A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149"

Átírás

1 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP / Intézmény neve: Négy Évszak Óvoda Eszterlánc Tagóvodája 4700 Mátészalka, Kalmár út 23. Önálló innováció: Hagyományápoló helyi nevelési programunk zöldséggyümölcs projekt-hete Minden nemzet olyan jövőt érdemel, amennyire múltját értékeli és őrzi. (Kodály Zoltán) Tagóvodánk négy óvodai csoporttal működik 118 gyermekkel a néphagyományőrző program keretében. Fontosnak tartjuk, hogy megismertessük a gyermekeinkkel a néphagyományt, elődeink életét, kultúráját, az akkor használt tárgyakat, eszközöket. Különös gondot fordítunk az egészséges életmód szokásainak kialakítására. Ezért minden év október hónapban megrendezzük a zöldség-gyümölcs hetet a gyerekeknek, s ennek keretén belül rendezzük meg a szüreti felvonulást, melyet táncházzal zárunk. Városunk Mátészalka a Szatmári régió központja. Ez a vidék mindig is bővelkedett hagyományokban, melyek a távoli múltban gyökereznek. Ezek a szokások noha gyűjtésük és dokumentációjuk meglehetősen hiányos- töredékeiben még ma is élnek. Elődeink e hagyományainak gyűjtése, ápolása és a fiatal nemzedéknek történő átadása igen nemes feladatunk. Gyermekeink a magyarság holnapját fogják felépíteni, de azt nem építhetik a levegőbe, hanem a tegnap, a tegnapelőtt, őseink által összehordott kövekre. (Kodály Zoltán)

2 Kötelességünknek tartjuk, hogy a még élő, de le nem jegyzett népszokásokat felkutassuk, megőrizzük a jövő számára, mint értéket továbbadjuk. Tudjuk, érezzük, hogy a népi kultúra sok tekintetben értékhordozó. Nemcsak a népművészetben, a népi kultúra más területein is találhatók olyan értékek, amelyeket érdemes megőrizni, újra felhasználni. Hisszük, hogy óvodáskorban, amikor legfogékonyabb az ember és elsősorban érzelmeivel igazodik el a világban, akkor kell átitatnunk mindazzal, ami az én-tudat mellett a magyarság tudatát is alakítja. A tájhoz, a szülőföldhöz, a néphez fűződő érzelmi viszony erősítését, az érzelmi kötődés formálását a legfontosabb feladataink közé soroljuk. Mindezeket hagyományőrző szemléletű nevelésünk által valósítjuk meg, amely táplálja a természetszerető, természet-gondozó tevékenységet, aminek eredményeként kialakul a természet iránti óvás, megbecsülés mind a tárgyi, mind a természeti környezetre vonatkozva. Rájönnek a gyermekek arra, hogy a világot képesek alakítani, formálni. A mi népünkre jellemző ízlés és érzelemvilág, a gondolkodásmód, a népdalokon és népmeséken túl a népszokásokkal, a néphagyományokkal adható át. Mindezek megléte a későbbiekben segíti a gyermekvilágban való tájékozódását azáltal, hogy stabilitást, kötődést, belső tartást adnak. A hagyomány jelentőségét támasztják alá Kodály Zoltán szavai is: Semmiféle mestermű nem pótolja a hagyomány funkcióját. Az óvoda légköre lehetőséget teremt mindarra, hogy feladatainkat egyrészt kötött, másrészt kötetlen formában valósítsuk meg. Ennek megválasztása, a módszertani szabadság lehetőségeit kihasználva, az adott anyagtól, sajátosságaitól függően történik. A kötetlen szervezeti keret lehetőséget nyújt arra, hogy választási lehetőséget biztosítsunk a gyermeknek. Annyit, és azt sajátítsa el, amihez legnagyobb kedve van. A hagyományőrző programmal kapcsolatos feladatainkat két nagy csoportra osztottuk: - Jeles napjaink - A mindennapi élet tevékenységei A program tevékenységeinek tartalmát időbeli rendszerbe foglalva az Évkerék tartalmazza.

3 A néphagyományőrző tevékenységek tartalma: Jeles napok: Az igen tevékeny hétköznapjainkat teszik mássá, szebbé, különlegesebbé az időrőlidőre visszatérő jeles napjaink. Az ünnepek örömet, boldogságot, maradandó élményeket hoznak életünkbe. Ahhoz, hogy valóban így éljük át a gyermekekkel közösen a jeles eseményeket, gondoskodnunk kell a hangulati előkészítésről, az érzelmi ráhangolódásról. A gyermekek ne érezzék kényszernek a készülődést, hanem izgalmakkal teli várakozással tekintsenek a soron következő ünnepnap elé. A gyermekeknek az a lelki táplálék válik javára, amit maga is kíván. (Kodály Zoltán) Az előkészületek során átélik a gyermekek az ajándékkészítés izgalmát, az ajándékátadás, meglepetésszerzés örömét. A nagyobb gyermekek büszkeséggel, jókedvűen, élvezettel mondják az önként vállalt népi rigmusokat, mondókákat, verseket. Követendő példát jelent a kisebbek számára idősebb társaik átélt verselése, játéka, hagyományőrző szellemű mentalitása. Mindehhez minden rendelkezésünkre álló lehetőséget megragadunk, hogy a gyermekek megértsék, azonosuljanak a régi szokásokat idéző ünnepnapokkal. Ilyenek: - a Művészeti Iskola tánccsoportja által bemutatott népszokások megtekintése (lehetőség szerint). - videofilmen az adott népszokás megfigyelése, - célzatos séták, kirándulások, - képekhez fűzött szemléletes magyarázatok, - az óvodapedagógus személyes példája (mimika, hanglejtés, hanghordozás) - a meghívott nagyszülők elbeszélései, - a felnőttek népszokást idéző dramatikus játéka. Természetesen elmaradhatatlan csoportszobánk, környezetünk ünnepi díszbeöltöztetése, csak úgy, mint az alkalomhoz illő ünneplő ruha felvétele. A népszokásokat megelevenítő gyermekek pedig Szatmári viselettel teszik hitelesebbé játékukat. Az ünneplést követően a táncházban megízleljük, megkóstoljuk a gyermekek, ill. az óvoda által készített jellegzetes ételeket. A jeles napok közül már az eddig jelen lévő ünnepek mellé (azokat választottuk, amelyek közel állnak a gyermekek világához), több témát dolgoztunk ki, mint

4 amennyit egy adott év alatt megismertetünk a gyermekekkel, ezáltal is válogatási lehetőséget biztosítva a gyermekek és önmagunk számára. Jeles napjaink: Mihály nap: 3-4 évesek: Folyamatosan megfigyelik a természet változásait, hatását az emberre és az állatokra. Közben terméseket, természetes anyagokat gyűjtenek. Mit lehet belőlük készíteni, mihez hasonlítanak? Az óvó néni munkájának megfigyelése. A gyűjtött termésekről, a megfigyelt állatokról mondókákat, verseket tanulnak. Kóstolják a ciberét. Állatokról meséket, szép őszi népdalokat hallgatnak. Megfigyelik a nagyobbak betakarító munkáját a kiskertben, és a vásári előkészületeket. Megfigyelőként részt vesznek a vásárban, és szüleikkel vásárlóként is. 4-5 évesek: Önmaguktól észreveszik a természetben bekövetkező változásokat is. Napszámlálót készítenek, ami mutatja a napokat az ünnepek napjáig. Természetes anyagokat gyűjtenek, ízlésesen kosarakba rendezik, a termésekből fűznek, díszítik vele csoportszobájukat. Az összegyűjtött anyagokból játékeszközöket készítenek, amit felhasználnak játékukban. Névcsúfolókat, vásárra hívogatókat, népi dalos játékokat tanulnak. Mézeskalácsot sütnek, egyszerű népi hangszereket, vásárfiát készítenek, részt vesznek a vásárban. Népzenét hallgatnak. Tudnak találós kérdéseket vásárról, időjárásról. Tengerit fejtenek, figyelik a kukorica pattogtatását. Szedik, mossák, magvalják a szilvát, segítenek a tüzelő előkészítésében /lekvár főzéshez/ évesek: Az időjárás változásait nyomon követve tudják a soron következő betakarítási munkákat a kiskertben. Kalendáriumot készítenek, megfigyelik beválnak e a népi jóslatok. A természetben, a kiskertben összegyűjtött anyagokból bábokat készítenek kedvenc meséik el bábozásához. Az összegyűjtött, rendszerezett termésekből őszi asztali és fali díszeket állítanak össze. A természetről beszélve, a természetben járva

5 eszükbe jutnak népi szólások-mondások, közmondások, időjóslatok. Ezeket egymásnak is mondogatják. Ellátogatnak istállóba, megfigyelik az állatok megváltozott életmódját. Befőzik a leszedett gyümölcsöket. Kukoricát pattogtatnak. Részt vesznek a lekvár főzés folyamatában, a szilvaszedéstől a lekvár szilkébe rakásáig. Mesét hallgatnak vásárról, dalos játékokat játszanak, párbeszédes vásári jeleneteket, rigmusokat, csújjogatókat, portékáikat kínáló kikiáltó szövegeket tanulnak. Vásárfiát készítenek, és árulják is azokat. Népi mozgásos játékokat játszanak. Népzenére táncolnak. Szüret: 3-4 évesek Szemelik a szőlőt, kóstolják a mustot. Közben és előzőleg is gyümölcsökről, szőlőről, szüretről őszi népdalokat hallgatnak. Gyümölcsökről verseket, kiszámolókat, mondókákat hallgatnak. Kedvük szerint részt vesznek a Madárijesztő és a seregélyek c. játékban, a szüreti felvonulásban, a préselésben és a szüreti bálban. 4-5 évesek Szedik és mossák a szőlőt. Segédkeznek a kukorica kóró kijelölt helyére szállításában. Munka közben mondják a tanult szüreti verseket, dalokat, csújjogatókat, névcsúfolókat. Szüreti játékokat játszanak. Részt vesznek a szüreti mulatság előkészítésében, a bál helyszínének díszítésében. Pogácsát sütnek, kínálják a vendégeket. Próbálnak táncolni népzenére évesek A kikiáltó szerepében hívogatják a többi csoportot a szüreti mulatságra. Szőlőkaput, szőlőkoszorút készítenek, segítenek a csőszkunyhó készítésében. Tudnak tréfás verseket, egyszerű népdalokat a szőlőről. Éneküket saját készítésű népi hangszerekkel kísérik. Irányítják a játékokat, a préselést, a mulatságot. Csak csősz és zálogos játékokat játszanak. Humoros, tréfás köszöntőket, legény- és leánycsúfolókat mondanak. Koccintanak a musttal teli pohárral. Táncolnak népzenére, táncba hívogatókkal, csujjogatókkal buzdítják a mulatókat még jobb kedvre.

6 Zöldség -, gyümölcs -, termés kiállítás: Az őszi ünnepkör lezárásaként szervezzük ezt a napot. Az ünnep előzményeként az ősz folyamán, sétáink során és a családban is rengeteg tapasztalatot gyűjtünk az évszakokról, az őszi termésekről, zöldségekről, gyümölcsökről. Megismerjük azokat természetes környezetben. Megismertetjük a gyermekeket a jeles napokhoz fűződő időjóslásokkal, találós kérdésekkel is. Az Élősarokban folyamatosan gyűjtjük az érdekes formájú zöldségeket, gyümölcsöket, terméseket. Októberben népi hangszereket készítünk különböző természetes anyagok felhasználásával (kóró-hegedű, diópergető, zörgő brugattyú stb.). Mivel a gyermeki tevékenység legfontosabb eleme a játék, ezért a természet kincseit forrásként igyekszünk felhasználni a játék gazdagítására, fantáziájuk szárnyalására. Egy egész hetet szánunk a természet játékká alakítására, termés bábok készítésére. Az érdekes formájú zöldségekből, gyümölcsökből fantáziájuk szerint, önállóan és segítségünkkel is készíthetnek mesefigurákat. Játékkészítés közben egyre közelebb kerülnek a természethez, átélik az alkotás örömét. Ezekből az anyagokból készült játékok sérülékenyebbek, nem olyan tartósak, mint a fajátékok. Készítésük során fejlődik manuális készségük, alakul esztétikai érzékük, növekszik kreativitásuk. Tapasztalataink során azt is megfigyeltük, hogy a maga készített játékkal szívesebben játszanak a gyerekek, hiszen ő alkotta. Az elkészült alkotásokat végül egy kiállítás formájában mutatjuk be az egész óvodának és a szülőknek. A délelőtt folyamán játékos formában felelevenítjük az ősz folyamán megismert találós kérdéseket, melyek kitalálóinak jutalma valamilyen gyümölcs vagy befőtt. Erre az alkalomra a felnőttek zöldség és gyümölcssalátát készítenek, mézes-, diós almát, burgonyát és tököt sütnek, kukoricát pattogtatnak, gyógyteát főznek, amiket a gyermekek szívesen fogyasztanak. Ezzel is igyekszünk felhívni a gyermekek figyelmét az egészséges táplálkozásra. Mivel régen a gyermekek csak maguk vagy szüleik által készített egyszerű játékkal játszottak, így a múlt és a jelen kritikus összehasonlításával igyekszünk elősegíteni a mai életünk megítélését.

7 Advent, Luca-nap, Karácsony 3-4 évesek Részt vesznek megfigyelőként az adventi koszorú készítésében. Segédkeznek az adventi naptár létrehozásában, fenyőágak, csizmák kézbeadásával. Karácsonyi dalokat, verseket tanulnak. Egyszerű díszeket készítenek. Félig előkészített eszközökből ajándékokat barkácsolnak szüleiknek, testvéreiknek. Katalin-ágat hajtatnak. Megfigyelik a nagyobbaktól kapott Luca-búza növekedését. Megismerik a középsősök játékából a Luca-napi, a nagycsoportosok karácsonyi dramatikus játékából a karácsonyi népszokásokat. 4-5 évesek Természetes anyagok beszerzésével hozzájárulnak az adventi koszorú készítéséhez. Minden gyertyagyújtásnál elmondják az oda tartozó adventi ének bizonyos versszakát. Segítséget nyújtanak az adventi naptár létrehozásában. Tudják az advent jelentését. Lucázónak öltöznek, eljátsszák a Luca alakoskodót. Csoportról-csoportra járnak, termékenység varázsolást, jókívánságokat mondva. Cserébe almát, diát, mogyorót, körtét, tésztát kapnak. Luca-búzát ültetnek, amit az alakoskodó előadása után az óvoda dolgozóinak és a csoportoknak ajándékoznak. A kotyolók a Lucázás előtti napon megtört dióhéjakba sót tesznek, amivel megjósolják esős, vagy száraz idő várható jövőre. Luca pogácsát sütnek, amibe egy darab pénzérmét rejtenek. A legszerencsésebb az lesz, aki sütés után megtalálja a pénzt évesek Előkészítik az adventi koszorúhoz szükséges természetes anyagokat, eszközöket, szerszámokat. Tudják az adventi időszak és az adventi koszorú bővebb jelentését. Irányítással, kis segítséggel adventi koszorút készítenek. Luca napján elkezdik a Luca szék és a Luca ostor készítését. Luca-búzát vetnek egyénenként is, amit majd ha kizöldült, ajándékként hazaviszik a család karácsonyi asztalára. Luca kalendáriumot készítenek. Várják a Lucázókat saját készítésű pogácsával, almával, dióval, sült tökkel. Szaloncukrot főznek, becsomagolják saját készítésű csomagoló

8 papírba. Ajándékot készítenek szüleiknek, testvéreiknek, az óvoda dolgozóinak. Egyéni ötletek felhasználásával asztali díszeket, ajtódíszeket, ablakdíszeket készítenek, amelyekkel meghitt hangulatot teremtenek a csoportszobában, az öltözőben és a folyosón. Betlehemes játékot játszanak, kántálnak a csoportoknak, dolgozóknak. Ünnepi ételeket fogyasztanak. Farsang 3-4 évesek Előre elkészített állatmaszkokat, farsangi álarcokat, szemüvegeket ragasztanak. Farsangi verset, tréfás dalt tanulnak. Kedvük szerint csoportosan játszanak állatalakoskodó játékokat. Érdeklődésüktől függően mozogjanak, táncoljanak népzenére, próbálják utánozni a felnőttek, illetve nagyobbak táncmozgását. Figyelik a nagyobb gyermekek állatalakoskodó és versenyjátékát. 4-5 évesek Egyéni elképzeléseik alapján díszítenek farsangi álarcokat, maszkokat. Tréfás dalokat, verseket tanulnak. Felszabadult, jókedvet közvetítő verseket, meséket hallgatnak. Jelmezekben állatalakoskodó játékot játszanak. Segítenek saját jelmezük elkészítésében. Zajkeltésként használják a meglévő népi ritmushangszereket. Kedvük szerint próbálkoznak egyszerű tánclépések elsajátításával. Kóstolják a farsangi ételeket évesek Eddigi ismereteik alapján kiemelik maszkjuk karakterét. A legváltozatosabb színek és motívumok felhasználásával különböző formákat díszítenek. Farsangi mulatságba hívó dalokat, verseket, kikiáltó szövegeket tanulnak, amelyekkel társaikat és óvodák dolgozóit invitálják a Farsang farka c. mulatságba. Állatalakoskodó játékokat játszanak, felelevenítik a rönkhúzást, mint vénlánycsúfoló népszokást. Télűző és tavaszváró mondókákat, legény-leánycsúfolókat, humoros népi rigmusokat mondanak, amelyekkel nevettetik egymást és a jelenlévőket. Népviseletben

9 népzenére táncolnak, a néptáncból vett egyszerű tánclépéseket használva. Alkalomhoz illő népi ételeket fogyasztanak. Régi szokásnak megfelelően köszöntik és kínálják a vendégeket. Virágvasárnap, Húsvét, Fehérvasárnap 3-4 évesek Az óvoda körüli séták alkalmával, mondókákkal, naphívogatókkal csalogatják elő a napot, a jó időt, bogarakat, lepkéket, madarakat. Locsolóverset tanulnak. A fiúk locsolódni mennek a nagyobbakkal. Barkát, kizöldült füvet gyűjtenek, majd a tojásokkal együtt díszítik a csoportszobát. Segítenek a tojások berzselésében. Ajándékként félkész eszközökből csibét barkácsolnak. Kedvük szerint részt vesznek a tavaszi népszokást idéző kapus, vonulós játékokban. 4-5 évesek Elsétálnak a közeli parkerdőbe, barkát, kizöldült és virágzó ágakat szednek. Tojások és szalagok hozzáadásával ajtó díszeket, asztali díszeket készítenek. Tojást karcolnak, díszítenek vele, hangulatosabbá teszik környezetüket. A fiúk húsvéti verseket tanulnak, régi szokás szerint is locsolják a lányokat, a kapott tojásokat tarisznyába gyűjtik. Felelevenítik a virágvasárnapi népszokások közül a zöldág-járást és hidas-játékot. A lányok tojástartót szőnek, pogácsát sütnek a locsolóknak évesek Részt vesznek nagy határkerülő sétán. A megújuló természetben terméseket, ágakat gyűjtenek. Az összegyűjtött kincsek és kifújt tojások összekombinálásával tojáskoszorút, kosarakba húsvéti hangulatot keltő díszeket készítenek. A fiúk locsolóverseket tanulnak. A locsolódáskor magukkal viszik a kisebbeket, példát mutatnak, irányítják őket. Tojásokat díszítenek irókázással, fonott rátétekkel, pingálással. Virágvasárnapi kiszehajtást játszanak. A barátok komálnak egymással. A komatálba pogácsát sütnek. Komatálat agyagoznak, kosarat fonnak a tojások tárolására. Tarisznyát szőnek a locsolkodó fiúknak.

10 Május évesek Figyelemmel kísérik a kijelölt májusfa megújulását. Szalagokkal díszítik alsó ágait. Tavaszi mondókákat, verseket mondanak, énekelnek tavaszi dalos játékokat, játszanak a fa alatt. Szüleikkel részt vesznek a majálison. Közösen bíztatják a versenyzőket. 4-5 évesek Rendezik az udvart, virág magvakat vetnek, palántákat ültetnek. Sétálás során gyönyörködnek a virágzó fákban, bokrokban, a nyíló virágokban. Papírból és termésekből díszeket fűznek, ékesítik vele a májusfát. Verseket mondanak fákról, virágokról, énekelnek a tavaszról, a feldíszített fa köszöntésére. Kedvük szerint részt vesznek a mozgásos játékokban, vetélkedőkön évesek Részt vesznek az udvar ünnepi előkészítésében, a takarításban, csinosításban. Fát ültetnek. Maguk készítette szalagokkal, díszekkel öltöztetik ünnepi díszbe a májusfát. Tavaszdicsérő népi rigmusokat mondanak növényekről, időjárásról. Énekelnek, táncolnak a májusfa alatt. Részt vesznek a majálison, a vetélkedőkön. Szüleikkel, testvéreikkel közösen játszanak népi játékokat, kóstolják a bográcsban főtt ételt. Pünkösd 3-4 évesek Figyelik a nagyobbak készülődését. Gyűjtik a pünkösdi rózsát, virágokat, zöldágakat. A pünkösdi király- és királynéválasztáson biztatják a nekik tetsző jelölteket. Fogadják és jutalmazzák a jókívánságokat mondó lányokat.

11 4-5 évesek Díszítik a csoportszobákat és a játékteret a kiscsoportosok által gyűjtött pünkösdi jelképekkel. Beszerzik a pünkösdi király- és királynéválasztáshoz szükséges eszközöket (selyemkendő, kosarak, kalap, virágszirom). Elkészítik a győztesnek járó virágkoszorút. Pogácsát sütnek a jókívánságokat mondó lányoknak. Zajkeltő eszközökkel köszöntik a győztes pünkösdi királyt évesek Eljátszzák a pünkösdhöz kapcsolódó énekes népszokásokat. Felelevenítik az ide illő mondókákat, énekeket, dalos játékokat. Egészséges versenyszellemben, felszabadultan versenyeznek. Elfogadják a győztes királyt. Királynénak a legkisebb, legszebben éneklő kislányt választják. A lányok fehér ruhába öltözve mondják el a varázscselekvést kifejező jókívánságaikat, amiért ajándékot kapnak a csoportoktól. Gerelyjárás Régen nem volt kötelező iskolába járni, ezért alakult ki az iskolába toborozás szokása, amivel igyekeztek kedvet ébreszteni az iskolai élet iránt. A dramatikus jellegű adománygyűjtő szokást iskolások, az előző évben óvodánkba járt volt nagycsoportosok elevenítik meg. Erre az óvodai és iskolai beiratkozás időszakában kerül sor. A gyermekekkel előzőleg ellátogatunk az iskolába, ahol megtekintünk egy órát, majd közös játékban veszünk részt az iskolásokkal. Rövid történetet mondunk a gyermekeknek, Gergely Püspök jótéteményeiről. Készülünk az iskolások fogadására. A hívogatást adományokkal viszonozzuk. Mondogatunk ide illő mondókákat, énekelünk ide illő dalokat.

12 A mindennapok népszokásőrző tevékenységei - Megismerkednek a gyermekek a fűhöz, fához, állatokhoz, időjáráshoz kapcsolódó közmondásokkal, szólásokkal, találós kérdésekkel. - Természetes jókedvvel mondanak társaiknak tréfás névnapköszöntőket, névcsúfolókat, aktualitásnak megfelelő verseket, tanulnak népi kifejezéseket, dramatizálnak, báboznak, többségében magyar népmeséket. - Elsajátítanak egyszerű népi eszközöket igénylő mozgásigényüket kielégítő népi - gyermekjátékokat. - Várják, szeretettel köszöntik, majd elbúcsúztatják a négy évszak jellegzetes figuráját, a Tél komát, Tavasz tündért, a Nyár leánykát, Ősz anyót. - Ismernek bizonyos napokhoz fűződő érdekes történeteket, hiedelmeket. - Tudják néhány gyógynövény nevét, felhasználhatóságát. - Érdeklődéssel gyakorolják életkori sajátosságaiknak megfelelően a felkínált népi mesterségeket, használják a munkafolyamatokkal kapcsolatos kifejezéseket, szerszámok neveit. Játékidőben, amikor a gyermekek érdeklődésüktől, kedvüktől függően választhatnak különböző tevékenységek közül, kínáljuk fel számukra a mindennapok népszokásőrző tevékenységeivel kapcsolatos feladatokat. A már említett kötetlen légkörben az eddigi gyakorlatnak megfelelő módon és módszerekkel sajátíttatjuk el a gyermekekkel a mindennapok népszokásőrző tevékenységéből kiválasztottakat. Így az ének-zene, mese, vers, a környezet megszerettetése, mozgás mozgásos játékok keretében. Kivételt képeznek a kézműves mesterségek, amelyek sajátosságainál fogva az eddigiektől eltérő előkészítést és megvalósítást igényelnek. Mivel a gyermekek kevésbé, vagy egyáltalán nem ismerik ezeket a mesterségeket, bevezetésük jól átgondolt, körültekintő, tökéletes szervezőmunkát követel. Első és legfontosabb feladatunk, a gyermekek érdeklődésének felkeltése, amely a megfigyelést és élményszerzést, valamint a gyűjtőmunkát jelenti. Így alakítunk ki a gyermekekben egy egészséges, feszültséggel teli tevékenységi vágyat, amely meggyőződésünk szerint a tevékenység gyakorlásával, sikerélmény átélésével alkotómunkát eredményez. Az elmaradhatatlan előkészítő részt helyi adottságainknak megfelelően szervezzük.

13 Vannak közvetett és közvetlen módjaink. A legeredményesebb a közvetlen mód: - a mesternél tett látogatás, - a mester bemutatója az óvodában, - tárgyak, eszközök gyűjtése (nagyszülőknél). Közvetett módjai: - videofilmek, - diapozítívek megtekintése, - könyvek. Ezek után az előzmények után kerül sor a megismert, megtapasztalt mesterség óvodai megvalósítására. Egy mesterség művelésével egy hónapig foglalkozunk, de természetesen visszatérhetnek rá a gyermekek bármikor, a lehetőség adott. Minden hónapban az adott mesterség tárgyaiból (mesterek munkáiból) rendezzük be az előteret. A gyermekek munkáiból pedig év végén szervezünk kiállítást. A kézműves mesterségek művelésére a nyár folyamán is lehetőséget biztosítunk, a gyermekek érdeklődésüknek megfelelően választhatnak. A kézműves tevékenységeket az aktualitásnak megfelelően a könnyebbtől a nehezebb felé haladva választottuk. Szeptember: Népi hangszerkészítés Október: Rongybaba-készítés November: Szövés - fonás December: Mézeskalácsos Január: Bőrözés Február: Gyöngyfűzés Március: Fazekasság Április: Tojásfestés Május-június: Varrás, hímzés. Néptánc A mindennapok népszokásőrző tevékenységei közül kiemelten foglalkozunk a néptánc bevezetésével, sajátosságai és újszerűsége miatt. Az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságai leszűkítik a néptánc tanításának kereteit. A magyar

14 néptánc hallatlanul gazdag és változatos típusaiból az ugrós tánc a legalkalmasabb, hogy már a kicsiny gyermekek is élvezzék és szeressék. Lüktetése, zenéje, egyszerű ritmusképletei könnyen elsajátíthatók alapfokon. Motívumainak, lépéseinek elemi előkészítő mozdulatait alkalmazzuk táncanyagunkban. Törekszünk arra, hogy eredeti népzenével, az említett táncbemutatók szervezésével táncra csábítsuk a gyermekeket. Olyan lehetőségeket teremtünk, amelyekkel az esztétikai élményt nyújtó zene és tánc kedvet ébreszt egy-egy tánclépés kipróbálására, vágyat megtanulására. Főként a szabadtáncot ismertetjük meg a gyermekekkel, törekedve arra, hogy a magyar néptánc alapvető és legfontosabb tulajdonságához, rögtönzéshez szoktassuk hozzá őket. Szeretnénk, ha a gyermekek néhány figura ismeretében pillanatnyi alkotókedvük szerint egyéni variációkat létrehozva táncolnának. E kreatív egyéni táncolás kezdő és pihenő, hangsúlyos és kevésbé látványos, valamint kezdő és zárófigurák váltakozásaiból alakul ki. A szabad táncot természetesen összefogjuk, néha egy-egy szabályozott formával, kartánccal, válltánccal, mint ahogy az a néphagyományokban különböző tánc alkalmakkor szokás volt. Célunk: A gyermekek utánzási kedvére támaszkodva a népzene, néptánc hangulatának, ízének megismertetése, a tánc eredeti funkciójának megőrzése, örömükből, bánatukból fakadó természetes használata. Megvalósítandó feladataink közé tartozik, hogy a nemes, értékes zenei- és játékanyag párosuljon a legegyszerűbb néptánc elemekkel, a gyermekek testi-lelki gazdagodásának szolgálatára. 3-4 évesek Elsősorban időjárásról szóló hónap és egyéb mondókákkal, játék a hívogatókkal, egyszerű népi dalos játékokkal, névcsúfolókkal alapozzuk meg a néptánchoz, népzenéhez való pozitív viszonyt. 4-5 évesek

15 Az előző évben tanultakat bővítjük ki, mind tartalmában, mind mennyiségében. Építünk a gyermektánc által kiscsoportban kialakított készségekre. Próbálkozunk a gyermekek érdeklődésének megfelelő, egyszerű néptánc elemek bemutatásával. Ajánlott tánclépések: Lengető, csapásolás fiúknak, térdütögetés lányoknak, páros egylábú ugrás hátra, páros egylábú ugrás előre, egyes csárdás, páros lábú szökdelés: tapssal, karlengetéssel, forgással évesek Az eddig megismert csujjogatókat, játékokat egészítjük ki legény- és leánycsúfolókkal, szerelmespár csúfolókkal, sorcsúfolókkal. Ajánlott tánclépések: Kétlépéses csárdás, höcögő, cifra, cinege, cinege cifrával. A néptánccal való ismerkedést heti 2-3 alkalommal szervezzük az érdeklődő gyermekek számára. A nagycsoportos gyermekek alvásigénye jóval kevesebb az előző évekhez képest. Ezt a lehetőséget kihasználva kínáljuk fel a gyermekek számára a néptánc lehetőségét.

16 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP / ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TÉMAHÉT TŰZ elem október hónap Néphagyomány: Szüret, felvonulás, bál A tevékenység célja: Hagyomány felelevenítése, mustkészítés. Megelőző tevékenységek: szüretelés, énekek, anyanyelv, tánc, séta a piacra, gyűjtőmunka. A tevékenység feladata: - Az őszi zöldségek, gyümölcsök megismerése, csoportosítása, összehasonlításuk nagyság-szín-forma szerint. - A zöldségek, gyümölcsök tulajdonságainak tapasztalati úton történő megismerése, az ismeretek bővítése, percepció fejlesztése. - A régi szüret megismerése, néphagyomány ápolás által szókincsbővítés. Eszközök: zöldségek, gyümölcsök, szőlőtőkék, szőlődaráló, szőlőkoszorú, a dalosjátékok kellékei, magnó, CD-k. A külső világ tevékeny megismerése T.: Téma-1: Gyümölcsös (5-6 évesek) Cél: - A szociális képességek fejlesztése: társas kapcsolatok, pozitív beállítódás, természettudományos ismeretek megalapozásával. - Értelmi képességek fejlesztése (kognitív szféra) gondolkodási műveletek: Összehasonlítás, megkülönböztetés, következtetés, ítéletalkotás, analízis-szintézis, konkretizálás, általánosítás, csoportosítás, osztályozás, számfogalom, téri-időbeli viszonyok, szimmetria, képzelet, téri relációk, testséma ismeret továbbalakításával. A verbális képességek fejlesztése: beszédértés, verbális kommunikációs képesség, új fogalmak megalapozása, fogalomismeret.

17 - Testi képességek fejlesztése: a nagymozgással és finommozgással. Megelőző tevékenység: őszi gyümölcsök jellegzetességeinek közvetlen megtapasztalása, gyümölcsök ízlelése. Erkölcsi és szociális érzelmek fejlesztése. Az egészséges táplálkozás fontossága. Otthoni szokások megismerése. Közös tevékenységek végzése, alkalmazkodás, szabályok betartása. Szervezési feladatok: - Szülői értekezlet szervezése, a gyűjtőmunka megbeszélése, segítségkérés a szüret lebonyolítása érdekében. - Az elsős tanítók és a volt nagycsoportosok meghívása a szüretre. - Táncpedagógus meghívása, a táncház megszervezéséhez. - Zöldségek, gyümölcsök, szőlő, szőlőtőkék beszerzése. - A karbantartó felkészítése, segítségkérése a szüret lebonyolításához.

18 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP / Zöldség-gyümölcshét lebonyolítása Hétfő: - Beszélgetés az őszről, az őszi betakarításokról, a szüretről. - Gyümölcsökről szóló dalok, dalos játékok éneklése, játszása. - Szülői értekezleten a szülőkkel ismertetjük a hét fontosságát, és segítséget kérünk annak lebonyolításához. Kedd: - Zöldség, gyümölcs beszerzése, gyűjtése. - Látogatás a zöldség piacra. - A vásárol gyümölcsből gyümölcs saláta készítése, találós kérdések mondása, csujjogatók, versek mondogatása. Szerda: - Mozgásos nap megszervezése. - Futó és fogójátékok szervezése az udvaron. Csütörtök: - Szőlőfürt készítése só-liszt gyurmából - Seregélyes játék eljátszása - Csőszjáték az udvaron. - Az udvar előkészítése a szüretre. Péntek: - A szüret lebonyolítása - Szőlőtőkék leásása az udvaron.

19 - Szőlőszemek szemelgetése a csoportszobában, közben matematikai tapasztalatok: kisebb-nagyobb, több-kevesebb megállapítása. - Szőlőkoszorú készítése. - A szüret folyamatának eljátszása (szőlőszedés, darálás, mustkóstolgatás) - Táncház az udvaron. Óvoda-iskola átmenet segítése: A leendő elsős tanítók meghívása a hét programjaira, bevonásuk a versenyjátékokba, dalos játékokba. Közös saláta készítés. A volt nagycsoportosok meghívása a szüretre, közös játékok az udvaron. Irodalmi nevelés, mese-vers: T.: Téma-1: Gyümölcsös (3-4 évesek) I-II. szint A.: Weöres Sándor: Kert (vers) Cél: - Új vers bemutatása, gyakorlása. - A vers hangulatának, az ősz jellegzetes gyümölcseinek érzékeltetése óvodapedagógus bemutatásával. - A gondolkodási műveletek fejlesztése a vers bemutatása előtti és utáni beszélgetéssel. Megelőző tevékenység: találós kérdések gyümölcsökről, csujjogatók mondása. Vizuális nevelés: T.: Szőlőfürt készítése só-liszt gyurmából. Cél: - Szerezzenek tapasztalatot arról, hogyan viselkedik a só gyurma sütés hatására. - A finommotorika és a tapintásos észlelés fejlesztése. - A gyurmázás alaptechnikáinak (sodrás, gömbölyítés, lapítás stb.) gyakorlása. Zenei nevelés A.: Lipem, lopom a szőlőt dalos játék Hf.: Halk-hangos éneklés érzékeltetése báb segítségével. Zh.: Ettem szőlőt.

20 Matematikai tapasztalatok: Méretek, formák különbségek, azonosságok felismerése, csoportosítása, válogatása, több szempont szerint. Halmazok képzése, párok keresése, több-kevesebb megállapítása. Mozgás: - Kompetencia programcsomag Kiegészítő segédlet 5. füzet: oldal LEVEGŐ elem: 1. Fussunk! 2. Bújjunk! 3. Keress egy házat! Célunk: az örömteli, mindennapos mozgás, a mozgáskedv fenntartása. A mozgásigény a gyermek életkori sajátossága, kedvezően befolyásolja az értelmi és szociális képességek alakulását is. A mozgásos játékok közben változatos mozgásformákkal ismerkedhetnek meg a gyermekek. Dramatikus elemeket tartalmazó játékok: - Seregélyes játék - Csőszjáték Kompetencia programcsomag 6. füzet: Játékok bábokkal, játékok meseládikóval T.: Táncolók: Weöres Sándor: Ugrótáncot jókedvemből 54. oldal Cél: - báb táncoltatás, táncritmusra íródott vers bemutatásával - a játékos kedv, a ritmus megérzése és a bábtáncoltatás elsajátítása. Kompetencia: Játék tánc élet: 28. oldal T.: Táncok Cél: - Egyszerű dunántúli motívumok tanítása Eszköz: Játék és tánc az óvodában: I CD. Óvodapedagógusi feladatok: - Időpontok egyeztetése.

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

AKTUALITÁSOK. Tevékenységi tervek Központi óvoda. Időpont. Tevékenységi kör. A konkrét feladat

AKTUALITÁSOK. Tevékenységi tervek Központi óvoda. Időpont. Tevékenységi kör. A konkrét feladat AKTUALITÁSOK Tevékenységi tervek 2017.03.01. 2017.05.31. Központi óvoda Időpont Tevékenységi kör A konkrét feladat 1 / 50 megnevezése 2017. március Ünnepek, hagyományok Nőnapi megemlékezés Március 15.-e

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Húsvét projekt a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 3. osztályában 2010. március16-március 25. Készítette: Homoki Zsuzsanna 1 1. nap március 16. Biblia,

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

A NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉG PROJEKTTERVE 2005-2006-OS TANÉVRE

A NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉG PROJEKTTERVE 2005-2006-OS TANÉVRE A NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉG PROJEKTTERVE 2005-2006-OS TANÉVRE HOPPONDÁRÉ A NÉPHAGYOMÁNYOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPLEX PROJEKT TERV ŐSZELŐ (FÖLDANYA HAVA) Szeptember a néphagyomány szerint a ősz kezdete, megkezdődnek

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Húsvét projekt Készítette: Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. TÁMOP-3.1.4/09/1.-2009.-0012 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

CSOPORTNAPLÓ. TÁMOP-3.1.4/09/1.-2009.-0012 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben CSOPORTNAPLÓ TÁMOP-3.1.4/09/1.-2009.-0012 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Biga-csiga csoport 2012/2013

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017

A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017 A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017 NEVELÉSI ÉVÉNEK ESEMÉNY NAPTÁRA Kőröshegy, 2016 augusztus 30. szeptember 0.hét /augusztus 29- szept. 2./ 1.hét 1. Termek berendezése a gyerekek fogadására

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Önálló Innováció Címe: Kanyarog a dallam

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Ősszel a táj piros, sárga

Ősszel a táj piros, sárga A tervezés időszaka: 2016. 09. 01. - 11. 30. Ősszel a táj piros, sárga Jeles nap, ünnep, Munkatársi értekezlet A pedagógiai év első félév programjai, felelősök hozzárendelése. Szeptember 07. Együttes (felnőtt).

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk 2010/2011 Időtartama:2010.szeptember 20 - október 20-ig BENEDEK ELEK PROJEKT ÖSSZEGZÉSE A három hetet meghaladó projekt

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok NÉPTÁNC 1. évfolyam Témakörök: I.Bemelegítés, tánctechnika II. Ritmika III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok V. Néptáncok Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika Járás,

Részletesebben

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS Programterv augusztus 21- szeptember 30. 08.21. 08.25. 08. 26. 08. 28. 08. 30. 08.25-08.29. 09.01-09. 05. 09-01. 09 06. 09. 16. Szept. utolsó hete 09.29. Szülői ért. az új gyerekek szülei számára Alakuló

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

A család című témahét

A család című témahét Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, Fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Dienes Lajos Tagóvoda,

Részletesebben

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra)

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) ünnepitabi14_6.qxp 7/25/2006 5:59 PM Page 6 Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) 6 Szeptember 1. Bemutatkozás Az éves program ismertetése Az elkészítendõ ok bemutatása Ismerkedés az Ünnepváró könyvvel

Részletesebben

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22.

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Hétfő 07. 18. 9.15-10.00 Bemutatkozás-ismerkedés. 10.00-12.00 Zeneiskola - Fúvószenekar bemutatója, hangszerek kipróbálása

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben