JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA"

Átírás

1 JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA Projekt: ÁROP-1.A Csenger Város Önkormányzata

2 Tartalomjegyzék A. Vezetői összefoglaló... 3 I. Bevezető... 3 II. A dokumentum célja... 3 III. Az elemzéssel érintett jogszabályok, elemzésük alátámasztása... 5 B. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény... 7 I. Önkormányzati feladatok egyértelmű meghatározása... 8 II. Az államigazgatási feladatok szabályozásának új rendszere III. A térségi feladat-ellátási rend kiterjesztése, társulási rendszer intézményének erősítése.. 12 IV. Kötött finanszírozási rendszer /feladatfinanszírozás/ bevezetése C. A jogszabályi környezet felülvizsgálatának módszertana, priorizálás szempontrendszere I. A priorizálási folyamat eredménye II. A kiválasztott szempontok kibontásának megvalósítási időtartama III. A felülvizsgálat eredményeképpen elkészülő dokumentum A. Összegzés

3 A. Vezetői összefoglaló I. Bevezető Az elmúlt években az önkormányzati világot számos változás, átszervezés érintette, mely folyamat a korábbi jogszabályi környezet felülvizsgálatát, új ágazati szintű szabályozás elfogadását, és szervezeti, állományi értelemben véve önkormányzati szinten egy új struktúra kialakítását jelentette. Az átszervezésnél az új önkormányzati rendszer kialakításakor a demokratikus működés, és a helyi önkormányzás jogának követelményrendszerét továbbra is szem előtt tartó, ugyanakkor a település-centrikusság, és széles körű autonómia fogalmait újraértelmező, a korábbi rendszer ellentmondásainak kiküszöbölése érdekében a helyi és területi közigazgatási rendszert teljesen új alapokra helyező struktúra kialakítása volt a cél. Az átalakítás a folyamatban lévő államszervezeti reform, és az állam szerepének átértékelése mellett történt. Ennek során a megújult gazdasági, társadalmi környezet kihívásaira történő reagálás, az államigazgatási feladatok államigazgatási szervekhez történő telepítésének szándéka, az államigazgatás újjászervezése során a területi elv alkalmazása érvényesültek kiemelt szempontokként. A Magyari program beavatkozási területei vonatkozásában a legkevésbé eredményes az eljárások területe, melyet számos tényezővel indokolhatunk, hiszen a reformok gyakorlatba történő átültetése nem jelenti azok várt hatásainak azonnali érvényesülését. Jelen dokumentummal, illetve az annak eredményeképpen elkészülő, útmutató jellegű segédlettel a célunk az, hogy ezeket a negatív hatásokat minimálisra csökkentsük. II. A dokumentum célja Általánosságban a közigazgatás szervezetrendszerének működésére vonatkozóan a jogszabályok által egy szervezet hatáskörébe utalt feladatok ellátását, az ún. szakmai feladatok megvalósítását, valamint az adott szerv funkcionális, a mindennapi működéshez nélkülözhetetlen feladatok megszervezését, ellátását különíthetjük el. Előzőhöz tartozhatnak többek között például az egyes hatósági ügyek, vagy a jogalkotással kapcsolatos feladatok ellátása, utóbbihoz pl. a humánpolitikai terület, az egyes gazdasági folyamatok, stb. Jelen tanulmány célja, hogy az első területhez tartozó, 3

4 tehát alapvetően a szakmai jellegű munkát befolyásoló, illetve az azzal kapcsolatos ügyintézést megkönnyítő dokumentum elkészítésével közelebb kerüljünk egyrészt az ügyfélközpontú közigazgatás megvalósításához, illetve annak kiteljesítéséhez, ezen keresztül pedig pozitívan befolyásoljuk a hatékonysági mutatókat. Ezáltal nemcsak az ügyfelek elégedettsége növekszik, hanem ezen keresztül az ügyintéző hatékonysága is. Azáltal, hogy egy felhasználói szintű dokumentum készül, egyrészt segítséget nyújtunk az ügyfelek részére, az intézményrendszerben történő eligazodásban, másrészt a jogszabályok értelmezése útján hatékonyan hozzájárulunk a mindennapi ügyintézés gördülékeny megszervezéséhez. A fentiekben jelzett változások az önkormányzatok feladatellátását, és az ott dolgozókat közvetlenül, az önkormányzatokkal napi kapcsolatban álló ügyfeleket közvetetten érintették. Jelen dokumentum további célja, hogy közérthető, átlátható rendszerbe foglalja az önkormányzati hivatalok kialakításával, ezzel párhuzamosan a járási hivatalok felállításával az egyes államigazgatási feladatokat, és hatásköröket, azok címzettjeit, és a feladatellátás új rendszerét. Ezt az ügyfeleket, és az önkormányzati alkalmazottakat leginkább jellemzően érintő két jogszabály elemzésével mutatjuk be, melyek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, és a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény. A módosulások természetesen jóval szerteágazóbb területet érintenek annál, amit fent hivatkozott két jogszabály lefed. A teljesség igénye nélkül: családtámogatás, közneveléssel együtt járó feladatok, szabálysértési ügyek, építésfelügyeleti, és egyes építésügyi hatósági feladatok, gyámhivatali ügyek, illetékekkel kapcsolatos jegyzői hatáskörök, körzetközponti okmányirodai ügyek, stb. Ezekre érintőlegesen, utalás szintjén térünk ki. Azok az ügycsoportok, melyek teljes egészében átemelésre kerültek a járási hivatalokhoz /okmányiroda, gyámhatóság/ nem kerülnek elemzésre, hiszen itt egyértelmű, hogy az ügyintézés egész menetében, és valamennyi ügycsoportban a járási hivatalt szükséges az ügyfélnek felkeresnie. A felhasználói szintű dokumentumban, melyet az ügyféltérben kívánunk elhelyezni, elsősorban azokat az ügycsoportokat elemezzük, melyek a Járási Hivatalok felállítását, és a Közös Önkormányzati Hivatal kialakítását követően átszervezésre kerültek. A dokumentumban vizsgált, az 4

5 önkormányzati működés kereteit alapjaiban meghatározó, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény vizsgálatának célja közvetlenül az alkalmazottak, viszont közvetetten az önkormányzattal kapcsolatban állók tájékoztatását is szolgálják. Számos területen érezhető ugyanis az új törvény elfogadását követő változás /pl.: társulások megszűnése, átalakulása, intézmények átszervezése, stb./. Az elemzés elvégzését követően egy olyan dokumentumot kívánunk elkészíteni, mely a jogszabályi környezet módosulását követően, az intézményrendszerben bekövetkező változásokat követi nyomon, és ad naprakész információt az érdeklődőnek, másrészt mely egyértelműen körülhatárolja azokat az ügycsoportokat, amelyek esetében a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal, és azokat, melyek a Járási Hivatal feladat,- és hatáskörébe kerültek át. III. Az elemzéssel érintett jogszabályok, elemzésük alátámasztása Az elemzés elvégzése során tekintettel kell lennünk mindazon tényezőkre, melyek a jogszabályi környezet változásából, a járások kialakításával, és önkormányzati hivatalok megalakításával kapcsolatban a szervezeti átalakításból adódóan megváltozott körülményeket teremtettek. A projekt szakmai koncepciója értelmében a felülvizsgálat során a projekt által érintett ügycsoport, illetve feladat/szolgáltatás kereteit meghatározó jogszabályok listájának felsorolása, valamint a főbb jogi rendelkezések érthető összefoglalása történik, felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként. A projekt által érintett ügycsoport, illetve feladat/szolgáltatás kereteit meghatározó jogszabályokat értelmezhetjük a szakmai megvalósítás során elkészült tanácsadói dokumentumok tükrében. Ezek a következők: ÁROP-1.A.2 felülvizsgálata, Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly, Étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása, A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése, A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos nyomon követése. Ekkor viszont olyan területeket is érintünk, /ÁROP-1.A.2 felülvizsgálata, Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly, A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos nyomon követése/ melyek egy ügyfél szempontjából nem feltétlenül lesznek relevánsak. 5

6 Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok szervezetére, működésére, feladataikra, és hatásköreire vonatkozó alapvető szabályokat tartalmazó jogszabály felülvizsgálatát követően új önkormányzati törvény került elfogadásra, az elemzésnek részét képezi Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseinek értelmezése. A jogszabályi környezet felülvizsgálata során az ügyfelek tájékoztatása, és a jogszabályokban foglaltak közérthetőségének biztosítása alapvető szempont, ezért azokat a rendelkezéseket elemezzük a dokumentumban, melyekkel mindennapi ügyintézés során, vagy valamely önkormányzat által biztosított szolgáltatás igénybevétele során találkozhat az ügyfél. Az Mötv. egyéb rendelkezéseinek értelmezése a megváltozott feladat-ellátási rendre tekintettel érintőlegesen történik, hiszen ezen a területen is lehetnek az ügyfeleket érintő vonatkozású módosulások /pl. Intézményátszervezés/ A felülvizsgálat másik eleme a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény. Említésre méltó még a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, az ügyfelek magas számára tekintettel. Mindhárom jogszabály a projekt által érintett ügycsoport, illetve feladat/szolgáltatás kereteit meghatározó tartalmú szabályozással bír. Az Mötv. rendelkezései esetében ez a feltétel kétséget kizáróan érvényesül, az Sztv. esetében pedig igazolható a projektszintű kapcsolat az Étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása megnevezésű projektelemmel. A projekt során elkészült tanácsadói dokumentumokra tekintettel célszerű még érintőlegesen a Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata elnevezésű dokumentum által érintett területeket elemezni / intézményátszervezés oldaláról / valamint A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése elnevezésű dokumentummal érintett feladatokkal foglalkozni. Mindkét terület azonban összefüggésben áll a fent említett közigazgatási reform megvalósítása következtében az önkormányzatoknál elvégzett 6

7 szervezeti és személyi állományt érintő változtatásokkal, tehát ezeknek a területeknek az elemzése az Mötv rendelkezéseinek átvilágítása útján közvetetten megtörténik. B. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény Az elemzés során sorra vesszük először az Mötv azon rendelkezéseit, melyek január 1. napjával jelentősen megváltoztatták az önkormányzatok működésének kereteit. Amellett, hogy az önkormányzati rendszer, és az önkormányzatok működése betöltötte hivatását, nyilvánvalóak voltak azok a visszásságok, melyek orvoslása az önkormányzatokat behatóan érintő közigazgatási reform végrehajtása során folyamatban van. Így például az elaprózódott településszerkezet, mely a széles spektrumú feladatellátási kötelezettséggel járt, vagy a települések pénzügyi- gazdasági helyzete, az adósságállomány kezelése, stb. Az új önkormányzati törvény megalkotásával a jogalkotó célja a helyi önkormányzás jogának változatlan tartalommal történő biztosítása mellett az önkormányzati autonómia szigorúbb, felügyeleti elemeket alkalmazó érvényesítése. Kiemelt szempontként érvényesültek az alábbi területek, melyeket vizsgálatunk középpontjába állítunk: a.) önkormányzati feladatok egyértelmű meghatározása b.) a térségi feladat-ellátási rend kiterjesztése c.) társulási rendszer intézményének erősítése d.) kötött finanszírozási rendszer /feladatfinanszírozás / bevezetése Tekintettel arra, hogy jelen tanulmány célja egy jogszabályszöveget közérthető módon összefoglaló, útmutató jellegű dokumentum készítése, az elemzés ennek tükrében történik. Az egyes elemzésre kerülő jogszabályrészeket követően bemutatásra kerül az az ügyféltérben, illetve városi honlapon elhelyezésre kerülő dokumentum, mely útmutatásként szolgálhat az állampolgárok, ügyfelek részére. 7

8 I. Önkormányzati feladatok egyértelmű meghatározása Az önkormányzati feladatok meghatározása során nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szabályozás I. fejezetében rögzített rendelkezéseket. A jogszabály újítását, és a megváltozott társadalmi, gazdasági helyzethez történő igazodás igényét, és a globalizálódó világ kihívásaival szembeni helytállás igényét találhatjuk abban, hogy az öngondoskodás, az önfenntartás követelménye megjelenik a törvényben. A helyi önkormányzás kollektív jogához ezentúl az egyént terhelő kötelezettségek társulnak, úgymint a közösségre háruló terhek enyhítési kötelezettsége, képességekhez, és lehetőségekhez mérten a közösségi feladat-ellátási kötelezettség, a közösségre háruló terhek öngondoskodás útján történő enyhítési kötelezettsége. A szabályozás újító jellegét mutatja, hogy a magánjogban már meglévő, kiforrott tartalommal, és jogértelmezési gyakorlattal rendelkező fogalmakat, / úgymint a jóhiszemű joggyakorlás követelménye, a kölcsönös együttműködés elve, a társadalmi rendeltetésüknek megfelelő joggyakorlás követelménye / honosít meg közjogi viszonyokat szabályozó területen. Fenti szabályozás ugyan közvetlenül nem érinti a szélesebb értelemben vett ügyfélkört, és nincs helye feltétlenül egy útmutató jellegű dokumentumban, ám a szabályozás újszerű, a megváltozott viszonyokra reagáló, egész törvényen végigvonuló jellegének érzékeltetése érdekében említésre méltó. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározását a jogszabály ig terjedő szakaszai szabályozzák. A szabályozás jellemzője, hogy az önkormányzati kötelező feladat- és hatáskör megállapítása során differenciál, a teljesítőképességre, lakosságszámra, összefoglalóan az eltérő képességekre tekintettel. Garanciális jelleggel kimondja, hogy a hatáskör telepítéssel egyidejűleg rendelkezni szükséges annak ellátásához szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi, és gazdasági feltételekről. A szabályozás lehetővé teszi, hogy egy nagyobb teljesítőképességű, és lakosságszámú települési önkormányzat számára előírt kötelező önkormányzati feladatot más települési önkormányzat önállóan, vagy akár társulásos formában átvállalhasson. Ennek feltétele, hogy a feladat ellátását lakossági igényekkel tudják alátámasztani, gazdaságosabban, és 8

9 legalább ugyanolyan szakmai színvonalon, többlet állami támogatás igénybevétele nélkül történjen a feladat átvállalás. Nem szűnik meg ugyanakkor a feladat eredeti címzettjének ellátási felelőssége, amennyiben a feladat ellátásával felhagy az azt átvállaló önkormányzat, ebben az esetben ugyanis a feladat eredeti címzettjének ellátási kötelezettsége feléled. Ez garanciális jelentőségű szabályozás, biztosítva az ellátási kötelezettség folyamatos teljesítését. Az önkormányzati feladatok ellátásáról a jogszabály a okban rendelkezik. Nem találunk tételes feladat-és hatáskör telepítést. Ez az ágazati jogszabályokban lefektetett szabályokban található meg. A helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok meghatározása ez alól kivétel, hiszen arra tételes szabályozást találhatunk az önkormányzati törvényben. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok vonatkozásában a nyelvtani értelmezés szerint helyi önkormányzati feladatként nevesítettek nem taxatív felsorolást jelentenek. 1 Ezt erősíti az a szabály is, miszerint törvény a helyi közügyek, (1) 2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. 3 szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 9

10 valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat. A megváltozott társadalmi, gazdasági körülményekre történő reagálást mutatja, hogy a feladatok felsorolását követően, elkülönült szakaszban rendelkezik a jogszabály a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatban az önkormányzatot terhelő kötelezettségekről, a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonásáról. Megjelenik, új szabályként az Európai Unió, illetve egyéb nemzetközi szervezetek felé fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban az önkormányzatok jogsértő mulasztása esetére a Kormány beavatkozási lehetősége. II. Az államigazgatási feladatok szabályozásának új rendszere Az önkormányzatok szervezetét, feladat- és hatásköreit legmeghatározóbb módon az államigazgatási feladat-és hatáskörök átszervezése, illetve azok járási hivatalokhoz történő átadása jelentette. Az Mötv. jelenlegi szabályozási rendszere tartalmaz ugyan az államigazgatási feladat-és hatáskörökre vonatkozó szabályozást, miszerint törvény, vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet a polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, jegyző, valamint közös önkormányzati hivatal ügyintézője számára államigazgatási hatáskört állapít meg, ám az egyéb jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kirajzolódnak az önkormányzati hivatalok és járási hivatalok felállításával kapcsolatban az átszervezés tartalmi elemei. A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 18/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási hivatal ágazati szakigazgatási szerveket nevesíti a gyámhivatali a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására, a járási építésügyi hivatal az építésfelügyeleti hatósági és egyes jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági feladatok ellátására, (2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat. 10

11 a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal az építésfelügyeleti hatósági, az egyes jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági, és a kulturális örökségvédelmi hatósági feladatok ellátására, állat- egészségügyi és élelmiszer-ellenőrzési, élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmány-ellenőrzési feladatok ellátására, a járási földhivatal az ingatlanügyi és telekalakítási feladatok ellátására, a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok ellátására, a járási nép-egészségügyi intézet a nép-egészségügyi feladatok ellátására kijelölt szervekként. Fentiek értelmében a kormányrendeletben meghatározottak szerint az eddig önkormányzatok által ellátott államigazgatási ügycsoportok államigazgatási szervekhez történő telepítése történik meg. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény kimondja, hogy a települési önkormányzatok mindazon vagyona, vagyoni értékű joga, mely az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítja, január 1. napjától állami ingyenes használatba kerül. Az alábbi ábra szemlélteti azokat az ügycsoportokat, melyek az átszervezést követően a járási hivatalokhoz kerültek át, illetve azokat, melyek továbbra is jegyzői hatáskörben maradtak. 11

12 hagyatéki eljárás birtokvédelmi ügyek adóigazgatás és adóvégrehajtás anyakönyvi ügyintézés egyes építésügyi igazgatási feladatok járásszékhely település Jegyzője esetében / első fokú építési hatósági eljárások ( I. fokú építési, bontási, használatbevételi, fennmaradási engedélyezési eljárások ) Jegyzőnél maradó ügycsoportok kereskedelmi engedélyezéssel kapcsolatos ügyek belterületi parlagfűmentesítés gyermekvédelmi támogatások szociális ellátások, melyek helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötöttek helyi állattartás szabályozása iparigazgatás egyes gyámügyek/ óvodáztatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása/ egyes szociális igazgatási ügyek / ápolási díj megállapítása (méltányossági alapon), közgyógyellátás megállapítása ( méltányossági alapon ), aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás Járási hivatalhoz kerülő ügycsoportok okmányirodai feladatok / lakcímnyilvántartás, személyazonosító okmányok kibocsátása, gépjármű-nyilvántartás, útlevél igazgatás / egyes gyám - és gyermekvédelmi ügyek / védelembevétel, iskoláztatási támogatás / egyes szociális ügyek / épolási díj megállapítása alanyi jogon, közgyógyellátás megállapítása alanyi, normatív jogon, időskorúak járadéka / köznevelési feladatok vállalkozói tevékenység engedélyezése egyes állategészségügyi feladatok kijelölt járási hivatalok esetében építésfelügyeleti hatósági eljárás, egyes építésügyi hatósági feladatok / összeférhetetlenség esetén / menedékjogi ügyek szabálysértési feladatok III. A térségi feladat-ellátási rend kiterjesztése, társulási rendszer intézményének erősítése Az önkormányzatok működését jelentős mértékben befolyásolta, az intézményi struktúra átalakításán, illetve a korábbiakban jellemző, az egyes feladat ellátásokat biztosító szervezeti formák átszervezésén keresztül a megváltozott jogszabályi környezet. Csenger Város Önkormányzat vonatkozásában ez a következőket jelentette: 1./ Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal megalakulása, illetve a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések vonatkozásában a korábbi polgármesteri hivatalok megszűnése, helyettük kirendeltségek működtetése. 12

13 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény önkormányzati feladat, és hatáskör átszervezésre reflektáló szakaszai rendelkeznek a közös önkormányzati hivatalok létrehozásának kérdéseiről. Közös önkormányzati hivatalt hozhatnak létre az egy járáson belül található községi önkormányzatok, melyek lakosságszáma legfeljebb kétezer fő, és területüket legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, oly módon, hogy a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. Az új szabályozás bevezetése Csenger Város, és a környező Települések önkormányzatai esetében egy széles körű együttműködésen alapuló költségvetési szerv létrehozását, és a költségvetési szervbe 7 Település egykori Polgármesteri Hivatalának beintegrálását jelentette. 2 Jogelődök: Csengeri Polgármesteri Hivatal, Csengersima-Szamosbecs- Községek Körjegyzősége, Pátyod-Szamosangyalos Körjegyzősége, Komlódtótfalu Községek Ura és Csengerújfalu Köszégi Önkormányzatok Képviselő- testületeinek Körjegyzősége Átszervezést követően kirendeltségekként működő szervezeti egységek: Csengersima, Csengerújfalu, Szamosbecs, Szamosangyalos, Komlóstótfelu, Szamostatárfalva Községek területén működnek. Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal A Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a Mötv.- ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Csenger, Csengerújfalu, Csengersima, Szamosbecs, Szamosangyalos, Szamostatárfalva, Komlódtótfalu települések vonatkozásában a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás szerint. A Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a Csenger Többcélú Kistérségi Társulás, munkaszervezeti feladatait, és Csenger Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ gazdálkodásából eredő feladatokat is. 2 Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Települések: Csenger Város, és Csengerújfalu, Csengersima, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamostatárfalva, Komlódtótfalu Községek. 13

14 c./ Társulási megállapodások felülvizsgálata, ami szervezeti értelemben az alábbi területeken éreztette hatását: Az Mötv (1) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül az önkormányzatoknak felül kellett vizsgálniuk a törvény hatálybalépése előtt megkötött társulási megállapodásaikat, és azokat a megváltozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő tartalommal volt szükséges módosítaniuk. a.) Csenger Többcélú Kistérségi Társulás- társulási megállapodásának felülvizsgálata megtörtént, ám tekintettel arra, hogy a jogszabályi változásokat megelőzően is jogi személyiségű társulás formájában működött, ezen társulás esetében a felülvizsgálat a társulási megállapodás aktualizálását, az egyéb jogszabályi, módosuló rendelkezések átvezetését jelentette. Az óvodai nevelési feladatok ellátására korábban létrejött társulási megállapodás felülvizsgálata is szükségessé vált. Csenger Mikrotérségi Óvodai Intézményfenntartó Társulás- társulási megállapodás felülvizsgálata történt, mely során a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvényrendelkezéseinek megfelelő, intézményfenntartó társulás társulási megállapodása megszűntetésre került. Ezt követően az óvodai nevelési feladatok létrehozása érdekében jogi személyiségű társulás létrehozása történt, Csenger Mikro- Térségi Óvodai Társulás elnevezéssel. Az új társulás Csenger Város, és Szamosangyalos, Szamostatárfalva, Komlódtótfalu, Csengerújfalu Községek közigazgatási területére kiterjedően látja el feladatait. Létrehozása szervezeti, és jogi értelemben is módosulást jelent, a korábbiakhoz képest. Tekintettel arra, hogy egy jogi személyiségű társulás biztosítja a feladat ellátását, szükséges volt a társulás működéséhez szükséges feltételek megteremtése. Az átalakítás érintette a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalt is, hiszen a társulás munkaszervezeti feladatait feladat ellátási megállapodás alapján a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Szervezeti értelemben a módosulást a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény is indokolta, hiszen míg korábban az óvodai, és iskolai nevelés biztosítása önkormányzati feladat volt, a köznevelési feladatokat biztosító intézmények állami fenntartásba kerülésével az óvodai nevelési feladatok ellátása maradt az önkormányzatok feladatai között. Az átszervezés több intézményt érintően történt. Míg korábban a többcélú intézményként működő, az óvodai nevelési 14

15 feladatokat, valamint a közművelődési, közgyűjteményi, és egyéb feladatokat is ellátó Petőfi Sándor ÁMK intézménye integráltan biztosította az óvodai nevelési, és az iskolai oktatási feladatokat, a módosulást követően a megszüntetésre kerülő integrált intézményből az óvodai nevelési feladatok kiemelésre kerültek. Az újonnan létrejövő jogi személyiségű társulás által létrehozott költségvetési intézmény, a Riskó Ignác Óvoda biztosítja az óvodai nevelési feladatok ellátását, Csenger székhellyel, egy csengeri, és egy szamosbecsi telephellyel. Az óvodai feladatok ellátására létrehozott új intézmény megalapításával párhuzamosan megtörtént a Csengeri Önkormányzati Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének átszervezése is. A korábbi integrált intézményként működő ÁMK megszűntetésével ugyanis az óvodai / jogutód: Csenger Mikro- térségi Óvodai Társulás által fenntartott Riskó Ignác óvoda / feladatok kiszervezése, és a nevelési feladatok államosítása mellett gondoskodni kellett a korábbi intézmény által ellátott egyéb feladatok további, folyamatos megszervezéséről is. Ezt a Csengeri Önkormányzati Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének átszervezésével, és az ÁMK által korábban ellátott, óvodai, és köznevelési feladatok kiszervezését követően maradt egyéb feladatok - többek között a bölcsődei ellátás, művelődési, közgyűjteményi, múzeumi tevékenységek ellátása, diák-és tömegsport, közművelődési és egyéb kötelező vagy nem kötelező önkormányzati feladatok - integrálásával biztosítottuk. IV. Kötött finanszírozási rendszer /feladatfinanszírozás/ bevezetése Jelentős változást jelentett az önkormányzatok működésében, a finanszírozás terén véghezvitt reform évtől az önkormányzati feladatellátás és ezzel együtt az önkormányzati finanszírozás is alapjaiban változott meg. Jelentős változás ettől kezdődően, hogy a kötelező feladatok ellátására a központi költségvetés nem normatív alapú támogatást biztosít, hanem felhasználási kötöttség mellett általános működési illetve ágazati feladatokhoz rendelt támogatásokat. Az önkormányzati kötelező feladatok ellátására a központi költségvetés feladatalapú támogatást biztosít, ami azt jelenti, hogy minden központi forrás kötött felhasználású (feladatfinanszírozás), év végén elszámolási kötelezettség terheli. Ez mindenképpen egy fegyelmezett, költséghatékony gazdálkodás 15

16 bevezetését igényli, mely területen a pénzügyi fegyelem megfelelő ellenőrző, és kontrollrendszerrel kerül kiegészítésre. C. A jogszabályi környezet felülvizsgálatának módszertana, priorizálás szempontrendszere Fentiekben vázolt körülmények, és tényezők azok, melyek az elmúlt évben jelentősen megváltoztatták az önkormányzatok által ellátandó feladatok körét, struktúráját. Az alábbiakban azokat a szempontokat vesszük sorra, melyek szükségesek ahhoz, hogy a feladat- ellátást befolyásoló körülmények közül kiválaszthassuk azokat, melyeken keresztül - jelen tanulmány céljának megfelelően - biztosítani tudjuk az ügyfeleket, és ügyintézőket leginkább érintő változások rendszerbe foglalását, és áttekinthetőbbé tételét. A felülvizsgálat módszertana során egy olyan priorizálási rendszert alkalmazunk, melyben meghatározunk az adott problémakörrel kapcsolatban olyan szempontokat, melyeknek teljesülnie kell ahhoz, hogy az adott problémával foglalkozzunk. A szempontokat 1-től 5-ig terjedő skálán terjedő pontszámmal értékeljük, és azokkal a problémákkal kapcsolatban dolgozunk ki megoldási javaslatot, melyek elérték legalább az összesítés során a 8-as pontszámot. Nagyon fontos a piorizálás módszertanának alkalmazása során egy olyan szempontrendszert kialakítani, mely illeszkedik az alkalmazás területének sajátosságaihoz, annak szervezeti, és személyzeti feltételeihez. Azáltal, hogy a dokumentum eredményeképpen elkészül egy, elsősorban az ügyfelek tájékozódását, és jogkövető magatartás elősegítését biztosító dokumentum, közelebb kerülünk az ügyfélközpontú, hatékony közigazgatás követelményének érvényesítéséhez. A priorizálási szempontok a következők: Az intézkedés eredményessége: Az adott intézkedés bevezetésével, alkalmazásával közérthetővé válik az elemzett jogszabályok szövege. Mennyire tudja szolgálni az adott intézkedés bevezetése az ügyfélközpontú közigazgatást: Az elemzések eredményeképpen elkészülő, a szélesebb értelemben 16

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A magyarországi önkormányzati rendszer áttekintése a helyi önkormányzatok szerepe és felelőssége. Dr. Zongor Gábor

A magyarországi önkormányzati rendszer áttekintése a helyi önkormányzatok szerepe és felelőssége. Dr. Zongor Gábor A magyarországi önkormányzati rendszer áttekintése a helyi önkormányzatok szerepe és felelőssége Budapesti Gazdasági Főiskola 2013. Március 6. Dr. Zongor Gábor TÖOSZ főtitkár I. A magyar helyzet 1990-2012

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Közigazgatási szféra

Közigazgatási szféra Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2016/2017. tanév őszi félév Urbanne.monika@gtk.szie.hu

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az R. 3. (2) bekezdésben a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép.

Az R. 3. (2) bekezdésben a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép. Ócsa Város Önkormányzat../2013.(...)sz. önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzata

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén 3. számú napirendi pont a Képviselő-testület 2015. február 9-i ülésén 2016. évi költségvetés tervezetének benyújtása és a költségvetési rendelet főösszegeinek elfogadása Az Országgyűlés elfogadta Magyarország

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-158/2015. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld.

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. november 14-I ÜLÉSÉRE MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. november 14-I ÜLÉSÉRE MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK IKTATÓSZÁM: 07-7/66-5/2013. TÁRGY: A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁ- SOKRÓL ÉS GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖN- KORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA MELLÉKLET:. E L Ő T E R J E S

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 6.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 23-án, 17 00 órakor megtartandó ülésére A képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 3. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca. Telefon: 85/50-000 Telefax: 85/50-055 Ügyiratszám: 6278//206. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város Önkormányzata

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről szóló 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben