1. A programozható logikai eszközök főbb csoportjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A programozható logikai eszközök főbb csoportjai"

Átírás

1 1. A programozható logikai eszközök főbb csoportjai 1.1 Logikai hálózatok gyakorlati megvalósítása A logikai hálózatokat a gyakorlatban háromféle alkatrésztípusból készíthetjük el. Ezek: Diszkrét logikai áramkörök. Ezek a chipek alacsony integráltságúak, elemi flipflopokat és kapukat tartalmaznak. Ennek a megoldásnak hátránya, hogy nehéz takarékosan tervezni az áramköri lapon, a chipek közti késleltetési idők miatt a hálózat lassabb. Fogyasztási szempontból is hátrányosabb ez a megoldás a többihez képest. Maszkprogramozott eszközök (MPD - Mask Programmed Device). Ezek alkalmazásspecifikus (ASIC - Application Specific Intergrated Circuit) áramkörök, adott feladatra tervezve. Mivel esetükben a logikai hálózat egy IC-n belül foglal helyet, ezek gyorsabbak, kevesebb helyet foglalnak az áramköri lapon, és kisebb a fogyasztásuk is. Hátrányuk, hogy éppen specializáltságuk miatt csak nagy darabszám ( ) esetén gazdaságos használatuk a gyártási költségek miatt. Felhasználó által programozható logikai eszközök (FPD - Field Programmable Device). Ezek a maszkprogramozott IC-khez hasonlóan ASIC eszközök, előnyük viszont, hogy a felhasználó által programozhatóak. Előnyük a rugalmasság valamint az alacsony ár már kis darabszám felhasználása esetén is. Sebességük szintén jó, bár valamelyest elmaradhatnak a MPD-ktől, hiszen a programozhatóság miatt "felesleges" alkatrészek is megtalálhatóak bennük. Nagy előny viszont, hogy gyorsabban előállítható velük a kívánt logikai hálózat, mint az MPD-k esetében, hiszen programozhatóságuk miatt nem kell a speciális MPD IC-k legyártására várni. Megjegyezendő, hogy az FPD-knek általában létezik maszkprogramozott változata, így az FPD-kkel végezhető a fejlesztés, a maszkprogramozott típussal pedig a gyártás. A továbbiakban, ha programozható logikai eszközökről (PLD - Programmable Logic Device) esik szó, úgy a felhasználó által programozható eszközöket kell érteni alatta. 1.2 A programozható logikai eszközök főbb csoportjai. A programozható logikai eszközök csoportosítása nem könnyű feladat. Viszonylag új technológiának számítanak, amelyből számtalan típus jelent meg rövid idő alatt. Már a rendelkezésre álló architektúrák (architektúra alatt értve az eszközök azon

2 tulajdonságait, amelyek a logikai felépítést - ki-és bemenetek száma, programozható tömbök mérete stb.) száma is százas nagyságrendű, ha pedig a különféle technológiai megoldásokat (áramkör-technikai megoldások, sebesség, újraírhatóság, tokozás stb.) is figyelembe véve szeretnénk csoportosítani, akkor a választék már több ezres. Megjegyezendő, hogy nem csak PLD-k segítségével készíthetünk logikai hálózatokat, hanem memória áramkörökkel (PROM, EPROM stb.) is. Ilyenkor a memóriában eltároljuk a megvalósítandó hálózat igazságtáblázatát úgy, hogy az egyes bemeneti kombinációknak megfelelő címeken hivatkozva a memória kimenetén a logikai hálózat adott bemenetre adott válaszát kapjuk. A memória áramkörök használatának több hátránya van: általában nem túl hely- és eszköztakarékos megoldás, különösen sokváltozós függvények esetén, valamint sebességben is elmaradnak a PLD-ktől. A memóriáktól eltérően a PLD-k nem az igazságtáblázatot, hanem magát a logikai egyenletet tárolják programozható mátrixaikban, mivel megfelelően nagy ÉS illetve VAGY mátrixokkal (léteznek PLD-k, amelyek NEMÉS/NEMÉS esetleg NEMVAGY/NEMVAGY mátrixokat használnak) bármely logikai függvény megvalósítható. A programozható logikai áramkörök ábrázolásmódjáról érdemes megemlíteni, hogy helytakarékosság miatt egyszerűsítve jelölik a logikai kapukat: 1.1. Ábra A logikai függvény egyszerűsített ábrázolása. Kialakításuk alapján a PLD-ket a következő csoportokba szokás sorolni: Egyszerű programozható logikai eszközök (SPLD - Simple Programmable Logic Device) Ezek az eszközök általában kétszintű logikai hálózatot tartalmaznak, kevesebb, mint 1000 kapuval. Az SPLD-k (és a programozható logikák) első képviselője a PLA (Programmable Logical Array - Programozható Logikai Tömb) volt, sematikus rajza az 1.2. Ábrán található: 1

3 Mint látható, az ÉS illetve a VAGY kapuk egy-egy mátrixon keresztül kapcsolhatóak össze. Léteznek PLA-k, melyek a kimeneteknél beépített flipflopokat tartalmaznak, ezáltal felhasználhatóak sorrendi hálózatok megvalósításához is. A PLA eszközök fő hátránya, hogy a két programozható mátrix beépítése egyrészt megdrágítja a gyártást, másrészt az eszköz sebességét is csökkenti, hiszen a jeleknek két mátrixon kell végighaladnia Ábra. PLA eszköz vázlata Ezen problémák kiküszöbölésére születtek meg a PAL-ok (Programmable Array Logic - Programozható Tömblogikák), melyekben csupán az ÉS mátrix programozható, a VAGY mátrix nem, emiatt előállításuk olcsóbb, programozásukhoz egyszerűbb hardver szükséges, és sebességük nagyobb. Ezen tulajdonságaiknak 1.3. Ábra. PAL eszköz vázlata köszönhetően, bár kevésbé rugalmasan használhatók, jóval elterjedtebbé váltak a PLA logikáknál. A PAL-ok sematikus rajza az 1.3. ábrán látható. 2

4 Gyakoriak az olyan típusok, melyeknél a kimeneteken beépített regiszterek találhatóak, melyek kimenete visszacsatolható az ÉS mátrixba. Ez a tulajdonság javítja az eszköz használhatóságát sorrendi hálózatok megvalósításánál Komplex programozható logikai eszközök (CPLD - Complex Programmable Logic Device) Ezek az eszközök gyakorlatilag több, egy tokba integrált, SPLD-nek felelnek meg. Ez a fejlesztési irány meglehetősen új, és számos különféle, nehezen csoportosítható architektúra létezik. A Lattice által gyártott isplsi eszközöknél például az SPLD-nek megfelelő elemeket általános logikai tömbnek (GLB - Generic Logic Block) nevezik, melyek megatömböknek nevezett csoportokat alkotnak. Ezen megatömbök működését a Globális Vezérlő Áramkör (GRP - Global Routing Pool) hangolja össze Felhasználó által programozható kapu mátrix (FPGA - Field Programmable Gate Array) Az FPGA-k az eddig említett eszközöknél is rugalmasabban programozhatóak. Itt ugyanis (pl. a Xilinx cég FPGA-inál) úgynevezett Programozható Logikai Blokkok (CLB - Configurable Logic Block) alkotnak mátrixot, amelyen belül teljesen szabadon köthetőek össze egymással programozható kapcsolók segítségével. A CLB-k elrendezése típustól függően többféle is lehet, a hierarchikus FPGA-knál például az előbb említett megatömbökhöz hasonlóan SCLB-kbe (Super Configurable Logic Block) csoportosítják a logikai tömböket PLD-k csoportosítása programozhatóság szerint Programozhatóság alapján a PLD-k lehetnek: Egyszer programozhatóak, illetve Újraprogramozhatóak Az egyszer programozható eszközökben általában a mátrix találkozási pontjainál elhelyezett elemi biztosítékok kiégetésével történik az írás. Az újraprogramozható eszközök ezzel szemben törölhetőek elektromos úton, vagy UV fénnyel. Megkülönböztetünk továbbá felejtő (volatile) és nem felejtő (non-volatile) típusokat; előbbieket újra kell programozni, ha a tápfeszültséget lekapcsoltuk. Ilyenek például a Xilinx FPGA-k, melyeknél a program SRAM-ban tárolódik. 3

5 A programozáshoz általában az üzeminél magasabb feszültség szükséges, ezért a legtöbb PLD-t kizárólag az áramkörből kivéve, speciális programozó hardverrel kell felprogramozni. A Lattice által gyártott PAL/GAL eszközök EEPROM CMOS technikával (E²CMOS) készülnek, amely elektromosan törölhető/újraprogramozható, valamint kikapcsolt állapotban is megőrzi a programját. 1.3 A PLD-k programozása A programozáshoz szükség van egy JEDEC formátumú biztosíték térképre, amely tartalmazza többek között: Az IC lábainak számát Az IC biztosítékainak (mátrixpontjainak) számát Mely mátrixpont milyen értéket kapjon az írás során. Az eszköz fizikai teszteléshez szükséges tesztvektorokat. A JEDEC fájl akár elkészíthető "kézzel" is, ha pontosan ismerjük az IC működését, felépítését valamint az egyes biztosítékok címét. Ez a módszer azonban nem javasolt, mivel rendkívül lassú, sok a hibalehetőség, és programozás előtti tesztelésre sincs lehetőség. Tanácsosabb inkább valamilyen fejlesztőprogram használata. A fejlesztőprogramok többféle módszert tesznek lehetővé a tervező számára a fejlesztéshez. Az egyik ilyen valamely hardver leíró nyelv (HDL - hardware description language) használata. Ezek közül néhány: ABEL (Advanced Boolean Expression Language) PALASM (PAL assembler) VHDL (Very high speed integrated circuit Hardware Design Language) Verilog HDL A hardver leíró nyelvek egy része alkalmas a teljesen eszközfüggetlen fejlesztésre, tehát nincs szükség gépi kód jellegű programozásra, hanem egy magas szintű (C-hez vagy Pascalhoz hasonló) nyelvvel dolgozhatunk, hagyományos, magas szintű programozási módszereket felhasználva. 4

6 A leírónyelvek másik előnye, hogy lehetővé teszik bonyolultabb feladatok különálló, könnyebben kezelhető alrészekre bontását, ezzel is megkönnyítve a fejlesztést. Harmadrészt pedig, a hardver leíró nyelvek lehetővé teszik, hogy a fejlesztőrendszeren keresztül, a megadott tesztvektorok segítségével szimulálhassuk az eszköz működését még a leprogramozás előtt. Más tervezőrendszerek lehetővé teszik, hogy grafikus szimbólumokból (kapuk, flipflopok, stb.) sematikus ábrát készítve tervezzük meg a logikai hálózatot. Ilyen tervezőprogram például az OrCad is. Ez a módszer főleg az FPGA-k programozásánál elterjedt. Egyes tervezőrendszerek lehetővé teszik, hogy adott feladatot több forrással, például különálló HDL programokkal, sematikus ábrákkal, vagy ezek kombinációjával tervezzünk meg. Ezeket a program lefordítása előtt a fejlesztőrendszernek egyesítenie (linkelnie) kell egymással. A fordítás során a megadott feladat leírását a fordító olyan leírássá alakítsa át, amely a célhardver szerkezetéhez legjobban illeszkedik. Ilyenkor a fordító valamennyi operátort (legyenek azok logikai, aritmetikai, relációs, stb. operátorok) NEM, ÉS, VAGY illetve KIZÁRÓ VAGY operátorral helyettesít. A forrás szintaktikai ellenőrzésére is ekkor kerül sor. A fordítás befejezése után az előállított logikai egyenletet általában optimalizálni kell. A Quine-McCluskey féle optimalizálási módszer ismert és egzakt eljárás, de sajnos meglehetősen lassú, leginkább az SPLD-k optimalizásánál produkál elfogadható időt. Sokváltozós egyenletek esetén heurisztikus algoritmusokat érdemes használni. Ilyenek például a PRESTO illetve az ESPRESSO algoritmusok. A fejlesztőrendszerek általában többféle optimalizálási módszer közül engednek választani. A fordítás és optimalizálás után kerülhet sor a logikai rendszer szimulációjára. A szimulációhoz a tervezőnek tesztvektorok formájában meg kell adnia, hogy a bemenő jelek különböző lehetséges kombinációihoz (bemeneti állapothoz) a feladat célkitűzései alapján milyen kimenő jelek tartoznak, ezeket feltételezett kimenőjeleknek hívjuk. A tervezőprogram a megtervezett logikai rendszert használva meghatározza a tesztvektorokban meghatározott bemenőjel kombinációkhoz tartozó kimenő jeleket. Ezeket számított kimenőjeleknek nevezzük. Ha a feltételezett és számított kimenőjelek nem egyeznek meg, a tervezett rendszer nem felel meg a specifikációknak, és a hibát ki kell javítanunk. A feltételezett és számított kimenőjelek közti különbségek általában 5

7 segítséget nyújtanak a hiba megtalálásában. A hardver leíró nyelvek nagy előnye, hogy tartalmazzák magukban a tesztelés lehetőségét. Ha a szimuláció során nem találtunk hibát, sor kerülhet a JEDEC fájl létrehozására az optimalizált logikai egyenletből, az adott PLD típusra. A JEDEC fájl által tartalmazott, fizikai teszteléshez szükséges tesztvektorok lehetőséget adnak arra, hogy a programozóba helyezet eszközt a valóságban is tesztelhessük, és a teszteredményeket összehasonlítsuk a szimulált kimenőjelekkel. Megjegyezendő, hogy néhány fejlesztőprogram (ilyen az ispdesignexpert is) lehetőséget nyújt eszközfüggetlen tervezésre is. Ebben az esetben az optimalizálás után még két további lépés következik: az eszközválasztás és a leképezés. Az eszközválasztás során a program megvizsgálja, hogy a megtervezett logikai rendszer fizikai megvalósítására milyen programozható logikák alkalmasak, és ezek közül melyek felelnek meg a felhasználó által meghatározott egyéb követelményeknek (sebesség, fogyasztás, tokozás, ár stb.). A vizsgált kritériumok lehetnek többek között: A feladatban megfogalmazott, valamint az eszközben rendelkezésre álló be- és kimeneteinek száma. A feladat szorzattagjainak száma összehasonlítva az eszköz összes szorzattagjainak számával. A feladat által igényelt kimeneti típus (kombinációs vagy regiszteres) rendelkezésre áll-e az eszközben. Eleget tesz-e az eszköz a feladat esetleges speciális igényeinek: nyitott kollektoros kimenet, 3,3/5V-os kimenetek, bemeneti felhúzó ellenállások, stb. Rendelkezésre állnak-e az igényelt vezérlőjelek az eszközben: szinkron és aszinkron órajel, regiszter beíró és törlőbemenetek, kimenet engedélyező/tiltó jelek, stb. A leképezés során a programnak el kell helyeznie a kiválasztott eszközben a megtervezett áramkört. Ilyenkor a megvalósítandó egyenleteket hozzárendeli az eszköz kivezetéseihez és belső csomópontjaihoz. A leképezés során a program kihasználja az egyes SPLD eszközök, például a GAL22V10-nek azt a tulajdonságát, hogy egyes kimenethez tartozó mátrixkivezetések száma különböző, emiatt lehetőség van a 6

8 takarékos helykihasználásra. Amennyiben az elhelyezés sikeres volt, sor kerülhet a JEDEC fájl létrehozására. Megjegyezendő, hogy mind az eszközválasztás, mind a leképezés tartogat magában hibalehetőségeket, és előfordulhat, hogy az alkalmasnak nyilvánított eszközről kiderül, hogy mégsem képezhető le rá az adott logikai hálózat. Ennek oka lehet az is, ha előre hozzárendelt kivezetéseket tartalmaz a terv, ilyenkor ugyanis gyakran előfordul, hogy a megkötések miatt a rendszer nem képes az optimális helykihasználásra. 7

9 2. A GAL eszközök A GAL eszközöket (GAL - Generic Array Logic; Általános Tömb Logika) a Lattice Semiconductor fejlesztette ki 1985-ben. Felépítésben a PAL-ok továbbfejlesztésének tekinthetőek, ugyanis a kimeneteken programozható kimeneti áramköröket, más néven kimeneti logikai makrocellákat (OLMC) helyeztek el, amelynek a VAGY kapuk is részei. Ezek segítségével egyrészt emulálhatóak az egyes PAL típusok különféle kimeneti regiszterei, másrészt az eszköz jóval sokoldalúbban programozhatóvá válik. Ennek eredményeképpen számos PAL típus kiválthatóvá válik az azonos lábszámú GAL IC-k felhasználásával (a gyártó szerint 5 standard GAL típus; a 16V8, 20V8, 22V10, 20RA10 és a 20XV10 képes helyettesíteni a kereskedelemben kapható bipoláris PAL-ok 98%-át), a hozzájuk készült JEDEC biztosíték térkép ugyanis átalakítható a GAL eszköz formátumára. Bizonyos programozó hardverek automatikusan képesek arra, hogy a meglevő PAL JEDEC fájlból közvetlenül felprogramozzák az adott eszközzel felülről kompatíbilis GAL-t. A GAL eszközöket főleg TTL logikai áramkörök helyett használják, amelyekből akár 5-10 darabot is kiválthat egyszerre. Tipikus felhasználási területei lehetnek például a busz interfész áramkörök, memóriavezérlők, számlálók stb. A továbbiakban ugyan említem az egyes típusok makrocelláinak kialakítását, üzemmódjait, vezérlő biteket, ezek azonban csak az eszközök működési elvének megismeréséhez szükségesek; ha az ispdesignexpert fejlesztőprogrammal dolgozunk, akkor ezeknek a beállítását a program önállóan elvégzi. Megjegyezendő, hogy bár a GAL eszközöket a Lattice fejlesztette ki, néhány más cég, például a National Semiconductor vagy az Intel is készít GAL-okat illetve azokkal kompatíbilis logikákat. A továbbiakban kizárólag a Lattice típusairól esik szó. 2.1 Típusok Alapvetően két fő GAL kategória létezik: az egyik a 16V8 és 20V8, a másik a 22V10. A fő különbség köztük a kimeneti makrocellák kezelésében van: GAL16V8/20V8 A két típus gyakorlatilag csak a lábak számában tér el egymástól. (A GAL-ok típusjelében az első szám a bemenetek, a második a kimenetek maximális számát jelzi.) 8

10 A 2.1 Ábrán látható a 16V8 típus blokkdiagramja. A nyolc makrocella kimenetként és bemenetként is konfigurálható, hiszen az ÉS mátrixból érkező 8-8 bemenet mellett minden makrocellából 1-1 visszacsatolás indul vissza a mátrixba. A makrocellák háromféle konfigurációs módba kapcsolhatóak: egyszerű, komplex és regiszteres. Ezek a konfigurációs módok a SYN és AC0 bitek segítségével állíthatóak be. Minden makrocellához tartozik még egy-egy AC1 bit, amellyel beállítható, hogy az adott cella ki Ábra. GAL18V6 vagy bemenet-e, illetve egy XOR bit, amely azt dönti el, hogy az adott kimenet invertáló vagy nem invertáló típusú. Az AC0, AC1 és SYN bitek összesen öt multiplexert vezérelnek, amelyek a makrocellák módját vezérlik. Regiszteres mód Regiszteres módban a makrocellák programozhatók dedikált, regiszteres, vagy kombinációs kimenetnek Ábra Regiszteres konfiguráció Regiszteres konfigurációban a makrocellák közös órajelet (16V8-as típusnál ez az 1-es lábra csatlakozik), és kimenet engedélyező jelet (11-es láb) kapnak. 9

11 2.3. Ábra. Kombinációs I/O konfiguráció Kombinációs I/O konfigurációban az ÉS mátrixból csak 7 bemenet érkezik a makrocellába, a nyolcadikat a PTMUX (product term) multiplexer a TSMUX (tristate) multiplexerre kapcsolja, amely a kimeneti buffer tristate vezérlőjelét kapcsolja. Az említetteken kívül még három másik multiplexer is található minden makrocellában: OMUX (output) multiplexer - ez kapcsolja a kimenetet regiszteres vagy kombinációs módba AC0 és AC1 függvényében (jelen esetben AC0=1, AC1 pedig 0 kombinációs, 1 regiszteres konfigurációban). FMUX (feedback) multiplexer - a visszacsatolást változtatja az adott kimenetről, illetve kapcsolja bemenetté a makrocellát. Az utolsó multiplexer a TSMUX egyik bemenetét vezérli. Komplex mód 2.4. Ábra. Kombinációs I/O konfiguráció 2.5. Ábra. Kombinációs kimenet konfiguráció. Komplex módban csak 6 makrocella állítható ki- és bemenet módba, a két szélső (12 és 19-es lábak, 20V8-on a 15 és 22-es lábak) cella visszacsatolását az 1-es és 11-es (20V8-on az 1-es és 13-as) lábak használják, amelyek ebben a módban bemenetté válnak. Emiatt a két szélső makrocella nem használható bemenetként. Mint látható, az ÉS mátrixból csak 7 bemenet érkezik a makrocellába, a nyolcadik a kimenet engedélyezését végzi. 10

12 Egyszerű mód 2.6 Ábra. Kombinációs kimenet visszacsatolással Egyszerű módban a makrocellák dedikált visszacsatolásos kombinációs kimenetnek, dedikált visszacsatolás nélküli kombinációs kimenetnek, vagy dedikált bemenetnek állíthatók be. Mivel a visszacsatolások a szomszédos bemeneten keresztül haladnak, a két legbelső láb (15,16; 20V8-ason 18,19- es lábak) csak kimenetek lehetnek Ábra. Kombinációs kimenet visszacsatolás nélkül 2.8. Ábra. Dedikált bemenet GAL22V10 A 22V10-es típus több szempontból eltér a 18V6-tól. Ahogy a nevéből is látszik, több be- és kimenete van. Az eszköz blokkdiagramja a 7. ábrán látható. Az első lényeges különbség, hogy a makrocellákhoz tartozó ÉS mátrixbemenetek száma nem azonos, nyolctól tizenhatig terjedhet. Ennek oka az, hogy ha a megvalósítandó logikai függvény különböző számú szorzattagból áll, a különböző számú 2.9. Ábra GAL22V10 11

13 bemenetek segítségével ez takarékosabban programozható le. A másik fő különbség az, hogy a makrocelláknak csak két működési módja van: regiszteres és kombinációs I/O mód, amelyeket az S1 bittel állíthatunk be. Az S0 bit segítségével állíthatjuk be, hogy az adott makrocella kimenete invertált legyen-e vagy nem. Az S1 és S0 bitek cellánként két multiplexer segítségével állítják be a kívánt üzemmódot. A sematikus ábrán feltüntetetthez Ábra. Makrocellák regiszteres képest az ÉS mátrixból további három módban bemenet csatlakozhat minden cellához. Ebből egy a kimenet engedélyezésére szolgál, további kettőnek, amely az összes cellára vonatkozik, regiszteres módban van szerepe. Az egyik bemenet a szinkron beírójel (SP- Synchronous Preset), amely az összes makrocella regisztert logikai 1-es helyzetbe állítja a következő felfutó órajelnél, a másik az aszinkron törlőjel (AR- Asynchronous Reset), amely az összes makrocella regisztert azonnal logikai 0 helyzetbe állítja. Ezek a beállítások függetlenek attól, hogy a regiszterek invertáltak-e vagy sem. Regiszteres módban az 1-es láb használható órajelbemenetként Ábra Makrocellák kombinációs módban Kombinációs módban a makrocellák vezérlését kizárólag az ÉS mátrix kimenetei végzik. (2.10. Ábra) 12

14 2.1.3 Tipusváltozatok A 18V6 illetve 22V10-nek léteznek egyéb szolgáltatásokat nyújtó változataik. Ezek röviden a következők: Alacsony feszültségű (low-voltage) eszközök: 16LV8, 20LV8, 22LV10. Ezek 3,3Vról üzemelő GAL-ok. Zero-power eszközök: 16V8Z/ZD, 22LV10Z/ZD stb. Ezek képesek energiatakarékos üzemmódra. A Z változatok automatikusan áttérnek erre az üzemmódra, ha meghatározott ideig nincs aktivitás a bemeneteiken, a ZD változatoknál az egyik (4-es) láb használható üzemmód-váltásra. Emiatt természetesen ez a láb nem használható bemenetként. VP eszközök: 16VP8, 20VP8. Ezeknél az eszközöknél a bemeneteken, illetve a makrocellák ÉS mátrixba való visszacsatolásán Schmitt-triggereket helyeztek el, emiatt különösen alkalmasak például buszcímzési, DMA vezérlési, vagy memóriacímzési feladatokra GAL18V10 Ez a típus átmenet a 18V6 és a 22V10 között. Makrocelláinak programozhatóságában a 22V10-re hasonlít, de lábkompatíbilis a 18V6 típussal. Ennek az eszköznek a fő feladata, hogy kiváltsa azokat a bonyolultabb PAL-okat, amelyeket a 18V6-os nem tud helyettesíteni, illetve, hogy a szokásosnál jóval rugalmasabban programozható 20 lábú PLD-ként szolgáljon GAL26CV12/GAL26CLV12 Ezek a típusok gyakorlatilag a 22V10 típus 28 lábú változatai GAL20RA10 Az eddigi típusoktól eltérően a 20RA10 aszinkron működésű, azaz minden makrocella más-más órajellel programozható. A 10 makrocella egy-egy D flip-flopot tartalmaz, amelyeket a makrocellába érkező nyolc ÉS-mátrix bemenet közül négy vezérel; két bemenet viselkedik órajeltől és D-bemenettől független aszinkron törlő (AR) és beírójelként (AP). Egy bemenet használható órajel-forrásként. Mivel ez is az ÉSmátrixból jön, órajelet az IC bármelyik bemeneti lábán vagy bármelyik flip-flop visszacsatolt kimenetén keresztül hozhatunk. A negyedik vezérlő ÉS-mátrix bemenet ÉS-kapcsolatban van az általános kimenet engedélyező jellel. 13

15 2.11. Ábra 20RA10 OMLC A 20RA10 makrocelláinak két működési módja van: regiszteres illetve kombinációs mód. Ez utóbbit AR és AP 1-esre állításával kapjuk, tehát az üzemmódok akár üzem közben is változtathatóak Ábra Makrocella regiszteres módban Ábra. Makrocella kombinációs módban GAL20XV10 A GAL20XV10 makrocelláinak VAGY-kapui nem közvetlenül a kimenetre vagy D flip-flop bemenetére kapcsolódnak, hanem egy kizáró-vagy kapura, és ennek kimenete csatlakozik a D flip-flopra vagy közvetlenül a kimenetre. A kizáró-vagy kapus kimenetek különösen lineáris logikai áramkörök megvalósításában előnyösek, például hibafelismerő- vagy javító áramköröknél, de gyors számlálók vagy dekódolók készítésénél is GAL6001, GAL6002 A GAL6001/6002 feltehetőleg inkább üzletpolitikai okokból kapta a nevét, hiszen felépítésében lényegesen különbözik a többi GAL-tól, emiatt nem részletezem a működését. A legnyilvánvalóbb különbség a programozható VAGY mátrix megjelenése 14

16 az áramkörben, valamint a nagy elemsűrűség; az eszköz gyakorlatilag átmenet a PLA és a CPLD áramkörök között. Ahogy az ábrából is látszik, négyféle logikai makrocellát tartalmaz: Kimeneti (OLMC), ki- és bemeneti (IOLMC), bemeneti (ILMC), valamint a két programozható mátrix közti makrocellákat (BLMC). A beépített makrocellák Ábra GAL 6001 nagy száma, valamint a programozható VAGY mátrix léte nagy rugalmasságot ad az eszköznek, egyes esetekben két 22V10-est is kiválthat. Mivel minden makrocella egyegy D flip-flopot is tartalmaz, különösen a regisztert igénylő alkalmazásokban előnyös az alkalmazása. 2.2 ispgal-ok A 22V10-es típusnak létezik egy un. isp változata is. Az isp az In-System Programmable (= a rendszerben programozható) kifejezést takarja, azaz ezen eszközök programozásához nincs szükség külön programozó hardverre, a PLD az áramköri lapon bármikor újraprogramozható. Ennek a tulajdonságnak számos előnye van, a teljesség igénye nélkül: a fejlesztés gyorsul, hiszen a PLD-t nem kell eltávolítani az áramkörből a programozáshoz; lehetőség van többfunkciós, helyszínen átkonfigurálható áramkörök készítésére; a programozható logikába megfelelő tesztprogramot letöltve az áramkör gyorsan tesztelhetővé válik, csökkentve a karbantartási időt. 15

17 Az ispgal22v10 nem lábkompatíbilis a hagyományos 22V10 típussal, a programozhatósághoz ugyanis további négy láb található az eszközön. Ezek a Serial Data In (soros adatbemenet), Serial Data Out (soros adatkimenet), Serial Clock és Mode lábak. Lehetőség van arra, hogy adott áramkörben több - akár 100 darab - isp eszközt (amelyek lehetnek teljesen különböző típusúak - isplsi, ispgds, ispgal, MATCH - is) kössünk láncba a Serial Data In/Out lábakon keresztül, és ezeket egy műveletben programozzuk át. Egy ilyen kapcsolásra példa: A programozásra az ispdesignexpert programcsomag ispvm programja használható. Az ezt futtató PC a párhuzamos csatlakozik áramkörhöz. porton az Sajnos ezeket a lehetőségeket nem állt módomban kipróbálni a megfelelő eszközök (isp PLD, letöltőkábel) hiánya miatt. Az ispvm-nek letölthető egy beágyazott rendszerekbe szánt, C nyelvű forrása is, amely lehetővé teszi, hogy más platformokra - akár mikrokontrollerre, amely EPROM-ból olvassa ki az adott JEDEC fájlt - is átvihessük a programot Ábra Több isp eszköz kaszkád kapcsolása a programozáshoz 16

Hardver alapismeretek

Hardver alapismeretek Hardver alapismeretek Kiegészítő jegyzet 2001 Készítette: Vinnai Zoltán Számítógépek kialakulásának története Nagyon sokat lehetne erről mesélni, de ez túlmutat a jegyzet keretein. Ezért csak a legfontosabb

Részletesebben

FPGA fejlesztés a gyakorlatban oktatócsomag

FPGA fejlesztés a gyakorlatban oktatócsomag FPGA fejlesztés a gyakorlatban oktatócsomag Tartalomjegyzék. Általános ismertető...5.. A képzés célja...5.2. Személyi feltételek...6.2.. A tanár személye...6.2.2. A diák személye...6.3. Tárgyi feltételek...7.4.

Részletesebben

Mikroprocesszorok alkalmazása Halas, János

Mikroprocesszorok alkalmazása Halas, János Mikroprocesszorok alkalmazása Halas, János Mikroprocesszorok alkalmazása írta Halas, János Publication date 2012 Szerzői jog 2012 Halas János Kézirat lezárva: 2012. január 31. Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1

Részletesebben

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. A FREKVENCIA-SZINTÉZER ÁRAMKÖRÖK HŐMÉRSÉKLETÉNEK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ AMBIENT INTELLIGENCE ALKALMAZÁSOKRA 2 1 Bevezetés 2 2 A megvalósítandó áramkör 2 3 A

Részletesebben

LOGSYS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET

LOGSYS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET L OGSYS LOGSY YS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2008. október 10. Verzió 1.0 http: ://logsys.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 A LOGSYS rendszer... 2 3 A felület általános ismertetése...

Részletesebben

1. A PC elvi felépítése

1. A PC elvi felépítése 1. A PC elvi felépítése 1. Központi vezérlő (feldolgozó) egység (CPU) 1.1. Vezérlőegység (Control Unit) 1.2. Aritmetikai (számoló)- és logikai egység (Arithmetic and Logic Unit) 1.3. Be- és kiviteli vezérlő

Részletesebben

A monitorok vezérlése a digitális televízió rendszerekben

A monitorok vezérlése a digitális televízió rendszerekben Győr BARANYAI ZOLTÁN A monitorok vezérlése a digitális televízió rendszerekben Az RGB és a HDMI átvitel összehasonlítása Digitális képátvitel a számítástechnikában Digitális TV-jelek átvitele HDMI csatornákon

Részletesebben

E U R Ó P A I U N I Ó STRUKTURÁLIS ALAPOK M Ű S Z A K I N F O R. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

E U R Ó P A I U N I Ó STRUKTURÁLIS ALAPOK M Ű S Z A K I N F O R. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése E U R Ó P A I U N I Ó STRUKTURÁLIS ALAPOK M Ű S Z A K I I N F O R M A Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése BMEEO FT AT 0 6 segédlet HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 a BME Ép

Részletesebben

1. SZÁMÍTÓGÉPEK A MINDENNAPOKBAN

1. SZÁMÍTÓGÉPEK A MINDENNAPOKBAN 1. SZÁMÍTÓGÉPEK A MINDENNAPOKBAN 1.1 ALAPFOGALMAK A számítógép különböző eszközök együttese, amelyeket nap, mint nap láthatunk a számítógépes munka közben, de a számítógép házában egyes eszközök rejtve

Részletesebben

Programozási alapismeretek jegyzet

Programozási alapismeretek jegyzet Programozási alapismeretek jegyzet Barhács OktatóKözpont 2002. Programozási alapismeretek modul 1. fejezet Történeti áttekintés Előzmények A számítástechnika kezdetén elterjedt (egyeduralkodó) volt a mérnökpult

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI FŐISKOLAI

NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI FŐISKOLAI NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT BMF-NIK 2005 BODOR LÁSZLÓ NIK-O-NI-02-019 HALLGATÓI NYILATKOZAT Alulírott szigorló hallgató kijelentem, hogy a szakdolgozat saját munkám eredménye.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Mező Attila

SZAKDOLGOZAT. Mező Attila SZAKDOLGOZAT Mező Attila Debrecen 2008 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Webes alkalmazásfejlesztés: Report Request Form Témavezető: Kuki Attila Egyetemi adjunktus Készítette: Mező Attila Programozó matematikus

Részletesebben

3. Mikrovezérlők programozásának oktatása

3. Mikrovezérlők programozásának oktatása 13 3. Mikrovezérlők programozásának oktatása Ez a fejezet részletesen tárgyalja a mikrovezérlők oktatásának menetét lépésről lépésre. Bemutatja az eszközök kezelését, a szoftverek használatát, a programozás

Részletesebben

TFTP szerver megvalósítása Texas Instruments Stellaris LM3S6965 mikrokontrolleren

TFTP szerver megvalósítása Texas Instruments Stellaris LM3S6965 mikrokontrolleren Pázmány Péter Katolikus Egyetem TFTP szerver megvalósítása Texas Instruments Stellaris LM3S6965 mikrokontrolleren Diplomaterv SZERZŐ: Kopcsó Tamás KONZULENS: Tihanyi Attila Információs Technológiai Kar

Részletesebben

Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal

Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal Fuszenecker Róbert 2007. augusztus 5. Tartalomjegyzék 1. Köszönetnyilvánítás és felajánlás 2 2. Bevezetés 3 3. A hardver

Részletesebben

Pentium II UltraSPARC II picojava II

Pentium II UltraSPARC II picojava II 1. Számítógép architektúra fogalma, virtuális gépek, hardver-szoftver Egy-egy szint adattípusainak, műveleteinek, szolgáltatásainak összesége a szint architektúrája. Ez a szint használója (pl.: programozó)

Részletesebben

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar IF 1.feltétel THEN 1.műveletso r [ ELSIF 2.feltétel THEN Zalotay Péter PROGRAMOZHATÓ IRÁNYÍTÁSOK II. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tartalomjegyzék 1. Pozicionálás...4 Az encoder...6

Részletesebben

MODULÁRIS ÉPÜLETAUTOMATIZÁLÁSI TESZTKÖRNYEZET FEJLESZTÉSE TDK DOLGOZAT

MODULÁRIS ÉPÜLETAUTOMATIZÁLÁSI TESZTKÖRNYEZET FEJLESZTÉSE TDK DOLGOZAT Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék MODULÁRIS ÉPÜLETAUTOMATIZÁLÁSI TESZTKÖRNYEZET FEJLESZTÉSE TDK DOLGOZAT

Részletesebben

Információ- technológia

Információ- technológia Dr. Niklasz László Zalaba Piroska Információ- technológia Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezoi Foiskolai Kar Székesfehérvár, 2000. Staff Development in Land Administration Tempus Institution

Részletesebben

Programozás alapjai, programtervezés

Programozás alapjai, programtervezés Programozás alapjai, programtervezés Mûszertechnika Oktatás Kft. Összállította: Kertész György tanfolyami jegyzete alapján Kovalcsik Géza 1107 Budapest Szállás u. 21 Telefon: 260-87-14 Tel/Fax: 260-43-48

Részletesebben

Alkalmazás-orientált szintéziseljárás mikroprocesszoros rendszerekre

Alkalmazás-orientált szintéziseljárás mikroprocesszoros rendszerekre ADATFELDOLGOZÁS Alkalmazás-orientált szintéziseljárás mikroprocesszoros rendszerekre HORVÁTH PÉTER, HOSSZÚ GÁBOR, KOVÁCS FERENC Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Elektronikus Eszközök Tanszék

Részletesebben

Alapismeretek Tananyag

Alapismeretek Tananyag Alapismeretek Tananyag Alapismeretek TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...7 A KEZDET KEZDETE... 7 MECHANIKUS GÉPEK... 8 ELEKTROMECHANIKUS GÉPEK... 9 ELEKTRONIKUS GÉPEK... 10 NEUMANN ELVEK...

Részletesebben

Alapismeretek. Tananyag

Alapismeretek. Tananyag Alapismeretek Tananyag Alapismeretek TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...7 A KEZDET KEZDETE...7 MECHANIKUS GÉPEK...8 ELEKTROMECHANIKUS GÉPEK...9 ELEKTRONIKUS GÉPEK...10 NEUMANN ELVEK...10

Részletesebben

INTELLIGENS KÁRTYÁK. Útmutató az intelligens kártyák biztonsági értékeléséhez

INTELLIGENS KÁRTYÁK. Útmutató az intelligens kártyák biztonsági értékeléséhez INTELLIGENS KÁRTYÁK Útmutató az intelligens kártyák biztonsági értékeléséhez Útmutató az intelligens kártyák biztonsági értékeléséhez - 2 - Tartalom 1. Az intelligens kártyák alaptípusai... 3 2. Intelligens

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mátyás János. A számítógép hardverelemei - Videókártyák működése, beállítása, tesztelése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Mátyás János. A számítógép hardverelemei - Videókártyák működése, beállítása, tesztelése. A követelménymodul megnevezése: Mátyás János A számítógép hardverelemei - Videókártyák működése, beállítása, tesztelése A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem

Részletesebben

A számítógép működési elve

A számítógép működési elve A számítógép működési elve A számítógépek működésének elve a kettes számrendszer segítségével fogalmazható meg. Kétféle állapotú egységek működtetésén alapul a legbonyolultabb eljárások elvégzése, szöveges

Részletesebben

Flexibilisen alkalmazható ipari mérés adatgyűjtő rendszerek kialakítása TCP/IP hálózat felhasználásával

Flexibilisen alkalmazható ipari mérés adatgyűjtő rendszerek kialakítása TCP/IP hálózat felhasználásával Balogh Róbert Máté Flexibilisen alkalmazható ipari mérés adatgyűjtő rendszerek kialakítása TCP/IP hálózat felhasználásával Szak: Mérnök Informatikus BSc Konzulens: Tihanyi Attila Budapest, 2011 1 Nyilatkozat

Részletesebben

IT Alapismeretek. Tananyag

IT Alapismeretek. Tananyag IT Alapismeretek Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...9 A KEZDET KEZDETE...9 MECHANIKUS GÉPEK...10 ELEKTROMECHANIKUS GÉPEK...11 ELEKTRONIKUS GÉPEK...12 NEUMANN-ELVEK...12 AZ ELEKTRONIKUS

Részletesebben

VIRTUALIZÁCIÓ. 2006/2007. tavaszi félév Tanulmány Esettanulmány: a XEN VMM KÉSZÍTETTE: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VIRTUALIZÁCIÓ. 2006/2007. tavaszi félév Tanulmány Esettanulmány: a XEN VMM KÉSZÍTETTE: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VIRTUALIZÁCIÓ 2006/2007. tavaszi félév Tanulmány Esettanulmány: a XEN VMM KÉSZÍTETTE: CSAPÓ ÁDÁM (OJCKX4) KASZA BÁLINT (GXUV56) Tanulmány: a virtualizáció

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE

INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE Arisztotelész Az egész több mint a részek összege. Már az i.e. 384-322-ig élő Arisztotelész is foglalkozott a rendszer jelenségével, viszont utána évszázadokig senki tette

Részletesebben