Darabárus raktárak készletezési folyamatainak vizsgálata szimulációs eljárás segítségével

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Darabárus raktárak készletezési folyamatainak vizsgálata szimulációs eljárás segítségével"

Átírás

1 Bóna Krisztián: Darabárus raktárak készletezési folyamatainak vizsgálata szimulációs eljárás segítségével 1. Bevezető Napjaink kedvelt módszerei közé tartoznak a számítógépes operációkutatási módszerek, amelyek egyik nagy csoportját képzik az ún. szimulációs eljárásokon alapuló vizsgálatok. A cikk azt mutatja be, hogy miként lehet a szimulációs módszereket a készletezés területén alkalmazni, majd röviden bemutat egy általam a közelmúltban kifejlesztett számítógépes cél-software-t (TradeSim 2.0). 2. Szimulációs eljárások alkalmazása a logisztikai folyamatok tervezésében, üzemeltetésében A logisztikai folyamatok általában nemlineáris, sztochasztikus jellegűek, ebből adódóan a folyamatok jellemző paraméterei legtöbbször csak statisztikai módszerek segítségével határozhatók meg. Ennek oka az, hogy az esetek nagy többségében nagyszámú befolyásoló tényezővel, illetve bonyolult belső kapcsolatrendszerrel kell számolni, amelyek egzakt, analitikai úton történő leírása igen nehéz és legtöbbször lehetetlen is. Számolnunk kell azonban azzal, hogy a tervezési és legfőképpen az üzemeltetési döntések meghozatalára fordított idő, napjainkban rendkívül lerövidül. Egyértelmű, hogy a fent említett két tendencia egymásnak ellentmond, ezért szükség van olyan rendszerek kifejlesztésére, amelyek segítségével viszonylag kis időráfordítással, lehetőség szerint minél több döntési alternatíva kipróbálásával tudnak a tervezők, üzemeltetők bizonyos kérdésekben döntéseket hozni. A fent említett problémák megoldására jó alternatívát nyújtanak az operációkutatási módszerek (heurisztikus, matematikai, szimulációs) közül a különféle szimulációs technikákon alapuló eljárások. A szimulációs eljárások fő jellemzője, hogy első lépésben egy olyan modellt kell létrehozni, amely az összetett logisztikai jelen esetben készletezési rendszer matematikai és logikai összefüggéseit hűen tükrözi, és jól illeszkedik az eredeti rendszer működésének jellegzetességeihez. A modellépítés fő célja az, hogy egy már meglévő, vagy egy tervezett rendszer viselkedését vizsgáljuk anélkül, hogy a valóságos rendszerhez hozzányúlnánk. Ahhoz, hogy az általunk épített modell a bemenetére érkező az eredeti rendszer statisztikai jellemzőiből származó input jelekre a megfelelő kimeneti jeleket szolgáltassa fontos, hogy

2 2 a modell az eredeti rendszer lecsupaszított hasonmása legyen. Ez a fajta lecsupaszítás tulajdonképpen azt jelenti, hogy a szimulációs vizsgálat szempontjából fontos tényezőket kiemeljük és beépítjük a modellbe, míg a lényegtelen jellemzőket elhanyagoljuk. A modellépítésnél rendkívül fontos, hogy az elhanyagolás mértékét megfelelően válasszuk meg (ne legyen se túl bonyolult, se túl egyszerű a modell, mert ez használhatatlanná teheti a szimulációs futtatásokból származó eredményeket). A modell működtetését nevezzük szimulációnak. A helyes rendszermodell keresése tulajdonképpen egy iteratív tesztelési feladatnak fogható fel (a modell validálása, verifikálása), ahol elképzelhető, hogy egy adott problémára akár több megoldási változatot is ki kell próbálni ahhoz, hogy a modell a működtetés után a megfelelő eredményeket szolgáltassa. 3. A szimulációs eljárások alkalmazásának lehetőségei a darabáru raktári rendszerek vizsgálatában A korszerű logisztikai szemléleteknek az elterjedésével többször felvetődött a raktározás szükségességének kérdése, de bebizonyosodott, hogy a raktározásra bár költségnövelő tényező szükség van, hiszen pótolhatatlan szerepet tölt be a termelés és elosztás különböző fázisai között sztochasztikusan jelentkező ütemkülönbségek áthidalásában. Így a raktárak szerepe megnő, hiszen a logisztikai lánc csomópontjain helyezkednek el és nem, mint elszigetelt rendszerek, hanem mint a logisztikai rendszerek aktív elemei, irányító szerepet töltenek be a 6 M elv teljesítésében. Mindezek miatt egyaránt fontos a raktárak korszerű elméleti alapokon nyugvó tervezése és üzemeltetése (pl. szimulációs eljárások segítségével) A darabáru raktárak működését leíró rendszermodell jellemzői A raktárak jellegétől (pl. ipari raktár, elosztó raktár), működési sajátosságaitól függően többfajta specifikus raktári szimulációs modell készíthető el, amelyek általában működési elvükben, illetve a bennük lévő elhanyagolások tekintetében térhetnek el egymástól. A darabáru raktárak forgalom-szimulációjából származó eredmények felhasználása nagymértékben függ attól, hogy milyen céllal készítettük el a modellt. Alapjában véve két fő felhasználási irányt különböztethetünk meg: 8 tervezési céllal készített szimulációs modell, 8 üzemeltetési paraméterek meghatározása céljából készített szimulációs modell.

3 3 Tervezési céllal készített szimulációs modell. Előfordulhat egy olyan probléma, hogy több raktár forgalmát egy újonnan létesítendő raktárban kellene centralizálni. Ebben az esetben az a feladat, hogy a már működő elosztási folyamatokhoz tartozó be- és kiszállítási folyamatok statisztikai vizsgálata után, a vizsgálat eredményeit felhasználva szimuláljuk a tervezendő raktár áruforgalmát, és a modell kimenetén jelentkező adatokat, mint a tervezés kiindulási adatait felhasználjuk a tervezendő raktár bizonyos geometriai paramétereinek meghatározására. A szimulációs eredményekből jó közelítéssel következtethetünk például egy adott időszakra vonatkozóan a leendő maximális készlet értékére, a maximálisan be- és kitárolandó egységrakományok számára, valamint a maximális forgalmi intenzitás értékére. A felsorolt szimulációs kimeneti adatok jó kiindulási alapot jelentenek a különböző darabáru raktárak tervezéséhez. Az áruforgalmi folyamat szimulációjának segítségével elérhető, hogy a későbbiekben tervezett raktár a lehető legjobban illeszkedjen az adott elosztási folyamatba, hiszen a valós elosztási folyamatból vett minta alapján gerjesztettük a szimulációs modell bemenetét, a tervezéshez pedig a szimulációs modell kimenetén keletkező adatokat használtuk fel. Ehhez természetesen alapfeltétel, hogy a szimulációs modellünk hiteles legyen. Üzemeltetési paraméterek meghatározása céljából készített szimulációs modell. A szimulációs eljárások meglévő raktári rendszerek esetén történő alkalmazásának egyik fő oka, hogy egy jól felépített raktári rendszermodell segítségével meglehetősen jó megbízhatósággal becsülhetők a rendszer működését jellemző különböző paraméterek. Ezért általában prognózisok készítésére, a készletezési jellemzők átlag- és szélsőértékeinek meghatározására alkalmazhatók. A szimulációs modellek alkalmazásával a mi lenne akkor, ha típusú kérdésekre is kielégítő válaszok adhatók. Pl. a Hogyan hatna a raktári rendszer működésére, ha egy adott cikkelemre vonatkozó be- vagy kiszállítási folyamatok jellemzői megváltoznának? típusú problémák vizsgálata is relatíve egyszerűen megoldható. A szimulációs technikák alkalmazásának egyik fontos feltétele, hogy a szimulálandó folyamatról megfelelő mennyiségű információval rendelkezzünk, vagyis az elkészített rendszermodell működtetéséhez megfelelő mennyiségű bemeneti adatot lehessen előállítani. Ez manapság a korszerű vállalatirányítási rendszerek (pl. SAP R3, ORACLE APPLICATIONS, LIBRA4GA stb.) alkalmazása esetén nem jelent problémát, hiszen ezek a rendszerek rendelkeznek olyan archivált adatokkal, amelyek statisztikai vizsgálata után előállíthatók szimulációs algoritmusok bemenő adatcsoportjai.

4 4 4. Darabárus raktárak készletezési jellemzőit meghatározó szimulációs program (TradeSim 2.0) bemutatása 4.1. A vizsgálati adatbázis és a szimulációs kiinduló adatbázis előállítása 1. ábra: A szimulációs vizsgálat struktúravázlata A TradeSim 2.0 programmal végezhető szimulációs vizsgálat struktúravázlatát mutatja az 1. ábra. A vizsgálati adatbázis a statisztikai vizsgálat elvégzéséhez szükséges naplózott áruforgalmi adatokat tartalmazza árucikkenkénti lebontásban. Ennek előállítására ma már csaknem minden korszerű vállalatirányítási rendszer (ERP) képes, hiszen a MS Excellel való kommunikáció nem jelent gondot. A vizsgálati adatbázist a statisztikai vizsgálati modul számára a MS Excelen keresztül lehet láthatóvá tenni. Ez a modul a TradeSim 2.0 című program része, itt végezhetők el a be- és kiszállítási folyamatokat leíró adatsorok statisztikai vizsgálatai. A szimulációs kiinduló adatbázis a szimuláció végrehajtásához szükséges adatcsoportokat (pl. különböző eloszlás adatok) tartalmazza árucikkenkénti lebontásban. Ennek előállítása a statisztikai vizsgálati modul segítségével történik.

5 A TradeSim 2.0 program szimulátorának működtetése, a szimulációs eredmények kiértékelése A szimulációs kiinduló adatbázis pontos meghatározása után végrehajtható a készletprognosztizálás (szimuláció). A szimuláció többszöri futtatása egy adott kiinduló adatsoron lehetőséget nyújt arra, hogy a meglévő kiindulási adatainkat kalibráljuk, vizsgálgathassuk az egyes eloszlástípusok viselkedését egymáshoz viszonyítva (a be- és kiszállítási oldalon egymással szembeállítva), akár egymás után több változatot is kipróbálva, a kiinduló adatokat a futtatások között tetszőlegesen módosítva. A szimuláció futtatásának egyik eredményeként a program amennyiben a felhasználó beállítja ezt az opciót megjeleníti az összes készlet változásának grafikonját, majd a kombinált listában a kívánt árucikk kiválasztása után táblázatos formában kilistázza a képernyőre az adott árucikket jellemző szimulációs értékeket, és grafikusan is megjeleníti, hogy az adott árucikk készletének változása milyen hatással van az összes készlet változására. Ennek hatására a szimulációs folyamat tulajdonképpen vizuálisan is nyomon követhető. Ezt a képernyőt szemlélteti a 2. ábra. A szimuláció futtatásának másik fontos eredmény kimenete az összesített lista, amelyben a készletezési és áruforgalmi jellemzők szélső-, illetve átlagos értékei szerepelnek. Ebben az összesítő listában értékelhetők ki az egyes futtatások. Egy menüparancs hívására a program árucikkenként, illetve a teljes árukészletre vonatkozóan elkészíti az összesítő táblázatokat, majd listát készít belőlük a képernyőre. A programban lehetőség nyílik arra is, hogy ezt az összesítő listát kinyomtassa a felhasználó, és ezzel nyomtatott dokumentum formájában is megjelenítse a szimulációs eredményeket. Ezt a képernyőt szemlélteti a 3. ábra.

6 6 2. ábra: A TradeSim 2.0 program szimulátorának működtetése az összes készlet változásának megjelenítése nélkül 3. ábra: Az eredmények kiértékelése az összesítő lista segítségével

7 7 5. Összegzés A sztochasztikus jellegű logisztikai folyamatok tervezése, és üzemeltetése területén manapság egyre közkedveltebb módszerek a szimulációs technikákon alapuló eljárások. A cikkben bemutatott darabárus raktárak áruforgalmi jellemzőinek meghatározására alkalmas szimulációs program elkészítésének célja egyrészt az, hogy alkalmazható legyen az egyetemi oktatásban, másrészt, annak továbbfejlesztésével a gyakorlati életben is felhasználható számítógépi program álljon a tervezők, üzemeltetők rendelkezésre. Fontos még megemlíteni, hogy bemutatott program alkalmazása nem pótolja a felhasználó szakmai hozzáértését, sőt erőteljesen igényli azt, hiszen a program (ahogy az egyéb jellegű szimulációs programok is) csak segítséget nyújt a tervezőnek, hogy megfelelő gyorsassággal reagáljon a mindennapi gyakorlatban felmerülő gyors változásokra. Irodalomjegyzék [1] Bóna K.: Darabárus raktárak áruforgalmi jellemzőinek meghatározására alkalmas szimulációs program kifejlesztése Delphi 5.0 környezetben. (TDK dolgozat). Budapest, [2] Bóna K.: Darabárus raktárak forgalmi jellemzőinek szimulációjára alkalmas számítógépi program kifejlesztése és tesztelése a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. adatbázisával. (Diplomaterv). Budapest, 2002.

Vízellátó rendszerek hidraulikai rendszervizsgálata, vizsgálati módszertana

Vízellátó rendszerek hidraulikai rendszervizsgálata, vizsgálati módszertana BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: KONCSOS LÁSZLÓ Vízellátó rendszerek hidraulikai rendszervizsgálata, vizsgálati módszertana

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Adatbázisok elmélete, tervezése, és egy gyakorlati alkalmazás a B2C elektronikus kereskedelemből

Adatbázisok elmélete, tervezése, és egy gyakorlati alkalmazás a B2C elektronikus kereskedelemből Adatbázisok elmélete, tervezése, és egy gyakorlati alkalmazás a B2C elektronikus kereskedelemből 1. Bevezetés, alapfogalmak Adatbázison köznapi értelemben valamely rendezett, valamilyen szisztéma szerint

Részletesebben

Objektumorientált szoftverfejlesztés. Követelmények tervezése

Objektumorientált szoftverfejlesztés. Követelmények tervezése Objektumorientált szoftverfejlesztés Követelmények tervezése Selmeci István, 2003 Tartalom Követelmény menedzsment követelmények tervezése... 3 A követelmények tervezésének jelentősége... 3 A fejlesztési

Részletesebben

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar IT kontrolling Csuhai Bernadett KGKIEG I. évfolyam Levelező tagozat Tartalom Tartalom...2 1. Bevezetés...3 2. Az információk

Részletesebben

TDK-dolgozat. Sándor Ágnes

TDK-dolgozat. Sándor Ágnes TDK-dolgozat Sándor Ágnes 2013 Szolgáltatási folyamatok logisztizálása Kézirat lezárása: 2013. november 18. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 1 KUTATÁSMÓDSZERTAN... 4 IRODALOM FELDOLGOZÁS... 7 SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A FLEXIFORCE HUNGARY KFT. TERMELÉS- TERVEZÉSI FELADATÁNAK MODELLEZÉSE ÉS HEURISZTIKUS MEGOLDÁSA

A FLEXIFORCE HUNGARY KFT. TERMELÉS- TERVEZÉSI FELADATÁNAK MODELLEZÉSE ÉS HEURISZTIKUS MEGOLDÁSA Multidiszciplináris tudományok, 3. kötet. (2013) sz. pp. 305-316. A FLEXIFORCE HUNGARY KFT. TERMELÉS- TERVEZÉSI FELADATÁNAK MODELLEZÉSE ÉS HEURISZTIKUS MEGOLDÁSA Hadházy Péter BSc hallgató, Miskolci Egyetem,

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

ERŐMŰVI ÜZEMVITELI FOLYAMAT MODELLEZÉSÉNEK KEZDŐ LÉPÉSEI

ERŐMŰVI ÜZEMVITELI FOLYAMAT MODELLEZÉSÉNEK KEZDŐ LÉPÉSEI VIII. Évfolyam 4. szám - 2013. december Fenyvesi Csaba fenyvesic@npp.hu ERŐMŰVI ÜZEMVITELI FOLYAMAT MODELLEZÉSÉNEK KEZDŐ LÉPÉSEI Absztrakt Erőművi üzemviteli folyamat modellezése segítséget nyújt az üzemviteli

Részletesebben

DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI

DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI Szent István Egyetem Gödöllő DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI KÉRDÉSEI A MEZŐGAZDASÁGBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZIMULÁCIÓRA ÉS A SZAKÉRTŐI RENDSZEREKRE DOKTORI ÉRTEKEZÉS Készítette: Gyenge Balázs

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása 1. Bevezetés Az intézmények, hivatalok hatékony működtetésében, a cégek, vállalatok világában és a köztük folyó piaci versenyben egyre fontosabbá válik az általuk felhasznált informatikai rendszerek minél

Részletesebben

MŰSZAKI PROGRAMOZÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

MŰSZAKI PROGRAMOZÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés MŰSZAKI PROGRAMOZÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MŰSZAKI PROGRAMOZÓ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

Hálózatszámítási rendszerek összehasonlítása

Hálózatszámítási rendszerek összehasonlítása Hálózatszámítási rendszerek összehasonlítása Hálózatszámítási rendszerek összehasonlításához a 2 amerikai 2 európai és egy magyar fejlesztésű rendszert hasonlítunk össze. A kiválasztott rendszerek: o WATER

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK. Dr. Radványi Tibor 2013.02.13

Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK. Dr. Radványi Tibor 2013.02.13 Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK Dr. Radványi Tibor 2013.02.13 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 5 Alapfogalmak... 7 Az adat és információ... 7 Az adatbázis... 8 Az adatbázis kezelő

Részletesebben

Elszámolási egység funkció (ármérce), Csereeszköz funkció (fizetési eszköz), Felhalmozási funkció (értékőrző eszköz).

Elszámolási egység funkció (ármérce), Csereeszköz funkció (fizetési eszköz), Felhalmozási funkció (értékőrző eszköz). 5. Fejezet A Kiyotaki-Wright modell A most következő és a további két fejezetben bemutatjuk, hogy az előző fejezetekben ismertetett szimulációs módszertan hogyan épült be a modern közgazdaság-elméleti

Részletesebben

EGY NYÍLT FORRÁSOKRA ÁLLÍTOTT SZEMANTIKUS KERESŐRENDSZER BEMUTATÁSA

EGY NYÍLT FORRÁSOKRA ÁLLÍTOTT SZEMANTIKUS KERESŐRENDSZER BEMUTATÁSA VII. Évfolyam 2. szám - 2012. június Vadász Pál vadasz.pal@montana.hu EGY NYÍLT FORRÁSOKRA ÁLLÍTOTT SZEMANTIKUS KERESŐRENDSZER BEMUTATÁSA Absztrakt Az exponenciálisan növekvő strukturálatlan adatmennyiség

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

Funkciópont elemzés a gyakorlatban. Molnár Bálint PhD, egyetemi docens, BKÁE

Funkciópont elemzés a gyakorlatban. Molnár Bálint PhD, egyetemi docens, BKÁE Funkciópont elemzés a gyakorlatban Molnár Bálint PhD, egyetemi docens, BKÁE MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 Tartalomjegyzék 1 FUNKCIÓPONT ELEMZÉS 6 1.1 MIÉRT HASZNÁLJUK A FUNKCIÓPONT ELEMZÉST...

Részletesebben

9. Mérés és értékelés

9. Mérés és értékelés 9 fejezet_2.qxd 9/8/02 12:14 PM Page 217 9. Mérés és értékelés 9.1. Bevezetés A mérés 1 kifejezést ebben a fejezetben a nyelvhasználó készségszintjének mérésére vonatkozóan használjuk. Minden nyelvi teszt

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007.

SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007. SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK UD-LEVELEZŐ TAGOZAT NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNY A PANNON CSAPÁGY KFT. RAKTÁRÁNAK LOGISZTIKAI

Részletesebben

Rational Unified Process

Rational Unified Process RUP áttekintés Cs. Vég (2001) 1 Rational Unified Process Áttekintés Vég Csaba (www.logos2000.hu) ( 2001 ) RUP áttekintés Cs. Vég (2001) 2 A fejlesztés folyamata A Unified Process a rendszerfejlesztés folyamatát

Részletesebben

PROJEKTVEZETŐI DÖNTÉSEK TÁMOGATÁSA WEBBÁNYÁSZATTAL

PROJEKTVEZETŐI DÖNTÉSEK TÁMOGATÁSA WEBBÁNYÁSZATTAL PROJEKTVEZETŐI DÖNTÉSEK TÁMOGATÁSA WEBBÁNYÁSZATTAL Bóta László, e-mail: botal@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola Adatbányászat, a webbányászat alapja A jól működő projektek döntés-előkészítési és ellenőrzési

Részletesebben

Többszempontú döntési problémák

Többszempontú döntési problémák Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék Rapcsák Tamás Többszempontú döntési problémák Egyetemi oktatáshoz segédanyag

Részletesebben

A BIZTONSÁGVIZSGÁLATOKBAN ALKALMAZOTT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÉS VESZÉLYELEMZÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE. Dr. Damjanovich Imre KKEKFI tudományos igazgató

A BIZTONSÁGVIZSGÁLATOKBAN ALKALMAZOTT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÉS VESZÉLYELEMZÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE. Dr. Damjanovich Imre KKEKFI tudományos igazgató A BIZTONSÁGVIZSGÁLATOKBAN ALKALMAZOTT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÉS VESZÉLYELEMZÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE Dr. Damjanovich Imre KKEKFI tudományos igazgató Fejlett ipari országokban a veszélyes ipari tevékenységek

Részletesebben