Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 6. szám március 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 6. szám 2011. március 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 6. szám március 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal II. kötet DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 69/2011. (III. 18.) önkormányzati határozata 70/2011. (III. 18.) önkormányzati határozata 71/2011. (III. 18.) önkormányzati határozata 72/2011. (III. 18.) önkormányzati határozata Az ellátási szerződéssel rendelkező civil szervezetek évi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadásáról és az ellátási szerződések módosításáról 829 A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott szociális intézmények évben megvalósult szakmai, törvényességi ellenőrzéséről szóló tájékoztatóról 968 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott szociális intézmények működési engedélyeinek módosításáról 969 Indítható osztályok számáról a 2011/2012. tanévben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamán 970

2 KÖZLEMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése március 17-ei rendes, zárt ülésen hozott határozatairól 73/2011. (III. 18.) önkormányzati határozata 74/2011. (III. 18.) önkormányzati határozata 75/2011. (III. 18.) önkormányzati határozata Díszpolgári cím, Pro Urbe és Mecénás díj adományozásáról 972 Debrecen Város Sajtódíja adományozásával kapcsolatos döntésről 972 Kölcsey Ferenc ösztöndíj adományozásáról 972 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA 76/2011. (III. 18.) önkormányzati határozata Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) 972

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 69/2011. (III. 18.) önkormányzati határozata 1 az ellátási szerződéssel rendelkező civil szervezetek évi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadásáról és az ellátási szerződések módosításáról A Közgyűlés a Családvédelmi Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) és 81. ( 1) bekezdései, az é vi III. törvény a, az évi XXXI. törvény 97. -a alapján, tekintettel a 260/2001. (XII. 20.) Kh., a 232/2003. (XII. 4.) Kh., a 76/2004. (IV. 1.) Kh., a 61/2005. (III. 10.) Kh. határozatokra, az 51/2006. (III. 16.) Ö.h-ra, a 44/2007. (III. 29.) Ö.h-ra, a 178/2007. (VII. 5.) Ö.h-ra, az 58/2008. (III. 20.) Ö.h-ra, a 229/2008. (VIII. 28.) Ö.h-ra, az 57/2009. (III. 31.) Ö.h-ra, valamint a 38/2010. (II. 18.) Ö.h-ra 1./ elfogadja a ReFoMix Rehabilitációs Foglalkoztatási és Szociális Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, a Héra Egyesület, a Forrás Lelki Segítők Egyesülete, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség, valamint a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület évi tevékenységéről szóló beszámolókat az 1-5. sz. mellékletek szerint. 2./ Módosítja a 260/2001. (XII. 20.) Kh. határozattal elfogadott, a ReFoMix Rehabilitációs Foglalkoztatási és Szociális Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött, határozatlan időtartamra szóló ellátási szerződést az alábbiak szerint: a.) Az ellátási szerződés preambuluma a szervezet adataira vonatkozóan az alábbiak szerint módosul: ReFoMix Rehabilitációs Foglalkoztatási és Szociális Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a cég rövidített neve ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kft.) /Székhelye: 4030 Debrecen, Bégány u. 4., adós záma: / képviseletében Szemerédy Zsolt ügyvezető. b.) Az ellátási szerződés I/2. pontja az alábbiak szerint módosul: 2. Az együttműködés során a felek abból indulnak, ki, hogy az éjjeli menedékhely, a hajléktalan személyek átmeneti szállása, a nappali melegedő, az utcai szociális munka (Nagyerdő és a Belváros területén), valamint a családok átmeneti otthona működtetése, olyan önkormányzati feladat, melyet az Önkormányzat ellátási szerződés útján biztosít. c.) Az ellátási szerződés I/3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3. A felek vállalják, hogy az együttműködés zavartalan biztosítása érdekében szükség szerint egyeztetnek, ahol az Önkormányzatot szakmai kérdésekben az Egészségügyi és Szociális Bizottság képviseli, az operatív ügyekben a Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztálya jár el. 1 A Közgyűlés a határozatot a március 17-ei ülésén fogadta el.

4 d.) Az ellátási szerződés II/1. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. Debrecen városában hajléktalanok elhelyezésére, ellátására szolgáló éjjeli menedékhelyet, nappali melegedőt, átmeneti szállást, egészségügyi ellátást szervez, melyek működtetését az általa létrehozott szociális intézményei útján látja el, továbbá vállalja a hajléktalanok gondozásához kapcsolódó szociális munka, utcai szociális munka megszervezését, végzését, az ellátó rendszer fejlesztését, szükség esetén bővítését. e.) Az ellátási szerződés II/5. pontjának 5.a.) alpontja helyébe az alábbi 5.a.) alpont lép: 5/a.) Intézmény neve: Székhelye: Az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások: Engedélyezett férőhelyek száma: Szociális és Egészségügyi Központ 4029 Debrecen, Dobozi u. 2/D. utcai szociális munka, nappali ellátás: - nappali melegedő átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás: - éjjeli menedékhely 50 férőhely a nappali melegedőben, 35 férőhely az éjjeli menedékhelyen, 4 időszakos férőhely az éjjeli menedékhely vonatkozásában Ellátási területe: Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe. f.) Az ellátási szerződés II/5. pontjának 5.b.) alpontja helyébe az alábbi 5.b.) alpont lép: 5/b.) Intézmény neve: Derék Szálló Székhelye: 4031 Debrecen, Derék u. 22. IX. em és 153. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gy. u. 89. Az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatás: Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás: - hajléktalan személyek átmeneti szállása Engedélyezett férőhelyek száma: 4031 Debrecen, Derék u. 22. szám alatt: 50 fő 4030 Debrecen, Szávay Gy. u. 89. szám alatt: 18 fő Ellátási területe: Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe. g.) Az ellátási szerződés II/5. pontjának 5.c.) alpontja helyébe az alábbi 5.c.) alpont lép: 5.c.) Intézmény neve: Sziget Szálló Székhelye: 4024 Debrecen, Wesselényi u. 55. Az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások: nappali ellátás: - nappali melegedő, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás: - éjjeli menedékhely

5 Engedélyezett férőhelyek száma: Ellátási területe: 16 fő a nappali melegedőben, 50 fő az éjjeli menedékhelyen, 4+4 időszakos férőhely az éjjeli menedékhelyen, illetve az intézmény udvarán felállított lakókonténerben Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe. h.) Az ellátási szerződés II/5. pontjának 5.d.) alpontja helyébe az alábbi 5.d.) alpont lép: 5.d.) Intézmény neve: Székhelye: Az intézmény által nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás: Engedélyezett férőhelyek száma: Ellátási területe: Fecske Családok Átmeneti Otthona 4031 Debrecen, Derék u. 22. VIII. emelet gyermekek átmeneti gondozása: - családok átmeneti otthona 40 fő Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe. i.) Az ellátási szerződés II/5. pontjának 5.e.) alpontja helyébe az alábbi 5.e.) alpont lép: 5.e.) Intézmény neve: Székhelye: Az intézmény által nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás: Engedélyezett férőhelyek száma: Ellátási területe: Fészek Családok Átmeneti Otthona 4031 Debrecen, Derék u. 22. X. emelet gyermekek átmeneti gondozása: - családok átmeneti otthona 40 fő Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe. j.) Az ellátási szerződés II/10. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: 10. A Kft. a haj léktalanok átmeneti szállása és a c saládok átmeneti otthona keretében nyújtott ellátásokért külön szabályzatokban meghatározottak szerint térítési díjat állapít meg. k.) Az ellátási szerződés III/1. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. Az éjjeli menedékhely, a hajléktalan személyek átmeneti szállása, a nappali melegedő, az utcai szociális munka, valamint a családok átmeneti otthona működtetésének feladataival megbízza a Kft-t, mint fenntartót. l.) Az ellátási szerződés III/2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: 2. Támogatja a Kft-t az e szerződésben vállalt szociális intézménye útján nyújtott szolgáltatások biztosítása érdekében, a t ámogatás mértéke évben Ft. A évi támogatás folyósításának feltétele az érvényes működési engedélyek megléte.

6 m.) Az ellátási szerződés IV/4. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: A jelen ellátási szerződésben foglaltak körében felmerülő viták elsődleges egyeztető fóruma DMJV Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága. 3./ Módosítja a 232/2003. (XII. 4.) Kh. határozattal elfogadott, a Héra Egyesülettel kötött, határozatlan időtartamra szóló ellátási szerződést az alábbiak szerint: a.) Az ellátási szerződés preambuluma a szervezet adataira vonatkozóan az alábbiak szerint módosul: a Héra Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) /székhelye: 4031 Debrecen, Tegez u. 112., adószáma: / képviseletében Nyíri-Szabó Ilona egyesületi elnök. b.) Az ellátási szerződés I/3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3. A felek vállalják, hogy az együttműködés zavartalan biztosítása érdekében szükség szerint egyeztetnek, ahol az Önkormányzatot szakmai kérdésekben az Egészségügyi és Szociális Bizottság képviseli, az operatív ügyekben a Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztálya jár el. c.) Az ellátási szerződés II/3.a.) pontja helyébe az alábbi 3.a.) pont lép: 3. a. ) Támogatja az Egyesületet az e szerződésben vállalt szociális intézménye útján nyújtott szolgáltatás biztosítása érdekében, a t ámogatás mértéke évben Ft. A évi támogatás folyósításának feltétele az érvényes működési engedély megléte. d.) Az ellátási szerződés IV/5. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: 5. A jelen ellátási szerződésben foglaltak körében felmerülő viták elsődleges egyeztető fóruma DMJV Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága. 4./ Módosítja a 232/2003. (XII. 4.) Kh. határozattal elfogadott, a Forrás Lelki Segítők Egyesületével kötött, határozatlan időtartamra szóló ellátási szerződést az alábbiak szerint: a.) Az ellátási szerződés preambuluma a szervezet adataira vonatkozóan az alábbiak szerint módosul: a Forrás Lelki Segítők Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) /székhelye: 4028 Debrecen, Ember Pál u. 19., adó száma: / képviseletében Berényi András egyesületi elnök. b.) Az ellátási szerződés I/3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3. A felek vállalják, hogy az együttműködés zavartalan biztosítása érdekében szükség szerint egyeztetnek, ahol az Önkormányzatot szakmai kérdésekben az Egészségügyi és Szociális Bizottság képviseli, az operatív ügyekben a Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztálya jár el.

7 c.) Az ellátási szerződés II/3.a.) pontja helyébe az alábbi 3.a.) pont lép: 3.a.) Támogatja az Egyesületet az e szerződésben vállalt szociális intézménye útján nyújtott szolgáltatások biztosítása érdekében, a t ámogatás mértéke évben Ft. A évi támogatás folyósításának feltétele az érvényes működési engedélyek megléte. d.) Az ellátási szerződés IV/5. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: 5. A jelen ellátási szerződésben foglaltak körében felmerülő viták elsődleges egyeztető fóruma DMJV Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága. 5./ Módosítja a 232/2003. (XII. 4.) Kh. határozattal elfogadott, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközséggel kötött, határozatlan időtartamra szóló ellátási szerződést az alábbiak szerint: a.) Az ellátási szerződés preambuluma a szervezet adataira vonatkozóan az alábbiak szerint módosul: a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség (székhelye: 4026 Debrecen, Piac u. 4-6., adószáma: ) képviseletében Vad Zsigmond. b.) Az ellátási szerződés I/3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3. A felek vállalják, hogy az együttműködés zavartalan biztosítása érdekében szükség szerint egyeztetnek, ahol az Önkormányzatot szakmai kérdésekben az Egészségügyi és Szociális Bizottság képviseli, az operatív ügyekben a Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztálya jár el. c.) Az ellátási szerződés II/3.a.) pontja helyébe az alábbi 3.a.) pont lép: 3.a.) Támogatja a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközséget az e szerződésben vállalt szociális intézménye útján nyújtott szolgáltatások biztosítása érdekében, a támogatás mértéke évben Ft. A évi támogatás folyósításának feltétele az érvényes működési engedély megléte. d.) Az ellátási szerződés IV/5. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: 5. A jelen ellátási szerződésben foglaltak körében felmerülő viták elsődleges egyeztető fóruma DMJV Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága. 6./ Módosítja a 178/2007. (VII. 5.) Ö.h-val elfogadott, a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesülettel kötött, határozatlan időtartamra szóló ellátási szerződést az alábbiak szerint: a.) Az ellátási szerződés preambuluma a szervezet adataira vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:

8 a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) /székhelye: 4032 Debrecen, Poroszlay u. 97., adós záma.: / kép viseletében Juhász Béla Szilárd. b.) Az ellátási szerződés I/3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3. A felek vállalják, hogy az együttműködés zavartalan biztosítása érdekében szükség szerint egyeztetnek. Az Önkormányzatot szakmai kérdésekben az Egészségügyi és Szociális Bizottság képviseli, az operatív ügyekben a Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztálya jár el. c.) Az ellátási szerződés II/1. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. A szenvedélybetegek közösségi ellátásával, a pszichiátriai betegek közösségi ellátásával, valamint a támogató szolgáltatás ellátásával megbízza a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesületet, mint fenntartót. d.) Az ellátási szerződés III/3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3. A feladatokat a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület a 4032 Debrecen, Poroszlay u. 97. szám alatti, a Debreceni Egyetem tulajdonát képező és az Egyesület részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátott ingatlanban látja el. e.) Az ellátási szerződés IV/7. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: 7. A jelen ellátási szerződésben foglaltak körében felmerülő viták elsődleges egyeztető fóruma DMJV Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága. 7./ Felkéri a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, a Héra Egyesület, a Forrás Lelki Segítők Egyesülete, a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület elnökeit és a Debrecen- Nagytemplomi Református Egyházközség képviselőjét, hogy gondoskodjanak a következő évi beszámoló elkészítéséről, valamint felkéri a Családvédelmi Osztály vezetőjét, hogy a beszámolókat terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: az elkészítésre: január 15. az előterjesztésre: március 31. Felelős: az elkészítésért: a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője, a Héra Egyesület elnöke, a Forrás Lelki Segítők Egyesületének elnöke, a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület elnöke, valamint a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség képviselője az előterjesztésért: a Családvédelmi Osztály vezetője 8./ Felkéri a polgármestert az ellátási szerződés módosítások aláírására. Határidő: döntést követően azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

9 sz. melléklet ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. Szakmai beszámoló A debreceni hajléktalan-ellátás évről Ha az Isten íródiák volna S éjjel nappal mozogna a tolla, Úgy se győzné, ő se, följegyezni, Mennyit kell a szegénynek szenvedni.

10 836 TARTALOMJEGYZÉK 1. Beszámoló a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft évi munkájáról 1.1. A Szociális és Egészségügyi Központ szakmai beszámolója (Dobozi u.2/d.) 1.2. A Sziget Szálló szakmai beszámolója (Wesselényi u.55.) 1.3. A Derék Szálló Székhelyének szakmai beszámolója (Derék u em.) 1.4. A Derék Szálló Telephelyének szakmai beszámolója (Szávay Gy. u. 89.) 1.5. A Fecske Családok Átmeneti Otthona szakmai beszámolója (Derék u em) 1.6. A Fészek Családok Átmeneti Otthona szakmai beszámolója (Derék u em.) 2. Személyi, és tárgyi feltételek 3. Költségvetés, működésünk forrásai 4. Fejlesztési Terveink

11 Beszámoló a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft évi munkájáról A ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. működése a évben is nagyon eseménydús volt. A szakmai előírásoknak megfelelve, és az ellátotti igényekre reagálva az év elején néhány intézmény szervezeti felépítésén változtattunk, melyet jeleztünk az Önkormányzat felé. Az év legrangosabb eseménye a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központtal és a koppenhágai Projekt Udenforral együttműködésében Jens Galschiot dán szobrász, hajléktalan emberekről formázott mérethű alkotásaiból rendezett kiállítás volt. Az esemény aktualitását egyrészt a debreceni hajléktalan-ellátás 20 éves születésnapja - melyre jubileumi kiadványt is adtunk ki-, másrészt a 2010 Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Éve adta. A debreceni rendezvényt megelőzően a szobrok a FEANTSA (Nemzeti Hajléktalanellátó Szervezetek Európai Szövetsége) és a Projekt Udenfor közös rendezésében az Európai Parlamentben is kiállításra kerültek, majd Dánia nagyvárosait járták végig a nehéz sorsú emberekről készült alkotások. A kiállítást július 8-án ünnepélyes keretek között, helyi és országos döntéshozók, valamint a szakma meghívásával nyitottuk meg. A 13 műalkotást három héten keresztül több ezer látogató tekintette meg a MODEM előtti forgalmas téren. A kiállítás célja a hajléktalanságot és a hajléktalan embereket övező mítoszok lebontása, a helyi társadalom és a döntéshozók érzékenyítése. A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet célja volt, hogy - egyszeri, kis összegű, vissza nem térítendő állami támogatás formájában - gyors segítséget nyújtson a válság hatásaként krízishelyzetbe került családok számára. Az Északalföldi Régióra eső pályázati keretösszeget a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, illetve a Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából szervezetünk kezelte, és pályázatot hirdetett a szeptember 30-át követően kilakoltatott, azaz önálló lakhatását elveszített, kiskorú (18 év alatti) gyermeket nevelő családok önálló lakhatását elősegítő program megvalósítására. Az úgynevezett krízisalapból az önálló lakhatásukat elveszített családok közül legalább 6, legfeljebb 12 hónapig maximálisan Ft lakásbérleti támogatásban 20 család részesült. TÁMOP /2 programunk keretén belül a nyíregyházi Periféria Egyesülettel konzorciumban május április 29. között 20 fő hajléktalan személy OKJ-s képzéseken, munkaerő-piaci szolgáltatásokon vesz részt. Céljaink között a projektben részt vevők lakhatási helyzetének megoldása is szerepel albérlet, szobabérlet vagy munkásszálló formájában, ezzel is tehermentesítve a t últerhelt intézményrendszert. Ügyfeleink ig három OKJ-s képzésen vesznek részt: takarító, takarítógép-kezelő, parkgondozó. Ez alatt az időszak alatt mindenki lakhatási támogatást is kap, valamint a k épzés mellett tréningeken vesznek részt az ügyfelek. A képzést sikeresen elvégzett ügyfelek közül 6 főnek 4 hónap alatt legalább 60 napos munkaviszonyt kell létesíteni.

12 májusától 18 hónapon keresztül tartott a TÁMOP /8/1/A Gyermekek és fiatalok integrációs programjai című pályázati programunk, melynek zárásaképpen a résztvevő családok nyarán Siófokon egy egyhetes táborban vettek részt. A program záróbeszámolóját az ősszel elkészítettük, amelyet az ESZA Kft. elfogadott. A 2010-es évben is folytatódott kollegánk tevékenysége, mely során a TÁMOP es kiemelt program támogatásával megszervezésre kerültek regionális foglalkozatási- és lakhatási műhelyek, szakmai napok, valamint a szociális munkához, a foglalkoztathatóság fejlesztéséhez, a foglalkoztatás elősegítéséhez, az önálló lakhatás támogatásához kapcsolódó szakmai és módszertani anyagok készültek. Jó ügyért lelkesedni a legizgalmasabb dolog a világon

13 A Szociális és Egészségügyi Központ szakmai beszámolója Nappali Melegedő A Dobozi utcai 50 férőhelyes nappali melegedő alapvető információs és szolgáltatási bázis a hajléktalan emberek számára, hiszen itt juthatnak hozzá a hajléktalan igazolványhoz, az orvosi ellátáshoz, és a szállást nyújtó intézményekbe történő felvételhez szükséges első interjú is itt készül el. Az intézmény 1997 óta az al apszükségletek kielégítésén túl biztosítja a hajléktalan emberek számára a kulturális lehetőségek igénybevételét, a szociális és mentális segítségnyújtást évben a nappali melegedőben összesen 799 fő vette igénybe a szolgáltatásokat, 125 fő nő (16%) és 674 fő (84%) férfi, a napi ellátotti létszám átlagban 148 fő volt. Az új ellátottak száma 133 fő volt, amelyből 84% férfi (112fő) és 16% nő (21fő). Az ellátottak jellemzői Korcsoport szerinti megoszlás: a szolgáltatást igénybevevők 16 %-a nő (125 fő), 84 %-a férfi (674 fő). Az ellátottak 7%-a év közötti (55 fő), 16%-a év közötti (129 fő), 32%-a év közötti (259 fő), 33%-a év közötti (263 fő), és 12%-a 61 év feletti (93 fő). A tavalyi évhez viszonyítva nőtt a 60 év felettiek aránya, ami arra is utal, hogy egyre nagyobb szükség van egy hajléktalanok otthonára, ahol ezek az idős, beteg emberek az állapotuknak megfelelő ellátásban részesülnek. Családi állapot jellemzői: a szolgáltatást igénybevevők közül nőtlen/hajadon 37% (293 fő), elvált 46% (367 fő), házas 11% (92 fő), özvegy 6% (47 fő). Az adatokból látható, hogy az ügyfeleink legnagyobb része elvált, és róluk az is elmondható, hogy semmilyen kapcsolatot nem ápolnak a családjukkal, amely nagyban megnehezíti a társadalmi reintegrációt. Iskolai végzettség: az ellátottak 8%-a 8 általánosnál kevesebb iskolai végzettséggel rendelkezik (63fő), 43%-a 8 általánossal rendelkezik (338 fő), 41%-a szakmunkásképzőt végzett (328 fő), 7%-a középiskolát végzett vagy érettségizett (59fő), 1%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik (11 fő). Az iskolai végzettség meghatározó a munkaerő-piacon elfoglalt hely tekintetében, így a jövedelmi viszonyoknál is visszatükröződnek az ismertetett adatok. Jövedelmi viszonyok: az ellátottak 47%-ának nincs rendszeres jövedelme (378 fő), 21%-a alkalmi munkát végez (168 fő), 9%-a munkajövedelemmel rendelkezik (73 fő),melynek nagy része közcélú foglalkoztatás; 12%-a szociális ellátásban részesül (96 fő), 11% nyugdíjszerű jövedelemmel rendelkezik (84 fő).

14 840 A melegedőben végzett szociális ügyintézés elsődleges feladata a személyi iratok beszerzésén túl valamilyen rendszeres jövedelem intézése, amely a leggyakrabban igénybe vett szolgáltatások közé tartozik. Sajnos az ü gyfelek nagy része nem bejelentett munkahelyen dolgozott, ezért semmilyen jövedelemre nem jogosultak, így őket önálló lakhatásba helyezni szinte teljesen lehetetlen. A hajléktalan igazolvány kiállítása az intézményben történik, amely feltétele a szállások és az étkezés igénybevételének. A kiállításhoz negatív tüdőszűrő lelet, és orvosi igazolás szükséges, érvényességi ideje 2 hónap. Az intézmény a kötelező feladatai ellátása mellett rendszeresen keresi a pályázati lehetőségeket a szolgáltatás minőségének javítása érdekében év végéig tartott az a pályázat, amiben két ügyfelünknek lakhatási segítséget nyújtottunk. Debrecen Város Önkormányzata és a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. között létrejött együttműködési megállapodás alapján január 1. és november 30. köz ött Ft támogatási összeget fordítottunk a krízishelyzetben lévő hajléktalan emberek étkeztetésére. Ebből az összegből a Nappali Melegedő januárban 20 fő, februártól novemberig 23 fő, decemberben pedig 10 fő részére hétköznaponként biztosított kétfogásos meleg ételt. Az intézményben egyre több olyan szociálisan rászorult személy jelent meg év folyamán, akiknek a lakhatása még megoldott, de mindennapos anyagi problémákkal küszködnek. Ezen célcsoport tagjait más ellátási formák (társszervezetek, családsegítők, szenvedélybetegek intézményei, önkormányzati ellátások, kórházak, pszichiátriai intézmények, stb.) felé irányítjuk. Az engedélyezett 50 férőhelyes intézményben naponta átlagosan 148 fő hajléktalan személy jelenik meg, így a szociális és mentális gondozás mellett minimális idő marad közösségi programok szervezésére, de a kalendáris ünnepekről az ügyfelekkel közösen emlékeztünk meg. Az ügyfelek ellátását a lakosság rendszeres ruhaadománya is segíti, amelynek egy részét az intézménybe hozzák be, egy részét pedig a ruhagyűjtő konténerbe helyeznek el. Éjjeli menedékhely A Dobozi utcai 35 férőhelyes éjjeli menedékhely évek óta elsősorban az idős, beteg hajléktalan személyek elhelyezését biztosítja, így napi 24 órában nyitva tart. Az intézmény az éjszakai szállás biztosításán túl szociális ügyintézést, jogi tanácsadást, mentális segítségnyújtást is biztosít ben 168 fő vette igénybe az éjjeli menedékhelyet. Az ellátottak 81%-a (137 fő) férfi és 19%-a (31 fő) nő, a napi ellátotti létszám 35 fő volt. Az ellátottak jellemzői Korcsoport szerinti megoszlás: az ellátottak 2%-a 18 és 30 év közötti (3 fő), 9%-a 31 és 40 év közötti (15 fő), 33%-a év közötti (56 fő), 43%-a év közötti (72 fő), és 13%-a 60 év feletti (22 fő). Az adatokból látható hogy a z ellátottak 56%-a az 50 év feletti korosztályt képviseli, amelyhez az ellátásnak is alkalmazkodnia kellett. Jellemző, hogy az elhelyezetteknek súlyos egészségügyi problémáik is vannak.

15 841 Családi állapot: az ügyfelek 27%-a nőtlen/hajadon (45 fő), 3%-a házas (5 fő), 4%-a házas de különél (8 fő), 54%-a elvált (91 fő), 12%-a özvegy (19 fő). Az özvegyek aránya a többi intézmény mutatóihoz képest magas, amelynek az idősebb korosztály ellátása az oka. Iskolai végzettség: az ellátottak 4%-a 8 általánosnál kevesebb iskolai végzettséggel rendelkezik (7 fő), 57%-a 8 általános iskolai végzettségű (95 fő), 28%-a szakmunkás (43 fő), 12% érettségizett (20 fő) /mindannyian férfiak/, 1%-a (3 fő) felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Jövedelemi helyzet: nincs jövedelme 43%-nak (73 fő), 3%-nak munkából származó jövedelme van (5 fő), 30% nyugdíjszerű jövedelmet kap (50 fő), 22% szociális juttatásban részesül (37 fő), 2% (3 fő) alkalmi munkát végez. Az adatokból látható, hogy na gyon magas azoknak az ügyfeleknek a száma, akik semmilyen jövedelemmel nem rendelkeznek, melynek az az oka, hogy nem rendelkeznek megfelelő jogosultsági idővel, vagy nincs meg a szükséges együttműködési idő a szociális ellátás folyósításához. Kihelyezési adatok: Együttműködési megállapodással rendelkezünk a nyíregyházi Oltalom Szeretetszolgálat Hajléktalanok Otthonával, ahol évben 4 főt sikerült elhelyezni, 12 fő átmeneti szállásra került, 2 fő a Terápiás Házba nyert felvételt, 6 fő albérletbe költözött évtől heti 2 alkalommal pszichiáter szakorvos erősíti a szociális munkások tevékenységét, így a pszichiátriai betegek /ellátottaink között magas a p szichiátriai betegek aránya/ is megfelelő ellátáshoz jutnak, és elhelyezésük is gördülékenyebbé vált. A közösségi helyiségben 4 fő részére időszakos férőhelyeket alakítottunk ki az intézményben, és napjáig kaptunk engedélyt a működtetésére. Erre nagy szükség volt, mert az intenzív szociális munka eredményeképpen egyre többen kérelmezik elhelyezésüket a téli időszakban. Belvárosi Utcai Szociális és a Nagyerdei Utca Szociális szolgálat A két utcai szolgálat a korábbi évekhez hasonló szakmai standardok alapján végezte munkáját, és tevékenysége során előtérbe helyezte a pozitív zéró tolerancia elvét, amely azt jelenti, hogy krízisidőszakban az ügyfél elhelyezését mindenképpen meg kell oldani. A Nagyerdei Utcai Szociális Szolgálat 2010-ben 123 s zemélyt, a Belvárosi Utcai Szociális Szolgálat pedig 141 személyt látott el. Az ügyfelek 84%-a férfi (222 fő), 16%-a nő (42 fő) évben a két szolgálat összesen 40 új ügyfelet regisztrált /28 főt az első, 12 főt a második félévben./

16 842 Az ellátottak jellemzői Korcsoport szerinti megoszlás: az ellátottak 84%-a férfi, 16%-a nő. A férfiak 17%-a, a nők 9%-a év közötti; a férfiak 31%-a, a nők 24%-a év közötti; a férfiak 34%-a, a nők 36%-a év közötti; a férfiak 13%-a, a nők 19%-a év közötti; a férfiak 3%-a, a nők 6%-a év közötti; a férfiak 2%-a, a nők 6%-a 70 év feletti. Az adatokból látható, hogy a férfiak között nagyon magas a év közöttiek aránya, akik munkaerő-piaci szempontból aktívak, de ők alacsony iskolai végzettségük miatt általában közcélú foglalkoztatás keretében dolgoznak. Családi állapot: Az ügyfelek 18%-a nőtlen/hajadon (48 fő), 24%-a házas (63 fő), 47%-a elvált (124 fő), 11%-a özvegy (29 fő). Iskolai végzettség: Az ellátottak 6,5%-a nem végezte el a 8. általános iskolai tanulmányait (17fő), 33%-a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik (87 fő), 48%-a szakmunkásképzőt végzett (127 fő), 12%-a érettségizett (32 fő), 0.5%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik (1fő). Jövedelmi viszonyok: Ügyfeleink 46%-a semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik (121 fő); 18%-a alkalmi munkát végez (48 fő); 36%-a rendszeres jövedelemmel rendelkezik (95 fő), melynek 73%-a közcélú munka, 27%-nak nyugdíjszerű jövedelme, vagy szociális ellátása van. A jövedelmi viszonyokra jellemző annak alacsony értéke, mely nagyban megnehezíti az önálló lakhatást, és önfenntartást. A hajléktalanná válás okai: az ellátottak 51%-a jövedelmi helyzete miatt (135 fő), 34%-a lakhatási lehetőség megszűnése miatt (90 fő), 15%-a családi viszonyok megromlása miatt (39fő) vált hajléktalanná. Gondozási eredmények: é vben 8 fő kertségekben lévő albérletbe költözött, éjjeli menedékhelyre 47 főt sikerült elhelyezni. Fontos megemlíteni, hogy az utcán élő ügyfelek szívesebben veszik igénybe a kisebb intézményeket, ezért őket a leggyakrabban a menedékhelyek udvarain felállított lakókonténerben helyezzük el. Az idősebb emberek közül 4 főt sikerült Nyíregyházára hajléktalanok otthonába helyezni. Pályázatok tekintetében a téli programok közül a közterületeken élők étkeztetése (teajárat) 100 napon keresztül valósult meg, napi 80 adag került kiosztásra. A teljes időszakra vetítve ez adag étel, amit közel 180 fő vett igénybe.

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló 3. I. Beszámoló az intézményi ellátásokról 9. Éjjeli Menedékhelyek 10. Egészségügyi feladatok

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról ELŐTERJESZTÉS A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságot

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

Javaslat. a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-75/2014. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2013. évi gyermekjóléti

Részletesebben