Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı"

Átírás

1 Szám: IV.110/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének január 30-án (csütörtökön) 9 óra 26 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Dr. Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné, Ilosfai Gábor, Kıvári László, Lemle Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula képviselı Összesen: 11 fı Távolmaradását jelezte: Ülés közben érkezett: Dr. Horváth Kálmán képviselı Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Göttlinger István aljegyzı, Dr. Kajos Nikolett aljegyzı, Pál József igazgatóság vezetı, Märcz László igazgatóság vezetı, Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı, Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı, Herr Teréz fıépítész, Farkas Éva osztályvezetı, Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı Horváth István polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 11 fı képviselı jelen van, a közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést. Dr. Hadházy Ákos képviselı: Interpellációt szeretne intézni az alábbi személyekhez és témákban: - Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz Mammográfiai vizsgálat címmel, - Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz Az Agóra beruházásnál ellopott kábelek címmel, - Ács Rezsı alpolgármesterhez Csempe árak címmel, - Horváth István polgármesterhez Téltábornok címmel, - Ács Rezsı alpolgármesterhez Kinevezés címmel. Ilosfai Gábor képviselı: Két interpellációt szeretne bejelenteni Horváth István polgármesterhez Miért nem?, és Mi történhetett volna? címekkel. 1

2 További hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 11 fı 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi napirendet állapította meg: NAPIREND 1. közgyőlésének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl (tervezet) (13. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı 2. közgyőlésének./2014. (.) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) (8. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı 3. közgyőlésének /2014. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) (12. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı 4. közgyőlésének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) (14. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı 5. Törvényességi felhívás Közgyőlésének óvodafenntartó társulásokkal kapcsolatos /2013.(V.30.) határozataira (15. sz. elıterjesztés) 6. Törvényességi felhívás Közgyőlésének az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatos mulasztására (16. sz. elıterjesztés) 7. Javaslat a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadására (21. sz. elıterjesztés) 8. Javaslat a Szekszárd MJV fenntartható városfejlesztési programjának elıkészítése címő pályázat keretében Településfejlesztési koncepció fejlesztési irányainak, valamint az elkészült megalapozó vizsgálat elfogadására 2

3 (20. sz. elıterjesztés) 9. Javaslat országos egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására (19. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István OEVI vezetı 10. Hulladékgazdálkodási pályázat benyújtásának jóváhagyása (10. sz. elıterjesztés) 11. Felhatalmazás a Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása (KEOP-1.3.0/B/2F/ ) pályázattal kapcsolatos területszerzési eljárások lebonyolítására (17. sz. elıterjesztés) 12. Javaslat évi elızetes közbeszerzési tervének jóváhagyására (7. sz. elıterjesztés) 13. Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttmőködési megállapodások felülvizsgálatára (3. sz. elıterjesztés) 14. Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság II. félévi tevékenységérıl (4. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság elnöke 15. Javaslat új tag megbízására és a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítására (6. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság elnöke 16. Javaslat külterületi ingatlanok értékesítésére (11. sz. elıterjesztés) 17. Javaslat alapítványi pályázatok támogatására (1. sz. elıterjesztés) 3

4 18. Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására (2. sz. elıterjesztés) 19. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2013. IV. negyedév) (9. sz. elıterjesztés) 20. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl (5. sz. elıterjesztés) 21. Kérdések, interpellációk Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Dr Göttlinger István aljegyzıhöz Mammográfiai vizsgálat címmel, Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz Az Agóra beruházásnál ellopott kábelek címmel, Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Ács Rezsı alpolgármesterhez Csempe árak címmel, Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Horváth István polgármesterhez Téltábornok címmel, Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Ács Rezsı alpolgármesterhez Kinevezés címmel, Ilosfai Gábor képviselı interpellációja Horváth István polgármesterhez Miért nem? címmel, Ilosfai Gábor képviselı interpellációja Horváth István polgármesterhez Mi történhetett volna? címmel. ZÁRT ÜLÉS: 22. Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ magasabb vezetıi (igazgató) beosztásra kiírt pályázatának elbírálására (18. sz. elıterjesztés) 1. közgyőlésének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl (tervezet) (13. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 4

5 A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 11 fı 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı rendeletet alkotta: közgyőlésének 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl (A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 2. közgyőlésének./2014. (.) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) (8. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 11 fı 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következı rendeletet alkotta: közgyőlésének 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 3. közgyőlésének /2014. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) (12. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 11 fı 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı rendeletet alkotta: 5

6 közgyőlésének 3/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) létszáma 11 fı 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 1/2014.(I.30.) határozata a közterületek filmforgatási célú használatáért fizetendı díjtételek felülvizsgálatáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáért fizetendı díjtételeket 2014 évre nem emeli. Határidı: január 30. Felelıs: Horváth István polgármester 4. közgyőlésének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) (14. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 11 fı 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı rendeletet alkotta: közgyőlésének 4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 5. Törvényességi felhívás Közgyőlésének óvodafenntartó társulásokkal kapcsolatos /2013.(V.30.) határozataira (15. sz. elıterjesztés) 6

7 Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését. Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatokat a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. létszáma 11 fı 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 2/2014.(I.30.) határozata a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló 133/2013.(V.30.) határozatra tett törvényességi felhívás elfogadásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Tolna Megyei Kormányhivatalnak Szekszárd Megyei Jogú Város közgyőlésének a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló 133/2013.(V.30.) határozatára tett törvényességi felhívását elfogadja. 2. A Közgyőlés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és formában elfogadja. 3. A Közgyőlés az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ai, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezı 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. -a, valamint a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 21. és 83. -a alapján az Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi alapító okiratának módosítását a 2. számú melléklet szerint elfogadja. 4. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának, illetve az egységes szerkezető alapító okiratnak, valamint a társulási megállapodás módosításának az aláírására, az aljegyzıt pedig az okiratok ellenjegyzésére. 5. A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt az okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára. 7

8 6. A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat megküldésével tájékoztassa döntésérıl a Tolna Megyei Kormányhivatalt. Határidı: február 15. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István aljegyzı létszáma 11 fı 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 3/2014.(I.30.) határozata a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás jogi személyiséggel rendelkezı társulássá történı átalakításáról szóló 134/2013.(V.30.) határozatára tett törvényességi felhívás elfogadásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Tolna Megyei Kormányhivatalnak Szekszárd Megyei Jogú Város közgyőlésének a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás jogi személyiséggel rendelkezı társulássá történı átalakításáról szóló 134/2013.(V.30.) határozatára tett törvényességi felhívását elfogadja. 2. A Közgyőlés a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és formában elfogadja. 3. A Közgyőlés az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ai, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezı 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. -a, valamint a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 21. és 83. -a alapján a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítását a 2. számú melléklet szerint elfogadja. 4. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának, illetve az egységes szerkezető alapító okiratnak, valamint a társulási megállapodás módosításának az aláírására, az aljegyzıt pedig az okiratok ellenjegyzésére. 5. A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt az okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára. 8

9 6. A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat megküldésével tájékoztassa döntésérıl a Tolna Megyei Kormányhivatalt. Határidı: február 15. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István aljegyzı 6. Törvényességi felhívás Közgyőlésének az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatos mulasztására (16. sz. elıterjesztés) Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Dr. Göttlinger István aljegyzı: Felhívja a figyelmet, hogy a határozati javaslat két változatot tartalmaz. Az A változatot javasolja elfogadásra. A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket. Halmai Gáborné képviselı: Miért nem volt óta ülés? Milyen mozgás volt ebben a társulásban? Aktuális az a téma, amire létrejött? Milyen költségek keletkeztek ezzel kapcsolatban? Ács Rezsı alpolgármester: Ezt a társulást azért hozták létre, mert azon települések számára, akik nem tudták a saját hulladéklerakójuk rekultivációját megoldani, nyílt egy pályázati lehetıség. Ez a pályázat társulási formában volt megvalósítható. Az a fajta felelısségvállalás, amit Szekszárd, mint megyeszékhely és kistérségi központ érez a kistelepülések iránt indukálta, hogy Szekszárd élére álljon egy ilyen kezdeményezésnek és létrehozza a társulást, lehetıséget biztosítva a kistelepülések számára, hogy ezt a problémát kezelni tudják. Miután a pályázat felfüggesztésre került, a társulás mőködése elhalványult, mégis az A változatot javasolja elfogadásra. Reményeik szerint egy új pályázati kiírás lehetıvé teszi azt, hogy ezen a pályázaton a települések indulni tudjanak és tudják rekultiválni a szeméttelepüket. Ezeken a településeken az ALISCA Terra Kft. szolgáltat és a városnak sem mindegy, hogyan tudnak ezeknek a településeknek szakmailag és egyéb módon segíteni. Bízik benne, hogy az idei évben lesznek olyan pályázati lehetıségek, mellyel meg tudják tölteni tartalommal a társulást és meg tudják valósítani ezeket a projekteket. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat A változatát, melyet a közgyőlés melynek létszáma 11 fı 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta: 9

10 közgyőlésének 4/2014.(I.30.) határozata az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatos mulasztásra tett törvényességi felhívás elfogadásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Tolna Megyei Kormányhivatalnak Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatos mulasztására tett törvényességi felhívását elfogadja. 2. A Közgyőlés az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítását az elıterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja. 3. A Közgyőlés felhatalmazza dr. Haag Éva alpolgármestert, hogy a Társulás elnökeként az egységes szerkezető társulási megállapodást aláírja, az aljegyzıt pedig annak ellenjegyzésére. 4. A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt az okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára. 5. A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat megküldésével tájékoztassa döntésérıl a Tolna Megyei Kormányhivatalt. Határidı: február 15. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István aljegyzı 7. Javaslat a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadására (21. sz. elıterjesztés) Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. A bizottság észrevételeket tett, melyek beépítését javasolják a koncepcióba. Horváth István polgármester: Az elıterjesztéshez kiküldésre került egy kiegészítés, mely tartalmazza, hogy mely célokkal javasolják kiegészíteni a megyei önkormányzatnak a koncepciót. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 10

11 A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 11 fı 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 5/2014.(I.30.) határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló évi XXI. törvény 11. (1) bekezdés a.) pontja aa) alpontjában foglalt jogkörében eljárva egyetért a közötti idıszakra vonatkozó Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióban foglaltakkal és egyúttal javasolja a határozat mellékletét képezı céloknak a koncepcióba történı beépítését. 2. A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy fenti határozatot a Tolna Megyei Közgyőlés elnökének küldje meg. Határidı: február 5. Felelıs: Horváth István polgármester 8. Javaslat a Szekszárd MJV fenntartható városfejlesztési programjának elıkészítése címő pályázat keretében Településfejlesztési koncepció fejlesztési irányainak, valamint az elkészült megalapozó vizsgálat elfogadására (20. sz. elıterjesztés) Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. A bizottsági ülésen megfogalmazásra kerültek kiegészítések, ezek majd a késıbbiekben beépítésre kerülnek. A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket. Dr. Hadházy Ákos képviselı: Mennyibe került a tanulmány elkészítése? Ebbıl mennyit fizetett az Európai Unió? Halmai Gáborné képviselı: Az átnézett anyag szerint volt egy probléma, hogy az Ipari Park területe a tolnai koncepcióban és a szekszárdiban is szerepel. Errıl javasolja az anyag készítıje, hogy legyen egyeztetés. Errıl állást foglalt a bizottság? Az anyag szerint az Ipari Park betelepítettsége jelenleg 36%-os. Itt nem csak megállapítást kellene tenni, hanem valamilyen konkrét javaslatokat is meg kellene fogalmazni. A Gemenc Ökoturisztikai Központtal kapcsolatosan van új javaslat? A kutatás-fejlesztésnek nagy jelentısége lesz a jövıben. Erre csak általános utalás van az anyagban, nem következik belıle semmilyen konkrét elképzelés. Az anyagban, nem került nevesítésre a szegregátum, márpedig létezik ilyen a városban Chicago városrész környékén. Már több éve felmerült, hogy erre vonatkozóan is készítsenek egy rehabilitációs tervet, akkor nem volt pályázati lehetıség. Jelenleg vannak hasonló pályázati lehetıségek, és talán a következı ciklusban is lesznek. 11

12 Farkas Éva osztályvezetı: A Fenntartható Városfejlesztés DDOP program keretében pályázták meg a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésének költségeit. Nagyságrendileg ez 34 millió Ft körüli összeg. Ennek a támogatási intenzitása 100%-os, nem kerül az önkormányzatnak önerejébe. A szociális városrehabilitáció szerepel a Tolna megyei koncepcióban, ezért az elıterjesztés részeként nem javasolják beemelni. Ez még csak a megalapozó tanulmány, egy fejlesztési irányt megjelölı anyag. A következı közgyőlésre fog bekerülni a Településfejlesztési Koncepció, és márciusban tárgyalja majd a közgyőlés az Integrált Városfejlesztési koncepció elsı munkaközi anyagát, melyben már városrészre lebontva konkrét projekt javaslatok szerepelnek. Horváth István polgármester: Ez nem a végleges anyag, hanem tervezetként tekinthetı. A jövıben a megyei jogú városoknak és a megyéknek külön-külön forrásai lesznek. Zaják Rita 9 óra 50 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı. Dr. Hadházy Ákos képviselı: Ez az anyag mennyibe került? Farkas Éva osztályvezetı: 8 millió Ft körüli összeg. További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vita szakaszt. Dr. Hadházy Ákos képviselı: Ez egy 26 oldalas és sok általánosságot tartalmazó anyag. Oldalanként Ft-ba került ez a tanulmány. Kıvári László képviselı: Konstruktívan a bizottsági üléseken lehetne véleményt formálni az ilyen elıterjesztésekhez. Minden képviselı megkapta korábban véleményezésre az anyagot. Több lépcsıs ez a folyamat, a jelenlegi anyag általánosságokat is tartalmaz, de szerepelnek benne Szekszárd specialitásai is. Halmai Gáborné képviselı: Véleménye szerint sokkal konkrétabb javaslatokat kellene megfogalmazni. A pályázati kiírások hamarosan megjelennek, erre fel kell készülni. Farkas Éva osztályvezetı: A megalapozó tanulmány 240 oldal terjedelmő. A 34 millió Ft nemcsak a két tanulmány, és a megalapozó dokumentumok elkészítését tartalmazza, hanem az októberben elfogadott Partnerségi Egyeztetési Terv elkészítésének költségét is. 22 államigazgatási szervet érintı egyeztetés folyik október óta. A fejlesztési koncepció a februári közgyőlésen kerül tárgyalásra. Ebben az irányokat kell megjelölni. Az IVS fogja tartalmazni projektekre lebontva a fejlesztési elképzeléseket. További hozzászólás nem hangzott el. létszáma 12 fı 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 6/2014.(I.30.) határozata a Szekszárd MJV fenntartható városfejlesztési programjának elıkészítése címő pályázat keretében 12

13 Településfejlesztési koncepció fejlesztési irányainak, valamint az elkészült megalapozó vizsgálat elfogadása 1. Közgyőlése elfogadja az elıterjesztés mellékletét képezı koncepció fejlesztési irányait és jóváhagyja a megalapozó vizsgálat dokumentumait, amely megfelel a tervezés alapjának. 2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges véleményezési, partnerségi egyeztetések lefolytatására. Határidı: 1. pont tekintetében: január pont tekintetében: február 28. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István aljegyzı 9. Javaslat országos egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására (19. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István OEVI vezetı Dr. Göttlinger István aljegyzı, OEVI vezetı: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat 2. pontját, melyet a közgyőlés melynek létszáma 12 fı 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. Szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 12 fı 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 7/2014.(I.30.) határozata országgyőlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 1. Közgyőlése a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 22. -a alapján az országgyőlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg: - Dr. Fekete Tamás tag - Dr. Póla Zoltán - tag - Dr. Vass Gábor - tag - Dr. Kósa Magdolna póttag - Dr. Blaskovich Marietta póttag 13

14 2. A Közgyőlés ezúton mond köszönetet az elızı országgyőlési képviselık általános választására létrehozott országos egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak, póttagjainak az elvégzett lelkiismeretes munkájáért. Határidı: Felelıs: február 5. (eskütételre) Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István OEVI vezetı 10. Hulladékgazdálkodási pályázat benyújtásának jóváhagyása (10. sz. elıterjesztés) Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket. Dr. Hadházy Ákos képviselı: Milyen típusú a platós teherautó? 10 millió Ft soknak tőnik. Ács Rezsı alpolgármester: Az ALISCA Terra Kft. készítette el a pályázatot. Pontos típust nem tud mondani, speciális gépjármő lehet, mely építménnyel együtt biztosítja ezeknél a hulladékoknál a begyőjtést. A pályázat 100 %-os támogatottságú. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. létszáma 12 fı 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 8/2014.(I.30.) határozata hulladékgazdálkodási pályázat benyújtásának jóváhagyásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hulladékgazdálkodási pályázatának benyújtását. 2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerzıdés aláírására, az aljegyzıt pedig annak ellenjegyzésére. Határidı: 1. pont tekintetében: január pont tekintetében: döntésrıl szóló írásbeli értesítést követıen 14

15 Felelıs: Horváth István polgármester, Dr. Göttlinger István aljegyzı 11. Felhatalmazás a Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása (KEOP-1.3.0/B/2F/ ) pályázattal kapcsolatos területszerzési eljárások lebonyolítására (17. sz. elıterjesztés) Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás nem volt. létszáma 12 fı 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 9/2014.(I.30.) határozata a Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása címő, KEOP-1.3.0/B/2F/ azonosítójú projekthez kapcsolódó területszerzési eljárások megszervezésérıl 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felhatalmazza Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát a Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása címő, KEOP /B/2F/ azonosítójú projekthez kapcsolódó területszerzési eljárások megszervezésére. 2. A Közgyőlés felhatalmazza a Polgármestert a területszerzési eljárásokhoz kapcsolódó szerzıdések aláírására. Határidı: április 30. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István aljegyzı 12. Javaslat évi elızetes közbeszerzési tervének jóváhagyására (7. sz. elıterjesztés) Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vita szakaszt. 15

16 Dr. Hadházy Ákos képviselı: Javasolja, hogy a zöldfelületek gondozását és a parkfenntartási feladatokat közmunkásokkal végeztessék el. További hozzászólás nem hangzott el. létszáma 12 fı 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 10/2014.(I.30.) határozata a évi Elızetes Közbeszerzési Terv jóváhagyásáról 1. Közgyőlése a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évre vonatkozó Elızetes Közbeszerzési Tervét elfogadja. 2. A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat 7. alapján gondoskodjon a tervben szereplı beszerzési igények felülvizsgálatáról, szükség esetén a változások átvezetésérıl, valamint az Önkormányzat évi Közbeszerzési Tervének elkészítésérıl. Határidı: 1.) pont tekintetében január ) pont tekintetében március 31. Felelıs: Dr Göttlinger István aljegyzı 13. Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttmőködési megállapodások felülvizsgálatára (3. sz. elıterjesztés) Dr. Göttlinger István aljegyzı: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. létszáma 12 fı 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 11/2014.(I.30.) határozata a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttmőködési megállapodások felülvizsgálatáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX törvény 80.. (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget téve a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 16

17 2013. évben megkötött együttmőködési megállapodásokat felülvizsgálta és az alábbiak szerint módosítja: - Az Általános rendelkezések 1. pontjában szereplı az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet szövegrész helyébe az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet szövegrész lép. 2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az együttmőködési megállapodások módosításának aláírására. Határidı: február 15. Felelıs: Horváth István polgármester 14. Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság II. félévi tevékenységérıl (4. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság elnöke Csillagné Szánthó Polixéna képviselı, a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság elnöke: A beszámoló szerény terjedelmő, ennek oka, hogy rövid múltra tekintenek vissza. A bizottság megtartotta alakuló ülését. Szeretnének szorosan együttmőködni a lakossággal. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. létszáma 12 fı 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 12/2014.(I.30.) határozata a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság II. félévi tevékenységérıl szóló beszámolóról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság év II. félévi tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja. Határidı: január 30. Felelıs: Horváth István polgármester 15. Javaslat új tag megbízására és a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítására (6. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság elnöke 17

18 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. létszáma 12 fı 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 13/2014.(I.30.) határozata a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság tagjává választja Matókné Kapási Juliannát, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóját. 2. A Közgyőlés a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Mőködési Szabályzatát az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 3. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy e határozatot küldje meg a bizottságba választott személy részére. Határidı: 1-2. pont tekintetében: január pont tekintetében: február 07. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István aljegyzı Dr. Hadházy Ákos 10 óra 10 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fı képviselı. 16. Javaslat külterületi ingatlanok értékesítésére (11. sz. elıterjesztés) Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatokat a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. létszáma 11 fı 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 14/2014.(I.30.) határozata a szekszárdi hrsz-ú, közút megnevezéső ingatlan értékesítésérıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi hrsz-ú, közút megnevezéső ingatlan értékesítéséhez a Gazdasági 18

19 és Pénzügyi Bizottság 288/2013. (X.30.) GPB számú határozatában foglalt feltételek szerint. A Közgyőlés megállapítja, hogy az ingatlan már nem szolgálja a kötelezı önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását, ezért azt a forgalomképtelen törzsvagyonból átsorolja az üzleti vagyontárgyak közé. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) szekszárdi ör. legközelebbi módosításakor intézkedjen a fenti vagyontárgy forgalomképessé minısítésérıl. Határidı: április 30. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István aljegyzı létszáma 11 fı 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 15/2014.(I.30.) határozata a szekszárdi 0720 hrsz-ú, vízmosás megnevezéső ingatlan értékesítésérıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi 0720 hrsz-ú, vízmosás megnevezéső ingatlan értékesítéséhez a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 232/2013. (IX.4.) GPB számú határozatában foglalt feltételek szerint. A Közgyőlés megállapítja, hogy az ingatlan már nem szolgálja a kötelezı önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását, ezért azt a forgalomképtelen törzsvagyonból átsorolja az üzleti vagyontárgyak közé. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) szekszárdi ör. legközelebbi módosításakor intézkedjen a fenti vagyontárgy forgalomképessé minısítésérıl. Határidı: április 30. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István aljegyzı létszáma 11 fı 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 16/2014.(I.30.) határozata a szekszárdi 9153/1 hrsz-ú erdı, legelı mővelési ágú ingatlan értékesítésérıl 19

20 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi 9153/1 hrsz-ú erdı, legelı mővelési ágú ingatlan értékesítéséhez a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 349/2013. (XII.19.) GPB számú határozatában foglalt feltételek szerint. Határidı: február 28. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István aljegyzı 17. Javaslat alapítványi pályázatok támogatására (18. sz. elıterjesztés) Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. létszáma 11 fı 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 17/2014.(I.30.) határozata alapítványok támogatásáról 1. Közgyőlése a Humán Bizottság évi Tartalék Keretébıl Ft-ot átcsoportosít az alábbi alapítványok támogatására: Segíts Rajtam! Hátrányos Helyzetőekért Ft Alapítvány Szekszárdi Röntgen Alapítvány Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztı Alapítvány Csizmazia Alapítvány a Jövı Ígéretes Gyermekeiért Eszterlánc Alapítvány Keresztény Nevelésért Alapítvány Sportélmény Alapítvány Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2. A Közgyőlés a Szociális és Egészségügyi Bizottság évi Keretébıl átcsoportosít a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány részére karácsonyi támogatásként Ft összeget. 20

21 3. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetés módosításával építse be a támogatásokat, készítse el a támogatási szerzıdéseket, és gondoskodjon a támogatott összegek átutalásáról. Határidı: január pont tekintetében: február 28. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István aljegyzı 18. Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására (2. sz. elıterjesztés) Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. létszáma 11 fı 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 18/2014.(I.30.) határozata a Magyarországi Német Színház lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról 1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Magyarországi Német Színház kérelmére a Szekszárd, Flórián u. 5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú I. emeleti 1,5 szoba összkomfortos, 53 m 2 alapterülető önkormányzati lakásra, valamint a Kinizsi u. 2. fsz. 2. sz. alatti összkomfortos, 27 m 2 alapterülető önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti jogviszonyt december 31-ig meghosszabbítja. 2.) A közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatóját, hogy a szükséges iratok elkészítésérıl gondoskodjon. Határidı: február 10. Felelıs: Horváth István polgármester, Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató 19. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2013. IV. negyedév) (9. sz. elıterjesztés) 21

22 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. létszáma 11 fı 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 19/2014.(I.30.) határozata az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az átruházott hatáskörben hozott október december 31. közötti idıszakra vonatkozó bizottsági határozatokról szóló beszámolót elfogadja. Határidı: január 30. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Hadházy Ákos 10 óra 14 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı. 20. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl (5. sz. elıterjesztés) A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket. Ilosfai Gábor képviselı: A likvid hitel átvételével kapcsolatban szeretne bıvebb tájékoztatást kérni. Ács Rezsı alpolgármester: A 256/2013.(XII.9.) határozat végrehajtásának határidejét december 31-ig javasolja meghosszabbítani. A közgyőlésnek volt egy döntése az önkormányzati cégeket érintı hitel átvállalásával kapcsolatban. Az önkormányzati hitelek, valamint a cégek hiteleinek átvállalásával kapcsolatban a tárgyalások még folynak, ezért kéri a határidı meghosszabbítását. Ilosfai Gábor képviselı: Pár nappal ezelıtt látott napvilágot, hogy az állam 2,3 milliárd Ftnyi adósságot átvállalt. Ha jól értelmezi, akkor ez még nem valósult meg. Ha az állam nem veszi át a cégek hiteleit, az önkormányzat az idei évben nehéz helyzetbe kerül. Horváth István polgármester: Folyamatban vannak a tárgyalások. Az önkormányzat nem kerül nehéz helyzetbe, az egyéb fedezetek megvannak. Dr. Hadházy Ákos képviselı: Úgy tudta, hogy ezeket a hiteleket a város felvette. Akkor nem vették fel? Horváth István polgármester: De igen, felvették. A cégek kifizették a tartozásaikat. Gyakorlatilag át lett strukturálva a cégek finanszírozása. 22

23 Dr. Hadházy Ákos képviselı: Hende miniszter úr által bejelentett átvállalásban ez nem szerepel? Horváth István polgármester: Nincsen benne. Ilosfai Gábor képviselı: Az idei évben az önkormányzatnak vissza kell fizetnie ezeket a hiteleket, ha az állam nem vállalja át. Horváth István polgármester: Folyamatosan egyeztetnek, javasolja a határozat végrehajtására elıírt határidı meghosszabbítását. Zaják Rita képviselı: Kéri, hogy a képviselıket idıben tájékoztassák. Dr. Hadházy Ákos képviselı: Tudomása szerint a Kormány engedélye szükséges a hitel felvételéhez. Megkapta az önkormányzat ezt az engedélyt? Horváth István polgármester: Folyamatban vannak a tárgyalások, a felelısséggel együtt vállalják ennek lemenedzselését. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot Ács Rezsı alpolgármester módosító indítványával együtt, melyet a közgyőlés melynek létszáma 12 fı 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 20/2014.(I.30.) határozata a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 205/2012.(XII.12.), 227/2012.(XII.12.), 231/2012.(XII.12.), 48/2013.(II.28.) határozat II. pontja, 241/2013.(X.31.) határozat 3. pontja, 243/2013.((X.31.) határozat 2. pontja, 245/2013.(X.31.), /2013.(X.31.), /2013.(XII.19.), /2013.(XII.19.), /2013.(XII.19.), /2013.(XII.19.), /2013.(XII.19.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2. A Közgyőlés a 247/2013.(X.31.) határozat végrehajtásának határidejét június 30-ig meghosszabbítja. 3. A Közgyőlés a 256/2013.(XII.9.) határozat végrehajtásának határidejét december 31-ig meghosszabbítja. 4. A Közgyőlés a Biztonságos Szekszárdért Program elindítása érdekében a 63/2011. (IV.28.) sz. határozatával 23

24 létrehozott Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság megbízását a évi önkormányzati választások napjáig meghosszabbítja. 5. A Közgyőlés jóváhagyja az Önkormányzat és a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft között létrejövı, DDOP-4.1.1/C-09-2f , "Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése c. projekt keretében tájékoztatással és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása tárgyú megbízási szerzıdés módosítását. Határidı: január 30. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Tóth Csaba Attila 10 óra 19 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 13 fı képviselı. 21. Kérdések, interpellációk Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Dr Göttlinger István aljegyzıhöz Mammográfiai vizsgálat címmel Dr. Hadházy Ákos képviselı: A sajtóban is megjelent, illetve többen megkeresték azzal kapcsolatban, hogy Szekszárd városban a mammográfiai vizsgálatok körülményei nem túl jó irányba változtak. A vizsgálatra egy mobil buszban kerül sor. Tud az önkormányzat hatni arra, hogy a vizsgálatokat méltó körülmények között folytassák le? Horváth István polgármester: Tájékozódott a kórház igazgatójától ebben az ügyben. A Kórház és a vizsgálatot végzı szervezet együttmőködésébıl ered, hogy most nem egy épületen belül, hanem egy mobil buszban folyik a vizsgálat. Az igazgató úr tájékoztatta arról, hogy ez a helyzet pár napon belül rendezıdni fog. Dr. Hadházy Ákos képviselı: Elfogadja a választ. Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz Az Agóra beruházásnál ellopott kábelek címmel Dr. Hadházy Ákos képviselı: Volt egy ügy a közelmúltban, amikor az Agóra fejlesztés, a Babits mővelıdési ház fejlesztése megakadt a kivitelezı csıdje miatt egy elég hosszú ideig. Akkor egy jelentıs értékő lopás történt. Ebben az ügyben történt már valami lépés? Az ırzıvédı szervezetet nyilván felelısség terheli ebben az ügyben és kellene, hogy a várost ért kár megtérüljön. Ez megtörtént vagy sem? Dr. Göttlinger István aljegyzı: A rendırségen feljelentést tettek közvetlenül a cselekményt követıen. Megindult a nyomozás. Tekintettel arra, hogy a nyomozásnak van egy zárt menete, sértetti pozícióba bejelentkezett, hogy az iratoknak azt a részét megtekinthesse, illetve kérdéseket tehessen fel a vizsgálóhoz, ami az önkormányzatra, mint károsultra tartozik. Írásban fog választ adni képviselı úrnak. 24

25 Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Ács Rezsı alpolgármesterhez Csempe árak címmel Dr. Hadházy Ákos képviselı: Alpolgármester úr tudja, hogy az élményfürdıben a medencék csempézése milyen m 2 áron történt? Ács Rezsı alpolgármester: Nem. Dr. Hadházy Ákos képviselı: Ft/m 2 áron történt, ami kiugróan magas érték, és ami megalapozza azt az interpellációját is, amit legutóbb tett, 20 közbeszerzésbıl 9 eljárás során egy pályázóból választották ki a nyertest. Ez eredményezi azt, hogy Ft/m 2 áron finanszíroznak egy csempézést. Ács Rezsı alpolgármester: Inkorrekt ilyen módon kérdést feltenni. Úgy emlékszik, hogy többszöri egyeztetés volt, hogy milyen anyaggal és módszerrel készüljön el a fürdı. Egy kifejezetten magas minıségő anyagot választott a városvezetés. Ez az ügy már megjárta a különbözı fórumokat a megvalósítás szakaszában. Képviselı úr feleslegesen ne próbáljon meg olyanok dolgokra utalni, melyek nem fedik a valóságot. Dr. Hadházy Ákos képviselı ügyrendi hozzászólás: Tudomása szerint alpolgármester úrnak nincs lehetısége viszontválaszra Ft/m 2 kirívóan magas. Ács Rezsı alpolgármester ügyrendi hozzászólás: Az SZMSZ szerint az interpelláltat legfeljebb 3 perces viszontválasz adási jog illeti meg. Horváth István polgármester: Nehezen lehet értelmezni, hogy a válasz elfogadásáról kell-e a közgyőlésnek szavazni ebben az esetben. Dr. Hadházy Ákos képviselı: Elfogadja a választ, hogy nem tudja. Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Horváth István polgármesterhez Téltábornok címmel Dr. Hadházy Ákos képviselı: Polgármester úr a közösségi oldalán tett közzé spontánnak tőnı fotókat, amikor egy útkotró és sószóró autónak ad instrukciókat, nyilván azzal a szándékkal, hogy részvételét ezzel demonstrálja. Ezen a képen valamit biztosan mondott a vezetınek, a sofırnek. Mik ezek a mondatok? Ezek szerint nagyon jól sikerült a védekezés a 10 cm-es hóban. Adják meg a lehetıséget annak, hogy más polgármester is megtudja, hogy mit kell mondani a sószóró autó vezetıjének. Horváth István polgármester: Képviselı úr felvetése rendkívül cinikus és ismételten azt mutatja, hogy nem az emberekkel és a várossal foglalkozik, hanem az önös céljait próbálja exhibicionista módon folyamatosan felszínen tartani. Nem gondolja, hogy egy képviselınek, városvezetınek ezt a fajta cinizmust és a várossal szembeni tevékenységet így kellene folytatni. Közösségi oldalán, mint közszereplı valóban folyamatosan tájékoztatja a választópolgárokat a munkáról. Fontosnak tartja, hogy az emberek lássák, hogy a polgármester hogyan dolgozik. Képviselı úr, mint jómódú gazdag állatorvos is használja a közösségi oldalt és több millió Ft-os repülı vizsgájával dicsekszik a választópolgárok elıtt. Ezt nem minısíti, képviselı úrnak joga van a több millió Ft-os repülıs hobbiját folyamatosan 25

26 fenntartani a közösségi oldalon. İk folyamatosan tájékoztatást nyújtanak a szekszárdi polgároknak. A hóra való felkészülésnél, mintegy 10 nappal ezelıtt, áttekintették a gépparkot. Mintegy 16 db szállító és tisztító jármővel készültek fel a télre. A hóesés múlt héten pénteken délután kezdıdött, csütörtökön a sószórók már járták a szekszárdi utakat, és a szóró és síkosság mentesítı anyagokat elszórták. Pénteken délutántól már kint voltak a hókotrók. Összességében a gépi hóeltakarítás megítélése szerint elfogadhatóan végzıdött a városban, kivéve a négysávos bevezetı szakaszát, ahol voltak hiányosságok. A kézi hóeltakarítással, síkosságmentesítéssel kapcsolatban hiányérzete van, tegnap tartottak egyeztetést az ALISCA Terra Kft. vezetıjével arról, hogy nem megfelelı hatékonyságú a városban a buszmegállóknál és a járdáknál a hóeltakarítás, átszervezték a munkát. Bízik benne, hogy ennek eredménye már a következı napokban tapasztalható lesz. Illetve felhívással éltek a lakosok és a vállalkozók felé, hogy mindenki a lakása, illetve az üzlete elıtt a hóeltakarítást tegye meg. A polgármesternek az a feladata, hogy amikor hóhelyzet van, tájékozódjon arról, hogyan végzik a munkákat. Ezt meg is tette, és ezt tette fel a közösségi oldalára az egyéb tevékenységei mellett, mint ahogy képviselı úr is feltette a több millió Ft-os repülıs hobbijának az eredményét és büszkén dicsekedett a vizsga eredményeivel, melyhez gratulál. Képviselı úr elfogadja a választ? Dr. Hadházy Ákos képviselı: Eléggé meg van döbbenve, természetesen nem tudja elfogadni, hiszen polgármester úr nem adott választ a kérdésre, nem mondta el, hogy mit mondott a sószóró autó vezetıjének. Lehetne, hogy Több sót az utakra vagy, hogy Lejjebb azzal a kotrógéppel. Azt gondolja, talán itt ma a közgyőlés elég jelentıs mélypontjához értek, amikor a polgármester egy képviselınek a magánzsebében nyúlkál. Repül, melyért keményen megdolgozik, nem gondolja, hogy ez közérdek. Meg fogja tudni tenni azt, hogy polgármester úr honnan vett ki a közvagyonból 450 millió Ft-ot, amelyet mindenképpen lehet bizonyítani. Itt polgármester úr magánügyrıl beszélt, ami egy mélypontja a közgyőlés mőködésének. Nem tudja elfogadni a választ. Horváth István polgármester: Képviselı úr, a közgyőlés mélypontja az Ön személye, ahogy erre reagált, és ahogy viselkedik. A képviselı-testületet szeretné kérdezni, hogy elfogadja a választ? A polgármester szavazásra teszi fel az interpellációra adott válasz elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 13 fı - 8 igen szavazattal, 3 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadott. Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Ács Rezsı alpolgármesterhez Kinevezés címmel Dr. Hadházy Ákos képviselı: Az elıbbi interpelláció egy kicsit valóban komolytalan volt, hiszen nem hitte, hogy polgármester úr bármilyen fontos dolgot mondott volna a sofırnek, viszont nyilvánvaló, hogy ez inkább marketing szempontból történt. Polgármester úr már többször nevezte exhibicionistának. Horváth István polgármester: Képviselı úr nem a polgármesterhez interpellál. Dr. Hadházy Ákos képviselı: Polgármester úr többször nevezte exhibicionistának, azt gondolja ebben nincsen igaza. Elsısorban nem saját magára szeretné a közszerepléssel a 26

27 figyelmet felhívni. Hanem polgármester úrra szeretné felhívni a figyelmet, aki azon kevés politikus közé tartozik, aki nemcsak csalt akkor, amikor a trafikokat ismerıseinek szervezte, hanem le is bukott. Horváth István polgármester: Megvonja képviselı úrtól a szót. Az interpelláció, a kérdés az alpolgármesterhez volt Kinevezés címmel. Ha hajlandó erre vonatkozóan az interpellációt megtenni, akkor visszaadja a szót. Ha nem, akkor egy obstruációnak veszi képviselı úr cselekedetét és nem adja meg a szót. Döntse el, szeretne interpellálni vagy nem. Dr. Hadházy Ákos képviselı: Természetesen elhiszi, hogy polgármester úr szégyelli, akkor ezt nem folytatja. Erre szeretné felhívni a figyelmet. Ezzel kapcsolatban kellett egy sajtótájékoztatót tartania, amelyiken bejelentette, hogy indul az országgyőlési választáson, éppen azért hogy polgármester úrra felhívja a figyelmet. A sajtótájékoztatón a Szekszárdi Vasárnapnak is jelen volt az újságírója, ugyanúgy, mint a Tolnai Népújságnak és a Tolnatáj Televíziónak. Ez utóbbi két orgánum ezt egy fontos közéleti aktusnak vette, és meg is jelentette. Annak ellenére, hogy a Szekszárdi Vasárnap újságírója is jelen volt, nem jelent meg errıl cikk. Érdeklıdésére a hirdetésekkel kapcsolatban, azt mondták, hogy a Szekszárdi Vasárnap nem fog politikai hirdetéseket közölni a választások alatt. Felhívja a kormányzó koalíció figyelmét arra, hogy nem biztos, hogy mindig ık lesznek kormányon. Emlékezzenek vissza arra, amikor bírálták a korábbi polgármestert és többször lemondásra szólították fel, ez mindig megjelent a Szekszárdi Vasárnapban. Vagy amikor választási hirdetéseket adtak fel, az is megjelent a Szekszárdi Vasárnapban. Jól látható az országos tendencia, hogy tartanak egy úgymond szabad választást, ami valóban szabad lesz olyan szempontból, hogy be lehet menni a fülkékbe és titkos szavazással le lehet választani azokat a politikusokat, akikkel szemben önbíráskodni szeretnének. De ezek a választások egyértelmően buherált választások, hiszen hirdetési lehetısége az ellenzéknek nem lesz. A plakátolás meg lesz tiltva. Van egy új fıszerkesztı a Szekszárdi Vasárnapnál, aki az önök kezére játszik. Bálint Zoltán igazgató urat megkérdezte, hogy milyen alapon választotta ki az új fıszerkesztıt, de erre nem tudott válaszolni. Alpolgármester úr egyetért azzal, hogy a Vagyonkezelı Kft. vezetıje úgy nevez ki egy új munkatársat, hogy nem ír ki erre pályázatot? Ez kifejezetten gyanús és antidemokratikus. Szekszárdon egy kísérleti terep van, hiszen olyan ember indul, aki csalt és lebukott. De nem az a módja, hogy minden ellenzéki véleményt elhallgattatnak. Dr. Fajszi Lajos 10 óra 40 perckor elhagyja az üléstermet, Dr. Haag Éva megérkezik az ülésterembe, jelen van 13 fı képviselı. Ács Rezsı alpolgármester: Úgy gondolja, most voltak a mélyponton. Képviselı úr az interpellációt, mint intézményt arra használja fel, hogy megpróbálja saját megnyilvánulásait valamilyen jogi formába önteni. Semmi köze nincs azokhoz az ügyekhez, amely ügyek a város lakóit foglalkoztatják és elıre viszik a várost, vagy a közgyőlés ügyeit. Meglepı volt, amikor tudomást szerzett arról, hogy képviselı úr a városházára összehívott egy sajtótájékoztatót úgy, hogy elıre senkivel nem egyeztetett, egy olyan helyiségbe mely képviselıi irodaként az önkormányzati képviselık számára biztosított az önkormányzati feladatok ellátásához. A városházán nem volt eddig jellemzı a politikai és kampány rendezvények megtartása. Ettıl képviselı úr a jövıben tartózkodjon. A Vagyonkezelı Kft. esetében a munkatársak felvétele a mindenkori ügyvezetı felelıssége és feladata. Több területen bıvült a létszám, például a parkoló ırök és a karbantartók esetében is, az ügyvezetı feladata a személyi kérdések rendezése. Ha olyan ügy van, ami stratégiailag fontos és tulajdonosi döntést igényel, akkor a tulajdonosi jogokat gyakorló taggyőléshez fordulhat az 27

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.64-12/ 2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2013. szeptember 26- án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.77-15/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. június 25-én (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) határozata a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) határozata a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 87-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Pénzügyi Bizottságának 2013. május 28-án (kedden)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. október 25-én (péntek) 10.00 órai kezdettel Szedresben megtartott ülésérıl Jelen vannak: Alsónyék Község Önkormányzata

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.120-26/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 2014. december

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-9/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági és

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-37/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése

Részletesebben

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. 79-45/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 123-11/2009 Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2009. december 1-jén (kedden) 15

Részletesebben

dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Szám: IV/B/20-2/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. március 8-án (kedden) 8 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 114-17/2008. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.77-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. május 7-én (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 162. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.128-1/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-én (szerdán) 9 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 13-52/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Bátaszék, Szabadság u. 4. 7140 Telefon: 74/491-958 Szám: 2387-3/2010./HSZG. J E G Y Z İ K Ö N Y V mely készült Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Dr. Cseke László könyvvizsgáló Szám: IV.110-5/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. április 30-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT 1 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT SORON

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV. 171-4/2011. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. május 20-án (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-37/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 24-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdıs József, Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl 2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl Határozat száma Tárgy 4/2012.(II.14.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Csorba Csaba jegyzı; Kis Éva jegyzıkönyvvezetı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Csorba Csaba jegyzı; Kis Éva jegyzıkönyvvezetı Gyomaendrıd 18/1999. JEGYZİKÖNYV Készült 1999. július 29-i kihelyezett ülésérıl a gyomaendrıdi Barátság Sport Egyesület újonnan épített székházában (Gyomaendrıd, Népliget). Jelen vannak: Dr. Dávid Imre

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387-18/2010./TT.

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387-18/2010./TT. BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 2387-18/2010./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 21-én 14 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 102/2011. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2011. január 25-én (kedden) 15 órakor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 5-én 18.00 óra kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2011. (II. 01.) Lakások és helyiségek bérlete, elidegenítése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: IV.170-19/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Szám: IV.170-19/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.170-19/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. december 15-én (csütörtökön) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott közmeghallgatásáról.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 28- án megtartott nyilvános üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 9-én 14,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 13/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-204/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-204/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésérıl KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2 VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 16-án (hétfı)

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-33/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester, Gebula

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 87-11/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Pénzügyi Bizottságának 2013. június 11-én (kedden)

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben