ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR"

Átírás

1 S ZE G E DI TU DOMÁN Y EG Y E T E M ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó IV. V. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK A KREDITRENDSZERRŐL ÉS AZ EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZERRŐL (ETR) (Klinikai modul) Érvényes: szeptembertől

2 Az Egységes Tanulmányi Rendszer (ETR) használatára vonatkozó tájékoztató Üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetemen. Tanulmányai alatt az egyetemi tanulmányi rendszer (rövidítve: TR) végzi az ön tanulmányainak szinte teljes adminisztrációját, jelentkezhet kurzusra, vizsgára, itt értesülhet a kapott jegyekről, a tantervben való előrehaladásáról stb. A TRt böngészőprogrammal érheti el, ehhez az Internet Explorer vagy a Mozilla Firefox legfrissebb verzióit ajánljuk. Fontos, hogy a felugró ablakok megjelenését engedélyeznie kell. A TR több komponensből áll, ezeket ugyanazzal az egységes felhasználói azonosítóval és jelszóval érheti el, amelyet a regisztráció során kap (l. később). Az azonosítóját és jelszavát tartsa titokban, és azt csak olyan böngészőképernyőn adja meg, amely címsorának elején a szeged.hu/ szöveg áll, ahol a "www" helyett/mellett más szócska is állhat: "web3",..., "web12", "coosp", "modulo". A TR főbb komponensei: ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer): az egyetemi tanulmányi rendszer központi eleme, amely a hivatalos tanulmányi adatokat tartalmazza. Modulo: az elektronikus ügyintézésre szolgáló modul; a Modulóban nem szereplő ügyeket a szakja szerinti tanulmányi osztályon, tanulmányi irodán (rövidítve: TO) kell elintéznie. CooSpace: a csoportmunkát, távoktatást, információcserét lehetővé tévő modul. A felvett kurzusai alapján ön automatikusan kerül féléves színterekre, egyes karokon pedig állandó szakszínterekre. Egyéb fontos komponensek, amelyek az ETR főlapjáról érhetők el: Regisztráció: ezzel a funkcióval kaphat jelszót, ha eddig még nem volt. ETRdok: egy blogalapú dokumentációs oldal, az SZTE TR súgója". ETR egyetemi naptár: A TRrel kapcsolatos tevékenységek időrendje és leírása. Tanrendi kereső és böngésző: bejelentkezés nélkül kereshet és böngészhet a meghirdetett kurzusok közt (l. még a kurzusfelvételnél). A tanulmányi rendszer elérése: A TRt legkönnyebben az egyetem weblapjáról < érheti el. Itt a képernyő tetején található az ETR" link, amely átvezet az ETR < nyitóképernyőjére. Az ETR nyitóképernyő bal oldalának alján, a linkek" felirat alatt található a többi komponens elérése, vagy az egyetem weblapjáról fent balra. Teendők és egyéb legfontosabb tudnivalók: 1. Ha még nem volt SZTEs hallgató, elsőként regisztrálnia kell az ETR nyitólapján lévő Regisztráció" linken. Itt a legfontosabb természetes azonosító adatainak megadása után a rendszer kijelzi az ön felhasználói azonosítóját és jelszavát. Ha már volt hallgatónk, és emlékszik az azonosítójára és jelszavára, akkor ezekkel az adatokkal használhatja a TRt. Ha elfelejtette azonosítóját vagy jelszavát, akkor a nyitóképernyő Elfelejtett ETR jelszó" pontját válassza. 2. Diákigazolványt a Hallgatói Szolgáltató Irodán (HSZI) igényelhet. Ennek azonban az egyetemi jogviszony létesítésén (tehát a beiratkozáson és a vonatkozó szerződések megkötésén) túlmenően előfeltétele, hogy legyen a fényképét és aláírásmintáját tartalmazó nemzeti egységes kártyarendszerbeli (NEK) adatlapja. Ha ilyen nincs, akkor az okmányirodát kell felkeresnie. 3. Az ETR egyetemi naptárában (amely szintén az ETR nyitólapról érhető el) tájékozódhat az ön előtt álló eseményekről. Ezek közül kiemelten fontosak a következők: 4. A kollégiumi jelentkezéssel, kreditátviteli kérelemmel, adategyeztetéssel kapcsolatos ügyeket a Modulo rendszeren keresztül intézheti. Ide bejelentkezve az önt érintő űrlapokat adja be: Kollégium / Kollégiumi felvételi jelentkezés elsős hallgatóknak Adategyeztetés: az adatait a központi felvételi rendszerből vettük át, itt javíthatja, illetve pontosíthatja azokat különös tekintettel a korábbi tanulmányaira (ez fontos a kreditátvitelhez!), az elhasznált finanszírozott félévekre, valamint az címére. Az címét az ETRben is beállíthatja a Beállítások / Elérhetőségek képernyőn). Kreditátviteli iroda / Kreditátviteli kérelem: itt kezdeményezheti a korábbi tanulmányai során elvégzett tárgyak elismerését az új képzésében. Korábbi nem SZTEs tanulmányait előbb az ETRben rögzíttetnie kell. A kreditátviteli szabályokról a kari honlapokon tájékozódhat.

3 5. Kurzusfelvétel: a szorgalmi időszak kezdetét megelőző és azt követő két hétben az ETRnaptár részét képező megnyitásrend" szerint vehet fel kurzusokat az ETR Jelentkezések / Kurzusfelvétel pontjában. A meghirdetett kurzusokról legkönnyebben az ETR nyitólapjáról (vagy az SZTEportál Euniversitas" linkje alatt) elérhető Tanrendi kereső"vel tájékozódhat. A kurzusfelvételhez szükséges az ETRterminológia minimális alapismerete: Szak: az a szak, amelyre önt felvették. Képzés, képzési program (rövidítve: kpr): a szak alá több képzés is lehet becsatolva, amelyek a tanterv specifikus egységeinek felelnek meg. A főképzésén kívül az alapképzésben felvételkor megkapja a BSZ_VALt (ha nappali hallgató), amely a BA/BScs szabadon választható tárgyakat tartalmazza, a BT_ELOKöt, amely a BA/BSc tanári szakirányok előkészítő modulja, valamint az EGYEBet, amelyen a tantervbe nem tartozó, így a teljesítésbe nem tartozó tárgyakat vehet fel. Később kis" képzésként jelenhet meg a választott szakirány, specializáció. FONTOS: a kurzusfelvétel előtt ki kell választania a megfelelő képzést (kprt), amelynek a tantervében az adott kurzus szerepel. Ciklus: a tanulmányi félév megfelelője az ETRben. Kurzuskód: a hallgatók által felvehető kurzus. Tárgyelem (tantárgyelem): egy képzés legkisebb egysége, meghatározott kreditértékkel és teljesítéstípussal. A tárgyelem kreditjét szerzik meg a hallgatók egy kurzus elvégzésével, vagy kreditátvitel kérésével. Órarendi kód: technikai fogalom, annak jelölésére, amikor egy vagy több kurzuskód ugyanazon oktatóval, helyen és időponttal valósul meg. Xes kurzusok: a központi hirdetésű szabadon választható kurzusok kódja Xszel kezdődik (XN: nyelvi, XT: testnevelés, XA: alapképzésben, XM: mesterképzésben, XP: doktori képzésben felvehető általános művelő kurzus). Ezek felvételére külön, SZTE" jelű időszak van a naptári megnyitásrendben, és felvenni is csak az új, keresés alapján" opcióval lehet. Kurzusfelvételi lehetőségek: o Új, ajánlat alapján": az éppen felvehető kurzuskínálat. A rendszerrel ismerkedőknek (az Xes kurzusokat leszámítva) ez az ajánlott. o Új, mintatanterv alapján": ajánlott szemeszter és más paraméterek alapján választhat tantárgyakat, illetve veheti fel a hozzájuk meghirdetett kurzusokat. o Új, tanterv alapján": fastruktúrában megjelenített tanterv alapján vehet fel kurzust. o Új, keresés alapján": Xes kurzusokat csak így vehet fel. Fontos, hogy a kurzusfelvételkor a böngészőjében engedélyezve legyenek a felugró ablakok, különben a megjelenő rendszerüzeneteket nem fogja látni. Kurzusfelvétel lezárása: A kurzusfelvételt minden képzésen le kell zárnia, e nélkül az ETR a kurzusait nem véglegesíti. Konfirmációs kurzus esetén az oktató a kurzusfelvétel során dönt arról, hogy elfogadjae az ön jelentkezését. Hallgatói konfirmációs kurzusfelvétel esetén (pl. ha az oktató teszi önt kurzusra), önnek kell azt megerősítenie (konfirmálnia) vagy elvetnie. 6. Automatikus bejelentkeztetés. A féléves tanulmányait akkor kezdheti meg, ha a TR önt az adott ciklusra bejelentkeztette, aktív státuszba helyezte. Az újonnan felvett hallgatóknak ehhez elsőként a beiratkozási lapjukat kell leadniuk: ezzel a státusz bejelentkezésre vár" lesz. Az aktív státuszhoz ezen felül legalább 1 kreditnyi szakos" (nem Xes) kurzust kell felvenni, illetve önköltséges hallgatóként az esedékes térítést be kell fizetni. 7. Tanulmányait az ETRben folyamatosan nyomon követheti: a rendszer webes üzenetekkel tájékoztatja önt a fontos eseményekről, hívja fel figyelmét a teendőkre. Az ETRben követheti a teljesítéseit: a jegyeit és az ennek nyomán kizöldülő" dinamikus tantervét. 8. Segítségkérés. Tanulmányi jellegű (pl. kurzusfelvételi) problémáival a szakja szerinti TOhoz fordulhat. Technikai jellegű kérdések esetén, pl. jelszó elvesztése, az Egyetemi Számítóközpont (ESZK) help deskjét keresse. A TOk elérhetőségei az (SZTEportálról is megközelíthető) kari weblapokon olvashatók, az ESZK help desk adatai az ETR nyitólapján elérhetők. 9. Ezen dokumentum kibővített változatát megtalálja az ETRdokon a < szeged.hu/etrdok/post/informaciokfrissenfelvetthallgatoknak.aspx> címen.

4 Az orvosdoktori oklevél megszerzésének feltételei Minimum 360 kreditpont összegyűjtése és a kritérium feltételek teljesítése a tantervben előirt módon. Egy élő világnyelvből (angol, német, francia, spanyol vagy orosz nyelvből) legalább középfokú C típusú nyelvvizsga. A záróvizsga sikeres teljesítése, amelynek részei: szakdolgozat, írásbeli tesztvizsga, betegvizsga gyakorlatban és szóban. A diploma megszerzéséhez a hallgatónak minimum 360 kreditpontot kell összegyűjtenie, teljesítenie kell a képzéshez rendelt kritériumkövetelményeket. A kreditrendszerű képzésben minden félévre lehetséges az egyéni tanrend kidolgozása, eltérhet a Kar által felajánlott mintaterv tantárgyfelvételi rendjétől. A mintatanterv egy átlagos ütemű előrehaladást biztosít és a diploma 12 félév alatt történő megszerzésének lehetőségét jelenti. Ezért a hallgatók számára ajánljuk a Mintatanterv követését. A tananyag szerkezete az orvosképzésben 4 modulból áll. Egyes modulokhoz kreditérték tartozik, ez a rendelkezés a tanulmányok elhúzódását kívánja megakadályozni. Tananyag szerkezete: I. Alapozó modul 1 4 szemeszter 117 kredit II. Preklinikai modul 5 6 szemeszter 56 kredit III. Klinikai modul 7 10 szemeszter 132 kredit IV. Szigorló év 1112 szemeszter 60 kredit Tantárgyi csoportok: Kötelező tárgyak: a hallgatónak tanulmányai során valamennyi kötelező tárgyat teljesítenie kell. Kötelező összesen kreditszámon belül 80 %. Kötelezően választható tárgyak: a Kar által meghirdetett tantárgyak közül adott kreditpont értékben választandók. A kötelező összesen kreditszámon belül 15 %. Szabadon választható tárgyak: a Kar és az Egyetem (XN... ) által meghirdetett tantárgyak közül szabadon választhatók, a diploma megszerzéséhez szükséges összesen kreditszámon belül maximális 5 %. Kritérium követelmények: kritérium feltételt képező olyan tantárgy, vagy egyéb tanulmányi követelmény, amelyhez kredit nincs hozzárendelve, a bejelentkezés, a diploma kiadás feltétele. Modul: a tanterv több tantárgyat tartalmazó, egymásra épülő egysége Törzsmodul: a végzettséghez kötelezően teljesítendő modul Szakmodul: a végzettséghez alternatív jelleggel teljesíthető modul

5 A tanulmányok időbeosztása A tanév két félévből (szemeszterből) áll. A szemeszterek szorgalmi időszakból és vizsgaidőszakból tevődnek össze. A tanév időbeosztását (egyetemi naptár) az Egyetem Szenátusa állapítja meg. A foglalkozások időtartama 45 perc, két elméleti óra között 15 perces szünetekkel. A 2012/2013. tanév I. félévében: Szorgalmi időszak: szeptember december 8. Vizsgaidőszak: december január 26. Utóvizsgaidőszak: január február 2. Oktatási szünet november november 4. A 2012/2013. tanév II. félévében Szorgalmi időszak: február május 18. Vizsgaidőszak: május június 29. Utóvizsgaidőszak: július július 6. Oktatási szünet: április április 6. Beiratkozás/bejelentkezés A tanulmányok megkezdésére jogot szerzett hallgató köteles a tanulmányok első félévére beiratkozni. A hallgatói jogviszony e beiratkozással jön létre. Az ily módon be nem iratkozott hallgató a tanulmányok megkezdésére a jogot elveszti. A tanulmányok folytatására jogot szerzett hallgató, ha tanulmányait folytatni kívánja, a szakjához tartozó kurzusok közül legalább egy kredit értékűt köteles felvenni a kurzusfelvételi időszak végéig. Ezen feltétel nem teljesülése következményeként a hallgatói jogviszonya az adott félévben szünetel. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak a képzési időszak megkezdése előtt a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint be kell jelentenie, hogy folytatjae tanulmányait, vagy az adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti. Egy tárgy (kurzus) a tanulmányok ideje alatt annak nem teljesítése esetén legfeljebb még két ízben vehető fel. A vizsgák és a szigorlatok rendje A hallgató az információs rendszerben jelentkezik a vizsgákra. A hallgató az adott félév vizsgaidőszakában kitűzött vizsga időpontjában köteles a vizsgán megjelenni és vizsgát tenni a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban és a Kar ügyrendjében meghatározott feltételek alapján. A hallgató az adott vizsgaidőszakban egy adott tárgyból két alkalommal kísérelheti meg újra a vizsga letételét. Amennyiben a hallgató nem teljesíti az elméleti órák vagy gyakorlatok félév elfogadási feltételeit, kreditpontot, érdemjegyet, aláírást nem kap. Az Orvostudományi Kar hallgatóinak a 45/ ÁOK. Kari Tanács határozata alapján a 16 egységnyi nyelvóra az alábbiak szerint használható fel, figyelembe véve az ÁOK tantervi jellemzőit és nyelvi igényeit: Orvosi latin nyelv felvétele 2 féléven keresztül heti 2 órában, 22 kreditponttal értékelve kötelező, akik középiskolában

6 legalább 2 féléven keresztül osztályzattal értékelt módon latin nyelvet tanultak, kérhetik felmentésüket. Orvosi angol szaknyelvet a legalább C típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkező hallgatók számára javasoljuk. A tárgy 6 féléven keresztül orvosi szaknyelvi ismereteket nyújt angol nyelvből a preklinikai és klinikai modulban. A kurzusok a kötelezően választható tárgyak között kerülnek meghirdetésre, tanulmányi pontértékük 2 kredit szemeszterenként, 3 fokozatú beszámolóval zárul félévenként. Mivel az orvostudomány nemzetközi nyelve az angol, indokolt hogy a hallgatók a III.IV.V. év folyamán legalább 3x2 óra angol szaknyelvi kurzust látogassanak. A tanulmányok ideje alatt maximum 3x2 óra keretre igénybe vehető az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet szolgáltatásai is, akár általános nyelvi szintjük emelésére, akár új nyelvek tanulására. Ezen órakeret is része a 16 egységnyi nyelvórának. Testnevelés A Testnevelés kritériumtárgy, a hallgató 2 féléven keresztül heti 2 óra testnevelés foglalkozáson köteles részt venni. Igazolt sportköri tevékenység esetén a SZTE Sportközpont mentességet adhat. A Testneveléshez kreditpont nincs rendelve, a tárgy aláírással zárul.

7 ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI HIVATALA (6720 Szeged, Tisza L. krt. 109.Tel.: 62/545016,. fax:62/545478) Dékán: Dékánhelyettesek: Dr. med. habil. VÉCSEI LÁSZLÓ az orvostudomány doktora egyetemi tanár MTA rendes tagja Dr. med. habil. KEMÉNY LAJOS az orvostudomány doktora egyetemi tanár általános és tudományos dékánhelyettes Dr. med. habil. LEPRÁN ISTVÁN az orvostudomány doktora egyetemi tanár oktatási dékánhelyettes Dr. habil. HAJNAL FERENC az orvostudomány kandidátusa egyetemi tanár szaktovábbképzési dékánhelyettes Dr. habil TÓTH GÁBOR a kémia tudomány doktora egyetemi tanár gazdasági dékánhelyettes Dr. habil. PÁL ATTILA az orvostudomány kandidátusa egyetemi tanár klinikai dékánhelyettes, a Klinikai Központ elnöke Tanulmányi Bizottság elnöke: Kreditátviteli Bizottság elnöke: Oktatási Minőségbiztosítási Bizottság elnöke: Dr. habil. BOROS MIHÁLY az orvostudomány doktora egyetemi tanár Dr. habil. DUX MÁRIA egyetemi docens Dr. KERESZTY ÉVA egyetemi docens Hivatalvezető: Dr. LEDNITZKY ANDRÁS jogász Telefon: 62/545016

8 Tanulmányi Osztály (6720 Szeged, Tisza L. krt Tel.: 62/545020, Tel./Fax: 62/545017) Tanulmányi osztályvezető: DEMETER JÁNOSNÉ Telefon: 62/ Tanulmányi főelőadó: NAGYNÉ SZAMOSKÖZI KINGA IV.V. évfolyam Telefon: 62/ Főelőadó, ETR referens: RÓZSAHEGYI RITA Telefon: 62/

9 MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma: Kötelező tantárgyak ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (710. szemeszter): 132 kredit Népegészségtani Intézet; Dr. Paulik Edit tanszékvezető egyetemi docens Klinikai modul tantárgyai 2012/2013. tanév, IV. évesek, 1. szemeszter, őszi félév AOKK271 Népegészségtan I. előadás 2 Kollokvium 3 AOKK272 Népegészségtan I. gyakorlat 2 Aláírás 0 I. sz. Belgyógyászati Klinika; Dr. Wittmann Tibor tanszékvezető egyetemi tanár AOKK201 Belgyógyászat II. előadás 4 Kollokvium 5 AOKK202 Belgyógyászat II. gyakorlat 2 Aláírás 0 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet; Dr. Varró András tanszékvezető egyetemi tanár AOKK231 Farmakológia I. előadás 3 Kollokvium 5 AOKK232 Farmakológia I. gyakorlat 2 Aláírás 0 Ortopédiai Klinika; Dr. Tóth Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár AOKK291 Ortopédia előadás 2 Kollokvium 3 AOKK292 Ortopédia gyakorlat 2 Aláírás 0 Magatartástudományi Intézet; Dr. Barabás Katalin tanszékvezető egyetemi docens AOKK961 Orvosi psychológia II. előadás 1 1 AOKK962 Orvosi psychológia II. gyakorlat 1 Aláírás 0 Tüdőgyógyászati Tanszék; Dr. Somfay Attila tanszékvezető egyetemi tanár AOKK311 Pulmonológia előadás 1 Kollokvium 2 AOKK312 Pulmonológia gyakorlat 2 Aláírás 0

10 Radiológiai Klinika; Dr. Palkó András tanszékvezető egyetemi tanár AOKK321 Radiológia I. előadás 1 2 AOKK322 Radiológia I. gyakorlat 1 Aláírás 0 Sebészeti Klinika; Dr. Lázár György tanszékvezető egyetemi tanár AOKK331 Sebészet I. előadás 2 3 AOKK332 Sebészet I. gyakorlat 2 Aláírás 0 Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika; Dr. Pál Attila tanszékvezető egyetemi tanár AOKK351 Szülészetnőgyógyászat I. előadás 3 Kollokvium 4 AOKK352 Szülészetnőgyógyászat I. gyakorlat 2 Aláírás 0 AOKK353* Szülőszoba gyakorlat Össz.3 nap Aláírás 0 Fogorvostudományi Kar; Szájsebészeti Tanszék, Dr. Baráth Zoltán egyetemi docens AOKK391 Fogászat előadás 1 Kollokvium 2 AOKK392 Fogászat szeminárium 2 Aláírás 0 Onkoterápiás Klinika; Dr. Kahán Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi tanár AOKK381 Klinikai onkológia előadás 2 Kollokvium 2 Kötelezően választható tantárgyak Szabadon választható tantárgyak*

11 2012/2013. tanév, IV. évesek, 2. szemeszter, tavaszi félév Kötelező tantárgyak Népegészségtani Intézet; Dr. Paulik Edit tanszékvezető egyetemi docens AOKK273 Népegészségtan II. előadás 2 Kollokvium 3 Népegészségtan I. AOKK274 Népegészségtan II. gyakorlat 2 Aláírás 0 II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ; Dr. Forster Tamás tanszékvezető egyetemi tanár AOKK203 Belgyógyászat III. előadás 5 Kollokvium 5 Belgyógyászat II. AOKK204 Belgyógyászat III. gyakorlat 2 Aláírás 0 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet; Dr. Varró András tanszékvezető egyetemi tanár AOKK233 Farmakológia II. előadás 4 Szigorlat 5 Farmakológia I. AOKK234 Farmakológia II. gyakorlat 2 Aláírás 0 Radiológiai Klinika; Dr. Palkó András tanszékvezető egyetemi tanár AOKK323 Radiológia II. előadás 1 Kollokvium 2 Radiológia I. AOKK324 Radiológia II. gyakorlat 1 Aláírás 0 Sebészeti Klinika; Dr. Lázár György tanszékvezető egyetemi tanár AOKK333 Sebészet II. előadás 2 Kollokvium 3 Sebészet I. AOKK334 Sebészet II. gyakorlat 2 Aláírás 0 Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika; Dr. Pál Attila tanszékvezető egyetemi tanár AOKK354 Szülészetnőgyógyászat II. előadás 3 4 Szül.nőgyógy. I. AOKK355 Szülészetnőgyógyászat II. gyakorlat 2 Aláírás 0 AOKK356* Szülőszoba gyakorlat Össz.3 nap Aláírás 0 Kötelezően választható tantárgyak Szabadon választható tantárgyak Kritérium tantárgyak I. II. félévben: AOKK701 Sebészet nyári gyakorlat 4x30 Aláírás 0 Magatartástudományi Intézet; Dr. Barabás Katalin tanszékvezető egyetemi docens AOKK591 Magatartástudományi vizsga Szigorlat 0 Magatartástudományi Intézet; Dr. Barabás Katalin tanszékvezető egyetemi docens AOKK681 Orvosbeteg kommunikáció I. szeminárium 2 Aláírás 0

12 Szülőszoba gyakorlat: a tanév folyamán 3 nap, beosztás szerint Nyári gyakorlat: 4 hét sebészet gyakorlat (kredit érték nélkül) kritérium tárgy, teljesítése a szigorló évre történő beiratkozás feltétele. Kötelező tantárgyak 2012/2013. tanév, V. évesek, 1. szemeszter, őszi félév Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet; Dr. Molnár Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár AOKK191 Aneszteziológia és Intenzív Terápia I. előadás 2 1 Farmakológia II. AOKK192 Aneszteziológia és Intenzív Terápia I. gyakorlat 1 Aláírás 0 I. sz. Belgyógyászati Klinika; Dr. Wittmann Tibor tanszékvezető egyetemi tanár AOKK205 Belgyógyászat IV. Infektológia gyakorlat 2 Aláírás 0 AOKK211 Infektológiafertőző betegségek előadás 2 Kollokvium 3 Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika; Dr. Kemény Lajos tanszékvezető egyetemi tanár AOKK221** Bőrgyógyászat előadás 2 Kollokvium 4 AOKK222** Bőrgyógyászat gyakorlat 3 Aláírás 0 Fül Orr Gégészeti és Fej Nyaksebészeti Klinika; Dr. Róvó László tanszékvezető egyetemi tanár AOKK241 * Fülorrgégegyógyászat előadás 2 Kollokvium 4 AOKK242* Fülorrgégegyógyászat gyakorlat 3 Aláírás 0 Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ; Dr. Túri Sándor tanszékvezető egyetemi tanár AOKK251 Gyermekgyógyászat I. előadás 3 Kollokvium 5 AOKK252 Gyermekgyógyászat I. gyakorlat 2 Aláírás 0 Igazságügyi Orvostani Intézet; Dr. Kereszty Éva tanszékvezető egyetemi docens AOKK261 Igazságügyi orvostan I. előadás 1 Kollokvium 3 AOKK262 Igazságügyi orvostan I. gyakorlat 2 Aláírás 0 Népegészségtani Intézet; Dr. Paulik Edit tanszékvezető egyetemi docens AOKK271 Népegészségtan I. előadás 2 Kollokvium 3 AOKK272 Népegészségtan I. gyakorlat 2 Aláírás 0 Neurológiai Klinika; Dr. Vécsei László tanszékvezető egyetemi tanár AOKK281 Neurológia I. előadás 1 Kollokvium 3 AOKK282 Neurológia I. gyakorlat 2 Aláírás 0

13 Pszichiátriai Klinika; Dr. Janka Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár AOKK301 Pszichiátria I. előadás 1 2 AOKK302 Pszichiátria I. gyakorlat 1 Aláírás 0 Sebészeti Klinika; Dr. Lázár György tanszékvezető egyetemi tanár AOKK335 Sebészet III. előadás 1 2 Sebészet II AOKK336 Sebészet III. gyakorlat 1 Aláírás 0 Szemészeti Klinika; Dr. Facskó Andrea tanszékvezető egyetemi tanár AOKK341 * Szemészet előadás 2 Kollokvium 3 AOKK342* Szemészet gyakorlat 2 Aláírás 0 Urológiai Klinika; Dr. Pajor László tanszékvezető egyetemi tanár AOKK371** Urológia előadás 1 Kollokvium 2 AOKK372** Urológia gyakorlat 2 Aláírás 0 *Az 17 csoportoknak.**a 814 csoportoknak. Kötelezően választható tantárgyak*** Szabadon választható tantárgyak* Kötelező tantárgyak 2012/2013. tanév, V. évesek, 2. szemeszter, tavaszi félév Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet; Dr. Molnár Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár AOKK193 Aneszteziológia és Intenzív Terápia II. előadás 2 Kollokvium 2 Aneszteziológa I. AOKK194 Aneszteziológia és Intenzív Terápia II. gyakorlat 1 Aláírás 0 I. sz. Belgyógyászati Klinika; Dr. Wittmann Tibor tanszékvezető egyetemi tanár AOKK206 Belgyógyászat V. előadás 2 3 AOKK207 Belgyógyászat V. gyakorlat Össz.16 Aláírás 0 Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika; Dr. Kemény Lajos tanszékvezető egyetemi tanár AOKK221** Bőrgyógyászat előadás 2 Kollokvium 4 AOKK222** Bőrgyógyászat gyakorlat 3 Aláírás 0 Fül Orr Gégészeti és Fej Nyaksebészeti Klinika; Dr. Róvó László tanszékvezető egyetemi tanár AOKK241 * Fülorrgégegyógyászat előadás 2 Kollokvium 4 AOKK242* Fülorrgégegyógyászat gyakorlat 3 Aláírás 0

14 Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ; Dr. Túri Sándor tanszékvezető egyetemi tanár AOKK253 Gyermekgyógyászat II. előadás 2 4 Gyermekgyógyászat I. AOKK254 Gyermekgyógyászat II. gyakorlat 2 Aláírás 0 Igazságügyi Orvostani Intézet; Dr. Kereszty Éva tanszékvezető egyetemi docens AOKK263 Igazságügyi orvostan II. előadás 1 Kollokvium 3 Igazságügy Orv.tan.I. AOKK264 Igazságügyi orvostan II. gyakorlat 2 Aláírás 0 Népegészségtani Intézet; Dr. Paulik Edit tanszékvezető egyetemi docens AOKK273 Népegészségtan II. előadás 2 Kollokvium 3 Népegészségtan I. AOKK274 Népegészségtan II. gyakorlat 2 Aláírás 0 Neurológiai Klinika; Dr. Vécsei László tanszékvezető egyetemi tanár AOKK283 Neurológia II. előadás 1 Aláírás 0 Neurológia I. AOKK284 Neurológia II. gyakorlat 1 2 Pszichiátriai Klinika; Dr. Janka Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár AOKK303 Pszichiátria II. előadás 2 Kollokvium 3 Pszichiátria I. AOKK304 Pszichiátria II. gyakorlat 1 Aláírás 0 Szemészeti Klinika; Dr. Facskó Andrea tanszékvezető egyetemi tanár AOKK341 * Szemészet előadás 2 Kollokvium 3 AOKK342* Szemészet gyakorlat 2 Aláírás 0 Traumatológiai Klinika; Dr. Dr. Varga Endre tanszékvezető egyetemi tanár AOKK361 Traumatológia előadás 2 Kollokvium 3 AOKK362 Traumatológia gyakorlat 2 Aláírás 0 Urológiai Klinika; Dr. Pajor László tanszékvezető egyetemi tanár AOKK371** Urológia előadás 1 Kollokvium 2 AOKK372** Urológia gyakorlat 2 Aláírás 0 *A 814 csoportoknak. **Az 17 csoportoknak.

15 Kötelezően választható tantárgyak**** Szabadon választható tantárgyak** Kritérium tantárgyak I. II. félévben Dr. Paulik Edit tanszékvezető egyetemi docens, Dr. Kereszty Éva tanszékvezető egyetemi docens AOKK691 Népegészségtan Igazságügyi orvostan vizsga Szigorlat 0 Választott Intézet/Klinika; Konzulensek AOKSZD101 Szakdolgozat előkészítés, konzultáció Össz.30 Aláírás 0 Kötelezően választható tantárgyak a klinika modul I. félévében (7,9 félév): Laboratóriumi Medicina Intézet; Dr. Seres Erika klinikai főorvos mb. intézetvezető Hogyan hozzunk bizonyítékokon alapuló klinikai dön AOKK1681 téseket? Nukleáris Medicina Intézet; Dr. Pávics László tanszékvezető egyetemi tanár 2 Gyakorlati jegy(5) 2 AOKK421 Nukleáris medicina előadás 1 1 Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Boda Krisztina egyetemi docens AOKK431 A biostatisztika alkalmazása 2 2 Családorvosi Intézet; Dr. Hajnal Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár AOKK441 Családorvos ismeretek I. 2 2 Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Hantos Zoltán egyetemi tanár AOKK451 Egészségügyi informatika I. 2 2 Repülő és Őrorvostani Tanszék; Dr. Grósz Andor tanszékvezető egyetemi tanár AOKK1031 Bevezetés a repülő és űrorvostanba 2 2 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet; Dr. Varró András tanszékvezető egyetemi tanár AOKK1061 Farmakológia esetismertetések I. 2 2 Arc Állcsont és Szájsebészeti Klinika; Dr. Piffkó József tanszékvezető egyetemi tanár AOKK1561 Arc, állcsontsebészet 1 Kollokvium 2 AOKK1562 Arc, állcsontsebészet 1 Aláírás 0

16 Igazságügyi Orvostani Intézet; Dr. Kereszty Éva tanszékvezető egyetemi docens Betegjogokorvosjogok, az orvosbeteg kapcsolat sza AOKK1531 bályozása 1 1 Igazságügyi Orvostani Intézet; Dr. Kereszty Éva tanszékvezető egyetemi docens Az egészségügyi ellátórendszer és az ellátások fenntar AOKK1651 tása, finanszírozása Általános Orvostudományi Kar: Dr. Erdős Attila ügyvezető igazgató AOKK1701K A pénz és az üzlet világa az egészségügyben I. sz. Belgyógyászati Klinika: Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár AOKK1781 Gyulladásos bélbetegségek (IBD) 1 1 Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Boldogkői Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár AOKK1791 Orvosi Molekuláris biológia és genomika 1 1 Sebészeti Műtéttani Intézet; Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár AOKK1451K Mikrosebészet előadás Össz.8 2 Sebészeti Műtéttan AOKK1452K Mikrosebészet gyakorlat Össz.20 Aláírás 0 Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport; Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens AOKK1491 Angol orvosi szakmai idegen nyelv 2 2 Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport; Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens AOKK1611 Angol profex nyelvvizsga előkészítő I. 2 2 Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport; Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens AOKK1841K Német orvosi szaknyelv I. 2 2 SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet; Tasné Dr. Szalacsek Margit intézetvezető nyelvtanár XN0211 Orvosi szakmai idegen nyelv I I 2 2 ***Kötelezően választható tantárgyak csak a klinikai modul 9. félévében: Igazságügyi Orvostani Intézet; Dr. Kereszty Éva tanszékvezető egyetemi docens AOKK571 Biztosítási orvostan I. 1 1 Pathológiai Intézet; Dr. Iványi Béla tanszékvezető egyetemi tanár AOKK811 Klinikopathológia I. 2 2 Farmakológia II. Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet; Dr. Varró András tanszékvezető egyetemi tanár AOKK461 Farmakoterápia I. 2 2 Farmakológia II.

17 Idegsebészeti Klinika; Dr. Barzó Pál tanszékvezető egyetemi tanár AOKK1051 Sürgős idegsebészeti beavatkozást igénylő központi idegrendszeri megbet. előadás AOKK1052 Sürgős idegsebészeti beavatkozást igénylő központi idegrendszeri megbet. gyakorlat Aláírás 0 Kötelezően választható tantárgyak a klinika modul II. félévében (8, 10 félév): Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Boda Krisztina egyetemi docens AOKK4311 Biostatisztika haladóknak 2 2 A biostatiszt.alkalm. Családorvosi Intézet; Dr. Hajnal Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár AOKK442 Családorvosi ismeretek II. 2 2 Családorv.ism.I. Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Hantos Zoltán egyetemi tanár AOKK452 Egészségügyi informatika II. 2 2 Egészségügy inf.i. Gyermekés Ifjúságpszichiátriai Osztály; Dr. Vetró Ágnes osztályvezető egyetemi docens 2 AOKK471 Gyermek és ijfúságpszichiátria, mentálhygiene 2 Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet; Dr. Deák Judit tanszékvezető egyetemi tanár; től Zsoldiné Dr. Urbán Edit tanszékvezető egyetemi docens AOKK481 Fertőzéses eredetű kórképek diagnosztikája és terápiája 2 2 Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika; Dr. Kemény Lajos tanszékvezető egyetemi tanár AOKK491 Klinikai immunológia 2 2 Laboratóriumi Medicina Intézet; Dr. Seres Erika klinikai főorvos mb. intézet vezető AOKK501 Laboratóriumi diagnosztika a klinikai gyakorlatban 2 2 Népegészségtani Intézet; Dr. Ungváry György egyetemi tanár AOKK521 Foglalkozásorvostani ismeretek 2 2 Reumatológiai Klinika; Dr. Kovács László tanszékvezető egyetemi docens AOKK531 Reumatológia 2 2 Biokémiai Intézet; Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanár AOKK881K Molekuláris fejlődésbiológia 2 2

18 Repülő és Űrorvostani Intézet; Dr. Grósz Andor tanszékvezető egyetemi tanár AOKK1041 Repülőorvostan klinikai alapjai 2 2 I. sz. Belgyógyászati Klinika; Dr. Czakó László egyetemi docens AOKK1851 A korszerű diagnosztikus és terápiás endoszkópia Össz.10 1 AOKK1852 A korszerű diagnosztikus és terápiás endoszkópia Össz.5 Aláírás Népegészségtani Intézet; Dr. Paulik Edit tanszékvezető egyetemi docens AOKK981 Szociál és egészségpolitika 2 2 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet; Dr. Varró András tanszékvezető egyetemi tanár AOKK1062 Farmakológia esetismertetések II. 2 2 Farmak.esetism.I. Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet; Dr. Pető Zoltán egyetemi docens AOKK1821 Sürgősségi orvostan alapjai Össz.30 Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika; Dr. Kemény Lajos tanszékvezető egyetemi tanár Oktatók: Dr. Bata Zsuzsanna egyetemi tanár; Dr. Orvos Hajnalka egyetemi tanár; Dr. Oláh Judit egyetemi docens; Dr. Csoma Zsanett egyetemi tanársegéd; Dr. Gaál Magdolna egyetemi tanársegéd; Dr. Nagy Nikoletta egyetemi tanársegéd; Dr. Altmayer Anita klinikai főorvos; Dr. Németh Réka klinikai szakorvos AOKK1911 Gyermekbőrgyógyászat 2 2 Sebészeti Műtéttani Intézet; Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár AOKK1071 Gyakorlati orvosi alapismeretek előadás 1 2 Sebészeti műtéttan AOKK1072 Gyakorlati orvosi alapismeretek gyakorlat 1 Aláírás 0 Sebészeti Műtéttani Intézet; Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár AOKK1081 Haladó orvosi eljárások előadás 1 2 Gyak.orvosi alapism. AOKK1082 Haladó orvosi eljárások gyakorlat 1 Aláírás 0 Ortopédiai Klinika; Dr. Mészáros Tamás emeritus professzor, Dr. Bender Tamás egyetemi tanár AOKK1301 Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás ea. 1 2 AOKK1302 Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás gyak. 1 Aláírás Igazságügyi Orvostani Intézet; Dr. Kereszty Éva tanszékvezető egyetemi docens Egészség gazdaságtan az egészség és az egészség AOKK ügyi gazdálkodási rendszere I. sz. Belgyógyászati Klinika; Dr. Vass Ádám egyetemi tanár AOKK1361 Klinikai farmakológia 2 Kollokvium 2 Farmakológia I. 2

19 Sebészeti Műtéttani Intézet; Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár AOKK1451K Mikrosebészet előadás Össz.8 2 Sebészeti műtéttan AOKK1452K Mikrosebészet gyakorlat Össz.:20 Aláírás Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet; Dr. Babik Barna egyetemi docens Alkalmazott kardiorespiratórikus élettani és kórélettani AOKK1731K 1 ismeretek SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet; Tasné Dr. Szalacsek Margit intézetvezető nyelvtanár XN0211 Orvosi szakmai idegen nyelv 2 2 Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport; Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens AOKK1842K Német orvosi szaknyelv II. 2 2 Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport; Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens AOKK1492 Angol orvosi szakmai idegen nyelv Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport; Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens AOKK1612 Angol profex nyelvvizsga előkészítő II. 2 2 ****Kötelezően választható tantárgyak csak a klinika modul 10. félévében: Pathológiai Intézet; Dr. Iványi Béla tanszékvezető egyetemi tanár AOKK812 Klinikopathológia II. előadás 2 2 Klinikopathológia I. Idegsebészeti Klinika; Dr. Barzó Pál tanszékvezető egyetemi tanár AOKK401 Idegsebészet előadás 1 2 AOKK402 Idegsebészet gyakorlat 1 Aláírás 0 Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika: Dr. Kemény Lajos tanszékvezető egyetemi tanár oktatók: Dr. Bata Zsuzsanna egyetemi tanár, Dr. Oláh Judit egyetemi tanár, Dr. Gyulai Rolland egyetemi docens, Dr. Szolnoky Győző egyetemi adjunktus, Dr. Baltás Eszter egyetemi adjunktus, Problémaorientált gyakorlati képzés a bőrgyógyászat AOKK Gyakorlati jegy(5) 2 ban Orvosi Genetikai Intézet; Dr. Széll Márta tanszékvezető egyetemi docens AOKK411 Klinikai genetika előadás 2 2 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet; Dr. Varró András tanszékvezető egyetemi tanár AOKK462 Farmakoterápia II. 2 2 Farmakológia I. Igazságügyi Orvostani Intézet; Dr. Kereszty Éva tanszékvezető egyetemi docens AOKK572 Biztosítási orvostan II. 1 Kollokvium 1 Bizt.orvostan I.

20 Idegsebészeti Klinika; Dr. Kopniczky Zsolt egyetemi adjunktus AOKK1461 A fájdalom multidiszciplinális megközelítése 2 1 Transzfuziológiai Tanszék: Dr. Vezendi Klára egyetemi docens AOKK1811 Transzfuziológia 2 2 Szabadon választható tantárgyak a klinika modul I. félévében (7,9 félév): Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika; Dr. Pál Attila tanszékvezető egyetemi tanár Acut szülészeti vérzések modern kezelése globális viszonylatban AOKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika; Dr. Novák Zoltán egyetemi tanársegéd A terhességi nőgyógyászati immunológia aktuális AOKK kérdései Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika; Dr. Mészáros Gyula klinikai főorvos AOKK1191 A szexuális élet zavarai nőgyógyászati aspektus 1 1 Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika; Dr. Németh Gábor egyetemi docens AOKK1201 Nőgyógyászati laparoscopia korszerű kérdései 1 1 Péterfy Sándor Utcai KórházRendelőintézet, Budapest; Dr. Zacher Gábor osztályvezető főorvos AOKK1331 Klinikai toxikológia 2 2 Pszichiátriai Klinika; Dr. Bálint Gábor ny. egyetemi tanár AOKK1691 Trópusi medicina 2 2 Biokémiai Intézet; Dr. Zádor Ernő egyetemi docens AOKK1771K Testünk felépülése és a betegségek molekuláris biológiai háttere 2 2 Sebészeti Műtéttani Intézet; Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár AOKK99031K Állatkísérletek az orvostudományban Össz.22 I 1 TTIK Biotechnológiai Tanszék; Ifj. Dr. Duda Ernő AOKK1441K Biotechnológia üzleti szemmel előadás 2 2 Választott Intézet/Klinika TDK koordinátorok AOKTDK201 Tudományos diákköri tevékenység, tehetséggondozás 1 2 AOKTDK202 Tudományos diákköri tevékenység, tehetséggondozás 2 Aláírás 0 I. sz. Belgyógyászati Klinika; Dr. Wittmann Tibor tanszékvezető egyetemi tanár AOKK1591 Klinikai és experimentális pankreatológia Össz.15 1

21 GTK Pénzügyek és Nemz.Gazd.kapcs.Int.; Dr. Farkas Beáta intézetvezető egyetemi docens AOKK1421 Kutatásfejlesztés az EUban 2 2 *Szabadon választható tantárgyak csak a klinika modul 7. félévében: Pszichiátriai Klinika; Dr. Janka Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Hartai Ernő főorvos AOKK1661K Önmenedzselés (Sikerpszichológia) 2 2 FOK Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék; Dr. Segatto Emil részlegvezető adjunktus, Dr. Antal Márk egyetemi adjunktus AOKK1881 Az arc esztétikája 1 1 *Szabadon választható tantárgyak csak a klinikai modul 9. félévében: II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ; Dr. Borbényi Zita egyetemi tanár AOKK1131 Új diagnosztikus és therápiás elj. a haematológiában 1 1 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet; Dr. Molnár Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár AOKK1151 Klinikai táplálás 1 1 Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ; Dr. Túri Sándor tanszékvezető egyetemi tanár AOKK1251 Felnőtt és gyermekgyógyászati nefrológia hypertonia 2 2 Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ; Dr. Túri Sándor tanszékvezető egyetemi tanár AOKK1261 Gyermeksebészet 1 1 Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ; Dr. Túri Sándor tanszékvezető egyetemi tanár AOKK1271 Neonatológia 1 1 FOK Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék; Dr. Fazekas András emeritus professzor, Dr. Radnai Márta tanszékvezető egyetemi docens AOKK1671 A temporomandibuláris rendszer betegségei előadás 1 2 AOKK1672 A temporomandibuláris rendszer betegségei szeminárium 1 Aláírás 0 Szabadon választható tantárgyak a klinika modul II. félévében (8, 10 félév): II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ; Dr. Forster Tamás tanszékvezető egyetemi tanár AOKK1141 Aritmológia Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika; Dr. Pál Attila tanszékvezető egyetemi tanár AOKK1211 A férfi és a női meddőség kivizsgálása, kezelése. Az andrológia gyakorlati jelentősége. zásai 1 1 1

22 Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika; Dr. Molnár G. Béla egyetemi docens AOKK1221 Nőgyógyászati endoscopia mindennapi és speciális alkalmazásai Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika; Dr. Bártfai György egyetemi tanár AOKK1601 A magzat korszerű monitorizálása Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika; Dr. Szöllősi János egyetemi tanár AOKK1481 Andrológia Pszichiátriai Klinika; Dr. Bálint Gábor ny. egyetemi tanár AOKK1761 Trópusi betegségek klinikuma Pszichiátriai Klinika; Dr. Temesváry Beáta főorvos AOKK1551 Suicidológia és krízisintervenció Pszichiátriai Klinika; Dr. Janka Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Latzkovits László MTA Doktora AOKK1711 A központi idegrendszer (KIR) epigenetikus szabályozása szerepe a pszichoszomatikus medicina, a neuropszichiátriai kórképek és terápiájuk szempontjából. I. sz. Belgyógyászati Klinika; Dr. Wittmann Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Hajdú Edit egyetemi docens 1 1 AOKK1741 Infektológiai esetismertetések 2 2 Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika; Dr. Ungár László egyetemi magántanár Kommunikációs technikák és sztereotípiák az onkológiai AOKK1241 betegellátásban Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Dékány Imre egyetemi tanár 1 1 AOKK1861 Nanomedicina 2 2 GYTK Farmakognóziai Intézet, Dr. Hohmann Judit tanszékvezető egyetemi tanár AOKK1431 Fitoterápia 2 2 Sebészeti Műtéttani Intézet; Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár AOKK99031K Állatkísérletek az orvostudományban Össz.22 1 Magatartástudományi Intézet, Dr. Barabás Katalin tanszékvezető egyetemi docens; Biokémiai Intézet, Dr. Keresztes Margit egyetemi adjunktus AOKK1521 Pszichoszomatikusintegratív medicina elm. és gyakorlata Onkoterápiás Klinika; Dr. Kahán Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi tanár 2 2 AOKK1501 Multidiszciplináris ellátás emlőrákban 2 2

23 Urológiai Klinika; Dr. Pajor László tanszékvezető egyetemi tanár; Dr. Bajory Zoltán egyetemi adjunktus AOKK1931 Szexuális Medicina 1 1 GTK Pénzügyi és Nemz.Gazd.kapcs.Int.Dr. Farkas Beáta intézetvezető egyetemi docens AOKK1411 Projektmenedzsment az EUban 2 2 Választott Intézet/Klinika AOKDEM200 Demonstrátori tevékenység 2 2 Választott Intézet/Klinika TDK koordinátorok AOKTDK201 Tudományos diákköri tevékenység, tehetséggondozás 1 2 AOKTDK202 Tudományos diákköri tevékenység, tehetséggondozás 2 Aláírás 0 **Szabadon választható tantárgyak csak a klinika modul 8. félévében II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ; Dr. Forster Tamás tanszékvezető egyetemi tanár AOKK541 Echocardiographia 2 2 Pszichiátriai Klinika; Dr. Janka Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, Nagyné Eördögh Gabriella pszichológus AOKK1621 Alkalmazott lélektan az orvostudományban 1 1 Ortopédiai Klinika Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport; Dr. Bender Tamás egyetemi tanár AOKK1871 Balneoterápia és gyógyvizeink 1 1 Repülő és Űrorvostani Tanszék; Dr. Grósz Andor tanszékvezető egyetemi tanár AOKK1891 A (légi) utazás élettani és környezeti kihívásai. Utazásorvostani ismeretek. 2 **Szabadon választható tantárgyak csak a klinika modul 10. félévében 2 Igazságügyi Orvostani Intézet; Dr. Kereszty Éva tanszékvezető egyetemi docens Hiba, tévedés műhiba a gyakorló orvos tevékenységében AOKK Népegészségtani Intézet; Dr. Paulik Edit tanszékvezető egyetemi docens AOKK1091 Kockázatbecslés, kezelés és kommunikáció 2 2 Fül Orr Gégészeti és Fej Nyaksebészeti Klinika; Dr. Kiss József Géza tudományos tanácsadó A hallás biofizikája. Különböző hallásvizsgálati módszerek AOKK Neurológiai Klinika; Dr. Vécsei László tanszékvezető egyetemi tanár Klinikai neurológia: újabb eredmények a diagnosztika és AOKK1111 terápia területén 1 1

24 Szemészeti Klinika; Dr. Kolozsvári Lajos egyetemi tanár AOKK1121 Szemészeti műtéttan 1 1 Onkoterápiás Klinika; Dr. Thurzó László egyetemi tanár, Dr. Bak Mihály egyetemi magántanár, főorvos A gynaecocytológia szerepe és jelentősége a méhnyakés AOKK1511 méhtestrák megelőzésében 2 2 A kötelezően és a szabadon választhatót tantárgyakból a tizedik félév végéig összesen 26 kreditet kell a hallgatónak összegyűjteni (kötelezően választható tantárgyak 18 kredit, a szabadon választható tárgyakból 8 kreditpont) Azonos tárgyból az elméleti és gyakorlati kurzusok teljesítése párhuzamosan kötelező. A kurzusoknál a rendszer (ETR) ellenőrzi az előfeltétel (előző félévi vizsga és megszerzett kredit) teljesítését. A kötelező tantárgyaknál minden esetben az ETR ben a gyakorlati oktatás csoportokra bontva kerül meghirdetésre. A tantárgyelem kódszáma után következik és 114ig sorszámmal jelölve a csoport részére meghirdetésre kerülő gyakorlatot. Mindenki csak a saját csoportjához tartozó tantárgyelemet veheti fel. A szigorló évre történő beiratkozás feltétele: a klinikai modul és a modul kritérium tárgyainak teljesítése.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES FOGORVOSTAN-HALLGATÓKNAK A 9002K_N tanterv, Alapozó ismeretek Érvényes: 2013/2014. tanév KREDITRENDSZER 1.A kreditrendszer alapfogalmai

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198 FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66 T Á J É K O Z T A T Ó I-II. ÉVES FOGORVOSTAN-HALLGATÓKNAK 9002K_N_2013 képzési program

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL ÉS VIZSGARENDJÉRŐL Érvényes: 2012.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I-II. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK A KREDITRENDSZERRŐL ÉS AZ EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZERRŐL (ETR) (Alapozó modul) Érvényes:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL és VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén 1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén A Kari Tanács a Tanulmányi és Vizsga Bizottság javaslatát a Kari Térítési és Juttatási Rend kiegészítésére az alábbiakkal egyhangúlag

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar 3

Általános Orvostudományi Kar 3 FOGORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK A fogorvos mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés képzési és kimeneti követelményei* A mesterképzési szak megnevezése Fogorvos (Dentistry) A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

2014/2015. tanév Szeged, 2014.

2014/2015. tanév Szeged, 2014. Tanévkönyv gyógyszerészhallgatók részére 2014/2015. tanév Szeged, 2014. Tartalom Bevezetés... 2 Dékáni Hivatal... 3 Oktatási naptár... 4 Kari Intézetek... 5 Oktatásban résztvevő társkari Intézetek és Tanszékek...

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

Kisállatgyógyász szakállatorvos Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata

Kisállatgyógyász szakállatorvos Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ Kisállatgyógyász szakállatorvos Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata Budapest 2011 Tartalomjegyzék A szakállatorvosi

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE

TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE Érvényes: 2016. május 1-től visszavonásig I. JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS Az elszámolás alapja Egységár (Ft) A térítés összege** ORVOSI VIZSGÁLAT

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata 2011 1 A Forrai Magániskola Kéttannyelv Középiskola - továbbiakban Forrai Magániskola -

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Héti óraszám - elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Héti óraszám - elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése BME HSZI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a hallgatók szakmai és emberi támogatását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) legtöbb munkatársat

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 201 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Képzéseink: A tagozatok kódszámai általános tantervű 01 matematika 02 angol 03 német 04 biológia 05 informatika 06 magyar 07 történelem 08 Arany János

Részletesebben

Tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat)

Tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKOS HALLGATÓK, SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA 1. félév Tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni

Részletesebben

Tanulmányi tájékoztató 2007-2008

Tanulmányi tájékoztató 2007-2008 Tanulmányi tájékoztató 2007-2008 Miskolci Egyetem 3515 Miskolc-Egyetemváros Rektor: Prof. Dr. Patkó Gyula Egészségügyi Fıiskolai Kar 3508 Miskolc Mész u. 1. Dékán: Dr. Peja Márta OM azonosító: FI 87515

Részletesebben

Ipari termék- és formatervezői alapszak

Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám - elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám - elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám - elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) -

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: személyi döntések, minõségbiztosítás elsõként, Gyermekklinika-fejlesztés,

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez gyógytornász szakirány számára 2010/11. tanév Tartalomjegyzék 1. Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 2009/2010. tanévben (11 féléves, egységes, osztatlan MSc képzés)

A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 2009/2010. tanévben (11 féléves, egységes, osztatlan MSc képzés) A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 009/00. tanévben ( féléves, egységes, osztatlan MSc képzés) FÉLÉV TANTÁRGY. félév. félév. félév. félév. félév 6. félév. félév 8. félév

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK Doktori SZABÁLYZATA PÉCS 2004 2 TARTALOM 1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1. A doktori fokozatszerzésről általában... 2. A PhD fokozat megszerzésének

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZENT PÁL AKADÉMIA 2015/2016-OS TANÉV 1. FÉLÉV TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT V.

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZENT PÁL AKADÉMIA 2015/2016-OS TANÉV 1. FÉLÉV TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT V. TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZENT PÁL AKADÉMIA 2015/2016-OS TANÉV 1. FÉLÉV TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT V. ÉVFOLYAM Tartalom Általános információk... 3 A Szent Pál Akadémia küldetésnyilatkozata...

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI SZAK Akkreditációs jelentés Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi szak

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI SZAK Akkreditációs jelentés Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi szak Intézmény/Kar Szak/Szint/Tagozat: Oktatók száma: teljes munkaidőben Hallgatók száma: ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI SZAK Akkreditációs jelentés Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar általános orvostudományi

Részletesebben

TVSZ kisokos hallgatóknak

TVSZ kisokos hallgatóknak TVSZ kisokos hallgatóknak A dokumentumban megmaradt a TVSZ eredeti tagolása, így hogyha a pontos hivatkozásra van szükség, könnyen megtalálható. 2. A tanulmányi ügyekben eljáró bizottságok és személyek

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Specializáció választási tájékoztató

Specializáció választási tájékoztató BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA B U D A P E S T B U S I N E S S S C H O O L Specializáció választási tájékoztató alap- és mesterképzésen résztvevő hallgatók részére 2014. november 1 Kedves Hallgató! Ön most

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE 1. Vendéghallgatói jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok: 1 Jelentkezési lap, melyben a hallgató kérvényezi a vendéghallgatói jogviszony létesítését a Dunaújvárosi

Részletesebben

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje 1./ Az intézmény tevékenysége A Budakalász Gimnázium esti és levelező tagozatú gimnáziumi oktatást biztosít elsődlegesen nagykorú fatal felnőttek

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

A KÉPI KIFEJEZÉSPSZICHOLÓGIAI SZAKTANÁCSADÓ KÉPZÉS RÉSZLETES ISMERTETÉSE A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

A KÉPI KIFEJEZÉSPSZICHOLÓGIAI SZAKTANÁCSADÓ KÉPZÉS RÉSZLETES ISMERTETÉSE A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI A KÉPI KIFEJEZÉSPSZICHOLÓGIAI SZAKTANÁCSADÓ KÉPZÉS RÉSZLETES ISMERTETÉSE A képzés célja: igényes, magas szintű, tudományosan megalapozott képi kifejezéspszichológiai képzés nyújtása a már diplomával rendelkező

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 01-től EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

GyIK: gyakran ismételt kérdések

GyIK: gyakran ismételt kérdések GyIK: gyakran ismételt kérdések Mi a beiratkozás-bejelentkezés eljárás módja? A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, amely NEPTUN rendszerben a kurzusok felvételével, illetve a beiratkozási

Részletesebben

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Héti óraszám - elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Héti óraszám - elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2012/2013. tanév I. félév

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2012/2013. tanév I. félév Ikt.sz.: X-121-7-TO/2012. NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2. számú tájékoztató Jelen dokumentum a következő tájékoztatókat tartalmazza: A) Általános információk minden hallgatónak

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye. a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2013. február 2013. június közötti vizsgaidıszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye. a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2013. február 2013. június közötti vizsgaidıszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2013. február 2013. június közötti vizsgaidıszakra hatályos: 2012.09.10 - I. TÁJÉKOZTATÓ a szakvizsgára jelentkezés

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPEST, 2015 1 Előszó A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára)

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára) Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez (ápoló szakirány számára) 2010/2011. tanév Tartalom: Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

1/2006. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar 2006. február 17-én megtartott Kari Tanácsülésén

1/2006. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar 2006. február 17-én megtartott Kari Tanácsülésén 1/2006. sz. Határozat A Fogorvostudományi Kar 2006. február 17-én megtartott Kari A Fogorvostudományi Kar az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikán meghirdetett egyetemi tanári állás kiírásra

Részletesebben

Az egyes tárgyak előadóinak neve Kötelező tárgyak

Az egyes tárgyak előadóinak neve Kötelező tárgyak Az egyes tárgyak előadóinak neve Kötelező tárgyak Általános és fogászati radiológia Előadó: Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár (Orális Diagnosztikai Részleg) Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV. Előadó:

Részletesebben

MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON?

MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON? MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON? A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretköröket 5 tantárgycsoportban oktatjuk: természettudományos és mérnöki alapismeretek

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin Az Eötvös Loránd Tudományegyetem legfontosabb szakmai eredményei a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért című projektben

Részletesebben

Campus Mundi. Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi részképzésre elsősorban ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Mundi. Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi részképzésre elsősorban ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Mundi Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi részképzésre elsősorban ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi felsőoktatási mobilitási

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre 1. Általános információk, rendezők A rendezvény szervezői: Pécsi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

1. félév. 15 60 5fgy 38 propedeutika II. Orális biológia 15 15 K 40

1. félév. 15 60 5fgy 38 propedeutika II. Orális biológia 15 15 K 40 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés nappali tagozat 2007. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat

Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. március 16. Preambulum A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM anyag 3.2.4. pontja a tehetséggondozásról a következőket

Részletesebben

Pszichológia II. gyak. Simon Nóra. Kissné Dányi Éva. Pedagógia II. gyak. 40-41. 51. Prof. Dr. Takács Sándor 9. Megelızı orvostan és

Pszichológia II. gyak. Simon Nóra. Kissné Dányi Éva. Pedagógia II. gyak. 40-41. 51. Prof. Dr. Takács Sándor 9. Megelızı orvostan és Egészségügyi gondozás és prevenció I. 2010.03.16 HÉTFİ KEDD 9.30-ig Angol nyelv II. Német nyelv II. 9, 10, 56, 57.30-ig 2 hetente 2 óra Bioetika Dr. habil. Szabó László SZERDA CSÜTÖRTÖK Testnevelés TT

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet. a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről

66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet. a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről 1. oldal 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a (2)

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL 46/2011. (IV. 28.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL BUDAPEST 2011. 1 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina Kzült

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

Ajánlások a doktori (PhD) képzés kreditrendszerű szabályozásához

Ajánlások a doktori (PhD) képzés kreditrendszerű szabályozásához Ajánlások a doktori (PhD) képzés kreditrendszerű szabályozásához Országos Kredittanács Budapest, 2004. március Előszó Az érvényes kormányrendelet szerint a felsőoktatási intézményeknek 2003. szeptember

Részletesebben

XIII. DOWN SZIMPÓZIUM Tudományos továbbképzés a magzati orvostan aktuális fejezeteiből. 2016. április 21. CSÜTÖRTÖK

XIII. DOWN SZIMPÓZIUM Tudományos továbbképzés a magzati orvostan aktuális fejezeteiből. 2016. április 21. CSÜTÖRTÖK XIII. DOWN SZIMPÓZIUM Tudományos továbbképzés a magzati orvostan aktuális fejezeteiből 9:0 Megnyitó Széll Márta, Szabó János SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet 06. április. CSÜTÖRTÖK 9: Kromoszóma-mozaikok:

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

Az ELTE TTK Kémiai Doktori Iskola Müködési Szabályzata. Eötvös Loránd Tudományegyetem

Az ELTE TTK Kémiai Doktori Iskola Müködési Szabályzata. Eötvös Loránd Tudományegyetem Az ELTE TTK Kémiai Doktori Iskola Müködési Szabályzata a) A doktori iskola neve: ELTE Kémia Doktori Iskola Tudományterülete: természettudomány Tudományága: kémiai tudományok Kutatási területe. A kémia

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben