vizuális interaktív szimulációs technológia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "vizuális interaktív szimulációs technológia"

Átírás

1 vizuális interaktív szimulációs technológia CAD+INFORM KFT. a Lanner Group WITNESS szoftverének magyarországi disztribútora cím: 4026 Debrecen, Bem tér 18/c telefon: (36-52) telefon/fax: (36-52)

2 A siker nem más, mint egy jól megalapozott döntés eredménye...

3 WITNESS Minden vállalkozás életében - legyen szó nagy-, közép-, vagy kisvállalatról - elõbb vagy utóbb eljön az idõ, amikor kénytelen továbbfejleszteni belsõ termelési, logisztikai, vagy akár üzleti folyamatait. Az ilyen változtatások technikai és gazdasági hatásait célszerû elõre megtervezni, összefüggéseiben átlátni, még mielõtt az esetek többségében kockázatos, és talán felesleges beruházásokra sor kerülne. Ebben a feladatban nyújt hatékony segítséget a számítógépes vállalati folyamat-szimuláció, melynek kiemelkedõ képviselõje a WITNESS diszkrét esemény alapú szimulációs szoftver. A folyamat-szimulációról általában Minden valós vállalati rendszerben anyagi vagy elvi folyamatok mennek végbe, amelyek egymással ok-okozati összefüggésben lévõ, idõben egymást követõ állapotok váltakozásában valósulnak meg. Minden változás valamilyen jól leírható esemény eredménye. A vállalatvezetés feladata, hogy kézben tartsa és irányítsa a folyamatokat. Fokozottan igaz ez azokra a termelési és üzleti folyamatokra, amelyektõl a vállalat léte és sikeressége függ, mûködjön a vállalat a gazdaság bármely területén, mint például a gyártóipar, a szolgáltatás, a kereskedelem, vagy akár a közlekedés, áruszállítás, stb. Az irányítás során következtetni kell a folyamatok jövõbeni állapotaira, aminek a sikere attól függ, hogy milyen pontos információink vannak a folyamatok belsõ összefüggéseirõl, a változások szabályairól. A törvényszerûségek ismerete nélkül a történések elsõ látásra néha érthetetlennek tûnhetnek az ember számára. Az értetlenség okai a folyamatok mûködésére vonatkozó elégtelen ismeretanyagban, vagy a zavaró tényezõk hatásának kiszámításában keresendõk. Az arra alkalmas területeken, a hiányos ismeretek pótlására már régóta folytatnak kísérleteket, amelyek megfigyelésébõl információk nyerhetõk a jövõben bekövetkezõ hasonló eseményekre is. Ez azonban nem mindig járható út. Egyszerû példáknál maradva, nem lehet kikísérletezni egy elképzelt ipari üzem telepítését, egy nagy értékû termelõ berendezés rendszerbe állítását és termelésre gyakorolt hatását, vagy egy rendkívüli esemény bekövetkeztét. Az elõzõ esetekben az jelenti a fõ korlátot, hogy a felhasználható pénzforrásokat egyszer és csak egyszer lehet elkölteni. Míg az utóbbi esetben éppen a rendkívüli esemény elkerülése a cél. Érdemes tehát a döntések elõkészítésében bevetni minden olyan lehetséges korszerû elemzõ eszközt, amellyel lecsökkenthetõ a döntés kockázata és vállalhatóvá tehetõ a döntéshozót terhelõ felelõsség is. A számítógépes folyamat-szimuláció azt a lehetõséget kínálja, hogy a valós folyamatokban résztvevõ elemek számítógépes leképezésével, megalkossuk egy adott üzem, gyártási folyamat, logisztikai rendszer, vagy üzleti folyamat logikai modelljét. A modellen végzett szimulációs vizsgálatok szolgáltatják azokat a mennyiségeket, összefüggéseket és rejtett kapcsolatokat, amelyek meghatározzák a jelenben, vagy a jövõben lejátszódó valóságos vállalati folyamatokat és azok következményeit. Ezáltal lehetõvé válik a legjobb döntés meghozatala az adott feltételrendszerben és elkerülhetõvé válnak a váratlan negatív események. Kiszámíthatóvá és tudatosan megtervezhetõvé válik a jövõ. WITNESS vizuális interaktív folyamat-szimuláció 3

4 A szimulációnak akkor is kiemelkedõ jelentõsége van, amikor a kérdéses folyamat túlságosan bonyolult és áttekinthe-tetlen, vagy olyan adatokra van szükségünk, amelyekhez valóságos mérésekkel, hagyományos adatgyûjtéssel nem férhetnénk hozzá. A folyamat-szimuláció alkalmazása kapcsolódhat egyszeri projektekhez, mint például vállalati beruházások, átszervezések, rendkívüli események vizsgálata. Ugyanakkor hatékony eszköz lehet napi rutintevékenységek segítõ eszközeként, mint például üzemi szintû gyártási program ellenõrzése, logisztikai mûveletek megtervezése, erõforrások elosztása az igények optimális kiszolgálása, stb. A folyamat-szimulációval a következõ tipikus kérdésekre kaphatunk választ: Mi lenne akkor, ha? Hogyan fog mûködni? Mit kell megváltoztatni annak érdekében, hogy? Numerikusan kifejezve, mennyivel fog megváltozni, ha...? Mennyi idõ alatt térül meg? Bekövetkezhet-e? Megvalósítható-e...? Stb. WITNESS diszkrét esemény alapú folyamat-szimuláció A folyamat-szimulációs szoftverek egyik legkifinomultabb és legsokoldalúbb képviselõje a WITNESS szimulációs szoftver, amely két legfontosabb szolgáltatása, a modellkészítés, valamint a modell szimulációs futtatása, elemzése. Mindkét alapfunkció interaktív. A WITNESS eszközeivel elkészíthetõ a szimulálni kívánt valós rendszer (gyártósor, üzem, ellátási lánc, üzleti folyamat, stb.) modellje, amit a szimulációs futtató mûködtet. A modell futásának alapja az idõ elõrehaladása, amely során bekövetkeznek ugyanazok az egyedi (diszkrét) események, amelyek a valós rendszerben is bekövetkeznének, az adott körülmények között. Minden egyes eseményrõl és a folyamat egészérõl is, részletes adatgyûjtés történik, ami bármilyen további elemzés alapjául szolgálhat. A fontosabb statisztikai elemzéseket a szoftver készen tartalmazza. Ilyenek például gyártási folyamat esetén az átfutási idõk, kapacitás kihasználás, szûk keresztmetszetek, várakozási sorok hossza, stb. WITNESS építõelemek A modell elkészítéséhez a WITNESS építõelemeket kell felhasználni, amelyek megfelelnek a valóságos entitásoknak (termék, alkatrész, berendezés, szállítópálya, jármû, munkaerõ, stb.). A WITNESS építõelemei a rendszerrel együtt, készen érkeznek, és a telepítés után azonnal rendelkezésre állnak. Minden egyes építõelem az adott típusnak megfelelõ parametrizálási lehetõséget tartalmazza, hogy teljes körûen lefedje az általa képviselt valóságos entitás lehetséges változatait. Ugyanakkor a rendszer nyitott is. Szükség esetén az elemkészlet szabadon bõvíthetõ a saját magunk számára kialakított, speciális elemekkel. A WITNESS építõelemei kétféle típusba tartoznak. A fizikai elemek a valóságban is meglévõ - fizikailag megfogható entitásokat reprezentálnak a modellben. Jellegzetesen fizikai 4 WITNESS vizuális interaktív folyamat-szimuláció

5 elemek a munkadarabok, termékek, gépek, szállítópályák, raktárak, jármûvek, tartályok, csõvezetékek, karbantartó és a kiszolgáló személyzet, stb. Üzleti-szolgáltatási folyamatok esetében az ügyek, tevékenységek, erõforrások, gyûjtõk, rendezõk, stb. A logikai elemek egy része valamilyen mûködési jellemzõt képvisel a folyamatban. Másik része az adatgyûjtéshez, a kijelzéshez és elemzéshez szükséges segédelem. Logikai elemek a mûszakrend, az anyagok attribútumai, a nevesített változók, a beépített függvények, a rutinok, a véletlenszerûséget biztosító valószínûségi eloszlások, grafikonok, diagramok, riportok, stb. Különleges logikai elemek a külsõ programok, adatfájlok (pl. technológia), Excel táblák, adatbázisok, stb. A mennyiségeket szemléltetõ számkijelzõk, diagramok, grafikonok, tetszõleges numerikus mennyiséghez hozzárendelhetõk. Tartalmuk a szimuláció során folyamatosan változik, mindig a pillanatnyi értéket mutatják. Mindegyik WITNESS elemhez grafikai megjelenés (ikon állapot) tartozhat a képernyõn. A folyamat elõrehaladtával az ikonok változhatnak, mozoghatnak, ami animációvá áll össze. Gépi berendezés beállító panelje, ahol a legabróbb részletekig leírhatjuk a gép mûködési elvét (típus, ciklusidõ, beállítások, lerobbanások, stb.) Az elemek pontos mûködését, az adott elemtípusra kifejlesztett paraméter beállító ablakokban lehet megadni. WITNESS modell Minden folyamat-szimulációs feladatnak van valamilyen elõre jól meghatározott vizsgálati célja. Ez azért lényeges, mert egy rendszert nagyon sok - egymástól teljesen eltérõ - szempontból vizsgálhatunk (mûködõképesség, átbocsátás, szûk keresztmetszetek, sorban állás, költségek, munkaerõ szükséglet, energia felhasználás, stb.). Minden modellt a kitûzött vizsgálati cél kiszolgálására kell felkészíteni, a vizsgálat szempontjából fontos részletek finom kidolgozásával, illetve a lényegtelen jellemzõk elhanyagolásával. Példaként, ha szükség van rá, a tevékenységekhez és anyagokhoz (pl. munkadarab) egyedi attribútumokat rendelhetünk, amelyek tartalmazhatják az anyagminõséget, a költségeket, vagy bármely más, számunkra fontos jellemzõt. Ugyanakkor, egy másik modellben nem adunk meg például költség jellegû adatokat, ha a vizsgálati cél a költségek elemzésére nem terjed ki. A modell készítés során céltudatosan rakjuk össze az építõelemekbõl a vizsgálni kívánt valós rendszer megfelelõjét. Az elemkészletbõl kiválogatjuk a modellhez szükséges elemeket (pl. alkatrészek, munkadarabok, gépek, szállítószalagok, gépkezelõk, stb.) és a kívánt elrendezésben (layout) felrakjuk a modell szerkesztõ ablakába. Az eljárás leginkább az építõkocka játékhoz hasonlítható. Következõ lépésben megadjuk az elemek közötti kapcsolatokat és beállítjuk a mûködési paramétereiket, például a ciklusidõket, mûvelet kezdéskor és befejezésekor végrehajtandó tevékenységeket, szerszámozást, és minden szüksé- WITNESS vizuális interaktív folyamat-szimuláció 5

6 ges szabályt. eljárást, Az ellentmondá- sos paraméter megadást a rendszer auto- matikusan kiszû- ri, a hiányzókat bekéri. Minden- hol használhat- juk az alapértel- mezéseket is. Lényeges, hogy a WITNESS mo- dell, készítésének minden fázisában mûködõképes, az addig részletezett szintnek megfelelõen. Tipikus példa a diszkrét modell felépítésére és a folyamatban résztvevõ elemek megjelenítésére Azokat a numerikus paramétereket (mûveleti idõk, tárolási idõk, meghibásodási gyakoriság, stb.), amelyek értékét nem ismerjük pontosan, kifejezésekkel vagy valószínûség eloszlásokkal is helyettesíteni lehet. Az életszerû helyzeteket közelítõ gyakoribb eloszlásokat a WITNESS készen tartalmazza, az alkalmazásukhoz szükséges ajánlással és paraméter magyarázattal együtt. Diszkrét vagy folytonos modell A WITNESS egyik hagyományos alkalmazási területe a gyártóipari folyamatok szimulációja. Ezek közös jellemzõje, hogy a folyamatokban a gyártott termékek és/vagy alkatré- szeik haladnak elõre a gyártási tech- nológiának megfelelõ mûveleteken keresztül. A modell készítés szem- pontjából lényeges körülmény, hogy az adott termék megszámlálhatóan darab jellegû, vagy pedig térfogattal (tömeggel) jellemezhetõ folyadék. Ha a termék darab jellegû, a modell típusa diszkrét. A diszkrét modellek hagyományos alkalmazási területe a gépgyártó és szerelõ ipar. Ugyanakkor kiterjedten alkalmazzák Tipikus példa a folytonos-modell felépítésére és a folyamatban résztvevõ elemek megjelenítésére 6 WITNESS vizuális interaktív folyamat-szimuláció

7 az üzleti és szolgáltatási területeken is, hiszen ezek a modellek is egyedi ügyekkel kapcsolatos folyamatok elõrehaladását szimulálják, ahol az adott ügyhöz kapcsolódnak a tevékenységek. Ha a termék folyadék jellegû, akkor a modell típusa folytonos. A folyékony anyag nem feltétlenül jelent folyadékot. Folyékonyként kezelendõ anyagok lehetnek porszerû, szemcsés anyagok, granulátumok is. A folytonos modellek csõvezetékeket, tartályokat, mixálókat és vegyi processzorokat is tartalmaznak. Legjellemzõbb alkalmazásuk a vegyipar és az élelmiszeripar. A WITNESS folytonos változata egyszerre, akár egy modellben is támogatja a két alaptípust, amire jó példa lehet egy palackozó üzem, ahol a folyadék a palackba töltéssel darab jellegûvé válik. A folyadékok betöltése és ürítése egyaránt kezelhetõ WITNESS -ben. WITNESS szimuláció A szimuláció során, a modell egy kezdeti idõponttól elindítva, saját idõben, mûködni kezd. Számítógépes nyelven szólva a modell fut. A futtatás során, a számítógép elõállítja a modellben idõrendben egymás után bekövetkezõ eseményeket, mindvégig betartva az elemek és események közötti kölcsönhatásokat. Az események sorozata leírja az adott rendszer idõben történõ folyamatos változását. A modell saját idejének az idõegysége a feladathoz igazítható. Ezéltal rendkívül gyors folyamatokat és naptári léptékkel kifejezhetõ lassú folyamatokat is egyaránt precízen lehet szimulálni. A modell naptára szerkeszthetõ, tartalmazhatja a hivatalos ünnepnapokat és a rendkívüli szabadnapokat is. Kihasználva az építõelemek grafikus képességeit, a modellben lezajló folyamatokat a képernyõn megjelenõ mozgások, alak és színváltozások, numerikus vagy szöveges kijelzések szemléltetik. Maga a szimuláció nem függ az animációtól, grafika nélkül is mûködik. Emiatt, a különbözõ vizsgálati céllal létrehozott Példa a különféle WITNESS modellek megjelenítésére WITNESS vizuális interaktív folyamat-szimuláció 7

8 WITNESS modellek grafikai kidolgozottsága egymástól teljesen eltérõ lehet. A nagy modellek általában egyszerûbb, sematikus grafikát használnak, vagy egyáltalán nem tartalmaznak grafikát. A képernyõn megjelenõ animációban, az elemek alakváltozásán és mozgásán túl, rendkívül fontos információt hordoz az elemek színváltozása is. A színek szemléltetik például a berendezések (mûveletvégzõ helyek) futás közbeni üzemállapotát. A színkódok egységesen jelennek meg az összegzett statisztikák diagramjaiban is. A legfontosabb üzemállapotok: a terheltség; az anyagra (feladatra) várakozás; a blokkolt állapot; a meghibásodás; a javítás; a munkaerõre várakozás; a mûszakon kívüli állapot; stb. A színkódok jelentése a különbözõ típusú elemekre értelemszerûen eltérõ lehet. A modell futtatását irányító nyomógombok A modell idõbeni futását, bármikor meg lehet állítani, vissza lehet pörgetni, tovább lehet indítani, gyorsítani, lassítani. Számos egyéb lehetõség között, a szimulációt futtathatjuk elõre megadott idõtartamig, vagy leállíthatjuk bizonyos események bekövetkeztekor. Beavatkozhatunk a modell futásába, megváltoztathatjuk, vagy elmenthetjük a modell pillanatnyi állapotát. WITNESS kísérlet A szimuláció során, a modell absztrakt valóságában bármilyen ötletet kipróbálhatunk. Itt semmi sem drága, a szimulációt tetszõleges modell változatokkal, akárhányszor megismételhetjük. Szabadon kísérletezhetünk a virtuális üzemmel, logisztikai rendszerrel, üzleti folyamattal, amit éppen modellezünk. Próbaként beállíthatunk új gépeket, új munkaerõt, vagy akár átszervezhetjük a teljes rendszert (komplett gyártósort, üzemet, munkarendet, stb.). A modell változatainak száma tetszõleges, ezáltal egy problémakört különbözõ szempontok szerint is megvizsgálhatunk. A kísérletek eredményeit, melyeket a WITNESS automatikusan szolgáltat bármikor megkaphatjuk, értékelhetjük, a korábbi eredményekkel összehasonlíthatjuk. Kiértékelés A kísérletek eredményét kiértékelve olyan információk birtokába juthatunk, amelyek biztos alapra helyezhetik döntéseinket. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül, hogy a szimuláció által nyert adatok és összefüggések pontossága jórészt attól függ, hogy mennyire a valóságot tükrözõ modellt építettük meg. A WITNESS automatikusan biztosítja a modell belsõ ellentmondás mentességét. Következésképpen minden WITNESS modell alkalmas szimuláció lefolytatására. Ugyanakkor a szoftver természetesen nem ellenõrizheti a valóságnak történõ megfelelést, vagyis a modellépítõ Tárolók statisztikai adatai a modell teljes futási ideje alatt 8 WITNESS vizuális interaktív folyamat-szimuláció

9 szándékát. A kiértékelés során feltétlenül használjuk a józan ítélõképességünket is! Elfogadott módszer, hogy elõször mindig a valóságos állapotnak megfelelõ modellt építjük meg. A modellépítésben rejlõ hibázás lehetõségét, a szimuláció eredményeinek a tényszerû adatokkal történõ összevetésével szûrhetjük ki leghatékonyabban. Megfelelõ egyezés esetén bízhatunk a modellben. Ekkor mondjuk, hogy validáltuk a modellt. Berendezések üzemállapotainak idõbeni eloszlása a modell teljes futási ideje alatt megépítése során rossz absztrakciót és téves elhanyagolásokat tettünk. Feltûnõ eltérés általában akkor fordulhat elõ, amikor a modell Csak az alapmodell validálása után ajánlott bevinni a modellbe a tervezett változtatásokat. A szimuláció során a WITNESS szolgáltatja a teljes folyamat, illetve az egyes elemek (tevékenységek, berendezések, stb.) mûködését jellemzõ összes alapadatot. Bármikor megkaphatjuk például a raktárak és gyártásközi tároló helyek készletét, a gyártásban (feldolgozásban) lévõ mennyiségeket, a késztermékek (elintézett ügyek) darabszámát, az erõforrások kihasználtságát, a várakozási sorok hosszát, stb. Az adatok megjelenítése lehet táblázatos vagy grafikus (idõsorok, hisztogramok, kördiagramok, stb.). A megjelenített értékek a modell futásával együtt dinamikusan változnak, amivel nyomon követhetjük egy-egy végeredmény kialakulásának folyamatát is. Az alapadatokat a WITNESS minden modellben automatikusan gyûjti. A szimuláció minden egyes munkadarabot vagy ügyet egyedileg követ végig a folyamaton. Az alapadatokat a modell bármely pontján, a WITNESS által használt beszédes nevekkel érjük el. Az alapadatok felhasználásában fontos szerepük van - a WITNESS modell bármely pontján alkalmazható - saját változóknak. Ezekre a modell alkotója által kiadott nevük alapján lehet hivatkozni. Bármely számítási eljárásban, vagy kiértékelésben felhasználhatók, tartalmuk megjeleníthetõ, külsõ adatfájlba vagy akár adatbázisba írható. Tipikus példa lehet a WITNESS által szolgáltatott mennyiségi adatok felhasználására, a vizsgált folyamatok során keletkezett költségek felgyûjtése és elemzése. Másik példa a termelõ vállalatok folyamataira egyre szélesebb körben alkalmazott Six Sigma elemzés, amelyet a WITNESS elõregyártott építõelemekkel támogat. Az egyes munkafolyamatokhoz rendelt költségek kijelzésének egyik formája WITNESS vizuális interaktív folyamat-szimuláció 9

10 Modularitás A WITNESS modellek egymásba ágyazhatók. Nem szükséges egyszerre felépíteni egy ipari üzem, vagy egy szolgáltató hálózat nagyobb modelljét. Elõször elvégezhetjük a kisebb egységek feladatorientált szimulációját, majd a részmodelleket összekapcsolva elemezhetjük a nagy egész rendszer viselkedését. A kisebb egységek lehetnek önálló gyártósorok, üzemrészek, nagy bonyolultságú egyedi berendezések, részfolyamatok, stb. A beépített modul egyetlen elemként viselkedik az õt körülvevõ modellben. Saját bemenetei és kimenetei vannak, melyeken keresztül kapcsolódik a befogadó modellhez. A modult általában valamilyen egyszerûbb ikonnal jelenítjük meg. Mûködését tekintve, önmagán belül, a saját belsõ felépítésének megfelelõen viselkedik a szimulációs futás során. A modulok egyik alkalmazása, a WITNESS elemkészletének bõvítése bonyolultabb, speciális elemekkel. Ezáltal olyan rendszerek is szimulálhatók, amelyekre eredetileg nem volt a WITNESS elemkészlete felkészítve. Optimalizálás WITNESS környezetben WITNESS környezetben kétféle megoldás kínálkozik a folyamatokkal kapcsolatos optimumok meghatározására. Az elsõ módszer, a modellépítõ és elemzõ szakember szaktudására alapozva, a modellel folytatott szimulációs kísérletek végrehajtásán alapul. Az elemzést végzõ szakértõ, a reális feltételeknek és lehetõségeknek megfelelõ modell változatokat és beállításokat szimulálja. Az egyes szimulációs kísérletek eredményeit az elképzelt optimum szempontjából minõsíti. Ezáltal próbál haladni az általa legjobbnak ítélt változat felé. A módszer elõnye, hogy mindenfajta optimum szempontrendszer érvényesíthetõ, valamilyen szinten. Az optimum keresésébe be van kapcsolva a szakértõ kreativitása és tapasztalata. Az ötletek a paraméterek megadásában és a modell mûködésének átszervezésében egyaránt érvényesülhetnek. A módszer hiányossága, hogy nem ad egyértelmû bizonyosságot a legjobb megoldás megtalálására. Az elemzõ szakember általában akkor tekinti megoldottnak a feladatot, amikor a saját személyes megítélése alapján már elég jónak találja az elért eredményeket. A változtatható paraméterek érték tartományainak és az optimum keresés módszerének megadása. A másik módszer automatikus, amikor a WITNESS szoftver optimalizáló moduljával kerestetjük meg a rendszer optimumait. Az optimalizáló modul egy kiegészítõ szoftver a WITNESS alapszoftverhez. 10 WITNESS vizuális interaktív folyamat-szimuláció

11 Az optimalizáló modul, az adott modellhez, a felhasználó által elõre megadott paraméter-tartományokon keresi meg az optimum kifejezés szélsõértékeit. Minden paraméterhez hozzárendelhetõk azok az értékek, amelyeket a valóságos folyamatban is felvehetnek. A paraméter értékek mindegyik kombinációjához tartozik egy-egy modell beállítás, továbbá a megfelelõ szimulációs futás és eredmény. Az optimumot az összes lehetséges szimulációs eredmény között kell megtalálni. A legtöbb esetben azonban a paraméter kombinációk száma olyan nagy, hogy az összes szimulációs futás végrehajtása teljességgel lehetetlen. A WITNESS optimalizáló arra lett kifejlesztve, hogy az összes kombinációnál jóval kevesebb szimulációs futás eredményeként jusson el a lehetséges optimumhoz. Az optimalizáló futása során megtalált legjobb eredmények táblázata, a hozzájuk tartozó konkrét paraméter beállításokkal együtt. A módszer nagy elõnye, hogy automatikusan keresi meg az optimumot. Ugyanakkor nem keres optimumot a modell átszervezésével, hiszen ennek a feltételrendszere automatizmusokkal meghatározhatatlan. Az optimalizáló modul számos rendkívül hasznos kiegészítõ információval is szolgál. Az optimalizálóval általában nem egyetlen legjobb beállítást keresünk, hanem a legjobb beállítások alternatíváit. Információt kapunk a rendszer stabilitására, egyes paraméterek változásával szembeni érzékenységére, a kritikus paraméterekre, stb. WITNESS környezetben az optimalizálás sikerét a fenti két módszer együttes alkalmazása biztosítja. Az optimalizálás alapelve, hogy bízzuk az automatikus optimumkeresést az optimalizáló szoftverre, de a modell átszervezésében támaszkodjunk a szakértõ tapasztalatára és kreativitására. WITNESS vizuális interaktív folyamat-szimuláció 11

12 WITNESS terminológiák A WITNESS folyamat-szimulációs szoftver általánosan használható szimulációs eszköz. A lehetséges alkalmazási területek meglehetõsen távol esnek egymástól. Kézenfekvõ igény, hogy az egyes szakterületek szakemberei a saját területüknek megfelelõ elemkészletbõl állíthassák össze szimulációs modelljeiket. Ezért a WITNESS két egymástól eltérõ terminológiájú változatban használható. A gyártóipari-logisztikai változat elemkészlete gépekbõl, anyagmozgató pályákból, szállító jármûvekbõl, raktárakból, gépkezelõkbõl, karbantartókból, mûszakrendbõl, stb. épül fel. Ugyanakkor az üzleti-szolgáltatási változat elemkészlete az üzleti folyamatokban megszokott elnevezéseket használja. Ilyenek a tevékenységek, ügyek, gyûjtõk, rendezõk, erõforrások, stb. Milyen adatok szükségesek a WITNESS modellhez? A WITNESS modellek bonyolultságára és nagyságára nincs semmilyen megkötés. Elvben tehát lehetséges lenne egy teljes nagyvállalatot egyetlen WITNESS szupermodellbe leképezni. A gyakorlat mégis azt mutatja, hogy ez fölöslegesen elbonyolítaná a WITNESS alkalmazását, amiben elveszne a szimulációs projektek vizsgálati cél orientáltsága és hatékonysága is. A WITNESS modelleket nem vállalatra, hanem problémára kell megépíteni, ami a vizsgálati célban nyilvánul meg. A vizsgálati cél nagyban meghatározza a modell készítése közbeni absztrakció jellegét, a szükséges adatok körét, és az elhanyagolásokat is. Például, egy logisztikai elemzõ modell valószínûleg nem fog a gyártó berendezéseken folyó megmunkálási mûveletekkel részleteiben foglalkozni. A vizsgálati cél szempontjából ezeket elegendõ egyetlen mûveleti idõvel jellemezni. A modellek építése során, az építõelemek kiválasztásához és a szimulációs ablakban történõ elrendezéséhez alkalmasak az üzemi alaprajzok, helyszínrajzok, technológiai sémarajzok, folyamatábrák, diagramok, stb. A rajtuk szereplõ azonosítók, megnevezések jól használhatók a WITNESS modellekben. Az üzemi alaprajzokat importálhatjuk CAD programokból, például AutoCAD rajzi formátumból is. Az egyes berendezések (mûveleti helyek) közötti kapcsolatokat tipikusan a gyártási (mûveleti) útvonalak jelentik, melyek változatos módokon adhatók meg. A kapcsolatok lehetnek rögzítettek, vagy akár termékfüggõk is, ahogyan az adott rendszer megkívánja. A folyamat mûködõképességéhez - a kapcsolatokon és útvonalakon kívül - minimálisan szükségesek az egyes berendezések fõ mûveleti idõi. Ha ezek megvannak, akkor a modell már futtatható. Természetesen a valós problémák ennél részletesebb adatkört igényelnek. Például meghibásodási jellemzõk, leállás idõk, javítási idõk, raktárazási és mûveletközi tárolási jellemzõk és idõk, munkaerõ szükséglet, mûszakrend, stb. A WITNESS modellekben mindezeknek elõre kialakított helyük van, melyeket csak akkor kell megadnunk, ha a vizsgálati célhoz szükségesek. Kitöltésük általában nem kötelezõ. Meglepõen kevés adat megadásával elkészíthetjük a legtöbb bonyolultabb modell mûködõ alapváltozatát, amely már tükrözi a rendszer logikai viselkedését. Az alapváltozatot folyamatos finomítással, újabb adatcsoportok bevonásával, ezzel együtt az elemek jellemzõinek és képességeinek kiterjesztésével közelítjük a valósághoz. 12 WITNESS vizuális interaktív folyamat-szimuláció

13 A legegyszerûbb alkalmazási esetekben a modellek magukba beágyazva tartalmazzák az általuk használt összes adatot. Ugyanakkor az adatok és paraméterek változókon keresztül beolvashatók külsõ adatforrásokból (szövegfájl, Excel tábla, Oracle, SQL Server, Access adatbázisok, stb.) is. Ugyanez igaz a modell futása közben keletkezõ eredmények és más adatok tárolására is. A belsõ változók és statisztikák értékei szabadon kiírhatók az elõzõekben felsorolt külsõ output állományokba. Bonyolultabb alkalmazási esetekben a kiterjedt adatbázis kapcsolatok és a WITNESS szoftver OLE Automation Server funkcionalitása segítségével - a szimuláció integrált részévé tehetõ a nagyvállalati informatikai rendszereknek. Alkalmazási lehetõségek A WITNESS nem egy hagyományos adatfeldolgozó rendszer, sokkal inkább a termelési és gazdasági vezetõk, kontrolling szakemberek számára kifejlesztett döntés elõkészítõ, elemzõ, tervezõ eszköz. Egyaránt sikerrel alkalmazható a gyártási, logisztikai, kiszolgálási, sorbanállási folyamatokkal kapcsolatos problémák megoldásában. Tipikus feladatok a WITNESS számára a szûk keresztmetszetek, a kapacitások, az erõforrás szükséglet és a rejtett tartalékok meghatározása a gyártásban vagy a szolgáltatásban. Hagyományos terület a tervezett beruházások elõzetes elemzése, a költségek megtérülése, a mûködési költségek, a várható nyereség és a hatékonyság szempontjából. A WITNESS szimuláció másik nagy alkalmazási területe az üzleti, szolgáltatási, közlekedési problémák elemzése. Egyre több felhasználója van a közigazgatási, egészségügyi, banki, távközlési területekrõl is. Gépipar - beruházási alternatívák összehasonlítása - munkaerõ és mûszakrend meghatározása - szûk keresztmetszetek felderítése - kapacitások kihasználása - üzemi logisztika elemzése, méretezése - beszállítói raktárkészlet szintentartása Elektronikai ipar - üzem elrendezés megtervezése - alternatív gyártási útvonalak - üzemi gyártási program ellenõrzése - sorozatnagyságok, termék mix - gyártósorok illesztése - tesztpadok kapacitás tervezése Vegyipar / Gyógyszeripar - takarítási veszteség minimalizálása - üzemi gyártási program ellenõrzése - alapanyag beszállítás ütemezése - minõségbiztosítás - szakképzett munkaerõ szükséglet - szabadságolási terv Élelmiszeripar - kampányidõszak tervezése - termény beszállítás ütemezése - feldolgozó kapacitások kihasználása - tárolási kapacitások elemezése - csomagolás, kiszállítás ütemezése - tervszerû karbantartás, leállások tervezése Energetika - energia szállító és elosztó rendszerek - töltõállomások belsõ mûködésének méretezése - üzemanyag terítés folyamatának tervezése - üzleti folyamatok újratervezése - call centerek méretezése Egészségügy/Szolgáltatóipar - ügyeleti szolgálatok elemzése - sürgõsségi ellátás - járóbeteg rendelõk elhelyezése - kórházi betegágyak számának vizsgálata - kórházi szakrendelõk elhelyezése Logisztika - közúti, vasúti és légi szállítás - raktárkezelõ rendszerek tervezése - be- és kitárazó rendszerek tervezése - elosztó és átrakó rendszerek - logisztikai szolgáltató központok elemzése Szoftverkörnyezet Közlekedés - repterek, pályaudvarok belsõ rendszerei - utas várótermek, ellenõrzõ pontok kialakítása - poggyászkezelõ rendszerek méretezése - tömegközlekedési menetrendek, megállók kialakítása; városi csomópontok, forgalom irányító rendszerek illesztése WITNESS vizuális interaktív folyamat-szimuláció 13

14 Szoftverkörnyezet A WITNESS folyamat-szimulációs szoftver Intel Pentium vagy AMD alapú PC-n fut, Microsoft Windows operációs rendszeren. A szoftver telepítéséhez CD olvasó és kb. 100 Mbyte szabad lemezterület szükséges. A rendszer erõforrás igénye az elérni kívánt teljesítménnyel arányos. Bonyolultabb problémák modellezése esetén a nagyobb operatív memóriával rendelkezõ, gyorsabb processzorú gépeken a szimulációs események kiszámításához kevesebb idõ szükséges, a kívánt eredmények elõállítása lényegesen gyorsabb lehet. A számítógép teljesítményének fontossága megnõ, ha a modellen optimalizálást is végre kívánunk hajtani. Ekkor a rendszerint nagyobb számú szimulációs futási kísérlet gyorsabb végrehajtása érdekében javasolt a nagyobb számítógép teljesítmény. Lanner Group Ltd.: A WITNESS szoftver fejlesztõje A LANNER Group Limited szoftverfejlesztõ cég 1996-ban vált ki az AT&T vállalatcsoportból, ahol AT&T ISTEL néven, sok éven keresztül, elsõsorban ipari-gazdasági területen alkalmazható szimulációs technológiák fejlesztésével foglalkozott. A cég legismertebb terméke a WITNESS vizuális interaktív folyamat-szimulációs szoftver, melynek fejlesztése a hetvenes évekre nyúlik vissza. Kiterjedt alkalmazására elõször az autógyártásban került sor, ahonnan gyorsan átvette a többi ipari ágazat és a szolgáltatás is. Napjainkban a szimuláció alkalmazása általánosan elfogadott a különbözõ gyártási, logisztikai és üzleti helyzetekben. A szimulációval szemben támasztott magas szintû követelményeknek történõ legjobb megfelelés érdekében, a Lanner Group jelentõs forrásokat áldoz az alaptechnológia fejlesztésére. A kutató munkába sikerrel vonják be a témával foglalkozó egyetemeket és szakmai intézeteket. Ilyen együttmûködés eredményeként jött létre a WITNESS automatikus optimumkeresõ program modulja is. A cég fõ termékét képviselõ WITNESS mellett további folyamat elemzõ alkalmazásokat is fejlesztenek, amelyek hatékonyan egészítik ki a folyamat-szimulációs alapot, a vállalati folyamatok újratervezése és feljavítása területén. Napjainkban a Lanner Group egyike a szimulációs technológiát világviszonylatban meghatározó cégeknek. Tevékenysége a fejlesztésen és az aktív piaci részvételen túl kiterjed a felhasználói oldal folyamatos szakmai támogatására is. Kiemelkedõ események, a Lanner Group által évente rendszeresen megszervezett WITNESS felhasználói konferenciák. A szakmacsoportok szerint meghirdetett rendezvényeken maguk a felhasználók ismertetik sikeres szimulációs projektjeiket. A Lanner Group kiváló referenciái minden földrészen megtalálhatók. Szimulációs termékeikkel jelen vannak az alapvetõ iparágakban, valamint az üzleti világban, a telekommunikációban, a szolgáltatás és az államigazgatás különbözõ területein is. Több ezer nagyvállalat és szervezet használja a Lanner Group szimulációs technológiáját - elsõsorban a WITNESS általános célú szimulációs szoftvert - szerte a világban. A Lanner Group dinamikus üzleti fejlõdését az újonnan megnyitott képviseleti irodák, továbbá az egyre bõvülõ partner hálózat jelzik. A cég központja Angliában van. Ezen kívül saját fejlesztõ és ügyfélszolgálati irodái vannak 14 WITNESS vizuális interaktív folyamat-szimuláció

15 Németországban, Franciaországban és az USA-ban. Szerzõdött partnercégei lefedik a világ iparilag fejlett térségeit. WITNESS szoftver magyarországi termékképviseletét, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai és oktatási tevékenységet a kezdetektõl fogva a CAD+Inform Kft. látja el. A CAD+Inform vállalkozik egyedi szimulációs feladatok megoldására is. A Lanner Group további szoftver termékei: WITNESS Optimizer automatikus optimum keresés a felhasználó által megadott célfüggvény minimum v. maximum értékére WITNESS Documentor szoftver támogatás a WITNESS modellek dokumentációjának elkészítésében WITNESS VR WITNESS modellek futásának professzionális 3D animációs megjelenítése WITNESS SDX szimulációs interfész Factory CAD tervezõ szoftverhez WITNESS Visio Link kétirányú adatkapcsolat a WITNESS és az MS Visio között WITNESS Visio Simulation Solution WITNESS szimuláció közvetlen használata MS Visio szoftverbõl WITNESS Miner adatbányászás és rejtett összefüggések felderítése vállalati adatbázisokban SIMBA Developer Suite fejlesztõ környezet a WITNESS szimuláció feladat orientált egyedi alkalmazásokba történõ beágyazására További információk és linkek: vagy vagy WITNESS vizuális interaktív folyamat-szimuláció 15

16 Lanner Group szimulációs szoftverek OPTIMIZER SCENARIO MANAGER DOCUMENTOR VISIO LINK VR C A D + I N F O R M Mérnöki, Szoftverfejlesztõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Lanner Group WITNESS szoftverének magyarországi disztribútora cím: 4026 Debrecen, Bem tér 18/c telefon: (36-52) telefon/fax: (36-52)

C A D + I N F O R M Mérnöki, Szoftverfejlesztõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

C A D + I N F O R M Mérnöki, Szoftverfejlesztõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Lanner Group szimulációs szoftverek OPTIMIZER SCENARIO MANAGER DOCUMENTOR vizuális interaktív szimulációs technológia VISIO LINK VR C A D + I N F O R M Mérnöki, Szoftverfejlesztõ, Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

vizuális interaktív szimulációs technológia

vizuális interaktív szimulációs technológia vizuális interaktív szimulációs technológia CAD+INFORM KFT. a Lanner Group WITNESS szoftverének magyarországi disztribútora cím: 4026 Debrecen, Bem tér 18/c telefon: (36-52)-522-730 telefon/fax: (36-52)-452-685

Részletesebben

Logisztikai szimulációs módszerek

Logisztikai szimulációs módszerek Üzemszervezés Logisztikai szimulációs módszerek Dr. Juhász János Integrált, rugalmas gyártórendszerek tervezésénél használatos szimulációs módszerek A sztochasztikus külső-belső tényezőknek kitett folyamatok

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. a tudás technológiája

ÖSSZEFOGLALÓ. a tudás technológiája ÖSSZEFOGLALÓ a tudás technológiája KÖRNYEZET Az erősödő piaci versenyben a mai vállalatvezetők előtt egyre nehezebb döntések állnak. Az ügyfelek amellett, hogy keresik az új, innovatív megoldásokat, és

Részletesebben

Termelési folyamat logisztikai elemei

Termelési folyamat logisztikai elemei BESZERZÉSI LOGISZTIKA Termelési logisztika Beszállítás a technológiai folyamat tárolójába Termelés ütemezés Kiszállítás a technológiai sorhoz vagy géphez Technológiai berendezés kiválasztása Technológiai

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

Hagyományos termelésirányítási módszerek:

Hagyományos termelésirányítási módszerek: Hagyományos termelésirányítási módszerek: - A termelésirányítás határozza meg, hogy az adott termék egyes technológiai műveletei - melyik gépeken vagy gépcsoportokon készüljenek el, - mikor kezdődjenek

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR 3. ELŐADÁS TERMELÉSI FOLYAMATOK STRUKTURÁLÓDÁSA 1. Megszakítás nélküli folyamatos gyártás A folyamatos gyártás lényege, hogy a termelési folyamat az első művelettől az utolsóig közvetlenül összekapcsolt,

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

FoodManufuture FP7 projekt

FoodManufuture FP7 projekt FoodManufuture FP7 projekt Virtuális és kibővített (augmented) valóság - Élelmiszeripari igények és alkalmazási lehetőségek dr. Sebők András Campden BRI Magyarország FoodManufuture workshop Budapest, Vidékfejlesztési

Részletesebben

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói 9., ELŐADÁS LOGISZTIKA A TERMELÉSIRÁNYÍTÁSBAN Hagyományos termelésirányítási módszerek A termelésirányítás feladata az egyes gyártási műveletek sorrendjének és eszközökhöz történő hozzárendelésének meghatározása.

Részletesebben

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Két évtized tapasztalatát sűrítettük ErdaGIS térinformatikai keretrendszerünkbe, mely moduláris felépítésével széleskörű felhasználói réteget céloz, és felépítését

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE

DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE A DLM Pulse innovatív testbeszéd kiértékelő megoldás virtuális tanácsadóként segíti az értékesítő munkáját az üzleti tárgyalás során. Könnyen

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Darabárus raktárak készletezési folyamatainak vizsgálata szimulációs eljárás segítségével

Darabárus raktárak készletezési folyamatainak vizsgálata szimulációs eljárás segítségével Bóna Krisztián: Darabárus raktárak készletezési folyamatainak vizsgálata szimulációs eljárás segítségével 1. Bevezető Napjaink kedvelt módszerei közé tartoznak a számítógépes operációkutatási módszerek,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS AX TERMELÉSIRÁNYÍTÁS III.

MICROSOFT DYNAMICS AX TERMELÉSIRÁNYÍTÁS III. MICROSOFT DYNAMICS AX TERMELÉSIRÁNYÍTÁS III. A Microsoft Dynamics AX rendszer Termelésirányítás III. modulja hatékonyabbá teszi a gyártási ciklus szervezését. A Microsoft Dynamics AX rendszer termelésirányítási

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA Az áramkörök szimulációja révén betekintést nyerünk azok működésébe. Meg tudjuk határozni az áramkörök válaszát különböző gerjesztésekre, különböző üzemmódokra. Végezhetők analóg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállítás JIT-elvû beszállítás az utolsó technikai mûvelet a beszállítás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás raktározás szállítás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN GOBÁIZÁT BESZERZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁBAN A globalizációjának, a késleltetett következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált beszerzésnek és elosztásnak

Részletesebben

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere.

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. Karbantartási filozófiák a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. TPM Total Productive Maintanance Teljeskörű hatékony karbantartás, Termelésbe integrált

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

Gyártórendszerek Dinamikája. Gyártórendszerek jellemzése és szerkezete Gyártórendszerekkel kapcsolatos mérnöki feladatok

Gyártórendszerek Dinamikája. Gyártórendszerek jellemzése és szerkezete Gyártórendszerekkel kapcsolatos mérnöki feladatok GyRDin-02 p. 1/20 Gyártórendszerek Dinamikája Gyártórendszerek jellemzése és szerkezete Gyártórendszerekkel kapcsolatos mérnöki feladatok Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei. Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft.

Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei. Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelmi informatika Tevékenységi területek HULLADÉK TERMELŐK Veszélyes

Részletesebben

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás A vezetői jelentésrendszer alapjai Információs igények, irányítás, informatikai támogatás Tartalomjegyzék Döntéstámogató információs rendszer piramisa Integrált rendszer bevezetésének céljai Korszerű információ-szolgáltatási

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FANUC Robotics Roboguide

FANUC Robotics Roboguide FANUC Robotics Roboguide 2010. február 9. Mi Mi az az a ROBOGUIDE Robot rendszer animációs eszköz ROBOGUIDE is an off-line eszköz a robot rendszer beállításához és karbantartásához ROBOGUIDE is an on-line

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 1. Anyagmozgatás I. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens ek - 1. Anyagmozgatás

Részletesebben

Anyagmozgatás fejlődésének története

Anyagmozgatás fejlődésének története Anyagmozgatás fejlődésének története 1. fólia súlyerő legyőzése, teher felemelése (emelőgépek); nagy mennyiségű anyagok szállítása (szállítóberendezések); nehéz fizikai munka megkönnyítése (gépesített

Részletesebben

ROOL Bázis - élelmiszeripar

ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Informatika Kft. www.rool.hu 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. Tel.: 20/510-7853 ROOL Bázis célok Ágazatspecifikus megoldás az élelmiszeripar és beszállítói kör számára Operatív

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA KONFERENCIA 2010 GÁBOR DÉNES FŐISKOLA CSUKA ANTAL TARTALOM A KÍSÉRLET ÉS MÉRÉS JELENTŐSÉGE A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN, MECHANIKAI FESZÜLTSÉG

Részletesebben

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC.

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC. Működési vázlat: Központi kijelző Kijelző Kijelző Hivatali PC Ügyfél Hivatali PC Ügyfél Ügyfél terminál érintő monitorral LAN vagy WiFi Ügyfél Hivatali PC Hivatali PC Sorszám nyomtató Ügyfél Kijelző Ügyfél

Részletesebben

Logisztikai szimulációk, ipari esettanulmányok

Logisztikai szimulációk, ipari esettanulmányok Logisztikai szimulációk, ipari esettanulmányok 20 éves a Bay-Logi Környezetmenedzsment és Logisztikai Osztálya Ladányi Richárd Tóth Norbert A tevékenységünk jellemzése ezen a területen Változatos feladatok

Részletesebben

Gyártási termelési folyamat és a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 logisztikai szolgáltatások

Gyártási termelési folyamat és a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 logisztikai szolgáltatások Gyártási termelési folyamat és a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 logisztikai szolgáltatások Ez a dokumentum gépi fordítással készült, emberi beavatkozás nélkül. A szöveget adott állapotában bocsátjuk rendelkezésre,

Részletesebben

Vállalatfejlesztési Diagnózis

Vállalatfejlesztési Diagnózis Vállalatfejlesztési Diagnózis ÚT A BELSŐ POTENCIÁL FELTÁRÁSÁHOZ Az eredmények bemutatásának tartalmi elemei Motiváció Kompetencia Eredmények A Vállalatfejlesztési Diagnózis egy olyan integrált szervezeti

Részletesebben

Mi a karbantartás feladata. Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft.

Mi a karbantartás feladata. Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. Mi a karbantartás feladata Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. A karbantartás hagyományos értelmezése A karbantartás feladata a berendezések képességeinek

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI Dr. Goda Tibor egyetemi docens Gép- és Terméktervezés Tanszék 1. Bevezetés 1.1. A végeselem módszer alapjai - diszkretizáció, - szerkezet felbontása kicsi szabályos elemekre

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

Matematikai modellezés

Matematikai modellezés Matematikai modellezés Bevezető A diasorozat a Döntési modellek című könyvhöz készült. Készítette: Dr. Ábrahám István Döntési folyamatok matematikai modellezése Az emberi tevékenységben meghatározó szerepe

Részletesebben

Értékáram elemzés szoftveres támogatással. Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub

Értékáram elemzés szoftveres támogatással. Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub Értékáram elemzés szoftveres támogatással Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub Tartalom Az Értékáram és elemzésének szerepe a Leanben Értékáram modellezés és elemzés Esetpélda: termelő folyamat Képzeletbeli

Részletesebben

EGYSZERŰSÉG ÉS ÁTTEKINTHETŐSÉG AZ ÜZLETI ANALITIKÁBAN CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT.

EGYSZERŰSÉG ÉS ÁTTEKINTHETŐSÉG AZ ÜZLETI ANALITIKÁBAN CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT. CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT.HU EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG ÁTTEKINTHETŐ LOGIKA A CRS Portál egy olyan, web alapú üzleti intelligencia (BI) megoldás, amely

Részletesebben

CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35.

CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35. CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35. Tel./fax: (36 1) 361-3540 email : cad-art@cad-art.hu http://www.cad-art.hu PEPS CNC Programozó Rendszer Oktatási Segédlet Laser megmunkálás PEPS 4 laser megmunkálási

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT TEMATIKA, KÖVETELMÉNYEK

PROJEKTMENEDZSMENT TEMATIKA, KÖVETELMÉNYEK PROJEKTMENEDZSMENT TEMATIKA, KÖVETELMÉNYEK Daiki Tennó 2011 1. Általános információk a tantárgyról a. Előadás + gyakorlat + otthoni munka b. gyakorlati jegyhez egyeztetett témából, önállóan készített projekt:

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai

Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai rendszerekben Minden rendszer, és így a logisztikai hálózatok is egymással meghatározott kapcsolatban lévő rendszerelemekből, illetve

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot

A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot A Microsoft Visio 2010 tökéletesített diagramkészítő eszközei, a dinamikus, adatközpontú szemléltetőeszközök és a valós idejű internetes

Részletesebben

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása Szeifert Ferenc Veszprémi Egyetem, Folyamatmérnöki Tanszék Veszprém, 2006. január Elzmény projektek: Projektek Vegyipari

Részletesebben

Stratégiai döntések a húzó rendszer bevezetése során

Stratégiai döntések a húzó rendszer bevezetése során Stratégiai döntések a húzó rendszer bevezetése során dr. Veresegyházy Róbert Benchmarking Bt. a Produktivitás Csoport tagja 2005. március 1. Tartalom Visszatekintés: a korszerû módszerek elterjedtsége

Részletesebben

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Logisztikai technológia- és folyamatfejlesztés felkészülés a beszállítói szerepre. 2014 SSI Schäfer

Logisztikai technológia- és folyamatfejlesztés felkészülés a beszállítói szerepre. 2014 SSI Schäfer Logisztikai technológia- és folyamatfejlesztés felkészülés a beszállítói szerepre 2 Mit szeretnének az ügyfelek? Miért kell fejleszteni egy logisztikai szolgáltatónak? Rövid szállítási időt Teljes csomagokat

Részletesebben

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Az értékelés célja: Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Mischinger Gábor mgx@erg.bme.hu A munka, a környezet és az ember-gép rendszer okozta terhelés felmérése Az igénybevétel csökkentési lehetőségek

Részletesebben

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Mischinger Gábor mgx@erg.bme.hu BME EPT 1/48 Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Az értékelés célja: A munka, a környezet és az ember-gép rendszer okozta terhelés

Részletesebben

Kahr Csaba ügyvezető igazgató dr. Bánhelyi Balázs egyetemi adjunktus

Kahr Csaba ügyvezető igazgató dr. Bánhelyi Balázs egyetemi adjunktus Kahr Csaba ügyvezető igazgató dr. Bánhelyi Balázs egyetemi adjunktus 3. oldal Kahr Csaba ügyvezető igazgató 4. oldal Döntéstámogató, optimalizáló rendszerfelügyelet kifejlesztése a légkezelő és hűtéstechnikai

Részletesebben

our future our clients + our values Szeptember 16. MEE vándorgyűlés 2010

our future our clients + our values Szeptember 16. MEE vándorgyűlés 2010 MEE vándorgyűlés 2010 our clients + our values our future Az átviteli hálózati munkairányítási és eszközgazdálkodási rendszer megvalósítása 2010. Szeptember 16. A WAM projekt és azon belül az Eszközgazdálkodás

Részletesebben

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Ön letölthető fájl tartalmazza az Evolut Főkönyv 2013. program telepítőjét. A jelen leírás olyan telepítésre vonatkozik, amikor Ön

Részletesebben

A KASPERSKY SECURITY CENTER

A KASPERSKY SECURITY CENTER A KASPERSKY SECURITY CENTER TELEPÍTÉSE A példában egy 2 gépes modell-hálózat központi felügyeletét készítjük el. A letöltött.exe telepítő állomány elindítása után a telepítő központ jelenik meg. Kattintson

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A cégvezetéshez adatok kellenek Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A Servantes Vezetői Információs rendszer a vállalatirányítási szoftvernek az a része, ahol a leginkább megmutatkozik, hogy a

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

A Clipper evolúciója

A Clipper evolúciója A Clipper evolúciója Ismét itt a nyár, a szabadságolások, és ismét dupla számmal jelentkezünk. Egy könnyedebb nyári tartalom érdekében, ebben a számban összefoglaljuk, mi történik a verzióváltáskor. A

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

IBM felhő menedzsment

IBM felhő menedzsment IBM Váltsunk stratégiát! Budapest, 2012 november 14. IBM felhő menedzsment SmartCloud Provisioning és Service Delivery Manager Felhő alapú szolgáltatások Felhasználás alapú számlázás és dinamikus kapacitás

Részletesebben

A Lean alapelvének megvalósulása: Információ áramlás VSM

A Lean alapelvének megvalósulása: Információ áramlás VSM A Lean alapelvének megvalósulása: Információ áramlás VSM Péczely György A.A. Stádium Kft. gyorgy.peczely@aastadium.hu 20/330 5545 Tartalom Mi a Lean? Hatékonyság A vállalatról Előzmények A felmérés Az

Részletesebben

A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról. Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról. Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. FInish pályázat A SmartAgriFood projekt logisztikai tevékenységének

Részletesebben

Számítógépes döntéstámogatás OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK A SOLVER HASZNÁLATA

Számítógépes döntéstámogatás OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK A SOLVER HASZNÁLATA SZDT-03 p. 1/24 Számítógépes döntéstámogatás OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK A SOLVER HASZNÁLATA Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Előadás

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28.

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. WebCenter Online jóváhagyás és együttműködés Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. Egy termék piaci bevezetésének kihívásai Alkalmazkodni kell az felek időbeosztásához A felek alkalomadtán földrajzilag távol

Részletesebben

VBKTO logisztikai modell bemutatása

VBKTO logisztikai modell bemutatása VBKTO logisztikai modell bemutatása Logisztikai rendszerek információs technológiája: Szakmai nyílt nap Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007. június 6. Tartalom Vagyontárgy nyilvántartó központ

Részletesebben

TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor

TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor 2013.06.18 A TPM A TPM a Total Productive Maintenance kifejezés rövidítése, azaz a teljes, a gyártásba integrált karbantartást jelenti. A TPM egy állandó

Részletesebben

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Logisztikai alapok Logisztika A termelési és szolgáltatási folyamatok elemeinek megvalósításához

Részletesebben

Képfeldolgozó rendszerek a méréstechnikában

Képfeldolgozó rendszerek a méréstechnikában Képfeldolgozó rendszerek a méréstechnikában www.falcon-vision.com GYÁRTÓSORI ELLENÔRZÉS MINÔSÉGBIZTOSÍTÁS FOLYAMATDIAGNOSZTIKA www.falcon-vision.com Termékeink felhasználási köre Képfeldolgozó mérôrendszerek

Részletesebben

Parametrikus tervezés

Parametrikus tervezés 2012.03.31. Statikus modell Dinamikus modell Parametrikus tervezés Módosítások a tervezés folyamán Konstrukciós variánsok (termékcsaládok) Parametrikus Modell Parametrikus tervezés Paraméterek (változók

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása

MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása Az informatikai rendszer elsősorban húsipari cégek értékesítési folyamataira nyújt teljes körű megoldást, a megrendelések feldolgozásától,

Részletesebben

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása This image cannot currently be displayed. Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása 1. Algoritmus általános áttekintése 2. Inputok és outputok definiálása 3. Folyamatok meghatározása 4. ozási

Részletesebben

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt segédlet A Szilipet programok az adatok tárolásához Firebird adatbázis szervert használnak. Hálózatos

Részletesebben