Behajtást Támogató Rendszer. Ismertető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Behajtást Támogató Rendszer. Ismertető"

Átírás

1 Behajtást Támogató Rendszer Ismertető Budapest, június 30.

2 2

3 Tartalom 1.)Rendszeres adatbetöltés )Ügyfelek ügyletek ügyintézőkhöz rendelése )Ügyintézői feladatlisták )Kontaktusok rögzítése )Telefonos behajtási tevékenység )Személyes megkeresés )Automatikus levelezés )Kézi levélküldés )Levelek központi és helyi nyomtatása )Teljesülés ellenőrzés )Felmondás folyamat támogatása )Jogi folyamatok kezelése )Külső kezelők részére történő átadás támogatása )Követelések eladásának támogatása )Követelések leírásának támogatása )Adatok kézi rögzítése, módosítása )Egységes ügyfél kezelés )BAR kapcsolat )Tiltó lista kezelése )Adat frissítés )Jogosultság kezelés )Adatok intranetes/internetes megjelenítése, kezelése )Riport készítés )Lekérdezések )Excel, csv, txt export )Sikerdíj számítás )Dokumentumok kezelőjének nyilvántartása

4 A rendszer funkcióinak ismertetése 1.) Rendszeres adatbetöltés A CA rendszer képes ügyfél, ügylet és biztosíték adatok átvételére és tárolására. Az átvétel során a módosult ügyfél, ügylet és biztosíték törzsadatok felülírásra kerülnek, míg az ügyletek forgalmi adatai időhelyesen kerülnek tárolásra. A megváltozott törzsadatok előző értékei elmentésre kerülnek. Az ügylet forgalmi adatok esetében a rendszer képes tárolni a részletes tőke, kamat és díj egyenlegeket és ezek napi szintű csökkenését és növekedését. A rendszer napi állomány adatokat vesz át (tőke, kamat, díj, késedelmes tőke, késedelmes kamat, késedelmes díj, tőke késedelmi kamat, kamat késedelmi kamat, díj késedelmi kamat) és a legutolsó (jellemzően előző napi) egyenleggel történő összehasonlítás után egy megfelelő forgalom tranzakciót generál. Ezáltal a behajtási rendszerben az adott ügylet napi nettó forgalma jeleníthető meg. A bruttó módon történő forgalom megjelenítéshez és kezeléshez az interfész fájlnak tartalmaznia kell az adott ügylet napi tartozik és követel forgalmait A CA rendszer napi egy tartozik és követel tranzakció tárolására képes az előzőekben felsorolt tőke, kamat és díj adatok mindegyikére. Az adatbeolvasás művelete teljesen automatikussá tehető. A rendszerben beállíthatók, hogy az adatot szolgáltató rendszerek mely napokon mely időszakokban készítik el a betöltendő fájlokat és ezek beolvasása ügyintézői beavatkozás nélkül történhet. A betöltés során jelentkezett hibákról -t vagy ügyintéző specifikus hibalistát készít a rendszer. 4

5 2.) Ügyfelek ügyletek ügyintézőkhöz rendelése A rendszerben előre beállított paraméterek alapján automatikusan történhet az ügyfelek-ügyletek ügyintézőkhöz rendelése. Kivételek kezelése kézi rögzítés útján valósítható meg. 3.) Ügyintézői feladatlisták A rendszer tevékenységi listában jeleníti meg azon ügyleteket, melyekkel kapcsolatban feladatok jelentkeznek. 4.) Kontaktusok rögzítése A rendszerben speciális képernyő került kialakításra az ügyfelekkel folyatatott megbeszélés eredményének rögzítésére. A berögzített információk nagy része választó mező alapján adható meg, miáltal biztosított a kontaktusok utólagos elemezhetősége. Kialakított funkció áll rendelkezésre a fizetési ígéretek (egy vagy több részletben történő) tárolására. 5.) Telefonos behajtási tevékenység A képernyőkön megjelennek az ügyletekhez kapcsolódó ügyfelek (adós, adóstárs, kezes) telefonszámai, lehetőség van új telefonszámok rögzítésére. 6.) Személyes megkeresés A képernyőkön megjelennek az ügyletekhez kapcsolódó ügyfelek (adós, adóstárs, kezes) címei, lehetőség van új címek rögzítésére. A rendelkezésre álló adatok megjeleníthetők nyomtatható verzióban. 5

6 7.) Automatikus levelezés A rendszer képes beállított paraméterek alapján történő automatikus levél készítésre. A levélkészítés levélsablonok alapján történik, melyek eltérők lehetnek termékek, ügyféltípusok vonatkozásában. 8.) Kézi levélküldés Előre elkészített levélsablonok alapján lehetőség van kézi rögzítésű levelek előállítására. Az így készülő levelek szövegezése igény esetén módosítható, illetve megjeleníthető üres levél sablon is egyedi szövegezés céljából. 9.) Levelek központi és helyi nyomtatása A rendszer által készített levelek rendelkeznek olyan beállítható tulajdonsággal, hogy nyomtatásuk az ügyintéző helyi nyomtatóján történjen-e, vagy központi nyomtatón operátor közreműködésével. 10.)Teljesülés ellenőrzés A rendszer automatikusan képes végrehajtani a fizetési ígéretek megvalósulásának ellenőrzését. Az eredménytől függően automatikusan előírja a következő behajtási feladatot. Teljesült fizetés esetén az ügyletet a háttérbe helyezi, míg nem teljesülés esetén megjeleníti a behajtási tevékenységet folytató ügyintézők feladat-listájában. 11.)Felmondás folyamat támogatása Ügyletek felmondásra jelölése történhet automatizmus útján, illetve kézi állítással. A felmondásra javasolt ügyletek listázhatók és szövegfájlba küldhetők. A felmondás tényének beállítása az alaprendszerekben történik. 6

7 12.)Jogi folyamatok kezelése E programrész segítségével nyilvántarthatók és kezelhetők a jogi szakaszba került ügyletekhez-ügyfelekhez kapcsolódó jogi eljárások lépései, adatai. Beállíthatók adott határidővel végrehajtódó automatikus ellenőrzések. A kezelt folyamatok köre (peres eljárás, vérgehajtás, stb.) tetszőlegesen bővíthető. Adott folyamaton belül mind a lépések egymásutánisága (workflow), mind az egyes lépésekhez tartozó adatok köre rugalmasan definiálható, változtatható. 13.)Külső kezelők részére történő átadás támogatása Külső behajtásra történő átadásra javaslat történhet kézi állítással és gépi automatizmus által. Az átadandó ügyletek kötegbe rendezhetők. Egy-egy kötegbe tartozó ügyletek és a hozzájuk tartozó ügyfelek adatai bekerülnek egy excel fájlba, amely elküldhető a behajtó cég részére. 14.)Követelések eladásának támogatása Eladásra javaslat történhet kézi állítással és gépi automatizmus által. Az eladandó ügyletek kötegbe rendezhetők. Egy-egy kötegbe tartozó ügyletek és a hozzájuk tartozó ügyfelek adatai bekerülnek egy excel fájlba, amely elküldhető a vevő behajtó cég részére. A köteg vételára leosztásra kerül az egyes ügyletekre. 15.)Követelések leírásának támogatása Leírásra javaslat történhet kézi állítással és gépi automatizmus által. Leírandó ügyletek azonosítói kikerülnek egy fájlba, amely betölthető az alaprendszerbe és ezáltal az alaprendszer elvégezheti a leírást. 7

8 16.)Adatok kézi rögzítése, módosítása A CA rendszerben önálló rögzítő felület áll rendelkezésre a teljesen új, nyilvántartó rendszerekben nem szereplő ügyletek, ügyfelek, biztosítékok rögzítésére. Ehhez hasonlóan kialakításra került a rendszerben szereplő adatok módosítási felülete is. 17.)Egységes ügyfél kezelés A rendszer képes egységesen kezelni a több rendszerből érkező, de azonosnak tekinthető ügyfeleket. A betöltés során elvégzett ügyfél hasonlóság vizsgálat kiszűri az azonosnak tekinthető ügyfeleket. Az így megjelölt ügyfelek a rendszer beállításától függően jelenhetnek meg a rendszerben egy ügyfélként vagy csak hasonló ügyfélként. Ha hasonló ügyfélként jelennek meg, akkor ügyintézői jóváhagyás után jelenhetnek meg egyként. E műveletek eredményeként előálló egységes ügyféltörzs lehetővé teszi, hogy ha egy ügyintéző foglalkozik egy ügylettel, akkor a képernyőjén megjelenő adatkartonokon láthatóvá válik, hogy az ügylet ügyfeléhez milyen más ügyletek tartoznak még. 18.)BAR kapcsolat A program képes a kijelölt ügylet és ügyfél adatok banki központi BAR felé történő küldésére és a válaszok fogadására. A BAR felé küldendő file-ba kerülő ügyletek-ügyfelek kiválasztása történhet ügyintézői beavatkozás útján, illetve automatizmus segítségével. A behajtás során az ügyintézők számára mindig látható az aktuális ügylet-ügyfél BAR állapota. 19.)Tiltó lista kezelése A rendszerben lehetőség van ügyfél feketelista kezelésére, amely tartalmazza a nem kívánatos ügyfeleket. 8

9 20.)Adat frissítés A rendszerben kialakításra került más rendszerek felé történő azonnali lekérdezések kezdeményezését biztosító funkció. A három fő típusú lekérdezés végrehajtására van lehetőség, melyek lehetnek ügyfél adatok, ügylet adatok és ügylet forgalmi adatok. A funkció technikai hátterét IBM MQ series protokol, vagy XML alapú interfész szolgáltatja. 21.)Jogosultság kezelés A rendszer adataihoz történő hozzáférés kialakított jogosultsági szinteken keresztül történik. Jelenlegi formában önálló jogosultság birtokában jeleníthető meg a rendszerben kezelt fekete lista, valamint speciális olvasási és rögzítési jogaik vannak a fióki ügyintézőknek a saját honos fióki ügyleteikre. Önálló jogosultságok határozzák meg az egy delegálási csoportba tartozó felhasználók, illetve az ügyletek honos fiókjaihoz tartozó felhasználók jogait. 22.)Adatok intranetes/internetes megjelenítése, kezelése A CA rendszer applikációs szerver technológia (ORACLE 9iAS) alkalmazásával készült, ami teljes körűen alkalmassá teszi intranet/internet környezetben történő használatra. A rendszer olyan szempontok szerint került kialakításra, hogy alkalmas külső felhasználók interneten (SSL titkosítás) keresztül történő belépésére és ezen keresztül történő adatrögzítésre, illetve lekérdezésre is. 23.)Riport készítés A rendszer rendelkezik riport modullal, melyekben összesített, havi állomány és forgalmi adatok kerülnek kimutatásra termék, ügyintéző és késettségi sáv csoportosításban. 9

10 24.)Lekérdezések A CA rendszerben 18 különböző lekérdezés menüpont áll rendelkezésre a különböző szempontú adatok, listák megjelenítése céljából. E lekérdezések mindegyike paraméterezhető űrlapon keresztül biztosítja a kívánt adatok megjelenítését. A megadható paraméterek száma a lekérdezés hatókörétől függően darab. Általában mindegyik lekérdezésnél használható szűrőfeltétel az ügylet és ügyfél azonosító, termék, honos fiók, delegált ügyintéző, illetve a különböző státuszok. Az adatbázisban található ügyletek megjelenítését szolgálja például az un. Általános lekérdezés, míg külön menüpontban lehet lekérni állomány listákat, forgalom listákat, kontaktus listákat, biztosíték adatokat, stb.. 25.)Excel, csv, txt export A rendszerben megjelenő bármely lista egyetlen gombnyomással megjeleníthető XLS formátumban. 26.)Sikerdíj számítás A rendszer rendelkezik sikerdíj modullal, amely lehetővé teszi a behajtással foglalkozók részére járó jutalékok havi szintű kimutatását. A kimutatásokhoz szervezeti egység szintű, felhasználó szintű és ügyletszintű analitika tartozik. Készíthető sikerdíj kimutatás a belső ügyintézőkre vonatkozóan, illetve a külső workout cégek részére. A sikerdíj kimutatás alapja az adott időszak alatt befolyt problémás követelés és az egyes jogosultak részére beállított sikerdíj mérték adatok. 27.)Dokumentumok kezelőjének nyilvántartása A rendszerben nyomon követhető egy adott ügylethez tartozó egy vagy több dokumentum (pl. hiteldosszié) bankon belüli aktuális birtokosa. Budapest, június

Hitel Előtét Rendszer Loan Front End (LFE) ismertető

Hitel Előtét Rendszer Loan Front End (LFE) ismertető Hitel Előtét Rendszer Loan Front End (LFE) ismertető 2006 VemSoft. All rights reserved. Budapest, 2010. február 22. Tartalomjegyzék 1. LFE alapvető feladata... 3 2. Az LFE rendszer az alapvető feladatain

Részletesebben

Lakossági Hitelkezelési Rendszer (LHR) Ismertető részletesebb. 2006 VemSoft. All rights reserved. Budapest, 2009. február 20

Lakossági Hitelkezelési Rendszer (LHR) Ismertető részletesebb. 2006 VemSoft. All rights reserved. Budapest, 2009. február 20 Lakossági Hitelkezelési Rendszer (LHR) Ismertető részletesebb 2006 VemSoft. All rights reserved. Budapest, 2009. február 20 Tartalom 1 LHR alapvető feladata_bevezető... 3 2 Az LHR rendszer az alapvető

Részletesebben

Folyószámla kezelés modul

Folyószámla kezelés modul Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési

Részletesebben

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ TRON Integrált Vállalatirányítási Rendszer Termékismertetõ 2000 Bevezetés A mai felgyorsult, számítógépek által irányított gazdasági életben, tevékenységi körtõl függetlenül már a néhány fõt foglalkoztató

Részletesebben

123Szamla.hu Használati Útmutató. Verziószám: 2015/W29 Utolsó frissítés: 2015.07.15. 123szamla.hu info@123szamla.hu 06 30 535 2181

123Szamla.hu Használati Útmutató. Verziószám: 2015/W29 Utolsó frissítés: 2015.07.15. 123szamla.hu info@123szamla.hu 06 30 535 2181 123Szamla.hu Használati Útmutató Verziószám: 2015/W29 Utolsó frissítés: 2015.07.15 Tartalom Szolgáltatói adatok... 4 Kiállítható számlák... 4 Regisztráció... 4 A vállalkozás adatainak beállítása... 5 Logó

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv NextStep Kereskedelmi programcsomag Felhasználói kézikönyv 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 9 A rendszer hardverigénye 9 Javasolt konfiguráció 9 Általános Szabályok 10 A rendszer használata 11 1. Forgalom 12

Részletesebben

ERSTE Lakossági NetBank. Felhasználói kézikönyv

ERSTE Lakossági NetBank. Felhasználói kézikönyv ERSTE Lakossági NetBank 1 Tartalom 1 Tartalom... 2 2 A NetBank működésének általános bemutatása... 4 2.1 Felhasználói felület általános működése... 4 2.1.1 Általános kereső... 4 2.1.2 Listák és lekérdezések

Részletesebben

INFOTÉKA. Katalógus SZOFTVERKATALÓGUS 2014. www.infoteka.hu. www.infoteka.hu

INFOTÉKA. Katalógus SZOFTVERKATALÓGUS 2014. www.infoteka.hu. www.infoteka.hu INFOTÉKA Katalógus SZOFTVERKATALÓGUS 2014 INFOTÉKA ÜGYVITELI SZOFTVEREK 2 Infotéka Katalógus 2014 Bemutatkozás Az Infotéka Kft. 1991. februárjában alakult elsősorban ügyviteli szoftverek fejlesztésére.

Részletesebben

Megvalósult SAP megoldás hulladékgazdálkodás főtevékenységű vállalatoknál

Megvalósult SAP megoldás hulladékgazdálkodás főtevékenységű vállalatoknál Megvalósult SAP megoldás hulladékgazdálkodás főtevékenységű vállalatoknál A Synergon által bevezetett SAP rendszer egy cégcsoport három vállalatánál váltotta fel a korábbi sziget-alkalmazásokat, és nyújt

Részletesebben

Kezelői Kézikönyv 2013.

Kezelői Kézikönyv 2013. VECTOR KFT. Cattle Muster System Húsmarha Nyilvántartó Rendszer Kezelői Kézikönyv 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...4 2. Alapfogalmak...5 2.1 Általános kezelési ismeretek...5 2.2 Törzsadatok...7 2.3

Részletesebben

Figyelem! A leírás nem tér ki miután azt más leírások tartalmazzák - a rendszer általános működési, kezelési kérdéseire, azokat ismertnek tételezi

Figyelem! A leírás nem tér ki miután azt más leírások tartalmazzák - a rendszer általános működési, kezelési kérdéseire, azokat ismertnek tételezi Figyelem! A leírás nem tér ki miután azt más leírások tartalmazzák - a rendszer általános működési, kezelési kérdéseire, azokat ismertnek tételezi fel. A leírás csak a modul azon menüpontjainak, adatinak,

Részletesebben

OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011. április 17.

OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011. április 17. OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011. április 17. Bevezető... 5 A rendszerről... 5 A szolgáltatás igénybevétele... 5 Nyomtatási lehetőségek... 10 Exportálási

Részletesebben

Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer NetSoft Informatika Kft.

Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer NetSoft Informatika Kft. Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer OKOS-SZÁMLA: online számlázó program írásos dokumentáció Verziószám: NS0003 Frissítés dátuma: 2014.10.06. Okos-Számla online számlázó program, mely összetett

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER WEB felhasználói kézikönyv Érvényes: 2015. március 1-től Tartalom I. A dokumentum célja... 3 II. Fogalomtár... 3 III. Regisztráció... 4 1. Bejelentésre

Részletesebben

Navision Support Online

Navision Support Online A Dynamics NAV rendszer funkcionális leírása Egy sikeres üzlet mögött hatékony ügyviteli folyamatok állnak, ahol a megfelelő információk, megfelelő időben, a megfelelő személynél állnak rendelkezésre.

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

HITEL, LÍZING ÉS FAKTORING RENDSZER

HITEL, LÍZING ÉS FAKTORING RENDSZER HITEL, LÍZING ÉS FAKTORING RENDSZER Rendszerkövetelmények technológia Kliens oldal: A rendszer megjelenítô felülete HTML alapú, ezért egy egyszerû internet böngészôben (pl. Internet Explorer) futtatható.

Részletesebben

OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5

OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5 OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5 2/14 oldal OPS - Optimized Productivity System Nr:11082901 A bemutatása A cég 2000-ben alakult német-magyar tulajdonosi háttérrel azzal a céllal, hogy a német beszállítói

Részletesebben

A NAV EFER szolgáltatás bemutatása, használata az MKB elektronikus csatornáin keresztül

A NAV EFER szolgáltatás bemutatása, használata az MKB elektronikus csatornáin keresztül A NAV EFER szolgáltatás bemutatása, használata az MKB elektronikus csatornáin keresztül Az EFER rendszer lehetővé teszi a befizetendő adókra, járulékokra, illetékekre és támogatásokra vonatkozó átutalási

Részletesebben

Felhasználói Dokumentáció

Felhasználói Dokumentáció Felhasználói Dokumentáció Program 7.7.9 és magasabb verziók Tartalom 1. Bevezetés...2 2. Telepítés...4 2.1 Rendszerkövetelmények...4 2.2 Letöltés és telepítés...4 2.3 Több program futtatása egy gépen...4

Részletesebben

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon:

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon: +36.22.534.280 +36.22.534.282 Számlázó és Készletnyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv Készítette: Újfalusi Krisztián UFO-INFO Bt. 2006.03.20. UFO-INFO Bt. Kézikönyv: Számlázó és Készletnyilvántartó

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések Ezen szoftvertermék az őt alkotó részelemek együttesét tekintve képviseli a jogvédelem alá eső termék fogalmát.

Részletesebben

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 1/63 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 A rendszer rövid jellemzése...3 A program főbb tulajdonságai...3 2. A program használatba vétele...4 3.

Részletesebben

OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011.február 21.

OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011.február 21. OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011.február 21. Bevezető... 5 A rendszerről... 5 A szolgáltatás igénybevétele... 5 Nyomtatási lehetőségek... 10 Exportálási lehetőség...

Részletesebben

Árlista és szoftverkatalógus Érvényes: 2014.10.04-2014.12.31.

Árlista és szoftverkatalógus Érvényes: 2014.10.04-2014.12.31. Árlista és szoftverkatalógus Érvényes: 2014.10.04-2014.12.31. www.armada.hu Tartalom Miért választják ügyfeleink az Armadát? Ügyviteli szoftvermodulok Bérprogram 2015. Főkönyvi Kettős Könyvelés Pénzügy

Részletesebben

MTB ZRT. Electra 5.02 Felhasználói Kézikönyv Cardinal Kft. 1993-2002. Tartalomjegyzék

MTB ZRT. Electra 5.02 Felhasználói Kézikönyv Cardinal Kft. 1993-2002. Tartalomjegyzék MTB ZRT. Electra 5.02 Felhasználói Kézikönyv Cardinal Kft. 1993-2002. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Mi az Elektronikus Banki Ügyfélprogram szolgáltatás?... 4 Az Electra ügyfélprogram... 5 Az Electra ügyfélprogram

Részletesebben

Belföldi és deviza vevői számlázás

Belföldi és deviza vevői számlázás Belföldi és deviza vevői számlázás Net-Soft Számítástechnikai és Vállalkozásügyviteli Kft. Székhely: 1095 Budapest, Mester utca 21. 1. em. 15. v: 2.0.0.1. program verzió. (Paradox adatbázis kezelő) 2015.04.01.

Részletesebben

SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal. Számla. Kezelési kézikönyv

SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal. Számla. Kezelési kézikönyv SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal Számla Kezelési kézikönyv Tartalomjegyzék: Általános ismertető... 2 Törzsadatok áttekintése... 4 Anyagtörzs... 7 Partnertörzs... 7 Számlázás... 9 Számla stornó...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-EVA

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-EVA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-EVA - Harmadik kiadás 2008 Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések copyright 1989-2008. Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt. Minden jog fenntartva! Ezen szoftvertermék

Részletesebben

Voyage2 Integrált utaztatási Rendszer

Voyage2 Integrált utaztatási Rendszer Voyage2 Integrált utaztatási Rendszer Rövid termékismertető A FoxArt Kft. egyedülálló turisztikai rendszere, a Voyage2 Integrált Utaztatási Rendszer, mely az utazási szektor üzleti folyamatait teljes mértékben

Részletesebben