ANGOL NYELV ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta"

Átírás

1 ANGOL NYELV ÉVFOLYAM SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta 1

2 ANGOL NYELV Általános iskola 4-8. osztály 8. évfolyam végére a tanulóknak minimum követelményként a Közös Európai Referenciakeret A1-es szintjére kell eljutniuk. Az európai minimumszint: A1 Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, válaszolni tud személyes jellegű kérdésekre (pl. hogy hol lakik), ismerős emberekre, dolgokra vonatkozóan, és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél, és segítőkész. Beszédértés Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, közvetlen környezetére vonatkoznak. Beszédkészség Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan. Lakóhelyét, ismerőseit egyszerű fordulatokkal le tudja írni. Olvasásértés Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokban, katalógusokban. Írás Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni. Optimum követelmény a Közös Európai Referenciakeret A2-es szintjének elérése. Az európai alapszint: A2 Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információt cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. Beszédértés Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dologról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét. Beszédkészség Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, amely közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Megérteti magát a társasági beszélgetésben. Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait. Olvasásértés 2

3 Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja keresni. Írás Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni. 4. ÉVFOLYAM Témalista- minimum Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása. Kedvenc állatok; kedvenc játékok. Iskola: az osztályterem tárgyai, Üdvözlési formák, köszöntés, elköszönés Színek, alapszínek megnevezése Melléknevek Számok 1 50 Az ABC betűi Életkor megjelölése How old are you? I m Telefonszámok Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése, Családtagok bemutatása, megnevezése Utasítások Témalista- optimum Az iskola helyiségei. Születésnapi köszöntés formái Állatok leírása, jellemzése Számok Szavak betűzése Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés MINIMUM KÖVETELMÉNY Kezdeményezés és válasz Good morning. Hello Tom. Hello, how are you? Good morning. Hello Mary. Very well, thank you. OPTIMUM KÖVETELMÉNY Kezdeményezés és válasz Hi! Hi! 3

4 Elköszönés Bemutatkozás, bemutatás Köszönet és arra reagálás Goodbye. Bye-bye! See you later. Good night. My name is... Thanks. Thank you very much. Goodbye. Bye! Good night. Thanks. Bye! Hello. Hi! Nice to meet you. Not at all. You are welcome. No problem. Thanks a lot. 4

5 Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Tetszés, nem tetszés Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Do you like it? Do you like swimming? I like it. I don t like it. Yes, I do./no, I don t. Dolgok, személyek megnevezése Tudás, nemtudás b) Fogalomkörök What is it? What s it in English? It s... What does that mean? That s.../this is I don t know. MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Present forms of verb be I m short. Are you tall? Yes, I am. I m not old. Imperatives Sit down! Don t stand up! Birtoklás kifejezése Possessive adjectives my book, your pet, Whose? his/her name Present forms of have got I ve got two brothers. I haven t got a dog. Have you got a cat? Yes, I have Mennyiségi viszonyok Minőségi viszonyok Singular/plural forms of nouns Cardinal numbers 1-50 girl-girls Cardinal numbers What s it like?

6 It s big, small, beautiful, new,... What colour is it? It s red, blue,... Logikai viszonyok Linking words and or Szövegösszetartó eszközök Demonstrative Pronouns This that Personal Pronouns Articles I, you, he, she, it, we, they A, an, the 5. ÉVFOLYAM Témalista- minimum Számok What s the time? időpontok kifejezése A hét napjainak megnevezése Ruhadarabok Személyleírás Ház részei Szobaleírás Épületek a városban Sportok Hangszerek elnevezése 6

7 Témalista- optimum Ételek, italok, édességek megnevezése Napirend Szabadidő Testrészek Tartalom a) kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Kezdeményezés és válasz Kezdeményezés és válasz Megszólítás: Excuse me. Pardon? Köszönés: Good morning. Hello Tom. Hello, how are you? Hi! Good morning. Hello Mary. Very well, thank you. Hi! And how about you? Elköszönés: Goodbye. Bye-bye! See you later. Good night. Goodbye. Bye! Good night. Köszönet és arra reagálás: Thanks. Not at all. Thanks a lot. 7

8 Thank you very much. You are welcome. It s very kind of you. Bemutatkozás, bemutatás: Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás: My name is This is Jane. Hello. Hi! Pleased to meet you. Nice to meet you. How are you today? Fine. / OK / All right. Not very well. Bocsánatkérés és arra reagáláse: I am sorry. I am very sorry. That s all right. No problem. It doesn t matter. Never mind. Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás: Happy Christmas/New year/birthday! Happy Christmas /New Year/ Birthday! Thank you Congratulations! Have a nice holiday. Thank you, the same to you. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Dolgok, személyek megnevezése, leírása: What is it? What does that mean? It s / That s It means What s it in English? What is his house like? It s big and nice. Tudás, nemtudás: Where is he from? I have no idea. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Betűzés kérése, betűzés: Can you spell it, please? Nem értés: Could you understand? Sorry, I don t understand. 8

9 Sorry, what does that mean? b)fogalomkörök Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Present Continuous Fogalomkörök nyelvi kifejezései Present Simple What are you doing? I m reading. I m not watching TV. He reads a book. When do you get up? I don t drink milk. There is/isn t a shop in my town. Is there a bank in this street? There are/aren t cafés here. Are there hospitals in High Street? MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Present forms of have got I ve got short hair. I haven t got glasses. Have you got green eyes? Yes, I have Birtoklás kifejezése Possessive adj. My, your, his, her, its, our, their dog 9

10 Genitive s Kate s brother Whose? Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Időbeli viszonyok Gyakoriság Prepositions Here, there, in, on, under How often? opposite, next to, between, Always, often, sometimes, never, every day. Időpont When? on Sunday at twelve o clock Now, at the moment When? What time? What s the time? It s quarter to eight. It s three minutes past six. Mennyiségi viszonyok Irregular plurals Children, people, men, women Cardinal numbers What s it like? What colour is it? MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Modalitás Can ability I can swim. Logikai viszonyok Linking words And/or/but because 10

11 Szövegösszetartó eszközök Articles A, an, the Personal pronouns I, he, they Demonstrative pronouns This, that these, those 11

12 6. ÉVFOLYAM Témalista- minimum Üdvözlések Országok Bemutatkozás, alapvető személyes információk Az iskolai tantárgyak A családtagok bemutatása Ünnepek (Karácsony, Újév, Húsvét) Napi tevékenységek Szabadidős tevékenységek Állatok: házi és vadállatok Ételek, italok, édességek megnevezése Gyümölcsök és zöldségek megnevezése Témalista- optimum Nemzetiségek Nyaralás Hobbik Dátumok 12

13 Tartalom a) kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Kezdeményezés és válasz Kezdeményezés és válasz Megszólítás: Excuse me. Pardon? Köszönés: Good morning. Hello Tom. Hello, how are you? Good morning. Hello Mary. Very well, thank you. And how about you? Elköszönés: Hi! Goodbye. Bye-bye! See you later. Good night. Hi! Goodbye. Bye! Good night. Köszönet és arra reagálás: Thanks. Thank you very much. Not at all. You are welcome. Thanks a lot. It s very kind of you. Bemutatkozás, bemutatás: My name is This is Jane. Hello. Hi! Pleased to meet you. Nice to meet you. Érdeklődés hogylét iránt és How are you today? Fine. / OK / All right. Not very well. 13

14 arra reagálás: Bocsánatkérés és arra reagáláse: Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás: I am sorry. I am very sorry. That s all right. No problem. Happy Christmas/New Happy Christmas /New year/birthday! Year/ Birthday! Thank you. Congratulations! Have a nice holiday. It doesn t matter. Never mind. Thank you, the same to you. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése: That s true. That s false. Tetszés, nem tetszés: Do you like my dog? It s nice. I don t like it. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése, leírása: What is it? What does that mean? It s / That s It means What s it in English? What is his house like? It s big and nice. Tudás, nemtudás: Where is he from? I have no idea. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés és arra reagálás: Give me your pen, please. Here you are. 14

15 Javaslat és arra reagálás: Let s play tennis. Good idea. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Betűzés kérése, betűzés: Nem értés: Can you spell it, please? Could you understand? Sorry, what does that mean? Sorry, I don t understand. b)fogalomkörök MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Present Simple Present Continuous Fogalomkörök nyelvi kifejezései He reads a book. When do you get up? I don t drink milk. What are you doing? I m reading. I m not watching TV. There is/isn t a shop in my town. Is there a bank in this street? There are/aren t cafés here. 15

16 Are there hospitals in High Street? Present forms of have got I ve got short hair. I haven t got glasses. Have you got green eyes? Yes, I have Múltidejűség Past Simple I broke my arm. He didn t forget his ticket. Did you have a good time? Birtoklás kifejezése Possessive adj. My, your, his, her, its, our, their dog Genitive s Kate s brother Whose? MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Időbeli viszonyok Gyakoriság Prepositions How often? Here, there, in, on, under, opposite, next to, between, Always, often, sometimes, never, every day. Időpont When? on Sunday at twelve o clock Now, at the moment 16 on 4th April in the morning at night

17 When? What time? What s the time? It s quarter to eight. It s three minutes past six. Mennyiségi viszonyok Irregular plurals Children, people, men, women Cardinal numbers Ordinal numbers first, second What s it like? What colour is it? Modalitás Can ability I can swim. Must We must feed the dog. Logikai viszonyok Linking words And/or/but because Szövegösszetartó eszközök Articles A, an, the Personal pronouns I, he, they Object pronouns Me/him/them Demonstrative pronouns This, that, these, those 17

18 7. ÉVFOLYAM Témalista- minimum Bútorok, berendezések Épületek, a környék Településünk- Látványosságok, látnivalók Ételek és italok Hónapok, sorszámnevek és dátumok, évszámok Időjárás leírása, jellemzése Közlekedési eszközök Témalista-optimum Ünnepek: Anyák napja, Hálaadás, születésnap Szórakozás Földrajzi jelenségek (pl. erdő, sziget, hegy) 18

19 Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Kezdeményezés és válasz Megszólítás: Excuse me. Pardon? Yes, can I help you? Köszönés: Good morning. Hello Tom. Hello, how are you? Hi! Good morning. Hello Mary. Very well, thank you. Hi! Elköszönés: Goodbye. Bye-bye! See you later. Good night. Have a good holiday. Goodbye. Bye! Good night. Thanks. Bye! Thank you. Okay, bye. Bemutatkozás, bemutatás: My name is This is Rose. Hello. Hi! Nice to meet you. Érdeklődés mások hogyléte felől és arra reagálás: How are you today? Fine. / OK / All right. Not very well. What s the matter? I m ill. 19

20 Köszönet és arra reagálás: Thanks. Thank you very much. Thanks a lot. Not at all. You are welcome. No problem. MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Bocsánatkérés és arra reagálás: Gratulációk, jókívánságok és azokra reagálás: I am sorry. I am very sorry. Happy Christmas/New year/birthday! Congratulations! Have a nice holiday. That s all right. No problem. Happy Christmas /New Year/ Birthday! Thank you. Thank you, the same to you. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Öröm, sajnálkozás, bánat: Are you happy? Great! I am very happy. Congratulations. I am so glad What do you think? It s fantastic. Csodálkozás: This is a present for you. What a surprise! Személyes beállítódás és vélemény Véleménykérés és arra reagálás: What do you think? Do you like it? It is difficult. I don t like it. Yes, I do. 20

21 Valaki igazának elismerése és el nem ismerése: That s true. That s false. Tetszés, nemtetszés: Do you like pizza? I think it s delicious. I don t like it. Akarat, kívánság: Would you like a cake? Can I have my bill, please? I want to pay. You are right. You are wrong. I d like an ice-cream MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Képesség: Can you speak French? I can understand French Kötelezettség: Dicséret, kritika: It s great. It s a good idea.. It s boring. Do we have to feed the dog? I don t have to do it. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése, leírása: What is it? What s it in English? It s / That s What does that mean? What is it like? Események leírása: What happened? First she opened the window, then she phoned his friend. It means It s green, small and it can jump. Információ kérés, adás: Did you see him? When did your friends ar- Yes, I did At 6 p.m. How do you make a pancake? You mix two eggs and some milk and flour. 21

22 rive? Tudás, nemtudás: Do you know his address? I don t know. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Tiltás, felszólítás: Sit down. Don t open your book. Javaslat és arra reagálás:: Let s go to the cinema tonight. Good idea. Why don t we play basketball? Fine. MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema? Yes, I d love to. I can t. I am sorry, I can t. Yes, that would be okay. Let s meet on Sunday. Can we meet at six? Are you free on Tuesday? Kínálás és arra reagálás: Would you like a drink? Here you are. No, thank you. Yes, please. 22

23 b) Fogalomkörök Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Present Simple like + ing Present Continuous Fogalomkörök nyelvi kifejezései He reads a book. When do you get up? I don t drink milk. I like running. I am singing. She isn t watching TV. Are you drinking tea? Múltidejűség Past Simple I broke my leg. He didn t write . Did you come yesterday? Jövöidejűség Future with going to We are going to have a pizza. Birtoklás kifejezése Present and past forms of have I didn t have many friends in my class. Possessive adj. My, your, his, her, its, our, their dog MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Whose? Genitive s Of Kate s brother the photo of my house Térbeli viszonyok Irányok, helymeg-határozás Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs Here, there, to, in, on, under, opposite, next to, between, in front of, behind, on the left, on the righ, inside, outside, above 23

24 Időbeli viszonyok Gyakoriság How often? Always, often, sometimes, never, every day I always make my bed. Időpont When? What time? What s the time? Now, in the morning Yesterday, last week, two years ago, In 1997, in July, at 5 o clock, on Monday It s quarter to eight. once/twice a week She goes swimming twice a week. Mennyiségi viszonyok Irregular and regular plurals Children, people, men, women Cardinal numbers one. two ten thousand Numbers bigger than ten thousand Ordinal numbers first, second thirty-first Thirty-second Countable nouns Uncountable nouns How many CDs have you got? I ve got a lot of/few CDs. How much money have you got? I ve got a lot of/little money. A cup of tea, a piece of cake MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Minőségi viszonyok Comparative sentences (short, long adjectives) Each, every Tom s younger than Sue. Mary is the prettiest girl. She is the most intelligent girl. I m as tall as you. 24

25 What s it like? What colour is it? It s too big. Modalitás Can, could (ability) I can swim. He couldn t write when he was 5. Logikai viszonyok Linking words And/or/but/because Irregular adjectives must Good, bad (better, worse) We must feed the dog Szövegösszetartó eszközök Névelők Some+plural noun any+plural noun Some +singular noun Any + singular noun A, an, the There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven t got any apples. There s some water in the bottle. There isn t any juice in my glass. Nominative and accusative of personal pronouns Demonstrative pronouns I, he, they Me, him, them This, that, these, those Indefinite pronouns Somebody, anybody,nobody, everybody 25

26 8. ÉVFOLYAM Témalista- minimum Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások, napirend Emberi kapcsolatok: emberek külső jellemzése Szűkebb környezetünk: a lakás bemutatása Természeti környezetünk: házi és vadállatok Az iskola világa: a tanterem berendezésének bemutatása, tantárgyak Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek Étkezés: étkezési szokások, ételek Vásárlás: mindennapi bevásárlás, párbeszédek ruhaboltban, étteremben Utazás: közlekedési eszközök Szabadidő és szórakozás: sport (I play football), tévé (My favourite programme ) Témalista-optimum Én és a családom: házimunkák, családi ünnepek Emberi kapcsolatok: emberek belső jellemzése Tágabb környezetünk: a település bemutatása Az iskola világa: az iskola bemutatása Egészség és betegség: egészséges életmód Étkezés: egészséges táplálkozás Szabadidő és szórakozás: olvasás, mire használod a számítógépet és az internetet 26

27 Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Megszólítás: Excuse me. Pardon? Yes, can I help you? Köszönés: Good morning. Hello Tom. Hello, how are you? Hi! Good morning. Hello Mary. Very well, thank you. Hi! Kezdeményezés és válasz Elköszönés: Goodbye. Bye-bye! See you later. Good night. Have a good holiday. Goodbye. Bye! Good night. Thanks. Bye! Thank you. Okay, bye. Bemutatkozás, bemutatás: My name is This is Rose. Hello. Hi! Nice to meet you. Érdeklődés mások hogyléte How are you today? Fine. / OK / All right. 27

28 felől és arra reagálás: Köszönet és arra reagálás: What s the matter? Thanks. Thank you very much. Thanks a lot. Not very well. I m ill. Not at all. You are welcome. No problem. MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Bocsánatkérés és arra reagálás: Gratulációk, jókívánságok és azokra reagálás: Megszólítás személyes levélben: Elbúcsúzás személyes levélben: I am sorry. I am very sorry. Happy Christmas/New year/birthday! Congratulations! Have a nice holiday. Dear John, Best wishes, Love (from), That s all right. No problem. Happy Christmas /New Year/ Birthday! Thank you. Many happy returns of the day. Thank you, the same to you. I am looking forward to hearing from you soon. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Öröm, sajnálkozás, bánat: Are you happy? What do you think? Great! I am very happy. Congratulations. It s fantastic. I am so glad. Elégedettség, elégedetlen- What do you think of? That s fine/nice/not bad. Are you happy with? 28

29 ség, bosszúság: That was fine/good/ nice. It isn t good. That wasn t very good. Csodálkozás: This is a present for you. What a surprise! Személyes beállítódás és vélemény MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Véleménykérés és arra reagálás: What do you think? It is difficult. I don t like it. Yes, I do. That s true. That s false. Do you like it? Valaki igazának elismerése és el nem ismerése: Egyetértés, egyetnemértés: I think he s wrong/right. What s your opinion? Tetszés, nemtetszés: Do you like pizza? I think it s delicious. I don t like it. You are right. You are wrong. OK All right. Akarat, kívánság: Would you like a cake? I d like an ice-cream. Can I have my bill, please? I want to pay. Képesség: Can you speak French? I can understand French Kötelezettség: I must have a drink. Do we have to feed the dog? I don t have to do it. 29

30 Szándék, kívánság: What would you like to do? Would you like to have a rest? I d like to see that film. I d rather not go out tonight. Dicséret, kritika: It s great. It s a good idea. It s boring. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Dolgok, személyek megnevezése, leírása: What is it? What s it in English? It s / That s Események leírása: What happened? First she opened the window, then she phoned his friend. Információ kérés, adás: Did you see him? When did your friends arrive? Please, can you tell me the way to the station? Yes, I did At 6 p.m. Take the second turning on the right Tudás, nemtudás: Do you know his address? I don t know. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok What does that mean? What is it like? How do you make a pancake? It means It s green, small and it can jump. You mix two eggs and some milk and flour. Kérés: Would you give me the sugar, please? Yes, of course. 30

31 Tiltás, felszólítás: Javaslat és arra reagálás:: Meghívás és arra reagálás: Sit down. Don t open your book. Let s go to the cinema tonight. Would you like to come to the cinema? Let s meet on Sunday. Good idea. Yes, I d love to. I can t. I am sorry, I can t. You mustn t smoke here. Why don t we play basketball? Can we meet at six? Are you free on Tuesday? Fine. Yes, that would be okay. Kínálás és arra reagálás: Would you like a drink? Here you are. No, thank you. Yes, please. Help yourself! Have an orange. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Megértés biztosítása Ismétléskérés Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értés ellenőrzése Betűzés kérése, betűzés Pardon? Can you repeat that, please? Sorry, what did you say? Sorry, I don t understand. Sorry, what does that mean? Can you spell it, please? b) Fogalomkörök Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 31

32 Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Present Simple like + ing Present Continuous Present Simple or Present Continuous He reads a book. When do you get up? I don t drink milk. I like running. I am singing. She isn t watching TV. Are you drinking tea? We usually travel by car but now we are cycling. Múltidejűség Past Simple I broke my leg. He didn t write . Did you come yesterday? Jövöidejűség Future with going to We are going to have a pizza. Past Continuous Future with will We were cycling. They weren t shopping. Was he fishing? He will be a teacher. MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Birtoklás kifejezése Present and past forms of have Possessive adj. Whose? Genitive s Of I didn t have many friends in my class. My, your, his, her, its, our, their dog Kate s brother the photo of my house Possesive pronouns Mine, yours, theirs Térbeli viszonyok Irányok, helymeg-határozás Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs Here, there, to, in, on, under, opposite, next to, between, in front of, behind, on the left, on the righ, inside, outside, above 32

33 Időbeli viszonyok Gyakoriság How often? Always, often, sometimes, never, every day I always make my bed. picture location at the top of/at the bottom of, on the left hand side once/twice a week She goes swimming twice a week. Időpont When? What time? What s the time? Now, in the morning Yesterday, last week, two years ago, In 1997, in July, at 5 o clock, on Monday It s quarter to eight. Mennyiségi viszonyok Irregular and regular plurals Children, people, men, women Cardinal numbers one. two ten thousand Numbers bigger than ten thousand Ordinal numbers first, second thirty-first Thirty-second MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Countable nouns Uncountable nouns How many CDs have you got? I ve got a lot of/few CDs. How much money have you got? I ve got a lot of/little money. 33 A few apples A bit of/ a little milk A cup of tea, a piece of cake

34 Each, every Minőségi viszonyok Comparative, superlative sentences (short, long adjectives) Irregular adjectives Tom s younger than Sue. Mary is the prettiest girl. She is the most intelligent girl. Good, bad (better, worse) What s it like? What colour is it? It s too big. I m as tall as you. Modalitás Can, could (ability) Must/mustn t I can swim. He couldn t write when he was 5. You must read it. You mustn t smoke here. Should/shouldn t Have to/ don t have to/ had to You should go to the doctor. You have to do your work. I don t have to wear a uniform. They had to be fit. Logikai viszonyok Linking words And/or/but/because Infinitive to express purpose We went to the station to buy the tickets. MINIMUM KÖVETELMÉNY OPTIMUM KÖVETELMÉNY Szövegösszetartó eszközök Névelők Some+plural noun any+plural noun A, an, the There are some pencils in the bag. 34

35 Some + singular noun Any + singular noun Have you got any sisters? I haven t got any apples. There s some water in the bottle. There isn t any juice in my glass. Nominative and accusative of personal pronouns Demonstrative pronouns I, he, they Me, him, them This, that, these, those Indefinite pronouns Somebody, anybody,nobody, everybody 35

36 Gimnázium és szakközépiskola Az általános iskola 8. osztályát befejezve az átlag tanuló tudása a Közös Európai Referenciakeret A1-es szintjének felel meg. Természetesen vannak átlagon felül teljesítő diákok, de ezek száma nem meghatározó. Ezért a középiskola erről a szintről kívánja folytatni a négy alapkészség (írott szövegértés, hallott szövegértés, önálló szövegalkotás, beszéd) fejlesztését, és a 12. év végére eljuttatni a tanulókat az A2-es szintre. Az optimális a B1- B2 szint, de ide csak kevesen jutnak el. B2 B1 A2 A1 Nyelvi szintleírások magyarázata az Európa Tanács idegen nyelv oktatásra vonatkozó ajánlásai alapján* Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve ebbe a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Olyan szintű normális interakcióra képes anyanyelvű beszélővel, folyamatosan és spontán módon, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témákról, és képes kifejteni a véleményét valamilyen témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. Megérti a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben, amelyek ismert témáról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola és a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni olyan témában, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tudja írni a tapasztalatait és különböző eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá vázlatosan meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű formában a viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan területeken, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket érintik. Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész. * Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference (1996). Strasbourg, Council of Europe, 131. p. 36

37 TÉMALISTA Minimum Ember és társadalom: Család, baráti kör, a tizenévesek világa; ünnepek, öltözködés, divat; vásárlás. Tágabb környezetünk: idegenvezetés a lakóhelyen; a nagyvárosi élet összehasonlítása a kisvárossal. Természeti környezetünk: környezetszennyezés és környezetvédelem. Az iskola világa: Saját iskolájának bemutatása; a nyelvtanulás szerepe és fontossága. Egészség és betegség: hagyományos gyógykezelés; egészséges életmód. Étkezés: a helyes és helytelen táplálkozás; éttermek és gyorséttermek, hazai specialitások. Utazás: nyaralás itthon és külföldön; egy utazás megtervezése; egyéni és társasutazás. Szabadidő, szórakozás: veszélyes sportok; kulturális események; a színházi és filmélmények, számítógép, Internet; olvasás, rádió, TV, DVD/videó. A munka világa: munkavállalás nyáron; pályaválasztás. Országismeret: más országok, ezen belül a célország(ok) kultúrája és társadalmi élete. Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe mindennapjainkban; népszerű tudományok. Aktuális témák. Optimum: Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció. Tágabb környezetünk: idegenvezetés a lakóhelyen; a nagyvárosi élet jellemzői. Természeti környezetünk: környezetszennyezés és környezetvédelem. Az iskola világa: egy célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival. Egészség és betegség: hagyományos gyógykezelés és természetgyógyászat; egészséges életmód. Étkezés: a helyes és helytelen táplálkozás; éttermek és gyorséttermek, hazai specialitások, nemzetközi konyhaművészet. Utazás: nyaralás itthon és külföldön; egy körutazás megtervezése. Szabadidő, szórakozás: veszélyes sportok; kulturális események; a színházi és filmélmények; a modern és a klasszikus zene. A munka világa: munkavállalás nyáron; munkakörülmények hazánkban és külföldön; pályaválasztás. Országismeret: más országok, ezen belül a célország(ok) kultúrája, politikai, gazdasági és társadalmi élete. Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe mindennapjainkban; más országok, ezen belül a célország(ok) közismert technikai és tudományos csúcsteljesítményei. Aktuális témák Tartalom 37

38 Az újonnan belépő kommunikációs szándékokat, fogalomköröket és az új példákat dőlt betűvel jelezzük. A) Kommunikációs szándékok 1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Minimum követelmény Megszólítás: Excuse me. Yes, can I help you? Köszönés: Elköszönés: How do you do? Good morning. Hello Tom. Hello, how are you? Hi! Goodbye. Bye-bye! See you later. Good night. Take care. Give me a ring some time. Have a good trip. How do you do? Good morning. Hello Mary. Very well, thank you. And how about you? Hi! Goodbye. Bye! Good night. Thanks. Bye! Thank you, I will. Thanks. Okay, bye. Optimum követelmény I am sorry to Pardon? disturb you. What can I do for you? Keep in touch! I will. Bemutatkozás, bemutatás: My name is I m This is Have you met Jane? Hello. Hi! Pleased to meet you. Nice to meet you. May I/Can I/ Let me introduce myself. May I/Can I/ Let me introduce you to Rosy? Telefon felvétele: Telefonon bemutatkozás: Telefonon más személy kérése: Five oh two double one, hello? Hello, this is Pam speaking. Can I speak to George, please? Hi, this is Ken. Hello, it s Peter. Yes, just a minute, please. The Grand Hotel. How can I help you? Hello, this is Mary Smith speaking Could you put me through to Mrs Hamilton, Hello, this is Ms Brown speaking. Hold on. Could you hold on for a minu- 38

39 please? Telefonálásnál Bye! Bye! I ll call back elköszönés: again later this evening. It was lovely to speak to you. Thanks for ringing. Üdvözletküldés: Give my love / regards to Megszólítás személyes Dear John, Megszólítás levélben: hivatalos Elbúcsúzás személyes levélben: Érdeklődés mások hogyléte felől és reagálás: Engedélykérés és reagálás: Köszönetnyilvánítás és arra reagálás: Bocsánat kérése és arra reagálás: Gratulációk, jókívánságok és azokra reagálás: How are you feeling today? What s the matter? Can I sit here, please? Thanks. Thank you very much. Thanks a lot I am sorry. I am very sorry. Happy Christmas/New year/birthday! Congratulations! Have a nice holiday. All the best. Cheers! Best wishes, Love (from), I am looking forward to hearing from you soon. Fine. / OK / All right. Much better, thanks. Yes, you can. Not at all. You are welcome. No problem. That s all right. It doesn t matter. No problem. Happy Christmas /New Year/ Birthday! Thank you. levélben: Elbúcsúzás hivatalos levélben: May I use your telephone? Do you mind if I open the window? It s very kind of you. I d like to thank you for your help. I must apologise for coming late. I beg your pardon Please, forgive me. Many happy returns (of the day) te, please? Bye! I will. Dear Mr. Smith, I look forward to hearing from you soon. Yours sincerely, Yours faithfully, Not very well, I am afraid. Actually, I am suffering from Yes, go ahead. Not at all. Do not mention it. My pleasure. Never mind. Thank you, the same to you. 39

40 2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Sajnálkozás, együttérzés: Minimum követelmény I am sorry about your illness. I am sorry. Oh, dear. Optimum követelmény I am sorry to hear that. What a shame! Öröm, szomorúság: Are you happy about that? What do you think of that? How do you feel about that? Great! I am so glad /very happy. Congratulations. I feel so happy for Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for I am glad to hear that. I am so pleased that Good for you. I m sorry to hear that. What a pity. Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság: What do you think of? Are you happy with? That s fine/nice/not bad. That was fine/good/ nice That wasn t very good. Are you pleased with? Are you satisfied with? I m quite satisfied with I m quite happy with I m quite pleased with It s not good enough. I m tired of Csodálkozás: Remény: Aggodalom, félelem: Jane has lost her money. Tom is twenty. This is a book for you. What are you looking forward? What s the matter? You look worried. Are you worried about? Really? I am looking forward to I am worried about my parents. It was really frightening. Jane has lost her money. Tom is twenty. This is a book for you. What are you hoping for? What are your hopes for the new year? Are you afraid of what might happen? How come? Is he? What a surprise! I can hardly wait for I hope you ll have time to join me for dinner. Bánat, elke- Are you all I feel terrible. Are you disap- I am very disap- 40

41 seredés: right? pointed with your exam results? pointed. I am sorry to hear that. 3. Személyes beállítódás és vélemény Véleménykérés, véleménynyilvánítás és arra reagálás: Valaki igazának elismerése és el nem ismerése: Egyetértés, egyetnemértés: Minimum követelmény What do you I think it is horrible. think? You are right. You are wrong. Do you agree? OK All right. I think he s wrong/right. Optimum követelmény What do you I think it is unfair. think of it? So do I. Do you? I don t. What s your opinion? How do you feel about it? I m afraid I don t agree. I doubt whether Érdeklődés, érdektelenség: Are you interested in sports? I am interested in gardening. It doesn t really bother me. Tetszés, nemtetszés: Dicséret, kritika: Do you like Italian food? What do you think of the new teacher? You are really kind. I think it s great. I don t like it. He looks nice. You like meat, don t you? I don t think much of Akarat, kívánság: Képesség: Kötelezettség: Szükségesség: Would you like a cake? Can I have my bill, please? I want to pay. Can you speak French? Are you able to ride a horse? Must we fill in this form now? When do we have to leave? Must things be black and white? I d like an icecream. I can understand French We must fill it in now Right now. People must sleep sometimes. Is that necessarily so? I am unable to ride a horse. Classical music need not be boring. 41

42 Lehetőség: Ígéret: Szándék, kívánság: Értékítélet: Preferenciák: Terv: She may miss the bus. He might be invited. Will you come and meet me at the station? What would you like to do? Would you like to have a rest? What do you prefer? Are you going to have a starter? What are you going to do? Don t worry, I will. I d like to see that film I prefer tea to coffee. I m going to have some cheese. I m planning to spend the weekend in Prague. What s your reaction to the news? Do you approve of his decision? What would you prefer? I promise to be there at five. I d rather not go out tonight. That s good/not bad/ terrible. It s too It s not enough. I d prefer 4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése, leírása: Események leírása: Információkérés, -adás: Minimum követelmény What is it? It s / That s / What s it in It s a kind English? of /It s used What does that for mean? It means What does it look like? It s rather heavy and it is used for lifting a car. What happened? First she opened the window, then she phoned the ambulance and finally she told the neighbours. Did you see him? When will the Yes, I did At 6 p.m. 42 Optimum követelmény The young man talking to Jane is her brother. The car parked at the back isn t yours, is it? Please, can you tell me the way to the station? After opening the door she phoned the ambulance. While waiting for the ambulance she told the neighbours. Take the second turning on the right

43 Tudás, nemtudás: Bizonyosság, bizonytalanság: guests arrive? How do you make an omelette? How far is your school? How long does it take to get there? Who is that? Do you know where he lives? Do you think this is real silk? Are you sure you want to go? You take two eggs and some milk and flour. It s 20 minutes by bus. It s me. I have no idea. I m not sure. Perhaps. / Maybe. I don t think she has ever been there. I wonder why they are so reluctant. She is certainly tired. / She must be tired. It seems to be real silk. Ismerés, nem ismerés: Do you know Mexico? Yes, I have already been there. 5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés: Tiltás, felszólítás: Minimum követelmény Could you give Yes, sure. me your credit Of course. card number? Yes, of course. Would you pass me the sugar please? I d like you to You must not smoke here. Optimum követelmény Chris, could you I m afraid I do me a great can t. favour? Do you have a stamp by any chance? Keep off the grass. Segítségkérés és arra való reagálás: Segítség felajánlása: Javaslat és arra reagálás: Will you do the washing up for me, please? I am going to the market. Shall I bring you something? I ll do the washing up for you. Why don t we put the film in here? Certainly. Good idea. I suggest going to Prague. I d prefer to go to the theatre. I d rather not. 43

44 Let s go to the cinema tonight. Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink? What would you like? Have an orange. Here you are. An orange please. Thank you. Thank you. No, thank you. Help yourself! Let me get you a drink. That s very kind of you. /I am sorry, I can t. Meghívás és arra reagálás: Tanács és arra reagálás: Would you like to come to the cinema? Can we meet at, say, six? Are you free on Tuesday? Let s meet on Sunday. What shall I do? What do you think I should do? Yes, I d love to. That s very kind of you, but No, I am afraid I can t. I am sorry, I can t. Why don t you? I think you should I don t think you should What would you recommend? What advice would you give? Yes, that would be okay. Sorry, I can t make it then. You ought to You d better 6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Megértés biztosítása: Minimum követelmény Visszakérdezés, Did you say the ismétléskérés castle? Sorry, Where does she live? Optimum követelmény Sorry, what did you say his name was? Betűzés kérése, betűzés Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értés ellenőrzése Can you spell it for me? It spells Sorry, I don t understand. Could you understand? Am I making myself clear? Sorry, what does that mean? Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés kezdése Well, there is nothing in the garage. The trouble is, we have not got I ll tell you what; I ve just had a thought. The question is how many peo- 44

45 any money. ple are willing to spend money on it. Felkérés hangosabb, lassabb beszédre Elemek összekapcsolása Beszélgetés lezárása Could you speak a little more slowly, please? Sorry, that was a bit too fast. Put the cheese on first, and then All the overhead lockers started rattling. In the end we landed safely. Suddenly there was a loud bang. Right okay Összefoglalás Well, to sum it up Well, it s been nice talking to you. B) Fogalomkörök Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Minimum követelmény Fogalomkörök nyelvi kifejezései Present Simple Present Continuous When do you get up? I don t drink milk. Why is she crying? I m not listening. I m leaving. Optimum követelmény Present Simple Passive English is spoken all over the world. Present Have you done 45

46 Perfect Simple your room? I haven t finished it yet. We haven t met since Christmas. I ve lived here for ten years. Múltidejűség Past Simple And then she kissed me. Why didn t you come yesterday? Present Perfect Passive My flat has just been decorated. Past Continuous What were you doing at five yesterday? I was watching TV when he phoned. Past Simple Passive When was this photo taken? Past Perfect We had had dinner when she arrived. Birtoklás kifejezése Jövőidejűség Going to Future with Will (certainty) (sudden decision) What are you going to do on Saturday? When will you be fourteen? OK. I ll do the washing up. Forms of have I didn t have many friends in the kindergarten. I will have a Porshe when I m 20. Possessive adj. Possessive pronouns Genitive s Of My, your, his/her/its, our, their dog Mine, yours, theirs Kate s brother the corner of the room Whose? Belong to Who does it belong to? Térbeli viszo- Irányok, Prepositions, Here, there, on the 46

47 nyok helymeghatározás Prepositional Phrases, Adverbs left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, in front of, behind, inside, outside, above Időbeli viszonyok picture location 47 at the top/at the bottom of, on the left hand side, in the background in the east/west, along the river, through the forest, past the shop geographical location Adverbs of already, yet, just time with Present Perfect Simple Gyakoriság How often? Always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day I always make my bed. She goes swimming twice a week. Időpont Időtartam When? What time? What s the time? How long?+past Simple While When How long? Now, in the morning Yesterday, last week, two years ago, Tomorrow, next week In 1997, in July, at 5 o clock, on Monday It s a quarter to eight. How long were you in hospital? For two weeks. While I was watching TV, Mary arrived. When I entered, the boys were fighting. I have lived here This time tomorrow

48 Mennyiségi viszonyok +Present Perfect Simple Singulars and plurals Cardinal numbers Ordinal numbers Countable nouns for seven years now. Children, people, men, women one, two, three first, second How many CDs have you got? I ve got a lot of/few CDs. A great number of people A great deal of energy Uncountable nouns How much money have you got? I ve got a lot of/little money. A cup of tea, a piece of cake All, both, Each, every none, neither Minőségi viszonyok Comparative sentences (short, long adjectives) Irregular adjectives enough Tom s younger than Sue. Mary is the prettiest girl. She is the most intelligent of all. I m as tall as you. Good, bad, (better, worse) It s too big. This town is less polluted than that one. This is the most interesting book I ve ever read. too/quite It s much too difficult. It s not quite satisfactory. It s not small enough. Modalitás Should/should n t What s it like? What colour is it? What does it look/taste/sound/fee l like? You should ask her. 48

49 Can (ability) I can swim. Can/could/ma y (permission) Can/could/may I open the window? Must (obligation) Have to I must read it. Did you have to be there? Could-was able to He could speak two languages at the age of five. Last summer I was able to visit the British Museum. needn t (obligation) You needn t do it now. Musn t Children mustn t smoke. Logikai viszonyok Linking words Purpose Conditional I And/or/but/because I ve been to London to visit the Queen. We ll stay at home if it rains. Must/may/might/ca n t + present infinitive (certainty) John must be ill. He can t be at school. although on the one hand on the other hand, so, therefore, that s why either-or, neithernor Although he is rich, he is not happy. I helped him so that he could pass his examination Time clauses with future meaning When dad comes home, he ll be angry with you. Conditional II If I had time, I would take you to the cinema. Függő beszéd Reported speech with present reporting verb He says he is tired. I don t know where he lives. Tell him to stop it. 49

50 Szövegösszetartó eszközök Articles Some+plural noun Any+plural noun Some +singulr noun Any + singular noun Nominative and accusative of personal pronouns Demonstrativ e pronouns Indefinite pronouns A, an, the There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven t got any matchboxes. There s some water in the vase. There isn t any juice in my glass. I, he, they Me, him, them This, that, these, those Somebody, anybody, nobody, everybody Reflexive pronouns myself Propword one, ones Which one would you like? Relative pronouns The girl who lives next door bought a car. The book I gave you 50

51 10. ÉVFOLYAM Tartalom Az újonnan belépő kommunikációs szándékokat, fogalomköröket és az új példákat dőlt betűvel jelezzük. A) Kommunikációs szándékok 1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Minimum követelmény Megszólítás: Excuse me. Yes, can I help you? Köszönés: Elköszönés: How do you do? Good morning. Hello Tom. Hello, how are you? Hi! Goodbye. Bye-bye! See you later. Good night. Take care. Give me a ring some time. Have a good trip. How do you do? Good morning. Hello Mary. Very well, thank you. And how about you? Hi! Goodbye. Bye! Good night. Thanks. Bye! Thank you, I will. Thanks. Okay, bye. Optimum követelmény I am sorry to Pardon? disturb you. What can I do for you? Keep in touch! I will. Bemutatkozás, bemutatás: My name is I m This is Have you met Jane? May I/Can I/ Let me introduce myself. May I/Can I/ Let me introduce you to Rosy? Hello. Hi! Pleased to meet you. Nice to meet you. Telefon felvétele: Five oh two Hi, this is Ken. 51

52 double one, hello? The Grand Hotel. How can I help you? Hello, it s Peter. Hello, this is Mrs. Brown speaking. Telefonon bemutatkozás: Telefonon más személy kérése: Telefonálásnál elköszönés: Hello, this is Pam speaking. Can I speak to George, please? Bye! I ll call back again later this evening. It was lovely to speak to you. Thanks for ringing. Yes, just a minute, please. Hold on. Bye! Could you put me through to Mrs Hamilton, please? Üdvözletküldés: Give my love / regards to Megszólítás személyes és hivatalos Dear Mr. Smith, Dear John, levélben: Elbúcsúzás személyes és hivatalos levélben: Érdeklődés mások hogyléte felől és reagálás: How are you feeling today? What s the matter? Best wishes, Love (from), I am looking forward to hearing from you soon. I look forward to hearing from you soon. Yours sincerely, Yours faithfully, Fine. / OK / All right. Much better, thanks. Not very well, I am afraid. Could you hold on for a minute, please? I will. Actually, I am suffering from Engedélykérés és reagálás: Can I sit here, please? May I use your telephone? Do you mind if I Yes, you can. Yes, go ahead. Not at all. 52

53 Köszönetnyilvánítás és arra reagálás: Bocsánat kérése és arra reagálás: Gratulációk, jókívánságok és azokra reagálás: open the window? Thanks. Thank you very much. Thanks a lot. It s very kind of you. I d like to thank you for your help. I am sorry. I am very sorry. Please, forgive me. Happy Christmas/New year/birthday! Many happy returns (of the day) Not at all. You are welcome. No problem. Do not mention it. My pleasure. That s all right. It doesn t matter. No problem. Never mind. Happy Christmas /New Year/ Birthday! Thank you. Thank you, the same to you. I must apologise for coming late. I beg your pardon Congratulations! Have a nice holiday. All the best. Cheers! 2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Sajnálkozás, együttérzés: Öröm, szomorúság: Minimum követelmény I am sorry about your illness. I am sorry. Oh, dear. Are you happy about that? What do you think of that? How do you feel about that? Great! I am so glad /very happy. Congratulations. I feel so happy for Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for What a pity. Optimum követelmény I am sorry to hear that. What a shame! I am glad to hear that. I am so pleased that Good for you. I m sorry to hear that. 53

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás:

Részletesebben

ANGOL NYELV 7. évfolyam

ANGOL NYELV 7. évfolyam ANGOL NYELV 7. évfolyam Célok és feladatok A hetedik évfolyamon kötelezően választható tantárgyként, második idegen nyelvként kerül bevezetésre az angol nyelv tanítása. Épít a már tanult német nyelv tanulása

Részletesebben

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 115 CÉLOK ÉS FELADATOK Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson.

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson. Helyi tanterv Angol nyelv 5. évfolyam Évi óraszám: 126 Tankönyv: Project Third Edition 1 Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés: Elköszönés:

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) 5.12 Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) Ajánlott tankönyvsorozat: Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának

Részletesebben

Helyi tanterv. 11. évfolyam. angol 1. idegen nyelv. emelt szint

Helyi tanterv. 11. évfolyam. angol 1. idegen nyelv. emelt szint Helyi tanterv 11. évfolyam angol 1. idegen nyelv emelt szint IDEGEN NYELV Célok és feladatok Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók

Részletesebben

HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola

HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola Közgazdaság szakmacsoport a 9-12. évfolyamok számára Budapest, 2014. május

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

Minimum követelmények. 9. évfolyam 1. nyelv angol

Minimum követelmények. 9. évfolyam 1. nyelv angol Minimum követelmények 9. évfolyam 1. nyelv angol Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 1-5 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez: Traveller Companion

Részletesebben

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam Helyi tanterv 6 osztályos speciális matematika tagozat angol 2. idegen nyelv 7-12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban

Részletesebben

ANGOL NYELV Felzárkóztatás

ANGOL NYELV Felzárkóztatás ANGOL NYELV Felzárkóztatás 9-10. évfolyam Tartalom 1 A felzárkóztatás célja... 2 2 9. évfolyam... 2 2.1 A fejlesztés tartalma... 2 2.1.1 Témakörök... 2 2.1.2 Kommunikációs eszközök... 4 2.1.3 Fogalomkörök...

Részletesebben

ANGOL (ELSİ IDEGEN) NYELV

ANGOL (ELSİ IDEGEN) NYELV ANGOL (ELSİ IDEGEN) NYELV 9 13. évfolyam Célok és feladatok Fontos tény, hogy a Német Nemzetiségi Gimnázium tanulóinak többsége az általános iskolában németet tanul elsı idegen nyelvként vagy anyanyelvként.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Angol nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai II. ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő human jelleg. angol 2. idegen nyelv. 9Ny- 12. évfolyam

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő human jelleg. angol 2. idegen nyelv. 9Ny- 12. évfolyam Helyi tanterv Nyelvi előkészítő human jelleg angol 2. idegen nyelv 9Ny- 12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban az

Részletesebben

Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam

Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása

Részletesebben

Minimum követelmények. 10. évfolyam 1. nyelv angol

Minimum követelmények. 10. évfolyam 1. nyelv angol Minimum követelmények 10. évfolyam 1. nyelv angol Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 6-8; Traveller Intermediate modules 1-2 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd-

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Középiskola 9-12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium OM: 033648 Pedagógiai Program Helyi Tanterv ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgyi struktúra és óraszámok Képzések megnevezése Heti óraszámok 9/ 9. 10.

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG. angol 2. idegen nyelv

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG. angol 2. idegen nyelv Helyi tanterv Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG angol 2. idegen nyelv IDEGEN NYELV Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra

IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol második idegen nyelv

Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol második idegen nyelv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol

Részletesebben

Kommunikációs szándékok listája

Kommunikációs szándékok listája listája A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a középszintű vizsgán elvárható. Az egyes kommunikációs szándékokhoz a teljesség igénye nélkül gyűjtöttük a példákat.

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2013 A CSOPORT. on of for from in by with up to at

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2013 A CSOPORT. on of for from in by with up to at ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2013 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK. (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY

Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK. (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY FELTÉTELES MONDATOK 1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL I. A) Egészítsd ki a mondatokat!

Részletesebben

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet: Kerettanterv

Részletesebben

Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol

Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol Tananyag: Traveller Elementary modules 1-8 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez: Traveller Companion modules

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola. Angol. tantárgy. 4-8. évfolyam. heti 3 óra, évi 109 óra 2013. Angol 4-8. évfolyam 1

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola. Angol. tantárgy. 4-8. évfolyam. heti 3 óra, évi 109 óra 2013. Angol 4-8. évfolyam 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Angol tantárgy 4-8. évfolyam heti 3 óra, évi 109 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Bevezetés Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja,

Részletesebben

Angol. A kulcskompetenciák fejlesztése az élő idegen nyelvek tanításakor

Angol. A kulcskompetenciák fejlesztése az élő idegen nyelvek tanításakor Angol Óratervi táblázat a hatévfolyamos osztályok számára: Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 4,5 4,5 4 4 3 3 Éves óraszám 166,5 166,5 148 148 111 96 Kiemelt cél a gondolkodás és az emlékezőképesség

Részletesebben

Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára

Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók angol nyelvi kommunikatív

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Where are the parrots? (Hol vannak a papagájok?)

Where are the parrots? (Hol vannak a papagájok?) Where are the parrots? (Hol vannak a papagájok?) Hi Agents! This is your final test so get ready. Work your way through the exercises and when you have finished, the letters will spell out the name of

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

Angol nyelv - helyi tanterv. (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve)

Angol nyelv - helyi tanterv. (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Angol nyelv - helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) 5-8. évfolyam Óraszám: 5. évfolyam - heti 4 óra 6. évfolyam heti 4 óra 7. évfolyam heti 3 óra 8. évfolyam

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3)

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) Bevezetés Az angol nyelv oktatásának helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követeleményei

Részletesebben

Angol tanterv (9-12. évfolyam) Bevezetés Középszint érettségi esetén: Évfolyam Óra/hét Óra/tanév Emelt szint

Angol tanterv (9-12. évfolyam) Bevezetés Középszint érettségi esetén: Évfolyam Óra/hét Óra/tanév Emelt szint Angol tanterv (9-12. évfolyam) Bevezetés Az angol nyelv oktatásának helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követeleményei valamint az Európai

Részletesebben

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv Első idegen nyelv 4 évfolyamos 9. évfolyam TÉMAKÖR Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom Az iskola A munka világa Életmód Szabadidő, művelődés, szórakozás

Részletesebben

Angol kéttannyelvű képzés

Angol kéttannyelvű képzés Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Angol kéttannyelvű képzés tantárgy 1-8. évfolyam heti 5 óra, évi 182 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Bevezetés

Részletesebben

C/ KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK

C/ KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK C/ KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 1. Kommunikációs helyzetek A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban és/vagy írásban mindkét szinten. Helyzet

Részletesebben

Angol tanterv a nyelvi előkészítő év után a 9-12. osztályra 2013

Angol tanterv a nyelvi előkészítő év után a 9-12. osztályra 2013 Angol tanterv a nyelvi előkészítő év után a 9-12. osztályra 2013 A nyelvi előkészítő évfolyamra épülő gimnáziumi angol nyelvoktatás helyi tanterve A nyelvtanulás keretei H ozott nyelv esetében a NAT 2003

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó 1. Nyelvtani szerkezetek D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK Középszint Emelt szint A2: általában megérti és helyesen használja a legegyszerűbb szerkezeteket szóban és írásban, rendszeresen

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Idegen nyelvek / élő idegen nyelv KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 2.2.02.2

Részletesebben

EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM

EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 653 CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapvető célok és feladatok megegyeznek az angol nyelvet ún. normál óraszámban tanulókéval, de az emelt óraszámnak köszönhetően

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve A helyi tanterve ANGOL - mint első idegen nyelv Négy évfolyamos nyelvi emelt óraszámú képzés 9-12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSE: ÓRA- SZÁMA:

ÉRTÉKELÉSE: ÓRA- SZÁMA: 1 HELYI TANTERV ANGOL IDEGEN NYELV 4-8. ÉVFOLYAM BÁI, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Széchenyi István Általános Iskola székhely) NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ Angol idegen

Részletesebben

Helyi tanterv angol nyelv

Helyi tanterv angol nyelv Helyi tanterv angol nyelv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Általános iskola 5-8. évfolyam Angol nyelv Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja,

Részletesebben

EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM

EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 674 CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapvetı célok és feladatok megegyeznek az angol nyelvet ún. normál óraszámban tanulókéval, de az emelt óraszámnak köszönhetıen

Részletesebben

5-8. évfolyam. Angol nyelv. A kiválasztott tankönyvsorozat: : Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás

5-8. évfolyam. Angol nyelv. A kiválasztott tankönyvsorozat: : Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Angol nyelv 5-8. évfolyam A kiválasztott tankönyvsorozat: : Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK idegen nyelvi kommunikációhoz (kommunikatív kompetencia fejlesztése) az egész életen át tartó tanulás

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK idegen nyelvi kommunikációhoz (kommunikatív kompetencia fejlesztése) az egész életen át tartó tanulás ÉLŐ IDEGEN NYELVEK Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, -értést

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

1. feladat: Hallgasd meg az angol szöveget, legalább egyszer.

1. feladat: Hallgasd meg az angol szöveget, legalább egyszer. 1. feladat: Hallgasd meg az angol szöveget, legalább egyszer. 2. feladat: Hallgasd meg a második hanganyagot, a magyarázatom, és utána azonnal hallgasd meg az eredeti szöveget, figyeld meg, mennyivel jobban

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. Angol nyelv Második idegen nyelv. a 10-12. évfolyamok számára

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. Angol nyelv Második idegen nyelv. a 10-12. évfolyamok számára Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola HELYI TANTERV Angol nyelv Második idegen nyelv a 10-12. évfolyamok számára Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Közgazdasági

Részletesebben

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből szóbeli- és írásbeli vizsga segédletek, és kiegészítő anyagok: http://szinyeigimibp.hu/moodle TÉMAKÖRÖK 1. Személyes vonatkozások, család Életrajz: Starter unit: Lesson A,B,C,D,E, Unit 8 Családi kapcsolatok:

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

Well, Already said. Pardon?

Well, Already said. Pardon? Well, Already said. Pardon? near Australia a high school student that tall boy a junior high school student my classmate my new classmate play the guitar a baseball fan a very good cook a very good player

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV ( )

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV ( ) HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) Bevezetés Az angol nyelv oktatásának helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követeleményei

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM. 9 12. évfolyam

MÁSODIK IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM. 9 12. évfolyam MÁSODIK IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy év során középfokú nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Helyi tanterv. (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Oxford University Press

Helyi tanterv. (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Oxford University Press Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Oxford University Press Általános iskola 5-8. évfolyam Angol nyelv A kiválasztott tankönyvsorozat: Project 3rd edition

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve ANGOL - mint első idegen nyelv Arany János Tehetséggondozó Program ANGOL - MINT ELSŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV Az idegen nyelv tanításának alapelvei, céljai,

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola BEVEZETŐ

Zipernowsky Károly Általános Iskola BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: Az Európai

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Helyi tanterv az emelt szinten tanuló csoportok részére

Helyi tanterv az emelt szinten tanuló csoportok részére Helyi tanterv az emelt szinten tanuló csoportok részére Általános iskola 5-8. évfolyam Angol nyelv Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

ANGOL NYELV 9. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM. Heti: 3óra Évi: 108 óra. Az angol nyelv oktatásának céljai

ANGOL NYELV 9. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM. Heti: 3óra Évi: 108 óra. Az angol nyelv oktatásának céljai Heti: 3óra Évi: 108 óra ANGOL NYELV 9. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM Az angol nyelv oktatásának céljai Az előkészítő osztály megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal rendelkeznek. Ezalatt

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE

A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE 4 8. évfolyam 2015. 1. CÉLOK ÉS FELADATOK 4. évfolyam A negyedik évfolyamon kezdődő kisgyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve. ANGOL - mint második idegen nyelv

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve. ANGOL - mint második idegen nyelv A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve ANGOL - mint második idegen nyelv ANGOL MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV HELYI TANTERV 9-12. évfolyam Évi óraszámok Évfolyam 9. 10. 11. 12. Óraszám 3 3 3 3 Célok és feladatok

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium. angol első idegen nyelv. heti 5 óra

Helyi tanterv. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium. angol első idegen nyelv. heti 5 óra Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium angol első idegen nyelv heti 5 óra 1 Középiskola 9-12. évfolyam Célok és feladatok

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

Helyi tanterv. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények Helyi tanterv Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal rendelkeznek. Ezalatt az idő alatt megismerkedtek az idegennyelvi foglalkozások feladat- és

Részletesebben

1.1.1. Érettségi témakörök ANGOL NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK

1.1.1. Érettségi témakörök ANGOL NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK 1.1.1. Érettségi témakörök ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A

Részletesebben

1.1.1. Érettségi témakörök ANGOL NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK

1.1.1. Érettségi témakörök ANGOL NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK 1.1.1. Érettségi témakörök ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A

Részletesebben

Helyi tanterv Célok és feladatok Fejlesztési követelmények

Helyi tanterv Célok és feladatok Fejlesztési követelmények Helyi tanterv Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal rendelkeznek. Ezalatt az idő alatt megismerkedtek az idegennyelvi foglalkozások feladat- és

Részletesebben

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.)

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 5 Name: School:....

Részletesebben

Angol nyelv helyi tanterv

Angol nyelv helyi tanterv Angol nyelv helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Középiskola 9-12. évfolyam Célok és feladatok Az 9 10. évfolyam céljai között első helyen áll a tanulók

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola. Angol 5-8. Helyi tantárgyi tanterv

Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola. Angol 5-8. Helyi tantárgyi tanterv Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola 4262 Nyíracsád Szatmári u. 8. Angol 5-8. Helyi tantárgyi tanterv 2015.09. A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei:

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Élő idegen nyelv ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ. 5 8.

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Élő idegen nyelv ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ. 5 8. ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ 5 8. évfolyam Helyi tanterv 2015 ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve ANGOL MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyolc évfolyamos nyelvi emelt óraszámú képzés ANGOL MINT ELSŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV 5.-12. évfolyam Évfolyam 5 6 7 8 9 10 Heti

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben