ZALAEGERSZEG ÉS KÖRNYÉKE IVÓVÍZELLÁTÓ RENDSZERÉNEK HIDRAULIKAI FELÜLVIZSGÁLATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZALAEGERSZEG ÉS KÖRNYÉKE IVÓVÍZELLÁTÓ RENDSZERÉNEK HIDRAULIKAI FELÜLVIZSGÁLATA"

Átírás

1 ZALAEGERSZEG ÉS KÖRNYÉKE IVÓVÍZELLÁTÓ RENDSZERÉNEK HIDRAULIKAI FELÜLVIZSGÁLATA

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés A feladatmegoldás módszere A dokumentáció felépítése Vizsgált ellátási terület Vízbázisok Kutak vízminőségének áttekintése Kutak hidraulikai modellezése Víztermelési adatok Vízfogyasztás, vízigények Vízfogyasztási adatok Vízigények Vízmérlegek A rendszermodell előállítása Topológiai-hidraulikai modell Vezetékhálózat modellezése Tározók modellezése Átemelők, nyomásfokozók modellezése Kutak modellezése Távműködtetett zárak modellezése Szűrők modellezése A fogyasztás modellezése Közterületek azonosítása Vízdíj számlázás adataiból a fogyasztás területi megoszlásának generálása Kommunális fogyasztók Nagyfogyasztók Rendszeranalízis Jelenlegi állapot vizsgálata A hálózat és a nyomásviszonyok ellenőrzése Szivattyúk ellenőrzése Kutak ellenőrzése Keleti Vízmű Nyugati Vízmű Teskándi kút Átemelők, nyomásfokozók ellenőrzése Aranyosalapi nyomásfokozó Átalszegett úti nyomásfokozó Bazitai nyomásfokozó Bocföldei nyomásfokozó Keleti Vízmű, I.átemelő Nagykutasi nyomásfokozó Nyugati Vízmű, átemelő Teskánd-Babosdöbrétei nyomásfokozó Távlati időhorizont vizsgálata A hálózat és a nyomásviszonyok ellenőrzése Bozsoki hegy - Csács zártkertek Déli Ipari park Északi Ipari park - Ságod

3 10 Rendszeranalízis eredményei Hálózatrekonstrukció, fejlesztések Gépházak, nyomásfokozók rekonstrukciója Kutak, kútszivattyúk rekonstrukciója Víztisztás technológiai rekonstrukció, illetve fejlesztések A keveredési zónák

4 1 Bevezetés Az ZALAVÍZ Rt. megbízásából a készíti a Zalaegerszegi és Környéke Ivóvízellátó Rendszer hidraulikai felülvizsgálatát. A Zalaegerszeget és a környező településeket magába foglaló modell előállítása, kalibrációja, hidraulikai vizsgálata mind a ZALAVÍZ Rt., mind a szakembereit rendkívüli feladat elé állította. A modellkészítésen túlmenően a vízellátó rendszer vizsgálata, ezen belül - a fogyasztás alakulásának, - a vízellátó hálózat geometriai adatainak (topológiájának), - az egyes tárolók, betáplálási, szivattyúzási, átemelési pontok, - a rendszer üzemeltetési folyamatainak elemzése olyan feladatot jelent a vizsgálatot végzőnek, amit önmaga, a vízmű szakemberei nélkül megoldani képtelen. Ezért is különösen fontosnak tartjuk azt a segítséget, amelyet a vízmű szakembereitől kapunk. A munka elkészítése során számos alkalommal került, és kerül sor a ZALAVÍZ Rt. és a szakemberei közti személyes konzultációra. Az így kialakult személyes kapcsolatok nagymértékben segítették munkánkat. Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a közreműködő kollégáknak: Arnhoffer András műszaki igazgató úrnak Déri Zoltán üzemmérnökség vezetőnek Kis László vízmű üzemvezetőnek Ferincz Sándor karbantartás vezetőnek Dzsudzsák Ferencnének Lahocsinszky Róbertnek és kollégáiknak. 4.

5 2 A feladatmegoldás módszere A bonyolult vízellátási fejlesztési, rekonstrukciós feladatok, illetve azok megoldása, megoldási módjai, az eredmények és azok felhasználása, stb. egymással szorosan összefüggnek. Minden feladat megoldásához szükségünk van adatokra, mégpedig megbízható, naprakész mérési adatokra, valamint az ezekből készíthető, a céltól függő feldolgozásokra, információkra. A feladat megoldás legtöbb problémáját általában az adatok, információk összegyűjtése és rendszerezése okozza. Az adatok, információk rendelkezésre állása megkönnyíti a válogatást, ami azt jelenti, hogy az információ-halmazból ki kell választanunk azokat, melyek a feladat megoldása során szükségessé válhatnak. Itt kell sort keríteni az adatok vizsgálatára is, melyek közül talán a legfontosabbnak a hihetőség-vizsgálat tűnik. Ellenőrizni kell, pl. a tárolók mért vízállás adatsorait és a megvalósulási tervben megadott vízszinteket; a szivattyúk szállítómagasságát - szállított vízhozam adat párjait és a beépített szivattyúk jelleggörbéit, stb. A HCWP 6.0 programrendszer több feladat megoldására alkalmas, melyek egymásra hatása elkerülhetetlen. Általában elmondhatjuk, hogy az egyes feladatok megoldásának egymás utáni sorrendje kötött, vagy igen kismértékben változtatható meg. Először a vezetékhálózat geometriáját leíró topológiai modell készül el, hálózati helyszínrajzok digitalizálásával. Ezt követi a fogyasztási modell elkészítése, mely két részből tevődik össze: a fogyasztás területi megoszlását vízdíj számlázási adatok alapján modellezzük; az időbeli megoszlásra vonatkozóan zónánként 24 órás, félóránkénti termelési vízmérlegből állítjuk elő a zónánkénti fogyasztási menetgörbéket. Magának a hálózatnak a viselkedését, általában statikus üzemállapot-vizsgálatokkal kell feltárni. Ezek eredményeiből képet kapunk az áramlási és nyomás viszonyokra. Jelen munka során a HC-WP rendszer egy speciális szolgáltatását használtuk fel, ezen vizsgálatok elvégzése helyett. Ennek lényege, hogy a statikus állapot vizsgálatok helyett szimulációs vizsgálatot végzünk. A szimuláció eredményei egy-egy rendszerelem (vezeték, csomópont) viselkedését idősorokkal jellemzik (Q, v, H, dh, stb.). Az idősorokból tematikus térképeken csak a szélsőértékeket feltüntetve két szélsőérték tematikát kaphatunk: 1. az egyes vezetékszakaszok a 24 óra alatt előfordult legnagyobb sebességek szerint színezettek, míg a csomópontok tematikája az előfordult legkisebb terep feletti nyomások szerint készül. 2. a minimális sebességek szerint színezzük a vezetékeket, és a csomópontok tematikája az előfordult maximális terep feletti nyomásokat mutatja. A rendszer megismerésében fontos szerepe van a gépházak, kutak csőhálózati jelleggörbéinek, melyek a betáplálási pont mögött üzemelő hálózat karakterisztikáját (üzemi jellemzőit) vetítik a betáplálási pontra. Ezzel tisztázható a betáplálási pontok üzemi tartománya mind vízszállítás, mind emelőmagasság szempontjából. Végül üzem szimulációs vizsgálatokkal ellenőrizzük a rendszer üzemeltethetőségét. A távlati fejlesztési feladatok meghatározása több lépésből áll: 5.

6 Vízigények meghatározása Vízbázis fejlesztési igények meghatározása Vízmérlegek, vízkormányzási stratégiák készítése Az egyes vízkormányzási stratégiákra vonatkozóan: Hálózat fejlesztési igények meghatározása Szivattyú rekonstrukció Optimális üzemelési algoritmus kidolgozása (üzemrendek) A feladat megoldását több tényező együttes hatása befolyásolja. Ezek közül az általunk leglényegesebbnek ítéltek: - pontos, megbízható előkészítő munka, - a hidraulikai számításokat végző számítógépes programot magas színvonal alkalmazó szakember, - az üzemeltető részéről az üzemeltetés terén magas szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakember, - jó szoftver, - a megfelelően jó hardver. A munka ugyanis a tanulmány és a modell elkészítésével nem zárul le, hiszen a kész modellek ismeretében az üzemeltető kollégák folytathatják a munkát, és bármely kívánt fejlesztési és rekonstrukciós cél eléréséhez, bármely üzemeltetési esetre, időhorizontra képesek elvégezni a vizsgálatokat (számításokat). 6.

7 3 A dokumentáció felépítése A munka során összegyűjtött és rendszerezett adatokat, a vizsgálatok leírását, az eredményeket, megállapításokat és javaslatokat jelen szöveges tanulmányban foglaltuk össze. Ezek megértéséhez és értékeléséhez több táblázat és szöveges melléklet, diagram jellegű ábra és tematikus térkép (rajzi mellékletek) készült. A táblázatokat és az ábrákat a terjedelemre és kezelhetőségre való tekintettel, külön mellékletekben adjuk át. A tematikus térképeket 1 méretükre való tekintettel CD lemezen adjuk át. Ugyan ezen a CD lemezen kerül átadásra a tanulmány, az előbb említett szöveges mellékletekkel, táblázatokkal és ábrákkal együtt, digitális formában 2. Az elvégzett munka eredményeinek egy másik csoportja a HCWP 6.0 programmal kezelhető rendszer modell adatok. A vizsgálatok során elkészült részfeladat megoldásokhoz összeállított különböző projektek (modell adathalmazok) szintén ugyan ezen CD lemezen kerülnek átadásra. A mellékelt CD lemezen a CD-TARTALOM.DOC fájlban a lemezen található könyvtárak szerkezetét és az egyes fájlok tartalmi leírását adjuk meg. 1 AutoCAD R 14-es formátumban 2 MS WORD 97, EXCEL 97 formátumban 7.

8 4 Vizsgált ellátási terület A Zalaegerszeg vízellátó rendszer Zalaegerszeg és a környező települések: - Bocfölde - Csatár - Sárhida - Babosdöbréte - Böde - Hottó - Kiskutas - Nagykutas - Teskánd vízellátását biztosítja. A vízellátó rendszer áttekintő hálózati helyszínrajzát a 4-1.ábrán, míg működési sémáját a 4-2.ábrán mutatjuk be. A vízellátó rendszerhez tartozó települések 3 vízbázisból kapják az ivóvizüket. A keleti-, a nyugati vízbázisból és a teskándi kútból. A rendelkezésünkre bocsátott adatokból következő fogyasztási körzeteket lehetett meghatározni: - A keleti vízbázis által ellátott területhez tartoznak a következő fogyasztási körzetek: o Zalaegerszeg (Belváros, Bazita, Botfa, Besenyő, Csácsbozsok, Neszele, Nekeresd, Pózva) o Bocfölde o Csatár o Sárhida - A nyugati vízbázis, amelyhez még hozzá tartozik az Apátfa-Teskándi kút is, a következő fogyasztási körzeteket, településeket látja el: o Zalaegerszeg (Andráshida, Vorhota, Ságod) o Babosdöbréte o Böde o Hottó o Kiskutas o Nagykutas o Teskánd Zalaegerszeget annak ellenére, hogy ellátás szempontjából két részre van osztva, technikai okokból egyetlen fogyasztási körzetnek kellett tekintenünk, mivel egyes vízfogyasztási adatok csak település sorosan álltak rendelkezésünkre. 8.

9 5 Vízbázisok Zalaegerszeg és környékének ivóvízzel történő ellátása 3 vízbázisból történik. A következőkben a vízbázisok vízminőségi és fontosabb szerkezeti, hidraulikai adatait tekintjük át. 5.1 Kutak vízminőségének áttekintése A 201/2001. (X.25.) Kormány rendelete, amely az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szól, előírja milyen paraméterekkel rendelkező ivóvizet kell szolgáltatni legkésőbb december 25-ig. Ezek az 5-1.táblázatban vannak felsorolva. Megjegyzések az 5-1.táblázat adataival kapcsolatban. 1. megjegyzés: A víz nem lehet agresszív. 2. megjegyzés: Ezt a paramétert nem szükséges mérni, csak ha a víz felszíni vízből származik vagy ilyen víz befolyása alatt áll. Amennyiben ez a számszerű érték nem teljesül, az érintett tagállamnak meg kell vizsgálnia az ellátást, és meg kell győződnie arról, hogy az emberi egészséget potenciálisan nem veszélyezteti patogén mikroorganizmusok, például cryptosporidium jelenléte. A tagállamok kötelesek valamennyi vizsgálat eredményét szerepeltetni a 13. cikk (2) bekezdés értelmében beterjesztendő jelentésekben. 3. megjegyzés: A palackokba vagy tartályokba töltött szénsavmentes víz esetében a minimum érték 4,5 ph egységre csökkenthető. A palackokba vagy tartályokba töltött természetes szénsav tartalmú vagy mesterségesen szénsavval dúsított víz esetében a minimum érték alacsonyabb is lehet. 4. megjegyzés: Ezt a paramétert nem szükséges mérni, ha a TOC paramétert (összes szerves szén) elemzik. 5. megjegyzés: A palackokba vagy tartályokba töltött víz esetében a mértékegység: egyedszám/250 ml. 6. megjegyzés: Ezt a paramétert nem szükséges mérni a napi m 3 -nél kisebb szolgáltatás esetében. 7. megjegyzés: Felszíni vízkezelés esetén a tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy a vízkezelő műveknél a számszerű érték ne haladja meg az 1,0 NTU (nefelometriás zavarossági egység). A kutakból kitermelt víz paraméterei az 5-2.táblázatban láthatóak. Azok az értékek, amelyek nem felelnek meg az említett kormányrendeletnek, aláhúzva és kiemelve szerepelnek a táblázatban. A bemutatott táblázatból jól látszik, hogy a keleti vízbázisból származó víz az eddigi vasmellett, még mangán-, illetve ammóniumion eltávolításra is szorul. Ezekre ki kell építeni a megfelelő tisztítás technológiát. 9.

10 A nyugati vízbázison nem kell tisztítás technológiát továbbra sem kiépíteni, mivel a szükséges vízminőség a kutak vízének megfelelő keverése esetén is elérhető. 5.2 Kutak hidraulikai modellezése Az 5-3.táblázatban a kutak hidraulikai modellezéséhez szükséges fontosabb adatokat foglaltuk össze. A három vízbázis víztermelési kapacitása: Kapacitás [m3/d] Üzemi vízszállítás Vízbázis alapján* Keleti Nyugati 6782 Teskánd 590 Összesen * 24 órás folyamatos üzemmel számolva Vízjogi engedély szerint Természetesen ez a kapacitás szinte sohasem áll teljes mértékben rendelkezésre, hiszen karbantartási, hibaelhárítási munkálatok miatt előfordulhat kutak, vagy tisztító kapacitás kiesése. 5.3 Víztermelési adatok A 3 vízbázis napi termelési adatait az 5-1.ábra mutatja. Ezeket az adatokat felhasználva vizsgáltuk a két nagy ellátási területen a napi vízfogyasztás időbeli változását. Az eredményeket az 5-4.táblázatban foglaltuk össze. A keleti vízbázist igénybevevő településrészeken, amelyeknél a városi jellegű beépítés dominál, az évszakos egyenlőtlenségi tényező 1,40-ös értékre adódott. A nyugati vízbázishoz (plusz Apátfa-Teskándi kút) tartozó települések falusi családi házas beépítésűek, itt az évszakos egyenlőtlenségi tényező étéke 2,18-ra adódott. Az egész ellátott területre az évszakos egyenlőtlenségi tényező átlagosan 1,44 volt. A vízigény számításokban ezekre az adatokra támaszkodva becsültük meg az évszakos egyenlőtlenségi tényező távlati értékeit. 10.

11 6 Vízfogyasztás, vízigények 6.1 Vízfogyasztási adatok A vízigények meghatározásához először áttekintettük a települések vízfogyasztási adait a vízdíj számlázás közötti időszakra vonatkozó adatai alapján. Ennek a feldolgozásnak az eredményei a táblázatokban találhatók. Érdemes szót ejteni a fajlagos vízigényekről. Ebből 3 kategóriát tudunk megkülönböztetni: Zalaegerszegen az teljes települési vízfogyasztás alapján l/fő/nap között változik a fajlagos vízigény, növekvő tendencia mellett. Kiskutason, Bocföldén, Teskándon l/fő/nap között változik a fajlagos vízigény. A többi kistelepülésen l/fő/nap között változik a fajlagos vízigény. Zalaegerszeg esetében a nagyfogyasztókat külön is vizsgáltuk (6-11.táblázat). Erre azért is szükség volt, mert a nagyfogyasztók a településen jelentkező fajlagos vízigényt jelentősen torzíthatják. A számítások szerint, ha Zalaegerszegen a 25 m 3 /nap-nál nagyobb fogyasztású fogyasztókat kiemeljük az adatsorból, a településen - a most már kommunálisnak tekinthető - fajlagos vízfogyasztás 125 l/fő/nap-ra adódott. A 6-12.táblázatban a teljes rendszerre vonatkozó értékesítési különbözet értékeit tüntettük fel. A táblázatból látható, hogy az értékesítési különbözet mértéke 1998 és 2000 között csökkent, ezt követően 2001, 2002-ben azonban növekedett. Azonban azt meg kell állapítanunk, hogy a 2002-es 18 %-kal is jóval az országos átlag alatt van a rendszer. Az adatok megítéléséhez hozzá tartozik, hogy az értékesítési különbözet egy jelentős hányada (20-30 %-a) általában saját felhasználású víz, vagyis az üzemeltető ezt a mennyiséget éppen a szolgáltatás színvonalának biztosítása érdekében saját maga használja fel. Az évszakos egyenlőtlenségi tényezők, a fajlagos vízfogyasztások és az értékesítési különbözet meghatározásával a távlati vízigények alapadatait állítottuk elő. 11.

12 6.2 Vízigények A vízfogyasztási adatok feldolgozása során szerzett tapasztalatokat felhasználtuk a távlati vízigények meghatározásához. A vízigényeket a jelenlegi állapotra (2003) és két távlati időhorizontra határoztuk meg (2008 és 2012). A vízigények meghatározásánál a következő szempontokat vettük figyelembe: Zalaegerszegen: o A lakos szám kismértékű növekedésével számoltunk. A konkrét adatok a 6-13.táblázatban láthatók. o A fajlagos vízigényt ugyancsak kismértékben növekvőre feltételeztük. o Az értékesítési különbözetet viszont csökkenő tendenciával vettük figyelembe. o Az évszakos egyenlőtlenségi tényezőt a teljes városra 1,5 értékre tételeztük fel, ami távlatban nem változik. A kistelepüléseken: o A lakos számot stagnálónak tételeztük fel. o A fajlagos vízigények kismértékű növekedésével számoltunk szinte mindenütt. Az értékek meghatározásakor azt tartottuk szem előtt, hogy a fajlagos vízigény a 2008-as időhorizontban legalább 100 l/fő/nap, míg a 2012-es időhorizontban 120 l/fő/nap legyen. o Az értékesítési különbözetet itt is csökkenő tendenciával vettük figyelembe. o Az évszakos egyenlőtlenségi tényező értéke 1,7 2,0 között változik a település jellegétől, és méretétől függően. A lakossági vízigényeket a táblázatokon mutatjuk be. A nagyfogyasztók vízigényeit a Megbízó szakembereivel folytatott konzultációkon, a jelenleg készülő, illetve elkészült fejlesztési tervek alapján egyeztettük. Ezeket az adatokat a 6-23.táblázatban mutatjuk be. A táblázat szerint a jelenleg meglévő nagyfogyasztókon kívül két új ipari park létasítésével számoltunk: Déli Ipari park, Zalaegerszegen a 7410-es sz. út mellett. Északi Ipari park Ságod. Ezen kívül 3 üdülőterületet is a Nagyfogyasztók között vettünk figyelembe: Bozsoki hegy zártkertek, Zalaegerszeg, Csácsbozsok, Szabadság út Cimpó hegy zártkertek, Zalaegerszeg, Buslakpuszta út Csács zártkertek, Zalaegerszeg, Csácsbozsok, Domb u. Erre azért volt szükség mert ezeknek a területeknek az ellátó hálózati nyomvonala még nem ismeretes, így koncentrált vízkivételként jelenítettük meg őket. A három időhorizont vízigényeit külön is összesítettük az áttekinthetőség kedvéért a táblázatokban. 12.

13 7 Vízmérlegek A Zalaegerszegi ivóvízellátó rendszer működési sémáján (4-2.ábra) feltüntettük azokat a nyomászónákat, amelyeket termelés és fogyasztás szempontjából mérésekkel is jól el lehet különíteni. Így a következő zónák adódtak: A Keleti Vízmű ellátási területén: o Zalaegerszeg I.zóna o Zalaegerszeg II.zóna o Bocföldei zóna o Bazitai zóna A Nyugati Vízmű ellátási területén: o Zalaegerszeg III.zóna o Zalaegerszeg III/2-es zóna o Kutasi zóna o Babosdöbrétei zóna A vízmérleg számításokhoz, illetve a későbbi hidraulikai vizsgálatokhoz elkészítettük a zónánkénti vízigényeket is (7-1.táblázat). A táblázatban látható, hogy Zalaegerszeg fogyasztását szétbontottuk zónákra. Ezt azért tudtuk megtenni, mert a vízdíjszámlázás adatait tételesen dolgoztuk fel a 2002-es évre a következő metodika szerint: Minden egyes fogyasztó egy közterülethez (utca) van rendelve 3 a vízdíjszámlázás adatbázisában. Az általunk elkészített ivóvíz hálózati modell vezetékeihez szintén hozzá vannak rendelve ezek az utcák. Egy-egy utcában a 2002-ben elfogyasztott vízmennyiséget az utcában található vezetékszakaszokhoz rendeltük, a vezetékszakaszok hosszának arányában. Így minden vezetékszakaszhoz kaptunk egy fogyasztási súlyszámot, ami éppen megegyezett az arra a vezetékszakaszra eső évi fogyasztással. Ezzel a módszerrel, az elkészült modellen végzett egyszerű hidraulikai számítással meghatározható volt az egyes zónák vízigénye az egyes időhorizontokban. Ezután meghatároztuk minden időhorizontban az egyes zónák betápláló gépházainak kapacitásigényét, és ezt összevetettük a beépített szivattyú teljesítménnyel 4. A 7-2.táblázatban ennek a számításnak az eredményeit mutatjuk be. Látható, hogy legtöbb helyen jelentősen túlméretezett a beépített szivattyú kapacitás. A leginkább kiterhelt átemelő (nyomásfokozó) a Botfai (Bocföldei) nyomásfokozó távlatban 90 %-os terheléssel. Itt távlatban - biztonsági megfontolásból - szivattyú kapacitásnövelésre lehet szükség. A másik kiterhelt átemelő az Átalszegett úti nyomásfokozó, % közötti terheléssel. Itt a terhelés növekedése nem olyan mértékű, ami szivattyúzási kapacitás növelését indokolná. 3 Pontosabban van postacíme. 4 A szivattyúzás napi üzemidejét - Q dmax vízigény esetében 20 illetve 15 órának tételeztük föl. 13.

14 A vízbázisok kapacitása a vízigény és vízbázis adatok alapján még 10 éves távlatban is mennyiségileg elegendő. A területi megoszlásban sem mutatkozik hiány, amennyiben távlatban is megmaradnának a jelenlegi zónahatárok. 14.

15 8 A rendszermodell előállítása 8.1 Topológiai-hidraulikai modell Vezetékhálózat modellezése A vízellátó rendszer modelljének előállítását a topológiai (geometriai) modell elkészítésével kezdtük. Ez meghatározza a hálózatot alkotó vezetékek térbeli elhelyezkedését és egymással való kapcsolatát. A rendelkezésre álló térképeket AutoCAD-ben digitalizáltuk, majd a digitalizált rajzból szoftveresen állítottuk elő a HCWP program számára szükséges formátumú adatbázist. A vezetékszakaszok geometriájának meghatározásával egy időben, már a digitalizáláskor rögzítésre kerültek a vezetékszakaszok egyéb szükséges paraméterei (átmérő, csőanyag). A modellépítési munka végeredményét térképi formában a 4-1.ábrán mutatjuk be. Az ábrán az egyes vezetékszakaszok csőanyag szerint színezettek Tározók modellezése A vízellátó rendszerben található medencék és víztornyok adatait a 8-1.táblázatban mutatjuk be. A következő képen az adatok megjelenési formáját mutatjuk be a HCWP 6.0 program felhasználói felületén. A tárolók térbeli elhelyezkedése a 4-1.ábrán követhető. 15.

16 8.1.3 Átemelők, nyomásfokozók modellezése Az egyes nyomászónák betápláló gépházainak, a nyomásfokozóinak adatait a 8-2.táblázatban mutatjuk be. A képen a gépházak, illetve a gépházakba telepített szivattyúk adatainak megjelenési formája látható a HCWP 6.0 program felhasználói felületén. 16.

17 8.1.4 Kutak modellezése A kutak fontosabb hidraulikai és szerkezeti adatait az 5-3.táblázatban már bemutattuk. A következő képen a kutak adatainak megjelenítési formáját mutatjuk be a HCWP 6.0 program felhasználói felületén. 17.

18 8.1.5 Távműködtetett zárak modellezése A rendkívül tagolt terepen elhelyezkedő vízellátó rendszerben több nyomászónában történik az ellátás. Ez jól követhető a 4-1.ábrán is. Az egyes nyomászónák határán nyomásfokozók, illetve elzáró szerelvények találhatók. Ezeket a zónahatároló, illetve vízkormányzási célú elzáró szerelvényeket a modellben is szerepeltettük szabályozott elzáróként. Ezzel az volt a célunk, hogy a modell felhasználhatóságát, mobilitását növeljük oly módon, hogy a zónák közötti vízforgalmat a lehető legnagyobb szabadságfokkal lehessen befolyásolni. A következő képernyőképen a szabályozott elzárók kezelési dialógus ablakát, és az azt követőn, pedig az egyik legbonyolultabb vízkormányzási csomópontot (Csertán Sándor u.) mutatjuk be. A második képen a vezetékek nyomászónák szerint eltérő színnel színezettek. A szabályozott elzárók adatait a 8-3.táblázatban mutatjuk be. 18.

19 19.

20 8.1.6 Szűrők modellezése A Keleti Vízműben működő vastalanító nyomás alatti gyorsszűrőit is beépítettük a modellbe. Ezek adatait a 8-4.táblázatban mutatjuk be. A következő képen a szűrők adatainak megjelenési formáját mutatjuk be a HCWP 6.0 program felhasználói felületén. 20.

21 8.2 A fogyasztás modellezése A fogyasztási adatok feldolgozásánál a 6.fejezetben és a Vízmérlegeknél a 7.fejezetben már szót ejtettünk arról, hogy a vízfogyasztás területi megoszlását vízdíj számlázási adatok felhasználásával végeztük el Közterületek azonosítása A vízfogyasztási modell építésének első lépése volt, hogy minden egyes vezetékszakaszt valamilyen közterülethez (utcához) kellett rendelni. Ennek eredményeiből mutat egy részletet a következő kép: 21.

22 8.2.2 Vízdíj számlázás adataiból a fogyasztás területi megoszlásának generálása A vízdíjszámlázás adatait fogyasztónként, tételesen dolgoztuk fel a 2002-es évre a következő metodika szerint: Minden egyes fogyasztó egy közterülethez (utca) van rendelve a vízdíjszámlázás adatbázisában. Az általunk elkészített ivóvíz hálózati modell vezetékeihez szintén hozzá vannak rendelve ezek az utcák (lásd előző pont). Egy-egy utcában a 2002-ben elfogyasztott vízmennyiséget az utcában található vezetékszakaszokhoz rendeltük, a vezetékszakaszok hosszának arányában. Így minden vezetékszakaszhoz kaptunk egy fogyasztási súlyszámot, ami éppen megegyezett az arra a vezetékszakaszra eső évi fogyasztással. A következő képen az így elkészített fogyasztási súlyszámok szerinti tematikus térképet láthatjuk a HCWP 6.0 program felhasználói felületén: 22.

23 8.2.3 Kommunális fogyasztók A kommunális fogyasztók fogyasztását, mint a fogyasztási körzetekben fogyasztási súlyszám szerint a vezetékek mentén megoszló fogyasztás nagyságát már a 6.fejezetben tárgyaltuk, és ott bemutatásra is kerületek az egyes fogyasztási körzetek vízigényei a vizsgált időhorizontokra. Itt, a következő képen ezeknek az adatoknak a HCWP programban alkalmazott kezelő felületét mutatjuk be. A képen a fogyasztási körzet dialógus mellett a fogyasztási menetgörbe dialógus is föltűnik. Az egyes fogyasztási körzetekhez a település mérettől függően különböző fogyasztási menetgörbéket rendeletünk. Ezeket a szakirodalomból jól ismert típus menetgörbéket abban az esetben szoktuk alkalmazni, ha nincs lehetőség azok konkrét kimérésére. 23.

24 8.2.4 Nagyfogyasztók A nagyfogyasztók vízigényét a 6-23.táblázatban már bemutattuk. Itt, a következő képen ezek HCWP 6.0 felületi adatkezelési dialógusát mutatjuk be. 24.

25 9 Rendszeranalízis A rendszeranalízis keretében a vízellátó rendszert a három időhorizont közül 2-re vizsgáltuk. Ezt azért tehettük meg, mert a távlati vízigényekben a 2. és 3. időhorizont vízigényei között nincs számottevő különbség. Amennyiben a 3. időhorizontot vizsgáljuk, a biztonság javára tévedünk a 2. időhorizont tekintetében. 9.1 Jelenlegi állapot vizsgálata A vizsgálatot Q dmax vízigény (22152 m 3 /d) feltételezésével végeztük el. Ez az állapot azért is mértékadó a hálózati áramlási és nyomásviszonyok tekintetében, mivel erre a fogyasztási esetre feltételeztük a legjelentősebb szezonális nagyfogyasztó a Goldsun Hűtőház Rt. működését 2000 m 3 /d vízigénnyel. Fontos kiemelni még, hogy ebben az időhorizontban a területfejlesztések, amiket nagyfogyasztóként modelleztünk még nem lépnek be A hálózat és a nyomásviszonyok ellenőrzése A hálózat és nyomásviszonyok ellenőrzésére, mint azt már a 2. fejezetben is említettük a statikus állapot vizsgálatok helyett szimulációs vizsgálatot végzünk. A szimuláció eredményei egy-egy rendszerelem (vezeték, csomópont) viselkedését idősorokkal jellemzik (Q, v, H, dh, stb.). Az idősorokból a HCWP program 7-féle statisztikát készít: 25.

26 1. Csomóponti nyomások maximumai, a vezetékszakaszok fajlagos nyomásvesztesége abszolút értékének minimumaival kombinálva. 2. Csomóponti nyomások maximumai, a vezetékszakaszok vízszállításának (áramlási sebesség) abszolút értékének minimumaival kombinálva. 3. Csomóponti nyomások minimumai, a vezetékszakaszok fajlagos nyomásvesztesége abszolút értékének maximumaival kombinálva. 4. Csomóponti nyomások minimumai, a vezetékszakaszok vízszállításának (áramlási sebesség) abszolút értékének maximumaival kombinálva. 5. A csomóponti nyomások súlyozott átlaga, kombinálva a vezetékek fajlagos nyomásvesztesége abszolút értékének súlyozott átlagával. 6. A csomóponti nyomások súlyozott átlaga, kombinálva a vezetékek vízszállítása (sebesség) abszolút értékének súlyozott átlagával. 7. A csomóponti nyomások súlyozott átlaga, kombinálva a vezetékek vízszállításának (sebesség) súlyozott átlagával. A tematikák segítségével jól szemléltethetők a hálózat kritikus szakaszai, kritikus pontjai. A vizsgálat kiindulási adatai, az átemelők, nyomásfokozók, szabályozott elzárók szabályozásai az 1.sz szöveges mellékletben találhatók meg. Ugyan itt a tárolók 24 órára összegzett vízforgalmát, az átemelők 24 órára összegzett vízszállítását, a szabályozott elzárókon 24 óra alatt átfolyt vízmennyiségeket is láthatjuk. A kiindulási adatok közül ki kell, hogy emeljünk a nyomásfokozók, gépházak, kutak üzemének szabályozását. A szabályozási stratégia kialakításakor - a 7-1.táblázat alapján - abból indultunk ki, hogy a meglévő tározó térfogat az egyes zónák vízigényéhez mérten valószínűleg lehetővé teszi, hogy energiavételezési csúcsidőszakon kívül végezzük a szivattyúzást. Ennek azonban további feltételei is vannak: Amennyiben a szivattyúzást a völgy időszakokra korlátozzuk (15 óra), csökken a felhasználható szivattyú üzemidő. Ez csak azzal ellensúlyozható, hogy ha növeljük a szivattyúzás intenzitását. A kérdés az, hogy az egyes gépházakban meg van-e a szükséges beépített szivattyú vízszállítási kapacitás ehhez. A víztermelő telepek (kutak, kútcsoportok, tisztítómű) üzemét is szabályozni kell, oly módon, hogy azok tisztavíz medencéinek térfogata elegendő legyen a kiegyenlítésre. A 7-2.táblázatban az egyes zónák vízigényei mellett feltüntettük a zónák megtáplálását végző gépházak vízszállító kapacitását is, 20 órás és 15 órás szivattyúzás feltételezésével. A táblázatból látható, hogy a gépházak, nyomásfokozók jelentősen túlméretezettek. A vízigények egyetlen esetben (Nyugati Vízmű) haladják meg a kapacitás 50 %-át. Ez arra utal, hogy a völgy időszakban történő szivattyúzásnak szivattyú kapacitás oldalról a gépházak, nyomásfokozók tekintetében nincs akadálya. A víztermelő telepeket vizsgálva megállapítható, hogy a rendelkezésre álló kútkapacitás a Nyugati Vízmű esetében már az első időhorizont csúcs vízigényének kielégítésére sem elég, ezért vízátadásra lehet szükség keletről nyugatra. Azonban a hiány mértéke miatt megpróbáltuk az átadást mellőzve, a kutak kismértékű túlterhelésével megoldani a feladatot. A víztermelő telepeken található tisztavíz medencék térfogata a termelési kapacitáshoz képest mindkét helyen kevés. A Keleti Vízműnél ~5 %, a Nyugati Vízmű esetében ~9 %. Ez azt jelenti, hogy a kutakból történő víztermelést erősen össze kell hangolni a hálózati szivattyúzással. A kutak szabályozásának kialakításakor a következő elveket igyekeztünk betartani: 26.

27 Lehetőség szerint a legtávolabbi, gyűjtővezetékek végén lévő kutak minél folyamatosabban üzemeljenek, hogy a gyűjtőkben, minél kevesebb ideig legyen vízpangás, és az azzal járó üledékképződés. A kutakat alapvetően a tisztavíz medence vízszintjéről szabályozzuk. Egy kút ki és bekapcsolása közti időt azzal szabályozzuk, hogy a tisztavíz medencében a ki és bekapcsolási szintek közötti távolság legalább 1 m. A kutak szabályozási szintjeit külön a 9-1.táblázatban is megadtuk. A 9-1.mellékletben a tárolók vízállás, vízforgalom idősorait, az gépházak, nyomásfokozók vízszállítás, emelőmagasság, az kutak vízszállítás, emelőmagasság, a szabályozott elzárók vízszállítás, nyomásveszteség, a szűrők vízszállítás, nyomásveszteség idősorait tüntettük fel. Az ábrákból megállapítható, hogy a rendszer a megadott szabályozásokkal konszolidáltan üzemeltethető. A hálózat áramlási és nyomásviszonyait a már előzőekben említett tematikus lekérdezésekkel ellenőriztük. Ennek eredményei a következő táblázatokban találhatók: 9-2.táblázat 9-3.táblázat Nyomáshiányok a hálózaton (csomóponti nyomások maximumai alapján) Túlterhelt vezetékszakaszok (a vezetékszakaszok vízszállításának (áramlási sebesség) abszolút értékének maximumai alapján) A nyomáshiányok általában lokálisan jelentkeznek és a legtöbb esetben a terepadottságokra vezethetők vissza. A túlterhelt vezetékszakaszok közül a következőket érdemes kiemelni: 1. A GOLDSUN Hűtőház szezonális fogyasztása miatti túlterhelés az Ujhegyi úti és Vorhotai úti DN100-as AC vezetékeken. 2. A Keleti vízmű és a Jánkahegyi medence közti nagyátmérőjű vezetékek határértéken történő terhelése. A hózati túlnyomásokra vonatkozóan egy érdekes eredményt mutat a következő képernyő kép: 27.

A tervezett Bük-Szakonyi vízellátó rendszer hálózathidraulikai modellezése

A tervezett Bük-Szakonyi vízellátó rendszer hálózathidraulikai modellezése A tervezett Bük-Szakonyi vízellátó rendszer hálózathidraulikai modellezése Bevezetés A víziközmű-rendszerek tervezése, kialakítása, fejlesztése kapcsán olyan megoldást kell előnyben részesíteni, amely

Részletesebben

Gördülő Fejlesztési Terv

Gördülő Fejlesztési Terv A Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) módszertani fejlesztése Gőcze Ferenc Márkus Dániel Sopron 2015 Gördülő Fejlesztési Terv jogszabályi elvárásai A GFT vízi közmű rendszerenként és fejlesztési ütemenként

Részletesebben

NAGYKANIZSA Térségi Vízellátó Rendszer

NAGYKANIZSA Térségi Vízellátó Rendszer NAGYKANIZSA Térségi Vízellátó Rendszer Hidraulikai felülvizsgálat (Végleges változat) 2010. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A feladatmegoldás módszere és az eredmények dokumentálása... 4 2.1.

Részletesebben

PALKONYA IVÓVÍZMINŐSÉG- LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

PALKONYA IVÓVÍZMINŐSÉG- LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ PALKONYA IVÓVÍZMINŐSÉG- JAVÍTÓ PROJEKT LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A KIINDULÓ MŰSZAKI ÁLLAPOT A KIINDULÓ MŰSZAKI ÁLLAPOT Hálózat Palkonya jelenleg önálló vízellátó rendszerrel rendelkezik, mely 1983-ben valósult

Részletesebben

Hálózat hidraulikai modell integrálása a Soproni Vízmű Zrt. térinformatikai rendszerébe

Hálózat hidraulikai modell integrálása a Soproni Vízmű Zrt. térinformatikai rendszerébe Hálózat hidraulikai modell integrálása a térinformatikai rendszerébe Hálózathidraulikai modellezés - Szakmai nap MHT Vízellátási Szakosztály 2015. április 9. Térinformatikai rendszer bemutatása Működési

Részletesebben

Tápvízvezeték rendszer

Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer A kutaktól a víztisztító üzemig vezetı csövek helyes méretezése rendkívüli jelentıséggel bír a karbantartási és az üzemelési költségek tekintetében. Ebben

Részletesebben

Membrántechnológiai kihívások a felszíni vizek kezelésében, Lázbércen Molnár Attila Műszaki igazgató

Membrántechnológiai kihívások a felszíni vizek kezelésében, Lázbércen Molnár Attila Műszaki igazgató Membrántechnológiai kihívások a felszíni vizek kezelésében, Lázbércen Molnár Attila Műszaki igazgató 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. Levélcím: 3701 Kazincbarcika, Pf. 117. Tel.: (48) 500-000 Telefax:

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

Munkács város vízellátó hálózatának vizsgálata, tapasztalatok. Jancsó Béla, Hanzel Tímea Főmterv Zrt Budapest, Lövőház u. 37.

Munkács város vízellátó hálózatának vizsgálata, tapasztalatok. Jancsó Béla, Hanzel Tímea Főmterv Zrt Budapest, Lövőház u. 37. Munkács város vízellátó hálózatának vizsgálata, tapasztalatok Jancsó Béla, Hanzel Tímea Főmterv Zrt. 1024 Budapest, Lövőház u. 37. 1. Munkács vízellátásának általános ismertetése 1.1 Munkács vízellátása

Részletesebben

Gördülő Fejlesztési Terv

Gördülő Fejlesztési Terv A Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) módszertani fejlesztése Gőcze Ferenc, Füstös András - BDL Kft. Molnár Attila ÉRV Zrt. Főmérnöki Értekezlet Miskolc 2015 Gördülő Fejlesztési Terv jogszabályi elvárásai A

Részletesebben

Szakmérnöki vizsga felkészítő kérdések Hidraulika alapismeretek 1. Mitől függ a víz viszkozítása? 2. Áramlási tartományok. 3. A Re-szám. 4. A nyomás alatti csővezetékek hidraulikai számításának alapegyenletei.

Részletesebben

Bevezetés. Diplomamunka. Hakstol Dávid. 1. A diplomamunka célkitűzése

Bevezetés. Diplomamunka. Hakstol Dávid. 1. A diplomamunka célkitűzése Bevezetés 1. A diplomamunka célkitűzése Cegléd vízellátását 11 db mélységi fúrt kút biztosítja. Ebből jelenleg 8 van üzemben, a többi tartalék. A jövőben, a városfejlesztési beruházásoknak köszönhetően

Részletesebben

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE 1. Ivóvízellátás A településen közüzemi vízmû és vízhálózat üzemel. A szükséges ivóvizet 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A kutak vize vas és mangántartalmú, vízkezelést tesz

Részletesebben

A Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) módszertani fejlesztése

A Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) módszertani fejlesztése A Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) módszertani fejlesztése Füstös András, Gőcze Ferenc - BDL Kft. MHT Miskolc 2016 Eddig beadott Gft-k: szemelvények a MEKH tapasztalataiból Maszesz, XVII. Országos konferencia:

Részletesebben

A magyarországi vízellátó rendszerek rekonstrukciós tervezésének főbb elemei. Útmutató. Az útmutató számadatai 5 évenként felülvizsgálandók. 2.

A magyarországi vízellátó rendszerek rekonstrukciós tervezésének főbb elemei. Útmutató. Az útmutató számadatai 5 évenként felülvizsgálandók. 2. Minta terv készítése, minta tartalmi elemek a vízellátó rendszerek rekonstrukciós tervének összeállításához A magyarországi vízellátó rendszerek rekonstrukciós tervezésének főbb elemei Útmutató Az útmutató

Részletesebben

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház Hőszivattyúk - kompresszor technológiák 2017. Január 25. Lurdy Ház Tartalom Hőszivattyú felhasználások Fűtős kompresszor típusok Elérhető kompresszor típusok áttekintése kompresszor hatásfoka Minél kisebb

Részletesebben

Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. feldolgozása. vagyonért. Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi Kft. Szeged, 2012. október 15-17.

Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. feldolgozása. vagyonért. Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi Kft. Szeged, 2012. október 15-17. Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. A vízikv ziközmű hálózatok adatainak feldolgozása Műszaki, térkt rképi nyilvántart ntartáss felkész szítésese a vagyonért rtékelésre Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 33. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: Csatlakozási díj felülvizsgálata a Dombóvár és térsége

Részletesebben

WATERFRAME HCWP V 6.1 VÍZELLÁTÓ RENDSZEREK HIDRAULIKAI VIZSGÁLATA. Felhasználói dokumentáció 2012.01.22.

WATERFRAME HCWP V 6.1 VÍZELLÁTÓ RENDSZEREK HIDRAULIKAI VIZSGÁLATA. Felhasználói dokumentáció 2012.01.22. WATERFRAME HCWP V 6.1 VÍZELLÁTÓ RENDSZEREK HIDRAULIKAI VIZSGÁLATA Felhasználói dokumentáció 2012.01.22. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 1.1. Mire használható a HCWP?... 6 1.2. A programcsomagról általában...

Részletesebben

Szeged, 2014.07.02-04. Energia-megtakar és s Csatornamű Kft. Ift Miklós ügyvezető KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

Szeged, 2014.07.02-04. Energia-megtakar és s Csatornamű Kft. Ift Miklós ügyvezető KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. XXXII. Országos Hidrológiai VándorgyV ndorgyűlés Szeged, 2014.07.02-04. 04. Energia-megtakar megtakarítás a KAVÍZ Z Kaposvári Víz-V és s Csatornamű Kft. üzemeltetési tevékenys kenységében Ift Miklós ügyvezető

Részletesebben

Vízmérők kiválasztása és karbantartása

Vízmérők kiválasztása és karbantartása JELLEGZETES ÜZEMFENNTARTÁSI OBJEKTUMOK ÉS SZAKTERÜLETEK 5.25 Vízmérők kiválasztása és karbantartása Tárgyszavak: karbantartás-tervezés; vízmérő; mérőeszköz. Egy innovatív számítógépes program segít a gyártóknak

Részletesebben

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2012. Sprinkler

Részletesebben

Tiszaörs és Tiszaigar Ivóvízminőség-javító projekt

Tiszaörs és Tiszaigar Ivóvízminőség-javító projekt Tiszaörs és Tiszaigar Ivóvízminőség-javító projekt A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN, TÖBB MINT NEGYEDMILLIÁRD FORINT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSBÓL VÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ BERUHÁZÁS KEZDŐDÖTT TISZAÖRSÖN

Részletesebben

WATERFRAME HCWP V 6.0 VÍZELLÁTÓ RENDSZEREK HIDRAULIKAI VIZSGÁLATA. Felhasználói dokumentáció 2005. 12. 27.

WATERFRAME HCWP V 6.0 VÍZELLÁTÓ RENDSZEREK HIDRAULIKAI VIZSGÁLATA. Felhasználói dokumentáció 2005. 12. 27. WATERFRAME HCWP V 6.0 VÍZELLÁTÓ RENDSZEREK HIDRAULIKAI VIZSGÁLATA Felhasználói dokumentáció 2005. 12. 27. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 5 1.1. Mire használható a HCWP?...6 1.2. A programcsomagról általában...8

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYE JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZKEZELÉSI PROGRAMJA KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÁS. Mérnöki Iroda Kft. 2005 Budapest

ZALAEGERSZEG MEGYE JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZKEZELÉSI PROGRAMJA KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÁS. Mérnöki Iroda Kft. 2005 Budapest Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Tel: 06-1-212-9786 Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu ZALAEGERSZEG MEGYE

Részletesebben

Biológiai ivóvíz-tisztítási kísérlet a Balatonszéplaki Felszíni Vízműben. XXI. MHT Ifjúsági Napok Mosonmagyaróvár, szeptember

Biológiai ivóvíz-tisztítási kísérlet a Balatonszéplaki Felszíni Vízműben. XXI. MHT Ifjúsági Napok Mosonmagyaróvár, szeptember Biológiai ivóvíz-tisztítási kísérlet a Balatonszéplaki Felszíni Vízműben XXI. MHT Ifjúsági Napok Mosonmagyaróvár, 2014. szeptember 18-19. Pintér Anett Rita Fejlesztési Főmérnökség A kísérletek célja Alap

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2014. (IX.18.) határozata

Részletesebben

Norit Filtrix LineGuard

Norit Filtrix LineGuard Norit Filtrix LineGuard BEMUTATÁS A LineGuard egy ultraszűrést alkalmazó vízkezelő rendszer. Az ultraszűrő (UF) alkalmazása nagyon széleskörű ezek egyike az ivóvíz kezelés. Felhasználási területek: Az

Részletesebben

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával Készítette:

Részletesebben

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2012. Sprinkler

Részletesebben

Sérülékeny vízbázisok és a vízminőség védelme a parti szűrésen alapuló Rainey-kutakkal történő víztermelés figyelembe vételével

Sérülékeny vízbázisok és a vízminőség védelme a parti szűrésen alapuló Rainey-kutakkal történő víztermelés figyelembe vételével Sérülékeny vízbázisok és a vízminőség védelme a parti szűrésen alapuló Rainey-kutakkal történő víztermelés figyelembe vételével A sérülékeny vízbázisok védelme három fő irányból közelíthető meg Adminisztratív

Részletesebben

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET,

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, Pannon Engineering Kft. Tervszám: 1526 BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, VALAMINT A KÖRNYEZŐ KÖZTERÜLETEK PARKOLÁSI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA Készült: 215. május Megbízó: Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben

MIKE URBAN WATER DISTRIBUTION

MIKE URBAN WATER DISTRIBUTION MIKE URBAN VÍZELOSZTÓ HÁLÓZAT Az eredeti MIKE URBAN WATER DISTRIBUTION alapján a fordítás az UWEX projekt keretén belül készült: LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation Tempus No.: 09/0128-L/4006 Urban

Részletesebben

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése TARTALOMJEGYZÉK Szöveges munkarészek Tartalomjegyzék Tervezői nyilatkozat Iratok Műszaki leírás Üzemelési

Részletesebben

Csőhálózatok hidraulikája - házi feladat -

Csőhálózatok hidraulikája - házi feladat - Csőhálózatok hidraulikája - házi feladat - Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: 463 16 80 Fax: 463 30 91 www.hds.bme.hu A feladat Stacionárius hálózatszámítási

Részletesebben

MIKE URBAN MOUSE Csıhálózati áramlási modell. DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával. Kiválasztás menü és eszköztár. Csomópontok és csövek

MIKE URBAN MOUSE Csıhálózati áramlási modell. DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával. Kiválasztás menü és eszköztár. Csomópontok és csövek MIKE URBAN MOUSE Csıhálózati áramlási modell Modell elemek Készült az projekt keretében, a DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával 1 Kiválasztás menü és eszköztár Csomópontok és csövek A csomópont

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

A modern fejlesztési terv /Master Plan/

A modern fejlesztési terv /Master Plan/ 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 23 24 2930 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 0.0 0.0 450.0 500.0 550.0 600.0 650.0 700.0 750.0 800.0 850.0 900.0 950.0 1000.0 OK7 38

Részletesebben

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata XXXII. MHT - Vándorgyűlés Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG Az árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási és üzemeltetési mintaszabályzata Előzmények 2 Kedvezményezett: OVF

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építımérnöki Kar DIPLOMATERV. Baja város ivóvízellátása vízminıségi vészhelyzetben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építımérnöki Kar DIPLOMATERV. Baja város ivóvízellátása vízminıségi vészhelyzetben Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építımérnöki Kar DIPLOMATERV Baja város ivóvízellátása vízminıségi vészhelyzetben BRAUN FERENC ATTILA 2009 Vezetıi összefoglaló Baja város ivóvízellátása

Részletesebben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások által szükségessé vált átdolgozásának módszere

A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások által szükségessé vált átdolgozásának módszere H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: 465 2400 Fax: 465 2961 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások

Részletesebben

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS Vas és Mangán eltávolítása (2. feladat) SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar KLING ZOLTÁN Gödöllő, 2012.02.15. 2011/2012. tanév 2. félév Műszaki leírás Mit tartalmazzon:

Részletesebben

Ivóvízhálózat rekonstrukciók

Ivóvízhálózat rekonstrukciók H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: 465 2400 Fax: 349 1991 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu Ivóvízhálózat rekonstrukciók A Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DEÁK KRISZTIÁN 2013 Az SPM BearingChecker

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Ivóvízbázisok sérülékenysége a klímaváltozással szemben. Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál

Ivóvízbázisok sérülékenysége a klímaváltozással szemben. Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál Ivóvízbázisok sérülékenysége a klímaváltozással szemben Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál Felszín alatti vizek, mint a globális vízkörforgalom elemei Légkör víztartalma (néhány nap) Biomassza

Részletesebben

Víziközmű vagyonértékelés folyamata, hatása és eredménye esettanulmány

Víziközmű vagyonértékelés folyamata, hatása és eredménye esettanulmány MaSzeSz XII. Országos konferencia Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése Víziközmű vagyonértékelés folyamata, hatása és eredménye esettanulmány Vagyonértékelés BDL Környezetvédelmi

Részletesebben

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai rendszerek a víziközmű szolgáltatásban 2011.12.09. Térinformatika és műszaki irányítási rendszer támogatása

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek 1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek Előzőleg a következőkkel foglalkozunk: Fizikai paraméterek o a bemutatott rendszer és modell alapján számítást készítünk az éves energiatermelésre

Részletesebben

Készítette: Gönczi Gábor. Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu

Készítette: Gönczi Gábor. Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu Műtárgyvizsgálatok Fővárosi Vízművek Zrt-nél. (Víztároló medencék üzemtani felülvizsgálata, Homokszűrők visszamosatási ciklusának vizsgálata, Ülepítő optimalizálás) Készítette: Gönczi Gábor 1 Fővárosi

Részletesebben

Nagy pontosságú rövidtávú ivóvíz fogyasztás előrejelzés Készítette: Bibok Attila PhD Hallgató MHT XXXIV. Vándorgyűlés

Nagy pontosságú rövidtávú ivóvíz fogyasztás előrejelzés Készítette: Bibok Attila PhD Hallgató MHT XXXIV. Vándorgyűlés Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki kar Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Nagy pontosságú rövidtávú ivóvíz fogyasztás előrejelzés Készítette: Bibok Attila PhD Hallgató MHT

Részletesebben

N számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai

N számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai N31-405-04. számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Vízi közmű felújítási keret terhére tervezett rekonstrukciós munkák

Részletesebben

Orbán Tibor FŐTÁV Műszaki vezérigazgató-helyettes Gurka Szilárd FŐTÁV energiagazdálkodási osztályvezető László Tamás AEE Magyar Tagozata

Orbán Tibor FŐTÁV Műszaki vezérigazgató-helyettes Gurka Szilárd FŐTÁV energiagazdálkodási osztályvezető László Tamás AEE Magyar Tagozata Hozzájárulás a Virtuális erőmű építéséhez 22,27 kw. Hőközponti fűtési energiahatékonysági csereprogramja (rekonstrukció) Orbán Tibor FŐTÁV Műszaki vezérigazgató-helyettes Gurka Szilárd FŐTÁV energiagazdálkodási

Részletesebben

Az ESPAN (WP 4) Pilotprojekt zárójelentésének rövid összefoglalója: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata

Az ESPAN (WP 4) Pilotprojekt zárójelentésének rövid összefoglalója: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata ESPAN- Pilotprojekt: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata Az ESPAN (WP 4) Pilotprojekt zárójelentésének rövid összefoglalója: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György Vízminőségi adatok értékelési módszerei Bagyinszki György Mikor van rá szükség? Felszín alatti vizek jellemzése, állapotleírása Vízbázis állapotértékelés Tényfeltáró dokumentáció Monitoring jelentés Vízbázisok

Részletesebben

Automatikai műszerész Automatikai műszerész

Automatikai műszerész Automatikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Stacionárius csőhálózat számítási feladat augusztus 25.

Stacionárius csőhálózat számítási feladat augusztus 25. Áramlástechnikai rendszerek (BMEGEVGAG13) Stacionárius csőhálózat számítási feladat 2016. augusztus 25. 1 A hálózatszámítási feladat lépései: 1. A hálózat geometriájának és topológiájának definiálása a

Részletesebben

Arzénmentesítő berendezések technológiai lehetőségei

Arzénmentesítő berendezések technológiai lehetőségei Arzénmentesítő berendezések technológiai lehetőségei 0. Részáramú arzénmentesítés Az AsMet arzénmentesítésnél nem szükséges a teljes vízáramot arzénmentesíteni az előírt 10 µg/literes határérték eléréséhez!

Részletesebben

Akusztikus aktivitás AE vizsgálatoknál

Akusztikus aktivitás AE vizsgálatoknál Akusztikus aktivitás AE vizsgálatoknál Kindlein Melinda, Fodor Olivér ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft. 1112. Bp. Budaörsi út 45. Az akusztikus emissziós vizsgálat a roncsolásmentes vizsgálati módszerek

Részletesebben

Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai

Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2016. évi felújításai, pótlásai feladatainak végrehajtási összegzése: Jánossomorjai

Részletesebben

TISZAUG POLGÁRMESTERI HIVATAL KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE március TÁRGY : TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS VÍZMINŐSÉGI HELYZETÉRŐL

TISZAUG POLGÁRMESTERI HIVATAL KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE március TÁRGY : TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS VÍZMINŐSÉGI HELYZETÉRŐL TISZAUG POLGÁRMESTERI HIVATAL KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE 2011. március TÁRGY : TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS VÍZMINŐSÉGI HELYZETÉRŐL Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! A település ivóvízellátó

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

N számú melléklet Felhasználói igényre történő teljesítménynövelés szabályai 3x50A teljesítményig

N számú melléklet Felhasználói igényre történő teljesítménynövelés szabályai 3x50A teljesítményig N31-405-05. számú melléklet Felhasználói igényre történő teljesítménynövelés szabályai 3x50A Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői

Részletesebben

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján MHT Vándorgyűlés 2013. 07. 04. Előadó: Ficsor Johanna és Mohácsiné Simon Gabriella É s z a

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

Vizsgatételek Települési vízgazdálkodás 1. tárgyból Nappali és levelező Számítási feladatok a vizsgán: 2.2 és 5.1

Vizsgatételek Települési vízgazdálkodás 1. tárgyból Nappali és levelező Számítási feladatok a vizsgán: 2.2 és 5.1 Vizsgatételek Települési vízgazdálkodás 1. tárgyból Nappali és levelező Számítási feladatok a vizsgán: 2.2 és 5.1 1. A települési vízgazdálkodás rendszere és feladatai. Idealizált és valóságos rendszer,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. március kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya és

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/490-5/2010. TÁRGY: EGYES VÍZIKÖZMŰVEK ÜZEMELTETÉSI JOGÁNAK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 3 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8/490-5/2010. TÁRGY: EGYES VÍZIKÖZMŰVEK ÜZEMELTETÉSI JOGÁNAK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 3 DB IKTATÓSZÁM: 08-8/490-5/2010. TÁRGY: EGYES VÍZIKÖZMŰVEK ÜZEMELTETÉSI JOGÁNAK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 3 DB E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010 JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Méretlánc átrendezés elmélete

Méretlánc átrendezés elmélete 1. Méretlánc átrendezés elmélete Méretlánc átrendezés elmélete Egyes esetekben szükség lehet, hogy arra, hogy a méretláncot átrendezzük. Ezeknek legtöbbször az az oka, hogy a rajzon feltüntetett méretet

Részletesebben

ÁTEMELŐK ÉS NYOMÓVEZETÉKEK KIMUTATÁSA

ÁTEMELŐK ÉS NYOMÓVEZETÉKEK KIMUTATÁSA ÁTEMELŐK ÉS NYOMÓVEZETÉKEK KIMUTATÁSA 1.sz. átemelő Helye: Kálvin tér (templom előtt) Műtárgy: MÉLYÉPTERV típusú, 2,5 m, 10 m3 hasznos térfogatú Szivattyúk típusa, kapacitása, mennyisége: Flygt CP3126/430,

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6202-11/1 Általános épületgépészeti ismeretek Szóbeli

Részletesebben

Foglalkozási napló. Víz- és csatornaműkezelő 10. évfolyam

Foglalkozási napló. Víz- és csatornaműkezelő 10. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Víz- és csatornaműkezelő 10. évfolyam (OKJ száma: 34 853 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Vízbiztonság a vízműtől a fogyasztóig. Basics Ferenc Aqualabor Kft. Basics Kft.

Vízbiztonság a vízműtől a fogyasztóig. Basics Ferenc Aqualabor Kft. Basics Kft. Vízbiztonság a vízműtől a fogyasztóig Basics Ferenc Aqualabor Kft. Basics Kft. Bevezetés Az Alaptörvényben biztosított jog, hogy Magyarország minden lakója egészséges ivóvízhez jusson. Ezen jog egyik alapfeltétele,

Részletesebben

MISKOLCI VÍZSZENNYEZÉS

MISKOLCI VÍZSZENNYEZÉS MISKOLCI VÍZSZENNYEZÉS Eseményei és tapasztalatai Balatonfüred 2007. március 28-29. VÉDŐTERÜLET - VÉDŐIDOM KARSZTVÍZSZINT VÁLTOZÁS ÁRVÍZ A BÜKKBEN SZENNYEZŐFORRÁSOK JUHDÖGLŐ-VÖLGY JUHDÖGLŐ-VÖLGY 2006.

Részletesebben

Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata

Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata A Virtual Crash program validációja Dr. Melegh Gábor BME Gépjárművek tanszék Budapest, Magyarország Vida Gábor BME Gépjárművek tanszék Budapest, Magyarország Ing.

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Budapest

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Budapest VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 15 Budapest, Kossuth Lajos tér. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv. 8. (2), valamint a 288/20. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján kötelező Nyilvántartási

Részletesebben

IVÓVÍZBIZTONSÁGI TERVEK KÉSZÍTÉSE

IVÓVÍZBIZTONSÁGI TERVEK KÉSZÍTÉSE Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat IVÓVÍZBIZTONSÁGI TERVEK KÉSZÍTÉSE ELŐADÓ: BRODMANN TIBOR Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Igazgatóság 2016. Június 27. 1

Részletesebben

Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vízellátó rendszere és üzemeltetése. Krampek Mihály vezérigazgató

Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vízellátó rendszere és üzemeltetése. Krampek Mihály vezérigazgató Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vízellátó rendszere és üzemeltetése Krampek Mihály vezérigazgató 1. Gránit Gyógyfürdő Zrt. rövid története A kőolaj utáni kutatófúrások sora történt Zala megyében. Zalakaros község

Részletesebben

Fiziko-kémiai módszerek a finomkémiai ipar hulladékvizeinek kezelésére

Fiziko-kémiai módszerek a finomkémiai ipar hulladékvizeinek kezelésére Fiziko-kémiai módszerek a finomkémiai ipar hulladékvizeinek kezelésére Környezettudományi Doktori Iskolák Konferenciája 2012. 08. 31. Tóth András József 1 Dr. Mizsey Péter 1, 2 andras86@kkft.bme.hu 1 Kémiai

Részletesebben

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen, MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc Debrecen, 2017. 01. 03. Név: Neptun kód: Megjegyzések: A feladatok megoldásánál használja a géprajz szabályait, valamint a szabványos áramköri elemeket.

Részletesebben

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Vállalati szintű energia audit dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Audit=összehasonlítás, értékelés (kategóriába sorolás) Vállalatok közötti (fajlagosok alapján) Technológiai paraméterek (pl.

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselőtestülete 2015. július 16.i rendkívüli ülésére Tárgy: Víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Közmű-rekonstrukciók stratégiai tervezése

Közmű-rekonstrukciók stratégiai tervezése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Közmű-rekonstrukciók stratégiai tervezése Prof.Dr.Koncsos László egyetemi tanár Budapesti Műszaki

Részletesebben

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc Napkollektorok telepítése Előadó: Kardos Ferenc Napkollektor felhasználási területek Használati melegvíz-előállítás Fűtés-kiegészítés Medence fűtés Technológiai melegvíz-előállítása Napenergiahozam éves

Részletesebben

Szivattyúk Szerelvények Rendszerek. PumpMeter. Átlátható szivattyúüzemeltetés.

Szivattyúk Szerelvények Rendszerek. PumpMeter. Átlátható szivattyúüzemeltetés. Szivattyúk Szerelvények Rendszerek PumpMeter. Átlátható szivattyúüzemeltetés. 2 Bevezetés PumpMeter. Innováció a jobb átláthatóságért. Képzelje el, hogy egy új autó vásárlását tervezi. Az ideális modell

Részletesebben

SZAKVÉLEMÉNY. Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26.

SZAKVÉLEMÉNY. Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26. SZAKVÉLEMÉNY Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26. Az Eu Provident Kft. (4026 Debrecen, Mester u. 39) véleményünket

Részletesebben

Imreh György. Előadás szerzői: Előadó: A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! Soósné Harsányi Sarolta Renkó Ádám

Imreh György. Előadás szerzői: Előadó: A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! Soósné Harsányi Sarolta Renkó Ádám A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! A digitális objektum nyilvántartás helyzete és jelentősége a BAKONYKARSZT Zrt.-nél, különös tekintettel a kötelezően előírt vagyonértékelési

Részletesebben

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN 3024056 3024057 3024059 SZOLÁR HIDROBLOKK 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN SZOLÁR HIDROBLOKK KASZKÁD 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS

Részletesebben

TÜZIVÍZ FORRÁSOK. Ramada Resort - Aquaworld Budapest 2014. június 4. Bánó Gergely

TÜZIVÍZ FORRÁSOK. Ramada Resort - Aquaworld Budapest 2014. június 4. Bánó Gergely TÜZIVÍZ FORRÁSOK Ramada Resort - Aquaworld Budapest 2014. június 4. Bánó Gergely Bevezetés ( Az előadás címe félreérthető, mert nem a tűzivíz forrásokkal szeretnénk foglalkozni hanem a sprinkler berendezések

Részletesebben

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA Az áramkörök szimulációja révén betekintést nyerünk azok működésébe. Meg tudjuk határozni az áramkörök válaszát különböző gerjesztésekre, különböző üzemmódokra. Végezhetők analóg

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Balatonújlak Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Tel.:85/575065 Ügyiratszám: 25/4/2016. 3. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s Balatonújlak Község

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

(Fali tűzcsap) Hivatkozási szám: Fali tűzcsap felülvizsgálata Készült:.. A mai napon a..megbízásából a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet alapján felülvizsgálatot és mérést végeztünk 1 db fali tűzcsapon A vizsgálatot

Részletesebben