray, lehetőség szerint sóoldatos inhalálás. Nem gyógyuló esetekben igen hatékony segítség lehet a Proetz-kezelés. Hatására a melléküregekben lévő váladék a kórokozók tömegével együtt eltávolítható. Ez előzetes aerosolos inhaláció és melegítés után fekvő helyzetben, hátralógatott fej mellett orvosi rendelői körülmények kö - zött történik. Egyik orrfélbe steril fiziológiás oldatot csepegtetünk, amelyet a másik oldal orrfeléből kiszívunk (Bernoulli törvény). Korhatár nincs. Sajnos, nem minden esetben kerülhető el az antibiotikus terápia. Miriszlai professzor úr álláspontja szerint az elhúzódó nátha nem banális betegség, hanem kiindulópontja a légutak betegségeinek. Az orrhigiéné gondolata és eszközei ennek a preventív szemléletnek eredményeképpen alakultak ki, amelyet a professzor úr tanítványa, volt munkatársa, dr. Somi Ildikó gyermek fül-orr-gégész is visz tovább. Az orrhigiéné kifejezés az orrjáratok tisztaságának fontosságát jelenti minden életkorban. Ennek egyik otthoni eszköze az orrszívós porszívó mindennapi gyakorlattá vált, határainkon túl is ismerik... A náthával együtt hét egymást indukáló betegségsorozat alakul ki, amelyet Miriszlai professzor úr a betegség mérföldköveinek nevezett: nátha, arc üreg - gyulladás, fülkürthurut, sa vós dob üregi folyadékgyülem, orr - mandula duzzanata, gége-légcsőhurut, hörghurut. Tartós orrfolyás, köhögés hátterében gyakran ez a hét kórkép áll. Somi doktornő találóan Hétfejű Sárkány betegségnek nevezte el, utalva arra, hogy nem elég egyegy részproblémát megoldani, a teljességre kell törekedni. Erről írt mesekönyvet a Hétfejű Sárkány címmel és a szülőknek Győzelem a nátha felett c. könyvet. Dr. Jákli Györgyi

11 Bírságok kiszabása, szervezett szemétszállítás, legális hulladéklerakó Mindez hiába. A szemét csak gyűlik, az emberi felelőtlenség határtalan, a normák és szabályok betartása teljesen feledésbe merül Senki nem törődik azzal, hogy a közterületre leborított hulladéknak beláthatatlan káros következménye is lehet amellett, hogy szemétdombot csinálunk saját környezetünkből. Összefogás nélkül hiába való annak a néhány embernek az igyekezete, akik nem csak a Föld Napján, hanem a szürke és szemetes hétköznapokon is próbálnak kialmozni településünk határában. A hulladékgazdálkodási törvény alapján a hulladékot annak kell elvinnie, akinek a területén van. Ez tetemes költséggel jár, ezért nem tudják elszállíttatni egy idő után azok az emberek, akiknek a területére idegenek által telepített szemétdomb kerül. A szemét meg csak gyűlik Pfeifer Rikárd, a mezőőri csoport vezetője több illegálisan lerakott szeméthalom eltávolítását is megszervezte az elmúlt években a KUNÉPSZOLG Kft. és a mezőőri csoport tagjainak tevékeny segítségével, de a mostanra kialakult állapotok már ennél több embert kívánnak. Ezért segítőket, támogatókat keresnek. Amire szükség lenne: Szponzort keresünk szemétlerakók felszámolásához. (Szponzorok adakozzanak a lerakási díjhoz, melynek mértéke: Ft + Áfa/t) Vállalkozók, áldozatkész polgárok felajánlásait várjuk. (Ajánlhatnak pénzt, kétkezi munkát, fuvart.) Az önkéntesek adatbázisba kerülnek. Amint összejön elegendő összeg, eltakarítunk egy adott lerakóhelyet, és a dömsödi szemétlerakóba szállítjuk. A szeméthalom felszámolásánál az adományozó is jelen lehet, sőt segíthet is! Amit ezért adni tudunk: A tudat, hogy az Ön segítségével számoltunk fel egy lerakóhelyet! Az A Mi Újságunkban és a honlapon egy rövid beszámoló az eseményekről, a szponzor, a munkások és a szállító említésével, köszönetnyilvánítással. Természetesen a lerakás elkövetői a lehető legszigorúbb büntetésre számíthatnak! A bírság mértéke akár Ft is lehet! Az első felszámoló esemény, augusztus 18. (Erről láthatnak fotókat olvasóink.) A Krosszpályától a Duna felé vezető fasor megtisztítása. kb. 4 m 3 szemét veszélyes hulladéknak minősülő gumiabron - csokkal összegyűjtése, elszállítása. Segítőink: Jónás Kálmán mezőőr, Pfeifer Rikárd mezőőri csoportvezető, Horák Károly és Bangó Bálint a Kunépszolg Kft. munkatársai. Fuvar: Kunépszolg Kft. Szponzor (aki a lerakás díját fizette): Pfeifer Rikárd hajózási vállalkozó. Köszönjük önzetlen segítségüket! Gy. M.

12 Bár 2011-ben or - szá gunkban és s z e r- te a világon Liszt Ferencre emlékeznek, mi úgy éreztük, hogy a 130 esztendővel ezelőtt született Bartók Béla is megérdemli, hogy gondoljunk rá. Őt ünnepeltük márciusban, szavakkal el nem mondható közös emberi dolgaink megszólaltatóját. Nem sok olyan név van történelmünkben, amely bárhol is ejtik ki a nagyvilágon egy - ér telműbben idézné föl Ma - gyar or szágot, mint az övé. Zenéje ma már az egész emberiségé, ő az a művész, akinél élet és alkotás tö kéletes egységet alkot. Sokoldalúságát csak csodálni tudjuk, mun kás sá - gának legnagyobb titka, hogy zenéjében művészetté sűrítette az emberiség sorskérdéseit. Így lett életműve sajátosan ma - gyar és egyben világot átfogó. A hónap második felében rá em lé keztünk programjainkkal: a muzsikusra, a zeneszerzőre, az előadóművészre, a tu - dósra, a nevelőre. Március 19- én nyílt meg az aulában Balló Andrea ki állítása, s még ugya n- ezen napon egy operaest keretében hallgathattuk meg a szín házteremben A Kékszakállú herceg várának jellegzetes dallamait. A programsorozat zárásaként március 26-án délután ke - rült sor az alkotópályázat ere d- mény hirdetésére és a KI MIT TUD? le bo nyolítására. Nagy-nagy örömünkre ezúttal is számos kiváló és értékes pá - lyamű érkezett be az év elején ki írt alkotópályázatunkra. A beérkezett pályamunkák sok - fé lesége egyértelmű, volt köztük, amely a népdalgyűjtőt, a zeneszerzőt, a muzsikust jeleníti meg, ám a mű vek többsége zeneműveinek sokféleségét tü k- rözte. És ezúttal nem álltunk meg a képzőművészetnél, a szín vonalas zenei és nép tánc - bemutatók is örömteli perceket szereztek mindnyájunknak. Ezúton köszönjük min - den al kotónak és fellépőnek, valamint tanáraiknak a részvételt, a díjazottaknak pedig szívből gratulálunk. S íme az eredmények: A Bartók Béla születésének 130. évfordulója alkalmából rendezett KI MIT TUD? eredményei DÍSZOKLEVÉL arany m i nő sítés: Németh Patrik Donát zongora (tanára: Bilku Marina / Volly AMI Kiskunlacháza) Tang Xiao Tong zongora (tanára: Halasiné Németh Erika / Volly AMI Kiskunlacháza) Gárdonyi úti Általános Iskola néptánccsoportja Kiskunlacháza (tanáraik: Kakuk Marianna és Urbán Márton) Povenszki Ákos furulya (tanára: Csomós János / Volly AMI Kiskunlacháza) Bors Adrienn zongora tanára: Jencsik Zsuzsa / Ránki AMI Ráckeve) Szent Imre úti Általános Iskola néptánccsoportja Kiskunlacháza (tanáruk: Urbán Márton) Lindner Sára / zongora Mertl Enikő / fuvola (tanáraik: Jencsik Zsuzsa és Nyúl László / Ránki AMI Ráckeve) Budavári Balázs trombita (tanára: Breznyán István / Volly AMI Kiskunlacháza) Kiskun Rózsái Néptánccsoport Kiskunlacháza (tanáruk: Kakuk Marianna) Szanyó István Mihály / Kállai Melinda néptánc improvizáció (Ráckeve) ezüst minősítés: Szecsei András furulya (tanára: Vági Tamás / Volly AMI Kiskunlacháza) Vörösmarty úti Általános Iskola néptánccsoportja Kiskunlacháza (tanáruk: Urbán Márton) Kiskun Vadvirágok Néptánccsoport Kiskunlacháza (tanáruk: Kakuk Marianna) Majoros Gabriella zongora (tanára: Bilku Marina / Volly AMI Kiskunlacháza) A Bartók Béla születésének 130. évfordulója alkalmából rendezett alkotópályázat eredményei Óvodás korosztály tanára I. hely: Horváth Dorka tűz zo mánc képe Balázs Ka talin Gyuris Petra Viski Tünde Ráckeve Szivárvány Óvoda II. hely: Schwarczenberger Dorka Szivárvány csoport III. hely: Hétszínvirág csoport Rác keve Szivárvány Óvoda 6-8 éves korosztály (1-2.o.) I. hely Hartai Ádám 1.o. Dezső Lajos AMI Dömsöd Kérges Tünde II. hely Farkas Adrienn 1.o. Volly István AMI Kiskunlacháza Balázs Katalin II. hely Novák Botond 2.o. Szent Imre Kat. Ált. Isk. Rác ke ve Mertl Attila II. hely Molnár Indira 1.o. Dezső Lajos AMI Dömsöd Kérges Tünde III. hely Gál Ágnes 2.o. Dunavarsány, Csobolyó Mik lós né 9-10 éves korosztály (3-4.o.) I. hely Alberczki Máté 10 éves Volly István AMI Kiskunlacháza Bányai Gábor, I. hely Liptai Melitta 3.o., Dezső Lajos AMI Dömsöd Kérges Tünde. II. hely Korbel Sára 3.o. Szent Imre Kat. Ált. Isk. Ráckeve Mertl Attila II. hely Csiszár Dóra 4.o. Dezső Lajos AMI Dömsöd Kérges Tünde. III. hely Nagy Csaba 10 éves Volly István AMI Kiskunlacháza Bányai Gábor III. hely Orbán Borbála 4.o. Szent Imre Kat. Ált. Isk. Ráckeve Mertl Attila IV. hely Csóka Nóra 10 éves Ránki György AMI Ráckeve Tóth Istvánné éves korosztály (5-8.o.) I. Mertl Enikő 5.o. Szent Imre Kat. Ált. Isk. Ráckeve Mertl Attila I. hely Gergő Judit 7.o. Szent Imre Kat. Ált. Isk. Ráckeve Mertl Attila II. hely Knapik Anna 11 éves Ránki György AMI Ráckeve Tóth Istvánné III. hely Schwarcz Anna 7.o. Szent Imre Kat. Ált. Isk. Ráckeve Mertl Attila. III. hely Balla Nóra 11 éves, Ránki György AMI Ráckeve Tóth Istvánné Felnőttek I. hely Deák Ágnes Bocskai István Iskola Halásztelek II. hely Gál Emese 18 éves Bocskai István Iskola Halásztelek Deák Ágnes Tűzzománc alkotások 1-2. osztály I. hely Tóth Dorka 2. o. Volly István AMI Kiskunlacháza Balázs Katalin II. hely Horák Balázs 2.o. Volly István AMI Kiskunlacháza Balázs Katalin III. hely Sándor Iza 2.o. Volly István AMI Kiskunlacháza Balázs Katalin 3-4. osztály I. hely Barócsy Anna 3.o. Volly István AMI Kiskunlacháza Balázs Katalin II. hely Jakab Adrienn 4.o. Volly István AMI Kiskunlacháza Balázs Katalin 5-6. osztály I. hely Tóth Karolina 5.o. Volly István AMI Kiskunlacháza Balázs Katalin 7-8. osztály I. hely Holecz Gál Ágoston 7.o. Volly István AMI Kiskunlacháza Balázs Katalin II. hely Mester Ákos Zsolt 8.o. Volly István AMI Kiskunlacháza Balázs Katalin Szabóné Eszes Erzsébet könyvtáros Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár Kiskunlacháza

13 Tisztelt Olvasók! A Kiskunlacházi Ifjúsági Fú - vós zenekar utánpótlás csoportja július 3-tól 10-ig részt vett a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok ren dez - vénysorozaton. A zenei táborban muzsika, játék és sok-sok kirándulás színesítette a prog - ramot. Mű vésztanáraink jó - kedv vel és szeretettel vettek részt a különböző zenekari próbákon. Az erdei életre és a környezettudatos életmódra való nevelés keretein belül kalandtúra, számháború valamint a Muzsla-hegycsúcs meghódítása is rendkívül érdekesnek bi - zonyult a növendékek számára. A fakultatív programok mellett természetesen a kultúráé volt a főszerep. Három koncerten közreműködtek a Volly-AMI tanulói, melyek közül a Szur - dokpüspökiben és a Fenyves - pusztán megrendezésre került eseményekre igen nagy számban látogatott el a Tisztelt Nagyérdemű. Köszönetemet sze retném kifejezni mindazon szülőknek, akik odaadóan segítették a tábor létrejöttét. Az An - na-ligetben megrendezésre ke - rült zenei táborban a következő szaktanárok voltak segítségünkre: Nagy Mónika fuvola, Galambos Mónika klarinét, Baksi Nóra szaxofon, Vass Tibor trombita, Petz Pál trombita, Vági Tamás kürt, Csomós János tuba, Zólyomi Árpád zongorakíséret. Az együttes ne - vében speciális köszönetemet szeretném kifejezni Szabó Lajos erdőmérnök úrnak a Mu- zsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok rendezvénysorozatra történő meghívásáért. Tisztelettel: Breznyán István Volly-AMI ig.

14

15

16 A közterületek, parkok a települések kirakatai. Kiskunlacházáról is ezek állapota, tisztasága alapján alkotnak véleményt az idelátogatók, vagy a községen áthaladók. Alakítsunk ki közösen szebb képet településünkről úgy, hogy vigyázunk köztereink, parkjaink tisztaságára! Használjuk rendeltetésszerűen a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, és figyelmeztessük erre ismerőseinket is! Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-, tarkótáji fejfájások, allergia, arcüreggyulladás, hátra, torokba csorgó váladék, száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik Ön vagy gyermeke napjait, éjszakáit? Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával (Proetzmódszer) megoldást kínálunk az arra alkalmasoknál. Dr. Jákli Györgyi Előjegyzés: Dabas, Luther u. 10. Hétfő, szerda: tól, szombat: tól

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Órabeosztás és szülői értekezlet

Órabeosztás és szülői értekezlet Órabeosztás és szülői értekezlet Antal Gábor (Rézfúvós) Bartók Béla AMI Borst terem szept. 01. (csütörtök) 16.00-18.00 Szülői értekezlet Ádám Mariann (hegedű) Diadal úti Ált. Isk. 212. szept. 01. (csütörtök)

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531-041; 531-042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531-041; 531-042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531-041; 531-042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com Iktatószám: 1410-1/2015. 31. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A Képviselő-testület november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 371/2010. (XI. 22.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján Intézmény neve: Levendula Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200223 Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján 1. A ok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 1/2015. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

a évi Franciska Bál sikeréhez.

a évi Franciska Bál sikeréhez. Köszönjük minden kedves támogatónknak, hogy hozzájárultak a 2011. évi Franciska Bál sikeréhez. Csurgay Franciska Általános Iskola Tantestülete, Szülői Munkaközösség, Táborfalvi Diákévek Alapítvány, Pengetár

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata! november 27. vasárnap 22:19

Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata! november 27. vasárnap 22:19 Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata!. november 7. vasárnap :9 Magyar Darts Szövetség hivatalos oldala Szombaton új helyszínnel, de régi gyõztesekkel folytatódott a Steel Nemzeti Bajnokság egyéni

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

MAGYARORSZÁG EGYETEMI FŐISKOLAI ATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA Miskolc

MAGYARORSZÁG EGYETEMI FŐISKOLAI ATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA Miskolc Nevezési lista Férfi 100 méter Bódis Kornél 1990 Győri Atlétikai Club Elfogadva 11.10 Ecseki Dániel 1989 Szolnoki MÁV-SE Elfogadva 10.67 Farkas Dominik 2000 BSC Elfogadva 11.61 Grill Dániel 1996 Győri

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Kerületi Informatika Alkalmazói Tanulmányiverseny 2012-2013

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Kerületi Informatika Alkalmazói Tanulmányiverseny 2012-2013 2013. március 18. hétfő Komplex I. 1. 511 Némethy Panna 6. Hauth Antal Teleki Blanka Általános Iskola - Teleki Blanka Grundschule 23 17 49 89 2. 507 Borsi Flóra 6.a Némethy Beáta Őrmezei Általános Iskola

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben