Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok"

Átírás

1 Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján által alapított költségvetési szerv által ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Köztemető fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység Kiemelt állami és önkormányzati Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése rendezvények Polg.Hiv. Feladatellátás módja által intézményi keret nélkül ellátott Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Növénytermesztés és állattenyésztés kapcsolódó szolgáltatások Egyéb szervezet útján

2 Erdőgazdálkodás Út, autópálya építése Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (vallási turizmus, zarándokturizmus fejlesztése,) Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Kalocsa és Térsége Nonprofit Szolgáltató Kft Kalocsa Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése TI-TÓ Kft. Solt Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztési projektek és támogatásuk Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás, közkifolyók) Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Kiskunsági Vízközmű Szolgáltató Kft Háziorvosi alapellátás 1.MEDICAL TM BT. 2.Dr Wéber és Krup. BT

3 3.Dr Váradi MED Bt Háziorvosi ügyeleti ellátás Mendical Zrt. Szigetszentmiklós Fogorvosi alapellátás Dr Dávid Gyöngyi egyéni vállalkozó Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Család- és nővédelmi, egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (sportpályák, műfüves sportpálya) Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Költségvetésében: a Pataji Könyvtári szolgáltatások Községi Könyvtár, mint önálló szervezeti egysége útján Múzeumi gyűjteményi tevékenység Dunapataji Múzeumi tudományos feldolgozó és Helytörténeti és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Néprajzi Gyűjtemény Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység (Pataji Múzeum) mint önálló szervezeti egység útján Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése) Egyéb kiadói tevékenység (Pataji újság) Civil szervezetek működési támogatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása

4 Nemzeti kulturális együttműködés Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvoda Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, Óvoda ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Idős, demens betegek nappali ellátása Gondozási Központ Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása Gyermekjóléti szolgáltatások Térségi Családsegítő és gyermekjóléti Társulás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásai Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés (Gondozási Központ) Házi segítségnyújtás (Gondozási Központ) Családsegítés Térségi Családsegítő és gyermekjóléti Társulás

5 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek, Óvoda 1 Röviditések:Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény Dunapataj, Petőfi S. u. 20. () Dunaptaji Polgármesteri Hivatal Dunapataj, Petőfi S. u. 20. () Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Dunapataj, PetőfiS. U. 5. (óvoda)