3. Fejezet. A Nagytérségi kartell. ( Das Großraum-Kartell ) és szervezeti felépítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Fejezet. A Nagytérségi kartell. ( Das Großraum-Kartell ) és szervezeti felépítése"

Átírás

1 3. Fejezet A Nagytérségi kartell ( Das Großraum-Kartell ) és szervezeti felépítése

2 3. Fejezet Walter Hallstein egyáltalán nem az egyedüli konstruktőre volt a II. világháború utáni világ felépítésének a náci-kartell koalíció uralma alatt re a náci rezsim néhány hivatalos intézetet egyetlen céllal tartott fenn: hogy előkészítse a világ jövőbeni a náci-kartell II. világháborúban aratott győzelme után kialakítandó gazdasági és politikai formáját. Egyik ilyen győzelmi intézet volt a drezdai Nemzeti Gazdasági Rend és Nagytérségi Gazdaság Központi Kutató Intézete. Ennek a hivatalos náci-kartell tervezőirodának a vezetője Arno Sölter volt ben Sölter a náci-kartell uralom alatt létrehozandó II. világháború utáni Európára vonatkozó terveket A nagytérségi kartell Az ipari piacrend eszköze egy új Európában c. könyvében foglalta össze. [Az eredeti német cím: Das Großraum-Kartell Ein Instrument der industriellen Marktordnung in einem neuen Europa ]. Sölter könyve előtanulmányul szolgált a brüsszeli EU -hoz. A párhuzamok lélegzetelállítóak. 164

3 A Nagytérségi kartell és szervezeti felépítése A nácik Nagytérségi kartellje a brüsszeli EU felépítésének és működésének koncepciója BEVEZETÉS A német Großraum vagy großer Raum kifejezés szó szerint nagyobb teret ill. térséget jelent nyarára az IG Farben olaj- és gyógyszerkartell BAYER, BASF, HÖECHST (ma a Sanofi-Aventi csoport részei) és politikai/katonai embereik, a nácik, elfoglalták Franciaországot és brutálisan leigázták Európa nagy részét. Arno Sölter, a náci Nemzeti Gazdasági Rend és Nagytérségi Gazdaság Központi Kutató Intézetének vezetője és A Nagykartell c. könyv szerzője. ( Das Grossraum-Kartell ) Ekkor jött el az ideje, hogy az IG Farben olaj- és gyógyszerkartell megkezdje háború utáni terveinek felfedését. Miután finanszírozták a nácik hatalomra jutását és háborús gépezetét (amely csaknem 100%-ig robbanószereket, benzint, gumit és egyéb alapvető haditermékeket foglalt magában), az olaj- és gyógyszerkartell arra irányította figyelmét, hogy hogyan érheti el, hogy befektetései sokszorosan megtérüljenek. Ezeket a tényeket részletesen ismertették az IG Farbennel kapcsolatos 1945-ös az USA-ban tartott kongresszusi kihallgatásokon ill. a háborús bűnösök nürnbergi ítélőszékén is. (www.cartel-rootsww2.org) 165

4 3. Fejezet Az IG Farben megszerezte befektetései után a kívánt nyereséget. Abban a durván 20 országban, melyet a náci csapatok brutálisan leigáztak, az IG Farben lényegében megszerezte a teljes vegy- és gyógyszeripart, a petrolkémiai, ásvány- és egyéb iparágakat többnyire ingyen. Minden tankot, amely begurult Belgiumba, Hollandiába, Franciaországba, Lengyelországba, Csehszlovákiába, Dániába, Norvégiába és a többi európai országba, követtek a szürkeöltönyösök az IG Farben vállalati képviselői, hogy felmérjék zsákmányukat. Egész iparágak és országok gátlástalan kifosztása szolgált mintául az ezt követő globális rablásokhoz mind a mai napig: Bush elnöksége alatt a Halliburton cég, ill. különböző olaj- és gyógyszeripari multinacionális és egyéb vállalati befektetők gondoskodtak arról, hogy megkapják az iraki háborúba invesztált befektetéseik nyereségét. De térjünk vissza a II. világháborúhoz: az IG Farben egy háború utáni nagyobb térség feletti uralomra vonatkozó kifejezése eredetileg Európa területét jelentette (Oroszországot is beleszámítva). Ezt a fogalmat azonban szándékosan kezelték rugalmasan, hogy az Ázsia, Amerika és a világ többi része fölötti előrevetített katonai győzelmekkel a nagytérség kifejezés végső soron az egész földgolyót magában foglalhassa. Ezeket a világ náci-ig Farben koalíció által történő katonai elfoglalására és az azt követő gazdasági leigázásra vonatkozó terveket részletesen feltárják az IG Farben kartell igazgatói ellen a háborús bűnösök nürnbergi ítélőszéke által lefolytatott vizsgálatok. Ennek a történelmi vizsgálatnak több mint eredeti dokumentumpéldányait rejtették el a közvélemény elől az USA Nemzeti Levéltáraiban 6 évtizeden keresztül. Végül 2007-ben a internetcímen tették őket közzé. 166

5 A Nagytérségi kartell és szervezeti felépítése Az IG Farben II. világháború utáni terveinek következő részletes ismertetését Arno Sölter 1941-ben megjelent, A nagytérségi kartell Az ipari piaci rend eszköze egy új Európában című könyvében tette közzé. A könyv kiadása nem egyéni akció volt. Sölter abban az időben a hivatalos náci Nemzeti Gazdasági Rend és Nagytérségi Gazdaság Központi Kutató Intézetének a vezetője volt Drezdában, Németországban. Az intézet a náci-ig Farben koalíció egyik hivatalos gazdasági tervezőirodája volt háború utáni Európa kialakítására. Ez a könyv mintául szolgált ahhoz a struktúrához, amely később az Európai Unió lett kartellérdekek testülete, amely nagyobb térségeket kezel saját piacaként és amely minden demokratikus kontrollt megkerülve működik. SZEMELVÉNYEK SÖLTER 1941-ES KÖNYVÉBŐL FEJEZETCÍM: A NAGYTÉRSÉGI KARTELL Idézzük fel a szervezeti hierarchiát: állam gazdasági csoport kartell, amelyet a nagytérség számára hoztunk létre. Ebben az öszszefüggésben nem vesszük figyelembe az állam kereskedelmi és valutapolitikát érintő feladatait a nagytérségen belül. Ehelyett nagyobb részletességgel vizsgáljuk az európai piac szervezeti problémáit a kartell szempontjából, majd ezt követően részletesen megnézzük az állam gazdaságpolitikáit, amelyek elkerülhetetlenül adódnak a Nagytérségi kartell egész területének elvi piacszabályozásából. A Nagytérségi kartell közvetlen felelőse a Gazdasági Csoport, melynek piacszabályozási feladatait egy kartellirodában szándékozunk egyesíteni. 167

6 3. Fejezet Ennek érdekében ki kellene bővíteni a gazdasági csoportokat szolgáló meglévő kartellrészleget, hogy ennek az új irodának a feladatait is elvállalja. A kartelliroda felettese a Központi Kartellhivatal lenne, amely a hozzárendelt hatáskör talaján megfelelne a német Iparcsoport (Reichsgruppe Industrie) jelenlegi kartellfelügyeleti osztályának, de a német Gazdasági Ügyek Minisztériuma kartellrészlegeinek vagy szakosztályainak is 1. A mai EU Bizottság pontos mása ennek a Központi Kartellhivatalnak. A kartellérdekek nevében uralkodik, bárminemű demokratikus kontroll nélkül. Gyakorlati szempontból a feladatokat fel kellene osztani az átfedések elkerülése érdekében. Célszerű lenne a kartellirodák tényleges felügyeletét a Gazdasági Ügyek Minisztériumához utalni, míg a Központi Ipari Kartellhivatal feladata inkább az alapvető piacszervezési kérdések, valamint a jogi és az államközi kartellügyek kezelése lenne. A hatékony működés érdekében az ipari kartellhivatalt folyamatosan tájékoztatni kellene minden felmerülő problémáról. Ha ezt követően megvitatjuk a Központi Kartellhivatal célkitűzéseit, meg kell vitatnunk a kapcsolódó üzleti és szervezeti problémákat is, azokat, amelyek besorolása nem a fenti hatóságoknak megfelelően történt. Ebből természetesen következik, hogy a kartellfelügyelet német módszerét be fogjuk vezetni az európai befolyási terület nem német részein is. A szervezet terjedelme és jellege más országokban természetesen azok iparosításának fokától függően változna. Alább megvitatjuk a kartell szervezetének működési módját a Németországban uralkodó feltételekhez viszonyítva. 1 A szervezeti egyszerűsítés alapján a Német Gazdasági Kamara (Reichswirtschaftskammer) bevonását nem tekintjük kívánatosnak. 168

7 A Nagytérségi kartell és szervezeti felépítése 1. A Központi Kartellhivatal a) A Központi Kartellhivatal a legfelső szabályozó hatóság; ennek megfelelően: i) feladata a végső döntéshozatal a kartellfelügyelet felelősségi köreit érintő kérdésekben; ii) feladata a szoros kapcsolat fenntartása a legmagasabb szintű szakértői testületekkel (azaz a gazdasági és kereskedelmi politikákkal, árképzési politikákkal, árupolitikákkal stb.), valamint adott tárgyi döntéseinek és az alárendelt intézményeknek adott mentális utasításainak az említett szakértői testületekkel való koordinálása. b) A Központi Kartellhivatal kapcsolatot tart a többi európai ország A brüsszeli EU központi kartellirodája : Az EU Bizottság Berlaymont-épülete Brüsszelben. Valójában ez az épület csak egyike az EU Bizottság több tucat irodakomplexumának Brüsszelben. Ezek az építmények az operatív bázisai több mint kinevezett, és nem választott karrierbürokratának, akik a kartell nevében uralkodnak Európa felett. esetleges központi kartellhivatalaival, mind fontos alapvető kérdéseket mind pedig olyan felelősségi területekről hozott döntéseket illetően, melyekről a Nagytérségi kartell vagy az egyes nemzeti kartellek nem tudnak megállapodni. 169

8 3. Fejezet A brüsszeli EU központi kartellhivatalának koronaterme : az EU Bizottság ülésterme a brüsszeli főhadiszállás 13. emeletén. c) Ennek megfelelően a Központi Kartellhivatal képviseli a kartellirodák által hozott döntésekkel kapcsolatos panaszok osztályát. Ezenkívül a Központi Kartellhivatalon keresztül kell intézni az olyan ügyeket érintő panaszokat, mint a külföldi kartellek által hozott intézkedések és elkövetett kihágások. d) A kartelltörvényt, amely jelenleg igen szerteágazó és gyengén szervezett, meg kellene reformálni és a lehetőségekhez képest szabványosítani az egész nagytérségre vonatkozóan. e) Általános piacszabályozási elveket kell kidolgozni az európai nagytérség számára. Ami a piac- és kartellszabályozást illeti, hasonló szabályokat kell létrehozni, mint azok a gazdasági rendeletek, amelyeket a Gazdasági Ügyek Minisztériuma már kidolgozott vagy éppen kidolgoz a számviteli rendszerhez. Több mint 6 évtizeddel később az EU Bizottság megvalósítja ennek a tervnek a majdnem pontos mását azzal a céllal, hogy szabványosított kartelltörvényt vezessen be a csaknem 500 millió európai életének irányítása céljából mindenféle demokratikus kontroll nélkül. 170

9 A Nagytérségi kartell és szervezeti felépítése Néhány évtizeddel később a náci-ig Farben-féle kartellrendeletekből EU direktívák lettek amelyek nemcsak Európa népeinek egészsége és élete fölött uralkodnak, hanem gazdaságaikat is lecsapolják. f) Az üzleti életben is be kell vezetni az együttműködést a nem német országokkal az egészséges piaci szabályozás előkészítése érdekében (beleértve a társaságok közötti összehasonlításokat). g) Egy szervezeti felépítési modellt kellene kidolgozni a Nagytérségi kartell számára, és hozzá egy világos és egyszerű alapszabályt. A hatékony kartellfelügyelet biztosításához egy megfelelően összeállított kartellszerződés elengedhetetlen. Történelmi fejleményeknek és a szerződéses rendelkezésekben gyakran bekövetkező számtalan változásnak köszönhetően sok kartellszerződés a végére teljesen áttekinthetetlenné válik. Ezért a jövőben egy megfelelően megfogalmazott keretszerződést kell véglegesíteni, amely meghatározza minden folyamatban lévő módosítás és kiegészítő megállapodás részleteit. Végül ez a keretszerződés lett az EU úgy nevezett Liszszaboni Szerződése egy 2009-ben elfogadott felhatalmazó törvény, amely kvázi diktatórikus hatalommal ruházza fel a kartell EU Bizottságát. A kartellnek jó oka volt arra, hogy félve attól, hogy Európa népei elutasítják nem tett lehetővé egy demokratikus páneurópai népszavazást erről a keretszerződésről. Figyelemre méltó ezért, hogy 2008 júniusában Írország az egyetlen ország, amely szavazott a szerződésre határozott nem - et mondott a központi kartellhivatalra a brüsszeli EU Bizottságra. 171

10 3. Fejezet h) Megfelelő egységes osztályozási sémákat is ki kell gondolni a kartell termelési és elosztási statisztikái számára. Az értékesítési statisztikákat úgy kell összeállítani, hogy az elosztást bármikor hozzá lehessen rendelni a fogyasztási igényekhez. i) Egy központi kartelljegyzéket kell felállítani nemcsak a német, hanem a külföldi résztvevőket is bevonva a Nagytérségi kartell teljes befolyási területén. A kartelljegyzékben szerepelnie kell mind a megkötött megállapodások jellegének, mind pedig az árubeszerzésre, üzlethelyiségekre, termelési feltételekre stb. vonatkozó adatoknak. A jegyzéknek bizonyos mértékig a Nagytérségi kartell egészének képét kell tükröznie. j) A Központi Kartellhivatalnak gondoskodnia kellene egy folyóirat kiadásáról A nagytérségi kartell ( Das Großraum-Kartell ) címmel, amely a főhatóságnak az európai piacszabályozással, a direktívákkal [!] és hasonló ügyekkel kapcsolatos minden alapvető kérdésben hozott összes döntését közzétenné. 172

11 A Nagytérségi kartell és szervezeti felépítése Ezt a pontot is elfogadta a brüsszeli EU, amely az Európai Unió hivatalos folyóiratát úgy adja ki, mint jogi közlönyét. Egyetlen jogszabály vagy direktíva sem emelkedhet jogerőre az EU-ban, amíg nem jelent meg ebben a közlönyben. A vastagon szedett és a zárójelbe tett szövegek hozzátett kommentárok. ARNO SÖLTER PÁLYAFUTÁSA A BRÜSSZELI EU EGYIK KONSTRUKTŐREKÉNT Megbocsátható, ha valaki úgy gondolja, hogy Arno Sölter egyike volt azoknak a náci bűnösöknek, akik eltűntek a föld színéről, amikor az ezeréves birodalom véget ért 1945-ben. Egy ilyen naiv feltételezés azonban nagyon messze lenne az igazságtól. A valóságban a háborút követő években Európa leigázásához a kartell továbbra is igényt tartott ezen náci-kartell konstruktőr szolgálataira ben, 5 évvel az Európai Gazdasági Közösség létrehozása után Sölter ismét nevet szerzett magának a kartell stratégájaként az Európai Gazdasági Közösségen (EGK) belül. A Vertriebsbindungen im gemeinsamen Markt unter wirtschaftlichem und EWG-kartellrechtlichen Aspekt (Kizárólagos elosztási jogok a közöspiacon gazdasági és EGK-kartelljogi szempontok alapján) címmel Sölter a Carl Heymann kiadó Kartellrundschau című folyóiratának 4/1962. számában közzétette régi és új kartellkoncepcióit. A Harmadik Birodalom európai stratégáinak a brüsszeli EU konstruktőreivé való zökkenőmentes átalakulásának ismeretében, amit ebben a könyvben közzéteszünk, a brüsszeli EU kvázi diktatórikus jellege többé már senki számára sem okozhat meglepetést. 173 További információk: GB3A5666

12

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk?

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottság Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Egyházak Európában, Európáért: témák és vitapontok Európai Egyházak Konferenciája Egyház

Részletesebben

A munkavállalók részvétele a vállalatok irányító testületeiben a tíz új EU-tagállamban Rövid országjelentések

A munkavállalók részvétele a vállalatok irányító testületeiben a tíz új EU-tagállamban Rövid országjelentések A munkavállalók részvétele a vállalatok irányító testületeiben a tíz új EU-tagállamban Rövid országjelentések készítette: Michael Stollt és Norbert Kluge A kiadvány az Európai Bizottság támogatásával készült,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN A CIRIEC (A Köztulajdonú, Szociális és Szövetkezeti Gazdaság Nemzetközi Kutató- és Tájékoztatóközpontja) által az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részére

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU- Kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Unió vagy föderáció?

Unió vagy föderáció? Takáts Péter Unió vagy föderáció? Gondolatok az MAI után és az ESM előtt Nem felemelkedni akarni, azt jelenti, hogy én elsüllyedni akarok. Rudolf Steiner Unió vagy föderáció? Egy lényegtelen kérdés, és

Részletesebben

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZAT Bende Edit 2003 1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ SZERVEZETI STRATÉGIÁK

Részletesebben

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank EIB Tények 1 Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank Az Európai Beruházási Bank (EIB) az egyik legnagyobb nemzetközi hitelintézet: több hitelt folyósít különböző befektetésekre,

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.27. COM(2011) 15 végleges ZÖLD KÖNYV az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

SEGÉDANYAG A VERSENYHATÁSOK ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ. www.oecd.org/competition/toolkit

SEGÉDANYAG A VERSENYHATÁSOK ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ. www.oecd.org/competition/toolkit SEGÉDANYAG A VERSENYHATÁSOK ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ www.oecd.org/competition/toolkit Verseny-ellenőrzőlista A versenyhatások további elemzésére van szükség amennyiben a jogszabálytervezet várható hatásai

Részletesebben

Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban

Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Kézikönyv A jelenlegi gyakorlat és a jövõ lehetõségei Magyarország Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Kézikönyv A jelenlegi

Részletesebben

EA-SAC. Direct-to-consumer genetikai vizsgálatok

EA-SAC. Direct-to-consumer genetikai vizsgálatok EA-SAC Direct-to-consumer genetikai vizsgálatok Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete (EASAC) További információ: secretariat@easac.eu www.easac.eu Európai Orvostudományi Akadémiák Szövetsége

Részletesebben

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések)

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK KONCZ JÁNOS Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) 2006 Tartalom Bevezetô....................................................................3

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Levelező tagozat Külkereskedelmi irányítás szak A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS Készítette: Tihon Kitty Budapest, 2006. Tartalomjegyzék 1. A közbeszerzés...

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 130. szám, 2000. július. Dezséri Kálmán

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 130. szám, 2000. július. Dezséri Kálmán MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 130. szám, 2000. július Dezséri Kálmán ADÓHARMONIZÁCIÓS TÖREKVÉSEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN Az Európai Közösség (EK) majd az Európai Unió (EU) egységes belső piacának

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ORBÁN ANNAMÁRIA AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA A környezetvédelmi politika fejlődése Nehéz meghatározni, mit is nevezünk az Európai Unió (EU) környezetvédelmi politikájának. A legtöbb dokumentum

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről Kiadja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tervezés és nyomdai kivitelezés: Sásdi Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Sásdi Zoltán Illusztráció: Tréfás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a repülőtéri díjakról szóló irányelv alkalmazásáról

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a repülőtéri díjakról szóló irányelv alkalmazásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.19. COM(2014) 278 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a repülőtéri díjakról szóló irányelv alkalmazásáról HU HU 1. Bevezetés A repülőtéri

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK C 109/2 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 11.4.2014 III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2013. november 6.) a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési

Részletesebben

(Tájékoztatások) TANÁCS

(Tájékoztatások) TANÁCS 2006.7.28. C 176/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek állásfoglalása (2006. június 27.) az Európai Unióban található kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ

TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ II. kötet Válogatás a ZSKF Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézetének hallgatói dolgozataiból Szerkesztette:

Részletesebben

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ civilj 05/4/11 7:06 Page 1 CIVIL JÖVÔKÉP ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ Kérdések és alternatívák C I V I L C I V I L 2004 T Á R S T Á R S C IVI I L T Á RS Trust Programiroda civilj 05/4/11 7:06

Részletesebben