Állami feladatok az épületenergetikai és klímavédelmi támogatási rendszerek kialakításában és működtetésében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állami feladatok az épületenergetikai és klímavédelmi támogatási rendszerek kialakításában és működtetésében"

Átírás

1 Állami feladatok az épületenergetikai és klímavédelmi támogatási rendszerek kialakításában és működtetésében Tanulmány Készült az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megbízásából Megbízott: Pro-Conf Bt. Szerzők: Formanek László Széman György Szerkesztette: Széman György Budapest október

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Épületenergetika, mint releváns közpolitika az Európai Unióban 6 3. Jó gyakorlatok az Európai Unió tagállamaiban az épületenergetikai programok területén Románia Németország Csehország Ausztria Egyesült Királyság A környezet-és energiapolitika hazai irányai Környezetpolitika a Magyar Köztársaság Alkotmányában és Magyarország Alaptörvényében Környezet-és energiapolitika a magyar parlamenti pártok programjaiban és a kormányprogramokban között A környezetpolitika, energiahatékonyság és lakáspolitika az Új Széchenyi Terv prioritásai között Nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek A magyarországi épületenergetikai korszerűsítési pályázatok Egy jó gyakorlat a civil összefogásra, a környezetpolitikai szakpolitikai alternatíva megfogalmazására A Komplex Épületenergetikai és Klímavédelmi Program, mint 103 a civil összefogás releváns példája. 7.1 A KÉK Program kidolgozásában közreműködő szervezetek bemutatása Komplex Épületenergetikai és Klímavédelmi Program 107 bemutatása A KÉK Program szervezeti és működési hátterének koncepciója A KÉK Program nemzetgazdasági hatáselemzése A KÉK Program alkalmazott bónusz rendszerére tett javaslatok Az energiahatékony felújítások finanszírozási mechanizmusai A KÉK program metodikája alapján megvalósuló épületenergetikai programok jogszabályi környezete és a szükséges változtatások összefoglalása Az energiahatékonysági programok hatása a foglalkoztatáspolitikai célrendszerekre, különös tekintettel az ágazati árbeszéd és a szociális párbeszéd egyes területeire Irodalomjegyzék

3 1. BEVEZETÉS A Föld lakossága 1900-ban mindössze egymilliárd embert számlált, ma közel vagyunk a hétmilliárdos létszámhoz. Az elmúlt alig több mint száz esztendő a bolygó történelmében soha nem látott technikai fejlődést hozott. A háborúk, forradalmak, népirtások átmeneti csökkenés után demográfiai robbanással regenerálták újra a társadalmakat. Amikor a Föld eltartó képességéről beszélünk, nem csak azt kell figyelembe vennünk, hogy a környezeti tényezők milyen hatást gyakorolnak erre, hanem arra is, hogy a legmagasabb intelligencia ti. az ember mennyire hajlandó engedményeket tenni önnön társadalma fenntartása érdekében a bolygótól kapott erőforrások kiaknázása terén. Miután a háborúk után békés, alkotó reproduktív időszak következett, ezenközben parazita módon feléltük a kapott muníciókat: garázdálkodtunk, gazdálkodás helyett. Mindennek következménye a társadalmi létet fenyegető terrorizmustál is rosszabb, a Föld a klímaváltozás jelenségével reagál minden ember által tett represszív lépésre. A klímaváltozás következményei nem adnak időt a politikusoknak a taktikázásra, a tudósoknak arra, hogy akár új bolygót keressenek, mindössze két emberöltőnyi idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy a hajánál fogva kihúzza magát a bajból és fenntartható pályára állítsa működési rendszereit. Szerencsére számos nemzetközi erőfeszítés, összefogás áll a klímaváltozás okozta társadalmi gazdasági-politikai kockázatok csökkentése szolgálatában Az ENSZ 1992-ben fogadta el az Éghajlat-változási Keretegyezményt (UNFCCC), valamint az egyezményre alapuló Kiotó-i Jegyzőkönyv megállapításai szerint a legfőbb teendői a kibocsátás-csökkentés terén a fejlett ipari országoknak van, mivel jelentős felelősség terheli őket az ipari forradalom óta eltelt időszak környezeti szennyezéseiért. Az Európai Unió és tagállamai által is elfogadott Éghajlatváltozási Keretegyezménye 194 ország és az EU számára teremt keretet arra, hogy a Föld éghajlatára veszélyes emberi beavatkozásoknak gátat szabjon. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1998-ban hozta létre az Éghajlatváltozási Kormányközi bizottságot (IPPC=Intergovernmental Panel on Climate Change), melynek feladatai közé tartozik az éghajlatváltozás tudományos aspektusainak vizsgálata, az ember-és környezet kapcsolatának, társadalmi hatásvizsgálata, az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkentési lehetőségeinek feltárása. A szervezet időközi jelentései egyre sokkolóbb állapotot tükröznek, amely az jelenti, hogy a 3

4 klímaváltozás kérdése még mindig nem kellő súllyal szerepel a politikai napirenden. Az eddig megjelent jelentések új áldozatkategóriát vezetett be a migrációban: a klímamenekültekét. A beszámolók hangsúlyozzák, hogy a világ rendelkezik azokkal a műszaki lehetőségekkel és technológiákkal, amellyel a klímaváltozás megakadályozható. Az Európai Unió Bizottsága Zöld Könyve az energiahatékonyságról ben került nyilvánosságra. A dokumentum leszögezi, hogy az energiatakarékosság 20%-os, azaz cca. hatvanmilliárd eurós mértéke éves szinten a versenyképesség javítását, a foglalkoztatás bővülését, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, az ellátásbiztonság racionalizálását jelenti, azon korlátok meghatározásával, melyek akadályát képezik a rendelkezésre álló lehetőségek legjobb kihasználásának. Az éves energiahatékonysági cselekvési tervek nemzeti szintű megfogalmazása, az adópolitika átgondolása, közbeszerzési eljárásokkal új, energiatakarékos technológiák beindítása új, innovatív finanszírozási formák bevezetése,a bürokrácia csökkentése együttesen mind hozzájárulnak a környezet-a gazdaság és a társadalom fenntartható pályán tartásához ben jelent meg az Európai Unió Tanácsa és a Bizottság Zöld Könyve 11 a klímaváltozás uniós fellépés lehetőségeiről. A dokumentum a klímaváltozás kapcsán az alkalmazkodás fogalmát vezeti be, négy pilléren nyugvó cselekvést sürgetve. Az első pillér az alkalmazkodás beépítése a jogi keretekbe, közösségi politikákba, a támogatási programokba, és új politikai válaszok kidolgozását sürgeti. A mezőgazdaság és vidékfejlesztés mint ökoszisztéma-támogató kiemelt szerepet kap. Az ipar és a szolgáltatások területén kiemelt fontosságot tulajdonít a dokumentum az építőiparnak, az épületszigetelések révén, a vállalkozásoknak a környezeti politikát be kell építeniük üzleti terveikbe. Az energia területein a megújuló energiahordozókra kerül a hangsúly. Az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv felülvizsgálata itt jelenik meg először. A közlekedési infrastruktúra alkalmazkodása a vízi közlekedés éghajlat-állóvá tételét emeli ki. Az egészségügy területén felhívják a figyelmet a felmelegedés következtében felmerülő humán és állategészségügyi kockázatokra, összefogott fogyasztóvédelmi, közegészségügyi, az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó szabályozást szorgalmazva. 1 Zöld könyv az energiahatékonyságról Brüsszel

5 A várható vízhiány a vízgazdálkodás racionalizálását követeli meg. Ennek érdekében a fogyasztó fizet elv alkalmazásával a túlzott, pazarló vízfogyasztás visszaszorítása mellett a nem kielégítő vízár-képzés, a rossz vízelosztás következtében fellépő vízminőségi, használati hatékonyság javító intézkedések szükségesek. A tengeri környezet és halászat fenntarthatósága a halállományok, ezzel a tengeri élővilág és élelmiszerbázis megóvását tartja elsődlegesnek. A biodiverzitás területén a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzése és helyreállítása a szélesebb értelemben vett vidéki és tengeri környezetben; a regionális és területfejlesztés összhangba hozása a biológiai sokféleséggel; az invazív idegen fajok nemkívánatos hatásainak csökkentése. 2 A környezet terhelés, az üvegházhatású gázok kibocsátásának egyik számottevő ágensei a lakóépületek., melyek a teljes üvegházhatású gázkibocsátás közel 16% -át jelentik az Európai Unióban, Magyarországon ez az érték 30%, 3 ezért az épületenergetika fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az épületenergetika az EU közösségi politikáinak egyik fő prioritási területe. Az épületek energiahatékonyságáról szóló EU irányelv (EPBD) többek között előírja, hogy 2020 után (közintézmények esetében 2018 után) csak közel nulla energiafelhasználású épületek épülhetnek. Szintén kötelező előírás, hogy 2012-től nem támogatható olyan új építés, vagy felújítás, mely nem teljesíti - a Bizottság által előírt - minimumkövetelményeket. Miképpen az EU márciusi Európai Gazdasági Fellendülési Terve is előírja a tagországoknak az alacsony CO 2 kibocsátású gazdaság és társadalom felépítése kapcsán az épületek energetikai korszerűsítését, és az ezzel összefüggő munkaerő piaci élénkítést. Jelen tanulmány célja, hogy áttekintést adjon az épületenergetikai koncepciókról és programokról, mint releváns közpolitikáról az EU-ban, áttekintse néhány ország Németország, Ausztria, Csehország és az Egyesült Királyság - legjobb gyakorlatát ezen a területen. A tanulmány kitér a környezetpolitikai hazai irányaira is. Választ keres arra, hogy a rendszerváltozástól napjainkig a 2 Az Európai Unió honlapja 3 Klímabarát Épületek Keretprogram Magyar Építőanyagipari Szövetség

6 környezetpolitika mennyire épült be a pártok programjaiba, majd a hatalomra került magyar kormányok programjaiba, majd áttekintjük a legfontosabb jogszabályokat. 2. ÉPÜLETENERGETIKA, MINT RELEVÁNS KÖZPOLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓBAN Az Európai Unió energiapolitikájának alapvető meghatározói közé tartoznak az ellátás-biztonságára való törekvés, az energiahatékonyság és energiatakarékosságra és a megújuló energiaforrások széleskörű felhasználására, a Föld klímájának megóvása érdekében. A közösségi dokumentumok a szubszidiaritás elvének érvényesülése mellett továbbra is a tagállamok hatáskörébe utalja az energiapolitikát. Az energiapolitikáról szóló fehér könyv az energiapolitikát a gazdaságpolitika hosszú távú céljaként határozza meg, figyelemmel arra, hogy a társadalom alapvető érdekei, úgymint a fogyasztóvédelem, a társadalmi és gazdasági összetartó hatása sérelmet nem szenvedhet. A bevezetőben említett Zöld Könyv az energiahatékonyságról című dokumentum a hatékonyabb ellátást biztosító tevékenységek preferálását tűzte ki célul a fenntarthatóság, energiabiztonság és versenyképesség hármas jelszavával. Az Európai Tanács ban tett elvi állásfoglalása, mely a Bizottság és a Tanács felé irányult, célkitűzésként fogalmazta meg a tagállamokkal folytatott párbeszédet, az energiaellátás megfizethetőségének biztosítását, figyelemmel a villamos-és gáz belső piacok megnyitása, az energiahatékonyságról szóló cselekvési terv elfogadása, a megújuló energiaforrásokra vonatkozó K+F tevékenység fokozását, kiemelten a megújuló energiaforrások részarányának növelését, ig legalább másfélszeres megújuló-arány megvalósulását. Az energiafogyasztás tekintetében az EU folyamatos növekedéssel számol 2030-ra becslések szerint a kőolaj-import 90 %-os, míg a gázellátás tekintetében közel 80%-os behozatalra szorul. Az EU Energiaügyi Főigazgatósága honlapján 2011.júniusában közzétett Energia Kulcsadatok c. tanulmánya 44 (8.oldal) szerint 2009-ben az Eurostat által készített felmérés alapján a tagállamok energiafüggősége (1.táblázat) igen jelentős, Dánia kivételével, mely az egyetlen exportőr-tagállam, Málta a teljes mértékben importra szorul Európai Unió Energiaügyi Főigazgatóság : Energia kulcsadatok Brüsszel 2011 pp.8. 6

7 Forrás: Az energiapolitika ágazati szempontjai közül a szén-és más szilárd tüzelőanyagok tekintetében melyek kellő mennyiségben állnak rendelkezésre a cél a tiszta technológiák megvalósulása, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. A kőolaj, mint fosszilis energiahordozó fokozatos kiváltása mellett fontos az új, elsősorban tengeri lelőhelyek feltérképezése és kiaknázása. Az atomenergia területén a környezeti katasztrófával fenyegetettség miatt ellentétes megítélés tapasztalható a tagállamokban. Az EU álláspontja a biztonságos termelés és hulladékkezelés fenntartása mellett szól, kihangsúlyozva, hogy az atomenergia kérdését nem lehet kizárólag nemzeti hatáskörben tartani. A német kormány 2011 májusában úgy döntött, hogy 2022-ig Németország valamennyi működő atomerőművét bezárja. Az energiapolitika egyik legfőbb célkitűzése a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság elősegítése. A 2001/77 irányelv a megújulók arányát a villamosenergia termelés több mint 20%-ára kívánta növelni ig. A 2002-ben elfogadták az 2002/91/EK irányelvet, mely az épületek energia teljesítményének mérését szolgáló számítási módszert, a régi és új épületekre vonatkozó követelményrendszert és igazolási szisztémát tartalmazza ban a bioüzemanyagokra vonatozó szabályozás a tagállamokban termelt megújuló, illetve bioüzemanyag-termelés közlekedési célokra való hasznosítás referenciaértékét 2010-ig 5,75%-ban határozta meg. Az EU 2020 irányelv szerint a tagállamoknak 1990-hez képest a széndioxidkibocsátást 20%-kal kell csökkenteni. Az energetikai iparágak a kibocsátás 35%-áért, 7

8 a közlekedés a kibocsátás 20%-áért, az épületek 11%-ért, az ipar és az építőipar 18%- ért felelős. A megújuló energiák arányát az összes energiafogyasztás 20-%ára kell emelni az alábbi táblázat szerint: Forrás: A tanulmány szerint a szolár-szél és biomassza technológiák fejlesztését kell a leginkább előmozdítani. A napenergia-termelés (fotovoltatika) és a szélenergia hasznosítás a villamos-energia termelésben a biomassza a fűtési ágazatban az éves ktonna felhasználás 2020-ra tonna fölé emelkedjen. Forrás: 8

9 A kutatás-fejlesztéssel foglalkozó projektek fő irányai a hagyományos energiák versenyképességének javítása mellett, az alternatív energiaforrások és új technológiák kifejlesztése a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő energiatakarékos megoldások elfogadtatását szolgálják. Az EU COM(2005) 119 jelzésű, hetedik keretprogramja által megfogalmazott célkitűzések a kutatások európai kooperációjának erősítését, pénzügyi források teremtését irányozzák elő. Az Európai Unió 2050-ig szóló energiastratégiája (EU Comission Roadmap 2050) 5 az üvegházhatású gázok kibocsátást az 1990-es szint 85%-ára kívánja visszaszorítani, utat találva egy fenntartható, alacsony széndioxid kibocsátású energiarendszer kialakításához. A magas energiahatékonyság 41% energiaigény-csökkenést eredményezhet, a megújuló energiaforrások részaránya a villamosenergiafogyasztásban érje el a 97%-ot. Az útiterv szerint növelni kell a megújuló és nukleáris primerenergia részarányt, a fosszilis tüzelőanyagok helyett az erőművekben más anyagokra kell áttérni, úgy hogy hatásfok-javulás következzen be. 6 Az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott épületenergetikai direktíva (EPBD Energy Performance of Buildings Directive) 2002.december 16.-i 2002/91/EK irányelv január 4.-én lépett életbe. Az ajánlás az Európai Unió energiapolitikájának meghatározó eleme, mely egyaránt szem előtt tartja a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségek teljesítését és az energiaellátás biztonságát egyaránt. Az épületszektorban 28% megtakarítás az előirányzott cél 2020-ig, mely az EU összes energiafogyasztás csökkentéséhez 11%-kal járulhat hozzá. Az EPBD a tagállamokra követelményként fogalmazza meg az épületek energetikai jellemzőinek meghatározását szolgáló számítási módszer kidolgozását, az épületek energetikai jellemzőire vonatkozó minimumkövetelmények meghatározását, a meglévő, vagy felújításra kerülő nagyobb épületek minimumkövetelményeit, az épületek energetikai tanúsítását, a fűtési-hűtési rendszerek felülvizsgálatát, és a tizenöt évnél régebbi fűtési 5 EU Comission Roadmap 2050 ( 6 Tilesch Péter főosztályvezető Magyar Energia Hivatal: Az EU hosszú távú energiastratégiájának lehetséges hatásai hazai energiastratégiára-előadás

10 rendszerek felülvizsgálatát, erre vonatkozó javaslatok elkészítését, épületekre vonatkozó tanúsítási követelményeket a tanúsítást végző szakértők számára. A 31/2010/EU EPBD, a ben elfogadott direktíva átdolgozása. Lényege, hogy optimalizált költségszinten kell meghatározni az energiahatékonyságra vonatkozó minimális követelményeket, a 2018 után épülő középületnek, illetve után épülő épületnek közel nulla energiaigényűnek kell lennie, évente felül kell vizsgálni a az épületek fűtési rendszerét, és a felülvizsgálati eredményeket központi adatbázisban kell tárolni, független monitoring rendszer bevezetése mellett pénzügyi ösztönzők alkalmazására legyen lehetőség. 3. JÓ GYAKORLATOK AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKAI PROGRAMOK TERÜLETÉN Az Európai Unió támogatási rendszere a magántulajdonú épületek energiahatékony felújításának támogatását a költségvetési ciklusban nem tette lehetővé, ugyanakkor a középületek megújítását szolgáló programok finanszírozását igen. Mindezek figyelembe vételével a nemzeti kormányok eltérő módon a lehetőségeikre tekintettel nemzeti forrás felhasználásával pályázati úton támogatták. E fejezetben néhány példát (jó gyakorlatot) mutatunk be: 3.1. Románia 7 8 Megújuló energiát hasznosító fűtési rendszerek beépítése, meglévő rendszerek korszerűsítése, cseréje Lakosság számára kiírt pályázat Zöld Ház (Casa Verde) A Zöld Ház program célja a megújuló energiát hasznosító melegítési rendszerek kialakítása, beleértve a meglévő rendszerek lecserélése, kiegészítése A Zöld Ház 2010 pályázatban a vissza nem térítendő támogatás mértéke: lej összegig - napkollektorok felszerelése lej összegig hőszivattyú beszerelése

11 6.000 lej összegig pellet, brikett, fa apríték, bármely mezőgazdasági és erdészeti eredetű hulladékot hasznosító kazán telepítése Amennyiben egy projektben két rendszer kerül beépítésre, a támogatási összeg nem haladhatja meg azt az összeget, ami a két rendszer közül, a nagyobb támogatási összeg. Támogatott tevékenységek: napkollektorok beépítése hőszivattyúk beépítése pellet, brikett, fa apríték, bármely mezőgazdasági és erdészeti eredetű hulladékot hasznosító hő központok telepítése Pályázati feltététel (együttes megfelelés), a kérelmező: természetes személy, állandó lakhelye Románia területén van tulajdonos (rész tulajdonosa) annak az ingatlanak ahol a projekt megvalósul; az ingatlan per és illetékmentes kell, legyen nincs adó és köztartózása a beruházás megkezdését megelőzően az általa végzett tevékenységével nem szegte meg a környezetvédelmi jogszabályok előírásait, nem támogat környezetkárosító tevékenységet A pályázó alkalmassága: betartja a nemzeti és a közösségi környezetvédelmi előírásait a tervezett beruházás megegyezik a jelen Program céljaival, és a pályázat útmutatóban foglaltakkal Elismerhető költségek: a hőtermelő berendezések beszerzési költsége, beleértve a meglévő készülékek cseréjéhez, kiegészítéséhez szolgáló készülékeket, berendezéseket is a berendezések beszerelési, beüzemelési költségei, az ellenőrzés és a próbaüzem költségei az ÁFA összege A pályázati dokumentáció tartalma: a vissza nem térítendő támogatás kérelem (2. melléklet), kinyomtatva, a kérelmező által aláírva (eredeti aláírás) 11

12 felelősség vállalási nyilatkozat (3. melléklet), kinyomtatva, kérelmező által aláírva (eredeti aláírás) azon ingatlan tulajdoni lapja a hol a beruházás megvalósul eredeti vagy hiteles másolat elkezdett építkezések esetén, a kérelem beadásának napján érvényes építési engedély hiteles másolatban bankszámla meglétének igazolása a bank által kiállítva boríték, amin a pályázó, teljes, neve és címe, a program elnevezése XXX, valamint a leadás dátuma A 2011-es kiírás több pontosítást és kiegészítést tartalmaz a pályázati dokumentáció, a pályázó személyének meghatározásában. A támogatandó tevékenységek köre nem változott, ahogy az egy lakásra megadható támogatási összegek sem. A pályázatot a Agentia Pentru Protectia Mediului, azaz Környezetvédelmi Ügynökség megyei kirendeltségeinél lehetett beadni. Itt történik meg a pályázatok formai és tartalmi ellenőrzése. A megfelelőnek tartott pályázatokat továbbküldik az Administratia Fondului pentru Mediu, azaz a Környezetvédelmi Alap Kezelőhöz. Itt kerülnek elbírálásra a pályázatok. A nyertes pályázatok esetében, a Környezetvédelmi Ügynökség megyei kirendeltségein szerződést kell kötniük a kedvezményezetteknek. A beruházás végén, ugyanitt kell leadni a lehívási dokumentációt. Pályázati időszakok, és pályázati forrás összege: július szeptember lej (megyékre elosztott összeg) db. érvényes pályázat (beadott pályázat) június július lej (megyékre elosztott összeg) beadott pályázat előirányzat, a pályázat nem került kiírásra lej (megyékre elosztott összeg) - beadott pályázat Elért eredmények: Nagyjából lakásban került felszerelésre napelem. Így, Romániában lakosra vetítve 5 m2 napkollektor felülettel lehet számolni, míg ez a szám Bulgáriában 2,6-szor, Magyarországon 2,7-szer, Lengyelországban háromszor nagyobb. Németországban harmincszor, Ausztriában nyolcvanháromszor. 12

13 Megújuló energiát hasznosító fűtési rendszerek beépítése, meglévő rendszerek korszerűsítése, cseréje területi közigazgatási intézmények, köz- és kulturális intézmények részére kiírt pályázat Zöld Ház pályázat célja a megújuló energiát hasznosító melegítési rendszerek kialakítása, beleértve a meglévő rendszerek lecserélése, kiegészítése területi közigazgatási egységek, köz- és kulturális intézmények A Zöld Ház 2010 pályázatban a vissza nem térítendő támogatás mértéke lej összegig - közintézmény lej összegig kulturális intézmények területi közigazgatási egységek esetén: lej összegig ha közigazgatási területen a lakósság száma meghaladja a főt lej összegig ha közigazgatási területen lakó emberek száma fő és a fő között van lej összegig ha közigazgatási területen lakó emberek száma fő és fő között van lej összegig ha közigazgatási területen lakó emberek száma fő és a fő között van lej összegig ha közigazgatási területen lakó emberek száma kevesebb, mint fő A támogatás felső határa egy pályázóra értendő, ami több épületre is vonatkozhat. Pályázati feltététel (együttes megfelelés), a kérelmező: ne legyen adó és köztartózása igazolni tudja, hogy az önrészt teljesíteni tudja az ingatlan, ahol a beruházást tervezi, a saját tulajdona vagy használati joga van A pályázati dokumentáció tartalma: 1. Területi közigazgatási egység: a támogatási kérelem adó nyilvántartási igazolás 13

14 a helyi vagy megyei közgyűlés határozatának másolata, hogy a pályázaton részt kíván venni a tulajdoni, vagy használói jog igazolása a helyi vagy megyei közgyűlés határozatának másolata, amiben elfogadja a pályázat alapját képező megvalósíthatósági tervet (a megvalósíthatósági terv formai követelményei jogszabályban rögzítettek) nyilatkozat az önrész rendelkezésre állásáról a megvalósíthatósági tervdokumentáció 2. Köz- és kulturális intézmények a támogatási kérelem adó nyilvántartási igazolás a felügyeleti szervezet határozatának másolata, hogy a pályázatban részt kíván venni a tulajdoni, vagy használói jog igazolása a felügyeleti szervezet határozatának másolata, amiben elfogadja a pályázat alapját képező megvalósíthatósági tervet (a megvalósíthatósági terv formai követelményei jogszabályban rögzítettek) nyilatkozat az önrész rendelkezésre állásáról a megvalósíthatósági tervdokumentáció Elismerhető költségek: a megvalósíthatósági költségekben meghatározott munkák költsége (berendezések, szerelvények, szerelés, stb.) a fűtési rendszer építési, ellenőrzési, próbaüzem költségei az ÁFA összege tervezési költségek, a megvalósíthatósági terv elkészítésének költsége, a kivitelezés költségének 8 % - ig Nem elszámolható költségek: a támogatási szerződés megkötése előtt elvégzett kivitelezési munkák az esetleg szükséges hitelfelvétel költségei a saját kivitelezésben elvégzett kivitelezési munka az illetékek a beruházással kapcsolatos bírságok költségei 14

15 A pályázatok értékelési szempontjai: a vállalt önrész mértéke (10%-0 pont, 20% - 2 pont. 80% pont, 80 % fölött 20 pont) a helyettesítendő fűtési rendszer típusa (szilárd fűtőanyag 20 pont, elektromos áram 20 pont, folyékony fűtőanyag 15 pont, gáz fűtőanyag 10 pont) a beruházás ár-érték aránya (belső megtérülési ráta/beruházási költség valamint a az üzemeltetési és beruházási költségek alapján) a tervezett rendszer hatékonysága és hatásfoka (a tervezett rendszer szabályozhatósága, a tervezett fűtő közeg biomassza, geotermikus, nap, szél, víz A legmagasabb pontszám a biomassza és a geotermikus energiahordozó esetén kapható, a legkevesebb a víz hasznosítása esetén) A pályázatot a Környezetvédelmi Hatóság megyei kirendeltségeinél lehetett beadni. Itt történik meg a pályázatok formai és tartalmi ellenőrzése. A megfelelőnek tartott pályázatokat továbbküldik a Környezetvédelmi Alap Kezelőhöz. Itt kerülnek elbírálásra a pályázatok. A nyertes pályázatok esetében, a Környezetvédelmi Hatóság megyei kirendeltségein szerződést kell kötniük a kedvezményezetteknek. A beruházás végén, ugyanitt kell leadni a lehívási dokumentációt. A pályázati forrás összege: 2010-ben 100 millió lej volt. (cca. 6,2 Mrd.Ft) A Pályázat bonyolítás szakaszai: I. szakasz - a lakótömbök nyilvántartásba vétele A helyi koordinátor feladatai: Nyilvántartásba veszi az között épült tömbházakat Mindegyik lakótömbre vonatkozóan ki tölti az adatlapot Összesíti a nyilvántartást negyedekre, épülettömbökre, hőközpontokra Összesíti a nyilvántartást az épületek magassági méretei szerint f+4 emeletig és ez felett Az elkészített összesítést az Önkormányzat és a Ministerul Dezvoltari Regionale si Locuintei, azaz Regionális Fejlesztési és Lakhatási Minisztérium rendelkezésére kell bocsátani 15

16 II. szakasz - a helyi koordinátor értesíti a lakóközösségeket a programban való feliratkozás lehetőségéről, helyi szinten A helyi koordinátor feladatai: Értesíti a lakóközösségeket a programban való feliratkozás lehetőségéről, helyi szinten Mindegyik lakótömbre vonatkozóan ki tölti az adatlapot A lakóközösség feladatai: A közös képviselő ki függeszti a koordinátor tájékoztatását és a felhatalmazó levél mintáját A közös képviselő összehívja a közgyűlést A lakóközösség, egyszerű többséggel elfogadja a határozatot, a pályázatra való feliratkozásról III. szakasz - a lakóközösség határozata a pályázatba való feliratkozásról A lakóközösség feladatai: A lakóközösség képviselője, a közgyűlés határozata lapján, aláírja a meghatalmazó szerződést (a koordinátorral) A lakóközösség képviselője, írásban, kéri a koordinátortól a pályázati rendszerbe való feliratkozást, és megküldi a következő iratokat, alírva a koordinátornak: a felhatalmazó szerződés, a közgyűlési határozat a pályázaton való részvételről, a lakó listát A helyi koordinátor feladatai: Összesíti a beérkezett kérelmeket Összeállítja a helyi programot, amit az Önkormányzat Közgyűlése elé terjeszt, jóváhagyásra A Ministerul Dezvoltari Regionale si Locuintei, azaz Regionális Fejlesztési és Lakhatási Minisztérium feladata: A településekről beérkezett összesítések alapján, a Pénzügy Minisztériumtól kéri a szükséges összeg elkülönítését a költségvetésben IV. szakasz - a lakóközösség határozata a pályázatba való feliratkozásról A helyi koordinátor feladatai: Szerződéses alapon megbíz egy szakértőt a következő munkák elvégzésére: - energetikai szakvélemény - energetikai audit elvégzése, energetikai tanúsítvány kiállítása a tömbházra - a felújítási koncepció kidolgozása 16

17 - az engedélyezési tervek és dokumentáció kidolgozása, összeállítása - műszaki specifikáció és kivitelezési dokumentáció (minőség, határidők, ütemtervek meghatározásával) kidolgozása Előkészíti és benyújtja a műszaki-gazdasági indikátorokat elfogadtatása az Önkormányzatnak Kiegészíti a meghatalmazó szerződést a kivitelezéssel, kapcsolatos adatokkal, úgy, mint bekerülési költség, kivitelezési határidő, ütemterv Értesíti a lakóközösséget a műszaki-gazdasági indikátorokat elfogadásáról, és megküldi két példányban a kiegészítő dokumentumot, aláírva A lakóközösség feladatai: A közös képviselő kifüggeszti a faliújságra a megküldött műszakigazdaságossági indikátorokat, a tervezett munkák felsorolását, a szerződés mellékleteit, és összehívja a közgyűlést A közgyűlés egyszerű többséggel elfogadja a koordinátor által összeállított, dokumentáció tartalmát, és meghatározza a lakásonkénti önrész mértékét A értesítés kézhezvétele után, 30 munkanapon belül, be kell küldeni az összes szükséges iratot aláírva. Ha ez nem történik meg, a koordinátorral kötött szerződés semmis A helyi koordinátor feladatai: Kiadja az építés elkezdésének engedélyét Ellenőrzi a műszaki terveket A kivitelező kiválasztásra összealítja a végleges műszaki és kivitelezési dokumentációt V. szakasz az építési kivitelezés A helyi koordinátor feladatai: A kivitelezési munka leszerződése Ellenőrzi a munkák folyamatát, a pénzügyi elszámolást Intézkedik a számlák ellenértékének utalásáról a Társasház és a Minisztérium felé A kivitelezési munka, az ütemterv és a pénzügyi terv ellenőrzése A lakóközösség feladatai: 17

18 Havonta, a fizetési ütemterv szerint, a koordinátor elkülönített számlájára, átutalja az előre meghatározott összeget A helyi koordinátor feladatai: Az ütemterv szerint ellenőrzi az építkezés folyamatát A lakóközösség feladatai: Biztosítja a meghatározott műszaki-megvalósítási-pénzügyi feltételeket VI. szakasz az kivitelezés átadás-átvételi eljárása, a végleges energetikai tanúsítvány kiadása A helyi koordinátor feladatai: Megszervezi a munkák átadás-átvételi eljárását A lakóközösség feladatai: Részt vesz az átadás-átvételi eljáráson A helyi koordinátor feladatai: Átadja a lakóközösségnek a végleges energetikai tanúsítványt és megszervezi a garanciális bejárást 3 év múlva A lakóközösség feladatai: Részt vesz a garanciális bejáráson A Ministerul Dezvoltari Regionale si Locuintei, azaz Regionális Fejlesztési és Lakhatási Minisztérium feladata: Összesíti a nemzetgazdasági hatásokat Támogatott tevékenységek: Homlokzati falak hőszigetelése Homlokzati nyílászárók cseréje Első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése Utolsó fűtött lakószint feletti födém hőszigetelése Szerkezet megerősítési munkák amennyiben szakvéleménnyel igazolt A fűtési hálózat javítása, közös területeken - amennyiben szakvéleménnyel igazolt A 2012 kiírás főbb vonalaiban hasonló az előző években kiírtakkal. Az alábbiakban a fontosabb eltéréséket mutatjuk be. Egy pályázatnak minősül egy tömbház vagy egy lépcsőház. Egy finanszírozási kérelem több pályázatot is tartalmazhat, de meg kell feleljen beruházásra előírt 18

19 költségeknek minimum btto lej és maximum lej. A pályázat finanszírozására Programul Operational Regional (Regionális Operatív Program) és a Európai Regionális Fejlesztési Alap állnak rendelkezésre források. Hazai forrásbevonás nincs. A program keretében, 2015-ig lakás korszerűsítése a cél, 256 GWh/év megtakarítással. A pályázatban résztvevő épületek építési ideje között kell legyenek. A tömbházak legalább F+3 emelet kell legyen. A pályázatban, a forrás megoszlás mértéke, az elismerhető költségeket figyelembe véve 60% az állami költségvetésből lesz fedezve, amit a Ministerul Dezvoltari Regionale si Locuintei, azaz Regionális Fejlesztési és Lakhatási Minisztérium kezel, ennek mértékét évente kerül határozásra 40%-ot az Önkormányzatok és a lakóközösségnek kell fizetniük A közös finanszírozás az alábbiak szerint alakul: 30% Önkormányzati és 10% lakóközösség amennyiben a tömbházban lakó családok több mint 50% esetében a havi a család egy főre jutó jövedelme, nem éri el a 150 Eurót, 20% önkormányzati és 20% a lakóközösség amennyiben a tömbházban lakó családok több mint 50% esetében a havi a család egy főre jutó jövedelme, nem éri el a 350 Eurót 10% Önkormányzati és 30% lakóközösség amennyiben a tömbházban lakó családok több mint 50% esetében a havi a család egy főre jutó jövedelme, nem éri el az 500 Eurót. Nem lakás célú helyiség esetében támogatás nem igényelhető, ezt a tulajdonosnak teljes mértében finanszíroznia kell. A pályázat értékelési szempontjai: Üvegház hatású gázok kibocsátása (t) Kibocsátás a környezetben CO2 egyenérték - tonna CO2 egyenértékben Reciklált hulladék (tonna), visszanyert hulladék (tonna), újrahasznosított hulladék (tonna) Az épület energetikai szintjének javulása (%) A támogatás kérelmezőjének rendelkeznie kell: projekt menedzser közbeszerzésért felelős személy műszaki felelős pénzügyi felelős szükség szerint egyéb szakértők építész, építőmérnök, épületgépész, jogász, stb. 19

20 Támogatott tevékenységek: A. Épület külső felújítási munkái B. Az épület belső tereinek, épületgépészeti rendszereinek felújítása A. Épület külső felújítási munkái: Opak felületek hőszigetelése Homlokzati nyílászárók cseréje Erkélyek, loggiák beablakozása, a parapetfalak (korlát elemek) hőszigetelése Teraszok, erkélyek vízszigetelése, utolsó fűtött szint feletti födém hőszigetelése ezek a munkák csak akkor elszámolhatóak, ha teljes homlokzat szigetelése megtörténik Első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése (fűtetlen terek felett) B. Az épület belső tereinek, épületgépészeti rendszereinek felújítása: Fűtött és nem fűtött terek falainak hőszigetelése Fűtési rendszer és HMV rendszer javítása, cseréje, beleértve a rendszerek hőszigetelését a hőközpont és épület között Radiátorszabályozó szelep, strang-szabályozók beépítése Hőközpont felújítása, cseréje Megújuló energiákat hasznosító berendezések beépítése napkollektor, napelem, hőszivattyú, biomassza A felújítás miatt szükséges szellőzés és esővíz elvezetést érintő munkák is elszámolható költségek. A pályázatot egy eredeti és 3 másolati (papíron és CD-n). A közreműködő szervezet, ahol a pályázatokat is le kell adni: A Ministerul Dezvoltari Regionale si Tuurismului azaz a Regionális és Turizmus Fejlesztési Minisztérium helyi irodáiban. A pályázatok beadását, formai ellenőrzés követi. A döntést megelőzően, helyszíni részletes szemle tartása kötelező. Megjegyzendő, hogy a pályázat mellékletét képező Műszaki Tartalom és Kivitelezési Előírásokat az Építési Felügyeltnek előzetesen engedélyeznie kell, a pályázat érvényes építési engedéllyel kell rendelkezzen (minden tevékenység ami engedély köteles, előzetesen engedélyezetni kell, a pályázathoz csatolni kell). Elszámolható költségek: A kivitelezés költségei Az energetikai tanúsítvány és szakvélemény elkészítésének költségei A műszaki tervek elkészítésének költségei A műszaki ellenőrzés költségei 20

21 Az engedélyezéssel kapcsolatos illetékek, engedélyek költségei 3.2. Németország 9 A támogatás célja új, energia hatékony épületek építésének, meglévő épületek felújításának ösztönzése, vissza nem térítendő támogatással és kedvezményes kölcsönnel. Ezen kívül a meglévő épületek akadálymentesítése is támogatott Németországban. A kedvezményezettek köre: lakás tulajdonos, magán építők, bérbeadók, ingatlan kezelő cégek. A programban való részvétel a KFW bankon keresztül történik. A program kiírója a Kereskedelmi és Technológiai Minisztérium (szövetségi szinten). A programban való részvétel folyamatos. Új építés Támogatás olyan új épület építésekor igényelhető, ha az épület primer energiaigénye, 70%-a az előírásokban foglalt határértékhez képest. Ebben az esetben Euro kedvezményes hitel igényelhető. Amennyiben az energiafogyasztás 50%-al alacsonyabb vagy passzívház épül, bónuszok állnak rendelkezésre, ami a hitel 10%-a lehet. A hitel 10 évig fix kamatozású (1,25 %), és maximum 30 éves futamidejű, előtörlesztés lehetséges. A vissza nem térítendő támogatás mértéke KFW Hatékony Ház 40 és Passzív ház 40 esetén a hitel 10%-a, KFW Hatékony Ház 55 és Passzív ház 55 esetén a hitel 5%-a. A visszafizetési bónusz 12,5%. Napelem telepítés A költség 100%-ra kedvezményes hitelt lehet felvenni. Felújítás: A felújítás mértékétől függ (KFW Hatékony Ház), a támogatás elérheti a Euro/lakóegység összeget. Kedvezményes hitel is igényelhető, a költségek 100%-ra. Támogatott tevékenységek: homlokzatok, tető és padló hőszigetelése homlokzati nyílászáró csere vagy korszerűsítés szellő rendszer beépítése, felújítása fűtési rendszer korszerűsítése A támogatás mértéke:

22 a költségek 20 %-a, KfW Hatékony Ház 55, de legfeljebb Euro a költségek 17,5 %-a, KfW Hatékony Ház 70, de legfeljebb Euro a költségek 15,0 %-a, KfW Hatékony Ház 85, de legfeljebb Euro a költségek 12,5 %-a, KfW Hatékony Ház 100, de legfeljebb Euro a költségek 10 %-a, KfW Hatékony Ház 115, de legfeljebb Euro a költségek 10 %-a, műemlék épület, de legfeljebb Euro a költségek 7,5 %-a, egyedi esetben, de legfeljebb Euro A kölcsön összege: legfeljebb Euro/lakóegység, amihez visszafizetési bónusz is tartozik, aminek mértéke: 12,5% KfW Hatékony Ház 55 esetén 10,0% KfW Hatékony Ház 702 esetén 7,5% KfW Hatékony Ház 85 esetén 5,0% KfW Hatékony Ház 100 esetén 2,5% KfW Hatékony Ház 115 esetén 2,5% KfW műemlék épület esetén A támogatás utófinanszírozott. Ennek összege és a visszafizetési bónusz a kedvezményezett számlájára kerül átutalásra. Minden esetben energiahatékonysági szakértő bevonása szükséges. A felmerült költségek támogatási mértéke 50 %, de maximum Euróig támogatottak Csehország 10 A Cseh Köztársaságban több éve lehet pályázni épületenergetikai korszerűsítés, új építés vissza nem térítendő támogatásra. A pályázat neve Zelena Usporam, azaz Zöld Megtakarítás. A 2009-ben indított program az idén fejeződik be, ez alatt 25 milliárd Kč (kb. 269 milliárd Ft) támogatási összeg került megítélésre. A támogatott adható, az alábbiakra: Felújításra Új építésre, külön hangsúlyt kap a passzív ház építés Családi ház, többlakásos lakóházra Az épület teljes egészének vagy csak egy részének a felújítására Támogatott beruházások:

23 Hőszigetelés - fal, padló, lábazat, zárófödém Nyílászáró csere Hagyományos fűtési módról megújulóra való áttérés (napkollektor vagy biomassza) Hőszivattyú Hővisszanyerős szellőzés A támogatást kedvezményezettje a tulajdonos, aki lehet magánszemély, lakóközösség, vállalkozás, vagy közintézmény. A pályázatnak három altípusa van, amit betűjelekkel vannak megkülönböztetve: A. Meglévő teljes épületre vagy annak egy részének felújítása - az épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje B. Új építésű házak lakóépületek C. Meglévő fűtési rendszer átalakítása, megújuló energiaforrás hasznosítása: biomassza, hőszivattyú, napkollektor, hővisszanyerős szellőzés Családi házaknál a pályázatok altípusai és támogatás összege: A1. Maximum 350m 2 -es családi ház esetén, ha a felújított épület hőszükséglete max: 40kWh/m 2 /év, akkor a támogatás Kč/m 2 (beépített bruttó terület) 70kWh/m 2 /év, akkor a támogatás Kč/m 2 (beépített bruttó terület) A2. Maximum 350m 2 -es családi ház esetén padló, fal, lábazat, padlás és tetőtér hőszigetelése, nyílászáró csere, hővisszanyerős szellőzés ha a felújított épület hőszükséglete, a felújítás előtti állapot értékéhez képest: minimum 30%-al csökkenti, akkor a támogatás Kč/m 2 (beépített bruttó terület) minimum 30%-al csökkenti, akkor a támogatás Kč/m 2 (beépített bruttó terület) Mind az A1 és A2 pályázatokhoz lehívható Kč támogatási összeg, a projekt megvalósítására szükséges szakmai felügyeletre, tervezésre (akkreditált szakértők bevonása szükséges). B. Új lakóház építése a passzívház előírásoknak megfelelően: támogatás összege Kč/lakóház 23

24 A B. jelű pályázathoz lehívható Kč támogatási összeg, a projekt megvalósítására szükséges szakmai felügyeletre, tervezésre (akkreditált szakértők bevonása szükséges). C1. Hagyományos fűtési rendszer automata vezérlésű és adagolású megújuló biomassza kazánra való cserélése: Kč/lakás Hagyományos fűtési rendszer kézi adagolású megújuló biomassza kazánra való cserélése+puffertartály telepítése: Kč/lakás Hagyományos fűtési rendszer kézi adagolású megújuló biomassza kazánra való cserélése+puffertartály nélkül: Kč/lakás C2. Hőszivattyú telepítése kompletten föld-víz, víz-víz: Kč/lakás Hőszivattyú telepítése kompletten levegő-víz: Kč/lakás Mind az C1 és C2 pályázatokhoz lehívható Kč/lakás támogatási összeg, a projekt megvalósítására szükséges tervek elkészítésére, rendszer méretezésre, beüzemelésre, a projekt megvalósítására szükséges szakmai felügyeletre, tervezésre (akkreditált szakértők bevonása szükséges). C3. Komplett Szolár rendszer telepítése, ha az csak a használati melegvíz előállítására szolgálja: Kč/lakás Komplett Szolár rendszer telepítése használati melegvízre és fűtés rásegítésre szolgál: Kč/lakás A C3 pályázatokhoz lehívható Kč/lakás, támogatási összeg, a projekt megvalósítására szükséges tervek elkészítésére, rendszer méretezésre, beüzemelésre, valamint Kč/lakás a projekt megvalósítására szükséges szakmai felügyeletre, tervezésre (akkreditált szakértők bevonása szükséges). D. Az A-B-C elemek együttes alkalmazása esetén plusz bónusz is lehívható A+C1 együttes beadása: Kč/lakás A+C3 együttes beadása: Kč/lakás B+C3 együttes beadása: Kč/lakás C2+C3 együttes beadása: Kč/lakás 24

25 A többlakásos épületeknél a támogatási célok, a pályázati típusok azonosak a családi házakéval, de az igényelhető támogatás összege értelemszerűn kisebb: A1. Többlakásos épület felújítása esetén, ha a felújított épület hőszükséglete, a felújítás előtti állapot értékéhez képest: 30kWh/m 2 /év, akkor a támogatás Kč/m 2 (beépített bruttó terület, de lakásonként max. 120m 2 vehető figyelembe) 55kWh/m 2 /év, akkor a támogatás Kč/m 2 (beépített bruttó terület, de lakásonként max. 120m 2 vehető figyelembe) A2. Többlakásos épület energiamegtakarítást célzó felújítása - padló, fal, lábazat, padlás és tetőtér hőszigetelése, nyílászáró csere és hővisszanyerős szellőzés az eredeti energiaigényt: Minimum 30%-al csökkenti, akkor a támogatás Kč/m 2 (beépített bruttó terület) Minimum 30%-al csökkenti, akkor a támogatás Kč/m 2 (beépített bruttó terület) Mind az A1 és A2 pályázatokhoz lehívható Kč/projekt és Kč/lakás támogatási összeg, a projekt megvalósítására szükséges tervek elkészítésére, rendszer méretezésre, beüzemelésre, a projekt megvalósítására szükséges szakmai felügyeletre, tervezésre (akkreditált szakértők bevonása szükséges). B. Új többlakásos lakóház építése a passzívház előírásainak megfelelően: a támogatás összege Kč/lakóegység A B. jelű pályázathoz lehívható Kč/projekt támogatási összeg, a projekt megvalósítására szükséges szakmai felügyeletre, tervezésre (akkreditált szakértők bevonása szükséges). C1. Hagyományos hőtermelő, automata vezérlésű és adagolású megújuló biomassza kazánra való cserélése: Kč/lakás C2. Hőszivattyú telepítése kompletten; föld-víz, víz-víz: Kč/lakás Hőszivattyú telepítése kompletten; levegő-víz: Kč/lakás 25

26 A C1 és C2 pályázatokhoz lehívható Kč/lakás, támogatási összeg, a projekt megvalósítására szükséges tervek elkészítésére, rendszer méretezésre, beüzemelésre, és Kč/lakás a projekt megvalósítására szükséges szakmai felügyeletre, tervezésre (akkreditált szakértők bevonása szükséges). C3. Komplett Szolár rendszer telepítése, ha az csak a használati melegvíz ellátást szolgálja: Kč/lakás Komplett szolár rendszer telepítése használati melegvízre és fűtés rásegítésre: Kč/lakás A C3 pályázathoz lehívható Kč/lakás, támogatási összeg, a projekt megvalósítására szükséges tervek elkészítésére, rendszer méretezésre, beüzemelésre, és Kč/lakás a projekt megvalósítására szükséges szakmai felügyeletre, tervezésre (akkreditált szakértők bevonása szükséges). D. Az A-B-C elemek együttes alkalmazását a plusz bónusz lehívására van mód- A+C1 együttes beadása: Kč A+C3 együttes beadása: Kč B+C3 együttes beadása: Kč C.2+C.3 együttes beadása: Kč Műszaki minimum követelmények, amit a felújított szerkezeteknek el kell érni (hőátbocsátási értékek) homlokzati fal: u N 0,25 W/(m 2 K) tető és zárófödém: u N 0,16 W/(m 2 K) padló, talajon: u N 0,30 W/(m 2 K) pince, árkád födém, falak fűtetlen terek között: u N 0,40 W/(m 2 K) ablakok: u N 1,20 W/(m 2 K) ajtó fűtött és fűtetlen terek küzöttz: u N 1,20 W/(m 2 K) ajtó fűtött és temperált terek között: u N 2,30 W/(m 2 K) Közreműködő szervezet az állami környezetvédelmi szervezet. A decentralizált pályázatkezelő intézményrendszer tartományonként az állami környezetvédelmi szervek ügyfélszolgálatain található. ahol a pályázónak személyesen segítenek. Mindaddig nem fogadják be a pályázatot, ha az formailag nem hibátlan, ezért, tulajdonképpen nincsen érvénytelen pályázat. A pályázat folyamata: 26

27 1. A jogosultsági lista (névjegyzék) alapján ki kell választani egy engedéllyel rendelkező szakembert a felújítási munka megtervezéséhez, aki a felújításra javaslatokat tesz, elkészíti az energetikai tanúsításokat 2. A felújításhoz használandó minősített termékek, szállítók kiválasztása 3. Adatlapok értelemszerű kitöltése 4. Személyesen kell megkeresni a területileg illetékes pályázati irodát, ahol az anyag leadásakor azonnal átnézik a nyomtatványokat, tisztázzák az esetleges hibákat és hiányosságokat. Amennyiben a helyszíne nem javítható, a pályázatot visszaadják javításra, így nincsen formai okok miatt kizárt pályázat. 5. A pályázót 60 napon belül értesítik postai úton a megítélt támogatás összegéről és megadják a pályázat kódszámát. 6. A támogatás megítélése után a munkákat, úgy mint a hőszigetelés és nyílászáró csere 18 hónapon belül el kell végezni, passzív ház építése estén 24 hónapon belül, gépészeti korszerűsítés esetén 6 hónapon belül kell elvégezni. 7. A projekt befejezésekor össze kell állítani azt a lehívási dokumentációt, majd postai úton beküldeni. Ennek tartalma: Számlák Támogatás megítélését bizonyító nyomtatvány és támogatást lekérő nyomtatvány A projekt megvalósulását bizonyító dokumentumok (használatba vételi engedély, beüzemelési engedély, kivitelezői nyilatkozat) Beépített anyagok műszaki teljesítő képességét igazoló nyomtatványt. 8. Ezután postán megküldik a szerződést amit aláírva vissza kell küldeni, majd 60 napon belül megtörténik a támogatás az átutalása A pályázat weboldalán található egy on-line tanúsító program*. Az alábbi adatok alapján számolja ki a felújítással elérhető támogatást: a ház területe m 2 hányan laknak benne milyen a fűtési rendszer (vegyes tüzelés, gázkazán típusa kéményes nyílt égésterű, turbós, kondenzációs) a kazán teljesítménye, kwh a használati melegvíz előállításának módja (áram, gázkazán típusa, kollektor stb.) az épület elhelyezkedése listából ki kell választani a települést 27

28 ki kel választani 1 éves elszámolási időszakot pld február-2011 február és meg kell adni, hogy mennyi volt a gáz- és áramfogyasztás (kwh), és milyen összeg szerepelt összesen a számlán Ausztria 12 A pályázatok kiírói a Mezőgazdasági, Erdészeti, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Gazdasági, Családügyi és Ifjúsági Minisztérium. Ausztriában több éve, azonos feltételekkel működik, épületenergetikai felújításokat támogató rendszer Ezek lehetnek kedvezményes hitelek (a kamat mértéke 1% körül van), vagy igényelhető vissza nem térítendő támogatás is. A direkt támogatási program neve Sanierungsscheck, azaz Támogatás csekk. Ebben a pályázati rendszerben részt vehetnek magánszemélyek, lakóközösségek, de a csak 20 évnél idősebb lakóépülettel lehet pályázni. A pályázatok beadási ideje 2012 február 20 és 2012 december 31, tehát folyamatos, nincs meghatározva felső korlát sem pályázati számra sem összes támogatási összegre. A támogatás mértéke az elismerhető költségek 20%-a, de maximum Euro a hőszigetelési munkákra és Euro fűtéskorszerűsítési munkákra. Amennyiben a szigetelés rendelkezik öko-címkével, Euro többlettámogatásra adható. A pályázaton részt vehet: egy vagy kétlakásos család ház tulajdonos, bérlő lakás tulajdonos, lakásbérlő többlakásos lakóépület esetében Támogatás igényelhető egy lakás esetén is (két, vagy több lakásos épületben), de egy lakásra csak egy támogatás igényelhető. Elismerhető költségek: - a szükséges anyagok, berendezések és azok beépítésének ára - tervezési költségek 11 Megjegyzéseink: 1. A számítási eredményt azonnal kiadja és javaslatot tesz, hogy ajánlja-e a felújítást. A Prága melletti helyiségben és a Magas Tátrában található helyiségben levő azonos házak között kb. 15%-os különbség volt, ami a fűtési energia szükségletét illeti. 2. Véleményünk szerint ez egy nagyon egyszerű számító tábla, szórakoztató, de eredménye erősen kérdéses, szakmailag határozottan kifogásolható. A megalapozottsága az online kártyajóslás szintjét éri el

29 - energetikai minőségtanúsítvány kiállítása Építőanyag, vagy berendezés ára, beépítés nélkül nem számolható el. Támogatott munkák: - homlokzat hőszigetelése - utolsó fűtött lakószint feletti födém hőszigetelése - első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése - homlokzati nyílászáró csere - fűtéskorszerűsítés napkollektor, fa elgázosító kazán, hőszivattyú beépítése Elvégzett felújítás Teljes körű felújítás A felújítás eredménye A fűtési energiaigény nagymértékű csökkentése, és A energetikai osztályba kerül az épület Teljesítendő minimál követelmények - az A/V 0,8; a fűtési energia igény max. 75 kwh/m2a - az A/V 0,2; a fűtési energia igény max. 35 kwh/m2a - az0,2 A/V 0,8; a fűtési energia igény a pályázat mellékletében, táblázatban foglalva 30%-os felújítás 20%-os felújítás 10%-os felújítás (csak többlakásos lakóépületeknél) Fűtési rendszer Napkollektor A fűtési energiaigény A szigetelt fal hőátbocsátási csökkentése 30%-al értéke: u max =0,25 W/m 2 K A fűtési energiaigény A szigetelt tető födém csökkentése 20%-al hőátbocsátási értéke: u max =0,20 W/m 2 K A szigetelt pince födém hőátbocsátási értéke: u max =0,25 A fűtési energiaigény W/m 2 K csökkentése 10%-al Az új homlokzati nyílászáró hőátbocsátási értéke: u max =1,35 W/m 2 k Teljesítendő minimál-követelmények Solar Keymark minősített rendszert lehet beépíteni, a 29

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP SKILLS HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására FELHÍVÁS Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásaiszakaszolt projektek KEHOP-5.2.4. Magyarország Kormányának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 3-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 3-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 3-i rendkívüli ülésére Tárgy: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos

Részletesebben

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére FELHÍVÁS A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU-02--------- jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására A felhívás címe: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) 5386/3/10 REV 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) 5386/3/10 REV 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD) 5386/3/10 REV 3 ENER 12 ENV 16 CODEC 17 PARLNAT 3 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A Tanács

Részletesebben

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése VP-6-7.4.1.1-16 A támogatás mértéke, összege A támogatás maximális

Részletesebben

A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010. Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné

A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010. Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010 Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné 1. Tartalomjegyzék 2. BEVEZETŐ... 3 3. A KVÓTAÉRTÉKESÍTÉS ÉS A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER SZABÁLYOZÁSA...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE Összeállította: GKM EK Kht. Budapest, 2008. február 13. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Cselekvési

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15)

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15) MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15) Keretösszeg: 151 milliárd Ft Támogatható tevékenységek: I. Önállóan támogatható tevékenységek:

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

1. melléklet a 2/2015. (II.14.) önkormányzati rendelethez 1

1. melléklet a 2/2015. (II.14.) önkormányzati rendelethez 1 1. melléklet a 2/2015. (II.14.) önkormányzati rendelethez 1 Pályázati felhívás Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot ír ki kiegészítő önkormányzati támogatás elnyerésére a ZFR-TH/15 kódszámú Otthon

Részletesebben

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET )

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM /22550/2/ 2007. ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére vonatkozó 2007-2020 közötti stratégiáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK Otthon Melege Program Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Otthon Melege Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Nemzeti Fejlesztési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Budapest, 2011.

Részletesebben

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások e Informatikai megoldások Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés - Szolgáltatásaink: Helyszíni felmérés alapján ingyenes árajánlat készítés az önök igényeinek megfelelően! Energetikai Tanúsítvány 2012. január

Részletesebben

Ablakgyártók napja Támogatási lehetőségek elsődlegesen ablakgyártók számára Knyihár Krisztián

Ablakgyártók napja Támogatási lehetőségek elsődlegesen ablakgyártók számára Knyihár Krisztián Ablakgyártók napja Támogatási lehetőségek elsődlegesen ablakgyártók számára Knyihár Krisztián 2016-ban várható Európai Uniós támogatások Projektfinanszírozás folyamata Projektgenerálás 1. Projekt ötlet

Részletesebben

Energetikai pályázat GINOP 4.1.1.-16. VEKOP 5.1.1. 5.1.2-16. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Energetikai pályázat GINOP 4.1.1.-16. VEKOP 5.1.1. 5.1.2-16. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Napelemes rendszerek kialakítása Világítási rendszerek korszerűsítése Energetikai audit Külső nyílászáró-csere és utólagos hőszigetelés Energetikai pályázat GINOP 4.1.1.-16. VEKOP 5.1.1. 5.1.2-16. Épületenergetikai

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumot kíséri:

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumot kíséri: HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.8. SEC(2011) 289 végleges BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely az alábbi dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ

Részletesebben

Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011 2020

Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011 2020 Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011 2020 1 Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011 2020 Budapest 2012 Kiadja: Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Szerkesztette és összeállította: Kardos Péter, Fodor Zoltán

Szerkesztette és összeállította: Kardos Péter, Fodor Zoltán Civil Szakértői Tanulmány a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához Összefoglaló Szerkesztette és összeállította: Kardos Péter, Fodor Zoltán Közreműködtek: Beliczay Erzsébet, Lukács András, Pavics Lázár,

Részletesebben

Milyen lenne a klímatudatos lakás- és várospolitika? Beleznay Éva építész-várostervező HuGBC Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete, alelnök

Milyen lenne a klímatudatos lakás- és várospolitika? Beleznay Éva építész-várostervező HuGBC Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete, alelnök Milyen lenne a klímatudatos lakás- és várospolitika? Beleznay Éva építész-várostervező HuGBC Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete, alelnök Problémák kiemelt témakörök Területhasználat Termőterületek,

Részletesebben

Üzleti lehetőségek a fenntartható építés terén

Üzleti lehetőségek a fenntartható építés terén (HUSK/1001/1.1.2/0046) Üzleti lehetőségek a fenntartható építés terén Ez a dokumentum az EUROPÉER Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú Alapítvány (www.europeer.eu) és a Regionálna rozvojová

Részletesebben

Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete

Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete Az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége energiamegtakarítást eredményező beruházásainak

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Családiházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

Családiházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Családiházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Jelen pályázati kiírással energia-megtakarítást eredményező, épületenergetikai korszerűsítés megvalósítását

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának pályázati

Részletesebben

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér

Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér A konstrukció célja létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés c. pályázatról Kódszám: VP-6-7.4.1.1-16

Részletesebben

Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016.

Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016. Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016. A Társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatásról szóló 6/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. -a alapján a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON Az energiahatékonyság monitoringja az EU-27-ben című projekt Magyarországra vonatkozó zárótanulmánya Budapest, 2009. október Szerző: dr. Elek

Részletesebben

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Megújuló energia piac hazai kilátásai Megújuló energia piac hazai kilátásai Slenker Endre vezető főtanácsos Magyar Energia Hivatal 1 Tartalom Az energiapolitika releváns célkitűzései EU direktívák a támogatásról Hazai támogatási rendszer Biomassza

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Energiahatékonysági Program Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz készült Pályázati felhívás BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOPON TÖRTÉNŐ EGYEZTETÉSRE

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia program keretében megjelenő HU-03-A1-2013 jelű Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

Németország környezetpolitikája célok, eredmények, kihívások

Németország környezetpolitikája célok, eredmények, kihívások DR. POMÁZI ISTVÁN Németország környezetpolitikája célok, eredmények, kihívások Egy adott ország környezetállapotát és környezetpolitikáját számos természeti, társadalmi, gazdasági és kulturális tényező

Részletesebben

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: új források, új szabályozások, új lehetőségek konferencia Budapest, 2014. október 28. A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Kükedi

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KMOP Települési területek megújítása Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KMOP_Városfejl_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó

Részletesebben

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 12. Energiahatékonyság, társadalom; 2011-12, NB

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 12. Energiahatékonyság, társadalom; 2011-12, NB 12. Előadás: Energiahatékonyság, energiatakarékosság a társadalom szintjén. 12.1. Társadalom feladata. 12.2. Energiahatékonyság, energiatakarékosság a közlekedés, szállítás terén 12.3. Energiahatékonyság,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ELŐTERJESZTÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Dévaványai Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiségnek bérletére vonatkozó döntések Tisztelt

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi

Részletesebben

Energetikai pályázatok

Energetikai pályázatok Energetikai pályázatok Mészáros Géza GOND-OLD Tanácsadó Bt. Energia és versenyképesség konferencia 2005. Február 24. Tartalom A pályázati támogatások háttere Hazai források EU források Pályázási tanácsok

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.12.2005 COM(2005) 658 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatáról Cselekvési

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának javítására irányuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. február

Részletesebben

Kihívások, előttünk álló feladatok a kormányzat szemszögéből (Szakmai és civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei )

Kihívások, előttünk álló feladatok a kormányzat szemszögéből (Szakmai és civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei ) OLAJOS Péter Energia- és klímapolitikai helyettes államtitkár Kihívások, előttünk álló feladatok a kormányzat szemszögéből (Szakmai és civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei ) 2010. október

Részletesebben

III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m

III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m Tématerületei: 1. Egészség, demográfiai változások és jólét A szilárd tudományos bizonyítékokon alapuló, hatékony egészségfejlesztés hozzájárul a betegségek

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15 FELHÍVÁS Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Energetikai felülvizsgálat és KEOP-2011-4.9.0 kódszámú pályázati igények Előterjesztő:

Részletesebben

Energetikai pályázat GINOP 4.1.1.-16. VEKOP 5.1.1. 5.1.2-16. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Energetikai pályázat GINOP 4.1.1.-16. VEKOP 5.1.1. 5.1.2-16. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Energetikai pályázat GINOP 4.1.1.-16. VEKOP 5.1.1. 5.1.2-16. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 1 Jelentős tétel a termelési költségei között az energia? Ennek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. október 1-től Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében FELHÍVÁS A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében A felhívás címe: Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. GINOP Energia prioritás

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. GINOP Energia prioritás Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának megújuló energiaforrások

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

I. FEJEZET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

I. FEJEZET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS a Z-203/2014. (VIII.28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. FEJEZET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Abony Város Önkormányzata részére a HULEJAF-2013-0002 Házhozmenő szelektív gyűjtéséhez eszközbeszerzés

Részletesebben

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: Tájékozató Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.1.-16 A konstrukció

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.21. COM(2014) 285 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A nehéz gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának és CO2-kibocsátásának csökkentésére

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelettel) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2010. (III.10.) számú rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása támogatásának 2010. évi feltételrendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Energiatámogatások az EU-ban

Energiatámogatások az EU-ban 10. Melléklet 10. melléklet Energiatámogatások az EU-ban Az európai országok kormányai és maga az Európai Unió is nyújt pénzügyi támogatást különbözõ energiaforrások használatához, illetve az energiatermeléshez.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM BESZERZÉSI HIVATAL Nyt. szám: 733-25/2016 KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A MH Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztésének tervezési feladatai a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGET, SZINTÉN LEHETŐSÉGE VAN MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATBAN (ANNEX I. TERMÉK) PÁLYÁZNI.

TEVÉKENYSÉGET, SZINTÉN LEHETŐSÉGE VAN MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATBAN (ANNEX I. TERMÉK) PÁLYÁZNI. ÉLELMISZER-FELDOLGOZÓK LÉTREHOZÁSA, MŰKÖDTETÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására A Felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/17395. számú országgyűlési határozati javaslat a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes,

Részletesebben

Partnerséget építünk. Példák az energiatudatos építészetre

Partnerséget építünk. Példák az energiatudatos építészetre Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget építünk Vállalkozások a fenntartható városfejlesztésért HUSK/1001/1.1.2/0046- SUSTAIN Példák az energiatudatos építészetre

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Energiaklub Think&Do ENERGIAHATÉKONY ÉPÜLET FELÚJÍTÁS

Energiaklub Think&Do ENERGIAHATÉKONY ÉPÜLET FELÚJÍTÁS Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ Előadó: Csikai Mária Budapest, 2012. február 22. Energiaklub Think&Do Önkormányzati programjaink/ anyagaink Éghajlatvédelmi stratégia (ennek a SEAP

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

Magyarország Energiahatékonysági Cselekvési Terve és megújuló energiahordozó stratégiája 2009. március 18.

Magyarország Energiahatékonysági Cselekvési Terve és megújuló energiahordozó stratégiája 2009. március 18. Magyarország Energiahatékonysági Cselekvési Terve és megújuló energiahordozó stratégiája 2009. március 18. Dr. Szerdahelyi György Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Kihívások, amelyekre

Részletesebben

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3.

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3. PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3.4-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: Jelen felhívás egyik célja a kertészeti ágazaton

Részletesebben

Kvasz Mihály. A megújuló energiák hasznosításának komplex környezeti elemzése

Kvasz Mihály. A megújuló energiák hasznosításának komplex környezeti elemzése Kvasz Mihály A megújuló energiák hasznosításának komplex környezeti elemzése doktori értekezés témavezető: Dr. Bulla Miklós CSc. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Győr Infrastrukturális Rendszerek

Részletesebben

P Á L Y Á ZATOK VÁLLALKOZÓKNAK

P Á L Y Á ZATOK VÁLLALKOZÓKNAK V Á L L A L K O ZÓ I H Í R L E V É L KEDVES OLVASÓINK! Egyre-másra jelennek meg a különböző pályázati felhívások. Azokból választjuk ki azokat, amelyek leginkább felkelthetik az Önök érdeklődését, és lehetőséget

Részletesebben

Szeged Város Fenntarthatósági

Szeged Város Fenntarthatósági Szeged Város Fenntarthatósági Fennta Programja 1 Tartalom I. Vezetői összefoglaló... 5 II. Külföldi és hazai fenntartható terv fejlesztéspolitikai keretei, meghatározó dokumentumai... 9 1. A Stockholmi

Részletesebben

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a piaci szereplőknek az 1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény feldolgozóként, illetve felvásárlóként történő elismeréséről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája 2007-2020

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája 2007-2020 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM MUNKAPÉLDÁNY a Kormány álláspontját nem tükrözi Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája 2007-2020 Budapest, 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. Határozat száma Tárgya 137 /2011.(VII.11) Műszaki ellenőrzésre történő

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/59013/2011. Cím: Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai

Részletesebben

ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Energiapolitikai aktualitások A 2007-2020 időszakra szóló új

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.5. C(2015) 2874 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok

Részletesebben

be/sfphpm01-00108/2015/mvlsz

be/sfphpm01-00108/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Oázis Sport Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Oázis Sport Nonprofit Kft. A sportszervezet jogállása:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép 7. Zöld Energia Országos Konferencia 2014. március 7. Előadó: Hizó Ferenc Zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért

Részletesebben

Támogatási kérelmek várható száma 22,5 mrd 350 db

Támogatási kérelmek várható száma 22,5 mrd 350 db Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1.-16 Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete. a gazdaságélénkítésről

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete. a gazdaságélénkítésről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Hatályos: 2016.01.30.-tól Algyő Nagyközség Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben