ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 Gyártási év: SRK-AS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ UNIVERZÁLIS MELEGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS 1000 SRK-AS (EA opcionális) március Tisztelt Ügyfelünk, örülünk, hogy az univerzális melegtisztító berendezésünk mellett döntött! Kérjük, hogy a használat előtt ezt az üzemeltetési útmutatót olvassa el és csak azt követően kezdje meg a használatot. A használati útmutatót a későbbiekre, illetve az Önt követő használók részére őrizze meg. Tartalomjegyzék I Az első üzembe helyezés előtt Környezetvédelem Rendeltetésszerű használat Használati feltételek Biztonsági figyelmeztetések Elektromos csatlakoztatás Szállítás és tárolás II Üzembe helyezés, kezelőelemek, üzemen kívül helyezés Működés Vízellátás Az üzembe helyezés folyamata Kezelőelemek Tisztítás és üzemen kívül helyezés Tisztítószerek, hidegkenőanyagok, adagolás Váltás a külső tartály és a külső beszívás között III Karbantartás és hibaelhárítás Tisztítás és vízcsere, szűrőcsere Szellőzés, szűrő-felismerés, karbantartási terv Hibakeresés, hibakeresési táblázat IV Műszaki adatok Működési séma, műszaki adatok Pótalkatrész lista Kapcsolási rajz Garancia, EU-konformitási nyilatkozat Gyártási szám: manual1000srkxasxoptioneax2010x06x22 1. oldal

2 1000 SRK-AS I Az első üzembe helyezés előtt Környezetvédelem A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, hogy a csomagolást ne dobja a háztartási hulladékba, hanem szállítsa el az újrahasznosító helyre. Az elhasználódott gépek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrafelhasználásra le kell adni. Akkumulátorok, olaj és más hasonló anyagok nem kerülhetnek a környezetbe. Kérjük, hogy az elhasználódott gépek megsemmisítéséről a megfelelő gyűjtőrendszereken keresztül gondoskodjon. Rendeltetésszerű használat Ez a berendezés alkatrészek és gépek üzemekben történő, vizes bázisú oldatokkal való kézi tisztítására készült. Oldóanyagok, gyúlékony vagy robbanékony folyadékok beletöltése tilos. Használati feltételek Használat előtt a gép és munkaberendezéseinek megfelelő állapotát és üzembiztonságát ellenőrizni kell. Amennyiben az állapota nem kifogástalan, nem szabad használni. A gép veszélyes területeken (pl. benzinkút) való használatakor be kell tartani a megfelelő biztonsági előírásokat. Robbanásveszélyes helyeken való üzemeltetés tilos. A gépnek mind a szállítás, mind a használat során stabil alap szükséges. A munkaterületen valamennyi áramvezető résznek víz ellen védettnek kell lennie. A forró kifröccsenő víz ellen arra alkalmas védőruházatot kell viselni, különösen védőszemüveget és kesztyűt. Azokat az anyagokat, amelyek egészségre ártalmas anyagokat tartalmaznak, nem szabad permetezni. A kezelőszemélyzetnek figyelembe kell vennie a helyi adottságokat és tekintettel kell lennie a gép működtetése során másokra. A gépet sosem szabad felügyelet nélkül hagyni az alatt, amíg működik. A vízzel való tevékenységek során a géprészek korrodálódhatnak ez ellen a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. A gép kis mennyiségű aeroszolt bocsát ki. Figyeljen oda, hogy más gépek ez által ne sérüljenek. A megengedett töltést a műszaki adatok tartalmazzák. Biztonsági utasítások Figyelem: szilánkok kerülhetnek a kerekek közé, ne nyúljon a kerekekhez! A gépet hibás működés esetén pl. nem jön víz azonnal le kell állítani! A szennyvizet és az elszivárgott vizet a szabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Figyelem: tisztítás közben aeroszolok keletkeznek. Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről és elszívásról. Munka közben a kuplungok, csövek és fúvókák forró részei sérülést okozhatnak! A gépet minden szervizelési munka során áramtalanítani kell. A főkapcsolót 0 állásba kell tenni és a hálózati dugót ki kell húzni a konnektorból. Tisztítószerek használatakor a biztonsági adatlap adatait is figyelembe kell venni. A gépen elhelyezett figyelmeztető és utasító táblák fontos információkat tartalmaznak a veszélytelen üzemeltetéshez. A használati útmutató figyelmeztetései mellett az általános biztonsági és balesetvédelmi előírásokat is be kell tartani. A kábelek és tömlők botlásveszélyt okoznak. Figyelem: a nedvesség a padlón csúszásveszélyt idéz elő. Figyelem: Zúzódásveszély felállításkor vagy elfektetéskor. Szállítás közben a gépet rögzíteni kell. 2. oldal

3 Gyerekek nem dolgozhatnak a meleg-tisztító berendezéssel! A kábel ne sérüljön, szakszerűtlenül ne javítsuk! 1000 SRK-AS A vízsugarat a konnektorokra ne irányítsuk! A vízsugarat emberekre vagy állatokra soha se irányítsuk! FORRÁZÁSÁVESZÉLY A gépet a vízsugárral ne locsoljuk le! A gépen mindig a megfelelő kesztyűt használva dolgozzunk. Sérülésveszély! A szemek fröccsenés elleni védelmére védőszemüveg használandó! Elektromos csatlakoztatás A típustáblán megadott feszültségnek egyeznie kell az áramforrás feszültségével. Az I. védelmi osztályba tartozó eszközöket csak a megfelelően földelt áramforrásokhoz szabad csatlakoztatni. A dugaszoló aljzatot a hálózati oldalon 16 A-rel kell biztosítani. A gyártó által előírt hálózati csatlakozó vezetéket kell használni, és ugyanez érvényes a vezeték cseréjére is. A típusokat a kapcsolási rajz és típustábla tartalmazza. A hosszabbító kábelhez védővezető szükséges, amelyet előírás szerűen kell csatlakoztatni a dugaszoló csatlakozókhoz. A hosszabbító kábel vezetékeinek minimum 1,5 mm² keresztmetszetűnek kell lenniük és védettnek kell lenniük a fröccsenő víz ellen. 10 méternél hosszabb hosszabbító kábel esetén a vezeték keresztmetszete minimum 2,5 mm² kell legyen. Javasolt a készüléket csak olyan dugaszoló aljzatba csatlakoztatni, amely 30 ma hibaáramvédőkapcsolóval (FI) van biztosítva. A bekapcsolási folyamatok rövid idejű feszültségcsökkentéseket okoznak. Kedvezőtlen hálózati feltételek esetén más eszközökben károsodások léphetnek fel. 0,15 Ohm-nál kisebb hálózati impedancia esetén zavarok nem várhatóak. A hálózati dugót nedves kézzel soha sem szabad megérinteni. Ügyelni kell arra, hogy a hálózati csatlakozó vezeték vagy a hosszabbító kábel az azon való áthajtás, megtörés, rángatás vagy hasonlók által ne sérüljön meg. Óvja a kábelt a hőségtől, olajtól és éles tárgyaktól. A vezeték vízhez nem érhet. 3. oldal

4 1000 SRK-AS Szállítás és tárolás: Szállításkor a készüléket rögzíteni kell. A fagy a készülékben kárt okoz! Az univerzális melegtisztító berendezést csak fagymentes helyiségekben szabad felállítani. Amennyiben ez kivételesen nem lehetséges, a vizet le kell engedni és fagyálló vízzel kell feltölteni. A tisztító berendezést addig működtetni, amíg a fagyálló bekerül a fúvókában a szívó-állásba és a tartály-állásba. II. Üzembe helyezés, kezelőelemek, üzemen kívül helyezés Működés (ld. a IV. Működési séma fejezetet is) Az univerzális melegtisztító berendezés nyomószivattyúval és elektromos átfolyó-melegítővel van felszerelve, amely a tisztítóvizet 90 C fölé melegíti, és alacsonynyomású tisztítást tesz lehetővé egy pisztoly segítségével. A beszívott víz ezt követően egy 30 µm-es finomszűrőhöz jut, ahonnan a főszivattyún keresztül az átfolyó-melegítőbe és ismét a szórópisztolyhoz jut a további tisztítási feladatok érdekében. nyomásállítás (l. lejjebb) főkapcsoló 0-1 Szűrő-felismerés: A berendezés automatikusan lekapcsol, ha a szűrő után egy bizonyos alacsony-nyomást túllép. Ezt a piros lámpa (kép) felvillanása jelzi. A szűrőt rövid időn belül ki kell cserélni. fűtés BE A jelzés ideiglenesen megszüntethető a fekete nyomógomb (kép) megnyomásával. Vízellátás: Beszívás a nyomás nélküli tartályból a láb-szelep által: A víz egy 30 µm-es finomszűrőbe kerül, ahonnan a főszivattyún keresztül az átfolyó melegítőhöz és utána a szórópisztolyhoz jut a tisztítási feladatok végrehajtása céljából. EA (külső csatlakozás) opció esetén: Külső csatlakozás az ivóvíz-csatlakozáshoz, előnyomás alatt. Az üzembe helyezés folyamata 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Vigye a berendezést a kívánt tisztítási helyre. Dugja be a 16 A dugós csatlakozót. Csatlakoztassa a szórótömlőket a berendezésen lévő gyorsváltó-kuplungokba. Helyezze a szívócsövön lévő láb-szelepet egy külső tartályba a tisztítószer felvételéhez. Olvassa el ehhez a tisztítószerek fejezetet. Szükség esetén szellőztessen. A főkapcsolót (kezelőhely képe) állítsa az "1" -re. A kezelőhelyen a zöld lámpa jelzi az üzemképességet. A szivattyú halhatóan megindul és azonnal le is kapcsol. Állítsa be a fűtést (kezelőhely képe). Helyezze fel a csere-betétet a szórópisztoly gyorsváltó-kuplungjára. Tartsa a szórópisztolyt a behelyezett cserebetéttel a tisztítandó felületre és nyomja meg az indító kart. A szivattyú elindul és egyidejűleg melegszik a kifolyó, nyomás alatt álló víz. Ha a kondenzátum-képződés működik (gőz száll fel), a tisztító berendezés működésre kész. gyorsváltó-kuplung 4. oldal

5 1000 SRK-AS Kezelőelemek Gyorsváltó-kuplung váltóbetét Szívócső szórópisztoly indítókarral szórócső szórónyomással váltóáramú csatlakozó 16 A Gyorsváltó-kuplung (a pisztolyon opcionális): A pisztolyt csak a behelyezett váltóbetéttel működtessük! Különben a nyomást a csőcsatlakozáson keresztül tehermentesíteni kell, ehhez ld. hibakeresési táblázat. Nyomásállítás: A fokozat nélküli nyomásállítás a különböző tisztítási feladatokhoz való alkalmazkodást teszi lehetővé. ~3 bar Tisztítási folyamat és üzemen kívül helyezés A tisztítandó tárgyakat kb cm távolságból kell befújni. A könnyű por, zsírok és olaj a forró vízzel leoldódik. Erősen leöblíteni, míg minden szennyeződés az eldugott helyeken is eltávolításra kerül. Ennek során egészen közel lehet menni a szennyeződéshez, a vízsugár alig fröccsen vissza. A tárgyak a levegőn rövid időn belül megszáradnak. Kb. 1 perccel a munka befejezése előtt a fűtést kapcsoljuk ki. A fűtőberendezés lehűl (mészkicsapódás megakadályozása 50 C felett). A pisztoly fogantyúját tartsa behúzva és a főkapcsolót állítsa "OFF" állásba (nyomás nélkül). Helyezze be a pisztolyzárat. Húzza ki a konnektorból, majd a kábelt és a csövet helyezze fel az akasztókra. Tisztítószerek ~ 5 bar ~7,5 bar A folyadékszórókra vonatkozó irányelvek szerint csak olyan vegyi anyagok használhatók, amelyekhez a gyártó a hozzájárulását adja. Más tisztítószerek használata esetén a garancia megszűnik. A teljes mennyiség a vízpárolgás, kihordás és kifröccsenés miatt csökkenhet. Javasoljuk, hogy a phértéket minden utántöltésnél ellenőrizzék. A túl magas vegyianyag-koncentráció az alkatrészek meghibásodásához vezethet és a garancia elvesztését vonja maga után. 5. oldal

6 1000 SRK-AS Nem használható: ásványtalanított, desztillált vagy ionizálatlan víz olyan tisztítószerek, amelyek < 7 és > 11 ph-értékhez vezetnek olyan tisztítószerek, amelyek a réz kékre színesedését okozhatják olyan folyadékok, amelyek éghetőek. Permetezéskor robbanásveszélyes levegőkeverék jöhet létre! olyan tisztítószerek, amelyek a hidrogéngázt, mint az alumíniummal való reakcióterméket leadják. Az olyan vízminőségek tekintetében, amelyek a cinket, öntöttvasat vagy sárgarezet feloldják, a garancia megszűnik. Hidegkenőanyagok A hidegkenőanyagok viszkozitása a 20 mm²/s-t nem haladhatja meg. A koncentrációnak 2 % és 5 % között kell lennie. Magasabb koncentrációk vagy szerszámgépekből származó használt emulziók feldolgozása esetén a szivattyú védelmére beszerelt 30µm-es finomszűrő gyorsabban károsodhat; figyelni kell a pótszűrőpatronok (rendelési szám: FP-018) megfelelő mennyiségű betárolására. Váltás a külső, nyomás nélküli tartály és az előnyomásos vízvezeték között (opció) Figyelem: A gépet a DIN 1988 szerint nem szabad közvetlenül csatlakoztatni az ivóvíz-csatlakozáshoz. Egy rövididejű csatlakozás a DVGW azonban megengedett. A választó kapcsolót mindig a kívánt üzemmódra kell állítani. Más ill. rossz kapcsoló-állás a szivattyú szellőzéséhez vezethet. Vízcsatlakozó a berendezésen. Maximálisan megengedett előnyomás a közüzemi vízcsatlakozáson: 5 bar! III. Karbantartás és hibaelhárítás A melegtisztító berendezést csak hiánytalanul és zárva szabad üzemeltetni Égésveszély! Karbantartás közben, a fűtőelemen! A gépet először le kell hűteni! A berendezés a gyártási módjára tekintettel, rendeltetésszerű használat esetén teljesen mentes az üzemeltető általi javítások alól. A berendezés karbantartása és alkatrészek cseréje előtt a gépet ki kell kapcsolni és ki kell húzni a hálózatból. Javításokat csak olyan szakemberek végezhetnek, akik valamennyi lényeges biztonsági előírást ismernek. Csak olyan tartozékokat és pótalkatrészeket szabad használni, amelyeket a gyártó jóváhagyott. Az eredetit tartozékok és eredeti pótalkatrészek garanciát nyújtanak arra, hogy a berendezés biztonságosan és hibamentesen üzemeltethető. FIGYELEM: A melegtisztító berendezéseket az UVV16,2 (BGR 500, 2. rész, 2.36 fejezet: folyadékszórókkal való munkavégzés) szerint minden javítás után és évente legalább egyszer felül kell vizsgáltatni egy hozzáértő személlyel. A felülvizsgálat eredményét írásban kell rögzíteni. 6. oldal

7 1000 SRK-AS Vegye igénybe kedvező költségű ellenőrző és karbantartó szervizünket. Kérje átalánydíjas ajánlatunkat az ellenőrzésre és karbantartásra. Tisztítás és vízcsere A szennyezett tisztító folyadék nem kerülhet kezelés nélkül a földbe, vizekbe vagy a csatornába. Az adott ország vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani. Szűrőcsere Szűrőcseréhez: Szűrőcsere után és felcsavarozás szűrőházat kinyitni, előtt a szűrőházat vízzel megtölteni. szűrőt kicserélni, töltetet megtisztítani, az O-gyűrű helyes felhelyezésére ügyeni (tömítés a töltetben), töltetet becsavarozni A szivattyú légtelenítése A berendezésen át lehet kapcsolni egy légtelenítő szivattyúra; ez a levegőt a fúvókán keresztül kipumpálja a berendezésből. Ezután ki lehet nyitni a csapot (ld. kép), hogy nagyobb levegőmennyiség gyorsabban távozhasson. A légtelenítő csapra felhelyezni egy tömlőt és azt egy vizes vödörbe tartani. Javasoljuk a légtelenítő szivattyút és a légtelenítő csapot egyidejűleg használni. A légtelenítő csap bekapcsolt nyomószivattyú mellett is működik. Javasoljuk, hogy a következő sorrend szerint járjon el: 1. a légtelenítő szivattyút bekapcsolni, tömlőt felhelyezni a légtelenítő csapra és a csapot kinyitni 2. várni, amíg tiszta vízsugár jön, utána a légtelenítő szivattyút kikapcsolni 3. várni, amíg a szűrőfelismerés jelez, utána a csapot elzárni és a szűrőfelismerést nyugtázni Szűrőfelismerés: A berendezés automatikusan lekapcsol, ha a szűrő után egy meghatározott nyomáshiány-értéket meghalad. Ezt a piros lámpa (kép) felvillanása jelzi. A szűrőket rövid időn belül ki kell cserélni. A jelzés átmenetileg megszüntethető a fekete nyomógomb (kép) használatával. Karbantartási szerződés A 0711 / telefonszámon a ph-cleantec GmbH céggel a berendezésre karbantartási szerződés köthető. Karbantartási terv Időpont naponta félévente Végrehajtás vízszint ellenőrzése A berendezés megtekintéses ellenőrzése, a tömlők és csatlakozók tömítettségének ellenőrzése Mésztartalmú víz esetén a vízkőtelenítést a gyártói nyilatkozat szerint javasolt elvégezni. 7. oldal

8 1000 SRK AS EA Hibakeresés Áramlés-kapcsoló: Régebbi berendezéseknél, megfelelő tisztítás nélkül az áramláskapcsolók és visszacsapó szelepek szennyeződhetnek, és ez üzemzavarhoz vezethet (ld. hibakeresési táblázat). Ezeket az alkatrészeket hozzáértő személyek tisztíthatják. áramlás-kapcsoló Túlnyomás-szelep: A javításokkor a túlnyomás-szelep működését ellenőrizni kell. Ez egy biztonsági szempontból lényeges alkatrész. Normál állapotában a biztonsági szelep zárva van. Amennyiben a túlnyomás-szelep hosszabb időn keresztül kikapcsolva van, akkor eltömődött vagy vízköves. Ekkor a berendezés már nem biztonságos! Túlhevülés-védelem Ha a berendezés már nem fűt, a kezelőn lévő kerek fekete fedelet le kell csavarozni. A középen lévő pecket egy vékony csavarhúzóval benyomni kattanásig és a fűtés ismét működik. Kezelő-panel A szivattyú beragadása Hosszabb állás, magas viszkozitás vagy olaj jelenlétekor a vízben a szivattyú indításkor beragadhat. Ennek megszüntetésére a gumifedelet a szűrő mellett ki kell venni, és egy csavarhúzóval a szivattyú tengelyét megkeresni és felszabadítani. Biztosítékvizsgálat és biztosítékcsere A berendezést húzzuk ki a konnektorból. 2 x Trafo 0,8 A tehetetlen A hátoldalon lévő rögzítő csavarokat kicsavarozni. Balra lent található az elektromos kapcsolás. A fedelet kinyitni, ott van 3 biztosíték, 2 a trafóban (narancsszínű peckeket kihúzni). 8. oldal 1 x biztosítéktartó pótbiztosítékkal 4A

9 Hibakeresési táblázat Hiba Ok Elhárítás 1000 SRK AS EA nem jön víz a fúvókából szennyeződött fúvóka pisztolyzárót behelyezni, fúvókát kiszedni és elölről sűrített levegővel kifúvatni. piros lámpa világít a szűrők tele vannak a piros lámpa világít, bár a szűrők a forgógomb a szűrőcserére van éppen kicserélésre kerültek állítva tartályban lévő anyagok által Vizet gyakrabban cserélni. okozott hibák: A szűrő a pl. régi emulziókból az a szűrő állandóan el van dugulva olajat kiszűri, az emulzió túl sűrű vagy használt olaj túl nagy mennyiségben került tisztításra. Szűrőfelismerés folyamatosan jelez. A nyomás esik, a szivattyú hangossá válik, levegő van a vezetékekben. A berendezés álló helyzetben, rendszeres időközökben röviden bekapcsol. A szivattyú a lándzsa lezárása után nem áll le vagy a motor ütemez. A nyomás esik, a szivattyú hangossá válik, levegő van a vezetékekben. A berendezés nem működik vagy a hőmérsékletet nem éri el. A berendezés belseje nedves, a biztosítékok a berendezésben is lekapcsoltak. FI kapcsoló kikapcsolt. Fűtés megszűnt, nincs forró víz. A gyorsváltó-kuplung nem húz vissza. Az elszívás a nagyobb szennyeződések (csomók, iszap) miatt eldugult. A visszacsapó szelep szennyeződött. Az áramláskapcsoló forgácsokkal, vasforgácsokkal szennyezett. Koncentrátum elfogyott. Kivételi tartály üres. Az áramvezeték túlterhelt, egyes fázisok kiestek. Tartály túlcsordult. Fúvóka eltömődött és/vagy kioldott a túlhevülés-biztosíték. Gyorsváltó-kuplung: a pisztolyt csak behelyezett váltóbetéttel szabad használni! Egyébként: a kuplungon nyomás van, a kuplung nem működtethető. nyomógombbal nyugtázni ld. a szűrőtisztítás és csere fejezetet csapot kinyitni és a nyomógombbal nyugtázni 1. Új emulziót használni, esetleg alacsonyabb koncentrációban. 2. Szennyezett vizet leereszteni a lefolyón. Szennyeződéseket megkeresni és eltávolítani, szükség esetén a vezetékeket és csőidomokat kicserélni. A visszacsapó szelepet kiszerelni és megtisztítani/vagy kicserélni. Áramláskapcsolót szétszerelni és megtisztítani. Szükség esetén: ld. légtelenítés. Koncentrátumcsapot elzárni, ill. a kannát feltölteni. Berendezést kikapcsolni és a megvizsgálni a biztosítékokat az épület áramellátásában. Berendezést kiszárítani, bizonyos körülmények között a szenzorok meghibásodnak.* Ld. a túlhevülés-védelem fejezetet. A kuplungon lévő nyomást a berendezésen lévő tömlőcsatlakozóval meg kell szüntetni. Azaz a 2. pisztolyt működtetni vagy a tömlőt lekapcsolni. Vigyázat: forró víz csapódik ki! *Ha hiba nem szüntethető meg, a berendezést az ügyfélszolgálatnak kell megvizsgálnia. 9. oldal

10 1000 SRK AS EA Működési séma IV. Műszaki adatok 1 szűrő 0,03 mm FP szűrőfelismerés SR-223E 3 nyomóvíz-csatlakozó 4 túlnyomás szelep 2 bar SRK lábszelep, külső tartályba merítve ASR légtelenítő szivattyú ASR szivattyú SC áramlás kapcsoló SC-013B 10 visszacsapó szelep SC-023N 11 nyomásállítás SR-090E 14 fűtés SC túlhevülés védelem SC termosztát SC túlnyomás-szelep 14 bar SC gyorskuplung SR nyomáskapcsoló SC-046E 20 manométer SC-046E 3 irányú csap fej nélkül 21 választható SC-220 vízcsatlakozáshoz Műszaki adatok üzemi nyomás: kb. 3,0-7,5 bar szórási mennyiség: kb. 1,0-2 l /Min. üzemi hőmérséklet: kb. 95 C kb. 60 mp alatt áramfajta: 3 fázisú-n-pe / 400V / 50Hz 16A névleges felvétel: fűtés: 9,6 kw Motor: 0,37 kw ill. 0,27 kw szűrőállapot-felismerés: elektromechanikus csatlakozó kábel: 8,0 m szórótömlő: 5,0 m méret (h x sz x m): 53x53x93 cm súly (üresen): ca. 55 kg szűrő: 30 mikron biztonsági vizsgálat: CE hangnyomás-szint: <70 db(a) A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. 10. oldal

11 Pótalkatrészek Megnevezés 1000 SRK-AS Azonosítószám Pótalkatrész tömlők és pisztolyok szórófúvóka, edzett nemesacél /8 MEG SC-027 Power-fúvóka, edzett nemesacél /8 PMEG SC-027N szórótömlő DN 6, hőmérsékletálló ¼, 2500 mm hővédelemmel SR-024E váltóbetét, szórólándzsa 600 mm hőmérsékletálló, szigetelt SR-LA 600 nyomócső. hőmérsékletálló 1/4" IG NW 6, nyomásállítás szivattyú 500 mm SC szívótömlő átlátszó szövet Ø 9 mm vegyianyag-tömlő Ø 6 mm SC szórópisztoly a szórólándzsához, 5 m csővel SR-BSL szórótömlő 5 m hosszabbítás SR-034E Pótalkatrész mechanika fém, adagoláson kívül (ld. lent) visszacsapó szelep ¼ IG biztonsági szelep 6 12 bar manométer 0-16 bar manométer 0-16 bar, komplett csősapkával és nyomáskapcsolóval nyomásállító szelep csatlakozókkal Garden-kuplung szennyeződésfelfogó szita MS SC-023N SC-040 SC-046N SC-046E SR-090E SR-268 SR-270 Pótalkatrész elektronika finombiztosíték MT 4,0 A SC-011 nyomáskapcsoló SC-012N áramlás-kapcsoló SC-013B becsavarozós fűtőtest, nemesacél, 4500 W, 230/400 V, 21/2 AG SC-036 hőmérsékletszabályozó merülő érzékelővel, csökentővel és illesztőcsavarozással SC-038 főkapcsoló SC-285 zöld kikapcsoló szignállal SRK-007 piros kikapcsoló szignállal SC-286 zöld lámpa SC-230N piros lámpa túlhevülés-biztosíték 130 C kapilláris-vezetékkel és érzékelővel SR-228N SC-047 védőfedél M10x0,75 a túlhevülés-biztosítékhoz SC-049N Leválasztó transzformátor SC-180 CEE-dugaszoló kábeltörésvédelemmel 16A 5-pólusú 400 V, 50/60 Hz SC-058 segédrelé, AC 240 V, keskeny SC-291S segédrelé, AC 240 V SC-291 Kábelfeszülés-biztosítás törésvédelemmel 9,5 13 mm SC-061N vákumkapcsoló védőfedéllel SR-223E nyomógomb szűrőfelismerő kapcsolóelem a szűrőfelismerőhöz pólusú teljesítményvédelem 230/400 V AC-3 SC-059 Pótalkatrész szűrő szűrőház FP-017 szűrőgyertya mélyszűrő-gyertya 30 µm FP-018 K-csősapka 8 x 3/8" SC-066N K-szöglet 8 x 3/8" A Pótalkatrész szivattyú Blokk-szivattyú szivattyú meghajtó motorral 230 V, 0,37 kw MS-szivattyúkerék SC-071-hez szivattyúfedél SC-071-hez O-gyűrű 78x1,78 az SC-074-hez kondenzátor dugós csatlakozással SC-071-hez Csökkentő csőkapcsoló ¼ x ½ MS Blokk-szivattyú szivattyú meghajtó motorral 230 V, 0,37 kw ASR-001 SC-071 SC-73E SC-074E SC075E SC-096E SC oldal

12 1000 SRK-AS KAPCSOLÁSI RAJZ UNIVERZÁLIS GYORSMOSÓ 1000 SRK-AS H1 = SC-230N B1 = SC-037 B4 = SC-038 2xE = SC-036 K4/6=SC-291S S1 = SC-285 B2 = SC-012N B5 = SC-047 K1 = SC-060 S3 = , 7 H3 = SR-228 B3 = SC-013B B6=SR-223SA K2/3 = SC-059 F3 = SC-011 S4 = SC oldal

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

IH 21. H Inhalátor Használati útmutató

IH 21. H Inhalátor Használati útmutató IH 21 H H Inhalátor Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de 0483 Tartalom 1. Készülék

Részletesebben

GARDENA merülő-szivattyú 10000 SL Inox /szennyvíz-szivattyú 18000 SP Inox Vevőtájékoztató

GARDENA merülő-szivattyú 10000 SL Inox /szennyvíz-szivattyú 18000 SP Inox Vevőtájékoztató GARDENA merülő-szivattyú 10000 SL Inox /szennyvíz-szivattyú 18000 SP Inox Vevőtájékoztató cikksz.1784,1798 Kérjük gondosan olvassa el ezt a Vevőtájékoztatót és tartsa be utasításait. A Vevőtájékoztató

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002 1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu fehervar@kerex.hu

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110 KH TRADING, Kft. Pf. 142 Tel.: 06/40/900-800 Fax: 06/1/99-999-77 1506 Budapest (csak egy helyi hívás díját fizeti) Nyitvatartási idő: INTERNET: www.uni-max.hu Hétfő - péntek: 8:00-17:00 ertekesites@uni-max.hu

Részletesebben

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót! Tartalom Mûszaki adatok Használt szimbólumok............... 126 Mûszaki adatok..................... 126 Az elsõ pillantásra................... 127 Az Ön biztonsága érdekében.......... 128 Zaj és vibráció.....................

Részletesebben

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx Szerelési kézikönyv és üzemeltetési útmutató Gázüzemű vízmelegítők minimaxx WR 11-2.B.. WR 14-2.B.. WR 18-2.B.. HU (06.01) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági információk 3 Jelmagyarázat 3 1

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató

Páraelszívó Használati útmutató Páraelszívó Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉSEK TARTOZÉKOK 2 FELSZERELÉS 3 HASZNÁLAT - KARBANTARTÁS 4 FIGYELMEZTETÉSEK TARTOZÉKOK FIGYELMEZTETÉSEK Ezt az elszívó készüléket a konyhai szagok

Részletesebben

GUC 1214 Telepítés és felhasználási Útmutató HU

GUC 1214 Telepítés és felhasználási Útmutató HU GUC 1214 Telepítés és felhasználási Útmutató HU A PlasmaMade Légszűrő telepítése előtt mindig óvatosan olvassa el az útmutatót és vigyázza meg későbbre. Fontos, hogy a PlasmaMade Légszűrőt az útmutató

Részletesebben

STORM CW550 STORM CW750. STORM CDW400 (cikkszám: 002250) STORM DW550 STORM DW750 STORM DW900. (cikkszám: 002251) (cikkszám: 002252) (cikkszám: 002247)

STORM CW550 STORM CW750. STORM CDW400 (cikkszám: 002250) STORM DW550 STORM DW750 STORM DW900. (cikkszám: 002251) (cikkszám: 002252) (cikkszám: 002247) HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS STORM CW550 (cikkszám: 002251) STORM CW750 (cikkszám: 002252) STORM CDW400 (cikkszám: 002250) STORM DW550 (cikkszám: 002247) STORM DW750 (cikkszám: 002248) STORM DW900 (cikkszám:

Részletesebben

Gardena. 4000/6 Inox Art. 1474. Használati utasítás Mélykúti szivattyú

Gardena. 4000/6 Inox Art. 1474. Használati utasítás Mélykúti szivattyú Gardena 4000/6 Inox Art. 1474 H Használati utasítás Mélykúti szivattyú GARDENA Mélykúti szivattyú 4000/6 Inox Üdvözöljük a kertben GARDENA val Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa

Részletesebben

IW 35 105983 V2/0613

IW 35 105983 V2/0613 IW 35 105983 V2/0613 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 3,2L 191004 V1/1214 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 262 1.1 Biztonsági előírások... 262 1.2 A szimbólumok magyarázata... 263 1.3 Veszélyforrások... 264 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 212 1.3 Veszélyforrások... 213 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése és használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást! 1 TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági előírások... 3. Helyes használat... 7. Funkciók... 8. A berendezés

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 185 1.3 Veszélyforrások... 186 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben

IMBISS I A150107 IMBISS II A150207 V6/1213

IMBISS I A150107 IMBISS II A150207 V6/1213 IMBISS I A150107 IMBISS II A150207 V6/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ...

Részletesebben

Gyémánt- száraz-magfúrógép Üzemeltetési utasítás DBM130

Gyémánt- száraz-magfúrógép Üzemeltetési utasítás DBM130 Gyémánt- száraz-magfúrógép Üzemeltetési utasítás DBM130 Műszaki adatok Névleges feszültség: Teljesítményfelvétel: Terhelés alatti fordulatszámok: 1. fokozat 0-1000 min -1 2. fokozat 0-2000 min -1 Maximális

Részletesebben

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZD 5010 E Tartalom 51 HU Kerti aprítógép Tisztelt ügyfelünk, nagyon köszönjük az irántunk táplált bizalmát! Az első üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót! Minden utasítást

Részletesebben

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 Páraelszívó készülékek Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Szerelési- és használati

Részletesebben

SF21 - SF23. Kérjük, vegyék figyelembe az üzemeltetési terület kialakításakor a M.SZ. 1600-1:1977, valamint a M.SZ-05-20.0510:1992 számú szabványokat.

SF21 - SF23. Kérjük, vegyék figyelembe az üzemeltetési terület kialakításakor a M.SZ. 1600-1:1977, valamint a M.SZ-05-20.0510:1992 számú szabványokat. kezelési útmutató Airless magasnyomású szóróberendezés Super Finish 21 23 Figyelmeztetés! Figyelem, a rendkívül magas üzemi nyomás következtében a szórt anyag a bőrön keresztül az emberi szervezetbe juthat

Részletesebben

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4. 6.1 Mit kell tenni... 5 6.2 Mit nem szabad tenni... 5 7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA... 6

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4. 6.1 Mit kell tenni... 5 6.2 Mit nem szabad tenni... 5 7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA... 6 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

PROMETHEUS hordozható csempekandalló

PROMETHEUS hordozható csempekandalló KEZELÉSI, KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS PROMETHEUS hordozható csempekandalló Prometheus 3 Előszó Tisztelt Vásárló! Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy a MULLIT Kft. termékét választotta. A PROMETHEUS1, PROMETHEUS2

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban

Részletesebben

Használati utasítás DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagolóhoz

Használati utasítás DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagolóhoz Használati utasítás DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagolóhoz 2 Műszaki adatok: DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagoló beállítható töménység: 0,2 2 % átfolyó vízmennyiség: 10 l/óra 2,5 m 3 /óra víznyomás: 0,3 6

Részletesebben

AOS 2051 TÍPUSÚ PÁRÁSÍTÓ KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA és jótállási jegy

AOS 2051 TÍPUSÚ PÁRÁSÍTÓ KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA és jótállási jegy www.air-o-swiss.hu AOS 2051 TÍPUSÚ PÁRÁSÍTÓ KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA és jótállási jegy Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc Lőrinci út 24. Tel: 253-72-85

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA TMW 22 BI-S ÉS A TMW 22 BI-T TÍPUSÚ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKHÖZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA TMW 22 BI-S ÉS A TMW 22 BI-T TÍPUSÚ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKHÖZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA TMW 22 BI-S ÉS A TMW 22 BI-T TÍPUSÚ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKHÖZ TMW 22 BI-S, BI-T 1 A használati útmutatóhoz Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató Beszerelést végző cég: Beépítés dátuma: Telefon: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH Tel: +36 27 542 399 H-2120 Dunakeszi www.kekelit.hu Székesdűlő-Házgyár 0126/2 hrsz. TARTALOM

Részletesebben

BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25)

BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25) Beépítési és használati útmutató HU E1 HWS DIN/DVGW-által bevizsgált E1 HWS DIN/DVGW-tanusítvánnyal BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25) EHF Egykaros szűrő / HWS Háztartási vízkezelő tartalmazza az elektromos szűrőcsere

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések KEZELÉSI UTASÍTÁS KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések Kérjük olvassa el a használati útmutatót a beüzemelés előtt. A készülék szervizeléséhez hívjon szakembert. A készüléket szakemberrel

Részletesebben

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 187 1.3 Rendeltetésszerű használat... 188 2. Általános

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 9L1271 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JÉGKÁSA KÉSZÍTŐ BERENDEZÉS ELECTROLUX LEHEL Kft.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18 1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Billenővályús fűrészgép 700 D1150361 - - 1001 *D1150361-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Részletesebben

HYUNDAI HYD-100. Levegõ kompresszor. Barkácsolási célra Eredeti használati utasítás

HYUNDAI HYD-100. Levegõ kompresszor. Barkácsolási célra Eredeti használati utasítás HYUNDAI HYD-100 Levegõ kompresszor Barkácsolási célra Eredeti használati utasítás Importálja: Devon Imp-Ex Kft. Budapest 1103 Noszlopy-u. 34 Garanciális szerviz és raktár: Budapest 1211 (Csepel gyártelep)

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 A120406 V5/0713 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z A készülék kialakítása: mobil Max. teljesítmény: 2,5 kw 1,3 kw 2,4 kw Teljesítmény:

Részletesebben

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 3020-B Tartalom 69 HU Benzines bozótvágó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a benzines bozótvágót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

CSALÁDI MEDENCE KÉSZLET

CSALÁDI MEDENCE KÉSZLET CSALÁDI MEDENCE KÉSZLET Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használat előtt, kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Megjegyzés: Ez a leírás

Részletesebben

Kezelési utasítás SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Eredeti használati utasítás

Kezelési utasítás SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Eredeti használati utasítás Kezelési utasítás Eredeti használati utasítás SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Kezelési utasítás MAGYAR TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZF 4010 E EN Tartalom 51 HU Elektromos kerti porszívó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti porszívót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Tartalom jegyzék Alkalmazott jelölések... 3 Biztonsági utasítások... 3 Klímaberendezések használatára vonatkozó

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU!

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! Beépítési és üzemeltetési utasítás 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! 1 1. 2. 3. 2 Tartalomjegyzék 1 Általános... 4 2 Biztonság... 4 2.1 Az utasítások jelzése az üzemeltetési utasításban... 4 2.2 Személyek

Részletesebben

Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében

Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében Használati útmutató Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében kérjük szigorúan kövesse az útmutatóban

Részletesebben

Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep

Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep H Beépítési és üzemeltetési utasítás 251 27 72 / 0999 Tartalom 1. Általános rész...3 1.1 Alkalmazási terület...3 1.1. Csatlakozó méretek és teljesítmény adatok...4

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS

KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! GL_OM_FM_2014-03-10 1

Részletesebben

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 FDV 1001-A 1 English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 1 2 A B 1 C D E 5 2 F 4 G 3 3 4 5 6 1 1 2 2 FDV 1001-A Tartalom 42 HU Akkumulátoros

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót! Tartalom Mûszaki adatok Használt szimbólumok............... 107 Mûszaki adatok.................... 107 Az elsõ pillantásra................... 108 Az Ön biztonsága érdekében.......... 109 Zaj és vibráció.....................

Részletesebben

Holtumsweg 13, D-47652 Weeze, Tel. +49 2837/9134-0, Fax. +49 2837/1444 www.uni-geraete.de info@uni-geraete.de

Holtumsweg 13, D-47652 Weeze, Tel. +49 2837/9134-0, Fax. +49 2837/1444 www.uni-geraete.de info@uni-geraete.de Üzemeltetési útmutató Robbanásvédelem (fordítás) A robbanásvédelem opció és a mágneses működtetésen Ex-típustáblával van jelölik. A működtetések és a hozzá tartozó mágnesszelep-vezérlések megfelelnek az

Részletesebben

Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK Kézi körfűrész / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK Kézi körfűrész / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és EXTOL termékünket választotta.

Részletesebben

DutyMax hidraulikus festékszórók

DutyMax hidraulikus festékszórók Használat DutyMax hidraulikus festékszórók 3A2455A HU - Kizárólag professzionális használatra - - Európában nem engedélyezett a használata robbanékony légterû helyeken - Típusok: 24M054 (EH200DI), 24M055

Részletesebben

SF 27 - SF31. Ezúton mi is felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a berendezésre vonatkozó minősítések és engedélyek minden

SF 27 - SF31. Ezúton mi is felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a berendezésre vonatkozó minősítések és engedélyek minden kezelési útmutató Airless magasnyomású szóróberendezés Super Finish 27 31 Figyelmeztetés! Figyelem, a rendkívül magas üzemi nyomás következtében a szórt anyag a bőrön keresztül az emberi szervezetbe juthat

Részletesebben

Kérjük, készüléke összeszerelése és üzembe helyezése elott gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót.

Kérjük, készüléke összeszerelése és üzembe helyezése elott gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. GARDENA Nagynyomású tisztító készlet Power-forgókefével Cikksz. 5700 Használati útmutató Kérjük, készüléke összeszerelése és üzembe helyezése elott gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. Tartalomjegyzék

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

PW035 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. HORDOZHATÓ MOSÓKÁD 13 l GARANCIA KARTYA

PW035 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. HORDOZHATÓ MOSÓKÁD 13 l GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

LIGHT SZABÁLYOZHATÓ MŰANYAG HEGESZTŐ KÉSZÜLÉK

LIGHT SZABÁLYOZHATÓ MŰANYAG HEGESZTŐ KÉSZÜLÉK GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS. APK-10A, APK-12A Használati utasítás

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS. APK-10A, APK-12A Használati utasítás HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-10A, APK-12A Használati utasítás Az eszköz használata előtt olvassa el és őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használathoz. 58 MŰSZAKI ADATOK Típusszám APK-10A APK-12A

Részletesebben

150320 150310 V1/0815

150320 150310 V1/0815 150320 150310 V1/0815 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 186 1.3 Veszélyforrások... 186 1.4

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. Szimbólumok az útmutatóban

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. Szimbólumok az útmutatóban L602VR Tartalom Használt szimbólumok........... 133 Mûszaki adatok................ 133 Az elsõ pillantásra.............. 134 Az Ön biztonsága érdekében...... 135 Zaj és vibráció................. 137 Használati

Részletesebben

Fordulatszám 1/perc 11000 11000 290011000 21007500 Teljesítményfelvétel (> 110 V) 1400 (1300) Teljesítményleadás W 1010 1400 (1300) W 610 880 (800)

Fordulatszám 1/perc 11000 11000 290011000 21007500 Teljesítményfelvétel (> 110 V) 1400 (1300) Teljesítményleadás W 1010 1400 (1300) W 610 880 (800) Tartalom Használt szimbólumok............... 159 Mûszaki adatok.................... 159 Az elsõ pillantásra................... 160 Az Ön biztonsága érdekében.......... 161 Zaj és vibráció.....................

Részletesebben

Laminálógép OLYMPIA A 2020 A 2040 A 3020 A 3040

Laminálógép OLYMPIA A 2020 A 2040 A 3020 A 3040 Laminálógép OLYMPIA A 2020 A 2040 A 3020 A 3040 Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 D-45525 Hattingen Telefon: 0 23 24 / 68 01-0 Fax: 0 23 24 / 68 01 99 http://www.olympia-vertrieb.de

Részletesebben

OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató

OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató A készülék szériaszáma: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELŐSZÓ Tisztelt Hölgyem/Uram, Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy megvásárolta cégünk ágaprító készülékét. A használati

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3470722

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3470722 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern gáztűzhely használója lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek.

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

Használati utasítás RE 2 RZ 2 RE 5 RZ 5 RE 8 RZ 8 RE 16 RZ 16. Forgólapátos vákuumszivattyúkhoz

Használati utasítás RE 2 RZ 2 RE 5 RZ 5 RE 8 RZ 8 RE 16 RZ 16. Forgólapátos vákuumszivattyúkhoz Használati utasítás RE 2 RZ 2 RE 5 RZ 5 RE 8 RZ 8 RE 16 RZ 16 Forgólapátos vákuumszivattyúkhoz Jelmagyarázat: Figyelem! Okvetlenül tartsa be az alábbiakat! Tilos! Helytelen kezelés esetleges károsodásokhoz

Részletesebben

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN 405056 V1/0513 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ...

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V DITO ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD ELEKTROMOS ÜZEMŰ INDUKCIÓS ASZTALI FŐZŐLAP ÉS WOK FŐZŐBERENDEZÉS DITO - ELECTROLUX

Részletesebben

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC. Használati utasítás

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC. Használati utasítás HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC Használati utasítás Olvassa el és őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használat céljából 54 MŰSZAKI ADATOK Típus Hűtési teljesítmény Energia/Amper fogyasztás hűtésnél*

Részletesebben

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató BENZINES GENERÁTOR (áramfejlesztő) HU Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. CZ 2

Részletesebben

PW200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. MOSÓASZTAL 75 l GARANCIA KARTYA

PW200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. MOSÓASZTAL 75 l GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Részletesebben

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Medence hőszivattyú Medence hőszivattyú SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy termékünket választotta, és bizalmát cégünk iránt. A használati utasítás az optimális használathoz és karbantartáshoz

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ UNI - AIR FEST KÉSZLET PWSG810J

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ UNI - AIR FEST KÉSZLET PWSG810J GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

Gardena. V1 Cikkszám: 1254 V3 Cikkszám: 1255. Használati utasítás Szelepdoboz

Gardena. V1 Cikkszám: 1254 V3 Cikkszám: 1255. Használati utasítás Szelepdoboz Gardena V1 Cikkszám: 1254 V3 Cikkszám: 1255 H Használati utasítás Szelepdoboz GARDENA szelepdoboz V1 / V3 Üdvözöljük a GARDENA kertjében. Kérjük, olvassa a használati utasítást figyelmesen, és tartsa be

Részletesebben

Használati utasítás Asztali hűtőszekrény

Használati utasítás Asztali hűtőszekrény Használati utasítás Asztali hűtőszekrény 150113 7082802-01 T/TP/TP(esf)14../15../17../18..... 1 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 700300 V2/0614 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 S702 100529 V1/0313 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk...

Részletesebben

5019 318 33287 PL CZ SK H BG RO SL HR GB

5019 318 33287 PL CZ SK H BG RO SL HR GB H ÜZEMBE HELYEZÉS - SZERELÉSI UTASÍTÁSOK Üzembe helyezési figyelmeztetés: A konyhai elszívó legalacsonyabb része és a főzőberendezésen kialakított edényfelület közötti távolságnak elektromos tűzhely esetén

Részletesebben

WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás

WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás 2025432/2001.12 TOP-D H 1. ábra 2. ábra 3. ábra 4. ábra 5. ábra 6a. ábra 6b. ábra 6c. ábra 6d. ábra 6e. ábra 6f. ábra 6g. ábra EK. AZONOSSÁGI NYILATKOZAT 6

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS

Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS BLUE LINE Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS Forgalmazza: Centrotool Kft 1102 Budapest Halom utca

Részletesebben

Ïàéäàëàíó æ?í³íäåã³??ðàë

Ïàéäàëàíó æ?í³íäåã³??ðàë Ïàéäàëàíó æ?í³íäåã³??ðàë 1 C B F H A E F 2 min 650 mm 3 205 90 G 335 600 / 900 4 a 5 M o 150 K b C B 6 7 1 L 0 2 1L 3 2L 3L 8 250 270 150 min 485 max 955 349 95 600 / 900 420 HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI

Részletesebben

2 HUN-009B Használati útmutató EPVE FOCUS

2 HUN-009B Használati útmutató EPVE FOCUS Az alábbi használati útmutató tartalmának a megismerése lehetővé teszi a készülék helyes telepítését és üzemeltetését biztosítva annak hosszantartó és üzemzavarmentes munkáját. A Gyártó fenntartja magának

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra Nyomáscsatlakozó Minimum (by-pass) fúvóka 1. ábra Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra 6. ábra 02/2002 IV 5410.239.00 1. rész Beszerelés GÁZTŰZHELY -

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Kezelési és karbantartási útmutató EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Bevezetés 1. Bevezetés Tisztelt Partnerünk! A nagyteljesítményű használati melegvíz termelő

Részletesebben