ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR"

Átírás

1 S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL ÉS VIZSGARENDJÉRŐL Érvényes: szeptembertől

2

3 Kedves Pályakezdők! Önök az ország egyik legszebb városában, a 175 ezres lélekszámú Szegeden működő nagy múltú Egyetem Általános Orvostudományi Karára nyertek felvételt felsőoktatási tanulmányuk folytatására. A Karon folyó orvosképzést 2006-ban a Magyar Akkreditációs Bizottság kiválósági helyként akkreditálta, évben a MAB minőségbiztosítási jellegű akkreditáció keretében vizsgálta fakultásunkat. A Heti Világgazdaság Felvi 2007., évi abszolút rangsorában az oktatók kiválósága tekintetében pl. országosan elsők lettünk ban és 2009-ben is a legtöbb vizsgált érték közül az első négy között voltunk. Egy nagy utazásra indulnak egy csodás hivatás, az orvostudomány határai keretében. Először az anyaggyűjtés, az alapozás nehéz időszakában fognak élni, alapozó ismereteket, adatokat halmoznak fel pár évig, majd elkezdik saját egyéni felfedezéseiket, gyakran a szenvedések és a betegségek néha még ismeretlen területein kalandozva. Aktív résztvevői lesznek felsőbb évfolyamon a betegségmegelőző, gyógyító, ápoló, gondozó munkának. Olyan hivatást választottak, ahol nagyon sokat kell majd tanulniuk, nemcsak a demonstrációkra évközi számonkérésekre, amelyek a folyamatos tanulásra serkentenek -, vizsgákra, hanem az életre készülve is. A graduális képzésben a Bologna-i folyamat szellemében, egységes osztatlan képzési formában, kreditrendszerű oktatás keretében az orvostanhallgatók előtt hat év áll, gyakran IV-V. éven - hetente órás terheléssel, 7000-t meghaladó összesen óraszámmal. Az orvosképzés összegyűjtendő kreditjeinek száma 360, a gyakorlati ismeretek aránya 65%. A képzés alapozó, preklinikai, klinikai modulban zajlik, szakdolgozat készítéssel és védéssel, írásbeli tesztdolgozattal, betegvizsgával szóban és gyakorlatban zárul. Kiegészítő fakultásként szakirányú képzés formájában önköltséges angol egészségtudományi tolmács, illetve angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor képzésbe kapcsolódhatnak be. Lesznek fárasztó napjaik, késő estébe nyúló gyakorlataik, betegvizsgálataik, igen nehéz heteik. Kísérletek, készségerősítő foglalkozások, betegekkel való találkozások, kommunikációs gyakorlatok, a gyógyító munka fáradalmai és ellentmondásai, öröm és fájdalom kíséri útjukat. Lesz számtalan kollokviumuk, szigorlatuk, köztük eredményesek és talán sikertelenek is. Néha elfáradnak, úgy érzik, nem megy tovább, majd szusszannak egyet, elmennek egy erőpróbáló sporteseményre, klubestre és folytatják munkájukat, teszik, amit tenniük kell. Választott hivatásuk megtöri néhányukat, másokat arra késztet, hogy legtitkosabb gondolataikkal, álmaikkal és félelmeikkel nézzenek szembe. Az erősek túlélik, ők tudnak megküzdeni a lelket is terhelő nagy nyomással, feszültséggel. Céljaikért sokat kell dolgozniuk. Küzdeniük kell választott pályájuk tanulóéveinek buktatóival, esetenként átlépve saját határaikat is. Olyan Egyetemen, Karon kezdik tanulmányaikat, amelynek dékánja és rektora volt Szent- Györgyi Albert, aki 1937-ben kapott élettani Nobel-díjat a Szegedi Egyetemen végzett munkájáért. Egyedüli volt, aki hazai tevékenysége alapján érdemelte ki elismerését. Személyisége és elért sikerei példát állítanak Önök elé, bizonyítva, hogy a kitartó és kemény munka meghozza gyümölcsét. Emlékszobája megtekintése mindenkinek ajánlott. tanévükben ünnepeljük Szent-Györgyi Albert Nobel-díja elnyerésének 75. évfordulóját. Vannak Önök között olyanok, akik középiskolásként a tavaszi jubileumi konferencia tanúi is lehettek és találkozhattak a világ számtalan híres tudósával, köztük kilenc Nobel-díjassal. A kiváló tudóson kívül számtalan híres professzora volt a felsőoktatási intézménynek. Említhetjük köztük Baló József pathológust, Issekutz Béla és Jancsó Miklós farmakológust, Miskolczy Dezső neurológust, Rusznyák István, Hetényi Géza belgyógyászt, Julesz Miklós belgyógyász-endokrinológust, Ivanovics György mikrobiológust, a Szent-Györgyi tanítvány Straub F. Brunó professzort vagy a kiváló sebészeket: Petri Gábort, Imre Józsefet, Kulka Frigyest és a sort még sokáig folytathatnánk. Az Egyetemen közel hallgató, a Karon a magyar évfolyamon közel 1300 államilag finanszírozott, 20 költségtérítéses, több mint 600 angol tagozatos (USA-ból, Norvégiából, Svédországból, Görögországból, Spanyolországból, Ciprusról, Izraelből, Indiából, Szaúd-Arábiából, Iránból, stb.) és közel 200 német (Németország, Ausztria) nyelven tanuló devizatérítéses külföldi hallgató van. Az Általános Orvostudományi Karon eddig több mint an vehettek át orvosi diplomát. Az orvosképzés EU-s elismerésén túl az USA Kalifornia állami Medical Board-ja és New York állam State Medical Board -ja teljes akadémiai akkreditációt biztosított a szegedi orvosképzés

4 számára. A magas szám és elismertség bizonyítja, hogy céljaik elérhetők. Pre-medical képzésen angol és német nyelven közel 100-an készülnek későbbi egyetemi tanulmányokra. Szakirányú angol tolmács és kommunikátor képzésben 100-an vesznek részt. Az Egyetem az ország egyik legnagyobb tudományos fellegvára, óta kutatóegyetem, amelynek eredményeiből a Kar jelentős részt vállal. A Karon dolgozó MTA rendes tagjainak száma 6 fő (ebből 3 fő aktív állományban), a tudomány doktorainak (MTA doktor) száma meghaladja a 44 főt, a tudomány kandidátusa illetve PhD fokozattal közel 250 fő rendelkezik. A habilitált oktatók, kutatók létszáma 295 fő feletti. A Kar tanszéki szerkezetben működik, a gyakorlati munka intézetekben és klinikákon folyik. Négy doktori iskolában - elméleti orvostudományok, klinikai orvostudományok, interdiszciplinális orvostudományok, multidiszciplinális orvostudományok - 13 PhD program működik, 65 alprogrammal, 310 fő doktorandusz folytat tanulmányokat nappali illetve munka mellett egyéni formában. Lehetőség van már a graduális képzés utolsó évében is bekapcsolódni a doktori iskola programjába. A Kar klinikái számos orvosi szakma országos és regionális központjai. A betegellátó tevékenységet a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ koordinálja. A fekvőbeteg ellátás 1828 ágyon zajlik, amely megfelelően biztosítja a magas szintű orvosképzés gyakorlóhelyi hátterét. A klinikum sikeres pályázatokkal állandóan fejlődik. Új klinikai tömb építését kezdtük meg, amelyet már Önök is élvezhetnek. Végzett orvosdoktoraink diplomájukkal a kezükben a legjobb iskolákban sajátíthatják el orvos szakmai ismereteiket és válhatnak szakorvosokká is. Szakképesítésük megszerzését követően is visszatérhetnek anyaintézményükbe, az Alma Materbe. Ehhez Szak- és Továbbképzési Központunk igen sokszínű továbbképzési programot ajánl. Jelenleg közel 190 orvosdoktor teljesíti Karunkon központi gyakornoki idejét. Végzett diplomásainkat, szakorvosainkat tárt karokkal fogadják Európa és a világ számos országában, elsősorban Németországban, Nagy-Britanniában, Svédországban, Norvégiában, Dániában, Franciaországban kelendő a magyar orvosi diploma. A Kar a tudományos munka egyik legjelentősebb hazai fellegvára, számtalan hazai és nemzetközi kapcsolattal. Az itt dolgozó oktatók, kutatók pályázati és publikációs tevékenysége kiemelkedő, évente több száz előadást tartanak hazai és külföldi kongresszusokon meghívott vagy vendégelőadóként. Szeged városa egyre gyakrabban helyszíne nemzetközi, európai kongresszusoknak. Egyre aktívabb a Kar pályázati tevékenysége, gyakran külföldi, s egyre sűrűbben határmenti felsőoktatási intézményekkel közösen. A tanulást természetesen vidám diákélet is segíti. Van diákklub, diáksportélet, tudományos diákkör, amatőr s profi színpad, zenekar, számtalan kulturális és szórakozási lehetőség a városban és az egyetemen. Aktív kollégiumi élet (Apáthy István és id. Jancsó Miklós Kollégium), külföldi cseregyakorlat, évente több mint 260 diák számára, számtalan pályázati lehetőég gazdagítja mindennapjaikat. Új emberekkel ismerkedhetnek, egész életre szóló barátságokat köthetnek, úgy tanulhatnak, hogy közben tudásukat is átadhatják demonstrátorként. S tudományos diákköri életben konferenciákon, pályamunkákban adhatnak számot több százan ismereteikről. Vannak évszázados hagyományok, gólyabálok, tréfás diáknapok, tanárköri konferenciák, vidám sportnapok, évkönyvek, csoport- és évfolyambulik, diák- és orvosbálok, ballagás, bankett, szerenád, és hosszan sorolhatnánk a többit. Bízniuk kell tanáraikban, egymásban, előfordul drukk, szorongás, máskor remény, sikerélmény. Gyakorlatukon bejárhatják hazánk és a világ egészségügyi intézményeit, tanulhatnak, tapasztalhatnak. Majd jön a diploma és az avatás. A hat év hamar eltelik, s ismét pályaválasztás előtt állhatnak. Jelentkezhetnek szakorvosképzésre, doktori iskolákba, kitérőt tehetnek más pályákra, országokba: Európában és az óceán túlsó oldalain. Megfelelő nyelvtudással, nálunk elsajátított szakmai ismeretekkel bárhol örömmel fogadják Önöket. Az, hogy milyen érzéssel kelnek útra, valamennyikön múlik. Céljaik elérése szorgalmuk, akarásuk függvénye, tanáraik, oktatóik segítenek ebben. Reméljük, jól fogják érezni magukat Egyetemünkön, Karunkon, s professzoraink, oktatóink segítségével elsajátíthatják az egyik legszebb hivatást, az orvosit, amely a beteg ember felépülését, az egészség megőrzését szolgálja. Ehhez kívánok sok sikert a Kar vezetése és magam nevében. Szeged, július 16. Prof. Dr. Vécsei László s.k. akadémikus

5 Az Egységes Tanulmányi Rendszer (ETR) használatára vonatkozó tájékoztató Üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetemen. Tanulmányai alatt az egyetemi tanulmányi rendszer (rövidítve: TR) végzi az ön tanulmányainak szinte teljes adminisztrációját, jelentkezhet kurzusra, vizsgára, itt értesülhet a kapott jegyekről, a tantervben való előrehaladásáról stb. A TR-t böngészőprogrammal érheti el, ehhez az Internet Explorer vagy a Mozilla Firefox legfrissebb verzióit ajánljuk. Fontos, hogy a felugró ablakok megjelenését engedélyeznie kell. A TR több komponensből áll, ezeket ugyanazzal az egységes felhasználói azonosítóval és jelszóval érheti el, amelyet a regisztráció során kap (l. később). Az azonosítóját és jelszavát tartsa titokban, és azt csak olyan böngészőképernyőn adja meg, amely címsorának elején a szeged.hu/ szöveg áll, ahol a "www" helyett/mellett más szócska is állhat: "web3",..., "web12", "coosp", "modulo". A TR főbb komponensei: ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer): az egyetemi tanulmányi rendszer központi eleme, amely a hivatalos tanulmányi adatokat tartalmazza. Modulo: az elektronikus ügyintézésre szolgáló modul; a Modulóban nem szereplő ügyeket a szakja szerinti tanulmányi osztályon, tanulmányi irodán (rövidítve: TO) kell elintéznie. CooSpace: a csoportmunkát, távoktatást, információcserét lehetővé tévő modul. A felvett kurzusai alapján ön automatikusan kerül féléves színterekre, egyes karokon pedig állandó szakszínterekre. Egyéb fontos komponensek, amelyek az ETR főlapjáról érhetők el: Regisztráció: ezzel a funkcióval kaphat jelszót, ha eddig még nem volt. ETRdok: egy blogalapú dokumentációs oldal, az SZTE TR súgója". ETR egyetemi naptár: A TR-rel kapcsolatos tevékenységek időrendje és leírása. Tanrendi kereső és böngésző: bejelentkezés nélkül kereshet és böngészhet a meghirdetett kurzusok közt (l. még a kurzusfelvételnél). A tanulmányi rendszer elérése: A TR-t legkönnyebben az egyetem weblapjáról < érheti el. Itt a képernyő tetején található az ETR" link, amely átvezet az ETR < nyitóképernyőjére. Az ETR nyitóképernyő bal oldalának alján, a linkek" felirat alatt található a többi komponens elérése, vagy az egyetem weblapjáról fent balra. Teendők és egyéb legfontosabb tudnivalók: 1. Ha még nem volt SZTE-s hallgató, elsőként regisztrálnia kell az ETR nyitólapján lévő Regisztráció" linken. Itt a legfontosabb természetes azonosító adatainak megadása után a rendszer kijelzi az ön felhasználói azonosítóját és jelszavát. Ha már volt hallgatónk, és emlékszik az azonosítójára és jelszavára, akkor ezekkel az adatokkal használhatja a TR-t. Ha elfelejtette azonosítóját vagy jelszavát, akkor a nyitóképernyő Elfelejtett ETR jelszó" pontját válassza. 2. Diákigazolványt a Hallgatói Szolgáltató Irodán (HSZI) igényelhet. Ennek azonban az egyetemi jogviszony létesítésén (tehát a beiratkozáson és a vonatkozó szerződések megkötésén) túlmenően előfeltétele, hogy legyen a fényképét és aláírásmintáját tartalmazó nemzeti egységes kártyarendszerbeli (NEK) adatlapja. Ha ilyen nincs, akkor az okmányirodát kell felkeresnie. 3. Az ETR egyetemi naptárában (amely szintén az ETR nyitólapról érhető el) tájékozódhat az ön előtt álló eseményekről. Ezek közül kiemelten fontosak a következők: 4. A kollégiumi jelentkezéssel, kreditátviteli kérelemmel, adategyeztetéssel kapcsolatos ügyeket a Modulo rendszeren keresztül intézheti. Ide bejelentkezve az önt érintő űrlapokat adja be: Kollégium / Kollégiumi felvételi jelentkezés elsős hallgatóknak Adategyeztetés: az adatait a központi felvételi rendszerből vettük át, itt javíthatja, illetve pontosíthatja azokat különös tekintettel a korábbi tanulmányaira (ez fontos a kreditátvitelhez!), az elhasznált finanszírozott félévekre, valamint az címére. Az címét az ETR-ben is beállíthatja a Beállítások / Elérhetőségek képernyőn). Kreditátviteli iroda / Kreditátviteli kérelem: itt kezdeményezheti a korábbi tanulmányai során elvégzett tárgyak elismerését az új képzésében. Korábbi nem SZTE-s tanulmányait előbb az ETR-ben rögzíttetnie kell. A kreditátviteli szabályokról a kari honlapokon tájékozódhat.

6 5. Kurzusfelvétel: a szorgalmi időszak kezdetét megelőző és azt követő két hétben az ETR-naptár részét képező megnyitásrend" szerint vehet fel kurzusokat az ETR Jelentkezések / Kurzusfelvétel pontjában. A meghirdetett kurzusokról legkönnyebben az ETR nyitólapjáról (vagy az SZTE-portál Euniversitas" linkje alatt) elérhető Tanrendi kereső"-vel tájékozódhat. A kurzusfelvételhez szükséges az ETR-terminológia minimális alapismerete: Szak: az a szak, amelyre önt felvették. Képzés, képzési program (rövidítve: kpr): a szak alá több képzés is lehet becsatolva, amelyek a tanterv specifikus egységeinek felelnek meg. A főképzésén kívül az alapképzésben felvételkor megkapja a BSZ_VAL-t (ha nappali hallgató), amely a BA/BSc-s szabadon választható tárgyakat tartalmazza, a BT_ELOK-öt, amely a BA/BSc tanári szakirányok előkészítő modulja, valamint az EGYEB-et, amelyen a tantervbe nem tartozó, így a teljesítésbe nem tartozó tárgyakat vehet fel. Később kis" képzésként jelenhet meg a választott szakirány, specializáció. FONTOS: a kurzusfelvétel előtt ki kell választania a megfelelő képzést (kpr-t), amelynek a tantervében az adott kurzus szerepel. Ciklus: a tanulmányi félév megfelelője az ETR-ben. Kurzuskód: a hallgatók által felvehető kurzus. Tárgyelem (tantárgyelem): egy képzés legkisebb egysége, meghatározott kreditértékkel és teljesítéstípussal. A tárgyelem kreditjét szerzik meg a hallgatók egy kurzus elvégzésével, vagy kreditátvitel kérésével. Órarendi kód: technikai fogalom, annak jelölésére, amikor egy vagy több kurzuskód ugyanazon oktatóval, helyen és időponttal valósul meg. X-es kurzusok: a központi hirdetésű szabadon választható kurzusok kódja X-szel kezdődik (XN: nyelvi, XT: testnevelés, XA: alapképzésben, XM: mesterképzésben, XP: doktori képzésben felvehető általános művelő kurzus). Ezek felvételére külön, SZTE" jelű időszak van a naptári megnyitásrendben, és felvenni is csak az új, keresés alapján" opcióval lehet. Kurzusfelvételi lehetőségek: o Új, ajánlat alapján": az éppen felvehető kurzuskínálat. A rendszerrel ismerkedőknek (az X-es kurzusokat leszámítva) ez az ajánlott. o Új, mintatanterv alapján": ajánlott szemeszter és más paraméterek alapján választhat tantárgyakat, illetve veheti fel a hozzájuk meghirdetett kurzusokat. o Új, tanterv alapján": fastruktúrában megjelenített tanterv alapján vehet fel kurzust. o Új, keresés alapján": X-es kurzusokat csak így vehet fel. Fontos, hogy a kurzusfelvételkor a böngészőjében engedélyezve legyenek a felugró ablakok, különben a megjelenő rendszerüzeneteket nem fogja látni. Kurzusfelvétel lezárása: A kurzusfelvételt minden képzésen le kell zárnia, e nélkül az ETR a kurzusait nem véglegesíti. Konfirmációs kurzus esetén az oktató a kurzusfelvétel során dönt arról, hogy elfogadja-e az ön jelentkezését. Hallgatói konfirmációs kurzusfelvétel esetén (pl. ha az oktató teszi önt kurzusra), önnek kell azt megerősítenie (konfirmálnia) vagy elvetnie. 6. Automatikus bejelentkeztetés. A féléves tanulmányait akkor kezdheti meg, ha a TR önt az adott ciklusra bejelentkeztette, aktív státuszba helyezte. Az újonnan felvett hallgatóknak ehhez elsőként a beiratkozási lapjukat kell leadniuk: ezzel a státusz bejelentkezésre vár" lesz. Az aktív státuszhoz ezen felül legalább 1 kreditnyi szakos" (nem X-es) kurzust kell felvenni, illetve önköltséges hallgatóként az esedékes térítést be kell fizetni. 7. Tanulmányait az ETR-ben folyamatosan nyomon követheti: a rendszer webes üzenetekkel tájékoztatja önt a fontos eseményekről, hívja fel figyelmét a teendőkre. Az ETR-ben követheti a teljesítéseit: a jegyeit és az ennek nyomán kizöldülő" dinamikus tantervét. 8. Segítségkérés. Tanulmányi jellegű (pl. kurzusfelvételi) problémáival a szakja szerinti TO-hoz fordulhat. Technikai jellegű kérdések esetén, pl. jelszó elvesztése, az Egyetemi Számítóközpont (ESZK) help deskjét keresse. A TO-k elérhetőségei az (SZTE-portálról is megközelíthető) kari weblapokon olvashatók, az ESZK help desk adatai az ETR nyitólapján elérhetők. 9. Ezen dokumentum kibővített változatát megtalálja az ETRdok-on a < szeged.hu/etrdok/post/informaciok-frissen-felvett-hallgatoknak.aspx> címen.

7 Az orvosdoktori oklevél megszerzésének feltételei - Minimum 360 kreditpont összegyűjtése és a kritérium feltételek teljesítése a tantervben előirt módon. - Egy élő világnyelvből (angol, német, francia, spanyol vagy orosz nyelvből) legalább középfokú C típusú nyelvvizsga. - A záróvizsga sikeres teljesítése, amelynek részei: szakdolgozat, írásbeli tesztvizsga, betegvizsga gyakorlatban és szóban. A diploma megszerzéséhez a hallgatónak minimum 360 kreditpontot kell összegyűjtenie, teljesítenie kell a képzéshez rendelt kritériumkövetelményeket. A kreditrendszerű képzésben minden félévre lehetséges az egyéni tanrend kidolgozása, eltérhet a Kar által felajánlott mintaterv tantárgyfelvételi rendjétől. A mintatanterv egy átlagos ütemű előrehaladást biztosít és a diploma 12 félév alatt történő megszerzésének lehetőségét jelenti. Ezért a hallgatók számára ajánljuk a Mintatanterv követését. A tananyag szerkezete az orvosképzésben 4 modulból áll. Egyes modulokhoz kreditérték tartozik, ez a rendelkezés a tanulmányok elhúzódását kívánja megakadályozni. Tananyag szerkezete: I. Alapozó modul 1 4 szemeszter kredit II. Preklinikai modul 5 6 szemeszter - 56 kredit III. Klinikai modul 7-10 szemeszter kredit IV. Szigorló év szemeszter - 60 kredit Tantárgyi csoportok: Kötelező tárgyak: a hallgatónak tanulmányai során valamennyi kötelező tárgyat teljesítenie kell. Kötelező összesen kreditszámon belül 80 %. Kötelezően választható tárgyak: a Kar által meghirdetett tantárgyak közül adott kreditpont értékben választandók. A kötelező összesen kreditszámon belül 15 %. Szabadon választható tárgyak: a Kar és az Egyetem (XN... ) által meghirdetett tantárgyak közül szabadon választhatók, a diploma megszerzéséhez szükséges összesen kreditszámon belül maximális 5 %. Kritérium követelmények: kritérium feltételt képező olyan tantárgy, vagy egyéb tanulmányi követelmény, amelyhez kredit nincs hozzárendelve, a bejelentkezés, a diploma kiadás feltétele. Modul: a tanterv több tantárgyat tartalmazó, egymásra épülő egysége Törzsmodul: a végzettséghez kötelezően teljesítendő modul Szakmodul: a végzettséghez alternatív jelleggel teljesíthető modul

8 A tanulmányok időbeosztása A tanév két félévből (szemeszterből) áll. A szemeszterek szorgalmi időszakból és vizsgaidőszakból tevődnek össze. A tanév időbeosztását (egyetemi naptár) az Egyetem Szenátusa állapítja meg. A foglalkozások időtartama 45 perc, két elméleti óra között 15 perces szünetekkel. A 2012/2013. tanév I. félévében: I. évesek ünnepélyes eskütétele: szeptember 2. (vasárnap) óra József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK) 6722 Szeged, Ady tér 10. Szorgalmi időszak: szeptember december 8. Vizsgaidőszak: december január 26. Utóvizsga-időszak: január február 2. Oktatási szünet november november 4. A 2012/2013. tanév II. félévében Szorgalmi időszak: február május 18. Vizsgaidőszak: május június 29. Utóvizsga-időszak: július július 6. Oktatási szünet: április április 6. Beiratkozás/bejelentkezés A tanulmányok megkezdésére jogot szerzett hallgató köteles a tanulmányok első félévére beiratkozni. A hallgatói jogviszony e beiratkozással jön létre. Az ily módon be nem iratkozott hallgató a tanulmányok megkezdésére a jogot elveszti. A tanulmányok folytatására jogot szerzett hallgató, ha tanulmányait folytatni kívánja, a szakjához tartozó kurzusok közül legalább egy kredit értékűt köteles felvenni a kurzusfelvételi időszak végéig. Ezen feltétel nem teljesülése következményeként a hallgatói jogviszonya az adott félévben szünetel. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak a képzési időszak megkezdése előtt a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint be kell jelentenie, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy az adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti. Egy tárgy (kurzus) a tanulmányok ideje alatt annak nem teljesítése esetén legfeljebb még két ízben vehető fel. A vizsgák és a szigorlatok rendje A hallgató az információs rendszerben jelentkezik a vizsgákra. A hallgató az adott félév vizsgaidőszakában kitűzött vizsga időpontjában köteles a vizsgán megjelenni és vizsgát tenni a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban és a Kar ügyrendjében meghatározott feltételek alapján. A hallgató az adott vizsgaidőszakban egy adott tárgyból két alkalommal kísérelheti meg újra a vizsga letételét. Amennyiben a hallgató nem teljesíti az elméleti órák vagy gyakorlatok félév elfogadási feltételeit, kreditpontot, érdemjegyet, aláírást nem kap.

9 Nyelvi képzés Az idegen nyelv tanulására 16 egységnyi nyelvórát vehetnek fel térítésmentesen a teljes egyetemi képzés során a hallgatók az SZTE Oktatási rektor-helyettesének döntése alapján. Egy egységnyi nyelvóra heti 1 óra egy féléven át. Az órakeretbe a kötelező, a kötelezően választható vagy szabadon választható nyelvi órák száma adódik össze. Az Orvostudományi Kar hallgatóinak a 45/ ÁOK. Kari Tanács határozata alapján a 16 egységnyi nyelvóra az alábbiak szerint használható fel, figyelembe véve az ÁOK tantervi jellemzőit és nyelvi igényeit: Orvosi latin nyelv felvétele 2 féléven keresztül heti 2 órában, 2-2 kreditponttal értékelve kötelező, akik középiskolában legalább 2 féléven keresztül osztályzattal értékelt módon latin nyelvet tanultak, kérhetik felmentésüket. Orvosi angol szaknyelvet a legalább C típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkező hallgatók számára javasoljuk. A tárgy 6 féléven keresztül orvosi szaknyelvi ismereteket nyújt angol nyelvből a preklinikai és klinikai modulban. A kurzusok a kötelezően választható tárgyak között kerülnek meghirdetésre, tanulmányi pontértékük 2 kredit szemeszterenként, 3 fokozatú beszámolóval zárul félévenként. Mivel az orvostudomány nemzetközi nyelve az angol, indokolt hogy a hallgatók a III.-IV.- V. év folyamán legalább 3x2 óra angol szaknyelvi kurzust látogassanak. A tanulmányok ideje alatt maximum 3x2 óra keretre igénybe vehető az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet szolgáltatásai is, akár általános nyelvi szintjük emelésére, akár új nyelvek tanulására. Ezen órakeret is része a 16 egységnyi nyelvórának. Testnevelés A Testnevelés kritériumtárgy, a hallgató 2 féléven keresztül heti 2 óra testnevelés foglalkozáson köteles részt venni. Igazolt sportköri tevékenység esetén a SZTE Sportközpont mentességet adhat. A Testneveléshez kreditpont nincs rendelve, a tárgy aláírással zárul. Más tanulmányok beszámítása Más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben szerzett kreditpontok beszámíthatók a kredit akkumulációba, az elfogadásáról a Kari Kreditátviteli Bizottság dönt. Két ismeretanyag egyenértékűnek tekintendő, ha ismeretanyaguk közötti egyezés legalább 75 %-os. A más intézményben teljesített helyettesítő tantárgy annyi kredittel ismerhető el, ahány kreditet az SZTE ÁOK orvosképzés tantervében a helyettesített tantárgyhoz rendeltek, a megszerzett érdemjegy azonban nem módosítható. Kreditátvitelre nincs lehetőség záróvizsga, szakdolgozat esetén. Nyomtatvány a Kar honlapjáról letölthető. Beadási határidő: az újonnan felvettek esetében a felvételi határozat kézhezvétele után postafordultával. A további félévekre az előző félév 13. hetének első munkanapján 12 óráig. Eljárási kérdések A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben első fokon a kar által létrehozott Tanulmányi Bizottság illetve a Kreditátviteli Bizottság, másodfokon a Rektor jár el, a kérelmet a Kar Dékánjához kell benyújtani, a Rektorhoz címezve. A másodfokú döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Minden tanulmányi, vizsga és ösztöndíj ügyekben a hatályos jogszabályok, egyetemi és kari szabályzatok a mérvadóak.

10 ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI HIVATALA (6720 Szeged, Tisza L. krt. 109.Tel.: 62/ , Tel.: 62/ fax:62/ ) Dékán: Dékánhelyettesek: Dr. med. habil. VÉCSEI LÁSZLÓ az orvostudomány doktora egyetemi tanár MTA rendes tagja Dr. med. habil. KEMÉNY LAJOS az orvostudomány doktora egyetemi tanár általános és tudományos dékánhelyettes Dr. med. habil. LEPRÁN ISTVÁN az orvostudomány doktora egyetemi tanár oktatási dékánhelyettes Dr. habil. HAJNAL FERENC az orvostudomány kandidátusa egyetemi tanár szak-továbbképzési dékánhelyettes Dr. habil TÓTH GÁBOR a kémia tudomány doktora egyetemi tanár gazdasági dékánhelyettes Dr. habil. PÁL ATTILA az orvostudomány kandidátusa egyetemi tanár klinikai dékánhelyettes, a Klinikai Központ elnöke Tanulmányi Bizottság elnöke: Kreditátviteli Bizottság elnöke: Kari Oktatási Minőségbiztosítási Bizottság elnöke: Dr. habil. BOROS MIHÁLY az orvostudomány doktora egyetemi tanár Dr. habil. DUX MÁRIA egyetemi docens Dr. KERESZTY ÉVA egyetemi docens Hivatalvezető: Dr. LEDNITZKY ANDRÁS jogász Telefon: 62/

11 Tanulmányi Osztály (6720 Szeged, Tisza L. krt Tel.: 62/ , Tel./Fax: 62/ ) Tanulmányi osztályvezető: DEMETER JÁNOSNÉ Telefon: 62/ Tanulmányi előadó: MÁRÁNÉ PRÁGAI ANIKÓ I. évfolyam Telefon: 62/ DALLMANN DITTA II. évfolyam Telefon: 62/ Főelőadó, ETR referens: RÓZSAHEGYI RITA Telefon: 62/

12 I. éves hallgatók fogadalma Én..., becsületemre fogadom, hogy egyetemi polgárhoz méltó módon, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy a Szegedi Tudományegyetem hírét és rangját megőrizzem és előrevigyem. Az Egyetem és annak vezetői iránt tisztelettel viseltetem. A Magyarország alaptörvényét, törvényeit és jogszabályait tiszteletben tartom. Minden erőmmel törekszem, hogy tanulmányaimat a tőlem telhető legjobb eredménnyel végezzem, a tudomány legkorszerűbb eredményeit elsajátítsam, azzal az eltökéltséggel, hogy azokat majd embertársaim javára fordítsam. Fogadom továbbá, hogy mindazokat a titkokat, melyek tanulmányaim során a tudomásomra jutnak, senkinek tovább nem adom, hacsak jogszabály nem kötelez azok közlésére Az Egyetemen és azon kívül is a Szegedi Tudományegyetem hallgatójához méltó magatartást tanúsítok. Ezt a fogadalmat szabad elhatározásomból teszem, s megszegéséért viselem a következményeket.

13 Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma: Kötelező tantárgyak ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (1-4. szemeszter): 117 kredit Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezető egyetemi tanár Alapozó modul tantárgyai 2012/2013. tanév, I. évesek, 1. szemeszter, őszi félév AOK-K011 Anatómia szövet-és fejlődéstan I. előadás Kollokvium 7 - AOK-K012 Anatómia, szövet- és fejlődéstan I. gyakorlat - 5 Aláírás 0 - Traumatológiai Klinika; Dr. Simonka János Aurél tanszékvezető egyetemi tanár; tól Dr. Varga Endre tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K042 Alapfokú újraélesztés - 2 Gyakorlati jegy (5) Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K051 Orvosi fizika és statisztika I. előadás 3 - Kollokvium 4 - AOK-K052 Orvosi fizika és statisztika I. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K061 Orvosi kémia I. előadás 3 - Kollokvium 6 - AOK-K062 Orvosi kémia I. gyakorlat - 3 Aláírás 0 - Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Boldogkői Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K071 Sejtbiológia és molekuláris genetika I. előadás Kollokvium 6 - AOK-K072 Sejtbiológia és molekuláris genetika I. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Kötelezően választható tantárgyak Magatartástudományi Intézet; Dr. Barabás Katalin tanszékvezető egyetemi docens AOK-K601 * Bevezetés az orvostudományba előadás 1 - Beszámoló (5) AOK-K602* Bevezetés az orvostudományba gyakorlat - 1 Aláírás 0 -

14 Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Boldogkői Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1311 A molekuláris biológia alapjai Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Boldogkői Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1321 A molekuláris biológia határai Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Szabad János egyetemi tanár AOK-K091 Fejlődésgenetika I Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Szabad János egyetemi tanár AOK-K101 Genetikai analízis I Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K111 Citomorfológia és mikrotechnika Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K141 Kémiai analitika alapjai Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1371 Számítógépes orvosi méréstechnika előadás 1 Aláírás - AOK-K1372 Számítógépes orvosi méréstechnika gyakorlat - 2 Gyakorlati jegy(5) 3 - Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1801 Biostatisztikai számítások - 2 Gyakorlati jegy(5) Szabadon választható tantárgyak* 2012/2013. tanév, I. évesek, 2. szemeszter, tavaszi félév Kötelező tantárgyak Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K013 Anatómia, szövet- és fejlődéstan II. előadás Kollokvium 7 Anatómia, szövet-és fejlődéstan I. AOK-K014 Anatómia, szövet- és fejlődéstan II. gyakorlat - 5 Aláírás 0 - Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K053 Orvosi fizika és statisztika II. előadás Kollokvium 4 Orv. fiz. és stat. I. AOK-K054 Orvosi fizika és statisztika II. gyakorlat - 2 Aláírás 0 -

15 Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezető egyetem tanár AOK-K063 Orvosi kémia II. előadás 3 - Kollokvium 6 Orvosi kémia I. AOK-K064 Orvosi kémia II. gyakorlat - 3 Aláírás 0 - Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Boldogkői Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K073 Sejtbiológia és molekuláris genetika II. előadás Kollokvium 6 Sejtbiológia és mol.gen. I. AOK-K074 Sejtbiológia és molekuláris genetika II. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Kötelezően választható tantárgyak Magatartástudományi Intézet, Dr. Barabás Katalin tanszékvezető egyetemi docens AOK-K1901* Pszichológiai alapfogalmak, ápolástani ismeretek 1 - Aláírás 0 - AOK-K1902* Kommunikációs gyakorlati ismeretek - 2 Gyakorlati jegy(5) 3 - Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K081 Orvosi informatikai alapismeretek előadás AOK-K082 Orvosi informatikai alapismeretek gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Boldogkői Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1312 A molekuláris biológia alapjai Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Boldogkői Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1322 A molekuláris biológia határai Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Szabad János egyetemi tanár AOK-K092 Fejlődésgenetika II. 1-1 Fejlődésgen.I. Orvosi Biológiai Intézet; Dr. Szabad János egyetemi tanár AOK-K102 Genetikai analízis II. 1-1 Genetikai anal.i. Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K121 Neurocitológia Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Janáky Tamás egyetemi docens AOK-K151 Modern műszerek és elválasztástechnikai módszerek 1-1 -

16 Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Penke Botond egyetemi tanár AOK-K161 Biopolimerek térszerkezeti viszonyai Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Penke Botond egyetemi tanár AOK-K131 Bioszervetlen kémia Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1381 Bevezetés az orvosi kémiába előadás 1 - AOK-K1382 Bevezetés az orvosi kémiába gyakorlat - 1 Aláírás 0 - Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1391 A fizika alapjai Szabadon választható tantárgyak** Kritérium tantárgyak I.- II. félévben: JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet; Dr. Trényiné Dr. Rákóczi Zsuzsanna vezető testnevelő tanár XT Testnevelés - 2 Aláírás 0 - AOK-K171 Ápolástani gyakorlat (nyári gyakorlat) - 4x30 óra Aláírás /2013. tanév, II. évesek, 1. szemeszter, őszi félév Kötelező tantárgyak Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K015 Anatómia, szövet- és fejlődéstan III. előadás Kollokvium 8 Anatómia, szövet-és fejlődéstan II. AOK-K016 Anatómia, szövet- és fejlődéstan III. gyakorlat - 5 Aláírás 0 - Biokémiai Intézet; Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K021 Biokémia I. előadás 3 - Kollokvium 6 Orvosi kémia II. AOK-K022 Biokémia I. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Élettani Intézet; Dr. Jancsó Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K031 Orvosi élettan I. előadás 6 - Kollokvium 9 Orvosi kémia II. AOK-K032 Orvosi élettan I. gyakorlat - 2 Aláírás 0 -

17 Kötelezően választható tantárgyak Élettani Intézet; Dr. Jancsó Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K0351U Élettani szemináriumok I. 2 2 Biokémiai Intézet; Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1631 Biokémia összevont szeminárium I. Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K871 Molekuláris citológia és hisztológia 4 - Népegészségtani Intézet; Dr. Paulik Edit tanszékvezető egyetemi docens AOK-K631 * Orvosi szociológia szeminárium - 2 Kollokvium Magatartástudományi Intézet; Dr. Barabás Katalin tanszékvezető egyetemi docens AOK-K641* Egészségfejlesztés előadás 1 - AOK-K642* Egészségfejlesztés gyakorlat - 1 Aláírás 0 - Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1801 Biostatisztikai számítások - 2 Gyakorlati jegy(5) Magatartástudományi Intézet; Dr. Barabás Katalin tanszékvezető egyetemi docens AOK-K651 * Tanatológia előadás AOK-K652* Tanatológia gyakorlat - 1 Aláírás 0 - Szabadon választható tantárgyak* 2012/2013. tanév, II. évesek, 2. szemeszter, tavaszi félév Kötelező tantárgyak Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet; Dr. Mihály András tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K017 Anatómia, szövet- és fejlődéstan IV. előadás Szigorlat 8 Anatómia, szövet-és fejlődéstan III. AOK-K018 Anatómia, szövet- és fejlődéstan IV. gyakorlat - 5 Aláírás 0 - Biokémiai Intézet; Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K023 Biokémia II. előadás 4 - Szigorlat 6 Biokémia I. AOK-K024 Biokémia II. gyakorlat - 2 Aláírás 0 -

18 Élettani Intézet; Dr. Jancsó Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K033 Orvosi élettan II. előadás 4 - Szigorlat 9 Orvosi Élettan I. AOK-K034 Orvosi élettan II. gyakorlat - 2 Aláírás 0 - Kötelezően választható tantárgyak Élettani Intézet; Dr. Jancsó Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K0352U Élettani szemináriumok II Biokémiai Intézet; Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1632 Biokémia összevont szeminárium II. Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet; Dr. Varró András tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K861 Szívelektrofiziológia, mint a szívműködés alapjelensége 1 - AOK-K862 Szívelektrofiziológia, mint a szívműködés alapjelensége - 1 Aláírás 0 - Magatartástudományi Intézet; Dr. Barabás Katalin tanszékvezető egyetemi docens AOK-K621 * Orvosi antropológia szeminárium Biokémiai Intézet; Dr. Zádor Ernő egyetemi docens AOK-K881 Molekuláris fejlődésbiológia Biokémiai Intézet, Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K99041 A preventív medicina biokémiai alapjai Élettani Intézet; Dr. Jancsó Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K1401 Válogatott fejezetek az élettanból Szabadon választható tantárgyak** *Szabadon választható tantárgyak az alapozó modul I. féléveiben: Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport; Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens AOK-K Orvosi latin nyelv I. Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Penke Botond egyetemi tanár AOK-K99021 L.Pasteur és Szent Györgyi Albert élete és kora

19 Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K Az Alzheimer-kór és sejtélettani alapjai Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K Nukleinsavak szintézise és alkalmazásai Biokémiai Intézet; Dr. Zádor Ernő egyetemi docens AOK-K1771 Testünk felépülése és a betegségek molekuláris biológiai háttere Sebészeti Műtéttan Intézet, Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K99031 Állatkísérletek az orvostudományban 2 Össz SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet; Tasné Dr. Szalacsek Margit intézetvezető nyelvtanár XN0011 Idegen nyelv - 2 **Szabadon választható tantárgyak az alapozó modul II. féléveiben: 0 - Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport; Dr. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens AOK-K1542 Orvosi latin nyelv II Orvosi latin nyelv I. Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; Dr. Bari Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K99051 Egészségügyi matematika és stat. modellezés 1 - AOK-K99052 Egészségügyi matematika és stat. modellezés - 1 Aláírás 0 - Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K Biopolimerek szintézisének lehetőségei Sebészeti Műtéttani Intézet; Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár AOK-K99031 Állatkísérletek az orvostudományban Össz Orvosi Vegytani Intézet; Dr. Tóth Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Hollósi Miklós MTA rendes tagja AOK-K1471 Biomolekuláris kémia SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet; Tasné Dr. Szalacsek Margit intézetvezető nyelvtanár XN0011 Idegen nyelv

20 Kritérium tantárgyak I.- II. félévben: JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet; Dr. Trényiné Dr. Rákóczi Zsuzsanna vezető testnevelő tanár XT Testnevelés - 2 Aláírás 0 - A kötelezően- és a szabadon választható tantárgyakból a negyedik félév végéig összesen 23 kreditet kell a hallgatónak összegyűjteni (kötelezően választható tantárgyak 17 kredit, a szabadon választható tantárgyakból 6 kredit, a 23 kreditből összesen 6 kreditpontot a *Magatartástudományi tárgyakból kell teljesíteni) Az I. évfolyam második félévében az AOK-K1901 és AOK-K1902 kurzus teljesítése a pre-klinikai modul előfeltétele Az idegen nyelv (diplomakiadás feltétele államilag elismert legalább középfokú C nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges angol, német, francia, spanyol vagy orosz nyelvből), valamint a testnevelés (szigorló évre a beiratkozás feltétele 2 szemeszter teljesítése) kritériumtárgyak, azok teljesítéséért kredit pont nem jár. Latin nyelv felvétele 2 féléven keresztül heti 2 órában, 2-2 kreditponttal értékelve kötelező, akik középiskolában legalább 2 féléven keresztül osztályzattal értékelt módon latin nyelvet tanultak kérhetik felmentésüket. Azonos tárgyból az elméleti és gyakorlati kurzusok teljesítése párhuzamosan kötelező. A kurzusoknál a rendszer (ETR) ellenőrzi az előfeltétel (előző félévi vizsga és megszerzett kredit) teljesítését. A kötelező tantárgyaknál minden esetben az ETR -ben a gyakorlati oktatás csoportokra bontva kerül meghirdetésre. A tantárgyelem kódszáma után következik és 1-14-ig sorszámmal jelölve a csoport részére meghirdetésre kerülı gyakorlatot. Mindenki csak a saját csoportjához tartozó tantárgyelemet veheti fel. A preklinikai modulra történő beiratkozás feltétele: az alapozó modul teljesítése.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES FOGORVOSTAN-HALLGATÓKNAK A 9002K_N tanterv, Alapozó ismeretek Érvényes: 2013/2014. tanév KREDITRENDSZER 1.A kreditrendszer alapfogalmai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I-II. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK A KREDITRENDSZERRŐL ÉS AZ EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZERRŐL (ETR) (Alapozó modul) Érvényes:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL és VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E DI TU DOMÁN Y EG Y E T E M ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó IV. V. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK A KREDITRENDSZERRŐL ÉS AZ EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZERRŐL (ETR) (Klinikai modul)

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198 FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66 T Á J É K O Z T A T Ó I-II. ÉVES FOGORVOSTAN-HALLGATÓKNAK 9002K_N_2013 képzési program

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar 3

Általános Orvostudományi Kar 3 FOGORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK A fogorvos mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés képzési és kimeneti követelményei* A mesterképzési szak megnevezése Fogorvos (Dentistry) A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA PÉCS 2015 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Szabályzata

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE A Tanulmányi és vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (17) Korrekciós vizsga: sikeres vizsga javítása ugyanabban a félévben. Egy félévben egy tárgy

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2012/2013. tanév I. félév

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2012/2013. tanév I. félév Ikt.sz.: X-121-7-TO/2012. NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2. számú tájékoztató Jelen dokumentum a következő tájékoztatókat tartalmazza: A) Általános információk minden hallgatónak

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPEST, 2015 1 Előszó A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT átdolgozásának tervezete 2013. február

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére Tisztelt Hallgatók! Az Önök munkáját, tájékozódását megkönnyítendő állítottam össze ezt a listát a jogszabályok,

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar. Kisokos ÁOK - HÖK

Általános Orvostudományi Kar. Kisokos ÁOK - HÖK Általános Orvostudományi Kar Kisokos ÁOK - HÖK 2014/2015 Dékán Prof. Dr. Hunyady László Semmelweis Egyetem ELÉRHETŐSÉGEK Dékáni Hivatal Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. Telefonszám: 061 4591500 (központi

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99 SZE SZMSZ-HKR-TVSZ Hatályos: 2011.04.05. - Széchenyi István Egyetem S ZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER T TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZATT 2011. április M:\WORD\SZABALY\Egyetemi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

GyIK: gyakran ismételt kérdések

GyIK: gyakran ismételt kérdések GyIK: gyakran ismételt kérdések Mi a beiratkozás-bejelentkezés eljárás módja? A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, amely NEPTUN rendszerben a kurzusok felvételével, illetve a beiratkozási

Részletesebben

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont.

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont. Felvételi Kalauz Impresszum Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont Szerkesztették: Diákközpont Támpont Iroda Oktatási Igazgatóság,

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT 2007. 1 1 Egységes szerkezetben a módosításairól szóló CCXLII/2007. (XI. 26.) Szen. sz., a CCLXI/2007. (XII. 17.) Szen. sz., a XXXII/2008. (III. 31.) Szen.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (FSZTVSZ) 2003 Elfogadta az Egyetemi Tanács 2002. november 25-i ülésén Módosította az Egyetemi Tanács

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete

Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete Megjegyzés: A számozás a HKR számozását követi, a jelölt bekezdésszám

Részletesebben

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 1. Az osztott képzésben megvalósuló tanári mesterszakon tanulmányokat folytató

Részletesebben

2014/2015. tanév Szeged, 2014.

2014/2015. tanév Szeged, 2014. Tanévkönyv gyógyszerészhallgatók részére 2014/2015. tanév Szeged, 2014. Tartalom Bevezetés... 2 Dékáni Hivatal... 3 Oktatási naptár... 4 Kari Intézetek... 5 Oktatásban résztvevő társkari Intézetek és Tanszékek...

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ORVOSTUDOMÁNYBA AOK-K600 ÁOK I. évfolyam 2015/2016. tanév őszi szemeszter

BEVEZETÉS AZ ORVOSTUDOMÁNYBA AOK-K600 ÁOK I. évfolyam 2015/2016. tanév őszi szemeszter Általános Orvostudományi Kar MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Faculty of Medicine DEPARTMENT OF BEHAVIOUR SCIENCES BEVEZETÉS AZ ORVOSTUDOMÁNYBA AOK-K600 Tantárgy típusa kötelezően választható Kreditértéke 2

Részletesebben

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA 9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Bölcsészettudományi Karon a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL ÉS VIZSGARENDJÉRŐL Érvényes: 2013.

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsa 2013. szeptember 26-án Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén 1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén A Kari Tanács a Tanulmányi és Vizsga Bizottság javaslatát a Kari Térítési és Juttatási Rend kiegészítésére az alábbiakkal egyhangúlag

Részletesebben

A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 2009/2010. tanévben (11 féléves, egységes, osztatlan MSc képzés)

A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 2009/2010. tanévben (11 féléves, egységes, osztatlan MSc képzés) A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 009/00. tanévben ( féléves, egységes, osztatlan MSc képzés) FÉLÉV TANTÁRGY. félév. félév. félév. félév. félév 6. félév. félév 8. félév

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. II. 1 2015. IX. 4. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat,

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK Doktori SZABÁLYZATA PÉCS 2004 2 TARTALOM 1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1. A doktori fokozatszerzésről általában... 2. A PhD fokozat megszerzésének

Részletesebben

AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA

AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA 1. A Filozófiatudományi doktori iskola a Bölcsészettudományi Kar funkcionális szervezeti egysége, mely a Filozófia Intézetet és a Mővészetelméleti

Részletesebben

Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése

Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése 104. A hallgatók részére nyújtható támogatások I. A hallgatói normatíva juttatásának jogcímei a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről. Szeged, 2016. január 12.

Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről. Szeged, 2016. január 12. Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről Szeged, 2016. január 12. Igazgató: Siposné Gyuris Valéria Érettségi vizsgáért felelős igazgatóhelyettes: Sutka

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL ÉS VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ 1. 2006. ÉVI HELYZETKÉP 2 A népességtudomány intézményesült és perszonális hálózataira támaszkodva, továbbá az interneten fellelhető információkat

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIA DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIA DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIA DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. a) A doktori iskola adatai: Neve: Kémia Doktori Iskola Tudományterülete: természettudomány Tudományága: kémiai tudományok

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁNYEGY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó VI. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK A KREDITRENDSZERRŐL ÉS AZ EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZERRŐL (ETR) (Szigorló évi modul) Érvényes:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2015. október N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2008 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2010 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél (Egységes útmutató 14., 19-21, 22-23. oldal)

A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél (Egységes útmutató 14., 19-21, 22-23. oldal) A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél (Egységes útmutató 14., 19-21, 22-23. oldal) Tartalom A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél... 1 A szakdolgozat értékelése, szakdolgozatvédés

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) *

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE... 3 TANULMÁNYI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK...

Részletesebben

TVSZ kisokos hallgatóknak

TVSZ kisokos hallgatóknak TVSZ kisokos hallgatóknak A dokumentumban megmaradt a TVSZ eredeti tagolása, így hogyha a pontos hivatkozásra van szükség, könnyen megtalálható. 2. A tanulmányi ügyekben eljáró bizottságok és személyek

Részletesebben

KISOKOS. Első évfolyamos hallgatók részére SEMMELWEIS EGYETEM. Egészségtudományi Kar. Hallgatói Önkormányzat 2015 / 2016

KISOKOS. Első évfolyamos hallgatók részére SEMMELWEIS EGYETEM. Egészségtudományi Kar. Hallgatói Önkormányzat 2015 / 2016 E T K H Ö K S E M M E L W E I S E G Y E T E M KISOKOS Első évfolyamos hallgatók részére SEMMELWEIS EGYETEM 2015 / 2016 Semmelweis Egyetem Tel.: +36 1 486 5888 E-mail: hok.seetk@gmail.com Web: https://se-etk.hu

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Egyetem, Gödöllő (továbbiakban Egyetem) Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolája a doktori képzésről és

Részletesebben

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. Módosította a Szenátus 2015. szeptember 28-i ülésén A BME felvételi eljárását

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR * TANULMÁNYI TÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév őszi szemeszter * JOGÁSZKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT POLITOLÓGIA BA KÉPZÉS POLITIKATUDOMÁNY MA KÉPZÉS KRIMINOLÓGIA

Részletesebben

A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14., hétfő 18 óra

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14., hétfő 18 óra B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Dunaharaszti Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) -

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: személyi döntések, minõségbiztosítás elsõként, Gyermekklinika-fejlesztés,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA 2015. december 21. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A PTE TTK FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLÁJÁNAK DOKTORI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A PTE TTK Földtudományok Doktori Iskolája (a továbbiakban: FDI) a MAB 2000/10/III./1.4/6. határozatával ideiglenesen

Részletesebben

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. -ának (1)-(3)

Részletesebben

A Magyar Építész Kamara. Szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Építész Kamara. Szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Építész Kamara Szakmai továbbképzési szabályzata Elfogadta a MÉK 2014.03.28-i Küldöttgyűlése Hatályos: 2014. április 19-től 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2. www.mek.hu Szakmai továbbképzési szabályzat

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Palotás Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben