ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR"

Átírás

1 S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I-II. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK A KREDITRENDSZERRŐL ÉS AZ EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZERRŐL (ETR) (Alapozó modul) Érvényes: szeptembertől

2 Kedves Pályakezdők! Önök az ország egyik legszebb városában, a 175 ezres lélekszámú Szegeden működő nagy múltú Egyetem Általános Orvostudományi Karára nyertek felvételt felsőoktatási tanulmányuk folytatására. A Karon folyó orvosképzést 2006-ban a Magyar Akkreditációs Bizottság kiválósági helyként akkreditálta, évben a MAB minőségbiztosítási jellegű akkreditáció keretében vizsgálta fakultásunkat. A Heti Világgazdaság Felvi 2007., évi abszolút rangsorában az oktatók kiválósága tekintetében pl. országosan elsők lettünk ban és 2009-ben is a legtöbb vizsgált érték közül az első négy között voltunk. Egy nagy utazásra indulnak egy csodás hivatás, az orvostudomány határai keretében. Először az anyaggyűjtés, az alapozás nehéz időszakában fognak élni, alapozó ismereteket, adatokat halmoznak fel pár évig, majd elkezdik saját egyéni felfedezéseiket, gyakran a szenvedések és a betegségek néha még ismeretlen területein kalandozva. Aktív résztvevői lesznek felsőbb évfolyamon a betegségmegelőző, gyógyító, ápoló, gondozó munkának. Olyan hivatást választottak, ahol nagyon sokat kell majd tanulniuk, nemcsak a demonstrációkra évközi számonkérésekre, amelyek a folyamatos tanulásra serkentenek -, vizsgákra, hanem az életre készülve is. A graduális képzésben a Bologna-i folyamat szellemében, egységes osztatlan képzési formában, kreditrendszerű oktatás keretében az orvostanhallgatók előtt hat év áll, gyakran IV-V. éven - hetente órás terheléssel, 7000 meghaladó össz óraszámmal. Az orvosképzés összegyűjtendő kreditjeinek száma 360, a gyakorlati ismeretek aránya 65%. A képzés alapozó, preklinikai, klinikai modulban zajlik, szakdolgozat készítéssel és védéssel, írásbeli tesztdolgozattal, betegvizsgával szóban és gyakorlatban zárul. Kiegészítő fakultásként szakirányú képzés formájában önköltséges angol egészségtudományi szakfordító, illetve angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor képzésbe kapcsolódhatnak be. Lesznek fárasztó napjaik, késő estébe nyúló gyakorlataik, betegvizsgálataik, igen nehéz heteik. Kísérletek, készségerősítő foglalkozások, betegekkel való találkozások, kommunikációs gyakorlatok, a gyógyító munka fáradalmai és ellentmondásai, öröm és fájdalom kíséri útjukat. Lesz számtalan kollokviumuk, szigorlatuk, köztük eredményesek és talán sikertelenek is. Néha elfáradnak, úgy érzik, nem megy tovább, majd szusszannak egyet, elmennek egy erőpróbáló sporteseményre, klubestre és folytatják munkájukat, teszik, amit tenniük kell. Választott hivatásuk megtöri néhányukat, másokat arra késztet, hogy legtitkosabb gondolataikkal, álmaikkal és félelmeikkel nézzenek szembe. Az erősek túlélik, ők tudnak megküzdeni a lelket is terhelő nagy nyomással, feszültséggel. Céljaikért sokat kell dolgozniuk. Küzdeniük kell választott pályájuk tanulóéveinek buktatóival, esetenként átlépve saját határaikat is. Olyan Egyetemen, Karon kezdik tanulmányaikat, amelynek dékánja és rektora volt Szent- Györgyi Albert, aki 1937-ben kapott élettani Nobel-díjat a Szegedi Egyetemen végzett munkájáért. Egyedüli volt, aki hazai tevékenysége alapján érdemelte ki elismerését. Személyisége és elért sikerei példát állítanak Önök elé, bizonyítva, hogy a kitartó és kemény munka meghozza gyümölcsét. Emlékszobája megtekintése mindenkinek ajánlott. Már első tanévükben Karunk szervezésében Szent- Györgyi Albert Nobel-díja elnyerésének 75. évfordulóján olyan konferencia tanúi lehetnek, amelyre a világ közel 25 országából érkeznek résztvevők, közülük nyolcan nyerték el eredményeikért szakmájuk Nobel-díját. A kiváló tudóson kívül számtalan híres professzora volt a felsőoktatási intézménynek. Említhetjük köztük Baló József pathológust, Issekutz Béla és Jancsó Miklós farmakológust, Miskolczy Dezső neurológust, Rusznyák István, Hetényi Géza belgyógyászt, Julesz Miklós belgyógyász-endokrinológust, Ivanovics György mikrobiológust, a Szent-Györgyi tanítvány Straub F. Brunó professzort vagy a kiváló sebészeket: Petri Gábort, Imre Józsefet, Kulka Frigyest és a sort még sokáig folytathatnánk. Az Egyetemen közel hallgató, a Karon a magyar évfolyamon közel 1200 államilag finanszírozott, félszáz költségtérítéses, több mint 600 angol tagozatos (USA-ból, Norvégiából, Svédországból, Görögországból, Ciprusról, Izraelből, Indiából, Szaúd-Arábiából, Iránból, stb.) és közel 200 német (Németország, Ausztria) nyelven tanuló devizatérítéses külföldi hallgató van. Az Általános Orvostudományi Karon eddig több mint en vehettek át orvosi diplomát. Az orvosképzés eu-s elismerésén túl az USA Kalifornia állami Medical Board-ja és New York állam State

3 Medical Board -ja teljes akadémiai akkreditációt biztosított a szegedi orvosképzés számára. A magas szám és elismertség bizonyítja, hogy céljaik elérhetık. Pre-medical képzésen angol és német nyelven közel 100-an készülnek későbbi egyetemi tanulmányokra. Szakirányú angol szakfordító és kommunikátor képzésben 120-an vesznek részt. Az Egyetem az ország egyik legnagyobb tudományos fellegvára, óta kutatóegyetem, amelynek eredményeiből a Kar jelentős részt vállal. A Karon dolgozó MTA rendes tagjainak száma 6 fő (ebből 3 fő aktív állományban), a tudomány doktorainak (MTA doktor) száma meghaladja a 44 főt, a tudomány kandidátusa illetve PhD fokozattal közel 250 fő rendelkezik. A habilitált oktatók, kutatók létszáma 130 fő feletti. A Kar tanszéki szerkezetben működik, a gyakorlati munka intézetekben és klinikákon folyik. Négy doktori iskolában - elméleti orvostudományok, klinikai orvostudományok, interdiszciplinális orvostudományok, multidiszciplinális orvostudományok - 13 PhD program működik, 65 alprogrammal, 310 fő doktorandusz folytat tanulmányokat nappali illetve munka mellett egyéni formában. Lehetőség van már a graduális képzés utolsó évében is bekapcsolódni a doktori iskola programjába. A Kar klinikái számos orvosi szakma országos és regionális központjai. A betegellátó tevékenységet a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ koordinálja. A fekvőbeteg ellátás 1828 ágyon zajlik, amely megfelelően biztosítja a magas szintű orvosképzés gyakorlóhelyi hátterét. A klinikum sikeres pályázatokkal állandóan fejlődik. Új klinikai tömb építését kezdtük meg, amelyet már Önök is élvezhetnek. Végzett orvosdoktoraink diplomájukkal a kezükben a legjobb iskolákban sajátíthatják el orvos szakmai ismereteiket és válhatnak szakorvosokká is. Szakképesítésük megszerzését követően is visszatérhetnek anyaintézményükbe, az Alma Materbe. Ehhez Szak- és Továbbképzési Központunk igen sokszínű továbbképzési programot ajánl. Jelenleg közel 230 orvosdoktor teljesíti Karunkon központi gyakornoki idejét. Végzett diplomásainkat, szakorvosainkat tárt karokkal fogadják Európa és a világ számos országában, elsősorban Németországban, Nagy-Britanniában, Svédországban, Norvégiában, Dániában, Franciaországban kelendő a magyar orvosi diploma. A Kar a tudományos munka egyik legjelentősebb hazai fellegvára, számtalan hazai és nemzetközi kapcsolattal. Az itt dolgozó oktatók, kutatók pályázati és publikációs tevékenysége kiemelkedő, évente több száz előadást tartanak hazai és külföldi kongresszusokon meghívott vagy vendégelőadóként. Szeged városa egyre gyakrabban helyszíne nemzetközi, európai kongresszusoknak. Egyre aktívabb a Kar pályázati tevékenysége, gyakran külföldi, s egyre sűrűbben határmenti felsőoktatási intézményekkel közösen. A tanulást természetesen vidám diákélet is segíti. Van diákklub, diáksportélet, tudományos diákkör, amatőr s profi színpad, zenekar, számtalan kulturális és szórakozási lehetőég a városban és az egyetemen. Aktív kollégiumi élet (Apáthy István és id. Jancsó Miklós Kollégium), külföldi cseregyakorlat, évente több mint 260 diák számára, számtalan pályázati lehetőég gazdagítja mindennapjaikat. Új emberekkel ismerkedhetnek, egész életre szóló barátságokat köthetnek, úgy tanulhatnak, hogy közben tudásukat is átadhatják demonstrátorként. S tudományos diákköri életben konferenciákon, pályamunkákban adhatnak számot több százan ismereteikről. Vannak évszázados hagyományok, gólyabálok, tréfás diáknapok, tanárköri konferenciák, vidám sportnapok, évkönyvek, csoport- és évfolyambulik, diák- és orvosbálok, ballagás, bankett, szerenád és hosszan sorolhatnánk a többit. Bízniuk kell tanáraikban, egymásban, előfordul drukk, szorongás, máskor remény, sikerélmény. Gyakorlatukon bejárhatják hazánk és a világ egészségügyi intézményeit, tanulhatnak, tapasztalhatnak. Majd jön a diploma és az avatás. A hat év hamar eltelik, s ismét pályaválasztás előtt állhatnak. Jelentkezhetnek szakorvosképzésre, doktori iskolákba, kitérő tehetnek más pályákra, országokba: Európában és az óceán túlsó oldalain. Megfelelő nyelvtudással, nálunk elsajátított szakmai ismeretekkel bárhol örömmel fogadják Önöket. Az, hogy milyen érzéssel kelnek útra, valamennyikön múlik. Céljaik elérése szorgalmuk, akarásuk függvénye, tanáraik, oktatóik segítenek ebben. Reméljük, jól fogják érezni magukat Egyetemünkön, Karunkon, s professzoraink, oktatóink segítségével elsajátíthatják az egyik legszebb hivatást, az orvosit, amely a beteg ember felépülését, az egészség megőrzését szolgálja. Ehhez kívánok sok sikert a Kar vezetése és magam nevében. Szeged, június 14. Prof. Dr. Vécsei László s.k. akadémikus

4 KREDITRENDSZER 1.A kreditrendszer alapfogalmai Kreditpont (tanulmányi pont): az elismert hallgatói tanulmányi munkaidő mérésére szolgál, egy kredit harminc óra hallgatói tanulmányi munkaidőt jelent. Megszerzése a tantárgy követelményeinek legalább elégséges szintű teljesítésével történik. A kreditpont értéke a megszerzett érdemjegytől független. Kritérium-feltétel: a tanulmányok valamely szakaszának megkezdéséhez, valamely tárgy felvételéhez, a záróvizsgára bocsátáshoz, illetve az oklevél megszerzéséhez kapcsolt, a minőséget szolgáló vagy a tanulmányok túlzott elhúzódását megakadályozó feltétel. Kritériumtárgy: kritérium-feltételt képező olyan tantárgy vagy egyéb tanulmányi követelmény, melyhez kredit nincs rendelve. (Pl. szakmai gyakorlat, testnevelés, stb.) Mintatanterv: a tanulmányok sikeres elvégzéséhez a hallgatók részére felkínálásra kerülő olyan tantárgyi és időbeosztás, amellyel a végzettséget az előírt 12 félév alatt meg lehet szerezni. Kreditátvitel: egy előzetesen teljesített tantárgy, illetve elsajátított ismeretanyag, képesség a tantervi tanulmányi kötelezettségek során figyelembe vételére és egy vagy több tantárgy alóli teljes vagy részbeni felmentés útján, feltétellel vagy feltétel nélkül, kredit jóváírással elismerésre kerül. Tantárgyi program: elsajátítandó ismeretanyag, a tantárgy teljesítésének általános feltételeit tartalmazó leírás, mely magában foglalja: - a tantárgy elnevezését, - a tantárgy oktatási formáját, - a tantárgy oktatásáért felelős tanszék megnevezését, - a heti (félévi) tanóra számát, - a tantárgy kreditpontjait, - a kredit megszerzésének feltételét és a számonkérés formáját (kollokvium, gyakorlati jegy, szigorlat, beszámoló), - az értékelés fajtáját (5 fokozatú, 3 fokozatú), - a tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltételeket, a tananyag tematikus leírását, - a tantárgy oktatásának feladatát és célját, - az írott tananyag megjelölését. Tantárgyfelvétel: - feltétele a tantárgy előzetes követelményeinek teljesítése egy tantárgy meghirdetett előadása, gyakorlata, szemináriumára, vizsgájára való jelentkezés. Előtanulmányi feltétel: tantárgyak, kötelezettségek köre, ezek teljesítése feltétele egy másik tantárgy (kurzus) felvételéhez, tanulmányi kötelezettség teljesítésének. Aktív félév: a kar által meghatározott feltétel mellett az a félév, amelyre a hallgató érvényesen beiratkozott/bejelentkezett. Passzív félév: az a félév, amelyben a hallgatói jogviszony szünetel. Párhuzamos képzés: a hallgató a karon folytatott alapképzés mellett egy másik egyetem/felsőoktatási intézmény nem társítható szakán folyó alapképzésben is részt vesz.

5 Áthallgatás: a képzési tantervben előírt tanulmányi kötelezettséget az egyetem egy másik kara vagy intézménye hallgatói számára oktatott tárgy teljesítése során szerzi meg. Átoktatás: a képzés tantervében szereplő, a képzésért felelős kar által jóváhagyott és meghirdetett valamely tárgy oktatását az egyetem másik kara, illetve annak tanszéke végzi. 2. Az orvosdoktori oklevél megszerzésének feltételei - Minimum 360 kreditpont összegyűjtése és a kritérium feltételek teljesítése a tantervben előirt módon - Egy élő világnyelvből (angol, német, francia, spanyol vagy orosz nyelvből) legalább középfokú C típusú nyelvvizsga - A záróvizsga sikeres teljesítése, amelynek részei: szakdolgozat, írásbeli tesztvizsga, betegvizsga gyakorlatban és szóban. 3. A kreditgyűjtés legfontosabb szempontjai Kredithalmozás (kreditakkumuláció): kreditek gyűjtése, amely során a korábban szerzett kreditekhez hozzáadódnak a később szerzett kreditek, amíg a hallgató az összes, oklevél megszerzéséhez szükséges kreditet meg nem szerzi. A diploma megszerzéséhez a hallgatónak minimum 360 kreditpontot kell összegyűjtenie, teljesítenie kell a képzéshez rendelt kritériumkövetelményeket. A kreditrendszerű képzésben minden félévre lehetséges az egyéni tanrend kidolgozása, eltérhet a Kar által felajánlott mintaterv tantárgyfelvételi rendjétől. A mintatanterv egy átlagos ütemű előrehaladást biztosít és a diploma 12 félév alatt történő megszerzésének lehetőségét jelenti. Ezért a hallgatók számára ajánljuk a Mintatanterv követését. A tananyag szerkezete az orvosképzésben 4 modulból áll. Egyes modulokhoz kreditérték tartozik, ez a rendelkezés a tanulmányok elhúzódását kívánja megakadályozni. Tananyag szerkezete: I. Alapozó modul 1 4 szemeszter kredit II. Preklinikai modul 5 6 szemeszter - 56 kredit III. Klinikai modul 7-10 szemeszter kredit IV. Szigorló év szemeszter - 60 kredit Tantárgyi csoportok: Kötelező tárgyak: a hallgatónak tanulmányai során valamennyi kötelező tárgyat teljesítenie kell. Kötelező összesen kreditszámon belül 80 %. Kötelezően választható tárgyak: a Kar által meghirdetett tantárgyak közül adott kreditpont értékben választandók. A kötelező összesen kreditszámon belül 15 %. Szabadon választható tárgyak: a Kar és az Egyetem (XN... ) által meghirdetett tantárgyak közül szabadon választhatók, a diploma megszerzéséhez szükséges összesen kreditszámon belül maximális 5 %. Kritérium követelmények: kritérium feltételt képező olyan tantárgy, vagy egyéb tanulmányi követelmény, amelyhez kredit nincs hozzárendelve, a beiratkozás, a diploma kiadás feltétele. Modul: a tanterv több tantárgyat tartalmazó, egymásra épülő egysége Törzsmodul: a végzettséghez kötelezően teljesítendő modul Szakmodul: a végzettséghez alternatív jelleggel teljesíthető modul

6 4. A tanulmányok időbeosztása A tanév két félévből (szemeszterből) áll. A szemeszterek szorgalmi időszakból és vizsgaidőszakból tevődnek össze. A tanév időbeosztását (egyetemi naptár) az Egyetemi Tanács állapítja meg. A foglalkozások időtartama 45 perc, két elméleti óra között 15 perces szünetekkel. A 2011/2012. tanév I. félévében: I. évesek ünnepélyes eskütétele: szeptember 4. (vasárnap) óra József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK) 6722 Szeged, Ady tér 10. Szorgalmi időszak: szeptember december 17. Vizsgaidőszak: december január 28. Utóvizsga-időszak: január február 4. Oktatási szünet október november 5. A 2011/2012. tanév II. félévében Szorgalmi időszak: február május 19. Vizsgaidőszak: május június 30. Utóvizsga-időszak: július július 7. Oktatási szünet: április április Beiratkozás/bejelentkezés A tanulmányok megkezdésére jogot szerzett hallgató köteles a tanulmányok első félévére beiratkozni. A hallgatói jogviszony e beiratkozással jön létre. Az ily módon be nem iratkozott hallgató a tanulmányok megkezdésére a jogot elveszti. A tanulmányok folytatására jogot szerzett hallgató, ha tanulmányait folytatni kívánja, a szakjához tartozó kurzusok közül legalább egy kredit értékűt köteles felvenni a kurzusfelvételi időszak végéig. Ezen feltétel nem teljesülése következményeként a hallgatói jogviszonya az adott félévben szünetel. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak a képzési időszak megkezdése előtt a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint be kell jelentenie, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy az adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti Egy tárgy (kurzus) a tanulmányok ideje alatt annak nem teljesítése esetén legfeljebb még két ízben vehető fel. Beiratkozáskor/bejelentkezéskor a hallgató az információs rendszerben tantárgyakat vesz fel az ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer) szerint, a végleges tantárgyfelvételt az ETR-ben lezárja. A beiratkozási/bejelentkezési időszak a szemeszter megkezdése előtt 12 nappal kezdődik és a szemeszter megkezdéséig tart. 6. A vizsgák és a szigorlatok rendje A hallgató az információs rendszerben jelentkezik a vizsgákra. A hallgató az adott félév vizsgaidőszakában kitűzött vizsga időpontjában köteles a vizsgán megjelenni és vizsgát tenni a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak alapján. A hallgató az adott vizsgaidőszakban egy adott tárgyból két alkalommal kísérelheti meg újra a vizsga letételét.

7 Amennyiben a hallgató nem teljesíti az elméleti órák vagy gyakorlatok félév elfogadási feltételeit, kreditpontot, érdemjegyet, aláírást nem kap. 7. Nyelvi képzés Az idegen nyelv tanulására 16 egységnyi nyelvórát vehetnek fel térítésmentesen a teljes egyetemi képzés során a hallgatók az SZTE Oktatási rektor-helyettesének döntése alapján. Egy egységnyi nyelvóra heti 1 óra egy féléven át. Az órakeretbe a kötelező, a kötelezően választható vagy szabadon választható nyelvi órák száma adódik össze. Az Orvostudományi Kar hallgatóinak a 45/ ÁOK. Kari Tanács határozata alapján a 16 egységnyi nyelvóra az alábbiak szerint használható fel, figyelembe véve az ÁOK tantervi jellemzőit és nyelvi igényeit: Orvosi latin nyelv felvétele 2 féléven keresztül heti 2 órában, 2-2 kreditponttal értékelve kötelező, akik középiskolában legalább 2 féléven keresztül osztályzattal értékelt módon latin nyelvet tanultak, kérhetik felmentésüket. Orvosi angol szaknyelvet a legalább C típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkező hallgatók számára javasoljuk. A tárgy 6 féléven keresztül orvosi szaknyelvi ismereteket nyújt angol nyelvből a preklinikai és klinikai modulban. A kurzusok a kötelezően választható tárgyak között kerülnek meghirdetésre, tanulmányi pontértékük 2 kredit szemeszterenként, 3 fokozatú beszámolóval zárul félévenként. Mivel az orvostudomány nemzetközi nyelve az angol, indokolt hogy a hallgatók a III.-IV.-V. év folyamán legalább 3x2 óra angol szaknyelvi kurzust látogassanak. A tanulmányok ideje alatt maximum 3x2 óra keretre igénybe vehető az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet szolgáltatásai is, akár általános nyelvi szintjük emelésére, akár új nyelvek tanulására. Ezen órakeret is része a 16 egységnyi nyelvórának. 8. Testnevelés A Testnevelés kritériumtárgy, a hallgató 2 féléven keresztül heti 2 óra testnevelés foglalkozáson köteles részt venni. Igazolt sportköri tevékenység esetén a SZTE Sportközpont mentességet adhat. A Testneveléshez kreditpont nincs rendelve, a tárgy aláírással zárul. 9. A tanulmányi eredmény kiszámítása Tanulmányi átlageredmény: félévente megállapításra kerülő átlageredmény kiszámítása az ETR-ben központilag, az egész egyetemre egységesen megállapított algoritmus alapján történik. Ösztöndíj megállapítása a Kar Hallgatói Önkormányzata által elfogadott elvek alapján, egyetemi szabályzat szerint történik. 10. Más tanulmányok beszámítása Más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben szerzett kreditpontok beszámíthatók a kredit akkumulációba, az elfogadásáról a Kari Kreditátviteli Bizottság dönt. Két ismeretanyag egyenértékűnek tekintendő, ha ismeretanyaguk közötti egyezés legalább 75 %-os. A más intézményben teljesített helyettesítő tantárgy annyi kredittel ismerhető el, ahány kreditet az orvosképzés tantervében a helyettesített tantárgyhoz rendeltek, a megszerzett érdemjegy azonban nem módosítható. Kreditátvitelre nincs lehetőség záróvizsga, szakdolgozat esetén.

8 Nyomtatvány a Kar honlapjáról letölthető. Beadási határidő: szorgalmi időszakot megelőző hét első munkanapján 12 óráig. 11. Eljárási kérdések A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben első fokon a kar által létrehozott Tanulmányi Bizottság illetve a Kreditátviteli Bizottság, másodfokon a Rektor jár el, a kérelmet a Kar Dékánjához kell benyújtani, a Rektorhoz címezve. A másodfokú döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Minden tanulmányi, vizsga és ösztöndíj ügyekben a hatályos jogszabályok, egyetemi és kari szabályzatok a mérvadóak. EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZER (ETR) Hasznos információk az Egységes Tanulmányi Rendszer (ETR) használatával kapcsolatosan. A Szegedi Tudományegyetemen a 2001/2002. tanévtől a Dexter Kft által készített Egységes Tanulmányi Rendszer (ETR) működik. Az egyetemi ETR olyan számítógépes programcsomagot tartalmaz, amely segíti az oktatásszervezést, az adminisztrációt, és ebből adódóan gyors adathozzáférést tesz lehetővé mindazok számára, akik jogosultak a rendszerbe történő belépésre. Az ETR keretében minden beiratkozott hallgatónak lehetősége nyílik arra, hogy WEB böngésző programot használva az Interneten keresztül megtekintse a Tanulmányi Osztály által róla nyilvántartott személyes és tanulmányi adatait, nyomon kövesse az Egyetemhez kapcsolódó pénzmozgásait, kapcsolatot tartson oktatóival, diáktársaival, illetve vizsgákra jelentkezzen, kurzusokat vegyen fel. Önök a hallgatói web-en léphetnek be a oldalon, ez bárhonnan elérhető. Regisztrálás Ahhoz, hogy Ön hallgatóként az ETR-hez kapcsolódhasson, érvényes ETR-beli felhasználói azonosítóval kell rendelkeznie. Ha ilyennel még nem rendelkezik, regisztrálhatja magát, azaz létrehozhatja saját ETR-beli felhasználói azonosítóját: - Személyes adatainak megadásával azonosíthatja magát, s ha ezt a rendszer rendben levőnek találja, akkor megadja az Ön ETR-ben használt azonosító-kódját, amely egyben a felhasználói azonosítójához tartozó usernév is lesz. - Ezután beállíthatja az illetéktelen hozzáférés ellen védő jelszavát. Fontos! A személyes adatok ellenőrzése az ETR-ben tárolt adatokkal való pontos egyezés alapján történik. Ha az Ön által megadott adatok alapján a rendszer nem tudja azonosítani, adatainak pontosítása céljából keresse fel a Tanulmányi Osztályt! Mindenki csak saját magát regisztrálhatja, más nevében regisztrálni (az illető személyes adatainak ismeretében is) tilos!

9 Jelszavát szigorúan tartsa titokban, mert annak ismeretében bárki hozzáférhet az Ön adataihoz, vagy pl. vizsgára jelentkezhet, vizsgajelentkezést törölhet az Ön nevében. Amennyiben a jelszavát mások is megtudták, azonnal változtassa meg! Amennyiben a rendszert mások számára is hozzáférhető munkaállomásról éri el, akkor munkáját feltétlen a KILÉPÉS funkcióval fejezze be, illetve zárja be az összes böngésző ablakot, amelyet a regisztráció során megnyitott. (A regisztráció futtatásához Internet Explorer 5.5 vagy magasabb verziójú böngésző használatát javasoljuk. JavaScript futtatásának ill. cookie-k elhelyezésének engedélyezése szükséges. A biztonságos kapcsolat érdekében HTTPS protokolt használunk, a hitelességi bizonyítvánnyal (certificate) kapcsolatos figyelmeztetú üzeneteket kaphat.) Amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy jelezzék azt a kar Tanulmányi Osztályán. Ha bármely okból kifolyólag nem tudnak bejelentkezni a rendszerbe, akkor a Help menü segítségükre van, vagy keressék fel a Help Desk irodát a Egyetemi Számítóközpont földszintjén (Szeged, Árpád tér 2.), ahol problémájukat megoldják. Az iroda es belső számon is hívható vagy a központi szám hívása után a melléket kell kérni. A regisztrálást követően bármikor beléphetnek a rendszerbe Usernevük és jelszavuk beírásával. Vigyázzanak arra, hogy jelszavuk ne kerüljön illetéktelen kezébe, mert ez visszaélésre ad lehetőséget, súlyos károkat okozhat a tulajdonosnak. Az ETR használata A oldalon az aktuális tanrend tekinthető meg, a felvehető kurzusok specifikációi. Az ETR-ben funkcionál az elektronikus index, amelyet a kiválasztott kurzusok alapján regisztrál a gép. A rendszer kizárólag az aktuális félév adataiba enged betekintést. Elektronikus kurzusfelvétel A mintatanterv alapján kell a kurzusokat felvenni. Vizsgára jelentkezés: A vizsgára jelentkezés, átjelentkezés stb. szintén a hallgatói web oldalon történik. Ezek az oldalak (vizsganap, helyszín) csak a vizsgaidőszakot megelőzően, az ETR Kari naptárak szerint láthatók. Az egyetemi szabályzatok az alábbi honlapon találhatók:

10 ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI HIVATALA (6720 Szeged, Tisza L. krt. 109.Tel.: 62/ , Tel.: 62/ fax:62/ ) Dékán: Dékánhelyettesek: Klinikai Központ elnöke: Tanulmányi Bizottság elnöke: Kreditátviteli Bizottság elnöke: Curriculum Fejlesztési Bizottság elnöke: Kari Oktatási Minőségbiztosítási Bizottság elnöke: Dr. med. habil. VÉCSEI LÁSZLÓ az orvostudomány doktora egyetemi tanár MTA rendes tagja Dr. med. habil. KEMÉNY LAJOS az orvostudomány doktora egyetemi tanár általános és tudományos dékánhelyettes Dr. med. habil. LEPRÁN ISTVÁN az orvostudomány doktora egyetemi tanár oktatási dékánhelyettes Dr. habil. PÁL ATTILA az orvostudomány kandidátusa egyetemi tanár Dr. habil. BOROS MIHÁLY az orvostudomány doktora egyetemi tanár Dr. habil. DUX MÁRIA egyetemi docens Dr. habil PALKÓ ANDRÁS az orvostudomány kandidátusa egyetemi tanár Dr. KERESZTY ÉVA egyetemi docens Hivatalvezető: Dr. LEDNITZKY ANDRÁS jogász Telefon: 62/ Tanulmányi Osztály (6720 Szeged, Tisza L. krt Tel.: 62/ , Tel./Fax: 62/ ) Tanulmányi osztályvezető: DEMETER JÁNOSNÉ Telefon: 62/ Tanulmányi előadó: MÁRÁNÉ PRÁGAI ANIKÓ I. évfolyam Telefon: 62/ NAGYNÉ SZAMOSKÖZI KINGA II. évfolyam Telefon: 62/ Főelőadó, ETR referens: RÓZSAHEGYI RITA Telefon: 62/

11 I. éves hallgatók fogadalma Én..., becsületemre fogadom, hogy egyetemi polgárhoz méltó módon, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy a Szegedi Tudományegyetem hírét és rangját megőrizzem és előrevigyem. Az Egyetem és annak vezetői iránt tisztelettel viseltetem. A Magyar Köztársaság alkotmányát, törvényeit és jogszabályait tiszteletben tartom. Minden erőmmel törekszem, hogy tanulmányaimat a tőlem telhető legjobb eredménynyel végezzem, a tudomány legkorszerűbb eredményeit elsajátítsam, azzal az eltökéltséggel, hogy azokat majd embertársaim javára fordítsam. Fogadom továbbá, hogy mindazokat a titkokat, melyek tanulmányaim során a tudomásomra jutnak, senkinek tovább nem adom, hacsak jogszabály nem kötelez azok közlésére Az Egyetemen és azon kívül is a Szegedi Tudományegyetem hallgatójához méltó magatartást tanúsítok. Ezt a fogadalmat szabad elhatározásomból teszem, s megszegéséért viselem a következményeket.

12 Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma: ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (1-4. szemeszter): 117 kredit Alapozó modul tantárgyai 2011/2012. tanév, I. évesek, 1. szemeszter, őszi félév Kötelező tantárgyak Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K011 Anatómia szövet-és fejlődéstan I. előadás Kollokvium 7 - AOK-K012 Anatómia, szövet- és fejlődéstan I. gyakorlat - 5 Aláírás 0 - Traumatológiai Klinika; Dr. Simonka János Aurél tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K041 Korszerű elsősegélynyújtás és újraélesztés gyakorlat - 2 Beszámoló (5) Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K051 Orvosi fizika és statisztika I. előadás 3 - Kollokvium 4 - AOK-K052 Orvosi fizika és statisztika I. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K061 Orvosi kémia I. előadás 3 - Kollokvium 6 - AOK-K062 Orvosi kémia I. gyakorlat - 3 Aláírás 0 - Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Boldogkői Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K071 Sejtbiológia és molekuláris genetika I. előadás Kollokvium 6 - AOK-K072 Sejtbiológia és molekuláris genetika I. gyakorlat - 2 Aláírás 0 -

13 Kötelezően választható tantárgyak Magatartástudományi Intézet; Dr. Barabás Katalin tanszékvezető egyetemi docens AOK-K601 * Bevezetés az orvostudományba előadás Beszámoló (5) AOK-K602* Bevezetés az orvostudományba gyakorlat - 1 Aláírás 0 - Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Boldogkői Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1311 A molekuláris biológia alapjai Beszámoló(3) Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Boldogkői Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1321 A molekuláris biológia határai Beszámoló(5) Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Szabad János egyetemi tanár AOK-K091 Fejlődésgenetika I. Beszámoló(3) Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Szabad János egyetemi tanár AOK-K101 Genetikai analízis I. Beszámoló(5) Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1 11 Citomorfológia és mikrotechnika Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K141 Kémiai analitika alapjai Beszámoló(3) Beszámoló(3) Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1801 Biostatisztikai számítások - 2 Gyakorlati jegy(5) Szabadon választható tantárgyak*

14 2011/2012. tanév, I. évesek, 2. szemeszter, tavaszi félév Kötelező tantárgyak Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K013 Anatómia, szövet- és fejlődéstan II. előadás Kollokvium 7 Anatómia, szövet-és fejlődéstan I. AOK-K014 Anatómia, szövet- és fejlődéstan II. gyakorlat - 5 Aláírás 0 - Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K053 Orvosi fizika és statisztika II. előadás Kollokvium 4 Orv. fiz. és stat. I. őok-k054 Orvosi fizika és statisztika II. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezető egyetem tanár AOK-K063 Orvosi kémia II. előadás 3 - Kollokvium 6 Orvosi kémia I. AOK-K064 Orvosi kémia II. gyakorlat - 3 Aláírás 0 - Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Boldogkői Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K073 Sejtbiológia és molekuláris genetika II. előadás Kollokvium 6 Sejtbiológia és mol.gen. I. AOK-K074 Sejtbiológia és molekuláris genetika II. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Kötelezően választható tantárgyak Magatartástudományi Intézet, Dr. Barabás Katalin tanszékvezető egyetemi docens őok-k611* Pszichológiai alapfogalmak, kommunikáció előadás Beszámoló(5) 3 - AOK-K612* Pszichológiai alapfogalmak,kommunikáció gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K081 Orvosi informatikai alapismeretek előadás Beszámoló(5) 3 - AOK-K082 Orvosi informatikai alapismeretek gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Boldogkői Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1312 A molekuláris biológia alapjai Beszámoló(3) Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Boldogkői Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1322 A molekuláris biológia határai Beszámoló(5)

15 Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Szabad János egyetemi tanár AOK-K092 Fejlődésgenetika II. Beszámoló(3) 1 Fejlődésgen.I. Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Szabad János egyetemi tanár AOK-K102 Genetikai analízis II. Beszámoló(5) 1 Genetikai anal.i. Anatómiai, Szövet- és Fejlıdéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K121 Neurocitológia Orvosi Vegytani Intézet;. Dr. Janáky Tamás egyetemi docens AOK-K151 Modern műszerek és elválasztástechnikai módszerek Beszámoló(3) Beszámoló(3) Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Penke Botond egyetemi tanár AOK-K161 Biopolimerek térszerkezeti viszonyai Beszámoló(3) Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Penke Botond egyetemi tanár AOK-K131 Bioszervetlen kémia Beszámoló(3) Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1381 Bevezetés az orvosi kémiába előadás Beszámoló(3) AOK-K1382 Bevezetés az orvosi kémiába gyakorlat - 1 Aláírás 0 - Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1391 A fizika alapjai Szabadon választható tantárgyak** Beszámoló(3) Kritérium tantárgyak I.- II. félévben: JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet; Szabó József vezető testnevelő tanár XT Testnevelés - 2 Aláírás 0 - AOK-K171 Ápolástani gyakorlat (nyári gyakorlat) - 4x35 óra Aláírás 0 -

16 2011/2012. tanév, II. évesek, 1. szemeszter, őszi félév Kötelező tantárgyak Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K015 Anatómia, szövet- és fejlődéstan III. előadás Kollokvium 8 Anatómia, szövet-és fejlődéstan II. AOK-K016 Anatómia, szövet- és fejlődéstan III. gyakorlat - 5 Aláírás 0 - Biokémiai Intézet; Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K021 Biokémia I. előadás 3 - Kollokvium 6 Orvosi kémia II. AOK-K022 Biokémia I. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Élettani Intézet; Dr. Jancsó Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K031 Orvosi élettan I. előadás 6 - Kollokvium 9 Orvosi kémia II. AOK-K032 Orvosi élettan I. gyakorlat Kötelezően választható tantárgyak - 2 Aláírás 0 - Élettani Intézet; Dr. Jancsó Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K0351U Élettani szemináriumok I. 2 2 Biokémiai Intézet; Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1631 Biokémia összevont szeminárium I. Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K871 Molekuláris citológia és hisztológia Beszámoló(5) Beszámoló(5) Beszámoló(3) 4 - Népegészségtani Intézet; Dr. Nagymajtényi László tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K631 * Orvosi szociológia szeminárium - 2 Kollokvium Magatartástudományi Intézet; Dr. Barabás Katalin tanszékvezető egyetemi docens AOK-K641* Egészségfejlesztés előadás Beszámoló(5) AIK-K642* Egészségfejlesztés gyakorlat - 1 Aláírás 0 - Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1801 Biostatisztikai számítások - 2 Gyakorlati jegy(5)

17 Magatartástudományi Intézet; Dr. Barabás Katalin tanszékvezető egyetemi docens AOK-K651 * Tanatológia előadás Beszámoló(5) AOK-K652* Tanatológia gyakorlat - 1 Aláírás 0 - Szabadon választható tantárgyak* Kötelező tantárgyak 2011/2012. tanév, II. évesek, 2. szemeszter, tavaszi félév Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K017 Anatómia, szövet- és fejlődéstan IV. előadás Szigorlat 8 Anatómia, szövet-és fejlődéstan III. AOK-K018 Anatómia, szövet- és fejlődéstan IV. gyakorlat - 5 Aláírás 0 - Biokémiai Intézet; Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K023 Biokémia II. előadás 4 - Szigorlat 6 Biokémia I. AOK-K024 Biokémia II. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Élettani Intézet; Dr. Jancsó Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K033 Orvosi élettan II. előadás 4 - Szigorlat 9 Orvosi Élettan I. AOK-K034 Orvosi élettan II. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Kötelezően választható tantárgyak Élettani Intézet; Dr. Jancsó Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K0352U Élettani szemináriumok II. 2 2 Beszámoló(5) 4 - Biokémiai Intézet; Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1632 Biokémia összevont szeminárium II. Beszámoló(5) Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet; Dr. Varró András tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K861 Szívelektrofiziológia, mint a szívműködés alapjelensége Beszámoló(3) AOK-K862 Szívelektrofiziológia, mint a szívműködés alapjelensége - 1 Aláírás 0 - Magatartástudományi Intézet; Dr. Barabás Katalin tanszékvezető egyetemi docens AOK-K621 * Orvosi antropológia szeminárium - 1 Beszámoló(5)

18 Biokémiai Intézet; Dr. Zádor Ernő egyetemi docens AOK-K881 Molekuláris fejlődésbiológia Beszámoló(3) Biokémiai Intézet, Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K99041 A preventív medicina biokémiai alapjai Beszámoló(5) Élettani Intézet; Dr. Jancsó Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1401 Válogatott fejezetek az élettanból - 1 Beszámoló(3) Szabadon választható tantárgyak** *Szabadon választható tantárgyak az alapozó modul I. féléveiben: Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport; Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens AOK-K1541 Orvosi latin nyelv I. - 2 Beszámoló(5) Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Penke Botond egyetemi tanár AOK-K99021 L.Pasteur és Szent Györgyi Albert élete és kora Beszámoló(5) Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K Az Alzheimer-kór és sejtélettani alapjai Beszámoló(5) Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K Nukleinsavak szintézise és alkalmazásai Beszámoló(5) Biokémiai Intézet; Dr. Zádor Ernő egyetemi docens Testünk felépülése és a betegségek molekuláris biológiai AOK-K1771 háttere Beszámoló(3) 2 Sebészeti Műtéttan Intézet, Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K99031 Állatkísérletek az orvostudományban Össz. 2 Beszámoló(5) SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet; Tasné Dr. Szalacsek Margit intézetvezető nyelvtanár XN0011 Idegen nyelv - 2 Beszámoló(3) 0 -

19 **Szabadon választható tantárgyak az alapozó modul II. féléveiben: Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport; Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens AOK-K1542 Orvosi latin nyelv II. - 2 Beszámoló(5) 2 Orvosi latin nyelv I. Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K99051 Egészségügyi matematika és stat. modellezés Beszámoló(5) AOK-K99052 Egészségügyi matematika és stat. modellezés - 1 Aláírás 0 - Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K Biopolimerek szintézisének lehetőségei Beszámoló(5) Sebészeti Műtéttani Intézet; Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K99031 Állatkísérletek az orvostudományban Össz. 2 Beszámoló(5) Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Hollósi Miklós MTA rendes tagja AOK-K1471 Biomolekuláris kémia Beszámoló(5) SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet; Tasné Dr. Szalacsek Margit intézetvezető nyelvtanár XN0011 Idegen nyelv - 2 Beszámoló(3) 0 - Kritérium tantárgyak I.- II. félévben: JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet; Szabó József vezető testnevelő tanár XT Testnevelés - 2 Aláírás 0 - A kötelezően- és a szabadon választható tantárgyakból a negyedik félév végéig összesen 23 kreditet kell a hallgatónak összegyűjteni (kötelezően választható tantárgyak 17 kredit, a szabadon választható tantárgyakból 6 kredit, a 23 kreditből összesen 6 kreditpontot a *Magatartástudományi tárgyakból kell teljesíteni) Az idegen nyelv (diplomakiadás feltétele államilag elismert legalább középfokú C nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges angol, német, francia, spanyol vagy orosz nyelvből), valamint a testnevelés (szigorló évre a beiratkozás feltétele 2 szemeszter teljesítése) kritériumtárgyak, azok teljesítéséért kredit pont nem jár. Latin nyelv felvétele 2 féléven keresztül heti 2 órában, 2-2 kreditponttal értékelve kötelező, akik középiskolában legalább 2 féléven keresztül osztályzattal értékelt módon latin nyelvet tanultak kérhetik felmentésüket. Azonos tárgyból az elméleti és gyakorlati kurzusok teljesítése párhuzamosan kötelező. A kurzusoknál a rendszer (ETR) ellenőrzi az előfeltétel (előző félévi vizsga és megszerzett kredit) teljesítését. A kötelező tantárgyaknál minden esetben az ETR -ben a gyakorlati oktatás csoportokra bontva kerül meghirdetésre. A tantárgyelem kódszáma után következik és 1-14-ig sorszámmal jelölve a csoport részére meghirdetésre kerülı gyakorlatot. Mindenki csak a saját csoportjához tartozó tantárgyelemet veheti fel. A preklinikai modulra történő beiratkozás feltétele: az alapozó modul teljesítése.

20

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL ÉS VIZSGARENDJÉRŐL Érvényes: 2012.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198 FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66 T Á J É K O Z T A T Ó I-II. ÉVES FOGORVOSTAN-HALLGATÓKNAK 9002K_N_2013 képzési program

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL és VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES FOGORVOSTAN-HALLGATÓKNAK A 9002K_N tanterv, Alapozó ismeretek Érvényes: 2013/2014. tanév KREDITRENDSZER 1.A kreditrendszer alapfogalmai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E DI TU DOMÁN Y EG Y E T E M ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó IV. V. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK A KREDITRENDSZERRŐL ÉS AZ EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZERRŐL (ETR) (Klinikai modul)

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar 3

Általános Orvostudományi Kar 3 FOGORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK A fogorvos mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés képzési és kimeneti követelményei* A mesterképzési szak megnevezése Fogorvos (Dentistry) A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata 2011 1 A Forrai Magániskola Kéttannyelv Középiskola - továbbiakban Forrai Magániskola -

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

GyIK: gyakran ismételt kérdések

GyIK: gyakran ismételt kérdések GyIK: gyakran ismételt kérdések Mi a beiratkozás-bejelentkezés eljárás módja? A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, amely NEPTUN rendszerben a kurzusok felvételével, illetve a beiratkozási

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK Doktori SZABÁLYZATA PÉCS 2004 2 TARTALOM 1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1. A doktori fokozatszerzésről általában... 2. A PhD fokozat megszerzésének

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

TVSZ kisokos hallgatóknak

TVSZ kisokos hallgatóknak TVSZ kisokos hallgatóknak A dokumentumban megmaradt a TVSZ eredeti tagolása, így hogyha a pontos hivatkozásra van szükség, könnyen megtalálható. 2. A tanulmányi ügyekben eljáró bizottságok és személyek

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA PÉCS 2015 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Szabályzata

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

Ajánlások a doktori (PhD) képzés kreditrendszerű szabályozásához

Ajánlások a doktori (PhD) képzés kreditrendszerű szabályozásához Ajánlások a doktori (PhD) képzés kreditrendszerű szabályozásához Országos Kredittanács Budapest, 2004. március Előszó Az érvényes kormányrendelet szerint a felsőoktatási intézményeknek 2003. szeptember

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI SZAK Akkreditációs jelentés Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi szak

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI SZAK Akkreditációs jelentés Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi szak Intézmény/Kar Szak/Szint/Tagozat: Oktatók száma: teljes munkaidőben Hallgatók száma: ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI SZAK Akkreditációs jelentés Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar általános orvostudományi

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE 2016. május 3. A SZTE MÉRNÖKI KARÁNAK Ü G Y R E N D J E A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Mérnöki Kar (továbbiakban: Kar) Tanácsa a Kar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Turizmus-vendéglátás szak nappali tagozatos hallgatói számára a féléves, 600 órás szakmai gyakorlatról I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

TÁJÉKOZTATÓ. a Turizmus-vendéglátás szak nappali tagozatos hallgatói számára a féléves, 600 órás szakmai gyakorlatról I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK TÁJÉKOZTATÓ a Turizmus-vendéglátás szak nappali tagozatos hallgatói számára a féléves, 600 órás szakmai gyakorlatról I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A gyakorlat rendje 1. Az alapképzés keretében a Turizmus-vendéglátás

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZENT PÁL AKADÉMIA 2015/2016-OS TANÉV 1. FÉLÉV TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT V.

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZENT PÁL AKADÉMIA 2015/2016-OS TANÉV 1. FÉLÉV TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT V. TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZENT PÁL AKADÉMIA 2015/2016-OS TANÉV 1. FÉLÉV TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT V. ÉVFOLYAM Tartalom Általános információk... 3 A Szent Pál Akadémia küldetésnyilatkozata...

Részletesebben

FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.)

FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.) FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.) Tartalomjegyzék Hallgatói adatkör... 4 Alapképzés... 4 Alaptámogatás... 4 Árva, félárva... 4 Bursa Hungarica ösztöndíj... 4 Családfenntartó... 5 Doktori fokozat

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése BME HSZI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a hallgatók szakmai és emberi támogatását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) legtöbb munkatársat

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

Az informatika tantárgy idegen nyelv oktatása a középfokú oktatási intézményekben

Az informatika tantárgy idegen nyelv oktatása a középfokú oktatási intézményekben Tanulmányok 1 Erd s Ferenc Nyéki Lajos Az informatika tantárgy idegen nyelv oktatása a középfokú oktatási intézményekben Bevezetés Egyre több középfokú oktatási intézmény ismeri fel a nyelvi képzés jelent

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. sz. melléklete AZ EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK Első rész... 5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

Ipari termék- és formatervezői alapszak

Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács

Részletesebben

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat (magister,

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola oktatási folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 1. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16. Módosítva: 2014. január 21., hatályba lép:

Részletesebben

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 4 1. A Doktori Szabályzat hatálya... 4 2. Szabályzói háttér... 4 3. Értelmező rendelkezések... 5 II. A

Részletesebben

A Fogorvostudományi Kar története

A Fogorvostudományi Kar története Debrecen Debrecen Magyarország második legnagyobb és legnépesebb városa, lakossága meghaladja a 200 000 főt. Az ország keleti részén fekvő Debrecen a Tiszántúl és Kelet-Magyarország történelmi, kulturális

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPEST, 2015 1 Előszó A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) MŐVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) MŐVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel egységes szövegbe foglalva (2013. február 21. napjától

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél A műszaki szakoktató szak mint alapképzés szorosan kapcsolódik a műszaki képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat

Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. március 16. Preambulum A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM anyag 3.2.4. pontja a tehetséggondozásról a következőket

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT 2007. 1 1 Egységes szerkezetben a módosításairól szóló CCXLII/2007. (XI. 26.) Szen. sz., a CCLXI/2007. (XII. 17.) Szen. sz., a XXXII/2008. (III. 31.) Szen.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: dr. Mühlenkampf Erika intézményvezető Érvényes: 2015. szeptember 01-jétől Jelen házirend (annak módosításai is) az iskola igazgatójának előterjesztése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL. Budapest, 2011. november 21.

EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL. Budapest, 2011. november 21. EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL Budapest, 2011. november 21. EGY NYELVET BESZÉLÜNK? A Turizmus és Vendéglátás szakos hallgatók szaknyelvi felkészítése

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 2 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Jelen szabályzatot a Szenátus 104/2015. (IX.16.) sz. határozatával elfogadta)

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Telefonszám: (52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu Web: http://www.btk.unideb.hu

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99 SZE SZMSZ-HKR-TVSZ Hatályos: 2011.04.05. - Széchenyi István Egyetem S ZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER T TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZATT 2011. április M:\WORD\SZABALY\Egyetemi

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 2009/2010. tanévben (11 féléves, egységes, osztatlan MSc képzés)

A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 2009/2010. tanévben (11 féléves, egységes, osztatlan MSc képzés) A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 009/00. tanévben ( féléves, egységes, osztatlan MSc képzés) FÉLÉV TANTÁRGY. félév. félév. félév. félév. félév 6. félév. félév 8. félév

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 00_nappali_mester_tartalom.qxd 2010.08.17. 14:19 Page 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2010/2011. tanév 00_nappali_mester_tartalom.qxd

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Képzéseink: A tagozatok kódszámai általános tantervű 01 matematika 02 angol 03 német 04 biológia 05 informatika 06 magyar 07 történelem 08 Arany János

Részletesebben

Specializáció választási tájékoztató

Specializáció választási tájékoztató BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA B U D A P E S T B U S I N E S S S C H O O L Specializáció választási tájékoztató alap- és mesterképzésen résztvevő hallgatók részére 2014. november 1 Kedves Hallgató! Ön most

Részletesebben

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2012/2013. tanév I. félév

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2012/2013. tanév I. félév Ikt.sz.: X-121-7-TO/2012. NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2. számú tájékoztató Jelen dokumentum a következő tájékoztatókat tartalmazza: A) Általános információk minden hallgatónak

Részletesebben

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA 9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Bölcsészettudományi Karon a

Részletesebben

Házirend melléklete. Vizsgaszabályzat

Házirend melléklete. Vizsgaszabályzat Házirend melléklete Vizsgaszabályzat A vizsgaszabályzat célja, hogy a 20/2012. VIII. 31. EMMI rendelet 64-78..-ban foglaltak alapján a tanulók tanulmányuk alatt tett vizsgájuknak rendjét szabályozza. 1.

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (FSZTVSZ) 2003 Elfogadta az Egyetemi Tanács 2002. november 25-i ülésén Módosította az Egyetemi Tanács

Részletesebben

g. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program

g. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program Közzétételi lista A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. (1) alapján: a. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: b. A beiratkozásra meghatározott

Részletesebben

AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA

AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA 1. A Filozófiatudományi doktori iskola a Bölcsészettudományi Kar funkcionális szervezeti egysége, mely a Filozófia Intézetet és a Mővészetelméleti

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés nappali tagozat 2007. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

Oktatási, képzési reform a katasztrófavédelem területén

Oktatási, képzési reform a katasztrófavédelem területén Oktatási, képzési reform a katasztrófavédelem területén Nagy Zsolt Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Győr nagyzsolt105@gmail.com A tűzoltás már az ókorban is megkívánta, hogy olyanok

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013.

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. Felvételi Szabályzat A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.),

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben